7.C MITTAUSPISTEIDEN KOODITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7.C MITTAUSPISTEIDEN KOODITUS"

Transkriptio

1 7.C MITTAUSPISTEIDEN KOODITUS YLEISTÄ MITTAUSPISTEIDEN KOODITUS Taiteviivat Hajapisteet ja muut yksittäiset kohteet KOODILUETTELO Runkopisteet Alueelliset jaotukset Rakennukset ja rakenteet Liikenneväylät Maa- ja vesialueet Korkeus- ja syvyystiedot Johto- ja viestiyhteydet Tutkimuspisteet Rummut Erikoismerkit... 11

2 -1- YLEISTÄ Tässä ohjeessa kerrotaan mittaustiedostojen nimeämisestä ja koodien käytöstä. Tämä ohje on käytössä AIRIX SUUNNITTELUSSA ja on suoraan yhteensopiva YTCAD-ohjelmiston kanssa. Koodaus perustuu GTformaattiin, jossa on käytössä seitsemän kenttää t1, t2, t3, nr, X, Y ja Z. Suurin osa YTCADin sovelluksista käyttää samaa formaattia. Jos käytössä on jokin muu koodijärjestelmä voidaan sitä käyttää MITTKOOD.CFGtiedoston avulla, josta lisää ohjeessa MITTAUSPISTEIDEN_KÄSITTELY_JA_KORKEUSK.DOC.

3 MITTAUSPISTEIDEN KOODITUS 1.1 Taiteviivat Ensimmäiseen kenttään (t1) merkitään maanpinnan tunnukseksi 0 tai 1.- Kalliopisteissä ja leikkauksissa merkitään tunnukseksi 2. Jos pistettä ei oteta mukaan maastomalliin merkitään tunnukseksi 9. Toiseen kenttään (t2) tulee taiteviivan numerot. Uutena mittauspäivänä uusi taiteviivan aloitusnumero esim. ensimmäisenä päivänä 100 ja toisena 200. Taiteviivan tunnus merkitään kolmanteen kenttään (t3) seuraavan taulukon mukaan. Lihavoidut erikoisviivoja, joilla on oma viivatyyppi, suluissa numerokoodi jota voidaan myös käyttää. AITA (1321) = puu- tai rauta-aita SUKA (426) = suojakaide HPR (1513) = havupuurivi RAVI (521) = rantaviiva KA (2513) = kuusiaita KURA (511) = kuvionraja KIVIA (1327) = kiviaita RAK (311) = rakennus LPR (3513) = lehtipuurivi AK (2511) = avokallio PA (4513) = pensasaita OR (427) = ojanreuna TUMU (325) = tukimuuri PIAL (510) = piha-alue 400BRUM = rumpu (halkaisija)* EPRV (524) = epävarma rantaviiva TK (421) = tien keskilinja TR (422) = tien reuna POLKU (429) = polku OP (428) = ojan pohja LAR (613) = luiskan alareuna LYR (612) = luiskan yläreuna ATR (423) = asfaltin reuna LJ (1421) = liikenteen jakaja *ks kohdat 2.9 ja 2.10 Rummut ja erikoismerkit Neljänteen kenttään tulee pistenumero juoksevana. Alla on esimerkki taiteviivoista ja tiedostomuodosta. Ylimmäisellä rivillä oleva numero kertoo sen sarkainkohdan (8,16.24,32,46,60,74), johon kyseisen kentän viimeisen merkin tulee päättyä (eli kenttien tasaus oikealle em. sarkainkohtiin). Kentän tunnus on kirjoitettu toiselle riville t1 t2 t3 nr X Y Z TR TR BRUM BRUM Jos rummun toista päätä ei löydy, kirjoitetaan toiseen kenttään (t2) 0.

4 Hajapisteet ja muut yksittäiset kohteet Ensimmäiseen kenttään (t1) kirjoitetaan pisteen pintatunnus. Maanpinta on 0 tai 1 ja kalliopiste 2 sekä muut 9. Toiseen kenttään (t2) kirjoitetaan 0. Kolmanteen kenttään (t3) merkitään pisteen lajikoodi oheisen luettelon mukaan (ks. kohta 2 KOODILUETTELO). Käytetään vain luettelossa alleviivattuja koodinumeroita. Neljänteen kenttään (nr) merkitään pistenumero juoksevana. Esimerkkirivi pisteestä (sarakkeet päättyvät samoihin kohtiin kuin taiteviivat): t1 t2 t3 nr X Y Z Maastomallia varten mitattuihin pisteisiin tulee kaikkiin tunnuskenttiin nolla (0); ainoastaan pistenumero juoksevana:

5 KOODILUETTELO, VAIN ALLEVIIVATUT PIIRTYVÄT 2.1 Runkopisteet 11 Kolmiopiste 12 Jonopiste 13 Korkeuskiintopiste 14 Tukipiste 19 Apupiste 2.2 Alueelliset jaotukset 21 Tontin rajapisteet 210 Paalu, pieni ympyrä 211 Pyykki (rajapiste) 211RP Rajapiste, pieni täytetty ympyrä 212 Varamerkki 213 Hävinnyt pyykki 214 Maastossa oleva pyykki, jonka koordinaatit on tulkittu 215 Paalu, ympyrän koko sama kuin pyykillä 216 Leikkauspiste 217 Kaaren keskipiste 218 Apupiste 219 Tontin keskipiste 22 Yleisen alueen rajapisteet 221 Pyykki (rajapiste) 221RP Rajapiste, pieni täytetty ympyrä 223 Varamerkki 226 Leikkauspiste 227 Kaaren keskipiste 228 Apupiste 229 Alueen keskipiste 23 Maarekisterikiinteistön rajapisteet 231 Pyykki (rajapiste) 231RP Rajapiste, pieni täytetty ympyrä 2312 Putkipyykki 2313 Kalliopyykki 2314 Kivi- tai betonipyykki 232 Rajaviitta 233 Suuntapyykki 235 Viisikivinen pyykki 236 Leikkauspiste 237 Kaaren keskipiste 238 Apupiste

6 Alueen keskipiste 24 Hallinnollisen alueen raja 241 Tiealueen rajapaalu 242 Vuokra-alueen paalu 25 Erityisalueen raja Useampaan eri luokkaan kuuluva rajapiste kuuluu ensisijaisesti luokkaan 21 ja toissijaisesti luokkaan Rakennukset ja rakenteet 31 Rakennuksen pisteet 1311 Rakennus taiteviivana 1312 Katoksen kulma 1313 Sokkelin kulma (pistemäinen) 1314 Kellarin kulma 1315 Savupiippu 1316 Harjapiste 1317 Rakennuksen keskipiste 1318 Lipputanko 1319 Räystäs 1320 Postilaatikko (pistemäinen) 1340 Roska-astia 1370 Syöksytorvi (ränni) 1371 Rännikaivo 32 Rakenteen pisteet 1321 Aita 1322 Silta 1323 Tunneli 1324 Rumpu 1325 Tukimuuri 1326 Laituri 1327 Kiviaita 1328 Portaat (taiteviiva) 1329 Betonilaatta (taiteviiva) 1330 Taulu, kyltti (taiteviiva, pistemäinen) 1350 Patsas (pistemäinen) 1360 Säiliö (pistemäinen) 1380 Maalämpökaivo 2.4 Liikenneväylät 41 Rautatien pisteet 411 Rautatien geometrian laskentapiste 412 Raide

7 Vaihde 414 Rautatien /päätoppari 42 Autotien tai kadun pisteet 421 Kadun tai tien geometrian keskilinja (päälinja, sivulinja tms.) 1421 Liikenteenjakaja 2421 Suojatie 4421 Ajoratamaalaus (maaliviiva) 422 Ajoradan reuna, tien reuna 423 Päällysteen reuna 424 Reunakivi, alareuna 1424 Reunakivi yläreuna 425 Pientareen reuna 426 Suojakaide 427 Ojan reuna 428 Ojan pohja 429 Polku 43 Liikennemerkit 431 Liikennemerkki 432 Porttaali 433 Pysäköintimittari 2.5 Maa- ja vesialueet 51 Maa-alueiden pisteet 510 Piha-alue 511 Kuvioraja 2511 Avokallio 512 Iso kivi, tarvittaessa tehdään taiteviiva ilman kolmannen kentän koodia ja mitataan kiven ympärys 513 Puurivi 1513 Havupuurivi 2513 Kuusiaita 3513 Lehtipuurivi 4513 Pensasaita 514 Huomattava havupuu Jos koodissa on numeroita ennen numeroa 514 tai 515, nämä numerot tulevat YTCADin kartalle puun viereen, jos tämän listan puut eivät riitä jatketaan numerointia ja kirjoitetaan puun nimet listalle. Vaihtoehtoisesti voidaan MITTKOOD.CFG-tiedostoon kirjoittaa P+ ja puun nimi esim. 123 B+514 P+KUUSI ja ohjelma piirtää havupuun merkin ja kirjoittaa viereen tasolle MIT_PUU_NIMI tekstin MANTY

8 Mänty 2514 Kuusi 3514 Lehtikuusi 4514 Jalokuusi 5514 Kataja 6514 Tuija 7514 Ulkomainen mänty 515 Huomattava lehtipuu 516 Pensas 1515 Koivu 2515 Tammi 3515 Lehmus 4515 Vaahtera 5515 Koristepaju 6515 Jalava 7515 Hedelmäpuu 8515 Pihlaja 9515 Poppeli Haapa Saarni 52 Vesialueiden pisteet 521 Rantaviiva 522 Joki 523 Oja 524 Epävarma rantaviiva 2.6 Korkeus- ja syvyystiedot 61 Maanpinnan korkeuspisteet 611 Korkeuspiste karttaa varten, käytä maastomallissa 0:aa 612 Luiska/leikkaus yläreuna 613 Luiska/leikkaus alareuna 615 Jyrkänne yläreuna 616 Jyrkänne alareuna 62 Vesialueiden syvyyspisteet 63 Vedenpinnan korkeuspisteet 64 Tutkitun maalajin kerrosraja

9 Johto- ja viestiyhteydet 71 Maanpäällisten rakenteiden pisteet 711 Sähkö- tai puhelinpylväs, ratajohtopylväs 712 Valaisinpylväs 713 Pylväsmuuntaja 1713 Pylväsmuuntajan harus 714 Muuntaja 715 Puhelinkioski 716 Liikennevalopylväs 717 Valoheitinmasto 718 Valvontakamera (nopeusrajoitusten valvonta) 72 Viemäriverkon pisteet 720 Viemäriverkon taiteviiva (sv/jv) 721 Tarkastuskaivo (jätevesiviemäri) 722 Ritiläkansikaivo (sadevesiviemäri) 1722 Tarkastuskaivo (sadevesiviemäri) 701 Jätevesikaivon vesijuoksu 702 Sadevesikaivon vesijuoksu 723 Imeytyskaivo (pihakaivo) 724 Saostuskaivo (pihakaivo) 4724 Umpisäiliö (jätevesi) 725 Tarkastusputki, jätevesi 1725 Tarkastusputki, sadevesi 726 Ilmausventtiili (paineviemäri) 1726 Runkoventtiili (paineviemäri) 2726 Runkoventtiili (viettoviemäri) 3726 Kombiventtiili (paineviemäri) 1727 Talohaaraventtiili (paineviemäri) 727 Imuaukko 728 Purkuaukko (sadevesipiste) 1728 Salaojakaivo 2728 Öljynerotuskaivo 729 Taitepiste JV 1729 Taitepiste SV 2729 Taitepiste SO 3729 Taitepiste PV 1723 Jäteveden pumppaamo 2723 Jäteveden pumppaamo, kiinteistökohtainen 3723 Suunniteltu jäteveden pumppaamo 4723 Jäteveden pumppaamo, ylivuotoputken purkupää 1724 Sadeveden pumppaamo 2724 Sadeveden pumppaamo, kiinteistökohtainen 73 Vesijohtoverkon pisteet 730 Vesijohtoverkon taiteviiva 731 Runkoventtiili (sulkuventtiili), viiva 731B Runkoventtiili (sulkuventtiili), T-merkki 731C Runkoventtiili (sulkuventtiili), ympyrä 731D Runkoventtiili (sulkuventtiili), ympyrä ja viiva

10 D Runkoventtiili, kombiventtiili 732 Talohaaraventtiili (sulkuventtiili), viiva 732C Talohaaraventtiili (sulkuventtiili), ympyrä 732D Talohaaraventtiili (sulkuventtiili), ympyrä ja viiva 732E Talohaaraventtiili porattu suoraan putkeen (P-kirjain) 733 Erikoisventtiili 734 Ilmanpoistokaivo 735 Pumppukaivo (pihakaivo) 735B Vedenottamon kaivo, käytössä oleva 735C Vedenottamon kaivo, tutkittu 736 Vesiposti, maanalainen 1736 Vesiposti, maanpäällinen 737 Paloposti, maanalainen 737B Paloposti, maanalainen, pelkkä täytetty ympyrä 1737 Paloposti, maanpäällinen 738 Tukirakenne 739 Taitepiste 1738 Vesijohdon sijaintikilpi 1739 Venttiilikaivo 3739 Tyhjennysventtiili 4739 Ilmanpoistoventtiili 5739 Paineenkorotusasema 6739 Vesimittarikaivo 7738 Paineenalennusventtiilikaivo 7739 Paineenalennusventtiili 8739 Takaiskuventtiili (ympyrä, jonka vinoviiva halkaisee) 8739B Takaiskuventtiili (rusetti, toinen pää musta) 74 Kaukolämpöverkon pisteet 741 Kaivo 1741 Suojaputken pää 742 Ilmanvaihtoputki 743 Kiinnityspiste 744 Palje 745 Paljekaivo 746 Ilmanpoistoventtiili 747 Tyhjennysventtiili 748 Sulkuventtiili (T-venttiili) 748B Sulkuventtiili (rusetti) 748C Runkoventtiili (sulkuventtiili), ympyrä 748D Runkoventtiili (sulkuventtiili), ympyrä ja viiva 1748 Talohaaraventtiili (T-venttiili) 749 Taitepiste 75 Kaasuverkon pisteet 751 Merkkipylväs 752 Venttiili 753 Tukirakenne

11 Puhelinverkon pisteet 761 Kaapelikaivo (ympyrä ja P-kirjain) 762 Jakokaappi (sähkö/puhelin) 763 Suojaputki 764 Sijaintikilpi (neliö ja P-kirjain) 769 Taitepiste 77 Sähköverkon pisteet 771 Kaapelikaivo 772 Jakokaivo 773 Suojaputki 774 Pistokerasia 775 Sähkö suojaputken pää 776 Sähkö kaapelikieppi 777 Sähkökaapelin jatkos 779 Taitepiste 2.8 Tutkimuspisteet 81 Maaperätutkimuspiste 811 Lyöntikairaus (tärykairaus) 812 Painokairaus 813 Puristinkairaus 814 Heijarikairaus 815 Siipikairaus 816 Porakonekairaus 817 Putkikairaus 818 Maanäyte (häiriintynyt) 819 Maanäyte (häiriintymätön) 820 Siiviläputki 821 Pohjavesiputki 822 Koekuoppa 823 Kallionäytekairaus 824 Puristinheijarikairaus 2.9 Rummut Rummut mitataan kahden pisteen taiteviivoina Rumpujen koodit Rummuista on käytettävä koodia ei kirjoitettava nimellä. Ellei erikseen mainita, rumpukoodi kirjoitetaan 3 merkitsevällä numerolla. Jos käytössä jokin välikoko putki, kirjoitetaan 5 merkitsevällä numerolla. 342 = rumpu, muovi, 200 mm = rumpu, muovi, 315 mm

12 - 11-3XX tai 9XX Materiaali Halkaisija 0 ei selvitetty 1 betoni 2 teräsaaltolevy 3 teräs 4 muovi 5 luonnonkivi 6 puu 7 asbestisementti (himaniitti) 0 ei mitattu 1 mitattu halkaisija ilmoitetaan erikseen mm mm Esimerkki 312 = betonirumpu 200 mm 3114 = betonirumpu Erikoismerkit 111 Jokeri, epäselvät tapaukset, katsotaan alkuperäisestä mittaustiedostosta huomautusriviltä selvennystä 112 Jokeri, vaakasuora risti ja ympyrä 113 Jokeri, vino risti ja ympyrä 114 Jokeri, vaakasuora risti ja neliö 115 Jokeri, vino risti ja neliö

MAASTOMALLIN KOODAUSOHJE

MAASTOMALLIN KOODAUSOHJE MAASTOMALLIN KOODAUSOHJE Alla kuvataan Liikennevirastossa käytössä olevan ns. Tielaitos -formaatin rakenne: Riviformaatti: 4I8, 3F14.3 T1 T2 T3 Nro X Y Z T1: Pintatunnus 1 = maanpinta 2 = kallionpinta

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

KAAVAN POHJAKARTTA 1997

KAAVAN POHJAKARTTA 1997 KAAVAN POHJAKARTTA 997 KARITAKOHDEMALLI Käsikirja karttakohteiden mallinnuksesta ja esitystavasta suurimittakaavaisissa kartoissa Maanmittauslaitoksen julkaisuja n:o 85 Maanmittauslaitos Keskushallinto

Lisätiedot

Maastomallit ympäristö- ja maanrakennusalan suunnittelussa

Maastomallit ympäristö- ja maanrakennusalan suunnittelussa Maastomallit ympäristö- ja maanrakennusalan suunnittelussa timo takala, luento teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla, kadut ja aukiot kurssi 12.12.2006 Maastomalli = tietokoneelle luotu kolmiulotteinen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

TerraPipe käyttöopas. 31.1.2006/hjk

TerraPipe käyttöopas. 31.1.2006/hjk TerraPipe käyttöopas 31.1.2006/hjk Sivu 2 Tavaramerkit MicroStation, MDL ja Bentley PowerDraft ovat Bentley Systemsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. TerraBore, TerraModeler, TerraPhoto, TerraPipe, TerraScan,

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ Suunnitteluohje 6.3.2015 KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ ULVILAN KAUPUNKI Tekninen osasto PL 77 28401 ULVILA puh. (02) 6774 511 fax. (02) 6774 798 Sisällys 1 Suunnitelmien sisältö...3

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje. Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 0.0 24.05.04Ensimmäinen versio Sipi. Helsinki, 24.5.

TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje. Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 0.0 24.05.04Ensimmäinen versio Sipi. Helsinki, 24.5. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 0.0 24.05.04Ensimmäinen versio Sipi Helsinki, 24.5.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12)

VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Sisällysluettelo VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 (12) VAASAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ... 3 1 Tavoite... 3 2 Tehtävä... 3 3 Rakentamistapaohjeet... 3 4 Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen...

Lisätiedot

VESIJOHTO... 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA... 5 VESIMITTARI... 7 VEDEN JAKO KIINTEISTÖN SISÄLLÄ... 8 VEDEN KÄYTTÖ JA PUHTAUS...

VESIJOHTO... 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA... 5 VESIMITTARI... 7 VEDEN JAKO KIINTEISTÖN SISÄLLÄ... 8 VEDEN KÄYTTÖ JA PUHTAUS... Toim. Viivi Virta KÄSIKIRJA VESIOSUUSKUNNAN OSAKKAALLE vesijohdon ja paineviemärin käyttö SISÄLLYS JOHDANTO............................. 2 VESIJOHTO............................. 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 1998 2009 ForestCalc Consulting Oy, Joensuu, Finland 5.5.2009 1 OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET Puuanalyysi Puun tilavuus Puujoukon laskenta Metsikkökoeala Kuviotiedon laskenta 2 ForestCalc - Ohjelma metsänmittaustulosten

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen paikannimitietokannan kirjoittaminen

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen paikannimitietokannan kirjoittaminen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen paikannimitietokannan kirjoittaminen 30.9.1993 Raija Miikkulainen Alkusanat Ensimmäiset paikannimipankin kirjoittamista koskevat ohjeet on laadittu syksyllä 1989.

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Mittaustekniikoiden soveltaminen arkeologisessa kenttätyössä: takymetrimittaukset ja maalaserkeilaus

Mittaustekniikoiden soveltaminen arkeologisessa kenttätyössä: takymetrimittaukset ja maalaserkeilaus Mittaustekniikoiden soveltaminen arkeologisessa kenttätyössä: takymetrimittaukset ja maalaserkeilaus Nina Heiska, TKK Hannu Heinonen, Nordic Geo Center Oy Luennon sisältö Mittausten tarve Yleiskartoitus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

TikZ ja PGF ohjeita ja esimerkkejä

TikZ ja PGF ohjeita ja esimerkkejä TikZ ja PGF ohjeita ja esimerkkejä Jarmo Niemelä, jarmo.niemela@uta.fi 16. syyskuuta 2014 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Janat ja monikulmiot 2 3 Optiot 3 4 Nuolenkärjet 4 5 Ympyrät, ellipsit, kaaret ja käyrät

Lisätiedot