IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Opiskeluopas, kevät 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Opiskeluopas, kevät 2014"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Opiskeluopas, kevät 2014

2 Ikääntyvien yliopistotoiminta ( Ikis ) on koulutusmuoto, jonka tavoitteena on välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistotasoiseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin suorituksiin. Ikääntyvien yliopistotoiminnassa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat voivat osallistua opetukseen. Syksystä 2010 alkaen pohjoiskarjalaisen ikääntyvien yliopistotoiminnan koordinointivastuu on siirtynyt entisen Joensuun yliopiston (nyk. Itä-Suomen yliopisto) vastuulta Pohjois-Karjalan kesäyliopistolle. Keväällä 2014 Pohjois-Karjalan kesäyliopiston yhteistyökumppaneineen järjestämään ikääntyvien yliopistotoimintaan kuuluu kaikille kiinnostuneilla maksuttomia yleisötapahtumia sekä opetusta, josta peritään osallistumismaksu. Lisäksi kevään aikana voidaan järjestää itsenäisesti kokoontuvia luku- ja opintopiirejä. Kevään 2014 aikana ei kerätä lukukausimaksuja, vaan tapahtumat hinnoitellaan erikseen (tarkempia tietoja hinnoista löytyy tästä oppaasta). Ikääntyneillä ja eläkeläisillä on mahdollisuus hakea kaikkiin kesäyliopiston järjestämiin koulutuksiin opintosetelityyppistä avustusta, mikäli opetushallitus myöntää kesäyliopistolle avustuksen setelien myöntämiseen. Lisätietoja kesäyliopistolta ( , IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Mitä Ikääntyvien yliopistotoiminta on? Kolmannen iän yliopisto (University of the Third Age) lähti liikkeelle vuonna 1973 Toulousen yliopistosta Ranskasta ja on levinnyt eri maihin ympäri maailmaa. Suomessa tämä toiminta aloitettiin vuonna 1985 Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa, ja nykyisin sitä toteutetaan kaikilla Suomen yliopistopaikkakunnilla. Valtakunnallista kehittämistä ja yhteistyötä varten on perustettu Ikääntyvien yliopiston neuvottelukunta. Siihen kuuluu edustajia eri yliopistoista ja kesäyliopistoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana kolmivuotiskaudella toimii Jyväskylän kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen ja sihteerinä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston koulutussuunnittelija Sanna Saari-Salomeri. Tavoitteet ja pääperiaatteet Ikääntyvien yliopistotoiminnan tavoitteena on luoda ikääntyville mahdollisuuksia tieteellisen tiedon hankkimiseen, vireyden ja itsetunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä omien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Toimintaan osallistumalla voi myös solmia uusia sosiaalisia kontakteja, virkistyä ja viihtyä. Ikääntyvien yliopistotoiminta toteuttaa Elinikäisen oppimisen periaatetta: oikeus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen on taattava ihmisille myös työelämän jälkeen. Ikääntyvien yliopistotoiminnan lähtökohtana on korkeakoulutasoinen opiskelu. Kuka järjestää? Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestävät yliopistot yhdessä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestämisverkostoihin kuuluu eri paikkakunnilla muun muassa kirjastoja, kaupunkeja ja kuntia, museoita sekä palvelulaitoksia.

3 Kuka voi opiskella? Ikääntyvien yliopistotoiminta ei aseteta pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat voivat osallistua opetukseen. Ikääntyvien yliopistotoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille, mutta osallistumiselle ei ole ikärajoja. Mitä ja miten opiskellaan? Ikääntyvien yliopistotoiminta on muotoutunut eri paikkakunnilla omaan malliinsa. Keskeisenä toimintamuotona ovat yleensä Studia generalia -tyyppiset päiväluennot. Luentojen ohella suosittuja ovat erilaiset teemaryhmät ja -seminaarit, joihin voi liittyä myös esim. näyttelyitä tai opintomatkoja. Opetukseen ei liity kuulusteluja eikä tenttejä. Mitä maksaa? Opetuksesta peritään palvelumaksuja, jotka vaihtelevat eri paikkakunnilla. Pohjois-Karjalassa osa tapahtumista on kaikille kiinnostuneille maksuttomia yleisötapahtumia; osa hinnoitellaan erikseen. Pohjois-Karjalassa ikääntyneillä ja eläkeläisillä on mahdollisuus hakea kaikkiin kesäyliopiston järjestämiin koulutuksiin opintosetelityyppistä avustusta. Lisätietoja kesäyliopistolta ( , IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA JOENSUUSSA Toiminta Joensuussa järjestetään ikääntyville yleisöluentoja yleensä useiden toimijoiden yhteistyönä. Näiden ja seminaarien lisäksi Ikääntyvien yliopistotoiminnan opiskelijat ovat tehneet opintomatkoja mm. tiedekeskuksiin, yliopistoihin, museoihin ja näyttelyihin. Ilmoittautuminen Yleisöluennoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Seminaariin ja kursseille ilmoittaudutaan erillisessä ohjelmassa mainittuun päivämäärään mennessä. Keväällä 2014 ei ole erillistä lukukausi-ilmoittautumista. Maksut Yleisöluennot ovat maksuttomia, mutta muu toiminta hinnoitellaan erikseen. Ikääntyvien yliopiston opiskelija voi siirtyä myös varsinaiseksi avoimen yliopiston opiskelijaksi (kesäyliopistoon tai yliopiston avoimeen yliopistoon), mikäli hän haluaa luentojen kuuntelemisen ohella suorittaa tiedekunnissa arvosanaopintoja. Avoimen yliopiston opiskelijana suoritetaan arvosanaopiskelulle vahvistetut maksut. Mikäli opiskelija osallistuu Joensuun seudun kansalaisopiston tai Karelia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun kursseille, hän ilmoittautuu ja maksaa maksut näiden käytännön mukaisesti. Ikääntyvien yliopistotoiminnan ilmoitustaulu Ikääntyvien yliopistotoiminnan oma ilmoitustaulu sijaitsee Joensuun seutukirjaston pääkirjaston aulassa (os. Koskikatu 25). Ilmoitustaululla tiedotetaan ikääntyvien yliopistotoiminnan ajankohtaisista tapahtumista. IKIS-suunnitteluryhmä Joensuussa toimii IKIS-toiminnan suunnitteluryhmä, johon kuuluu edustajia eri oppilaitoksista, kuntaorganisaatioista, mediasta sekä muista IKIS-toimintaa tukevista/järjestävistä tahoista. Suunnitteluryhmässä on myös kaksi IKIS-opiskelijajäsentä.

4 TOIMINTAMUOTOJEN KUVAUS Luennot Yliopiston perusopetukseen kuuluvat luennot tiedekunnissa ovat akateemisen perinteen mukaan avoimia kaikille kiinnostuneille. Muut avoimet yleisöluennot / -tapahtumat Muita avoimia yleisötapahtumia ovat muun muassa yhdessä museoiden kanssa järjestettävät Menomonot museoon -opastukset sekä kirjaston kanssa toteutettavat Akateemiset aamukahvit ja Keskiviikon kirjastohetki. Lisäksi järjestetään muiden Suomen kesäyliopistojen kanssa yhteistyönä toteutettavia ja verkon välityksellä seurattavia luentoja, kuten Terveys ja hyvinvointi -luentosarja. IKIS-seminaari Keväällä 2014 järjestetään IKIS-seminaari, jonka aiheena on yhteiskuntapolitiikka. Seminaarissa pohditaan ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä yhdessä ryhmän vetäjän kanssa, tuotetaan tekstejä ja kannanottoja sekä keskustellaan ajankohtaisista, ryhmää kiinnostavista aiheista. Ryhmä kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa. Opintopiiri Opiskelijat kokoontuvat itseohjautuvana ryhmänä perehtyen itseään kiinnostaviin aiheisiin ja valiten opiskelumuodot itse. Keväällä 2014 voidaan perustaa opintopiiri, mikäli kiinnostuneita opiskelijoita ryhmän vetämiseen ilmaantuu. Opinto- ja kulttuurimatkat Osana ikääntyvien yliopistotoimintaa on järjestetty erilaisia opinto- ja kurssimatkoja. Seuraavan matkan tiedot ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin. Kongressit Ikääntyvien yliopistotoiminnan opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin kongresseihin, valmistaen myös esityksiä niihin. Kongressimatkoihin voi liittyä edeltäviä kielikursseja tai muita osallistumista edistäviä opintoja. KV-toiminta Ikääntyvien yliopistotoiminnan opiskelijat voivat osallistua myös erilaisilla hankerahoituksilla toteutettaviin kansainvälisiin projekteihin ja muuhun toimintaan (esim. senioreiden vapaaehtoistoiminta Euroopassa, opintomatkat ja vierailut, vaihdot sekä tutustumiskäynnit).

5 OHJELMA keväällä 2014 AVOIMET YLEISÖTILAISUUDET (maksuttomia) Menomonot museoon Menomonot museoon on Joensuun museoiden ja Pohjois-Karjalan kesäyliopiston yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tarjota tilaisuus tutustua paikallisten museoiden tarjontaan sekä taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin. Kevään 2014 aikana Menomonot museoon -sarjassa tutustutaan sekä Pohjois-Karjalan museon että Joensuun taidemuseon ajankohtaisiin teemoihin ja näyttelyihin alustusten ja opastusten kautta. Kevään 2014 ohjelma on seuraava: klo 12 13, Joensuun taidemuseo ONNI (I krs): Tutustuminen Tiina Kivisen ja Arto Väisäsen Paperimaa -näyttelyyn, jossa on esillä grafiikkaa ja piirustuksia. Näyttelyn tunnelmiin johdattelee kuvataiteilija Arto Väisänen klo 12 13, Pohjois-Karjalan museo (I krs): Tutustuminen Destination Karelia -näyttelyyn, jossa on esillä Anastasia Khoroshilovan ja Jaakko Heikkilän valokuvia kesältä 2013 aiheina Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan kylien maisemat, rakennukset ja erityisesti ihmiset. Näyttelyn esittelee tuottaja Ulla Härkönen klo 12 13, Pohjois-Karjalan museo (I krs): Tutustuminen Kizhin maailma -näyttelyyn. Asiantuntevana oppaana toimii Kizhin museossa työskennellyt Leena Jääskeläinen klo 12 13, Joensuun taidemuseo ONNI (II krs): Tutustuminen Kesä sydämissämme -näyttelyyn. Näyttely esittelee Liisa ja Inkeri Hiltusen taidelahjoituksena Joensuun taidemuseoon saatua grafiikkaa, maalauksia ja keramiikkataidetta. Mukana on mm. Heljä Liukko-Sundströmin tuotantoa. Tuoreimmista museon lahjoitusteoksista kertoo kokoelma-amanuenssi Eino Nieminen. Tapahtumasarja on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton; näyttelytiloissa järjestettävistä tilaisuuksista peritään normaali museon sisäänpääsymaksu. Keskiviikon kirjastohetki Keskiviikon kirjastohetkillä tutustutaan paikallisten puhujien johdolla kirjallisuuden teemoihin eri näkökulmista. Kevään 2014 ohjelma on seuraava: klo tietokirjailija Marja Simola, Suomen Tietokirjailijat ry: Mikä on selkokirja? klo kirjailija, Kari Tahvanainen, Ukri ry: Kirjailijajärjestöjen historia ja toiminta klo kirjastonjohtaja Kai Sormunen ja palvelupäällikkö Riitta Kangas: Vaihtoehtoiset todellisuudet aikuisten ja nuorten fiktiossa Järjestetään yhteistyössä Joensuun seutukirjaston kanssa pääkirjaston Taiteiden aukiolla (Koskikatu 25, 2. krs). Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton

6 Akateemiset aamukahvit Akateemisilla aamukahveilla Itä-Suomen yliopiston emeritus- ja emeritaprofessorit sekä -tutkijat esittelevät lyhyesti omia ja edustamansa tieteenalan tutkimusteemoja sekä kertovat, millaista on tutkimus elämäntyönä. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille. Kevään 2014 ohjelma on seuraava: klo , professori emeritus Seppo Pasanen (biologia): Sammakot tutkimuskohteena klo , professori emeritus Seppo Kellomäki (metsänhoitotiede): Ilmastonmuutos ja metsät klo , professori emeritus Paavo Pelkonen (metsätiede): Onko metsistä energiaksi? Järjestetään yhteistyössä Joensuun seutukirjaston kanssa pääkirjaston Taiteiden aukiolla (os. Koskikatu 25, 2. krs). Alustus kestää noin tunnin, jonka jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskustelua kirjaston Pilkku-kahvilassa. Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton (kahvit omakustanteiset) Ikääntyvien yliopiston verkkovälitteiset luennot Luentosarja on koottu ikääntyvien yliopiston opiskelijoiden esiin nostamista ja heitä kiinnostavista aiheista. Luennot ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia. Luentoja seurataan verkon välityksellä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niskalan (ent. talouskoulu) luokassa 155, os. Niskakatu 17. Terveys ja hyvinvointi -luento: Uudet ravitsemussuositukset klo Luennoitsijana apulaisprofessori Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopisto, KYS Ruhtinas Mannerheim klo Luennoitsijana tietokirjailija, toimittaja Janne Könönen Haaskan perässä klo Luennoitsijana kirjailija Lasse Lehtinen Petri Shemeikan päivän luento klo , Koskenniskan myllykievarimuseo, Öllölä Ohjelma tarkentuu myöhemmin (lisätietoja Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton Rock-luento klo , Joensuu Ohjelma tarkentuu myöhemmin (lisätietoja Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton Intohimo kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa Joensuun kirjallisuustapahtuma , Joensuu, yliopiston Educa-rakennus ja Joensuun konservatorio Lisätietoja Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton

7 SEMINAARIT, KURSSIT JA OPINTOMATKAT (hinnat alkaen 60 ) Ikääntyneillä (63 vuotta täyttäneet) ja eläkeläisillä on mahdollisuus hakea kesäyliopiston järjestämiin koulutuksiin opintosetelityyppistä avustusta. Opintosetelin arvo on 50 % koulutuksen hinnasta, mutta maksimissaan 100. Maksullisissa koulutuksissa tulee ilmoittautua ennakkoon Pohjois-Karjalan kesäyliopistolle: internetin kautta osoitteessa sähköpostitse puhelimitse (013) Peruutusehdot: Mikäli asiakas peruu osallistumisen ilmoittautumisajan jälkeen, veloitamme koko koulutusmaksun (ellei peruutus tapahdu pakottavasta syystä). Mikäli koulutus peruuntuu esimerkiksi kouluttajalle tulleen pakottavan esteen vuoksi, kesäyliopisto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti koituneista/koituvista ylimääräisistä kustannuksista/vahingoista. IKIS-seminaari: Ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., ja klo 14 16, Joensuu Seminaarissa perehdytään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja hyvinvointivaltiokeskusteluun, laaditaan pienimuotoisia esityksiä ja selvityksiä sekä toimitaan pyydettäessä asiantuntijoina ikääntymiseen ja vanhuspolitiikkaan liittyvässä suunnittelussa ja kehittämisessä. Tarkempi ohjelma suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Koulutus järjestetään pääkirjastolla. YTT Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto 60 / lukukausi MUUT KURSSIT POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO Pohjois-Karjalan kesäyliopiston ohjelmassa on sekä ammatillisia että yleissivistäviä koulutuksia. Lisätietoja kesäyliopiston toimistosta (p , sähköposti ja www-sivuilta (www.pkky.fi/kesayliopisto). Ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan kesäyliopistolle. Tarjonnassa esimerkiksi Luovan kirjoittamisen perusopinnot (TY): Draaman kirjoittaminen (4 op) ja pe-la (pe klo ja la klo 9 16) Tietokirjoittaminen (4 op) - Opetus kahtena viikonloppuna huhti-toukokuun 2014 aikana, lisäksi oppimistehtävä JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTO Joensuun seudun kansalaisopisto järjestää muun laajan tarjontansa lisäksi atk-kursseja senioreille. Lisätietoja Joensuun seudun kansalaisopiston toimistolta (p , sähköposti ja www-sivuilta (www.jns.fi /kansalaisopisto). Ilmoittautuminen Joensuun seudun kansalaisopistolle.

8 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Avoimen ammattikorkeakoulun kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja avoimesta ammattikorkeakoulusta (p , sähköposti ja www-sivuilta (www.karelia.fi). Ilmoittautuminen Karelia-ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KONGRESSIT Lisätietoja näistä mahdollisuuksista löytyy mm. IKIS-ilmoitustaululta (kirjastolta) ja kesäyliopiston www-sivuilta (kohdasta Ikääntyvien yliopistotoiminta). OPINTOPIIRITOIMINTA Lisätietoja mahdollisesta opintopiiritoiminnasta löytyy mm. IKIS-ilmoitustaululta ja kesäyliopiston www-sivuilta. SYKSYN 2014 OHJELMA Syksyn 2014 ohjelmasta tiedotetaan opiskelijoille IKIS-ilmoitustaululla, kesäyliopiston wwwsivuilla ja tiedotusvälineissä. Ohjelmaan on suunnitteilla ainakin avoimia yleisötilaisuuksia, seminaareja, kursseja sekä verkkovälitteisiä luentoja muista Suomen kesäyliopistoista ja yliopistoista.

9 KIRJASTOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTO Joensuun kampuskirjasto PL 107 (Yliopistokatu 4) JOENSUU Sähköposti: Lainaus, puh. (013) Neuvonta, puh. (013) Aukioloajat: JOENSUUN PÄÄKIRJASTO Koskikatu 25, PL 114, Joensuu Puh. (013) (vaihde) Telefax (013) Kirjaston yleinen sähköpostiosoite on Internet: AVOINNA: maanantai - perjantai 11 20; lauantai ja arkipyhien aattopäivinä Kirjastoista löytyy laaja valikoima opiskelua ja oppimista koskevaa kirjallisuutta. Tässä muutamia esimerkkejä: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Tammer-paino Oy. Tampere 2. Hirsjärvi, S., Liikanen, P., Remes, P. & Sajavaara, P Tutkimus ja sen raportointi. 4. uudistettu painos. Kirjayhtymä. Helsinki. 3. Julkunen, M-L Lukijaksi kasvaminen. 4. Niiniluoto, I Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Otava. Helsinki. 5. Novak, J Opi oppimaan. Gaudeamus. Helsinki. 6. Sallila, P. (toim.) 200. Oppiminen ja ikääntyminen. Aikuiskasvatuksen 41. vuosikirja. BJT Kirjastopalvelu. Helsinki. 7. Silven, M., Kinnunen, R. & Keskinen, S Kohti itseohjautuvaa opiskelutaitoa. Turun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Joensuun ikääntyvien yliopiston julkaisuja voi ostaa Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston toimistosta (Aurora, 2. kerros, Yliopistonkatu 2).

10 TAPAHTUMAPAIKAT Joensuun pääkirjasto (IKIS-ilmoitustaulu ja Akateemiset aamukahvit, Keskiviikon kirjastohetki, IKIS-seminaari: Ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä) Koskikatu Joensuu puh. (013) (vaihde) Joensuun taidemuseo ONNI (Menomonot museoon) Kirkkokatu Joensuu puh. (013) (toimisto) Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Niskala (Ikääntyvien yliopiston verkkovälitteiset luennot) Niskakatu 17 (ent. talouskoulu), luokka Joensuu Pohjois-Karjalan museo (Menomonot museoon) Koskikatu 5 (Carelicum) Joensuu puh (amanuenssi) Pohjois-Karjalan kesäyliopiston toimisto (toiminnan suunnittelu ja koordinointi) Kaislakatu 3 (Päätalo, II krs) Joensuu puh. (013) (toimisto)

11 POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Internet Sähköposti Kaislakatu 3 (Päätalo, II krs) PL 179, Joensuu (013) Henkilökunta Aino Harinen johtaja (013) Tarja Angeria koulutussihteeri (013) Sanna Dahl koulutuskoordinaattori (ammatillinen täydennyskoulutus) (013) Marja Hakulinen koulutuskoordinaattori (markkinointi ja viestintä) (013) (vv alkaen, sijaisena) koulutussihteeri Pirjo Viiliäinen Minna Karjalainen koulutussuunnittelija (avoin yliopisto-opetus) (013) Lisbe Svahn koulutuskoordinaattori (ammatillinen täydennyskoulutus ja kulttuuritapahtumat) (013) Kesäyliopiston rehtorina toimii Pohjois-Karjalan opiston ja ammattiopisto Niittylahden rehtori Timo Kortelainen. Päävastuu IKIS-toiminnan koordinoinnista on johtaja Aino Harisella.

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO Syksy 2011 Seinäjoki Yleisluentosarja syyslukukaudella 2011 Syyslukukausi 2011 tiistait 27.9., 25.10. ja 15.11. klo 14-16; 29.11. klo 15-17 keskiviikko 12.10. klo 14-16 Kampustalo,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan museo

Pohjois-Karjalan museo Venäjäteemoja 2014 Pohjois-Karjalan museo Karjala-sarja kevät ja kesä 2014 Pohjois-Karjalan museo partnerina kahdessa Karelian ENPI CBC hankkeessa, sitä kautta 2 valokuvanäyttelyä: Destination Karelia

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille Kari Kotiranta Seniorikampus Opintovaihtoehtoja senioreille Taustaksi Aktiivinen seniori on voimavara. Liike-elämässä puhutaan bisneskummeista, jotka toimivat yhteistyössä kummiyrityksensä kanssa. Kaikilla

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energiateollisuus ry:n syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energia politisoituu Ilmasto-ongelmat ja energian toimitusvarmuus kytkevät energia-asiat

Lisätiedot

IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010

IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010 IT2010 Korkeakoulujen IT-päivät Joensuussa 12. 13.10.2010 TIETOA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYISTÄ Järjestäjä Korkeakoulujen vuoden 2010 valtakunnalliset IT-päivät toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015-2016 (20 h)

STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015-2016 (20 h) STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet 2015-2016 (20 h) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset esittelevät parhaita pedagogisia käytäntöjään. Studia pedagogia- keskustelutilaisuudet ovat

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Pielisen Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma 2012 2015

Pielisen Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma 2012 2015 Pielisen Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma 2012 2015 PIEKKKIS 2012 2015 Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun Pielisen Karjalan ohjausryhmä 17.4.2012 http://www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi/

Lisätiedot

Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua

Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua CERN? Lyhenne CERN tulee ranskankielisestä nimestä Conseil Européenpourla RechercheNucléaireeli European Council for Nuclear Research. CERN on maailman suurin hiukkasfysiikan

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Snellman-kesäyliopiston toiminta. Vapaan sivistystyön työryhmälle

Snellman-kesäyliopiston toiminta. Vapaan sivistystyön työryhmälle Snellman-kesäyliopiston toiminta Vapaan sivistystyön työryhmälle Sisällysluettelo Yleistä Snellman-kesäyliopistosta............................ 3 Määrällisiä tietoja....................................

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

Itsetuntemusta parhaimmillaan. Energiaa Enneagrammista Espanjassa. 33580!Tampere! www.careone.fi!

Itsetuntemusta parhaimmillaan. Energiaa Enneagrammista Espanjassa. 33580!Tampere! www.careone.fi! Itsetuntemusta parhaimmillaan Energiaa Enneagrammista Espanjassa Care One Oy Karkonmäenkatu15B info@careone.fi 33580Tampere www.careone.fi Itsetuntemusta parhaimmillaan Energiaa Enneagrammista Espanjassa

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

MAAILMA MEILLÄ MONIKULTTUURISUUSVIIKKO OMNIASSA 11-15.10.2010

MAAILMA MEILLÄ MONIKULTTUURISUUSVIIKKO OMNIASSA 11-15.10.2010 MAAILMA MEILLÄ MONIKULTTUURISUUSVIIKKO OMNIASSA 11-15.10.2010 Ohjelma ja tapahtumat KOKO VIIKON AJAN KÄYNNISSÄ OLEVAT TAPAHTUMAT: Erikieliset aamunavaukset keskusradion kautta päivittäin Aulassa maailmankartta

Lisätiedot

MAMU UUTISKIRJE. Uusia julkaisuja. Finn Lectura: Suomen mestari 1 CD. Näytekirjapyynnöt

MAMU UUTISKIRJE. Uusia julkaisuja. Finn Lectura: Suomen mestari 1 CD. Näytekirjapyynnöt MAMU UUTISKIRJE 25.5. 20 1 0 nu mero 3 Turun Opetuspalvelukeskus, Käsityöläiskatu 1, 20101, Turku Toimittaja: Edina Bálint-Pesonen Tässä numerossa Uusia julkaisuja 1 Koulutukset 2 Tapahtumat 4 Uusia julkaisuja

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät 23.12.2010 43/51/2010 Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät Oikeusministeriö kiinnittää vaalipiirilautakuntien

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

Minustako hyvä henkilöhahmo? Omasta elämästä tarinoiksi

Minustako hyvä henkilöhahmo? Omasta elämästä tarinoiksi Minustako hyvä henkilöhahmo? Omasta elämästä tarinoiksi Kaikille avoin, maksullinen Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kurssi 31.8. 15.12.13 Haluatko jättää elämästäsi pysyvän perinnön tuleville sukupolville

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 1933-2013 Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 2013 20.-21.3.2013 TAMPERE, UKK-INSTITUUTTI KESKIVIIKKO 20.3.2013 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 9.30 AVAUS VÄESTÖN KUNTOTESTAUS

Lisätiedot

LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT

LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT syksy 2013 LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT LUENNOT 111000 IKÄ JA RAVINTO ke 10.15-12.45, 11.9. ravitsemustietelijä, personal trainer Anu Kosonen, 5 111002 TAIKINASTA TERÄKSEKSI - KROPPAREMONTTI KIIREISEEN

Lisätiedot

Työoikeus 2014 2015 -brunssisarja

Työoikeus 2014 2015 -brunssisarja Työoikeus 2014 2015 -brunssisarja Jaksot: 1. jakso: Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen 11.9.2014, klo 8.45 13.00, Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki 2. jakso: Individuaaliperusteinen

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Minustako hyvä henkilöhahmo? Omasta elämästä tarinoiksi

Minustako hyvä henkilöhahmo? Omasta elämästä tarinoiksi Minustako hyvä henkilöhahmo? Omasta elämästä tarinoiksi Kaikille avoin, maksullinen Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kurssi Haluatko jättää elämästäsi pysyvän perinnön tuleville sukupolville tai

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJA (AMK) JA TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTOIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA 18 OP, (KARELIA)

SAIRAANHOITAJA (AMK) JA TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTOIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA 18 OP, (KARELIA) SAIRAANHOITAJA (AMK) JA TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTOIHIN SISÄLTYVIÄ OPINTOJA 18 OP, (KARELIA) Pohjois-Karjalan kesäyliopisto järjestää Joensuussa kevätlukukauden 2015 aikana avoimena ammattikorkeakouluopintoina

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2015

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2015 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2015 18.5. 19.5.2015 Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopio LUENTOPÄIVIEN NÄYTTEILLEASETTAJAT Mikroskopia Ympäristöanalytiikka Koulutus hyväksytään sertifioitujen näytteenottajien

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot