IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Opiskeluopas, kevät 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Opiskeluopas, kevät 2014"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Opiskeluopas, kevät 2014

2 Ikääntyvien yliopistotoiminta ( Ikis ) on koulutusmuoto, jonka tavoitteena on välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistotasoiseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin suorituksiin. Ikääntyvien yliopistotoiminnassa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat voivat osallistua opetukseen. Syksystä 2010 alkaen pohjoiskarjalaisen ikääntyvien yliopistotoiminnan koordinointivastuu on siirtynyt entisen Joensuun yliopiston (nyk. Itä-Suomen yliopisto) vastuulta Pohjois-Karjalan kesäyliopistolle. Keväällä 2014 Pohjois-Karjalan kesäyliopiston yhteistyökumppaneineen järjestämään ikääntyvien yliopistotoimintaan kuuluu kaikille kiinnostuneilla maksuttomia yleisötapahtumia sekä opetusta, josta peritään osallistumismaksu. Lisäksi kevään aikana voidaan järjestää itsenäisesti kokoontuvia luku- ja opintopiirejä. Kevään 2014 aikana ei kerätä lukukausimaksuja, vaan tapahtumat hinnoitellaan erikseen (tarkempia tietoja hinnoista löytyy tästä oppaasta). Ikääntyneillä ja eläkeläisillä on mahdollisuus hakea kaikkiin kesäyliopiston järjestämiin koulutuksiin opintosetelityyppistä avustusta, mikäli opetushallitus myöntää kesäyliopistolle avustuksen setelien myöntämiseen. Lisätietoja kesäyliopistolta ( , IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA Mitä Ikääntyvien yliopistotoiminta on? Kolmannen iän yliopisto (University of the Third Age) lähti liikkeelle vuonna 1973 Toulousen yliopistosta Ranskasta ja on levinnyt eri maihin ympäri maailmaa. Suomessa tämä toiminta aloitettiin vuonna 1985 Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa, ja nykyisin sitä toteutetaan kaikilla Suomen yliopistopaikkakunnilla. Valtakunnallista kehittämistä ja yhteistyötä varten on perustettu Ikääntyvien yliopiston neuvottelukunta. Siihen kuuluu edustajia eri yliopistoista ja kesäyliopistoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana kolmivuotiskaudella toimii Jyväskylän kesäyliopiston rehtori Leena Meriläinen ja sihteerinä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston koulutussuunnittelija Sanna Saari-Salomeri. Tavoitteet ja pääperiaatteet Ikääntyvien yliopistotoiminnan tavoitteena on luoda ikääntyville mahdollisuuksia tieteellisen tiedon hankkimiseen, vireyden ja itsetunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä omien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Toimintaan osallistumalla voi myös solmia uusia sosiaalisia kontakteja, virkistyä ja viihtyä. Ikääntyvien yliopistotoiminta toteuttaa Elinikäisen oppimisen periaatetta: oikeus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen on taattava ihmisille myös työelämän jälkeen. Ikääntyvien yliopistotoiminnan lähtökohtana on korkeakoulutasoinen opiskelu. Kuka järjestää? Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestävät yliopistot yhdessä vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestämisverkostoihin kuuluu eri paikkakunnilla muun muassa kirjastoja, kaupunkeja ja kuntia, museoita sekä palvelulaitoksia.

3 Kuka voi opiskella? Ikääntyvien yliopistotoiminta ei aseteta pohjakoulutusvaatimuksia, vaan kaikki halukkaat voivat osallistua opetukseen. Ikääntyvien yliopistotoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille, mutta osallistumiselle ei ole ikärajoja. Mitä ja miten opiskellaan? Ikääntyvien yliopistotoiminta on muotoutunut eri paikkakunnilla omaan malliinsa. Keskeisenä toimintamuotona ovat yleensä Studia generalia -tyyppiset päiväluennot. Luentojen ohella suosittuja ovat erilaiset teemaryhmät ja -seminaarit, joihin voi liittyä myös esim. näyttelyitä tai opintomatkoja. Opetukseen ei liity kuulusteluja eikä tenttejä. Mitä maksaa? Opetuksesta peritään palvelumaksuja, jotka vaihtelevat eri paikkakunnilla. Pohjois-Karjalassa osa tapahtumista on kaikille kiinnostuneille maksuttomia yleisötapahtumia; osa hinnoitellaan erikseen. Pohjois-Karjalassa ikääntyneillä ja eläkeläisillä on mahdollisuus hakea kaikkiin kesäyliopiston järjestämiin koulutuksiin opintosetelityyppistä avustusta. Lisätietoja kesäyliopistolta ( , IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTOTOIMINTA JOENSUUSSA Toiminta Joensuussa järjestetään ikääntyville yleisöluentoja yleensä useiden toimijoiden yhteistyönä. Näiden ja seminaarien lisäksi Ikääntyvien yliopistotoiminnan opiskelijat ovat tehneet opintomatkoja mm. tiedekeskuksiin, yliopistoihin, museoihin ja näyttelyihin. Ilmoittautuminen Yleisöluennoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Seminaariin ja kursseille ilmoittaudutaan erillisessä ohjelmassa mainittuun päivämäärään mennessä. Keväällä 2014 ei ole erillistä lukukausi-ilmoittautumista. Maksut Yleisöluennot ovat maksuttomia, mutta muu toiminta hinnoitellaan erikseen. Ikääntyvien yliopiston opiskelija voi siirtyä myös varsinaiseksi avoimen yliopiston opiskelijaksi (kesäyliopistoon tai yliopiston avoimeen yliopistoon), mikäli hän haluaa luentojen kuuntelemisen ohella suorittaa tiedekunnissa arvosanaopintoja. Avoimen yliopiston opiskelijana suoritetaan arvosanaopiskelulle vahvistetut maksut. Mikäli opiskelija osallistuu Joensuun seudun kansalaisopiston tai Karelia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun kursseille, hän ilmoittautuu ja maksaa maksut näiden käytännön mukaisesti. Ikääntyvien yliopistotoiminnan ilmoitustaulu Ikääntyvien yliopistotoiminnan oma ilmoitustaulu sijaitsee Joensuun seutukirjaston pääkirjaston aulassa (os. Koskikatu 25). Ilmoitustaululla tiedotetaan ikääntyvien yliopistotoiminnan ajankohtaisista tapahtumista. IKIS-suunnitteluryhmä Joensuussa toimii IKIS-toiminnan suunnitteluryhmä, johon kuuluu edustajia eri oppilaitoksista, kuntaorganisaatioista, mediasta sekä muista IKIS-toimintaa tukevista/järjestävistä tahoista. Suunnitteluryhmässä on myös kaksi IKIS-opiskelijajäsentä.

4 TOIMINTAMUOTOJEN KUVAUS Luennot Yliopiston perusopetukseen kuuluvat luennot tiedekunnissa ovat akateemisen perinteen mukaan avoimia kaikille kiinnostuneille. Muut avoimet yleisöluennot / -tapahtumat Muita avoimia yleisötapahtumia ovat muun muassa yhdessä museoiden kanssa järjestettävät Menomonot museoon -opastukset sekä kirjaston kanssa toteutettavat Akateemiset aamukahvit ja Keskiviikon kirjastohetki. Lisäksi järjestetään muiden Suomen kesäyliopistojen kanssa yhteistyönä toteutettavia ja verkon välityksellä seurattavia luentoja, kuten Terveys ja hyvinvointi -luentosarja. IKIS-seminaari Keväällä 2014 järjestetään IKIS-seminaari, jonka aiheena on yhteiskuntapolitiikka. Seminaarissa pohditaan ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä yhdessä ryhmän vetäjän kanssa, tuotetaan tekstejä ja kannanottoja sekä keskustellaan ajankohtaisista, ryhmää kiinnostavista aiheista. Ryhmä kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa. Opintopiiri Opiskelijat kokoontuvat itseohjautuvana ryhmänä perehtyen itseään kiinnostaviin aiheisiin ja valiten opiskelumuodot itse. Keväällä 2014 voidaan perustaa opintopiiri, mikäli kiinnostuneita opiskelijoita ryhmän vetämiseen ilmaantuu. Opinto- ja kulttuurimatkat Osana ikääntyvien yliopistotoimintaa on järjestetty erilaisia opinto- ja kurssimatkoja. Seuraavan matkan tiedot ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin. Kongressit Ikääntyvien yliopistotoiminnan opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin kongresseihin, valmistaen myös esityksiä niihin. Kongressimatkoihin voi liittyä edeltäviä kielikursseja tai muita osallistumista edistäviä opintoja. KV-toiminta Ikääntyvien yliopistotoiminnan opiskelijat voivat osallistua myös erilaisilla hankerahoituksilla toteutettaviin kansainvälisiin projekteihin ja muuhun toimintaan (esim. senioreiden vapaaehtoistoiminta Euroopassa, opintomatkat ja vierailut, vaihdot sekä tutustumiskäynnit).

5 OHJELMA keväällä 2014 AVOIMET YLEISÖTILAISUUDET (maksuttomia) Menomonot museoon Menomonot museoon on Joensuun museoiden ja Pohjois-Karjalan kesäyliopiston yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tarjota tilaisuus tutustua paikallisten museoiden tarjontaan sekä taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin. Kevään 2014 aikana Menomonot museoon -sarjassa tutustutaan sekä Pohjois-Karjalan museon että Joensuun taidemuseon ajankohtaisiin teemoihin ja näyttelyihin alustusten ja opastusten kautta. Kevään 2014 ohjelma on seuraava: klo 12 13, Joensuun taidemuseo ONNI (I krs): Tutustuminen Tiina Kivisen ja Arto Väisäsen Paperimaa -näyttelyyn, jossa on esillä grafiikkaa ja piirustuksia. Näyttelyn tunnelmiin johdattelee kuvataiteilija Arto Väisänen klo 12 13, Pohjois-Karjalan museo (I krs): Tutustuminen Destination Karelia -näyttelyyn, jossa on esillä Anastasia Khoroshilovan ja Jaakko Heikkilän valokuvia kesältä 2013 aiheina Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan kylien maisemat, rakennukset ja erityisesti ihmiset. Näyttelyn esittelee tuottaja Ulla Härkönen klo 12 13, Pohjois-Karjalan museo (I krs): Tutustuminen Kizhin maailma -näyttelyyn. Asiantuntevana oppaana toimii Kizhin museossa työskennellyt Leena Jääskeläinen klo 12 13, Joensuun taidemuseo ONNI (II krs): Tutustuminen Kesä sydämissämme -näyttelyyn. Näyttely esittelee Liisa ja Inkeri Hiltusen taidelahjoituksena Joensuun taidemuseoon saatua grafiikkaa, maalauksia ja keramiikkataidetta. Mukana on mm. Heljä Liukko-Sundströmin tuotantoa. Tuoreimmista museon lahjoitusteoksista kertoo kokoelma-amanuenssi Eino Nieminen. Tapahtumasarja on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton; näyttelytiloissa järjestettävistä tilaisuuksista peritään normaali museon sisäänpääsymaksu. Keskiviikon kirjastohetki Keskiviikon kirjastohetkillä tutustutaan paikallisten puhujien johdolla kirjallisuuden teemoihin eri näkökulmista. Kevään 2014 ohjelma on seuraava: klo tietokirjailija Marja Simola, Suomen Tietokirjailijat ry: Mikä on selkokirja? klo kirjailija, Kari Tahvanainen, Ukri ry: Kirjailijajärjestöjen historia ja toiminta klo kirjastonjohtaja Kai Sormunen ja palvelupäällikkö Riitta Kangas: Vaihtoehtoiset todellisuudet aikuisten ja nuorten fiktiossa Järjestetään yhteistyössä Joensuun seutukirjaston kanssa pääkirjaston Taiteiden aukiolla (Koskikatu 25, 2. krs). Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton

6 Akateemiset aamukahvit Akateemisilla aamukahveilla Itä-Suomen yliopiston emeritus- ja emeritaprofessorit sekä -tutkijat esittelevät lyhyesti omia ja edustamansa tieteenalan tutkimusteemoja sekä kertovat, millaista on tutkimus elämäntyönä. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille. Kevään 2014 ohjelma on seuraava: klo , professori emeritus Seppo Pasanen (biologia): Sammakot tutkimuskohteena klo , professori emeritus Seppo Kellomäki (metsänhoitotiede): Ilmastonmuutos ja metsät klo , professori emeritus Paavo Pelkonen (metsätiede): Onko metsistä energiaksi? Järjestetään yhteistyössä Joensuun seutukirjaston kanssa pääkirjaston Taiteiden aukiolla (os. Koskikatu 25, 2. krs). Alustus kestää noin tunnin, jonka jälkeen on mahdollisuus jatkaa keskustelua kirjaston Pilkku-kahvilassa. Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton (kahvit omakustanteiset) Ikääntyvien yliopiston verkkovälitteiset luennot Luentosarja on koottu ikääntyvien yliopiston opiskelijoiden esiin nostamista ja heitä kiinnostavista aiheista. Luennot ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja maksuttomia. Luentoja seurataan verkon välityksellä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niskalan (ent. talouskoulu) luokassa 155, os. Niskakatu 17. Terveys ja hyvinvointi -luento: Uudet ravitsemussuositukset klo Luennoitsijana apulaisprofessori Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopisto, KYS Ruhtinas Mannerheim klo Luennoitsijana tietokirjailija, toimittaja Janne Könönen Haaskan perässä klo Luennoitsijana kirjailija Lasse Lehtinen Petri Shemeikan päivän luento klo , Koskenniskan myllykievarimuseo, Öllölä Ohjelma tarkentuu myöhemmin (lisätietoja Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton Rock-luento klo , Joensuu Ohjelma tarkentuu myöhemmin (lisätietoja Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton Intohimo kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa Joensuun kirjallisuustapahtuma , Joensuu, yliopiston Educa-rakennus ja Joensuun konservatorio Lisätietoja Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton

7 SEMINAARIT, KURSSIT JA OPINTOMATKAT (hinnat alkaen 60 ) Ikääntyneillä (63 vuotta täyttäneet) ja eläkeläisillä on mahdollisuus hakea kesäyliopiston järjestämiin koulutuksiin opintosetelityyppistä avustusta. Opintosetelin arvo on 50 % koulutuksen hinnasta, mutta maksimissaan 100. Maksullisissa koulutuksissa tulee ilmoittautua ennakkoon Pohjois-Karjalan kesäyliopistolle: internetin kautta osoitteessa sähköpostitse puhelimitse (013) Peruutusehdot: Mikäli asiakas peruu osallistumisen ilmoittautumisajan jälkeen, veloitamme koko koulutusmaksun (ellei peruutus tapahdu pakottavasta syystä). Mikäli koulutus peruuntuu esimerkiksi kouluttajalle tulleen pakottavan esteen vuoksi, kesäyliopisto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti koituneista/koituvista ylimääräisistä kustannuksista/vahingoista. IKIS-seminaari: Ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., ja klo 14 16, Joensuu Seminaarissa perehdytään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja hyvinvointivaltiokeskusteluun, laaditaan pienimuotoisia esityksiä ja selvityksiä sekä toimitaan pyydettäessä asiantuntijoina ikääntymiseen ja vanhuspolitiikkaan liittyvässä suunnittelussa ja kehittämisessä. Tarkempi ohjelma suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Koulutus järjestetään pääkirjastolla. YTT Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto 60 / lukukausi MUUT KURSSIT POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO Pohjois-Karjalan kesäyliopiston ohjelmassa on sekä ammatillisia että yleissivistäviä koulutuksia. Lisätietoja kesäyliopiston toimistosta (p , sähköposti ja www-sivuilta (www.pkky.fi/kesayliopisto). Ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan kesäyliopistolle. Tarjonnassa esimerkiksi Luovan kirjoittamisen perusopinnot (TY): Draaman kirjoittaminen (4 op) ja pe-la (pe klo ja la klo 9 16) Tietokirjoittaminen (4 op) - Opetus kahtena viikonloppuna huhti-toukokuun 2014 aikana, lisäksi oppimistehtävä JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTO Joensuun seudun kansalaisopisto järjestää muun laajan tarjontansa lisäksi atk-kursseja senioreille. Lisätietoja Joensuun seudun kansalaisopiston toimistolta (p , sähköposti ja www-sivuilta (www.jns.fi /kansalaisopisto). Ilmoittautuminen Joensuun seudun kansalaisopistolle.

8 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Avoimen ammattikorkeakoulun kurssit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja avoimesta ammattikorkeakoulusta (p , sähköposti ja www-sivuilta (www.karelia.fi). Ilmoittautuminen Karelia-ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KONGRESSIT Lisätietoja näistä mahdollisuuksista löytyy mm. IKIS-ilmoitustaululta (kirjastolta) ja kesäyliopiston www-sivuilta (kohdasta Ikääntyvien yliopistotoiminta). OPINTOPIIRITOIMINTA Lisätietoja mahdollisesta opintopiiritoiminnasta löytyy mm. IKIS-ilmoitustaululta ja kesäyliopiston www-sivuilta. SYKSYN 2014 OHJELMA Syksyn 2014 ohjelmasta tiedotetaan opiskelijoille IKIS-ilmoitustaululla, kesäyliopiston wwwsivuilla ja tiedotusvälineissä. Ohjelmaan on suunnitteilla ainakin avoimia yleisötilaisuuksia, seminaareja, kursseja sekä verkkovälitteisiä luentoja muista Suomen kesäyliopistoista ja yliopistoista.

9 KIRJASTOT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTO Joensuun kampuskirjasto PL 107 (Yliopistokatu 4) JOENSUU Sähköposti: Lainaus, puh. (013) Neuvonta, puh. (013) Aukioloajat: JOENSUUN PÄÄKIRJASTO Koskikatu 25, PL 114, Joensuu Puh. (013) (vaihde) Telefax (013) Kirjaston yleinen sähköpostiosoite on Internet: AVOINNA: maanantai - perjantai 11 20; lauantai ja arkipyhien aattopäivinä Kirjastoista löytyy laaja valikoima opiskelua ja oppimista koskevaa kirjallisuutta. Tässä muutamia esimerkkejä: 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. Tammer-paino Oy. Tampere 2. Hirsjärvi, S., Liikanen, P., Remes, P. & Sajavaara, P Tutkimus ja sen raportointi. 4. uudistettu painos. Kirjayhtymä. Helsinki. 3. Julkunen, M-L Lukijaksi kasvaminen. 4. Niiniluoto, I Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Otava. Helsinki. 5. Novak, J Opi oppimaan. Gaudeamus. Helsinki. 6. Sallila, P. (toim.) 200. Oppiminen ja ikääntyminen. Aikuiskasvatuksen 41. vuosikirja. BJT Kirjastopalvelu. Helsinki. 7. Silven, M., Kinnunen, R. & Keskinen, S Kohti itseohjautuvaa opiskelutaitoa. Turun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Joensuun ikääntyvien yliopiston julkaisuja voi ostaa Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston toimistosta (Aurora, 2. kerros, Yliopistonkatu 2).

10 TAPAHTUMAPAIKAT Joensuun pääkirjasto (IKIS-ilmoitustaulu ja Akateemiset aamukahvit, Keskiviikon kirjastohetki, IKIS-seminaari: Ajankohtaisia yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä) Koskikatu Joensuu puh. (013) (vaihde) Joensuun taidemuseo ONNI (Menomonot museoon) Kirkkokatu Joensuu puh. (013) (toimisto) Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Niskala (Ikääntyvien yliopiston verkkovälitteiset luennot) Niskakatu 17 (ent. talouskoulu), luokka Joensuu Pohjois-Karjalan museo (Menomonot museoon) Koskikatu 5 (Carelicum) Joensuu puh (amanuenssi) Pohjois-Karjalan kesäyliopiston toimisto (toiminnan suunnittelu ja koordinointi) Kaislakatu 3 (Päätalo, II krs) Joensuu puh. (013) (toimisto)

11 POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Internet Sähköposti Kaislakatu 3 (Päätalo, II krs) PL 179, Joensuu (013) Henkilökunta Aino Harinen johtaja (013) Tarja Angeria koulutussihteeri (013) Sanna Dahl koulutuskoordinaattori (ammatillinen täydennyskoulutus) (013) Marja Hakulinen koulutuskoordinaattori (markkinointi ja viestintä) (013) (vv alkaen, sijaisena) koulutussihteeri Pirjo Viiliäinen Minna Karjalainen koulutussuunnittelija (avoin yliopisto-opetus) (013) Lisbe Svahn koulutuskoordinaattori (ammatillinen täydennyskoulutus ja kulttuuritapahtumat) (013) Kesäyliopiston rehtorina toimii Pohjois-Karjalan opiston ja ammattiopisto Niittylahden rehtori Timo Kortelainen. Päävastuu IKIS-toiminnan koordinoinnista on johtaja Aino Harisella.

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoo Askola http://city.porvoo.fi/kansalaisopisto Porvoon liikuntatoimi Porvoon kaupungin liikuntatoiminta Syksy 2010 Kevät 2011 HUOM! oma liite! SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2012-2013 Opi, liiku, lue, soita Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUS- PALVELUT 2012-2013 TervetuloA harrastamaan!

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla Syksy 2013 Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat opi innostu oivalla 1 Keravalla opitaan ja oivalletaan Kansalaisopistojen toiminta on tyypillisesti kunnallista lähipalvelua, johon osallistutaan pääasiassa

Lisätiedot

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kursseille ilmoittautuminen...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s.

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s. Joensuun seudun kansalaisopisto opinto-opas 2011-2012 Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun seudun kansalaisopisto Papinkatu 3 80110 Joensuu ILMOITTAUTUMINEN s. 4 HENKILÖKUNTA s. 5 LUENNOT,

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

OPINTOJEN AARREARKKU

OPINTOJEN AARREARKKU Pieksämäen Seutuopisto OPINTOJEN AARREARKKU OPINTO-OPAS 2014-2015 1 LUKIJALLE Pieksämäen Seutuopisto Oppimisen iloa ja osaamista meidän kaikkien omasta opistosta! Kädessäsi on jälleen palkitun seutuopiston

Lisätiedot

Wiikko-Ärsyke Joensuu

Wiikko-Ärsyke Joensuu Wiikko-Ärsyke Joensuu 23.9. 29.9.2013 * Viikko 39* Syksy n:o5/2013 Joensuun kampuksen aukioloaikoja ULJAS Ylioppilaskunnan toimisto ma... 10.00 15.00 ti... 10.00 15.00 ke...suljettu to... 10.00 15.00 pe...

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012 OPNO- OHJLM LVOS 2011 2012 Sisällysluettelo Musiikki... 16 Näyttämötaiteet... 24 uvataiteet... 27 Muotoilu, käden taidot... 31 Sisustus... 38 Muut taide- ja taitoaineet... 39 ielet... 49 Historia... 53

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

Kevät. elevarbeten våren. konstutställning med. Esbo arbis. Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund 10.3-10.4.2015,

Kevät. elevarbeten våren. konstutställning med. Esbo arbis. Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund 10.3-10.4.2015, scaramouche sibelius 150. spirals musica nova. marzi nyman, mariska ja FeLix zenger. KamarimusiiKKia Kartanoissa. KausiKonsertteja KuLttuuriKesKuKsessa. Kevät 2015 Vieraina mm. pianisti Kit Armstrong,

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampus MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MULTIDISCIPLINARY CITY CAMPUS 016 Senja Jouttimäki Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri 5 2 tieteelliseen asiantuntemukseen ja kytkeytyy samalla todellisiin kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat Keravan Opisto Syksy 2015 opinto-ohjelma Kurssit Luennot Tapahtumat 2 Sisältö Sisältö Ilmoittautumislomake...3 Yhteystiedot...6 Ilmoittautuminen...7 Opiskelusta ja opistosta...8 Opetuspaikat...11 Kartta...12

Lisätiedot

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016 Opinto-opas 2015-2016 Uutuuksia: Ukulele aloittelijoille s. 12 Karaoke s. 11 Ikoninmaalauksen alkeet s. 19 Sorkoupotetun puukon valmistus s. 24 Tanssia taidottomille s. 52 Talot tarinoi savupiiput soi

Lisätiedot

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Opinto-opas 2014 2015 Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Ilman kansalaisopistoa kukaan ei tietäisi, millaista lahjakkuutta löytyy tavallisista joroislaisista. Tarvitaan vain ammattitaitoinen

Lisätiedot