Ohutlevytuotteita kaivoskäyttöön innovaatio Lapista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohutlevytuotteita kaivoskäyttöön innovaatio Lapista"

Transkriptio

1 Ohutlevytuotteita kaivoskäyttöön innovaatio Lapista TkL, tutkijayliopettaja Timo Kauppi, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Yleensä kaivos tuo mieleen kaikkea muuta kuin tyypillisiä ohutlevyjen käyttösovelluksia. Rovaniemeläinen Heat-It Oy on tehnyt ennakkoluuttomasti markkinointi- ja tuotekehitystyötä, jonka tuloksena on syntynyt uudesta ruostumattomasta duplex teräksestä tehty pelastusyksikkö. Tuotteen kehityksessä ovat tiiviisti olleet mukana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä, Totaldesign Oy, Torstec Oy ja Outokumpu Stainless Oy. Heat-it oy Heat-It Oy sijaitsee Rovaniemellä. Yrityksen päätoimialana on ensihoidon yhteydessä käytettävien lämpötuotteiden ja ratkaisujen kehitys ja myynti. Pelastusyksikön tarina sai alkunsa Kittilässä Suurikuusikon kaivoksella, jossa yrityksen toimitusjohtajalle Pekka Kilpeläiselle heitettiin haaste pelastuskontin toimittamisesta. Siihen asti käytössä olleet Kanadassa valmistetut pelastuskontit olivat muutaman vuoden käytön jälkeen kärsineet korroosiosta ja suomalaisia toimittajia ei ollut tiedossa. Pekka otti haasteen vastaan ja kevään 2012 aikana ensimmäiset maalatusta rakenneteräksestä tehdyt pelastusyksiköt näkivät päivänvalon. Pilottiyksiköt tehtiin ELY keskuksen rahoittamassa tuotekehitysprojektissa. Käytännön toteutus tehtiin Etelä-Suomalaisessa konepajassa vähäisellä suunnittelulla ja karkealla mitoituksella. Suunnittelussa toimi apuna Totaldesign Oy. Tässä vaiheessa tuli selväksi, että tuotteen kehittämisessä oli vielä paljon tehtävää saada tuote kannattavaksi liiketoiminnaksi. Vähäisin ongelma ei suinkaan ollut, että aiemmin puhtaasti hoitoalan tuotteita kehittänyt yritys oli tekemisissä täysin uuden toiminnan eli ohutlevytuotteen suunnittelun ja valmistuksen kanssa. Tuotekehitysverkosto Syksyllä 2012 yritys tutustui Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmän toimintaan. Pian tämän jälkeen sovittiin ryhmän osallistumisesta seuraavan pelastuskonttiversion kehitystyöhön. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä on osallistunut viime vuosien aikana useampaan yritysvetoiseen tuotekehitysprojektiin. Osaaminen kattaa suunnittelun, protovalmistuksen ja testauksen. Tässä toimeksiannossa Heat-It Oy:n projektiin tarttuivat allekirjoittanut, Kai Hurula ja Jouni Setälä. Aluksi paneuduttiin materiaalinvalintaan. Ruostumaton teräs nousi parhaaksi vaihtoehdoksi ja tämän myötä avattiin keskustelu Outokummun Tornion terästehtaan kanssa. Kuva 1. Heat-It Oy:n maanalainen pelastusyksikkö todellisessa käyttöympäristössään Suurikuusikon kultakaivoksella. Tuotepäällikkö Pasi Aspegren ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Ylitalo suosittelivat käyttämään pelastuskontin rungon rakennemateriaalina uutta austeniittis-ferriittistä FDX laatua. Tarkemman rakennesuunnittelun pohjana toimi jo aiemmissa kehitysaiheissa mukana olleen Heikki Koivurovan Totaldesign Oy:n tekemä hahmomalli. Prototyyppiyksiköiden toteuttajaksi valikoitui Torniolainen metallialan yritys Torstec Oy, joka on erikoistunut räätälöityjen jaloteräsvalmisteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Yrityksen toimitusjohtaja Pertti Sarja oli mielenkiinnolla mukana tämänkaltaisessa kehitysprojektissa. Maanalainen pelastusyksikkö Kaivosten turvallisuusriskien hallinnassa maanalaiset pelastusyksiköt ovat yksi tärkeä kokonaisuus, joihin esim. tulipalon sattuessa työntekijät voivat siirtyä ja ovat turvassa, OHUTLEVY 2/

2 Kuva 2. Pelastuskontin 3D malli ja osan A U (pohjapalkki) työkuva. kunnes tilanne on ohi ja olosuhteet riittävän hyvät vaaraalueelta poistumiseen. Tällaisesta tapauksesta saatiin esimerkki tammikuussa 2013, kun Ilomantsissa sijaitsevassa Pampalon kultakaivoksessa kaivinkoneen päälle pudonneet sähkökaapelit sytyttivät sen tuleen 160 metrin syvyydessä. Miehistö pelastautui kaivoksessa 340 metrin syvyydessä olleeseen pelastuskonttiin, josta pelastuslaitoksen savusukeltajat veivät heidät turvaan. Kentällä on käytössä rakenteeltaan monentasoisia ratkaisuja. Heat-It Oy:n maanalainen pelastusyksikkö edustaa toiminnoiltaan ja käytettävyydeltään ehdottomasti korkeinta laatutasoa. Pelastusyksikölle esitettiin mm. seuraavanlaisia käyttövaatimuksia: rakenteen pitää olla kaasutiivis sisäilman tulee täyttää tietyt puhtausvaatimukset sitä joudutaan puhdistamaan tarkoituksenmukaisilla laitteilla viidentoista henkilön pitää pystyä olemaan pelastuskontissa yhtäjaksoisesti 72h. Projektin läpivienti Projektin alussa tehtiin selkeä työnjako toimijoiden kesken. Heat-It Oy prototyypin tilaajana vastasi asiakasvaatimusten keräämisestä ja osallistui rakennesuunnittelua edeltäneen vaatimusmäärittelyn tekemiseen. Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmän vastuulla oli 3D mallinnus ja sitä hyödyntäen mitoituksen ja työpiirustusten tekeminen. Kuvassa 2 nähdään esimerkki tehdystä 3D mallista ja siitä irrotetusta työpiirustuksesta. Torstec Oy vastasi toimittajan ominaisuudessa pelastuskontin prototyypin valmistuksesta määriteltyyn valmiusasteeseen saakka sovittuun määräaikaan mennessä. Outokumpu Stainless Oy vastasi vaatimusten mukaisten FDX levyjen toimittamisesta Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun JaloteräsStudiolle Tornioon. Tuotekehitysprojekti vietiin läpi tiukalla aikataululla. Toimeksiannosta ensimmäisen pelastuskontin valmistumiseen meni kymmenen kalenteriviikkoa. Materiaalinvalinnan kriteerit Olosuhteet pelastuskontin sijoituspaikassa eivät ole helpoimmasta päästä. Kaivosolosuhteissa vaikuttaa kosteus, räjäytysten sekä louhitun malmin siirrosta aiheutuva pölynmuodostus. Kuten aiemmin todettiin, hiiliteräksestä tehdyt kontit olivat kärsineet korroosiovaurioista jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Paikallisetkin vauriot ovat vakavia, sillä niistä voi seurata kaasutiiviyden menetys. Materiaalinvalintaa tehtäessä allekirjoittanut otti ruostumattoman teräksen käytön esille yhtenä vaihtoehtona. Hyviä ja huonoja puolia kirjattaessa ruostumattomalle teräkselle syntyi seuraava luettelo: + hyvä korroosionkestävyys - korkea hinta + lähes huoltovapaa - pieni lujuus + hyvä hitsattavuus - vetely hitsattaessa + kulutuskestävä pinta - käsittely vaatii kokemusta Outokumpu Stainless Oy Tornion tehtailla käydyissä keskusteluissa löydettiin ratkaisu kolmeen ensimmäiseen ongelmakohtaan - vähänikkelisen austeniittis-ferriittisen ruostumattoman teräksen käyttö. Vaihtoehtoina tällöin olivat nk. lean duplex (LDX 2101 tai 2404) tai vielä tuotekehitysvaiheessa ollut FDX25. Nämä ovat raaka-ainepohjaltaan sellaisia, että niiden hinta on kilpailukykyinen verrattuna esim. normaaliin EN teräkseen. Lujuus on normaaleja rakenneteräksiä (S235, S355) selvästi korkeampi, mikä mahdollistaa ohuemman materiaalin käytön ja sitä kautta kustannussäästöä. Austeniittis-ferriittisenä teräksenä muodonmuutokset hitsauksessa ovat huomattavasti austeniittisia teräksiä maltillisempia. Torstec Oy oli jo tekemissään toimeksiannoissa törmännyt useasti austeniittis-ferriittisiin ruostumattomiin teräksiin ja niiden käsittelyyn, mikä tietysti ratkaisi viimeisenkin ongelmakohteiksi kirjatuista asioista. 28 OHUTLEVY 2/2013

3 Materiaalinvalintaprosessin lopputuloksena päädyttiin käyttämään uutta, markkinoille tänä keväänä julkistettua FDX terästä, jota Tornion tehtailla oli tehty koesulatus tuotannossa. Samalla päätettiin tehdä verrokkikontti LDX2101 teräksestä. Suunnittelupöydältä prototyypiksi Rakennesuunnittelun lähtökohtana oli Heikki Koivurovan tekemä hahmomalli, josta ilmenivät lähinnä päämitat (pituus, korkeus ja leveys) ja mittasuhteet. Materiaalin paksuus oli runkorakenteen osalta määritelty tilaajan puolelta s = 3mm. Tällä ja seinien kaarevilla muodoilla haettiin paineiskujen sietokykyä. Suunnittelutehtävä olikin haastava työ sitä tehneelle Jouni Setälälle. Konseptitasoisten luonnosten pohjalta suunnitteluprosessin tuloksena syntyivät työpiirustukset yli 200 pelastuskontin osasta ja komponentista. Työ osoitti jälleen kerran 3D suunnittelun ylivoimaisuuden perinteiseen CAD työskentelyyn verrattuna. Esimerkiksi kaikki osien sovitukset voitiin tarkistaa jo suunnittelupöydän ääressä. Osaa kuvista päivitettiin ensimmäisen prototyypin valmistuksen jälkeen saatujen käyttäjäkokemuksien perusteella. Valmistuksessa 3D mallia pystyttiin hyödyntämään tehokkaimmin JaloteräsStudiolla tehtyjen kombilevytyökeskuksella leikattujen osien tekemisessä ja niiden särmäämisen yhteydessä. Mittatarkat leikkeet ja särmätyt osat toimitettiin Torstec Oy:lle, jossa tehtiin pelastuskonttien prototyyppien hitsaustyöt ja kokoonpano. Yrityksellä on yli 20 vuoden kokemus ruostumattoman teräksen käsittelystä, mutta jotain uutta opittiin tämänkin toimeksiannon mukana. Austeniittis-ferriittisten hitsien jälkikäsittelyä varten jouduttiin tekemään peittaustestejä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuva 3. Pelastuskontin prototyyppi kokoonpanossa. Torstec Oy:ltä pelastuskontin prototyyppi siirrettiin Rovaniemelle missä Heat-It Oy teki sen loppuvarustelun. Kuva 4. Maanalainen suojapaikka. Valmis kokonaisuus Ensimmäinen pelastusyksikkö valmistui suurin piirtein sovitussa aikataulussa. Pelastusyksikkö koostuu eteisestä ja oleskelutilasta. Kuvassa 4 nähdään sisävarustelua johon kuuluu mm hengitysilman puhdistin (1), lämmitys (2), suojavaatteita (3) ja tuoleja (4). Oleskelutilassa on tilaa 15 henkilölle. Tilaan mahtuvat retkituolit, joiden selkänojaa on mahdollista kallistaa. Seinillä on 4 kpl makuupaikkoja, jotka toimivat myös hyllyinä. Muovilaatikoihin voidaan laittaa esim. vettä, ruokaa, saniteettivälineitä, lämpöpakkauksia, lämpöpeitteitä sekä muuta viihtymisen mahdollistavia välineitä. Laatikot toimivat tarvittaessa pöytinä. Eteisessä on kemiallinen wc, joka on mahdollista tyhjentää toiminnan aikana poistoputkeen, joka johtaa ulkona olevaan 4 m pitkään säkkiin. Pelastuskontissa on myös roskille tarkoitettu poistoputki. Eteiseen on sijoitettu myös 4 kpl 50 l lääkehappipulloja, jakotukki, paine- ja virtausmittarit sekä happilinjan tyhjennysmahdollisuus pullojen vaihdon mahdollistamiseksi. Ilmanpuhdistuslaite huolehtii hiilidioksidin poistamisesta hengitysilmasta ja siinä olevalla virtausmittarilla lisätään hengitysilmaan lääkkeellistä happea henkilömäärän mukaan. Yksikössä on akut, jolloin pelastuskontti voi koko- Kuvassa 6 on näkymä oviaukolle, kuvassa numeroituna ilmakuivain (5), akku (6), sulaketaulu (7) ja sähkökeskus (8). naisuudessaan toimia ilman maasähköä.kuvassa 6 nähdään ensimmäisen ruostumattomasta teräksestä tehdyn pelastusyksikön nostoa kuljetukseen kohti loppusijoituskohdetta. Terästehdas tiiviisti mukana kehitystyössä Outokumpu Stainless Oy Tornion tehtaiden kannalta tämä kehitysprojekti oli ainutlaatuinen tilaisuus testata heillä tuotekehitysvaiheessa olevaa teräslaatua todellisessa ja vaati- OHUTLEVY 2/

4 Kuva 6. Pelastusyksikkö lähdössä loppusijoituskohteeseen. vassa sovelluskohteessa. Prototyyppikonttien tiukka aikataulu asetti haasteita myös terästehtaan joustavuudelle. Kehitysinsinööri Mikko Palosaari valvoi henkilökohtaisesti materiaalin matkaa sulatolta prosessin läpi aina leikkauslinjoille saakka. Teräs sai lopullisen paksuutensa kuuluisalla RAP5 linjalla, joka on maailman tehokkain kylmävalssatun ruostumattoman nauhan tuotantoyksikkö paksuusalueella mm. Heat-It Oy:lle tämänkaltainen toiminta osoitti sen, että Outokummun Tornion teräsmammutti välittää aidosti tuotteittensa jatkojalostajista ja on valmis jakamaan tietoa ja antamaan teknistä tukea yrityksen kokoon katsomatta. Outokummun edustajia kävi seuraamassa kokoonpanoa Torstec Oy:n tiloissa. Käyntien aikana oli hyvä keskustella materiaalin käyttäytymisestä valmistuksessa ja havainnoida vaikkapa päittäishitsin onnistumisen yksityiskohtia suoraan tekijöiden kanssa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä oli arvokkaana apuna tekemällä valmistusvaiheen käyttökokemuksien dokumentointia. Heat-it oy - kokemuksia verkoston käytöstä tuotekehityksessä Toimitusjohtaja Pekka Kilpeläinen toteaa projektista seuraavaa: Maanalaisen pelastusyksikön saattaminen piirustuspöydältä valmiiksi tuotteeksi vaatii paljon työtä. Meillä olikin jo kokemusta kolmesta mustan raudan pelastusyksikön rakentamista ja siinä yhteydessä todettiin, että rakentamisessa koko linja pitää olla aukoton. Asiantuntijat pitää kartoittaa ja sitouttaa hankkeeseen, ennen kuin uuden mallin kehitystyöhön ryhdytään. Olen ollut erittäin tyytyväinen tuotekehitystiimin: - Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Outokumpu Stainless Oy:n ja Torstec Oy:n työhön. Tuotteen kehitys oli tehokasta, mutkatonta ja äärimmäisen ammattimaista. Tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat olleet tuotteen loppukäyttäjät kuten Kittilän Suurikuusikon - ja Pahtavaaran kultakaivokset, joilta olemme saaneet käytännön tietoa tuotteen kehittämiseen. Lisäksi Kittilän kultakaivos on mahdollistanut aidoissa olosuhteissa henkilöillä toteutetun testauksen, joka antoi paljon uutta tietoa tuotekehitykseen. Torstec oy kokemukset tuotekehitystyöhön osallistumisesta Toimitusjohtaja Pertti Sarja toteaa projektista seuraavaa: Mukana olo kokoonpanosuunnittelun alusta lähtien mahdollisti käytettävissä olevan konekannan parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Materiaalien saaminen määrämittaisina minimoi hukkamateriaalin määrän. Kontin kokoonpano sujui ilman suurempia ongelmia kiitos ammattitaitoisen suunnittelijan, asentajiemme ja hitsaajiemme. Pieniä muutoksia tehtiin lennosta ja jopa tunnin sisällä saatiin lisäosia. Tiedon kulku sovittiin hoidettavaksi kolmen henkilön kesken. Markus Sarja toimi yrityksemme osalta projektipäällikkönä Yhteistyö oli saumatonta projektin tuotekehitysverkoston kesken Kokoonpanotyö sinällään oli suhteellisen rutiinityötä, onhan takana kahdenkymmenen vuoden kokemus mitä erilaisemmista rst/hst -töistä. Faktaa tuotekehitysverkostosta Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä toimii Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI- resurssina. Aktiivinen toiminta on aloitettu 2008 vuoden alussa. Kemiin sijoitetut tutkimuslaitteistot edustavat parhainta saatavissa olevaa teknologiaa. Tuotekehityksen ja protovalmistuksen käytössä on Tornioon rakennettu JaloteräsStudio ja tarvittaessa myös Kemin ja Tornion ammattiopistojen metallialan henkilö- ja laiteresurssit. Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas on Outokumpu konsernin suurin tuotantoyksikkö. Päätuotteita ovat kylmäja kuumavalssatut austeniittiset ja ferriittiset ruostumattomat nauhat. Torstec Oy eli Tornion Asennus Oy on 1989 perustettu, räätälöityjen jaloterästuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut metallialan yritys. Tuotannollisen työn ohella toimintaan kuuluu tuotteiden asennus ja kunnossapito. 30 OHUTLEVY 2/2013

5 Joining_88x265_2013_Layout :30 Seite 1 Totaldesign Oy on vuonna 1988 perustettu, Rovaniemellä ja Joensuussa toimiva tuotesuunnittelu- ja muotoilutoimisto. Yritys on erikoistunut liikkuvien työkoneiden, muovi- ja muovikomposiittituotteiden sekä erilaisten innovaatiolähtöisten konseptien tuotteistamiseen. Faktaa - ruostumattomat duplex teräkset Duplex teräksiksi kutsutaan austeniittis-ferriittisen kiderakenteen omaavia ruostumattomia teräksiä. Tälle teräsryhmälle on ominaista korkea mekaaninen lujuus ja hyvä korroosionkestävyys. Austeniittisia ruostumattomia teräksiä matalamman nikkelipitoisuuden ansiosta materiaalin hinnan vaihtelut ovat pienemmät, mikä helpottaa kustannusten arviointia pitkäkestoisissa rakennusprojekteissa. Korkea lujuus mahdollistaa ohuempien materiaalivahvuuksien käytön ja täten säästön materiaalikustannuksissa. Näiden ominaisuuksien ansiosta duplex teräksiä käytetään laajalti erilaisissa säiliö- ja tankkirakenteissa, joissa lujuuden ansiosta saavutetaan painonsäästöä. Duplex teräkset ovat erityisen suosittuja sellu- paperitekniikan sovelluksissa sekä kemian teollisuuden laitteistoissa. Yleisimpiä duplex teräksiä ovat teräslajit EN (LDX 2101), EN ) 2304 sekä EN (2205). Näiden lisäksi on kehitetty uudet FDX duplex teräkset, joiden muovattavuus on perinteisiä duplex teräksiä parempi. FDX-teräksissä yhdistyvät hyvä korroosionkestävyys, korkea lujuus sekä suuri murtovenymä. TOX - NIITTAUS ILMAN NIITTIÄ Laserleikkaus Teräs mm RST/HST mm Alumiini 0.5-8mm Alihankintaa teollisuudelle - tarkasti Levytyökeskustyöt Särmäys MIG-hitsaus Kokoonpanotyöt TOX -PYÖREÄ PISTE Metallilevyjen liittämis tekniikka soveltuu myös eri aineille ja paksuuksille samassa liitoksessa valmis liitos yhdellä työiskulla korvaa pistehitsauksen, ruuvauksen, niittauksen TOX -käsikoneet-, puristimet-, robotti-, automatiikka TERVETULOA MESSUKESKUKSEEN TEKNOLOGIA 13 MESSUILLE OSASTOLLEMME 6K60 TOX PRESSOTECHNIK OY Notkotie 36 F Helsinki puh Nuolikatu 3, Piispanristi Puhelin OHUTLEVY 2/

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita

Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita Toukokuu 12, 2011 (Place of presentation here) www.outokumpu.com Sisältö Ruostumattoman teräksen markkinat Ferriittiset ruostumattomat teräkset Materiaalinvalinta

Lisätiedot

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus Vaativien teräsrakenteiden valmistus Teräsrakenteille asetettavia vaatimuksia Turvallisuus: Tapaturmariskit Ympäristöriskit luonnon voimat Kuormitukset: Väsyttävä kuorma Ylikuormitus Kuluminen, korroosio

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

ARCTIC BUSINESS CONCEPT

ARCTIC BUSINESS CONCEPT Tukee teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pienten ja keskisuurten palveluyritysten kasvua ja kilpailukykyä Tavoite v.2016 loppuun mennessä: mukana 50 yritystä, joiden tavoite kasvu ja kansainvälistyminen.

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta 1. SELVITYSTYÖN TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 05.04.2016 eri osapuolten toivomuksesta selvityshenkilön hakemaan ratkaisua Lapin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Komposiitit alumiini titaani ruostumaton teräs Uusiin korkeuksiin Ilmailuteollisuus kehittyy jatkuvasti. Toleranssit tiukkenevat, koneistusprosessit mutkistuvat

Lisätiedot

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden T ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden valmistaja. Otanmäen konepaja on yksi Suomen merkittävimmistä tilauskonepajoista

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Tuomo Juntikka, Civ. Ing. Hallituksen puheenjohtaja Paakkola Conveyors Oy Historiikki Yritys

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntainfo Perjantai 27.1.2017, PR102 1 prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Jussi A. Karjalainen Lujat teräkset -seminaari 17.9.2009 ULLE lujien ja ultralujien levymateriaalien käyttö -hanke Pääpaino

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Ruostumaton teräs, malmista uusiksi huippumateriaaleiksi

Ruostumaton teräs, malmista uusiksi huippumateriaaleiksi Ruostumaton teräs, malmista uusiksi huippumateriaaleiksi Juho Talonen Oyj 6/1/2016 1 Esityksen sisältö 1. lyhyesti 2. Ruostumattomat teräkset ja Outokummun tuoteportfolio 3. Ruostumattoman teräksen valmistus

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work Design Production JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016 Tuonnin korvaaminen Venäjällä Maintenance Make it work JPT-industria Oy JPT-Industria Oy on perustettu Seinäjoella vuonna 2007. JPT-Industria Oy

Lisätiedot

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi Mittausraportti_1196 /2012/OP 1(10) Tilaaja: Endomines Oy Henna Mutanen Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012 Mittausaika:

Lisätiedot

EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA

EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA EINO TALSI RIPAPUTKIPATTERIT TYYLIKÄSTÄ LÄMMÖNTUOTTOA JOUSTAVAA SUUNNITTELUA MUKAUTUU ERI TILOIHIN Eino Talsi Oy on osa Ekocoil-konsernia. Se on useiden vuosikymmenien ajan erikoistunut ripaputkituotteiden

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

1. Lujitusvalssaus 2. Materiaalin ominaisuudet 3. Sovellukset 4. Standardit 5. Outokumpu Tornio Worksin lujitetut tuotteet

1. Lujitusvalssaus 2. Materiaalin ominaisuudet 3. Sovellukset 4. Standardit 5. Outokumpu Tornio Worksin lujitetut tuotteet Lujat ruostumattomat teräkset, ominaisuudet ja käyttösovelluksia October 25, 2012 (Nordic Welding Expo 2012 - Tampere) Hannu-Pekka Heikkinen, tutkimusinsinööri, IWE Outokumpu Stainless Oy www.outokumpu.com

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**?

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten ** julkisissa Navigoi oikein käytettävyyden

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Oulu Sote Labs -kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

VOLKSWAGEN CADDY TRANSPORTER CRAFTER

VOLKSWAGEN CADDY TRANSPORTER CRAFTER VOLKSWAGEN CADDY TRANSPORTER CRAFTER www.carsport.fi/volkswagen VOLKSWAGEN CADDY Carsport esteetön matalalattiataksi 1+6 tai vaihtoehtoisesti 1+4 ja yksi pyörätuolipaikka Volkswagen Caddy Carsport on ollut

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Haaparanta-Tornion työ- ja urakointimahdollisuudet

Haaparanta-Tornion työ- ja urakointimahdollisuudet Haaparanta-Tornion työ- ja urakointimahdollisuudet 13.1.2015 Tornio/videoyhteydet Pertti Tikkala EURES-asiantuntija Lapin TE-toimisto Tornion LNG-terminaali (Kuva Wärtsilä) Tornion LNG-terminaali Tornion

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen

Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen Materiaalinkehitystyön tukemiseen Koe-erien tuottamiseen ja testaukseen Kouluttautumiseen Luonnonkuidut vahvikkeina Lisäävät komposiittien

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Jukka Ranta 5.9.07 Jukka Ranta 5.9.2007 Muutostekijät ja haasteet Teknologia ei ole kypsää Elektroniikan kehitys on edelleen intensiivistä

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon Materiaali: Mitat / paino: Irtopainot: Ominaisuudet: 3 mm paksua sinkittyä pulverimaalattua metallia rst pylväät valettu kumialusta korkeus 0.55-2.50 m lattiaosa 150 kg kokonaispaino 50-210 kg 5 kg jokaisessa

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/213 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Vuonna 213 Kemi-Tornio seudulla on ennakkotietojen mukaan syntynyt vähemmän lapsia

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Projekti toteuttaa muutostarpeen

Projekti toteuttaa muutostarpeen Projekti toteuttaa muutostarpeen 13.2.2013 Ville Helminen /Nokia 1 Nokia 2013 2013-02-13 Ville Helminen Ville Helminen Senior process development manager EVTEK 2001-2006 Elisa Oyj 2002-2007 Nokia 2007-2013

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Modul-System kaluste-ehdotelmat. Fiat. Doblò Cargo, Scudo & Ducato. 09/12

Modul-System kaluste-ehdotelmat. Fiat. Doblò Cargo, Scudo & Ducato.  09/12 Modul-System kaluste-ehdotelmat Fiat Doblò Cargo, Scudo & Ducato. Modul-System Modul-Systemin asiakkaana voit luottaa tekemääsi päätökseen. Meillä on yli 40 vuoden kokemus alalta, ja olemme työstäneet

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMATON TERÄS, perusominaisuudet 27/09/16 2 Ruostumaton teräs = teräs, jossa vähintään 11 % kromia Kromi reagoi hapen kanssa o

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

MUUNTUVA OLOKOTO. ajattele rohkeasti taivas rajana

MUUNTUVA OLOKOTO. ajattele rohkeasti taivas rajana ASUMISEN UUSI MUOTO Mammuttikodin valmistama massiivihirsinen Olokoto tuo kaivatun vaihtoehdon pienasuntomarkkinoille. Rakennus toimitetaan täysin valmiina ja tarvittaessa myös sisustettuna. Olokodon arkkitehtuurin

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

LCP BREFin päivityksen tilanne

LCP BREFin päivityksen tilanne LCP BREFin päivityksen tilanne Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Jaakko Kuisma 1 Esityksen sisältö LCP BREF ja sen uudistaminen Kansallinen valmistautuminen uudistamiseen Kansalliset

Lisätiedot

RT 38275. Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy

RT 38275. Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy TARVIKETIETO elokuu 2012 voimassa 30.9.2014 asti korvaa RT X76/615-37764 1 (8) RT 38275 521.4 Talo 2000 615 Talo 90 X76 SfB Sovella -säilytysjärjestelmät Sovella Oy Sovella -hyllyjärjestelmän käyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA

PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA PUUTAVARANOSTURIT 2006 2009 2009/L 2010 UUSINTA NOSTURI- TEKNOLOGIAA Keslalla on lähes 50 vuoden kokemus nosturiteknologian kehittämisestä ja valmistuksesta.

Lisätiedot