Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi: pk-yritysten tulevaisuuden haasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi: pk-yritysten tulevaisuuden haasteet"

Transkriptio

1 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi: pk-yritysten tulevaisuuden haasteet Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari, Mikkeli Totti Könnölä, Gaia Group Oy 1

2 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi - Tavoitteena alan kilpailukyvyn parantaminen Mikä on tutkimuksen merkitys teollisuudelle? Innovatiivisuuden lisääminen alalla joka on toiminut suojatuilla markkinoilla EU:n liittymiseen asti jonka katteet ovat pieniä jonka tutkimuspanostukset ovat alhaiset Elintarviketeollisuutta ei rajata liian suppeasti Ideoista hyötyvät myös muut toimijat ja uusien innovaatioiden toteutus vaatii yhteistoimintaa 2

3 Hanke koostui kahdesta osasta Kartoitus elintarviketeollisuuden tilasta, tarpeista ja tulevaisuuden haasteista Tekesin toimeksianto Tutkimusjärjestelmän arviointi: miten tutkimus vastaa haasteisiin? mikä on teknologiaohjelmien merkitys? Haastattelut Työpajat Kansainvälinen yhteistyö Tekesin ja ETL:n toimeksianto Teknologiaennakointi: miten teknologiat vastaavat haasteisiin? 3

4 Hanke kattoi kolme eri näkökulmaa TEOLLISUUSJÄRJESTELMÄ TUOTANTO ALKU- ELINTARVIKE- TEOLLISUUS KAUPPA KULUTTAJAT TUTKIMUSJÄRJESTELMÄ Biotekniikka Lääketiede Kemia ja mikrobiologia Ravitsemustieteet Kasvintuotanto- ja kotieläintieteet Taloustieteet Tekniset tieteet Tietojenkäsittelytieteet Käyttäytymis- ja kuluttajatutkimus TEKNOLOGIAJÄRJESTELMÄ BIOTEKNOLOGIAT TUOTANTOTEKNOLOGIAT INFORMAATIO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAT 4

5 Työpajojen teemoiksi valittiin keskeisimmät tulevaisuuden haasteet 1. Kuluttajien tarpeet ja uudet teknologiat 2. Pienten yritysten teknologiatason nosto 3. Tiedonhallinnalla tehokkuutta läpi arvoketjun 4. Liiketoimintaa terveellisyydestä ja terveysvaikutteisuudesta 5. Puhtaus ja turvallisuus 6. Tutkimusinnovaatioiden kaupallistaminen 5

6 Pienten yritysten teknologiatason nosto - Rakennemuutos ja vaikutukset kilpailukykyyn EU ja kansainvälistyminen Kiristyvä kilpailu ja pääsy markkinoille Isojen tehokkuus Keskikokoisten tasapainoilu Pienten erikoistuminen Karkea jako kahdenlaisiin pieniin yrityksiin Nälkäiset (kasvua) Staattiset (selviytyminen) 6

7 Pienten yritysten teknologiatason nosto - Tehokkuutta uusilla tuotantolaitteilla Tarvetta pienille tuotantolaitteitteille erityisesti Leipomoissa marjanjalostuksessa Lihanjalostuksessa Suomessa vähän laitevalmistajia Tarvetta automaation integrointiin tuotantolaitteisiin Tarvetta myös tuotantoprosessien ja -menetelmien uudelleenorganisointiin 7

8 Pienten yritysten teknologiatason nosto - Tiedonhallinnan mahdollisuudet ICT:n hyödyntäminen nykyään vähäistä - kehittämisalueita mm. Talousseurannan parantaminen Tuotekohtaisen tiedon kerääminen Markkinatiedon kokoaminen Alihankintaketjuissa ongelmana tietosuojakysymykset Investoinnit kohtuullisia, kyse ajankäytöstä ja asenteista Tietokone ja internet-yhteys riittävät pitkälle 8

9 Valtteina Pienten yritysten teknologiatason nosto - Erikoistumisella selviytymis- ja kasvumahdollisuuksia Luonnollisuus ja tuoreus Suomalaisten raaka-aineiden monipuolinen hyödyntäminen Kehittämistarpeita Keräily- ja poimintakoneet Puhtauden ja ominaisuuksien säilyminen läpi arvoketjun Valmisruokiin liittyvät teknologiset innovaatiot Terveysvaikutusten todentaminen Palvelukonseptien kehittäminen 9

10 Pk-yritysten teknologiatason nosto -Yritykset vetureita Yritysjohdon sitoutuminen liiketoiminnan kehittämiseen Tarvitaan avointa kokemuksien jakamista ja pilotointia yhteistyöverkostoja konkreettista vertailutietoa uusista teknologioista Osaamispalveluita yrityksille, kaikkea ei tarvitse tehdä itse, esim. Yhteistyöhankkeiden valmistelu- ja koordinaatiopalveluja Tiedonhallinnan ulkoistamista 10

11 Puhtaus ja turvallisuus Ruoan puhtaus Mahdollisimman vapaa kaikista ruokaan kuulumattomista aineista Ruoan turvallisuus Ruokaan liittyvät terveysriskit ovat hallinnassa Verrattain hyvä tilanne Suomessa Riskit kuitenkin kasvavat, kehittämistoimet olennaisia 11

12 Puhtaus ja turvallisuus - Tulevaisuudessa riskit kasvavat Kasvava elintarvikkeiden ja ainesosien maahantuonti Uusia ainesosia kehitetään, vanhat eivät häviä Uudet patogeenit Uudet tuotantotavat RISKIT KASVAVAT Ihmisten liikkuvuus ja makutottumukset kansainvälistyvät Käsittelyn ja suojaaineiden minimointi Uusavuttomuus : hygienia ruoanvalmistuksessa ja säilytyksessä Väestön ikääntyminen => haavoittuvuus kasvaa 12

13 Puhtaus ja turvallisuus Kehittämistoimet Riskeistä viestiminen korostuu Kuluttajien turvallisuudesta vastuu kaikilla Viestintä monimuotoista (peruskuluttaja, tietoa vaativa kuluttaja, ravitsemuksen ammattilainen) Tuoteturvallisuuden hallintaa yrityksissä ylläpidettävä Testausmenetelmien ja automaation soveltaminen käytäntöön Hajautettu tiedonhallinta Osaamistason nostaminen Riskien arviointi tarve kasvaa Esim. puutteita uusien elintarvikkeiden komponenttien riskien arvioinnissa Riskien arviointi palveluiksi ja ohjelmistoiksi Turvallisuusteemasta teknologiaohjelmaksi 13

14 Puhtaus ja turvallisuus Kehitettävät teknologia-alueet Epidemiologiset testausmenetelmät (sekä luonnon että ihmisten luomien toksiinien tunnistaminen) Puhdastilateknologiat Älykkäät tuotantolaitteet, anturiteknologiat Pikatestausmenetelmät Indikaattoripakkaukset Jäljitettävyysteknologiat Riskien arviointiohjelmistot Avoimet ja yhteensopivat tietopankit Allergeenipitoisuuksien mittaamismenetelmät kuluttajille Turvallisuuteen liittyvät teknologiset ratkaisut ikääntyvälle väestölle 14

15 Tulevaisuuden kehitysnäkymiä vuoteen 2015 mennessä Kuluttajakentän pirstaloituminen jatkuu Maksukyky kasvaa => kysyntää palveluille Ikääntyminen => terveellisyys, haavoittuvuus Yhä enemmän tuotteita, uusia ainesosia, kansainvälistyminen =>Turvallisuusriskit kasvavat Lähi- ja luomutuotanto, ekologisuus ja eettisyys Klusterin monimuotoisuus lisääntyy (rajapinta esim. bio- ja lääteollisuuteen) Kilpailu kovenee, markkinat muuttuvat nopeasti 15

16 Teknologiat kehittyvät hyödynnetäänkö tehokkaasti? Pakkausindikaattorit Minimaalisen prosessoinnin osaaminen Kommunikoiva pakkaus Avoimet tuotetietopankit Prosessoiva pakkaus Personoitu ruokavalio ja ostoslista kännykässä Minimaalisen prosessoinnin uudet teknologiat Riskinarviointiohjelmistot Biometriikka Nutrigenomiikka Nopeat testausmenetelmät

17 Teknologiset painopisteet (1) Pakkaukset Kommunikoiva ja osallistuva pakkaus Linkkinä prosessointiteknologiat, tuotannonohjaus, anturi- ja kommunikaatioteknologiat, diagnostiikka Toimijoiden puute Suomessa, kuka ryhtyy veturiksi? Terveysvaikutteiset elintarvikkeiden ainesosat Suomalaisten raaka-aineiden potentiaali Laaja ainesosien skannaus ja toisaalta kysyntään vastaaminen Ainesosavalmistajien puute? 17

18 Teknologiset painopisteet (2) Älykkäät ravitsemuspalvelut Informaatioteknologioiden hyödyntäminen Mukaan terveydenhuolto ja julkinen näkökulma Hajautettu tiedonhallinta Oikea tieto saatavilla oikealle toimijalle oikeaan aikaan Hajautetun tiedonhallinnan haasteet (tiedon kokoaminen, jakaminen ja järjestelmien asteittainen kehittäminen) Turvallisuus ja riskien hallinnan teknologiat Elintarviketeollisuuden otettava vetovastuu 18

19 Suosituksia toimenpiteiksi (1) T&K tulevaisuuden voimavara Teknologia ja tutkimus ei vielä osa strategiaa Johdon sitoutuminen Tutkimuksen ja markkinoinnin yhteistoiminta Panostukset T&K:hon liian alhaiset Elintarviketeollisuuden kiinnostavuutta tulisi kasvattaa, turva tulevaisuuden innovatiivisuudelle 19

20 Suosituksia toimenpiteiksi (2) Tulosta käytännön kautta Esimerkkien ja kokemusten puute Veturiyrityksiä liian vähän (esim. ainesosien tuottajia) Pilotointilaitoksia Benchmarkkaus muihin sektoreihin Palveluliiketoiminta yksi kasvualue Erityisesti elintarvikkeiden rooli osana julkista terveydenhuoltoa Riskinarviointipalvelut Poikkisektoraalisia Tekesin teknologiaohjelmia 20

21 Suosituksia toimenpiteiksi (3) Arvoketjusta arvoverkoksi! Haasteena verkostoitunut liiketoiminta väistämätön tulevaisuuden kehityssuunta Poikkisektoraalinen ja tehokas alihankinta/ulkoistaminen Tiedon hallinta ja jakaminen - mikä on optimaalinen avoimuuden aste ja miten hallita hajautetusti? Markkinoiden muutosnopeus kasvaa: joustavat toimintamallit tarpeen Tarvetta osallistaville, poikkisektoraalisille ja tieteellisille yhteistoimintamuodoille Ennakointi, liittokokoukset, yhteiset teknologiaohjelmat 21

22 Tulokset elintarvikesektorin alueellisen kehittämisen kannalta Osaamistason nostaminen Ulkoistamisen ja neuvonnan kautta kilpailukykyä Yrityspalveluiden monipuolinen tarjonta Verkostoituminen ja yhteistoiminta keskeistä veturiyritykset/-organisaatiot merkittäviä Poikkitieteellisyys Poikkisektoraalisuus Toimenpiteiden kohdistaminen - alueellisen ennakointi- ja strategiatyön merkitys Varottava rajaamasta liikaa, yritysten erikoistumiseen on monta tietä 22

23 Hankkeen tulosten ja kokemusten hyödyntäminen alueellisessa ennakointityössä Loppuraportti tilattavissa Tekesin julkaisupalvelusta Myös - Tekes julkaisee lisäksi Uudistuva Elintarvike teknologiaohjelman ja sen arvioinnin loppuraportin englanninkielisenä CD-ROM:ina Tulosten tarkempi esittely ja suhteuttaminen alueelliseen ennakointityöhön voidaan toteuttaa yhteistyössä Alueellisena työpajatyöskentelynä 23

24 Lisätietoja Hankkeen koordinaatio: Gaia Group Oy (www.gaia.fi), projektin johtaja Mari Hjelt Könnölä ja Päivi Luoma Tekes yhteyshenkilöt: Liisa Rosi ja Eija Ahola Työpajat järjestetty yhteistyössä TKK:n Systeemianalyysilaboratorion kanssa, prof. Ahti Salo Ennakointihankkeen johtoryhmä:eija Ahola (Tekes), Juha Ahvenainen (VTT Biotekniikka), Asko Haarasilta (Suomen Rehu) Seppo Heiskanen (ETL), Helene Juhola (VTT Tietotekniikka), Annika Mäyrä-Mäkinen (Valio), Esko Pajunen (Sinebrychoff), Markku Raevuori (LTK), Liisa Rosi (Tekes), Risto Viskari (Fazer Leipomot) 24

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

SATAKUNTA VAHVA ELINTARVIKEMAAKUNTA

SATAKUNTA VAHVA ELINTARVIKEMAAKUNTA SATAKUNTA VAHVA ELINTARVIKEMAAKUNTA Tiivistelmä... 3 1 Yhteistyöohjelma linjaa suuntaa ja toimia... 4 2 Monipuolinen tuotantorakenne ja osaajaverkosto... 5 2.1 Valtakunnallisia kärkialoja ja maakunnallisia

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsinki 2012 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Cleantech Finland Workshop Messukeskus 11.9.2008 Cleantech täynnä lupauksia ja mahdollisuuksia uusille innovaatioille

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa

Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Alueelliset innovaatiokeskittymät globaalissa taloudessa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 35/2010 tiina pursula anu vaahtera mari hjelt silva paananen johanna tarvainen petra Wullings

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero

Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE. Juhlanumero Kehittyvä Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti ELINTARVIKE 5 2004 Juhlanumero 15. vuosikerta ISSN 0787-8273 Aikakauslehtien liiton jäsenlehti Julkaisija Elintarviketieteiden Seura r.y. Toimitus PL 115,

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot