ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/ osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/15497 2.15 osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen 22.9.2014 L 13/7425. Raha-automaattiyhdistys RAY 0201918-6"

Transkriptio

1 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/ osasto Käräjätuomari Mia Vuorinen L 13/7425 Kantaja Vastaaja Asia Hoang, Hai Raha-automaattiyhdistys RAY Riita-asia Vireille TAUSTATIETOA Kantaja on veljensä kanssa osallistunut Casino Helsingiltä ostamallaan turnauslipulla kasinolla järjestettyyn Midnight Sun / SM-Omaha Pot Limit Freezeout pokeriturnaukseen. 81:stä osallistujasta kuusi pelaajaa oli päässyt mukaan turnauksen finaaliin. Turnauksen sääntöjen mukaisesti voittajan on tullut saada palkintona euroa ja toiseksi sijoittuneen euroa. Asiat L 13/7425 ja L 13/7666 on käsitelty yhdessä. Asiassa L 13/7425 on kantajana Hai Hoang sekä vastaajana RAY ja asiassa L 13/7666 kantajana Sy Ngoc Hoang ja vastaajana RAY. KANNE Vaatimukset Kantaja on vaatinut, että vastaaja velvoitetaan maksamaan kantajalle euroa korkolain 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen lukien ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut asiassa 6.707,80 eurolla (sis alv) laillisine korkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antopäivästä lukien. Kantaja on vielä vaatinut, että jos käräjäoikeus katsoo asiassa L 13/7666 RAY:n olleen oikeutettu hylkäämään Sy Ngoc Hoangin pelisuorituksen, että RAY velvoitetaan korvaamaan kantajalle ensimmäisen ja toisen palkinnon erotuksena euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen lukien. Perusteet RAY on keskeyttänyt turnauksen tilanteessa, jossa turnauksessa on ollut kantajan lisäksi enää mukana hänen veljensä Hoang Sy Ngoc. Kantaja on keskeyttämishetkellä ollut turnauksessa toisena.

2 2 RAY on turnauksen keskeyttämisen jälkeen antanut asiassa päivätyt kirjalliset hylkäämispäätökset, joiden päätösten mukaisesti kantajan ja hänen veljensä pelisuoritukset on hylätty. RAY on jakanut turnauksen ensimmäisen ja toisen palkinnon turnauksesta ennen sen keskeyttämistä pudonneille pelaajille. RAY:n tekemä hylkäyspäätös on ollut virheellinen ja vastoin kantajan ja RAY:n välistä pelisopimusta sekä pelin sääntöjä. RAY on pelisopimuksen rikkomisen ja pelisuorituksen virheellisen hylkäämisen johdosta velvollinen korvaamaan kantajalle hänen menettämiään palkintorahoja vastaavana määränä yhteensä euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen turnauksen päättymispäivästä (= palkintorahojen maksupäivä) lukien. Mikäli Sy Ngoc Hoangin pelisuoritus hylätään asiassa L 13/7666, nousee Hai Hoang turnauksen kakkossijalta turnauksen voittajaksi. Tällöin Hai Hoang on oikeutettu saamaan itselleen kakkossijan palkintorahojen lisäksi myös voittajan ja kakkossijan palkintorahojen erotuksen. RAY on velvollinen näyttämään, että hylkäysperusteet ovat sääntöjen mukaan olleet olemassa voidakseen pidättäytyä palkintorahojen maksamisesta. Kantaja ei ole menetellyt RAY:n väittämällä tavalla (väitteet koskien soft playta tai chip dumpingia). Hylkäystä koskevan päätöksen perustelut Hylkäyspäätöksen perusteluissa on ilmoitettu, että kantaja ja hänen veljensä ovat pelanneet pelisääntöjen vastaisesti suojaamalla toistensa turnauspisteitä, varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta (ns. soft play) ja että heidän pelaamisessaan toinen toisiaan vastaan on ollut kyseessä turnauspisteiden siirtäminen toiselle pelaajalle (ns. chip dumping). Mainittu 'chip dumping'-menettely on kielletty RAY:n rahapelien sääntöjen sääntökohdan 6 mukaan. Sääntökohdassa on todettu menettelyn osalta: 'Turnauspisteiden siirtäminen tai ostaminen ja myyminen pelaajien kesken on kielletty. Jos pelaajan huomataan rikkoneen tätä sääntöä, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Hylkäyspäätöksessä ei ole yksilöity millään tavalla sitä, mihin yksittäisiin pelitapahtumiin päätöksen perusteena esitetty chip dumping-menettely olisi perustunut. Kantajaa tai hänen veljeään ei ole huomautettu pelin aikana väitetystä sääntöjenvastaisesta menettelystä eikä kuultu ennen päätöksen antamista.

3 3 RAY:n poliisihallitukselle toimittamat lisäperustelut RAY on täydentänyt ratkaisuaan väittämällä, että kantajan veli olisi siirtänyt hänelle turnauspisteitään. RAY ei ole tässä lausunnossa edes väittänyt, että kantaja olisi siirtänyt turnauspisteitä veljelleen. Mikäli katsottaisiin vastoin kantajan käsitystä, että kantajan veli olisi vastoin sääntöjä siirtänyt turnauspisteitä kantajalle, ei kantajaa voida tällä perusteella hylätä. RAY:n vetoaman sääntökohdan 6.1 tulkinta Asiassa voi olla merkitystä vain sillä, onko kantaja sääntökohdassa 6.1 tarkoitetulla tavalla siirtänyt turnauspisteitä veljelleen. Väitteillä soft playsta ei siten voi olla merkitystä asiassa. RAY:n vetoama sääntökohta koskee yksinomaan chip dumpingia. Sääntökohta kieltää sanamuotonsa mukaan pelaajien välisen kaupankäynnin turnauspisteistä sekä myös turnauspisteiden vastikkeettoman siirtämisen toiselle pelaajalle. Ensisijaisesti sääntökohta viittaa yksittäisten jakojen ulkopuolella tapahtuvaan pelimerkkien siirtämiseen pelaajalta toiselle. Sääntökohdan soveltaminen yksittäisiin jakoihin edellyttää, että molemmat osapuolet, joiden välillä kaupankäyntiä / turnauspisteiden siirtoa tapahtuu, toimivat tietoisesti ja että osapuolten tarkoituksena on nimenomaan siirtää yksittäisissä jaoissa turnauspisteitä toiselle. Sääntökohta ei koske miltään osin kasinon viittamaa soft playta puhumattakaan siitä, että sääntökohta koskisi peliteoreettisesti huonoa peliä. Soft play tai huono peli ei miltään osin muodosta hylkäysperustetta. Oikeuskäytännön mukaan epäselviä sääntöjä on tulkittava pelinjärjestäjän vahingoksi (KKO 2011:13). Väitetty turnauspisteiden siirto Finaalipöytää on tauot mukaan lukien pelattu noin seitsemän tuntia. Selvää on, että ko. ajanjaksona pelattuihin jakoihin sisältyy myös lukuisia sellaisia jakoja, joita ei välttämättä ole pelattu pokeriteoreettisesti täysin optimaalisesti. RAY:n yksilöimät perusteet ja jaot eivät kerro mitään väitetystä soft play-pelistä puhumattakaan sääntöjen vastaisesta turnauspisteiden siirtämisestä. VASTAUS Vaatimukset Vastaaja on vaatinut, että kanne hylätään ja kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut eurolla korkolain 4

4 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä. Kyseessä on ollut Hai Hoangin ja Sy Ngoc Hoangin yhteispeli, joten myös lisävaatimus siitä, että Hai Hoangille tulisi maksaa ensimmäisen ja toisen palkinnon erotus, jos vain Sy Ngoc Hoangin kanne hylätään, kiistetään. Perusteet Kantaja on osallistuessaan pokeriturnaukseen allekirjoittanut sitoumuksen, jossa on sitoutunut noudattamaan Casino Helsingin pokeriturnaussääntöjä ja ilmoittanut olevansa tietoinen siitä, että järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin pelin hengen niin edellyttäessä. Kantaja on pokeriturnauksen finaalissa pelannut sääntöjen vastaisesti, joten RAY:llä on sovellettavien sääntöjen mukaan ollut oikeus tehdä hylkäämispäätös. Casino Helsinki ei ole keskeyttänyt finaaliturnausta, vaan kantaja ja hänen veljensä ovat ilmoittaneen keskeyttävänsä finaalin ja jakavansa palkintorahat keskenään. Kun finaalipeli oli jo kantajan ja hänen veljensä päätöksen myötä päättynyt, Casino Helsingin pelinvalvoja on ilmoittanut, että sijojen 1 ja 2 palkintorahat jäädytetään ja voitonmaksu keskeytetään selvityksen ajaksi. Casino Helsinki on ilmoittanut, että oikeudenmukaisen ratkaisun ja pelaajien oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi finaalipelin sääntöjenmukaisuus tarkistetaan. Tästä ratkaisusta on ilmoitettu pelaajille välittömästi ja seuraavana päivänä Casino Helsinki on tiedottanut asiasta. Pelinjärjestäjän toimesta oli tiedotteessa mainitun mukaisesti herännyt epäilys sääntöjen vastaisesta pelaamisesta siinä vaiheessa, kun kolme pelaajaa oli jäljellä finaalissa. Turnausfinaalin aikana pelinvalvoja oli huomauttanut kantajaa ja hänen veljeään vieraan kielen käytöstä. RAY:n toiminta ja säännöt Sisäasiainministeriö on arpajaislain 13c :n nojalla voimaan tulleella asetuksella vahvistanut RAY:n rahapelien säännöt. Ko. sääntöihin sisältyy myös pelikasinon pokeripelien ja turnauspelien säännöt. RAY:n rahapelien sääntöjen kohdan 6.1 mukaan 'Turnauspisteiden siirtäminen tai ostaminen ja myyminen pelaajien kesken on kielletty. Jos pelaajan huomataan rikkoneen tätä sääntöä, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin. Jos pelaajan todetaan huijanneen, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Ko. sääntö tarkoittaa sitä, että turnauspisteiden eli pelimerkkien siirtäminen pelaajien kesken pelin aikana, joko yksittäisten jakojen aikana tai niiden välissä, on kiellettyä. Kantajan väite siitä, että

5 5 sääntökohta viittaa ensisijaisesti yksittäisten jakojen ulkopuolella tapahtuvaan pelimerkkien siirtämiseen pelaajalta toiselle, on perusteeton. Ns. chip dumpingin kieltävä em. sääntö koskee nimenomaan myös tilanteita, joissa pelaaja tavalla tai toisella jakojen aikana siirtää pelimerkkejä toiselle pelaajalle. Sääntökohdan 6.1 mukaan Casino Helsingillä on ollut oikeus poistaa pelaaja turnauksesta paitsi silloin, kun pelaaja sääntöjen vastaisesti siirtää turnauspisteitä toiselle pelaajalle, myös silloin kun pelaajan todetaan muutoin huijanneen tai muulla tavalla rikkoneen sääntöjä, taikka muiden vastaavien seikkojen perusteella. RAY:n rahapelien säännöissä on kohdassa 6 todettu myös, että järjestettävän turnauksen ohjeet ovat yleisön nähtävillä pelitilassa. Helsinki Midnight Sun pokeriturnauksen aikana on pokerihuoneessa ollut nähtävillä turnauksen säännöt. Ko. turnauksen sääntöjen sääntökohta 152 turnausmerkkien siirtämisestä vastaa RAY:n rahapelien sääntöjen kohdassa 6.1 olevaa kieltosääntöä. Turnauksen sääntöjen kohdassa 15.7 on sanktioiden osalta todettu: 'Sääntörikkeen tai huonon käytöksen vuoksi pelaajalle voidaan määrätä aikarangaistus, jolloin pelaaja poistetaan pöydästä määrätyksi ajaksi. Pelaaja voidaan myös poistaa turnauksesta, jolloin hänen merkkinsä poistetaan pelistä.' Kantaja on osallistuessaan ko. pokeriturnaukseen sitoutunut noudattamaan edellä kuvattuja sääntöjä. RAY:llä on ollut toimivalta tehdä päätös, jolla sääntöjä rikkoneet pelaajat poistetaan turnauksesta. Casino Helsingin päätös Casino Helsinki on finaalin jälkeen selvittänyt asiaa mm. analysoimalla kuvatallenteet finaalista ja sen perusteella tullut siihen tulokseen, että finaalipelissä on rikottu sääntöjä. Kuvatallenteesta ilmenee selvästi, että kantajan ja hänen veljensä pelaamisessa on ollut kyse sääntöjen vastaisesta turnauspisteiden siirtämisestä toiselle pelaajalle eli ns. chip dumpingista. Casino Helsingin päivättyjen päätösten mukaan kantajan ja hänen veljensä pelisuoritukset on hylätty ja muiden turnaukseen osallistuneiden ja siinä sijoittuneiden pelaajien loppusijoitus on muuttunut kahdella sijalla ylemmäs. Päätöksessä on todettu, että kantaja on pelannut pelisääntöjen vastaisesti, ja että hänen ja hänen veljensä pelaamisessa toisiaan vastaan on kyseessä turnauspisteiden siirtäminen toiselle pelaajalle (ns. chip dumping). Päätöksen mukaan heidän on myös katsottu pelanneen pelisääntöjen vastaisesti suojaamalla toistensa turnauspisteitä ja varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta (ns. soft play). Päätös on perustunut pelinvalvojan ja järjestäjän livekuvauksen perusteella pelin aikana tekemiin havaintoihin sekä jälkikäteiseen finaalipelin analysointiin kuvatallenteelta.

6 6 Kantaja ja hänen veljensä ovat pokerifinaalissa pelanneet siten, että ovat vältelleet toistensa pudottamista ja pelimenettelyllään siirtäneet toisilleen turnauspisteitä. Kantaja ja hänen veljensä ovat finaalissa pelanneet siten, että ovat vältelleet tilanteita, joissa toinen heistä voittaisi heistä pienemmän pelimerkkimäärän omaavalta pelimerkkejä tai voisi pudottaa toisen turnauksesta. Finaalipöydän kolmatta pelaajaa vastaan he ovat pelanneet suuremmalla riskillä ja ovat panostaneet heikommilla käsillä kuin toisiaan vastaan. Toisiaan vastaan he ovat pelanneet selvästi varovaisemmin ja välttäneet tilanteita, joissa ajautuvat isoon pottiin toisiaan vastaan. Tämä on ilmennyt myös siten, että kantaja ja hänen veljensä ovat tehneet päätöksiä toisiaan vastaan pelatessaan huomattavasti nopeammin kuin tilanteissa, joissa he ovat pelanneet muita pelaajia vastaan. Ns. chip dumpingia koskevat säännöt kieltävät myös sen, että pelaaja jakojen aikana pelaa siten, että hän menettelyllään siirtää pelimerkkejä toiselle pelaajalle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että hänellä on jaossa hyvä käsi, mutta siitä huolimatta luopuu pelistä, jotta toinen pelaaja saa hänen pelimerkkejään. Kantajan ja hänen veljensä pelaamisessa finaalipelissä on ollut kyse sääntöjen vastaisesta chip dumpingista. Kantaja on veljensä kanssa osallistunut sääntöjen vastaiseen menettelyyn ja myötävaikuttanut sääntöjen vastaiseen turnauspisteiden siirtämiseen. Näin ollen myös kantaja on rikkonut chip dumpingia koskevaa sääntöä. Myös ns. soft play -pelaaminen on oikeuttanut Casino Helsingin tekemään hylkäämispäätöksen, vaikkakaan soft playta ei ole nimenomaisesti kielletty säännöissä. RAY:n rahapelien sääntöjen mukaan Casino Helsingillä on oikeus poistaa pelaaja turnauksesta myös, mikäli pelaajan todetaan muutoin huijanneen pelissä, tai muiden vastaavien seikkojen perusteella. Turnauksesta poistaminen ei siten edellytä nimenomaista sääntörikkomusta. Kantaja on joka tapauksessa finaalissa veljensä kanssa pelannut ns. soft playta, mikä pokerissa yleisesti katsotaan kielletyksi ja on vastoin pokerin yleisiä periaatteita. Näin ollen vaikka katsottaisiin, että kantajan ja hänen veljensä menettelyssä ei ole ollut kyse sääntöjen vastaisesta pelimerkkien siirtämisestä toiselle pelaajalle, RAY:llä on ollut oikeus tehdä ko. hylkäämispäätös. Casino Helsingillä ei ole ollut velvollisuutta kuulla kantajaa ja hänen veljeään ennen hylkäämispäätöstä. TODISTELU Kirjalliset todisteet

7 7 Kantaja 1) RAY:n/kasinon päätös ) RAY:n lausunto poliisihallitukselle Vastaaja 1) Kantajan allekirjoittama sitoumus ) Kuvatallenteet finaalipelistä ) Casino Helsingin pokeriturnaussäännöt Henkilötodistelu Kantaja Vastaaja 1) Hoang Hai todistelutarkoituksessa 2) Hoang Sy Ngoc todistelutarkoituksessa 3) Aarno Kiveliö, pokeriammattilainen 1) Jukka Räsänen, poker manager Casino Helsinki 2) Juha Helppi, pokeriammattilainen, selostanut osan finaalista 3) Aki Pyysing, pokeriammattilainen KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU Perustelut Pokeriturnauksen säännöt Riitaista asiassa on Casino Helsingin pokeriturnaussääntöjen tulkinta. Sisäasiainministeriö on arpajaislain 13 c :n nojalla antanut rahapelien pelisäännöt. RAY:n rahapelien sääntöjen kohdan 6.1 mukaan 'Turnauspisteiden siirtäminen tai ostaminen tai myyminen pelaajien kesken on kielletty. Jos pelaajan huomataan rikkoneen tätä sääntöä, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Lisäksi 'Jos pelaajan todetaan huijanneen, hänet poistetaan turnauksesta ja hänen turnaukseen sijoittamansa rahat jäävät palkintopottiin.' Vastaava ns. chip dumpingia koskeva kielto on Casino Helsingin pokeriturnaussäännöissä. Riidatonta asiassa sinänsä on, että kantajat ovat sitoutuneet noudattamaan Casino Helsingin pokeriturnaussääntöjä (sitoumukset ovat vastaajan todisteina 1 asioissa L 13/7425 ja 7666). Riidatonta asiassa on, että ns. soft playta ei nimenomaisesti ole kielletty säännöissä. Vastaaja on katsonut, että pokerin yleiset periaatteet ja sääntöjen huijaamista koskeva kohta kattavat soft playn. Riitaista on, ovatko säännöt olleet epäselvät ja jos näin on, onko niitä tällöin tulkittava pelinjärjestäjän vahingoksi. Riitaista on myös RAY:n harkintavallan laajuus. Riidattomiksi on kirjattu soft playn ja chip dumpingin määritelmät. Soft play'llä tarkoitetaan pelaamista suojaamalla toistensa turnauspisteitä ja varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta sekä chip dumpingilla tarkoituksellista pelimerkkien siirtämistä toiselle pelaajalle joko pelin

8 8 aikana tahallisesti häviämällä tai pelimerkkien siirtämistä jakojen ulkopuolella. Kantajien pelikokemus ja tietoisuus säännöistä Hai Hoang on kertonut olleensa ravintolatyössä nyt kyseessä olevaan aikaan ja olevansa puoliammattilainen pokerissa. Hän on kertonut aloittaneensa pokerin pelaamisen vuonna Hän on pelannut kasinolla vuodesta 2007 noin kolmena päivänä viikossa sekä viikkoturnauksissa. Hän on opetellut pokeria pelaamalla, kirjoja lukemalla ja videoita katsomalla. Hänen veljensä Sy Ngoc 'Noki' Hoang aloitti pelaamisen myöhemmin ja pelasi vähemmän kasinolla. Hai Hoang ei tiedä mitä on soft play, hän ei ole kuullut käsitettä. Hän tietää mitä on chip dumping. Hän tietää, että yhteispelaaminen on kiellettyä. Sy Ngoc 'Noki' Hoang on kertonut, että hän on kokki ja ravintola-alan yrittäjä, jolla on kaksi ravintolaa. Hänen harrastuksensa on pokeri, josta hän kiinnostui veljensä kautta. Hän aloitti pokerin pelaamisen isossa turnauksessa kasinolla tammikuussa Aluksi Noki Hoang pelasi satunnaisesti Texas Hold'em-pokeria kerran kuukaudessa tai kerran viikossa, hiljalleen enemmän, maksimissaan kaksi kertaa viikossa. Jukka Räsänen on kertonut työskentelevänsä nimikkeellä operations manager Casino Helsingissä. Turnauksissa hän toimii poker managerina. Pelin monitahoisuuden takia kaikkia mahdollisia tilanteita ei voi kirjata. Pelin henkeen sitoutuminen on kansainvälisestikin normaalia. Pelinjärjestäjän velvollisuutena on huolehtia tasapuolisuudesta pelaajien välillä. Kaikki pelaajat ovat tietoisia siitä, että pokeri on yksilölaji, jossa yhteispeli on kielletty. Juha Helppi on kertonut olleensa vuodesta 2002 ammattilaispelaaja pokerissa. Hän on pelannut paljon vastaavia turnauksia Suomessa ja ulkomailla. Hän on pelannut myös kantajien kanssa, mutta ei tunne näitä. Kantajat ovat keskivertoa kokeneempia kasinopelaajia. Helppi on nähnyt Nokin myös ulkomailla turnauksissa muutaman kerran, Haita ei. Chip dumping on nimenomaisesti kielletty säännöissä. Soft play on ilman muuta kielletty ja jo jonkun verran kokenut pelaaja tietää tämän. Peli ei ole tällöin tasapuolista. Säännöissä ei ole lueteltu kaikkea, mutta kaikki mikä ei ole kiellettyä, ei ole sallittua. Kasinolla on oltava harkintavaltaa, tämä suojelee muita pelaajia epärehelliseltä peliltä. Aki Pyysing on kertonut pelanneensa 20 vuotta työkseen pokeria. Hän on osallistunut noin 20 Omaha-turnaukseen. Hän tuntee veljekset ja on pelannut näiden kanssa kymmeniätuhansia jakoja. Hai on pelannut pidempään ja Noki aloittanut muutaman vuoden myöhemmin. Pyysing tietää, miten kantajat pelaavat. Hän ei ollut mukana turnauksessa, mutta oli kasinolla katsomassa peliä. Hän on katsonut 6 tunnin nauhan. Pyysing tuntee pokerin säännöt luultavasti parhaiten Suomessa. Chip dumpingin toteutus on helppoa, jättämällä kamppailematta toista

9 9 vastaan. Soft play on kiellettyä pokerietiikassa ja pokeriyhteisön säännöissä. Chip dumping on sen yksi osa-alue. Yksi pelaaja, yhdet kortit on perustavaa laatua oleva sääntö pokerissa. Kaikki hyvinkin vähän kokeneet tietävät tämän. Kaikki mikä ei ole nimenomaisesti kiellettyä ei ole sallittua. Tästä syystä pokerihuoneen johto tekee lopulliset päätökset. Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu on johdon intressi. Pokerihuoneen säännöt ovat samat kansainvälisesti. Huijaaminen on kiellettyä ja soft play on huijaamista. Aarno Kiveliö on kertonut olevansa pokerinpelaaja ja pelanneensa 15 vuotta pokeria. Hän on pelannut Omahaa satoja turnauksia, pääosin hän pelaa käteispelejä. Hän on pelannut paljon Hain kanssa, lähinnä käteispelejä. Nokin kanssa hän ei ole pelannut niin paljon, mutta kuitenkin kymmeniä ellei satoja tunteja. Soft playllä tarkoitetaan sitä, että pelaaja ei esimerkiksi lyö, vaikka korttien arvo edellyttää lyömistä, säästääkseen vastapelaajan merkkejä. Pokerin säännöt ja tulkinta eivät ole yhtenäiset. Kiveliö on jossain määrin samaa mieltä siitä, että kaikki ei voi olla kirjattuna. Johtopäätökset Riidatonta on, että ns. soft play ei ole nimenomaisesti kiellettyä Casino Helsingin pokeriturnaussäännöissä. Riitaista asiassa on, onko se katsottava kielletyksi muulla perusteella eli pokerin yleisten periaatteiden ja turnaussääntöjen kohdan 'pelaajan todetaan muutoin huijanneen tai muulla tavalla rikkoneen sääntöjä, taikka muiden vastaavien seikkojen perusteella'. Käräjäoikeus pitää Räsäsen, Helpin, Pyysingin ja Kiveliön kertomusten perusteella selvitettynä, että käsite soft play on yleisesti tunnettu pokerinpelaajien keskuudessa ja todennäköistä käräjäoikeuden käsityksen mukaan on, että myös kantajat käsitteen tuntevat. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan olennaista asiassa ei kuitenkaan ole, onko käsite soft play tuttu kantajille. Pääkäsittelyssä on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan selvitetty, että pokeri on kaikkien osapuolten näkemyksen mukaan yksinpeli, jossa yhteistyö on lähtökohtaisesti kiellettyä. Olennaista asiassa on käräjäoikeuden näkemyksen mukaan se, että kantajien on täytynyt tietää yhteispelaaminen kielletyksi. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan ei ole kyse tilanteesta, jossa sääntöjen sisältö olisi epäselvä ja jossa tulisi kyseeseen niiden tulkitseminen laatijansa vahingoksi. Siten käräjäoikeuden näkemyksen mukaan asiassa ratkaistava olennainen kysymys on se, ovatko kantajat pelanneet RAY:n hylkäyspäätöksessä väitetyllä tavalla. Hai Hoangin ja Noki Hoangin pelaaminen finaalissa Hai Hoang on kertonut, että nyt kyseessä olevaan turnaukseen osallistui

10 10 kaveriporukka. He eivät olleet sopineet mitään tai keskustelleet menettelystä. Hai Hoang teki jaoissa ratkaisut itsenäisesti. Tämä ilmenee esimerkiksi jaosta Part 3 kohdassa 21 minuuttia, jossa veljesten olisi kannattanut pelata eri tavalla, jos he olisivat pelanneet yhdessä, koska Nikillä eli kolmannella pelaajalla oli vähemmän pelimerkkejä. Jaossa Part 3 kohdassa 26 minuuttia Hai halusi pelata varman päälle kuten yleensäkin. Hän pelasi samalla tavalla veljeään vastaan kuin muitakin finaalissa. Vastustaja vaikuttaa pelitapaan ja Hai Hoang tuntee Nokin pelityylin, mutta ei ollut pelannut Nikiä vastaan. Noki Hoang on kertonut, että hänellä ei ollut kokemusta peleistä, joissa on vähän pelaajia. Hän oli juonut punaviiniä ja oli humalassa. Tämä oli vasta toinen turnaus, jossa hän pelasi. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti hän arveli, että Hailla oli parempi käsi, enää hän ei pelaisi kuten tässä jaossa. Jaossa Part 2 kohdassa 14 minuuttia hän ei osannut ottaa huomioon chip leadiä ja arveli, että vastustajalla on parempi käsi. Jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54 minuuttia syy siihen, että Noki ei korottanut, ei ollut se, että Hai olisi voinut pudota. Noki ei halunnut ottaa riskiä, vaan valitsi turvallisen vaihtoehdon. Hänellä oli hyvä tuuri turnauksessa. Jukka Räsänen on kertonut, että peliä valvotaan pelitilassa katsomalla, koko henkilökunta tekee tätä. Räsänen oli vaihtelevasti valvojana finaalihuoneessa, hän oli ainakin viimeiset pari tuntia paikalla. Viereisessä huoneessa oli vaihtelevasti tunnettuja pokeriammattilaisia kommentoimassa netissä livenä lähetettyä finaalia. Räsänen näki yhdessä tilanteessa Nokin luovuttamat kortit ja meni varmistamaan viereisestä huoneesta näkikö oikein. Hän sai vahvistuksen ja tiedon, että peli ei ollut edennyt ihan normaalisti. Päätettiin, että pelataan finaali ja katsotaan sitten nauhalta. Kun veljekset enää olivat jäljellä, he ilmoittivat, että jakavat rahat ja Noki on voittaja. Räsänen katsoi kuvamateriaalin läpi ja kirjoitti raportin, jonka perusteella kantajien suoritukset hylättiin. Myös Juha Helppi katsoi nauhan. Finaalipöydässä veljekset pelasivat muita vastaan eri tavalla kuin toisiaan vastaan. He välttelivät joutumasta toisiaan vastaan isoihin potteihin. Pelissä on iso etu siitä, jos kaksi pelaajaa niin sanotusti suojelee toisiaan. Chip dumpingissa luovutetaan pelin kautta pelimerkkejä toiselle. Kun ollaan kahdestaan jäljellä jaossa se, jolla on enemmän pelimerkkejä luopuu pelistä toisen pelaajan hyväksi. Yhdessä jaossa tämä täyttyy. Soft play tarkoittaa sitä, että tiettyä vastustajaa vastaan pelataan 'pehmeästi' eli vältellään panosten kasvamista ja sitä, että toinen voisi pudota. Veljekset pelasivat näin. Päätös hylkäämisestä on tehty koko finaalin perusteella. Pelit jotka selkeimmin näyttävät suunnan on kirjattu. Myös sellaisia jakoja löytyy, joissa ei ole yhteispeliä, esimerkiksi Part 3 kohdassa 21 minuuttia. Juha Helppi on kertonut osallistuneensa kyseiseen turnaukseen pelaajana ja pudonneensa ennen finaalipöytää. Hän kommentoi osaa finaalia ja on nähnyt koko finaalin. Jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54

11 11 minuuttia on poikkeuksellista se, että Noki miettimättä yhtään ja perusteetta sököttää heti Hain perään (eli ei laita lisää pelimerkkejä). Kyse on soft playstä. Jaossa Part 2 kohdassa 27 minuuttia Noki pelaa täysin erilailla kuin normaalisti kasinolla ja tekee ratkaisun, jota kukaan ei tuossa tilanteessa tekisi. Hänellä on keskivertoa parempi käsi, jonka hän kippaa, vaikka hänen olisi pitänyt korottaa. Kyseessä on chip dumping ja soft play. Jaossa Part 2 kohdassa 2 tuntia on esimerkki siitä, miten Noki pelaa Nikiä eli pöydän kolmatta pelaajaa vastaan. Tästä jaosta voi havaita, että Noki tietää miten pitäisi pelata eli laittaa painetta pienelle stäkille (sille, jolla on vähän pelimerkkejä). Jako Part 3 kohdassa 26 minuuttia on esimerkki soft playstä. Hai tuskin tekee näin enää koskaan tai ketään muuta vastaan. Näin hyvää floppia osuu harvoin eikä tässä tilanteessa olisi ollut muuta vaihtoehtoa kuin pelata kaikki. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti on kyseessä chip dumping. Nokilla on hyvä käsi, mutta hän heittää kortit pois. Jos Noki olisi maksanut, Hai olisi luultavasti pudonnut. Normaalisti Noki olisikin pelannut niin. Noki olisi voittanut käden noin 80 %:lla todennäköisyydellä. Jaossa Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia on kyse soft playstä ja chip dumpingista, johon molemmat osallistuvat. Peli on selvästi sääntöjen vastaista. Jako Part 3 kohta 21 minuuttia on ainoa kohta kuuden tunnin videosta, jossa Noki ja Hai pelaavat toisiaan vastaan. Myöskään jaossa Part 2 kohdassa 14 minuuttia ei ole soft playtä tai chip dumpingia. Jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia on esimerkki Nikin erikoisesta pelistä, hän yritti ehkä bluffia. Jos tässä jaossa Noki ja Hai olisivat olleet vastakkain, Helppi olisi arvioinut tämän chip dumpingiksi. Kaiken kaikkiaan chip lead antaa pelissä edun, jota Noki ei käyttänyt, koska ei halunnut pudottaa veljeään. Aki Pyysing on todennut, että jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54 minuuttia perustelematonta on se, että riverissä ei mietitä lainkaan, sökötetään vaan. Tämä on osoitus siitä, ettei haluta pelata toisiaan vastaan, ei haluta, että Hain vähemmät merkit menevät Nokille. Jako Part 2 kohdassa 27 minuuttia on osoitus chip dumpingista. Noki reissaisi näillä korteilla aina, ellei Hai olisi vastassa. Jako Part 2 kohdassa 2 tuntia on osoitus siitä, että osataan pelata. Noki pelasi paremmalla kädellä aiemmin eri tavalla Haita vastaan, hänellä oli parempi positio ja paremmat kortit. Jako Part 3 kohdassa 26 minuuttia on jako, joka yksin riittäisi osoittamaan työkseen Omaha-turnauksia pelaavalle soft playn. Tällaista osumaa ei kukaan luovuta, ellei kyseessä ole soft play ja Hai on hyvä pokerinpelaaja. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti on kyseessä chip dumping ja soft play. Noki ei voi maksaa, koska Hai voi tippua. Noki olisi tässä tilanteessa aina maksanut, ellei vastassa olisi Hai. Viimeinen päätös eli luovutus on täysin epänormaali. Jaossa Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia kyseessä on soft play. Jaossa pelataan eri tavalla kuin jos joku muu olisi vastassa. Jaossa Part 3 kohdassa 18 minuuttia on Hain normaali peli, koska Niki on vastassa. Hänellä on heikompi käsi nyt kun aiemmin, kun hän pelasi eri tavalla. Merkkejä on suhteellisesti ottaen saman verran molemmissa jaoissa. Kaiken kaikkiaan molemmat veljekset pelasivat sääntöjen vastaisesti. Hai pelasi hyvää soft playtä,

12 12 Noki välillä huonommin. Jako Part 3 kohdassa 21 minuuttia ei ole linjassa muun pelin kanssa, mutta Noki pelaa soft playta välillä huonommin. Arvio perustuu 6 tunnin kokonaisuuteen, luonnollisesti välillä on pelattu normaalistikin. Pyysing toivoi ennen koko 6 tunnin nauhoituksen katsomista, että olisi väärässä. Pyysing ei väitä, että jotain olisi sovittu, mutta väittää, että peli on erilaista kuin pitäisi olla Omaha-turnauksessa. Normaalia on, että isot stäkit väistelevät toisiansa, mutta normaalia ei ole, että kipataan vastustajasta riippuen käsiä. Aarno Kiveliö on kertonut, että Hai on pelaajana tiukka eikä tee paljon virheitä. Noki on heikompi ja intuitiivisempi pelaaja, joka tekee välillä isoja virheitä. Kolmas pelaaja Niki on Nokin tavoin harrastelijapelaaja, joka tekee ajoittain isoja virheitä. Jako Part 1 kohta 1 tunti 54 minuuttia sopii Nokin pelityyliin. Jako ei välttämättä ole kyseenalainen, vaikka olisi voitu pelata toisinkin. Selostajat eivät ole asettuneet harrastajapelaajan aivoihin. Pelaajat välttelevät stressiä ja pelaavat heikosti. Jossain määrin on merkitystä sillä, miten nopeasti päätöksenteko tapahtuu. Jako Part 2 kohdassa 27 minuuttia on irralleen otettuna pahannäköinen jako. Peli on huonoa, johtuiko sitten siitä, että vastassa on veli. Käsi on kyseenalainen. Jako Part 2 kohdassa 16 minuuttia ilmentää heikkoa peliä lähes kaikilta. Jako Part 3 kohdassa 21 minuuttia on normipeliä. Jaossa Noki panee Hain taistelemaan turnauselämästään. Jako sotii muita jakoja ja väitettyä soft playtä vastaan. Jaossa Part 3 kohta 26 minuuttia on Hain pelivirhe. Kiveliö näkee tässä vaihtoehtoja soft playlle. Hain peli on arka, muttei tuomittava. Selostajat ajattelevat pokerimatemaattisesti oikein ja miten pitäisi tehdä. Jako Part 3 kohta 1 tunti on suurinta kohua aiheuttanut jako, joka haiskahtaa soft playltä, jos sen irrottaa kokonaisuudesta. Ilmeisesti kyseessä on Nokilta vahinkoreissu, hän otti vahingossa tällaiset pelimerkit, koska ne olivat väärässä järjestyksessä pinossa, vaikka yritti maksaa. Pokerimatemaattisesti kyseessä on potti, jossa pitäisi maksaa. Käsi on pahannäköinen. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti 33 minuuttia voisi olla kyseessä soft play tai varovainen peli Nikin ja Hain välillä. Jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia ilmentää Nokin heikkoa pelaamista ja arkuutta. Jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia on Nikin epätoivoinen liike, joka voisi olla chip dumpingia. Kokonaisuutena arvioiden Kiveliö ei pysty sanomaan, onko kyseessä soft play, kyseessä on sekava esitys amatööripelaajilta. Soft playn ja vain heikon pelaamisen ero on hiuksenhieno. Finaalissa kaikki kolme pelaajaa pelasivat heikosti. Johtopäätökset Riitaista asiassa on, onko RAY ollut oikeutettu hylkäämään kantajien pelisuoritukset ilmoittamillaan perusteilla. Riitaista on myös, onko Hai Hoangin ja Sy Ngoc Hoangin menettelyjä arvioitava eri tavoin chip dumpingin osalta.

13 13 RAY:n hylkäyspäätöksessä (kantajien todiste 1 asioissa L 13/7425 ja 7666) on todettu, että Hoang Sy Ngoc:n ja Hoang Hai:n pelityyli toisiaan vastaan eroaa oleellisesti heidän tyylistään pelata muita pelaajia vastaan. Päätöksessä on katsottu heidän pelanneen pelisääntöjen vastaisesti suojaamalla toistensa turnauspisteitä, varoen pudottamasta toinen toistaan turnauksesta (ns. soft play). Vielä on todettu heidän pelaamisessaan toisiaan vastaan olleen kyseessä turnauspisteiden siirtäminen toiselle pelaajalle (ns. chip dumping). Käräjäoikeus toteaa lähtökohtaisesti, että RAY:llä on asiassa näyttötaakka siitä, että sillä on ollut oikeus hylätä kantajien pelisuoritus ja jättää palkintorahat maksamatta. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan arvioinnissa on olennaista se, ovat veljekset pelanneet toisiaan vastaan perusteetta eri tavalla kuin muita pelaajia vastaan eli lähinnä jättäneet pelaamatta toisiaan vastaan. RAY:n Poliisihallitukselle antamassa lausunnossa (kantajien todiste 2 asioissa L 13/7425 ja 7666) on mainittu livetallenteen kohdat, joista ilmenee erityisesti kantajien hylkäämisen perusteena oleva pelaaminen. Mainitut kohdat ovat Part 1 kohdassa 1 h 54 min, Part 2 kohdassa 27 min, Part 2 kohdassa 2 tuntia, Part 3 kohdassa 26 min, Part 3 kohdassa 1 h, Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 min ja Part 3 kohta 18 min. Nämä livetallenteen kohdat on katsottu myös käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Lisäksi on katsottu tallenteen eräitä muita kohtia. Todistajista Helppi, Pyysing ja Kiveliö ovat käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kommentoineet yksittäisiä jakoja. Todistajien asiantuntijuuden osalta käräjäoikeus toteaa, että kaikki pokeriasiantuntijan ominaisuudessa kuullut henkilöt eli Juha Helppi, Aki Pyysing ja Aarno Kiveliö ovat kertoneet olevansa pokeriammattilaisia, pelanneensa paljon Omaha-turnauksissa eli vastaavissa turnauksissa kuin nyt kyseessä oleva turnaus ja pelanneensa paljon sekä Hai Hoangin että Noki Hoangin kanssa. Käräjäoikeus toteaa, että kaikki kolme ovat näin arvioituna asiantuntijoita sekä yleisesti pokeriturnauksissa pelaamisen että kantajien pokerinpelaamisen osalta. Helpin ja Pyysingin mukaan jaossa Part 1 kohdassa 1 tunti 54 minuuttia on poikkeuksellista se, että siinä Noki ei mieti yhtään ennen kuin sököttää heti Hain perään. Kyseessä on molempien mielestä soft play. Jaon Part 2 kohdassa 27 minuuttia osalta Nokin pelaamisen voi selittää molempien mielestä ainoastaan se, että Hai on vastassa. Kyseessä on molempien mielestä soft play ja Helpin mukaan myös chip dumping. Jako Part 3 kohdassa 26 minuuttia on jako, joka Pyysingin näkemyksen mukaan riittäisi yksin osoittamaan soft playn. Myös Helppi on tästä jaosta todennut, että Hai tuskin pelaa näin enää koskaan tai ketään muuta vastaan. Jaossa Part 3 kohdassa 1 tunti on molempien mukaan kyseessä chip dumping. Jaossa Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia on

14 14 kyseessä Helpin mukaan chip dumping sekä Helpin ja Pyysingin mukaan soft play. Jako Part 2 kohdassa 2 tuntia, jossa Noki pelaa Nikiä eli pöydän kolmatta pelaajaa vastaan, osoittaa Helpin ja Pyysingin mukaan sen, että Noki osaa halutessaan pelata oikein pokeria. Jako Part 3 kohdassa 18 minuuttia on vastaavasti Pyysingin mukaan Hain normaalia peliä, kun Niki on vastassa. Jako Part 3 kohta 21 minuuttia on Helpin mukaan ainoa kohta kuuden tunnin videosta, jossa Noki ja Hai pelaavat toisiaan vastaan. Pyysingin mukaan tuo jako ei ole linjassa muun pelin kanssa, mutta Noki pelaa soft playtä välillä huonommin. Helppi on todennut, että myöskään jaossa Part 2 kohdassa 14 minuuttia ei ole soft playtä tai chip dumpingia ja jako Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia on esimerkki Nikin erikoisesta pelistä. Helppi ja Pyysing ovat kertoneet, että heidän arvionsa veljesten pelistä perustuu koko 6 tunnin nauhoituksen katsomiseen. Helppi, Pyysing ja Räsänen ovat kertoneet olleensa kokonaisuuden perusteella täysin vakuuttuneita siitä, että veljekset ovat pelanneet eri tavalla toisiaan kuin muita pelaajia vastaan. Räsänen on kertonut, että päätös hylkäämisestä on tehty koko finaalin perusteella ja pelit, jotka selkeimmin näyttävät suunnan on kirjattu. Pyysing on kertonut, että nähtyään ensin yksittäiset jaot hän toivoi, että koko finaalin katsominen osoittaisi epäilyn vääräksi, mutta kokonaisuuden näkeminen valitettavasti vahvisti hänen näkemystään siitä, että kyseessä oli soft play. Helppi ja Pyysing ovat todenneet, että koska ovat pelanneet molempia veljeksiä vastaan, he tietävät miten veljekset yleensä pelaavat muita vastaan. Veljesten peli toisiaan vastaan on ollut erilaista. Veljekset ovat jättäneet pelaamatta toisiaan vastaan. Kiveliö on todennut, että jaot Part 2 kohdassa 27 minuuttia ja Part 3 kohdassa 1 tunti ovat kokonaisuudesta irrotettuina epäilyttäviä. Sen sijaan jaot Part 1 kohta 1 tunti 54 minuuttia, Part 2 kohdassa 16 minuuttia, Part 3 kohdassa 26 minuuttia ja Part 3 kohdassa 2 tuntia 3 minuuttia ilmentävät heikkoa peliä. Jako Part 3 kohta 26 on selitettävissä Hain pelivirheellä ja Part 3 kohta 1 tunti sillä, että Noki reissasi vahingossa. Kiveliö on todennut, että jako Part 3 kohdassa 21 minuuttia on normipeliä, joka sotii muita jakoja ja väitettyä soft playtä vastaan. Jakoja, joissa Niki on pelannut omituisesti, ovat jako Part 3 kohdassa 1 tunti 33 minuuttia ja Part 3 kohdassa 2 tuntia 7 minuuttia. Kokonaisuutena arvioiden Kiveliö ei on todennut, että ei pysty sanomaan, onko kyseessä soft play, kyseessä on sekava ja heikko esitys amatööripelaajilta. Noki Hoangin osalta kanne käräjäoikeuden näkemyksen mukaan perustuu siihen, että hänen joissakin jaoissa tekemänsä erikoiset

15 15 ratkaisut ovat johtuneet siitä, että hän on taitamaton ja kokematon pelaaja. Helppi ja Pyysing ovat kuitenkin kertoneet Hain ja Nokin olevan keskivertoa kokeneempia pokerinpelaajia. Haita ja Nokia vastaan pelanneista todistajista vain Kiveliö on kertonut Nokin taitamattomuudesta. Kiveliö on myös selittänyt turnauksen selostajien hämmästystä Nokin ja Hain pelaamisesta sillä, että selostajat eivät ole ymmärtäneet näiden amatööripelaajien tekemiä ratkaisuja. Käräjäoikeus ei pidä tätä todennäköisenä selityksenä selostajien ilmeiselle hämmästykselle. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan Kiveliön kertomuksen luotettavuutta heikentää hänen ilmeinen yrityksensä keksiä muita mahdollisia varsin monimutkaisia ja epäuskottaviakin selityksiä Nokin pelillisille ratkaisuille kuin soft play. Käräjäoikeudelle on muodostunut käsitys, että Kiveliö ei kaikilta osin itsekään ole pitänyt näitä vaihtoehtoisia selityksiä erityisen todennäköisinä. Yleisesti ottaen vaikuttaa käräjäoikeuden näkemyksen mukaan epätodennäköiseltä, että Noki on ollut niin taitamaton, humalassa ja taipuvainen isoihin virheisiin kuin on väitetty ottaen huomioon, että hän on ollut turnauksen finaalipöydässä. Käräjäoikeus toteaa, että RAY:n hylkäyspäätös perustuu useaan yksittäiseen jakoon ja lisäksi Räsänen, Helppi ja Pyysing ovat todenneet, että heidän käsityksensä perustuu nimenomaan koko 6 tunnin finaalin katsomiseen. Helppi ja Pyysing ovat todenneet, että 6 tunnin finaaliin sisältyy myös jakoja, joissa ei ole todettavissa soft playtä tai chip dumpingia. Ainoa veljesten yhteistyötä vastaan puhuva jako on heidän kertomansa mukaan Part 3 kohta 21 minuuttia. Käräjäoikeus toteaa, että yksin tämä jako ei osoita väitettä veljesten yhteen pelaamisesta vääräksi. Hai Hoangin osalta on väitetty, että ainakaan hän ei ole ollut osallisena. Käräjäoikeus katsoo Helpin ja Pyysingin kertomusten osoittavan, että myös Hai on ollut osallisena soft playhin ja chip dumpingiin. Käräjäoikeus toteaa edellä esitetyn perusteella, että kantajat ovat pelanneet sääntöjen vastaisesti ja RAY:llä on RAY:n rahapelien sääntöjen 6.1 kohdan sekä turnauksen sääntöjen nojalla ollut oikeus hylätä kantajien pelisuoritus. RAY on menetellyt sääntöjen ja arpajaislain 13 c :n sille asettaman velvoitteen mukaisesti. RAY:llä on velvollisuus huolehtia siitä, että peli on tasapuolista ja oikeudenmukaista. Käräjäoikeus toteaa, että RAY:llä ei sääntöjen mukaan ole ollut velvollisuutta huomauttaa kantajien menettelystä pelin aikana tai kuulla kantajia ennen päätöksen antamista. Kanne on hylättävä. Oikeudenkäyntikulut Kantaja on hävinnyt asian. Kantaja on vedonnut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 :ään ja 8 a :ään ja vaatinut, että osapuolet vastaavat

16 16 omista kuluistaan. Kantaja on todennut, että oikeudenkäynnin syy on ollut se, että julkisoikeudellinen organisaatio RAY ei ole antanut perusteltua päätöstä ja asia on joka tapauksessa ollut oikeudellisesti epäselvä. Käräjäoikeus toteaa, että RAY on antanut asiassa päätöksen (kantajien todiste 1 asioissa L 13/7425 ja 7666). RAY on antanut Poliisihallitukselle lausunnon (kantajien todiste 2 asioissa L 13/7425 ja 7666), jonka liitteenä on ollut stream-tallenne ja jossa on lueteltu yksittäiset jaot, joihin erityisesti on viitattu. Käräjäoikeus toteaa, että kantajille on annettu perusteltu päätös. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 ei käräjäoikeuden näkemyksen mukaan sovellu tähän tilanteeseen. Asia voi olla oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a :ssä tarkoitetulla tavalla oikeudellisesti epäselvä esimerkiksi silloin, kun kirjoitetussa laissa on aukko, ennakkoratkaisua ei ole, oikeuskirjallisuudessa ei ole selkeitä kannanottoja eikä ylipäänsä ole selvää kuinka riitaan liittyvä oikeuskysymys olisi ratkaistava. Asian oikeudellinen epäselvyys ei tarkoita jutun näyttö- tai tosiasiakysymysten epäselvyyttä tai vaikeutta. Käräjäoikeus on edellä todennut, että asiassa ratkaistava olennainen kysymys on ollut, ovatko kantajat pelanneet tavalla, joka on oikeuttanut RAY:n hylkäämään heidän pelisuorituksensa eli kantajien ja RAY:n välisen sopimuksen vastaisella tavalla. Käräjäoikeus toteaa, että kyseessä ei ole oikeuskysymys, vaan ratkaisu liittyy näytön arviointiin. Siten myöskään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a ei sovellu tähän tilanteeseen. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus asiassa määräytyy käräjäoikeuden käsityksen mukaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 :n pääsäännön mukaan eli asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. RAY:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään euroa/kantaja (ilman alv). Kantajat ovat paljoksuneet käytettyä tuntiveloitusta 300 euroa/tunti sekä käytettyä työmäärää. Käräjäoikeus toteaa, että käytetty tuntiveloitus 300 euroa/tunti on kohtuullinen ja tavanomainen. Työmäärän osalta on otettava huomioon, että käräjäoikeus on todennut vastaajalla olevan näyttötaakka asiassa siltä osin, että RAY:n on näytettävä, että sillä on ollut peruste hylätä kantajien pelisuoritus ja jättää palkinnot maksamatta. Käräjäoikeus toteaa, että vastaajan asiamiehen käyttämä tuntimäärä 70 tuntia on näyttötaakan huomioon ottaen perusteltu ottaen huomioon, että kantajien asiamiehen käyttämä tuntimäärä 56,25 tuntia. Palkkion kokonaismäärä yhteensä euroa on tämän riita-asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen.

17 17 Tuomiolauselma Kanne hylätään. Hai Hoang velvoitetaan korvaamaan Raha-automaattiyhdistyksen oikeudenkäyntikulut eurolla korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä. MUUTOKSENHAKU Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. käräjätuomari Mia Vuorinen

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

2.2. Muoviset maalikupit on poistettava pelilaudoista ennen käyttöönottoa.

2.2. Muoviset maalikupit on poistettava pelilaudoista ennen käyttöönottoa. 1. Pelaajien tulee noudattaa seuraavia järjestyssääntöjä. Kaikkien pelaajien tulee pitää yllä reilua peliä ja hyvää urheiluhenkeä. Pöytäjääkiekko on aina ollut ja tulee aina olemaan herrasmieslaji. 2.

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

Akateemisen BeerPongin MM-kisojen säännöt

Akateemisen BeerPongin MM-kisojen säännöt Akateemisen BeerPongin MM-kisojen säännöt BeerPong on juomapeli, jossa tarkoituksena on saada vastustaja juomaan juomansa. BeerPong on herrasmiespeli. Pelit pelataan kerrasta poikki ja finaali paras kolmesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

KIRVES SÄÄNNÖT. Kamotskineiden talon säännöillä pelataan normaalilla maapakkosäännöllä, ei kuitenkaan ylimenopakolla Rantasalmelaisittain..

KIRVES SÄÄNNÖT. Kamotskineiden talon säännöillä pelataan normaalilla maapakkosäännöllä, ei kuitenkaan ylimenopakolla Rantasalmelaisittain.. KIRVES SÄÄNNÖT Yleistä Kamotskineiden talon säännöillä pelataan normaalilla maapakkosäännöllä, ei kuitenkaan ylimenopakolla Rantasalmelaisittain.. Pelaaja voi pelata ensimmäisellä kyselykierroksella pintavalttiin

Lisätiedot

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006.

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. TEAMGOLF-KUTSU Ajankohta Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. Lähtöaika Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Pelitapa Kierrokset Parikilpailu

Lisätiedot

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja.

Blackjack on korttipeli, jossa pelaajan tavoitteena on voittaa pelinhoitaja. POHDIN projekti Blackjack Blackjack on pelinhoitajaa vastaan pelattava korttipeli mutta myös ns. uhkapeli 1. Kun kyseessä on ns. rahapeli, niin ikäraja Suomessa on tällaiselle pelille K-18. Blackjackissä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ

LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ 1. Luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan tilanteisiin, joissa Buffalo-sääntö on määrätty voimassa olevaksi. Buffalo-sääntö voidaan määrätä olemaan voimassa

Lisätiedot

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua.

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua. Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 2235 Antamispäivä 31.8.2012 Diaarinumero R 11/2753 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Espoon käräjäoik.eus 3.2 os. 6.9.2011 nro 2165 (liitteenä) Asia Kmmianloukkaus Valittaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

1 of 6 5.2.2009 15:44

1 of 6 5.2.2009 15:44 1 of 6 5.2.2009 15:44 Pokerikotisivu Edut Pokerihuone Turnaukset Rahapeli VIP-klubi Team PokerStars Pro Tuki Pokerikäsien arvojärjestys Tarjoamme PokerStarsilla useita eri pokerimuunnelmia, joissa noudatetaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Asrnr L 15/10666 Elo / Lohjan kaupunki, vastaus

Asrnr L 15/10666 Elo / Lohjan kaupunki, vastaus 1 (7) KYMENLAAKSON KARAJAOI KEU DELLE Asrnr L 15/10666 Elo / Lohjan kaupunki, vastaus VRsrRurseN ANTAJA Lohjan kaupunki, Lohja Asiamies ja prosessiosoite Asianajaja, varatuomari Seppo Lindberg c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 21.04.2015. KOOVEE ry

PÄÄTÖS 21.04.2015. KOOVEE ry PÄÄTÖS 21.04.2015 KOOVEE ry Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt Suomi-sarjasta ilmitulleen tapauksen koskien KOOVEE:n Janne Anttilan pelaamisen ilman hänelle määrätyn pelikiellon kärsimistä.

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Asiamies ja prosessiosoite Tuija Vehviläinen, oikeustieteen kandidaatti Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen TUOMIO 10/35773 21.12.2010 L 10/21440 Kantaja Vastaaja Asia Vireille DIRECTAOY NGUYEN THI, RAVINTOLA SUN-FLOWER -NIMISEN TMI:N OMISTAJA

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156. Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry. Suullinen valmistelu 7.10.2014.

TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156. Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry. Suullinen valmistelu 7.10.2014. TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156 Antopäivä Diaarinro 9.10.2014 R 118/14 KANTAJA VASTAAJA KUULTAVA ASIA Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry Tehy ry Työrauhavelvollisuuden

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN GO-SEURA HALLITUKSEN KOKOUS 30.8.2015 PÖYTÄKIRJA Paikka: YliGon kerhohuone, Mannerheimintie 5 B Osallistujat: Anttoni Maula, puheenjohtaja Arto Heikkinen, sihteeri Henry Hemming

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN VASTAUS AULI KARHUSEN VAHINGONKORVAUSKAN- TEESEEN. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta PL 13 03101 Nummela

VIHDIN KUNNAN VASTAUS AULI KARHUSEN VAHINGONKORVAUSKAN- TEESEEN. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta PL 13 03101 Nummela VASTAUS KANTEESEEN 12.8.2015 Vihdin kunta PL 13 03101 NUMMELA Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus Lohja Postikatu 3 C 08100 LOHJA VIHDIN KUNNAN VASTAUS AULI KARHUSEN VAHINGONKORVAUSKAN- TEESEEN Kantaja Auli Karhunen

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio Kaupunginhallitus 450 31.10.2016 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 asfalttikartelliasiassa 177/005/2009 KH 450 Valmistelija / lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen puh. 040 703 9227 konsernihallinnon

Lisätiedot

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1:

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: PELIOHJEET (suomeksi) Koira Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: Jokaiselle osanottajalle/pelaajalle jaetaan kolme (3) korttia. Loput kortit asetetaan pelipöydälle pinoon, pakaksi. Huomattavaa on, että pakan

Lisätiedot

POKERIHUONEEN OHJEET JA YLEISET

POKERIHUONEEN OHJEET JA YLEISET POKERIHUONEEN OHJEET JA YLEISET TOIMINTATAVAT Pokerihuoneen ohjeet, ja käytännöt Sisällysluettelo 1. YLEISET OHJEET 5 Pelin kulkusuunta 5 Käytös 5 Velvollisuus läsnäoloon 5 Pakan vaihto 5 Korttien katsominen

Lisätiedot

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw.

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw. 1(9) H E L S I N G I N K Ä R Ä J Ä O I K E U D E L L E ASIA Kirjallinen lausuma DNRO 06/2753 KANTAJA Rights Agency Ltd. KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9

Lisätiedot

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia.

Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. 7+ 4+ 60+ FI Pelin sisältö: Pelilauta, tiimalasi, 6 pelinappulaa ja 400 korttia. Selitä sanoja käyttäen eri sanoja, synonyymejä tai vastakohtia! Tarkoituksena on saada oma pelikumppani tai joukkue arvaamaan

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.08.2016 Dnro OKV/11/31/2015 1/5 ASIAN VIREILLETULO Keskusrikospoliisi lähetti kirjeellään 6.5.2015 oikeuskanslerille tiedoksi asianajaja A:n sille 28.4.2015 tekemän rikosilmoituksen,

Lisätiedot

Pokerihuoneen ohjeet 0 (35) 31.12.2014 POKERIHUONEEN OHJEET. Pokerihuoneen yleiset ohjeet, peliohjeet ja käytännöt

Pokerihuoneen ohjeet 0 (35) 31.12.2014 POKERIHUONEEN OHJEET. Pokerihuoneen yleiset ohjeet, peliohjeet ja käytännöt Pokerihuoneen ohjeet 0 (35) POKERIHUONEEN OHJEET Pokerihuoneen yleiset ohjeet, peliohjeet ja käytännöt Pokerihuoneen ohjeet 1 (35) Pokerihuoneen ohjeet Sisällysluettelo 1. Yleiset ohjeet... 3 Pelin kulkusuunta...

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, Asiamies ja prosessiosoite

Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, Asiamies ja prosessiosoite 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUMA 2. osasto Porkkalankatu 13 00180 Helsinki L 13/30086 Kantaja avustajana Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, AA Heikki Kukkonen Savenmaa Ky Y-tunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE. Asia Lausuma riita-asiassa 05/22802. Lausuman antaja / kantaja Metallityöväen Liitto ry Asiajärjestys kulkee seuraavasti: Asiasta on laadittu kanne käräjäoikeudelle, vastaaja on laatinut vastineen ja kantaja on vielä sen jälkeen laatinut lauselman asiasta. Käymällä tekstit tässä järjestyksessä,

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Kun sinua edeltävä pelaaja on panostanut (laittanut pelimerkkejä pottiin), sinun täytyy joko maksaa saman verran pelimerkkejä tai luovuttaa.

Kun sinua edeltävä pelaaja on panostanut (laittanut pelimerkkejä pottiin), sinun täytyy joko maksaa saman verran pelimerkkejä tai luovuttaa. Säännöt Jakaminen Yksi pelaajista valitaan jakajaksi. Tämä pelaaja sekoittaa kortit ja jakaa kaikille pelaajille (myös itselleen) kaksi korttia kuvapuoli alaspäin. Näitä kortteja sanotaan pimeiksi korteiksi.

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2012/2144 VEIKKAUS OY:N RAHAPELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisältö LOTON SÄÄNNÖT... 3 LOTON LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT... 7 KESTOLOTON JA KESTOLAUANTAI-JOKERIN LISÄARVONNAN SÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

Sääntöpähkinä 2 / 2013

Sääntöpähkinä 2 / 2013 Sääntöpähkinä 2 / 2013 1 Sääntöpähkinä 2 / 2013 Vastaukset kysymyksiin perusteluineen. Vastauksia 75 kappaletta. (SHG 49, VaG 16, Muut 10) Määritelmä: Alla olen käyttänyt lyhennettä Dec. viittamaan annettuihin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 225 Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä HEL 2015-000537 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä Vallilan terveysaseman

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITA NT. 2. oppitunti

VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITA NT. 2. oppitunti NT VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITA NT 2. oppitunti 1 VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITA VAHVAN VÄRIN KÄSITTELY Jos pelattava maa on niin vahva, ettei vastustajilla ole siitä yhtään ratkaisevan korkeata kuvakorttia

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/1711 TOTO-PELIEN SÄÄNNÖT

Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/1711 TOTO-PELIEN SÄÄNNÖT Liite sisäasiainministeriön asetukseen SMDno/2014/1711 TOTO-PELIEN SÄÄNNÖT 2 Sisällys I Yleiset säännökset... 3 II Minimipanokset... 6 III Porukkapelit... 6 IV Voittaja-peli... 6 V Sija-peli... 6 VI Kaksari...

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Pelinviejän kannattaa toisena kätenä yleensä pelata pieni kortti koska puolustaja

Pelinviejän kannattaa toisena kätenä yleensä pelata pieni kortti koska puolustaja Bridgen peruskurssi 7.oppitunti Sivu 1/6 PELINVIEJÄN VÄRINKÄSITTELYJÄ 4 A73 J7 K7 Q5 Q83 J63 Pelinviejän kannattaa toisena kätenä yleensä pelata pieni kortti koska puolustaja kolmantena kätenä pelaa joka

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot