Mahdollisuus sinulle, jolla on hallussasi Suomen tärkein luonnonvara.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuus sinulle, jolla on hallussasi Suomen tärkein luonnonvara."

Transkriptio

1 Mahdollisuus sinulle, jolla on hallussasi Suomen tärkein luonnonvara.

2 Protomo on innovaatiojärjestelmän innovaatio, jonka raakaaineena on tärkein luonnonvaramme: suomalaisten ihmisten osaaminen ja halu tehdä jotain aivan uutta. Protomon perusajatus on yksinkertainen: me yhdistämme vapaita tuotekehityksen ammattilaisia, jotka muodostavat osaamiseltaan monipuolisia ja ketterästi toimivia innovaatiotiimejä. Tiimien tehtävä on kehittää tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä, joiden perusideat tulevat uudistumishaluisista yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja yksityisiltä innovaattoreilta. Aihioista syntyy uusia yrityksiä täynnä kaupallista potentiaalia, mistä syntyvät tuotot jaetaan kaikkia osapuolia hyödyttävien win-win -mallisten IPRsopimusten avulla. Protomo siis yhdistää kaksi innovaatiotoiminnan kannalta välttämätöntä resurssia: osaavat ihmiset ja idea-aihiot. Kun nämä voimavarat yhdistetään, saavat esimerkiksi työttömyyden ja lomautusten vuoksi toimettomiksi jääneet ammattilaiset tilaisuuden käyttää osaamistaan ja ottaa uuden alun menestyksellisen innovaation kehittävinä yrittäjinä. Samalla innovaatiotoiminnan vauhti lisääntyy ja sen riskit pienenevät. Protomo on tekijöiden itsensä kehittämä ja toimivaksi havaittu. Se ei ole päällekkäinen innovaatiojärjestelmän olemassa olevien rakenteiden kanssa, vaan auttaa meitä hyödyntämään Suomessa olevaa potentiaalia entistä paremmin, jotta löydämme paitsi tien ulos lamasta, myös pysyvän kasvu-uran taloudellemme. Parasta tässä suunnitelmassa on, että se toimii jo käytännössä. Seuraavilla sivuilla voit lukea lisää siitä, mitä Protomo voi tarjota sinulle, ja miten voit tulla mukaan luomaan uutta menestystä sekä itsellesi että Suomelle. Vapaa suomalainen osaamispääoma Työttömät ammattilaiset ja asiantuntijat, vastavalmistuneet, spin-off -yrittäjät Hyödyntämistä vailla olevat tarpeet ja idea-aihiot Yritykset, yrittäjät, julkiset toimijat INNOVAATIOTA UUSIA YRITYKSIÄ TYÖPAIKKOJA Tervehdyssanat Julkisen sektorin valmiit rakenteet ELY-keskukset, kasvu- ja kehitysohjelmat, koulutusjärjestelmä, Protomo-toiminnan rahoitus Protomo kokoaa kehitystiimit ja antaa niiden tueksi asiantuntijapalvelut, fasiliteetit ja valmiit prosessit TALOUSKASVU

3 Protomon raakaaineena ovat suomalainen osaaminen ja innovaatioaihiot, jotka muuten jäisivät hyödyntämättä. Suomen menestys perustuu tekniikan, talouden ja palvelualojen ammattilaisiin sekä kunnianhimoista tuotekehitystä tekeviin yrityksiin. Me uskomme, että Suomi nousee nykyisestä talouden ahdingosta ja menestyy maailmantaloudessa myös tulevaisuudessa, kun hyödynnämme kaiken sen innovaatiopotentiaalin, jota maastamme löytyy. Tämä on Protomon tarkoitus. Osaajien ja yritysten yhdistäjänä toimiva Protomo tarjoaa käyttäjilleen maksuttoman infrastruktuurin, joka auttaa protomolaisia saamaan kaiken irti sekä omista kyvyistään että heille annetuista tai heidän itsensä Protomoon tuomista idea-aihioista. Protomossa olet osa tiimiä, jonka idean kehitystä sparrataan jatkuvasti paitsi tiimin sisällä myös Protomon kautta mukaan tulevien asiantuntijoiden, verkostojen ja muiden tiimien toimesta. Samoin idean käyttöönne luovuttanut yritys voi halutessaan olla aktiivisesti mukana työn kaikissa vaiheissa, tai sitten antaa teille täyden vapauden löytää aivan uusi polku kehitystyöhön. Protomossa et ole yksin. Protomossa - Tuote- ja palveluideat jalostuvat - Yrittäjä- ja kehittämisosaaminen paranee - Uuden yrityksen perustaminen onnistuu hallitusti - Syntyy uusia spin-off -yrityksiä. Sellainen voi olla sinun kiitoratasi uudelle uralle. Protomo-palvelun tuottavat paikalliset Protomo-operaattorit. Toiminnan kansallinen koordinattori on voittoa tavoittelematon innovaatiopalveluyritys Hermia Oy. Protomon kehittämisessä Hermian yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. Sitra, Tekniikan Akateemisten Liitto, Teknologiateollisuus, Nokia, TeliaSonera, Jyväskylä Innovation ja Oulu Innovation, Yrityssalo, Aalto-yliopisto, Lexia, Bob Helsinki, HelsinkiZurich ja VTT. Näin Protomo toimii

4 Innovaatiotoiminnan ammattilaisena voit keskittyä Protomossa siihen, minkä parhaiten osaat: uusien kaupallisten menestystarinoiden luomiseen. Jos olet korkeakoulusta valmistunut suomalainen, olet käyttänyt suuren osan elämästäsi opiskeluun, taitojesi hiomiseen ja työkokemuksen keräämiseen. Siksi on tärkeää, että voit käyttää kykyjäsi ja jatkaa itsesi kehittämistä talouden suhdanteesta riippumatta. Laura - 33-vuotias - Diplomi-insinööri - Viisi vuotta työkokemusta tuotekehitystyöstä teknologiayrityksessä - Lomautettu toistaiseksi Protomossa sinä ja muut osaajat saatte uuden mahdollisuuden edetä urallanne menestysinnovaation kehittäjiksi ja yrittäjiksi. Protomoverkosto tukee, kannustaa ja sparraa työtänne kaikissa vaiheissa kehitystyön aloittamisesta uuden yrityksen perustamiseen. Tiimin muut jäsenet: - Kaksi diplomi-insinööriä, joista toinen vastavalmistunut - Yksi ekonomi - Yksi teollinen muotoilija Onko Protomo sinulle? - Tahdot luoda uutta. - Et epäröi mennä epämukavuusalueelle ja haastaa omia ja toisten uskomuksia. - Haluat laajentaa omaa osaamistasi jatkuvasti. - Et kavahda ajatusta oman yrityksen perustamisesta. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sinua lähinnä olevan Protomon yhteyshenkilöön. Katso lisää osoitteesta Protomo työntekijälle

5 Yrityksissä syntyy jatkuvasti hyviä ideoita, jotka jäävät vaille jatkokehitystä. Ne saavat uuden mahdollisuuden Protomossa. Protomo hyödyntää ne innovaatioaihiot, eli alustavat tuote- ja palvelukonseptit, joita yrityksessä ei pystytä kehittämään eteenpäin. Protomotoimintaan osallistuva yritys saa Protomosta tilaisuuden hyödyntää käyttämätöntä innovaatiopotentiaaliaan ja hankkia hyödyllistä tietoa siitä, mitä aihioista voi syntyä. Tämän työn tuloksena syntyy uusia kaupallistettavia ratkaisuja ja spin-off -yrityksiä, jotka hyödyttävät sekä idean tarjonnutta yritystä että ideasta valmiin tuotteen tai palvelun kehittäneitä protomolaisia. Idea-aihion tarjonnut yhtiö, järjestö tai vaikka yksityinen henkilö voi olla mukana Protomo-tiimin työssä monella tavalla. Esimerkiksi yritys voi luovuttaa omia asiantuntijoitaan tiimin käyttöön projektin kaikissa vaiheissa. On myös mahdollista, että innovaation tarjoaja antaa tiimille täyden vapauden kehittää ideasta jotain aivan poikkeuksellista ilman osallistumista kehitystyöhön ja hankkii käyttöoikeuden uuteen kaupalliseen ratkaisuun tai omistusosuuden innovaation pohjalle perustettavasta yrityksestä ja sen tuotosta. Sopimus osallistumistavasta ja tekijänoikeuksista laaditaan jokaisen Protomolle luovutetun idean kohdalla erikseen ennen kehitystyön aloittamista. Protomo tarjoaa sopimuksille valmiit puitteet ja mallit. Protomo yritykselle

6 Protomossa suunnitellut tuotteet ja palvelut kehitetään toimiviksi yrityksiksi asti. Protomo on laukaisualusta uusille kasvuyrityksille. Laukaisualustan perustana ovat jokaisen Protomon hyödyntämät alueelliset vahvuudet ja valtakunnallisen Protomo-verkoston resurssit. Yhdessä toimimalla jokaisen tiimin jäsenen osaaminen kehittyy, ja tarvittaessa tiimin ulkopuoliset ammattilaiset tukevat työn viemistä eteenpäin. Protomossa toimivien tiimien työn yksi mahdollinen lopputulos on aina uuden yrityksen perustaminen. Kehitystyöhön osallistuvat protomolaiset saavat sopimuksen mukaisen oikeuden kehittämäänsä innovaatioon. Jos innovaation kaupallistamiseksi perustetaan uusi yritys, siirtyvät nämä oikeudet yrityksen nimiin. Idean Protomo-tiimille luovuttanut yritys voi hankkia käyttöoikeuden kehitettyyn innovaatioon tai tulla osakkaaksi spin-off -yritykseen. Vaihtoehtona on myös sopia kaupallisen sovelluksen tuottojen jaosta rojaltisopimuksella. Protomossa vanhat uskomukset ja totunnaiset rajat kyseenalaistetaan. Siksi uusi yritys, jonka Protomo-tiimisi luo, voi synnyttää samalla täysin uuden toimialan tai mullistavan sovelluksen, jonka olemassaoloa ei ole ennen edes osattu kuvitella. Näistä kokeilemattomista poluista voi aueta myös tie suureen kasvuun. Protomo kokoaa yhteen osaajat, tarpeet ja olosuhteet Protomo yhdistää oikeat ideat oikeisiin ihmisiin Yhteinen sopimus kehitysprojektista Tiimi vetää kehitysprojektin, Protomo mahdollistaa toiminnan Tuloksena on valmis kaupallistettava palvelu/tuote Tiimiläinen liittyy Protomoon. Tiimi valitsee kehitysprojektin ja varmistaa oikeutensa. Tiimi sopii projektin aloittamisesta. Tiimin oma kehitysprojekti ja sen vaiheet: verkostoituminen, konseptointi, mock-up -mallin tekeminen, jatkuva arviointi ja kehittäminen, valmis prototyyppi ja päätös jatkosta. Tiimi luo kaupallistamissuunnitelman ja sopii jatkotoimenpiteistä: yrityksen perustaminen, osakkuudet ja osakassopimukset, investointi-, tuotanto- ja markkinointisuunnitelmat, oikeuksien myyminen, työsopimusten solmiminen. Yrityskumppani liittyy Protomoon. Yritys ehdottaa mahdollisia projektiaihioita ja tapaa tiimiläisiä. Yritys sopii projektin aloittamisesta. Yrityksen rooli kehitysprojektin aikana: käynnistys, yhteistyö tiimin kanssa sekä työn välivaiheiden arviointi. Yritys arvioi liiketoimintamahdollisuudet, kartoittaa jatkokehityspolut sekä sopii seuraavista vahtoehdoista: osakkuus, rekrytointi, lisensointi, palvelusopimus. Protomo etsii tiimiin tarvittavia osaajia (henkilökemiat, kiinnostus, osaamisyhdistelmät). Protomo neuvoo, sparraa, arvioi ja antaa valmiit mallit. Protomo antaa valmiit sopimuskäytännöt ja valvoo osapuolten etuja. Protomo mahdollistaa tiimin työskentelyn, antaa sille tilat, olosuhteet ja asiantuntijapalvelut, hankkii resurssit, kehittää tiimin toimintaa ja tukee päätöksentekoa, tarvittaessa ratkaisee ongelmatilanteet ja ohjaa projektin uudelleen suuntaamista. Protomon tuki: kaupallistamispotentiaalin arviointi ja jatkotyön pohjustus, verkostojen ja kumppanuuksien muodostaminen, sopimukset ja oikeudet. Protomosta yritykseksi

7 Protomo tuottaa työpaikkoja, uusia yrityksiä ja talouskasvua. Protomot hyödyttävät kotikuntiaan synnyttämällä sinne uutta liiketoimintaa ja parantamalla työllisyyttä. Vastavalmistuneet korkeasti koulutetut nuoret saavat sujuvan alun työelämään Protomossa, vaikka yritykset eivät lamassa rekrytoisikaan. Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali ei tällä hetkellä tuota riittävästi tuotteita ja palveluita globaaleille markkinoille. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointiraportin julkistamistilaisuudessa. Protomoiden pääpaino on teollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla: siellä missä on ammattilaisia ja osaamista, joka on vaarassa jäädä käyttämättä. Protomoiden perustamista edelsi Tampereen korkeakoulujen yhteydessä toiminut opiskelijoille tarkoitettu innovaatiopaja Demola, joka toimii menestyksellisesti samalla periaatteella. Vuonna 2009 ensimmäiset Protomot aloittivat toimintansa Jyväskylässä, Tampereella ja Salossa yritysten, kuntien ja valtion tukemina. Kolme Protomoa työllistävät vuodessa yli 120 ammattilaista ja yli 40 valmista tuote- tai palveluprototyyppiä kaupallistettavaksi. Protomon toimintamalli tukee tehokkaasti työllisyyttä ja uusien yritysten syntymistä. Eikö tämä ole juuri sitä, mitä nykyisen innovaatiojärjestelmämme arvostelijat ovat etsineet: enemmän vastinetta työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaan tehdyille panostuksille? Protomo täydentää nykyistä innovaatiojärjestelmäämme ja auttaa sitä toimimaan entistä tuloksellisemmin. Yrityksiltä saatavat innovaatioaihiot ovat protomolaisten työn raaka-aine. Tätä raaka-ainetta käyttöömme tarjoavat yritykset kantavat esimerkillisesti yhteiskuntavastuuta ja auttavat Suomen taloutta uudelle nousu-uralle. Protomossa syntyvää osaamista ja ratkaisuja tarvitaan nimittäin Suomessa suuresti jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Toisin kuin esimerkiksi selluloosa, hyvän innovaation maailmanmarkkinahinta ei heilu eikä kysyntä katoa. Protomo Suomelle

8 Nyt Protomosta rakennetaan koko maan kattava verkosto. Protomo-toiminta laajenee vuonna 2010, kun uusia toimipisteitä perustetaan. Tavoite on luoda koko maan kattava verkosto, joka yhdistää osaajat ja yritykset toisiinsa tavalla, joka tarjoaa kasvualustan sekä uusille innovaatioille että uudenlaiselle osaamiselle. Verkoston laajentuessa syntyy Protomoiden välille myös synergiaetuja, kun osaamispohja monipuolistuu ja kontaktit sekä kotimaan elinkeinoelämään, tiedemaailmaan että kansainvälisiin innovaatioverkostoihin lisääntyvät. Tämä toimintamalli on joustava ja helposti otettavissa käyttöön myös muissa innovaatiojärjestelmän osissa. Suomen innovaatiopolitiikan tavoite on luoda korkean teknologian innovaatioista ja palveluosaamisesta maallemme uusi vaurauden ja hyvinvoinnin lähde. Protomon kaltaista poikkeuksellisen ketterää innovaatioapparaattia tarvitaan, jotta onnistumme rakentamaan uusia vientivetureita hyödyntämällä Suomen tärkeintä luonnonvaraa: osaavia ihmisiä ja heidän kunnianhimoaan. Protomon tulevaisuus

9 Tule Protomoon, keksi urasi uudestaan.

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

technopolis 30 vuotta

technopolis 30 vuotta 1 / 2012 sivu 2 technopolis 30 vuotta sivu 6 Esittelyssä Technopolis Lappeenranta sivu 8 Ericssonin uusi yksikkö Technopolis ouluun sivu 9 Technopolis finnmedi toiminnassa 30 kasvun vuotta teksti: Kari

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Tulevaisuuden hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät systeemistä laaja-alaista ja syvällistä muutosta.

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 57 keksintöilmoitusta 2014 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 2 Lukijalle Kaupallistamisen

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot