HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20."

Transkriptio

1 HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI )

2 Sisältö 2 1 Johdanto Hakijat Avustuksen tavoite Avustuksen myöntämisessä käytettävät painopisteet Hyväksyttävät toimet Mainonta Maataloustuotteiden yleisluonteinen mainonta Laatumerkin ja EU:ssa hyväksyttyjen nimitysten mainonta Muut hyväksyttävät toimet Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja koulutus Neuvottelupalvelut maatilayrityksille Kilpailujen, näyttelyiden, messujen tai seminaarien järjestäminen maataloustuottajille ja niille osallistuminen Tieteellisen tiedon kansantajuistaminen, muiden maiden laatujärjestelmistä tiedottaminen ja perusmaataloustuotteista tiedottaminen Julkaisut tietyn alueen tai tuotteen tuottajista Yrityksiin kohdistuvat toimet Pk-yrityksiin kohdistuva neuvonta Pk-yritysten osallistuminen messuille Linjauksia mainonnasta ja tiedotuksesta Menettelyt yleisluonteisessa ja tuotekohtaisessa mainonnassa Mainonnan ja tiedotuksen ero Internet-sivut Hyväksyttävät kustannukset Hankkeen välittömät kustannukset Hankkeen yleiskustannukset Muuta kustannusten kirjaamisessa huomioitavaa Avustusten hakeminen Avustusten päättäminen ja avustusten maksaminen Säädösperusta... 13

3 11 Lisätietoja HAKUOHJE Markkinatukiosasto Sisämarkkinayksikkö 3

4 1 Johdanto Tämä ohje kuvaa niitä periaatteita, joilla hakemukset ratkaistaan. Sen sijaan valtioneuvoston asetuksen 606/2008 (muutettu 666/2009 ja 159/2012) määräykset sitovat hakijaa. Tämä hankehaku kohdistetaan ensisijaisesti hankekokonaisuuksiin, joilla edistetään luomun käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa, viestitään luomun ja/tai lähiruoan lisäarvosta erityisesti kuluttajille, lisätään koululaisten tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta ja lisätään vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä sekä hankekokonaisuuksiin, joilla edistetään EU:n nimisuojajärjestelmän hyödyntämistä. Lisäksi avustetaan selvityshanketta, jolla saataisiin järkevästi ja taloudellisesti toteutettua Suomessa komission asetuksen (EY) N:o 288/2009 mukaisen kouluhedelmäjärjestelmän mahdollinen toimeenpano. Avustuksen enimmäismäärä on mainontaa koskevissa hankkeissa enintään 50 % ja tiedotus-tyyppisissä hankkeissa enintään 90 % hankkeen kustannuksista. Avustusta voivat hakea yritykset ja yhteisöt. Yksittäistä yritystä, tuotemerkkiä tai alkuperää ei kuitenkaan voi tuoda esille. Tuki maksetaan pääsääntöisesti kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 50 % pyritään maksa-maan tammikuussa 2013, mikäli valtion tulo- ja menoarvio on hyväksytty siihen mennessä. Toinen erä 40 % maksetaan hankkeen puolivälissä väliraporttia vastaan. Viimeinen erä 10 % maksetaan loppuselvitystä vastaan. Hankkeet voivat olla monivuotisia, kuitenkin enintään kolmivuotisia. Hankkeiden on tällöin oltava aidosti monivuotisia, jolloin hanke johdonmukaisesti etenee vuodesta toiseen. Vuoden 2013 valtion tulo- ja menoarvioon on esitetty 2,456 miljoonan euron määrärahaa avustukseen. Varsinainen tutkimus laajamittaisena toimintana kuuluu muilla määrärahoilla avustettavaan toimintaan. Kuitenkin esim. markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen liittyvien markkina-tutkimusten ja muiden vastaavantyyppisten selvitysten tekeminen on tällä rahalla avustettavaa toimintaa. Samoin laadun kehittämistä avustetaan toisella määrärahalla. Sen sijaan esimerkiksi laadukkaita tuotteita koskeva tiedotustoiminta voi saada tätä avustusta. Opinnäyte-töihin määrärahaa ei voida käyttää. 2 Hakijat Hakijana voivat olla markkinoinnin ja tuotannon kehittämistä koskevia hankkeita toteuttavat yritykset ja muut yhteisöt. 3 Avustuksen tavoite 4 Avustuksen tavoitteena on maataloustuotteiden menekin edistäminen sekä tiedon lisääminen laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuurista ja terveellisistä ruokailutottumuksista.

5 4 Avustuksen myöntämisessä käytettävät painopisteet Ensisijaisesti avustetaan hankekokonaisuuksia, joilla: - edistetään luomun käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa - viestitään luomun ja/tai lähiruoan lisäarvosta erityisesti kuluttajille - lisätään koululaisten tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta*) - lisätään vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä - edistetään EU:n nimisuojajärjestelmän hyödyntämistä *) Hankkeelta edellytetään, että oppilaille tiedotetaan kouluruokailun tarkoituksesta ja merkityksestä yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluvat mm. maitotuotteet, viljatuotteet, liha, kala, peruna, kasvikset, hedelmät ja marjat. Hankkeessa katsotaan eduksi, että siihen liittyvät toimijat ovat mukana aktiivisesti ja hankkeen päämäärät ja toimet ovat yhtenevät riippumatta siitä onko kyseessä yksi laaja yhteishanke vai useita erillisiä hankekokonaisuuksia. Kouluissa tarjottavan ruoan ravintosisällön suunnittelun lähtökohtana ovat valtion ravitsemusneuvottelukunnan Kouluruokailusuositukset (2008). Toissijaisesti avustetaan muita hankekokonaisuuksia, joilla edistetään maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuria tai terveellisiä ruokailutottumuksia sekä näihin kokonaisuuksiin liittyvää tiedonvälitystä. Lisäksi avustetaan selvityshanketta, jolla saataisiin järkevästi ja taloudellisesti toteutettua Suomessa komission asetuksen (EY) N:o 288/2009 mukaisen kouluhedelmäjärjestelmän mahdollinen toimeenpano. 5 Hyväksyttävät toimet Avustettavien hankkeiden on oltava laajoja ja valtakunnallisia. Hyväksyttäviä toimia ovat erityisesti mainonta ja muu markkinoinnin tai tuotannon kehittämistoimenpide, kuten tiedotus, selvitys, koulutus, neuvonta, messut, näyttelyt. Hankkeessa tai sen materiaaleissa ei voi viitata yksittäisiin yrityksiin, tuotemerkkeihin tai tuotteen alkuperään. Hankkeissa toivotaan käytettävän kestävän kehityksen mukaisia viestintä- ja toimintatapoja. 5.1 Mainonta Mainontaa on EU:n valtiontuen suuntaviivojen mukaan mikä tahansa toiminta, jonka tavoitteena on saada taloudelliset toimijat tai kuluttajat ostamaan mainonnan kohteena oleva tuote; myös kaikki aineisto, joka jaetaan suoraan kuluttajalle tässä tarkoituksessa mukaan luettuna kuluttajalle suunnattu mainonta myyntipaikassa. Mainontaa on kolmenlaista: 1) yleisluonteista mainontaa, josta on etua kaikille ko. tuotetyypin tuottajille, 2) laatumerkin mainontaa ja 3) EU:ssa hyväksyttyjen nimitysten mainontaa. Mainontaa ei ole tieteellisen tiedon jakaminen suurelle yleisölle tai messujen, näyttelyiden ja vastaavien tapahtumien järjestäminen tai niille osallistuminen tai markkinatutkimukset. 5

6 Mainonnassa on noudatettava elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1084/2004) määräyksiä Maataloustuotteiden yleisluonteinen mainonta Yleisluonteisen mainonnan tarkoituksena on edistää EU:n perustamissopimuksen liitteen I mukaisten maataloustuotteiden kulutusta ja käyttöä. Liitteessä I on lueteltu eri tuoteryhmiä, joihin kuuluu muun muassa seuraavia maatalous- ja puutarhatuotteita: liha, meijerituotteet, linnunmunat, luonnonhunaja, elävät kasvit, sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet, leikkokukat, vihannekset ja kasvikset, syötävät hedelmät ja pähkinät, vilja, myllyteollisuustuotteet, öljysiemenet, kasvirehu, vihanneksista, kasviksista, hedelmistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet. Jos mainonta on yleisluonteista ja siitä on etua kaikille kyseisen tuotetyypin tuottajille, tuki voi olla 50 %. Mainoskampanjoita voidaan toteuttaa esimerkiksi televisiossa ja radiossa. Mainonta voi olla julisteita ja lehtimainontaa. Mainokset koostuvat kuvista ja teksteistä, jotka liittyvät kulloinkin kyseessä oleviin maataloustuotteisiin ja niiden yleisiin ominaisuuksiin. Mainoksissa ei saa viitata tuotteiden alkuperään tai tiettyyn tuottajaan tai tietyn yrityksen tuotteisiin Laatumerkin ja EU:ssa hyväksyttyjen nimitysten mainonta Kansalliseksi tai alueelliseksi laatumerkiksi katsotaan asetuksen (EY) N:o 1698/ artiklan mukaisesti vahvistettujen perusteiden eli asetuksen (EY) N:o 1974/ artiklan 2 kohdan mu-kaisen laatujärjestelmän perusteella hyväksytty kansallinen laatumerkki. Laatumerkkien osalta alkuperä voidaan mainita toissijaisena viestinä. Aiemman käytännön mukaisesti tällöin merkki voi täyttää televisioruudusta tai julisteesta suuntaa antavasti vain noin viisi prosenttia. Merkki ei voi sijaita keskeisellä paikalla televisioruudulla tai julisteessa. EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoitus on suojella elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Suojajärjestelmiä on kolme erilaista. Näistä kaksi (SAN, SMM) suojaa tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon sen perinteisellä maantieteellisellä alueella. Kolmas järjestelmä (APT) suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän. Suomessa on tällä hetkellä kolme SAN/SMM-tuotetta sekä kolme APT-tuotetta. Niiden osalta alku-perään voidaan mainonnassa tietyin ehdoin viitata. Koska Suomessa ei tällä hetkellä ole Suomen tähän tarkoitukseen virallisesti hyväksymiä kansallisia tai alueellisia laatumerkkejä ja koska asianomaiset eivät ole ehdottaneet notifioitavaksi Euroopan yhteisön komissiolle suomalaisten nimisuojatuotteiden mainoskampanjoita, ei laatumerkin tai nimisuojatuotteiden mainontaan voida tällä hetkellä myöntää avustusta. Mikäli tällaista tarvetta ilmaantuu, tulee Suomi välittömästi notifioimaan ne komissiolle. Notifioinnin hyväksymisen jälkeen avustuksen maksaminen on mahdollista. 5.2 Muut hyväksyttävät toimet Muita hyväksyttyä toimia ovat tieteellisen tiedon jakaminen suurelle yleisölle tai messujen, näyttelyiden ja vastaavien tapahtumien järjestäminen tai niille osallistuminen sekä tuottajien neuvonta, opetus ja koulutus ja markkinaselvitykset. Näissä toimissa tuki on pääsääntöisesti 90 %. Enimmäismäärästä voitaisiin välttämättömistä ja perustelluista syistä poiketa. Tällaisia syitä voi liittyä esimerkiksi oppilaitoksissa tai 6

7 tarhoissa tehtävään maataloustuotteita koskevaan yleissivistävään valistustyöhön, johon ei ole saatavissa muuta rahoitusta. Tämä on kuitenkin mahdollista vain poikkeustapauksissa. Täytyy kuitenkin huomioida, että hyväksyttäväksi luettavat kustannukset vaihtelevat eri toimissa. Esimerkiksi messuille tai näyttelyihin osallistumisessa ei korvata henkilöstökustannuksia. Pk-yrityksillä omavastuuosuus 50 % ei voi sisältää muuta julkista tukea Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja koulutus Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetuksessa ja koulutuksessa voidaan korvata koulutusohjelman järjestämiskustannukset, osallistujien matka- ja oleskelumenot, maataloustuotteiden tuottajan poissaolon aikana lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset. Esimerkiksi poimijakoulutuksen kustannukset voidaan katsoa hyväksyttäviksi kustannuksiksi Neuvottelupalvelut maatilayrityksille Neuvontakulut voivat olla sellaisten neuvontapalveluiden maksuja, jotka eivät koske jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa, eivätkä liity yrityksen tavanomaisiin toimintakuluihin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai mainontaan. Esimerkiksi lähiruoan hankinnan neuvonta voi olla hyväksyttyä neuvontaa, kun se ei kohdistu yrityksiin. Myös esim. ravitsemuskonsultin palvelujen hankinta voi olla avustettavaa toimintaa Kilpailujen, näyttelyiden, messujen tai seminaarien järjestäminen maataloustuottajille ja niille osallistuminen Kilpailujen, näyttelyiden, messujen, seminaarien tai muiden vastaavien tiedonvaihtotilaisuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta huomioidaan vain osallistumismaksut, matkakustannukset, julkaisujen kustannukset, näyttelytilojen vuokra ja kilpailujen palkinnot, joiden arvo on enintään 250 euroa palkintoa ja voittajaa kohti. Esimerkkinä hyväksyttävistä kustannuksista voi mainita ammattimessuille tai kuluttajamessuille osallistumisen tai internet-pohjaisen tietokannan ylläpitämisen Tieteellisen tiedon kansantajuistaminen, muiden maiden laatujärjestelmistä tiedottaminen ja perusmaataloustuotteista tiedottaminen Jos yrityksiä, tuotemerkkejä tai alkuperää ei mainita, tukea voidaan myöntää tieteellisten tietojen saattamiseksi kansantajuiseen muotoon. Avustettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi tiedotteen teko kuluttajille jaettavaksi. Tukea voi saada myös tiedottamiseen muista maista peräisin oleville tuotteille avoinna olevista laastujärjestelmistä, geneerisistä tuotteista (esim. maito, kaura, porkkana, poronliha, mustaherukka) ja niiden ravintohyödyistä sekä niiden suositeltavista käyttötavoista. Tällöinkään yksittäisiä yrityksiä, tuotemerkkejä tai alkuperää ei saa mainita Julkaisut tietyn alueen tai tuotteen tuottajista Tukea voidaan maksaa myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat julkaisuista, kuten luetteloista, hinnastoista tai verkkosivustoista, joissa esitellään jonkin tietyn alueen tai tuotteen tuottajia koskevia tietoja, jos tiedot ja niiden esitystapa ovat puolueettomia ja kaikilla asianomaisilla tuottajilla on tasavertaiset mahdollisuudet olla edustettuina julkaisussa. 7

8 5.3 Yrityksiin kohdistuvat toimet Yrityksille voidaan myöntää avustusta vain, jos kyse on pienistä ja keskisuurista (PK) yrityksistä. Niihin kohdistuvista toimista tuetaan vain neuvontaa ja messuille osallistumista. Yrityksille kohdistettua koulutusta ei avusteta. Maataloustuotteiden jalostajien ja kaupan pitäjien neuvontaan ja messuille osallistumiseen maksettava julkinen avustus voi olla korkeintaan 50 % avustuskelpoisista kustannuksista. Jos hakija siis saa muualta julkista avustusta esimerkiksi 20 %, voi hakija saada tätä avustusta korkeintaan 30 % avustuskelpoisista kustannuksista Pk-yrityksiin kohdistuva neuvonta Neuvonnaksi katsotaan yrityksen toimintaa yleisesti koskeva konsultointi kun taas yksittäisten työntekijöiden työhön liittyvä opastus on koulutusta. Tukikelpoisia kustannuksia ovat konsulttipalveluista aiheutuvat kustannukset. Nämä palvelut eivät saa olla jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa eivätkä liittyä yrityksen tavanomaisiin toimintakustannuksiin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai mainontaan liittyviin kustannuksiin Pk-yritysten osallistuminen messuille Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat messu- ja näyttelyosaston vuokraamisesta, pystyttämisestä ja hoitamisesta. Huomattavaa on, että tukea voi saada vain, kun yritys osallistuu ensimmäistä kertaa tietyille messuille tai tiettyyn näyttelyyn. 6 Linjauksia mainonnasta ja tiedotuksesta 6.1 Menettelyt yleisluonteisessa ja tuotekohtaisessa mainonnassa Komissio on linjannut sallittuja käytäntöjä yleisluontoisessa mainonnassa, jota säännellään EY:n maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevissa suuntaviivoissa. Nämä linjaukset pätevät myös tiedotukseen, koska myös niitä säätelevä maatalouden ryhmäpoikkeusasetus kieltää alkuperän esille tuomisen. Valtionavusteisessa yleisluontoisessa mainonnassa tai yleisessä tiedotuksessa ei saa tuoda esiin tuotannon tai tuotteiden kansallista tai alueellista alkuperää. Alkuperään viittaaviksi viesteiksi katsotaan mm. seuraavat termit: kotimainen, suomalainen sekä erilaiset maantieteelliset termit (esim. Savosta tai Pirkanmaalta ). Yleisluontoisen mainonnan ja tiedotuksen yhteydessä ei saa viitata myöskään tietyn yrityksen tuotteisiin. Mainoksessa tai tiedotteessa ei siis voi käyttää Suomen lipun värejä tai muita nimenomaan Suomelle tyypillisiä elementtejä. Taustamaisemakin voi olla kielletty, jos se ainutlaatuisuudessaan voidaan yhdistää vain Suomeen. Esimerkiksi Väinämöinen voidaan yhdistää vain Suomeen, mutta Lappi myös muihin maihin. Yleisluonteisessa mainonnassa ja tiedotuksessa sitä hallinnoivan yhdistyksen nimen tulee olla neutraalissa muodossa. Jos yhdistyksen nimessä on esim. ilmaisu kotimainen tai Suomen, yhdistys voi käyttää tässä yhteydessä nimestään neutraalia muotoa tai lyhennettä. Vaikka nimi olisi neutraali tai siitä käytettäisiin lyhennettä, sen täytyy näkyvyydeltään olla mainokseen tai tiedotteen viestiin nähtynä toissijainen. Se voi kattaa mainoksesta tai tiedotteesta enintään noin 5 %. 8

9 Valtionavusteinen yleisluonteinen mainos/tiedote ei voi olla välittömässä näkö- tai kuuloyhteydessä tuotekohtaiseen mainontaan. Yleisluonteista mainosta/tiedotetta ei siis voi laittaa lehdessä vierekkäiselle tai peräkkäiselle sivulle tuotekohtaisen mainoksen/tiedotteen kanssa. Myyntipaikassa yleis-luonteista mainosta ei voi jakaa yhtaikaa tuotekohtaisen mainoksen kanssa. Televisiossa tai radiossa peräkkäin olevat tuotekohtaiset ja yleisluonteiset mainokset sallitaan. Tässä tuotekohtaisella mainoksella tarkoitetaan mainosta, josta käy ilmi yritys tai alkuperä tai muu vastaava kielletty seikka. Viestejä ei saa muotoilla siten, että ne tosiasiassa, alkuperäisestä tarkoituksestaan riippumatta, vähentävät muiden EU-jäsenvaltioiden tuotteiden kysyntää taikka saavat ne vaikuttamaan huonommilta vaihtoehdoilta. 6.2 Mainonnan ja tiedotuksen ero Mainonnan ja tiedotuksen ero on se, että tiedotus on luonteeltaan neutraalia, esimerkiksi kuluttajalle suunnattava terveysvalistus, toisin sanoen tieteellisen tiedon jakaminen luettavassa muodossa tai sen selittäminen, miten maataloutta harjoitetaan. Mainonnalla puolestaan esimerkiksi kehotetaan syömään enemmän omenaa. Tiedottaa voi maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan maataloustuotteiden ravintohyödyistä tai suositeltavista käyttötavoista, tuotteita koskevista tieteellisistä tiedoista tai yleistiedoista sekä laatujärjestelmistä. 6.3 Internet-sivut Valtionavusteisilla internet-sivuilla tai muussa valtionavusteisessa tiedotuksessa ei saa tuoda esille alkuperää, yrityksiä tai tuotemerkkiä. Sivuilla ei myöskään sallita mainosbannereita. Sivuilla voi kuitenkin olla esimerkiksi linkki yhdistyksen sivuille tai maakunnittain tehtyyn neutraaliin tuottaja-luetteloon, jossa puolestaan on linkit tuottajien yhteystietoihin. Kampanjasivulla ei voi olla suoraa linkkiä yrittäjään, tuotteeseen eikä alkuperään vaan mahdollinen yhteys pitää olla välilinkin kautta. Erillisiä salasanojen takana olevia sivustoja ei tarvita. 7 Hyväksyttävät kustannukset Kustannukset jaotellaan välittömiin ja yleiskustannuksiin. Esimerkiksi ostopalveluita ei erotella. Kustannusten korvattavuudessa lähtökohtana on, että sekä välittömien että yleiskustannusten on liityttävä suoraan hankkeeseen (aiheuttamisperiaate). Kustannusten on myös oltava hankkeen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia (tarkoituksenmukaisuusperiaate). Hakijan välittömiin kustannuksiin esittämiä kustannuksia ei voi esittää korvattavaksi myös yleiskustannuksina (moninkertaisuuden kielto). Kustannukset on voitava todeta kirjanpidosta (todistamisvelvoite). Hakijan on selvitettävä kustannusten kohdentamisessa käytetyn osuuden laskentaperusteet, esimerkiksi tehollisen työajan seurantaan perustuvalla tuntikirjanpidolla. 7.1 Hankkeen välittömät kustannukset Välittöminä kustannuksina hyväksytään: 1) hankkeen toteuttamisen kannalta pakolliset henkilöstökustannukset lakisääteisine sivukuluineen sekä toteutettavien toimien suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset; 9

10 2) hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät matka- ja oleskelukulut valtion matkustus-säännön mukaisesti; 3) kohderyhmille järjestettävien ryhmäkokousten ja yhteiskuljetusten kulut; 4) hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista materiaaleista, välineistä ja toimitiloista aiheutuvat kulut mukaan lukien hankkeen toteuttamisajankohdan mukaiset poistot; materiaalit ja välineet on vuokrattava, jollei niiden hankkiminen ole vuokraamista edullisempaa; 5) atk-kustannukset; 6) julkaisu- ja jakelukustannukset; 7) hankkeen tulosten mittaamisesta aiheutuvat kustannukset. Esimerkki: toimitilan vuokra on siltä osin välitön kustannus kuin se kohdistuu hankkeen palkkaamaan henkilöön. 7.2 Hankkeen yleiskustannukset Yleiskustannuksiin hyväksytään avustuksensaajan kirjanpidon mukaiset todettavissa olevat, hankkeen toteuttamiseen liittyvät hallintokulut, matka- ja oleskelukulut, johtamiskulut, tietotekniikan käyttö, sihteeripalvelut, kirjanpito, kirjeenvaihto, vuokra, viestintä, vesi- ja lämmitys- ja sähkökustannukset sekä ylläpitokustannukset. Yleiskustannuksiin ei voi lukea edellä mainittuja välittömiä kustannuksia, eikä niitä voi kattaa muun avustuksen perusteella. Yleiskustannusten määrä ei voi ylittää kolmea prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Esimerkki: toimitilan vuokra on yleiskustannus siltä osin kuin se kohdistuu toiminnanjohtajaan tai sihteeriin. 7.3 Muuta kustannusten kirjaamisessa huomioitavaa Hyväksyttäviä kustannuksia eivät siten ole vapaaehtoiset henkilöstösivukustannukset, joita ovat esimerkiksi lisäeläkevakuutusmaksut, henkilökohtaiset jäsenmaksut, lounassetelit ja muut ruokailuetuudet, henkilökuntatilaisuuksista aiheutuvat kustannukset sekä henkilöstön uuteen työhön valmentautumiseen liittyvät koulutuskustannukset, kuten kielikoulutus. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät myöskään ole edustusmenot eivätkä edunvalvonnasta aiheutuvat kustannukset. Toimeen liittyvä arvonlisävero on avustuskelpoista, jos avustuksensaaja ei voi vähentää sitä toiminnassaan. Tavara- ja palveluhankinnoissa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, muutettu 321/2010) säännöksiä. Hakemuksessa on huomioitava kustannusten korvattavuus erikoistapauksissa, joita ovat Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja koulutus (kohta ), Kilpailujen, näyttelyiden, messujen tai seminaarien järjestäminen maataloustuottajille ja niille osallistuminen (kohta ), PK-yrityksiin kohdistuva neuvonta (kohta ) ja PK-yritysten osallistuminen messuille (kohta ). 10

11 8 Avustusten hakeminen Avustusta on haettava ennen hankkeen toteuttamisen aloittamista. Avustusta haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen klo mennessä. Hakemuksen kohtaan 9. käy skannattu allekirjoitus. Kaikki hakemuksen liitteet voi lähettää myös sähköisesti. Halutessaan ei-sähköisessä muodossa olevan hakemuksen liitteineen voi lähettää samassa määräajassa kirjallisesti osoitteella Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto, PL 405, Seinäjoki. Hakijoiden, jotka eivät ole aiemmin saaneet maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustusta tulee rekisteröityä Maaseutuviraston asiakkaaksi. Asiakkaasi voi rekisteröityä Maaseutuviraston rekisteröintilomakkeella. Lomakkeen kohdasta Rekisteröinti halutaan seuraaviin toimintoihin tulee rastittaa oikeassa alakulmassa oleva kohta kansallinen markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen. Myös lomakkeen muut kohdat tulee täyttää huolellisesti. Hakemuksen liitteenä on oltava: 1) hakijan ja mahdollisen valtionavustuslain 7 :n 2 momentissa tarkoitetun avustuksen siirronsaajan yhteystiedot (HUOM: tilinumero IBAN-muodossa) ja vastuuhenkilöt; 2) hakijan toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan; 3) hakijan viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (HUOM: myös hakijoiden, jotka ovat aiemmin toimittaneet asiakirjat maa- ja metsätalousministeriöön, tulee toimittaa ne nyt Maaseutuvirastoon) 4) haettavan avustuksen suuruus ja selvitys hankkeeseen haetuista muista julkisista tuista; 5) tiedot hakijan aikaisempina vuosina vastaavantyyppisiin hankkeisiin saamista avustuksista; 6) hankesuunnitelma; 7) kopio hakijana olevan yhdistyksen säännöistä tai yrityksen yhtiöjärjestyksestä (HUOM: myös hakijoiden, jotka ovat aiemmin toimittaneet asiakirjat maa- ja metsätalousministeriöön, tulee toimittaa ne nyt Maaseutuvirastoon) Hankesuunnitelmassa puolestaan tulee esittää seuraavat tiedot: 1) hankkeen tavoitteet; 2) hankkeen toteuttamistapa, kohderyhmät ja aikataulu; 3) hankkeen rahoitussuunnitelma ja talousarvio; 4) hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantatapa ja siinä käytettävät mittarit. 11

12 Hakemuksessa tulisi myös selvittää hankkeen toimintojen jatkuminen hankerahoituksen jälkeen. Jos hakija esittää avustuksen siirtämistä toiselle toimijalle, hakemukseen tulee liittää myös siirron-saajan hankesuunnitelma. Sen varmistamiseksi, että valtionavustuksen saaja vastaa asianmukaisesti valtionavustuksen päätöksen mukaisesta käyttämisestä ja valtionavustuksen lopullinen käyttäjä on tietoinen rahoituksen luonteesta valtionavustuksena, tulee valtionavustuksen saajan tehdä ennen valtionavustuksen siirtämistä yksityisoikeudellinen sopimus valtionavustuksen lopullisen käyttäjän kanssa. 9 Avustusten päättäminen ja avustusten maksaminen Maaseutuvirasto pyrkii käsittelemään hakemukset vuoden 2012 lopulla niin, että Maaseutuvirasto voisi maksaa avustuksen ensimmäisen erän hyväksytyille hakemuksille jo tammikuussa 2013 edellyttäen, että valtion tulo- ja menoarvio on hyväksytty siihen mennessä. Avustus maksetaan pääsääntöisesti kolmessa erässä, joiden suuruudet ovat 50 %, 40 % ja 10 % myönnettävästä avustuksesta. Ensimmäinen erä 50 % maksetaan hankkeen alkaessa, toinen erä 40 % maksetaan ajallisesti hankkeen puolivälissä ja viimeinen erä 10 % avustuksesta loppuraportin valmistuttua. Viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty selvitys, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot: 1) hakijan ja mahdollisen avustuksen siirronsaajan toimintakertomus ja tilinpäätös; 2) tilintarkastajan lausunto siitä, onko avustus käytetty avustuspäätöksen mukaisesti ja siitä, ovatko avustuksen myöntäjälle annetut tiedot varojen käytöstä yhtäpitävät avustuksensaajan kirjanpidon kanssa; 3) selvitys hankkeen toteuttamistavasta ja sen tavoitteiden toteutumisesta hakemuksessa ilmoitettujen mittarien mukaisesti; 4) selvitys avustuksen käytöstä hakemuksen mukaisen talousarvion erittelyn mukaisesti; 5) näytekappaleet kaikesta avustuksella rahoitetusta aineistosta; 6) selvitys avustuksen mahdollisesta siirrosta ja tätä koskevan sopimuksen jäljennös; 7) selvitys hankintojen tarjouskilpailu- ja valintamenettelyistä. Monivuotisissa hankkeissa avustuspäätös tehdään budjettiehdolla eli vuoden 2013 jälkeiset erät maksetaan, mikäli valtion tulo- ja menoarviossa on varattu määräraha tähän tarkoitukseen. Avustusta ei voi käyttää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen avustuspäätöksen saamista. Edellytyksenä on lisäksi, että valtion talousarvio vuodelle 2013 on voimassa. 12

13 10 Säädösperusta Avustusta myönnettäessä noudatetaan seuraavia säädöksiä, suosituksia ja päätöksiä: - Valtionavustuslaki 688/ Valtioneuvoston asetus 606/2008 maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta muutettu 666/2009 ja 159/ Komission antamat maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat vuosiksi , VL C 319/1/ Komission asetus (EY) N:o 1857/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen 70/2001 muuttamisesta (maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) - EU:n perustamissopimus (Liite I alkaen s.329) - Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröinnistä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi - Neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 alkuperänimitysten suojasta - Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväittämistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/ Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositukset - Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista - Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa - Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1084/2004 (mainontaan liittyvät hankkeet) - Laki julkisista hankinnoista 348/2007, muutettu 321/ Komission asetus (EY) N:o 800/2008 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 11 Lisätietoja Lisätietoja sekä lomakkeita Maaseutuviraston internet-sivuilta osoitteesta: Lisätietoja antaa myös ylitarkastaja Eveliina Viitanen p ja

14 14

15 15

Minkälainen on hyvä hakemus?

Minkälainen on hyvä hakemus? Minkälainen on hyvä hakemus? Valtiontuki maataloustuotteiden markkinoinnissa Seminaari 8.6.2009 Anna-Leena Miettinen 9.6.2009 1 Säädösperusta Valtion vuoden 2009 talousarvio EY:n maa- ja metsätalousalan

Lisätiedot

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita;

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita; Valtioneuvoston asetus ruokaketjun toiminnan edistämisestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2008 N:o Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2008 N:o Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2008 N:o 604 606 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta... 1897 605

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUS RUOKAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEEN PERUNA-ALALLA (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.47 KANSALLINEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN)

VALTIONAVUSTUS RUOKAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEEN PERUNA-ALALLA (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.47 KANSALLINEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN) HAKUOHJE VALTIONAVUSTUS RUOKAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEEN PERUNA-ALALLA (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.47 KANSALLINEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Avustuksen myöntämisen

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 31.5.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAATALOUDEN NEUVONTAPAL- VELUJEN VALTIONAVUSTA Ehdotettavalla asetuksella

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille valtionavustuksista 19.3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) L 204/26 Euroopan unionin virallinen lehti 31.7.2013 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 737/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista

Lisätiedot

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Hyvä hakemus -erityisavustukset OKM 6.11.2017 Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Erityisavustusten säädöspohja Valtionavustuslaki 688/2001, 5 Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus. laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus. laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 364/2015 Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta Annettu Helsingissä 9 päivänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Uusi koulujakelujärjestelmä tukee ruokakasvatusta

Uusi koulujakelujärjestelmä tukee ruokakasvatusta Uusi koulujakelujärjestelmä tukee ruokakasvatusta Vastuullisuus ruokapalveluhankinnoissa, Ateria 2017 7.11.2017 klo 10:10 10:30 Sebastian Hielm, elintarviketurvallisuusjohtaja maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Hakuaika: 29.9.2017-2.11.2017 klo 16:15 http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtakunnallisten-taide-ja-kulttuurifestivaalientoiminta

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET o o NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET Maataloustuotannon monipuolistaminen erityisesti syrjäisillä alueilla. Sellaisten maataloustuotteiden tuotannon edistäminen, joista saa paremman hinnan kuin tavanomaisesta

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin.

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin. LAIVANRAKENNUKSEN INNOVAATIOTUKI Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin. Avustus on tarkoitettu laivaprojektien innovaatioiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus. 23.9.2014 Petri Lehtimäki

Työllisyyspoliittinen avustus. 23.9.2014 Petri Lehtimäki Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot