KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖ KOTIKUMPU Hiiteläntie KOISJÄRVI Katselmuksen ajankohta: Raportin päiväys: Tilaajan yhteyshenkilö: Sini Honkonen, Lohjan kaupunki, Tilapalvelut, puh Kaupintie 5 PL 49, HELSINKI Puh Fax

2 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu SISÄLLYSLUETTELO (46) JOHDANTO...5 TIIVISTELMÄ...8 ENERGIATALOUS...12 RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO...13 D ALUERAKENTEET...13 D6 VIHERRAKENTEET...13 D7 PÄÄLLYSRAKENTEET...13 D72 MUUT PÄÄLLYSRAKENTEET...13 D8 ALUEVARUSTEET...13 D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET...13 E POHJARAKENTEET...14 E4 PUTKIRAKENTEET...14 E41 MAAPUTKISTOT...14 E43 SALAOJAT...14 F RAKENNUSTEKNIIKKA...14 F1 PERUSTUKSET...14 F11 ANTURAT...14 F12 PERUSMUURIT...15 F13 ALAPOHJAT...15 F2 RAKENNUSRUNKO...15 F23 PORTAAT...17 F3 JULKISIVU...17 F31 ULKOSEINÄT...17 F32 IKKUNAT...18 F33 ULKO-OVET...18 F4 YLÄPOHJARAKENTEET...19 F41 YLÄPOHJA...19 F42 RÄYSTÄÄT...20 F5 TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT...21 F51 SISÄOVET...21 F57 HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT...21 F6 SISÄPINNAT...21

3 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) F61-F63 SISÄPINNAT YLEISESTI...21 RAKENNUSTEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...23 LVI-TEKNINEN LAUSUNTO...33 G LVI- TEKNIIKKA...33 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT...33 G11 LÄMMÖNTUOTANTO...33 G12 LÄMMÖNJAKELU...33 G13 LÄMMÖNLUOVUTUS...34 G14 ERISTYKSET...34 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT...34 G22 VESIJOHTOVERKOSTOT...34 G23 JÄTEVESIEN KÄSITTELY...35 G24 VIEMÄRIVERKOSTO...35 G25 VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET...35 G26 ERISTYKSET...35 G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT...35 G31 ILMASTOINTIKONEET...35 G33 KANAVISTOT...36 G34 PÄÄTE-ELIMET...36 G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT...36 G41 KYLMÄKONEISTOT...36 J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT...36 LVI- TEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...37 SÄHKÖTEKNINEN LAUSUNTO...38 H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...38 H1 ALUESÄHKÖISTYS...38 H11 ALUEJÄRJESTELMÄT...38 H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET...38 H22 JAKOKESKUKSET ALLE 1000 V...38 H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET...39 H41 LIITTYMISJOHDOT...39 H42 MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET...39 H43 KYTKINLAITOSTEN JA JAKOKESKUSTEN VÄLISET JOHDOT...39 H44 JA H45 VOIMA- JA VALAISTUSRYHMÄJOHDOT...40

4 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) H5 VALAISIMET...40 H6 LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET...41 J TIETOJÄRJESTELMÄT (SÄHKÖTEKNISET)...41 J1 PUHELINJÄRJESTELMÄT...41 J11 YLEISEEN PUHELINVERKKOON LIITETYT JÄRJESTELMÄT...41 J2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT...41 J21 YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT...41 J5 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT...41 J51 PALOILMOITUSJÄRJESTELMÄT...41 SÄHKÖTEKNISEN LAUSUNNON VALOKUVAT...42 RYHTI- KUSTANNUSTAULUKOT...46

5 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) JOHDANTO Tässä kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS- osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Kiinteistössä esiintyvien lukuisten uusimistarpeiden ja heikon yleiskunnon johdosta ei voida enää oikeastaan puhua varsinaisesta kunnossapito / PTSsuunnitelmasta, vaan kyseessä on enemmänkin luettelo uusimista kaipaavista osaalueista. Kiinteistön elinkaarta ajateltaessa se tarvitsee ennen kaikkea hankesuunnittelua, jossa käydään läpi mitä kiinteistöltä ja sen rakennuksilta jatkossa aiotaan vaatia korjaustoimenpiteiden laajuuden määrittämiseksi, ts. jatketaanko entisellä ns. hätäkorjaus - linjalla, vai ajanmukaistetaanko rakennukset. Tällöin puhutaan jo peruskorjaustasoisista korjauksista.. Niputtamalla korjauksia hankkeiksi saatetaan saavuttaa säästöjä työmaakuluissa, nyt esitety kunnossapidon kustannukset ovat ns. yksittäisten toimenpiteiden hintoja. Hankekokonaisuudet tulee määritellä sen mukaan, mitä kiinteistöltä jatkossa vaaditaan. Kustannusarviossa on käytetty soveltuvin osin Talonrakennuksen kustannustieto 2000-kirjan tietoja sekä kokemusperäisiä kustannustietoja. Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäveron 0 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset, esimerkiksi ilmanvaihdon muutostyöt sisältävät niihin liittyvien rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Toimenpide- ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Toimenpide- ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. Lausunnoissa esitetyt luokittelut on kuntoarvioijan subjektiivinen käsitys nimikkeen yleisestä kunnosta. Korjaustarpeet on jaettu neljään kuntoluokkaan seuraavasti: KL1 = ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa KL2 = korjaustarve 4 10 vuoden sisällä KL3 = korjaustarve 1 4 vuoden sisällä KL4 = korjaustarve 0 1 vuoden sisällä. Kiinteistön energiataloutta ei ole kuntoarviossa tarkasteltu. Energiankulutus ja säästöpotentiaali voidaan selvittää erillisessä energiakatsastuksessa.

6 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääpiirteissään ohjekortissa LVI , KH , Asuinkiinteistön kuntoarvio, suoritusohje esitettyä nimikkeistöä. Raportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat ohjekortin mallisisällysluettelon mukaiset. Kuntoarvion rakennus-, LVI- ja sähkötekniikkaa käsittelevissä luvuissa on kukin osajärjestelmänimikkeen (esim. G3 Ilmastointijärjestelmät) kuvauksessa noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä: Ensin kuvataan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet. Seuraavaksi käsitellään nykytilanne ja todetaan kohteessa tehdyt havainnot. Lopuksi annetaan kunnossapito- ja korjaustoimenpide- ehdotukset. Kuntoarvion vastuuhenkilöt ovat Fatman Oy:stä Harri Ståhle Rakenne Mika Lukkarinen LVIA Reijo Väisänen Sähkö Arvio LVI , KH , Asuinkiinteistön kuntoarvio, suoritusohje mukaisesti Korjaustarpeet jaetaan neljään kuntoluokkaan seuraavasti: KL1 = ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa KL2 = korjaustarve 4 10 vuoden sisällä KL3 = korjaustarve 1 4 vuoden sisällä KL4 = korjaustarve 0 1 vuoden sisällä. Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat rakennustekniikkaan liittyvät osa-alueet: Aluerakenteet Ulkopuoliset rakenteet Salaojitus ja putkirakenteet Kantavat rakenteet Väestönsuoja varusteineen (ei kiinteistössä) Kuilut ja portaat Ulkoseinät täydentävine rakennusosineen Ovet ja ikkunat Vesikatto yläpohjavarusteineen Sisäpinnat

7 Fatman Oy JOHDANTO Kiinteistö Kotikumpu (46) Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat LVI- tekniikkaan liittyvät osaalueet: Lämmitysjärjestelmät Vesi- ja viemärilaitteet Ilmastointijärjestelmät Kylmätekniset järjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmä (ei kiinteistössä) Suoritetussa tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat sähkötekniikkaan liittyvät osa-alueet: Sähköjärjestelmät: Aluesähköistys Kytkinlaitteistot ja jakokeskukset Kompensointilaitteet (ei kiinteistössä) Johtotiet Johdot ja niiden varusteet Valaisimet Lämmittimet Kojeet ja laitteet Erityisjärjestelmät (ei kiinteistössä) Tietojärjestelmät: Puhelinjärjestelmät Antennijärjestelmät Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät (ei kiinteistössä) Turva- ja valvontajärjestelmät (ei kiinteistössä) Raportissa on esitetty Talo-90 mukaisesti otsikoituna vain kiinteistössä esiintyvät järjestelmät.

8 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) TIIVISTELMÄ Kiinteistötarkastustiedot Tarkastusaika : klo 9:00 Säätila ulkona : + 16 C aurinkoista Sisälämpötila : C Rakennustekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Kiinteistön Kotikumpu rakennuskanta muodostuu asuinrakennuksesta, huoltorakennuksesta ja talousrakennuksesta. Asuinrakennus on hirsirunkoinen, 2- kerroksinen, harjakattoinen ja vaakalaudalla verhottu rakennus. Rakennus on perustettu kallion varaisesti luonnonkiviselle perusmuurille. Alapohjana on puurakenteinen rossipohja, alapohjassa on myös pieni kellari luvulla on pohjoispäätyyn rakennettu laajennus, jossa sijaitsee saunaosasto. Laajennuksella on teräsbetoninen perusmuuri. Rakennuksen vesikate on pääosalla vanhaa betonitiilikatetta, laajennuksen kohdalla huopakatetta ja kuistin katteena on profiilipelti. Huoltorakennus on täysin siporex- runkoinen; pystyrunko on siporex- lankkua, yläpohjan kantava osa niin ikään siporex- lankkua. Perustukset ovat paikalla valettua teräsbetonia. Vesikatto on tyypiltään tasakatto, katteena huopakate. Talousrakennus on vanha, 2- kerroksinen puuvaja- kellarirakennus. Pohjakerroksen runko KAHI- tai sementtitiiltä, välipohja teräsbetonia, ylemmän kerroksen runko puuta. Katto on tyypiltään harjakatto, vesikatteena vanha betonitiilikate. Tilaajan dokumenttien mukaiset tilavuudet ja pinta- alat: Asuinrakennus: - m 3 n. 145 hum 2 Huoltorakennus: 660 m 3 n. 163 hum 2 Talousrakennus: - m 3 n. 400 brm 2 (piirustuksista mittaamalla)

9 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Rakennusten yleiskunnon voidaan sanoa olevan heikko. Rakenteiltaan yksinkertainen ja varastokäyttöön tarkoitettu talousrakennus on käyttöään vastaavassa kunnossa, mutta asuin- ja huoltorakennus edellyttävät peruskorjauksen tasoisia korjauksia. Rakennustekniikassa esiintyvien korjaustarpeiden lisäksi on koko LVIS- tekniikka uusittava, se ei ole kaikilta osiltaan enää käytössä, ja paikoin jopa vaarallinen, kts. enemmän LVI- ja SÄH- osiot raportissa. Kiireelliset korjaustarpeet : Korjaustarpeet ovat olleet ajankohtaisia jo pitkään. Ehdotetut selvitykset ja tutkimukset: Aiotusta jatkokäytöstä riippuen. Asuinkäyttöön jäädessään tulee asuinrakennuksessa korjausten yhteydessä tutkia paljastuvia rakenteita mahdollisten lahovaurioiden sekä mahdollisen mikrobikasvuston varalta. Tutkimusten laajuus ja tarve ovat pitkälti sidoksissa tulevaan käyttöön. Mikrobikasvustoa voidaan etsiä myös ennen em. korjauksia, samoin sisäilmaa voidaan tutkia. Vanhassa, kattovuodoista kärsineessä puurakennuksessa ovat ainetta rikkomattomat tutkimusmenetelmät kuitenkin epäluotettavia, tutkimusten tulisi perustua ensisijaisesti näytteenottoon. Sisäilmatukimusta voidaan käyttää aluksi, ja katsoa esiintyykö ilmanäytteissä selkeästi ohjearvot ylittäviä arvoja. Huoltorakennuksen siporex- rungon kuntoa tulisi tutkia tarkemmin esim. lyöntikartoituksella, ja tutkia erityisesti erittäin heikkokuntoisten rapautuneiden lankkujen päät rapautumisen asteen selvittämiseksi; vain pintahalkeilua, vai rakenteen läpi mennyttä. Lankkujen rapautumisen asteella on suuri vaikutus rakennuksen rungon ja ulkovaipan korjausasteeseen, kts. tarkemmin F20. Tulevat suunnittelutarpeet: Asuin- ja Huoltorakennus edellyttävät laajamittaisia korjauksia, jotka edellyttävät aluksi hankesuunnittelua, jossa määritetään mitä kiinteistölle ja sen rakennuksille aiotaan tehdä, jonka jälkeen päästään tekniseen suunnitteluun sekä lupamenettelyyn. Asukkaiden / huoltohenkilökunnan haastattelu: Kierroksella mukana oli asukas Krister Teräs. Kierroksen aikana läpikäytiin rakennuksissa ilmenneitä vaurioita ja asukkaan niissä tekemiä välttämättömiä korjauksia. Huomattava osa laitekannasta on asukkaan kertomuksen mukaan itse hankittua ja asennettua. LVI- tekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Asuinrakennusta lämmitetään ilmalämpöpumpulla, joka on riittämätön lämmittämään asuinrakennusta. Lämmitystä yritetään avustaa siitettävillä sähköpattereilla. Huoltorakennusta lämmitetään vuokralaisen omalla öljykattilalla, joka lämmittää neljää patteria huoltorakennuksesta. Asuin- ja huoltorakennuksen alkuperäiset lämmitysputket ja patterit on vuosia sitten jäätyneet, jonka johdosta ne ovat haljenneet ja poistettu käytöstä. Asuinrakennukseen vesi tulee vuokralaisen omalla pumpulla porakaivosta.

10 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Asuinrakennuksessa on uusittu vesijohtoja vuonna 1998 ja lämminvesivaraaja Huoltorakennuksen syöttövesijohto on katkaistu, joten vettä ei ole käytettävissä huoltorakennuksessa. Vuonna 2006 on uusittu jätevesisäiliö, joka on kolmen kuution umpisäiliö. Säiliö palvelee ainoastaan asuinrakennusta. Huoltorakennuksen viemäri on katkaistu kaivon ja huoltorakennuksen väliltä. Ilmanvaihto on rakennuksissa painovoimainen. Ehdotetut jatkotutkimukset: Ei jatkotutkimuksia. Kiireelliset korjaustarpeet: Öljykattilan hankinta, sekä putkistojen ja lämmityspattereiden uusiminen. Öljysäiliön hankinta ja asennus Öljykattilalle savupiipun hankinta ja asennus. Huoltohallin vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen. Huoltohallin vesikalusteiden uusiminen. Sähkötekniikan kannalta keskeiset kiinteistötiedot: Kuntoarviokohteen rakennusten sähkötekniikka on pääosin arviolta 60-luvulta ja 70- luvulta ja sähkönjakelujärjestelmät on toteutettu TNC johdinjärjestelmän (4-johdin) mukaisesti. Alkuperäiset sähköasennukset on tehty asentamisajankohdan määräysten mukaisesti, jolloin mm. vikavirtasuojia ei ollut ja 0-luokan pistorasiat sallittiin kuivissa asuintiloissa. Myöhemmin on tehty lisäyksiä asuinrakennuksessa (saunasiipi) ja huoltorakennuksessa sekä purettu tarpeettomia asennuksia. Sähköjärjestelmien yleinen kunto on pääosin tyydyttävä, mutta suosittelen vanhimpien järjestelmien ja asennusten uusimisia kuntoarvion perusteella lähivuosina. Suosittelen myös sähköasennuksille kuntotutkimusta ja viallisten asennusten korjaamista mahdollisimmat nopeasti. Kohteesta ei löydetty sähköpiirustuksia eikä kohteesta ole saatu korjaushistoriaa tai tarkastuspöytäkirjoja, joten kuntoarvio on tehty katselmuskäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella. Sähköturvallisuusmääräykset eivät vaadi määräaikaistarkastuksen teettämistä kohteeseen, mutta suosittelen sitä. Kiireelliset korjaustarpeet: Nousuvarokkeiden suuruus ja suojausten oikeellisuus (selektiivisyys) tulisi tarkistaa pikaisesti. Asuinrakennuksen eteisen ryhmäkeskuksen oikeellisuus (vaiheistus) tulisi tarkistaa pikaisesti, sillä liesi on asennettu 3-vaiheisesti ja N-johdin ylikuormittuu, mikäli keskus on 1-vaiheinen.

11 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) Puupylväässä olevan pääkeskuksen kosketussuojausta on parannettava turvallisen sulakkeen vaihdon takaamiseksi. Lisäksi keskuksen kansien on oltava lukossa tai vain työkalulla avattavissa, joten pääkeskukselle on asennettava lukittava suojakaappi. Asuinrakennuksen saunan löylyhuoneen valaisimen ryhmäjohto on vaihdettava lämmönkestäväksi ja jakorasia on poistettava katonrajasta. Asuinrakennuksen saunan pesuhuoneen sähköasennusten kosteussuojaus (kotelointi) on korjattava. Asuinrakennuksen keittiössä, eteisen oven vieressä, olevan pistorasian asennus on korjattava turvalliseksi. Huoltorakennuksen keskusten ilman työkaluja avattavien koteloiden kosketussuojaukset on korjattava. Lisäksi ylimääräisiksi jääneet johtoaukot koteloissa on suljettava. Huoltorakennuksen vanhat käytöstä poistetut sähkökalusteet ryhmäjohtoineen on poistettava kokonaan keskukselta asti tai käyttökelpoiset ryhmäjohdot on rasioitava kiinteillä jakorasioilla. Ehdotetut lähiaikojen uusimistarpeet: Suosittelen puuttuvien sähköpiirustusten hankinta ja pääkeskuksen uusimista puupylväineen Suosittelen kaikkien keskuksien uusimista ja nousujohtojen (-varokkeiden) uusimista tulevaa käyttöä vastaaviksi Suosittelen varastorakennuksen avolinjan ja sähköasennusten uusimista Suosittelen nykyaikaisen maadoitusjärjestelmän rakentamista kiinteistöön mahdollisimman nopeasti ja ukkossuojausta (ylijännitesuojausta) tarvittaessa Tulevat suunnittelu- ja uusimistarpeet: Suosittelen kaikkien sähköasennusten uusimisen suunnittelun aloittamista kun rakennusten tuleva käyttö ja lämmitystavat ovat selvitetty Asukkaiden / huoltohenkilökunnan haastattelu: Haastattelujen perusteella kohteessa ei ole ollut mainittavia ongelmia sähköteknisten laitteiden ja järjestelmien toiminnan suhteen. Suurimmat ongelmat ovat syntyneet vanhojen sähkölaitteiden rikkoontumisesta ja laajakaistayhteyden puutteista (hankittu uusi puhelinliittymä)

12 Fatman Oy TIIVISTELMÄ Kiinteistö Kotikumpu (46) ENERGIATALOUS Kiinteistön energiataloutta ei ole kuntoarviossa tarkasteltu. Energiankulutus ja säästöpotentiaali voidaan selvittää erillisessä energiakatsastuksessa.

13 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO D ALUERAKENTEET D6 VIHERRAKENTEET Päärakennuksen ympärillä on terveen näköiset nurmikentät, sekä kukka- ja pensasistutuksia. Nurmialueen reunoilta etäämmälle alue muuttuu luonnontilaiseksi. Huoltorakennuksen tausta, jossa ennen ovat sijainneet kasvihuoneet, on nyt heinittynyt sekalaisen tavaran varastointialue. Ei toimenpiteitä. D7 PÄÄLLYSRAKENTEET D72 MUUT PÄÄLLYSRAKENTEET Huolto- ja asuinrakennuksen välinen huoltopiha sekä ajotie on hiekka / kivituhkapintainen. Kuivana pölyävää, sinänsä käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa oleva alue. Ei toimenpiteitä. D8 ALUEVARUSTEET Pihalla on mm. lipputanko ja kuivausteline. Ei aitarakenteita tai muuten huomioitavia pihavarusteita- tai rakennelmia. Kts. D9. D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET Asuinrakennuksen pohjoispäädyssä on puurakenteinen terassi. Terassi on käyttökuntoinen, puuosien maalipintojen kunto vastaa muuta julkisivua, eli hilseilee. Kaiteiden ylävaakapuut ovat halkeilleet. Terassille johtava porras on oikeastaan pieni kapea tikas. Terassi on tyydyttäväkuntoinen. Kuluneimmat osat vaihtamalla ja maalaamalla edelleen kunnostettavissa. Huomioitava on, että terassia saatetaan joutua purkamaan muiden korjaustöiden tieltä. Terassin kunnostus KL3. Kaiteissa vaakaosien uusiminen, muuten naulakorjaus ja maalaus.

14 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) E E4 POHJARAKENTEET PUTKIRAKENTEET E41 MAAPUTKISTOT Piha- alueella ei ole pintavesien hallintaa varten kaivoja. Asuinrakennuksen kattovesille ei mitään jatko- ohjausta, vaan vedet pudotetaan syöksytorvien päästä suoraan rakennuksen nurkille. Kaikilta torvilta vesien haltuunotto ns. rännikaivoilla ja ohjaus alarinteen suuntaan on helposti toteutettavissa. Kaikilta syöksytorvilta saadaan helposti rakennettua linja alarinteeseen, jossa vedet voidaan purkaa avo- ojaan, tai rinteeseen. Huoltorakennuksen nurkilla on betonikantiset kaivot, joihin tasakaton kaivot purkavat. Rakennetaan asuinrakennuksen kattovesien jatko- ohjaus; rännikaivot ja putket alarinteen suuntaan, purku ojaa tai luonnontilaiseen rinteeseen. KL4 KL3. Kts. myös E43. E43 SALAOJAT Rakennuksia ei ole salaojitettu. Salaojituksen tarvetta esiintyy lähinnä asuinrakennuksessa. Ylärinteen puolelle ja sivuille voidaan ehdottaa salaojitusta, joka ohjaisi osan vajovesistä rakennuksen ohi alarinteen suuntaan, purku järjestyisi rinteeseen / ojaan. Nyt asuinrakennuksen alapohjassa olevassa pienessä kellarissa näkyy lattialla vesijäljet, ja muurit ovat märkiä., vettä valuu rakennuksen alla rinteen suuntaan. Suositan salaojituksen asentamista asuinrakennuksen ylärinteen puolelle sekä sivuille. Sadevedenhallinta kts. E41. KL4 KL3. F F1 RAKENNUSTEKNIIKKA PERUSTUKSET F11 ANTURAT Asuinrakennus on perustettu kallion varaisesti luonnonkiviselle perustukselle luvun laajennuksen perustana on paikalla valettu teräsbetoninen muuri. Huoltorakennuksen antura- ja perusmuurirakenteena on paikalla valettu teräsbetoninen perusmuuri. Talousrakennuksen näkyvät perusmuurirakenteet ovat paikalla valettua teräsbetonia, ja osin muuraus jää myös maanpinnan tason alle.. Perustuksia koskien ei toimenpiteitä. Muurit kts. F12.

15 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F12 PERUSMUURIT Asuinrakennuksen luonnonkivinen perusmuuri on laastisaumattu. Saumaus on halkeillut ja rapautunut käytännössä kauttaaltaan, ja edellyttäisi uusimista. Laajennuksen teräsbetoninen perusmuuri on ehyt ja vähintään tyydyttäväkuntoinen. Asuinrakennuksen vanhan osan alapohjan alustilaa tuuletetaan sokkelin läpi menevistä n. 10 x 10 cm kivien väliin jätetyistä reijistä, sekä todennäköisesti myös hormin kautta. Alustilan tuuletus on painovoimainen. Alustila kts. enemmän F13. Huoltorakennuksen teräsbetoninen perusmuuri / sokkelirakenne on matala. Sokkelipinta on huokoinen, siinä esiintyy tavanomaiseksi katsottavaa eroosiota, ja siporexlankkujen ja muurin rajapinnalla esiintyy betonin lohkeilua. Sokkelipinta tulisi jo kunnostaa; vaurioalueet piikataan ja paikataan, sokkelipinta joko ylitasoitetaan ja maalataan, tai muuten pinnoitetaan. Vanhassa betonissa voidaan myös melko luotettavasti olettaa karbonatisoitumisen edenneen jo raudoitukseen saakka. Niin haluttaessa ilmiö voidaan varmentaa näytteenotolla. Kohteen koko ja käyttötarkoitus huomioiden se saattaa kuitenkin olla ylimitoitettu toimenpide. Talousrakennuksen valetut ja muuratut muurirakenteet ovat käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Vanhoihin rakenteisiin ja pintoihin ei kohdisteta toimenpideehdotuksia. Asunrakennuksen luonnonkivisen perusmuurin saumauksen uusiminen KL4 KL3. Huoltorakennuksen sokkelin kunnostus KL4 KL3. F13 ALAPOHJAT Asuinrakennuksen alapohja on kantava puurakenteinen alapohja. Alapohjassa on tuulettuva alustila. Alustilassa on myös pieni kalliopohjainen kellari. Alustilaan ei ole kulkureittiä. Asukkaan mukaan alustilassa on aikoinaan käyty kaivamalla muurin vierestä rakennuksen eteläpäädystä. Alustilaan tulisi järjestää kulkureitti joko perusmuuriin tai esim. kellarin seinään tehdyn luukun kautta. Huom! Asuinrakennuksen Talous- ja huoltorakennusten alapohjat ovat maanvaraisia tb- laattoja. Asuinrakennuksen alustilaan tulisi järjestää kulkureitti joko perusmuuriin tai esim. kellarin seinään tehdyn luukun kautta. KL4 KL3. F2 RAKENNUSRUNKO Asuinrakennus on hirsirunkoinen. Aiemmin on rungossa havaittu lahoa ainakin keittiön ulkoseinän kohdalla alahirressä, joka on asukkaan toimesta korvattu harkolla.

16 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Sisälevytyksen ja ulkolaudoituksen alle jäävän hirsirakenteen kunnosta ei kyetä varmuudella esittämään havaintoja tai arvioita. Ulkoisesti tarkasteltuna ei rakennuksen ulkomuoto anna selkeitä viitteitä rungon painumisesta lahon tms. vaurioiden johdosta. Huoltorakennus on siporex- runkoinen; pystyrunko on pystyyn asennettua siporexlankkua, vaakaosat vaaka- asenteista siporex- lankkua. Ulkoseinissä saumojen kohdilla esiintyy runsaasti erilaisia vaurioita; saumakohdissa on runsaasti halkeamia, reunat lohkeilevat, ja paikoin lankkujen väleissä on suuret raot, joita on tukittu uretaanilla. Eteläsuunnan oven kohdalla seinälankku on vääntynyt paikaltaan siten, että yläpuolisen palkin tukipinnan alue jää vähäiseksi, ja pystylankun liikkeen mahdollisesti jatkuessa voi palkki pudota pois paikaltaan. Siporex- pysty- ja vaakalankkujen päät ovat paikoin niin heikkokuntoisen näköisiä, että niiden koossapysyminen on jo kyseenalaista. Siporex- rungon / ulkoseinien kunnostaminen on toki mahdollista; rapautuneet, halkeilleet tms. vaurioituneet osat irrotetaan, paikataan soveltuvalla laastilla ja tarvittavin osin lujitetaan teräsosilla, ja lopuksi pinnoitetaan ulkopinta esim. ruiskulevitteisellä ohutrappauksella. Toimenpide on työvoittoinen ja hidas, ja vaurioiden todellinen laajuus paljastuu vasta seinää vaurioalueilta purettaessa tai muuten ainetta rikkovin menetelmin tutkimalla. Korjatut alueet saattavat myös helposti haljeta irti vanhasta alustastaan, eikä korjauksella tällöin saavuteta haluttua lopputulosta. Edellisiin havaintoihin ja päätelmiin vedoten tulee vakaasti harkita myös rakennuksen purkamista. Kts. lisäksi myös F32 ja F41. Talousrakennuksen pohjakerroksen runko KAHI- tai sementtitiiltä, välipohja teräsbetonia, ylemmän kerroksen runko puuta. Ei selkeitä poikkeamahavaintoja, ei toimenpide- ehdotuksia. Huoltorakennuksen Siporex- runko (ja ulkovaippa) edellyttää jo kattavaa kunnostusta, harkittava myös purkamista. PTS- osiossa on esitetty n EUR kustannusvaraus, jossa käsitellään rapaten sisä- ja ulkopinnat, ja tehdään pahimmin rapautuneissa kohdissa korjausvaluja. Jos rajoitetaan toimenpidettä vain ulkopintojen pienpaikkaukseen ja ruiskurappaukseen, jää kustannus ainakin n. puoleen yllä esitetystä. Käytettäessä pinnan kunnostuksiin vain maalausta ohutrappauksen sijaan putoaa kustannus vielä entisestään, ollen n EUR tietämillä. Edelleen toistetaan, että rapautunutta Siporex- alustaa korjattaessa on varauduttava yllätyksiin, joita ei silmämääräisessä tarkastelussa, eikä välttämättä edes näytteenottoon perustuvassa tutkimuksessa kyetä havaitsemaan.

17 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F23 PORTAAT Asuinrakennuksen 2. kerrokseen johtava porras on puinen, kapeassa kuilussa oleva porras. Porras on käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Ei toimenpiteitä erikseen; yleisen sisätilojen kunnostuksen yhteydessä. F3 JULKISIVU F31 ULKOSEINÄT Asuinrakennuksen ulkoseinät ovat hirsirunkoiset, julkisivun verhouksena on vaakalaudoitus, sisäpuolella lastulevytys. Hirsiseinissä ei aiempinen korjausten perusteella ole lisälämmöneristystä luvun laajennusosa on puurankarunkoinen, verhouksiltaan vastaava ja mineraalivillalla lämmöneristetty. Ulkoverhouksen maalipinta hilseilee irti monin paikoin, erityisesti eteläpäädyssä, jossa miltei koko seinä on jo paljas. Maali on hilseilytyypin perusteella lateksityyppistä maalia; maalikelmu on puun päällä, eikä ole tunkeutunut sen syihin. Puu on myös saatettu maalata liian märkänä, koska irtoilu on hyvin kattavaa. Maalin alta paljastunut puupinta on jo harmaaksi patinoitunutta, jolloin maalin tarttuvuus usein heikentyy, ja haittaa tulevaa maalausta. Julkisivut edellyttävät kattavaa maalausta, samalla voidaan joutua uusimaan muutamia halkeilleita lautoja. Vanha maali tulisi saada kattavasti pois, ja uusi maalaus suorittaa öljypohjaisilla maaleilla. Huoltorakennuksen ulkoseinät muodostuvat pystyasenteisista siporex- lankuista. Rakennuksen siporex- rungon ja täten myös ulkoseinien kuntoa on jo käsitelty nimikkeessä F20. Talousrakennuksen kellari / pohjakerroksen seinät ovat KAHI / sementtikivimuurausta, sekä myöhemmin lisättyä kevytsorabetoniharkkoa. Ylemmän tason ulkoseinät ovat lomilautaa, ei muuta seinärakennetta. Kuten päärakennuksessa, on myös talousrakennuksen puisissa julkisivuissa on eriasteisia maalipinnan vaurioita. Julkisivujen maalaus ja naulakorjaus lähivuosina olisi suositeltavaa. Pohja / kellarikerroksen eri materiaaleista muurattu seinä on kirjava; niin haluttaessa voidaan se pinnoittaa yhteneväiseksi rappaamalla. Asuinrakennuksen julkisivun naulakorjaus ja maalaus KL4 KL3. HUOMIO! Julkisivulaudoituksen alla olevan hirsirungon kuntoa ei tiedetä. Talousrakennuksen puisen julkisivun naulakorjaus ja maalaus KL4 KL3. Huoltorakennuksen rungon ja julkisivujen peruskorjauksen tasoinen korjaus, tai rakennuksen purku. Kts. F20.

18 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) F32 IKKUNAT Asuinrakennuksen ikkunat ovat ainakin kahdenikäisiä; osa on vanhoja sisään- ulosaukeavia 2- puitteisia 2- lasisia puuikkunoita, joissa on yksinkertaiset pintasalvat ja aukipitimet. Ikkunoiden puuosat on peittomaalattu luvun laajennusosalla olevat ikkunat ovat 2- puitteiset 2- lasiset sisään- sisään aukeavat ikkunat. Ikkunaryhmässä on erillinen pitkäsalvalla varustettu tuuletusluukku. Ikkunoiden puuosat ovat sisäpuolelle päin kuultokäsiteltyjä. Pulttisaranointi. Ikkunoiden ulkopuitteiden kunto varsinkin eteläsuunnalla on huono. Maali on kulunut pois, puuaines harmaaksi patinoitunutta ja halkeillutta. Samoja vaurioita esiintyy myös karmirakenteessa ja sisäpuitteissa saakka. Lasituskittauksia on korvattu silikonimassoilla. Metalliset nurkkavahvikkeet ovat ruosteessa. Pohjoissuunnalla vauriot ovat pienempiä. Ikkunoiden korjaustarve on jo peruskorjaustasoa. Maali- ja puuaineksen vaurioiden lisäksi ikkunoiden käynti, heloitukset ja tiiveys ovat puutteellisia, ja edellyttävät korjauksia. Huoltorakennuksen vähäiset ikkunat ovat alkuperäisiä puuikkunoita. Ilmansuunnasta riippuen puuaineksen kunto hieman vaihtelee. Huoltorakennuksen ikkunoille asetetut vaatimukset eivät ole samoja kuin asuintiloissa, ja ikkunat pääosin välttävät käytössään, kunhan pysyvät paikoillaan. Eteläpäädyssä on suuri maisemaikkuna, jonka karmirakenne on jo läpilaho, ja laho on edennyt myös hieman puitteeseen; ikkuna olisi jo uusittava. Huom! rakennuksen säilyttäminen ja kunnostusten kannattavuus on kyseenalaistettu kohdassa F20. Talousrakennuksessa on muutama kiinteä yksinkertainen ikkuna, joita tulee kunnostaa muun julkisivun mukaisesti. Asuinrakennusten ikkunoiden peruskorjaus. Puuosien, kittausten ja nurkkavahvikkeiden täydellinen puhdistus ja uudelleenmaalaukset. Käynnin sovitus, tiivisteiden uusiminen. KL4 KL3. Koska kohde ei ole millään tavalla suojeltu kohde, tulee harkita myös ikkunoiden uusimista, mikäli asuinkäyttöä aiotaan jatkaa. Huoltorakennuksen Eteläpäädyn suuren ikkunan uusiminen. Muiden ikkunoiden kunnostus; siistintä, maalaus. KL4 KL3. Mikäli rakennus tahdotaan säilyttää. Talousrakennuksessa ei toimenpiteitä erikseen; julkisivujen mukaisesti F33 ULKO-OVET Asuinrakennuksen pääovi on puinen umpiovi. Käynti tyydyttävä. Kunnostus julkisivun mukaisesti. Saunaosastolta terassille johtava ovi on puinen umpiovi. Ovipinta on pahoin auringossa patinoitunut. Kunnostus vähintään maalaten, saattaa johtaa pintaverhouksen uusimiseen. Huoltorakennuksessa on useita erityyppisiä ovia.

19 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Entisen lämpökeskuksen (korkea osa) oviksi on jälkikäteen asennettu suuret teräksiset, lasitetut pariovet, ts. halliovet. Ovet ovat käyttökuntoiset. Metallipinnoissa on ruostevaurioita. Kuten rakennuksen muidenkin osien kohdalla, edellyttää ovi kunnostusta, mikäli rakennus aiotaan säästää. Eteläpäädyssä, aiemmin mainitun lahoavan ikkunan vieressä on ulkopinnaltaan pahoin vaurioitunut puuovi. Ovi tulee jo uusia. Keskiosalle johtavat ovet ovat käyttökuntoisia, mutta edellyttävät kunnostusta, mikäli käyttöä aiotaan jatkaa. Talousrakennuksen ylätason ovi on lautarakenteinen pariovi, ts. ladonovityyppinen. Yksinkertainen ovi on käyttökuntoinen. Pohja / kellarikerroksen ovet ovat paneeliverhotulta ulkopinnaltaan vaurioituneet ja auringossa patinoituneet. Hyvin yksinkertaiset puuovet ovat periaatteessa käyttökuntoiset, mutta ne voitaisiin jo uusia Asunnon ulko- ovien kunnostukset KL4 KL3. Huoltorakennuksen eteläpäädyn oven uusiminen. Keskiosan ja halliovien kunnostus. KL4 KL3. Talousrakennuksen parioven kunnostus julksivun mukaan. Pohjakerrostasolla puuovien suositetaan jo uusittaviksi. KL4 KL3. F4 YLÄPOHJARAKENTEET F41 YLÄPOHJA Asuinrakennuksen katto on tyypiltään harjakatto, laajennusosalla pulpettikatto. Kattojen kantavat rakenteet ovat puuta. Vanhalla osalla vesikatteena vanhat betonikattotiilet, tiilien alustana päreet ja ruodelaudoitus. Yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa sekä purua, pahnaa, olkea tms. Laajennusosan katteena on alkuperäinen huopakate. Vanhan osan yläpohjatiloissa erottuu kaksi selkeää vuotopaikkaa. Pohjoisnurkassa on vanha vuotopaikka, vesijälkiä näkyy laajalti levytyksessä. Ilmeiseen vuotokohtaan on hätäkorjauksena asennettu muovisäkkejä ns. aluskatteeksi. Toinen, tuoreempi vuotoalue on itäsivustalla. Alue on asukkaan toimesta suojattu muovilla, ja veden tippumista varten on astiat. Vuotoalueen päreet ovat vettyneet ja mustat, samoin vanhat puukannattajat ja ruoteet. Alueella kasvaa rihmastoja, joista ei voi olla varma ovatko ne homekasvustoa vai pelkkiä pöly- ja hämähäkinseittejä. Katto on itäsivun pohjoispäädyssä painunut hieman notkolleen. Vanha betonitiilikate on sammaloitunut, ja tiilet hauraita. Otsa- ja alaräystäiden laudoitukset ovat lahovaurioisia.

20 Fatman Oy RAKENNUSTEKNINEN LAUSUNTO Kiinteistö Kotikumpu HSt (46) Rakennuksen vanha osa tarvitsee kattavasti uuden yläpohjan. Tällä tarkoitetaan myös yläpohjan lämmöneristeen vaihtamista; useasta paikasta kastunutta eristemateriaalia ei kannata säästää. Huoltorakennuksen yläpohja on tyypiltään tasakatto. Yläpohjan kantavana rakenteena ovat siporex- lankut, joiden päälle on rakennettu kallistus- ja lämmöneristekerros kevytsorasta / kevytsorabetonista. Vesikatteena on huopakate. Huoltorakennuksen kate ja räystäsrakenteet ovat huonokuntoiset, räystäillä ei ole pellitystä ja reunapuut ovat täysin lahonneet. Siporex- lankkujen alapinnoissa näkyy vuotojälkiä. Huoltorakennuksen yläpohja tulee kantavaa laattaa myöten uusia, mikäli kohdetta aiotaan jatkossa käyttää. Talousrakennuksen yläpohja on asuinrakennuksen tapaan puukannattajien varassa oleva betonitiilikatteinen yläpohja. Ei lämmöneristystä, kylmä varasto. Katteen alustana umpilaudoitus. Räystäslinjoilla katto, ts. tiilet ovat romahtaneet. Sisäpuolella aluslaudoituksessa näkyy muuallakin vesivuodoista kieliviä tummentumia. Katto edellyttää jo uusimista, jossa tiilet ja tarvittava määrä aluslaudoituksesta uusitaan. Kattoon tulee myös asentaa alushuopa tiilille. Asuinrakennuksessa yläpohjan kattava uusiminen, jossa poistetaan vanhat kastuneet mineraalivilla- ja puru / pahnaeristeet ja korvataan ne puhallettavalla selluvillalla. Uusitaan ruodelaudoitus umpilaudoituksena, asennetaan alushuopa ja uusi betonitiilikate. Mahdollisesti joudutaan uusimaan myös pahimmin tummuneet pääkannattajat. KL4 KL3. Huoltorakennuksessa yläpohjan kattava uusiminen; materiaalien poisto kantavaa laattaa myöten, josta eteenpäin uudet lämmöneriste- ja kallistuskerrokset, räystäsrakenteet ja 2- kertainen huopakate. KL4 KL3. Talousrakennuksessa vesikaton uusiminen, jossa uusitaan betonitiilikate, tarvittavin osin aluslaudoitusta (ei paljon) ja asennetaan huopa- alusta. KL4 KL3. F42 RÄYSTÄÄT Asuinrakennuksessa on alaräystäillä teräksiset sv- kourut, talousrakennuksessa toisella räystäällä. Huoltorakennuksen katolla on sisäpuolinen vedenpoisto. Kattojen vedenpoistojärjestelmät tulee uusia kattotöiden yhteydessä. Ei toimenpiteitä erikseen. Uusiminen kattotöiden yhteydessä.

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 24.6.2015 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu 14 50100 Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041

Lappvikin koulu. Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO. Eksa Oy. Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Lappvikin koulu Vanha kantatie 1-3 10820 LAPPOHJA RAKENNUSTEN KUNTOARVIO Laatija: Kuntokartoitus ja Rakennuspalvelu Masuunikuja 11 08200 Lohja 019 325041 Laadittu: 19.5.2008 1 0 Yleistä Kuntoarvion tarkoituksena

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä:

Kuntokortti Kaunialan sotavammasairaala 30.06.2006 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: D Aluerakenteet Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin nurmi- ja asfalttipintaisia. Asfalttipintaisia ovat pääsisäänkäynnin edusta ja lastauspihan

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot