ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/ osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6"

Transkriptio

1 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/ osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen L 13/7425 Kantaja Vastaaja Asia Hoang, Hai Raha-automaattiyhdistys RAY Riita-asia Vireille TAUSTATIETOA Kantaja on veljensä kanssa osallistunut Casino Helsingiltä ostamallaan turnauslipulla kasinolla järjestettyyn Midnight Sun / SM-Omaha Pot Limit Freezeout pokeriturnaukseen. 81:stä osallistujasta kuusi pelaajaa oli päässyt mukaan turnauksen finaaliin. Turnauksen sääntöjen mukaisesti voittajan on tullut saada palkintona euroa ja toiseksi sijoittuneen euroa. Asiat L 13/7425 ja L 13/7666 on käsitelty yhdessä. Asiassa L 13/7425 on kantajana Hai Hoang sekä vastaajana RAY ja asiassa L 13/7666 kantajana Sy Ngoc Hoang ja vastaajana RAY. KANNE Vaatimukset Kantaja on vaatinut, että vastaaja velvoitetaan maksamaan kantajalle euroa korkolain 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen lukien ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut asiassa 6.707,80 eurolla (sis alv) laillisine korkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antopäivästä lukien. Kantaja on vielä vaatinut, että jos käräjäoikeus katsoo asiassa L 13/7666 RAY:n olleen oikeutettu hylkäämään Sy Ngoc Hoangin pelisuorituksen, että RAY velvoitetaan korvaamaan kantajalle ensimmäisen ja toisen palkinnon erotuksena euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen lukien. Perusteet RAY on keskeyttänyt turnauksen tilanteessa, jossa turnauksessa on ollut kantajan lisäksi enää mukana hänen veljensä Hoang Sy Ngoc. Kantaja on keskeyttämishetkellä ollut turnauksessa toisena.

2 2 RAY on turnauksen keskeyttämisen jälkeen antanut asiassa päivätyt kirjalliset hylkäämispäätökset, joiden päätösten mukaisesti kantajan ja hänen veljensä pelisuoritukset on hylätty. RAY on jakanut turnauksen ensimmäisen ja toisen palkinnon turnauksesta ennen sen keskeyttämistä pudonneille pelaajille. RAY:n tekemä hylkäyspäätös on ollut virheellinen ja vastoin kantajan ja RAY:n välistä pelisopimusta sekä pelin sääntöjä. RAY on pelisopimuksen rikkomisen ja pelisuorituksen virheellisen hylkäämisen johdosta velvollinen korvaamaan kantajalle hänen menettämiään palkintorahoja vastaavana määränä yhteensä euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen turnauksen päättymispäivästä (= palkintorahojen maksupäivä) lukien. Mikäli Sy Ngoc Hoangin pelisuoritus hylätään asiassa L 13/7666, nousee Hai Hoang turnauksen kakkossijalta turnauksen voittajaksi. Tällöin Hai Hoang on oikeutettu saamaan itselleen kakkossijan palkintorahojen lisäksi myös voittajan ja kakkossijan palkintorahojen erotuksen. RAY on velvollinen näyttämään, että hylkäysperusteet ovat sääntöjen mukaan olleet olemassa voidakseen pidättäytyä palkintorahojen maksamisesta. Kantaja ei ole menetellyt RAY:n väittämällä tavalla (väitteet koskien soft playta tai chip dumpingia). Hylkäystä koskevan päätöksen perustelut Hylkäyspäätöksen perusteluissa on ilmoitettu, että kantaja ja hänen veljensä ovat pelanneet pelisääntöjen vastaisesti suojaamalla toistensa turnauspisteitä, varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta (ns. soft play) ja että heidän pelaamisessaan toinen toisiaan vastaan on ollut kyseessä turnauspisteiden siirtäminen toiselle pelaajalle (ns. chip dumping). Mainittu 'chip dumping'-menettely on kielletty RAY:n rahapelien sääntöjen sääntökohdan 6 mukaan. Sääntökohdassa on todettu menettelyn osalta: 'Turnauspisteiden siirtäminen tai ostaminen ja myyminen pelaajien kesken on kielletty. Jos pelaajan huomataan rikkoneen tätä sääntöä, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Hylkäyspäätöksessä ei ole yksilöity millään tavalla sitä, mihin yksittäisiin pelitapahtumiin päätöksen perusteena esitetty chip dumping-menettely olisi perustunut. Kantajaa tai hänen veljeään ei ole huomautettu pelin aikana väitetystä sääntöjenvastaisesta menettelystä eikä kuultu ennen päätöksen antamista.

3 3 RAY:n poliisihallitukselle toimittamat lisäperustelut RAY on täydentänyt ratkaisuaan väittämällä, että kantajan veli olisi siirtänyt hänelle turnauspisteitään. RAY ei ole tässä lausunnossa edes väittänyt, että kantaja olisi siirtänyt turnauspisteitä veljelleen. Mikäli katsottaisiin vastoin kantajan käsitystä, että kantajan veli olisi vastoin sääntöjä siirtänyt turnauspisteitä kantajalle, ei kantajaa voida tällä perusteella hylätä. RAY:n vetoaman sääntökohdan 6.1 tulkinta Asiassa voi olla merkitystä vain sillä, onko kantaja sääntökohdassa 6.1 tarkoitetulla tavalla siirtänyt turnauspisteitä veljelleen. Väitteillä soft playsta ei siten voi olla merkitystä asiassa. RAY:n vetoama sääntökohta koskee yksinomaan chip dumpingia. Sääntökohta kieltää sanamuotonsa mukaan pelaajien välisen kaupankäynnin turnauspisteistä sekä myös turnauspisteiden vastikkeettoman siirtämisen toiselle pelaajalle. Ensisijaisesti sääntökohta viittaa yksittäisten jakojen ulkopuolella tapahtuvaan pelimerkkien siirtämiseen pelaajalta toiselle. Sääntökohdan soveltaminen yksittäisiin jakoihin edellyttää, että molemmat osapuolet, joiden välillä kaupankäyntiä / turnauspisteiden siirtoa tapahtuu, toimivat tietoisesti ja että osapuolten tarkoituksena on nimenomaan siirtää yksittäisissä jaoissa turnauspisteitä toiselle. Sääntökohta ei koske miltään osin kasinon viittamaa soft playta puhumattakaan siitä, että sääntökohta koskisi peliteoreettisesti huonoa peliä. Soft play tai huono peli ei miltään osin muodosta hylkäysperustetta. Oikeuskäytännön mukaan epäselviä sääntöjä on tulkittava pelinjärjestäjän vahingoksi (KKO 2011:13). Väitetty turnauspisteiden siirto Finaalipöytää on tauot mukaan lukien pelattu noin seitsemän tuntia. Selvää on, että ko. ajanjaksona pelattuihin jakoihin sisältyy myös lukuisia sellaisia jakoja, joita ei välttämättä ole pelattu pokeriteoreettisesti täysin optimaalisesti. RAY:n yksilöimät perusteet ja jaot eivät kerro mitään väitetystä soft play-pelistä puhumattakaan sääntöjen vastaisesta turnauspisteiden siirtämisestä. VASTAUS Vaatimukset Vastaaja on vaatinut, että kanne hylätään ja kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut eurolla korkolain 4

4 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä. Kyseessä on ollut Hai Hoangin ja Sy Ngoc Hoangin yhteispeli, joten myös lisävaatimus siitä, että Hai Hoangille tulisi maksaa ensimmäisen ja toisen palkinnon erotus, jos vain Sy Ngoc Hoangin kanne hylätään, kiistetään. Perusteet Kantaja on osallistuessaan pokeriturnaukseen allekirjoittanut sitoumuksen, jossa on sitoutunut noudattamaan Casino Helsingin pokeriturnaussääntöjä ja ilmoittanut olevansa tietoinen siitä, että järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin pelin hengen niin edellyttäessä. Kantaja on pokeriturnauksen finaalissa pelannut sääntöjen vastaisesti, joten RAY:llä on sovellettavien sääntöjen mukaan ollut oikeus tehdä hylkäämispäätös. Casino Helsinki ei ole keskeyttänyt finaaliturnausta, vaan kantaja ja hänen veljensä ovat ilmoittaneen keskeyttävänsä finaalin ja jakavansa palkintorahat keskenään. Kun finaalipeli oli jo kantajan ja hänen veljensä päätöksen myötä päättynyt, Casino Helsingin pelinvalvoja on ilmoittanut, että sijojen 1 ja 2 palkintorahat jäädytetään ja voitonmaksu keskeytetään selvityksen ajaksi. Casino Helsinki on ilmoittanut, että oikeudenmukaisen ratkaisun ja pelaajien oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi finaalipelin sääntöjenmukaisuus tarkistetaan. Tästä ratkaisusta on ilmoitettu pelaajille välittömästi ja seuraavana päivänä Casino Helsinki on tiedottanut asiasta. Pelinjärjestäjän toimesta oli tiedotteessa mainitun mukaisesti herännyt epäilys sääntöjen vastaisesta pelaamisesta siinä vaiheessa, kun kolme pelaajaa oli jäljellä finaalissa. Turnausfinaalin aikana pelinvalvoja oli huomauttanut kantajaa ja hänen veljeään vieraan kielen käytöstä. RAY:n toiminta ja säännöt Sisäasiainministeriö on arpajaislain 13c :n nojalla voimaan tulleella asetuksella vahvistanut RAY:n rahapelien säännöt. Ko. sääntöihin sisältyy myös pelikasinon pokeripelien ja turnauspelien säännöt. RAY:n rahapelien sääntöjen kohdan 6.1 mukaan 'Turnauspisteiden siirtäminen tai ostaminen ja myyminen pelaajien kesken on kielletty. Jos pelaajan huomataan rikkoneen tätä sääntöä, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin. Jos pelaajan todetaan huijanneen, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Ko. sääntö tarkoittaa sitä, että turnauspisteiden eli pelimerkkien siirtäminen pelaajien kesken pelin aikana, joko yksittäisten jakojen aikana tai niiden välissä, on kiellettyä. Kantajan väite siitä, että

5 5 sääntökohta viittaa ensisijaisesti yksittäisten jakojen ulkopuolella tapahtuvaan pelimerkkien siirtämiseen pelaajalta toiselle, on perusteeton. Ns. chip dumpingin kieltävä em. sääntö koskee nimenomaan myös tilanteita, joissa pelaaja tavalla tai toisella jakojen aikana siirtää pelimerkkejä toiselle pelaajalle. Sääntökohdan 6.1 mukaan Casino Helsingillä on ollut oikeus poistaa pelaaja turnauksesta paitsi silloin, kun pelaaja sääntöjen vastaisesti siirtää turnauspisteitä toiselle pelaajalle, myös silloin kun pelaajan todetaan muutoin huijanneen tai muulla tavalla rikkoneen sääntöjä, taikka muiden vastaavien seikkojen perusteella. RAY:n rahapelien säännöissä on kohdassa 6 todettu myös, että järjestettävän turnauksen ohjeet ovat yleisön nähtävillä pelitilassa. Helsinki Midnight Sun pokeriturnauksen aikana on pokerihuoneessa ollut nähtävillä turnauksen säännöt. Ko. turnauksen sääntöjen sääntökohta 152 turnausmerkkien siirtämisestä vastaa RAY:n rahapelien sääntöjen kohdassa 6.1 olevaa kieltosääntöä. Turnauksen sääntöjen kohdassa 15.7 on sanktioiden osalta todettu: 'Sääntörikkeen tai huonon käytöksen vuoksi pelaajalle voidaan määrätä aikarangaistus, jolloin pelaaja poistetaan pöydästä määrätyksi ajaksi. Pelaaja voidaan myös poistaa turnauksesta, jolloin hänen merkkinsä poistetaan pelistä.' Kantaja on osallistuessaan ko. pokeriturnaukseen sitoutunut noudattamaan edellä kuvattuja sääntöjä. RAY:llä on ollut toimivalta tehdä päätös, jolla sääntöjä rikkoneet pelaajat poistetaan turnauksesta. Casino Helsingin päätös Casino Helsinki on finaalin jälkeen selvittänyt asiaa mm. analysoimalla kuvatallenteet finaalista ja sen perusteella tullut siihen tulokseen, että finaalipelissä on rikottu sääntöjä. Kuvatallenteesta ilmenee selvästi, että kantajan ja hänen veljensä pelaamisessa on ollut kyse sääntöjen vastaisesta turnauspisteiden siirtämisestä toiselle pelaajalle eli ns. chip dumpingista. Casino Helsingin päivättyjen päätösten mukaan kantajan ja hänen veljensä pelisuoritukset on hylätty ja muiden turnaukseen osallistuneiden ja siinä sijoittuneiden pelaajien loppusijoitus on muuttunut kahdella sijalla ylemmäs. Päätöksessä on todettu, että kantaja on pelannut pelisääntöjen vastaisesti, ja että hänen ja hänen veljensä pelaamisessa toisiaan vastaan on kyseessä turnauspisteiden siirtäminen toiselle pelaajalle (ns. chip dumping). Päätöksen mukaan heidän on myös katsottu pelanneen pelisääntöjen vastaisesti suojaamalla toistensa turnauspisteitä ja varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta (ns. soft play). Päätös on perustunut pelinvalvojan ja järjestäjän livekuvauksen perusteella pelin aikana tekemiin havaintoihin sekä jälkikäteiseen finaalipelin analysointiin kuvatallenteelta.

6 6 Kantaja ja hänen veljensä ovat pokerifinaalissa pelanneet siten, että ovat vältelleet toistensa pudottamista ja pelimenettelyllään siirtäneet toisilleen turnauspisteitä. Kantaja ja hänen veljensä ovat finaalissa pelanneet siten, että ovat vältelleet tilanteita, joissa toinen heistä voittaisi heistä pienemmän pelimerkkimäärän omaavalta pelimerkkejä tai voisi pudottaa toisen turnauksesta. Finaalipöydän kolmatta pelaajaa vastaan he ovat pelanneet suuremmalla riskillä ja ovat panostaneet heikommilla käsillä kuin toisiaan vastaan. Toisiaan vastaan he ovat pelanneet selvästi varovaisemmin ja välttäneet tilanteita, joissa ajautuvat isoon pottiin toisiaan vastaan. Tämä on ilmennyt myös siten, että kantaja ja hänen veljensä ovat tehneet päätöksiä toisiaan vastaan pelatessaan huomattavasti nopeammin kuin tilanteissa, joissa he ovat pelanneet muita pelaajia vastaan. Ns. chip dumpingia koskevat säännöt kieltävät myös sen, että pelaaja jakojen aikana pelaa siten, että hän menettelyllään siirtää pelimerkkejä toiselle pelaajalle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että hänellä on jaossa hyvä käsi, mutta siitä huolimatta luopuu pelistä, jotta toinen pelaaja saa hänen pelimerkkejään. Kantajan ja hänen veljensä pelaamisessa finaalipelissä on ollut kyse sääntöjen vastaisesta chip dumpingista. Kantaja on veljensä kanssa osallistunut sääntöjen vastaiseen menettelyyn ja myötävaikuttanut sääntöjen vastaiseen turnauspisteiden siirtämiseen. Näin ollen myös kantaja on rikkonut chip dumpingia koskevaa sääntöä. Myös ns. soft play -pelaaminen on oikeuttanut Casino Helsingin tekemään hylkäämispäätöksen, vaikkakaan soft playta ei ole nimenomaisesti kielletty säännöissä. RAY:n rahapelien sääntöjen mukaan Casino Helsingillä on oikeus poistaa pelaaja turnauksesta myös, mikäli pelaajan todetaan muutoin huijanneen pelissä, tai muiden vastaavien seikkojen perusteella. Turnauksesta poistaminen ei siten edellytä nimenomaista sääntörikkomusta. Kantaja on joka tapauksessa finaalissa veljensä kanssa pelannut ns. soft playta, mikä pokerissa yleisesti katsotaan kielletyksi ja on vastoin pokerin yleisiä periaatteita. Näin ollen vaikka katsottaisiin, että kantajan ja hänen veljensä menettelyssä ei ole ollut kyse sääntöjen vastaisesta pelimerkkien siirtämisestä toiselle pelaajalle, RAY:llä on ollut oikeus tehdä ko. hylkäämispäätös. Casino Helsingillä ei ole ollut velvollisuutta kuulla kantajaa ja hänen veljeään ennen hylkäämispäätöstä. TODISTELU Kirjalliset todisteet

7 7 Kantaja 1) RAY:n/kasinon päätös ) RAY:n lausunto poliisihallitukselle Vastaaja 1) Kantajan allekirjoittama sitoumus ) Kuvatallenteet finaalipelistä ) Casino Helsingin pokeriturnaussäännöt Henkilötodistelu Kantaja Vastaaja 1) Hoang Hai todistelutarkoituksessa 2) Hoang Sy Ngoc todistelutarkoituksessa 3) Aarno Kiveliö, pokeriammattilainen 1) Jukka Räsänen, poker manager Casino Helsinki 2) Juha Helppi, pokeriammattilainen, selostanut osan finaalista 3) Aki Pyysing, pokeriammattilainen KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU Perustelut Pokeriturnauksen säännöt Riitaista asiassa on Casino Helsingin pokeriturnaussääntöjen tulkinta. Sisäasiainministeriö on arpajaislain 13 c :n nojalla antanut rahapelien pelisäännöt. RAY:n rahapelien sääntöjen kohdan 6.1 mukaan 'Turnauspisteiden siirtäminen tai ostaminen tai myyminen pelaajien kesken on kielletty. Jos pelaajan huomataan rikkoneen tätä sääntöä, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Lisäksi 'Jos pelaajan todetaan huijanneen, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Vastaava ns. chip dumpingia koskeva kielto on Casino Helsingin pokeriturnaussäännöissä. Riidatonta asiassa sinänsä on, että kantajat ovat sitoutuneet noudattamaan Casino Helsingin pokeriturnaussääntöjä (sitoumukset ovat vastaajan todisteina 1 asioissa L 13/7425 ja 7666). Riidatonta asiassa on, että ns. soft playta ei nimenomaisesti ole kielletty säännöissä. Vastaaja on katsonut, että pokerin yleiset periaatteet ja sääntöjen huijaamista koskeva kohta kattavat soft playn. Riitaista on, ovatko säännöt olleet epäselvät ja jos näin on, onko niitä tällöin tulkittava pelinjärjestäjän vahingoksi. Riitaista on myös RAY:n harkintavallan laajuus. Riidattomiksi on kirjattu soft playn ja chip dumpingin määritelmät. Soft play'llä tarkoitetaan pelaamista suojaamalla toistensa turnauspisteitä ja varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta sekä chip dumpingilla tarkoituksellista pelimerkkien siirtämistä toiselle pelaajalle joko pelin

8 8 aikana tahallisesti häviämällä tai pelimerkkien siirtämistä jakojen ulkopuolella. Kantajien pelikokemus ja tietoisuus säännöistä Hai Hoang on kertonut olleensa ravintolatyössä nyt kyseessä olevaan aikaan ja olevansa puoliammattilainen pokerissa. Hän on kertonut aloittaneensa pokerin pelaamisen vuonna Hän on pelannut kasinolla vuodesta 2007 noin kolmena päivänä viikossa sekä viikkoturnauksissa. Hän on opetellut pokeria pelaamalla, kirjoja lukemalla ja videoita katsomalla. Hänen veljensä Sy Ngoc 'Noki' Hoang aloitti pelaamisen myöhemmin ja pelasi vähemmän kasinolla. Hai Hoang ei tiedä mitä on soft play, hän ei ole kuullut käsitettä. Hän tietää mitä on chip dumping. Hän tietää, että yhteispelaaminen on kiellettyä. Sy Ngoc 'Noki' Hoang on kertonut, että hän on kokki ja ravintola-alan yrittäjä, jolla on kaksi ravintolaa. Hänen harrastuksensa on pokeri, josta hän kiinnostui veljensä kautta. Hän aloitti pokerin pelaamisen isossa turnauksessa kasinolla tammikuussa Aluksi Noki Hoang pelasi satunnaisesti Texas Hold'em-pokeria kerran kuukaudessa tai kerran viikossa, hiljalleen enemmän, maksimissaan kaksi kertaa viikossa. Jukka Räsänen on kertonut työskentelevänsä nimikkeellä operations manager Casino Helsingissä. Turnauksissa hän toimii poker managerina. Pelin monitahoisuuden takia kaikkia mahdollisia tilanteita ei voi kirjata. Pelin henkeen sitoutuminen on kansainvälisestikin normaalia. Pelinjärjestäjän velvollisuutena on huolehtia tasapuolisuudesta pelaajien välillä. Kaikki pelaajat ovat tietoisia siitä, että pokeri on yksilölaji, jossa yhteispeli on kielletty. Juha Helppi on kertonut olleensa vuodesta 2002 ammattilaispelaaja pokerissa. Hän on pelannut paljon vastaavia turnauksia Suomessa ja ulkomailla. Hän on pelannut myös kantajien kanssa, mutta ei tunne näitä. Kantajat ovat keskivertoa kokeneempia kasinopelaajia. Helppi on nähnyt Nokin myös ulkomailla turnauksissa muutaman kerran, Haita ei. Chip dumping on nimenomaisesti kielletty säännöissä. Soft play on ilman muuta kielletty ja jo jonkun verran kokenut pelaaja tietää tämän. Peli ei ole tällöin tasapuolista. Säännöissä ei ole lueteltu kaikkea, mutta kaikki mikä ei ole kiellettyä, ei ole sallittua. Kasinolla on oltava harkintavaltaa, tämä suojelee muita pelaajia epärehelliseltä peliltä. Aki Pyysing on kertonut pelanneensa 20 vuotta työkseen pokeria. Hän on osallistunut noin 20 Omaha-turnaukseen. Hän tuntee veljekset ja on pelannut näiden kanssa kymmeniätuhansia jakoja. Hai on pelannut pidempään ja Noki aloittanut muutaman vuoden myöhemmin. Pyysing tietää, miten kantajat pelaavat. Hän ei ollut mukana turnauksessa, mutta oli kasinolla katsomassa peliä. Hän on katsonut 6 tunnin nauhan. Pyysing tuntee pokerin säännöt luultavasti parhaiten Suomessa. Chip dumpingin toteutus on helppoa, jättämällä kamppailematta toista

9 9 vastaan. Soft play on kiellettyä pokerietiikassa ja pokeriyhteisön säännöissä. Chip dumping on sen yksi osa-alue. Yksi pelaaja, yhdet kortit on perustavaa laatua oleva sääntö pokerissa. Kaikki hyvinkin vähän kokeneet tietävät tämän. Kaikki mikä ei ole nimenomaisesti kiellettyä ei ole sallittua. Tästä syystä pokerihuoneen johto tekee lopulliset päätökset. Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu on johdon intressi. Pokerihuoneen säännöt ovat samat kansainvälisesti. Huijaaminen on kiellettyä ja soft play on huijaamista. Aarno Kiveliö on kertonut olevansa pokerinpelaaja ja pelanneensa 15 vuotta pokeria. Hän on pelannut Omahaa satoja turnauksia, pääosin hän pelaa käteispelejä. Hän on pelannut paljon Hain kanssa, lähinnä käteispelejä. Nokin kanssa hän ei ole pelannut niin paljon, mutta kuitenkin kymmeniä ellei satoja tunteja. Soft playllä tarkoitetaan sitä, että pelaaja ei esimerkiksi lyö, vaikka korttien arvo edellyttää lyömistä, säästääkseen vastapelaajan merkkejä. Pokerin säännöt ja tulkinta eivät ole yhtenäiset. Kiveliö on jossain määrin samaa mieltä siitä, että kaikki ei voi olla kirjattuna. Johtopäätökset Riidatonta on, että ns. soft play ei ole nimenomaisesti kiellettyä Casino Helsingin pokeriturnaussäännöissä. Riitaista asiassa on, onko se katsottava kielletyksi muulla perusteella eli pokerin yleisten periaatteiden ja turnaussääntöjen kohdan 'pelaajan todetaan muutoin huijanneen tai muulla tavalla rikkoneen sääntöjä, taikka muiden vastaavien seikkojen perusteella'. Käräjäoikeus pitää Räsäsen, Helpin, Pyysingin ja Kiveliön kertomusten perusteella selvitettynä, että käsite soft play on yleisesti tunnettu pokerinpelaajien keskuudessa ja todennäköistä käräjäoikeuden käsityksen mukaan on, että myös kantajat käsitteen tuntevat. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan olennaista asiassa ei kuitenkaan ole, onko käsite soft play tuttu kantajille. Pääkäsittelyssä on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan selvitetty, että pokeri on kaikkien osapuolten näkemyksen mukaan yksinpeli, jossa yhteistyö on lähtökohtaisesti kiellettyä. Olennaista asiassa on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan se, että kantajien on täytynyt tietää yhteispelaaminen kielletyksi. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan ei ole kyse tilanteesta, jossa sääntöjen sisältö olisi epäselvä ja jossa tulisi kyseeseen niiden tulkitseminen laatijansa vahingoksi. Siten käräjäoikeuden näkemyksen mukaan asiassa ratkaistava olennainen kysymys on se, ovatko kantajat pelanneet RAY:n hylkäyspäätöksessä väitetyllä tavalla. Hai Hoangin ja Noki Hoangin pelaaminen finaalissa Hai Hoang on kertonut, että nyt kyseessä olevaan turnaukseen osallistui

10 10 kaveriporukka. He eivät olleet sopineet mitään tai keskustelleet menettelystä. Hai Hoang teki jaoissa ratkaisut itsenäisesti. Tämä ilmenee esimerkiksi jaosta Part 3 kohdassa 21 minuuttia, jossa veljesten olisi kannattanut pelata eri tavalla, jos he olisivat pelanneet yhdessä, koska Nikillä eli kolmannella pelaajalla oli vähemmän pelimerkkejä. Jaossa Part 3 kohdassa 26 minuuttia Hai halusi pelata varman päälle kuten yleensäkin. Hän pelasi samalla tavalla veljeään vastaan kuin muitakin finaalissa. Vastustaja vaikuttaa pelitapaan ja Hai Hoang tuntee Nokin pelityylin, mutta ei ollut pelannut Nikiä vastaan. Noki Hoang on kertonut, että hänellä ei ollut kokemusta peleistä, joissa on vähän pelaajia. Hän oli juonut punaviiniä ja oli humalassa. Tämä oli vasta toinen turnaus, jossa hän pelasi. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti hän arveli, että Hailla oli parempi käsi, enää hän ei pelaisi kuten tässä jaossa. Jaossa Part 2 kohdassa 14 minuuttia hän ei osannut ottaa huomioon chip leadiä ja arveli, että vastustajalla on parempi käsi. Jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54 minuuttia syy siihen, että Noki ei korottanut, ei ollut se, että Hai olisi voinut pudota. Noki ei halunnut ottaa riskiä, vaan valitsi turvallisen vaihtoehdon. Hänellä oli hyvä tuuri turnauksessa. Jukka Räsänen on kertonut, että peliä valvotaan pelitilassa katsomalla, koko henkilökunta tekee tätä. Räsänen oli vaihtelevasti valvojana finaalihuoneessa, hän oli ainakin viimeiset pari tuntia paikalla. Viereisessä huoneessa oli vaihtelevasti tunnettuja pokeriammattilaisia kommentoimassa netissä livenä lähetettyä finaalia. Räsänen näki yhdessä tilanteessa Nokin luovuttamat kortit ja meni varmistamaan viereisestä huoneesta näkikö oikein. Hän sai vahvistuksen ja tiedon, että peli ei ollut edennyt ihan normaalisti. Päätettiin, että pelataan finaali ja katsotaan sitten nauhalta. Kun veljekset enää olivat jäljellä, he ilmoittivat, että jakavat rahat ja Noki on voittaja. Räsänen katsoi kuvamateriaalin läpi ja kirjoitti raportin, jonka perusteella kantajien suoritukset hylättiin. Myös Juha Helppi katsoi nauhan. Finaalipöydässä veljekset pelasivat muita vastaan eri tavalla kuin toisiaan vastaan. He välttelivät joutumasta toisiaan vastaan isoihin potteihin. Pelissä on iso etu siitä, jos kaksi pelaajaa niin sanotusti suojelee toisiaan. Chip dumpingissa luovutetaan pelin kautta pelimerkkejä toiselle. Kun ollaan kahdestaan jäljellä jaossa se, jolla on enemmän pelimerkkejä luopuu pelistä toisen pelaajan hyväksi. Yhdessä jaossa tämä täyttyy. Soft play tarkoittaa sitä, että tiettyä vastustajaa vastaan pelataan 'pehmeästi' eli vältellään panosten kasvamista ja sitä, että toinen voisi pudota. Veljekset pelasivat näin. Päätös hylkäämisestä on tehty koko finaalin perusteella. Pelit jotka selkeimmin näyttävät suunnan on kirjattu. Myös sellaisia jakoja löytyy, joissa ei ole yhteispeliä, esimerkiksi Part 3 kohdassa 21 minuuttia. Juha Helppi on kertonut osallistuneensa kyseiseen turnaukseen pelaajana ja pudonneensa ennen finaalipöytää. Hän kommentoi osaa finaalia ja on nähnyt koko finaalin. Jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54

11 11 minuuttia on poikkeuksellista se, että Noki miettimättä yhtään ja perusteetta sököttää heti Hain perään (eli ei laita lisää pelimerkkejä). Kyse on soft playstä. Jaossa Part 2 kohdassa 27 minuuttia Noki pelaa täysin erilailla kuin normaalisti kasinolla ja tekee ratkaisun, jota kukaan ei tuossa tilanteessa tekisi. Hänellä on keskivertoa parempi käsi, jonka hän kippaa, vaikka hänen olisi pitänyt korottaa. Kyseessä on chip dumping ja soft play. Jaossa Part 2 kohdassa 2 tuntia on esimerkki siitä, miten Noki pelaa Nikiä eli pöydän kolmatta pelaajaa vastaan. Tästä jaosta voi havaita, että Noki tietää miten pitäisi pelata eli laittaa painetta pienelle stäkille (sille, jolla on vähän pelimerkkejä). Jako Part 3 kohdassa 26 minuuttia on esimerkki soft playstä. Hai tuskin tekee näin enää koskaan tai ketään muuta vastaan. Näin hyvää floppia osuu harvoin eikä tässä tilanteessa olisi ollut muuta vaihtoehtoa kuin pelata kaikki. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti on kyseessä chip dumping. Nokilla on hyvä käsi, mutta hän heittää kortit pois. Jos Noki olisi maksanut, Hai olisi luultavasti pudonnut. Normaalisti Noki olisikin pelannut niin. Noki olisi voittanut käden noin 80 %:lla todennäköisyydellä. Jaossa Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia on kyse soft playstä ja chip dumpingista, johon molemmat osallistuvat. Peli on selvästi sääntöjen vastaista. Jako Part 3 kohta 21 minuuttia on ainoa kohta kuuden tunnin videosta, jossa Noki ja Hai pelaavat toisiaan vastaan. Myöskään jaossa Part 2 kohdassa 14 minuuttia ei ole soft playtä tai chip dumpingia. Jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia on esimerkki Nikin erikoisesta pelistä, hän yritti ehkä bluffia. Jos tässä jaossa Noki ja Hai olisivat olleet vastakkain, Helppi olisi arvioinut tämän chip dumpingiksi. Kaiken kaikkiaan chip lead antaa pelissä edun, jota Noki ei käyttänyt, koska ei halunnut pudottaa veljeään. Aki Pyysing on todennut, että jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54 minuuttia perustelematonta on se, että riverissä ei mietitä lainkaan, sökötetään vaan. Tämä on osoitus siitä, ettei haluta pelata toisiaan vastaan, ei haluta, että Hain vähemmät merkit menevät Nokille. Jako Part 2 kohdassa 27 minuuttia on osoitus chip dumpingista. Noki reissaisi näillä korteilla aina, ellei Hai olisi vastassa. Jako Part 2 kohdassa 2 tuntia on osoitus siitä, että osataan pelata. Noki pelasi paremmalla kädellä aiemmin eri tavalla Haita vastaan, hänellä oli parempi positio ja paremmat kortit. Jako Part 3 kohdassa 26 minuuttia on jako, joka yksin riittäisi osoittamaan työkseen Omaha-turnauksia pelaavalle soft playn. Tällaista osumaa ei kukaan luovuta, ellei kyseessä ole soft play ja Hai on hyvä pokerinpelaaja. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti on kyseessä chip dumping ja soft play. Noki ei voi maksaa, koska Hai voi tippua. Noki olisi tässä tilanteessa aina maksanut, ellei vastassa olisi Hai. Viimeinen päätös eli luovutus on täysin epänormaali. Jaossa Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia kyseessä on soft play. Jaossa pelataan eri tavalla kuin jos joku muu olisi vastassa. Jaossa Part 3 kohdassa 18 minuuttia on Hain normaali peli, koska Niki on vastassa. Hänellä on heikompi käsi nyt kun aiemmin, kun hän pelasi eri tavalla. Merkkejä on suhteellisesti ottaen saman verran molemmissa jaoissa. Kaiken kaikkiaan molemmat veljekset pelasivat sääntöjen vastaisesti. Hai pelasi hyvää soft playtä,

12 12 Noki välillä huonommin. Jako Part 3 kohdassa 21 minuuttia ei ole linjassa muun pelin kanssa, mutta Noki pelaa soft playta välillä huonommin. Arvio perustuu 6 tunnin kokonaisuuteen, luonnollisesti välillä on pelattu normaalistikin. Pyysing toivoi ennen koko 6 tunnin nauhoituksen katsomista, että olisi väärässä. Pyysing ei väitä, että jotain olisi sovittu, mutta väittää, että peli on erilaista kuin pitäisi olla Omaha-turnauksessa. Normaalia on, että isot stäkit väistelevät toisiansa, mutta normaalia ei ole, että kipataan vastustajasta riippuen käsiä. Aarno Kiveliö on kertonut, että Hai on pelaajana tiukka eikä tee paljon virheitä. Noki on heikompi ja intuitiivisempi pelaaja, joka tekee välillä isoja virheitä. Kolmas pelaaja Niki on Nokin tavoin harrastelijapelaaja, joka tekee ajoittain isoja virheitä. Jako Part 1 kohta 1 tunti 54 minuuttia sopii Nokin pelityyliin. Jako ei välttämättä ole kyseenalainen, vaikka olisi voitu pelata toisinkin. Selostajat eivät ole asettuneet harrastajapelaajan aivoihin. Pelaajat välttelevät stressiä ja pelaavat heikosti. Jossain määrin on merkitystä sillä, miten nopeasti päätöksenteko tapahtuu. Jako Part 2 kohdassa 27 minuuttia on irralleen otettuna pahannäköinen jako. Peli on huonoa, johtuiko sitten siitä, että vastassa on veli. Käsi on kyseenalainen. Jako Part 2 kohdassa 16 minuuttia ilmentää heikkoa peliä lähes kaikilta. Jako Part 3 kohdassa 21 minuuttia on normipeliä. Jaossa Noki panee Hain taistelemaan turnauselämästään. Jako sotii muita jakoja ja väitettyä soft playtä vastaan. Jaossa Part 3 kohta 26 minuuttia on Hain pelivirhe. Kiveliö näkee tässä vaihtoehtoja soft playlle. Hain peli on arka, muttei tuomittava. Selostajat ajattelevat pokerimatemaattisesti oikein ja miten pitäisi tehdä. Jako Part 3 kohta 1 tunti on suurinta kohua aiheuttanut jako, joka haiskahtaa soft playltä, jos sen irrottaa kokonaisuudesta. Ilmeisesti kyseessä on Nokilta vahinkoreissu, hän otti vahingossa tällaiset pelimerkit, koska ne olivat väärässä järjestyksessä pinossa, vaikka yritti maksaa. Pokerimatemaattisesti kyseessä on potti, jossa pitäisi maksaa. Käsi on pahannäköinen. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti 33 minuuttia voisi olla kyseessä soft play tai varovainen peli Nikin ja Hain välillä. Jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia ilmentää Nokin heikkoa pelaamista ja arkuutta. Jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia on Nikin epätoivoinen liike, joka voisi olla chip dumpingia. Kokonaisuutena arvioiden Kiveliö ei pysty sanomaan, onko kyseessä soft play, kyseessä on sekava esitys amatööripelaajilta. Soft playn ja vain heikon pelaamisen ero on hiuksenhieno. Finaalissa kaikki kolme pelaajaa pelasivat heikosti. Johtopäätökset Riitaista asiassa on, onko RAY ollut oikeutettu hylkäämään kantajien pelisuoritukset ilmoittamillaan perusteilla. Riitaista on myös, onko Hai Hoangin ja Sy Ngoc Hoangin menettelyjä arvioitava eri tavoin chip dumpingin osalta.

13 13 RAY:n hylkäyspäätöksessä (kantajien todiste 1 asioissa L 13/7425 ja 7666) on todettu, että Hoang Sy Ngoc:n ja Hoang Hai:n pelityyli toisiaan vastaan eroaa oleellisesti heidän tyylistään pelata muita pelaajia vastaan. Päätöksessä on katsottu heidän pelanneen pelisääntöjen vastaisesti suojaamalla toistensa turnauspisteitä, varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta (ns. soft play). Vielä on todettu heidän pelaamisessaan toisiaan vastaan olleen kyseessä turnauspisteiden siirtäminen toiselle pelaajalle (ns. chip dumping). Käräjäoikeus toteaa lähtökohtaisesti, että RAY:llä on asiassa näyttötaakka siitä, että sillä on ollut oikeus hylätä kantajien pelisuoritus ja jättää palkintorahat maksamatta. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan arvioinnissa on olennaista se, ovat veljekset pelanneet toisiaan vastaan perusteetta eri tavalla kuin muita pelaajia vastaan eli lähinnä jättäneet pelaamatta toisiaan vastaan. RAY:n Poliisihallitukselle antamassa lausunnossa (kantajien todiste 2 asioissa L 13/7425 ja 7666) on mainittu livetallenteen kohdat, joista ilmenee erityisesti kantajien hylkäämisen perusteena oleva pelaaminen. Mainitut kohdat ovat Part 1 kohdassa 1 h 54 min, Part 2 kohdassa 27 min, Part 2 kohdassa 2 tuntia, Part 3 kohdassa 26 min, Part 3 kohdassa 1 h, Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 min ja Part 3 kohta 18 min. Nämä livetallenteen kohdat on katsottu myös käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Lisäksi on katsottu tallenteen eräitä muita kohtia. Todistajista Helppi, Pyysing ja Kiveliö ovat käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kommentoineet yksittäisiä jakoja. Todistajien asiantuntijuuden osalta käräjäoikeus toteaa, että kaikki pokeriasiantuntijan ominaisuudessa kuullut henkilöt eli Juha Helppi, Aki Pyysing ja Aarno Kiveliö ovat kertoneet olevansa pokeriammattilaisia, pelanneensa paljon Omaha-turnauksissa eli vastaavissa turnauksissa kuin nyt kyseessä oleva turnaus ja pelanneensa paljon sekä Hai Hoangin että Noki Hoangin kanssa. Käräjäoikeus toteaa, että kaikki kolme ovat näin arvioituna asiantuntijoita sekä yleisesti pokeriturnauksissa pelaamisen että kantajien pokerinpelaamisen osalta. Helpin ja Pyysingin mukaan jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54 minuuttia on poikkeuksellista se, että siinä Noki ei mieti yhtään ennen kuin sököttää heti Hain perään. Kyseessä on molempien mielestä soft play. Jaon Part 2 kohdassa 27 minuuttia osalta Nokin pelaamisen voi selittää molempien mielestä ainoastaan se, että Hai on vastassa. Kyseessä on molempien mielestä soft play ja Helpin mukaan myös chip dumping. Jako Part 3 kohdassa 26 minuuttia on jako, joka Pyysingin näkemyksen mukaan riittäisi yksin osoittamaan soft playn. Myös Helppi on tästä jaosta todennut, että Hai tuskin pelaa näin enää koskaan tai ketään muuta vastaan. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti on molempien mukaan kyseessä chip dumping. Jaossa Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia on

14 14 kyseessä Helpin mukaan chip dumping sekä Helpin ja Pyysingin mukaan soft play. Jako Part 2 kohdassa 2 tuntia, jossa Noki pelaa Nikiä eli pöydän kolmatta pelaajaa vastaan, osoittaa Helpin ja Pyysingin mukaan sen, että Noki osaa halutessaan pelata oikein pokeria. Jako Part 3 kohdassa 18 minuuttia on vastaavasti Pyysingin mukaan Hain normaalia peliä, kun Niki on vastassa. Jako Part 3 kohta 21 minuuttia on Helpin mukaan ainoa kohta kuuden tunnin videosta, jossa Noki ja Hai pelaavat toisiaan vastaan. Pyysingin mukaan tuo jako ei ole linjassa muun pelin kanssa, mutta Noki pelaa soft playtä välillä huonommin. Helppi on todennut, että myöskään jaossa Part 2 kohdassa 14 minuuttia ei ole soft playtä tai chip dumpingia ja jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia on esimerkki Nikin erikoisesta pelistä. Helppi ja Pyysing ovat kertoneet, että heidän arvionsa veljesten pelistä perustuu koko 6 tunnin nauhoituksen katsomiseen. Helppi, Pyysing ja Räsänen ovat kertoneet olleensa kokonaisuuden perusteella täysin vakuuttuneita siitä, että veljekset ovat pelanneet eri tavalla toisiaan kuin muita pelaajia vastaan. Räsänen on kertonut, että päätös hylkäämisestä on tehty koko finaalin perusteella ja pelit, jotka selkeimmin näyttävät suunnan on kirjattu. Pyysing on kertonut, että nähtyään ensin yksittäiset jaot hän toivoi, että koko finaalin katsominen osoittaisi epäilyn vääräksi, mutta kokonaisuuden näkeminen valitettavasti vahvisti hänen näkemystään siitä, että kyseessä oli soft play. Helppi ja Pyysing ovat todenneet, että koska ovat pelanneet molempia veljeksiä vastaan, he tietävät miten veljekset yleensä pelaavat muita vastaan. Veljesten peli toisiaan vastaan on ollut erilaista. Veljekset ovat jättäneet pelaamatta toisiaan vastaan. Kiveliö on todennut, että jaot Part 2 kohdassa 27 minuuttia ja Part 3 kohdassa 1 tunti ovat kokonaisuudesta irrotettuina epäilyttäviä. Sen sijaan jaot Part 1 kohta 1 tunti 54 minuuttia, Part 2 kohdassa 16 minuuttia, Part 3 kohdassa 26 minuuttia ja Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia ilmentävät heikkoa peliä. Jako Part 3 kohta 26 on selitettävissä Hain pelivirheellä ja Part 3 kohta 1 tunti sillä, että Noki reissasi vahingossa. Kiveliö on todennut, että jako Part 3 kohdassa 21 minuuttia on normipeliä, joka sotii muita jakoja ja väitettyä soft playtä vastaan. Jakoja, joissa Niki on pelannut omituisesti, ovat jako Part 3 kohdassa 1 tunti 33 minuuttia ja Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia. Kokonaisuutena arvioiden Kiveliö ei on todennut, että ei pysty sanomaan, onko kyseessä soft play, kyseessä on sekava ja heikko esitys amatööripelaajilta. Noki Hoangin osalta kanne käräjäoikeuden näkemyksen mukaan perustuu siihen, että hänen joissakin jaoissa tekemänsä erikoiset

15 15 ratkaisut ovat johtuneet siitä, että hän on taitamaton ja kokematon pelaaja. Helppi ja Pyysing ovat kuitenkin kertoneet Hain ja Nokin olevan keskivertoa kokeneempia pokerinpelaajia. Haita ja Nokia vastaan pelanneista todistajista vain Kiveliö on kertonut Nokin taitamattomuudesta. Kiveliö on myös selittänyt turnauksen selostajien hämmästystä Nokin ja Hain pelaamisesta sillä, että selostajat eivät ole ymmärtäneet näiden amatööripelaajien tekemiä ratkaisuja. Käräjäoikeus ei pidä tätä todennäköisenä selityksenä selostajien ilmeiselle hämmästykselle. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan Kiveliön kertomuksen luotettavuutta heikentää hänen ilmeinen yrityksensä keksiä muita mahdollisia varsin monimutkaisia ja epäuskottaviakin selityksiä Nokin pelillisille ratkaisuille kuin soft play. Käräjäoikeudelle on muodostunut käsitys, että Kiveliö ei kaikilta osin itsekään ole pitänyt näitä vaihtoehtoisia selityksiä erityisen todennäköisinä. Yleisesti ottaen vaikuttaa käräjäoikeuden näkemyksen mukaan epätodennäköiseltä, että Noki on ollut niin taitamaton, humalassa ja taipuvainen isoihin virheisiin kuin on väitetty ottaen huomioon, että hän on ollut turnauksen finaalipöydässä. Käräjäoikeus toteaa, että RAY:n hylkäyspäätös perustuu useaan yksittäiseen jakoon ja lisäksi Räsänen, Helppi ja Pyysing ovat todenneet, että heidän käsityksensä perustuu nimenomaan koko 6 tunnin finaalin katsomiseen. Helppi ja Pyysing ovat todenneet, että 6 tunnin finaaliin sisältyy myös jakoja, joissa ei ole todettavissa soft playtä tai chip dumpingia. Ainoa veljesten yhteistyötä vastaan puhuva jako on heidän kertomansa mukaan Part 3 kohta 21 minuuttia. Käräjäoikeus toteaa, että yksin tämä jako ei osoita väitettä veljesten yhteen pelaamisesta vääräksi. Hai Hoangin osalta on väitetty, että ainakaan hän ei ole ollut osallisena. Käräjäoikeus katsoo Helpin ja Pyysingin kertomusten osoittavan, että myös Hai on ollut osallisena soft playhin ja chip dumpingiin. Käräjäoikeus toteaa edellä esitetyn perusteella, että kantajat ovat pelanneet sääntöjen vastaisesti ja RAY:llä on RAY:n rahapelien sääntöjen 6.1 kohdan sekä turnauksen sääntöjen nojalla ollut oikeus hylätä kantajien pelisuoritus. RAY on menetellyt sääntöjen ja arpajaislain 13 c :n sille asettaman velvoitteen mukaisesti. RAY:llä on velvollisuus huolehtia siitä, että peli on tasapuolista ja oikeudenmukaista. Käräjäoikeus toteaa, että RAY:llä ei sääntöjen mukaan ole ollut velvollisuutta huomauttaa kantajien menettelystä pelin aikana tai kuulla kantajia ennen päätöksen antamista. Kanne on hylättävä. Oikeudenkäyntikulut Kantaja on hävinnyt asian. Kantaja on vedonnut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 :ään ja 8 a :ään ja vaatinut, että osapuolet vastaavat

16 16 omista kuluistaan. Kantaja on todennut, että oikeudenkäynnin syy on ollut se, että julkisoikeudellinen organisaatio RAY ei ole antanut perusteltua päätöstä ja asia on joka tapauksessa ollut oikeudellisesti epäselvä. Käräjäoikeus toteaa, että RAY on antanut asiassa päätöksen (kantajien todiste 1 asioissa L 13/7425 ja 7666). RAY on antanut Poliisihallitukselle lausunnon (kantajien todiste 2 asioissa L 13/7425 ja 7666), jonka liitteenä on ollut stream-tallenne ja jossa on lueteltu yksittäiset jaot, joihin erityisesti on viitattu. Käräjäoikeus toteaa, että kantajille on annettu perusteltu päätös. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 ei käräjäoikeuden näkemyksen mukaan sovellu tähän tilanteeseen. Asia voi olla oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a :ssä tarkoitetulla tavalla oikeudellisesti epäselvä esimerkiksi silloin, kun kirjoitetussa laissa on aukko, ennakkoratkaisua ei ole, oikeuskirjallisuudessa ei ole selkeitä kannanottoja eikä ylipäänsä ole selvää kuinka riitaan liittyvä oikeuskysymys olisi ratkaistava. Asian oikeudellinen epäselvyys ei tarkoita jutun näyttö- tai tosiasiakysymysten epäselvyyttä tai vaikeutta. Käräjäoikeus on edellä todennut, että asiassa ratkaistava olennainen kysymys on ollut, ovatko kantajat pelanneet tavalla, joka on oikeuttanut RAY:n hylkäämään heidän pelisuorituksensa eli kantajien ja RAY:n välisen sopimuksen vastaisella tavalla. Käräjäoikeus toteaa, että kyseessä ei ole oikeuskysymys, vaan ratkaisu liittyy näytön arviointiin. Siten myöskään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a ei sovellu tähän tilanteeseen. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus asiassa määräytyy käräjäoikeuden käsityksen mukaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 :n pääsäännön mukaan eli asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. RAY:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään euroa/kantaja (ilman alv). Kantajat ovat paljoksuneet käytettyä tuntiveloitusta 300 euroa/tunti sekä käytettyä työmäärää. Käräjäoikeus toteaa, että käytetty tuntiveloitus 300 euroa/tunti on kohtuullinen ja tavanomainen. Työmäärän osalta on otettava huomioon, että käräjäoikeus on todennut vastaajalla olevan näyttötaakka asiassa siltä osin, että RAY:n on näytettävä, että sillä on ollut peruste hylätä kantajien pelisuoritus ja jättää palkinnot maksamatta. Käräjäoikeus toteaa, että vastaajan asiamiehen käyttämä tuntimäärä 70 tuntia on näyttötaakan huomioon ottaen perusteltu ottaen huomioon, että kantajien asiamiehen käyttämä tuntimäärä 56,25 tuntia. Palkkion kokonaismäärä yhteensä euroa on tämän riita-asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen.

17 17 Tuomiolauselma Kanne hylätään. Hai Hoang velvoitetaan korvaamaan Raha-automaattiyhdistyksen oikeudenkäyntikulut eurolla korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä. MUUTOKSENHAKU Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. käräjätuomari Mia Vuorinen

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 3571 Antamispäivä 31.12.2010 Diaarinrot S 08/3051 S 08/3053 S 08/3055 S 08/3057 RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA I (S 08/3051) Helsingin käräjäoikeus 16.10.2008 nro

Lisätiedot

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2/1 TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa Puheenjohtaja: Määräaikainen laamanni Asiana: Markku Räty 24.6.2004 R 03/2534 Lautamiehet: Timo Kalske, Seija Maskulin ja Jouko Suvensalmi

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI 1 HELSINGIN KARAJAOIKEUS 4.osasto TUOMIO Annettu kansliassa 12/11423 karajatuomari Mitja Korjakoff 13.3.2012 l11/24375 Kantaja Vastaaja/Hakija Asia Vireille ASIAN TAUSTA KANNE Vaatimukset Directa Oy 1530206-0

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/11767 1 5/2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: 2.12.2011 R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym. L.U m U*f> P^L 1 & LA 'N UD!^/V/'U?U HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine Käräjätuomari Merja Lahti Käräjätuomari Juha Hartikainen TUOMIO Annettu kansliassa 28.4.2014 Kello 13.00 14/18861

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 1. Pos.3 Valituksenalaiset päätökset: Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995 nrot 95J4249-95J4251 sekä 24.7.1995

Lisätiedot

Lääketieteellisen lausunnon merkityksestä oikeudellisessa päätöksenteossa

Lääketieteellisen lausunnon merkityksestä oikeudellisessa päätöksenteossa Pirjo Aaltonen Lääketieteellisen lausunnon merkityksestä oikeudellisessa päätöksenteossa 1. Johdanto Tuomioistuimen on riita-asiassa perustettava ratkaisunsa asiassa esitettyyn selvitykseen. Oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

------------------------------ Pos. 17.1 Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja

------------------------------ Pos. 17.1 Oikeudenkäynti mm: Ihmisoikeussopimuksen julistamasta syyttömyysolettaman asemasta; virkamiesten ja 17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus syyttömyysolettama. Verotarkastajat suostuttelevat V. Kuusistoa valehtelemaan. HML Käräjäoikeuden käsittely v.1996 - Hovioikeuden päätös sekä valituslupahakemus

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien

Vuosilomalain (162/2005) soveltaminen freelance-kääntäjien TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1420-06 Mikonkatu 4, PL 34 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 14.12.2006 21/2005 Lausunnonpyytäjä: Asia: Työnantaja: Asianosainen: Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Vuosilomalain

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

käräjätuomari Juha Fredriksson Jaakko Ojanne, Eija Tuononen, Mikael Vakkari Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi

käräjätuomari Juha Fredriksson Jaakko Ojanne, Eija Tuononen, Mikael Vakkari Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12/6297 Osasto 5/9 Annettu kansliassa Täysilukuinen kokoonpano Asiano: 12.7.2012 R 12/2300 1 Puheenjohtaja Lautamiehet Syyttäjä Vastaaja(t) käräjätuomari Juha Fredriksson

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot