Tuotantotalouden koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantotalouden koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja Timo Mustonen, puh. (05) Opintojen ohjaus: (koulutusohjelman opinnot) DI Timo Mustonen, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 70 ov, josta suuntautumisopintoja 35 ov PERUSOPINNOT 50 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Tutkinnon rakenne Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joilla on valmius monipuolisiin teknistaloudellisiin tehtäviin. Opiskelun tekninen sisältö voi painottua esimerkiksi tuotantotekniikkaan, tietotekniikkaan tai elektroniikkaan. Taloudelliset ja muut aineet sisältävät mm. yritystaloutta, markkinointia, henkilöstön ja toiminnan kehittämistä, logistiikkaa, laatujohtamista ja tuotekehitystä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia yrittäjänä. Tehtävänimikkeet vaihtelevat yrityskohtaisesti sekä uran edetessä. Tehtävä voi olla tuotannonsuunnittelija, osastoinsinööri, tuotantoinsinööri, suunnitteluinsinööri, ostaja, myynti-insinööri, vientimyyjä, kuljetussuunnittelija, tarjouslaskija, atk-suunnittelija, projekti-insinööri, laatuinsinööri jne. Vieraiden kulttuurien ymmärtäminen ja kielitaito ovat välineitä, joita tarvitaan kansainvälistymisessä. Koulutusohjelmassa panostetaan vuorovaikutustaitoon ja kieliopintoihin. Ulkomailla tapahtuva opiskelu tai harjoittelu tukevat kansainvälistymistavoitetta. Ammatin kuvaus Tuotantotalousinsinöörin koulutus soveltuu teollisuuden ja kaupan aloille tuotanto- ja materiaalitoimintojen, taloushallinnon sekä markkinoinnin tehtäviin. Vastaavia tehtäviä on myös palvelualan yrityksissä sekä julkisessa hallinnossa. 175

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov PERUSOPINNOT 50 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov P Kokous- ja neuvottelutaito 1 1 P Raportointi ja yritysviestintä 1 1 P Tutkimusraportin kirjoittaminen 1 1 P Tekniikan englannin erikoiskurssi 2 2 P Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti) 1 1 P Ympäristötekniikka 2 2 P Teollisuustalous 2 2 P Fysiikka P Fysiikka P Fysiikka P Matematiikka P Matematiikka P Matematiikka P Työvälineohjelmat 1 1 P Kemian peruskurssi 2 2 Tuotantotalouden koulutusohjelman yhteiset perusopinnot 14 ov P Talousmatematiikka 3 3 P Tilastotieteen perusteet 2 2 P Tuotantotalouden fysiikka 2 2 tai vaihtoehtoisesti A Energiatalous 2 2 P Fysiikan laboraatiot, tuotantotalous 2 2 A Tietotekniikka vieras kieli 3 3 AMMATTIOPINNOT 70 OV Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 35 ov Yrityksen johtaminen 17 ov A Tuotekehitys 2 2 A Työsuhdeasiat 2 2 A Johtamisoppi 2 2 A Ulkoinen laskentatoimi 3 3 A Kauppaoikeus

3 Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov A Yrityssuunnittelu 4 4 A Markkinoinnin perusteet 2 2 Tuotantologistiikka 18 ov A Laadunohjaus 3 3 A Tuotantojohtamisen talouslaskenta 4 4 A Tuotannonohjaus 4 4 A Yrityksen tietojenkäsittely 2 2 A Projektityöskentely 2 2 A Tietokannat 2 2 A Tilastolliset menetelmät 1 1 Suuntautumisopinnot 35 ov A. Tekniset opinnot 14 ov Materiaalinkäsittely 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 2 A Materiaalitekniikka 2 2 A Varastotekniikka ja -talous 3 3 A Automatiikka 3 3 A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat 2 2 A Pakkaustekniikka 2 2 tai Tietotekniikka 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 2 A Oheislaitteet 1 1 A Käyttöliittymät 2 2 A Ohjelmointitekniikka A Toiminnanohjausjärjestelmät A Tietojärjestelmän suunnittelu 3 3 A Graafisen suunnittelun ohjelmistot 2 2 sekä B. Suuntaavat opinnot 17 ov Tuotantotekniikka 17 ov A Valmistustekniikka A Valmistustekniikka A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 2 A Käynnissäpidon taloudellinen johtaminen 3 3 A Kunnossapidon tietojärjestelmät 2 2 A Automatisoidut tuotantojärjestelmät 2 2 A Tuotantojärjestelmän simulointi 3 3 tai Logistiikka 17 ov A Hankintatoiminta 2 2 A Kuljetustalous 2 2 A Operaatiotutkimus 3 3 A Varastotekniikka ja -talous 3 3 A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat 2 2 A Kuljetusjärjestelmät 3 3 A Logistiikan projektityö

4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov tai Kansainväliset toiminnot 17 ov A Kuljetusjärjestelmät 3 3 A Kansainväliset kuljetukset 2 2 A Huolintatoiminta 2 2 A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 2 A Kansainväliset toiminnot 2 2 A Markkinoinnin projektityö 2 2 A Vientimarkkinointi 2 2 A Asiakaspalvelu ja myyntityö 2 2 C. Valinnaiset ammattiopinnot 4 ov 4 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV HARJOITTELU 20 OV 20 OPINNÄYTETYÖ 10 OV 10 Yhteensä

5 Tuotantotalouden ja logistiikan omat opintojaksot sekä niiden tenttipäivät Opintojaksot suoritetaan normaalisti opintojakson yhteydessä olevalla tentillä tai välikokeilla Näiden ajankohdat sovitaan opintojakson aikana. Opintojakson yhteydessä olevaan tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, opintojaksolle ilmoittautuminen riittää. Ohessa esitetty uusintatenttien aikataulu on niitä varten, jotka eivät suoriudu opintojakson yhteydessä olevasta tentistä tai välikokeista. Opintojaksot alkavat kirjaimella A (ammattiopinnot) tai P (perusopinnot) sekä numeroilla 24xxxx. Jos koodi ei löydy alla olevasta luettelosta, on suoritusaika - ellei opettajan kanssa toisin sovita - asianomaisen toisen koulutusohjelman tenttipäivänä. Se löytyy kyseisen koulutusohjelman ilmoitustaululta, kotisivulta tai Winhasta. Tarkista opettajalta, jos ajan suhteen on epäselvyyksiä. Luetteloon on merkitty tenttipäivä seuraavasti: I = maanantaisin II = tiistaisin 2002: : 3.2., 12.5., , 13.5., : 2.2., 10.5., , 11.5., Tentit pidetään klo Metsolassa tekniikan toimipisteen luokassa 406. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava viimeistään yksi viikko aikaisemmin. Ilmoittautuminen tehdään opintotoimistosta saatavalla lomakkeella tai sähköpostin avulla suoraan opettajalle sekä erikseen opiskelijahallintojärjestelmään. Tekniseen menettelyyn saattaa tulla muutoksia, seuraa ilmoitustaulua. Koodi Opintojakso Tenttipäiväkoodi P Teollisuustalous I A Tuotantotalouden perusteet II A Työsuhdeasiat I A Johtamisoppi II A Johtamisoppi (yhdistelmä) II A Ulkoinen laskentatoimi I A Tuotantojohtamisen talouslaskenta II A Kauppa- ja sopimusoikeus I A Yrityssuunnittelu II A Yrittäjyys ja yritystoiminta II A Markkinoinnin perusteet I A Yrityspeli - A Sisäinen laskentatoimi II A Kuljetus- ja vakuutusoikeus I A Tuotannonohjaus I A Yrityksen tietojenkäsittely II A Hankintatoiminta I A Laadunohjaus II A Turvallisuusjohtaminen I A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 II A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 II A Automatisoidut tuotantojärjestelmät I 179

6 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintojakso Tenttipäiväkoodi A Tuotantojärjestelmän simulointi - A Kuljetustalous I A Satamatoiminnot II A Operaatiotutkimus I A Varastotekniikka ja -talous II A Pakkaustekniikka II A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat I A Logistiikan projektityö - A Logistiikan perusteet II A Kuljetusjärjestelmät I A Kansainväliset kuljetukset II A Huolintatoiminta I A Vaarallisten aineiden kuljetukset II A Lastinkäsittelymenetelmät I A Merikuljetukset ja merenkulkutalous II A Logistiikan johtaminen I A Logistiikan mallintaminen II A Supply Chain Management I A Logistiikkapalveluyritykset II A Logistiikan operatiiviset järjestelmät I A Kuljetukset logistisessa järjestelmässä I A Tunnistus- ja paikkatietotekniikka II A Verkkoliiketoiminta II A Kansainväliset toiminnot I A Markkinoinnin suunnittelu - A Kansantalous II A Kansantalous, jatkokurssi I A Markkinointitutkimus II A Markkinoinnin projektityö - A Asian studies - A Uudet tietotekniset ratkaisut II A Graafisen suunnittelun ohjelmistot II A Logistiikan IT-ratkaisut II A Tietohallintostrategiat II A Projektityöskentely II A Projektityö 1 - A Projektityö 2 - A Projektityö 3 - A Erikoistyö - A Tuotantotekniikan projektityö - A Rakennuttaminen II A Prosessitekniikan perusteet I A Ympäristöjohtaminen II A Ongelmanratkaisumenetelmät - A Tekninen piirtäminen I 180

7 OPINTOJEN RAKENNE Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov) Valitaan teknisiksi perusopinnoiksi joko PERUSOPINNOT 50 OV Perusopinnot jakautuvat koko ammattikorkeakoulun yhteisiin perusopintoihin (12 ov), tekniikan koulutusohjelmien yhteisiin perusopintoihin (24 ov) sekä tuotantotalouden koulutusohjelman yhteisiin perusopintoihin (14ov). Ryhmäjaoissa huomioidaan jossain määrin opiskelijoiden koulutausta. Perusopinnot ovat pakollisia ja suunnitelmasta poikkeaminen edellyttää kirjallista anomusta. Opinnot ilmenevät edellä olevasta opintojen ajoitusta kuvaavasta mallilukusuunnitelmasta. AMMATTIOPINNOT 70 OV SEKÄ MUUT AMMATILLISET OPINNOT 40 OV Ammattiopinnot jakautuvat koulutusohjelman yhteisiin ammattiopintoihin sekä suuntautumisopintoihin. Lisäksi opintoihin sisältyvät harjoittelu, päättötyö sekä vapaavalintaiset opinnot. Koulutusohjelman yhteiset 35 ov:n ammattiopinnot ovat luonteeltaan pakollisia tuotantotalouden opiskelijoille. Opintojakso voidaan anomuksesta vaihtaa toiseen opintojaksoon. Edellä oleva mallilukusuunnitelma selventää opintojen rakennetta. Suuntautumisopintoja on 35 ov. Opiskelijan on valittava ensimmäisen vuosikurssin kevään aikana 14 ov:n tekniset perusopinnot. Toisen vuosikurssin syksyn aikana on valittava varsinainen suuntautuminen. Suuntautumisopinnoissa syvennytään tuotantotekniikkaan, teollisuuslogistiikkaan tai kansainväliseen toimintaan. Vaihtoehdot on kuvattu ohessa. Opinnäytetyön tulee soveltua opiskelijan valitsemaan suuntautumisvaihtoehtoon. Materiaalinkäsittely 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 A Materiaalitekniikka 2 A Automatiikka 3 A Varastotekniikka ja -talous 3 A Kuljettimet ja lähisiirrot 2 A Pakkaustekniikka 2 tai Tietotekniikka 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 A Oheislaitteet 1 A Käyttöliittymät 2 A Ohjelmointitekniikka 1 2 A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 2 A Tietojärjestelmän suunnittelu 3 A Graafisen suunnittelun ohjelmistot 2 tai erikseen sovittu elektroniikan 14 ov:n opintokokonaisuus sekä Tuotantotekniikka 17 ov A Valmistustekniikka 1 3 A Valmistustekniikka 2 2 A Tietokoneavusteinen suunn. 2 A Käynnissäpidon taloudellinen johtaminen 3 A Kunnossapidon tietojärjestelmät 2 A Automatisoidut tuotantojärjestelmät 2 A Tuotantojärjestelmän simulointi 3 Esimerkkejä suositeltaviksi vaihtoehtoisiksi opinnoiksi (vähintään 4 ov): Harjoittelua vaaditaan 12 kk, mistä saa 20 ov. Kolmannen vuosikurssin syksy on varattu harjoittelua varten. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto Tuotantotekniikan opiskelussa keskitytään kappaletavaroita valmistavan teollisuuden tuotantojärjestelyihin, käynnissäpitoon ja teknisiin menettelytapoihin. Opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa tuotannon teknistaloudellisissa tehtävissä. A Työkalutekniikka 2 A Asennus- ja kunnossapitotekniikka 2 A Kone- ja mekanisointielimet 3 A Sähkömoottorit 2 A Sähkösuunnittelu 2 A Mekaanisten järjestelmien kunnossapito 2 A Sähköisten järjestelmien kunnossapito 2 A Riskienhallinta 3 A Turvallisuusjohtaminen 3 181

8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Ympäristöjohtaminen 2 A Energiatalous 2 Teollisuuslogistiikan suuntautumisvaihtoehto Logistiikka on kokonaiskäsite, johon kuuluu materiaalivirran organisointi ja toteutus ostamisesta tuotannon ja jakelun kautta lopulliselle asiakkaalle. Tarkoituksena on tyydyttää markkinoiden tarpeet vähillä kustannuksilla ja pääoman käytöllä. Teknisiksi opinnoiksi (14 ov) valitaan joko materiaalinkäsittely tai tietotekniikka. Tekniset opinnot voivat painottua myös elektroniikkaan, metsäteollisuuteen, rakennustekniikkaan tai energiatekniikkaan. Tällöin opiskelijan on laadittava henkilökohtainen suunnitelma, jonka hyväksyy koulutusohjelman johtaja. Valitaan teknisiksi perusopinnoiksi joko Materiaalinkäsittely 14 ov tai Tietotekniikka 14 ov tai erikseen sovittu elektroniikan, metsäteollisuuden tms. 14 ov:n opintokokonaisuus (katso tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto edellä) sekä Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov) Teollisuuslogistiikka 17 ov A Hankintatoiminta 2 A Kuljetustalous 2 A Operaatiotutkimus 3 A Varastotekniikka ja -talous 3 A Kuljettimet ja lähisiirrot 2 A Kuljetusjärjestelmät 3 A Logistiikan projektityö 2 Esimerkkejä suositeltaviksi vaihtoehtoisiksi opinnoiksi (vähintään 4 ov): A Layout-suunnittelu 2 A Kuljetus- ja vakuutusoikeus 2 A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 3 A Pakkaustekniikka 2 A Kansainväliset kuljetukset 2 A Huolintatoiminta 2 A Vaarallisten aineiden kuljetus 2 A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 A Logistiikan mallintaminen 2 A Tunnistus- ja paikkatietotekniikka 2 A Verkkoliiketoiminta 2 A Kansainväliset toiminnot 2 A Ympäristöjohtaminen 2 A Tietojärjestelmän suunnittelu 3 A Satamatoiminnot 2 Kansainvälisen toiminnan suuntautumisvaihtoehto Kansainvälisen toiminnan osaaminen on elinehto maalle, jonka sisäinen talous on suhteellisen pieni. Korkea elintaso ja vauraus rakentuvat teknistaloudellisen osaamisen ohella kansainvälisen kaupankäynnin hallinnalle. Tekniset opinnot 14 ov Nämä valitaan samalla tavoin kuin teollisuuslogistiikan suuntautumisvaihtoehdossa edellä. Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov) Kansainvälisen toiminta 17 ov A Kuljetusjärjestelmät 3 A Kansainväliset kuljetukset 2 A Huolintatoiminta 2 A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 A Kansainväliset toiminnot 2 A Markkinoinnin projektityö 2 A Vientimarkkinointi 2 A Asiakaspalvelu ja myyntityö 2 Esimerkkejä suositeltaviksi vaihtoehtoisiksi opinnoiksi (vähintäin 4 ov): P Käytös- ja tapatieto 1 A Kuljetus- ja vakuutusoikeus 2 A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 3 A Verkkoliiketoiminta 2 A Markkinoinnin suunnittelu 2 A Markkinointitutkimus 1 A Asian studies 1 A Ympäristöjohtaminen 2 V Kehitysyhteistyö 2 A Kansainvälinen markkinointi 3 A Eurooppa-opinnot 2 A Pankkioppi 2 182

9 Tarvittaessa valitaan kursseja muiden koulutusohjelmien kansainvälisistä opinnoista. Erityisesti on syytä seurata liiketalouden koulutusohjelmien tarjontaa Kotkassa sekä Kouvolassa. Myös Helsingin yliopiston Kotkan toimipiste järjestää soveltuvia kursseja, mutta näiden osalta on syytä tarkistaa hyväksyttävät opintoviikot etukäteen koulutusohjelman johtajan kanssa. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vapaasti valittavia opintoja on 10 ov. Valita voi yksittäisiä kursseja, laajempia kokonaisuuksia tai vieraita kieliä em. kursseista tai ammattikorkeakoulun kaikkien muiden koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Myös muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä tutkintosäännön mukaan. OPINTOJAKSOT TUOTANTOTALOUDEN JA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMAT P Teollisuustalous Basics of Business Administration 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalle muodostuu käsitys yrityksen toiminnan taloudellisesta luonteesta ja siihen liittyvistä päätöksentekoa avustavista suunnitelmista ja laskelmista. Sisältöä: Yritys ja sen sidosryhmät. Yritysmuodot. Laskentatoimen tehtävät ja sisältö. Ulkoisen laskentatoimen perusteet, tilinpäätös ja verotus. Sisäisen laskentatoimen periaatteet, tuotelaskelmat, vaihtoehtolaskelmat ja investointitoiminta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet. Oppimateriaali: Kinkki, Lehtisalo: Yrtti, Yritystietous. Uusi-Rauva, Haverila, Kouri: Teollisuustalous. Luennoilla jaettava materiaali. Erityistä: Korvaa syksystä 2001 alkaen opintojakson Teollisuustalous I. Opettaja: N.N. A Tuotantotalouden perusteet 2 ov, I III Basics of Industrial Management Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalle muodostuu käsitys tuotantotoiminnan, markkinoinnin ja budjetoinnin perusteista. Sisältöä: Yrityksen eri toiminnot. Työsuhdeasiat. Tuotantotoiminta: tuotantomuodot, tuotannonohjaus ja tuottavuuden kehittäminen. Markkinoinnin periaatteet. Budjetointi ja toiminnan suunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet. Oppimateriaali: Uusi-Rauva, Haverila, Kouri: Teollisuustalous. Luennoilla jaettava materiaali. Erityistä: Korvaa syksystä 2001 alkaen opintojakson Teollisuustalous II. A Työsuhdeasiat Labour Law 2 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee työsuhdeasioihin liittyvän keskeisen käytännön ja lainsäädännön. Sisältöä: Työmarkkinjärjestelmä, työehtosopimukset ja niihin liittyvä käytäntö. Työsuhteen syntyminen, päättyminen ja työsuhteeseen liittyvät velvollisuudet. Työaika ja vuosiloma. Yhteistoiminta työpaikoilla. Työsuojelun perusteet. Palkkaus. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät ja välikokeet. Oppimateriaali: MET, Metallin työsuhdeasiat. Asianomaiset lait. Luennoilla ilmoitettava muu materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. A Johtamisoppi Leadership 2 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen erot, tuntee työnpsykologian perusteet ja erilaisia johtamistekniikoita. Opiskelija saa käsityksen esimiestehtävissä tarvittavista johtamisvalmiuksista. Sisältöä: Työkäyttäytymisen ja työnpsykologian perusteet. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Johtaminen ja henkilöstöhallinto. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Hokkanen & al 1995: Johtamistaito. 183

10 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Johtamisoppi (yhdistelmä) 3 ov, IV Leadership and Labour Law Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee työsuhdeasioihin liittyvän keskeisen käytännön ja lainsäädännön. Opiskelija tuntee työnpsykologian perusteita, erilaisia johtamismalleja sekä esimieheltä odotettavia valmiuksia. Sisältöä: Kurssi on yhdistelmä opintojaksoista A ja A Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan erikseen. A Ulkoinen laskentatoimi Financial Accounting 3 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee kirjanpidon perusteet ja osaa laatia tilinpäätöksen sekä tehdä johtopäätöksiä tunnuslukujen perusteella. Opiskelija tuntee yritysmuotojen verotusperiaatteet ja hallitsee tilinpäätös- ja verosuunnittelun periaatteet. Sisältöä: Kirjanpidon perusteet tapahtumien kirjaamisesta tilinpäätökseen. Tilinpäätöksistä laskettavat tunnusluvut ja niiden analysointi. Tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu eri yhtiömuodoissa. Arvonlisäverotuksen perusteet. ATK:n hyväksikäyttö kirjanpidossa ja tilinpäätöksien analysoinnissa. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Söderström, Mäkinen, Pietarila: KREDIT, laskentatoimi. Luennoilla jaettava materiaali. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Tuotantojohtamisen talouslaskenta 4 ov, II Production Management Accounting Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa laatia tuotteen kustannuslaskelman sekä analysoida tuotteen, toiminnan ja eri vaihtoehtojen kannattavuutta. Opiskelija hallitsee investointien suunnittelun ja osaa laskea kannattaako hanke toteuttaa. Opiskelija tuntee vuosibudjetin laadintaperiaatteet sekä rahoitussuunnittelun perusteet. Sisältöä: Kustannuslaskenta ja vaihtoehtoislaskelmat. Investointien suunnittelu ja laskentatekniikat. Budjetointi ja rahoitussuunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Jyrkkiö, Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Kauppaoikeus Trade Law 2 ov, I-III Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on opiskella yritystoimintaa säätelevää kaupallista lainsäädäntöä ja sopimusten tekemiseen liittyvää problematiikkaa. Sisältöä: Henkilöiden oikeussuhteet, yritysmuodot, edustussopimukset, elinkeinon harjoittaminen ja kilpailun sääntely. Irtaimen kauppa, kiinteistön kauppa, velkasuhteet ja vahingonkorvaukset. Konkurssi. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Kivelä-Nordell Yrittäjän oikeutta (ei lukua III, henkilöstö). Kirjaan liittyvä oheisaineisto samoilta tekijöiltä. Muu ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Marja Koskinen. A Yrityssuunnittelu Business Planning 4 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrittäjyyteen, liiketoiminnan suunnitteluun ja siihen liittyviin rahoitus- ja kannattavuustarkasteluihin. Sisältöä: Rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu. Verotusnäkökohdat. Yritystutkimustoiminta. Opiskelijat perustavat pienryhmissä yrityksen ja laativat sille liiketoimintasuunnitelman. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Holopainen, Levonen: Yrityksen perustajan opas. Leppiniemi: Rahoitus. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. Ulkoinen laskentatoimi. A Yrittäjyys ja yritystoiminta Entrepreneurship 2 ov, III V Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrittäjyyteen, liiketoiminnan suunnitteluun ja siihen liittyviin rahoitus- ja kannattavuustarkasteluihin. Sisältöä: Yrityksen perustaminen. Rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu. Verotusnäkökohdat. Yritystutkimustoiminta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. 184

11 Oppimateriaali: Holopainen, Levonen: Yrityksen perustajan opas. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Markkinoinnin perusteet 2 ov, I-II Basics of Marketing Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot ja yleiskuva markkinoinnin tehtäväkentästä. Sisältöä: Markkinointi strategisena ja operatiivisena toimintona. Kysynnän ja kilpailun merkitys markkinoinnin suunnittelussa. Markkinoinnin kilpailukeinot ja markkinointimixin muodostaminen. Opiskelijat laativat seminaarityön ja pitävät seminaariesitelmän annetusta aiheesta. Suoritustapa: Hyväksytty tentti Oppimateriaali: Lahtinen, Isoviita Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet. Opettajat: Yliopettaja Timo Mustonen Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Yrityspeli Business Game 1 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Selvittää miten yrityksen eri osat ja niiden suunnittelu liittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuuden, jossa muutos yhdellä alueella heijastuu toisiin. Sisältöä: Johdantoluennon jälkeen osallistujat jaetaan ryhmiin, jotka kilpailevat toisiaan vastaan samoilla tuotteilla samoilla markkinoilla. Tehdään hinnoittelu-, investointi- ja resurssien mitoituspäätöksiä. Kumulatiivinen tulos ratkaisee voittajan. Suoritustapa: Osallistuminen ryhmätyöhön. Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty. Oppimateriaali: Toimintaohjeet sekä niihin liittyviä kirjallisuusviitteitä. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Sisäinen laskentatoimi Management Accounting 3 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Oppilas tuntee sisäisen laskentatoimen keskeiset käsitteet ja osaa laatia tuote- ja vaihtoehtolaskelmia sekä tulos- ja rahoitusbudjetteja.. Sisältöä: Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet. Sisäisen laskentatoimen tehtävät ja erilaiset laskentamallit. Kustannuslaji-, kustannuspaikka- ja suoritelaskelmat, katetuottolaskelmat, investointilaskelmat, toimintolaskennan perusteet. Tuote- ja asiakaskohtainen hinnoittelu. Investointien, budjettien ja rahoituksen suunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Esa Jyrkkiö, Veijo Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Kuljetus- ja vakuutusoikeus Transport and Insurance Law 2 ov, II-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy kuljetusalan lainsäädännön perusteisiin, kuljetusriskeihin ja niiden hallintaan sekä erilaisiin vakuutusmuotoihin. Sisältöä: Kuljetusoikeuden perusrakenne. Kuljetustoimintoihin sisältyvät vahinkoriskit. Kuljetusriskien hallintakeinot. Vahinkoilmoitukset ja reklamaatiot. Vastuut ja vahingonkorvausperusteet. Force majeure. Menettelytavat riitatapauksissa. Liikenne- ja tavaravakuutusten yleiset periaatteet. Vakuutusehdot. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Laki- ja asetuskokoelmat. Korkeimman Oikeuden ennakkopäätökset. Luennoilla jaettavat monisteet. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: A Kuljetusjärjestelmät, suositellaan A Kansainväliset kuljetukset tai A Huolintatoiminta. A Tuotannonohjaus Production Management 4 ov, II III Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia miten ohjattavuutta voidaan parantaa erilaisilla tuotantojärjestelyillä. Miten laaditaan tuotantosuunnitelma erityisesti kerta- ja toistuvassa tuotannossa. Mitä on Supply-chainmanagement. Sisältöä: Tuottavuuden kehittäminen ja tunnusluvut. Työntutkimustoiminnan perusteet. Layout-suunnittelu. Tuotantomuodot, ohjattavuus ja joustavuus. JOT, OPT ja LEAN. Tuotantosuunnitelman laatiminen ja hankintojen ohjaus. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut tehtävät, välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Schonberger & Knod Operations management. Luennoilla ilmoitettava muu materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. 185

12 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Yrityksen tietojenkäsittely Business Information Systems2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy osallistumaan avoimen tietojärjestelmän suunnitteluun ja tuntee yritysten keskeisimpiä sovelluksia. Sisältöä: Systeemiajattelu ja mallintaminen. Tietojenkäsittelytekniikat ja tietojen hallinta. Informaatiosysteemin kehittäminen ja hankinta. Tutustutaan eri sovellusalueiden ratkaisuihin. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan erikseen. Edeltävät opinnot: Tietotekniikan peruskurssit. A Hankintatoiminta Purchasing 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee ostamiseen ja materiaalitoimintoihin liittyviä toimintatapoja ja saa valmiudet toimia hankintatehtävissä. Sisältöä: Hankintojen suunnittelu. Ostotoimenpiteet. Hankintatoimen organisointi. Kuljetusten järjestely ja huolinta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja seminaarityö. Oppimateriaali: Koskinen, Lankinen, Sakki ym. 1995: Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä. Sakki: Ostotoiminnan kehittäminen. Sakki: Käytännön materiaalinohjaus kaupassa ja teollisuudessa. Paajanen, Saarinen: Tuojan opas. Fintra: Tuontiopas. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Turvallisuusjohtaminen Safety Management 3 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvät turvallisuusriskit ja kykenee kohottamaan toiminnan tuottavuutta parantamalla yritysturvallisuutta, työolosuhteita ja työilmapiiriä. Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön motivoinnin, laatujärjestelmän ja työsuojelutekniikoiden yhtymäkohtien hyödyntäminen turvallisuusjohtamisessa. Sisältöä: Yritystoiminnan turvallisuusriskit ja tapaturmateoriat. Yritysturvallisuuden kehittäminen ja vahinkoriskien hallinta. Yrityksen työsuojelutoiminta ja työsuojeluohjelman laatiminen. Turvallisuusorganisaation muodot ja johtaminen. Turvallisuustoiminnan analysointi, mittaaminen ja auditointi. Suoritustapa: Hyväksytty välikoe/tentti ja seminaarityö. Oppimateriaali: Pertti Kerko Turvallisuusjohtaminen. Edeltävät opinnot: Suositellaan A Kuljetus- ja vakuutusoikeus, A243201Logistiikan johtaminen, A Johtamisoppi tai A Yrityssuunnittelu, A Automatisoidut tuotantojärjestelmät, A Tuotantojärjestelmän simulointi. A Toiminnanohjausjärjestelmät 1, A Toiminnanohjausjärjestelmät 2. A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 2 ov, II-III Enterprise Resource Planning Systems 1 Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia, miten toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään yrityksissä samalla opitaan myös yritysten toimintaa. Kurssin aikana tutkitaan yritysten prosesseja ja ERP-järjestelmien tukea niiden hallintaan. Tutustutaan erilaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin. Toteutus: Virtuaalitehtaan ohjelmistojen soveltaminen erityisesti SAP-järjestelmä, luentoja Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Oppimateriaali: Ohjelmistojen ohjekirjat, muu luennoilla ilmoitettava materiaali Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 3 ov, III-IV Enterprise Resource Planning Systems 2 Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventää toiminnanohjausjärjestelmien osaamista valituilla erityisalueilla. Kurssin aikana tarkastelun kohteeksi otetaan useita toiminnallisuuksia, joita voivat olla toimitusketjun hallinta, tietovarastointi, tuotannonohjaus jne. Toteutus: Yritysyhteistyö, Virtuaalitehtaan ohjelmistojen soveltaminen erityisesti SAP-järjestelmä, luentoja. Suoritustapa: Laaja harjoitustyö. Oppimateriaali: Ohjelmistojen ohjekirjat, muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: A Toiminnanohjausjärjestelmät

13 A Automatisoidut tuotantojärjestelmät 2 ov, IV Automated Manufacturing Systems Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää automatisoidun tuotantojärjestelmän toimintaa ja ymmärtää eri osajärjestelmille asetettavat vaatimukset. Sisältöä: Automatisointistrategiat. Automatisoitujen tuotantojärjestelmien mitoitus, virtauslinjat, puskurivarastot ja kokoonpanon automatisointi. Kuljetus- ja varastointijärjestelmien liittäminen ja mitoitus. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava aineisto. Edeltävät opinnot: Suositellaan: A Valmistustekniikka, A Automatiikka, A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat. A Tuotantojärjestelmän simulointi Production System Simulation 3 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija suunnittelee tuotantojärjestelmää kuvaavan simulointimallin, suorittaa erilaisten tilanteiden simulointeja sekä analysoi järjestelmän toimintaa eri näkökulmista. Toteutus: Harjoituksia 44 h. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Quest-ohjekirjat. Edeltävät opinnot: Jompikumpi seuraavista: A Tuotannonohjaus tai A Automatisoidut tuotantojärjestelmät. A Kuljetustalous Transport Economy 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää kuljetustuotannon talousprosessin ohjaukseen ja suunnitteluun erilaisissa yritysympäristöissä. Opiskelija hallitsee kuljetustalouden peruskäsitteet ja laskentamenetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä käytännön suunnittelu-, ohjaus- ja valintatilanteissa. Sisältöä: Kuljetustuotannon peruskäsitteet ja tunnusluvut. Kuljetusyrityksen talousprosessi ja pääoman kiertokulku. Kuljetuskustannusten muodostuminen, kustannusten ryhmittely ja toimintolaskennan perusteet. Tuote-ja asiakaskohtainen kuljetusten hinnoittelu. Ajoneuvokohtaisen kustannuslaskennan suorittaminen ja ATK:n hyväksikäyttö. Kuljetusten taloudellin ohjaus ja seurantamenetelmät. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Mikko Haapanen, Reijo Oksanen: Kuljetustalous, Ekondata Oy. Ekonvisioohjelman tietokannat. Luentomoniste. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous, A Sisäinen laskentatoimi, A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Satamatoiminnot Port Operations 2 ov, III Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää satamien merkityksen vienti-, tuonti- ja transitoliikenteen logistisessa ketjussa sekä tuntee satamien tehtävät osana kansainvälisiä kuljetuksia. Sisältöä: Satamien historia. Satamatoimintoihin liittyvät käsitteet. Suomen satamat ja erilaiset satamatyypit. Sataman sidosryhmät. Sataman toimintoprosessit ja tehtävät. Satamaalueet ja satamatekniikka. Satamaoperaattorit, ahtaus- ja laivanselvitysliikkeet, meklarit, huolinta- ja kuljetusliikkeet, terminaalitoiminta, varastointi, pakkaus ja yksiköinti satamissa. Satamatoimintojen kehittäminen ja johtaminen. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Koskinen ym.: Huolinta-alan käsikirja, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry, Jouko Santala: Kauppamerenkulku ja satamatoiminnot. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Päätoiminen tuntiopettaja Esa Koivu. Edeltävät opinnot: A Kuljetusjärjestelmät, A Varastotekniikka ja -talous, A Kuljetustalous. A Operaatiotutkimus Operations Research 3 ov, II III Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee operaatiotutkimuksen käyttömahdollisuudet ja osaa mallintaa ongelmia. Sisältöä: Operaatioanalyysin käsite. Toimintaverkot, ennustusmenetelmät, lineaarinen ohjelmointi, kuljetusten optimointi, jonoteoria, simulointi, varastojen optimointi, päätöksenteon teoriaa. Hyödynnetään käytössä olevia ohjelmistoja. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Opettaja: Lehtori Pekka Mättö. Edeltävät opinnot: Tietotekniikan peruskurssit. 187

14 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Varastotekniikka ja -talous 3 ov, III Warehousing Operations and Economy Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa suunnitella varasto- ja terminaalitiloja sekä kykenee käyttämään yleisimpiä varastojen ohjaus- ja valvontamenetelmiä. Sisältöä: Yrityksen varastointistrategiat, motiivit ja tehtävät Varastotyypit, varastojen työnkulku, materiaalivirtauksen suunnittelu, varastointitavat ja sisäiset kuljetukset. Varastonohjausmenetelmät, viivakoodit ja automaattinen tunnistus. Varastotilojen mitoitus, layout- ja liikennesuunnittelu. Eräkoon, täydennysvälin ja varmuusvaraston optimointi. Varastointikustannusten laskenta ja taloudellinen ohjaus. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Reijo Pouri: Varastoinnin tekniikka, Rastor. Tersine R.: Principles of inventory and materials management. Lambert, Stock: Strategic logistics management, luvut Opetusvideoita. Luentomoniste. Erityistä: Korvaa opintojakson syksystä 2001 alkaen. Opettaja: Lehtori Olli Huuskonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous, A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Pakkaustekniikka Packaging Technology 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot nykyaikaisesta pakkausteknologiasta logistiikkajärjestelmässä sekä tuotteiden valmistuksen ja markkinoinnin osana. Sisältöä: Pakkauksen tehtävät ja merkitys. Tuotteen ja jakelun pakkaukselle asettamat vaatimukset. Logistinen pakkaussuunnittelu. Pakkausmateriaalit ja menetelmät. Pakkausten standardisointi, mitoitus ja testaaminen. Pakkausten tunnistaminen ja merkinnät. Pakkausten käsittely, hävittäminen ja kierrätys. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitukset. Oppimateriaali: Karjalainen, Ramsland: Pakkaus. Suomen Pakkausyhdistys ry: Tehokkaat päivittäistavarapakkaukset (opasvihkonen), Pakkausalan peruskurssin monistemateriaalia. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy: Pakkaukset hyötykäyttöön (opasvihkonen). Luentomoniste. Opettaja: Lehtori Olli Huuskonen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät, A Varastotekniikka. A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat 2 ov, II-III Conveyors and Transfer Technology Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa perustiedot tuotantoon ja varastointiin liittyvistä sisäisistä kuljetuksista sekä kuljetusvälineiden ominaisuuksista, käytöstä ja mitoituksesta erilaisissa lähisiirtotehtävissä. Sisältöä: Materiaalitoiminnot. Kuljetusanalyysin suorittaminen. Kuljetusten ja kuljetusvälineiden ryhmittely. Kuljetettavan materiaalin ja materiaalivirran ominaisuudet. Kuljetussysteemin suunnitteluperusteet. Kuljettimet, siirtimet, vaunut, nostokoneet, kuormaajat ym. työkoneet: rakenne, ominaisuudet ja soveltuvuus erilaisiin kuljetustehtäviin. Kuljetinjärjestelmän ohjausautomatiikka. Kuljetusväylien mitoittaminen, turvallisuusnormit ja kuljetusvahinkojen ennaltaehkäisy. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: R. Parkkinen, J. Kemiläinen, M. Verkasalo: Kuljetinjärjestelmän suunnittelu kevyeen kappaletavaratuotantoon 1987, Oulun yliopisto, Konetekniikan osasto (raportti n:o 59). Jaakko Heikelä: Kuljetustekniikan luentomonisteet, JyTol. Luentomoniste. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät, A Varastotekniikka. A Logistiikan projektityö Logistics Assignment 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy sovitun toimeksiannon pohjalta tehtävän harjoitustyön muodossa erilaisiin logistiikan ongelmiin, kehitysprojekteihin ja työtehtäviin sekä oppii itsenäisesti soveltamaan opinnoissaan esitettyjä malleja ja ongelmanratkaisutapoja. Sisältöä: Harjoitustyön hankinta, toimeksiannon määrittely, tehtävän rajaus ja tavoitteet. Työn sisällön jäsentely, aikataulutus, resurssit ja organisointi. Perehtyminen työkohteeseen, tietojen keräys ja analysointi. Ongelmien tunnistaminen ja kehityskohteiden määrittely. Vaihtoehtoisten ratkaisujen kuvaus, toiminnalliset ja taloudelliset vertailut. Ehdotukset, raportointi ja työn luovutus toimeksiantajalle. Suoritustapa: Seminaareihin osallistuminen ja hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Aiheeseen liittyvät kirjat, tutkimusraportit, luentomonisteet ym. materiaali. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet tai A Kuljetusjärjestelmät ja ainakin 188

15 kaksi kurssia suraavista: A Hankintatoiminta, A Kuljetustalous, A Varastotekniikka, A Kansainväliset kuljetukset, A Logistiikan johtaminen. A Logistiikan perusteet Basics of Logistics 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää logistiikan ja sen osa-alueiden perusteisiin eri näkökulmista. Tavoitteena on omaksua logistisen prosessin kokonaisajattelu arvoketjujen hallinnassa. Sisältöä: Logistiikan käsite, määritelmät, näkökulmat ja kehityssuunnat. Logistiikan taloudellinen merkitys yrityksille ja kansantaloudelle. Logistinen prosessi, yrityksen materiaali-, tietoja pääomavirtojen ohjaus. Arvoketju- ja elinkaariajattelu: hankinta-, tuotanto-, jakelu- ja kierrätyslogistiikka. Logistiikan perusstrategiat, logistiikkapalvelujen tuottaminen ja hankinta. Logistiikan laskentamallit ja tunnusluvut. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Karrus Logistiikka. WSOY. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. A Kuljetusjärjestelmät Transport Systems 3 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee kuljetusjärjestelmien perustekniikat ja osaa analysoida ulkoisia kuljetuksia, valita kuljetusmuodon ja sopivan kaluston kuhunkin kuljetustehtävään sekä kehittää kuljetusten ohjausta ja palvelukykyä. Sisältöä: Kuljetusten historia ja infrastruktuurin kehittyminen. Kuljetukset logistisen järjestelmän osana. Kuljetuspolitiikka ja -markkinat. Kuljetusmuodot: tie-, rautatie-, vesi- ja ilmakuljetukset. Kuljetusketjut, terminaalitoiminta ja jakelu osana markkinointia. Yhdistettyjen kuljetusten tekniikat sekä erikoiskuljetukset. Kuljetusten analysointi, suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen. Toteutus: Luentoja 50 t, yrityskäyntejä 16 t. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen: Kuljetukset logistiikan osana, TTKK:n julkaisu 29, Luentomoniste: Kuljetusjärjestelmät Opettaja: Lehtori Olli Huuskonen. Edeltävät opinnot: P Teollisuustalous, A Logistiikan perusteet. A Kansainväliset kuljetukset International Transports 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehtyä kansainvälisten kuljetusten erityispiirteisiin sekä Suomen vienti- ja tuontikaupan kuljetusjärjestelyihin. Sisältöä: Kansainväliset kuljetusmarkkinat, kuljetusreitit ja -ketjut. EU:n kuljetuspolitiikka ja lainsäädäntö. Kansainväliset kuljetusorganisaatiot, yhteenliittymät ja järjestöt. Kuljetusmuodot ja kansainvälisiä kuljetuksia koskevat yleiset säännökset ja sopimukset. Liikenne- ja kuljetusluvat sekä kansainvälisten kuljetusten rahtikirjat. Kuljetukset kansainvälisessä kauppatapahtumassa, kuljetussopimukset. Kansainvälisten kuljetusmarkkinoiden logistiset muutostekijät. Satamien toimintaympäristö ja kansainvälisten kuljetusten kehitysnäkymät. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry: Huolinta-alan käsikirja Luentomoniste: Kansainväliset kuljetukset Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet tai A Kuljetusjärjestelmät. A Huolintatoiminta Forwarding Operations 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee huolintatoiminnan aseman ja tehtävät vienti- ja tuontikaupan logistisessa ketjussa sekä hallitsee huolinta-alan käsitteet, säännöstöt ja eri tapahtumien teoreettisen taustan. Sisältöä: Huolintatoiminta logistisessa ketjussa. Huolinnan käsite. Huolitsijan velvollisuudet ja tehtävät. Pohjoismaisen Speditööriliiton määräykset. Yhteisökauppa ja ulkokauppa sekä niihin liittyvät säännökset, sopimukset ja asiakirjat. Maksutavat, tullauskäytäntö, tilastointi ja toimitusten valvonta. Informaatiotekniikan mahdollisuudet huolinnassa, mm. EDI-tullaus. Vapaavarastot ja tulliterminaalit. Riskien hallinta ja vakuuttaminen. Käytännön esimerkkejä ja harjoituksia vienti-, tuonti- ja transitohuolinnasta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Harri Koskinen ym.:, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry: Huolinta-alan käsikirja Luennoilla ilmoitettava muu kirjallisuus ja monisteet. Opettaja: Lehtori Maiju Hankia. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät, A Sataman tietojärjestelmät, suositellaan A Kansainväliset kuljetukset. 189

16 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Vaarallisten aineiden kuljetukset 2 ov, III-IV Transportation of Dangerous Goods Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä sekä perehdyttää vaarallisten aineiden luokitukseen, pakkaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen eri kuljetusmuodoissa. Sisältöä: Vaarallisten aineiden luokitus ja kuljetusten suunnittelu. Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä: VAK-/ADRmääräykset. Rautatiekuljetukset: RID-määräykset. Merikuljetukset: IMDG-koodi, IMO:n bulk-koodit, MARPOL-sopimus. Lentokuljetukset: ICAO-TI-määräykset/IATA-koodit. Pakkaukset, merkinnät, vapaarajat, yhteenkuormauskiellot, kuljetuskalusto, turvallisuusohjeet ja vastuunjako. Turvallisuusneuvonantajan nimeäminen. Perehtyminen käsikirjojen käyttöön ja tiedonhakuun esimerkkien avulla. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Lakikokoelma: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä IMDG-koodi Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen (ADR) ja yliopettaja Jorma Vainio (IMDG ym.). Edeltävät opinnot: A Ympäristötekniikan peruskurssi, A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Lastinkäsittelymenetelmät Cargo Handling 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee erilaisten lasti- ja tavaralajien lastinkäsittelymenetelmät ja osaa valvoa satamissa alusten lastausta, ahtausta ja lastin kiinnittämistä. Sisältöä: Alustyypit ja kuljetettavat lastit, lastaus- ja purkausmenetelmät, lastin kiinnityksen aiheuttamat rasitukset, lastaussuunnittelu, ahtaus ja lastin hoito kuljetuksen aikana, lastin valvonta ja kuljetusvahinkojen ehkäiseminen. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: ICHCA Suomen osasto: Kuormansidontakäsikirja Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus ja luentomonisteet. Opettaja: Yliopettaja Jorma Vainio. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 ov, II Shipping and Maritime Economy Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee merikuljetusten liikennemuodot ja rahtaustoiminnan yleiset periaatteet sekä taloudelliset toimintaedellytykset. Sisältöä: Kuljetettavat tavaralajit ja lastit, hakurahti- ja linjaliikenne, alustyypit ja niiden käyttöalueet, alusten kustannusrakenne, hinnoittelu ja rahditus, alusinvestointien rahoitus. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Jouko Santala: Kauppamerenkulku ja satamatoiminnot. Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus, luentomonisteet. Opettaja: Päätoiminen tuntiopettaja Esa Koivu. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät A Logistiikan johtaminen Management of Logistics 2 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventyä arvoketjujen analysointiin ja hallintaan, logistiikkastrategian kehittämiseen sekä logistiikan johtamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Sisältöä: Logistiikan kehitysvaiheet. Arvoketjut, liikeideat ja logistiikka. Perusstrategiat: kustannusjohtajuus, erilaistaminen (differointi) ja keskittyminen (fokusointi). Logistinen ajattelu tuotannossa ja markkinoinnissa. Logistiikkastrategian määrittely, päämäärät ja tavoitteet. Erilaiset ismit logistiikan johtamisessa. Logistiikan organisointi, koordinointi, informaation hallinta ja tulosten mittaaminen. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitukset. Oppimateriaali: Kaij E. Karrus: Logistiikka. Reijo Pouri: Businesslogistiikka. Bowersox, Closs: Logistical Management. Integrated Supply Chain Process. Gattorna, Walters: Managing the Supply Chain. Lehtiartikkeleita ja monisteita. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät sekä joku seuraavista kursseista A Kuljetustalous, A Varastotekniikka tai A Logistiikan mallintaminen. A Logistiikan mallintaminen Modelling of Logistics 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijat logististen toimitusketjujen analysointimenetel- 190

17 miin, simulointi- ja optimointimalleihin sekä ohjelmistosovelluksiin ja niissä käytettyihin ratkaisumenetelmiin. Sisältöä: Mallintamisen perusteet. Kuljetusten suunnittelun optimointimallit ja -sovellukset. Optimointimallien soveltaminen eri ongelmiin. Algoritmit. Kaupalliset ATK-ohjelmistot. Simulointiharjoituksia ja - pelejä. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja luentomonisteet. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen, lehtori Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet ja A Kuljetusjärjestelmät tai A Kuljetukset logistisessa järjestelmässä, A Kuljetustalous, A Operaatiotutkimus. A Supply Chain Management 3 ov, III-IV Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. Suositellaan: A Logistiikan johtaminen, A Kansainväliset kuljetukset, A Huolintatoiminta tai A Yrityssuunnittelu. A Logistiikan operatiiviset järjestelmät 2 ov, III-IV Logistics Information Systems Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on saada kokonaiskuva logistiikan operatiivisista järjestelmäratkaisuista. Sisältöä: Eri kuljetusmuotojen (maa/meri/ilma) operatiiviset järjestelmät, varastonhallinnan tietojärjestelmät, huolintayritysten järjestelmät. Suoritustapa: Osallistuminen yritysvierailuihin, hyväksytty tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan näkemystä tilaustoimitusprosessin hallinnasta sekä yleensä toiminnan ohjauksesta. Opintojakso on englanninkielinen ja järjestetään erikseen sovittaessa. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja esitelmät sekä tentti. Oppimateriaali: Englanninkielinen aineisto ilmoitetaan kurssin alkaessa. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: logistiikan ja toiminnanohjauksen periaatteiden tuntemus sekä englanninkielen kirjallinen hallinta. A Logistiikkapalveluyritykset Logistics Service Companies 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisia logistiikkapalveluja tuottavien yritysten toimintaan (vähintään viisi yrityskäyntiä). Sisältöä: Logistiikkapalveluyritykset: kuljetusyritykset, varastohotellit, huolintaliikkeet, terminaaliyhtiöt, varustamot, lento- ja pikarahtiyhtiöt, logistiikkakeskukset, pakkaus- ja materiaalinkäsittely-yritykset, logistiikan konsulttiyritykset. Kotimaiset yrityskäynnit ja mahdollisesti myös ulkomaisia tutustumiskohteita ennakkoon laaditun ja sovitun suunnitelman mukaisesti. Suoritustapa: Hyväksytty portfoliokansio yrityskäynneistä. Oppimateriaali: Logistiikan palveluhakemistot ja yritysesitteet. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. A Tunnistus- ja paikkatietotekniikka 2 ov, III Identification and Positioning Technology Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot tunnistus-, paikannus- ja navigointijärjestelmistä, niiden ominaisuuksista ja käytöstä logistisissa toiminnoissa ja turvajärjestelmissä. Sisältöä: Logististen toimintojen tunnistus- ja paikannustarpeet. Tunnistustekniikat: viivakoodit, saattomuistit, optinen tunnistus, magneettinen tunnistus, hahmontunnistus, äänentunnistus, älykortit, biometrinen tunnistus. Tiedonkeruu ja seurantajärjestelmät. Satelliittinavigointi, GPS-paikannus, sensoripaikannus, majakkapaikannus. Automaattinen ajoneuvojen tunnistus. Luotettavuus ja häiriöt. Suojaukset ja turvajärjestelmät. Käyttö- ja ylläpitokustannukset. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: A Tiedonsiirtojärjestelmät. A Verkkoliiketoiminta E-Commerce 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää verkkoliiketoiminnan tekniikoihin Sisältöä: Tietoverkkojen peruskäsitteet, EDI/OVT, intranet, extranet, 191

18 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sähköinen kaupankäynti. Liittymät toiminnanohjausjärjestelmiin. Tietoturva. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustehtävät, osallistuminen yritysvierailuihin. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Internet-peruskurssi. A Kansainväliset toiminnot 2 ov, III-IV International Business Operations Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot vientitoiminnasta ja ulkomaisista operaatioista. Sisältöä: Vientikaupan toimintavaihtoehdot, lisensiointi, franchising, sopimusvalmistus, projektivienti, ulkomaiset tytäryritykset, yhteistyösopimukset ja vastakauppa. Opiskelijat laativat seminaariesitelmän annetusta aiheesta. Suoritustapa: Hyväksytty osallistuminen, seminaarityö. ja tentti Oppimateriaali: Luostarinen, Welch: International Business Operations. Laine Anja (toim), Vientihinnoittelu, FINTRA Ulkomaankaupan erikoistermit, FINTRA no 10. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet. A Markkinoinnin suunnittelu 2 ov, III-IV Marketing Planning and Strategy Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa selkeä kuva tuotantohyödykkeitä valmistavan yrityksen markkinoinnin ja samalla koko toiminnan suunnittelusta. Sisältöä: Toimintaympäristön analysointi, sisäisen toiminnan kartoitus. Tavoitteiden asetanta ja keinojen valinta. Taloudellisten vaikutusten arviointi ja markkinointisuunnitelman laatiminen. Opiskelu perustuu esimerkkiyrityksen suunnitteluprosessin läpikäyntiin. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Oppimateriaali: MET, Markkinoinnin tuloksellinen johtaminen, kurssikansio. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet. A Kansantalous Economics I 2 ov, II-IV Tavoitteet ja sisältö: Kansantalouden perusteiden oppiminen. Sisältöä: Taloudellinen kiertokulku. Yrityksen teoriaa, kuluttajan teoriaa. Suhdannepolitiikan tavoitteet, keinot ja rajoitteet. Markkinamuodot ja markkinamekanismien toimintahäiriöt. Rahatalouden peruskäsitteet. Talouspolitiikka. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Pekkarinen-Sutela: Kansantaloustiede 1. Luennoilla ilmoitettava materiaali. A Kansantalouden jatkokurssi Economics II 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Syventää kansantalouden peruskurssilla opittuja tietoja. Sisältö määritellään, kun opintojaksoa tarjotaan valittavaksi. Toteutus: Luentoja ja harjoitustöitä 44 t. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Edeltävät opinnot: A Kansantalous. A Markkinointitutkimukset 1 ov, II-IV Marketing Research Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa tehdä/ teettää markkinointitutkimuksen, tuntee eri menetelmiä ja lähestymistapoja, joilla tutkimus toteutetaan ja tulokset analysoidaan. Sisältöä: Käsitteet, tutkimuksen valmistelu, kirjoituspöytä- ja kenttätutkimus, tulosten käsittely. Suoritustapa: Harjoitustyö ja/tai tentti. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Oppimateriaali: Lahtinen & al Markkinoinnin tutkiminen ja johtaminen, luvut 1 16, Avaintulos. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet. A Asian Studies 1 cr, II-IV Objective: The course aims to promote the student s knowledge of the Asian countries which are important from the Finnish point of view with a focus on trade, economic and political situation, history, religion and culture. Assessment: Written examination and exercises. Lecturer: Mr Victor San, Kotka Note: Language of instruction is English. 192

19 A Uudet tietotekniset ratkaisut New Information Technology 2 ov, III-IV A Tietohallintostrategiat IT Strategies 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Antaa ajankohtainen kuva tietoteknologian kehityksestä ja kehityksen merkityksestä liiketoiminnassa. Opitaan seuraamaan tietoteknologian kehitystä ja luodaan edellyksiä sen edistykselliselle soveltamiselle. Sisältöä: Kurssilla perehdytään nykyisiin ja kehittyviin laite- ja verkkoteknologioihin. Arvioidaan ratkaisujen vaikutuksia ja merkitystä yritystoiminnassa. Tarkastelussa pääpaino on tuotantotalouden ja logistiikan alaan kuuluvilla ratkaisuilla. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja seminaarityö. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet. Opettaja: Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet. A Graafisen suunnittelun ohjelmistot, A Logistiikan IT-ratkaisut, A Tietohallintostrategiat. A Graafisen suunnittelun ohjelmistot Graphical Design Software 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia graafisten suunnittelun ohjelmistojen käyttöä ja tietokonegrafiikan käyttöä verkkojulkaisuissa. Sisältöä: CAD-ohjelmien käyttöä, kuvankäsittelyohjelmien käyttöä, multimedia, graafisen tiedonkäsittelyn teoriaa. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori N.N. A Logistiikan IT-ratkaisut 2 ov, II-III Logistics IT hardware solutions Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia, millaista erityistä IT-laitetekniikkaa logistiikassa käytetään. Sisältöä: Ajoneuvotietokoneet, ajoneuvojen sisäiset väylät ja seurantajärjestelmät, Intelligent Transport Systems ratkaisuja, ajoneuvojen ja varastojen langaton tiedonsiirto jne. Toteutus: Tutustuminen yritysten ratkaisuihin, yhteistyö laitetoimittajien kanssa, luentoja. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia ITstrategian suunnittelu ja erilaisia strategisia vaihtoehtoja. Sisältöä: IT-strategian osa-alueet, investoinnit, ulkoistaminen, yrityksissä toteutettavien strategioiden vertailua. Toteutus: Yritysyhteistyö, luentoja ja harjoituksia. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. A Projektityöskentely Project Management 2 ov, I-II Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää opiskelija projektien organisointiin, ohjaamiseen, toteutukseen, ryhmätyöskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja raportointiin. Opiskelija kykenee itsenäisesti ja työryhmässä toteuttamaan projekteja. Sisältöä: Projektitoiminta, projektin organisointi., projektisuunnitelman tekeminen, aikataulutekniikat. Projektin valvonta ja ohjaus. MS-Project ohjelman perusteet. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen A Projektityö 1 2 ov, III ja IV A Projektityö 2 2 ov A Projektityö 3 2 ov A Erikoistyö 1 ov A Tuotantotekniikan projektityö 2 ov Project Assignment Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy sovitun toimeksiannon pohjalta käytännössä ongelmanratkaisuun sekä projektisuunnitteluun ja oppii tulevaan ammattiin liittyviä asioita. Sisältöä: Projektin hankinta. Projektisuunnitelman laatiminen. Työnjako ja organisointi. Perehtyminen työkohteeseen, tietojen keräys ja analysointi. Ongelmien tunnistaminen ja kehityskohteiden määrittely. Vaihtoehtoisten ratkaisujen kuvaus, toiminnalliset ja taloudelliset vertailut. Ehdotukset, raportointi ja työn luovutus toimeksiantajalle. Toteutus: Itsenäistä ryhmätyötä, seminaareja sekä projektinohjaukseen liittyviä luentoja. 193

20 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Suoritustapa: Seminaareihin osallistuminen ja hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Aiheeseen liittyvät kirjat, tutkimusraportit, luentomonisteet ym. materiaali. Opettajat: Yliopettajat Timo Mustonen, Reijo Oksanen ja Esko Simonen. Edeltävät opinnot: Riittävät projektityössä tarvittavat ammattiopinnot suoritettu. A Rakennuttaminen Construction Management 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Kurssi antaa valmiudet toimia rakennuttajan edustajana rakennushankkeen toteutuksessa. Opiskelija tuntee rakennushankkeen ohjausmenetelmiä, yhteistyömuotoja ja sopimustekniikkaa. Sisältöä: Rakennushankkeen kulku. Osapuolet ja heidän tehtävänsä. Hankkeen kustannusohjaus. Tarjouspyyntöasiakirjat, urakkasopimukset ja yleiset sopimusehdot. Työnaikainen valvonta, kokoukset ja tarkastukset. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Rakennuttaminen. Rakentamistalous 2 A. Liuksiala: Rakennusalan sopimustekniikkaa. Rakennustyö. Kustannuslaskennan ja -arviolaskennan opetusaineisto (SRTL). Talonrakennuksen kustannustieto. Opettaja: Yliopettaja Tarmo Kontro. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous 1. kannalta ja osaa yhdistää sen yrityksien päätöksentekoon. Sisältöä: Talous ja ympäristö. Ympäristöpolitiikka ja lainsäädäntö. Tuotteen elinkaari ja LCA- analyysi. Ympäristönhallintajärjestelmät, EMAS ja ISO Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet, harjoitustyöt ja excursiot. Oppimateriaali: Linnanen, Boström, Miettinen 1994: Ympäristöjohtaminen. Luennoilla ilmoitettava aineisto. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Ympäristötekniikan peruskurssi. A Ongelmanratkaisumenetelmät Problem Solving 1 ov, I-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu erilaisiin luovan ongelmanratkaisun menetelmiin ja osaa käyttää niitä myöhemmin erilaisissa tilanteissa. Sisältöä: Ongelmanratkaisun vaiheet. Erilaisia ideoiden tuottamisen ja ongelman ratkaisun menetelmiä kuten ongelmahierarkia, aivoriihi, tuumatalkoot ja tuplatiimi. Suoritustapa: Osallistuminen ryhmätöihin tuntien aikana. Hyväksytyt muut harjoitustyöt. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty ja siinä on läsnäolovelvollisuus. Oppimateriaali: Virkkala: Luova ongelmanratkaisu. Luennoilla ilmoitettu aineisto. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. A Prosessitekniikka Process Technology 2 ov, III IV A Tekninen piirtäminen Mechanical Drawing 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee keskeiset yksikköprosessit ja osaa koota niistä kokonaisuuksia. Sisältöä: Yleisimmät yksikköprosessit, mekaaniset ja kemialliset, lämmönsiirto ja aineensiirto. Esimerkkejä prosessiteollisuudesta, mm. puunjalostus, öljynjalostus, muovien valmistus. Veden ja kaasujen puhdistus. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: AKH, Yleinen prosessitekniikka- monisteet. Otava, Pihkala, Salminen: Prosessitekniikan kokonaisprosessit. Luennoilla ilmoitettava aineisto. Opettaja: Tkl Kauko Mononen Edeltävät opinnot: Fysiikka ja kemia. A Ympäristöjohtaminen Environmental Management 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa laatia ja tulkita teknisiä piirustuksia sekä ymmärtää dokumentoinnin merkityksen. Hän osaa laatia yksinkertaisia kuvia CAD- järjestelmän avulla. Sisältöä: Suunnittelijan työtehtävät. Standardisointi. Tiedon esittämismuodot, dokumentoinnin periaatteet. Piirtämissäännöt ja välineet. Koneenpiirustuksen perusteet. Tietokoneavusteisen piirtämisen perusteet. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja välikokeet. Oppimateriaali: Autio, Hasari: Koneenpiirustus ammatilliselle korkea-asteelle. Pere: Koneenpiirustus 1 ja 2. Pere: Sähköpiirustus. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ympäristönäkökohtien merkityksen yrityksien 194

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Business Logistics Tutkinto: liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike:

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

VUOSAAREN LUKIO. Logistiikka. Vuosaaren lukio Juha Venäläinen 1

VUOSAAREN LUKIO. Logistiikka. Vuosaaren lukio Juha Venäläinen 1 VUOSAAREN LUKIO Logistiikka Vuosaaren lukio Juha Venäläinen 1 Ilman logistiikkaa kaikki on hukassa eikä mikään toimi! Vuosaaren lukio Juha Venäläinen 2 Logistiikan avulla pyritään saamaan...oikeat tuotteet

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 207 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 17.1. Tavoitteet Koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä teollisuustalouden alueella tuotannon, yritystalouden, strategisen johtamisen, markkinoinnin sekä

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Mika Vanhala 36 la la pe muutos la la

Mika Vanhala 36 la la pe muutos la la 1 Lukujärjestys TIMO 2010 2011 22.2.2011 oletusajat Lue viesti loppuun asti, siellä on poimintoja Avoimen tarjonnasta numero nimi op vuosi kurssi opettaja huomviik päivä päivämäärä aika CS35A0300 Projektijohtaminen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 2.5.2017 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Ohjeita moduuleja suorittaville opiskelijoille opintotilanteen mukaan: 1. Opiskelija

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla KOKEILUOHJELMA 1 (7) Kuljetusalan työnjohtokoulutus 9.3.2009 LIITE 2 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet Kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilun

Lisätiedot

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK)

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) Opiskele kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa työn ohella 1 1,5 vuotta Automaatio Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja laitossuunnittelu Aikuisten AMK-yhteishaku

Lisätiedot

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51 Day Date Time Course code and name Tentti/Vk Week Bachelor level exams by subject Thu 08.09.16 16:00-19:00 21A00110 Johtamisen perusteet T03 36 Tue 04.04.17 09:00-12:00 21A00110 Johtamisen perusteet T01

Lisätiedot

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 Opintojaksot jakautuvat syys- ja kevätlukukausille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Perusopinnot

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu

Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu Konetekniikan tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu Opiskeleminen konetekniikassa Käytännönläheistä oppimista Teoriasta käytäntöön Ekskursiot, opiskelijavaihto ja kansainvälisyys Uusimmat laitteet

Lisätiedot

JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö. Jouko Pitkänen www.jamk.fi

JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö. Jouko Pitkänen www.jamk.fi JAMK - Tekniikan ja liikenteen yksikkö Jouko Pitkänen www.jamk.fi Tekniikan ja liikenteen yksikkö Insinöörikoulutus Nuorisokoulutus Aikuiskoulutus Projektityöt Työharjoittelu Opinnäytetyöt T&K- ja palvelutoiminta

Lisätiedot

Syksyllä 2012 aloittavan TU12S2 -iltaryhmän opetussuunnitelma ja opintojaksojen sisältökuvaukset. Huom! Ajoituksiin voi tulla muutoksia.

Syksyllä 2012 aloittavan TU12S2 -iltaryhmän opetussuunnitelma ja opintojaksojen sisältökuvaukset. Huom! Ajoituksiin voi tulla muutoksia. Tieto- ja viestintäteknologia Tuotantotalouden koulutusohjelma Syksyllä2012aloittavanTU12S2-iltaryhmänopetussuunnitelmajaopintojaksojensisältökuvaukset. Huom!Ajoituksiinvoitullamuutoksia. OPETUSSUUNNITELMA,INSINÖÖRI(AMK),240op

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa 1 Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa Esa Kontio Oulun seudun ammattikorkeakoulu FIRPA R.Y. seminaari Pikavalmistus Materiaalia lisäävä valmistus 2 Sisältö Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK), tekniikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot