Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista"

Transkriptio

1 Uusien järjestelmien tuomat mahdollisuudet rakennuksien energialähteenä: energian kuluttamisesta kohden energian tuottamista XVI Itä-Suomen rakentajaseminaari Joensuu TkT Riikka Holopainen Tiimipäällikkö, energiatehokkaat rakennukset Teknologian tutkimuskeskus VTT

2 2 Esityksen sisältö 1. Nollaenergiarakentaminen 2. Nollaenergiarakentamisen tuomat mahdollisuudet ja haasteet 3. Uusiutuvan energian tuottotapoja 4. Esimerkkejä suomalaisista nollaenergiataloista

3 3 NOLLAENERGIARAKENTAMINEN

4 4 Nollaenergiarakentamisen tausta: Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uudistaminen Kaikkien EU:n alueella rakennettavien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja lähtien (julkisten rakennusten jo 2018): A nearly zero-energy building is a building that has a very high energy performance. The nearly zero or very low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby (Article 2/EPBD recast) Direktiivi ei anna tarkkaa määritelmää. Kansallinen määritelmä lähes nollaenergiarakennukselle vielä auki, tarkentuu vuoden 2013 aikana Kustannusoptimi tulee olla mukana määrittelyn tarkastelussa: lisäkustannuksille hyväksyttävä raja

5 5 Lähes nollaenergiatalo Elinkaarikustannuksiltaan edullinen minimi-energiatalo, jonka energiantarpeesta merkittävä osa katetaan rakennuksessa tai sen lähistöllä tuotetulle uusiutuvalla energialla. Tulevaisuuden uudistalojen vaatimus vuoden 2021 alusta lähtien.

6 6 Nollaenergiarakentamisen vaikutukset Rakennuksen energiantarve minimoidaan passiivitasolle Energian tuotanto rakennuksissa lisääntyy Energiantarpeesta katetaan merkittävä osa talossa tai sen läheisyydessä tuotetulla uusiutuvalla energialla

7 7 Mikä on passiivitalo? HS

8 8 Passiivitalon perusmääritelmät Lämmitysenergian tarve kwh/m 2 30 kwh/m 2 25 kwh/m 2 20 kwh/m 2 Primäärienergian tarve kwh/m 2 Lämmitettyä bruttoneliötä kohti Rakennuksen ilmavuotoluku aina n 50 < 0,6 1/h Passiivirakentaminen ei perustu: Lämmityslaitteiden korvaamiseen kodin elektroniikalla ja muilla sähkölaitteilla Tilojen lämmittämiseen ihmisistä tai laitteista vapautuvalla lämmöllä koko lämmityskauden ajan Passiivitaloissa on lämmönkehittimet Lämmityksen tehontarve on pieni, W/m 2 Pieni energiantarve => uusiutuva energia

9 9 Nollaenergiatalon edellytykset Suomessa Rakennuksen energiantarve vähintään passiivitasoa tilojen ja käyttöveden lämmitystarpeen pienentäminen energiatehokas valaistusjärjestelmä, luonnonvalon tehokas käyttö jäähdytystarpeen minimointi: kesäaikaisten lämpökuormien hallinta, passiivinen jäähdytys energiatehokkaat talotekniikan laitteet ja kodinkoneet Uusiutuvan energian hyödyntäminen aurinkolämpö ja aurinkosähkö maalämpö tuulisähkö pelletit Kustannustehokkuus

10 10 NOLLAENERGIARAKENTAMISEN TUOMAT MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

11 11 Nollaenergiarakentamisen mahdollisuudet: Pienempi energiankulutus Matalammat energiakustannukset pienemmällä energiankulutuksella Alemmat elinkaarikustannukset nykyiselläkin energian hinnalla, Vaikutus kasvaa energian hinnan noustessa Kahden liettualaisen kerrostalon elinkaarikustannukset 30 vuoden aikana, oletuksena nopea energian hinnan nousu

12 12 Nollaenergiarakentamisen mahdollisuudet: Parempi sisäilmasto ja ääneneristävyys Hyvän eristystason, ilmatiiveyden ja vähäisten kylmäsiltojen ansiosta seinien, lattioiden ja ikkunoiden sisäpinnat ovat lämpimät ja vetoa ei esiinny Sisälämpötilan päivittäiset ja vuotuiset vaihtelut ovat vähäisiä tavanomaisiin rakennuksiin verrattuna Hyvin eristetyt ja ilmatiiviit rakenteet sekä hyvät ikkunat vähentävät ulkoa tulevaa melua (naapurit, liikenne ja muut äänet)

13 13 Nollaenergiarakentamisen mahdollisuudet: ilmastonmuutoksen torjuminen energiankulutusta pienentämällä Rakennussektorin osuus EU:n energiankulutuksesta 40 % Rakennussektorilla suuret mahdollisuudet vähentää energiankulutusta ja samalla pienentää kasvihuonekaasupäästöjä Energiatehokkaampi rakennussektori pienentää riippuvuutta tuontienergiasta Suomi on EU:n kautta sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen parantamalla rakennusten energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä

14 14 Nollaenergiarakentamisen haasteita: Energiankulutuksen minimointi Kulutushuippujen madaltaminen Tehontarpeen tarkastelu tärkeää rakennustason kustannusoptimaalitarkastelussa ja sähkö/lämpöverkon käytön tarkastelussa Kesäajan sisälämpötilojen hallinta Jäähdytystarpeen minimointi passiivisilla keinoilla: varjostus, luukut, kaihtimet, aurinkosuojalasit

15 15 Energiatehokkaan rakentamisen erityispiirteitä Rakenteiden kosteustekninen suunnittelu: varmistetaan rakenteen moitteeton toiminta sisäpuolista kosteuden siirtymistä ja ulkopuolista sadevettä vastaan kaikissa käyttöolosuhteissa Rakenteiden liitosten ja läpivientien detaljien suunnittelu: vältetään kylmäsillat ja ilmavuodot Auringonsäteilyn hyödyntäminen lämmityskautena ja eliminointi lämpimänä kesäkautena Pääosa lämmitysenergian tarpeesta saadaan rakennuksen sisäisestä lämmöntuotosta ja aurinkoenergian passiivisesta hyödyntämisestä Tarvittava lämmitystehotaso jopa 75 % pienempi kuin normitalolla pienempien laitteiden valinta lämpötilatasojen hallittu alentaminen uusien lämmityskonseptien kehittäminen ja käyttöönotto Passiivienergiaa tehokkaasti hyödyntävässä rakennustekniikassa korostuu rakenne- ja talotekniikan yhteistoiminta: tarkasteltava teknisessä suunnittelussa yhtenä kokonaisuutena

16 16 Nollaenergiarakentamisen kustannukset Energiatehokkaan rakennuksen rakentamiskustannukset ovat 2-7 % korkeammat kuin tavanomaisen, määräysten mukaisen rakentamisen kustannukset TA-Asumisoikeus Oy:n passiivikerrostalon kustannukset Oulussa olivat 3,3 % korkeammat kuin viereisen, arkkitehtuuriltaan ja asuntoratkaisuiltaan samanlaisen vertailutalon. Nollaenergiatalossa syntyy lisäkustannuksia uusiutuvan energian tuotantolaitteista.

17 17 Nollaenergiarakentamisen haasteita: Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö Kulutuksen ja tuotannon eriaikaisuus Huomioitava koko energiaketju Tuotannon vaikutukset rakennuksen sisäisen sähköverkon tai alueverkon toimintaan? Lainsäädäntö ei tue pientuotannon syöttämistä verkkoon (syöttötariffit tai mahdollisuus korvata ostettua energiaa) Rakennuksen sijasta taserajana tulisi olla aluetaso Kaupunki ja maaseutu vaativat erilaista tarkastelua Kuinka kaukaa uusiutuva energia voidaan tuoda? Taserajat riittävän joustaviksi Pitkäaikaiset investointituet vääristävät markkinoita Osaavan suunnittelun ja työvoiman pula

18 18 Nollaenergiatason haaste Suomessa: kulutuksen ja tuotannon eriaikaisuus

19 19 Kulutuksen ja tuotannon eriaikaisuus vuorokausitasolla

20 20 Nollaenergiatalon energiatase Lähde: Aalto-yliopisto, Solar Decathlon kilpailutalo Luukku

21 21 Kulutuksen ja tuotannon eriaikaisuuden haittojen pienentäminen Energiatehokkuus keskeisin keino Muita keinoja esimerkiksi Rakennuksen suuntaaminen: tuotannon parempi vaste kulutukseen Energian varastointi Vuotuisen energiantarpeen ja -tuotannon optimointi: vaikutukset sähköverkkoon?

22 22 UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTTOTAPOJA

23 23

24 24 Vuotuinen auringon säteily vaakapinnalle jaoptimaalisessa kulmassa olevalle pinnalle

25 25 Lähde: Timo Silomaa: Aurinkoenergia ja korjausrakentaminen

26 26 Lähde: Asko Rasinkoski,

27 27

28 28 Tuulienergia Ilmatieteenlaitoksen tuuliatlas: tuulitietoa tuulivoiman mitoitukseen Nyrkkisääntö vuosituotannolle: 1 kw = kwh

29 29 Tuulienergia Roottorityypit: vakka-akseli ja pystyakseli Pystyakselilla varustettu roottori pyörii herkemmin pyörteisessä tuulessa ja hieman pienemmillä tuulenvoimakkuuksilla Tyypilliset pienvoimalat W Lapojen halkaisija < 2 m Maston korkeus tyypillisesti 5-30 m Verkkoon liitetyt voimalat > 2 kw Lapojen halkaisija > 4 m Suuret voimalat 3 5 MW Pientuulivoiman tuotto

30 30 Aurinkolämpö Lämmöntuottotapa: Aurinkokeräin Tasokeräin, 300 kwh/m 2, varaaja ~700 l Pinta-ala 7 m 2 Tyhjöputkikeräin, 420 kwh/m 2, varaaja ~700 l Pinta-ala 5 m 2 Aurinkolämpö ~ 10 gco 2 /kwh

31 31 Pelletti Lähde: Anssi Rahikainen: Puupelletit ja pellettilämmitys Mikkelin ammattikorkeakoulu 2011

32 32 Pellettilämmityksen kustannukset Omakotitalon pellettilämmitysjärjestelmän kustannukset lämmönjakojärjestelmä + varasto? Pellettilämmön hinta 0,05 0,06 /kwh

33 33 Esimerkkejä pelletinsyöttöjärjestelmistä 10kw-20kw-30kw-45kw-60kw.html

34 34 Lämpöpumppulämmitys

35 35

36 36 Maa-, kallio- ja vesistölämpö Lämpöä maasta Vaakaputkista kwh/m Porakaivoista kwh/m Lämpöä vesistöistä Upotettu putki kwh/m Pohjasedimentti kwh/m* * Perustuu Vaasan asuntomessujen järjestelmän mitoitukseen

37 37 Lämmitysteho

38 38 Lämpökerroin

39 39 Suomalaisten lämpöpumppujen määrä nyt ja tulevaisuudessa Lähtötietoina käytetty Sulpun ja Rakennustutkimus RTS:n tilastoja. Vuoden 2010 luvut perustuvat toteutuneisiin lukuihin, muut visioon Taulukossa esitetty käytössä olevat pumput (vuotuisista myyntimääristä vähennetty pumppujen oletettujen käyttöikien perusteella saneerauskohteisiin menevät pumput, jotka eivät lisää uusiutuvien energioiden käyttöä) Vuosi Maalämpöpumput (MLP) Ilmalämpöpumput (ILP) Ilma-vesilämpöpumput (ULP) Poistoilmalämpöpumput (PILP) Yhteensä Käyttöikäoletukset: MLP 20 v, ILP 10 v, UVLP 15 v, PILP 15 v

40 40 Suomalaisten lämpöpumppujen kapasiteetti nyt ja tulevaisuudessa Kapasiteetit perustuvat SULPU:n arvioon myytyjen pumppujen tehoista. SULPU kerää vuosittain myyntiluvut tehon mukaan jaoteltuna. Vuoden 2010 luvut perustuvat toteutuneisiin lukuihin, muut arvioon, jossa yhden pumpun keskimääräinen teho on kiinnitetty vuoden 2009 arvoon Vuosi MLP, ILP, UVLP, PILP, Yhteensä MW MW MW MW MW Käyttöikäoletukset: MLP 20 v, ILP 10 v, UVLP 15 v, PILP 15 v

41 41 Lämpöpumppujen säästöpotentiaalin ja uusiutuvan energian tuoton arviointi / VTT 2012 Uusiutuvan energian tuotto, TWh: Energiansäästö, TWh: ERES, (TWh) Air-Water Air-air Ground Year

42 42 ESIMERKKEJÄ SUOMALAISISTA NOLLAENERGIATALOISTA

43 43 Esimerkkejä suomalaisista lähes nollaenergiapientaloista ja nettonollaenergiapientaloista

44 44 Nettonollaenergiatalo Rakennuksesta siirretään tuotettua uusiutuvaa energiaa verkostoihin tai muuhun talon ulkopuoliseen käyttöön vähintään saman verran kuin rakennuksessa käytetään ostoenergiaa. Talossa tuotettu uusiutuva energia Talossa tuotettu uusiutumaton energia Energian varastointi talossa Energian käyttö Uusiutuvan energian syöttö: verkostot, muut kiinteistöt Sähköverkko Kaukolämpöverkko

45 45 IEA5-talo, Pietarsaari Lähes nollaenergiatalo Rakennettu jo 1994 Pietarsaaren asunto-messuille Asuntopinta-ala 166 m 2 E-luku nyt 68 kwh/m 2 Aurinkosähköjärjestelmän uusiminen: E-luku 0 kwh/m 2 E-luku = ostoenergia talossa tuotettu energia

46 46 IEA5-talon tekniikka Rakennuksen ostoenergiantarve 7600 kwh vuodessa Aurinkolämpö Tuotto 2000 kwh vuodessa Varastointi 3 m 3 varaajaan Aurinkosähkö: Alkuperäinen järjestelmä 2 kwp Uusi järjestelmä 8 kwp Tuotto 7600 kwh vuodessa Maalämpö, lämpökerroin 4,0 4,5 Koneellinen, lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihto

47 47 IEA5-talon ulkovaippa Puurakenteinen pientalo Ulkoseinät ja lattia suurelementtirakenteina Seuranta 18 vuotta: ei kosteus- tai homeongelmia Kivivillaeristys Ulkoseinä 325 mm, U-arvo 0,14 W/m 2 K Yläpohja 500 mm, U-arvo 0,09 W/m 2 K Alapohja (rossipohja) 500 mm, U- arvo 0,09 W/m 2 K Ikkuna 0,7 W/m 2 K

48 48 Nettonollaenergiatalo IEA5 Energia kwh/m

49 49 IEA5 On-Line

50 50 Nettonollaenergiatalo Kivitasku Rakennettu 2011 Mäntyharjulle Asuntopinta-ala 154 m 2 Nettonollaenergiatalo E-luku 0 kwh/m 2 Arkkitehti Tuija Mustonen

51 51 Nettonollaenergiatalon ratkaisut Tekniikka: Lämpöpumppulämmitys LED valot Tehokkaat sähkölaitteet Aurinkolämpö Aurinkosähkö 8 kwp Ulkoseinät ja yläpohja elementtirakenteina Polyuretaanieristys Ulkoseinän U-arvo 0,09 W/m 2 K Yläpohjan U-arvo 0,08 W/m 2 K Alapohjan U-arvo 0,09 W/m 2 K Ikkuna 0,7 W/m 2 K

52 52 Kivitasku

53 53 Kivitaskun energiatase Energia kwh/m

54 54 Nettonollaenergiatalo Blok Arkkitehtikilpailun voittaja-ehdotus: nollaenergia Esitellään Hyvinkään asuntomessuilla 2013 Arkkitehti SAFA Tiina Antinoja & arkkitehtiopiskelija Olli Metso

55 55 Blok-talon ratkaisut Maalämpö Ikkunoiden varjostus kesällä Aurinkosähkö ~9 kw Aurinkolämpö Rakenneratkaisut Ulkoseinä U = 0,08 W/m 2 K Yläpohja U = 0,06 W/m 2 K Alapohja U = 0,09 W/m 2 K Ikkunat ja ovet U = 0,7 W/m 2 K Ilmanvaihdon lämmön talteenoton hyötysuhde 80% Ilmanvuotoluku n 50 0,4 1/h Arkkitehti SAFA Tiina Antinoja & arkkitehtiopiskelija Olli Metso

56 56 Blok-talon aurinkosähköjärjestelmän tuottoarvio Aurinkosähkön tuotto on noin 8200 kwh vuodessa Tuottoarvio

57 57 Blok-talon energiatase Energia kwh/m Rakennuksen ostoenergian tarve 8260 kwh vuodessa Aurinkosähkön tuotto 8200 kwh vuodessa

58 58 Esimerkkejä suomalaisista lähes nollaenergiakerrostaloista ja nettonollaenergiakerrostaloista

59 59 Opiskelija-asuntola Puuseppä, Kuopio Huoneistoala 1945 m 2 47 opiskelija-asuntoa Tehokas tilankäyttö (rakennuksen muoto) Nollaenergiatarkastelussa otettu huomioon tilojen ja käyttöveden lämmitys ja talotekniikan sähkö

60 60 Vanhusten palvelutalo, Järvenpää Huoneistoala 1945 m 2 44 asuntoa huonokuntoisille tai muistihäiriöistä sairastaville vanhuksille 33 asunnossa makuuhuone + tupakeittiö 11 ryhmäkotiasuntoa.

61 61 Nollaenergiatalojen ratkaisut Kaukolämpö Uusiutuvan energian tuotanto Aurinkolämpö Talossa tuotettua aurinkolämpöä siirretään muihin kiinteistöihin Aurinkosähkö Ilmanvaihdon esilämmitys ja esijäähdytys nestekierrolla lämpökaivosta llmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyötysuhde yli 75% Energiatehokkaat kodinkoneet, valaistus ja hissi Aurinkokuormien hallinta varjostuksella

62 62 Nollaenergiakerrostalojen ulkovaipan ratkaisut Polyuretaanilämmöneristys Ulkoseinä, U = 0,08 W/m 2 K Yläpohja, U = 0,07 W/m 2 K Alapohja, U = 0,10 W/m 2 K Ikkuna, U = 0,7 W/m 2 K Ulko-ovet, U = 0,76 W/m 2 K Ulkovaipan mitattu ilmavuoto luku n 50 = 0,4 1/h Ilmavuotoluvun mittaus

63 63 Aurinkosähkön tuottoarviot Ala, m 2 Kpl Tuotanto, Järvenpää kwh Tuotanto, Kuopio kwh Paneelien DC ulostulo nollahäviöillä, lumi ei peitä talvella Häviöt, kun mukana invertteri ja hieman kaapelihäviöitä, lumi peittää talvella paneelit kokonaan Kuten yllä mutta mukana asennuksesta (=paneelien lämpenemisestä) johtuvia häviöitä, hyvä asentamistapa

64 64 Nollaenergiatalojen laskennallinen energiatase Energia kwh/m

65 65 Järvenpää On-Line

66 66 Onnelanpolku, vanhusten palvelutalo, Lahti Lähes nollaenergiatalo m 2 Tavoite 60 kwh/m 2 (E-luku) Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu Kilpailuttaminen

67 67 Energiatehokkuuden merkitys Onnelanpolun kilpailutuksessa Hinta (60 p) Tarjouskilpailun pisteytys Projektisuunnitelma (2 p) Organisaatio, suunnittelijat ja asiantuntijat (12 p) Arkkitehtisuunnitelmien kehittäminen (8 p) Tekniset ja energiataloudelliset ratkaisut (15 p) Väistöasuminen (3 p). Kokonaisvastuurakentami nen, KVR Tarjousten arviointi pisteytyksen avulla Urakkahinta vastaa tavanomaista palvelutalorakentamista Tarjouskilpailun voittajaehdotuksen E-luku 50 kwh/m 2

68 68 Onnelanpolun ulkovaipan ominaisuudet Rakennusosien U-arvot, W/m²K Ulkoseinä 0,17 Yläpohja 0,09 Alapohja 0,09 Ikkunat 0,76 Ulko-ovet 0,85 Atrium, seinät 1,1 Atrium, katto 1,2

69 69 VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT

Matalaenergiarakentaminen. Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT Matalaenergiarakentaminen Kuntien 5. ilmastokonferenssi, Tampere 5.5.2010 Riikka Holopainen, Pekka Tuomaala, Jyri Nieminen VTT 2 Esityksen sisältö Mitä eri käsitteet (matala, passiivi jne.) tarkoittavat?

Lisätiedot

nzeb Miimu Airaksinen, Riikka Holopainen

nzeb Miimu Airaksinen, Riikka Holopainen nzeb Miimu Airaksinen, Riikka Holopainen 2 Nollaenergiarakennus A nearly zero-energy building is a building that has a very high energy performance. The nearly zero or very low amount of energy required

Lisätiedot

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT Passiivitalo VTT Tulevaisuuden muutokset Haaste: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää CO2 päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä 90% Muutokset lähitulevaisuudessa 2010: Asuinrakennusten energiantarve

Lisätiedot

Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020

Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020 1 2 Rakentamismääräysten kehitys vuoteen 2020 Kokonaisenergiatarkastelu E-luku = Rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen rakennustyyppikohtainen yläraja E-luvun laskennassa otetaan huomioon rakennuksen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

EU-säännökset ja normiohjaus kustannusoptimaalisuuden kautta lähes nollaenergiarakentamiseen 10 vuodessa. 15.9.2011 Jarek Kurnitski

EU-säännökset ja normiohjaus kustannusoptimaalisuuden kautta lähes nollaenergiarakentamiseen 10 vuodessa. 15.9.2011 Jarek Kurnitski EU-säännökset ja normiohjaus kustannusoptimaalisuuden kautta lähes nollaenergiarakentamiseen 10 vuodessa Ei keksitä polkupyörää Suomessa Towards nzeb: Roadmap of some countries towards nearly zero energy

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE

UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE UUSIA TUULIA UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUJA KOTIIN JA MÖKILLE 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INFOTAULU AURINKOPUHALLIN AURINKOGRILLI AURINKOSÄHKÖPANEELI ILMALÄMPÖPUMPPU WATTSON-MITTARI PIENTUULIVOIMALA AURINKOLÄMPÖKERÄIN

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 3 2013 Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Mari Sepponen, Jyri Nieminen & Veijo Nykänen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

ENERGIATALON SUUNNITTELU

ENERGIATALON SUUNNITTELU 1 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U by S I S Ä L T Ö Esipuhe 6 Kimmo Huttunen, Kehityspäällikko, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER,

Lisätiedot