Khej liite numero 1 asia Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khej 25.9.2013 liite numero 1 asia 3 2.9.2013. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö. Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kouvolan yksikkö Osavuosikatsaus touko-elokuu 2013

2 Yksikön henkilökunta Teknologia ja liiketoimintainnovaatiot Prof. Marko Torkkeli Irina Savitskaya, tutkijatohtori Antero Kutvonen, tutkijatohtori Melina Maunula, nuorempi tutkija Justyna Dabrowska, nuorempi tutkija Ekaterina Albats, tutkimusapulainen ( ) Agne Ziniauskaite, IAESTE-harjoittelija ( ) Rautatielogistiikka Prof. Olli-Pekka Hilmola Lauri Lättilä, tutkija (50%) Milla Laisi, nuorempi tutkija Ville Henttu, nuorempi tutkija Maria Kononova, kesäharjoittelija ( ) Tietoyhteiskunnan teknologiat Prof. Joni Kämäräinen Tutkijaopettaja Kari Heikkinen Jukka Lankinen, nuorempi tutkija Ekaterina Riabchenko, nuorempi tutkija Tommi Tykkälä, nuorempi tutkija Suunnittelija, FM Sanna Tomperi. Alueellinen vaikuttaminen LUT Kouvolan avaintoimintaan kuuluu alueellinen vaikuttaminen: yhteydenpito yrityksiin, yhdistyksiin, kehittämis- ja innovaatioyhtiöihin sekä alueen eri koulutusorganisaatioihin. Tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä paikallisten yritysten ja partnereiden kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa on osapuolia kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusyksiköistä sekä yrityksistä. Hankkeiden tavoitteena on sekä tieteellinen tutkimustyö että vaikuttavuus paikallisen elinkeinoelämän edistämiseksi. Tavoitteena on, että yhteistyön myötä alueen yritysten osaaminen ja verkostoituminen kansainvälisille markkinoille vahvistuu. Yksikön vuosittainen tutkimusrahoitus on noin 1 M. 2

3 Käynnissä olevat hankkeet Avoin innovaation yliopistoyritysyhteistyön rajapinnalla (Open innovation on the borderline of university-enterprise cooperation; Open-UNIC) Avoimen innovaation mukaisen yliopisto-yritysyhteistyön tutkimuksen kohteena ovat suomalaisten yliopistojen roolit ja mahdollisuudet yrityksiltä niihin virtaavan tiedon (esim. patenttien ja ideoiden) hyödyntäjinä sekä kaksisuuntaisen tiedon siirron mahdollistavien rakenteiden ja käytäntöjen tutkiminen ja levittäminen. Projektin tuloksiin lukeutuu avoimen innovaation käsikirja, johon kootaan keskeiset tulokset perustuen hankkeessa toteutettavaan kyselyyn, projekti-tason casetutkimuksiin sekä kansainvälisiin työpajoihin. Hankkeessa toteutettu kesän 2013 aikana laajamittainen kysely kaikille suomalaisille korkeakouluille ja yliopistoille koskien nykytilaa ja parhaita käytäntöjä yliopisto-yritysyhteistyössä. Kyselyn vastausten analysointi alkaa syksyllä. LUT Kouvolan tutkimusryhmä esitteli konferenssipaperin Amsterdamissa University-Industry Interaction konferenssissa Tammikuussa 2013 käynnistynyttä Tekes-hanketta toteuttavat LUT Kouvola, VTT, Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto. (Torkkeli, Kutvonen) Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit (BIOTULI) Hankkeen toteuttajat: Saimaan ja Kymenlaakson ammattikoulut sekä Imatran, Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan seudulliset kehittämis- ja innovaatioyhtiöt sekä LUT:n monialainen tutkijatiimi. UPM-Kymmene, StoraEnso ja Andritz. Hankkeessa tuotetut selvitystyöt löytyvät hankkeen verkkosivuilta (15 biotalous selvitystyötä/julkaisua). Kouvolasta hankkeeseen on osallistunut kuusi yritystä. LUT Kouvola on tehnyt vahvaa yhteistyötä hankkeessa Kaakkois-Suomen kehittämisyhtiöiden kanssa, erityisesti Kouvola Innovationin (metsä-energia-ympäristö sektorin toimijoiden) kanssa. Maunulalla oli BIOTULI-puheenvuoro ISPIM-konferenssissa Hän tekee selvitystyötä Kaakkois-Suomen bioliiketoiminta-alan yritysten innovaatiokyvykkyydestä. Tutkija esittelee hankkeen tuloksia puheenvuorossaan Biojalostuksen monet mahdollisuudet Yrittämisen Ilo tapahtumassa, Kouvolan kirjastossa. (www.biotuli-hanke.fi) Projekti päättyy elokuussa Budjetti 1,4 milj eur. LUT Kouvolan osuus 168teur. (LUT Kouvolan osiossa: Torkkeli, Maunula, Tomperi) KURKI (Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiot) KURKI-projektissa (HY Palmenia, Kouvolan hallinnoima) tavoitteena on ollut tutkia Kiinan markkinoiden mahdollisuuksia, haasteita ja erityispiirteitä Kouvolan alueen yritysten näkökulmasta erityisesti metsä-, energia- ja ympäristösektorilla sekä matkailualalla. Budjetti on noin 500 teur. LUT Kouvolan osuus 115teur. Projekti jatkuu joulukuuhun 2013 saakka. LUT Kouvola toteuttaa syksyllä 2013 hankkeeseen liittyvän Innovaatiot selvitystyön. Hankkeessa järjestetään syksyllä Kouvolassa toimiville yrityksille suunnattu koulutusosio sekä matkailualan seminaari. (www.kurki-project.fi). (Torkkeli, Tomperi) OISIM Projektissa keskitytään siihen, kuinka strateginen tietojohtaminen avoimen innovaation viitekehyksessä vaikuttaa yrityksen tietovirtoihin ja taloudelliseen tulokseen. Tekes-tutkimusprojektin toteutuksesta vastaavat LUT Kouvola ja Tampereen teknillinen yliopisto. Projektin kansainvälisiä kumppaneita ovat Pennsylvanian yliopiston Wharton School sekä Singapore Management Universityn 3

4 yrittäjyyden ja innovaatioiden instituutti. Budjetti noin 800 teur. Tekes-hanke päättyy joulukuussa (Torkkeli, Savitskaya, Dabrowska, Kutvonen, Salmi) Khej liite numero 1 asia 3 OpenInno Open Innovation Service for Emerging Business (OpenINNO) on kaksivuotinen ENPI-rahoitteinen hanke, jossa tarkastellaan alueellisten avoimen innovaation ekosysteemien kehittämismahdollisuuksia kumppanuusalueilla (Suomessa ja Venäjällä). Tavoitteena on selvittää erityisesti, millaisia toimenpiteitä tulisi sisällyttää alueelliseen innovaatiopolitiikkaan uusien crossborder perustaisten kasvuyritysten tukemiseksi ja akateemisen yrittäjyyden edistämiseksi. Keväällä 2013 on järjestetty muun muassa kolme avoimen innovaation koulutustilaisuutta nuorille yrittäjille Pietarissa. Kaksi raporttia julkaistu: Open Innovation Practices ja Open Innovation Indicators. LUT Kouvolan osuus hankkeessa on noin 75 teur. Hanke jatkuu saakka. Hankkeen toteuttajat: Association of Centers for Engineering and Automation (ACEA), Saint-Petersburg State Polytechnical University, Committee for Economic Development, Industrial Policy and Trade, Committee on Informatization and Communications, LUT tuotantotalous, Kouvola Innovation, Saint- Petersburg Interregional Resource Center, Tahto Media Ltd,, Oy Karostech Ltd, Haminan kaupunki. (Torkkeli, Väätänen, Podmetina, Kutvonen, Savitskaya) SPIN-UP Kaksivuotisessa ERASMUS-hankkeessa luodaan uudentyyppinen koulutus/valmennusohjelma, jonka ytimessä on akateemisen yrittäjyyden ja yrityksen kasvun tukeminen erityisesti johtajuuden näkökulmasta. Pilotti-koulutus järjestettiin keväällä Kesällä on tuotettu yrittäjyyskoulutusta käsittelevä raportti Overview on Entrepreneurship Training in HEI and Guidelines for HEI. Hankkeen partnerit ovat: Technical University of Delft, INESC TEC, Advancis Business Services, Leaders2Be, LUT Kouvola. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös University of Lodzin ja University of Oporton kanssa. LUT Kouvolan osuus hankkeessa on noin 70teur. Hanke päättyy syyskuussa 2013 saakka. Hankkeen toimintaa ja tuloksia esitellään Yrittäjyyden Ilo tapahtumassa Kuusankoskitalossa. (Torkkeli, Kortelainen, Albats, Ziniauskaite, Kutvonen, Maunula, Tomperi) Start-up & Spin-off Factory Start-up & Spin-off Factory -projektissa pyritään tukemaan innovatiivisten yritysten kasvua kiihdytysohjelmalla. LUT Kouvola osallistuu hankkeessa muun muassa kiihdytettävien yritysten liiketoimintakonseptien arviointiin sekä tekee vertailevan analyysin yrityskiihdyttämöistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Projekti toteutetaan yhteistyössä Cursorin, HY Palmenian ja Turun AMK:in kanssa. LUT Kouvolan osuus 35t. Projektin jatkuu kesäkuuhun (Torkkeli, Maunula, Tomperi) Wood Academy Wood Academy on KyAMKin koordinoima puutuotealan hanke. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö toteuttaa hanketta yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. (www.woodacademy.fi). Tavoitteena on tukea puu- ja rakennusalan yritysten kehittymistä, yhteistyötä ja uudistumista. LUT Kouvola toteuttaa hankkeessa selvitystyöt puualan innovaatioiden kaupallistamisen edellytyksistä ja käytännöistä sekä puutuoteteollisuuden ja pienrakentamisen nykytilasta ja haasteista. LUT Kouvolan osuus hankkeessa noin 80teur. Hanke jatkunee vuodelle (Maunula, Tomperi, Torkkeli) 4

5 Konttilogistiikkainnovaatiot LUT Mikkelin vetämä Tekes rahoitteinen kaupallistamisprojekti, jossa yritetään saattaa liiketoiminnaksi ja toiminalliseksi tuotteeksi nk. komposiittikontti (kehitetty lukuisia vuosia eri projekteissa ja ollut julkisuudessakin kohtalaisesti). Mukana yrityksiä, kuten Fibrocom, VR, UPM, Jyväskylän Energia, Etelä-Savon Energia ja Hyötypaperi. LUT Kouvola tuottaa projektille nk. logistiikka- ja kannattavuussimulointeja vuoden 2013 ajan. (Lättilä) Rail Baltica Growth Corridor, Russia (RBGC Russia) BRGC Russia on edellä olevan laajan projektin erillinen Venäjään, Pietarin sekä Leningradin alueisiin keskittyvä hanke, jota rahoitetaan erillisestä Venäjän ja EU:n hankerahasta (EuropeAid/ /L/ACT/RU). Suomen ja Venäjän välinen nopea matkustajaliikenne ja sen käyttämä infrastruktuuri on ainutlaatuinen sekä modernein Rail Baltica linjastolla. Helsinki-Pietari Allegro yhteydestä on mahdollista jatkaa Moskovaan saakka Sapsan-junalla. Projektissa selvitetään tämän matkustajayhteyden sekä aikaintensiivisen rahtiliikenteen Rail Baltica yhteyksien volyymeja. Samalla Pietarin alueen lähiliikenne-, lautta- sekä rautatieliikenneaikataulut yhdistetään isompaan eurooppalaiseen matkasuunnitteluohjelmistoon (www.eu-spirit.com). Kokonaisbudjetti hankkeella n. 600 keuroa ja LUT Kouvolan osuus n. 100 keuroa. Projekti kestää kaksi vuotta eli vuoden 2013 loppupuolelle saakka. (Hilmola, Henttu, Karamysheva) RATAMO-projekti LUT Kouvolan osuutena on ollut simuloinnin avulla selvittää Kymenlaakson nykyisen sairaalaverkon kokonaiskuljetuskustannuksia (tietojen kerääminen ja analysointi eri osapuolilta). Lisäksi pyrittiin simuloinnin avulla arvioimaan, miten RATAMO:n mahdollinen rakentaminen vaikuttaa kokonaiskuljetuskustannuksiin kauas tulevaisuuteen kestävällä tarkasteluperiodilla (vuosi 2040). LUT Kouvola selvitti lisäksi kyselytutkimuksen avulla, miten potilas-, henkilökunta- ja materiaalivirrat jakautuvat eri osastojen välillä Pohjois-Kymen sairaalassa. Näitä analysoitiin klusterointimenetelmillä toimivan layout -ratkaisun löytämiseksi yhteistyössä esisuunnittelun kanssa (arkkitehtitoimisto). (Hilmola, Henttu) Hankinta- ja logistiikkayhteistyön kehittäminen Kymenlaaksossa Kymenlaakson sairaanhoitopiirin eri osapuolille tekeillä oleva hanke kuljetuksista, varastoinnista ja hankintayhteistyöstä sairaan- ja terveydenhoidon materiaalihankinnoissa (mukana eivät ole lääkkeet). Tarkoituksena on tulevaisuuden mahdollisten toimintavaihtoehtojen kannattavuuslaskennat ja uusien yhteistyömallien löytäminen. Liittyy läheisesti myös edelliseen RATAMO projektiin. AuReStudio Täydennetyn todellisuuden kuvausstudio hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä täydennetyn todellisuuden lisäämiseksi audio- ja videotuotannon kuvauksiin ja tuotteisiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä KyAMK:n kanssa ja kehitettävät järjestelmät rakennetaan KyAMK:n studioon Kasarminmäellä. Budjetti 451 t. Hanke päättyy joulukuussa (Kämäräinen, Tykkälä) Camera2DVD Hankkeessa sovelletaan tietokonenäön menetelmiä ja AV-tuotannon tekniikoita kotivideoiden automaattiseksi leikkaamiseksi elokuvaksi. LUT:n konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorion tutkijat kehittävät tarvittavan teknologian ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) 5

6 kuvauksen ja leikkauksen asiantuntijat määrittelevät leikkauslogiikan ja kerronnallisen tekniikan, joka ohjelmoidaan järjestelmään. Keskiössä on KyAMKin av-studion toiminnan kehittäminen niin opetuksen, tutkimuksen kuin alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja tähän LUT Kouvolan vahvan tutkimusosaamisen ja aihealueen tutkimustiedon sitominen tähän. Budjetti 229t. Hanke päättyy joulukuussa (Kämäräinen, Lankinen) Khej liite numero 1 asia 3 AuReStudio ja Camera2DVD hankkeet tukevat KyAMKin Meduusa Game Studion ja Kaakkois- Suomen peliklusterin toiminnan käynnistymistä ja kehittymistä. Hankkeiden tuloksena tuodaan paikallisille media- ja pelialan yrityksille uutta teknologiaa ja uusia tuotteita. Tietoyhteiskunnan teknologioiden tutkimus (Object3Dto2D) Hankkeessa kehitetään uusia esitystapoja ja tunnistusmenetelmiä kolmiulotteisten kohteiden tunnistamiseksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää mm. kasvojentunnistuksessa seuraavan sukupolven biometrisissa passeissa. Budjetti 127teur. (Kämäräinen, Riabchenko) Vuonna 2013 päättyneet hankkeet InnoVire Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) päättyy syyskuussa 2013 Vuonna 2013 rahoituksen saaneet hankkeet Erasmus Academic Networks 50 partneria. 51 kv-partneria. Total budjetti 865t, LUT Kouvolan osuus 48t. (Torkkeli, Dabrowska) Professoripoolin vuoden mittainen apuraha vuodelle (Hilmola) Valmistelussa olevat hankkeet ITEA2 rahoituskanava (ITEA 2 stimulates and supports innovative and pre-competitive R&D that will contribute research excellence to Europe s Software-Intensive Systems and Services.EUREKA Cluster itea2.org ). Kouvolan kaupungin toimijoiden ja alueen yrittäjien kanssa valmisteltu hankehakemusta. (Torkkeli, Dabrowska) Hankevalmistelu KSAOn kanssa Koulutusviennistä BioSampo Frees - liittyen (KSAO, Aalto HSE, ECO Innovation,World Vision, (Heikkinen) 6

7 Aluevaikuttavuutta on tuonut lisäksi seuraavissa projekteissa ja toiminnoissa mukanaolo: Osallistuminen Kouvola Innovation Oy:n hallitustyöskentelyyn (Torkkeli) KSAO:n ohjausryhmän puheenjohtajuus, KSAO-RAJU (Hilmola), ja projektin päätösseminaari pidettiin Tämän jälkeen positiivisia uutisia on tullut sen verran, että VRKK:n rautatiealan koko koulutus siirtyi KSAO:n alaisuuteen. KyAMK:n nk. YTY-projektin ohjausryhmän jäsennyys (Hilmola) Kinnon rautatielogistiikan seminaarin (syyskuu 2013) valmistelun tukeminen (Hilmola), mukana myös lisäseminaaripäivä Northern East-West Railway Opportunities, lähinnä Pohjoismaista tuleville vieraille Selvitys KyAMK:lle Puolan, Tsekin ja Slovakian logistiikka-alan koulutustarjonnasta (Hilmola, Laisi) Kouvolan DigiOske-osaamiskeskusohjelman ohjausryhmän jäsennyys (Heikkinen) Kaakkois-Suomen peliklusteriyhteistyö eri toimijoiden kanssa (Kämäräinen, Heikkinen, Torkkeli, Kutvonen, Järvi, Ahonen, Savitskaya) Ratamo-projekti, yhteistyökokoukset (Hilmola, Henttu) Hankinta- ja logistiikkayhteistyön kehittäminen Kymenlaaksossa, yhteistyökokoukset (Hilmola) Aloittavien yritysten menestymisedellytysten parantaminen Kasarminmäellä (Kasarminmäen Patteri-hanke, jossa olisivat mukana KyAMK, Kinno, HY Palmenia, LUT Kouvola) työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (Torkkeli, Kutvonen) Yrittäjäviikon (syyskuussa 2013) työryhmätyöskentelyyn osallistuminen (Tomperi) Osallistuminen InnoHub Kouvola pilottiin (Kinno, HY Palmenia, Kouvolan kaupunki, KyAMK) (Heikkinen, Torkkeli, Tomperi), kokoukset ja 9.8. KyAMKin kv-liiketoiminnan ja kulttuurin henkilöstön kehittämispäivä 6.6., tutkimusyksikön esittely (Maunula, Kutvonen) Osallistuminen Kaakkois-Suomen pelialan koulutuksen kehittämisfoorumiin (Kinno, KyAMK, KSAO, Cursor), kokous (Heikkinen) Laajennetun maaseutujaoston kokous ELY:ssä, (Heikkinen) Khej liite numero 1 asia 3 Valtakunnallinen vaikuttaminen Trafin neuvottelukunnan jäsenyys (ministeri Vehviläinen nimittänyt 2010; Hilmola), joka päättynyt toukokuussa 2013 Kaivosteollisuuden energia, logistiikka ja kuljetusinfrastruktuuri työryhmän jäsenyys (ministeri Vapaavuori nimittänyt marraskuussa 2012; Hilmola); työryhmän raportti ja toimenpiteet esitettiin Finlandiatalolla pääministerille Kansallisen IPR-strategian päivitys (ministeri Vapaavuori nimittänyt 2012; Torkkeli) Järjestetyt seminaarit / tutkijatapaamiset / työpajat Open Innovation seminar Henry Chesbrough , Lappeenranta (Torkkeli, Dabrowska) Open Innovation workshop with Henry Chesbrough, , Lappeenranta (Torkkeli, Dabrowska) ISPIM-konferenssi, , Helsinki (Torkkeli, Kutvonen, Savitskaya, Dabrowska, Maunula) Workshop "Innovation Cocktail for Venture Growth: Global Experiences", 73rd annual Meeting of the Academy of Management, Orlando, USA, 9-13 August 2013 (Torkkeli, Podmetina, Savitskaya, Dabrowska) 7

8 Osallistuminen seminaareihin / tutkijatapaamisiin / työpajoihin Radikaalit innovaatiot seminaari, , Kotka (Maunula, Tomperi, Biotuli-hanke) RuokaKouvola Kouvola kattaus kumppanuuspöytä, , Kouvola (Maunula) Forum Holzbau Nordic seminaari, , Kouvola (Maunula, Wood Academy - hanke) Biorefine Valley seminaari, , Lappeenranta (Maunula, Tomperi, Biotuli-hanke) 25th NOFOMA Conference, , Göteborg (Henttu) Tilat ja rakennukset toisin silmin seminaari, , Kouvola (Maunula, Tomperi) EIT Awareness day, Helsingissä, (Heikkinen) Aikuiskoulutuspäivät, , Kouvola. Puheenvuoro: LUT Kouvolan tutkimus ja yritysyhteistyö (Maunula) RBGC Project meeting IX, , Berliini (Hilmola, Henttu) RBGC Final Conference Rail Baltic Corridor Partnership for Growth, , Berliini (Hilmola, Henttu) RBGC, Russia, project meeting, Szczecin, Poland, Opetus Transportation Systems, toukokuu 2013, osallistujia 60 (Hilmola, Henttu, Lättilä) Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi, elo-joulukuu, noin 100 osallistujaa (Kutvonen) ERASMUS Summer School (Torkkeli, Dabrowska, Kutvonen) Kansainvälinen vaikuttaminen tutkimuksessa LUT Kouvolan tutkimuksen painopistealueet ovat tuotantotalous ja tietotekniikka. Tutkimustoiminnassa harjoitetaan syvällistä yhteistyötä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyömuotoja EU-projektien ja muiden tutkimusprojektien lisäksi ovat lausunnot tieteellisiin aikakauslehtiin, väitöskirjan esitarkastajan tehtävät, vastaväittäjänä toimiminen, konferenssien järjestelytoimikunnissa toimiminen, aikakauslehtien toimittajakunnassa toimiminen (yhteensä 14 kpl) sekä vierailevana professorina (dosenttina) toimiminen ulkomaalaisessa yliopistossa. Tiedelehtien erikoisnumerot Decision Support Systems (Thomson ISI impact factor is for five years, regular one year), Special Issue on Rapid Modeling for Sustainability, Volume 54, Issue 4, Pages , Guest editors: Reiner, Vandaele & Hilmola. World Review of Intermodal Transportation Research, Sustainability and Ethics in Global Transportation Logistics Networks, in the process (going to be released in the end of 2013 / early 2014). Guest editors: Lorentz, Hilletofth & Hilmola, Lisätietoa: 8

9 Tunnustukset / palkinnot Highly Commended Award Winners 2013, Emerald -kustantaja (saatavilla, Hilmola, Olli-Pekka & Harri Lorentz (2012). Confidence and supply chain disruptions: Insights into managerial decision-making from the perspective of policy. Journal of Modelling in Management, Vol. 7, No. 3, pp Hilletofth, Per, and Lauri Lättilä (2012). Agent based decision support in the supply chain context. Industrial Management and Data Systems, Volume 112, number 8, pp Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit 1. Cardoso Passos Andreia and Torkkeli Marko, Innovation in Footwear Companies Does it pay off?, Journal of Engineering, Design and Technology, Dabrowska J, Savitskaya I (2014). When culture matters: exploring open innovation paradigm. International Journal of Business Innovation and Research, Vol 8, (forthcoming) impact factor: 0,5 3. Eriksson, David, Per Hilletofth and Olli-Pekka Hilmola (2013). Supply chain configuration and moral disengagement. International Journal of Procurement Management, 6:6, pp Henttu V. and Karamysheva M. (2013). Trends of freight transportation in North-West Russia in 2010s. International Journal of Procurement Management. Vol. 6, No. 6, pp Hilmola, Olli-Pekka & Lauri Lättilä (2013). Simulation Modelling Challenge of Transportation Logistics Systems. International Journal of Business Information Systems (article accepted, forthcoming). 6. Hilmola, Olli-Pekka (2013). Environmental and infrastructure payments and the future of road transports: Case Tallinn-Warsaw. World Review of Intermodal Transportation Research, 4:1, pp Kutvonen, A., Savitskaya, I. ja Salmi, P. (2013) The evolution of external technology commercialization motives, International Journal of Business Innovation and Research, forthcoming, 17 p. 8. Laisi, M. (2013/2014) National peculiarities in Russian railway freight market what the market has to offer for foreign railway undertakings?, International Journal of Procurement Management, accepted, forthcoming. 9. Laisi, M. and Saranen, J. (2013) Integrating the Baltic States and Europe Rail Baltica, International Journal of Business Excellence, Vol. 6, No. 3, pp Laisi, M. and Panova, Y. (2013/2014) Deregulation of the Russian Railway Freight Market Learning from Empirical Results, International Journal of Logistics Systems Management, accepted, forthcoming. 11. Lättilä, L., Henttu, V. & Hilmola, O.-P. (2013). Hinterland operations of sea ports do matter: Dry port usage effects on transportation costs and CO 2 emissions, Transportation Research: Part E, Vol. 55. pp , one year Thomson ISI impact factor is and five year is Lääperi & Torkkeli, Disruptive Innovation and Innovation Ecosystem in the Display Industry, International Journal of Business Innovation and Research forthcoming Temel Serdal, Mention Anne-Laure and Torkkeli Marko 2013, The Impact of Cooperation on Firms Innovation Propensity in Emerging Economies, Journal of Technology Management and Innovation, vol 8 issue Eriksson, David, Per Hilletofth and Olli-Pekka Hilmola (2013). Creating Value through Wholesaler and Retailer Interface. Industrial Management and Data Systems, 113:8. 9

10 15. Panova, Julia, Eugene Korovyakovsky, Milla Laisi, and Olli-Pekka Hilmola (2013). (free translation to English, Experiences from deregulation of railways )., No. 6, pp (Railway Transport journal is ranked within Russian Science Citation Index with impact factor of 0.134). Khej liite numero 1 asia 3 Konferenssi- ja seminaarijulkaisut Dabrowska J, Savitskaya I (2013) Open Innovation and Culture: a System Dynamics Model, the 13th EURAM The European Academy of Management conference, Istanbul, Turkey, June 2013 Dabrowska, J., Savitskaya, I. ja Kutvonen, A. (2013) Mapping the perception and reality of open innovation balance, ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 De Smet D., Mention, A.-L., Torkkeli, M, Involving customers in the innovation process: The acquisition capability of knowledge intensive companies, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Frimodig Lotta and Torkkeli Marko, Success Factors of Accelerators in New Venture Creation, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Henttu, V., Karamysheva, M. and Hilmola, O.-P. (2013) A Description of the North-West Russian Logistics Sector Implications for the Rail Baltica Growth Corridor, 25 th NOFOMA Conference 2013, Göteborg, Sweden, Huizingh Eelko, Conn Steffen, Marko Torkkeli, and Bitran Iain, Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013, Proceedings of The XXIV ISPIM Annual Conference Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., SWordShare: A Concept Application for Mitigating Internet Terminology Anxiety, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., Internet Anxiety: Myth or Reality?, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer- Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., MIAS Modified Internet Anxiety Scale, Accepted to Academic Mindtrek, to be held in Tampere, October 1-3, Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., An User Study on linking cultural attributes and human behavior on the Internet, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kalwar, S., Heikkinen, K. and Porras, J., Measurement of Internet Anxiety by Feelcalc, Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction - HCI International 2013, Las Vegas, Nevada, U.S.A, July 21-26, 2013, to be published by LNCS, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Kortelainen, S. ja Kutvonen, A. (2013) Dynamic management of technology portfolio, The XXIV International ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland, Kutvonen, A., Lehenkari, J., Kautonen, M., Savitskaya I., Tuunainen, J. ja Muhonen, R. (2013) University-Industry Collaboration and Knowledge Transfer in the Open 10

11 Innovation Framework, The University-Industry Interaction Conference, Amsterdam, Lättilä, L. and Kortelainen, S. (2013), A Scalable Agent-Based Decision Support System: Case Manufacturing Supply Chain, 11th Annual Industrial Simulation Conference 2013, , Ghent, Belgia. Lättilä, L., Karttunen, K., Korpinen, O-J., Föhr, J. and Ranta, T. (2013), Estimating the cost structure of wood chip supply chains: A simulation approach, 11th Annual Industrial Simulation Conference 2013, , Ghent, Belgia. Lääperi Antti and Torkkeli Marko, Case study: Challenges in innovation management through paradigm shifts in the mobile phone and smartphone markets, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Maunula, M., Kutvonen, A. ja Hinkkanen, J. (2013) Orchestrating industrial transformation to biobusiness Case Finland, ISPIM Conference Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland, Mention, A.-L., Temel. S., Torkkeli, M. " Innovation and cooperation in emerging economies : two sides of the same coin", International Conference on Entrepreneurship and Innovation, March 2013 Podmetina, D., Volchek D, Savitskaya I, Dabrowska, J (2013) The Role of Human Resource Practices on Internal and External Openness, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 (accepted) Salampasis D., Mention, A.-L., Torkkeli, M, Open innovation adoption in financial services: the embeddedness of trust, ISPIM Conference - Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth, Helsinki, Finland: June 2013 Savitskaya I, Dabrowska J (2013) Open Innovation and Knowledge Strategies an Illustrative Taxonomy, Proceedings of International Association for Management of Technology IAMOT, Porto Alegre, Brazil, April 2013 (presented) Savitskaya I, Dabrowska J (2013) Knowledge foundations of open innovation: addressing the challenges in theory-building, 13th EURAM The European Academy of Management conference, Istanbul, Turkey, June 2013 Savitskaya I, Dabrowska J, Torkkeli M (2013) Filling the gap: knowledge foundations of open innovation, 73 rd annual Meeting of the Academy of Management, Orlando, USA, 9-13 August 2013 Khej liite numero 1 asia 3 Työpaperit, kirjat, kirjan luvut ja muut 1. Karamysheva, M., Henttu, V. & Hilmola, O.-P. (2013), Logistics of North-West Russia and Rail Baltica: Standpoints of Private Sector, Lappeenranta University of Technology, LUT School of Industrial Engineering and Management, Research report 3. Ohjatut & tarkastetut väitöskirjat ja opinnäytetyöt Väitöskirjat, DI-työt, Pro gradut Väitöskirjat, ohjatut, esitarkastuksessa Laisi, Milla (2013) tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Deregulation s Impact on the Railway Freight Transport Sector s Future in the Baltic Sea Region. Väitöskirjan ohjaaja: Hilmola. 11

12 Kalwar Santosh (2013) Conceptualization and Measuring Human Anxiety on the Internet väitöskirja on saanut luvan mennä esitarkastukseen. Ohjaaja: tutkijaopettaja Kari Heikkinen Tykkälä, Tommi (2013) REAL-TIME IMAGE-BASED RGB-D CAMERA MOTION TRACKING AND ENVIRONMENT MAPPING. Supervised by Dr. Andrew I. Comport1 and Dr. Joni Kämäräinen2 1 Autonomous Navigation and Mapping Systems, CNRS-I3S, University of Nice Sophia-Antipolis2 Machine Vision and Pattern Recognition Laboratory, Lappeenranta University of Technology DI-työt Valmistuneet 1. Roiha, Toni (2013). Propulsion Product Services Laakerikunnon-valvonnan Ansaintalogiikan Kehittäminen, ABB Oy, Marine & Cranes. Lappeenranta University of Technology (LUT). Ohjaaja: Marko Torkkeli, toinen tarkastaja: Hilmola 2. Karttunen, Sami (2013). Revenue management in travel industry: Improving the understanding of customers buying behavior. Lappeenranta University of Technology (LUT). Ohjaaja: Timo Kärri, toinen tarkastaja: Hilmola 3. Turkia, Riitta (2013). The role of the public-private partnership in the transport infrastructure financing: Case Finland. Ohjaaja: Hilmola 4. Jaakola Ilkka, (2013) Työmaapalvelunimikkeistön kehittäminen rakennusalalla, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Juha Väätänen 5. Viitikko Hannu (2013) Value- and supply chain analysis and development of new business initiative, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Juha Väätänen 6. Ahonen Alex (2013) Value and supply chain analysis and development of new business initiative, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Vesa Harmaakorpi 7. Ali-Raatikainen Riikka (2013) Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä, LUT, Department of Industrial Management. Supervisors: Marko Torkkeli and Samuli Kortelainen 8. Järvinen, A. Asiantuntijapalvelun tuotteistaminen: CPM kehityksen suunnittelu. Ohjaaja: Antero Kutvonen Vuoden 2013 aikana mahdollisesti valmistuvat 1. Albats, E. University-industry interaction in Russia and Finland, valmistuu syksyllä (ohjaaja: Kutvonen) 2. Kurki, Taru (2013). Kuljetusvirtojen yhdistäminen kehitettävällä tietojärjestelmällä maatalouden eri tuoteryhmissä. (ohjaaja: Hilmola) 3. Savolainen, J. Open Innovation model for Polar, valmistuu syksyllä (ohjaaja: Kutvonen) 4. Naderi, A. Initiatives of green supply chain and measuring carbon footprint emissions in external transportation: Application in DAF Trucks N.V. (Hilmola) 5. Laitinen, J. Tietovirtojen prosessikuvaus verkostoituneessa yritysmaailmassa Case: VR Transpoint (ohjaaja: Hilmola) Muut Strategic Advisory Board University of Miskolc, Hungary (Torkkeli) 12

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

Yhteistyöllä menestykseen

Yhteistyöllä menestykseen Yhteistyöllä menestykseen BOAT-hankkeen tulosraportti Lauri Tenhunen & Seppo Niittymäki (toim.) Lauri Tenhunen & Seppo Niittymäki (toim.) Yhteistyöllä menestykseen BOAT-hankkeen tulosraportti Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2010 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet

AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet TUTKIMUSRAPORTTI 190 Marko Torkkeli, Olli-Pekka Hilmola, Pekka Salmi, Sari Viskari, Hannu Käki, Mikko Ahonen ja Sam Inkinen AVOIN INNOVAATIO: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet Lappeenrannan

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Sisällys Säätiön perustaminen ja tarkoitus... 3 Säätiön hallinto... 3 Itämeri-instituutti... 3 Henkilöstö... 4 Toiminta... 4 Projektit... 5 epietari-pilottihanke

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen

KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti. 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen KS SOTE ICT Valmisteluprojektin raportti 20150422 (V 1.4.2) Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset A1. Innovaatiot: tarve- ja tavoitekuva A2. Keski-Suomen SOTE ICT visio

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Kannen kuvat Nokian Renkaat Kannen suunnittelija Johanna Pétursdóttir

Kannen kuvat Nokian Renkaat Kannen suunnittelija Johanna Pétursdóttir Päätoimittaja: Osoite: yliopistonlehtori Hannu Koivurova Oulun yliopisto Konetekniikan osasto PL 4200 90014 OULUN YLIOPISTO Kirjoittajat ja toimittajat: Kari Aaltonen Mauri Haataja Jukka-Pekka Hietala

Lisätiedot

Project hubila - tutkimusraportti

Project hubila - tutkimusraportti Project hubila - tutkimusraportti Laura Laaksonen 30.11.2012 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tausta... 4 Toimialat... 5 Metodologia... 6 Tulokset... 7 Kyselytutkimuksen tulokset... 7 Toimialat ja kokemus...

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen

KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI. TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen KONEALA LEKA-TUTKIMUS- YKSIKKÖTOIMINNAN LOPPURAPORTTI TOIMITTANUT Kai Kärkkäinen LEKA-tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti Kai Kärkkäinen - 1 - Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu

Lisätiedot

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 1 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT

Lisätiedot