Tuotantotalouden koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantotalouden koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja Timo Mustonen, puh. (05) Opintojen ohjaus: (koulutusohjelman opinnot) DI Timo Mustonen, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 70 ov, josta suuntautumisopintoja 35 ov PERUSOPINNOT 50 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Tutkinnon rakenne Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joilla on valmius monipuolisiin teknistaloudellisiin tehtäviin. Opiskelun tekninen sisältö voi painottua esimerkiksi tuotantotekniikkaan, tietotekniikkaan tai elektroniikkaan. Taloudelliset ja muut aineet sisältävät mm. yritystaloutta, markkinointia, henkilöstön ja toiminnan kehittämistä, logistiikkaa, laatujohtamista ja tuotekehitystä. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia yrittäjänä. Tehtävänimikkeet vaihtelevat yrityskohtaisesti sekä uran edetessä. Tehtävä voi olla tuotannonsuunnittelija, osastoinsinööri, tuotantoinsinööri, suunnitteluinsinööri, ostaja, myynti-insinööri, vientimyyjä, kuljetussuunnittelija, tarjouslaskija, atk-suunnittelija, projekti-insinööri, laatuinsinööri jne. Vieraiden kulttuurien ymmärtäminen ja kielitaito ovat välineitä, joita tarvitaan kansainvälistymisessä. Koulutusohjelmassa panostetaan vuorovaikutustaitoon ja kieliopintoihin. Ulkomailla tapahtuva opiskelu tai harjoittelu tukevat kansainvälistymistavoitetta. Ammatin kuvaus Tuotantotalousinsinöörin koulutus soveltuu teollisuuden ja kaupan aloille tuotanto- ja materiaalitoimintojen, taloushallinnon sekä markkinoinnin tehtäviin. Vastaavia tehtäviä on myös palvelualan yrityksissä sekä julkisessa hallinnossa. 175

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov PERUSOPINNOT 50 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov P Kokous- ja neuvottelutaito 1 1 P Raportointi ja yritysviestintä 1 1 P Tutkimusraportin kirjoittaminen 1 1 P Tekniikan englannin erikoiskurssi 2 2 P Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti) 1 1 P Ympäristötekniikka 2 2 P Teollisuustalous 2 2 P Fysiikka P Fysiikka P Fysiikka P Matematiikka P Matematiikka P Matematiikka P Työvälineohjelmat 1 1 P Kemian peruskurssi 2 2 Tuotantotalouden koulutusohjelman yhteiset perusopinnot 14 ov P Talousmatematiikka 3 3 P Tilastotieteen perusteet 2 2 P Tuotantotalouden fysiikka 2 2 tai vaihtoehtoisesti A Energiatalous 2 2 P Fysiikan laboraatiot, tuotantotalous 2 2 A Tietotekniikka vieras kieli 3 3 AMMATTIOPINNOT 70 OV Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 35 ov Yrityksen johtaminen 17 ov A Tuotekehitys 2 2 A Työsuhdeasiat 2 2 A Johtamisoppi 2 2 A Ulkoinen laskentatoimi 3 3 A Kauppaoikeus

3 Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov A Yrityssuunnittelu 4 4 A Markkinoinnin perusteet 2 2 Tuotantologistiikka 18 ov A Laadunohjaus 3 3 A Tuotantojohtamisen talouslaskenta 4 4 A Tuotannonohjaus 4 4 A Yrityksen tietojenkäsittely 2 2 A Projektityöskentely 2 2 A Tietokannat 2 2 A Tilastolliset menetelmät 1 1 Suuntautumisopinnot 35 ov A. Tekniset opinnot 14 ov Materiaalinkäsittely 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 2 A Materiaalitekniikka 2 2 A Varastotekniikka ja -talous 3 3 A Automatiikka 3 3 A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat 2 2 A Pakkaustekniikka 2 2 tai Tietotekniikka 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 2 A Oheislaitteet 1 1 A Käyttöliittymät 2 2 A Ohjelmointitekniikka A Toiminnanohjausjärjestelmät A Tietojärjestelmän suunnittelu 3 3 A Graafisen suunnittelun ohjelmistot 2 2 sekä B. Suuntaavat opinnot 17 ov Tuotantotekniikka 17 ov A Valmistustekniikka A Valmistustekniikka A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 2 A Käynnissäpidon taloudellinen johtaminen 3 3 A Kunnossapidon tietojärjestelmät 2 2 A Automatisoidut tuotantojärjestelmät 2 2 A Tuotantojärjestelmän simulointi 3 3 tai Logistiikka 17 ov A Hankintatoiminta 2 2 A Kuljetustalous 2 2 A Operaatiotutkimus 3 3 A Varastotekniikka ja -talous 3 3 A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat 2 2 A Kuljetusjärjestelmät 3 3 A Logistiikan projektityö

4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov tai Kansainväliset toiminnot 17 ov A Kuljetusjärjestelmät 3 3 A Kansainväliset kuljetukset 2 2 A Huolintatoiminta 2 2 A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 2 A Kansainväliset toiminnot 2 2 A Markkinoinnin projektityö 2 2 A Vientimarkkinointi 2 2 A Asiakaspalvelu ja myyntityö 2 2 C. Valinnaiset ammattiopinnot 4 ov 4 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV HARJOITTELU 20 OV 20 OPINNÄYTETYÖ 10 OV 10 Yhteensä

5 Tuotantotalouden ja logistiikan omat opintojaksot sekä niiden tenttipäivät Opintojaksot suoritetaan normaalisti opintojakson yhteydessä olevalla tentillä tai välikokeilla Näiden ajankohdat sovitaan opintojakson aikana. Opintojakson yhteydessä olevaan tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, opintojaksolle ilmoittautuminen riittää. Ohessa esitetty uusintatenttien aikataulu on niitä varten, jotka eivät suoriudu opintojakson yhteydessä olevasta tentistä tai välikokeista. Opintojaksot alkavat kirjaimella A (ammattiopinnot) tai P (perusopinnot) sekä numeroilla 24xxxx. Jos koodi ei löydy alla olevasta luettelosta, on suoritusaika - ellei opettajan kanssa toisin sovita - asianomaisen toisen koulutusohjelman tenttipäivänä. Se löytyy kyseisen koulutusohjelman ilmoitustaululta, kotisivulta tai Winhasta. Tarkista opettajalta, jos ajan suhteen on epäselvyyksiä. Luetteloon on merkitty tenttipäivä seuraavasti: I = maanantaisin II = tiistaisin 2002: : 3.2., 12.5., , 13.5., : 2.2., 10.5., , 11.5., Tentit pidetään klo Metsolassa tekniikan toimipisteen luokassa 406. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava viimeistään yksi viikko aikaisemmin. Ilmoittautuminen tehdään opintotoimistosta saatavalla lomakkeella tai sähköpostin avulla suoraan opettajalle sekä erikseen opiskelijahallintojärjestelmään. Tekniseen menettelyyn saattaa tulla muutoksia, seuraa ilmoitustaulua. Koodi Opintojakso Tenttipäiväkoodi P Teollisuustalous I A Tuotantotalouden perusteet II A Työsuhdeasiat I A Johtamisoppi II A Johtamisoppi (yhdistelmä) II A Ulkoinen laskentatoimi I A Tuotantojohtamisen talouslaskenta II A Kauppa- ja sopimusoikeus I A Yrityssuunnittelu II A Yrittäjyys ja yritystoiminta II A Markkinoinnin perusteet I A Yrityspeli - A Sisäinen laskentatoimi II A Kuljetus- ja vakuutusoikeus I A Tuotannonohjaus I A Yrityksen tietojenkäsittely II A Hankintatoiminta I A Laadunohjaus II A Turvallisuusjohtaminen I A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 II A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 II A Automatisoidut tuotantojärjestelmät I 179

6 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintojakso Tenttipäiväkoodi A Tuotantojärjestelmän simulointi - A Kuljetustalous I A Satamatoiminnot II A Operaatiotutkimus I A Varastotekniikka ja -talous II A Pakkaustekniikka II A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat I A Logistiikan projektityö - A Logistiikan perusteet II A Kuljetusjärjestelmät I A Kansainväliset kuljetukset II A Huolintatoiminta I A Vaarallisten aineiden kuljetukset II A Lastinkäsittelymenetelmät I A Merikuljetukset ja merenkulkutalous II A Logistiikan johtaminen I A Logistiikan mallintaminen II A Supply Chain Management I A Logistiikkapalveluyritykset II A Logistiikan operatiiviset järjestelmät I A Kuljetukset logistisessa järjestelmässä I A Tunnistus- ja paikkatietotekniikka II A Verkkoliiketoiminta II A Kansainväliset toiminnot I A Markkinoinnin suunnittelu - A Kansantalous II A Kansantalous, jatkokurssi I A Markkinointitutkimus II A Markkinoinnin projektityö - A Asian studies - A Uudet tietotekniset ratkaisut II A Graafisen suunnittelun ohjelmistot II A Logistiikan IT-ratkaisut II A Tietohallintostrategiat II A Projektityöskentely II A Projektityö 1 - A Projektityö 2 - A Projektityö 3 - A Erikoistyö - A Tuotantotekniikan projektityö - A Rakennuttaminen II A Prosessitekniikan perusteet I A Ympäristöjohtaminen II A Ongelmanratkaisumenetelmät - A Tekninen piirtäminen I 180

7 OPINTOJEN RAKENNE Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov) Valitaan teknisiksi perusopinnoiksi joko PERUSOPINNOT 50 OV Perusopinnot jakautuvat koko ammattikorkeakoulun yhteisiin perusopintoihin (12 ov), tekniikan koulutusohjelmien yhteisiin perusopintoihin (24 ov) sekä tuotantotalouden koulutusohjelman yhteisiin perusopintoihin (14ov). Ryhmäjaoissa huomioidaan jossain määrin opiskelijoiden koulutausta. Perusopinnot ovat pakollisia ja suunnitelmasta poikkeaminen edellyttää kirjallista anomusta. Opinnot ilmenevät edellä olevasta opintojen ajoitusta kuvaavasta mallilukusuunnitelmasta. AMMATTIOPINNOT 70 OV SEKÄ MUUT AMMATILLISET OPINNOT 40 OV Ammattiopinnot jakautuvat koulutusohjelman yhteisiin ammattiopintoihin sekä suuntautumisopintoihin. Lisäksi opintoihin sisältyvät harjoittelu, päättötyö sekä vapaavalintaiset opinnot. Koulutusohjelman yhteiset 35 ov:n ammattiopinnot ovat luonteeltaan pakollisia tuotantotalouden opiskelijoille. Opintojakso voidaan anomuksesta vaihtaa toiseen opintojaksoon. Edellä oleva mallilukusuunnitelma selventää opintojen rakennetta. Suuntautumisopintoja on 35 ov. Opiskelijan on valittava ensimmäisen vuosikurssin kevään aikana 14 ov:n tekniset perusopinnot. Toisen vuosikurssin syksyn aikana on valittava varsinainen suuntautuminen. Suuntautumisopinnoissa syvennytään tuotantotekniikkaan, teollisuuslogistiikkaan tai kansainväliseen toimintaan. Vaihtoehdot on kuvattu ohessa. Opinnäytetyön tulee soveltua opiskelijan valitsemaan suuntautumisvaihtoehtoon. Materiaalinkäsittely 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 A Materiaalitekniikka 2 A Automatiikka 3 A Varastotekniikka ja -talous 3 A Kuljettimet ja lähisiirrot 2 A Pakkaustekniikka 2 tai Tietotekniikka 14 ov A Tekninen piirtäminen 2 A Oheislaitteet 1 A Käyttöliittymät 2 A Ohjelmointitekniikka 1 2 A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 2 A Tietojärjestelmän suunnittelu 3 A Graafisen suunnittelun ohjelmistot 2 tai erikseen sovittu elektroniikan 14 ov:n opintokokonaisuus sekä Tuotantotekniikka 17 ov A Valmistustekniikka 1 3 A Valmistustekniikka 2 2 A Tietokoneavusteinen suunn. 2 A Käynnissäpidon taloudellinen johtaminen 3 A Kunnossapidon tietojärjestelmät 2 A Automatisoidut tuotantojärjestelmät 2 A Tuotantojärjestelmän simulointi 3 Esimerkkejä suositeltaviksi vaihtoehtoisiksi opinnoiksi (vähintään 4 ov): Harjoittelua vaaditaan 12 kk, mistä saa 20 ov. Kolmannen vuosikurssin syksy on varattu harjoittelua varten. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto Tuotantotekniikan opiskelussa keskitytään kappaletavaroita valmistavan teollisuuden tuotantojärjestelyihin, käynnissäpitoon ja teknisiin menettelytapoihin. Opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa tuotannon teknistaloudellisissa tehtävissä. A Työkalutekniikka 2 A Asennus- ja kunnossapitotekniikka 2 A Kone- ja mekanisointielimet 3 A Sähkömoottorit 2 A Sähkösuunnittelu 2 A Mekaanisten järjestelmien kunnossapito 2 A Sähköisten järjestelmien kunnossapito 2 A Riskienhallinta 3 A Turvallisuusjohtaminen 3 181

8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Ympäristöjohtaminen 2 A Energiatalous 2 Teollisuuslogistiikan suuntautumisvaihtoehto Logistiikka on kokonaiskäsite, johon kuuluu materiaalivirran organisointi ja toteutus ostamisesta tuotannon ja jakelun kautta lopulliselle asiakkaalle. Tarkoituksena on tyydyttää markkinoiden tarpeet vähillä kustannuksilla ja pääoman käytöllä. Teknisiksi opinnoiksi (14 ov) valitaan joko materiaalinkäsittely tai tietotekniikka. Tekniset opinnot voivat painottua myös elektroniikkaan, metsäteollisuuteen, rakennustekniikkaan tai energiatekniikkaan. Tällöin opiskelijan on laadittava henkilökohtainen suunnitelma, jonka hyväksyy koulutusohjelman johtaja. Valitaan teknisiksi perusopinnoiksi joko Materiaalinkäsittely 14 ov tai Tietotekniikka 14 ov tai erikseen sovittu elektroniikan, metsäteollisuuden tms. 14 ov:n opintokokonaisuus (katso tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto edellä) sekä Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov) Teollisuuslogistiikka 17 ov A Hankintatoiminta 2 A Kuljetustalous 2 A Operaatiotutkimus 3 A Varastotekniikka ja -talous 3 A Kuljettimet ja lähisiirrot 2 A Kuljetusjärjestelmät 3 A Logistiikan projektityö 2 Esimerkkejä suositeltaviksi vaihtoehtoisiksi opinnoiksi (vähintään 4 ov): A Layout-suunnittelu 2 A Kuljetus- ja vakuutusoikeus 2 A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 3 A Pakkaustekniikka 2 A Kansainväliset kuljetukset 2 A Huolintatoiminta 2 A Vaarallisten aineiden kuljetus 2 A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 A Logistiikan mallintaminen 2 A Tunnistus- ja paikkatietotekniikka 2 A Verkkoliiketoiminta 2 A Kansainväliset toiminnot 2 A Ympäristöjohtaminen 2 A Tietojärjestelmän suunnittelu 3 A Satamatoiminnot 2 Kansainvälisen toiminnan suuntautumisvaihtoehto Kansainvälisen toiminnan osaaminen on elinehto maalle, jonka sisäinen talous on suhteellisen pieni. Korkea elintaso ja vauraus rakentuvat teknistaloudellisen osaamisen ohella kansainvälisen kaupankäynnin hallinnalle. Tekniset opinnot 14 ov Nämä valitaan samalla tavoin kuin teollisuuslogistiikan suuntautumisvaihtoehdossa edellä. Koodi Opintojakson nimi Laajuus (ov) Kansainvälisen toiminta 17 ov A Kuljetusjärjestelmät 3 A Kansainväliset kuljetukset 2 A Huolintatoiminta 2 A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 A Kansainväliset toiminnot 2 A Markkinoinnin projektityö 2 A Vientimarkkinointi 2 A Asiakaspalvelu ja myyntityö 2 Esimerkkejä suositeltaviksi vaihtoehtoisiksi opinnoiksi (vähintäin 4 ov): P Käytös- ja tapatieto 1 A Kuljetus- ja vakuutusoikeus 2 A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 3 A Verkkoliiketoiminta 2 A Markkinoinnin suunnittelu 2 A Markkinointitutkimus 1 A Asian studies 1 A Ympäristöjohtaminen 2 V Kehitysyhteistyö 2 A Kansainvälinen markkinointi 3 A Eurooppa-opinnot 2 A Pankkioppi 2 182

9 Tarvittaessa valitaan kursseja muiden koulutusohjelmien kansainvälisistä opinnoista. Erityisesti on syytä seurata liiketalouden koulutusohjelmien tarjontaa Kotkassa sekä Kouvolassa. Myös Helsingin yliopiston Kotkan toimipiste järjestää soveltuvia kursseja, mutta näiden osalta on syytä tarkistaa hyväksyttävät opintoviikot etukäteen koulutusohjelman johtajan kanssa. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Vapaasti valittavia opintoja on 10 ov. Valita voi yksittäisiä kursseja, laajempia kokonaisuuksia tai vieraita kieliä em. kursseista tai ammattikorkeakoulun kaikkien muiden koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Myös muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä tutkintosäännön mukaan. OPINTOJAKSOT TUOTANTOTALOUDEN JA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMAT P Teollisuustalous Basics of Business Administration 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalle muodostuu käsitys yrityksen toiminnan taloudellisesta luonteesta ja siihen liittyvistä päätöksentekoa avustavista suunnitelmista ja laskelmista. Sisältöä: Yritys ja sen sidosryhmät. Yritysmuodot. Laskentatoimen tehtävät ja sisältö. Ulkoisen laskentatoimen perusteet, tilinpäätös ja verotus. Sisäisen laskentatoimen periaatteet, tuotelaskelmat, vaihtoehtolaskelmat ja investointitoiminta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet. Oppimateriaali: Kinkki, Lehtisalo: Yrtti, Yritystietous. Uusi-Rauva, Haverila, Kouri: Teollisuustalous. Luennoilla jaettava materiaali. Erityistä: Korvaa syksystä 2001 alkaen opintojakson Teollisuustalous I. Opettaja: N.N. A Tuotantotalouden perusteet 2 ov, I III Basics of Industrial Management Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijalle muodostuu käsitys tuotantotoiminnan, markkinoinnin ja budjetoinnin perusteista. Sisältöä: Yrityksen eri toiminnot. Työsuhdeasiat. Tuotantotoiminta: tuotantomuodot, tuotannonohjaus ja tuottavuuden kehittäminen. Markkinoinnin periaatteet. Budjetointi ja toiminnan suunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet. Oppimateriaali: Uusi-Rauva, Haverila, Kouri: Teollisuustalous. Luennoilla jaettava materiaali. Erityistä: Korvaa syksystä 2001 alkaen opintojakson Teollisuustalous II. A Työsuhdeasiat Labour Law 2 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee työsuhdeasioihin liittyvän keskeisen käytännön ja lainsäädännön. Sisältöä: Työmarkkinjärjestelmä, työehtosopimukset ja niihin liittyvä käytäntö. Työsuhteen syntyminen, päättyminen ja työsuhteeseen liittyvät velvollisuudet. Työaika ja vuosiloma. Yhteistoiminta työpaikoilla. Työsuojelun perusteet. Palkkaus. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustehtävät ja välikokeet. Oppimateriaali: MET, Metallin työsuhdeasiat. Asianomaiset lait. Luennoilla ilmoitettava muu materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. A Johtamisoppi Leadership 2 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ihmisten ja asioiden johtamisen erot, tuntee työnpsykologian perusteet ja erilaisia johtamistekniikoita. Opiskelija saa käsityksen esimiestehtävissä tarvittavista johtamisvalmiuksista. Sisältöä: Työkäyttäytymisen ja työnpsykologian perusteet. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Johtaminen ja henkilöstöhallinto. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Hokkanen & al 1995: Johtamistaito. 183

10 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Johtamisoppi (yhdistelmä) 3 ov, IV Leadership and Labour Law Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee työsuhdeasioihin liittyvän keskeisen käytännön ja lainsäädännön. Opiskelija tuntee työnpsykologian perusteita, erilaisia johtamismalleja sekä esimieheltä odotettavia valmiuksia. Sisältöä: Kurssi on yhdistelmä opintojaksoista A ja A Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan erikseen. A Ulkoinen laskentatoimi Financial Accounting 3 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee kirjanpidon perusteet ja osaa laatia tilinpäätöksen sekä tehdä johtopäätöksiä tunnuslukujen perusteella. Opiskelija tuntee yritysmuotojen verotusperiaatteet ja hallitsee tilinpäätös- ja verosuunnittelun periaatteet. Sisältöä: Kirjanpidon perusteet tapahtumien kirjaamisesta tilinpäätökseen. Tilinpäätöksistä laskettavat tunnusluvut ja niiden analysointi. Tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu eri yhtiömuodoissa. Arvonlisäverotuksen perusteet. ATK:n hyväksikäyttö kirjanpidossa ja tilinpäätöksien analysoinnissa. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Söderström, Mäkinen, Pietarila: KREDIT, laskentatoimi. Luennoilla jaettava materiaali. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Tuotantojohtamisen talouslaskenta 4 ov, II Production Management Accounting Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa laatia tuotteen kustannuslaskelman sekä analysoida tuotteen, toiminnan ja eri vaihtoehtojen kannattavuutta. Opiskelija hallitsee investointien suunnittelun ja osaa laskea kannattaako hanke toteuttaa. Opiskelija tuntee vuosibudjetin laadintaperiaatteet sekä rahoitussuunnittelun perusteet. Sisältöä: Kustannuslaskenta ja vaihtoehtoislaskelmat. Investointien suunnittelu ja laskentatekniikat. Budjetointi ja rahoitussuunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Jyrkkiö, Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Kauppaoikeus Trade Law 2 ov, I-III Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on opiskella yritystoimintaa säätelevää kaupallista lainsäädäntöä ja sopimusten tekemiseen liittyvää problematiikkaa. Sisältöä: Henkilöiden oikeussuhteet, yritysmuodot, edustussopimukset, elinkeinon harjoittaminen ja kilpailun sääntely. Irtaimen kauppa, kiinteistön kauppa, velkasuhteet ja vahingonkorvaukset. Konkurssi. Suoritustapa: Hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Kivelä-Nordell Yrittäjän oikeutta (ei lukua III, henkilöstö). Kirjaan liittyvä oheisaineisto samoilta tekijöiltä. Muu ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Marja Koskinen. A Yrityssuunnittelu Business Planning 4 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrittäjyyteen, liiketoiminnan suunnitteluun ja siihen liittyviin rahoitus- ja kannattavuustarkasteluihin. Sisältöä: Rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu. Verotusnäkökohdat. Yritystutkimustoiminta. Opiskelijat perustavat pienryhmissä yrityksen ja laativat sille liiketoimintasuunnitelman. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Holopainen, Levonen: Yrityksen perustajan opas. Leppiniemi: Rahoitus. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. Ulkoinen laskentatoimi. A Yrittäjyys ja yritystoiminta Entrepreneurship 2 ov, III V Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrittäjyyteen, liiketoiminnan suunnitteluun ja siihen liittyviin rahoitus- ja kannattavuustarkasteluihin. Sisältöä: Yrityksen perustaminen. Rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu. Verotusnäkökohdat. Yritystutkimustoiminta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. 184

11 Oppimateriaali: Holopainen, Levonen: Yrityksen perustajan opas. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Markkinoinnin perusteet 2 ov, I-II Basics of Marketing Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot ja yleiskuva markkinoinnin tehtäväkentästä. Sisältöä: Markkinointi strategisena ja operatiivisena toimintona. Kysynnän ja kilpailun merkitys markkinoinnin suunnittelussa. Markkinoinnin kilpailukeinot ja markkinointimixin muodostaminen. Opiskelijat laativat seminaarityön ja pitävät seminaariesitelmän annetusta aiheesta. Suoritustapa: Hyväksytty tentti Oppimateriaali: Lahtinen, Isoviita Asiakaspalvelun ja markkinoinnin perusteet. Opettajat: Yliopettaja Timo Mustonen Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Yrityspeli Business Game 1 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Selvittää miten yrityksen eri osat ja niiden suunnittelu liittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuuden, jossa muutos yhdellä alueella heijastuu toisiin. Sisältöä: Johdantoluennon jälkeen osallistujat jaetaan ryhmiin, jotka kilpailevat toisiaan vastaan samoilla tuotteilla samoilla markkinoilla. Tehdään hinnoittelu-, investointi- ja resurssien mitoituspäätöksiä. Kumulatiivinen tulos ratkaisee voittajan. Suoritustapa: Osallistuminen ryhmätyöhön. Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty. Oppimateriaali: Toimintaohjeet sekä niihin liittyviä kirjallisuusviitteitä. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Sisäinen laskentatoimi Management Accounting 3 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Oppilas tuntee sisäisen laskentatoimen keskeiset käsitteet ja osaa laatia tuote- ja vaihtoehtolaskelmia sekä tulos- ja rahoitusbudjetteja.. Sisältöä: Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet. Sisäisen laskentatoimen tehtävät ja erilaiset laskentamallit. Kustannuslaji-, kustannuspaikka- ja suoritelaskelmat, katetuottolaskelmat, investointilaskelmat, toimintolaskennan perusteet. Tuote- ja asiakaskohtainen hinnoittelu. Investointien, budjettien ja rahoituksen suunnittelu. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Esa Jyrkkiö, Veijo Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Kuljetus- ja vakuutusoikeus Transport and Insurance Law 2 ov, II-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy kuljetusalan lainsäädännön perusteisiin, kuljetusriskeihin ja niiden hallintaan sekä erilaisiin vakuutusmuotoihin. Sisältöä: Kuljetusoikeuden perusrakenne. Kuljetustoimintoihin sisältyvät vahinkoriskit. Kuljetusriskien hallintakeinot. Vahinkoilmoitukset ja reklamaatiot. Vastuut ja vahingonkorvausperusteet. Force majeure. Menettelytavat riitatapauksissa. Liikenne- ja tavaravakuutusten yleiset periaatteet. Vakuutusehdot. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Laki- ja asetuskokoelmat. Korkeimman Oikeuden ennakkopäätökset. Luennoilla jaettavat monisteet. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: A Kuljetusjärjestelmät, suositellaan A Kansainväliset kuljetukset tai A Huolintatoiminta. A Tuotannonohjaus Production Management 4 ov, II III Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia miten ohjattavuutta voidaan parantaa erilaisilla tuotantojärjestelyillä. Miten laaditaan tuotantosuunnitelma erityisesti kerta- ja toistuvassa tuotannossa. Mitä on Supply-chainmanagement. Sisältöä: Tuottavuuden kehittäminen ja tunnusluvut. Työntutkimustoiminnan perusteet. Layout-suunnittelu. Tuotantomuodot, ohjattavuus ja joustavuus. JOT, OPT ja LEAN. Tuotantosuunnitelman laatiminen ja hankintojen ohjaus. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut tehtävät, välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Schonberger & Knod Operations management. Luennoilla ilmoitettava muu materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. 185

12 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Yrityksen tietojenkäsittely Business Information Systems2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija pystyy osallistumaan avoimen tietojärjestelmän suunnitteluun ja tuntee yritysten keskeisimpiä sovelluksia. Sisältöä: Systeemiajattelu ja mallintaminen. Tietojenkäsittelytekniikat ja tietojen hallinta. Informaatiosysteemin kehittäminen ja hankinta. Tutustutaan eri sovellusalueiden ratkaisuihin. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan erikseen. Edeltävät opinnot: Tietotekniikan peruskurssit. A Hankintatoiminta Purchasing 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee ostamiseen ja materiaalitoimintoihin liittyviä toimintatapoja ja saa valmiudet toimia hankintatehtävissä. Sisältöä: Hankintojen suunnittelu. Ostotoimenpiteet. Hankintatoimen organisointi. Kuljetusten järjestely ja huolinta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja seminaarityö. Oppimateriaali: Koskinen, Lankinen, Sakki ym. 1995: Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä. Sakki: Ostotoiminnan kehittäminen. Sakki: Käytännön materiaalinohjaus kaupassa ja teollisuudessa. Paajanen, Saarinen: Tuojan opas. Fintra: Tuontiopas. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous. A Turvallisuusjohtaminen Safety Management 3 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvät turvallisuusriskit ja kykenee kohottamaan toiminnan tuottavuutta parantamalla yritysturvallisuutta, työolosuhteita ja työilmapiiriä. Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön motivoinnin, laatujärjestelmän ja työsuojelutekniikoiden yhtymäkohtien hyödyntäminen turvallisuusjohtamisessa. Sisältöä: Yritystoiminnan turvallisuusriskit ja tapaturmateoriat. Yritysturvallisuuden kehittäminen ja vahinkoriskien hallinta. Yrityksen työsuojelutoiminta ja työsuojeluohjelman laatiminen. Turvallisuusorganisaation muodot ja johtaminen. Turvallisuustoiminnan analysointi, mittaaminen ja auditointi. Suoritustapa: Hyväksytty välikoe/tentti ja seminaarityö. Oppimateriaali: Pertti Kerko Turvallisuusjohtaminen. Edeltävät opinnot: Suositellaan A Kuljetus- ja vakuutusoikeus, A243201Logistiikan johtaminen, A Johtamisoppi tai A Yrityssuunnittelu, A Automatisoidut tuotantojärjestelmät, A Tuotantojärjestelmän simulointi. A Toiminnanohjausjärjestelmät 1, A Toiminnanohjausjärjestelmät 2. A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 2 ov, II-III Enterprise Resource Planning Systems 1 Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia, miten toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään yrityksissä samalla opitaan myös yritysten toimintaa. Kurssin aikana tutkitaan yritysten prosesseja ja ERP-järjestelmien tukea niiden hallintaan. Tutustutaan erilaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin. Toteutus: Virtuaalitehtaan ohjelmistojen soveltaminen erityisesti SAP-järjestelmä, luentoja Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Oppimateriaali: Ohjelmistojen ohjekirjat, muu luennoilla ilmoitettava materiaali Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 3 ov, III-IV Enterprise Resource Planning Systems 2 Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventää toiminnanohjausjärjestelmien osaamista valituilla erityisalueilla. Kurssin aikana tarkastelun kohteeksi otetaan useita toiminnallisuuksia, joita voivat olla toimitusketjun hallinta, tietovarastointi, tuotannonohjaus jne. Toteutus: Yritysyhteistyö, Virtuaalitehtaan ohjelmistojen soveltaminen erityisesti SAP-järjestelmä, luentoja. Suoritustapa: Laaja harjoitustyö. Oppimateriaali: Ohjelmistojen ohjekirjat, muu luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: A Toiminnanohjausjärjestelmät

13 A Automatisoidut tuotantojärjestelmät 2 ov, IV Automated Manufacturing Systems Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää automatisoidun tuotantojärjestelmän toimintaa ja ymmärtää eri osajärjestelmille asetettavat vaatimukset. Sisältöä: Automatisointistrategiat. Automatisoitujen tuotantojärjestelmien mitoitus, virtauslinjat, puskurivarastot ja kokoonpanon automatisointi. Kuljetus- ja varastointijärjestelmien liittäminen ja mitoitus. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava aineisto. Edeltävät opinnot: Suositellaan: A Valmistustekniikka, A Automatiikka, A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat. A Tuotantojärjestelmän simulointi Production System Simulation 3 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija suunnittelee tuotantojärjestelmää kuvaavan simulointimallin, suorittaa erilaisten tilanteiden simulointeja sekä analysoi järjestelmän toimintaa eri näkökulmista. Toteutus: Harjoituksia 44 h. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Quest-ohjekirjat. Edeltävät opinnot: Jompikumpi seuraavista: A Tuotannonohjaus tai A Automatisoidut tuotantojärjestelmät. A Kuljetustalous Transport Economy 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää kuljetustuotannon talousprosessin ohjaukseen ja suunnitteluun erilaisissa yritysympäristöissä. Opiskelija hallitsee kuljetustalouden peruskäsitteet ja laskentamenetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä käytännön suunnittelu-, ohjaus- ja valintatilanteissa. Sisältöä: Kuljetustuotannon peruskäsitteet ja tunnusluvut. Kuljetusyrityksen talousprosessi ja pääoman kiertokulku. Kuljetuskustannusten muodostuminen, kustannusten ryhmittely ja toimintolaskennan perusteet. Tuote-ja asiakaskohtainen kuljetusten hinnoittelu. Ajoneuvokohtaisen kustannuslaskennan suorittaminen ja ATK:n hyväksikäyttö. Kuljetusten taloudellin ohjaus ja seurantamenetelmät. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Mikko Haapanen, Reijo Oksanen: Kuljetustalous, Ekondata Oy. Ekonvisioohjelman tietokannat. Luentomoniste. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous, A Sisäinen laskentatoimi, A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Satamatoiminnot Port Operations 2 ov, III Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää satamien merkityksen vienti-, tuonti- ja transitoliikenteen logistisessa ketjussa sekä tuntee satamien tehtävät osana kansainvälisiä kuljetuksia. Sisältöä: Satamien historia. Satamatoimintoihin liittyvät käsitteet. Suomen satamat ja erilaiset satamatyypit. Sataman sidosryhmät. Sataman toimintoprosessit ja tehtävät. Satamaalueet ja satamatekniikka. Satamaoperaattorit, ahtaus- ja laivanselvitysliikkeet, meklarit, huolinta- ja kuljetusliikkeet, terminaalitoiminta, varastointi, pakkaus ja yksiköinti satamissa. Satamatoimintojen kehittäminen ja johtaminen. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Koskinen ym.: Huolinta-alan käsikirja, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry, Jouko Santala: Kauppamerenkulku ja satamatoiminnot. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Päätoiminen tuntiopettaja Esa Koivu. Edeltävät opinnot: A Kuljetusjärjestelmät, A Varastotekniikka ja -talous, A Kuljetustalous. A Operaatiotutkimus Operations Research 3 ov, II III Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee operaatiotutkimuksen käyttömahdollisuudet ja osaa mallintaa ongelmia. Sisältöä: Operaatioanalyysin käsite. Toimintaverkot, ennustusmenetelmät, lineaarinen ohjelmointi, kuljetusten optimointi, jonoteoria, simulointi, varastojen optimointi, päätöksenteon teoriaa. Hyödynnetään käytössä olevia ohjelmistoja. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Opettaja: Lehtori Pekka Mättö. Edeltävät opinnot: Tietotekniikan peruskurssit. 187

14 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Varastotekniikka ja -talous 3 ov, III Warehousing Operations and Economy Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa suunnitella varasto- ja terminaalitiloja sekä kykenee käyttämään yleisimpiä varastojen ohjaus- ja valvontamenetelmiä. Sisältöä: Yrityksen varastointistrategiat, motiivit ja tehtävät Varastotyypit, varastojen työnkulku, materiaalivirtauksen suunnittelu, varastointitavat ja sisäiset kuljetukset. Varastonohjausmenetelmät, viivakoodit ja automaattinen tunnistus. Varastotilojen mitoitus, layout- ja liikennesuunnittelu. Eräkoon, täydennysvälin ja varmuusvaraston optimointi. Varastointikustannusten laskenta ja taloudellinen ohjaus. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Reijo Pouri: Varastoinnin tekniikka, Rastor. Tersine R.: Principles of inventory and materials management. Lambert, Stock: Strategic logistics management, luvut Opetusvideoita. Luentomoniste. Erityistä: Korvaa opintojakson syksystä 2001 alkaen. Opettaja: Lehtori Olli Huuskonen. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous, A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Pakkaustekniikka Packaging Technology 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot nykyaikaisesta pakkausteknologiasta logistiikkajärjestelmässä sekä tuotteiden valmistuksen ja markkinoinnin osana. Sisältöä: Pakkauksen tehtävät ja merkitys. Tuotteen ja jakelun pakkaukselle asettamat vaatimukset. Logistinen pakkaussuunnittelu. Pakkausmateriaalit ja menetelmät. Pakkausten standardisointi, mitoitus ja testaaminen. Pakkausten tunnistaminen ja merkinnät. Pakkausten käsittely, hävittäminen ja kierrätys. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitukset. Oppimateriaali: Karjalainen, Ramsland: Pakkaus. Suomen Pakkausyhdistys ry: Tehokkaat päivittäistavarapakkaukset (opasvihkonen), Pakkausalan peruskurssin monistemateriaalia. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy: Pakkaukset hyötykäyttöön (opasvihkonen). Luentomoniste. Opettaja: Lehtori Olli Huuskonen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät, A Varastotekniikka. A Kuljettimet ja lähisiirtotekniikat 2 ov, II-III Conveyors and Transfer Technology Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa perustiedot tuotantoon ja varastointiin liittyvistä sisäisistä kuljetuksista sekä kuljetusvälineiden ominaisuuksista, käytöstä ja mitoituksesta erilaisissa lähisiirtotehtävissä. Sisältöä: Materiaalitoiminnot. Kuljetusanalyysin suorittaminen. Kuljetusten ja kuljetusvälineiden ryhmittely. Kuljetettavan materiaalin ja materiaalivirran ominaisuudet. Kuljetussysteemin suunnitteluperusteet. Kuljettimet, siirtimet, vaunut, nostokoneet, kuormaajat ym. työkoneet: rakenne, ominaisuudet ja soveltuvuus erilaisiin kuljetustehtäviin. Kuljetinjärjestelmän ohjausautomatiikka. Kuljetusväylien mitoittaminen, turvallisuusnormit ja kuljetusvahinkojen ennaltaehkäisy. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: R. Parkkinen, J. Kemiläinen, M. Verkasalo: Kuljetinjärjestelmän suunnittelu kevyeen kappaletavaratuotantoon 1987, Oulun yliopisto, Konetekniikan osasto (raportti n:o 59). Jaakko Heikelä: Kuljetustekniikan luentomonisteet, JyTol. Luentomoniste. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät, A Varastotekniikka. A Logistiikan projektityö Logistics Assignment 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy sovitun toimeksiannon pohjalta tehtävän harjoitustyön muodossa erilaisiin logistiikan ongelmiin, kehitysprojekteihin ja työtehtäviin sekä oppii itsenäisesti soveltamaan opinnoissaan esitettyjä malleja ja ongelmanratkaisutapoja. Sisältöä: Harjoitustyön hankinta, toimeksiannon määrittely, tehtävän rajaus ja tavoitteet. Työn sisällön jäsentely, aikataulutus, resurssit ja organisointi. Perehtyminen työkohteeseen, tietojen keräys ja analysointi. Ongelmien tunnistaminen ja kehityskohteiden määrittely. Vaihtoehtoisten ratkaisujen kuvaus, toiminnalliset ja taloudelliset vertailut. Ehdotukset, raportointi ja työn luovutus toimeksiantajalle. Suoritustapa: Seminaareihin osallistuminen ja hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Aiheeseen liittyvät kirjat, tutkimusraportit, luentomonisteet ym. materiaali. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet tai A Kuljetusjärjestelmät ja ainakin 188

15 kaksi kurssia suraavista: A Hankintatoiminta, A Kuljetustalous, A Varastotekniikka, A Kansainväliset kuljetukset, A Logistiikan johtaminen. A Logistiikan perusteet Basics of Logistics 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää logistiikan ja sen osa-alueiden perusteisiin eri näkökulmista. Tavoitteena on omaksua logistisen prosessin kokonaisajattelu arvoketjujen hallinnassa. Sisältöä: Logistiikan käsite, määritelmät, näkökulmat ja kehityssuunnat. Logistiikan taloudellinen merkitys yrityksille ja kansantaloudelle. Logistinen prosessi, yrityksen materiaali-, tietoja pääomavirtojen ohjaus. Arvoketju- ja elinkaariajattelu: hankinta-, tuotanto-, jakelu- ja kierrätyslogistiikka. Logistiikan perusstrategiat, logistiikkapalvelujen tuottaminen ja hankinta. Logistiikan laskentamallit ja tunnusluvut. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Karrus Logistiikka. WSOY. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. A Kuljetusjärjestelmät Transport Systems 3 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee kuljetusjärjestelmien perustekniikat ja osaa analysoida ulkoisia kuljetuksia, valita kuljetusmuodon ja sopivan kaluston kuhunkin kuljetustehtävään sekä kehittää kuljetusten ohjausta ja palvelukykyä. Sisältöä: Kuljetusten historia ja infrastruktuurin kehittyminen. Kuljetukset logistisen järjestelmän osana. Kuljetuspolitiikka ja -markkinat. Kuljetusmuodot: tie-, rautatie-, vesi- ja ilmakuljetukset. Kuljetusketjut, terminaalitoiminta ja jakelu osana markkinointia. Yhdistettyjen kuljetusten tekniikat sekä erikoiskuljetukset. Kuljetusten analysointi, suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen. Toteutus: Luentoja 50 t, yrityskäyntejä 16 t. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen: Kuljetukset logistiikan osana, TTKK:n julkaisu 29, Luentomoniste: Kuljetusjärjestelmät Opettaja: Lehtori Olli Huuskonen. Edeltävät opinnot: P Teollisuustalous, A Logistiikan perusteet. A Kansainväliset kuljetukset International Transports 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehtyä kansainvälisten kuljetusten erityispiirteisiin sekä Suomen vienti- ja tuontikaupan kuljetusjärjestelyihin. Sisältöä: Kansainväliset kuljetusmarkkinat, kuljetusreitit ja -ketjut. EU:n kuljetuspolitiikka ja lainsäädäntö. Kansainväliset kuljetusorganisaatiot, yhteenliittymät ja järjestöt. Kuljetusmuodot ja kansainvälisiä kuljetuksia koskevat yleiset säännökset ja sopimukset. Liikenne- ja kuljetusluvat sekä kansainvälisten kuljetusten rahtikirjat. Kuljetukset kansainvälisessä kauppatapahtumassa, kuljetussopimukset. Kansainvälisten kuljetusmarkkinoiden logistiset muutostekijät. Satamien toimintaympäristö ja kansainvälisten kuljetusten kehitysnäkymät. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry: Huolinta-alan käsikirja Luentomoniste: Kansainväliset kuljetukset Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet tai A Kuljetusjärjestelmät. A Huolintatoiminta Forwarding Operations 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee huolintatoiminnan aseman ja tehtävät vienti- ja tuontikaupan logistisessa ketjussa sekä hallitsee huolinta-alan käsitteet, säännöstöt ja eri tapahtumien teoreettisen taustan. Sisältöä: Huolintatoiminta logistisessa ketjussa. Huolinnan käsite. Huolitsijan velvollisuudet ja tehtävät. Pohjoismaisen Speditööriliiton määräykset. Yhteisökauppa ja ulkokauppa sekä niihin liittyvät säännökset, sopimukset ja asiakirjat. Maksutavat, tullauskäytäntö, tilastointi ja toimitusten valvonta. Informaatiotekniikan mahdollisuudet huolinnassa, mm. EDI-tullaus. Vapaavarastot ja tulliterminaalit. Riskien hallinta ja vakuuttaminen. Käytännön esimerkkejä ja harjoituksia vienti-, tuonti- ja transitohuolinnasta. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Harri Koskinen ym.:, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry: Huolinta-alan käsikirja Luennoilla ilmoitettava muu kirjallisuus ja monisteet. Opettaja: Lehtori Maiju Hankia. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät, A Sataman tietojärjestelmät, suositellaan A Kansainväliset kuljetukset. 189

16 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Vaarallisten aineiden kuljetukset 2 ov, III-IV Transportation of Dangerous Goods Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä sekä perehdyttää vaarallisten aineiden luokitukseen, pakkaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen eri kuljetusmuodoissa. Sisältöä: Vaarallisten aineiden luokitus ja kuljetusten suunnittelu. Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä: VAK-/ADRmääräykset. Rautatiekuljetukset: RID-määräykset. Merikuljetukset: IMDG-koodi, IMO:n bulk-koodit, MARPOL-sopimus. Lentokuljetukset: ICAO-TI-määräykset/IATA-koodit. Pakkaukset, merkinnät, vapaarajat, yhteenkuormauskiellot, kuljetuskalusto, turvallisuusohjeet ja vastuunjako. Turvallisuusneuvonantajan nimeäminen. Perehtyminen käsikirjojen käyttöön ja tiedonhakuun esimerkkien avulla. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Lakikokoelma: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä IMDG-koodi Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen (ADR) ja yliopettaja Jorma Vainio (IMDG ym.). Edeltävät opinnot: A Ympäristötekniikan peruskurssi, A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Lastinkäsittelymenetelmät Cargo Handling 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee erilaisten lasti- ja tavaralajien lastinkäsittelymenetelmät ja osaa valvoa satamissa alusten lastausta, ahtausta ja lastin kiinnittämistä. Sisältöä: Alustyypit ja kuljetettavat lastit, lastaus- ja purkausmenetelmät, lastin kiinnityksen aiheuttamat rasitukset, lastaussuunnittelu, ahtaus ja lastin hoito kuljetuksen aikana, lastin valvonta ja kuljetusvahinkojen ehkäiseminen. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: ICHCA Suomen osasto: Kuormansidontakäsikirja Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus ja luentomonisteet. Opettaja: Yliopettaja Jorma Vainio. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. A Merikuljetukset ja merenkulkutalous 2 ov, II Shipping and Maritime Economy Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee merikuljetusten liikennemuodot ja rahtaustoiminnan yleiset periaatteet sekä taloudelliset toimintaedellytykset. Sisältöä: Kuljetettavat tavaralajit ja lastit, hakurahti- ja linjaliikenne, alustyypit ja niiden käyttöalueet, alusten kustannusrakenne, hinnoittelu ja rahditus, alusinvestointien rahoitus. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Jouko Santala: Kauppamerenkulku ja satamatoiminnot. Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus, luentomonisteet. Opettaja: Päätoiminen tuntiopettaja Esa Koivu. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät A Logistiikan johtaminen Management of Logistics 2 ov, IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventyä arvoketjujen analysointiin ja hallintaan, logistiikkastrategian kehittämiseen sekä logistiikan johtamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Sisältöä: Logistiikan kehitysvaiheet. Arvoketjut, liikeideat ja logistiikka. Perusstrategiat: kustannusjohtajuus, erilaistaminen (differointi) ja keskittyminen (fokusointi). Logistinen ajattelu tuotannossa ja markkinoinnissa. Logistiikkastrategian määrittely, päämäärät ja tavoitteet. Erilaiset ismit logistiikan johtamisessa. Logistiikan organisointi, koordinointi, informaation hallinta ja tulosten mittaaminen. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitukset. Oppimateriaali: Kaij E. Karrus: Logistiikka. Reijo Pouri: Businesslogistiikka. Bowersox, Closs: Logistical Management. Integrated Supply Chain Process. Gattorna, Walters: Managing the Supply Chain. Lehtiartikkeleita ja monisteita. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät sekä joku seuraavista kursseista A Kuljetustalous, A Varastotekniikka tai A Logistiikan mallintaminen. A Logistiikan mallintaminen Modelling of Logistics 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tutustuttaa opiskelijat logististen toimitusketjujen analysointimenetel- 190

17 miin, simulointi- ja optimointimalleihin sekä ohjelmistosovelluksiin ja niissä käytettyihin ratkaisumenetelmiin. Sisältöä: Mallintamisen perusteet. Kuljetusten suunnittelun optimointimallit ja -sovellukset. Optimointimallien soveltaminen eri ongelmiin. Algoritmit. Kaupalliset ATK-ohjelmistot. Simulointiharjoituksia ja - pelejä. Suoritustapa: Hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus ja luentomonisteet. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen, lehtori Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet ja A Kuljetusjärjestelmät tai A Kuljetukset logistisessa järjestelmässä, A Kuljetustalous, A Operaatiotutkimus. A Supply Chain Management 3 ov, III-IV Edeltävät opinnot: A Logistiikan perusteet, A Kuljetusjärjestelmät. Suositellaan: A Logistiikan johtaminen, A Kansainväliset kuljetukset, A Huolintatoiminta tai A Yrityssuunnittelu. A Logistiikan operatiiviset järjestelmät 2 ov, III-IV Logistics Information Systems Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on saada kokonaiskuva logistiikan operatiivisista järjestelmäratkaisuista. Sisältöä: Eri kuljetusmuotojen (maa/meri/ilma) operatiiviset järjestelmät, varastonhallinnan tietojärjestelmät, huolintayritysten järjestelmät. Suoritustapa: Osallistuminen yritysvierailuihin, hyväksytty tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan näkemystä tilaustoimitusprosessin hallinnasta sekä yleensä toiminnan ohjauksesta. Opintojakso on englanninkielinen ja järjestetään erikseen sovittaessa. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja esitelmät sekä tentti. Oppimateriaali: Englanninkielinen aineisto ilmoitetaan kurssin alkaessa. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: logistiikan ja toiminnanohjauksen periaatteiden tuntemus sekä englanninkielen kirjallinen hallinta. A Logistiikkapalveluyritykset Logistics Service Companies 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisia logistiikkapalveluja tuottavien yritysten toimintaan (vähintään viisi yrityskäyntiä). Sisältöä: Logistiikkapalveluyritykset: kuljetusyritykset, varastohotellit, huolintaliikkeet, terminaaliyhtiöt, varustamot, lento- ja pikarahtiyhtiöt, logistiikkakeskukset, pakkaus- ja materiaalinkäsittely-yritykset, logistiikan konsulttiyritykset. Kotimaiset yrityskäynnit ja mahdollisesti myös ulkomaisia tutustumiskohteita ennakkoon laaditun ja sovitun suunnitelman mukaisesti. Suoritustapa: Hyväksytty portfoliokansio yrityskäynneistä. Oppimateriaali: Logistiikan palveluhakemistot ja yritysesitteet. Opettaja: Yliopettaja Reijo Oksanen. A Tunnistus- ja paikkatietotekniikka 2 ov, III Identification and Positioning Technology Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot tunnistus-, paikannus- ja navigointijärjestelmistä, niiden ominaisuuksista ja käytöstä logistisissa toiminnoissa ja turvajärjestelmissä. Sisältöä: Logististen toimintojen tunnistus- ja paikannustarpeet. Tunnistustekniikat: viivakoodit, saattomuistit, optinen tunnistus, magneettinen tunnistus, hahmontunnistus, äänentunnistus, älykortit, biometrinen tunnistus. Tiedonkeruu ja seurantajärjestelmät. Satelliittinavigointi, GPS-paikannus, sensoripaikannus, majakkapaikannus. Automaattinen ajoneuvojen tunnistus. Luotettavuus ja häiriöt. Suojaukset ja turvajärjestelmät. Käyttö- ja ylläpitokustannukset. Suoritustapa: Hyväksytty koe/tentti ja harjoitustehtävät. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: A Tiedonsiirtojärjestelmät. A Verkkoliiketoiminta E-Commerce 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää verkkoliiketoiminnan tekniikoihin Sisältöä: Tietoverkkojen peruskäsitteet, EDI/OVT, intranet, extranet, 191

18 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sähköinen kaupankäynti. Liittymät toiminnanohjausjärjestelmiin. Tietoturva. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja harjoitustehtävät, osallistuminen yritysvierailuihin. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Internet-peruskurssi. A Kansainväliset toiminnot 2 ov, III-IV International Business Operations Tavoitteet ja sisältö: Antaa perustiedot vientitoiminnasta ja ulkomaisista operaatioista. Sisältöä: Vientikaupan toimintavaihtoehdot, lisensiointi, franchising, sopimusvalmistus, projektivienti, ulkomaiset tytäryritykset, yhteistyösopimukset ja vastakauppa. Opiskelijat laativat seminaariesitelmän annetusta aiheesta. Suoritustapa: Hyväksytty osallistuminen, seminaarityö. ja tentti Oppimateriaali: Luostarinen, Welch: International Business Operations. Laine Anja (toim), Vientihinnoittelu, FINTRA Ulkomaankaupan erikoistermit, FINTRA no 10. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet. A Markkinoinnin suunnittelu 2 ov, III-IV Marketing Planning and Strategy Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa selkeä kuva tuotantohyödykkeitä valmistavan yrityksen markkinoinnin ja samalla koko toiminnan suunnittelusta. Sisältöä: Toimintaympäristön analysointi, sisäisen toiminnan kartoitus. Tavoitteiden asetanta ja keinojen valinta. Taloudellisten vaikutusten arviointi ja markkinointisuunnitelman laatiminen. Opiskelu perustuu esimerkkiyrityksen suunnitteluprosessin läpikäyntiin. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Oppimateriaali: MET, Markkinoinnin tuloksellinen johtaminen, kurssikansio. Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet. A Kansantalous Economics I 2 ov, II-IV Tavoitteet ja sisältö: Kansantalouden perusteiden oppiminen. Sisältöä: Taloudellinen kiertokulku. Yrityksen teoriaa, kuluttajan teoriaa. Suhdannepolitiikan tavoitteet, keinot ja rajoitteet. Markkinamuodot ja markkinamekanismien toimintahäiriöt. Rahatalouden peruskäsitteet. Talouspolitiikka. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Pekkarinen-Sutela: Kansantaloustiede 1. Luennoilla ilmoitettava materiaali. A Kansantalouden jatkokurssi Economics II 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Syventää kansantalouden peruskurssilla opittuja tietoja. Sisältö määritellään, kun opintojaksoa tarjotaan valittavaksi. Toteutus: Luentoja ja harjoitustöitä 44 t. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Ilmoitetaan luennoilla. Edeltävät opinnot: A Kansantalous. A Markkinointitutkimukset 1 ov, II-IV Marketing Research Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa tehdä/ teettää markkinointitutkimuksen, tuntee eri menetelmiä ja lähestymistapoja, joilla tutkimus toteutetaan ja tulokset analysoidaan. Sisältöä: Käsitteet, tutkimuksen valmistelu, kirjoituspöytä- ja kenttätutkimus, tulosten käsittely. Suoritustapa: Harjoitustyö ja/tai tentti. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Oppimateriaali: Lahtinen & al Markkinoinnin tutkiminen ja johtaminen, luvut 1 16, Avaintulos. Opettaja: N.N. Edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet. A Asian Studies 1 cr, II-IV Objective: The course aims to promote the student s knowledge of the Asian countries which are important from the Finnish point of view with a focus on trade, economic and political situation, history, religion and culture. Assessment: Written examination and exercises. Lecturer: Mr Victor San, Kotka Note: Language of instruction is English. 192

19 A Uudet tietotekniset ratkaisut New Information Technology 2 ov, III-IV A Tietohallintostrategiat IT Strategies 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Antaa ajankohtainen kuva tietoteknologian kehityksestä ja kehityksen merkityksestä liiketoiminnassa. Opitaan seuraamaan tietoteknologian kehitystä ja luodaan edellyksiä sen edistykselliselle soveltamiselle. Sisältöä: Kurssilla perehdytään nykyisiin ja kehittyviin laite- ja verkkoteknologioihin. Arvioidaan ratkaisujen vaikutuksia ja merkitystä yritystoiminnassa. Tarkastelussa pääpaino on tuotantotalouden ja logistiikan alaan kuuluvilla ratkaisuilla. Suoritustapa: Hyväksytty tentti ja seminaarityö. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali ja luentomonisteet. Opettaja: Juhani Heikkinen. Edeltävät opinnot: Tietotekniikan perusteet. A Graafisen suunnittelun ohjelmistot, A Logistiikan IT-ratkaisut, A Tietohallintostrategiat. A Graafisen suunnittelun ohjelmistot Graphical Design Software 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia graafisten suunnittelun ohjelmistojen käyttöä ja tietokonegrafiikan käyttöä verkkojulkaisuissa. Sisältöä: CAD-ohjelmien käyttöä, kuvankäsittelyohjelmien käyttöä, multimedia, graafisen tiedonkäsittelyn teoriaa. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori N.N. A Logistiikan IT-ratkaisut 2 ov, II-III Logistics IT hardware solutions Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia, millaista erityistä IT-laitetekniikkaa logistiikassa käytetään. Sisältöä: Ajoneuvotietokoneet, ajoneuvojen sisäiset väylät ja seurantajärjestelmät, Intelligent Transport Systems ratkaisuja, ajoneuvojen ja varastojen langaton tiedonsiirto jne. Toteutus: Tutustuminen yritysten ratkaisuihin, yhteistyö laitetoimittajien kanssa, luentoja. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia ITstrategian suunnittelu ja erilaisia strategisia vaihtoehtoja. Sisältöä: IT-strategian osa-alueet, investoinnit, ulkoistaminen, yrityksissä toteutettavien strategioiden vertailua. Toteutus: Yritysyhteistyö, luentoja ja harjoituksia. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Oppimateriaali: Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Juhani Heikkinen. A Projektityöskentely Project Management 2 ov, I-II Tavoitteet ja sisältö: Perehdyttää opiskelija projektien organisointiin, ohjaamiseen, toteutukseen, ryhmätyöskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja raportointiin. Opiskelija kykenee itsenäisesti ja työryhmässä toteuttamaan projekteja. Sisältöä: Projektitoiminta, projektin organisointi., projektisuunnitelman tekeminen, aikataulutekniikat. Projektin valvonta ja ohjaus. MS-Project ohjelman perusteet. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet/tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen A Projektityö 1 2 ov, III ja IV A Projektityö 2 2 ov A Projektityö 3 2 ov A Erikoistyö 1 ov A Tuotantotekniikan projektityö 2 ov Project Assignment Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy sovitun toimeksiannon pohjalta käytännössä ongelmanratkaisuun sekä projektisuunnitteluun ja oppii tulevaan ammattiin liittyviä asioita. Sisältöä: Projektin hankinta. Projektisuunnitelman laatiminen. Työnjako ja organisointi. Perehtyminen työkohteeseen, tietojen keräys ja analysointi. Ongelmien tunnistaminen ja kehityskohteiden määrittely. Vaihtoehtoisten ratkaisujen kuvaus, toiminnalliset ja taloudelliset vertailut. Ehdotukset, raportointi ja työn luovutus toimeksiantajalle. Toteutus: Itsenäistä ryhmätyötä, seminaareja sekä projektinohjaukseen liittyviä luentoja. 193

20 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Suoritustapa: Seminaareihin osallistuminen ja hyväksytty harjoitustyö. Oppimateriaali: Aiheeseen liittyvät kirjat, tutkimusraportit, luentomonisteet ym. materiaali. Opettajat: Yliopettajat Timo Mustonen, Reijo Oksanen ja Esko Simonen. Edeltävät opinnot: Riittävät projektityössä tarvittavat ammattiopinnot suoritettu. A Rakennuttaminen Construction Management 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Kurssi antaa valmiudet toimia rakennuttajan edustajana rakennushankkeen toteutuksessa. Opiskelija tuntee rakennushankkeen ohjausmenetelmiä, yhteistyömuotoja ja sopimustekniikkaa. Sisältöä: Rakennushankkeen kulku. Osapuolet ja heidän tehtävänsä. Hankkeen kustannusohjaus. Tarjouspyyntöasiakirjat, urakkasopimukset ja yleiset sopimusehdot. Työnaikainen valvonta, kokoukset ja tarkastukset. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: Rakennuttaminen. Rakentamistalous 2 A. Liuksiala: Rakennusalan sopimustekniikkaa. Rakennustyö. Kustannuslaskennan ja -arviolaskennan opetusaineisto (SRTL). Talonrakennuksen kustannustieto. Opettaja: Yliopettaja Tarmo Kontro. Edeltävät opinnot: Teollisuustalous 1. kannalta ja osaa yhdistää sen yrityksien päätöksentekoon. Sisältöä: Talous ja ympäristö. Ympäristöpolitiikka ja lainsäädäntö. Tuotteen elinkaari ja LCA- analyysi. Ympäristönhallintajärjestelmät, EMAS ja ISO Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet, harjoitustyöt ja excursiot. Oppimateriaali: Linnanen, Boström, Miettinen 1994: Ympäristöjohtaminen. Luennoilla ilmoitettava aineisto. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. Edeltävät opinnot: Ympäristötekniikan peruskurssi. A Ongelmanratkaisumenetelmät Problem Solving 1 ov, I-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tutustuu erilaisiin luovan ongelmanratkaisun menetelmiin ja osaa käyttää niitä myöhemmin erilaisissa tilanteissa. Sisältöä: Ongelmanratkaisun vaiheet. Erilaisia ideoiden tuottamisen ja ongelman ratkaisun menetelmiä kuten ongelmahierarkia, aivoriihi, tuumatalkoot ja tuplatiimi. Suoritustapa: Osallistuminen ryhmätöihin tuntien aikana. Hyväksytyt muut harjoitustyöt. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty ja siinä on läsnäolovelvollisuus. Oppimateriaali: Virkkala: Luova ongelmanratkaisu. Luennoilla ilmoitettu aineisto. Opettaja: Yliopettaja Timo Mustonen. A Prosessitekniikka Process Technology 2 ov, III IV A Tekninen piirtäminen Mechanical Drawing 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee keskeiset yksikköprosessit ja osaa koota niistä kokonaisuuksia. Sisältöä: Yleisimmät yksikköprosessit, mekaaniset ja kemialliset, lämmönsiirto ja aineensiirto. Esimerkkejä prosessiteollisuudesta, mm. puunjalostus, öljynjalostus, muovien valmistus. Veden ja kaasujen puhdistus. Suoritustapa: Hyväksytyt välikokeet ja harjoitukset. Oppimateriaali: AKH, Yleinen prosessitekniikka- monisteet. Otava, Pihkala, Salminen: Prosessitekniikan kokonaisprosessit. Luennoilla ilmoitettava aineisto. Opettaja: Tkl Kauko Mononen Edeltävät opinnot: Fysiikka ja kemia. A Ympäristöjohtaminen Environmental Management 2 ov, III-IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa laatia ja tulkita teknisiä piirustuksia sekä ymmärtää dokumentoinnin merkityksen. Hän osaa laatia yksinkertaisia kuvia CAD- järjestelmän avulla. Sisältöä: Suunnittelijan työtehtävät. Standardisointi. Tiedon esittämismuodot, dokumentoinnin periaatteet. Piirtämissäännöt ja välineet. Koneenpiirustuksen perusteet. Tietokoneavusteisen piirtämisen perusteet. Suoritustapa: Hyväksytyt harjoitustyöt ja välikokeet. Oppimateriaali: Autio, Hasari: Koneenpiirustus ammatilliselle korkea-asteelle. Pere: Koneenpiirustus 1 ja 2. Pere: Sähköpiirustus. Luennoilla ilmoitettava materiaali. Opettaja: Lehtori Martti Vetri. Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää ympäristönäkökohtien merkityksen yrityksien 194

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Business Logistics Tutkinto: liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike:

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 207 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 17.1. Tavoitteet Koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä teollisuustalouden alueella tuotannon, yritystalouden, strategisen johtamisen, markkinoinnin sekä

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa

Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Excellence in Action: AMK yritysrajapinnassa Koulutus ja tutkimusvastaava: Tuotantotalouden koulutus Liiketoimintaosaaminen ja prosessien johtaminen TKI Ryhmän päällikkö Tero Reunanen Yritysrajapintaa

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 28.10.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 21.11.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Monimuotoryhmien aloituspäivät ovat lyhemmät ja ovat vain 24. - 25.8.2015 välisenä aikana.

Monimuotoryhmien aloituspäivät ovat lyhemmät ja ovat vain 24. - 25.8.2015 välisenä aikana. Uusien opiskelijoiden aloitusjakso 2015 Aloitusjakso aloittaa opinnot ammattikorkeakoulussa ja sen tarkoitus on tutustuttaa opiskelija tutkinto-ohjelmaansa, koulun toimintatapoihin ja järjestelmiin sekä

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 12.9.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan otetaan syksyllä 2010 alkavaan ryhmään 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 202 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 17.1. Tavoitteet Koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä teollisuustalouden alueella tuotannon, yritystalouden, strategisen johtamisen, markkinoinnin sekä

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja Pääaineinfo 2015-16 Kustannusjohtaminen Cost Management Professorit: Timo Kärri Hannu Rantanen (Lahti) Lisätietoja: Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi Yliopisto-opettaja Pääaine pähkinänkuoressa menetelmät

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot