Energiatehokkaan rakentamisen driverit it ja markkinoiden pullonkaulat. J i Ni i Jyri Nieminen VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkaan rakentamisen driverit it ja markkinoiden pullonkaulat. J i Ni i Jyri Nieminen VTT"

Transkriptio

1 Energiatehokkaan rakentamisen driverit it ja markkinoiden pullonkaulat J i Ni i Jyri Nieminen VTT

2 Mikä on matalaenergiatalo? VTT: Matalaenergiatalon tilojen lämmitysenergiankulutus on vähintään 50 % pienempi kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman vähimmäisvaatimusten mukaan toteutetun ns. normitalon RakMK:Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on korkeintaan 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä 2

3 Energiatehokas rakentaminen Kokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen Hyvä lämmöneristys Lämmön talteenotto ilmanvaihdosta Laadukas rakentaminen Ulkovaipan ilmanpitävyys Energiatehokkaat t laitteet, t kodinkoneet k ja valaistus Kosteusriskien hallinta: Suunnittelu kuivumisen varalle Paloturvallisuus Hyvä sisäilmasto => Energiatehokkuus ei ole materiaalisidonnaista 3

4 Esimerkkejä: Kokonaiskulutuksen minimointi Pietarsaari IEA5 (1993): ET = A Tilojen lämmitys 80% pienempi kuin tavanomaisessa Ostetun lämmitysenergian kulutus 13 kwh/m 2 Kokonaiskulutus 75% pienempi kuin tavanomaisessa Ostetun energian kokonaiskulutus 48 kwh/m 2 Keinot ostetun energian pienentämiseksi Maalämpö Aurinkolämpö Aurinkosähkö 4

5 Teollinen rakentaminen MERA kerrostalojärjestelmä, Espoo (2006): ET = A Kaukolämmön kulutus 70% pienempi i kuin tavanomaisessa Keinot Räätälöidyt, teolliset ratkaisut Rakentamisprosessi i Uusi ikkunateknologia Huoneistokohtainen i ilmanvaihtolämmitys iht lä it Urakoitsija: energiatehokkuuden lisäkustannus < 2% 5

6 Nykytila Energiatehokkaita rakennuksia on kehitetty systemaattisesti tti ti ja tekniset t ratkaisut t ovat olemassa Sitra lämpötaloustutkimus (1970-luku), ktm energiatutkimus (1980- luku), ETRR & LVIS2000 & Raket (1990-luku), Cube (2000-luku) Energiatehokkaita rakennustason ratkaisuja ei kuitenkaan ole tarjolla eikä niitä osata vaatia => markkinat eivät toimi. 6

7 Lähde: Pekka kalliomäki, YM, Energiatehokkuusdirektiivi Suomessa 7

8 Ristiriitaiset viestit Teollisuus: Tiukka määräysohjaus vähentää kulutusta valtakunnan tasolla mutta myös innovaatioita paikallisella tasolla Taloteollisuus: Määräysohjaus on ainoa tie energiatehokkuuteen - kilpailutilanne ei häiriydy Ympäristöministeriö: Määräykset osoittavat minimitason, jolla voi rakentaa - Lähitulevaisuuden kiristykset? 8

9 Energiatehokkuus - markkinatilanne Hukatut mahdollisuudet Rakennuksia koskevat energiamääräykset Euroopan tiukimpia 20 vuotta sitten Nykyiset ja uudet määräykset ä eivät ohjaa energiatehokkuuteen t Energiatehokkuus ja energiatodistus: A-luokan raja löysä Kehittymättömät markkinat Kilpailu hinnalla ja mielikuvilla Teollisuuden vanhentuneet toimintamallit Ostajan osaaminen Kuumilla markkinoilla kysyntä ei kohtaa tarjontaa Energiatehokkuuden kustannusvaikutukset t k t pienet Kustannusperusteinen takaisinmaksuaika < 6 vuotta Piilevä kysyntä kasvaa Passiivitalot 9

10 Energiatehokkuuden taloudelliset hyödyt y Matalaenergiatalo on tavanomaiseen pientaloon nähden: * Hankintakustannuksiltaan % verrattuna tavanomaiseen * Elinkaarikustannuksiltaan % edullisempi * Elinkaaritaloudeltaan % parempi Lähde: Ekotehokkaan pientalon ja pientaloalueen malliratkaisut. VTT 2007 Energiatehokkuuden kustannusvaikutus Pois jätetyn lämmitysjärjestelmän kustannussäästö Kusta annus [ /m²] Passiivinen Talo integroidulla talotekniikalla Kustannukset yhteensä energiakustannus lisäinvestointikustannus Tilojen lämmitys kwh/(m²a) Lähde: Passivhaus Institut Darmstadt 10

11 Muutoksia tulevaisuudessa - pullonkauloja Suunnittelu Kokonaisuuden hallinta = > lisääntyvä suunnitteluyhteistyö y Suunnittelu käyttäjän/omistajan asettamia toimivuusvaatimuksia vasten Panostus prosessin alkupäähän Rakenteet Kasvava eristyspaksuus => uudet liitosdetaljit Tarve kokonaan uusille rakenneratkaisuille kasvaa Investoinnit tuotantolinjoihin Energiatehokkuus muuttaa totuttuja järjestelmäratkaisujaj j Järjestelmät yksinkertaistuvat, osat vähenevät Perinteinen lämmönjako liian raskas pienelle lämmöntarpeelle (passiivitalo) it Pienet lämpötilaerot: säädön ja toimilaitteiden tarkkuusvaatimukset kasvavat, mitoitusosaamisen merkitys kasvaa Reitityksen merkitys kasvaa 11

12 Lämpöhäviöt pienenevät Muutoksia tulevaisuudessa - pullonkauloja Rakennusten aikavakiot kasvavat Säädön ja ohjauksen tulee ottaa huomioon prosessin pidemmät viipeet Säädön älykkyyden tarve kasvaa Ennakoivaa säätöä, simulointi kytkeytyy rakennuksen säätöjärjestelmään Tilojen käyttö, lämpötilat ja niiden ennusteet otettava entistä tarkemmin huomioon Automaatiojärjestelmistä integroituja tietojärjestelmiä Seurantajärjestelmät, j mittarointi, trendit => tietoa eri toimijoille Ohjaus ja säätö tarpeen mukaan: lämpötila, ilmanvaihto, valaistus Raportoiva rakennus, seurantadatasta muokataan informaatiota Alan osaamisen tarve kasvaa 12

13 Arvonmuodostus Arvoketju Arvoajurit Strategiatt t Osaaminen Tuotantolähtöinen Rakentamisaika Markkinajohtajuus Tuotannon ohjaus ja Nopeus Tuotannon tehokkuus yksinkertaisuus Tuotannon joustavuus Kustannusten Kehityksen nopeus Tuotannon luotettavuus minimointi Vaihto-omaisuuden Logistiikka Tavoitehinta minimointi Alihankinta Logistinen osaaminen Toimitusketjun integrointi Loppuasiakas- Tarpeiden tunnistaminen Lähellä asiakkaita Asiakkaan lähtöinen Tuotteisiin liitetyt palvelut Palvelualttius ymmärtäminen Kaupanteon helppous Luotettavuus Hyvien asiakkaiden Uskottava toimija Räätälöinti tunnistaminen Nopea ongelmien ratkaisu Markkina- Tarpeiden ennakointi Segmentointi Asiakkuuden lähtöinen Tuotteisiin liitetyt palvelut Brandi ymmärtäminen Kaupanteon helppous Räätälöinti Markkinasegmenttien Hinta/laatu Joustavuus tunnistaminen Toimivuus Asiakassuhteet Asiakkuusprosessien hallinta Emory University & VTT/Erabuild - Plug and play & VTT/asukastarpeita vastaava yhdyskunta 13

14 Tekniset esteet Markkinatilanteesta aiheutuvat esteet Suunnitteluyhteistyön puute ja rakentamisprosessin epäyhtenäisyys Rakentaminen ei tähtää kokonaistoimivuuteen, rakennusprosessin alussa loppukäyttäjää ei tunneta Taloudellisen arvon elin- kaarimittarien puute Päätöksenteon, mallinnuksen, arvioinnin ja suunnittelun työkalujen puute Tiedon ja sovellusten yhteensopimattomuus Teollisen matalaenergia- ja moduulirakentamisen tuotteet puuttuvat (poikkeuksiakin on, esim. MERA-konsepti) Määräysohjauksen puute Kysynnän ja tarjonnan a vastaamattomuus Vaativa asiakkuus ei toteudu, haluttomuus panostaa suunnitteluun Elinkaariajattelun puute Markkinatoimijoiden asenteet, mielikuvamarkkinointi Asiakastarpeita vastaava rakentaminen mielletään keskiarvorakentamista kalliimmaksi Korkeasuhdanne: kauppa käy tavanomaisilla ratkaisuilla Rakennusten arvonkehitys paikkariippuvaista ii i toimivuutta ei arvosteta Uusien rahoitusmallien puute Rakenteelliset esteet Loppuasiakkaan tarpeiden huono tunteminen Teollisuuden muutosvastarinta tuotantolähtöisessä toimintaympäristössä Kilpailutilanne ylläpitää vanhaa ja joustamatonta toimintakulttuuria ja -rakenteita Alan osaamisessa ja koulutuksessa puutteita Asiakaskunnan osaaminen ostajina Suunnittelun, rakentamisen ja asumisen konservatiivisuus Palvelutarjonnan puute PK-sektorin innovaatiotoiminnan t i i tukeminen matalaa rakennusalalla 14

15 Uudet ohjauskeinot - nykyisten toimintamallien analyysi YM rakentamiskäytäntö ekotehokkuus KTM energiantuotanto ja käyttö uusi liiketoiminta STM hyvinvointi ja terveys OM koulutus, osaaminen Osaaminen koulutus ja tutkimus käytäntö, media Palvelujen infrastruktuuri informaatiomekanismit uusi liiketoiminta uudet palveluyritykset Veturiasiakkaat ja tuottajat uudet toimintamallit Kannustimet ohjauksen lokalisointi, avustukset hintojen karkaamisen esto Lainsäädäntö & tulkinta viranomaisohjaus (minimi) kunnat (profiloituminen) 15

16 Tavoite: Tietoiset kuluttajat ohjaavat energiatehokkaan rakentamisen markkinoita Sosio-ekonominen juurruttaminen heikosti kehittyvillä markkinoilla! Ominaisuusperustaiset kokonaisratkaisut liiketoiminnan perustaksi myös rakennusalalla Paikalliset ohjauskeinot aluebrandien rakentamiseksi k i Suotuisa kehitysympäristö uusille toimintamalleille (julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö) 16

17 17

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT Passiivitalo VTT Tulevaisuuden muutokset Haaste: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää CO2 päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä 90% Muutokset lähitulevaisuudessa 2010: Asuinrakennusten energiantarve

Lisätiedot

Passiivitalo. Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen

Passiivitalo. Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen Passiivitalo Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen PEP PEP eli Promotion of European Passive Houses on eurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena on edistää passiivitalojen rakentamista. Euroopan komissio

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus

Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Teppo Lehtinen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot Vanajanlinna 27.1.2011 1 3 IEA 2008 Worldwide, existing buildings represent Recommendation a) Governments should

Lisätiedot

PEP. Promotion of European Passive Houses. Työraportti 1.2 Passiivisen talon ratkaisut. Mikko Saari Pvm : 19 04 2006

PEP. Promotion of European Passive Houses. Työraportti 1.2 Passiivisen talon ratkaisut. Mikko Saari Pvm : 19 04 2006 PEP Promotion of European Passive Houses Työraportti 1.2 Passiivisen talon ratkaisut Isolda Strom Loes Joosten Boonstra Jyri Nieminen Mikko Saari Pvm : 19 04 2006 Esa Nykänen Jakelu: Julkinen The PEP project

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Miten varmistaa hyvä sisäilma ja viihtyvyys

Miten varmistaa hyvä sisäilma ja viihtyvyys Miten varmistaa hyvä sisäilma ja viihtyvyys energiatehokkaissa rakennuksissa Ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen 31.3.2009, VTT, Espoo, Otaniemi Erikoistutkija Pekka Tuomaala MISSÄ

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI Vaasan tiedepuistotalon energianhallintaratkaisut Riku Rikkola Patrik Sjöholm Pekka Peura VAASA 2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lähtökohdat ja päätökset

Lähtökohdat ja päätökset 30.1.2010 Toimintakatsaus 1 Lähtökohdat ja päätökset Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 (TEM) Energianeuvonnan järjestäminen Suomessa 11.6.2009 (Sitra) Suomen Omakotiliitto ry toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

30.1.2010 Toimintakatsaus Jari Hokka 1

30.1.2010 Toimintakatsaus Jari Hokka 1 30.1.2010 Toimintakatsaus 1 Lähtökohdat ja päätökset Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 (TEM) Energianeuvonnan järjestäminen Suomessa 11.6.2009 (Sitra) Suomen Omakotiliitto ry toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET

OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Enemmän kuin Rautakauppa RAKENTAJAN OPAS 2015 RAKENTAMINEN JA TYÖVÄLINEET Saman katon alta Talopaketit muuttovalmiina Rakennussuunnittelu ja lupakuvat Sisustus- ja kalustesuunnittelu Asennuspalvelut ja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUDEN OPTIMOINTI

RAKENNUSTEN ENERGIATALOUDEN OPTIMOINTI TKK, Talonrakennustekniikan laboratorio Rak-43.J Rakennusten elinkaaritekniikka - kurssi Kurssin toinen jakso 3.9. - 1.1.23 TKK:n Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Otaniemi DI Juhani Laine VTT Rakennus-

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Monnienergialähteet pientaloissa. hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia

Monnienergialähteet pientaloissa. hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia Monnienergialähteet pientaloissa hallitaanko rakentamisen prosessi? Oulun RESCA hankkeen tuloksia Laatupäällikkö Pekka Seppälä 20.5.2014 RESCA hanke Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Oulun Tekes-hanke:

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta.

Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Kaikki rakentajan kopiopalvelut yhdestä osoitteesta. Paino- ja tulostuspalvelut Asiakasviestinnän palvelut Suurkuvapalvelut Teknisen alan palvelut Tallenne- ja arkistointipalvelut Käännöspalvelut Kirkkokatu

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot