ENERGIATEHOKAS PIENTALO. s.4. s.12. s.8. Motivan kehitysjohtaja Ilari Aho: Energiatehokkuusdirektiivi on RAKENTAJAN OHJENUORA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEHOKAS PIENTALO. s.4. s.12. s.8. Motivan kehitysjohtaja Ilari Aho: Energiatehokkuusdirektiivi on RAKENTAJAN OHJENUORA"

Transkriptio

1 s.4 Motivan kehitysjohtaja Ilari Aho: Energiatehokkuusdirektiivi on RAKENTAJAN OHJENUORA s.12 Leijona-tuulensuojien UUDET OMINAISUUDET s.8 Pyhännän Rakennustuotteen ja PRT-Lamin ratkaisuilla syntyy ENERGIATEHOKAS PIENTALO

2 2. vuosikerta Julkaisija: Suomen Kuitulevy Oy PL HEINOLA puh faksi Toimituspäällikkö: Markkinointipäällikkö Jan Löfhjelm puh Toimitus: Aptual Oy Prikaatintie KOUVOLA puh Päätoimittaja: Minna Rajala, Aptual Oy puh Valokuvat: Suomen Kuitulevy Oy ja Aptual Oy Painopaikka: Multiprint SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Juhani Viitamo ENERGIATEHOKKUUS- DIREKTIIVI Energiatehokkuusdirektiivi tulee, mutta onko Suomi valmis? Motiva Oy:n kehitysjohtaja Ilari Ahon mukaan moni käytännön asia on vielä avoin. LEIJONAVINKIT Rakennuksen materiaaleilla on merkitystä. Tutustu myös energiatehokkuuden termeihin! PYHÄNNÄN OSAAJAT Pyhännän Rakennustuotteen tehtaalta valmistuu päivittäin useita Jukka-taloja, joiden energiatehokkuudesta saa kiittää myös samaan konserniin kuuluvaa PRT-Lamia. UUDET OMINAISUUDET Runkoleijona ja Tuulileijona ovat nyt entistä parempia. VUODEN YRITYS Heinolan yrittäjien ja kaupunginjohtajan raati valitsi Suomen Kuitulevyn vuoden 2005 parhaaksi teollisuusyritykseksi. TUTUSTU MAATILALEVYYN! Leijona-maatilalevy on maatilarakennusten vaativiin olosuhteisiin suunniteltu sisäverhouslevy. PÄÄSTÖKAUPPA Päästökauppan myötä levyteollisuuden tilanne on vaikea; puuta käytetään mieluummin energiantuotantoon kuin levyihin.

3 VASTAUKSIA RAKENTAMISEN UUSIIN HAASTEISIIN Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano ja ympäristöasiat asettavat rakennusalalle yhä enemmän muutos- ja kehitystarpeita. Kuluttajalle alan muutokset näkyvät lähinnä uusina rakennusmääräyksinä. Uudet määräykset ja tulossa oleva asuinrakennusten energialuokitusjärjestelmä korostavat entisestään oikeiden rakenne- ja materiaalivalintojen tärkeyttä. Energian kallistuminen ja kasvava tarve löytää ratkaisuja ympäristöongelmiin ovat toisiinsa kietoutuva ongelmavyyhti, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme yhä voimakkaammin. Useimmille tämä on varmasti tullut selväksi varsinkin parin viime vuoden aikana. Ei siis ole ihme, että energiatehokkuus ja ympäristöasiat ovat aiheuttaneet yhä voimistuvan muutos- ja kehitystarpeen. Tämä näkyy sekä rakentamista koskevien viranomaismääräysten muutoksina että markkinoilla asunnon hankkijoiden laatuvaatimuksina, jotka koskevat energiatehokkuutta, ympäristövaikutuksia rakennuksen koko elinkaaren osalta sekä asumismukavuutta ja terveysriskien eliminointia. Tulossa oleva asuinrakennusten energialuokitusjärjestelmä korostaa entisestään rakenne- ja materiaalivalintojen merkitystä rakentamisen laadulle ja rakennuksen arvon säilymiselle. Uskomme, että uudistetut, kotimaiset tuulensuoja-, eristys- ja rakennelevyt Tuulileijona ja Runkoleijona tarjoavat omalla alueellaan markkinoiden parhaan vastauksen nykypäivän ja huomisen rakentamisen laatuhaasteisiin. Leijonalevy-lehden tämänkertaisena aiheena ovat Leijonalevyjen uudet tuulet ja muuttuvat energiatehokkuusdirektiivit. Toivotamme viihtyisiä lukuhetkiä rakentamisen parissa olitpa sitten kiinnostunut rakentamisen laadusta ammattilaisena, oman kodin ostajana, rakentajana tai remontoijana. Heinolassa Juhani Viitamo, toimitusjohtaja SUOMEN KUITULEVY OY

4 ENERGIATEHOKKUUS- DIREKTIIVI on paitsi luonnon, myös kuluttajan asialla HAASTATTELUSSA MOTIVA OY:N KEHITYSJOHTAJA ILARI AHO Vuosi 2006 tulee muuttamaan rakentamismääräyksiä rakennusten energiankäytön osalta merkittävästi; energiankulutusta kontrolloivan EU:n energiatehokkuusdirektiivin kansalliset säädökset ja käytännön toimet varmistuvat kuluvana vuonna. Valokuva: Jussi Rekiaro TEKSTI: Minna Rajala R akennusten kuluttama energia lohkaisee ison osan Euroopan Unionin energiankulutuksesta. Energiatehokkuusdirektiivi tehtiin jo kolme vuotta sitten kontrolloimaan energiankulutusta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta jäsenmaiden omat säädökset ja käytännön toimet tulevat voimaan vasta tänä vuonna. Ympäristöministeriön teknillisenä konsulttina energia-asioissa on toiminut Motiva Oy. Kehitysjohtaja Ilari Aho, mitä energiatehokkuusdirektiivin voimaantulo käytännössä tarkoittaa? - Energiatehokkuusdirektiivi tuo mukanaan säädökset uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen ohjaamisesta, vähimmäisvaatimukset energiatehokkuudelle, energiatehokkuustodistuksen sekä eräissä tapauksissa lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastukset. Varsinaiset käytännön toimet ovat kuitenkin monin osin vielä avoimet. Direktiivin tuomat kansalliset säädökset valmistuvat tämän vuoden aikana, Aho sanoo. Sinänsä energiatehokkuusdirektiivi ei aseta suoria vaatimuksia, vaan ohjeista sovitaan EU:n jäsenvaltioiden kesken ja kukin jäsen saa päättää itse, minkä- laisen riman itselleen asettaa. Direktiivin täytäntöönpanossa otetaan huomioon mm. maan ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet sekä sisäilmastolle asetetut vaatimukset. Energiatehokkuustodistus kertoo rakennuksen energiankulutuksesta Rakentajille, talonostajille ja -myyjille energiatehokkuusdirektiivin näkyvin tuotos on energiatehokkuustodistus. Energiatehokkuustodistus on asuntoja tilamarkkinoiden väline, joka antaa

5 rakentajille mahdollisuuden tehdä energiatehokkaampia koteja kuin mitä säädösten minimiraja vaatii. Tavoitteena on, että kuluttajat voisivat arvioida ja vertailla eri rakennusten energiatehokkuutta. Käytännön merkitystä todistuksella on vain talonostajille ja -myyjille tai vuokraajille; lakiehdotuksen mukaan myyjän tai vuokraajan olisi esitettävä todistus rakennuksen vuodessa kuluttaman energian määrästä. Talonostaja puolestaan pystyisi tarkistamaan tarjolla olevan talon vuosikustannukset ja viime kädessä sen, onko talon ylläpitoon varaa. Energiatehokkuus nousisi siis yhdeksi valintakriteeriksi esimerkiksi taloa ostettaessa. Kesällä 2005 lausunnoilla olleen lakiluonnoksen mukaan energiatehokkuustodistus koskisi kaikkia asuinrakennuksia, joiden hyötypinta-ala on yli 50 m² ja jotka ovat asumiskäytössä enemmän kuin 4 kk/v. Tämä rajaus laskisi todistuksen ulkopuolelle siis ainakin lomamökit. Kerros- ja rivitaloissa todistus hankittaisiin koko talolle, ei asunnoille erikseen. Todistus olisi kaikkien nähtävänä sellaisissa yli 1000 m² rakennuksissa, jossa on myös julkisia tiloja. Kuka, miten ja milloin? Energiatehokkuustodistuksen voimassaoloajaksi on suunniteltu 10 vuotta, minkä jälkeen todistuksen uusisi määrätyn koulutuksen saanut ja rekisteröitynyt tarkastaja. Tarvittava koulutus ja sen sisältö varmistuu vasta siinä vaiheessa, kun säädökset ja määräykset ovat valmiit ja hyväksytyt. Silloin varmistuu myös, missä määrin jo kouluttamiamme energiakatselmoijia pystytään hyödyntämään, Aho kertoo. Kesän 2005 lakiluonnoksen mukaan rakennuksen energiatehokkuuden laskisi talon pääsuunnittelija, joka antaisi myös todistuksen ja tarkistaisi energiasuunnitelman toteutuksen. Talotoimittaja antaisi laskentaan tarvittavat tiedot vain valmistamansa materiaalin osalta. Myös energiatehokkuuden laskentaprosessi on vielä auki. Talotekniikka- ja rakennusala kehitti energiatehokkuudelle sopivaa laskentaprosessia kesällä 2005 valmistuneessa Rakennusten energiatehokkuuden laskenta- eli RETprojektissa. Loppuraportti aiheesta jätettiin viime keväänä, mutta valmistuneen laskentaprosessin käyttöönotosta päättää viime kädessä direktiivin käyttöönoton varsinaiset valmistelijat eli ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Todennäköisesti laskennasta tehdään helppokäyttöinen ohje, jota rakennusja taloalalla olevat suunnittelijat pystyvät hyödyntämään, Aho kaavailee. Ministeriöiden asettamat työryhmät jättivät ehdotuksensa kesällä 2005, joiden pohjalta tehtävät, eduskunnalle lähetettävät lakiehdotukset valmistunevat keväällä Jos erimielisyyttä ei synny ja ehdotukset hyväksytään, energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset ja lämmitysmääräykset tulevat voimaan jo ensi vuoden alusta. Energiatehokkuustodistukset tulevat voimaan aikaisintaan loppuvuodesta 2006, luultavimmin alkuvuodesta Todennäköisesti todistus otetaan Energiatehokkuusdirektiivi tuo mukanaan kansalliset säädökset niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin ohjaamisesta. Ilari Aho Motiva Oy on asiantuntija- ja projektipalveluja tuottava yritys, jonka tavoitteena on uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisääminen Suomessa. Motiva jakaa tietoa, kehittää menetelmiä ja vauhdittaa edistyneen teknologian käyttöönottoa. Projektityöryhmiin kuuluu usein Motivan asiantuntjoiden lisäksi esim. yritysten ja ympäristöministeriön edustajia. erityyppisissä rakennuksissa käyttöön porrastetulla aikataululla, Aho miettii. Suomen Kuitulevykin valmistautuu direktiivin tuloon Energiatehokkuusdirektiivi ja -todistus koskevat myös Suomen Kuitulevyä, sillä yrityksen valmistamia tuulensuojalevyä ja kovalevyä käytetään mm. Pyhännän Rakennustuotteen valmistamissa Jukka-taloissa. Energiatehokkuutta ja yritykselle tärkeitä vihreitä arvoja ajatellen Suomen Kuitulevyn tuulensuojalevyjen ominaisuuksia on kehitetty entistä paremmiksi. Huokoinen puukuitutuulensuojalevy on myös eriste, eli vaikuttaa koko rakennuksen energian kulutukseen, Suomen Kuitulevyn markkinointipäällikkö Jan Löfhjelm muistuttaa.

6 HYVÄ TUULENSUOJA ON KODIN ENERGIANSÄÄSTÄJÄ Talon energian käyttöä kannattaa suunnitella hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista. Oikein valitut materiaalit säästävät kukkaroa vuosikymmeniä eteenpäin. TEKSTI: Minna Rajala R akennuksen vaipan lämmöneristävyys ja ilmanpitävyys vaikuttavat oleellisesti rakennuksen sisäilmaan, energiataloudellisuuteen ja yleiseen asumismukavuuteen. Talon lämmöneristävyys muodostuu kokonaisuudesta, jossa vaikuttavat vaipan eristepaksuudet, rakenteiden tiiviys, ikkunoiden laatu ja kunto sekä ilmanvaihtojärjestelyt. Rakentajan kannattaakin sijoittaa kerralla hyvään ja eristävään vaippaan, sillä huonoiksi havaittuja materiaaleja on vaikea vaihtaa jälkikäteen. Hyvä, kunnolla eristetty, ulkopinnalta tuulenpitävä ja sisäpuolelta ilmanpitävä rakenne kestää eikä päästä lämpöä harakoille. Termit tutuiksi Kaikki rakennuksen osat ja materiaalit läpäisevät enemmän tai vähemmän lämpöä. Yksittäisten materiaalien lämmönläpäisystä kertoo niiden normaalinen lämmönjohtavuus, λ n. Mitä pienempi lämmönjohtavuus on, sitä paremmin materiaali eristää lämpöä. Lämmönläpäisykerroin, U-arvo (aikaisemmin k-arvo) puolestaan kertoo kokonaisen rakenneosan, esim. rakennuksen vaipan lämmönläpäisystä. U-arvo muodostetaan laskemalla yhteen rakenteen materiaalien lämmönvastukset sekä ulko- ja sisäpuolisen ilmakerroksen lämmönvastus. Materiaalien lämmönvastus, R-arvo saadaan jakamalla rakenneosan paksuus materiaalin lämmönjohtavuudella. Ulkoseinän lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 0,25 W/m²K. Lokakuussa 2003 voimaan tulleiden määräysten mukaiset U-arvot voivat joissain rakennusosissa määrättyyn rajaan asti ylittyä, jos heikompaa ratkaisua kompensoidaan paremmalla ratkaisulla jossain muualla. Tällöin ratkaisevana tekijänä on koko rakennuksen lämmönläpäisevyys, joka ei saa olla heikompi kuin määräysten mukaisia minimiratkaisuja käyttämällä. Lämmönläpäisyn matematiikkaa 1 Talon vaipan U-arvo lasketaan kaavalla R, jossa R T on T vaipan materiaalien yhteenlasketun pintavastuksen ( R-arvo, R S ) ja sisä- ja ulkopuolisen seisovan ilmakerroksen lämmönvastuksen ( R si ja R se ) summa: R T = R S +R si +R se R-arvo lasketaan jokaiselle materiaalikerrokselle erikseen, eli R S = R 1 +R 2 Yksittäisen materiaalin R-arvo saadaan jakamalla rakenneosan paksuus (d) materiaalin lämmönjohtavuudella ( λ n ): R 1 = d1, R 2 = d 2 jne. λ λ 1 2 Materiaalien lämmönjohtavuuksia Materiaali Tiheys (kg/m 3 ) λ n (W/mk) Betoni Lastulevy Huokoinen puukuitulevy Kipsilevy Bitumoitu tuontilevy Selluvilla ,7 0,12-0,15 0,055 0,15-0,23 0,065 0,041-0,055

7 Materiaalilla on väliä Lämmöneristemääräysten mukainen ulkoseinän maksimilämmönläpäisykerroin saavutetaan tavallisesti noin 150 mm:n eristepaksuudella. Lisäksi on suositeltavaa käyttää lämpöä eristävää tuulensuojalevyä. joka osaltaan parantaa seinän lämmöneristyskykyä. Tuulensuoja on eristekerrosta ulkopuolelta suojaava talon tuulitakki, jonka pääasiallisena tehtävänä on estää haitallinen ilmavirtaus ulkopuolelta sisäpuolisen rakenteen osaan ja takaisin. Tuulensuojaksi sopii esim. huokoinen kuitulevy. Tuulensuojamateriaalin valintaan kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä tuulensuojalevyjen lämmönjohtavuus voi vaihdella paljon. Hyvin lämpöä eristävä tuulensuoja palkitsee rakentajan asumismukavuudella ja alhaisemmilla lämmityskustannuksilla. Huokoisten puukuitulevyjen lämmönjohtavuus on pieni, eli ne eristävät hyvin lämpöä. Esimerkiksi Suomen Kuitulevyn valmistamien Runkoleijonan ja Tuulileijonan lämmönjohtavuus on 0,055. Tiivis ja säänkestävä Runkoleijona tarjoaa hintatietoiselle rakentajalle myös lisämahdollisuuksia kustannusten minimointiin; Runkoleijonan avulla on mahdollista käyttää rakennuksen runkona ns. yksirunkojärjestelmää, jossa vaakarunkoa ei tarvita lainkaan. Yksirunkoisen ulkoseinän Leijona-levy -rakenne: Ulkoverhous 2. Tuuletustila 3. Runkoleijona 25 mm 4. Pystyrunko ja eriste 5. Höyrynsulku tai ilmansulku 6. Sisäverhouslevy Lähteet: Motiva, Parma, Rakennustietous, Tuulensuojalevyt lämmönläpäisyvertailussa kipsilevy ja kuitulevy Laskennassa käytetyt seinärakenteet Kuitulevyrakenne: Kipsilevyrakenne: 1. Tuulensuoja: Runkoleijona 25 mm 2. Pystyrunko + eriste: Ekovilla, lämmönjohtavuus 0, Ilmansulkupaperi 4. Sisäverhouslevy 1. Tuulensuoja: Kipsilevy 9 mm 2. Pystyrunko + eriste: mineraalivilla, lämmönjohtavuus 0, Ilmansulkupaperi 4. Sisäverhouslevy Tuulensuojarakenteiden lämmönläpäisy Valokuva: Jussi Rekiaro eristepaksuus mm Kuitulevy 25 mm + Ekovilla Kipsilevy 9 mm + mineraalivilla U-arvo 0,20 0,16 0,207 0,167 Punaisella hyvä eristystaso, jota käytetään matalaenergiataloissa.

8 Kuva: Jukka-talo P yhännän Rakennustuote sai alkunsa, kun kunnan elinkeinotoimi halusi hyödyntää kunnan puuvaroja ja keksi elementtirakentamisen. Ensimmäinen elementtirakenteinen Jukkatalo valmistui Nyt, yli 35 vuotta myöhemmin ensimmäiset Jukka-talot ovat vieläkin nähtävillä Pyhännällä, mutta niin talot kuin käytettävät tekniikatkin ovat kehittyneet rutkasti. Pyhännän Rakennustuotteen materiaalipäällikkö Pekka Autio kertoo, että siinä missä alussa aloitettiin kolmella Jukka-talolla, nykyään taloja valmistuu vuodessa jo tuhatkunta. Vuodelle 2006 on budjetoitu 1050 valmistuvaa Jukka-taloa, eli meillä valmistuu Jukka-taloja liki 5 taloa päivässä, Autio laskee. Pyhännän tehtailla suur- ja pienelementtejä rakentaa noin 270 ammattilaista. Jukka-talojen myynti ja markkinointi hoituu ympäri maan levittäytyneiden edustajien kautta. Valinnan varaa Pyhännän Rakennustuotteen tuotannosta noin 85 % on pienelementtitaloja ja loput suurelementtitaloja. Pienelementtitalojen suosiota selittänee niiden helppous ja malliston monipuolisuus. Jukka-talon perusmallit jakautuvat neljään erilaiseen malliin ja kukin näistä vielä pariinkymmeneen erilaiseen talomalliin. Uusin tulokas Jukka-talomaailmaan on Jukka-Vario, jossa asiakas pääsee kokoamaan ja

9 Pyhännän Rakennustuotteen Paperoinnilla seinät kauniiksi MONIMUOTOINEN JUKKA-TALO on energiatietoisen elementtitalo Pyhännän Rakennustuote Oy:lle kokemusta elementtitalojen rakentamisesta on kertynyt jo 35 vuotta. Yhä vain suositumpi Jukka-talo on vastaus monen rakentajan haaveisiin monipuolisesta mutta energiataloudellisesta elementtitalosta. TEKSTI: Minna Rajala muokkaamaan mieleisensä talon saatavilla olevista pohjapiirrososista (vasen osa, keskiosa ja oikea osa). Malliston laajuus ja muunneltavuus takaakin sen, että juuri Se Oikea talo löytyy varmasti asiakkaalle kuin asiakkaalle. Jukka-talot tilataan erilaisina elementtipaketteina sen mukaan, mitä asiakas haluaa pakettiin sisältyvän ja kuinka paljon haluaa rakentaa itse. PerusJukka sisältää talon peruselementit ulkoverhouksesta oviin ja ikkunoihin, kun taas JättiJukka sisältää myös kalusteita ja kodinkoneita. Valittavana on myös EkoJukkavarustus, jolla Jukka-talosta saa matalaenergiatalon. Omien mallistojensa lisäksi Pyhännän Rakennustuote valmistaa Rautialle Kotitalo-mallistoa. Energiaa ja luontoa säästäen Pyhännän Rakennustuote on ollut energiansäästön edelläkävijä jo vuosikymmeniä. Jukka-talojen energiataloudellisuuden kulmakivi on niiden erityinen, tyyppihyväksytty Lämpörunko-rakenne sekä rakenteiden tiiviys. Vuosien kehitystyön tuloksena syntynyt Lämpörunko on kevyt, mutta kestävä lämpöseinärakenne, joka eristää lämpöä paremmin kuin perinteinen puurunko eikä vääntyile tai kutistu. Eristeenä Lämpörungon sisällä toimii mm. itse valmistettava I-palkki ja Suo- Jatkuu seuraavalla sivulla

10 Kuva: Jukka-talo Lämpörunkorakenne: 1. Tiivis, sisälevyä vasten painautuva rakennesuoja estää rakenteiden kosteusvauriot mm:n uumajäykistetty runkopilari; ei vääntyilystä johtuvia ilmavuotoja. 3. Tehokkaasti lämpöeristetyt elementtisaumat Lämmöneristeen syyrakenne on kaikissa rakenneosissa lämmönsiirtymään nähden poikittain; parantaa seinän lämpöominaisuuksia. 10. Matalaenergiaratkaisun perustana ainutlaatuinen lämpörunkorakenne Kauttaaltaan runkoon naulattu puukuituinen 12 mm:n tuulensuoja parantaa seinän lämpöominaisuuksia. 6. Hyvin tuulettuva 32 mm:n ulkovuorirakenne parantaa ulkomaalin pysyvyyttä mm:n ulkolaudan sisäpinnalla uritus; sisäpinta pysyy tasaisena. 8. Rakennesuojan mekaaninen tiivistys; ei teippausvuotoja. 9. Sisäseinässä 13 mm.n erikoisluja kipsilevy. 11. Nurkan yli katkeamattomana jatkuva rakennesuoja; ei nurkkavuotoja. 12. Rakenteisiin tiukasti istuva tehdasleikattu 200 mm:n lämpöeriste. 13. Nurkan lämpö-ominaisuus sama kuin seinällä. 14. Ulkovuorilauta sydänvapaata sydänpuuta. 15. Ulkovuorilautojen syyt alaspäin; estävät kosteuden tunkeutumisen puuhun. 16.Ulkovuori pohjamaalattu välittömästi hienosahauksen jälkeen; pohjamaali tunkeutuu tehokkaasti puun solurakenteeseen lisäten maalin pysyvyyttä. 17. Ulkovuorilaudan viistetty alareuna estää kosteuden imeytymisen ja lisää ulkovuoren kestoa men Kuitulevyn Tuulileijonatuulensuojalevy. Lämpörungon ja tiiviin rakenteen lisäksi Jukka-talo varustaa talonsa selektiivilämpöikkunoin, joiden lämmöneristyskyky on lähes 40 % parempi kuin perinteisten ikkunoiden. Perusratkaisuiden lisäksi asiakas voi valita varustelukseen EkoJukka-paketin, joka muuttaa Jukka-talon matalaenergiataloksi. Tällä hetkellä MotiVoittaja-merkinnälläkin varustettu EkoJukka on markkinoiden täydellisin energiataloudellinen kokonaispaketti. EkoJukka-paketissa taloon on Jukkatalon energiaa säästävien perusratkaisuiden (mm. Lämpörunko) oheen lisätty yläpohjaan 10 cm:n lisäeristys sekä poistoilmalämpöpumppu, joka ottaa talteen poistoilman sisältämän lämmön ja käyttää sen uudelleen käyttöveden ja talon lämmitykseen. Energiataloudellisuuden ohella luonto on tärkeä tekijä Jukka-talon toiminnassa. Jukka-talon elementtitalot rakennetaan uusiutuvista luonnonmateriaaleista, ja tuotannossa kaikki materiaali pyritään käyttämään mahdollisimman tarkkaan. Asiakas kokee saavansa hyvän tuotteen, kun talon valmistuksessa on ajateltu myös ekologisia puolia ja asiakkaan tarpeita, Autio tuumaa. Katse tulevaisuuteen Vuonna 2005 Jukka-talojen myynti kohosi tuhanteen toimitettuun Jukkataloon. Pekka Autio uskoo, että taloja saataisiin markkinoitua enemmänkin. Talvirakentamisen suosion lisääntymisen myötä myös toimitusmääriä voitaisiin nostaa, Autio sanoo. Myös suurelementtipuolella varaudutaan kysynnän kasvuun nostamalla kapasiteettia. Menestystekijäksi hyvän myynnin ohella nousee toimiva yhteistyö. Pyhännän Rakennustuote pyrkii etsimään yhteistyökumppaneikseen luotettavia, alueellaan menestyviä yrityksiä ja tuotemerkkejä. Suomen Kuitulevyn kanssa yhteistyö ja tuotekehitys jatkuvat edelleen.

11 KESTÄVYYTTÄ RAKENTEISIIN PRT-Lamin I-palkki on monipuolinen rakennusmateriaali Kuvat: PRT-Lami, Aptual PRT-Lami on nuoresta iästään huolimatta uranuurtaja sarallaan. Nykyaikaisin tekniikoin valmistettava I-palkki on liimapuun lisäksi yhtiön toinen päätuote. I-palkille löytyy käyttökohteita lähinnä pientalorakentamisessa. TEKSTI: Minna Rajala P RT-Forest -konsernille vuosi 2005 oli menestyksen vuosi. Myös tytäryhtiö PRT-Lami on päässyt osalliseksi kasvusta; yhtiön Pyhännäntehtaalla koneet suoltavat palkkia ja myynti vetää. Erityisen kiinnostavaksi uutuustuotteeksi on osoittautunut PRT-Lamin kehittelemä I-palkki, jota käytetään mm. pientalojen välipohja- ja kattorakenteissa. Ekologinen ja monipuolinen I-palkki Noin vuoden verran itsenäisenä yhtiönä toimineen PRT-Lami Oy:n tuotanto koostuu liimapuun ja I-palkin valmistamisesta. Yhtiön palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 25 työntekijää. Laadukasta liimapuuta käytetään mm. tehdashalleissa, liikerakennuksissa ja omakotitaloissa kantavina rakenteina. Yhtiön suurin ylpeys on kuitenkin I-palkki, joka syntyi VTT:n kanssa yhteistyönä tehdyn tutkimusprojektin tuloksena 20 vuotta sitten. PRT- Lamin toimitusjohtaja Jukka Sydänmetsä muistaa I-palkin alkuajat hyvin, sillä diplomityökin syntyi aikoinaan kyseisestä aiheesta. Vuosien varrella palkkia on kehitetty eteenpäin entistä paremmaksi. Mutta mikä tämä I-palkki sitten on ja mihin sitä käytetään? I-palkki on puupaarteista ja kuitulevyuumasta liimaamalla yhdistetty kevytpalkkikannate, jota käytetään rakennuksissa palkkina tai pilarina esimerkiksi väli-, ala- tai yläpohjassa tai ulkoseinässä. Parhaimmillaan I-palkki on suurta jäykkyyttä, mittatarkkuutta tai hyvää lämmöneristyskykyä vaativissa rakenteissa, Sydänmetsä kertoo. PRT-Lamin I-palkin paarteet höylätään lujuuslajitellusta ja sormijatketusta kuusisahatavarasta. Höyläyksen yhteydessä paarteeseen jyrsitään ura uuman kiinnittämistä varten. I-palkin uumana käytetään Suomen Kuitulevyn valmistamaa kovaa kuitulevyä. I-palkin keveys ja rakenne mahdollistaa palkin helpon käsiteltävyyden ja käytön monipuolisuuden. Asiakas voi tilata palkkeja toivomansa mittaisina, ja palkkeja on kevyt kantaa ja helppo käsitellä tavallisilla puutyökaluilla. Rakennuksessa sähkö- ja LVI-läpiviennit on moninkertaisesti nopeampi ja helpompi tehdä I-palkkiin kuin massiivipuuhun. Ominaisuuksiensa ja laadukkuutensa vuoksi I-palkki on löytänyt paikkansa monista pientaloista. Palkkia käytetään myös mm. Pyhännän Rakennustuotteen valmistamien Jukka-talojen rakenteissa, Lappli-taloissa ja Kontiotuotteen hirsitaloissa. Uusia tuulia 20-vuotisen historiansa aikana I- palkkia on jatkuvasti viety eteenpäin kohti entistä parempia ominaisuuksia ja uusia käyttökohteita. Kehitystyö on ollut PRT-Lamin ja Suomen Kuitulevyn tiivistä yhteistyötä. Kehityksen alla on ollut esimerkiksi I-palkin jäykkyys ja kosteudenkestävyys; nykyinen palkki on öljykarkaistu entistäkin paremmin kosteutta kestäväksi. Jatkuvan laadunvalvonna ohella I-palkkia on testattu myös uusissa käyttökohteissa. Viimeisimmässä kokeilussa I-palkkia sovellettiin naulalevyristikkokehärakenteen alapaarteessa. Koekehät on asennettu Kalajoella sijaitsevaan Kontio-huvilassa ja kokemukset näyttävät rohkaisevilta. VTT:n koekuormitukset ja virallinen lausunto valmistuvat lähiaikoina. Ristikon alapaarteessa I-palkin hyviä ominaisuuksia hyödynnetään optimaalisesti. I-palkin käyttö kehän alapaarteena vähentää puristuspisteiden määrän puoleen nopeuttaen näin valmistusvaiheen läpimenoaikaa. Lisäksi I-palkki tarjoaa lisäjäykkyyttä välipohjarakenteeseen ja rakennusaikana kaikki läpiviennit voidaan tehdä alapaarteen läpi, Sydänmetsä kertoo. Puuta säästävänä, ekologisena tuotteena I-palkilla on hyvät mahdollisuudet kansalliseen ja kansainväliseenkin menestykseen. Jukka Sydänmetsä uskookin, että I-palkin käyttö lisääntyy Euroopassa. PRT-Lami I-palkille haetaan CE-merkintä vuoden 2006 aikana. Sen jälkeen EU:n markkinat ovat sille avoimet, Sydänmetsä kaavailee.

12 UUDISTETUT LEIJONA-TUULENSUOJALEVYT Leijona-tuulensuojalevyjen ennestäänkin hyviä ominaisuuksia on kehitetty eteenpäin. Uudet Tuulileijona ja Runkoleijona täyttävät nyt viimeisimmät, tiukemmat tuulensuojalevyille asetetut vaatimukset. TEKSTI: Jan Löfhjelm V uonna 2004 kasvatimme tuulensuojakapasiteettiamme investoinnein 20 %:lla. Samalla kehitimme ja toimme markkinoille parannetun version Tuulileijonasta ja Runkoleijonasta. Leijona-tuulensuojalevyjen uudet ominaisuudet Tiiviyden ja lämmöneristävyyden merkitys korostuu lähitulevaisuudessa kun rakennusten energiatehokkuuden luokitus alkaa myös Suomessa. Uudistetut Runkoleijona ja Tuulileijona täyttävät nyt uudet, tiukemmat tuulensuojalevyille asetetut vaatimukset. Ilmanläpäisevyys Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä (Rak MK C4 -ohje) edellyttää, että tuulensuojan enimmäisilmanläpäisevyys on 10 x 10-6 m 3 / (m 2 s Pa). Tämän vaatimuksen täyttävät Suomessa sertifioiduista (VTT), markkinoilla olevista puukuitutuulensuojista ainoastaan kotimaiset Runkoleijona ja Tuulileijona. Lämmöneristävyys Uudistetuissa Leijona-tuulensuojalevyissä myös lämmöneristävyyttä on kehitetty eteenpäin. Runkoleijonan ja Tuulileijonan lämmöneristävyysominaisuudet ovat selvästi parempia kuin tuontituulensuojien. STF-tyyppihyväksyntä tuulijäykisteeksi Runkoleijona ja Tuulileijona ovat ainoat puukuitutuulensuojat joita voi käyttää rungon jäykistäjänä tuulikuormia vastaan (tyyppihyväksyntänumero STF 121/6221/2000). Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 M1 on Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämä rakennusmateriaalien päästöluokitusmerkki. Leijona-tuulensuojalevyt kuuluvat puhtaimpaan eli M1-päästöluokkaan. Säänkesto Rakennusvaiheen aikana Runkoleijona ja Tuulileijona toimivat lämpöeristeiden säänsuojana. Levyjen säänkesto-ominaisuuksia on parannettu lisäämällä puukuitulevyyn hartsia ja vahaa. Näin käsitellyt levyt soveltuvat etenkin puurunkoisiin ulkoseiniin tuulensuojamateriaaliksi. Lisäksi ne jäykistävät seinärakennetta. Leijona-tuulensuojalevyt kestävät hyvin Suomen vaihtelevia sääoloja oli sitten luvassa paukkupakkasia tai syyssateita. Leijona -tuulensuojalevyn etuja: - jämäkkä ja helppo käsitellä - ei tarvita naulauslevyjä tai teippejä - ei tarvita naulausvälikkeitä levy- tai lautaverhousta käytettäessä - naulausrimat voidaan kiinnittää suoraan Runkoleijonan päälle - asennustyö sujuu nopeasti joko paineilmanaulainta käyttäen tai käsin - kestää rakennusaikaisia rasituksia - toimii myös lisälämmöneristeenä - ei suoria ilmavuotoja ellei levyyn tehdä reikiä - tuulitiivis, silti hengittävä - rakennusaikainen sääsuoja Tuulileijonan ja Runkoleijonan tekniset tiedot (VTT:n sertifikaatti Nro C258/03, päivitetty ) Leijona-tuulensuojalevyjen uudet lämmönjohtavuusarvot: λ 10 (W/mK)... 0,0505 λ DECLARED (W/mK) Tuulileijona Paksuus, mm 12 Leveys, mm 1200 Pituus, mm 2700 ja 3100 Taivutuslujuus, N/mm² 1,2 Vesihöyrynläpäisy, kg/m²spa 3x10-9 Ilmanläpäisy, m³/m² s Pa 10x10-6 Runkoleijona Paksuus, mm 25 Leveys, mm 1200 Pituus, mm 2700, 3000 ja 3100 Taivutuslujuus, N/mm² 1,0 Vesihöyrynläpäisy, kg/m²spa 2x10-9 Ilmanläpäisy, m³/m²spa 10x10-6 Runkoleijona ja Tuulileijona -tuulensuojalevyille on jätetty rekisteröintihakemus lokakuussa Levyt merkitään -merkillä, mikä tarkoittaa että vain Suomen Kuitulevy Oy:llä on oikeus käyttää kyseisiä tuotenimiä.

13 Heinolan kaupunginjohtajan ja yrittäjien muodostaman valitsijajoukon jokavuotinen vuoden yrityksen valinta on muodostunut jo monikymmenvuotiseksi perinteeksi. Viime lokakuussa raati valitsi vuoden yritykseksi Suomen Kuitulevyn, jonka Heinolan tehdasta kiitettiin hyvästä toiminnasta ja työpaikkojen tuomisesta alueelle. TEKSTI: Minna Rajala H einolan Yrittäjät ry:n hallituksen ja Heinolan kaupunginjohtaja Hannu Komosen muodostama valitsijaraati on palkinnut kaupungin eri alojen yrittäjiä jo vuosikymmeniä Vuoden yritys ja yrittäjä -tittelillä. Viime vuonna raati päätti Heinolan Yrittäjien 60-vuotisjuhlan vuoksi valita tittelin saajiksi peräti kaksi yritystä. Vuoden 2005 teollisuusyritykseksi valittiin Suomen Kuitulevy Oy ja yrittäjiksi Suomen Kuitulevyn toimitusjohtaja Juhani Viitamo, tuotantojohtaja Jukka Koski ja markkinointijohtaja Pertti Lämsä. Tittelin toiseksi haltijaksi valittiin palvelualalla toimiva Palvelutaksit Pekka Lahtinen Oy. Heinolan Yrittäjät ry kertoi Vuoden yritys -valinnoistaan omassa 60-vuotisjuhlajulkaisussaan, jossa esiteltiin laajasti molemmat tittelin saaneet yritykset. Marraskuussa palkitut esiteltiin Päijät-Hämeen maakuntajuhlassa yhdessä maakunnan muiden kuntien Vuoden yritysten kanssa. Panostus alueelle palkittiin Vuoden yritys -tittelin valintaperusteiksi Suomen Kuitulevyn kohdalla muodostuivat yhtiön kokemus ja vuosikymmeniä jatkunut toiminta perinteikkäällä puuteollisuusalalla sekä Suomen Kuitulevystä Heinolan VUODEN YRITYS ennen kaikkea yhtiön panostaminen Heinolan yksikköönsä. Puukuitulevyä on Heinolassa valmistettu jo vuodesta 1949, ja Suomen Kuitulevyn toimet ovat taanneet, että perinne jatkuu tulevaisuudessakin. Suomen Kuitulevyn toiminnan keskittäminen Heinolan tehtaalleen on kehittänyt aluetta mm. uusien työpaikkojen muodossa, Heinolan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jouko Harjula kertoo. Suurena tekijänä valinnassa oli myös yhtiön Heinolan tehtaan tuotantojohtaja Jukka Koski, joka on toiminut aktiivisesti Heinolan elinkeinoelämän eri saroilla, mm. Heinolan Kauppakamaritoimikunnan puheenjohtajana ja Työnantajayhdistyksen puheenjohtajana. Jukka Koski on antanut yhtiölle kasvot Heinolassa Suomen Kuitulevy ja Jukka Koski liitetään aina yhteen, Harjula huomauttaa. Ensiarvoisen tärkeää Heinolalle on kuitenkin ollut se, että yhtiö on ja pysyy paikkakunnalla. Tällä hetkellä Suomen Kuitulevyn Heinolan tehdas pyörii 130 hengen voimin. Suomen Kuitulevyn toinen tuotantolaitos sijaitsee Pihlavassa. MUISTATHAN aina varmistaa, että hankkimiesi Leijona-tuulensuojalevyjen pakkausmateriaali sisältää seuraavat merkinnät: Avainlippu Suomessa tehdyn tuotteen tai palvelun merkki. Leijona-tuulensuojalevyt ovat kotimaisia. CE CE-merkki kertoo, että Leijona-levyt täyttävät rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja standardin EN M1 Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämä rakennusmateriaalien päästöluokitusmerkki. Leijonalevyt kuuluvat puhtaimpaan eli M1-päästöluokkaan. PEFC Suomen Metsäsertifiointi Ry:n myöntämä merkki. PEFCmerkki kertoo, että Leijona-levyillä on alkuperäissertifikaatti levyjen valmistusta seurataan aina metsästä valmiiksi tuotteeksi asti. STF Ympäristöministeriön STFsertifikaatti annetaan tyyppihyväksytyille tuotteille. Leijonatuulensuojalevyt ovat saaneet tyyppihyväksynnän rungon jäykistäjinä tuulikuormia vastaan.

14 Kestävä, käytännöllinen LEIJONA-MAATILALEVY Maalla jyvät erotellaan akanoista kuitulevyjenkin suhteen. Maatalousrakennusten vaativiin olosuhteisiin kehitetty Leijona-maatilalevy on kestävä ja helppohoitoinen vaihtoehto esimerkiksi meijerirakennusten tai eläinsuojien sisäkaton verhouslevyksi. TEKSTI: Hannu Sairanen, Minna Rajala L eijona-tuoteperheen valkohipiäinen maatilalevy on kehitetty kestämään maatalousrakennusten vaativia olosuhteita. Leijona-maatilalevy on helposti työstettävää ja kosteutta hyvin kestävää kuitulevyä, joka on toiselta puolelta maalattu UV-valolla kovettuvalla, vesiohenteisella uretaanipolyesterimaalilla. Tämä erikoismaalipinta antaa maatilalevylle kestävän ja helposti puhdistettavan pinnan. Leijonamaatilalevyssä käytettävä maali on täy- sin turvallinen siitä ei vapaudu ilmaan kemikaaleja. Formaldehydipäästöjen suhteen Leijona-maatilalevy kuuluu pienimpään eli E1-päästöluokkaan. Maatilalevyjä käytetään eläinsuojien ja muiden maatilarakennusten sisäkattojen verhouslevynä, joissa Leijona-maatilalevy muodostaa valmiin, kestävän ja käytännöllisen kattopinnan. Leijona-maatilalevyillä päällystetty sisäkatto voidaan puhdistaa tavallisella painepesurilla. Valoisuutta eläinsuojaan Myös sauvolainen maatalousyrittäjä Kari Alakylä valitsi 150-päisen emakkosikalansa sisäkaton verhousvaihtoehdoksi Leijona-maatilalevyn. Vuonna 2002 valmistuneen sikalan yleisilme on valoisa; sisäkaton Leijona-maatilalevyverhoilun vaalea pinta heijastaa valoa valkoiseksi maalattujen seinien ohella ja auttaa tuomaan eläinsuojaan siistin, rauhallisen tunnelman. Kuva Kari Alakylän omistaman sikalan porsitusosastolta. Sisäkaton Leijona-maatilalevy antaa tilalle valoisuutta. Leijona-maatilalevy Kuva: Kari Alakylä Paksuus, mm 6 Leveys, mm 1200 Pituus, mm 2745 Tiheys, kg/m Taivutuslujuus, N/mm 240 Poikittaisvetolujuus, N/mm 2 0,7 Paloluokitus 2/- Lämmönjohtavuus, W/Km 0,13

15 Päästökaupan vaikutukset LEVYTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN Päästökaupan myötä levyteollisuus on joutunut vaikeaan tilanteeseen; mitä tehdä, kun levyjen raaka-aine valuu käsistä energiantuotantoon? TEKSTI: Antti Snellman K ioton sopimuksen täytäntöönpanon seurauksena sahanpurua ja haketta raaka-aineenaan käyttävä levyteollisuus on joutunut uusien haasteiden eteen. Sahojen ja muiden ensisijaisesti puumatriisia työstävien tuotantolaitosten sivutuotteena syntyvän purun ja tikkuhakkeen käytöstä kilpailee nyt myös energiantuotanto. Mikä on aiheuttanut tämän nurinkurisen tilanteen, jossa yhteiskuntakin tuntuu ennemmin rohkaisevan ihmisiä ja yrityksiä puujakeiden polttoon kuin puumateriaalin työstämiseen arvokkaammiksi jalosteiksi? Perimmäisenä syynä on Kioton sopimuksen mukanaan tuoma kasvihuonekaasujen päästökauppa, joka korottaa huomattavasti fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttökustannuksia. Uuden tilanteen edessä monet perinteisesti fossiilisia polttoaineita käyttäneet voimalaitokset ovat alkaneet entistä intensiivisemmin polttaa puuta energiaa tuottaakseen. Energiayhtiöt voivat nyt myydä päästöoikeutensa ja käyttää säästyneet rahat esimerkiksi puuperäisen polttoaineen hankintaan. Tämän trendin seurauksena energiapuun kysyntä on voimakkaasti kasvanut, mikä puolestaan on korottanut voimakkaasti hakkeen ja purun hintaa. Hintakehitys on ollut voimakkaasti kasvavaa, kun taas tukkipuun hinta on ollut pikemminkin laskeva. Tilanne on kieltämättä absurdi. Vastaavasta asetelmasta kärsi läntinen naapurimme Ruotsi jo meitä aikaisemmin varsin kohtalokkain seurauksin; ruotsalainen levyteollisuus on näivettynyt lähes kokonaan energiapolitiikan jyrättyä puukuitua jalostavan levyteollisuuden intressit. Voisimmeko me suomalaiset kerrankin ottaa opiksemme toisten virheistä, edes ruotsalaisten? Yhteiskunnan ja teollisuuden tärkeimpänä tehtävänä olisi nyt ehdottomasti etsiä keinoja raaka-aineeksi kelpaavan puun ohjaamiseksi ensisijaisesti teollisuuden jalostekäyttöön. Tämä on yhteiskunnan ehdoton etu myös kansantaloudellisesta näkökulmasta, sillä puun jalostaminen kierrätettäviksi tuotteiksi työllistää ja kasvattaa kansantuotetta moninkertaisesti polttokäyttöön verrattuna. On syytä myös muistaa, ettei levyksi tai muuksi tuotteeksi jalostettu puumateriaali ole välttämättä pois energiantuotannonkaan syklistä, vaan se voidaan polttaa hallitusti jalostekäytön jälkeen. Nyt tarvitaankin tervettä talonpoikaisjärkeä ja ripeästi. Mutta mitä asian edistämiseksi voidaan tehdä? Vaihtoehdoiksi on esitetty mm. turpeen kilpailuaseman vahvistamista esim. verotuksellisin keinoin, raakaainespuun polton valmisteveroa ja ilmaisia päästöoikeuksia raaka-aineita jatkojalostukseen käyttäville. Onpa keskusteltu jopa puukuidun materiaalikierrätysvelvoitteesta, missä polton valmisteverokertymä maksettaisiin raaka-ainekäyttäjille hyötykäyttötukena. Tällaiset keinot edellyttävät kuitenkin tarkkaa lainsäädännöllistä pohdintaa. On myös muistettava, että esim. tuki- ja verojärjestelyt edellyttävät aina EU:n hyväksymistä. Nyt tarvitaan lujaa tahtoa ja rakentavaa yhteistyötä poliittisten päättäjien, energiateollisuuden ja koko metsäteollisuusklusterin kesken. Onneksi eri sidosryhmien välillä näyttäisi vallitsevan ainakin laaja teoreettinen konsensus siitä, että mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvän puuraaka-aineen ensisijainen käyttö on laadukkaiden puutuotteiden valmistus sekä kotimaahan että vientimarkkinoille. Seuraava kysymys onkin, milloin ja millä keinoilla teoria konkretisoituu käytännöksi? Kysymys on varmasti perusteltu, sillä mekaaninen metsäteollisuus on välttämätön osa suomalaista kuituketjua, jonka merkitys suomalaisen kansantalouden kannalta on tärkeä vielä huomennakin.

16 LEIJONA-LEVYJEN jälleenmyyjät: Puukeskus Oy: Puumerkki Oy (tukkumyynti): K-Rauta: Rautia: Starkki: Hartman: Carlson Oy: Muut SPY:n jäsenliikkeet (puuinformaatio): Valmistaja Suomen Kuitulevy Oy PL 4, HEINOLA puh faksi Tekninen neuvonta Leijona-Wilhelmi Levymyynti PL 46, HEINOLA puh faksi (03) Puhtaasti puusta Tutustu tuotteisiimme tarkemmin osoitteessa

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Esityksen sisältö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Höyrynsulku, Ilmansulku vai molemmat? ISOVER

Lisätiedot

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013. Antti Viitanen

Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013. Antti Viitanen Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013 Antti Viitanen Tehokas Markkinoiden paras lämmöneristävyys: Lambda design 0,023 W/mK Tehokkuus mahdollistaa ohuet rakenteet Erinomainen ilmanpitävyys Alumiinilaminaatti

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestävät:

Tilaisuuden järjestävät: KIMMO LYLYKANGAS ARCHITECTS Tilaisuuden järjestävät: 1 18/11/2014 Agenda renzero-projekti ja konsepti /Janne Heikkilä, projektipäällikkö Pääsuunnittelijan näkökulma /Jari Kiuru Yhteistyökumppaneiden edustajien

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

EKOLOGINEN ERISTE! ISOVER InsulSafe. Ekologinen ja turvallinen puhallusvilla

EKOLOGINEN ERISTE! ISOVER InsulSafe. Ekologinen ja turvallinen puhallusvilla EKOLOGINEN ERISTE! ISOVER InsulSafe Ekologinen ja turvallinen puhallusvilla 1.10.2014 Ekologinen Kotimainen Pölyämätön ISOVER InsulSafe Kotimaiset ISOVER InsulSafe puhallusvillan raaka-aineesta yli 85%

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 SERTIFIKAATTI VTT-C-713-06 Myönnetty 26.6.2006 Päivitetty 2.4.2012 TUOTTEEN NIMI Hunton Asfalt Vindtett 12 mm ja 25 mm tuulensuojalevyt VALMISTAJA/EDUSTAJA Hunton Fiber AS P.O. Box 633 NO-2810 Gjøvik,

Lisätiedot

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. 3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokkaan talon rakentaminen M Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia edustava

Lisätiedot

TUOTE-ESITE POHJOISMAIDEN SUOSITUIMMAT TUULENSUOJALEVYT

TUOTE-ESITE POHJOISMAIDEN SUOSITUIMMAT TUULENSUOJALEVYT TUOTE-ESITE POHJOISMAIDEN SUOSITUIMMAT TUULENSUOJALEVYT Hunton Tuulensuojalevy Hunton Tuulensuojalevy on Norjan suosituin ulkoverhouksen alla käytettävä rakennuslevy. Se on ollut pohjoismaisten asuin-

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI

UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI GRAFIITTIERISTEEN YLIVOIMAA Uudet huippulaatuiset grafiittieristeet UKOREX GRAFIT ja UKOREX ULTRA luovat uusia mahdollisuuksia rakennusten eristämiseen. Rakentajalle

Lisätiedot

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Asiakas: Työn sisältö Pahtataide Oy Selvityksessä tarkasteltiin kosteuden tiivistymisen riskiä yläpohjan kattotuolien

Lisätiedot

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Eristeteollisuus 2014 1 Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat Rakennusvaippa Suunnitteluratkaisut (muoto, sijainti, suuntaus)

Lisätiedot

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit FINNEPS YLI 25 VUOTTA! EPS BETONIVALUHARKKO on rakennusmateriaalina kymmeniä vuosia vanha keksintö maailmalla. Kokemäkeläisen Lasse Rannan 1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen EPS valuharkkovalmistaja

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Harkkotalo kuluttaa vähemmän

Harkkotalo kuluttaa vähemmän Dipl.ins Petri Mattila P.T. Mattila Ky petri.mattila@saunalahti.fi Espoo 3.8.25 Harkkotalo kuluttaa vähemmän VTT vertasi pientalojen energiatehokkuutta VTT teki vuonna 25 vertailututkimuksen (VTT tutkimusraportti

Lisätiedot

RT 38363. HUNTON-TUOTTEET Hunton Fiber AS HUNTON-TUOTTEET

RT 38363. HUNTON-TUOTTEET Hunton Fiber AS HUNTON-TUOTTEET Tuotetieto 1 TUOTETIETO maaliskuu 2013 voimassa 30.4.2015 asti 1 (6) 262.6 Talo 2000 361.1 Talo 90 R puu- ja puukuitulevyt SfB HUNTON-TUOTTEET Hunton Fiber AS Hunton Fiber AS on yksi Euroopan johtavista

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

NIKSIT PAPEROINNIN LEIJONA- LIIMAAMINEN. OTA TALTEEN! Uusi lehti rakentajalle. Esittelyssä

NIKSIT PAPEROINNIN LEIJONA- LIIMAAMINEN. OTA TALTEEN! Uusi lehti rakentajalle. Esittelyssä s.9 s.8 Rolf Ringbom neuvoo PAPEROINNIN NIKSIT Kalevi Järvinen opastaa seinät sileiksi PINKOPAHVIN LIIMAAMINEN s.4 MALTTIA KORJAUS- RAKENTAMISEEN Haastattelussa korjausrakentamisen ammattilainen, arkkitehti

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta. Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto

Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta. Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa - Enemmän energiasta Kainuun kuntakierros 12.9. - 17.10.2013 Kainuun Energiatoimisto TAUSTAA Kuluttajien maksuton energianeuvonta, on Motivan organisoima valtakunnallinen

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

HIRSISEINÄN EKOKILPAILUKYKY

HIRSISEINÄN EKOKILPAILUKYKY HIRSISEINÄN EKOKILPAILUKYKY Perustuu tutkimukseen: Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla Oulu 11.2.28 Matti Alasaarela Arkkitehtitoimisto Inspis Oy KUINKA PALJON HIRSITALOA

Lisätiedot

Kreivitalon rakenne- ja eristeratkaisut säästävät energiaa ja rakentamiskustannuksia

Kreivitalon rakenne- ja eristeratkaisut säästävät energiaa ja rakentamiskustannuksia Kreivitalon rakenne- ja eristeratkaisut säästävät energiaa ja rakentamiskustannuksia Kreivitalon kaunis ulkomuoto kätkee sisäänsä toimivan, turvallisen ja energiatehokkaan kodin SUOMEN TODETUSTI TIIVEIN

Lisätiedot

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA tuo sävyjä julkisivuihin ja sisätiloihin HB-JUHA-harkko luo elävän, valon ja varjon sävyillä leikittelevän pinnan, joka on luonnollinen

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Nurmijärvi 01.12.2010. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Nurmijärvi 01.12.2010. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Nurmijärvi 01.12.2010 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

RT 38363 tarviketieto 1 TARVIKETIETO maaliskuu 2013 voimassa 30.4.2015 asti 1 (6)

RT 38363 tarviketieto 1 TARVIKETIETO maaliskuu 2013 voimassa 30.4.2015 asti 1 (6) RT 38363 tarviketieto 1 TARVIKETIETO maaliskuu 2013 voimassa 30.4.2015 asti 1 (6) RT 38363 262.2 Talo 2000 361.1 Talo 90 R puu- ja puukuitulevyt SfB HUNTON-TUOTTEET Hunton Fiber AS Hunton Fiber AS on yksi

Lisätiedot

www.termex.fi Eristämällä paremmin kulutat vähemmän Säästät luontoa ja rahaa Puhallettava Termex-Selluvilla on todellinen ekoteko

www.termex.fi Eristämällä paremmin kulutat vähemmän Säästät luontoa ja rahaa Puhallettava Termex-Selluvilla on todellinen ekoteko Eristämällä paremmin kulutat vähemmän Ympäristön tila on muuttunut hätkähdyttävästi viime vuosikymmeninä. Kulutamme energiaa päivä päivältä enemmän. Samalla kuormitamme luontoa. Energian säästö ja ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Mäntsälä 23.2.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Mäntsälä 23.2.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Mäntsälä 23.2.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

PRT-Forest rakentaa asumisen laatua

PRT-Forest rakentaa asumisen laatua PRT-Forest rakentaa asumisen laatua PRT-Forest - johtavia suomalaisia puun ja rakentamisen merkkituotteita Puun käytöllä rakentamisessa ja sisustamisessa on pitkät perinteet. Puun käyttö on 2000-luvulla

Lisätiedot

Betonisandwich- elementit

Betonisandwich- elementit Betonisandwich- elementit -lämmöneristeet -ansastus -mallipiirustukset -tiiveys -detaljit -kuljetus -nostot -kosteustekninen toiminta -ääneneristys -palonkestävyys -kustannukset Seinätyypit Sandwich Uritetulla

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Puhtaasti Luonnosta. Baumit EKO. Ekologista Eristämistä. Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen

Puhtaasti Luonnosta. Baumit EKO. Ekologista Eristämistä. Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen Puhtaasti Luonnosta EKO Ekologista Eristämistä Eriste 100% luonnontuote Lämmön- ja ääneneriste yhdessä Sopii erityisesti puurakentamiseen Eristysrappausjärjestelmä EKO ekologista eristämistä luonnosta

Lisätiedot

RAKENTEIDEN LÄMMÖNERISTÄVYYDEN SUUNNITTELU

RAKENTEIDEN LÄMMÖNERISTÄVYYDEN SUUNNITTELU 466111S Rakennusfysiikka (aik. 460160S) RAKENTEIDEN LÄMMÖNERISTÄVYYDEN SUUNNITTELU Raimo Hannila / (Professori Mikko Malaska) Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna

Lisätiedot

Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010

Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

Ilmanpitävät ja kosteutta kestävät rakenteet TOIMII SAMALLA TUULENSUOJANA JA HÖYRYNSULKUNA. W/mK

Ilmanpitävät ja kosteutta kestävät rakenteet TOIMII SAMALLA TUULENSUOJANA JA HÖYRYNSULKUNA. W/mK TIETOA HELPOSTA JA TEHOKKAASTA LÄMMÖNERISTÄMISESTÄ ERISTEILLÄ Ilmanpitävät ja kosteutta kestävät rakenteet Valmistettu käyttämällä tuulisähköä Kotimainen TOIMII SAMALLA TUULENSUOJANA JA HÖYRYNSULKUNA Producerat

Lisätiedot

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA

CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA CLT-TUOTTEITA SUOMALAISESTA PUUSTA MITÄ ON CLT? Cross-laminated timber Massiivipuusta tehtyjä rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäinliimatuista lamelli- eli puulevykerroksista Ristiinlaminointi takaa

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Jackon. Thermomur -runkojärjestelmä TUOTEVALIKOIMA THERMOMUR 350 PERUSMURI. Turvallinen, joustava ja energiatehokas rakennusjärjestelmä

Jackon. Thermomur -runkojärjestelmä TUOTEVALIKOIMA THERMOMUR 350 PERUSMURI. Turvallinen, joustava ja energiatehokas rakennusjärjestelmä TUOTEVALIKOIMA THERMOMUR 350 Vakioharkko U = 0,17 Avoimet tai suljetut päät. Korkeus = 300 mm Superharkko U = 0,14 Jackon Thermomur Super vieläkin suurempaan energiansäästöön. 129752 - Møklegaards Trykkeri

Lisätiedot

Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa

Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa Vaipparakenteen merkitys jäähallin energiankulutuksessa Jäähallipäivät 15.4.2015 Diplomityö Matti Partanen & Ari Laitinen Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Tutkimuksen tavoitteet 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy ASENNUSOHJEET HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy SÄILYTYS/VARASTOINTI Hunton Bitroc levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt saattaa olla tarpeen tuulettaa

Lisätiedot

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin

Lisätiedot

RT 38668 HUNTON-TUOTTEET FERMACELL-KUITUKIPSILEVY. Hunton Fiber AS HUNTON-TUOTTEET

RT 38668 HUNTON-TUOTTEET FERMACELL-KUITUKIPSILEVY. Hunton Fiber AS HUNTON-TUOTTEET RT 38668 tuotetieto 1 tuotetieto toukokuu 2015 korvaa RT R/361.1-38363 1 (6) RT 38668 262.6 Talo 2000 361.1 Talo 90 R puu- ja puukuitulevyt SfB HUNTON-TUOTTEET FERMACELL-KUITUKIPSILEVY Hunton Fiber AS

Lisätiedot

Matti Alasaarela HIRSISEINÄÄN VARASTOITUVAN HIILEN LASKENTA SKENAARIO SEINÄN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN KOMPENSOIMISESTA HIILINIELUN AVULLA

Matti Alasaarela HIRSISEINÄÄN VARASTOITUVAN HIILEN LASKENTA SKENAARIO SEINÄN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN KOMPENSOIMISESTA HIILINIELUN AVULLA Matti Alasaarela HIRSISEINÄÄN VARASTOITUVAN HIILEN LASKENTA SKENAARIO SEINÄN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMEN KOMPENSOIMISESTA HIILINIELUN AVULLA Arkkitehtitoimisto Inspis Oy Oulu 19.12.2008 ALKUSANAT Kansainväliset

Lisätiedot

HB-HARKKOTUOTTEET. Laatua rakentamiseen

HB-HARKKOTUOTTEET. Laatua rakentamiseen Laatua rakentamiseen Viiden tähden betonituottaja HB-Betoni on viiden tähden betonituottaja, joka tarjoaa laadukkaat tuotteet ja luotettavat toimitukset. Pitkä, yli 40 vuoden kokemus sekä perheyrityksen

Lisätiedot

Passiivitalojen markkinajohtaja. Jetta-Talo kasvaa vastavirtaan. SPU Eristeillä energia- ja kustannustehokkuutta. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 30.5.

Passiivitalojen markkinajohtaja. Jetta-Talo kasvaa vastavirtaan. SPU Eristeillä energia- ja kustannustehokkuutta. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 30.5. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 30.5.2014 Jetta-Talo Oy SPU Eristeillä energia- ja kustannustehokkuutta Passiivitalojen markkinajohtaja Jetta-Talo kasvaa vastavirtaan Jetta-Talo Oy:n myynti on kasvanut yli kymmenen

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi

Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Mäntyteollisuuden näkymät ja haasteet puutuotealalla / Pohjanmaa ja Lappi Metla -seminaari 23.2.2010 Kuusamo 1 Esityksen sisältö Puutuoteala / Pohjois-Suomi Näkymät ja haasteet tuoteryhmittäin 2.1. Sahaus

Lisätiedot

RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN

RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN 460160S Rakennusfysiikka RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN Raimo Hannila / (Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska) Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja

Lisätiedot

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat Kymmeniin kouluihin valittu SPU Eristeet Koulujen rakentamisessa ja peruskorjaamisessa kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Uudistuvat energiamääräykset. uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa. Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.

Uudistuvat energiamääräykset. uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa. Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11. Uudistuvat energiamääräykset uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.28 Uusia energiamääräyksiä v 21 ja 212 21 Tiukennetaan noin

Lisätiedot

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausrakenne EPS (expanded polystyrene) lämmöneriste muottipaisutettu polystyreeni Julkisivurakenteissa

Lisätiedot

Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi

Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi Termater Elementit Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit Termater Elementit Vahvuus, Eristävyys ja Modulaarisuus OMINAISUUDET JA HYÖDYT Kantava rakenne - Erittäin laadukkaat viilupuu

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN RATKAISUT

LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN RATKAISUT LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN RATKAISUT SPU Eristeet SPU-eristelevyt ovat erittäin tehokkaita lämmöneristeitä, jotka soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Levyjen lämmöneristeenä on polyuretaani, jota

Lisätiedot

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

ON NYT IN ESITTELYSSÄ LEIJONAPERHEEN TUOREIN JÄSEN. s.4 Remontoijan uutuus: s.8 PUUTALO- RAKENTAMINEN

ON NYT IN ESITTELYSSÄ LEIJONAPERHEEN TUOREIN JÄSEN. s.4 Remontoijan uutuus: s.8 PUUTALO- RAKENTAMINEN www.leijonalevy.fi Suomen Kuitulevy Oy 2011 s.4 Remontoijan uutuus: ESITTELYSSÄ LEIJONAPERHEEN TUOREIN JÄSEN s.8 PUUTALO- RAKENTAMINEN ON NYT IN s.11 LÄMMIN PUUTALO -KIRJASTA NIKSIT energiatehokkaaseen

Lisätiedot

Pintaluokat & Materiaalit. Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat. Versio 1.0

Pintaluokat & Materiaalit. Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat. Versio 1.0 Pintaluokat & Materiaalit Eurooppalaiset rakennusmateriaalien paloluokat Versio 1.0 1 Alkusanat Vuonna 2002 Suomessa siirryttiin käyttämään eurooppalaista paloluokitusjärjestelmää rinnakkain suomalaisen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008. Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02869-08 26.03.2008 Termex Zero -seinärakenteen lämmönläpäisykerroin ja kosteustekninen toimivuus Tilaaja: Termex-Eriste Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-02869-08 1 (5) Tilaaja

Lisätiedot

LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012

LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012 LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden haasteet, VASEK, Vaasa 14.10.2014 LÄMMÖNERISTYS-

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset

Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Pientalon energiatehokkuus ja määräykset Elvari päätöstilaisuus 5.10.2015, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Uuden pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta 300 250 Ei täytä E-lukuvaatimusta

Lisätiedot

aimo.palovaara@lakkapaa.com

aimo.palovaara@lakkapaa.com BIOENERGIAA TILOILLE JA TALOILLE Torniossa 24.5.2012 Aimo Palovaara aimo.palovaara@lakkapaa.com 050-3890 819 24.5.2012 1 Energiapuu: 1. hakkuutähde => HAKETTA 2. kokopuu => HAKETTA 3. ranka => HAKETTA,

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density:

Lisätiedot

CO 2. Eristämisen sietämätön helppous

CO 2. Eristämisen sietämätön helppous Eristämisen sietämätön helppous Eristämällä paremmin kulutat vähemmän Ympäristön tila on muuttunut hätkähdyttävästi viime vuosikymmeninä. Kulutamme energiaa päivä päivältä enemmän. Samalla kuormitamme

Lisätiedot

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Timo Mantila Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Suvilahden energiaomavarainen asuntoalue Tutkimuskohde Teirinkatu 1 A ja B Tutkimussuunnitelma Timo Mantila 15.4.2010

Lisätiedot

PST-kattolämmityksen asennusohje

PST-kattolämmityksen asennusohje PST-kattolämmityksen asennusohje 1 Kattolämmityselementtien asennusohje Kiinnitysalueet Kattorakenne Rimoitus Lisälämmöneriste Kattoelementit Metallivastukset Liitäntäjohto Katon pintaverhous Kattoelementin

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat!

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, ja meillä on runsaasti hyvälaatuista

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot