Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää"

Transkriptio

1 Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää

2 1. Maapallo, ihminen ja kehitys 2. Aika toimia! 3. Tavoitteena kestävä kehitys 4. Monta polkua, sama suunta

3 1. Maapallo, ihminen ja kehitys

4 Dinosaurukset Ensimmäiset ihmisapinat Elämän historia Maakasvit Kambrikauden lajiräjähdys Ensimmäiset elämänmuodot Eläimet Fotosynteesi alkaa Monisoluiset eliöt 4550 miljoonaa vuotta sitten: Maan muodostuminen Esitumalliset eliöt Aitotumalliset eliöt Ilmakehän happipitoisuus kasvanut

5 Ihmisen historia Homo habilis käteväihminen 2,5 1,8 Mvs Homo erectus pystyihminen 1,6 Mvs 230 tvs Homo sapiens n. 250 tvs Paranthropus n. 2,7 Mvs Australopithecus eteläapina 4,4 1,7 Mvs Hominidae isot ihmisapinat -heimon synty 7,4 6,5 Mvs Nykyihminen kehittyy n vuotta sitten Sivilisaatiot syntyvät n vuotta sitten

6 Sivilisaation historia Pääsiäissaarten Rapa Nui -kulttuurin tuho Teollistumisen aikakausi Ensimmäiset suuret sivilisaatiot: Mesopotamia ja Egypti, 3100 eaa Maatalouden synty Lähi-Idässä noin v. sitten Klassisen maya-kulttuurin tuho 800-luvulla Grönlannin viikinkisiirtokuntien romahdus 1400-luvulla

7 Teollistumisen historia 2005: Öljyntuotannon kasvu pysähtyy. Öljyn hinta nousee ennätyslukemiin vuonna : Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut noin 30 % esiteollisesta ajasta. 1989: Maailman kalansaalis on huipussaan, 100 miljoonaa tonnia vuodessa. 1974: Ympäristönsuojelu vaikuttaa: ensimmäinen lohi 140 vuoteen Thames-joessa. 1938: Tutkijat kiinnittävät huomiota ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvuun. 1908: Henry Ford aloittaa T-mallin auton sarjatuotannon. 1859: Öljyntuotanto aloitetaan Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa. Noin 1700: Höyrykone keksitään, polttoaineena kivihiili.

8 2. Aika toimia

9 Planeetan rajat Ilmastonmuutos Kemiallinen saastuminen (ei vielä arvioitu) Valtamerten happamoituminen Ilmakehän aerosolien määrä (ei vielä arvioitu) Otsonikato stratosfäärissä Luonnon monimuotoisuuden väheneminen Muutokset maankäytössä Makean veden kulutus Fosforin kiertokulku Typen kiertokulku Rockström et al Nature 2009

10 Ympäristö ja inhimillinen kehitys Eroosio Puhdas vesi Sanitaatio Tulvat Kuivuus Ravinnontuotanto Ilmastonmuutos Terveys Lapsikuolleisuus Ihmisoikeudet Työturvallisuus Polttopuu Kalastus Kaivostoiminta Metsät Kemikaalit Koulutus Työntekijän oikeudet Väestönkasvu Aurinkoenergia Pakolaisuus Kaupungistuminen

11 MattMawson (CC BY-NC-ND 2.0) Talous ei kestä Ympäristötuhoista aiheutuvat kustannukset kasvoivat Kiinassa viidessä vuodessa noin 75 prosenttia ( ). Shaanxin provinssissa Keski-Kiinassa asukkaiden evakuoiminen ympäristötuhojen vuoksi maksaa lähivuosina 1,4 miljardia euroa vuodessa. Maailmanpankin arvion mukaan saastumisen kustannukset olivat Kiinassa vuonna 2007 jopa 8 12 % bruttokansantuotteesta. Lähteet: Helsingin Sanomat, Kun miljardi kiinalaista hyppää

12 Tutkimusten mukaan talouskasvu ei ole enää 1980-luvun lopun jälkeen lisännyt ihmisten kokemaa hyvinvointia Suomessa. Lähde: Tilastokeskus Millaista elämä oli 1980-luvulla? Mikä on yhteistä käsitteille hyvinvointi, elintaso ja elämänlaatu? Miten ne eroavat toisistaan?

13 3. Tavoitteena kestävä kehitys

14 Kestävän kehityksen historia Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 2012: RIO+20 konferenssi 2000: Kestävä kehitys ja vuosituhattavoitteet 2002: Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous 1992: Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi (UNCED, Earth Summit) 1987: YK:n ympäristö- ja kehityskomission raportti Yhteinen tulevaisuutemme

15 Roberto Moretti (CC BY-NC-ND 2.0) RIO+20 -konferenssi Odotukset Sitoutua kehittämään YK:n vuosituhattavoitteiden jatkoksi konkreettiset kestävän kehityksen tavoitteet (2015 alkaen) Sopia, mitä on vihreä talous ja miten sen avulla edistetään kestävää kehitystä ja vähennetään köyhyyttä Vahvistaa ja uudistaa kansainvälistä kestävän kehityksen hallintoa ja toimielinjärjestelmää Cristo Redentor, Veistos Rio de Janeirossa

16 RIO+20 -konferenssi Kestävän kehityksen päätökset Perustetaan korkean tason poliittinen foorumi Vahvistetaan YK:n ympäristöohjelmaa (UNEP) Luodaan kansainvälinen kestävän tuotannon ja kulutuksen puiteohjelma Määritellään kestävän kehityksen tavoitteet ja mittarit

17 RIO+20 -konferenssi "Vaikka Rion sopimusteksti huomioi kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan kiireellisyyden, sieltä puuttuvat tarkemmat tavoitteet, aikataulut ja politiikkatoimet." Antto Vihma, tutkija, Ulkopoliittinen instituutti "Kansainvälisessä päätöksenteossa poliittinen tahto on kaiken A ja O, mutta nyt sitä ei löytynyt konkreettisten päätösten aikaansaamiseksi." Eija-Maria Ranta, Kehitysmaatutkimuksen tutkija, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

18 ElitePete (CC BY-NC-SA 2.0) Otsonikatoa aiheuttavat yhdisteet kiellettiin määrätietoisen kansainvälisen yhteistyön avulla. Se osoittaa, että globaaleja ympäristöongelmia on mahdollista ratkaista poliittisesti. Miksi kestävän kehityksen prosessi ja ilmastoneuvottelut ovat osoittautuneet paljon vaikeammiksi?

19 RIO+20 -konferenssi Neuvotteluiden haasteita Ongelmien laajuus ja monimutkaisuus Maailman moninapaisuus Eri toimijoiden intressit ja vaikutusvalta: Valtiot >......< kansalaisjärjestöt >......< yritykset Rikkaat >......< nopeasti rikastuvat >......< köyhät valtiot Globaali demokratia?

20 4. Monta polkua, sama suunta

21 Hallinto Kestävän kehityksen politiikka on liittänyt ympäristönäkökohdat tiiviimmin talouspolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Se on tuonut globaalisuuden ja tulevat sukupolvet elimelliseksi osaksi myös kansallisia politiikkalinjauksia. Ympäristökysymysten tarkastelu sosiaalisten ja taloudellisen näkökohtien kanssa yhdessä kuulostaa hallinnolliselta puheelta, mutta sen merkitys on erittäin suuri. Sauli Rouhinen, ympäristöneuvos Ympäristöministeriö Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri

22 Päättäjät Suomessa tutkitaan eri vaihtoehtoja biopolttoaineiden tuottamiseksi mm. puusta, jonka tulee olla sertifioitua. Palmuöljyn alkuperästä vaaditaan selvitykset jotta se ei olisi peräisin tuhotusta trooppisesta metsästä.tärkeintä olisi kehittää luontoa ja energiaa säästävää teknologiaa mm. Cleantech-projektin puitteissa. Pertti Salolainen, kansanedustaja

23 Tiede ja koulutus Kestävän kehityksen käsitteestä on tullut ihmisille tuttu ja se on integroitunut kaikille elämänaloille. Asia on arkipäiväistynyt ja se koskettaa kaikkia. Tämä on ollut kestävän kehityksen kasvatuksen lähtökohta. On tärkeää, että kestävää kehitystä tarkastellaan monitieteisesti ja monialaisesti. Tästä esimerkkinä on Ilmastopaneeli, joka on muodostettu hallitusohjelman perusteella. Hannele Cantell, Dosentti, KT, FM Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

24 Tiede ja koulutus Kestävä kehitys on nostettu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuodesta 2016 lähtien yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi koulun toimintakulttuurin kehittämisessä ja oppiainekohtaisissa tavoitteissa. Hannele Cantell, Dosentti, KT, FM Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

25 Talouselämä Yritysvastuun ensimmäinen vaihe on, että yritykset itse toimivat kestävällä tavalla, eli eivät luo uusia ongelmia. Uudempi asia on yritysten toimiminen olemassa olevien ongelmien ratkaisijoina yhdessä valtioiden ja kansalaisten sekä järjestöjen kanssa. Yritysten roolin muuttuminen näkyi selvästi Rio+20 -kokouksessa. Mikko Routti, toiminnanjohtaja Yritysvastuuverkosto FIBS

26 Ammattilaiset Ympäristöosaamisesta on tullut ammattitaitoa kaikilla aloilla. Muutos näkyy työpaikoilla ja ammatillisessa koulutuksessa, tuotannossa ja palveluissa, asenteissa ja toimintatavoissa. Ammatillisen koulutuksen tulee antaa valmiudet oman alan ympäristövaikutusten tunnistamiseen, vastuullisiin toimintatapoihin ja yhteistyöhön muiden alojen ammattilaisten kanssa. Eeva Hämeenoja, rehtori Suomen ympäristöopisto SYKLI

27 Kansalaisjärjestöt "Kehitysjärjestöt ovat tuoneet esiin köyhyyden ja kestävän kehityksen välisiä linkkejä. Kestävä kehitys ei ole vain ympäristökysymys, vaan mitä suurimmassa määrin oikeudenmukaisuuskysymys. Kaikkein köyhimpien ihmisten ja maiden tarpeet on otettava huomioon, ja ihmisille tulee taata kestävä toimeentulo. Suomalaiset, kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt ottavat ympäristökysymykset huomioon kaikissa kehityshankkeissa. Niklas Kaskeala kehityspoliittinen asiantuntija, Kepa ry

28 Paikalliset yhteisöt Mitä paikallisemmin toimimme, sitä useammin toiminta on kestävää. Hyvä kasvaa Järvenpäässä -asukasliike on synnyttänyt aitoa kylähenkeä Kyrölään. Kierrätämme, korjaamme ja kunnostamme. Pyydämme ja tarjoamme apua. Luomme uudenlaista yhteistyötä asukkaiden, kaupungin ja yrittäjien välille. Tärkeää on oivaltaa, että jokainen voi itse vaikuttaa. Pulinat pois ja hommiin. Marja Nousiainen, Hyvä kasvaa Järvenpäässä -liike

29 Sinä ja minä Mitä lupaavaa kehitystä olet huomannut viime vuosina? Mitä olet itse jo tehnyt? Mitä aiot tehdä seuraavaksi?

30 Koulutusaineisto on tuotettu Suomen luonnonsuojeluliiton toteuttamassa, Ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuella rahoitetussa hankkeessa Kestävän kehityksen tiekartta Rion kokouksen jälkeen vuonna Aineiston tuottamisesta hankkeessa on vastannut Suomen ympäristöopisto SYKLI yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.)

K IRJA VEDESTÄ. ANJA PORTIN (toim.) K IRJA VEDESTÄ ANJA PORTIN (toim.) Tekstit: kirjoittajat Kuvat: valokuvaajat Suomennokset: englannista Olli-Pekka Haavisto (s. 29, 49, 65 ja 87), portugalista Anne Johansson (s. 81), indonesiasta Anu

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset

Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset maailmantalouden tekijät Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset Kasvava eriarvoisuus on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia haasteita. Vaikka tuloihin perustuva absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, tulo-

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut Syyskuu 2009 Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut FI Ekosysteemi Tukipalvelut Kuinka monimuotoisia ja odottamattomia ovatkaan suhteet niiden eliöiden välillä, jotka joutuvat taistelemaan keskenään. Charles

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

2015 ON YK:N 70-VUOTISJUHLAVUOSI

2015 ON YK:N 70-VUOTISJUHLAVUOSI www.yk.fi/yk70v N:o 1 Tammikuu 2015 Tiedä, osaa, vaikuta: YK-LIITON KOULUKILPAILUN ILMOITTAUTUMINEN ON ALKANUT Juhlavuonna yhdeksäsluokkalaiset pääsevät testaamaan tietojaan kestävästä kehityksestä, YK:sta

Lisätiedot

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Sisällysluettelo Yhteenveto 5 1: Vesitrendit 8 2: Vesijalanjälki 11 3: Suomen vesijalanjälki ulkomailla 15 4: Suomen vesijalanjäljen vaikutusten

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ?

SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ VAI VASTUUTONTA VALLANKÄYTTÖÄ? Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 14 Helsinki University of Technology Water Resources Publications 14 Espoo 2007 TKK-VTR-14 SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja Vesipolitiikan puitedirektiivi Vesi on elinehto Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Olemassaolomme ja taloudellinen toimintamme on täysin riippuvaista tästä kallisarvoisesta luonnonvarasta. Vettä

Lisätiedot