KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE"

Transkriptio

1 KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan. Rakennustapaohje on laadittu ohjeellisena, jolloin liikkumavaraa jää arkkitehtisuunnittelulle. Koska alue rakentuu noin vuoden aikana ja sitä ei rakenneta kerralla, arkkitehtuurin tulee kestää aikaa. Alueesta esitetyissä havainnekuvissa näkyvät rakennusten massat, kerroskorkeudet sekä rakennusten ja parvekkeiden sijoittuminen viitteellisesti. Asemakaavassa on määritelty asuinrakentamisen määrä, talojen sijoittelu ja kerrosluku. Rakennuksien asuntotyypit ja rakennusten lopullinen ulkonäkö ovat talosuunnittelijan ratkaistavissa asemakaavan reunaehdoin. Yhtenäinen toteutus lisää alueen vetovoimaa. Viheralueella on yhtä suuri merkitys asuinalueen viihtyisyyden kannalta kuin rakennusten arkkitehtuurilla tai asunnoista avautuvilla järvinäkymillä. Viherympäristön suunnittelusta annetaan yleiset linjaukset tämän rakennustapaohjeen kautta. Talo- ja ympäristösuunnittelijoiden on hyvä neuvotella ratkaisuista jo työn alkuvaiheessa Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonnan ja asemakaavoituksen kanssa. JULKISIVUT Tavoitteena on, että rannan IV-kerroksiset talot ovat keskenään samantyyliset. Sisäpihalle ja järvelle avautuviin julkisivuihin suositellaan valkoista betonia tai rappausta. Betonin tai rappauksen värisävy ja pintakäsittely on sama kaikissa alueen taloissa. Kadulle päin avautuviin julkisivuihin suositellaan punaisenkirjavaa tiiltä (pintakäsittely karhea, tavanomainen limitys, esimerkiksi kirjava punainen ruukintiili). Valitun tiilen värisävy ja saumaus on kaikissa taloissa sama. Talojen päädyissä voidaan käyttää esimerkiksi sekä tiiltä että betonia/rappausta. Tiiltä tulee käyttää vähintäänkin tehosteena, jotta alue yhdistyy Kirkkolahden muuhun rakennuskantaan. Kaikissa taloissa julkisivujen tiiliverhous tai betoni/rappaus jatkuisi yhtenäisenä alas saakka ja sokkelikerros on mahdollisimman matala. Sokkelin pintakäsittely suositellaan valittavaksi kaikissa taloissa samaksi esimerkiksi betoni tai luonnonkivi. Julkisivuelementtien saumat eivät saa näkyä ja ne häivytetään julkisivusta. Tiili- ja betoni/rappausjulkisivuissa ei suosita koristeita, seinäpinnat ovat aukotuksia lukuun ottamatta yhtenäiset. Sivu 1 / 6

2 Periaatekuva kaavamuutosalueesta. Rakennuksia ja aluetta ei ole vielä suunniteltu, kuva osoittaa rakennusten sijainnin ja toiminnot. KATOT Kattomuoto on esimerkiksi rikottu pulpettikatto. Yhtenäistä pulpettikattoa ei suosita. Kattolinjojen ja perusratkaisujen tulee olla yhtenäiset. Kattojen yksityiskohtien ja räystäiden mitoitukseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota, jotta arkkitehtuuri säilyy korkeatasoisena. Kaikki katot ovat esimerkiksi vaaleanharmaata peltiä, ja värisävy on sama jokaisessa talossa. Konehuoneet tms. tekniset tilat sekä katolle tulevat varusteet tulee sovittaa muodoin, värein ja materiaalein osaksi kattoa tai julkisivua. Kattodetaljit ovat vaaleanharmaat tai katon sävyyn soveltuvat. IKKUNAT Ikkunoiden ja yksityiskohtien värisävy on pääosin valkoinen. Sivu 2 / 6

3 Sisäänkäyntien puoleisissa julkisivuissa (kadun puoli) ja päädyissä voitaisiin käyttää myös korkeita ja kapeita ikkunoita sekä suosia esimerkiksi ranskalaisia parvekkeita. Julkisivua voidaan tehdä esimerkiksi aukotuksella vaihtelevaksi erityisesti kadun puoleisilla tiilijulkisivuilla ja päädyissä. Päädyissä voitaisiin käyttää myös erkkereitä tai parvekkeita. Järven puoleiset julkisivut suunnitellaan selkeinä. Ikkunoiden mallit ovat yksikertaiset ja selkeät. Ristikkoaiheita ei käytetä. Varsinkin parvekkeisiin rajautuvien ikkunoiden ja järven puoleisten ikkunoiden ikkunapenkit suositellaan tehtävän mataliksi, jotta järvinäkymät avautuvat esteettä. PARVEKKEET Parvekkeet ovat mielellään kirkkaat ja lasitetut rannan puoleisissa julkisivuissa. Valittua tyyliä on hyvä käyttää kaikissa rantaan päin avautuvissa julkisivuissa. Kipparinkadun puoleisissa julkisivuissa ja 1. kerroksessa parvekkeet voivat olla umpinaisemmat julkisivumateriaaleihin ja väreihin sopivat. Parvekekaiteet ovat mahdollisimman kevyennäköiset, mielellään ilman voimakkaasti korostettuja pysty tai vaakajakoja. Etuprofiili, pylväät sekä parvekkeiden väliseinät voisivat olla vaaleat. Parvekkeiden tasojen alapinnat ja julkisivuseinät voitaisiin verhota esimerkiksi vaakasuuntaisella puupaneelilla, värisävy sama kaikissa taloissa. Tällöin julkisivut ovat lämpimämmät kuin pelkällä tiilellä tai betonilla/rappauksella. Talojen pohjakerroksien asuntoihin voitaisiin luoda rivitalomaisempaa tunnelmaa, esim. terasseja ja omat pihat, jotka voidaan erottaa toisistaan esim. pergoloilla, ritilöillä tai puisilla väliseinillä. Pihat on hyvä erottaa julkisesta puistoalueesta esimerkiksi istutuksin tai tarvittaessa matalalla kivimuurilla. Terassit voisivat ulottua parvekelinjaa laajemmalle. Parvekkeet voivat ulottua rakennusalan ulkopuolelle maksimissaan 2,5 metriä AK- ja AH -korttelialueilla. SISÄÄNKÄYNNIT Pääsisäänkäyntien kohdalle voitaisiin tehdä katokset, kattomuoto on esimerkiksi loiva pulpettikatto tai tasakatto. Pääsisäänkäyntejä voitaisiin korostaa 1. kerroksessa esimerkiksi vaakasuuntaisella puupaneelilla, värisävy sama kaikissa taloissa. Sisäänkäyntien kohdalle voitaisiin tehdä näkösuojaksi myös puuritilät näin haluttaessa. Porrashuoneiden on hyvä olla valoisat, ja ikkunoiden jatkua esimerkiksi yhtenäisenä linjana ylös saakka porrashuoneen kohdalla. Sisäänkäyntien kohtia voitaisiin korostaa myös valaistuksella. Sisäänkäyntien kiveykset ja luiskat tehdään mielellään kivimateriaalista. Jos tarvitaan tukimuureja tai kaiteita, ne voivat hyvin olla myös tiilestä. Sivu 3 / 6

4 APUTILAT AK kortteliin voidaan rakentaa asumista palvelevia yhteis-, varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja, jotka on hyvä sijoittaa pääosin rakennuksen 1. kerrokseen ja rakennusten päätyihin siten, että tiloista on sujuvat yhteydet pihalle, pysäköintialueelle tai katutasoon. AH -kortteliin on myös osoitettu rakennusoikeutta yhteiskäyttötiloille (t). AH-KORTTELI AH -korttelista tulee laatia yhtenäinen suunnitelma, jonka mukaan alue toteutetaan. Yhteinen oleskelualue antaa mahdollisuuden suunnitella asukkaiden sisäpihat toiminnoiltaan ja laitteiltaan monipuolisina ja eri-ikäisille käyttäjille. AH -korttelin liittyminen julkisiin puisto- ja katualueisiin tulee suunnitella yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa. Korttelista tulee olla esteettömät kulkuyhteydet puistoon ja kadulle. Pihat voidaan esimerkiksi rajata pensasistutuksilla tai tarvittaessa matalalla kivimuurilla. Tämä erottaa julkisen ja yksityisen tilan toisistaan. AH -kortteliin sijoitettava leikkialue/alueet voidaan aidata turvallisuussyistä, muuten piha-aluetta ei pääsääntöisesti ole hyvä aidata. AH -korttelin rakennukset esimerkiksi joko tehdään vaakasuuntaisesta puupaneelista, värisävy valkoinen, ja/tai tiilestä. Julkisivuja voidaan pehmentää puuritilällä. Kattomuoto on esim. loiva pulpettikatto tai harjakatto, kattomateriaali vaaleanharmaa pelti. Kattokorot ja muodot tulee sovittaa koko alueella toisiinsa. Pihasta on hyvä esittää myös valaistussuunnitelma, johon tulee esim. tiedot kulkureittejä ohjaavasta valaistuksesta, leikki- ja oleskelualueiden valaistuksesta sekä julkisivu- tai kohdevalaistuksesta. Piha-alueiden varusteet ja kalusteet tulee suunnitella alueen yleisilmeeseen sopivina väritykseltään ja tyypeiltään. Istutettavan kasvillisuuden tulee olla kooltaan riittävän suurta. AH-korttelissa voitaisiin käyttää puukujannelajina esimerkiksi vaahteraa. Pensasistutukset suunnitellaan valkokukkaisista tai voimakkaan syysvärin lajeista esim. koivuangervo, pihlaja-angervo, norjanangervo, syreeni tai marja-aronia. Lisäksi voidaan käyttää havupuita ja maanpeitekasveja sekä purppuralehtisiä lajeja, korostamaan vaaleita värejä. Oleskelualueilla voidaan käyttää myös kukkivia pikkupuita (esim. kirsikka, koristeomena). Köynnöskasvina käytetään esimerkiksi säleikkövilliviiniä tai köynnöshortensiaa. LPA-ALUE AK -korttelin pysäköintipaikat on osoitettu autopaikkojen kortteli-alueelle (LPA-2). Pysäköintipaikkoja on mahdollista rakentaa autopaikkaa riippuen mitoituksesta. Jos kaikkia pysäköintipaikkoja ei rakenneta, tehdään ne istutuksin tai kiveyksin. Korttelin 36 tonttien 12 ja 14 pysäköintiä voidaan sijoittaa myös asuinrakennusten 1. kerrokseen. Sivu 4 / 6

5 Tilaa pysäköintialueen ajoyhteydelle (ajo) on varattu 8 metriä. Periaatekuvissa pysäköintiruudun leveys on mitoitukseltaan 2,8 metriä. Asuntojen keskikoko Savonlinnassa on noin 55 k-m2, jolloin esitetty pysäköintimitoitus on riittävä. Asuinalueen sisäpihat on haluttu rauhoittaa ajoneuvoliikenteeltä. Pysäköintialue (LPA-2) toteutetaan yhtenäisen suunnitelman mukaan. Pysäköintialueelle voidaan sijoittaa puurivistöt, jolloin siitä tulee viihtyisämpi. Mitoituksessa voidaan ottaa huomioon väliaikaiset lumitilat istutettava alueen osalle. LPA-2 alueelle on osoitettu talousrakennuksen sijainti jätehuoltoa varten (t). Kattomuoto on talousrakennuksessa esim. loiva pulpettikatto tai toisiinsa yhdistyvissä katoksissa loiva harjakatto, kattomateriaali vaaleanharmaa pelti. Kattokorot ja muodot tulee sovittaa koko alueella toisiinsa. Mitoituksessa on autopaikkojen korttelialueella, talojen vieressä ja kevyen liikenteen väylillä otettu huomioon, että seinät eivät ole aivan kadussa kiinni, jotta kunnossapidolle jää tilaa ja ovet eivät avaudu suoraan kadulle sekä talojen kuivatusrakenteet mahtuvat tontille. Kaikki kulkuyhteydet ja pihat on sijoitettu asemakaavassa siten, että talojen julkisivujen eteen jää 4 metriä paloreittiä joka puolelle. Periaatepoikkileikkaukset alueesta. Ylempänä on Kirkkolahden syväsataman tilanne ja alempana leikkaus ns. Norpanrannan kohdalta. Norpanrannan asemakaava on hyväksytty valtuustossa , asemakaavasta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja asian käsittely on kesken. ESTEETTÖMYYS Julkisten ulkoalueiden, pihojen ja rakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys. Sivu 5 / 6

6 PINNOITTEET Autopaikat LPA-2 -alueella ovat asfalttipinnoitteiset. Autopaikat suositellaan erotettavaksi ajoväylästä luonnonkiviraidalla. Ruudut voivat olla maalatut. Lamppurivistöt ja pitkät kevyen liikenteen väylän linjat erotetaan esimerkiksi noin 0,5 1 metriä leveällä kiveyksellä pysäköintikadusta. Reunakivet ovat mielellään luonnonkiveä, joka on kunnossapidon kannalta pidemmällä aikavälillä kestävämpi ratkaisu. Torialue tehdään pääasiassa betonikivestä (esimerkiksi tiililadonta, värisävy punainen kirjava). Pääsisäänkäyntien kohdat voitaisiin kivetä samalla betonikivellä ja ladonnalla noin 5-7 metrin leveydeltä, joka korostaa sisäänkäyntien kohtaa. Penkkiryhmien alustat on hyvä kivetä pääkulkureittien vieressä. Sisäiset leikkialueet ja oleskelualueiden puistokäytävät voivat myös olla kivituhkapintaiset, erotettuna reunakivellä nurmikosta. Pääkulkureitit on hyvä olla muuten asfalttia huolto- ja pelastusajon helpottamiseksi. Kivettäväksi ehdotetut alueet on esitetty periaatekuvassa punaruskealla. JULKISET VIHERALUEET Julkiset viheralueet suunnitellaan Savonlinnan designmanuaalin eli katuympäristön laatukäsikirjan ohjeiden mukaan. Jäteveden pumppaamo peitetään ympäristöstä kookkailla ryhmäpensasistutuksilla. Savonlinnassa Päivi Behm asemakaava-arkkitehti Sivu 6 / 6

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT 04.09.2014 Perkkaa-Vermo / maanomistajien suunnitelma Konsepti Alueesta kehitetään viihtyisä asuinalue, jonka vetovoima perustuu

Lisätiedot

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski 10. kaupunginosa Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski Porin kaupunki, kaavoitusosasto Porin kaupungin suunnittelusarja C-61/2006 ISBN 952-5414-49-3 ISSN 0358-576X Porin 10.

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Kohde Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27, 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 Kortteli 58 Tontti 17

Kohde Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27, 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 Kortteli 58 Tontti 17 ratakatu 1 b A 12 00120 helsinki tel: 010 322 9550 email: etunimi.sukunimi@.fi AS-OY MARS KELLARITILOJEN PERUSKORJAUS JA ULLAKKORAKENTAMISHANKE Kohde Nimi Asunto Oy Mars Osoite Pieni Roobertinkatu 8 /

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Lepola. Rehtorin talo. Inventointi 31.8.2012. Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo Lepola Rehtorin talo Inventointi 31.8.2012 Lepola / Rehtorin talo Inventointi 21.8. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, kaavoitus ja mittaus Ohjausryhmä Ilkka Holmila, Järvenpään

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot