Ohutlevytuotteita kaivoskäyttöön innovaatio Lapista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohutlevytuotteita kaivoskäyttöön innovaatio Lapista"

Transkriptio

1 Ohutlevytuotteita kaivoskäyttöön innovaatio Lapista TkL, tutkijayliopettaja Timo Kauppi, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Yleensä kaivos tuo mieleen kaikkea muuta kuin tyypillisiä ohutlevyjen käyttösovelluksia. Rovaniemeläinen Heat-It Oy on tehnyt ennakkoluuttomasti markkinointi- ja tuotekehitystyötä, jonka tuloksena on syntynyt uudesta ruostumattomasta duplex teräksestä tehty pelastusyksikkö. Tuotteen kehityksessä ovat tiiviisti olleet mukana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä, Totaldesign Oy, Torstec Oy ja Outokumpu Stainless Oy. Heat-it oy Heat-It Oy sijaitsee Rovaniemellä. Yrityksen päätoimialana on ensihoidon yhteydessä käytettävien lämpötuotteiden ja ratkaisujen kehitys ja myynti. Pelastusyksikön tarina sai alkunsa Kittilässä Suurikuusikon kaivoksella, jossa yrityksen toimitusjohtajalle Pekka Kilpeläiselle heitettiin haaste pelastuskontin toimittamisesta. Siihen asti käytössä olleet Kanadassa valmistetut pelastuskontit olivat muutaman vuoden käytön jälkeen kärsineet korroosiosta ja suomalaisia toimittajia ei ollut tiedossa. Pekka otti haasteen vastaan ja kevään 2012 aikana ensimmäiset maalatusta rakenneteräksestä tehdyt pelastusyksiköt näkivät päivänvalon. Pilottiyksiköt tehtiin ELY keskuksen rahoittamassa tuotekehitysprojektissa. Käytännön toteutus tehtiin Etelä-Suomalaisessa konepajassa vähäisellä suunnittelulla ja karkealla mitoituksella. Suunnittelussa toimi apuna Totaldesign Oy. Tässä vaiheessa tuli selväksi, että tuotteen kehittämisessä oli vielä paljon tehtävää saada tuote kannattavaksi liiketoiminnaksi. Vähäisin ongelma ei suinkaan ollut, että aiemmin puhtaasti hoitoalan tuotteita kehittänyt yritys oli tekemisissä täysin uuden toiminnan eli ohutlevytuotteen suunnittelun ja valmistuksen kanssa. Tuotekehitysverkosto Syksyllä 2012 yritys tutustui Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmän toimintaan. Pian tämän jälkeen sovittiin ryhmän osallistumisesta seuraavan pelastuskonttiversion kehitystyöhön. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä on osallistunut viime vuosien aikana useampaan yritysvetoiseen tuotekehitysprojektiin. Osaaminen kattaa suunnittelun, protovalmistuksen ja testauksen. Tässä toimeksiannossa Heat-It Oy:n projektiin tarttuivat allekirjoittanut, Kai Hurula ja Jouni Setälä. Aluksi paneuduttiin materiaalinvalintaan. Ruostumaton teräs nousi parhaaksi vaihtoehdoksi ja tämän myötä avattiin keskustelu Outokummun Tornion terästehtaan kanssa. Kuva 1. Heat-It Oy:n maanalainen pelastusyksikkö todellisessa käyttöympäristössään Suurikuusikon kultakaivoksella. Tuotepäällikkö Pasi Aspegren ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Mikko Ylitalo suosittelivat käyttämään pelastuskontin rungon rakennemateriaalina uutta austeniittis-ferriittistä FDX laatua. Tarkemman rakennesuunnittelun pohjana toimi jo aiemmissa kehitysaiheissa mukana olleen Heikki Koivurovan Totaldesign Oy:n tekemä hahmomalli. Prototyyppiyksiköiden toteuttajaksi valikoitui Torniolainen metallialan yritys Torstec Oy, joka on erikoistunut räätälöityjen jaloteräsvalmisteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Yrityksen toimitusjohtaja Pertti Sarja oli mielenkiinnolla mukana tämänkaltaisessa kehitysprojektissa. Maanalainen pelastusyksikkö Kaivosten turvallisuusriskien hallinnassa maanalaiset pelastusyksiköt ovat yksi tärkeä kokonaisuus, joihin esim. tulipalon sattuessa työntekijät voivat siirtyä ja ovat turvassa, OHUTLEVY 2/

2 Kuva 2. Pelastuskontin 3D malli ja osan A U (pohjapalkki) työkuva. kunnes tilanne on ohi ja olosuhteet riittävän hyvät vaaraalueelta poistumiseen. Tällaisesta tapauksesta saatiin esimerkki tammikuussa 2013, kun Ilomantsissa sijaitsevassa Pampalon kultakaivoksessa kaivinkoneen päälle pudonneet sähkökaapelit sytyttivät sen tuleen 160 metrin syvyydessä. Miehistö pelastautui kaivoksessa 340 metrin syvyydessä olleeseen pelastuskonttiin, josta pelastuslaitoksen savusukeltajat veivät heidät turvaan. Kentällä on käytössä rakenteeltaan monentasoisia ratkaisuja. Heat-It Oy:n maanalainen pelastusyksikkö edustaa toiminnoiltaan ja käytettävyydeltään ehdottomasti korkeinta laatutasoa. Pelastusyksikölle esitettiin mm. seuraavanlaisia käyttövaatimuksia: rakenteen pitää olla kaasutiivis sisäilman tulee täyttää tietyt puhtausvaatimukset sitä joudutaan puhdistamaan tarkoituksenmukaisilla laitteilla viidentoista henkilön pitää pystyä olemaan pelastuskontissa yhtäjaksoisesti 72h. Projektin läpivienti Projektin alussa tehtiin selkeä työnjako toimijoiden kesken. Heat-It Oy prototyypin tilaajana vastasi asiakasvaatimusten keräämisestä ja osallistui rakennesuunnittelua edeltäneen vaatimusmäärittelyn tekemiseen. Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmän vastuulla oli 3D mallinnus ja sitä hyödyntäen mitoituksen ja työpiirustusten tekeminen. Kuvassa 2 nähdään esimerkki tehdystä 3D mallista ja siitä irrotetusta työpiirustuksesta. Torstec Oy vastasi toimittajan ominaisuudessa pelastuskontin prototyypin valmistuksesta määriteltyyn valmiusasteeseen saakka sovittuun määräaikaan mennessä. Outokumpu Stainless Oy vastasi vaatimusten mukaisten FDX levyjen toimittamisesta Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun JaloteräsStudiolle Tornioon. Tuotekehitysprojekti vietiin läpi tiukalla aikataululla. Toimeksiannosta ensimmäisen pelastuskontin valmistumiseen meni kymmenen kalenteriviikkoa. Materiaalinvalinnan kriteerit Olosuhteet pelastuskontin sijoituspaikassa eivät ole helpoimmasta päästä. Kaivosolosuhteissa vaikuttaa kosteus, räjäytysten sekä louhitun malmin siirrosta aiheutuva pölynmuodostus. Kuten aiemmin todettiin, hiiliteräksestä tehdyt kontit olivat kärsineet korroosiovaurioista jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Paikallisetkin vauriot ovat vakavia, sillä niistä voi seurata kaasutiiviyden menetys. Materiaalinvalintaa tehtäessä allekirjoittanut otti ruostumattoman teräksen käytön esille yhtenä vaihtoehtona. Hyviä ja huonoja puolia kirjattaessa ruostumattomalle teräkselle syntyi seuraava luettelo: + hyvä korroosionkestävyys - korkea hinta + lähes huoltovapaa - pieni lujuus + hyvä hitsattavuus - vetely hitsattaessa + kulutuskestävä pinta - käsittely vaatii kokemusta Outokumpu Stainless Oy Tornion tehtailla käydyissä keskusteluissa löydettiin ratkaisu kolmeen ensimmäiseen ongelmakohtaan - vähänikkelisen austeniittis-ferriittisen ruostumattoman teräksen käyttö. Vaihtoehtoina tällöin olivat nk. lean duplex (LDX 2101 tai 2404) tai vielä tuotekehitysvaiheessa ollut FDX25. Nämä ovat raaka-ainepohjaltaan sellaisia, että niiden hinta on kilpailukykyinen verrattuna esim. normaaliin EN teräkseen. Lujuus on normaaleja rakenneteräksiä (S235, S355) selvästi korkeampi, mikä mahdollistaa ohuemman materiaalin käytön ja sitä kautta kustannussäästöä. Austeniittis-ferriittisenä teräksenä muodonmuutokset hitsauksessa ovat huomattavasti austeniittisia teräksiä maltillisempia. Torstec Oy oli jo tekemissään toimeksiannoissa törmännyt useasti austeniittis-ferriittisiin ruostumattomiin teräksiin ja niiden käsittelyyn, mikä tietysti ratkaisi viimeisenkin ongelmakohteiksi kirjatuista asioista. 28 OHUTLEVY 2/2013

3 Materiaalinvalintaprosessin lopputuloksena päädyttiin käyttämään uutta, markkinoille tänä keväänä julkistettua FDX terästä, jota Tornion tehtailla oli tehty koesulatus tuotannossa. Samalla päätettiin tehdä verrokkikontti LDX2101 teräksestä. Suunnittelupöydältä prototyypiksi Rakennesuunnittelun lähtökohtana oli Heikki Koivurovan tekemä hahmomalli, josta ilmenivät lähinnä päämitat (pituus, korkeus ja leveys) ja mittasuhteet. Materiaalin paksuus oli runkorakenteen osalta määritelty tilaajan puolelta s = 3mm. Tällä ja seinien kaarevilla muodoilla haettiin paineiskujen sietokykyä. Suunnittelutehtävä olikin haastava työ sitä tehneelle Jouni Setälälle. Konseptitasoisten luonnosten pohjalta suunnitteluprosessin tuloksena syntyivät työpiirustukset yli 200 pelastuskontin osasta ja komponentista. Työ osoitti jälleen kerran 3D suunnittelun ylivoimaisuuden perinteiseen CAD työskentelyyn verrattuna. Esimerkiksi kaikki osien sovitukset voitiin tarkistaa jo suunnittelupöydän ääressä. Osaa kuvista päivitettiin ensimmäisen prototyypin valmistuksen jälkeen saatujen käyttäjäkokemuksien perusteella. Valmistuksessa 3D mallia pystyttiin hyödyntämään tehokkaimmin JaloteräsStudiolla tehtyjen kombilevytyökeskuksella leikattujen osien tekemisessä ja niiden särmäämisen yhteydessä. Mittatarkat leikkeet ja särmätyt osat toimitettiin Torstec Oy:lle, jossa tehtiin pelastuskonttien prototyyppien hitsaustyöt ja kokoonpano. Yrityksellä on yli 20 vuoden kokemus ruostumattoman teräksen käsittelystä, mutta jotain uutta opittiin tämänkin toimeksiannon mukana. Austeniittis-ferriittisten hitsien jälkikäsittelyä varten jouduttiin tekemään peittaustestejä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuva 3. Pelastuskontin prototyyppi kokoonpanossa. Torstec Oy:ltä pelastuskontin prototyyppi siirrettiin Rovaniemelle missä Heat-It Oy teki sen loppuvarustelun. Kuva 4. Maanalainen suojapaikka. Valmis kokonaisuus Ensimmäinen pelastusyksikkö valmistui suurin piirtein sovitussa aikataulussa. Pelastusyksikkö koostuu eteisestä ja oleskelutilasta. Kuvassa 4 nähdään sisävarustelua johon kuuluu mm hengitysilman puhdistin (1), lämmitys (2), suojavaatteita (3) ja tuoleja (4). Oleskelutilassa on tilaa 15 henkilölle. Tilaan mahtuvat retkituolit, joiden selkänojaa on mahdollista kallistaa. Seinillä on 4 kpl makuupaikkoja, jotka toimivat myös hyllyinä. Muovilaatikoihin voidaan laittaa esim. vettä, ruokaa, saniteettivälineitä, lämpöpakkauksia, lämpöpeitteitä sekä muuta viihtymisen mahdollistavia välineitä. Laatikot toimivat tarvittaessa pöytinä. Eteisessä on kemiallinen wc, joka on mahdollista tyhjentää toiminnan aikana poistoputkeen, joka johtaa ulkona olevaan 4 m pitkään säkkiin. Pelastuskontissa on myös roskille tarkoitettu poistoputki. Eteiseen on sijoitettu myös 4 kpl 50 l lääkehappipulloja, jakotukki, paine- ja virtausmittarit sekä happilinjan tyhjennysmahdollisuus pullojen vaihdon mahdollistamiseksi. Ilmanpuhdistuslaite huolehtii hiilidioksidin poistamisesta hengitysilmasta ja siinä olevalla virtausmittarilla lisätään hengitysilmaan lääkkeellistä happea henkilömäärän mukaan. Yksikössä on akut, jolloin pelastuskontti voi koko- Kuvassa 6 on näkymä oviaukolle, kuvassa numeroituna ilmakuivain (5), akku (6), sulaketaulu (7) ja sähkökeskus (8). naisuudessaan toimia ilman maasähköä.kuvassa 6 nähdään ensimmäisen ruostumattomasta teräksestä tehdyn pelastusyksikön nostoa kuljetukseen kohti loppusijoituskohdetta. Terästehdas tiiviisti mukana kehitystyössä Outokumpu Stainless Oy Tornion tehtaiden kannalta tämä kehitysprojekti oli ainutlaatuinen tilaisuus testata heillä tuotekehitysvaiheessa olevaa teräslaatua todellisessa ja vaati- OHUTLEVY 2/

4 Kuva 6. Pelastusyksikkö lähdössä loppusijoituskohteeseen. vassa sovelluskohteessa. Prototyyppikonttien tiukka aikataulu asetti haasteita myös terästehtaan joustavuudelle. Kehitysinsinööri Mikko Palosaari valvoi henkilökohtaisesti materiaalin matkaa sulatolta prosessin läpi aina leikkauslinjoille saakka. Teräs sai lopullisen paksuutensa kuuluisalla RAP5 linjalla, joka on maailman tehokkain kylmävalssatun ruostumattoman nauhan tuotantoyksikkö paksuusalueella mm. Heat-It Oy:lle tämänkaltainen toiminta osoitti sen, että Outokummun Tornion teräsmammutti välittää aidosti tuotteittensa jatkojalostajista ja on valmis jakamaan tietoa ja antamaan teknistä tukea yrityksen kokoon katsomatta. Outokummun edustajia kävi seuraamassa kokoonpanoa Torstec Oy:n tiloissa. Käyntien aikana oli hyvä keskustella materiaalin käyttäytymisestä valmistuksessa ja havainnoida vaikkapa päittäishitsin onnistumisen yksityiskohtia suoraan tekijöiden kanssa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä oli arvokkaana apuna tekemällä valmistusvaiheen käyttökokemuksien dokumentointia. Heat-it oy - kokemuksia verkoston käytöstä tuotekehityksessä Toimitusjohtaja Pekka Kilpeläinen toteaa projektista seuraavaa: Maanalaisen pelastusyksikön saattaminen piirustuspöydältä valmiiksi tuotteeksi vaatii paljon työtä. Meillä olikin jo kokemusta kolmesta mustan raudan pelastusyksikön rakentamista ja siinä yhteydessä todettiin, että rakentamisessa koko linja pitää olla aukoton. Asiantuntijat pitää kartoittaa ja sitouttaa hankkeeseen, ennen kuin uuden mallin kehitystyöhön ryhdytään. Olen ollut erittäin tyytyväinen tuotekehitystiimin: - Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Outokumpu Stainless Oy:n ja Torstec Oy:n työhön. Tuotteen kehitys oli tehokasta, mutkatonta ja äärimmäisen ammattimaista. Tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat olleet tuotteen loppukäyttäjät kuten Kittilän Suurikuusikon - ja Pahtavaaran kultakaivokset, joilta olemme saaneet käytännön tietoa tuotteen kehittämiseen. Lisäksi Kittilän kultakaivos on mahdollistanut aidoissa olosuhteissa henkilöillä toteutetun testauksen, joka antoi paljon uutta tietoa tuotekehitykseen. Torstec oy kokemukset tuotekehitystyöhön osallistumisesta Toimitusjohtaja Pertti Sarja toteaa projektista seuraavaa: Mukana olo kokoonpanosuunnittelun alusta lähtien mahdollisti käytettävissä olevan konekannan parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Materiaalien saaminen määrämittaisina minimoi hukkamateriaalin määrän. Kontin kokoonpano sujui ilman suurempia ongelmia kiitos ammattitaitoisen suunnittelijan, asentajiemme ja hitsaajiemme. Pieniä muutoksia tehtiin lennosta ja jopa tunnin sisällä saatiin lisäosia. Tiedon kulku sovittiin hoidettavaksi kolmen henkilön kesken. Markus Sarja toimi yrityksemme osalta projektipäällikkönä Yhteistyö oli saumatonta projektin tuotekehitysverkoston kesken Kokoonpanotyö sinällään oli suhteellisen rutiinityötä, onhan takana kahdenkymmenen vuoden kokemus mitä erilaisemmista rst/hst -töistä. Faktaa tuotekehitysverkostosta Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä toimii Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI- resurssina. Aktiivinen toiminta on aloitettu 2008 vuoden alussa. Kemiin sijoitetut tutkimuslaitteistot edustavat parhainta saatavissa olevaa teknologiaa. Tuotekehityksen ja protovalmistuksen käytössä on Tornioon rakennettu JaloteräsStudio ja tarvittaessa myös Kemin ja Tornion ammattiopistojen metallialan henkilö- ja laiteresurssit. Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas on Outokumpu konsernin suurin tuotantoyksikkö. Päätuotteita ovat kylmäja kuumavalssatut austeniittiset ja ferriittiset ruostumattomat nauhat. Torstec Oy eli Tornion Asennus Oy on 1989 perustettu, räätälöityjen jaloterästuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut metallialan yritys. Tuotannollisen työn ohella toimintaan kuuluu tuotteiden asennus ja kunnossapito. 30 OHUTLEVY 2/2013

5 Joining_88x265_2013_Layout :30 Seite 1 Totaldesign Oy on vuonna 1988 perustettu, Rovaniemellä ja Joensuussa toimiva tuotesuunnittelu- ja muotoilutoimisto. Yritys on erikoistunut liikkuvien työkoneiden, muovi- ja muovikomposiittituotteiden sekä erilaisten innovaatiolähtöisten konseptien tuotteistamiseen. Faktaa - ruostumattomat duplex teräkset Duplex teräksiksi kutsutaan austeniittis-ferriittisen kiderakenteen omaavia ruostumattomia teräksiä. Tälle teräsryhmälle on ominaista korkea mekaaninen lujuus ja hyvä korroosionkestävyys. Austeniittisia ruostumattomia teräksiä matalamman nikkelipitoisuuden ansiosta materiaalin hinnan vaihtelut ovat pienemmät, mikä helpottaa kustannusten arviointia pitkäkestoisissa rakennusprojekteissa. Korkea lujuus mahdollistaa ohuempien materiaalivahvuuksien käytön ja täten säästön materiaalikustannuksissa. Näiden ominaisuuksien ansiosta duplex teräksiä käytetään laajalti erilaisissa säiliö- ja tankkirakenteissa, joissa lujuuden ansiosta saavutetaan painonsäästöä. Duplex teräkset ovat erityisen suosittuja sellu- paperitekniikan sovelluksissa sekä kemian teollisuuden laitteistoissa. Yleisimpiä duplex teräksiä ovat teräslajit EN (LDX 2101), EN ) 2304 sekä EN (2205). Näiden lisäksi on kehitetty uudet FDX duplex teräkset, joiden muovattavuus on perinteisiä duplex teräksiä parempi. FDX-teräksissä yhdistyvät hyvä korroosionkestävyys, korkea lujuus sekä suuri murtovenymä. TOX - NIITTAUS ILMAN NIITTIÄ Laserleikkaus Teräs mm RST/HST mm Alumiini 0.5-8mm Alihankintaa teollisuudelle - tarkasti Levytyökeskustyöt Särmäys MIG-hitsaus Kokoonpanotyöt TOX -PYÖREÄ PISTE Metallilevyjen liittämis tekniikka soveltuu myös eri aineille ja paksuuksille samassa liitoksessa valmis liitos yhdellä työiskulla korvaa pistehitsauksen, ruuvauksen, niittauksen TOX -käsikoneet-, puristimet-, robotti-, automatiikka TERVETULOA MESSUKESKUKSEEN TEKNOLOGIA 13 MESSUILLE OSASTOLLEMME 6K60 TOX PRESSOTECHNIK OY Notkotie 36 F Helsinki puh Nuolikatu 3, Piispanristi Puhelin OHUTLEVY 2/

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa.

Steel House in the North. Teräksen taitaja pohjoisessa. Steel House in the North Teräksen taitaja pohjoisessa. 1998 Teräksen taitaja pohjoisessa. Nokian tutkimuskeskus Helsingin Ruoholahdessa - lasipinta-ala 8000 m 2 - teräspaino 160 tonnia - HST-teräksen osuus

Lisätiedot

SUOJATILA. MIKSI VALITA RESPETRA SUOJATILA? Lähelle työpistettä Pitkä toiminta-aika Ilman hengitysmaskeja Erityistilanteissa joustaa henkilömäärissä

SUOJATILA. MIKSI VALITA RESPETRA SUOJATILA? Lähelle työpistettä Pitkä toiminta-aika Ilman hengitysmaskeja Erityistilanteissa joustaa henkilömäärissä TIME TO RESCUE SUOJATILA Suojatila antaa hätätilanteessa lisäaikaa ja joustavuutta pelastussuunnitelman laatimiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Täysin itsenäisesti toimiva ja jatkuvassa valmiudessa

Lisätiedot

Lapin AMK ja materiaalien käytettävyyden tutkimus. www.lapinamk.fi

Lapin AMK ja materiaalien käytettävyyden tutkimus. www.lapinamk.fi Lapin AMK ja materiaalien käytettävyyden tutkimus Tunnusluvut Lapin AMK Oy aloittanut toimintansa 1.1.2014 Vuotuinen liikevaihto noin 50 M 5600 tutkinto-opiskelijaa Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA

TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA TERÄKSISTÄ KOKONAISPALVELUA Laserintarkkaa ohutlevytuotantoa Trumatic-levytyökeskus särmäyspuristimineen on Corrotech Oy:n ohutlevytuotannon perusta. Monipuolisella ja tehokkaalla laserilla sekä pistintyökaluilla

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja

Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Uusi Outokumpu 02 Maailman johtava kehittyneiden materiaalien toimittaja Kaupungit kasvavat, ihmiset matkustavat entistä enemmän ja väestönkasvu tuo uusia vaatimuksia tavaroita ja palveluja tuottaville

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita

Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita Toukokuu 12, 2011 (Place of presentation here) www.outokumpu.com Sisältö Ruostumattoman teräksen markkinat Ferriittiset ruostumattomat teräkset Materiaalinvalinta

Lisätiedot

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI Kemi-Tornion Amk Tekniikka, T&K Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI 12.5.2001 Mari-Selina

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014

Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Liukujärjestelmät Tuoteluettelo 2014 Alumiini Polyasetaali Tuoteluettelo 2014 Sisällysluettelo: 3 Käyttökohteita 4 C-kiskot C-30 5 Liukupalat LP-30 6 Liukuprofiilit LK-30 7 C-kiskot C-20 8 Liukupalat LP-20

Lisätiedot

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN UUSI TÄYDELLINEN HUURRE BY ARNEG -KYLMÄKALUSTEMALLISTO KÄYTÄ KYLMÄÄ JÄRKEÄ KYLMÄKALUSTEHANKINNOISSA OTA KOKO URAKKA HUURTEELTA Huurre on tunnustettu kylmäalan kokonaisosaaja,

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Modul-System kaluste-ehdotelmat Iveco. Daily. www.modul-system.fi

Modul-System kaluste-ehdotelmat Iveco. Daily. www.modul-system.fi Modul-System kaluste-ehdotelmat Iveco Daily www.modul-system.fi Modul-System Modul-Systemin asiakkaana voit luottaa tekemääsi päätökseen. Meillä on yli 40 vuoden kokemus alalta, ja olemme työstäneet turvallisuuskonseptiamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000 S O L U T I O N S MODUULIRAKENNUKSIEN TOTEUTTAJA Hellman s Production Solutions on erikoistunut modulaariseen rakentamiseen. Moduulirakentamisessa yrityksemme panostaa kestäviin materiaaleihin ja projektikohtaiseen

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Modul-System kaluste-ehdotelmat Peugeot. Partner, Expert & Boxer. www.modul-system.fi

Modul-System kaluste-ehdotelmat Peugeot. Partner, Expert & Boxer. www.modul-system.fi Modul-System kaluste-ehdotelmat Peugeot Partner, Expert & Boxer www.modul-system.fi Modul-System Modul-Systemin asiakkaana voit luottaa tekemääsi päätökseen. Meillä on yli 40 vuoden kokemus alalta, ja

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT

MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Ilkka Rantanen, STX Finland Oy MERIPERUSTUSTEN VALMISTUS- JA ASENNUSPROJEKTIT Windenergy Lastausta Turun telakalla elokuussa 2013 30 September

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,

Lisätiedot

Ruostumaton teräs, malmista uusiksi huippumateriaaleiksi

Ruostumaton teräs, malmista uusiksi huippumateriaaleiksi Ruostumaton teräs, malmista uusiksi huippumateriaaleiksi Juho Talonen Oyj 6/1/2016 1 Esityksen sisältö 1. lyhyesti 2. Ruostumattomat teräkset ja Outokummun tuoteportfolio 3. Ruostumattoman teräksen valmistus

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1

Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 15.6.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3

Lisätiedot

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka

Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus

Iin Konepaja Oy Vaativien teräsrakenteiden valmistus Vaativien teräsrakenteiden valmistus Teräsrakenteille asetettavia vaatimuksia Turvallisuus: Tapaturmariskit Ympäristöriskit luonnon voimat Kuormitukset: Väsyttävä kuorma Ylikuormitus Kuluminen, korroosio

Lisätiedot

1.12.2014 Mikko Mensio

1.12.2014 Mikko Mensio 1 RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU /URAKOITSIJA PUHEENVUORO ESKO NURMISEN MAALAAMO OY ESITTELY MAALAUSURAKAN LASKENTA-ASIAKIRJAT VAIHTOEHTO: Esioikaisu-, tasoite- ja maalaustyöt tuoteosakauppana - taustaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

ARCTIC BUSINESS CONCEPT

ARCTIC BUSINESS CONCEPT Tukee teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pienten ja keskisuurten palveluyritysten kasvua ja kilpailukykyä Tavoite v.2016 loppuun mennessä: mukana 50 yritystä, joiden tavoite kasvu ja kansainvälistyminen.

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN

SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN SÄHKÖKESKUKSET TEOLLISUUTEEN JA KIINTEISTÖRAKENTAMISEEN Eiskon Sähkö Oy:n asiakkaalle räätälöityjen sähkökeskusten laadun takaavat ammattitaitoiset asentajat, tasokkaat rakennemateriaalit sekä tunnettujen

Lisätiedot

ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan

ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan 0 outokumpu mining ANNMINES ATUN MONIMETALLIESIINTY~ Yleista Atun monimetallinen sulfidiesiintyma liittyy nk. Etela-Suomen leptiittivyohykkeeseen, jossa tunnetaan mm. Orijarven, Aijalan ja Metsamontun

Lisätiedot

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. FI BE GROUP YHDESSÄ ENEMMÄN ETUJA ASIAKKAALLE BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta,

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta

Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta Väliraportti Lapin korkeakoulukonsernin toteuttamisesta 1. SELVITYSTYÖN TAVOITE Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 05.04.2016 eri osapuolten toivomuksesta selvityshenkilön hakemaan ratkaisua Lapin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden

ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden T ranstech Oy:n Otanmäen konepaja on joustava ja nopea järjestelmätoimittaja sekä vaativien konepaja-alihankintatuotteiden valmistaja. Otanmäen konepaja on yksi Suomen merkittävimmistä tilauskonepajoista

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen

Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen Valmistaja INOFAMA S.A. Valmistajalle myönnetty ISO 9001:2000 laatustandardi Myynti, markkinointi, maahantuonti Suomessa Kärsämäentie

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006. ProMetal. Ohutlevytuotteen lasertyöstö: suunnittelu ja sovellukset 03.04.2006 Jari Tirkkonen

LaserWorkShop 2006. ProMetal. Ohutlevytuotteen lasertyöstö: suunnittelu ja sovellukset 03.04.2006 Jari Tirkkonen LaserWorkShop 2006 ProMetal Ohutlevytuotteen lasertyöstö: suunnittelu ja sovellukset 03.04.2006 Jari Tirkkonen ProMetal -projekti Hankkeen tarkoitus: Metallituoteteollisuuden kehityksen edistäminen ja

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja 1. Yhteystiedot Yritys / Yritykset Tietoja projektin ilmoittajista Kilpailuun osallistuvat yritykset ja niiden tehtävät hankkeessa Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

1. Lujitusvalssaus 2. Materiaalin ominaisuudet 3. Sovellukset 4. Standardit 5. Outokumpu Tornio Worksin lujitetut tuotteet

1. Lujitusvalssaus 2. Materiaalin ominaisuudet 3. Sovellukset 4. Standardit 5. Outokumpu Tornio Worksin lujitetut tuotteet Lujat ruostumattomat teräkset, ominaisuudet ja käyttösovelluksia October 25, 2012 (Nordic Welding Expo 2012 - Tampere) Hannu-Pekka Heikkinen, tutkimusinsinööri, IWE Outokumpu Stainless Oy www.outokumpu.com

Lisätiedot

AirVec. ilmanerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirVec. ilmanerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirVec ilmanerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirVec ilmanerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Lisätiedot

Miten onnistun Saksan kaupassa?

Miten onnistun Saksan kaupassa? Miten onnistun Saksan kaupassa? VIENNISTÄ LIIKETOIMINNAN KANNATTAVA SUUNTA Lauri Karppanen 25.10.2017 8 8 8 8 8 8 8 8 Esittelyni - Lauri Karppanen Viennin Kauppahuone FESH / Vientiagentuuri Karppanen -

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet tuotesuunnittelussa

www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet tuotesuunnittelussa www.velhoengineering.fi Lasertyöstön mahdollisuudet ja haasteet Yhteystiedot Velho Engineering Oy Vierimaantie 5 84100 YLIVIESKA Oulu Smarthouse, Ylivieska Velho Engineering Oy Teknobulevardi 3-5 01530

Lisätiedot

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET V & M TUBES - kumppanisi onnistumiseen Laaja asiantuntemus Erikoisosaaminen saumattomasta, kuumavalssatusta teräsputkesta. Kattava mittavalikoima Halkaisijat 17,3

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Teräsrakenne

Teräsrakenne Teräsrakenne 4 2016 1 2 Teräsrakenne 4 2016 Teräsrakenne 4 2016 1 1. Artikkelit Rakenteiden optimoinnista entistä helpompaa Maailman kolmanneksi suurin ruostumattomien neliö- ja suorakaideputkien valmistaja

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut

Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Lentokoneen runko Fokuksessa porausratkaisut Komposiitit alumiini titaani ruostumaton teräs Uusiin korkeuksiin Ilmailuteollisuus kehittyy jatkuvasti. Toleranssit tiukkenevat, koneistusprosessit mutkistuvat

Lisätiedot

Me työskentelemme Sinun parhaaksesi!

Me työskentelemme Sinun parhaaksesi! Sa-Va Oy on kotimainen sairaalalaitteiden ja -varusteiden toimittaja. Yritys on perustettu vuonna 1990 ja vakiinnuttanut asemansa luotettavana laadukkaiden tuotteiden toimittajana. Sa-Va Oy:n liikeidea

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina 6.11.2009 Vesa Kemppainen Movense Oy Mitä käyttäjäkokemus on? Käyttäjäkokemus on enemmän kuin

Lisätiedot

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Rengaspaineet pysyvät kun käytät typpeä Ilma ympärillämme koostuu pääosin hapesta ja typestä. Erottamalla nämä kaasumaiset alkuaineet toisistaan

Lisätiedot

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE TALVIVAARA SUURIKUUSIKKO LAATU TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laadukkaan toimintamme runkona on työturvallisuus, joka kattaa kaikki projektin vaiheet suunnittelusta

Lisätiedot

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen?

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Cimcorpin kanssa voit kasvaa, oppia ja valloittaa maailmaa kasvuyrityksen mukana. Mukavien työkavereiden ja yhteishengen ansioista työtä tehdään isolla sydämellä ja

Lisätiedot

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi

Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Pohjoiskalotilla toimivasta pienestä laitetoimittajasta merkittäväksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi Tuomo Juntikka, Civ. Ing. Hallituksen puheenjohtaja Paakkola Conveyors Oy Historiikki Yritys

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntainfo Perjantai 27.1.2017, PR102 1 prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus

Lisätiedot

Laserhitsaus Hakaniemen Metalli Oy:ssä

Laserhitsaus Hakaniemen Metalli Oy:ssä Laserhitsaus Hakaniemen Metalli Oy:ssä High Metal Production Oy Sustainable success Esityksen sisältö 1. Yritysesittely 2. Toiminta 3. Tunnuslukuja 4. Asiakasreferenssejä 5. Laserhitsausesimerkkejä 6.

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus III/2006

Osavuosikatsaus III/2006 Osavuosikatsaus III/2006 23.10.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Kolmas neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Kolmannen neljänneksen tulos Tulosnäkymät 2 23.10.2006 Juha

Lisätiedot

tutkimus Kuumavalssattujen Ultralujien Rakenne- ja Kulutusterästen käytettävyydestä Seminaari Digipolis

tutkimus Kuumavalssattujen Ultralujien Rakenne- ja Kulutusterästen käytettävyydestä Seminaari Digipolis Kemi-Tornion Amk Tekniikka, T&K Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä tutkimus Kuumavalssattujen Ultralujien Rakenne- ja Kulutusterästen käytettävyydestä Seminaari Digipolis 11.5.2011 RaunoToppila,

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon. by cooltrade

CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon. by cooltrade CoolLine on kestävä jäähdytysratkaisu lämmönsiirtoon by cooltrade by cooltrade CoolLine by Cooltrade CoolLine -tuotteet edustavat uuden sukupolven lamellilämmönsiirtimiä laadukkaasti, luotettavasti ja

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa

Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Lujien terästen konepajateknisten ominaisuuksien tutkimus Oulun yliopistossa Jussi A. Karjalainen Lujat teräkset -seminaari 17.9.2009 ULLE lujien ja ultralujien levymateriaalien käyttö -hanke Pääpaino

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

Menestystarina Greiner sai alkunsa Walter Greiner valmisti pienessä työpajassa niskatukia kampaamotuoleihin ja siitä lähtien yritys on kasvanut

Menestystarina Greiner sai alkunsa Walter Greiner valmisti pienessä työpajassa niskatukia kampaamotuoleihin ja siitä lähtien yritys on kasvanut Menestystarina Greiner sai alkunsa 1922. Walter Greiner valmisti pienessä työpajassa niskatukia kampaamotuoleihin ja siitä lähtien yritys on kasvanut huomattavasti, mutta se on silti edelleen Greiner perheen

Lisätiedot

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin.

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin. IQF- Vesanto sijainti: Irtopakastuslaitos sijaitsee Pohjois-Savossa Vesannon taajamassa sijaitsevan kala-aseman yhteydessä. Hallinnoijana toimii kalastajien omistama Vesannon Kala Osk. Irtopakastamon naapurissa

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET: tuoteominaisuudet ja materiaalinvalinta RUOSTUMATTOMATON TERÄS, perusominaisuudet 27/09/16 2 Ruostumaton teräs = teräs, jossa vähintään 11 % kromia Kromi reagoi hapen kanssa o

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2009 23.4.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com

Osavuosikatsaus I/2009 23.4.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja. www.outokumpu.com Osavuosikatsaus I/2009 2.4.2009 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinakehitys Outokummun strategia ja toimenpiteet Ensimmäisen

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Esityksen sisältö 3D-tulostuksesta yleisesti Yleinen käsitys 3D-tulostuksesta: 3D-tulostus on helppoa ja hauskaa Voidaan tulostaa mitä tahansa muotoja 3D-mallin pohjalta

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

CASCO/SCHÖNOX + TARKETT IQ M1 LUOKITELTU LATTIANPÄÄLLYSTYSJÄRJESTELMÄ HELSINKI 10.6.2015

CASCO/SCHÖNOX + TARKETT IQ M1 LUOKITELTU LATTIANPÄÄLLYSTYSJÄRJESTELMÄ HELSINKI 10.6.2015 CASCO/SCHÖNOX + TARKETT IQ M1 LUOKITELTU LATTIANPÄÄLLYSTYSJÄRJESTELMÄ HELSINKI 10.6.2015 M1 LUOKITUS PERUSTEET Rakennustieto hallinnoi Yhtenä osa-alueena rakennustuotteiden emissioluokitukset Pääsääntöisesti

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi

PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012. Mittausaika: 13.6. - 9.10.2011. Hattuvaara, Ilomantsi Mittausraportti_1196 /2012/OP 1(10) Tilaaja: Endomines Oy Henna Mutanen Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010 666 7818 olli.parjala@symo.fi PAMPALON KULTAKAIVOKSEN LASKEUMAMITTAUKSET 2012 Mittausaika:

Lisätiedot

MIKÄ ON PROTO DESIGN ESITTELY

MIKÄ ON PROTO DESIGN ESITTELY PROTO DESIGN ESITTELY MIKÄ ON PROTO DESIGN Proto Design II hanke on esimerkki lappilaisten korkeakoulujen ja ammattiopistojen monialaisesta yhteistyöstä. Hanke edistää elinkeinoelämän kasvua jalkauttamalla

Lisätiedot