YHTEISTYÖSOPIMUS WOMEX 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖSOPIMUS WOMEX 2015"

Transkriptio

1 Music Finland WOMEX 2015 Urho Kekkosen katu 2 C, 6. krs Helsinki Finland YHTEISTYÖSOPIMUS WOMEX 2015 I. SOPIJAPUOLET: 1) Music Finland ry 2) (myöhemmin yritys) (tähän yrityksen nimi siten kuin se on yritysrekisterissä) II. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Music Finland hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriön yhteismarkkinointituet suomalaisille yrityksille ja artisteille Womex tapahtuman yhteismarkkinointikokonaisuuteen ja showcaseihin Budapestissa, Unkarissa Yritys sitoutuu osallistumaan Womex yhteismarkkinointikokonaisuuteen omakustannushintaan asti ns. Smart Rate: PK-yritykset: kokonaishinta 300 (+alv 24 %), josta työ- ja elinkeinoministeriön tuen osuus 150 Isot yritykset: kokonaishinta 300 (+alv 24 %), josta työ- ja elinkeinoministeriön tuen osuus 75 Ei-avustuskelpoiset: kokonaishinta 300 (+ alv 24 %) jälkeen, kuitenkin viimeistään : PK-yritykset: kokonaishinta 450 (+alv 24%), josta työ- ja elinkeinoministeriön tuen osuus 225 Isot yritykset: kokonaishinta 450 (+alv 24%), josta työ- ja elinkeinoministeriön tuen osuus 112,50 Ei-avustuskelpoiset: kokonaishinta 450 (+ alv 24%) 1

2 Huom: Hintaan ei sisälly WOMEXin omaa tapahtumarekisteröintiä. Music Finland hakee tukea yrityksille työ ja elinkeinoministeriöltä. Myönnettäessä tuen määrä on pk-yrityksille enintään 50 % ja muille enintään 25 % seuraavista pakollisista vientimatkaan liittyvistä kuluista: rekisteröinti tapahtumaan lennot tai muu matkustustapa (tuet vain turisti/economy-luokan mukaan, ei businesstai I-luokassa) lentokenttäkuljetukset mahdolliset menorahdit mahdolliset viisumit majoituskustannukset päivärahat tapahtuma-ajalta HUOM! Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän tuen minimitilitys on 500 / osallistuva pk-yritys ja 1000 / osallistuva suuri yritys. Jotta yritys on oikeutettu tukeen tulee sen kokonaiskulujen (sis. myös Music Finlandin projektin kokonaiskuluista yritykselle jyvitetty osuus) olla siis vähintään 1000 / osallistuva pk-yritys tai 4000 / suuri yritys. Mikäli tukea anotaan kahdelle edustajalle, tulee yrityksen täyttää sopimuksen kohta selvitys toisen edustajan välttämättömyydestä anomuksena toisen edustajan kulujen hyväksymisestä (tämän anomuksen käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö). Osallistumissopimuksen jättämisen deadline smart rate -hinnan osalta on ja normaalihinnan osalta III. TUEN MAKSUN EHDOT, HALLINTO JA LASKUTUS Music Finland pidättää yrityksille maksettavasta yhteisvientituesta enintään 8 prosenttia järjestelykulukorvauksena, joka käytetään hankkeesta aiheutuviin hallinnollisiin kuluihin. Järjestelykulukorvauksen määrä tarkistetaan hankekohtaisesti. Osallistuva yritys toimittaa Music Finlandin tiliselvitysohjeen mukaisen tiliselvityslomakkeen ja vastaa tulos- ja palautekyselyn viimeistään 45 päivää tapahtuman jälkeen, mennessä. Tiliselvityksen liitteenä on oltava tilityksen loppusummaa vastaavat kopiot tositteista (ei alkuperäisiä tositteita). Ohjeistus tiliselvityksen tekemisestä lähetetään tapahtuman jälkeen. Music Finland tarkistaa tiliselvitykset ja maksaa yritykselle TEM-tuen osuuden tiliselvitystä vastaan. Showcase-artistien tiliselvitykseen tulee liittää myös tositteet mahdollisista tapahtumasta saaduista esiintymispalkkioista, jotka vähennetään tuen määrästä. 2

3 IV. MUUT EHDOT Osallistuva yritys vastaa viime kädessä itse siitä, että avustuskelpoisuuden edellytykset sen osalta täyttyvät (valtionavustuslaki 688/2001, 10 ). Valtionavustuksen edellytyksenä on, että yritys on huolehtinut lakien ja muiden säädösten mukaisista omista velvoitteistaan. Yrityksen on oltava ennakkoperintärekisterissä ja markkinoitavan tuotteen on oltava riittävän kotimainen (vähintään 50%). Lisäksi yritys on velvollinen vastaamaan tulos- ja palauteselvityskyselyyn vientimatkan tulosten kirjaamiseksi. Tähän vastaamatta jättäminen voi evätä oikeuden matkatukeen. Mikäli valtionavustuksen tarkastuksessa ilmenee avustuskelpoisuuden muutos, perii Music Finland yritykseltä ylimääräisenä maksetun tuen osuuden takaisin. Tuen määrään ja kelpoisuuteen vaikuttavat yllämainittujen velvoitteiden huolehtimisen lisäksi myös yrityksen/konsernin koon muutos. Yrityksen kokoluokka muuttuu liikevaihdon, taseen ja henkilöstön muutosten osalta vasta toisena uutta kokoluokkaa vastaavana tilikautena. Fuusio ja yritysostotapauksissa kokoluokka muuttuu ostopäivänä. Tämän sopimuksen liitteenä yritys toimittaa verovelkatodistuksen. Verovelkatodistus ei saa olla kahta kuukautta vanhempi eikä verovelkaa saa olla (www.vero.fi/verovelkatodistus). Huomaathan, että ote verovelkarekisteristä ei kelpaa verovelkatodistukseksi. V. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN Jos yhteismarkkinointikokonaisuus ei toteudu suunnitellusti tai peruuntuu kokonaisuudessaan syistä, jotka eivät johdu Music Finlandin toimista (ns. force majeure), osallistumismaksut ja mahdolliset lisämaksut palautetaan yritykselle niiltä osin kuin niillä ei ole katettu tuotannosta jo aiheutuneita kuluja. Jos yritys peruu osallistumisensa ennen tapahtumaa, veloitetaan siltä 60 euron (+ alv 24 %) peruutusmaksu hallintokuluista. Erimielisyydet pyritään selvittämään ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos osapuolet eivät saa aikaan tyydyttävää ratkaisua, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. 3

4 VI. OSALLISTUVAN YRITYKSEN TIEDOT (pakolliset tiedot): Yrityksen nimi kaupparekisteriotteen mukaan (laskutusyrityksen nimi): Yrityksen nimi tapahtumassa (jos markkinointinimi eri kuin edellä): Katuosoite/PL: Postinumero: Postitoimipaikka: Puh: Fax: Toimitusjohtajan nimi: Yritysmuoto: Kotipaikka: Perustamisvuosi: Y-tunnus: Tilinumero: Viimeisestä vahvistetusta tilinpäätöksestä seuraavat tiedot: Liikevaihto: Taseen loppusumma: Tilivuosi: Henkilöstön määrä: TOL luokitus (2008): (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/ /index.html) Konsernin nimi: Konsernin liikevaihto: Taseen loppusumma: Henkilöstön määrä: Omistusosuus yrityksessä: Yrityksen koko (konsernin tietojen mukaan) Mikroyritys (vähemmän kuin 10 työntekijää, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa ja täyttää alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.) Pieni yritys (vähemmän kuin 50 työntekijää, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa ja täyttää alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.) Keskisuuri yritys (vähemmän kuin 250 työntekijää, joko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa ja täyttää alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.) Suuri yritys Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai 4

5 sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa PK-yrityksen määritelmää. Ennakkoperintärekisteri voimassa: alkaen (pp.kk.vvvv) Verovelkatodistus liitteenä Onko yritys aikaisemmin osallistunut Music Finlandin järjestämään vientihankkeeseen? Kyllä Ei Osallistujan 1 nimi: Sähköposti: Puhelin: (Tapahtuman aikana) Osallistujan 2 nimi: Sähköposti Puhelin: (Tapahtuman aikana) Osallistujan 3 nimi: Sähköposti Puhelin: (Tapahtuman aikana) Selvitys toisen edustajan välttämättömyydestä Vientihankkeeseen osallistuva yritys voi lähtökohtaisesti saada tukea vain yhden edustajan matkakuluihin. Perustelluissa tapauksissa matkatuet voidaan kuitenkin myöntää myös toiselle edustajalle. Kirjoita tähän maksimissaan 150 sanan selvitys, miksi toisen edustajan osallistuminen hankkeeseen on välttämätöntä (esimerkiksi ensimmäisen edustajan puutteellinen kohdemaan kielitaito tai yrityksen tuotteiden/palveluiden vienninedistämisessä tarvittava erityisosaaminen). 5

6 Yritys edustaa alustavasti tai vahvistetusti tapahtumassa esiintyvää artistia/bändiä. Työ- ja elinkeinoministeriö vaatii selvityksissä tietoa vientihankkeisiin osallistuvien yritysten vientitoiminnasta. Täytä alla oleviin kohtiin tiivisti tiedot yrityksesi vientituotteesta sekä tavoitteista ja toimenpiteistä vientihankkeeseen liittyen. Yrityksen vientituote/vientituotteet (artisti/yhtye/tekijä/tuottaja, erityisosaaminen, palvelu tms.): Yrityksen asettamat tavoitteet tapahtumaan osallistumiselle: Yrityksen tekemät toimenpiteet tapahtumaan liittyen: 6

7 VII. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Paikka ja aika,. kuuta 2015 Yrityksen nimi: Allekirjoitus: (Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö) Nimenselvennys: Asema yrityksessä: Music Finland ry Allekirjoitus: Nimenselvennys: Tuomo Tähtinen Asema yrityksessä: Toiminnanjohtaja Y-tunnus: Osoite: Urho Kekkosen katu 2 C, 6. krs, Helsinki Puh: Fax:

BERLIN MUSIC WEEK 2014 YHTEISTYÖSOPIMUS

BERLIN MUSIC WEEK 2014 YHTEISTYÖSOPIMUS Music Finland Riku Salomaa / BERLIN MUSIC WEEK 2014 Urho Kekkosen katu 2 C, 6. krs 00100 Helsinki Finland BERLIN MUSIC WEEK 2014 YHTEISTYÖSOPIMUS I. SOPIJAPUOLET: 1) Music Finland ry 2) (myöhemmin yritys)

Lisätiedot

FRANKFURT MUSIKMESSE 2014 YHTEISTYÖSOPIMUS

FRANKFURT MUSIKMESSE 2014 YHTEISTYÖSOPIMUS Music Finland Frankfurt Musikmesse 2014 Lauttasaarentie 1, 2. krs 00200 Helsinki Finland FRANKFURT MUSIKMESSE 2014 YHTEISTYÖSOPIMUS I. SOPIJAPUOLET: 1) Music Finland ry 2) (myöhemmin yritys) (tähän yrityksen

Lisätiedot

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA

SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA SOPIMUS NRO... SOPIMUS ESISELVITYSTUESTA [Euroopan yhteisö] (jäljempänä 'yhteisö"), jota edustaa Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä 'komissio'), jota edustaa tämän sopimuksen allekirjoittamista varten

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Muiden luottojen yhteismäärä, euroa (asunto ym. luotot) vakituinen yrittäjä freelancer määräaikainen, kk/vuosi asti

Muiden luottojen yhteismäärä, euroa (asunto ym. luotot) vakituinen yrittäjä freelancer määräaikainen, kk/vuosi asti LUOTTORAJAN KOROTUSSOPIMUS JA TILINOSTO Tämä asiakirja on liite luotonhaltijan ja Handelsbanken Rahoitus Oyj:n välillä tehtyyn luottosopimukseen. 1 (5) Lähetä sopimussivu kirjekuoressa tai muuten huolellisesti

Lisätiedot

Norwegian Matkapalvelutili -hakemus

Norwegian Matkapalvelutili -hakemus Norwegian Matkapalvelutili -hakemus 1. Yrityksen tiedot Yrityksen virallinen nimi Y-tunnus Mahdollinen emoyhtiö Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö matkatiliasioissa Puhelin Sähköposti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (DOKUMENTTIELOKUVA)

OHJAAJASOPIMUS (DOKUMENTTIELOKUVA) OHJAAJASOPIMUS (DOKUMENTTIELOKUVA) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, hetu, osoite (jäljempänä Ohjaaja ); ja, Y-tunnus, osoite (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa Ohjaajan työsuhteeseen

Lisätiedot

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT

T y ö s u o j e l u r a h a s t o n y l e i s e t s o p i m u s e h d o t. Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT Työsuojelurahaston YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 1 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Määräraha on tarkoitettu sellaiseen hankkeeseen, joka liittyy työsuojelurahastolain tarkoittamaan työolojen, työterveyden, työturvallisuuden,

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (FIKTIOELOKUVA)

OHJAAJASOPIMUS (FIKTIOELOKUVA) OHJAAJASOPIMUS (FIKTIOELOKUVA) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, hetu, osoite (jäljempänä Ohjaaja ); ja, Y-tunnus, osoite (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa Ohjaajan työsuhteeseen

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01m Käsittelijä

Lisätiedot