Virtualisointitekniikoiden hyödyntäminen Hämeen ammattikorkeakoulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtualisointitekniikoiden hyödyntäminen Hämeen ammattikorkeakoulussa"

Transkriptio

1 Virtualisointitekniikoiden hyödyntäminen Hämeen ammattikorkeakoulussa Kari Helenius

2 Agenda Miksi käytössä? Nykyiset järjestelmät vsphere Tuotanto vsphere Opetus LabManager View/VDI Periaatteita Haasteita Tulevaisuus

3 Miksi käytössä? verkko-opetus, etäkäyttö opiskelussa kokonaan verkossa suoritettavat tutkinnot ja opintojaksot strategiassa ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu runsas aikuiskoulutustarjonta vaatii hyvät etäopiskelumahdollisuudet luokkasidonnaisuuden vähentäminen opetusta voidaan pitää paremmin missä luokassa tahansa, kun ohjelmistot eivät ole sidottuja tiettyyn paikkaan uudet mahdollisuudet, erityisesti tietotekniikan opetuksessa virtualisointijärjestelmillä havainnolliset ja riittävän laajat harjoitustyöt henkilökunnan etätyöskentely keskitetysti ylläpidettävä, tietoturvallinen ja toimiva ratkaisu etätyöskentelyyn

4 Nykyiset järjestelmät VMware vsphere Tuotanto (palvelinvirtualisointi) 4x2CPU/128GB VMware Cluster (DRS, HA) 3x2CPU/48GB VMware ESX Host for Novell Clusters VM 12 TB vsphere Opetus (palvelin- ja työasemavirtualisointi) 4x4CPU/64GB VMware Cluster (DRS) 450/200 VM 10 TB VMware LabManager (virtuaalinen IT-laboratorio) 2x2CPU/128GB VMware Cluster (DRS) 2x4CPU/128GB VMware Cluster (DRS) 1600/800 VM 7 TB VMware View (työasemavirtualisointi) 3x4CPU/128GB VMware Cluster (DRS, HA) max. 300 <2 TB

5 vsphere Tuotanto Ensimmäinen VMware palvelin otettiin käyttöön vuonna ESX-palvelimen käyttöönottoa suunniteltiin huolella ja siihen rohkaisivat positiiviset Vmware Workstation ja Linux vserver kokemukset. Yleisten virtualisointihyötyjen lisäksi etuna nähtiin käytöstä poistuville järjestelmille arkistointimahdollisuus (server & client virtuaalisina talteen). Järjestelmää on laajennettu useaan otteeseen käytön kasvaessa. Palvelinvirtualisoinnista linjaus vuonna 2007, virtualisoidaan kaikki mikä mahdollista. Palvelinylläpito on täysin muuttunut fyysisten palvelin ajoista. Esimerkkinä palvelinrautojen uusiminen; 150 virtuaalipalvelinta saivat alleen uudet raudat (4 kpl) kahden normaalin työpäivän aikana ilman katkoja palveluissa, yhden työntekijän tekemänä. Nykyinen tietojärjestelmäkokonaisuus perinteisellä tekniikalla mahdotonta toteuttaa kustannus-, resurssi- ja tilankäyttömielessä.

6 vsphere Opetus Virtualisointitekniikat käyttöön myös opetuksessa Evtekin kanssa vaihdettiin kokemuksia vuonna 2006, jonka jälkeen virtualisointitekniikoita alettiin viedä HAMKissakin opetuskäyttöön. Koulutusohjelmat alkoivat rakennella omia järjestelmiään. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa alettiin valmistella VITKAjärjestelmän (virtuaalinen atk-luokka) siirtämistä virtuaalialustalle. Tietohallinnon palveluksi vuonna 2008 Vuonna 2008 opetuskäytön virtualisointijärjestelmät keskitettiin ja toteutettiin tietohallinnon tarjoamana palveluna VMwaren tekniikoin koulutusohjelmakohtaisten ratkaisujen sijaan. Ensin manuaalisesti ja sitten skriptien avulla luotiin virtuaalikoneita tietojenkäsittelyn- ja tietotekniikan opetuksen tarpeisiin (asennuskurssit yms). Kehitystarpeita havaittiin nopeasti Ylläpito oli pitkälti manuaalista. Käytön laajetessa levytilantarve ja koneiden elinkaaren hallinta alkoi muodostua ongelmaksi.

7 LabManager 1/2 VMware LabManager käyttöön syksyllä 2009 ESX ympäristöä automaattisemman, helpomman ja levytilaa säästävämmän LabManager-järjestelmän käyttöönottoa alettiin valmistelemaan keväällä Järjestelmä bongattiin VMworld Europe tapahtuman labrasta. Sitkeän lobbauksen ja yhteisen suunnittelun jälkeen järjestelmän tehokäyttö alkoi syksyllä Selainkäyttöinen järjestelmä, pilvipalveluperiaate Täysin uudet kurssitoteutukset valmistellaan tietohallinnossa, opettajat määrittelevät ja testaavat. Tietohallinnon työaikaa kuluu useita tunteja. Vanhan kurssin uudelleentoteutuksen valmistelu vaatii tietohallinnolta keskimäärin tunnin työpanoksen. Opiskelijat tilaavat järjestelmän katalogista (templates) itselleen kurssikoneet ja suorittavat harjoitukset ohjatusti tai itsenäisesti, usein myös yhdessä (yhtäaikainen käyttö).

8 LabManager 2/2 Mahdollistaa monipuoliset harjoitukset Virtuaalinen toteutus on mahdollistanut paljon monipuolisemman opetuksen ja harjoitukset kuin aiemmat fyysiset paikkaan sidotut. Perinteiset labratilat vaihtokovalevyhyllyineen ja kierrätettyine työasemineen ovatkin vähentyneet ja osin poistuneet. Tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan koulutusohjelmat käyttäjinä Tätä nykyä järjestelmässä on satoja erilaisia konfiguraatioita opetuksen tarpeisiin (pahimmillaan noin 1200). Yksittäinen konfiguraatio sisältää normaalisti 1-3 virtuaalikonetta, esim. palvelin ja 1-2 työasemaa. Käynnissä olevia virtuaalikoneita normaalisti kpl. Myös tietohallinto ja järjestelmien pääkäyttäjät hyödyntävät LabManager-järjestelmää testaukseen (suljetussa ympäristössä täydelliset kopiot tietyistä tuotantojärjestelmistä).

9 View/VDI 1/4 VDI-järjestelmä hankittiin vuonna Vmware ESX- ja LabManager kokemusten siivittämänä VDI-järjestelmän tehtäviksi hahmoteltiin tietohallinnossa: 1. mahdollistaa ammattisovellusten etäkäyttö yleisemmin 2. virtualisoida tietyt hankalasti atk-luokkiin soveltuvat ohjelmistot (esim. Visual Studio) 3. vähentää ammattisovellusten luokkasidonnaisuutta, mahdollistaa opetustilanne missä luokassa tahansa 4. pidemmällä tähtäimellä mahdollistaa oppilaille omien koneiden käyttämisen opetustilanteissa ja näin vähentää tarvetta ylläpitää nykyistä työasemamäärää

10 View/VDI 2/4 Käyttöönottoon liittyi myös tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kokonaan verkossa toteutettavaan tradenomikoulutukseen. Sujuvaan etäkäyttöön oli oltava väline. VDI nähtiin ja todettiin hyväksi ratkaisuksi ongelmaan. Jokaisella käyttökerralla puhdas, toimiva kone opiskelua varten. Valmiiksi asennetut asiakasohjelmistot ja turvalliset yhteydet sisäverkon palveluihin mahdollistivat tavanomaisempien käyttökohteiden lisäksi myös fyysisille palvelimille etäältä tehdyt virtualisointijärjestelmien (ESX, Hyper-V) asennusharjoitukset. Käytössä oli jo aiemmin Citrix XenApp yksittäisten sovellusten etäkäyttöön. VDI-järjestelmä nähtiin paremmin laajempaan, jatkuvaan käyttöön soveltuvana. Citrixiä hyödynnetään VDI-järjestelmän sisällä sovellustenjakelussa, samalla tavalla kuin normaalien työasemienkin kanssa.

11 View/VDI 3/4 Ammattisovellusten opetukseen, ei pelkkään tietotekniikkaan Esim. Mustialassa ProAgrian sovellukset, Valkeakoskella Visual Studio sekä Evolla paikkatieto-opetus. Keväällä 2010 johdon linjaus; jokaisen koulutusohjelman tulee tarjota ainakin yksi sivuaine verkkototeutuksena. ThinClient -kokeilu Syksyllä 2010 asennettiin kahteen ATK-luokkaan VDI-päätteet, tarkoituksena testata toimivuutta käytännössä. Toinen luokista toteutettiin Igel-päätelaitteilla, toinen päätteiksi modifioiduilla vanhoilla Windowskoneilla. Kokemukset eivät ole olleet pelkästään positiivisia, hankittujen päätteiden nähtiin soveltuvan paremmin rajatumpaan käyttöön mm. grafiikan ja ääniongelmien takia. Windows-koneilla kokemukset positiivisempia. ThinClient-ratkaisun koetaan toistaiseksi sopivan parhaiten toimistotyöhön tai itsepalvelupäätteiksi esim. kirjastoon.

12 View/VDI (4/4) Erikoiskäyttöä Syksyllä 2010 VDI-järjestelmää hyödynnettiin Romaniassa pidetyillä automaatiotekniikan koulutusviikoilla. Käytössä oli erikseen kyseistä tarkoitusta varten oman palomuurin taakse rakennettu VDI-ympäristö tarvittavine sovelluksineen. KKA-auditoijille järjestettiin pääsy HAMKin tietojärjestelmiin VDI-palvelun kautta. Henkilökunnan etätyöskentely Henkilökunnalle suunnattu etätyöskentelypilotti lokakuussa Alustavat tulokset hyvin kannustavia. VDI tulossa käyttöön henkilökunnan etätyöratkaisuksi.

13 Periaatteita Tehokkaan alun varmistamiseksi asennuksissa ja päivityksissä käytettiin ensin konsultteja ( ). Korostetaan omaa osaamista. Viimeksi käytetty ulkopuolista asiantuntijaa Otetaan käyttöön valmiita, helposti hallittavia ja vähän ylläpitoresursseja vaativia järjestelmiä. HAMKin VMwarekokonaisuus hoituukin yhden pääkäyttäjän voimin. Virtualisointitekniikoiden mahdollisuuksista ja hyödyistä kerrotaan usein ja paljon, opettajille ja johdolle. Palvelinvirtualisoinnista linjaus 2007.

14 Haasteita Jotta toiminta on joustavaa, opetuspuolella on melko vapaa toimintamalli. Vaatii virtuaalikoneiden elinkaaren hallintaan erityishuomiota, jotta kuormitus pysyy aisoissa. Lisenssiasiat työläitä, pitää selvittää sovellus kerrallaan voidaanko sovellusta käyttää virtuaaliympäristöstä HAMKverkosta ja/tai etäältä. Sovellusten etäkäytön mahdollistavat lisenssikulut hidastavat ja estävät käytön laajentamista (Windows, Office, ammattisovellukset). Raskasta grafiikkaa vaativat sovellukset vielä ongelmallisia. Järjestelmän vikasietoisuuteen pitää panostaa. Kokonaisuus on suunniteltava hyvin. Omien kokemustemme perusteella VMware-järjestelmät ovat olleet hyvin toimintavarmoja.

15 Tulevaisuus Järjestelmät kehittyvät, mahdollisuudet lisääntyvät - verkkoopetus- ja etätyöskentelymahdollisuudet paranevat entisestään. Opiskelijoiden omien päätelaitteiden käyttömahdollisuudet paranevat, koska toimivat ja luotettavat palvelut ovat mahdollisia toteuttaa. Sovellusvirtualisointi sekä käyttäjäasetusten virtualisointi vievät mahdollisuuksia eteenpäin. Pilvipalvelut, esim. GoogleDocs tai Microsoft Office365 for Education tuovat uusia mahdollisuuksia ja kokonaan uusia toimintatapoja.

16 KIITOS

17

18 Keinoja Ajettu virtualisointi-ajatusta käyttöön laajalla rintamalla. Opetuspuolella epäviralliset lounastapaamiset opettajien kanssa. Esitelty ideoita, mahdollisuuksia jne. Haluttu aikaansaada muutosta. Yhdistetty ja kohdennettu uudelleen yksittäisiä investointiesityksiä keskustellen. Ajettu ja saatu käyttöön uusi moderni konesali. Modulaarinen, räkkijäähdytteinen Rittal-tekniikoin toteutettu konesali 2008 mahdollisti laajamittaisen käyttöönoton. Storage-järjestelmän hankinta 2008 ja laajennukset VMware-ympäristöt huomioiden Konesalin verkkoinfra Vmware-ympäristöt huomioiden. Säännölliset tapaamiset 2-3 kertaa vuodessa järjestelmää käyttävien tai niistä kiinnostuneiden kanssa

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut Pilvipalvelut Case: WPK-verkko Tapio Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry 2/2009 PitkynPiiri Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn toimii ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu Virtualisointi Johdanto Yrityksen on tehtävä useita valintoja arvioidessaan, kuinka se pilviteknologiaa käyttämällä voisi kehittää liiketoimintaa

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009

Vuosi- kertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009 Vuosikertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009 Turvallisuusoperaattori muodostaa oman pilvensä Maailmaan on syntymässä uusi liiketoimintamalli, turvallisuusoperaattorit, sanoo toimitusjohtaja

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Compostori MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti 19 Toukokuu 2011 Compostori 2011 1 2011 MultiCom Software 20 vuotta COMPOSTORI - MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Päätoimittaja: Sirkku Ögren MultiCom

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry 3/2009 PitkynPiiri Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn toimii ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

OpenOffice. Selvitysraportti

OpenOffice. Selvitysraportti OpenOffice Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Tietotekniikkaosasto 28.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OpenOffice Tietotekniikkaosasto SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto selvityksestä... 1 2 Selvityksen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

PITKYN PIIRI 3/2010. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry. Ohjeita Pitkyn Piiriin kirjoittaville. www.pitky.fi

PITKYN PIIRI 3/2010. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry. Ohjeita Pitkyn Piiriin kirjoittaville. www.pitky.fi PITKYN PIIRI 3/2010 PITKYN PIIRI 3/2010 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitky toimii ICT-alan parissa työskentelevien

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot