KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖ KOTIKUMPU Hiiteläntie KOISJÄRVI Katselmuksen ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Sini Honkonen, Lohjan kaupunki, Tilapalvelut, puh Kaupintie 5 PL 49, HELSINKI Puh Fax

2 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu SISÄLLYSLUETTELO (46) JOHDANTO...5 TIIVISTELMÄ...8 ENERGIATALOUS...12 RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO...13 D ALUERAKENTEET...13 D6 VIHERRAKENTEET...13 D7 PÄÄLLYSRAKENTEET...13 D72 MUUT PÄÄLLYSRAKENTEET...13 D8 ALUEVARUSTEET...13 D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET...13 E POHJARAKENTEET...14 E4 PUTKIRAKENTEET...14 E41 MAAPUTKISTOT...14 E43 SALAOJAT...14 F RAKENNUSTEKNIIKKA...14 F1 PERUSTUKSET...14 F11 ANTURAT...14 F12 PERUSMUURIT...15 F13 ALAPOHJAT...15 F2 RAKENNUSRUNKO...15 F23 PORTAAT...17 F3 JULKISIVU...17 F31 ULKOSEINÄT...17 F32 IKKUNAT...18 F33 ULKO-OVET...18 F4 YLÄPOHJARAKENTEET...19 F41 YLÄPOHJA...19 F42 RÄYSTÄÄT...20 F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT...21 F51 SISÄOVET...21 F57 HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT...21 F6 SISÄPINNAT...21

3 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) F61-F63 SISÄPINNAT YLEISESTI...21 RAKENNUSTEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...23 LVI-TEKNINEN LAUSUNTO...33 G LVI- TEKNIIKKA...33 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT...33 G11 LÄMMÖNTUOTANTO...33 G12 LÄMMÖNJAKELU...33 G13 LÄMMÖNLUOVUTUS...34 G14 ERISTYKSET...34 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT...34 G22 VESIJOHTOVERKOSTOT...34 G23 JÄTEVESIEN KÄSITTELY...35 G24 VIEMÄRIVERKOSTO...35 G25 VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET...35 G26 ERISTYKSET...35 G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT...35 G31 ILMASTOINTIKONEET...35 G33 KANAVISTOT...36 G34 PÄÄTE-ELIMET...36 G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT...36 G41 KYLMÄKONEISTOT...36 J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT...36 LVI- TEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...37 SÄHKÖTEKNINEN LAUSUNTO...38 H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...38 H1 ALUESÄHKÖISTYS...38 H11 ALUEJÄRJESTELMÄT...38 H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET...38 H22 JAKOKESKUKSET ALLE 1000 V...38 H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET...39 H41 LIITTYMISJOHDOT...39 H42 MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET...39 H43 KYTKINLAITOSTEN JA JAKOKESKUSTEN VÄLISET JOHDOT...39 H44 JA H45 VOIMA- JA VALAISTUSRYHMÄJOHDOT...40

4 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) H5 VALAISIMET...40 H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET...41 J TIETOJÄRJESTELMÄT (SÄHKÖTEKNISET)...41 J1 PUHELINJÄRJESTELMÄT...41 J11 YLEISEEN PUHELINVERKKOON LIITETYT JÄRJESTELMÄT...41 J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT...41 J21 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT...41 J5 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT...41 J51 PALOILMOITUSJÄRJESTELMÄT...41 SÄHKÖTEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...42 RYHTI- KUSTANNUSTAULUKOT...46

5 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) JOHDANTO Tässä kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS- osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Kiinteistössä esiintyvien lukuisten uusimistarpeiden ja heikon yleiskunnon johdosta ei voida enää oikeastaan puhua varsinaisesta kunnossapito / PTSsuunnitelmasta, vaan kyseessä on enemmänkin luettelo uusimista kaipaavista osaalueista. Kiinteistön elinkaarta ajateltaessa se tarvitsee ennen kaikkea hankesuunnittelua, jossa käydään läpi mitä kiinteistöltä ja sen rakennuksilta jatkossa aiotaan vaatia korjaustoimenpiteiden laajuuden määrittämiseksi, ts. jatketaanko entisellä ns. hätäkorjaus - linjalla, vai ajanmukaistetaanko rakennukset. Tällöin puhutaan jo peruskorjaustasoisista korjauksista.. Niputtamalla korjauksia hankkeiksi saatetaan saavuttaa säästöjä työmaakuluissa, nyt esitety kunnossapidon kustannukset ovat ns. yksittäisten toimenpiteiden hintoja. Hankekokonaisuudet tulee määritellä sen mukaan, mitä kiinteistöltä jatkossa vaaditaan. Kustannusarviossa on käytetty soveltuvin osin Talonrakennuksen kustannustieto 2000-kirjan tietoja sekä kokemusperäisiä kustannustietoja. Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 0 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset, esimerkiksi ilmanvaihdon muutostyöt sisältävät niihin liittyvien rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Toimenpide- ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Toimenpide- ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Lausunnoissa esitetyt luokittelut on kuntoarvioijan subjektiivinen käsitys nimikkeen yleisestä kunnosta. Korjaustarpeet on jaettu neljään kuntoluokkaan seuraavasti: KL1 = ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa KL2 = korjaustarve 4 10 vuoden sisällä KL3 = korjaustarve 1 4 vuoden sisällä KL4 = korjaustarve 0 1 vuoden sisällä. Kiinteistön energiataloutta ei ole kuntoarviossa tarkasteltu. Energiankulutus ja säästöpotentiaali voidaan selvittää erillisessä energiakatsastuksessa.

6 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääpiirteissään ohjekortissa LVI , KH , Asuinkiinteistön kuntoarvio, suoritusohje esitettyä nimikkeistöä. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat ohjekortin mallisisällysluettelon mukaiset. Kuntoarvion rakennus-, LVI- ja sähkötekniikkaa käsittelevissä luvuissa on kukin osajärjestelmänimikkeen (esim. G3 Ilmastointijärjestelmät) kuvauksessa noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä: Ensin kuvataan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet. Seuraavaksi käsitellään nykytilanne ja todetaan kohteessa tehdyt havainnot. Lopuksi annetaan kunnossapito- ja korjaustoimenpide- ehdotukset. Kuntoarvion vastuuhenkilöt ovat Fatman Oy:stä Harri Ståhle Rakenne Mika Lukkarinen LVIA Reijo Väisänen Sähkö Arvio LVI , KH , Asuinkiinteistön kuntoarvio, suoritusohje mukaisesti Korjaustarpeet jaetaan neljään kuntoluokkaan seuraavasti: KL1 = ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa KL2 = korjaustarve 4 10 vuoden sisällä KL3 = korjaustarve 1 4 vuoden sisällä KL4 = korjaustarve 0 1 vuoden sisällä. Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat rakennustekniikkaan liittyvät osa-alueet: Aluerakenteet Ulkopuoliset rakenteet Salaojitus ja putkirakenteet Kantavat rakenteet Väestönsuoja varusteineen (ei kiinteistössä) Kuilut ja portaat Ulkoseinät täydentävine rakennusosineen Ovet ja ikkunat Vesikatto yläpohjavarusteineen Sisäpinnat

7 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat LVI- tekniikkaan liittyvät osaalueet: Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärilaitteet Ilmastointijärjestelmät Kylmätekniset järjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmä (ei kiinteistössä) Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat sähkötekniikkaan liittyvät osa-alueet: Sähköjärjestelmät: Aluesähköistys Kytkinlaitteistot ja jakokeskukset Kompensointilaitteet (ei kiinteistössä) Johtotiet Johdot ja niiden varusteet Valaisimet Lämmittimet Kojeet ja laitteet Erityisjärjestelmät (ei kiinteistössä) Tietojärjestelmät: Puhelinjärjestelmät Antennijärjestelmät Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät (ei kiinteistössä) Turva- ja valvontajärjestelmät (ei kiinteistössä) Raportissa on esitetty Talo-90 mukaisesti otsikoituna vain kiinteistössä esiintyvät järjestelmät.

8 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) TIIVISTELMÄ Kiinteistötarkastustiedot Tarkastusaika : klo 9:00 Säätila ulkona : + 16 C aurinkoista Sisälämpötila : C Rakennustekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Kiinteistön Kotikumpu rakennuskanta muodostuu asuinrakennuksesta, huoltorakennuksesta ja talousrakennuksesta. Asuinrakennus on hirsirunkoinen, 2- kerroksinen, harjakattoinen ja vaakalaudalla verhottu rakennus. Rakennus on perustettu kallion varaisesti luonnonkiviselle perusmuurille. Alapohjana on puurakenteinen rossipohja, alapohjassa on myös pieni kellari luvulla on pohjoispäätyyn rakennettu laajennus, jossa sijaitsee saunaosasto. Laajennuksella on teräsbetoninen perusmuuri. Rakennuksen vesikate on pääosalla vanhaa betonitiilikatetta, laajennuksen kohdalla huopakatetta ja kuistin katteena on profiilipelti. Huoltorakennus on täysin siporex- runkoinen; pystyrunko on siporex- lankkua, yläpohjan kantava osa niin ikään siporex- lankkua. Perustukset ovat paikalla valettua teräsbetonia. Vesikatto on tyypiltään tasakatto, katteena huopakate. Talousrakennus on vanha, 2- kerroksinen puuvaja- kellarirakennus. Pohjakerroksen runko KAHI- tai sementtitiiltä, välipohja teräsbetonia, ylemmän kerroksen runko puuta. Katto on tyypiltään harjakatto, vesikatteena vanha betonitiilikate. Tilaajan dokumenttien mukaiset tilavuudet ja pinta- alat: Asuinrakennus: - m 3 n. 145 hum 2 Huoltorakennus: 660 m 3 n. 163 hum 2 Talousrakennus: - m 3 n. 400 brm 2 (piirustuksista mittaamalla)

9 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Rakennusten yleiskunnon voidaan sanoa olevan heikko. Rakenteiltaan yksinkertainen ja varastokäyttöön tarkoitettu talousrakennus on käyttöään vastaavassa kunnossa, mutta asuin- ja huoltorakennus edellyttävät peruskorjauksen tasoisia korjauksia. Rakennustekniikassa esiintyvien korjaustarpeiden lisäksi on koko LVIS- tekniikka uusittava, se ei ole kaikilta osiltaan enää käytössä, ja paikoin jopa vaarallinen, kts. enemmän LVI- ja SÄH- osiot raportissa. Kiireelliset korjaustarpeet : Korjaustarpeet ovat olleet ajankohtaisia jo pitkään. Ehdotetut selvitykset ja tutkimukset: Aiotusta jatkokäytöstä riippuen. Asuinkäyttöön jäädessään tulee asuinrakennuksessa korjausten yhteydessä tutkia paljastuvia rakenteita mahdollisten lahovaurioiden sekä mahdollisen mikrobikasvuston varalta. Tutkimusten laajuus ja tarve ovat pitkälti sidoksissa tulevaan käyttöön. Mikrobikasvustoa voidaan etsiä myös ennen em. korjauksia, samoin sisäilmaa voidaan tutkia. Vanhassa, kattovuodoista kärsineessä puurakennuksessa ovat ainetta rikkomattomat tutkimusmenetelmät kuitenkin epäluotettavia, tutkimusten tulisi perustua ensisijaisesti näytteenottoon. Sisäilmatukimusta voidaan käyttää aluksi, ja katsoa esiintyykö ilmanäytteissä selkeästi ohjearvot ylittäviä arvoja. Huoltorakennuksen siporex- rungon kuntoa tulisi tutkia tarkemmin esim. lyöntikartoituksella, ja tutkia erityisesti erittäin heikkokuntoisten rapautuneiden lankkujen päät rapautumisen asteen selvittämiseksi; vain pintahalkeilua, vai rakenteen läpi mennyttä. Lankkujen rapautumisen asteella on suuri vaikutus rakennuksen rungon ja ulkovaipan korjausasteeseen, kts. tarkemmin F20. Tulevat suunnittelutarpeet: Asuin- ja Huoltorakennus edellyttävät laajamittaisia korjauksia, jotka edellyttävät aluksi hankesuunnittelua, jossa määritetään mitä kiinteistölle ja sen rakennuksille aiotaan tehdä, jonka jälkeen päästään tekniseen suunnitteluun sekä lupamenettelyyn. Asukkaiden / huoltohenkilökunnan haastattelu: Kierroksella mukana oli asukas Krister Teräs. Kierroksen aikana läpikäytiin rakennuksissa ilmenneitä vaurioita ja asukkaan niissä tekemiä välttämättömiä korjauksia. Huomattava osa laitekannasta on asukkaan kertomuksen mukaan itse hankittua ja asennettua. LVI- tekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Asuinrakennusta lämmitetään ilmalämpöpumpulla, joka on riittämätön lämmittämään asuinrakennusta. Lämmitystä yritetään avustaa siitettävillä sähköpattereilla. Huoltorakennusta lämmitetään vuokralaisen omalla öljykattilalla, joka lämmittää neljää patteria huoltorakennuksesta. Asuin- ja huoltorakennuksen alkuperäiset lämmitysputket ja patterit on vuosia sitten jäätyneet, jonka johdosta ne ovat haljenneet ja poistettu käytöstä. Asuinrakennukseen vesi tulee vuokralaisen omalla pumpulla porakaivosta.

10 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Asuinrakennuksessa on uusittu vesijohtoja vuonna 1998 ja lämminvesivaraaja Huoltorakennuksen syöttövesijohto on katkaistu, joten vettä ei ole käytettävissä huoltorakennuksessa. Vuonna 2006 on uusittu jätevesisäiliö, joka on kolmen kuution umpisäiliö. Säiliö palvelee ainoastaan asuinrakennusta. Huoltorakennuksen viemäri on katkaistu kaivon ja huoltorakennuksen väliltä. Ilmanvaihto on rakennuksissa painovoimainen. Ehdotetut jatkotutkimukset: Ei jatkotutkimuksia. Kiireelliset korjaustarpeet: Öljykattilan hankinta, sekä putkistojen ja lämmityspattereiden uusiminen. Öljysäiliön hankinta ja asennus Öljykattilalle savupiipun hankinta ja asennus. Huoltohallin vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen. Huoltohallin vesikalusteiden uusiminen. Sähkötekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Kuntoarviokohteen rakennusten sähkötekniikka on pääosin arviolta 60-luvulta ja 70- luvulta ja sähkönjakelujärjestelmät on toteutettu TNC johdinjärjestelmän (4-johdin) mukaisesti. Alkuperäiset sähköasennukset on tehty asentamisajankohdan määräysten mukaisesti, jolloin mm. vikavirtasuojia ei ollut ja 0-luokan pistorasiat sallittiin kuivissa asuintiloissa. Myöhemmin on tehty lisäyksiä asuinrakennuksessa (saunasiipi) ja huoltorakennuksessa sekä purettu tarpeettomia asennuksia. Sähköjärjestelmien yleinen kunto on pääosin tyydyttävä, mutta suosittelen vanhimpien järjestelmien ja asennusten uusimisia kuntoarvion perusteella lähivuosina. Suosittelen myös sähköasennuksille kuntotutkimusta ja viallisten asennusten korjaamista mahdollisimmat nopeasti. Kohteesta ei löydetty sähköpiirustuksia eikä kohteesta ole saatu korjaushistoriaa tai tarkastuspöytäkirjoja, joten kuntoarvio on tehty katselmuskäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella. Sähköturvallisuusmääräykset eivät vaadi määräaikaistarkastuksen teettämistä kohteeseen, mutta suosittelen sitä. Kiireelliset korjaustarpeet: Nousuvarokkeiden suuruus ja suojausten oikeellisuus (selektiivisyys) tulisi tarkistaa pikaisesti. Asuinrakennuksen eteisen ryhmäkeskuksen oikeellisuus (vaiheistus) tulisi tarkistaa pikaisesti, sillä liesi on asennettu 3-vaiheisesti ja N-johdin ylikuormittuu, mikäli keskus on 1-vaiheinen.

11 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Puupylväässä olevan pääkeskuksen kosketussuojausta on parannettava turvallisen sulakkeen vaihdon takaamiseksi. Lisäksi keskuksen kansien on oltava lukossa tai vain työkalulla avattavissa, joten pääkeskukselle on asennettava lukittava suojakaappi. Asuinrakennuksen saunan löylyhuoneen valaisimen ryhmäjohto on vaihdettava lämmönkestäväksi ja jakorasia on poistettava katonrajasta. Asuinrakennuksen saunan pesuhuoneen sähköasennusten kosteussuojaus (kotelointi) on korjattava. Asuinrakennuksen keittiössä, eteisen oven vieressä, olevan pistorasian asennus on korjattava turvalliseksi. Huoltorakennuksen keskusten ilman työkaluja avattavien koteloiden kosketussuojaukset on korjattava. Lisäksi ylimääräisiksi jääneet johtoaukot koteloissa on suljettava. Huoltorakennuksen vanhat käytöstä poistetut sähkökalusteet ryhmäjohtoineen on poistettava kokonaan keskukselta asti tai käyttökelpoiset ryhmäjohdot on rasioitava kiinteillä jakorasioilla. Ehdotetut lähiaikojen uusimistarpeet: Suosittelen puuttuvien sähköpiirustusten hankinta ja pääkeskuksen uusimista puupylväineen Suosittelen kaikkien keskuksien uusimista ja nousujohtojen (-varokkeiden) uusimista tulevaa käyttöä vastaaviksi Suosittelen varastorakennuksen avolinjan ja sähköasennusten uusimista Suosittelen nykyaikaisen maadoitusjärjestelmän rakentamista kiinteistöön mahdollisimman nopeasti ja ukkossuojausta (ylijännitesuojausta) tarvittaessa Tulevat suunnittelu- ja uusimistarpeet: Suosittelen kaikkien sähköasennusten uusimisen suunnittelun aloittamista kun rakennusten tuleva käyttö ja lämmitystavat ovat selvitetty Asukkaiden / huoltohenkilökunnan haastattelu: Haastattelujen perusteella kohteessa ei ole ollut mainittavia ongelmia sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien toiminnan suhteen. Suurimmat ongelmat ovat syntyneet vanhojen sähkölaitteiden rikkoontumisesta ja laajakaistayhteyden puutteista (hankittu uusi puhelinliittymä)

12 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) ENERGIATALOUS Kiinteistön energiataloutta ei ole kuntoarviossa tarkasteltu. Energiankulutus ja säästöpotentiaali voidaan selvittää erillisessä energiakatsastuksessa.

13 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO D ALUERAKENTEET D6 VIHERRAKENTEET Päärakennuksen ympärillä on terveen näköiset nurmikentät, sekä kukka- ja pensasistutuksia. Nurmialueen reunoilta etäämmälle alue muuttuu luonnontilaiseksi. Huoltorakennuksen tausta, jossa ennen ovat sijainneet kasvihuoneet, on nyt heinittynyt sekalaisen tavaran varastointialue. Ei toimenpiteitä. D7 PÄÄLLYSRAKENTEET D72 MUUT PÄÄLLYSRAKENTEET Huolto- ja asuinrakennuksen välinen huoltopiha sekä ajotie on hiekka / kivituhkapintainen. Kuivana pölyävää, sinänsä käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa oleva alue. Ei toimenpiteitä. D8 ALUEVARUSTEET Pihalla on mm. lipputanko ja kuivausteline. Ei aitarakenteita tai muuten huomioitavia pihavarusteita- tai rakennelmia. Kts. D9. D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET Asuinrakennuksen pohjoispäädyssä on puurakenteinen terassi. Terassi on käyttökuntoinen, puuosien maalipintojen kunto vastaa muuta julkisivua, eli hilseilee. Kaiteiden ylävaakapuut ovat halkeilleet. Terassille johtava porras on oikeastaan pieni kapea tikas. Terassi on tyydyttäväkuntoinen. Kuluneimmat osat vaihtamalla ja maalaamalla edelleen kunnostettavissa. Huomioitava on, että terassia saatetaan joutua purkamaan muiden korjaustöiden tieltä. Terassin kunnostus KL3. Kaiteissa vaakaosien uusiminen, muuten naulakorjaus ja maalaus.

14 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) E E4 POHJARAKENTEET PUTKIRAKENTEET E41 MAAPUTKISTOT Piha- alueella ei ole pintavesien hallintaa varten kaivoja. Asuinrakennuksen kattovesille ei mitään jatko- ohjausta, vaan vedet pudotetaan syöksytorvien päästä suoraan rakennuksen nurkille. Kaikilta torvilta vesien haltuunotto ns. rännikaivoilla ja ohjaus alarinteen suuntaan on helposti toteutettavissa. Kaikilta syöksytorvilta saadaan helposti rakennettua linja alarinteeseen, jossa vedet voidaan purkaa avo- ojaan, tai rinteeseen. Huoltorakennuksen nurkilla on betonikantiset kaivot, joihin tasakaton kaivot purkavat. Rakennetaan asuinrakennuksen kattovesien jatko- ohjaus; rännikaivot ja putket alarinteen suuntaan, purku ojaa tai luonnontilaiseen rinteeseen. KL4 KL3. Kts. myös E43. E43 SALAOJAT Rakennuksia ei ole salaojitettu. Salaojituksen tarvetta esiintyy lähinnä asuinrakennuksessa. Ylärinteen puolelle ja sivuille voidaan ehdottaa salaojitusta, joka ohjaisi osan vajovesistä rakennuksen ohi alarinteen suuntaan, purku järjestyisi rinteeseen / ojaan. Nyt asuinrakennuksen alapohjassa olevassa pienessä kellarissa näkyy lattialla vesijäljet, ja muurit ovat märkiä., vettä valuu rakennuksen alla rinteen suuntaan. Suositan salaojituksen asentamista asuinrakennuksen ylärinteen puolelle sekä sivuille. Sadevedenhallinta kts. E41. KL4 KL3. F F1 RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET F11 ANTURAT Asuinrakennus on perustettu kallion varaisesti luonnonkiviselle perustukselle luvun laajennuksen perustana on paikalla valettu teräsbetoninen muuri. Huoltorakennuksen antura- ja perusmuurirakenteena on paikalla valettu teräsbetoninen perusmuuri. Talousrakennuksen näkyvät perusmuurirakenteet ovat paikalla valettua teräsbetonia, ja osin muuraus jää myös maanpinnan tason alle.. Perustuksia koskien ei toimenpiteitä. Muurit kts. F12.

15 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F12 PERUSMUURIT Asuinrakennuksen luonnonkivinen perusmuuri on laastisaumattu. Saumaus on halkeillut ja rapautunut käytännössä kauttaaltaan, ja edellyttäisi uusimista. Laajennuksen teräsbetoninen perusmuuri on ehyt ja vähintään tyydyttäväkuntoinen. Asuinrakennuksen vanhan osan alapohjan alustilaa tuuletetaan sokkelin läpi menevistä n. 10 x 10 cm kivien väliin jätetyistä reijistä, sekä todennäköisesti myös hormin kautta. Alustilan tuuletus on painovoimainen. Alustila kts. enemmän F13. Huoltorakennuksen teräsbetoninen perusmuuri / sokkelirakenne on matala. Sokkelipinta on huokoinen, siinä esiintyy tavanomaiseksi katsottavaa eroosiota, ja siporexlankkujen ja muurin rajapinnalla esiintyy betonin lohkeilua. Sokkelipinta tulisi jo kunnostaa; vaurioalueet piikataan ja paikataan, sokkelipinta joko ylitasoitetaan ja maalataan, tai muuten pinnoitetaan. Vanhassa betonissa voidaan myös melko luotettavasti olettaa karbonatisoitumisen edenneen jo raudoitukseen saakka. Niin haluttaessa ilmiö voidaan varmentaa näytteenotolla. Kohteen koko ja käyttötarkoitus huomioiden se saattaa kuitenkin olla ylimitoitettu toimenpide. Talousrakennuksen valetut ja muuratut muurirakenteet ovat käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Vanhoihin rakenteisiin ja pintoihin ei kohdisteta toimenpideehdotuksia. Asunrakennuksen luonnonkivisen perusmuurin saumauksen uusiminen KL4 KL3. Huoltorakennuksen sokkelin kunnostus KL4 KL3. F13 ALAPOHJAT Asuinrakennuksen alapohja on kantava puurakenteinen alapohja. Alapohjassa on tuulettuva alustila. Alustilassa on myös pieni kalliopohjainen kellari. Alustilaan ei ole kulkureittiä. Asukkaan mukaan alustilassa on aikoinaan käyty kaivamalla muurin vierestä rakennuksen eteläpäädystä. Alustilaan tulisi järjestää kulkureitti joko perusmuuriin tai esim. kellarin seinään tehdyn luukun kautta. Huom! Asuinrakennuksen Talous- ja huoltorakennusten alapohjat ovat maanvaraisia tb- laattoja. Asuinrakennuksen alustilaan tulisi järjestää kulkureitti joko perusmuuriin tai esim. kellarin seinään tehdyn luukun kautta. KL4 KL3. F2 RAKENNUSRUNKO Asuinrakennus on hirsirunkoinen. Aiemmin on rungossa havaittu lahoa ainakin keittiön ulkoseinän kohdalla alahirressä, joka on asukkaan toimesta korvattu harkolla.

16 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Sisälevytyksen ja ulkolaudoituksen alle jäävän hirsirakenteen kunnosta ei kyetä varmuudella esittämään havaintoja tai arvioita. Ulkoisesti tarkasteltuna ei rakennuksen ulkomuoto anna selkeitä viitteitä rungon painumisesta lahon tms. vaurioiden johdosta. Huoltorakennus on siporex- runkoinen; pystyrunko on pystyyn asennettua siporexlankkua, vaakaosat vaaka- asenteista siporex- lankkua. Ulkoseinissä saumojen kohdilla esiintyy runsaasti erilaisia vaurioita; saumakohdissa on runsaasti halkeamia, reunat lohkeilevat, ja paikoin lankkujen väleissä on suuret raot, joita on tukittu uretaanilla. Eteläsuunnan oven kohdalla seinälankku on vääntynyt paikaltaan siten, että yläpuolisen palkin tukipinnan alue jää vähäiseksi, ja pystylankun liikkeen mahdollisesti jatkuessa voi palkki pudota pois paikaltaan. Siporex- pysty- ja vaakalankkujen päät ovat paikoin niin heikkokuntoisen näköisiä, että niiden koossapysyminen on jo kyseenalaista. Siporex- rungon / ulkoseinien kunnostaminen on toki mahdollista; rapautuneet, halkeilleet tms. vaurioituneet osat irrotetaan, paikataan soveltuvalla laastilla ja tarvittavin osin lujitetaan teräsosilla, ja lopuksi pinnoitetaan ulkopinta esim. ruiskulevitteisellä ohutrappauksella. Toimenpide on työvoittoinen ja hidas, ja vaurioiden todellinen laajuus paljastuu vasta seinää vaurioalueilta purettaessa tai muuten ainetta rikkovin menetelmin tutkimalla. Korjatut alueet saattavat myös helposti haljeta irti vanhasta alustastaan, eikä korjauksella tällöin saavuteta haluttua lopputulosta. Edellisiin havaintoihin ja päätelmiin vedoten tulee vakaasti harkita myös rakennuksen purkamista. Kts. lisäksi myös F32 ja F41. Talousrakennuksen pohjakerroksen runko KAHI- tai sementtitiiltä, välipohja teräsbetonia, ylemmän kerroksen runko puuta. Ei selkeitä poikkeamahavaintoja, ei toimenpide- ehdotuksia. Huoltorakennuksen Siporex- runko (ja ulkovaippa) edellyttää jo kattavaa kunnostusta, harkittava myös purkamista. PTS- osiossa on esitetty n EUR kustannusvaraus, jossa käsitellään rapaten sisä- ja ulkopinnat, ja tehdään pahimmin rapautuneissa kohdissa korjausvaluja. Jos rajoitetaan toimenpidettä vain ulkopintojen pienpaikkaukseen ja ruiskurappaukseen, jää kustannus ainakin n. puoleen yllä esitetystä. Käytettäessä pinnan kunnostuksiin vain maalausta ohutrappauksen sijaan putoaa kustannus vielä entisestään, ollen n EUR tietämillä. Edelleen toistetaan, että rapautunutta Siporex- alustaa korjattaessa on varauduttava yllätyksiin, joita ei silmämääräisessä tarkastelussa, eikä välttämättä edes näytteenottoon perustuvassa tutkimuksessa kyetä havaitsemaan.

17 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F23 PORTAAT Asuinrakennuksen 2. kerrokseen johtava porras on puinen, kapeassa kuilussa oleva porras. Porras on käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Ei toimenpiteitä erikseen; yleisen sisätilojen kunnostuksen yhteydessä. F3 JULKISIVU F31 ULKOSEINÄT Asuinrakennuksen ulkoseinät ovat hirsirunkoiset, julkisivun verhouksena on vaakalaudoitus, sisäpuolella lastulevytys. Hirsiseinissä ei aiempinen korjausten perusteella ole lisälämmöneristystä luvun laajennusosa on puurankarunkoinen, verhouksiltaan vastaava ja mineraalivillalla lämmöneristetty. Ulkoverhouksen maalipinta hilseilee irti monin paikoin, erityisesti eteläpäädyssä, jossa miltei koko seinä on jo paljas. Maali on hilseilytyypin perusteella lateksityyppistä maalia; maalikelmu on puun päällä, eikä ole tunkeutunut sen syihin. Puu on myös saatettu maalata liian märkänä, koska irtoilu on hyvin kattavaa. Maalin alta paljastunut puupinta on jo harmaaksi patinoitunutta, jolloin maalin tarttuvuus usein heikentyy, ja haittaa tulevaa maalausta. Julkisivut edellyttävät kattavaa maalausta, samalla voidaan joutua uusimaan muutamia halkeilleita lautoja. Vanha maali tulisi saada kattavasti pois, ja uusi maalaus suorittaa öljypohjaisilla maaleilla. Huoltorakennuksen ulkoseinät muodostuvat pystyasenteisista siporex- lankuista. Rakennuksen siporex- rungon ja täten myös ulkoseinien kuntoa on jo käsitelty nimikkeessä F20. Talousrakennuksen kellari / pohjakerroksen seinät ovat KAHI / sementtikivimuurausta, sekä myöhemmin lisättyä kevytsorabetoniharkkoa. Ylemmän tason ulkoseinät ovat lomilautaa, ei muuta seinärakennetta. Kuten päärakennuksessa, on myös talousrakennuksen puisissa julkisivuissa on eriasteisia maalipinnan vaurioita. Julkisivujen maalaus ja naulakorjaus lähivuosina olisi suositeltavaa. Pohja / kellarikerroksen eri materiaaleista muurattu seinä on kirjava; niin haluttaessa voidaan se pinnoittaa yhteneväiseksi rappaamalla. Asuinrakennuksen julkisivun naulakorjaus ja maalaus KL4 KL3. HUOMIO! Julkisivulaudoituksen alla olevan hirsirungon kuntoa ei tiedetä. Talousrakennuksen puisen julkisivun naulakorjaus ja maalaus KL4 KL3. Huoltorakennuksen rungon ja julkisivujen peruskorjauksen tasoinen korjaus, tai rakennuksen purku. Kts. F20.

18 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F32 IKKUNAT Asuinrakennuksen ikkunat ovat ainakin kahdenikäisiä; osa on vanhoja sisään- ulosaukeavia 2- puitteisia 2- lasisia puuikkunoita, joissa on yksinkertaiset pintasalvat ja aukipitimet. Ikkunoiden puuosat on peittomaalattu luvun laajennusosalla olevat ikkunat ovat 2- puitteiset 2- lasiset sisään- sisään aukeavat ikkunat. Ikkunaryhmässä on erillinen pitkäsalvalla varustettu tuuletusluukku. Ikkunoiden puuosat ovat sisäpuolelle päin kuultokäsiteltyjä. Pulttisaranointi. Ikkunoiden ulkopuitteiden kunto varsinkin eteläsuunnalla on huono. Maali on kulunut pois, puuaines harmaaksi patinoitunutta ja halkeillutta. Samoja vaurioita esiintyy myös karmirakenteessa ja sisäpuitteissa saakka. Lasituskittauksia on korvattu silikonimassoilla. Metalliset nurkkavahvikkeet ovat ruosteessa. Pohjoissuunnalla vauriot ovat pienempiä. Ikkunoiden korjaustarve on jo peruskorjaustasoa. Maali- ja puuaineksen vaurioiden lisäksi ikkunoiden käynti, heloitukset ja tiiveys ovat puutteellisia, ja edellyttävät korjauksia. Huoltorakennuksen vähäiset ikkunat ovat alkuperäisiä puuikkunoita. Ilmansuunnasta riippuen puuaineksen kunto hieman vaihtelee. Huoltorakennuksen ikkunoille asetetut vaatimukset eivät ole samoja kuin asuintiloissa, ja ikkunat pääosin välttävät käytössään, kunhan pysyvät paikoillaan. Eteläpäädyssä on suuri maisemaikkuna, jonka karmirakenne on jo läpilaho, ja laho on edennyt myös hieman puitteeseen; ikkuna olisi jo uusittava. Huom! rakennuksen säilyttäminen ja kunnostusten kannattavuus on kyseenalaistettu kohdassa F20. Talousrakennuksessa on muutama kiinteä yksinkertainen ikkuna, joita tulee kunnostaa muun julkisivun mukaisesti. Asuinrakennusten ikkunoiden peruskorjaus. Puuosien, kittausten ja nurkkavahvikkeiden täydellinen puhdistus ja uudelleenmaalaukset. Käynnin sovitus, tiivisteiden uusiminen. KL4 KL3. Koska kohde ei ole millään tavalla suojeltu kohde, tulee harkita myös ikkunoiden uusimista, mikäli asuinkäyttöä aiotaan jatkaa. Huoltorakennuksen Eteläpäädyn suuren ikkunan uusiminen. Muiden ikkunoiden kunnostus; siistintä, maalaus. KL4 KL3. Mikäli rakennus tahdotaan säilyttää. Talousrakennuksessa ei toimenpiteitä erikseen; julkisivujen mukaisesti F33 ULKO-OVET Asuinrakennuksen pääovi on puinen umpiovi. Käynti tyydyttävä. Kunnostus julkisivun mukaisesti. Saunaosastolta terassille johtava ovi on puinen umpiovi. Ovipinta on pahoin auringossa patinoitunut. Kunnostus vähintään maalaten, saattaa johtaa pintaverhouksen uusimiseen. Huoltorakennuksessa on useita erityyppisiä ovia.

19 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Entisen lämpökeskuksen (korkea osa) oviksi on jälkikäteen asennettu suuret teräksiset, lasitetut pariovet, ts. halliovet. Ovet ovat käyttökuntoiset. Metallipinnoissa on ruostevaurioita. Kuten rakennuksen muidenkin osien kohdalla, edellyttää ovi kunnostusta, mikäli rakennus aiotaan säästää. Eteläpäädyssä, aiemmin mainitun lahoavan ikkunan vieressä on ulkopinnaltaan pahoin vaurioitunut puuovi. Ovi tulee jo uusia. Keskiosalle johtavat ovet ovat käyttökuntoisia, mutta edellyttävät kunnostusta, mikäli käyttöä aiotaan jatkaa. Talousrakennuksen ylätason ovi on lautarakenteinen pariovi, ts. ladonovityyppinen. Yksinkertainen ovi on käyttökuntoinen. Pohja / kellarikerroksen ovet ovat paneeliverhotulta ulkopinnaltaan vaurioituneet ja auringossa patinoituneet. Hyvin yksinkertaiset puuovet ovat periaatteessa käyttökuntoiset, mutta ne voitaisiin jo uusia Asunnon ulko- ovien kunnostukset KL4 KL3. Huoltorakennuksen eteläpäädyn oven uusiminen. Keskiosan ja halliovien kunnostus. KL4 KL3. Talousrakennuksen parioven kunnostus julksivun mukaan. Pohjakerrostasolla puuovien suositetaan jo uusittaviksi. KL4 KL3. F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 YLÄPOHJA Asuinrakennuksen katto on tyypiltään harjakatto, laajennusosalla pulpettikatto. Kattojen kantavat rakenteet ovat puuta. Vanhalla osalla vesikatteena vanhat betonikattotiilet, tiilien alustana päreet ja ruodelaudoitus. Yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa sekä purua, pahnaa, olkea tms. Laajennusosan katteena on alkuperäinen huopakate. Vanhan osan yläpohjatiloissa erottuu kaksi selkeää vuotopaikkaa. Pohjoisnurkassa on vanha vuotopaikka, vesijälkiä näkyy laajalti levytyksessä. Ilmeiseen vuotokohtaan on hätäkorjauksena asennettu muovisäkkejä ns. aluskatteeksi. Toinen, tuoreempi vuotoalue on itäsivustalla. Alue on asukkaan toimesta suojattu muovilla, ja veden tippumista varten on astiat. Vuotoalueen päreet ovat vettyneet ja mustat, samoin vanhat puukannattajat ja ruoteet. Alueella kasvaa rihmastoja, joista ei voi olla varma ovatko ne homekasvustoa vai pelkkiä pöly- ja hämähäkinseittejä. Katto on itäsivun pohjoispäädyssä painunut hieman notkolleen. Vanha betonitiilikate on sammaloitunut, ja tiilet hauraita. Otsa- ja alaräystäiden laudoitukset ovat lahovaurioisia.

20 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Rakennuksen vanha osa tarvitsee kattavasti uuden yläpohjan. Tällä tarkoitetaan myös yläpohjan lämmöneristeen vaihtamista; useasta paikasta kastunutta eristemateriaalia ei kannata säästää. Huoltorakennuksen yläpohja on tyypiltään tasakatto. Yläpohjan kantavana rakenteena ovat siporex- lankut, joiden päälle on rakennettu kallistus- ja lämmöneristekerros kevytsorasta / kevytsorabetonista. Vesikatteena on huopakate. Huoltorakennuksen kate ja räystäsrakenteet ovat huonokuntoiset, räystäillä ei ole pellitystä ja reunapuut ovat täysin lahonneet. Siporex- lankkujen alapinnoissa näkyy vuotojälkiä. Huoltorakennuksen yläpohja tulee kantavaa laattaa myöten uusia, mikäli kohdetta aiotaan jatkossa käyttää. Talousrakennuksen yläpohja on asuinrakennuksen tapaan puukannattajien varassa oleva betonitiilikatteinen yläpohja. Ei lämmöneristystä, kylmä varasto. Katteen alustana umpilaudoitus. Räystäslinjoilla katto, ts. tiilet ovat romahtaneet. Sisäpuolella aluslaudoituksessa näkyy muuallakin vesivuodoista kieliviä tummentumia. Katto edellyttää jo uusimista, jossa tiilet ja tarvittava määrä aluslaudoituksesta uusitaan. Kattoon tulee myös asentaa alushuopa tiilille. Asuinrakennuksessa yläpohjan kattava uusiminen, jossa poistetaan vanhat kastuneet mineraalivilla- ja puru / pahnaeristeet ja korvataan ne puhallettavalla selluvillalla. Uusitaan ruodelaudoitus umpilaudoituksena, asennetaan alushuopa ja uusi betonitiilikate. Mahdollisesti joudutaan uusimaan myös pahimmin tummuneet pääkannattajat. KL4 KL3. Huoltorakennuksessa yläpohjan kattava uusiminen; materiaalien poisto kantavaa laattaa myöten, josta eteenpäin uudet lämmöneriste- ja kallistuskerrokset, räystäsrakenteet ja 2- kertainen huopakate. KL4 KL3. Talousrakennuksessa vesikaton uusiminen, jossa uusitaan betonitiilikate, tarvittavin osin aluslaudoitusta (ei paljon) ja asennetaan huopa- alusta. KL4 KL3. F42 RÄYSTÄÄT Asuinrakennuksessa on alaräystäillä teräksiset sv- kourut, talousrakennuksessa toisella räystäällä. Huoltorakennuksen katolla on sisäpuolinen vedenpoisto. Kattojen vedenpoistojärjestelmät tulee uusia kattotöiden yhteydessä. Ei toimenpiteitä erikseen. Uusiminen kattotöiden yhteydessä.

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26

Kuntoarvio Peltokaari Aarnenkatu 26 arvio 1.6.2016 Peltokaari Aarnenkatu 26 49400 Hamina Petri Karnaattu p. 0400 579 310 Kuva 1. Etujulkisivu Peltokaari 1.6.2016 JOHDANTO... 1 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 2 RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 01.04.2009 Raportin päiväys: 21.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

9 ENGEL. SElLIN SAARI INVENTOINTI

9 ENGEL. SElLIN SAARI INVENTOINTI 9 ENGEL SElLIN SAARI INVENTOINTI SElLIN SAAREN INVENTOINTI 1. Asuinrakennus Parakki.3o.> 3oo 2. Pappilan aitta rakennus 37 'Je> '> Z 99 3. Asuinrakennus Pappila rakennus 35 36 3 219-4. Pappilan nuottavaja

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08.

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08. Kuntoselvitys Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Raporttipäivä: 05.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.08.2015 Oravakuja 1 C ja D Oravakuja 1, 04130, Sipoo 2 (16) Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kuntoselvityksen

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Oulunseläntie 7, 90580 Oulu Oulu Taskila Pinta-ala: n. 140 m² Kokonaisala: 162 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 5 Vihmala, Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot