Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT"

Transkriptio

1 Matalaenergiarakentaminen Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT

2 2 Esityksen sisältö Mitä eri käsitteet (matala, passiivi jne.) tarkoittavat? Mikä on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa? Onko rakentamisen ja asumisen laatu riski? Entä kustannukset? Esimerkkejä matalaenergiakohteista

3 3 Globaali nyrkkisääntö: Rakennukset ja rakentaminen... kuluttavat 40 % kaikesta tuotetusta energiasta... kuluttavat 40 % kaikista tuotetuista materiaaleista 60% Kaikki muut talouden sektorit yhteensä... aiheuttavat 40 % kasvihuonekaasupäästöistä... aiheuttavat 40 % kaikesta syntyvästä kiinteästä jätteestä 40% Rakennusten rakentaminen, käyttö, ylläpito ja käytöstä poistaminen

4 4 Matalaenergiarakentamisen käsitteitä

5 5 Rakennusten ostoenergian tarve Energiantarve kwh/m² vuodessa Ennen 2008 Uudet Passiivitalot Energiatehokkaat Tulevat 2015? Tilojen lämmitys Viilentäminen Talotekniikka Lämmin vesi Kotitaloussähkö Yhteensä Tulevaisuuden talot: lämmityksen ja viilentämisen nettoenergiantarve kwh => energian tuottaminen rakennuksissa

6 6 Mikä on passiivitalo? HS

7 7 Passiivitalon perusmääritelmät Lämmitysenergian tarve kwh/m 2 30 kwh/m 2 25 kwh/m 2 20 kwh/m 2 Primäärienergian tarve kwh/m 2 Lämmitettyä bruttoneliötä kohti Rakennuksen ilmavuotoluku aina n 50 < 0,6 1/h Passiivirakentaminen ei perustu: Lämmityslaitteiden korvaamiseen kodin elektroniikalla ja muilla sähkölaitteilla Tilojen lämmittämiseen ihmisistä tai laitteista vapautuvalla lämmöllä koko lämmityskauden ajan Passiivitaloissa on lämmönkehittimet Lämmityksen tehontarve on pieni, W/m 2 Pieni energiantarve => uusiutuva energia Passiivitalojen kaukolämpöratkaisut puuttuvat

8 8 Passiivitalon ominaisuudet tavoitteena rakennuksen energiatarpeen taloudellinen minimi ja samalla rakennuksen hyvä sisäilmasto ulkovaipan lämmöneristystaso hyvä sisäilmasto ulkovaipan ilmanpitävyyden ansiosta vedoton ilmanvaihdon lämmön talteenoton korkea vuosihyötysuhde pieni lämmityksen tehon- ja energiantarve voidaan kattaa pienitehoisella lämmityksellä sekä hyödyntämällä erilaisia ilmaisenergioita auringon energia laitteista ja muista sisäisistä lämpökuormista vapautuva lämpöenergia

9 9 Tulevaisuus: lähes nollaenergiatalo Määritelmät: Energiakustannusten perusteella (net zero cost) Rakennuksesta myydyn energian arvo on vähintään sama kuin ostoenergian kustannus Energian kokonaiskulutuksen perusteella (net zero site energy use) Rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian ylijäämä on vähintään saman verran kuin käytetyn uusiutumattoman energian määrä. Lähde: Wikipedia

10 10 Energian laadun perusteella (net off-site zero energy use) Rakennuksessa käytetään vain uusiutuvaa energiaa, joka voidaan tuottaa myös muualla Primäärienergian perusteella (net zero primary energy use) Rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian ylijäämä on vähintään yhtä paljon kuin käytetyn uusiutumattoman energian määrä kerrottuna primäärienergiakertoimella Emissioiden perusteella (net zero energy emissions) Uusiutumattoman energian kasvihuonekaasupäästöt korvataan uusiutuvalla energialla Energiariippuvuuden perusteella (off-the-grid) Rakennus on täysin riippumaton ulkopuolisista energialähteistä Lähde: Wikipedia

11 11 Mikä on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa?

12 12 Suomen rakennuskannan lämmitysenergian käytön säästöarvio Talotekniikan korjauspotentiaali Lämmitysenergiankulutus [GWh] Talotekniikan lisäpotentiaali Vaipan korjauspotentiaali Vaipan lisäpotentiaali Rakennusmääräysten tiukentaminen 30% Matalaenergiarakentamisen potentiaali Passiivirakentamisen potentiaali Jäljelle jäävä energiankulutus Korjausrakentamisen energiansäästöpotentiaali (korjausrakentamista keskimäärin 3,5 % rakennuskannasta/vuosi) Uudisrakentamisen energiansäästöpotentiaali (uudisrakentamista keskimäärin 1,0 % rakennuskannasta/vuosi) VTT: Teknologialoput 2050 (TEM)

13 13 Rakennusten energian käytön trendit Lämmitysenergian tarve (rakennustilavuutta kohti) on pienenemässä Energian käyttö kiinteistö- ja rakennussektorilla (indeksi 100 = 1985) Sähköenergian tarve (asukasta kohti) on kasvamassa Lämmitysenergia / m 3 Sähkön käyttö per asukas VTT: Energy Use (2007) Suomen rakentamismääräysten tiukentaminen

14 14 Mahdollisuudet rakennuskannan energiatehokkuuden nostamiseen ovat olemassa uudisrakentamisen vuosittainen osuus rakennuskannasta n. 1,5 % -> vuoteen 2050 mennessä uudisrakennettu n. 60 % nykyisestä rakennuskannasta vanhaa rakennuskantaa peruskorjataan tulevina vuosikymmeninä n. 2 % rakennuskannasta vuodessa -> nykyinen olemassa oleva rakennuskanta tulee kertaalleen peruskorjatuksi n. vuoteen 2060 mennessä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää energiatehokkaan rakentamisen aktiivista ja ammattitaitoista käyttöönottoa hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi energiatehokas rakentaminen edellyttää aikaisempaa kokonaisvaltaisempaa suunnittelua ja toteutusta

15 15 Minimienergiatason edellytykset Suomessa Lämpöhäviöiden ja sähköntarpeen pienentäminen Viilennystarpeen poistaminen kesäaikaisten lämpökuormien hallinta, passiivinen viilennys, tuuletuksen tehostaminen maan viileyden käyttö ilmanvaihdon raitisilman viilentämiseen (ei ilmanvaihtokanavia maahan - terveysriskit!) Talotekniikan laitteet yksinkertaiset järjestelmät laitteiden valinnat: oikea mitoitus energiatehokkuus: esimerkiksi tasavirtapuhaltimet Energiatehokas valaistusjärjestelmä ja luonnonvalon tehokas käyttö valaistuksen energiantarve alle puolet tavanomaisesta Energiatehokkaat kodinkoneet A-energialuokan kodinkoneet vs. C/D-luokan kodinkoneet: - 20%

16 16 Määräysten mukainen referenssi- vs energiatehokas rakennus Miksi energiatehokas rakennus? Ulkopuolisen (lämmitykseen tarkoitetun) ostoenergian tarve parhaimmillaan 3 kk/a Uusiutuvien energialähteiden parempi hyödyntämispotentiaali Energiaomavaraisuuden parantaminen Kriisiolosuhteiden parempi hallinta Energiatehokkuus ja lämpökuormat Lämmitysenergian tarve kwh/m 2 kk Ostettu lämmitysenergia Hyödynnetyt kuormat Referenssirakennus Energiatehokas rakennus Kuukausi

17 17 Kuva: Ilkka Alvoittu, Optiplan

18 18 Vaikutusmahdollisuudet energiatehokkuuteen Mahdollisuus vaikuttaa energiatehokkuuteen Oulun rakennusvalvonnan kokemusten mukaan vaikuttamisen mahdollisuudet jo ennen varsinaista suunnittelua! Tontin hankinta Suunnittelu Käyttöönotto Rakentaminen Hankekehitys Luonnossuunnittelu Ylläpito

19 19 Energiatehokkaan rakentamisen konsepti Hyvä ulkovaipan lämmöneristys Koneellinen ilmanvaihto, jossa tehokas lämmön talteenotto Ammattimainen suunnittelu (kylmäsiltojen välttäminen) ja huolellinen toteutus (tiiveys) Kokonaisuus ratkaisee => Edellytykset hyvälle sisäympäristön laatutasolle ovat lähtökohtaisesti paranemassa Ulkovaipparakenteiden sisäpintalämpötilat nousevat Kontrolloitu ilmanvaihto kaikissa käyttöolosuhteissa

20 20 Energiatehokkaan rakentamisen erityispiirteitä rakenteiden kosteustekninen suunnittelu: varmistetaan rakenteen moitteeton toiminta sisäpuolista kosteuden siirtymistä ja ulkopuolista sadevettä vastaan kaikissa käyttöolosuhteissa rakenteiden liitosten ja läpivientien detaljien suunnittelu: vältetään kylmäsillat ja ilmavuodot auringonsäteilyn hyödyntäminen lämmityskautena ja eliminointi lämpimänä kesäkautena pääosa lämmitysenergian tarpeesta saadaan rakennuksen sisäisestä lämmöntuotosta ja aurinkoenergian passiivisesta hyödyntämisestä tarvittava lämmitystehotaso jopa 75 % pienenempi kuin normitalolla pienempien laitteiden valinta lämpötilatasojen hallittu alentaminen uusien lämmityskonseptien kehittäminen ja käyttöönotto passiivienergiaa tehokkaasti hyödyntävässä rakennustekniikassa korostuu rakenne- ja talotekniikan yhteistoiminta: tarkasteltava teknisessä suunnittelussa yhtenä kokonaisuutena

21 21 Energiatehokkaan rakentamisen kehitystarpeita varmistettava alan riittävän koulutustarjonta suunnittelun, mitoituksen ja toteutuksen sekä laitteiden ja järjestelmien tuotekehityksen tueksi energiatehokkaiden rakennusten toteutusprosesseja ja alan toimijoiden verkostoituneita toimintatapoja kehitettävä eri toteutusosapuolten saumattoman yhteistyön ja hyvin toimivien kokonaisratkaisujen varmistamiseksi konkreettiset esteet alan markkinoiden kehittymättömyys ja kysynnän vakiintumattomuus

22 22 Entä kustannukset?

23 23 Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja tähän liittyvät lisäinvestointikustannukset Kokonaisenergia Uusiutuva nettoenergia Investointikustannukset Energiantarve 100 Indeksit Normirakennus Matalaenergia Passiivitalo Nollaenergia Energiapositiivinen

24 24 Passiivitalojen elinkaarikustannukset hankintakustannus 0 5 % korkeampi kuin normitalon normitaloon verrattuna parempi tuotto ja alhaisemmat käyttökustannukset pieni energiankulutus ja liittymäteho alentavat energiankäytön kiinteitä maksuja ja säästävät lämmityslaitteiden hankintakustannuksia elinkaarikustannus % matalampi elinkaarituotto (vuokratalot) % korkeampi jälkimarkkina-arvo % korkeampi koerakennushankkeista saatujen toteutuneiden kustannustietojen perusteella passiivirakentamisen aiheuttamat lisäkustannukset ovat /m 2 energiatehokkaan rakentamisen avulla voidaan varautua kustannustehokkaasti odotettavissa olevaan energian hinnan nousuun

25 25 Matalaenergiarakentaminen ei ole uusi asia Esimerkkejä suomalaisesta matalaenergiarakentamisesta

26 26 Case METOP matalaenergiatoimisto, Espoo 1992 Energiatehokkaat tekniset ratkaisut Hyvä eristystaso (ikkunan U-arvo 0,5 W/m 2 K) Energiatehokas ilmanvaihto Huolellinen toteutus (liitosten ja läpivientien tiiveys) Lämmitys rakennuksen omien sisäisten lämpökuormien avulla Sisäisten lämpökuormien tehokas hyödyntäminen laite- ja kalusteratkaisuin Ei patteriverkkoa (!) Lämmitystarvetta ajoittain, kun ulkoilman lämpötila alle -15 C (!)

27 27 Case IEA5-talo, Pietarsaari 1993 Tilojen lämmitys 80% pienempi kuin tavanomaisessa Ostetun lämmitysenergian kulutus 13 kwh/m 2 Kokonaiskulutus 75% pienempi kuin tavanomaisessa Ostetun energian kokonaiskulutus 48 kwh/m 2 Keinovalikko: Hyvin eristetty ja tiivis ulkovaippa, maalämpö, aurinkolämpö ja -sähkö Pietarsaari 1993 Tavallinen 2009 Komponentti Ulkoseinä 0,12 U-arvo [W/m 2 K] 0,24 Katto Lattia Ovi Ikkuna 0,09 0,1 0,4 0,7 0,15 0,19 1,4 1,4

28 28 Case Villa 2000, Tuusula Kaukolämmön kulutus 60% pienempi tavanomaiseen vastaavaan verrattuna Tilojen lämmitys ja lämmin vesi Villa 2000: 60 kwh/m 2 eli 13 kwh/m 3 Tavanomainen kwh/m 2 eli kwh/m 3 Sähköenergian kulutus 30% pienempi kuin tavanomaisessa Keinot: Vakiolämpötilainen lattialämmitys Tarpeenmukainen ilmanvaihto, jolla tarvittava lisälämpö Rakennusautomaatio A-energialuokan kodinkoneet ja valaistus

29 29 Case Mera passiivikerrostaloasunto, Espoo 2005 Kaukolämmön kulutus 70% pienempi kuin tavanomaisessa Keinot Räätälöidyt, teolliset ratkaisut Rakentamisprosessin kehittäminen Uusi ikkunateknologia Huoneistokohtainen ilmanvaihtolämmitys Urakoitsija: energiatehokkuuden parantamisen aiheuttama lisäkustannus < 2%

30 30 Case Mera passiivikerrostalo, Heinola 2009 viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sisäilmasto miellyttävät lämpöolot talvella ja kesällä. hiljainen asunto makuuhuoneen äänitaso 22 db(a) tilojen lämmitysenergiankulutus 70 % pienempi kuin normitalolla

31 31 Case Mäntyharju 2009 betonielementtirakenteinen passiivitalo, tilojen lämmitysenergian tarve 25 kwh/m 2 lämmitystapa: maalämpö + matalalämpötilainen lattialämmitys tulisijalämmitys arvioitu kokonaisenergian tarve 48 kwh/m 2 sähkölaitteet A A++ energialuokiteltuja kiinteä valaistus: LED/loisteputki arvioitu primäärienergian tarve < 135 kwh/m 2

32 32 Case Paroc Passiivitalo, Tikkurila 2009 paritalo lämmitysenergian tarve: 18 kwh/m 2 kokonaisenergian tarve: < 70 kwh/m 2 suunnitteluarvoja: seinä 0,09 W/m 2 K alapohja 0,1 W/m 2 K yläpohja 0,08 W/m 2 K ikkuna 0,8 W/m 2 K ulko-ovi 0,4 0,7 W/m 2 K ilmanpitävyys n 50 < 0,6 1/h ilmanvaihdon lämmön talteenotto: 80%

33 33 Case Paroc Lupaus, Valkeakoski 2009 tilojen lämmityksen energiantarve 25 kwh/m 2 suunnitteluarvoja: seinä 0,09 W/m 2 K alapohja 0,1 W/m 2 K yläpohja 0,08 W/m 2 K ikkuna 0,8 W/m 2 K kiinteä ikkuna 0,7 W/m 2 K ulko-ovi 0,4 0,7 W/m 2 K ilmanpitävyys n 50 < 0,6 1/h

34 34 Nollaenergiatalot Järvenpäähän ja Kuopioon 2010 maalämmön hyödyntäminen ilmanvaihdon esilämmitykseen passiivitason rakenteet uusiutuvan energian hyödyntäminen: aurinkolämpö ja aurinkosähkö

35 35 NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market 3 year project: started , ending financed by The Intelligent Energy Europe Programme (IEE) EU support programme promoting increased energy efficiency and the use of renewable energy sources by overcoming the non-technological barriers (legal, financial, institutional, cultural, social barriers) coordinated by VTT Technical Research Centre of Finland participating countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland

36 36 NorthPass hankkeen tehtävät 1. Määritellä hyvin energiatehokkaan asuintalon kriteerit ja konseptit osallistujamaissa 2. Löytää ratkaisuja hyvin energiatehokkaiden asuintalojen markkinoille tulon edistämiseksi 3. Tukea EU:n energiatehokkaita rakennuksia koskevien strategioiden ja suositusten käyttöönottoa NorthPass

37 37 Lisätietoa:

38 38 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT Passiivitalo VTT Tulevaisuuden muutokset Haaste: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää CO2 päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä 90% Muutokset lähitulevaisuudessa 2010: Asuinrakennusten energiantarve

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

PEP. Promotion of European Passive Houses. Työraportti 1.2 Passiivisen talon ratkaisut. Mikko Saari Pvm : 19 04 2006

PEP. Promotion of European Passive Houses. Työraportti 1.2 Passiivisen talon ratkaisut. Mikko Saari Pvm : 19 04 2006 PEP Promotion of European Passive Houses Työraportti 1.2 Passiivisen talon ratkaisut Isolda Strom Loes Joosten Boonstra Jyri Nieminen Mikko Saari Pvm : 19 04 2006 Esa Nykänen Jakelu: Julkinen The PEP project

Lisätiedot

Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020

Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020 1 2 Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020 Kokonaisenergiatarkastelu E-luku = Rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen rakennustyyppikohtainen yläraja E-luvun laskennassa otetaan huomioon rakennuksen

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

JOHDANTO. Suunnitteluohjeen ovat laatineet Jyri Nieminen ja Kimmo Lylykangas Osuuskunta Suomen Asuntomessujen Casa Humana apurahan rahoittamina.

JOHDANTO. Suunnitteluohjeen ovat laatineet Jyri Nieminen ja Kimmo Lylykangas Osuuskunta Suomen Asuntomessujen Casa Humana apurahan rahoittamina. JOHDANTO Passiivitalo on erittäin vähän energiaa kuluttava rakennus. Passiivitalon kriteerien täyttäminen edellyttää suunnitteluyhteistyötä ja rakennustöiden laadukasta toteutusta. Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI Vaasan tiedepuistotalon energianhallintaratkaisut Riku Rikkola Patrik Sjöholm Pekka Peura VAASA 2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Miten varmistaa hyvä sisäilma ja viihtyvyys

Miten varmistaa hyvä sisäilma ja viihtyvyys Miten varmistaa hyvä sisäilma ja viihtyvyys energiatehokkaissa rakennuksissa Ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen 31.3.2009, VTT, Espoo, Otaniemi Erikoistutkija Pekka Tuomaala MISSÄ

Lisätiedot

Monnienergialähteet pientaloissa. hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia

Monnienergialähteet pientaloissa. hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia Monnienergialähteet pientaloissa hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia Laatupäällikkö Pekka Seppälä 20.5.2014 RESCA hanke Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Oulun Tekes-hanke:

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Ammattilaisille 8 Rakennus on osiensa summa 12 Passiivitalo tiilestä ja harkosta 16 Energiatehokkuus ei saa viedä mukavuutta 24 Oma tupa urbaanisti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma RAPORTTI VTT-S-10522-10 Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry 1 (45) Raportin

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot