YHTIÖKOKOUSKUTSU.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTIÖKOKOUSKUTSU. www.ekokem.fi"

Transkriptio

1 YHTIÖKOKOUSKUTSU Ekokem Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo Helsingin Messukeskuksessa, kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Sisäänkäynti Holiday Inn Helsinki - Messukeskus hotellin sisäänkäynnin kautta. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa euroa eli 2,80 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 2,80 euroa kutakin B-osaketta kohti. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on Kertyneistä voittovaroista siirretään euroa Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. Tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen palkkiosta päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiksi puheenjohtajalle /kk (2 300 /kk) varapuheenjohtajalle /kk (1 300 /kk) jäsenille /kk (1 100 /kk) sekä kokouspalkkioksi 500 /kokous (400 ) mukaan lukien valiokuntien kokoukset sekä korvattaisiin matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamista seitsemäksi. 12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen Suomen valtio ehdottaa osakkeenomistajana, että halli- tuksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Pia Björk, Leena Karessuo ja Jukka Ohtola sekä uusina jäseninä Karri Kaitue, Tiina Tuomela ja Juha Vanhainen. Suomen valtio ehdottaa lisäksi, että Maija-Liisa Friman jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Leena Karessuo varapuheenjohtajana. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Pricewaterhouse CoopersOy, päävastuullisena tarkastajana KHT Markku Launis. 15. Yhtiön yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekisi päätöksen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta liitteen 1 mukaiseksi. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien saatavilla Ekokemin internet-sivuilla osoitteessa Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Riihimäellä. Jäljennökset niistä postitetaan pyynnöstä osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. B. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 1. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Arvo-osuusjärjestelmään sekä osakas- ja osake-rekisteriin liittyvissä asioissa auttaa tarvittaessa Ekokem Oy Ab:n talousjohtaja Yvonne Malin-Hult, puh , s-posti: >>

2 YHTIÖKOKOUSKUTSU 2. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään torstaihin klo mennessä internet-sivujen kautta osoitteessa: tai kirjallisesti osoitteella Ekokem Oy Ab, yhtiökokous, PL 181, Riihimäki. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajien Ekokemille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettu olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteella Ekokem Oy Ab, yhtiökokous, PL 181, Riihimäki 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2014 EKOKEM OY AB Hallitus Merk. Maija-Liisa Friman hallituksen puheenjohtaja >>

3 EKOKEM OY AB Osallistujaluettelo NGM21FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :04 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä AALTONEN PEKKA Valtakirja: AALTONEN PEKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS Valtakirja: OLDENBURG ANDERS FINLAYSON FORSSAN TEHTAITTEN Valtakirja: JÄRVINEN EINO FORTUM POWER AND HEAT OY Valtakirja: TARKIAINEN SAULI EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä GRÖNMAN NIKO KRISTIAN EKOBV Yhteensä HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT EKOAV Valtakirja: HÄNNINEN PEKKA EKOBV Yhteensä KEMIRA OYJ Valtakirja: RANKI ESA KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN Valtakirja: RÄSÄNEN MIKKO KIINTEISTÖ OY KAUTTUAN RATAKAARI Asemavaltuutettu: HAAPANEN KLAUS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä LAUREN KARRI-PEKKA EKOAV EKOBV Yhteensä LEHTI-PERMANTO SIRKKU EKOAV EKOBV Yhteensä MALIN-HULT CAMILLA YVONNE ELISABET EKOAV EKOBV Yhteensä METSÄ BOARD OYJ Valtakirja: RISTANIEMI MICHAEL EKOAV EKOBV Yhteensä MÄKINEN JUHA EKOAV EKOBV Yhteensä NESTE MARKKINOINTI OY Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS NESTE OIL OYJ Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä ODELMA EERO JUHANI EKOAV EKOBV Yhteensä OGBEIDE OFEIMU ONNI AATOS EKOAV Yhteensä

4 EKOKEM OY AB Osallistujaluettelo NGM21FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :04 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä OUTOKUMPU OYJ Valtakirja: NIEMI MARKO EKOAV EKOBV Yhteensä PETÄJISTÖ JORMA AATOS EKOAV EKOBV Yhteensä RISKALA KIMMO EKOAV Yhteensä RUOTSALAINEN JANI KRISTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä SORAMO HARRI TAPIO EKOAV EKOBV Yhteensä SORAMO INVEST OY EKOBV Valtakirja: SORAMO HARRI TAPIO Yhteensä SUOMEN KUNTALIITTO RY FINLANDS EKOAV KOMMUNFÖR EKOBV Valtakirja: MONONEN KIRSI Yhteensä SÖDERHOLM STIG GÖRAN SEBASTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä TOMMILA ESA EKOBV Yhteensä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtakirja: HELIÖVAARA EERO EKOAV EKOBV Yhteensä Yhteensä 28 osakasta EKOAV EKOBV Yhteensä

5 EKOKEM OY AB Osallistumistilanne NGM20FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS :03 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS :00 Edustetut osakkaat 28 - joista ennakkoon äänestäneitä 0 Kokouspaikalla: - osakkaita 13 - asiamiehiä 14 - päällekkäiset edustukset -1 - avustajia 2 Yhteensä kokouspaikalla 28 Osakesarjakohtainen edustus: Osakesarja Omistuserien lkm Äänimäärä Osakkeiden lkm Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä EKOAV ,79573 % 85,79573 % EKOBV ,08015 % 86,08015 % Yhteensä ,80927 % 85,93794 %

6 EKOKEM OY AB Osallistumistilanne NGM20FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS :03 Kaikki osakesarjat Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/10 koko osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä , ,0 Edustetuista osakkeista , , , ,7 Käytettävissä olevista äänistä , , , , , ,5 Osakesarja EKOAV Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/2 koko osall.oik. osakemäärästä 1/3 koko osall.oik. osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä , , , , , , , , , , , , ,0 Osakesarja EKOBV Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/2 koko osall.oik. osakemäärästä 1/3 koko osall.oik. osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä , , , , , , , , , , , , ,5

7 EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä AALTONEN PEKKA Valtakirja: AALTONEN PEKKA 11:00:59 Saapui ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS Valtakirja: OLDENBURG ANDERS 10:47:12 Saapui FINLAYSON FORSSAN TEHTAITTEN Valtakirja: JÄRVINEN EINO 10:23:41 Saapui FORTUM POWER AND HEAT OY Valtakirja: TARKIAINEN SAULI EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :50:05 Saapui GRÖNMAN NIKO KRISTIAN EKOBV Yhteensä :10:08 Saapui HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT Valtakirja: HÄNNINEN PEKKA 10:47:09 Saapui KEMIRA OYJ Valtakirja: RANKI ESA 10:48:36 Saapui KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN Valtakirja: RÄSÄNEN MIKKO :44:09 Saapui KIINTEISTÖ OY KAUTTUAN RATAKAARI Asemavaltuutettu: HAAPANEN KLAUS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :03:32 Saapui LAAKSO RONI PETTERI EKOAV EKOBV Yhteensä :20:40 Saapui LAUREN KARRI-PEKKA EKOAV EKOBV Yhteensä :44:50 Saapui LEHTI-PERMANTO SIRKKU EKOAV EKOBV Yhteensä :30:39 Saapui MALIN-HULT CAMILLA YVONNE ELISABET EKOAV EKOBV Yhteensä :10:12 Saapui METSÄ BOARD OYJ Valtakirja: RISTANIEMI MICHAEL 10:51:42 Saapui EKOAV EKOBV Yhteensä

8 EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä MÄKINEN JUHA EKOAV EKOBV Yhteensä :53:07 Saapui NESTE MARKKINOINTI OY Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS 11:01:34 Saapui NESTE OIL OYJ Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :01:34 Saapui ODELMA EERO JUHANI EKOAV EKOBV Yhteensä :50:50 Saapui OGBEIDE OFEIMU ONNI AATOS EKOAV Yhteensä :46:06 Saapui OUTOKUMPU OYJ Valtakirja: NIEMI MARKO 10:47:31 Saapui PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS Asemavaltuutettu: KARPPINEN ILONA EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :06:36 Saapui PETÄJISTÖ JORMA AATOS EKOAV EKOBV Yhteensä :54:45 Saapui RISKALA KIMMO EKOAV Yhteensä :49:16 Saapui RUOTSALAINEN JANI KRISTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä :55:03 Saapui SORAMO HARRI TAPIO EKOAV EKOBV Yhteensä :10:15 Saapui SORAMO INVEST OY Valtakirja: SORAMO HARRI TAPIO 10:10:15 Saapui SUOMEN KUNTALIITTO RY FINLANDS KOMMUNFÖR Valtakirja: MONONEN KIRSI EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :47:51 Saapui SÖDERHOLM STIG GÖRAN SEBASTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä :00:01 Saapui TOMMILA ESA EKOBV Yhteensä

9 EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 3 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä 10:54:43 Saapui VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtakirja: HELIÖVAARA EERO 10:45:19 Saapui Yhteensä 30 osakasta EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä

10 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 1 (2) YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Nykyinen yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Ekokem Oy Ab ja kotipaikka Riihimäki Uusi yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Ekokem Oyj, ruotsiksi Ekokem Abp ja englanniksi Ekokem Corporation. Yhtiön kotipaikka on Riihimäki. 2 Yhtiön toimialana on ympäristön huolto oheispalveluineen, ongelmajätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot. Tehtäviä yhtiö hoitaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. 3 Yhtiössä on A-osakkeita ja B- osakkeita. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake yhden äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittamispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. A-osake muunnetaan B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Hallituksen on viipymättä suoritettava muuntamisen edellyttämät toimenpiteet. 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on ympäristönhuolto oheispalveluineen, vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, jätteen määrän vähentämiseen liittyvät palvelut, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyrityksissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. 3 Osakkeet Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake yhden äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. A-osake muunnetaan B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Hallituksen on viipymättä suoritettava muuntamisen edellyttämät toimenpiteet. 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 5 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajan varamiehen. 5 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajan varamiehen. 6 Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä 6 Yhtiön edustamisoikeus Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä.

11 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 2 (2) 7 Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 8 Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa toukokuun 15.päivään mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. 9 A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä kun todistettava ilmoitus osakkeen siirtymisestä on sille tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi. 7 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 8 Tilintarkastaja Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. Kokouksessa on: Esitettävä 1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2. tilintarkastuskertomus; Päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja Valittava: 8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä 9. tilintarkastaja 11 Suostumuslauseke A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä kun todistettava ilmoitus osakkeen siirtymisestä on sille tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2015 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 (5) Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 3.3.2014 klo 16.40 Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.4.2014

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen RAMIRENT OYJ PL 116, Äyritie 16 01511 Vantaa Puh. 020 750 200 Fax 020 750 2810 www.ramirent.com YHTIÖKOKOUSKUTSU Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 14.5.2014 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 9. päivänä 2015 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti vuoden

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous

Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 Metsä Board Varsinainen yhtiökokous esityslista 1. Kokouksen avaaminen - Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot