Khej liite numero 1 asia Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khej 25.9.2013 liite numero 1 asia 3 2.9.2013. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013

2 Yksikön henkilökunta Teknologia ja liiketoimintainnovaatiot Prof. Marko Torkkeli Irina Savitskaya, tutkijatohtori Antero Kutvonen, tutkijatohtori Melina Maunula, nuorempi tutkija Justyna Dabrowska, nuorempi tutkija Ekaterina Albats, tutkimusapulainen ( ) Agne Ziniauskaite, IAESTE-harjoittelija ( ) Rautatielogistiikka Prof. Olli-Pekka Hilmola Lauri Lättilä, tutkija (50%) Milla Laisi, nuorempi tutkija Ville Henttu, nuorempi tutkija Maria Kononova, kesäharjoittelija ( ) Tietoyhteiskunnan teknologiat Prof. Joni Kämäräinen Tutkijaopettaja Kari Heikkinen Jukka Lankinen, nuorempi tutkija Ekaterina Riabchenko, nuorempi tutkija Tommi Tykkälä, nuorempi tutkija Suunnittelija, FM Sanna Tomperi. Alueellinen vaikuttaminen LUT Kouvolan avaintoimintaan kuuluu alueellinen vaikuttaminen: yhteydenpito yrityksiin, yhdistyksiin, kehittämis- ja innovaatioyhtiöihin sekä alueen eri koulutusorganisaatioihin. Tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä paikallisten yritysten ja partnereiden kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa on osapuolia kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusyksiköistä sekä yrityksistä. Hankkeiden tavoitteena on sekä tieteellinen tutkimustyö että vaikuttavuus paikallisen elinkeinoelämän edistämiseksi. Tavoitteena on, että yhteistyön myötä alueen yritysten osaaminen ja verkostoituminen kansainvälisille markkinoille vahvistuu. Yksikön vuosittainen tutkimusrahoitus on noin 1 M. 2

3 Käynnissä olevat hankkeet Avoin innovaation yliopistoyritysyhteistyön rajapinnalla (Open innovation on the borderline of university-enterprise cooperation; Open-UNIC) Avoimen innovaation mukaisen yliopisto-yritysyhteistyön tutkimuksen kohteena ovat suomalaisten yliopistojen roolit ja mahdollisuudet yrityksiltä niihin virtaavan tiedon (esim. patenttien ja ideoiden) hyödyntäjinä sekä kaksisuuntaisen tiedon siirron mahdollistavien rakenteiden ja käytäntöjen tutkiminen ja levittäminen. Projektin tuloksiin lukeutuu avoimen innovaation käsikirja, johon kootaan keskeiset tulokset perustuen hankkeessa toteutettavaan kyselyyn, projekti-tason casetutkimuksiin sekä kansainvälisiin työpajoihin. Hankkeessa toteutettu kesän 2013 aikana laajamittainen kysely kaikille suomalaisille korkeakouluille ja yliopistoille koskien nykytilaa ja parhaita käytäntöjä yliopisto-yritysyhteistyössä. Kyselyn vastausten analysointi alkaa syksyllä. LUT Kouvolan tutkimusryhmä esitteli konferenssipaperin Amsterdamissa University-Industry Interaction konferenssissa Tammikuussa 2013 käynnistynyttä Tekes-hanketta toteuttavat LUT Kouvola, VTT, Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto. (Torkkeli, Kutvonen) Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit (BIOTULI) Hankkeen toteuttajat: Saimaan ja Kymenlaakson ammattikoulut sekä Imatran, Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan seudulliset kehittämis- ja innovaatioyhtiöt sekä LUT:n monialainen tutkijatiimi. UPM-Kymmene, StoraEnso ja Andritz. Hankkeessa tuotetut selvitystyöt löytyvät hankkeen verkkosivuilta (15 biotalous selvitystyötä/julkaisua). Kouvolasta hankkeeseen on osallistunut kuusi yritystä. LUT Kouvola on tehnyt vahvaa yhteistyötä hankkeessa Kaakkois-Suomen kehittämisyhtiöiden kanssa, erityisesti Kouvola Innovationin (metsä-energia-ympäristö sektorin toimijoiden) kanssa. Maunulalla oli BIOTULI-puheenvuoro ISPIM-konferenssissa Hän tekee selvitystyötä Kaakkois-Suomen bioliiketoiminta-alan yritysten innovaatiokyvykkyydestä. Tutkija esittelee hankkeen tuloksia puheenvuorossaan Biojalostuksen monet mahdollisuudet Yrittämisen Ilo tapahtumassa, Kouvolan kirjastossa. (www.biotuli-hanke.fi) Projekti päättyy elokuussa Budjetti 1,4 milj eur. LUT Kouvolan osuus 168teur. (LUT Kouvolan osiossa: Torkkeli, Maunula, Tomperi) KURKI (Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiot) KURKI-projektissa (HY Palmenia, Kouvolan hallinnoima) tavoitteena on ollut tutkia Kiinan markkinoiden mahdollisuuksia, haasteita ja erityispiirteitä Kouvolan alueen yritysten näkökulmasta erityisesti metsä-, energia- ja ympäristösektorilla sekä matkailualalla. Budjetti on noin 500 teur. LUT Kouvolan osuus 115teur. Projekti jatkuu joulukuuhun 2013 saakka. LUT Kouvola toteuttaa syksyllä 2013 hankkeeseen liittyvän Innovaatiot selvitystyön. Hankkeessa järjestetään syksyllä Kouvolassa toimiville yrityksille suunnattu koulutusosio sekä matkailualan seminaari. (www.kurki-project.fi). (Torkkeli, Tomperi) OISIM Projektissa keskitytään siihen, kuinka strateginen tietojohtaminen avoimen innovaation viitekehyksessä vaikuttaa yrityksen tietovirtoihin ja taloudelliseen tulokseen. Tekes-tutkimusprojektin toteutuksesta vastaavat LUT Kouvola ja Tampereen teknillinen yliopisto. Projektin kansainvälisiä kumppaneita ovat Pennsylvanian yliopiston Wharton School sekä Singapore Management Universityn 3

4 yrittäjyyden ja innovaatioiden instituutti. Budjetti noin 800 teur. Tekes-hanke päättyy joulukuussa (Torkkeli, Savitskaya, Dabrowska, Kutvonen, Salmi) Khej liite numero 1 asia 3 OpenInno Open Innovation Service for Emerging Business (OpenINNO) on kaksivuotinen ENPI-rahoitteinen hanke, jossa tarkastellaan alueellisten avoimen innovaation ekosysteemien kehittämismahdollisuuksia kumppanuusalueilla (Suomessa ja Venäjällä). Tavoitteena on selvittää erityisesti, millaisia toimenpiteitä tulisi sisällyttää alueelliseen innovaatiopolitiikkaan uusien crossborder perustaisten kasvuyritysten tukemiseksi ja akateemisen yrittäjyyden edistämiseksi. Keväällä 2013 on järjestetty muun muassa kolme avoimen innovaation koulutustilaisuutta nuorille yrittäjille Pietarissa. Kaksi raporttia julkaistu: Open Innovation Practices ja Open Innovation Indicators. LUT Kouvolan osuus hankkeessa on noin 75 teur. Hanke jatkuu saakka. Hankkeen toteuttajat: Association of Centers for Engineering and Automation (ACEA), Saint-Petersburg State Polytechnical University, Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade, Committee on Informatization and Communications, LUT tuotantotalous, Kouvola Innovation, Saint- Petersburg Interregional Resource Center, Tahto Media Ltd,, Oy Karostech Ltd, Haminan kaupunki. (Torkkeli, Väätänen, Podmetina, Kutvonen, Savitskaya) SPIN-UP Kaksivuotisessa ERASMUS-hankkeessa luodaan uudentyyppinen koulutus/valmennusohjelma, jonka ytimessä on akateemisen yrittäjyyden ja yrityksen kasvun tukeminen erityisesti johtajuuden näkökulmasta. Pilotti-koulutus järjestettiin keväällä Kesällä on tuotettu yrittäjyyskoulutusta käsittelevä raportti Overview on Entrepreneurship Training in HEI and Guidelines for HEI. Hankkeen partnerit ovat: Technical University of Delft, INESC TEC, Advancis Business Services, Leaders2Be, LUT Kouvola. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös University of Lodzin ja University of Oporton kanssa. LUT Kouvolan osuus hankkeessa on noin 70teur. Hanke päättyy syyskuussa 2013 saakka. Hankkeen toimintaa ja tuloksia esitellään Yrittäjyyden Ilo tapahtumassa Kuusankoskitalossa. (Torkkeli, Kortelainen, Albats, Ziniauskaite, Kutvonen, Maunula, Tomperi) Start-up & Spin-off Factory Start-up & Spin-off Factory -projektissa pyritään tukemaan innovatiivisten yritysten kasvua kiihdytysohjelmalla. LUT Kouvola osallistuu hankkeessa muun muassa kiihdytettävien yritysten liiketoimintakonseptien arviointiin sekä tekee vertailevan analyysin yrityskiihdyttämöistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Projekti toteutetaan yhteistyössä Cursorin, HY Palmenian ja Turun AMK:in kanssa. LUT Kouvolan osuus 35t. Projektin jatkuu kesäkuuhun (Torkkeli, Maunula, Tomperi) Wood Academy Wood Academy on KyAMKin koordinoima puutuotealan hanke. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö toteuttaa hanketta yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. (www.woodacademy.fi). Tavoitteena on tukea puu- ja rakennusalan yritysten kehittymistä, yhteistyötä ja uudistumista. LUT Kouvola toteuttaa hankkeessa selvitystyöt puualan innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksistä ja käytännöistä sekä puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen nykytilasta ja haasteista. LUT Kouvolan osuus hankkeessa noin 80teur. Hanke jatkunee vuodelle (Maunula, Tomperi, Torkkeli) 4

5 Konttilogistiikkainnovaatiot LUT Mikkelin vetämä Tekes rahoitteinen kaupallistamisprojekti, jossa yritetään saattaa liiketoiminnaksi ja toiminalliseksi tuotteeksi nk. komposiittikontti (kehitetty lukuisia vuosia eri projekteissa ja ollut julkisuudessakin kohtalaisesti). Mukana yrityksiä, kuten Fibrocom, VR, UPM, Jyväskylän Energia, Etelä-Savon Energia ja Hyötypaperi. LUT Kouvola tuottaa projektille nk. logistiikka- ja kannattavuussimulointeja vuoden 2013 ajan. (Lättilä) Rail Baltica Growth Corridor, Russia (RBGC Russia) BRGC Russia on edellä olevan laajan projektin erillinen Venäjään, Pietarin sekä Leningradin alueisiin keskittyvä hanke, jota rahoitetaan erillisestä Venäjän ja EU:n hankerahasta (EuropeAid/ /L/ACT/RU). Suomen ja Venäjän välinen nopea matkustajaliikenne ja sen käyttämä infrastruktuuri on ainutlaatuinen sekä modernein Rail Baltica linjastolla. Helsinki-Pietari Allegro yhteydestä on mahdollista jatkaa Moskovaan saakka Sapsan-junalla. Projektissa selvitetään tämän matkustajayhteyden sekä aikaintensiivisen rahtiliikenteen Rail Baltica yhteyksien volyymeja. Samalla Pietarin alueen lähiliikenne-, lautta- sekä rautatieliikenneaikataulut yhdistetään isompaan eurooppalaiseen matkasuunnitteluohjelmistoon (www.eu-spirit.com). Kokonaisbudjetti hankkeella n. 600 keuroa ja LUT Kouvolan osuus n. 100 keuroa. Projekti kestää kaksi vuotta eli vuoden 2013 loppupuolelle saakka. (Hilmola, Henttu, Karamysheva) RATAMO-projekti LUT Kouvolan osuutena on ollut simuloinnin avulla selvittää Kymenlaakson nykyisen sairaalaverkon kokonaiskuljetuskustannuksia (tietojen kerääminen ja analysointi eri osapuolilta). Lisäksi pyrittiin simuloinnin avulla arvioimaan, miten RATAMO:n mahdollinen rakentaminen vaikuttaa kokonaiskuljetuskustannuksiin kauas tulevaisuuteen kestävällä tarkasteluperiodilla (vuosi 2040). LUT Kouvola selvitti lisäksi kyselytutkimuksen avulla, miten potilas-, henkilökunta- ja materiaalivirrat jakautuvat eri osastojen välillä Pohjois-Kymen sairaalassa. Näitä analysoitiin klusterointimenetelmillä toimivan layout -ratkaisun löytämiseksi yhteistyössä esisuunnittelun kanssa (arkkitehtitoimisto). (Hilmola, Henttu) Hankinta- ja logistiikkayhteistyön kehittäminen Kymenlaaksossa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin eri osapuolille tekeillä oleva hanke kuljetuksista, varastoinnista ja hankintayhteistyöstä sairaan- ja terveydenhoidon materiaalihankinnoissa (mukana eivät ole lääkkeet). Tarkoituksena on tulevaisuuden mahdollisten toimintavaihtoehtojen kannattavuuslaskennat ja uusien yhteistyömallien löytäminen. Liittyy läheisesti myös edelliseen RATAMO projektiin. AuReStudio Täydennetyn todellisuuden kuvausstudio hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä täydennetyn todellisuuden lisäämiseksi audio- ja videotuotannon kuvauksiin ja tuotteisiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä KyAMK:n kanssa ja kehitettävät järjestelmät rakennetaan KyAMK:n studioon Kasarminmäellä. Budjetti 451 t. Hanke päättyy joulukuussa (Kämäräinen, Tykkälä) Camera2DVD Hankkeessa sovelletaan tietokonenäön menetelmiä ja AV-tuotannon tekniikoita kotivideoiden automaattiseksi leikkaamiseksi elokuvaksi. LUT:n konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorion tutkijat kehittävät tarvittavan teknologian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) 5

6 kuvauksen ja leikkauksen asiantuntijat määrittelevät leikkauslogiikan ja kerronnallisen tekniikan, joka ohjelmoidaan järjestelmään. Keskiössä on KyAMKin av-studion toiminnan kehittäminen niin opetuksen, tutkimuksen kuin alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja tähän LUT Kouvolan vahvan tutkimusosaamisen ja aihealueen tutkimustiedon sitominen tähän. Budjetti 229t. Hanke päättyy joulukuussa (Kämäräinen, Lankinen) Khej liite numero 1 asia 3 AuReStudio ja Camera2DVD hankkeet tukevat KyAMKin Meduusa Game Studion ja Kaakkois- Suomen peliklusterin toiminnan käynnistymistä ja kehittymistä. Hankkeiden tuloksena tuodaan paikallisille media- ja pelialan yrityksille uutta teknologiaa ja uusia tuotteita. Tietoyhteiskunnan teknologioiden tutkimus (Object3Dto2D) Hankkeessa kehitetään uusia esitystapoja ja tunnistusmenetelmiä kolmiulotteisten kohteiden tunnistamiseksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää mm. kasvojentunnistuksessa seuraavan sukupolven biometrisissa passeissa. Budjetti 127teur. (Kämäräinen, Riabchenko) Vuonna 2013 päättyneet hankkeet InnoVire Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) päättyy syyskuussa 2013 Vuonna 2013 rahoituksen saaneet hankkeet Erasmus Academic Networks 50 partneria. 51 kv-partneria. Total budjetti 865t, LUT Kouvolan osuus 48t. (Torkkeli, Dabrowska) Professoripoolin vuoden mittainen apuraha vuodelle (Hilmola) Valmistelussa olevat hankkeet ITEA2 rahoituskanava (ITEA 2 stimulates and supports innovative and pre-competitive R&D that will contribute research excellence to Europe s Software-Intensive Systems and Services.EUREKA Cluster itea2.org ). Kouvolan kaupungin toimijoiden ja alueen yrittäjien kanssa valmisteltu hankehakemusta. (Torkkeli, Dabrowska) Hankevalmistelu KSAOn kanssa Koulutusviennistä BioSampo Frees - liittyen (KSAO, Aalto HSE, ECO Innovation,World Vision, (Heikkinen) 6

7 Aluevaikuttavuutta on tuonut lisäksi seuraavissa projekteissa ja toiminnoissa mukanaolo: Osallistuminen Kouvola Innovation Oy:n hallitustyöskentelyyn (Torkkeli) KSAO:n ohjausryhmän puheenjohtajuus, KSAO-RAJU (Hilmola), ja projektin päätösseminaari pidettiin Tämän jälkeen positiivisia uutisia on tullut sen verran, että VRKK:n rautatiealan koko koulutus siirtyi KSAO:n alaisuuteen. KyAMK:n nk. YTY-projektin ohjausryhmän jäsennyys (Hilmola) Kinnon rautatielogistiikan seminaarin (syyskuu 2013) valmistelun tukeminen (Hilmola), mukana myös lisäseminaaripäivä Northern East-West Railway Opportunities, lähinnä Pohjoismaista tuleville vieraille Selvitys KyAMK:lle Puolan, Tsekin ja Slovakian logistiikka-alan koulutustarjonnasta (Hilmola, Laisi) Kouvolan DigiOske-osaamiskeskusohjelman ohjausryhmän jäsennyys (Heikkinen) Kaakkois-Suomen peliklusteriyhteistyö eri toimijoiden kanssa (Kämäräinen, Heikkinen, Torkkeli, Kutvonen, Järvi, Ahonen, Savitskaya) Ratamo-projekti, yhteistyökokoukset (Hilmola, Henttu) Hankinta- ja logistiikkayhteistyön kehittäminen Kymenlaaksossa, yhteistyökokoukset (Hilmola) Aloittavien yritysten menestymisedellytysten parantaminen Kasarminmäellä (Kasarminmäen Patteri-hanke, jossa olisivat mukana KyAMK, Kinno, HY Palmenia, LUT Kouvola) työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (Torkkeli, Kutvonen) Yrittäjäviikon (syyskuussa 2013) työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (Tomperi) Osallistuminen InnoHub Kouvola pilottiin (Kinno, HY Palmenia, Kouvolan kaupunki, KyAMK) (Heikkinen, Torkkeli, Tomperi), kokoukset ja 9.8. KyAMKin kv-liiketoiminnan ja kulttuurin henkilöstön kehittämispäivä 6.6., tutkimusyksikön esittely (Maunula, Kutvonen) Osallistuminen Kaakkois-Suomen pelialan koulutuksen kehittämisfoorumiin (Kinno, KyAMK, KSAO, Cursor), kokous (Heikkinen) Laajennetun maaseutujaoston kokous ELY:ssä, (Heikkinen) Khej liite numero 1 asia 3 Valtakunnallinen vaikuttaminen Trafin neuvottelukunnan jäsenyys (ministeri Vehviläinen nimittänyt 2010; Hilmola), joka päättynyt toukokuussa 2013 Kaivosteollisuuden energia, logistiikka ja kuljetusinfrastruktuuri työryhmän jäsenyys (ministeri Vapaavuori nimittänyt marraskuussa 2012; Hilmola); työryhmän raportti ja toimenpiteet esitettiin Finlandiatalolla pääministerille Kansallisen IPR-strategian päivitys (ministeri Vapaavuori nimittänyt 2012; Torkkeli) Järjestetyt seminaarit / tutkijatapaamiset / työpajat Open Innovation seminar Henry Chesbrough , Lappeenranta (Torkkeli, Dabrowska) Open Innovation workshop with Henry Chesbrough, , Lappeenranta (Torkkeli, Dabrowska) ISPIM-konferenssi, , Helsinki (Torkkeli, Kutvonen, Savitskaya, Dabrowska, Maunula) Workshop "Innovation Cocktail for Venture Growth: Global Experiences", 73rd annual Meeting of the Academy of Management, Orlando, USA, 9-13 August 2013 (Torkkeli, Podmetina, Savitskaya, Dabrowska) 7

8 Osallistuminen seminaareihin / tutkijatapaamisiin / työpajoihin Radikaalit innovaatiot seminaari, , Kotka (Maunula, Tomperi, Biotuli-hanke) RuokaKouvola Kouvola kattaus kumppanuuspöytä, , Kouvola (Maunula) Forum Holzbau Nordic seminaari, , Kouvola (Maunula, Wood Academy - hanke) Biorefine Valley seminaari, , Lappeenranta (Maunula, Tomperi, Biotuli-hanke) 25th NOFOMA Conference, , Göteborg (Henttu) Tilat ja rakennukset toisin silmin seminaari, , Kouvola (Maunula, Tomperi) EIT Awareness day, Helsingissä, (Heikkinen) Aikuiskoulutuspäivät, , Kouvola. Puheenvuoro: LUT Kouvolan tutkimus ja yritysyhteistyö (Maunula) RBGC Project meeting IX, , Berliini (Hilmola, Henttu) RBGC Final Conference Rail Baltic Corridor Partnership for Growth, , Berliini (Hilmola, Henttu) RBGC, Russia, project meeting, Szczecin, Poland, Opetus Transportation Systems, toukokuu 2013, osallistujia 60 (Hilmola, Henttu, Lättilä) Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi, elo-joulukuu, noin 100 osallistujaa (Kutvonen) ERASMUS Summer School (Torkkeli, Dabrowska, Kutvonen) Kansainvälinen vaikuttaminen tutkimuksessa LUT Kouvolan tutkimuksen painopistealueet ovat tuotantotalous ja tietotekniikka. Tutkimustoiminnassa harjoitetaan syvällistä yhteistyötä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyömuotoja EU-projektien ja muiden tutkimusprojektien lisäksi ovat lausunnot tieteellisiin aikakauslehtiin, väitöskirjan esitarkastajan tehtävät, vastaväittäjänä toimiminen, konferenssien järjestelytoimikunnissa toimiminen, aikakauslehtien toimittajakunnassa toimiminen (yhteensä 14 kpl) sekä vierailevana professorina (dosenttina) toimiminen ulkomaalaisessa yliopistossa. Tiedelehtien erikoisnumerot Decision Support Systems (Thomson ISI impact factor is for five years, regular one year), Special Issue on Rapid Modeling for Sustainability, Volume 54, Issue 4, Pages , Guest editors: Reiner, Vandaele & Hilmola. World Review of Intermodal Transportation Research, Sustainability and Ethics in Global Transportation Logistics Networks, in the process (going to be released in the end of 2013 / early 2014). Guest editors: Lorentz, Hilletofth & Hilmola, Lisätietoa: 8

9 Tunnustukset / palkinnot Highly Commended Award Winners 2013, Emerald -kustantaja (saatavilla, Hilmola, Olli-Pekka & Harri Lorentz (2012). Confidence and supply chain disruptions: Insights into managerial decision-making from the perspective of policy. Journal of Modelling in Management, Vol. 7, No. 3, pp Hilletofth, Per, and Lauri Lättilä (2012). Agent based decision support in the supply chain context. Industrial Management and Data Systems, Volume 112, number 8, pp Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit 1. Cardoso Passos Andreia and Torkkeli Marko, Innovation in Footwear Companies Does it pay off?, Journal of Engineering, Design and Technology, Dabrowska J, Savitskaya I (2014). When culture matters: exploring open innovation paradigm. International Journal of Business Innovation and Research, Vol 8, (forthcoming) impact factor: 0,5 3. Eriksson, David, Per Hilletofth and Olli-Pekka Hilmola (2013). Supply chain configuration and moral disengagement. International Journal of Procurement Management, 6:6, pp Henttu V. and Karamysheva M. (2013). Trends of freight transportation in North-West Russia in 2010s. International Journal of Procurement Management. Vol. 6, No. 6, pp Hilmola, Olli-Pekka & Lauri Lättilä (2013). Simulation Modelling Challenge of Transportation Logistics Systems. International Journal of Business Information Systems (article accepted, forthcoming). 6. Hilmola, Olli-Pekka (2013). Environmental and infrastructure payments and the future of road transports: Case Tallinn-Warsaw. World Review of Intermodal Transportation Research, 4:1, pp Kutvonen, A., Savitskaya, I. ja Salmi, P. (2013) The evolution of external technology commercialization motives, International Journal of Business Innovation and Research, forthcoming, 17 p. 8. Laisi, M. (2013/2014) National peculiarities in Russian railway freight market what the market has to offer for foreign railway undertakings?, International Journal of Procurement Management, accepted, forthcoming. 9. Laisi, M. and Saranen, J. (2013) Integrating the Baltic States and Europe Rail Baltica, International Journal of Business Excellence, Vol. 6, No. 3, pp Laisi, M. and Panova, Y. (2013/2014) Deregulation of the Russian Railway Freight Market Learning from Empirical Results, International Journal of Logistics Systems Management, accepted, forthcoming. 11. Lättilä, L., Henttu, V. & Hilmola, O.-P. (2013). Hinterland operations of sea ports do matter: Dry port usage effects on transportation costs and CO 2 emissions, Transportation Research: Part E, Vol. 55. pp , one year Thomson ISI impact factor is and five year is Lääperi & Torkkeli, Disruptive Innovation and Innovation Ecosystem in the Display Industry, International Journal of Business Innovation and Research forthcoming Temel Serdal, Mention Anne-Laure and Torkkeli Marko 2013, The Impact of Cooperation on Firms Innovation Propensity in Emerging Economies, Journal of Technology Management and Innovation, vol 8 issue Eriksson, David, Per Hilletofth and Olli-Pekka Hilmola (2013). Creating Value through Wholesaler and Retailer Interface. Industrial Management and Data Systems, 113:8. 9

10 15. Panova, Julia, Eugene Korovyakovsky, Milla Laisi, and Olli-Pekka Hilmola (2013). (free translation to English, Experiences from deregulation of railways )., No. 6, pp (Railway Transport journal is ranked within Russian Science Citation Index with impact factor of 0.134). Khej liite numero 1 asia 3 Konferenssi- ja seminaarijulkaisut Dabrowska J, Savitskaya I (2013) Open Innovation and Culture: a System Dynamics Model, the 13th EURAM The European Academy of Management conference, Istanbul, Turkey, June 2013 Dabrowska, J., Savitskaya, I. ja Kutvonen, A. (2013) Mapping the perception and reality of open innovation balance, ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 De Smet D., Mention, A.-L., Torkkeli, M, Involving customers in the innovation process: The acquisition capability of knowledge intensive companies, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Frimodig Lotta and Torkkeli Marko, Success Factors of Accelerators in New Venture Creation, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Henttu, V., Karamysheva, M. and Hilmola, O.-P. (2013) A Description of the North-West Russian Logistics Sector Implications for the Rail Baltica Growth Corridor, 25 th NOFOMA Conference 2013, Göteborg, Sweden, Huizingh Eelko, Conn Steffen, Marko Torkkeli, and Bitran Iain, Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013, Proceedings of The XXIV ISPIM Annual Conference Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., SWordShare: A Concept Application for Mitigating Internet Terminology Anxiety, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., Internet Anxiety: Myth or Reality?, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer- Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., MIAS Modified Internet Anxiety Scale, Accepted to Academic Mindtrek, to be held in Tampere, October 1-3, Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., An User Study on linking cultural attributes and human behavior on the Internet, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., Measurement of Internet Anxiety by Feelcalc, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kortelainen, S. ja Kutvonen, A. (2013) Dynamic management of technology portfolio, The XXIV International ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland, Kutvonen, A., Lehenkari, J., Kautonen, M., Savitskaya I., Tuunainen, J. ja Muhonen, R. (2013) University-Industry Collaboration and Knowledge Transfer in the Open 10

11 Innovation Framework, The University-Industry Interaction Conference, Amsterdam, Lättilä, L. and Kortelainen, S. (2013), A Scalable Agent-Based Decision Support System: Case Manufacturing Supply Chain, 11th Annual Industrial Simulation Conference 2013, , Ghent, Belgia. Lättilä, L., Karttunen, K., Korpinen, O-J., Föhr, J. and Ranta, T. (2013), Estimating the cost structure of wood chip supply chains: A simulation approach, 11th Annual Industrial Simulation Conference 2013, , Ghent, Belgia. Lääperi Antti and Torkkeli Marko, Case study: Challenges in innovation management through paradigm shifts in the mobile phone and smartphone markets, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Maunula, M., Kutvonen, A. ja Hinkkanen, J. (2013) Orchestrating industrial transformation to biobusiness Case Finland, ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland, Mention, A.-L., Temel. S., Torkkeli, M. " Innovation and cooperation in emerging economies : two sides of the same coin", International Conference on Entrepreneurship and Innovation, March 2013 Podmetina, D., Volchek D, Savitskaya I, Dabrowska, J (2013) The Role of Human Resource Practices on Internal and External Openness, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 (accepted) Salampasis D., Mention, A.-L., Torkkeli, M, Open innovation adoption in financial services: the embeddedness of trust, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Savitskaya I, Dabrowska J (2013) Open Innovation and Knowledge Strategies an Illustrative Taxonomy, Proceedings of International Association for Management of Technology IAMOT, Porto Alegre, Brazil, April 2013 (presented) Savitskaya I, Dabrowska J (2013) Knowledge foundations of open innovation: addressing the challenges in theory-building, 13th EURAM The European Academy of Management conference, Istanbul, Turkey, June 2013 Savitskaya I, Dabrowska J, Torkkeli M (2013) Filling the gap: knowledge foundations of open innovation, 73 rd annual Meeting of the Academy of Management, Orlando, USA, 9-13 August 2013 Khej liite numero 1 asia 3 Työpaperit, kirjat, kirjan luvut ja muut 1. Karamysheva, M., Henttu, V. & Hilmola, O.-P. (2013), Logistics of North-West Russia and Rail Baltica: Standpoints of Private Sector, Lappeenranta University of Technology, LUT School of Industrial Engineering and Management, Research report 3. Ohjatut & tarkastetut väitöskirjat ja opinnäytetyöt Väitöskirjat, DI-työt, Pro gradut Väitöskirjat, ohjatut, esitarkastuksessa Laisi, Milla (2013) tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Deregulation s Impact on the Railway Freight Transport Sector s Future in the Baltic Sea Region. Väitöskirjan ohjaaja: Hilmola. 11

12 Kalwar Santosh (2013) Conceptualization and Measuring Human Anxiety on the Internet väitöskirja on saanut luvan mennä esitarkastukseen. Ohjaaja: tutkijaopettaja Kari Heikkinen Tykkälä, Tommi (2013) REAL-TIME IMAGE-BASED RGB-D CAMERA MOTION TRACKING AND ENVIRONMENT MAPPING. Supervised by Dr. Andrew I. Comport1 and Dr. Joni Kämäräinen2 1 Autonomous Navigation and Mapping Systems, CNRS-I3S, University of Nice Sophia-Antipolis2 Machine Vision and Pattern Recognition Laboratory, Lappeenranta University of Technology DI-työt Valmistuneet 1. Roiha, Toni (2013). Propulsion Product Services Laakerikunnon-valvonnan Ansaintalogiikan Kehittäminen, ABB Oy, Marine & Cranes. Lappeenranta University of Technology (LUT). Ohjaaja: Marko Torkkeli, toinen tarkastaja: Hilmola 2. Karttunen, Sami (2013). Revenue management in travel industry: Improving the understanding of customers buying behavior. Lappeenranta University of Technology (LUT). Ohjaaja: Timo Kärri, toinen tarkastaja: Hilmola 3. Turkia, Riitta (2013). The role of the public-private partnership in the transport infrastructure financing: Case Finland. Ohjaaja: Hilmola 4. Jaakola Ilkka, (2013) Työmaapalvelunimikkeistön kehittäminen rakennusalalla, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Juha Väätänen 5. Viitikko Hannu (2013) Value- and supply chain analysis and development of new business initiative, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Juha Väätänen 6. Ahonen Alex (2013) Value and supply chain analysis and development of new business initiative, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Vesa Harmaakorpi 7. Ali-Raatikainen Riikka (2013) Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Samuli Kortelainen 8. Järvinen, A. Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen: CPM kehityksen suunnittelu. Ohjaaja: Antero Kutvonen Vuoden 2013 aikana mahdollisesti valmistuvat 1. Albats, E. University-industry interaction in Russia and Finland, valmistuu syksyllä (ohjaaja: Kutvonen) 2. Kurki, Taru (2013). Kuljetusvirtojen yhdistäminen kehitettävällä tietojärjestelmällä maatalouden eri tuoteryhmissä. (ohjaaja: Hilmola) 3. Savolainen, J. Open Innovation model for Polar, valmistuu syksyllä (ohjaaja: Kutvonen) 4. Naderi, A. Initiatives of green supply chain and measuring carbon footprint emissions in external transportation: Application in DAF Trucks N.V. (Hilmola) 5. Laitinen, J. Tietovirtojen prosessikuvaus verkostoituneessa yritysmaailmassa Case: VR Transpoint (ohjaaja: Hilmola) Muut Strategic Advisory Board University of Miskolc, Hungary (Torkkeli) 12

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 9.9.2014

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 9.9.2014 LUT Kouvolan yksikkö Toiminta ja toimenpiteet touko-elokuu 2014 Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 9.9.2014 KAUPUNGIN TAVOITTEET KORKEAKOULUN TOIMENPITEET VAIKUTUKSET JA ARVIO

Lisätiedot

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015 LUT Kouvolan yksikkö Vuosiraportti 2014 Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015 KAUPUNGIN TAVOITTEET KORKEAKOULUN TOIMENPITEET VAIKUTUKSET JA ARVIO TULOKSISTA Kouvolaa palvelevat

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto Mobiilisatama-hanke Väliseminaari 3.2.2011 www.merikotka.fi/mopo 0 Mobiilisatama (MOPO) -hanke Hankkeen toteutusaika: 03/2009 02/2012 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 760 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista

WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista WP3: Tutkimus kuivasatamakonseptista Ville Henttu Työryhmä: Ville Henttu, Lauri Lättilä, Juha Saranen, Olli-Pekka Hilmola Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö Prikaatintie 9, FIN-45100

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen

Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Kansalliset ja EU-ohjelmat apuna tiedonvälityksen kehittämiseen Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin 26.3.2013 LVM, Helsinki Riitta Pöntynen SPC Finland Eurooppalainen liikenneverkko TEN-T

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

"Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka"

Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka "Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka" Source: Kaluza et al. (2010). The complex network of global cargo ship movements. Journal of the Royal Society Interface. Prof. Olli-Pekka Hilmola

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018 Liite Yhteistyösopimukseen No, pvm. Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin välillä TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT ÄLYKKÄÄT LIIKENNEPALVELUT Visio:» Älykäs, turvallinen ja kestävä liikkuminen vähähiilistä energiaa hyödyntäen»

Lisätiedot

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Vs. kv-päällikkö Anu Härkönen 23.9.2013 Turun AMK:n EU-Kanada ja EU-USA projektien taustaa Turun AMK mukana kolmessa TEP-projektissa ja yhdessä TDP-projektissa

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita alan johtavia asiantuntijoita Kolme klusteria läntinen, keskinen, itäinen Keskinen klusteri: 3 550 partneria 77 000 henkilöä 13,6 mrd. dollarin liikevaihto 97 maata Slide 2 PwC globaalisti PwC:n liikevaihdon

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge )

Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Tukholma-Pietari kehityskäytävä ( Northern Bridge ) Kotkan-Haminan seudun kehityskuva 2040 Rakennetaan seudusta kansainvälisesti näkyvä kokonaisuus osana Tukholma Turku Helsinki Kotka Pietari kehityskäytävää.

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto

Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto Yliopisto: Open Innovationin lähde, Crowdsourcingin resurssi vai jotain ihan muuta? Olli Kuismanen Innovaatioasiamies Tampereen yliopisto Yhteisen keskustelun rakenne Alkuajatukset Open Innovation? Crowdsourcing?

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

EXPERTISE IN TECHNOLOGY AND ECONOMICS 27.4.2007. www.lut.fi

EXPERTISE IN TECHNOLOGY AND ECONOMICS 27.4.2007. www.lut.fi EXPERTISE IN TECHNOLOGY AND ECONOMICS www.lut.fi Yliopiston resurssit rautatielogistiikan kehittämisessä Leena Nieminen projektikoordinaattori, VALORE tutkimusryhmä Tero Toikka projektipäällikkö Puutavaran

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely)

Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely) Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely) Santtu Saijets 16.6.2014 Ohjaaja: Juuso Liesiö Valvoja: Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla.

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1. KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.2013 MTT ja ruokajärjestelmä 5.2.2013 2 Biotalouden kestävä ainekierto

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Vesitutkimuksen koulutus- ja tutkimusympäristön esittely, 22.3.2011 Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Prof. Marko Vauhkonen Sovelletun fysiikan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

VTT innovaatiokumppanina

VTT innovaatiokumppanina VTT innovaatiokumppanina 16.4.2007 Jouko Suokas, Executive Vice President, Business Solutions VTT as an Innovation Partner 2 VTT S STATUS AS PERFORMER OF R&D WORK Basic research Applied research UNIVERSITIES

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot