HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20."

Transkriptio

1 HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI )

2 Sisältö 2 1 Johdanto Hakijat Avustuksen tavoite Avustuksen myöntämisessä käytettävät painopisteet Hyväksyttävät toimet Mainonta Maataloustuotteiden yleisluonteinen mainonta Laatumerkin ja EU:ssa hyväksyttyjen nimitysten mainonta Muut hyväksyttävät toimet Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja koulutus Neuvottelupalvelut maatilayrityksille Kilpailujen, näyttelyiden, messujen tai seminaarien järjestäminen maataloustuottajille ja niille osallistuminen Tieteellisen tiedon kansantajuistaminen, muiden maiden laatujärjestelmistä tiedottaminen ja perusmaataloustuotteista tiedottaminen Julkaisut tietyn alueen tai tuotteen tuottajista Yrityksiin kohdistuvat toimet Pk-yrityksiin kohdistuva neuvonta Pk-yritysten osallistuminen messuille Linjauksia mainonnasta ja tiedotuksesta Menettelyt yleisluonteisessa ja tuotekohtaisessa mainonnassa Mainonnan ja tiedotuksen ero Internet-sivut Hyväksyttävät kustannukset Hankkeen välittömät kustannukset Hankkeen yleiskustannukset Muuta kustannusten kirjaamisessa huomioitavaa Avustusten hakeminen Avustusten päättäminen ja avustusten maksaminen Säädösperusta... 13

3 11 Lisätietoja HAKUOHJE Markkinatukiosasto Sisämarkkinayksikkö 3

4 1 Johdanto Tämä ohje kuvaa niitä periaatteita, joilla hakemukset ratkaistaan. Sen sijaan valtioneuvoston asetuksen 606/2008 (muutettu 666/2009 ja 159/2012) määräykset sitovat hakijaa. Tämä hankehaku kohdistetaan ensisijaisesti hankekokonaisuuksiin, joilla edistetään luomun käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa, viestitään luomun ja/tai lähiruoan lisäarvosta erityisesti kuluttajille, lisätään koululaisten tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta ja lisätään vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä sekä hankekokonaisuuksiin, joilla edistetään EU:n nimisuojajärjestelmän hyödyntämistä. Lisäksi avustetaan selvityshanketta, jolla saataisiin järkevästi ja taloudellisesti toteutettua Suomessa komission asetuksen (EY) N:o 288/2009 mukaisen kouluhedelmäjärjestelmän mahdollinen toimeenpano. Avustuksen enimmäismäärä on mainontaa koskevissa hankkeissa enintään 50 % ja tiedotus-tyyppisissä hankkeissa enintään 90 % hankkeen kustannuksista. Avustusta voivat hakea yritykset ja yhteisöt. Yksittäistä yritystä, tuotemerkkiä tai alkuperää ei kuitenkaan voi tuoda esille. Tuki maksetaan pääsääntöisesti kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 50 % pyritään maksa-maan tammikuussa 2013, mikäli valtion tulo- ja menoarvio on hyväksytty siihen mennessä. Toinen erä 40 % maksetaan hankkeen puolivälissä väliraporttia vastaan. Viimeinen erä 10 % maksetaan loppuselvitystä vastaan. Hankkeet voivat olla monivuotisia, kuitenkin enintään kolmivuotisia. Hankkeiden on tällöin oltava aidosti monivuotisia, jolloin hanke johdonmukaisesti etenee vuodesta toiseen. Vuoden 2013 valtion tulo- ja menoarvioon on esitetty 2,456 miljoonan euron määrärahaa avustukseen. Varsinainen tutkimus laajamittaisena toimintana kuuluu muilla määrärahoilla avustettavaan toimintaan. Kuitenkin esim. markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen liittyvien markkina-tutkimusten ja muiden vastaavantyyppisten selvitysten tekeminen on tällä rahalla avustettavaa toimintaa. Samoin laadun kehittämistä avustetaan toisella määrärahalla. Sen sijaan esimerkiksi laadukkaita tuotteita koskeva tiedotustoiminta voi saada tätä avustusta. Opinnäyte-töihin määrärahaa ei voida käyttää. 2 Hakijat Hakijana voivat olla markkinoinnin ja tuotannon kehittämistä koskevia hankkeita toteuttavat yritykset ja muut yhteisöt. 3 Avustuksen tavoite 4 Avustuksen tavoitteena on maataloustuotteiden menekin edistäminen sekä tiedon lisääminen laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuurista ja terveellisistä ruokailutottumuksista.

5 4 Avustuksen myöntämisessä käytettävät painopisteet Ensisijaisesti avustetaan hankekokonaisuuksia, joilla: - edistetään luomun käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa - viestitään luomun ja/tai lähiruoan lisäarvosta erityisesti kuluttajille - lisätään koululaisten tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta*) - lisätään vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä - edistetään EU:n nimisuojajärjestelmän hyödyntämistä *) Hankkeelta edellytetään, että oppilaille tiedotetaan kouluruokailun tarkoituksesta ja merkityksestä yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluvat mm. maitotuotteet, viljatuotteet, liha, kala, peruna, kasvikset, hedelmät ja marjat. Hankkeessa katsotaan eduksi, että siihen liittyvät toimijat ovat mukana aktiivisesti ja hankkeen päämäärät ja toimet ovat yhtenevät riippumatta siitä onko kyseessä yksi laaja yhteishanke vai useita erillisiä hankekokonaisuuksia. Kouluissa tarjottavan ruoan ravintosisällön suunnittelun lähtökohtana ovat valtion ravitsemusneuvottelukunnan Kouluruokailusuositukset (2008). Toissijaisesti avustetaan muita hankekokonaisuuksia, joilla edistetään maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuria tai terveellisiä ruokailutottumuksia sekä näihin kokonaisuuksiin liittyvää tiedonvälitystä. Lisäksi avustetaan selvityshanketta, jolla saataisiin järkevästi ja taloudellisesti toteutettua Suomessa komission asetuksen (EY) N:o 288/2009 mukaisen kouluhedelmäjärjestelmän mahdollinen toimeenpano. 5 Hyväksyttävät toimet Avustettavien hankkeiden on oltava laajoja ja valtakunnallisia. Hyväksyttäviä toimia ovat erityisesti mainonta ja muu markkinoinnin tai tuotannon kehittämistoimenpide, kuten tiedotus, selvitys, koulutus, neuvonta, messut, näyttelyt. Hankkeessa tai sen materiaaleissa ei voi viitata yksittäisiin yrityksiin, tuotemerkkeihin tai tuotteen alkuperään. Hankkeissa toivotaan käytettävän kestävän kehityksen mukaisia viestintä- ja toimintatapoja. 5.1 Mainonta Mainontaa on EU:n valtiontuen suuntaviivojen mukaan mikä tahansa toiminta, jonka tavoitteena on saada taloudelliset toimijat tai kuluttajat ostamaan mainonnan kohteena oleva tuote; myös kaikki aineisto, joka jaetaan suoraan kuluttajalle tässä tarkoituksessa mukaan luettuna kuluttajalle suunnattu mainonta myyntipaikassa. Mainontaa on kolmenlaista: 1) yleisluonteista mainontaa, josta on etua kaikille ko. tuotetyypin tuottajille, 2) laatumerkin mainontaa ja 3) EU:ssa hyväksyttyjen nimitysten mainontaa. Mainontaa ei ole tieteellisen tiedon jakaminen suurelle yleisölle tai messujen, näyttelyiden ja vastaavien tapahtumien järjestäminen tai niille osallistuminen tai markkinatutkimukset. 5

6 Mainonnassa on noudatettava elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1084/2004) määräyksiä Maataloustuotteiden yleisluonteinen mainonta Yleisluonteisen mainonnan tarkoituksena on edistää EU:n perustamissopimuksen liitteen I mukaisten maataloustuotteiden kulutusta ja käyttöä. Liitteessä I on lueteltu eri tuoteryhmiä, joihin kuuluu muun muassa seuraavia maatalous- ja puutarhatuotteita: liha, meijerituotteet, linnunmunat, luonnonhunaja, elävät kasvit, sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet, leikkokukat, vihannekset ja kasvikset, syötävät hedelmät ja pähkinät, vilja, myllyteollisuustuotteet, öljysiemenet, kasvirehu, vihanneksista, kasviksista, hedelmistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet. Jos mainonta on yleisluonteista ja siitä on etua kaikille kyseisen tuotetyypin tuottajille, tuki voi olla 50 %. Mainoskampanjoita voidaan toteuttaa esimerkiksi televisiossa ja radiossa. Mainonta voi olla julisteita ja lehtimainontaa. Mainokset koostuvat kuvista ja teksteistä, jotka liittyvät kulloinkin kyseessä oleviin maataloustuotteisiin ja niiden yleisiin ominaisuuksiin. Mainoksissa ei saa viitata tuotteiden alkuperään tai tiettyyn tuottajaan tai tietyn yrityksen tuotteisiin Laatumerkin ja EU:ssa hyväksyttyjen nimitysten mainonta Kansalliseksi tai alueelliseksi laatumerkiksi katsotaan asetuksen (EY) N:o 1698/ artiklan mukaisesti vahvistettujen perusteiden eli asetuksen (EY) N:o 1974/ artiklan 2 kohdan mu-kaisen laatujärjestelmän perusteella hyväksytty kansallinen laatumerkki. Laatumerkkien osalta alkuperä voidaan mainita toissijaisena viestinä. Aiemman käytännön mukaisesti tällöin merkki voi täyttää televisioruudusta tai julisteesta suuntaa antavasti vain noin viisi prosenttia. Merkki ei voi sijaita keskeisellä paikalla televisioruudulla tai julisteessa. EU:n nimisuojajärjestelmän tarkoitus on suojella elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Suojajärjestelmiä on kolme erilaista. Näistä kaksi (SAN, SMM) suojaa tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon sen perinteisellä maantieteellisellä alueella. Kolmas järjestelmä (APT) suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän. Suomessa on tällä hetkellä kolme SAN/SMM-tuotetta sekä kolme APT-tuotetta. Niiden osalta alku-perään voidaan mainonnassa tietyin ehdoin viitata. Koska Suomessa ei tällä hetkellä ole Suomen tähän tarkoitukseen virallisesti hyväksymiä kansallisia tai alueellisia laatumerkkejä ja koska asianomaiset eivät ole ehdottaneet notifioitavaksi Euroopan yhteisön komissiolle suomalaisten nimisuojatuotteiden mainoskampanjoita, ei laatumerkin tai nimisuojatuotteiden mainontaan voida tällä hetkellä myöntää avustusta. Mikäli tällaista tarvetta ilmaantuu, tulee Suomi välittömästi notifioimaan ne komissiolle. Notifioinnin hyväksymisen jälkeen avustuksen maksaminen on mahdollista. 5.2 Muut hyväksyttävät toimet Muita hyväksyttyä toimia ovat tieteellisen tiedon jakaminen suurelle yleisölle tai messujen, näyttelyiden ja vastaavien tapahtumien järjestäminen tai niille osallistuminen sekä tuottajien neuvonta, opetus ja koulutus ja markkinaselvitykset. Näissä toimissa tuki on pääsääntöisesti 90 %. Enimmäismäärästä voitaisiin välttämättömistä ja perustelluista syistä poiketa. Tällaisia syitä voi liittyä esimerkiksi oppilaitoksissa tai 6

7 tarhoissa tehtävään maataloustuotteita koskevaan yleissivistävään valistustyöhön, johon ei ole saatavissa muuta rahoitusta. Tämä on kuitenkin mahdollista vain poikkeustapauksissa. Täytyy kuitenkin huomioida, että hyväksyttäväksi luettavat kustannukset vaihtelevat eri toimissa. Esimerkiksi messuille tai näyttelyihin osallistumisessa ei korvata henkilöstökustannuksia. Pk-yrityksillä omavastuuosuus 50 % ei voi sisältää muuta julkista tukea Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja koulutus Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetuksessa ja koulutuksessa voidaan korvata koulutusohjelman järjestämiskustannukset, osallistujien matka- ja oleskelumenot, maataloustuotteiden tuottajan poissaolon aikana lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset. Esimerkiksi poimijakoulutuksen kustannukset voidaan katsoa hyväksyttäviksi kustannuksiksi Neuvottelupalvelut maatilayrityksille Neuvontakulut voivat olla sellaisten neuvontapalveluiden maksuja, jotka eivät koske jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa, eivätkä liity yrityksen tavanomaisiin toimintakuluihin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai mainontaan. Esimerkiksi lähiruoan hankinnan neuvonta voi olla hyväksyttyä neuvontaa, kun se ei kohdistu yrityksiin. Myös esim. ravitsemuskonsultin palvelujen hankinta voi olla avustettavaa toimintaa Kilpailujen, näyttelyiden, messujen tai seminaarien järjestäminen maataloustuottajille ja niille osallistuminen Kilpailujen, näyttelyiden, messujen, seminaarien tai muiden vastaavien tiedonvaihtotilaisuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta huomioidaan vain osallistumismaksut, matkakustannukset, julkaisujen kustannukset, näyttelytilojen vuokra ja kilpailujen palkinnot, joiden arvo on enintään 250 euroa palkintoa ja voittajaa kohti. Esimerkkinä hyväksyttävistä kustannuksista voi mainita ammattimessuille tai kuluttajamessuille osallistumisen tai internet-pohjaisen tietokannan ylläpitämisen Tieteellisen tiedon kansantajuistaminen, muiden maiden laatujärjestelmistä tiedottaminen ja perusmaataloustuotteista tiedottaminen Jos yrityksiä, tuotemerkkejä tai alkuperää ei mainita, tukea voidaan myöntää tieteellisten tietojen saattamiseksi kansantajuiseen muotoon. Avustettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi tiedotteen teko kuluttajille jaettavaksi. Tukea voi saada myös tiedottamiseen muista maista peräisin oleville tuotteille avoinna olevista laastujärjestelmistä, geneerisistä tuotteista (esim. maito, kaura, porkkana, poronliha, mustaherukka) ja niiden ravintohyödyistä sekä niiden suositeltavista käyttötavoista. Tällöinkään yksittäisiä yrityksiä, tuotemerkkejä tai alkuperää ei saa mainita Julkaisut tietyn alueen tai tuotteen tuottajista Tukea voidaan maksaa myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat julkaisuista, kuten luetteloista, hinnastoista tai verkkosivustoista, joissa esitellään jonkin tietyn alueen tai tuotteen tuottajia koskevia tietoja, jos tiedot ja niiden esitystapa ovat puolueettomia ja kaikilla asianomaisilla tuottajilla on tasavertaiset mahdollisuudet olla edustettuina julkaisussa. 7

8 5.3 Yrityksiin kohdistuvat toimet Yrityksille voidaan myöntää avustusta vain, jos kyse on pienistä ja keskisuurista (PK) yrityksistä. Niihin kohdistuvista toimista tuetaan vain neuvontaa ja messuille osallistumista. Yrityksille kohdistettua koulutusta ei avusteta. Maataloustuotteiden jalostajien ja kaupan pitäjien neuvontaan ja messuille osallistumiseen maksettava julkinen avustus voi olla korkeintaan 50 % avustuskelpoisista kustannuksista. Jos hakija siis saa muualta julkista avustusta esimerkiksi 20 %, voi hakija saada tätä avustusta korkeintaan 30 % avustuskelpoisista kustannuksista Pk-yrityksiin kohdistuva neuvonta Neuvonnaksi katsotaan yrityksen toimintaa yleisesti koskeva konsultointi kun taas yksittäisten työntekijöiden työhön liittyvä opastus on koulutusta. Tukikelpoisia kustannuksia ovat konsulttipalveluista aiheutuvat kustannukset. Nämä palvelut eivät saa olla jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa eivätkä liittyä yrityksen tavanomaisiin toimintakustannuksiin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai mainontaan liittyviin kustannuksiin Pk-yritysten osallistuminen messuille Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat messu- ja näyttelyosaston vuokraamisesta, pystyttämisestä ja hoitamisesta. Huomattavaa on, että tukea voi saada vain, kun yritys osallistuu ensimmäistä kertaa tietyille messuille tai tiettyyn näyttelyyn. 6 Linjauksia mainonnasta ja tiedotuksesta 6.1 Menettelyt yleisluonteisessa ja tuotekohtaisessa mainonnassa Komissio on linjannut sallittuja käytäntöjä yleisluontoisessa mainonnassa, jota säännellään EY:n maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevissa suuntaviivoissa. Nämä linjaukset pätevät myös tiedotukseen, koska myös niitä säätelevä maatalouden ryhmäpoikkeusasetus kieltää alkuperän esille tuomisen. Valtionavusteisessa yleisluontoisessa mainonnassa tai yleisessä tiedotuksessa ei saa tuoda esiin tuotannon tai tuotteiden kansallista tai alueellista alkuperää. Alkuperään viittaaviksi viesteiksi katsotaan mm. seuraavat termit: kotimainen, suomalainen sekä erilaiset maantieteelliset termit (esim. Savosta tai Pirkanmaalta ). Yleisluontoisen mainonnan ja tiedotuksen yhteydessä ei saa viitata myöskään tietyn yrityksen tuotteisiin. Mainoksessa tai tiedotteessa ei siis voi käyttää Suomen lipun värejä tai muita nimenomaan Suomelle tyypillisiä elementtejä. Taustamaisemakin voi olla kielletty, jos se ainutlaatuisuudessaan voidaan yhdistää vain Suomeen. Esimerkiksi Väinämöinen voidaan yhdistää vain Suomeen, mutta Lappi myös muihin maihin. Yleisluonteisessa mainonnassa ja tiedotuksessa sitä hallinnoivan yhdistyksen nimen tulee olla neutraalissa muodossa. Jos yhdistyksen nimessä on esim. ilmaisu kotimainen tai Suomen, yhdistys voi käyttää tässä yhteydessä nimestään neutraalia muotoa tai lyhennettä. Vaikka nimi olisi neutraali tai siitä käytettäisiin lyhennettä, sen täytyy näkyvyydeltään olla mainokseen tai tiedotteen viestiin nähtynä toissijainen. Se voi kattaa mainoksesta tai tiedotteesta enintään noin 5 %. 8

9 Valtionavusteinen yleisluonteinen mainos/tiedote ei voi olla välittömässä näkö- tai kuuloyhteydessä tuotekohtaiseen mainontaan. Yleisluonteista mainosta/tiedotetta ei siis voi laittaa lehdessä vierekkäiselle tai peräkkäiselle sivulle tuotekohtaisen mainoksen/tiedotteen kanssa. Myyntipaikassa yleis-luonteista mainosta ei voi jakaa yhtaikaa tuotekohtaisen mainoksen kanssa. Televisiossa tai radiossa peräkkäin olevat tuotekohtaiset ja yleisluonteiset mainokset sallitaan. Tässä tuotekohtaisella mainoksella tarkoitetaan mainosta, josta käy ilmi yritys tai alkuperä tai muu vastaava kielletty seikka. Viestejä ei saa muotoilla siten, että ne tosiasiassa, alkuperäisestä tarkoituksestaan riippumatta, vähentävät muiden EU-jäsenvaltioiden tuotteiden kysyntää taikka saavat ne vaikuttamaan huonommilta vaihtoehdoilta. 6.2 Mainonnan ja tiedotuksen ero Mainonnan ja tiedotuksen ero on se, että tiedotus on luonteeltaan neutraalia, esimerkiksi kuluttajalle suunnattava terveysvalistus, toisin sanoen tieteellisen tiedon jakaminen luettavassa muodossa tai sen selittäminen, miten maataloutta harjoitetaan. Mainonnalla puolestaan esimerkiksi kehotetaan syömään enemmän omenaa. Tiedottaa voi maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan maataloustuotteiden ravintohyödyistä tai suositeltavista käyttötavoista, tuotteita koskevista tieteellisistä tiedoista tai yleistiedoista sekä laatujärjestelmistä. 6.3 Internet-sivut Valtionavusteisilla internet-sivuilla tai muussa valtionavusteisessa tiedotuksessa ei saa tuoda esille alkuperää, yrityksiä tai tuotemerkkiä. Sivuilla ei myöskään sallita mainosbannereita. Sivuilla voi kuitenkin olla esimerkiksi linkki yhdistyksen sivuille tai maakunnittain tehtyyn neutraaliin tuottaja-luetteloon, jossa puolestaan on linkit tuottajien yhteystietoihin. Kampanjasivulla ei voi olla suoraa linkkiä yrittäjään, tuotteeseen eikä alkuperään vaan mahdollinen yhteys pitää olla välilinkin kautta. Erillisiä salasanojen takana olevia sivustoja ei tarvita. 7 Hyväksyttävät kustannukset Kustannukset jaotellaan välittömiin ja yleiskustannuksiin. Esimerkiksi ostopalveluita ei erotella. Kustannusten korvattavuudessa lähtökohtana on, että sekä välittömien että yleiskustannusten on liityttävä suoraan hankkeeseen (aiheuttamisperiaate). Kustannusten on myös oltava hankkeen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia (tarkoituksenmukaisuusperiaate). Hakijan välittömiin kustannuksiin esittämiä kustannuksia ei voi esittää korvattavaksi myös yleiskustannuksina (moninkertaisuuden kielto). Kustannukset on voitava todeta kirjanpidosta (todistamisvelvoite). Hakijan on selvitettävä kustannusten kohdentamisessa käytetyn osuuden laskentaperusteet, esimerkiksi tehollisen työajan seurantaan perustuvalla tuntikirjanpidolla. 7.1 Hankkeen välittömät kustannukset Välittöminä kustannuksina hyväksytään: 1) hankkeen toteuttamisen kannalta pakolliset henkilöstökustannukset lakisääteisine sivukuluineen sekä toteutettavien toimien suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset; 9

10 2) hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät matka- ja oleskelukulut valtion matkustus-säännön mukaisesti; 3) kohderyhmille järjestettävien ryhmäkokousten ja yhteiskuljetusten kulut; 4) hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista materiaaleista, välineistä ja toimitiloista aiheutuvat kulut mukaan lukien hankkeen toteuttamisajankohdan mukaiset poistot; materiaalit ja välineet on vuokrattava, jollei niiden hankkiminen ole vuokraamista edullisempaa; 5) atk-kustannukset; 6) julkaisu- ja jakelukustannukset; 7) hankkeen tulosten mittaamisesta aiheutuvat kustannukset. Esimerkki: toimitilan vuokra on siltä osin välitön kustannus kuin se kohdistuu hankkeen palkkaamaan henkilöön. 7.2 Hankkeen yleiskustannukset Yleiskustannuksiin hyväksytään avustuksensaajan kirjanpidon mukaiset todettavissa olevat, hankkeen toteuttamiseen liittyvät hallintokulut, matka- ja oleskelukulut, johtamiskulut, tietotekniikan käyttö, sihteeripalvelut, kirjanpito, kirjeenvaihto, vuokra, viestintä, vesi- ja lämmitys- ja sähkökustannukset sekä ylläpitokustannukset. Yleiskustannuksiin ei voi lukea edellä mainittuja välittömiä kustannuksia, eikä niitä voi kattaa muun avustuksen perusteella. Yleiskustannusten määrä ei voi ylittää kolmea prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Esimerkki: toimitilan vuokra on yleiskustannus siltä osin kuin se kohdistuu toiminnanjohtajaan tai sihteeriin. 7.3 Muuta kustannusten kirjaamisessa huomioitavaa Hyväksyttäviä kustannuksia eivät siten ole vapaaehtoiset henkilöstösivukustannukset, joita ovat esimerkiksi lisäeläkevakuutusmaksut, henkilökohtaiset jäsenmaksut, lounassetelit ja muut ruokailuetuudet, henkilökuntatilaisuuksista aiheutuvat kustannukset sekä henkilöstön uuteen työhön valmentautumiseen liittyvät koulutuskustannukset, kuten kielikoulutus. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät myöskään ole edustusmenot eivätkä edunvalvonnasta aiheutuvat kustannukset. Toimeen liittyvä arvonlisävero on avustuskelpoista, jos avustuksensaaja ei voi vähentää sitä toiminnassaan. Tavara- ja palveluhankinnoissa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, muutettu 321/2010) säännöksiä. Hakemuksessa on huomioitava kustannusten korvattavuus erikoistapauksissa, joita ovat Viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden opetus ja koulutus (kohta ), Kilpailujen, näyttelyiden, messujen tai seminaarien järjestäminen maataloustuottajille ja niille osallistuminen (kohta ), PK-yrityksiin kohdistuva neuvonta (kohta ) ja PK-yritysten osallistuminen messuille (kohta ). 10

11 8 Avustusten hakeminen Avustusta on haettava ennen hankkeen toteuttamisen aloittamista. Avustusta haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen klo mennessä. Hakemuksen kohtaan 9. käy skannattu allekirjoitus. Kaikki hakemuksen liitteet voi lähettää myös sähköisesti. Halutessaan ei-sähköisessä muodossa olevan hakemuksen liitteineen voi lähettää samassa määräajassa kirjallisesti osoitteella Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto, PL 405, Seinäjoki. Hakijoiden, jotka eivät ole aiemmin saaneet maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustusta tulee rekisteröityä Maaseutuviraston asiakkaaksi. Asiakkaasi voi rekisteröityä Maaseutuviraston rekisteröintilomakkeella. Lomakkeen kohdasta Rekisteröinti halutaan seuraaviin toimintoihin tulee rastittaa oikeassa alakulmassa oleva kohta kansallinen markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen. Myös lomakkeen muut kohdat tulee täyttää huolellisesti. Hakemuksen liitteenä on oltava: 1) hakijan ja mahdollisen valtionavustuslain 7 :n 2 momentissa tarkoitetun avustuksen siirronsaajan yhteystiedot (HUOM: tilinumero IBAN-muodossa) ja vastuuhenkilöt; 2) hakijan toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan; 3) hakijan viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (HUOM: myös hakijoiden, jotka ovat aiemmin toimittaneet asiakirjat maa- ja metsätalousministeriöön, tulee toimittaa ne nyt Maaseutuvirastoon) 4) haettavan avustuksen suuruus ja selvitys hankkeeseen haetuista muista julkisista tuista; 5) tiedot hakijan aikaisempina vuosina vastaavantyyppisiin hankkeisiin saamista avustuksista; 6) hankesuunnitelma; 7) kopio hakijana olevan yhdistyksen säännöistä tai yrityksen yhtiöjärjestyksestä (HUOM: myös hakijoiden, jotka ovat aiemmin toimittaneet asiakirjat maa- ja metsätalousministeriöön, tulee toimittaa ne nyt Maaseutuvirastoon) Hankesuunnitelmassa puolestaan tulee esittää seuraavat tiedot: 1) hankkeen tavoitteet; 2) hankkeen toteuttamistapa, kohderyhmät ja aikataulu; 3) hankkeen rahoitussuunnitelma ja talousarvio; 4) hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantatapa ja siinä käytettävät mittarit. 11

12 Hakemuksessa tulisi myös selvittää hankkeen toimintojen jatkuminen hankerahoituksen jälkeen. Jos hakija esittää avustuksen siirtämistä toiselle toimijalle, hakemukseen tulee liittää myös siirron-saajan hankesuunnitelma. Sen varmistamiseksi, että valtionavustuksen saaja vastaa asianmukaisesti valtionavustuksen päätöksen mukaisesta käyttämisestä ja valtionavustuksen lopullinen käyttäjä on tietoinen rahoituksen luonteesta valtionavustuksena, tulee valtionavustuksen saajan tehdä ennen valtionavustuksen siirtämistä yksityisoikeudellinen sopimus valtionavustuksen lopullisen käyttäjän kanssa. 9 Avustusten päättäminen ja avustusten maksaminen Maaseutuvirasto pyrkii käsittelemään hakemukset vuoden 2012 lopulla niin, että Maaseutuvirasto voisi maksaa avustuksen ensimmäisen erän hyväksytyille hakemuksille jo tammikuussa 2013 edellyttäen, että valtion tulo- ja menoarvio on hyväksytty siihen mennessä. Avustus maksetaan pääsääntöisesti kolmessa erässä, joiden suuruudet ovat 50 %, 40 % ja 10 % myönnettävästä avustuksesta. Ensimmäinen erä 50 % maksetaan hankkeen alkaessa, toinen erä 40 % maksetaan ajallisesti hankkeen puolivälissä ja viimeinen erä 10 % avustuksesta loppuraportin valmistuttua. Viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty selvitys, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot: 1) hakijan ja mahdollisen avustuksen siirronsaajan toimintakertomus ja tilinpäätös; 2) tilintarkastajan lausunto siitä, onko avustus käytetty avustuspäätöksen mukaisesti ja siitä, ovatko avustuksen myöntäjälle annetut tiedot varojen käytöstä yhtäpitävät avustuksensaajan kirjanpidon kanssa; 3) selvitys hankkeen toteuttamistavasta ja sen tavoitteiden toteutumisesta hakemuksessa ilmoitettujen mittarien mukaisesti; 4) selvitys avustuksen käytöstä hakemuksen mukaisen talousarvion erittelyn mukaisesti; 5) näytekappaleet kaikesta avustuksella rahoitetusta aineistosta; 6) selvitys avustuksen mahdollisesta siirrosta ja tätä koskevan sopimuksen jäljennös; 7) selvitys hankintojen tarjouskilpailu- ja valintamenettelyistä. Monivuotisissa hankkeissa avustuspäätös tehdään budjettiehdolla eli vuoden 2013 jälkeiset erät maksetaan, mikäli valtion tulo- ja menoarviossa on varattu määräraha tähän tarkoitukseen. Avustusta ei voi käyttää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen avustuspäätöksen saamista. Edellytyksenä on lisäksi, että valtion talousarvio vuodelle 2013 on voimassa. 12

13 10 Säädösperusta Avustusta myönnettäessä noudatetaan seuraavia säädöksiä, suosituksia ja päätöksiä: - Valtionavustuslaki 688/ Valtioneuvoston asetus 606/2008 maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta muutettu 666/2009 ja 159/ Komission antamat maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat vuosiksi , VL C 319/1/ Komission asetus (EY) N:o 1857/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen 70/2001 muuttamisesta (maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) - EU:n perustamissopimus (Liite I alkaen s.329) - Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröinnistä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi - Neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 alkuperänimitysten suojasta - Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväittämistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/ Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositukset - Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista - Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa - Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1084/2004 (mainontaan liittyvät hankkeet) - Laki julkisista hankinnoista 348/2007, muutettu 321/ Komission asetus (EY) N:o 800/2008 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 11 Lisätietoja Lisätietoja sekä lomakkeita Maaseutuviraston internet-sivuilta osoitteesta: Lisätietoja antaa myös ylitarkastaja Eveliina Viitanen p ja

14 14

15 15

Minkälainen on hyvä hakemus?

Minkälainen on hyvä hakemus? Minkälainen on hyvä hakemus? Valtiontuki maataloustuotteiden markkinoinnissa Seminaari 8.6.2009 Anna-Leena Miettinen 9.6.2009 1 Säädösperusta Valtion vuoden 2009 talousarvio EY:n maa- ja metsätalousalan

Lisätiedot

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita;

1) maataloustuotteella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita; Valtioneuvoston asetus ruokaketjun toiminnan edistämisestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUS RUOKAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEEN PERUNA-ALALLA (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.47 KANSALLINEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN)

VALTIONAVUSTUS RUOKAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEEN PERUNA-ALALLA (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.47 KANSALLINEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN) HAKUOHJE VALTIONAVUSTUS RUOKAKETJUN TOIMINNAN EDISTÄMISEEN PERUNA-ALALLA (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.47 KANSALLINEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Avustuksen myöntämisen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) L 204/26 Euroopan unionin virallinen lehti 31.7.2013 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 737/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET

NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET o o NIMISUOJAUKSEN TAVOITTEET Maataloustuotannon monipuolistaminen erityisesti syrjäisillä alueilla. Sellaisten maataloustuotteiden tuotannon edistäminen, joista saa paremman hinnan kuin tavanomaisesta

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Jos tuotteellasi on tarina, se kannattaa kertoa koko Euroopalle!

Jos tuotteellasi on tarina, se kannattaa kertoa koko Euroopalle! Jos tuotteellasi on tarina, se kannattaa kertoa koko Euroopalle! Lapin Poron liha Tiedotustilaisuus 8.5.2009 Taustaa nimisuojajärjestelmälle Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus. 23.9.2014 Petri Lehtimäki

Työllisyyspoliittinen avustus. 23.9.2014 Petri Lehtimäki Työllisyyspoliittinen avustus Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

HAKUOHJE 2015 TOINEN HAKU MAATALOUSTUOTTEIDEN TIEDOTUS- JA MENEKINEDISTÄMISTOIMET

HAKUOHJE 2015 TOINEN HAKU MAATALOUSTUOTTEIDEN TIEDOTUS- JA MENEKINEDISTÄMISTOIMET OHJE 152068 1 (7) Dnro 131/55/2015 Voimassaoloaika 19.1.2015 27.2.2015 HAKUOHJE 2015 TOINEN HAKU MAATALOUSTUOTTEIDEN TIEDOTUS- JA MENEKINEDISTÄMISTOIMET 1. Yleistä Euroopan yhteisö ja Suomen valtio rahoittavat

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään

Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään 1 Toimeenpanon valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä valmis. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että vanhat menettelyt ylläpidetään sellaisenaan. EU-osarahoitteiset tuet vaativat mm otantatarkastukset

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ MISTÄ SIINÄ ON KYSE?

NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ MISTÄ SIINÄ ON KYSE? NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ MISTÄ SIINÄ ON KYSE? MAIJA HEINONEN MMM/MAO/MARKKINAPOLITIIKKAYKSIKKÖ 13.6.2012 1 KYSE ON EUROOPAN UNIONIN LAATUJÄRJESTELMISTÄ, JOISSA MAATALOUSTUOTTEEN TAI ELINTARVIKKEEN LAATU LIITTYY

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015

Maatalouden Investointituki. Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Maatalouden Investointituki Viljankuivaukseen uutta puhtia, Askola 15.12.2015 Sivu 1 23.02.2016 Maatalouden rakennetukijärjestelmä Kansallinen säädösperusta; - Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007,

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Käynnistysavustus perusparantamiseen

Käynnistysavustus perusparantamiseen Dnro 19454/021/13 Käynnistysavustus perusparantamiseen 2013 2014 Hakuohje 19.9.2013 Avustuksen hakuaika 19.9.2013 31.12.2014 Sisällys 1 UUSI VALTUUS SEKÄ SOVELLETTAVAT LAIT JA OHJEET... 3 2 AVUSTUKSEN

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Rauno Hanhela Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tampere 27.5.2015 Rauno Hanhela 25.5.2015 Työsuojelurahaston kehittämisavustus Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin neuvontapalveluja ja liikekumppanuustukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima. Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot