Khej liite numero 1 asia Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khej 25.9.2013 liite numero 1 asia 3 2.9.2013. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013

2 Yksikön henkilökunta Teknologia ja liiketoimintainnovaatiot Prof. Marko Torkkeli Irina Savitskaya, tutkijatohtori Antero Kutvonen, tutkijatohtori Melina Maunula, nuorempi tutkija Justyna Dabrowska, nuorempi tutkija Ekaterina Albats, tutkimusapulainen ( ) Agne Ziniauskaite, IAESTE-harjoittelija ( ) Rautatielogistiikka Prof. Olli-Pekka Hilmola Lauri Lättilä, tutkija (50%) Milla Laisi, nuorempi tutkija Ville Henttu, nuorempi tutkija Maria Kononova, kesäharjoittelija ( ) Tietoyhteiskunnan teknologiat Prof. Joni Kämäräinen Tutkijaopettaja Kari Heikkinen Jukka Lankinen, nuorempi tutkija Ekaterina Riabchenko, nuorempi tutkija Tommi Tykkälä, nuorempi tutkija Suunnittelija, FM Sanna Tomperi. Alueellinen vaikuttaminen LUT Kouvolan avaintoimintaan kuuluu alueellinen vaikuttaminen: yhteydenpito yrityksiin, yhdistyksiin, kehittämis- ja innovaatioyhtiöihin sekä alueen eri koulutusorganisaatioihin. Tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä paikallisten yritysten ja partnereiden kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa on osapuolia kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusyksiköistä sekä yrityksistä. Hankkeiden tavoitteena on sekä tieteellinen tutkimustyö että vaikuttavuus paikallisen elinkeinoelämän edistämiseksi. Tavoitteena on, että yhteistyön myötä alueen yritysten osaaminen ja verkostoituminen kansainvälisille markkinoille vahvistuu. Yksikön vuosittainen tutkimusrahoitus on noin 1 M. 2

3 Käynnissä olevat hankkeet Avoin innovaation yliopistoyritysyhteistyön rajapinnalla (Open innovation on the borderline of university-enterprise cooperation; Open-UNIC) Avoimen innovaation mukaisen yliopisto-yritysyhteistyön tutkimuksen kohteena ovat suomalaisten yliopistojen roolit ja mahdollisuudet yrityksiltä niihin virtaavan tiedon (esim. patenttien ja ideoiden) hyödyntäjinä sekä kaksisuuntaisen tiedon siirron mahdollistavien rakenteiden ja käytäntöjen tutkiminen ja levittäminen. Projektin tuloksiin lukeutuu avoimen innovaation käsikirja, johon kootaan keskeiset tulokset perustuen hankkeessa toteutettavaan kyselyyn, projekti-tason casetutkimuksiin sekä kansainvälisiin työpajoihin. Hankkeessa toteutettu kesän 2013 aikana laajamittainen kysely kaikille suomalaisille korkeakouluille ja yliopistoille koskien nykytilaa ja parhaita käytäntöjä yliopisto-yritysyhteistyössä. Kyselyn vastausten analysointi alkaa syksyllä. LUT Kouvolan tutkimusryhmä esitteli konferenssipaperin Amsterdamissa University-Industry Interaction konferenssissa Tammikuussa 2013 käynnistynyttä Tekes-hanketta toteuttavat LUT Kouvola, VTT, Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto. (Torkkeli, Kutvonen) Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit (BIOTULI) Hankkeen toteuttajat: Saimaan ja Kymenlaakson ammattikoulut sekä Imatran, Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan seudulliset kehittämis- ja innovaatioyhtiöt sekä LUT:n monialainen tutkijatiimi. UPM-Kymmene, StoraEnso ja Andritz. Hankkeessa tuotetut selvitystyöt löytyvät hankkeen verkkosivuilta (15 biotalous selvitystyötä/julkaisua). Kouvolasta hankkeeseen on osallistunut kuusi yritystä. LUT Kouvola on tehnyt vahvaa yhteistyötä hankkeessa Kaakkois-Suomen kehittämisyhtiöiden kanssa, erityisesti Kouvola Innovationin (metsä-energia-ympäristö sektorin toimijoiden) kanssa. Maunulalla oli BIOTULI-puheenvuoro ISPIM-konferenssissa Hän tekee selvitystyötä Kaakkois-Suomen bioliiketoiminta-alan yritysten innovaatiokyvykkyydestä. Tutkija esittelee hankkeen tuloksia puheenvuorossaan Biojalostuksen monet mahdollisuudet Yrittämisen Ilo tapahtumassa, Kouvolan kirjastossa. (www.biotuli-hanke.fi) Projekti päättyy elokuussa Budjetti 1,4 milj eur. LUT Kouvolan osuus 168teur. (LUT Kouvolan osiossa: Torkkeli, Maunula, Tomperi) KURKI (Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiot) KURKI-projektissa (HY Palmenia, Kouvolan hallinnoima) tavoitteena on ollut tutkia Kiinan markkinoiden mahdollisuuksia, haasteita ja erityispiirteitä Kouvolan alueen yritysten näkökulmasta erityisesti metsä-, energia- ja ympäristösektorilla sekä matkailualalla. Budjetti on noin 500 teur. LUT Kouvolan osuus 115teur. Projekti jatkuu joulukuuhun 2013 saakka. LUT Kouvola toteuttaa syksyllä 2013 hankkeeseen liittyvän Innovaatiot selvitystyön. Hankkeessa järjestetään syksyllä Kouvolassa toimiville yrityksille suunnattu koulutusosio sekä matkailualan seminaari. (www.kurki-project.fi). (Torkkeli, Tomperi) OISIM Projektissa keskitytään siihen, kuinka strateginen tietojohtaminen avoimen innovaation viitekehyksessä vaikuttaa yrityksen tietovirtoihin ja taloudelliseen tulokseen. Tekes-tutkimusprojektin toteutuksesta vastaavat LUT Kouvola ja Tampereen teknillinen yliopisto. Projektin kansainvälisiä kumppaneita ovat Pennsylvanian yliopiston Wharton School sekä Singapore Management Universityn 3

4 yrittäjyyden ja innovaatioiden instituutti. Budjetti noin 800 teur. Tekes-hanke päättyy joulukuussa (Torkkeli, Savitskaya, Dabrowska, Kutvonen, Salmi) Khej liite numero 1 asia 3 OpenInno Open Innovation Service for Emerging Business (OpenINNO) on kaksivuotinen ENPI-rahoitteinen hanke, jossa tarkastellaan alueellisten avoimen innovaation ekosysteemien kehittämismahdollisuuksia kumppanuusalueilla (Suomessa ja Venäjällä). Tavoitteena on selvittää erityisesti, millaisia toimenpiteitä tulisi sisällyttää alueelliseen innovaatiopolitiikkaan uusien crossborder perustaisten kasvuyritysten tukemiseksi ja akateemisen yrittäjyyden edistämiseksi. Keväällä 2013 on järjestetty muun muassa kolme avoimen innovaation koulutustilaisuutta nuorille yrittäjille Pietarissa. Kaksi raporttia julkaistu: Open Innovation Practices ja Open Innovation Indicators. LUT Kouvolan osuus hankkeessa on noin 75 teur. Hanke jatkuu saakka. Hankkeen toteuttajat: Association of Centers for Engineering and Automation (ACEA), Saint-Petersburg State Polytechnical University, Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade, Committee on Informatization and Communications, LUT tuotantotalous, Kouvola Innovation, Saint- Petersburg Interregional Resource Center, Tahto Media Ltd,, Oy Karostech Ltd, Haminan kaupunki. (Torkkeli, Väätänen, Podmetina, Kutvonen, Savitskaya) SPIN-UP Kaksivuotisessa ERASMUS-hankkeessa luodaan uudentyyppinen koulutus/valmennusohjelma, jonka ytimessä on akateemisen yrittäjyyden ja yrityksen kasvun tukeminen erityisesti johtajuuden näkökulmasta. Pilotti-koulutus järjestettiin keväällä Kesällä on tuotettu yrittäjyyskoulutusta käsittelevä raportti Overview on Entrepreneurship Training in HEI and Guidelines for HEI. Hankkeen partnerit ovat: Technical University of Delft, INESC TEC, Advancis Business Services, Leaders2Be, LUT Kouvola. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös University of Lodzin ja University of Oporton kanssa. LUT Kouvolan osuus hankkeessa on noin 70teur. Hanke päättyy syyskuussa 2013 saakka. Hankkeen toimintaa ja tuloksia esitellään Yrittäjyyden Ilo tapahtumassa Kuusankoskitalossa. (Torkkeli, Kortelainen, Albats, Ziniauskaite, Kutvonen, Maunula, Tomperi) Start-up & Spin-off Factory Start-up & Spin-off Factory -projektissa pyritään tukemaan innovatiivisten yritysten kasvua kiihdytysohjelmalla. LUT Kouvola osallistuu hankkeessa muun muassa kiihdytettävien yritysten liiketoimintakonseptien arviointiin sekä tekee vertailevan analyysin yrityskiihdyttämöistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Projekti toteutetaan yhteistyössä Cursorin, HY Palmenian ja Turun AMK:in kanssa. LUT Kouvolan osuus 35t. Projektin jatkuu kesäkuuhun (Torkkeli, Maunula, Tomperi) Wood Academy Wood Academy on KyAMKin koordinoima puutuotealan hanke. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö toteuttaa hanketta yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. (www.woodacademy.fi). Tavoitteena on tukea puu- ja rakennusalan yritysten kehittymistä, yhteistyötä ja uudistumista. LUT Kouvola toteuttaa hankkeessa selvitystyöt puualan innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksistä ja käytännöistä sekä puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen nykytilasta ja haasteista. LUT Kouvolan osuus hankkeessa noin 80teur. Hanke jatkunee vuodelle (Maunula, Tomperi, Torkkeli) 4

5 Konttilogistiikkainnovaatiot LUT Mikkelin vetämä Tekes rahoitteinen kaupallistamisprojekti, jossa yritetään saattaa liiketoiminnaksi ja toiminalliseksi tuotteeksi nk. komposiittikontti (kehitetty lukuisia vuosia eri projekteissa ja ollut julkisuudessakin kohtalaisesti). Mukana yrityksiä, kuten Fibrocom, VR, UPM, Jyväskylän Energia, Etelä-Savon Energia ja Hyötypaperi. LUT Kouvola tuottaa projektille nk. logistiikka- ja kannattavuussimulointeja vuoden 2013 ajan. (Lättilä) Rail Baltica Growth Corridor, Russia (RBGC Russia) BRGC Russia on edellä olevan laajan projektin erillinen Venäjään, Pietarin sekä Leningradin alueisiin keskittyvä hanke, jota rahoitetaan erillisestä Venäjän ja EU:n hankerahasta (EuropeAid/ /L/ACT/RU). Suomen ja Venäjän välinen nopea matkustajaliikenne ja sen käyttämä infrastruktuuri on ainutlaatuinen sekä modernein Rail Baltica linjastolla. Helsinki-Pietari Allegro yhteydestä on mahdollista jatkaa Moskovaan saakka Sapsan-junalla. Projektissa selvitetään tämän matkustajayhteyden sekä aikaintensiivisen rahtiliikenteen Rail Baltica yhteyksien volyymeja. Samalla Pietarin alueen lähiliikenne-, lautta- sekä rautatieliikenneaikataulut yhdistetään isompaan eurooppalaiseen matkasuunnitteluohjelmistoon (www.eu-spirit.com). Kokonaisbudjetti hankkeella n. 600 keuroa ja LUT Kouvolan osuus n. 100 keuroa. Projekti kestää kaksi vuotta eli vuoden 2013 loppupuolelle saakka. (Hilmola, Henttu, Karamysheva) RATAMO-projekti LUT Kouvolan osuutena on ollut simuloinnin avulla selvittää Kymenlaakson nykyisen sairaalaverkon kokonaiskuljetuskustannuksia (tietojen kerääminen ja analysointi eri osapuolilta). Lisäksi pyrittiin simuloinnin avulla arvioimaan, miten RATAMO:n mahdollinen rakentaminen vaikuttaa kokonaiskuljetuskustannuksiin kauas tulevaisuuteen kestävällä tarkasteluperiodilla (vuosi 2040). LUT Kouvola selvitti lisäksi kyselytutkimuksen avulla, miten potilas-, henkilökunta- ja materiaalivirrat jakautuvat eri osastojen välillä Pohjois-Kymen sairaalassa. Näitä analysoitiin klusterointimenetelmillä toimivan layout -ratkaisun löytämiseksi yhteistyössä esisuunnittelun kanssa (arkkitehtitoimisto). (Hilmola, Henttu) Hankinta- ja logistiikkayhteistyön kehittäminen Kymenlaaksossa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin eri osapuolille tekeillä oleva hanke kuljetuksista, varastoinnista ja hankintayhteistyöstä sairaan- ja terveydenhoidon materiaalihankinnoissa (mukana eivät ole lääkkeet). Tarkoituksena on tulevaisuuden mahdollisten toimintavaihtoehtojen kannattavuuslaskennat ja uusien yhteistyömallien löytäminen. Liittyy läheisesti myös edelliseen RATAMO projektiin. AuReStudio Täydennetyn todellisuuden kuvausstudio hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä täydennetyn todellisuuden lisäämiseksi audio- ja videotuotannon kuvauksiin ja tuotteisiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä KyAMK:n kanssa ja kehitettävät järjestelmät rakennetaan KyAMK:n studioon Kasarminmäellä. Budjetti 451 t. Hanke päättyy joulukuussa (Kämäräinen, Tykkälä) Camera2DVD Hankkeessa sovelletaan tietokonenäön menetelmiä ja AV-tuotannon tekniikoita kotivideoiden automaattiseksi leikkaamiseksi elokuvaksi. LUT:n konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorion tutkijat kehittävät tarvittavan teknologian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) 5

6 kuvauksen ja leikkauksen asiantuntijat määrittelevät leikkauslogiikan ja kerronnallisen tekniikan, joka ohjelmoidaan järjestelmään. Keskiössä on KyAMKin av-studion toiminnan kehittäminen niin opetuksen, tutkimuksen kuin alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja tähän LUT Kouvolan vahvan tutkimusosaamisen ja aihealueen tutkimustiedon sitominen tähän. Budjetti 229t. Hanke päättyy joulukuussa (Kämäräinen, Lankinen) Khej liite numero 1 asia 3 AuReStudio ja Camera2DVD hankkeet tukevat KyAMKin Meduusa Game Studion ja Kaakkois- Suomen peliklusterin toiminnan käynnistymistä ja kehittymistä. Hankkeiden tuloksena tuodaan paikallisille media- ja pelialan yrityksille uutta teknologiaa ja uusia tuotteita. Tietoyhteiskunnan teknologioiden tutkimus (Object3Dto2D) Hankkeessa kehitetään uusia esitystapoja ja tunnistusmenetelmiä kolmiulotteisten kohteiden tunnistamiseksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää mm. kasvojentunnistuksessa seuraavan sukupolven biometrisissa passeissa. Budjetti 127teur. (Kämäräinen, Riabchenko) Vuonna 2013 päättyneet hankkeet InnoVire Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) päättyy syyskuussa 2013 Vuonna 2013 rahoituksen saaneet hankkeet Erasmus Academic Networks 50 partneria. 51 kv-partneria. Total budjetti 865t, LUT Kouvolan osuus 48t. (Torkkeli, Dabrowska) Professoripoolin vuoden mittainen apuraha vuodelle (Hilmola) Valmistelussa olevat hankkeet ITEA2 rahoituskanava (ITEA 2 stimulates and supports innovative and pre-competitive R&D that will contribute research excellence to Europe s Software-Intensive Systems and Services.EUREKA Cluster itea2.org ). Kouvolan kaupungin toimijoiden ja alueen yrittäjien kanssa valmisteltu hankehakemusta. (Torkkeli, Dabrowska) Hankevalmistelu KSAOn kanssa Koulutusviennistä BioSampo Frees - liittyen (KSAO, Aalto HSE, ECO Innovation,World Vision, (Heikkinen) 6

7 Aluevaikuttavuutta on tuonut lisäksi seuraavissa projekteissa ja toiminnoissa mukanaolo: Osallistuminen Kouvola Innovation Oy:n hallitustyöskentelyyn (Torkkeli) KSAO:n ohjausryhmän puheenjohtajuus, KSAO-RAJU (Hilmola), ja projektin päätösseminaari pidettiin Tämän jälkeen positiivisia uutisia on tullut sen verran, että VRKK:n rautatiealan koko koulutus siirtyi KSAO:n alaisuuteen. KyAMK:n nk. YTY-projektin ohjausryhmän jäsennyys (Hilmola) Kinnon rautatielogistiikan seminaarin (syyskuu 2013) valmistelun tukeminen (Hilmola), mukana myös lisäseminaaripäivä Northern East-West Railway Opportunities, lähinnä Pohjoismaista tuleville vieraille Selvitys KyAMK:lle Puolan, Tsekin ja Slovakian logistiikka-alan koulutustarjonnasta (Hilmola, Laisi) Kouvolan DigiOske-osaamiskeskusohjelman ohjausryhmän jäsennyys (Heikkinen) Kaakkois-Suomen peliklusteriyhteistyö eri toimijoiden kanssa (Kämäräinen, Heikkinen, Torkkeli, Kutvonen, Järvi, Ahonen, Savitskaya) Ratamo-projekti, yhteistyökokoukset (Hilmola, Henttu) Hankinta- ja logistiikkayhteistyön kehittäminen Kymenlaaksossa, yhteistyökokoukset (Hilmola) Aloittavien yritysten menestymisedellytysten parantaminen Kasarminmäellä (Kasarminmäen Patteri-hanke, jossa olisivat mukana KyAMK, Kinno, HY Palmenia, LUT Kouvola) työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (Torkkeli, Kutvonen) Yrittäjäviikon (syyskuussa 2013) työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (Tomperi) Osallistuminen InnoHub Kouvola pilottiin (Kinno, HY Palmenia, Kouvolan kaupunki, KyAMK) (Heikkinen, Torkkeli, Tomperi), kokoukset ja 9.8. KyAMKin kv-liiketoiminnan ja kulttuurin henkilöstön kehittämispäivä 6.6., tutkimusyksikön esittely (Maunula, Kutvonen) Osallistuminen Kaakkois-Suomen pelialan koulutuksen kehittämisfoorumiin (Kinno, KyAMK, KSAO, Cursor), kokous (Heikkinen) Laajennetun maaseutujaoston kokous ELY:ssä, (Heikkinen) Khej liite numero 1 asia 3 Valtakunnallinen vaikuttaminen Trafin neuvottelukunnan jäsenyys (ministeri Vehviläinen nimittänyt 2010; Hilmola), joka päättynyt toukokuussa 2013 Kaivosteollisuuden energia, logistiikka ja kuljetusinfrastruktuuri työryhmän jäsenyys (ministeri Vapaavuori nimittänyt marraskuussa 2012; Hilmola); työryhmän raportti ja toimenpiteet esitettiin Finlandiatalolla pääministerille Kansallisen IPR-strategian päivitys (ministeri Vapaavuori nimittänyt 2012; Torkkeli) Järjestetyt seminaarit / tutkijatapaamiset / työpajat Open Innovation seminar Henry Chesbrough , Lappeenranta (Torkkeli, Dabrowska) Open Innovation workshop with Henry Chesbrough, , Lappeenranta (Torkkeli, Dabrowska) ISPIM-konferenssi, , Helsinki (Torkkeli, Kutvonen, Savitskaya, Dabrowska, Maunula) Workshop "Innovation Cocktail for Venture Growth: Global Experiences", 73rd annual Meeting of the Academy of Management, Orlando, USA, 9-13 August 2013 (Torkkeli, Podmetina, Savitskaya, Dabrowska) 7

8 Osallistuminen seminaareihin / tutkijatapaamisiin / työpajoihin Radikaalit innovaatiot seminaari, , Kotka (Maunula, Tomperi, Biotuli-hanke) RuokaKouvola Kouvola kattaus kumppanuuspöytä, , Kouvola (Maunula) Forum Holzbau Nordic seminaari, , Kouvola (Maunula, Wood Academy - hanke) Biorefine Valley seminaari, , Lappeenranta (Maunula, Tomperi, Biotuli-hanke) 25th NOFOMA Conference, , Göteborg (Henttu) Tilat ja rakennukset toisin silmin seminaari, , Kouvola (Maunula, Tomperi) EIT Awareness day, Helsingissä, (Heikkinen) Aikuiskoulutuspäivät, , Kouvola. Puheenvuoro: LUT Kouvolan tutkimus ja yritysyhteistyö (Maunula) RBGC Project meeting IX, , Berliini (Hilmola, Henttu) RBGC Final Conference Rail Baltic Corridor Partnership for Growth, , Berliini (Hilmola, Henttu) RBGC, Russia, project meeting, Szczecin, Poland, Opetus Transportation Systems, toukokuu 2013, osallistujia 60 (Hilmola, Henttu, Lättilä) Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi, elo-joulukuu, noin 100 osallistujaa (Kutvonen) ERASMUS Summer School (Torkkeli, Dabrowska, Kutvonen) Kansainvälinen vaikuttaminen tutkimuksessa LUT Kouvolan tutkimuksen painopistealueet ovat tuotantotalous ja tietotekniikka. Tutkimustoiminnassa harjoitetaan syvällistä yhteistyötä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyömuotoja EU-projektien ja muiden tutkimusprojektien lisäksi ovat lausunnot tieteellisiin aikakauslehtiin, väitöskirjan esitarkastajan tehtävät, vastaväittäjänä toimiminen, konferenssien järjestelytoimikunnissa toimiminen, aikakauslehtien toimittajakunnassa toimiminen (yhteensä 14 kpl) sekä vierailevana professorina (dosenttina) toimiminen ulkomaalaisessa yliopistossa. Tiedelehtien erikoisnumerot Decision Support Systems (Thomson ISI impact factor is for five years, regular one year), Special Issue on Rapid Modeling for Sustainability, Volume 54, Issue 4, Pages , Guest editors: Reiner, Vandaele & Hilmola. World Review of Intermodal Transportation Research, Sustainability and Ethics in Global Transportation Logistics Networks, in the process (going to be released in the end of 2013 / early 2014). Guest editors: Lorentz, Hilletofth & Hilmola, Lisätietoa: 8

9 Tunnustukset / palkinnot Highly Commended Award Winners 2013, Emerald -kustantaja (saatavilla, Hilmola, Olli-Pekka & Harri Lorentz (2012). Confidence and supply chain disruptions: Insights into managerial decision-making from the perspective of policy. Journal of Modelling in Management, Vol. 7, No. 3, pp Hilletofth, Per, and Lauri Lättilä (2012). Agent based decision support in the supply chain context. Industrial Management and Data Systems, Volume 112, number 8, pp Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit 1. Cardoso Passos Andreia and Torkkeli Marko, Innovation in Footwear Companies Does it pay off?, Journal of Engineering, Design and Technology, Dabrowska J, Savitskaya I (2014). When culture matters: exploring open innovation paradigm. International Journal of Business Innovation and Research, Vol 8, (forthcoming) impact factor: 0,5 3. Eriksson, David, Per Hilletofth and Olli-Pekka Hilmola (2013). Supply chain configuration and moral disengagement. International Journal of Procurement Management, 6:6, pp Henttu V. and Karamysheva M. (2013). Trends of freight transportation in North-West Russia in 2010s. International Journal of Procurement Management. Vol. 6, No. 6, pp Hilmola, Olli-Pekka & Lauri Lättilä (2013). Simulation Modelling Challenge of Transportation Logistics Systems. International Journal of Business Information Systems (article accepted, forthcoming). 6. Hilmola, Olli-Pekka (2013). Environmental and infrastructure payments and the future of road transports: Case Tallinn-Warsaw. World Review of Intermodal Transportation Research, 4:1, pp Kutvonen, A., Savitskaya, I. ja Salmi, P. (2013) The evolution of external technology commercialization motives, International Journal of Business Innovation and Research, forthcoming, 17 p. 8. Laisi, M. (2013/2014) National peculiarities in Russian railway freight market what the market has to offer for foreign railway undertakings?, International Journal of Procurement Management, accepted, forthcoming. 9. Laisi, M. and Saranen, J. (2013) Integrating the Baltic States and Europe Rail Baltica, International Journal of Business Excellence, Vol. 6, No. 3, pp Laisi, M. and Panova, Y. (2013/2014) Deregulation of the Russian Railway Freight Market Learning from Empirical Results, International Journal of Logistics Systems Management, accepted, forthcoming. 11. Lättilä, L., Henttu, V. & Hilmola, O.-P. (2013). Hinterland operations of sea ports do matter: Dry port usage effects on transportation costs and CO 2 emissions, Transportation Research: Part E, Vol. 55. pp , one year Thomson ISI impact factor is and five year is Lääperi & Torkkeli, Disruptive Innovation and Innovation Ecosystem in the Display Industry, International Journal of Business Innovation and Research forthcoming Temel Serdal, Mention Anne-Laure and Torkkeli Marko 2013, The Impact of Cooperation on Firms Innovation Propensity in Emerging Economies, Journal of Technology Management and Innovation, vol 8 issue Eriksson, David, Per Hilletofth and Olli-Pekka Hilmola (2013). Creating Value through Wholesaler and Retailer Interface. Industrial Management and Data Systems, 113:8. 9

10 15. Panova, Julia, Eugene Korovyakovsky, Milla Laisi, and Olli-Pekka Hilmola (2013). (free translation to English, Experiences from deregulation of railways )., No. 6, pp (Railway Transport journal is ranked within Russian Science Citation Index with impact factor of 0.134). Khej liite numero 1 asia 3 Konferenssi- ja seminaarijulkaisut Dabrowska J, Savitskaya I (2013) Open Innovation and Culture: a System Dynamics Model, the 13th EURAM The European Academy of Management conference, Istanbul, Turkey, June 2013 Dabrowska, J., Savitskaya, I. ja Kutvonen, A. (2013) Mapping the perception and reality of open innovation balance, ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 De Smet D., Mention, A.-L., Torkkeli, M, Involving customers in the innovation process: The acquisition capability of knowledge intensive companies, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Frimodig Lotta and Torkkeli Marko, Success Factors of Accelerators in New Venture Creation, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Henttu, V., Karamysheva, M. and Hilmola, O.-P. (2013) A Description of the North-West Russian Logistics Sector Implications for the Rail Baltica Growth Corridor, 25 th NOFOMA Conference 2013, Göteborg, Sweden, Huizingh Eelko, Conn Steffen, Marko Torkkeli, and Bitran Iain, Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013, Proceedings of The XXIV ISPIM Annual Conference Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., SWordShare: A Concept Application for Mitigating Internet Terminology Anxiety, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., Internet Anxiety: Myth or Reality?, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer- Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., MIAS Modified Internet Anxiety Scale, Accepted to Academic Mindtrek, to be held in Tampere, October 1-3, Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., An User Study on linking cultural attributes and human behavior on the Internet, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., Measurement of Internet Anxiety by Feelcalc, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kortelainen, S. ja Kutvonen, A. (2013) Dynamic management of technology portfolio, The XXIV International ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland, Kutvonen, A., Lehenkari, J., Kautonen, M., Savitskaya I., Tuunainen, J. ja Muhonen, R. (2013) University-Industry Collaboration and Knowledge Transfer in the Open 10

11 Innovation Framework, The University-Industry Interaction Conference, Amsterdam, Lättilä, L. and Kortelainen, S. (2013), A Scalable Agent-Based Decision Support System: Case Manufacturing Supply Chain, 11th Annual Industrial Simulation Conference 2013, , Ghent, Belgia. Lättilä, L., Karttunen, K., Korpinen, O-J., Föhr, J. and Ranta, T. (2013), Estimating the cost structure of wood chip supply chains: A simulation approach, 11th Annual Industrial Simulation Conference 2013, , Ghent, Belgia. Lääperi Antti and Torkkeli Marko, Case study: Challenges in innovation management through paradigm shifts in the mobile phone and smartphone markets, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Maunula, M., Kutvonen, A. ja Hinkkanen, J. (2013) Orchestrating industrial transformation to biobusiness Case Finland, ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland, Mention, A.-L., Temel. S., Torkkeli, M. " Innovation and cooperation in emerging economies : two sides of the same coin", International Conference on Entrepreneurship and Innovation, March 2013 Podmetina, D., Volchek D, Savitskaya I, Dabrowska, J (2013) The Role of Human Resource Practices on Internal and External Openness, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 (accepted) Salampasis D., Mention, A.-L., Torkkeli, M, Open innovation adoption in financial services: the embeddedness of trust, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Savitskaya I, Dabrowska J (2013) Open Innovation and Knowledge Strategies an Illustrative Taxonomy, Proceedings of International Association for Management of Technology IAMOT, Porto Alegre, Brazil, April 2013 (presented) Savitskaya I, Dabrowska J (2013) Knowledge foundations of open innovation: addressing the challenges in theory-building, 13th EURAM The European Academy of Management conference, Istanbul, Turkey, June 2013 Savitskaya I, Dabrowska J, Torkkeli M (2013) Filling the gap: knowledge foundations of open innovation, 73 rd annual Meeting of the Academy of Management, Orlando, USA, 9-13 August 2013 Khej liite numero 1 asia 3 Työpaperit, kirjat, kirjan luvut ja muut 1. Karamysheva, M., Henttu, V. & Hilmola, O.-P. (2013), Logistics of North-West Russia and Rail Baltica: Standpoints of Private Sector, Lappeenranta University of Technology, LUT School of Industrial Engineering and Management, Research report 3. Ohjatut & tarkastetut väitöskirjat ja opinnäytetyöt Väitöskirjat, DI-työt, Pro gradut Väitöskirjat, ohjatut, esitarkastuksessa Laisi, Milla (2013) tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Deregulation s Impact on the Railway Freight Transport Sector s Future in the Baltic Sea Region. Väitöskirjan ohjaaja: Hilmola. 11

12 Kalwar Santosh (2013) Conceptualization and Measuring Human Anxiety on the Internet väitöskirja on saanut luvan mennä esitarkastukseen. Ohjaaja: tutkijaopettaja Kari Heikkinen Tykkälä, Tommi (2013) REAL-TIME IMAGE-BASED RGB-D CAMERA MOTION TRACKING AND ENVIRONMENT MAPPING. Supervised by Dr. Andrew I. Comport1 and Dr. Joni Kämäräinen2 1 Autonomous Navigation and Mapping Systems, CNRS-I3S, University of Nice Sophia-Antipolis2 Machine Vision and Pattern Recognition Laboratory, Lappeenranta University of Technology DI-työt Valmistuneet 1. Roiha, Toni (2013). Propulsion Product Services Laakerikunnon-valvonnan Ansaintalogiikan Kehittäminen, ABB Oy, Marine & Cranes. Lappeenranta University of Technology (LUT). Ohjaaja: Marko Torkkeli, toinen tarkastaja: Hilmola 2. Karttunen, Sami (2013). Revenue management in travel industry: Improving the understanding of customers buying behavior. Lappeenranta University of Technology (LUT). Ohjaaja: Timo Kärri, toinen tarkastaja: Hilmola 3. Turkia, Riitta (2013). The role of the public-private partnership in the transport infrastructure financing: Case Finland. Ohjaaja: Hilmola 4. Jaakola Ilkka, (2013) Työmaapalvelunimikkeistön kehittäminen rakennusalalla, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Juha Väätänen 5. Viitikko Hannu (2013) Value- and supply chain analysis and development of new business initiative, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Juha Väätänen 6. Ahonen Alex (2013) Value and supply chain analysis and development of new business initiative, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Vesa Harmaakorpi 7. Ali-Raatikainen Riikka (2013) Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Samuli Kortelainen 8. Järvinen, A. Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen: CPM kehityksen suunnittelu. Ohjaaja: Antero Kutvonen Vuoden 2013 aikana mahdollisesti valmistuvat 1. Albats, E. University-industry interaction in Russia and Finland, valmistuu syksyllä (ohjaaja: Kutvonen) 2. Kurki, Taru (2013). Kuljetusvirtojen yhdistäminen kehitettävällä tietojärjestelmällä maatalouden eri tuoteryhmissä. (ohjaaja: Hilmola) 3. Savolainen, J. Open Innovation model for Polar, valmistuu syksyllä (ohjaaja: Kutvonen) 4. Naderi, A. Initiatives of green supply chain and measuring carbon footprint emissions in external transportation: Application in DAF Trucks N.V. (Hilmola) 5. Laitinen, J. Tietovirtojen prosessikuvaus verkostoituneessa yritysmaailmassa Case: VR Transpoint (ohjaaja: Hilmola) Muut Strategic Advisory Board University of Miskolc, Hungary (Torkkeli) 12

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

"Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka"

Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka "Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka" Source: Kaluza et al. (2010). The complex network of global cargo ship movements. Journal of the Royal Society Interface. Prof. Olli-Pekka Hilmola

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Suomen laaja arktinen osaaminen näkyviin!

Suomen laaja arktinen osaaminen näkyviin! Suomen laaja arktinen osaaminen näkyviin! Maakuntien kansainvälisten asioiden palaveri Tietotalo, Jyväskylä 18.1.2017 Mikä arktinen alue? -- näkemys koko Suomesta arktisena maana Koko Suomella on laaja

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 22.4.09 EU:n tarjoamia mahdollisuuksia Tia Härkönen, Tekes Eurooppalainen t&k yhteistyö: omalla pienellä panoksella mukaan volyymiltään suureen hankkeeseen kontakteja, verkostoja

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro

Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Suomalaiset pk-yritykset kasvavat globaalissa taloudessa 25.11.2008 Kuinka rakentaa globaaleja verkostoja - kommenttipuheenvuoro Tuija Mainela, professori, KTT Oulun yliopisto, Markkinoinnin laitos Kansainvälistyminen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

VBE II TUT VTT. Osallistuvat yritykset. VBE Kansainvälinen verkosto. Työpajat Seminaarit Esitelmät

VBE II TUT VTT. Osallistuvat yritykset. VBE Kansainvälinen verkosto. Työpajat Seminaarit Esitelmät VBE II 2005-2007 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto VTT Käyttöönotto-

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia

Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia Jukka Tolvanen, Teknologia, 25.3.2014 Energiatehokkuus ja strateginen huippututkimus EFEU ohjelman tuloksia ABB Month DD, YYYY Slide 1 ABB:n historia Suomalaiset juuret Strömbergissä Gottfrid Strömberg

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Alihankintafirmojen palveluliiketoiminta ajan hermolla arvoa asiakkaalle

Alihankintafirmojen palveluliiketoiminta ajan hermolla arvoa asiakkaalle Alihankintafirmojen palveluliiketoiminta ajan hermolla arvoa asiakkaalle Projekti: Pelin muuttaminen strategisella arvoinnovoinnilla (PELURI) Tekes tilaisuus Menestys liiketoiminnassa vaatii tunnetta Kai

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala CLEANTECH-INSINÖÖRIT PROJEKTI

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala CLEANTECH-INSINÖÖRIT PROJEKTI Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala CLEANTECH-INSINÖÖRIT PROJEKTI Vihreä ICT-teemapäivä 13.3.2012 Vihreä ICT - verkkokokouksilla kustannustehokkuutta Fellmannia Auditorio klo 13-16 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Biobased Industries PPP avain tutkimustulosten kaupallistamiseen? Marina Congress Center Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Biobased Industries PPP avain tutkimustulosten kaupallistamiseen? Marina Congress Center Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Biobased Industries PPP avain tutkimustulosten kaupallistamiseen? 26.11.12 Marina Congress Center Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Taustaa Kumppanuus, jonka osapuolina ovat Euroopan komissio ja konsortio

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi - Anteeksi kuinka?

Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi - Anteeksi kuinka? Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi - Anteeksi kuinka? Tuomo Uotila Professori LUT Lahti School of Innovation JÄSENTELY: 1. Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta,

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Projektin yhteenveto Jari Shemeikka Projektin osatehtäväkokonaisuudet Pientalokaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen

Lisätiedot

EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategia/ PA Biotalous/ Ravinteiden kierrätys Mikä on Itämeristrategia?

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä

ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä ICT-markkinoiden murros Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa Liiketoiminnan strategiat ja mahdollisuudet uudella vuosikymmenellä - Katsaus Tekesin rahoitukseen ja palveluihin Risto Setälä Copyright Tekes 02/2010

Lisätiedot

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen

Innovation Platform Thinking Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Innovation Platform Thinking 17.6.2015 Jukka P. Saarinen Mika M. Raunio Nadja Nordling Taina Ketola Anniina Heinikangas Petri Räsänen Motivation for platform thinking... Normal project with different phases:

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Euregio Karelia Joensuu, 02.11.2016 2000-2016 Pohjois-Euroopan ainutlaatuinen

Lisätiedot