TOIMINTAKERTOMUS 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin Perustamisasiakirjat allekirjoittivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusalajärjestöjen edustajat. Vuoden 2003 painopistealueiksi toimintasuunnitelmassa asetettiin erityisesti onnistua menestyksekkäästi ammattikorkeakoululakiuudistuksen tuomista haasteista. Huomio tuli kohdistaa opiskelijan oikeusturvan toteutumiseen uuden ammattikorkeakoululain myötä. Lisäksi OSAKO:n edunvalvonnan painopistealueita toimintavuoden aikana oli aatteellista edunvalvontatyön tehostaminen erityisesti koulutus- ja sosiaalipolitiikassa sekä näihin liittyvissä kansainvälisissä asioissa. Hyvin tärkeitä kehittämisen kohteita olivat myös OSAKO:n palveluorganisaatiorooliin kuuluva järjestöpolitiikka ja erilaiset jäsenpalvelut. OSAKO toteutti toimintavuoden aikana solmimiaan ostopalvelusopimuksia ammattikorkeakoulun kanssa. Ostopalvelusopimukset solmittiin tuutortoiminnasta, liikuntapalveluista ja kansainvälisten asioiden ulkomaille vaihto-opiskelijoille suunnattuja palveluita. Toimintasuunnitelman mukaan OSAKO:n yhteistyötä koulutusalajärjestöjen kanssa tuli yhä tiivistää ja siinä onnistuttiin. Yhteistyö tiivistyi muun muassa tuutortoiminnassa, kansainvälisissä asioissa ja liikunta- ja kulttuurisektorilla. Erityisiä yhteistyökumppaneita ovat myös ammattikorkeakoulun ylläpitäjä kuntayhtymä OSAKK, keskushallinto sekä yksiköiden hallinto. Yhteistyö tiivistämistä toimintasuunnitelma edellyttää muiden opiskelijakuntien, SAMOK:n ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Syksyllä otettiin askel valmistelevassa virkamiestyössä OAMK:n hallinnossa, sillä pääsihteeri valittiin OSAKO:n edustajaksi yksikönjohtajien kokoukseen. 1.1 Hallinto Toimintavuoden aikana opiskelijakuntia ei tunnustettu laissa. Toimintaa jatkettiin yhdistysmuotoisena entiseen tapaan. OSAKO:n asemaa vahvistettiin edunvalvojana koulutusalajärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä ja verkostoa kehittämällä. Yhtenäisellä verkostolla parannetaan koulutusyksikkökohtaisten ja koko ammattikorkeakoulua koskevien ongelmien esiintuontia sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa opiskeluaikana koulutustaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Edelleenkin koetaan, että OSAKO:n tunnettuutta on syytä lisätä opiskelijoiden, OAMK:n koulutusohjelmien johtajien, yksiköiden opintotoimistojen ja koko henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyötä tehdään ammattikorkeakoulun ylläpitäjien ja keskushallinnon sekä yksiköiden hallinnon kanssa. OSAKO toimii yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa erityisesti valtakunnallisten hankkeiden ja projektien kautta. Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutettiin. OSAKO pitää yhteyttä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:een, sekä muihin valtakunnallisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin. Yhteistyötä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tiivistetään kaikilla toimintasektoreilla. Toimisto OSAKO:n toimisto sijaitsee Oulussa osoitteessa Isokatu 30, 4 kerros. Toimisto on ollut avoinna maanantaista torstaihin 9-16 ja perjantaisin Toimisto oli auki läpi vuoden myös kesän, poikkeuksena työntekijöiden kesälomat. Toimintavuoden aikana toimistolle hankittiin kuusi uutta tietokonetta ja ne verkotettiin ammattikorkeakoulun tietoliikenneyhteyksillä. Uusien työntekijöiden myötä toimitilat kävivät auttamatta liian pieniksi. Lokakuussa opiskelijakunta pääsi neuvottelemaan tulevista tiloista Albertinkujalla syksystä 2004 lähtien. Edustajisto OSAKO:n edustajisto koostuu jäsenjärjestöjen nimeämistä edustajista, kustakin järjestöstä on kaksi edustajaa edustajistossa. Edustajien äänimäärä määräytyy koulutusalajärjestön OSAKO:lle suorittamien jäsenmaksujen

2 suhteessa, kuitenkin niin, että jokaisella koulutusalajärjestöllä on käytössä vähintään kaksi ääntä. Vuonna 2003 koulutusalajärjestöjen äänimäärät edustajistossa laskivat jäsenjärjestöjä erotettaessa tai niiden yhdistyessä. Edustajisto kokoontui vuoden 2003 aikana seitsemän kertaa. Vuoden aikana edustajiston kokoonpano vaihteli jäsenjärjestöjä erotettaessa tai niiden yhdistyessä. Edustajiston puheenjohtajana toimi Kati Perälä Oulun Tekniikan yksiköstä. Edustajiston varapuheenjohtajina toimi Maria Grubet-Kurtti. Vuoden 2003 edustajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Kati Perälä OTE puheenjohtaja Maria Grubet-Kurtti OTE varapuheenjohtaja Henna Hagberg OSOTE Raisa Kautto OSOTE Jouni Pilto Vietti ( asti) Anita Härkönen Vietti Esa Nevalainen Vietti ( alkaen) Henrik Niemelä Ramko Kai Kauppi Ramko Katri Willman Luva Risto Välimaa Luva Camilla Blikst RPKK:n oppilasyhdistys ( asti) Taija Nousiainen RPKK:n oppilasyhdistys ( asti) Useat Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat siirtyneet suoraan henkilöjäsenyyteen ja yleisiin edustajistovaaleihin. OAMK:n opiskelijatoiminnan tulevaisuutta pohti loppuvuodesta hallituksen puheenjohtajan Tanja Huovisen johdolla työryhmä. Työryhmä suunnitteli ja toteutti sääntömuutoksen, jossa OSAKO olisi siirtynyt liitoäänestysmalliseen organisaatiorakenteeseen. Säännöt ja ohjesäännöt hyväksyttiin edustajistossa kaksi kertaa, mutta kiireellisen aikataulun ja huonosti valmistellun työn pohjalta sääntöjä ei hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. OSAKO jatkoi toimintaansa vanhalla organisaatiorakenteella. Osa edustajiston kokouksista pidettiin hallituksen täydentämiseksi. Hallitus OSAKO:n hallitukseen vuonna 2003 kuuluivat seuraavat henkilöt vastuualueittain: Tanja Huovinen puheenjohtaja Mika Mäkelä koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja (27.8. asti) Annu Sipilä koulutuspoliittinen vastaava (27.8. alkaen) Mika Kananen koulutuspoliittinen vastaava Lasse Leppänen tuutorvastaava (27.8. asti) Niko Finnilä tuutor-, ura-, ja rekrytointivastaava (27.8. alkaen) Jouni Ristola ura- ja rekrytointivastaava ( ) Juho Harjula sosiaalipoliittinen vastaava Heikki Kaisto sosiaalipoliittinen vastaava, varapuheenjohtaja Anssi Hanhimäki tiedotusvastaava Juha Jermalainen kansainvälisten asioiden vastaava (29.1. alkaen) Maarit Kalamies kulttuuri- ja liikuntavastaava ( ) Jenni Juntunen liikuntavastaava ( ) Varajäsenet: Juha Jermalainen kansainvälisten asioiden vastaava (29.1 asti) Jouni Ristola ura- ja rekrytointivastaava (31.5. asti) Maarit Kalamies ( )

3 Tero Moilanen kulttuurivastaava (18.5. asti) Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksikymmentäkaksi (22) kertaa. Vuoden 2003 aikana jatkettiin hallituksen kokousta edeltävien iltakoulujen käyttö toiminnan kehittymisen ja päätösten vaativuuden vuoksi. Iltakoulut koettiin varsin tehokkaaksi joskin raskaaksi tavaksi lisätä mielipiteiden vaihtoa sekä käsiteltävien asioiden syvällistä käsittämistä. Toimintavuonna hallituksen jäsenet vaihtuivat useaan otteeseen, tämä osaltansa hidasti joidenkin toimintasektorin täysivaltaisen toimimisen. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kuukausipalkkioiden lisäksi myös varajäsenille maksettiin toiminnasta korvausta kokouspalkkioiden muodossa. Vuoden 2003 ongelmana hallitus työssä koettiin toimijoiden suuri vaihtuvuus. Kaikesta huolimatta toimintaa saatiin kehitettyä ja vietyä eteenpäin. Erityisen tärkeäksi koettiin myös uusien hallituksen jäsenten kouluttaminen ja perinteensiirto. Tulevaisuudessa tuleekin kehittää tätä toimintaa laajemmaksi sekä syvällisemmäksi tapahtumaksi. Tärkeää on kehittää laaja-alaista tiedonsiirtämistä toimijalta toiselle myös tilanteessa, jossa toimijat eivät enää tapaa toisiaan kasvotusten. Tästä toiminnasta esimerkkinä on hallituksen jäsenten ja työntekijöiden koostamat muistiot tapahtumista. Sihteeristö OSAKO:n pääsihteerin vaihtui toimintavuoden aikana edellisen pääsihteeri työsopimuksen päättyessä. Kevään 2003 pääsihteerinä jatkoi Mikko Sormunen ja toukokuussa uudeksi pääsihteeriksi valittiin Marjaana Haapakoski. Liikuntatoiminta jatkui edellisen vuoden tapaan ostopalvelusopimuksen myötä palkattu liikuntasihteeri. Liikuntasihteerinä toimi Aki Hentilä. Tuutortoimintaa palkattiin alkuvuonna koordinoimaan Heli Hämeenniemi. Kvtoimihenkilönä alkuvuoden toimi Aija Mäkinen ja syksyn Maja Fiolek. Läpi vuoden OSAKOLAINEN -lehden palveluksessa oli projektityöntekijöinä kevään päätoimittaja Niina Karling ja syksyn Jouni Pilton, taittajana toimi kevään Tanja Eskola ja Satu Haataja ja syksyn Tommi Mäkilä. Lisäksi ilmoitusmyyjät vaihtuivat useita kertoja vuoden aikana. 1.2 Jäsenet OSAKO:n jäsenistön muodostavat Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden muodostamat koulutusalajärjestöt. OSAKO:n jäseniä olivat vuoden 2003 alussa seuraavat koulutusalajärjestöt: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön osaston opiskelijat ry Oulun diakoniaopiston oppilasyhdistys ry Oulun Konservatorion oppilasyhdistys ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja Terveysalan yksikön opiskelijat OSOTE ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijat ry (Vietti) Oulun Tradenomiopiskelijat - OTRO ry Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry Toimintavuoden aika opiskelijakunnan jäsenyydestä erosi tai erotettiin seuraavat yhdistykset: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön osaston opiskelijat ry Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry Oulun diakoniaopiston oppilasyhdistys ry OSAKO:n toimiessa yhteisöjäsenyysmallin pohjalta koulutusalajärjestöjen kanssa toteutettiin yhteinen jäsenrekrytointi, pois lukien Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry. Opiskelijalla oli mahdollisuus ostaa lukuvuositarra opiskelijakorttiinsa OSAKO:n toimistolta tai syksyllä yksiköissä olleen luokkakohtaisen esittelyn yhteydessä. Kulttuurialan opiskelijoita musiikin ja tanssi opiskelijoiden osalta

4 lukuvuositarra ja opiskelijakorttiasioissa palveli koordinoitiin suoraan opiskelijakunnan toimistolta. Oulaisissa vastaavaa tehtävää hoiti osaston kirjasto. Yhteinen jäsenrekrytointi nosti jäsenprosenttia erityisesti Oulun tekniikan yksikössä. Syksyn aikana yleisesti jäsenprosentti laski tasaisesti muissa yksiköissä. Koulutusalajärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3323 ja syksyllä Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Jäsenprosentti on yli 60, joka on valtakunnallisesti myös kärkituloksia. Jäsenprosentin vaihtelut eri koulutusaloilla ovat kuitenkin edelleen varsin suuria. 1.3 Talous OSAKO:n tilinpäätöksen tulot toimintavuoden 2003 aikana koostuivat pääasiassa ammattikorkeakoulun avustuksesta ja kolmesta ostopalvelusopimuksesta, jäsenmaksutuloista, matkakorvauksista, tapahtumista ja yhteistyösopimuksista. OSAKO sai toimintavuonna 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoululta toiminta-avustusta yhteensä euroa. Ensimmäistä kertaa yleisavustus laski, liikuntapalveluiden ostopalvelusopimus kokonaismäärä oli euroa, tuutortoiminnan euroa ja kansainvälisen toiminnan euroa. Jäsenmaksutuloja OSAKO sai lähes euroa, joista tilitettiin edelleen SAMOK:lle. Tuloja on saatu myös järjestetyistä tapahtumista ja OSAKOLAINEN lehden ja opiskelijakalenterin ilmoitusmyynnistä. Tehtävää varten palkatun työntekijän työpanos näkyi myös toista kertaa toteutetun jäsenkalenterin myynnissä. OSAKO:n tilinpäätöksen suurimmat menoerät ovat henkilökunnan palkkakustannukset, luottamushenkilöiden korvausten kustannukset ja kiinteistön vuokra. Taloudenseurantajärjestelmiin kiinnitettiin toimintavuoden aikana erityistä huomiota. Kirjanpidosta vastasi kirjanpitäjä Vuokko Pesälä / Oulun Etä-Apu Oy. Edustajiston syyskokous 2002 vaihtoi yhdistyksen tilintarkastajia vuodelle 2003, koska aiempien vuosien tilintarkastuksen kustannukset koettiin kohtuuttomiksi. 1.4 Edustukset OSAKO on ollut toimintavuoden 2003 ajan edustettuina seuraavissa työryhmissä ja toimielimissä: Oulun seudun ammattikorkeakoulun lautakunta (hallitus): Tanja Huovinen, varaedustajana kevätkauden Mika Mäkelä ja loppukauden Heikki Kaisto. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta: kevät: Mika Mäkelä ja Juho Harjula, syksy: Juho Harjula ja Mika Kananen. OSAKK:n luonnonvara-alan koulutuksen kehittämisen työryhmä: Tanja Huovinen Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta: Toimintavuoden aikana opintotukilautakunnan kokoonpano vaihtui kaksi kertaa. Vuoden aikana opintotukilautakunnassa edustajina olivat: Mika Mäkelä, Lasse Leppänen, Mari Wuolio, Annu Sipilä, Niko Finnilä, Tanja Huovinen ja Henna Hagberg. Oulun seudun ammattikorkeakoulun harjoittelu- ja työllistymispalvelu projekti: Heli Hämeenniemi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä: kevät: Juha Jermalainen ja Aija Mäkinen, syksy: Juha Jermalainen ja Maja Fiolek. Ammattikorkean kuulumisia lehden toimituskunta: kevät: Mikko Sormunen, syksy: Marjaana Haapakoski OAMK:n opintojen ohjauksen (OPED) kehittämistyöryhmä: Heli Hämeenniemi OAMK:n alumnineuvottelukunta: kevät: Mikko Sormunen, koko vuosi: Heli Hämeenniemi, syksy: Niko Finnilä. Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi: kevät: Lasse Leppänen, syksy: Mika Kananen Yksikönjohtajien kokoukset: Marjaana Haapakoski Albertinkujan tilojen suunnittelutyöryhmä: Marjaana Haapakoski Lisäksi OSAKO:n edustus oli lukuisissa SAMOKin työryhmissä ja jaostoissa. 2. KOULUTUSPOLITIIKKA 2.1 Yleistä

5 Vuoden eräs huomion kohde oli kopotiimin tehostuneempi käyttöönotto. Kopotiimi kokoontui 7 kertaa toimintavuoden aikana. Kopotiimi koostui pääasiassa koulutusalajärjestöjen koulutuspoliittisista vastaavista. Kevään tiimin puheenjohtajana toimi Mika Mäkelä, syksyn puheenjohtajana toimi Mika Kananen. Tiimeissä käytiin läpi ajankohtaisia paikallisia ja valtakunnallisia koulutuspoliittisia asioita. Koulutuspoliittinen sektori kävi tehostuneesti erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä seminaareissa. Näiden tilaisuuksien järjestäjänä toimi mm. SAMOK, KKA sekä ARENE. SAMOKin koulutusalajaostoissa oli edelleen runsas osanotto OSAKOsta. Jaostoissa toimi 4 OSAKOlaista. Vuosi alkoi mm. yhteishaun muutoksilla, mistä tiedotettiin aktiivisesti ja päättyi mm. uuden AMK-lain voimaantulon mukanaantuomiin muutoksiin. Yleisellä tasolla koulutuspolitiikasta on tiedotettu, kerrottu sekä koulutettu eri tahoille, esimerkiksi koulutusalajärjestöille. 2.2 Ammattikorkeakoululaki Koulutuspoliittisella sektorilla vuosi 2003 oli yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuosi. OSAKO vaikutti osaltaan Ammattikorkeakoululain läpimenemiseksi. Koulutuspoliittisen sektorin tärkeimpiä saavutuksia koko vuodelle olisi ollut AMK-lain läpimeno opiskelijakuntapykälällä lisättynä. Näin ei kuitenkaan käynyt ja osittain suunnitelmia on pitänyt uudistaa. Lakiasiassa vaikutettiin ennen eduskunnan päätöstä muun muassa Oulun seudun kansanedustajia tapaamalla ja keskustelemalla puhelimessa. Lain osalta yhteydenpito SAMOK:iin vaati erittäin aktiivista toimintaa. Ammattikorkeakoululaki hyväksyttiin ilman ammattikorkeakoulujen rahoitusosuutta sekä opiskelijakuntapykälää. Uusi laki tuli voimaan Laissa otettiin huomioon opiskelijoiden osuus ammattikorkeakoulun hallinnossa. Sekä opiskelijoiden että opiskelijakunnan kannalta tämä asia oli opiskelijakuntapykälä-pettymyksestä huolimatta merkittävä uudistus. Opiskelijaedustuksen tärkeys hallinnon jokaisella tasolla on saavutettava. OAMK:n sääntöihin vaadittavia muutoksia ryhdyttiin valmistelemaan. OSAKOLAINEN -lehdessä oli lakiasioista kirjoituksia sekä artikkeleita. AMK-lain tiimoilta OSAKO otti kantaa useasti paikallisella tasolla. OSAKO järjesti myös eduskuntavaalipaneeleita, joissa kysymyksinä eduskuntavaaliehdokkailta oli AMK-laki. Syksyllä ja alkutalvesta opiskelijakuntien aseman vahvistaminen ajankohtaistui uudelleen, mikä näkyi myös koulutuspoliittisen sektorin toiminnassa samalla kun AMK-lain toimeenpanemisen aiheuttamat muutokset OAMK:n hallinnossa työllistivät sektoria muun muassa tutkinto- ja kuulustelusääntöjen tiimoilta. 2.3 OSAKK Useaan otteeseen on annettu lausuntoja ja otettu kantaa OSAKK:n suunnittelemista koulutuksien siirtämisestä tiloista toisiin, mikä koskettaa OAMK:ta luonnonvara-alan ja opettajakorkeakoulun osalta. Tässä työssä saavutettiin tärkeä osavoitto, kun Oulun kaupungin hallitus päätti antaa lisäaikaa selvityksille nykyisten perustelujen ollessa riittämättömät. Asiasta järjestivät luonnonvara-alann opiskelijat myös paneelikeskustelun. OSAKO osallistui luonnonvara-alan loppusyksystä järjestämään mielenosoitukseen, joka ylitti uutiskynnyksen. Myös AMK-lain myötä ajankohtaistunut OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen ja OAMK:n hallituksen muuttuminen näkyi valmistelutoimina. 2.4 Yhteistyö Koulutuspoliittinen sektori teki paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. OAMK-OSAKO -yhteistyökokouksiin osallistuttiin aktiivisesti. Samoin OAMK:n kirjaston kanssa jatkettiin hyväksi havaittuja kirjastotapaamisia. Tapaamisissa oli erittäin kehittävä henki. Vuoden 2003 koulutuspoliittisista asioista keskusteltiin useaan otteeseen.

6 Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä jatkettiin erittäin tiiviisti. Keväällä 2003 selvitettiin OAMK:n tutkimus- ja kehitystoiminnan tila. Samassa yhteydessä kehitysjohtaja Isohanni toivoi enemmän opiskelijaosallistumista myös tutkimus- ja kehitystoimintapuolelle. Aiheeseen liittyy hyvin voimakkaasti myös OAMK:n strategiatyö sekä erilaiset laadunvarmistusjärjestelmät, jotka poikivat myöhemmin lisäarvoa OSAKO:lle. Palautejärjestelmään liittyvä tiedotuskampanjan materiaali saatiin valmiiksi, tarkoituksena järjestää kampanja palautejärjestelmien tärkeydestä OAMK:n opiskelijoille. Vuoden 2003 aikana kehittyi uusi vaikuttamiskanava. OSAKO pääsi mukaan epävirallisiin kieltenopettajien kokouksiin. Ruotsinopettajien järjestämissä tapaamisissa on käyty vuoden aikana useita kertoja. Englanninopettajilla ei ole ollut tapaamisia. Tapaamiset ovat avanneet keskustelua oikein hyvin ja yhteistyökuvioita on helppo lähteä laajentamaan. Opettajat ovat ottaneet opiskelijoiden edustajan erittäin positiivisesti vastaan. OSAKO on SAMOK:n kanssa yhteistyössä järjestänyt valtakunnallisen Get Together koulutuspoliittisen seminaarin syksyllä Seminaari keskittyi tutkintorakenteellisiin seikkoihin sekä Bolognan prosessin vaikutuksiin. Samalla Bolognan prosessin tuomia vaikutuksia ammattikorkeakoulujärjestelmään selvitettiin OAMK:n kanssa. 2.5 Tiedotus ja koulutus Vuonna 2003 koulutuspolitiikan tärkeitä tiedotuskanavia ovat olleet kopo-tiimi, sähköinen tiedottaminen sekä kirjoitukset OSAKOLAINEN -lehdessä. Omaa tiedonhankintaa on toteutettu haastattelemalla kehitysjohtaja Isohannia tutkimus- ja kehitystoiminnan tilasta ja selvittämällä muun muassa rästitenttikäytäntöä. Koulutusta on tehty kopo-tiimin kautta sekä lisäksi Get Together seminaarissa ja alkuvuonna järjestetyssä koulutuksessa OSAKO:n hallitukselle sekä tuutorvastaaville yhteishaun muutoksista. Tiedottamisessa ja kouluttamisessa on tärkeänä työvälineenä olleet mm. SAMOK:in, KKA:n ja ARENE:n koulutustilaisuudet ja seminaarit, missä on saatu tärkeää, ajankohtaista informaatiota etenkin AMK-lain etenemisestä, mitä on pystytty jakamaan eteenpäin mm. koulutusalajärjestöille. 2.6 Kannanotot ja lausunnot OSAKO lausui Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategia raporttiin. Muita lausuntoja oli ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kuntayhtymän kehittämisprosessista, ko. lausunto tehtiin yhteistyössä OSAAVA:n kanssa sekä koulutuksen kehittämissuunnitelma vuosille raporttiin tehty lausunto. Kannanottoja OSAKO teki tupakoinnin vähentämisestä AMK-lain edesvaikuttamiseen. 3. SOSIAALIPOLITIIKKA 3.1 Yleistä OSAKOn hallituksessa toimi vuonna 2003 yhtäaikaisesti kaksi sosiaalipoliittista vastaavaa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat koulutusalajärjestöt, ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta, alueen sosiaali- ja terveystoimi sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Mielenterveysasioissa yhteistyössä oltiin Oulun seudun mielenterveysseuran kanssa. 3.2 Sosiaalipoliittinen tiimi Sosiaalipoliittisen tiimin puheenjohtajana toimi OSAKO:n hallituksen jäsen ja sosiaalipoliittinen vastaava Juho Harjula. Osallistujina oli lähinnä koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisia vastaavia. Kokoontuminen oli avoin kaikille kiinnostuneille. Tiimin tapaamisissa keskusteltiin yleisistä paikallisista ja valtakunnallisista asioista, terveydenhuollosta, asumisesta sekä OSAKO:n hyvinvointipäivien järjestämisistä

7 3.3 Paikallistoiminta Ateriatukiselvitys OSAKO toteutti ateriatukiselvityksen ja Oulun seudun ateriatuetut ruokapaikat lisättiin OSAKO:n verkkosivuille. Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen tanssinopiskelijoiden ruokailua helpotettiin yhteistyöllä Unirestan yliopiston arkkitehtuurinyksikön ravintolan kanssa. Ateriatuetun ruokailun tasoa vertailtiin sopo-tiimissä sekä testaamalla eri yksiköiden ravintoloita. Myös ylioppilaskunnan kanssa käytiin vertailevaa keskustelua. Yleisesti ottaen hintakehitys on ollut maltillista kattohintojen korotuksesta huolimatta. Ravintoloiden kilpailutus tapahtuu vasta vuoden 2004 keväällä. Bussilippuasia OSAKO otti yhteistyössä kantaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa paikallisliikenteen opiskelija-alennuksen laajentamiseksi koskemaan myös yli 29-vuotiaita opiskelijoita. Ikärajan poistamisesta aiheutuvista kuluista tehtiin kustannusarvio. Kaupunki ei vielä poistanut ikärajaa. Raahen paikallisliikenne Raahessa ei ole opiskelijoita palvelevaa paikallisliikennettä. Opiskelijoilta kysellessä ilmeni pieni tarve paikallisliikenteen kehittämiseen. Kiinnostuneita yrittäjiä ei kuitenkaan ole ja toiminnan käynnistämisen todennäköisyys on pieni. Terveydenhuoltotutkimus OSAKO toteutti terveydenhuoltotutkimuksen opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimus vahvisti käsitystä suun terveydenhuollon puutteellisuudesta ammattikorkeakouluopiskelijoille. Uusien tiedotuskanavien luomisen tarve korostui. Vuokranvälittäjien kartoitus OSAKO kartoitti oululaisia vuokranvälittäjiä ja julkaisi listan verkkosivuillaan sekä uusien opiskelijoiden oppaassa. Hammashuoltoselvitys OSAKO selvitti tarjolla olevat kunnalliset ja sosiaali- ja terveysalan yksikön hammashuollon palvelut sekä Raahen hammashuollon tilanteen. Tiedottaminen hoidettiin koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisten vastaavien välityksellä. Mielenterveyspalvelut OSAKO oli yhteistyössä Oulun seudun mielenterveysseuran kanssa ja tuki tätä mm. ottamalla kantaa uuden kriisikeskuksen rahoituksen puolesta ja tiedottamalla seuran toiminnasta yksiköiden ilmoitustauluilla ja sopo-tiimin kautta. Kaupungin tarjoamista mielenterveyspalveluista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, joille on linkki OSAKO:n sivuilta. 3.4 Tapahtumat OSAKO järjesti Hyvinvointipäivän kaksi kertaa vuoden aikana. Projektia vetivät sosiaalipoliittiset vastaavat Kaisto ja Harjula. Kevään Hyvinvointipäivä OSAKO järjesti Hyvinvointipäivän kaupan ja hallinnon yksikössä. Teemana olivat haitalliset nautintoaineet. Palveluitaan olivat esittelemässä SPR, AIDS-tukikeskus, Oulun mielenterveysseura ja Oulun luterilainen seurakunta. Opiskelijaterveysasema tarjosi paikalla mahdollisuuden maksa- ja häkäarvojen mittaukseen. Huumepoliisi kertoi Oulun huumetilanteesta ja opiskelijoista huumeiden käyttäjinä. Toisen luennon aiheena olivat addiktiot ja riippuvuus, puhujana oli Kitkakoti - Oulun Huumekuntoutus Oy:stä. Syksyn Hyvinvointipäivä Syksyn Hyvinvointipäivä järjestettiin sosiaali- ja terveysalan yksikössä teemalla Tasa-arvo ja vammaisten teemavuosi. Päivän aikana oli tarjolla luentoja ja esittelyständejä.

8 3.5 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Valtakunnallinen hyvinvointikysely OSAKO osallistui valtakunnalliseen hyvinvointikyseen järjestämällä henkilökunnan haastatteluja sekä tiedottamalla etukäteen sähköpostikyselystä opiskelijoille. Tutkimusta koordinoi Opiskelijoiden tutkimussäätiö OTUS rs. Koulutukset ja tapaamiset Yhteistyö SAMOK:n ja muiden opiskelijakuntien kanssa oli vuoden aikana akitivista. Sosiaalipoliittiset vastaavat osallistuivat aktiivisesti liiton sosiaalipoliittisten vastaavien koulutuksiin ja kokouksiin. Liiton sosiaalipoliittiseen toimintasuunnitelmaan vaikutettiin voimakkaasti kesäseminaarissa ja syksyisessä palapelissä. 4. JÄRJESTÖPOLITIIKKA 4.1. Yleistä Vuonna 2003 ammattikorkeakouluopiskelijakuntakenttää leimasi sekaannus. Vuoden ensimmäisten kuukausien voimakkaan lakivaikuttamistyön päättyminen eduskunnan 14.2 ystävänpäivänä tekemään päätökseen, jossa opiskelijakuntien asemaa ei lakiin kirjattu, johti kentän voimakkaaseen kuohuntaan. Sekaannus huipentui ylimääräiseen liittokokoukseen Aihe keskustelutti toimijoita koko vuoden. Opiskelijakuntien ja SAMOK:n yhteistä strategiaa vuosille hiottiin ja valmisteltiin vuoden aikana tarkoitusta varten perustetussa työryhmässä. Työryhmän työskentelyn tuotoksena kehittämisen kohteeksi valittiin oppivan organisaation rakentaminen oman toiminnan arviointia parantamalla. OSAKO teki osansa valmistelutyöstä. Luonnonvara-alan opetuksen kehittämissuunnitelma Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän piirissä herätti voimakasta keskustelua Oulun seudulla. Opiskelijakunta otti aktiivisesti osaa keskusteluun ja toi ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kantoja esiin valmisteleville virkamiehille ja päättäville poliitikoille. Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun Tekniikan Yksikön Opiskelijat ry (OTE) liittyi vuonna 2002 aloitettuun yhteiseen jäsenrekrytointiin ja jäsenmäärä yksikössä nousi. Raahen yksiköiden uudelleen järjestelyn yhteydessä Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry yhdistyi osaksi Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry:tä. 4.2 Järjestöpoliittiset tapaamiset OSAKO-KAJ:den yhteinen puheenjohtajatyöryhmä kokoontui vuoden 2003 lukukausien aikana aktiivisesti. Työryhmässä puhuttiin laajasti opiskelijakunnan ja erityisesti koulutusalajärjestöjen toiminnasta ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa. Työryhmä palveli myös tiedottamisen tarpeita koulutusjärjestöihin päin. Ryhmä seurasi aktiivisesti SAMOK:n tilannetta, luonnonvara-alan kehittämissuunnitelman eri vaiheita. Näiden lisäksi keskusteltiin muun muassa syksyn jäsenrekrytoinnista, jäsenkalenterista, Uusien opiskelijoiden oppaasta, OSAKO:n ostopalvelusopimuksista sekä sääntömuutoksista. 4.3 Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut Toimintavuonna 2003 OSAKO ylläpiti jäsenrekisteriä. OSAKO toimitti jäsenjärjestöilleen opiskelijakortteja. Miotec Oy:n laatuongelmat ja toimitusvaikeudet kasasivat opiskelijakorttien tilaukset Antenna Oy:lle. Keväällä 2003 liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat tekivät tutkimuksen opiskelijakunnan tarjoamien opiskelija-alennusten käytöstä. Lomakekyselynä suoritetun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erilaisten palvelujen suosiota ja käyttö tiheyttä. Käytetyimmiksi osoittautuivat VR:n ja matkahuollon alennukset ja koulutusalajärjestöjen sekä ravitsemusliikkeiden tarjoamat palvelut. 4.4 Sääntömuutosprosessi Syyskaudella opiskelijakunta valmisteli uusia sääntöjään. Rivakan valmistelun jälkeen edustajisto hyväksyi uudet säännöt. Merkittävimpänä muutoksena vanhaan oli edustajiston avaaminen vaalille. Liittovaalimallin hiominen vaati huomattavaa määrää keskustelua.

9 5. TIEDOTUSTOIMINTA 5.1 Yleistä OSAKO:n tiedotuksesta vastasi toimintavuoden aikana hallituksen tiedotusvastaava yhdessä muun hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa. Vuonna 2003 hallituksen tiedotusvastaavan toiminta keskittyi paljolti OSAKOLAINEN - lehden ympärille. Lisäksi OSAKO:n järjestämiä tapahtumia kampanjoitiin aktiivisesti esimerkiksi julisteiden avulla. 5.2 Osakolainen OSAKO julkaisi vuoden aikana seitsemän OSAKOLAINEN jäsenlehteä. Lehden levikki oli 3000, kaksi lehdistä oli erikoisnumeroita ja niiden painosmäärä oli Osakolaisessa koettiin vuoden aikana lukuisia muutoksia. Jouni Pilto aloitti päätoimittajana maaliskuussa. Aiemmin Osakolaisen päätoimittajana oli Niina Karling. Lehteen kirjoittivat juttuja myös ulkopuoliset toimittajat sekä hallituksen jäsenet. OSAKOLAINEN lehden ulkoasusta tehdyn aloitteen myötä lehti sai vuoden aikana myös uuden ulkoasun, jonka suunnittelivat OSAKO:n tiedotusvastaava ja päätoimittaja. Lehden painotaloksi valittiin kilpailuttamisen jälkeen Kainuun Sanomat ja samalla OSAKOLAINEN -lehti muuttui A4-kokoiseksi. Numerosta 3 lähtien Osakolainen oli täysin nelivärinen. 5.3 Uusien opiskelijoiden opas OSAKO toteutti vuonna 2003 Uusien opiskelijoiden oppaan. Se sisälsi perustietoa opiskelusta, opiskelijatoiminnasta ja Oulusta opiskelukaupunkina. Opas jaettiin hyväksymiskirjeen mukana kaikille opiskelupaikan OAMK:sta saaneelle. Lisäksi Raahessa opiskeleville tuotettiin oma painosmäärä sisältäen tietoa Raahen kaupungista. 5.4 Opiskelijakalenteri OSAKO toteutti jäsenilleen jäsenetuna jaettavan opiskelijakalenterin. Kalenteri tehtiin yhteistyössä SAMOK:n kanssa. Viime vuoden huonoilta kokemuksilta vältyttiin ja opiskelijat saivat kalenterinsa tällä kertaa ajallaan. 5.5 Ammattikorkean Kuulumisia OSAKO tiedotti toiminnastaan myös Ammattikorkean Kuulumisia -lehdessä. Kuulumisissa OSAKO:lle oli varattu palstatilaa joko yhden sivun tai aukeaman verran. OSAKO:n tiedotuksesta Ammattikorkean Kuulumisiin huolehti pääsihteeri. Kuulumiset ilmestyi yhdeksän kertaa printtiversiona ja lehti julkaistiin myös internetissä. 5.6 Sähköposti ja Internet Internet -sivuja ei juurikaan uudistettu. Koulutusalajärjestöjen esittelyjen liittämistä OSAKO:n sivuille kaavailtiin. Koulutusalajärjestöille lähetettiin uudistusta koskien kyselyt, mutta materiaalia esittelyjen luomiseksi ei saatu riittävästi. 6 TUUTOR-, URA- JA REKRYTOINTITOIMINTA 6.1 Yleistä Toimintavuonna 2003 OSAKO:n tuutor-, ura- ja rekrytointitoiminnasta vastasi hallituksen vastaava yhdessä tuutorsihteerin kanssa. Toimintakaudella tuutortoiminnan kehittäminen oli tärkeä osa-alue, ja uusia asioita saatiin ajettua toimintaan. Tavoitteena tuutortoiminnassa oli toiminnan lähtökohtien yhdenmukaistaminen kaikissa eri yksiköissä tuutoreiden tasavertaisuuden ja oikeusturvan parantamiseksi. Tavoitteet saavutettiin opintoviikkosisältöjen yhdenmukaistamisessa, opintoviikkomäärien yhdenmukaistamisessa ja monissa muissa käytännön asioissa. OSAKO:lla ei ole aikaisemmin ollut varsinaista ura- ja rekrytointisektoria, mistä johtuen mennyttä vuotta voidaan pitää ura- ja rekrytointitoiminnan suunnittelun ja kehittämisen jaksona.

10 6.2 Tuutortoiminta Vuosi 2003 oli tuutortoiminnalle aktiivista kehittymisen aikaa. Tammikuussa aloitti työnsä ostopalvelusopimuksen varoin palkattu tuutorsihteeri. Tuutorsihteeri on toiminut aktiivisesti yhteistyössä paitsi hallituksen vastaavan myös OAMK:n OPED-työryhmän kanssa osallistuen opintojen ohjauksen kehittämistyöhön. Tuutortoiminnassa on tehty myös yhteistyötä koulutusalajärjestöjen tuutorvastaavien kanssa ja tuutortiimi kokoontui noin kerran kuukaudessa. Syksyllä 2003 järjestettiin OPED-työryhmän ja tuutortiimin yhteistyökokous, jossa muotoiltiin yhteisiä toimintalinjoja tuutortoiminnalle. Vuoden päätapahtumia tuutorsektorilla olivat tuutorkoulutukset. Tuutoreiden peruskoulutus järjestettiin Raahen tekniikan ja talouden yksikössä. Osallistujia koulutuksessa oli noin 60. Koulutus koostui luennoista ja työpajatyöskentelystä. Kouluttajina koulutuksessa oli niin OAMK:n opiskelijoita kuin henkilökuntaakin sekä ulkopuolisia kouluttajia. Tuutoreiden peruskoulutuksessa tuutoreille jaettiin myös ensimmäinen Oulun seudun ammattikorkeakoulun tuutoreille tarkoitettu tuutoropas nimeltään Tuutorin työkalupakki. Markkinointituutorkoulutuksessa ensimmäisen kerran osallistujia oli noin 30. Kv-tuutorit koulutettiin joulukuussa ja osallistujia oli myös noin 30. Näissä koulutuksissa käytettiin OSAKO:n ja OAMK:n omia resursseja ja kouluttajia. Vuoden aikana pyrittiin myös nostamaan tuutortoiminnan profiilia ja tekemään tuutortoimintaa tunnetuksi. Syksyllä uusien opiskelijoiden infoissa jaettiin flyereita, joissa kerrottiin tuutortoiminnasta. Tuutortoiminta on ollut myös usein esillä OSAKOLAINEN- sekä Ammattikorkeakoulun Kuulumisia -lehdissä. Tuutortoiminnalle saatiin kilpailun kautta oma logo, jota on siitä lähtien käytetty kaikessa tuutortoimintaan liittyvässä materiaalissa. Lisäksi otettiin käyttöön yhtenäiset tuutor t-paidat, joissa on edessä tuutorlogo. T-paidat toimivat tuutoreiden tunnisteina uusille opiskelijoille. Vuoden aikana on keskusteltu myös paljon tuutoreiden sitouttamisesta toimintaan sekä tähän liittyen tuutoreiden palkitsemisesta. Tuutoreita pyritään sitouttamaan paremmin toimintaan tekemällä tuutorsopimukset, jotka allekirjoitetaan tuutorin peruskoulutuksen käymisen jälkeen. Tuutoreiden palkitsemista kehitettiin uusimalla opintoviikkokorvausta siten, että tuutortoiminnasta tulee syksystä 2004 alkaen saamaan yhden opintoviikon/ tuutorina toimittu vuosi, kuitenkin siten, että tuutortoiminnasta voi saada enintään kaksi opintoviikkoa. Tällä pyritään saamaan tuutortoimintaan myös jatkuvuutta, kun tuutorina voi toimia korvausta vastaan kaksi vuotta. Tuutoreiden palkitsemiseen liittyvät myös tuutor t-paidat sekä joulukuussa 2003 ensimmäisen kerran järjestetty tuutoreiden pikkujoulu. Pikkujoulut olivat avoimet kaikille OAMK:ssa toimiville aktiivisille tuutoreille, joskin osallistujamäärää täytyi rajoittaa tilojen ja resurssien puitteissa 60 osallistujaan. Myös Raahen yksikön tuutorit pääsivät osallistumaan tapahtumaan OSAKO:n järjestämän kuljetuksen turvin. Palaute oli positiivista ja pikkujouluista toivottiin perinnettä tuutoreiden palkitsemisen konkreettisena muotona. 6.3 Ura- ja rekrytointitoiminta Vuoden 2003 aikana ura- ja rekrytointitoiminta on ollut pääasiassa asioiden selvittelyä ja suunnittelua. Turrevastaava on pitänyt urre-asioiden katsauksia tuutortiimin kokouksissa sekä osallistunut OAMK:n htp-työryhmän toimintaan. Lisäksi turre-vastaava on osallistunut alumninen neuvottelukunnan kokouksiin. Turre-vastaava on vuoden aikana osallistunut kolmeen sektorikohtaiseen seminaariin (tuutor-, ura- ja rekrytointi). Turre-vastaava on myös pitänyt yhteyttä Oulun Yrittäjät ry:hyn toiminnan suunnittelun tiimoilta. Vuoden 2003 aikana tuutorsihteeri on toiminut OSAKO:n edustajana OAMK:n harjoittelu- ja työllistymispalvelutyöryhmässä, alumnien neuvottelukunnassa sekä Download-projektiryhmässä. Htp-työryhmässä haasteena ovat olleet mm. harjoittelun kehittäminen, urasuunnittelun ohjaus sekä Jobstep. Alumnineuvottelukunnassa on suunniteltu mm. yrittäjyysseminaarin järjestämistä sekä panostettu alakohtaiseen alumnitoimintaan mm. alumnipäivien muodossa. Download-projektiryhmän työn tuloksena oli kaksipäiväinen Download- rekrytointitapahtuma marraskuun puolivälissä. Konkreettinen edistysaskel ura- ja rekrytointitoiminnassa on ollut uuden Matkalla työelämäänurasuunnitteluopintojakson suunnittelu vuoden 2003 aikana. Tuutorsihteeri on ollut aktiivisesti mukana

11 opintojakson suunnittelussa sekä myöhemmin toteutuksessa. Opintojakso käynnistetään ensimmäisen kerran keväällä 2004 Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. 7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7.1 Yleistä Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry:n (OSAKO) kansainvälisistä asioista vuonna 2003 vastasi hallitus. Kansainvälisten asioiden vastaavan lisäksi toimintaa hoiti kv-toimihenkilö. Toimintavuoden alussa opiskelijakunta solmi ammattikorkeakoulun kanssa ostopalvelusopimuksen kansainvälisestä toiminnasta. 7.2 Kansainvälinen klubi OSAKO:n kansainvälisyysvastaava toimi Kansainvälisen klubin puheenjohtajana ja johti sen toimintaa. Vuonna 2003 kv-klubin toimintaan kuului erilaisten tapahtumien kuten kv-iltojen, vaihtopaikkojen markkinoinnin ja elämysmatkojen järjestäminen. Kansainvälisiä iltoja järjestettiin kerran kuussa, yleensä kuukauden alussa ja ne olivat suosittuja opiskelijoiden keskuudessa. Helmikuussa kv-klubi lähti matkalle Pohjois-Ruotsiin tutustumaan Jokkmokkin saamelaismarkkinoille. Keväällä järjestettiin myös matka Kemin lumilinnaan. Syyslukukaudella järjestettiin nuotioilta Lintulammella, lokakuussa vaellettiin Puolangalla ja järjestettiin kv-klubin matka Rovaniemelle katsomaan Joulupukkia. 7.3 Kansainvälinen tiimi ja Study Abroad Tiimi koostui Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiöiden koulutusalajärjestöjen kansainvälisyysvastaavista. Työryhmän koollekutsujana toimi OSAKO:n kansainvälisten asioiden vastaava. Työryhmä kokoontui lähes kuukausittain vuonna 2003 lukuun ottamatta loma-aikoja. Kv-työryhmä käsitteli tulevia matkoja ja keväällä ja syksyllä järjestettiin Study Abroad -tapahtumat Mäkelininkadun kokoustiloissa. Pääkohderyhmänä olivat ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka olivat kiinnostuneet vaihtoon lähdöstä ja tarkoituksena oli myös innostaa muita opiskelijoita kansainvälisestä vaihdosta. Paikalla molemmissa tapahtumissa oli yli 70 opiskelijaa OAMK:n eri yksiköistä. Koko vuoden oli myös varattu pelivuoroja vaihto-opiskelijoille, joka viikoksi. 7.4 Kansainvälinen koordinaatio työryhmä OSAKO:n kansainvälisyysvastaava osallistui myös kv-koordinaattoreiden työryhmän kokouksiin. Työryhmä koostui Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköiden kv-koordinaattoreista. Kokouksissa käsiteltiin esimerkiksi uusia säännöksiä ja vaihtopaikkoja. 8. LIIKUNTATOIMINTA 8.1 Yleistä Toimintavuoden aikana liikuntavastaava vaihtui vuoden aikana kerran ja liikuntasihteerinä toimi Aki Hentilä. Liikuntavastaavan tehtäviin kuului toimia liikuntatiimin vetäjänä ja järjestää tapahtumia. Liikuntasihteeri järjesti vuorot ja kurssit, sekä neuvotteli mahdollisista eduista, joihin liikuntapassi oikeutti. Vuoden lopulla päätettiin, että OSAKO:n liikuntapalvelut siirtyvät OAMK:n koordinoimaksi ja liikuntasihteeri Hentilä näin ollen OAMK:n työntekijäksi. Sekä liikuntavastaava(t) että liikuntasihteeri osallistuivat vuoden aikana järjestettyihin seminaareihin ja koulutuksiin. 8.2 Liikuntavuorot OSAKO tarjosi jäsenilleen vuonna 2003 mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla kaiken kaikkiaan 22 eri lajissa. Lajeina olivat muun muassa salibandy, kaukalopallo, taekwondo ja hathajooga. Koko vuonna oli käytössä 208 ohjattua liikuntavuoroa, 12 kurssia ja liikuntatilatunteja Ohjatuille vuoroille käyntikertoja kertyi 2069, kursseille 1941 ja harjoitus- ja pelivuoroille Kuntosalikäyntejä oli 2178 ja subventoituja käyntejä (Nallisport, Oulun Pyrinnön jumpat, Ouluhalli, kuntokeskus Performance ja OAKK hierojaklinikka) Kilpailut ja tapahtumat Vuoden aikana OSAKO:n liikuntasektori järjesti verenluovutuskiertueen yksiköissä ja liikuntapäivän Nallisportissa. Liikuntapäivän aikana opiskelijat saivat ilmaiseksi käyttää Nallisportin harrastusmahdollisuuksia. Liikuntapäivän

12 ohessa järjestettiin myös salibandyturnaus. Turnauksiin ja erilaisiin sarjoihin osallistumiskertoja vuonna 2003 oli yhteensä 286. Osaa otettiin muun muassa salibandyn SM-kisoihin Kajaanissa. 8.4 Opiskelijaedut Liikuntapalveluiden edut sai vuonna 2003 opiskelijakortilla ja erikseen ostettavalla liikuntapassilla. Jatkuvia neuvotteluja alennuksista käytiin useiden paikallisten liikuntapalveluita tuottavien tahojen kanssa. 8.5 Tiedotus Liikuntapalveluista tiedotettiin pääosin OSAKO:n www-sivuilla liikuntasivustossa. Tapahtumista jaettiin julisteita yksiköihin. OSAKO:n julkaisemaa Osakolainen lehteä käytettiin tiedotukseen mahdollisuuksien mukaan. 8.6 Organisaatio Liikuntasektorin organisaatio koostui liikuntavastaavan ja liikuntasihteerin lisäksi koulutusalajärjestöjen liikuntavastaavista, jotka yhdessä muodostivat liikuntatiimin. Tiimi kokoontui noin kerran kuukaudessa jakamaan ajatuksia ja ideoita liikuntapalveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. 8.7 Yhteistyö Yhteistyötä tehtiin Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun, koulutusalajärjestöjen sekä paikallisten liikuntapalvelujen tarjoajien kanssa. Liikuntasihteeri Hentilä osallistui Vierumäellä järjestettyyn korkeakoulujen liikuntasihteereiden tapaamiseen. 9 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA 9.1 Yleistä Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta on vastannut OSAKO:n hallitus. Toimintaa on toteuttanut OSAKO:n kulttuurivastaava yhdessä koulutusalajärjestöjen kulttuuri ja vapaa-ajan vastaavista muodostuvan työryhmän kanssa. Vuonna 2003 on järjestetty OAMK:n opiskelijoille lumirieha, vappurieha, syksyn uusien opiskelijoiden avajaistilaisuus, kauneimmat joululaulut ja osallistuttiin Unicefin janonpäiväkeräykseen. 9.2 Kevätkauden tapahtumat Lumiriehan järjestettiin Raksilan mäellä, uimahallin takana. Tapahtumassa oli kaksiosainen joukkuemäenlaskukilpailu, johon ilmoittautui yhteensä 12 joukkuetta. OTRO järjesti tapahtumassa mehutarjoilun. Liikuntatiimin oli tarkoitus järjestää ohessa omaa ohjelmaa lumenveistokisan muodossa, mutta aikeesta luovuttiin sään pakastumisen vuoksi. Kaikkiaan tapahtumassa oli läsnä noin 70 henkilöä, joista noin puolet oli vaihtoopiskelijoita. OAMK:n vappuriehaa vietettiin Vappurieha alkoi päivällä kaupunkisuunnistuksella, joka päättyi hupisaarten Kesäteatterille, jossa oli paikalla dj soittamassa musiikkia ja ohjelmaa keskiyöhön saakka. Ohjelmassa oli kaupunkisuunnistuksen loppukilpailut ja yksiköiden diplomien jakoa sekä perinteinen Tikkupala-piknik nälkäisille opiskelijoille. Muutama päivä ennen vappuriehaa järjestettiin warjovappubileet OAMK:n opiskelijoille OTRO:n ja OSOTE:n yhteistyöllä. Janonpäivä keräys tapahtui välisenä aikana, jolloin tarvittiin vapaaehtoisia keräämään rahaa lippaiden kanssa. OAMK:n opiskelijoita keräyksessä edusti OSAKOn kulttuurivastaava. Ensivuoden keräystä ajatellen suurempi mainonta vapaaehtoisten tarpeellisuudesta olisi paikallaan. 9.3 Syyskauden tapahtumat OSAKO:n hallituksen kulttuurisektori järjesti yhdessä muun hallituksen kanssa yksipäiväisen lukuvuoden opiskelijoiden avajaistilaisuuden Ravintola Kuusisaaressa. OSAKO vastasi tapahtuman ohjelmasta. Opiskelijoita kerääntyi kuusisaareen arviolta tuhatkunta OSAKO:n perinteisesti järjestämät pikkujoulut kärsivät henkilövaihdoksista johtuneesta ongelmista. Perinteen siirrossa, tiedottamisessa ja työnjaossa havaittiin kehittämisen tarvetta.

13 OAMK:n opiskelijoiden kauneimmat joululaulut pidettiin Kastellin kirkossa joulukuun alussa. Yhteistyö Oulun seurakunnan kanssa on ollut aikaisempinakin vuosina hyvää ja perinnettä onkin syytä jatkaa. Ongelmina tapahtumassa on ollut tapahtumapaikan kaukainen sijainti ja vähäinen osanottajamäärä. 9.4 Kulttuurityöryhmä Kulttuurityöryhmä koostui OSAKO:n kulttuurivastaavasta ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusalajärjestöjen kulttuuri ja vapaa-ajan vastaavista. Työryhmän kokouksia pidettiin vuonna 2003 yhteensä kuusi, joihin osallistui suurin osa koulutusalajärjestöjen kulttuuri ja vapaa-ajan vastaavista. Kokouksissa suunniteltiin kevään ja syksyn 2003 tapahtumia, tiedotuksen parantamista, yhteistyön kehittämistä, mitä eri tapahtumia koulutusalajärjestöt järjestivät, minkälaisia ongelmia kulttuuri ja vapaa-ajan vastaavilla yksiköissään oli ja miten niitä voitaisiin ratkaista. Kulttuurisektorin työryhmä yritti myös järjestää perinteikkään Warjowappuristeilyn: jonka kohteena olisi ollut Viron edulliset alkoholijuomat, mutta tapahtuma peruttiin vähäisen osanottajamäärän takia. Vuoden kannanotot ja lausunnot: 7.2. Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat on tunnustettava laissa 26.2 Opiskelijaedustus yksikön johtajien kokouksissa 25.3 Oppimiskeskus on nykyaikaa ammattikorkeakoulun kirjastopalveluissa 25.3 Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategia OSAKK:n toimitila-arpapeli käy yhä järjettömämmäksi 25.3 Opiskelijakunnan rooli tupakoinnin vähentämiseksi 14.5 OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen 14.5 Vaihtoehtoiset kieltenopinnot takaisin SoTe:lle 13.5 Matalan portaan kriisikeskus tarpeen Oulussa 29.9 OAMK:N Liikuntapalvelujen siirtäminen Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kehittämisprosessi Luonnonvara-alan koulutuksen tulevaisuus Oulun seudulla TAPAHTUMAKALENTERI 2003 Tammikuu Mäkelä SAMOK:n järjestötapaamisessa Huovinen ja Sormunen tutustuivat eduskuntataloon ja tapasivat kansanedustaja Tapio Karjalaisen Huovinen ja Sormunen tapasivat HAMOK:n tuutorsihteeri Granlundin Huovinen, Mäkelä ja Sormunen SAMOK:n pj-ps tapaamisessa pääkaupunkiseudulla Huovinen, Mäkelä ja Sormunen Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n 79-vuotispäivillä Mäkelä SAMOK:n liiketoimintaseminaarissa Helsingissä Sormunen Leevi Madetoja pianokilpailun yhteydessä järjestetyllä rehtorin vastaanotolla Sormunen OAMK:n opintosihteerien kokouksessa OSAKK:n yhtymähallituksen päätös opiskelijaedustuksesta yhtymähallituksen kokouksissa. Juntunen ja Sormunen OAMK:n alumnineuvottelukunnan kokouksessa Juntunen, Hentilä ja Vasanoja tutustuivat STTK:n Oulun toimistoon Leppänen tapasi Kajaanin, Kemi-Tornion opiskelijakuntien puheenjohtajat ja pääsihteerit Kajaanissa Helmikuu Juntunen, Moilanen ja Hämeenniemi tapasivat SAMOK hj Anu Simulan 3.2. Huovinen, Hentilä ja Sormunen tapasivat yksikön johtaja Reino Rossin 3.2.

14 Huovinen, Kaisto, Hentilä ja Sormunen tapasivat yksikön johtaja Risto Kimarin 4.2. Huovinen, Juntunen, Hentilä ja Sormunen tapasivat yksikön johtaja Annikki Lämsän 4.2. Huovinen, Kananen, Hentilä ja Sormunen tapasivat yksikön johtaja Paavo Similän 4.2. Huovinen ja Sormunen tapasivat OSAKK:n johtaja Matti Määtän 5.2. Kananen SAMOK:n KopoKickUp:lla pääkaupunkiseudulla Hentilä ja Sormunen tapasivat opintoasiain päällikkö Anttisen 7.2. Kaisto tapasi kansanedustaja Niilo Keräsen Helsingissä 7.2. Jermalainen, Mäkelä, Moilanen ja Sormunen tapasivat kansanedustajat Inkeri Kerolan, Kari Myllyniemen ja Niilo Keräsen Kuivaniemellä 8.2. Jermalainen OAMK:n ruotsin lehtoreiden opettajatiimin kokouksessa 7.2. Harjula ja Kaisto SAMOK:n sopotapaamisessa Helsingissä Huovinen ja Kananen SAMOK:n Amk-lakiseminaarissa ja Porin kaupungin vastaanotolla Porissa Kaisto, Jani-Tapio Niemelä ja Sormunen tapaavat kansanedustaja Liisa Jaakonsaaren ja Paula Kokkosen Oulussa Jermalainen SAMOK:n kv-tapaamisessa Tampereella Hyväksytään liitteenä oleva matkaraportti. Hämeenniemi, Hentilä ja Sormunen OAMK:n yhteishakutoimiston avajaisissa Study Abroad ilta järjestetty Hentilä OSUA yhteistyöryhmän kokouksessa Huovinen, Hentilä ja Sormunen tapasivat OSAKK:n kiinteistöpäällikkö Mauri Rasinkankaan Huovinen, Hentilä ja Sormunen tapasivat yksikön johtaja Pirkko Remeksen Koulutus koulutusalajärjestöjen hallituksille Huovinen OAMK:n hallituksen kokouksessa Mäkelä, Juntunen, Hentilä ja Sormunen yhdessä OSOTE:n Hagbergin kanssa SoTe:n laajennetun johtoryhmän kokouksessa Huovinen, Mäkelä, Kaisto, Kananen, Jermalainen, Leppänen, Juntunen ja Jani-Tapio Niemelä HAMOK-VAMOK- JAMKO-OSAKO tapaamisessa Jyväskylässä Mäkelä, Hentilä, Hämeenniemi ja Sormunen OAMK-OSAKO yhteistyötapaamisessa Eduskunta hyväksyi ammattikorkeakoululain ilman opiskelijakunta pykälää. Liitteenä pääsihteerin muistio asioiden käsittelyvaiheista. Leppänen ja Hämeenniemi tavanneet yksiköiden opinto-ohjaajia ja keskustelleet tuutoroinnin kehittämisestä. Mäkelä Avoin Web-pro ohjausryhmän kokouksessa Moilanen Unicefin janopäivä keräyksen infotilaisuudessa VAMOK:n puheenjohtaja Hanna Pikkarainen vieraili hallituksen iltakoulussa Huovinen tapasi VAMOK pj Hanna Pikkaraisen Kananen, Jermalainen, Moilanen, Hentilä ja Sormunen tapasivat SAMOK hj Anu Simulan Jermalainen ja Mäkelä OYY:n vuosijuhlissa Maaliskuu Moilanen ja Sormunen tapasivat kirjastonjohtaja Pirkko Pietiläisen 4.3. Kananen ja Huovinen SAMOK.n strategiaseminaarissa Huovinen tapasi OYY:n hpj Teemu Haapalan Huovinen ja Sormunen tapasivat IOL.n toiminnanjohtaja Kai Vavulin Oulussa Koulutus koulutusalajärjestöille Liitteenä palaute tapahtumasta. Kaisto 10.3 OYY:n kanssa palaveeraamassa Oulun kaupungin teknisen keskuksen Jaakko Yliamman kanssa bussilippuasiassa.

15 Jermalainen tapasi SAMOK:n hj Simulan Oulussa Juntunen, Hentilä, Hämeenniemi ja Sormunen tapasivat KAMO ry:n puheenjohtaja Sari Huotarin ja CAMOS ry:n liikuntavastaava Eija Saukon Lumirieha KV-Klubin tapahtumat. Matka Kemiin Juntunen alumnineuvottelukunnan kokouksessa SAMOK Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on saatava kuntoon Harjula SAMOK:n ja TAMKO:n Get Together seminaarissa Tampereella Moilanen UNICEF- janonpäiväkeräys palaverissa Toppeliuskeskuksessa Leppänen ja Ristola SAMOK:n urre-tapaamisessa Tampereella Mäkelä ja Kananen SAMOK:n ja KKA:n arviointitilaisuudessa Vantaalla 6.3. Huhtikuu Sormunen SAMOK.n järjestötyöryhmän kokouksessa Helsingissä 8.4. Sormunen tapasi HAMOK:n Hauta-ahon ja JAMKO:n Ahlgrenin Helsingissä 8.4. Sormunen tapasi SONK:n pj Katri Söderin ja ps Inari Juntumaan Helsingissä 8.4. Leppänen, Hentilä ja Hämeenniemi OLL:n tuutor-liikuntatapaamisessa Tampereella Huovinen SAMOK:n taloustoimikunnan kokouksessa Huovinen SAMOK:n strategiatyöryhmän kokouksessa Huovinen valittiin työryhmän puheenjohtajaksi. Juntunen SoTe:n pedagogisen tiimin kokouksessa kertomassa alumniasioista. Huovinen, Kananen, Kaisto ja Perälä SAMOK:n ylimääräisessä liittokokouksessa Espoossa 22.4 Huovinen, Kananen, Kaisto ja Perälä tapasivat HAMOK:n, JAMKO:n, PSAKO:n, MAMOK:n ja VAMOK:n edustajia Helsingissä Hentilä ja Sormunen tapasivat SAMOK:n hj Anu Simulan Kaisto ja Harjula SAMOK:n sopotapaamisessa Toukokuu Mäkelä ruotsinopettajien tiimikokouksessa 9.5. Mäkelä, Juntunen ja Sormunen OSAKK-OSAKO neuvottelutilaisuudessa 6.5. Huovinen, Kananen, Kaisto ja Leppänen ARENE:n AMK-päivät Jyväskylässä Hentilä liikuntatapaamisessa Vierumäellä Vallinkorvan tulevaisuus tilaisuus 8.5. Kehittämistyöryhmän raportti henkilöjäsenyydestä ja edustajistovaaleista sekä edustajiston kokous 8.5. Hentilä ja Hämeenniemi Download 03 tapaamisessa 7.5. Sormunen SAMOK.n järjestötyöryhmän kokouksessa Helsingissä Mäkelä ja Sormunen tapasivat rehtori Lauri Lanton Kananen tapasi SAMOK:n uuden KOALA-sihteerin 8.5. Kananen tapasi SAMOK:n koposihteeri Hanna Myllyksen Helsingissä 8.5. Sormunen tapasi kirjastonjohtaja Pirkko Pietiläisen kanssa opiskelijakortti-kirjastokortti asiaan liittyen Sormunen kuultavana Oulun kaupungin OSAKK:n perussopimuksen uudistamista pohtivan työryhmän kokouksessa Hentilä OLL:n liikuntasihteeritapaamisessa Hämeenniemi OPED 2 ryhmän seminaarissa Hämeenlinnassa Kananen tapasi kehitysjohtaja Irene Isohannin 26.5

16 Huovinen SAMOK:n strategiatyöryhmän kokouksessa Helsingissä Mäkelä tapasi OSAKK:n johtaja Matti Määtän Huovinen tapasi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Pikkaraisen Kesäkuu Huovinen tapasi OSAKK:n johtaja Matti Määtän 2.6. Sormunen ja Hentilä tapasivat kulttuurialan yksikön johtajan Airi Hirvosen Hentilä, Hämeenniemi, Mäkinen ja Sormunen toimistopalaverissa 5.6. Sormunen OSAKK:n yhtymäkokouksessa Huovinen, Harjula, Pilto, Hentilä, Hämeenniemi, Haapakoski ja Sormunen tapasivat rehtori Lauri Lanton, opintoasiainpäällikkö Anttisen ja opintotoimiston henkilökuntaa Huovinen, Haapakoski ja Sormunen tapasivat Toimihenkilöunionin Tero Puution ja opiskelijaunionin Mika Salorannan Hentilä, Hämeenniemi, Haapakoski ja Sormunen toimistopalaverissa Huovinen, Haapakoski ja Sormunen tapasivat kirjastojohtaja Pirkko Pietiläisen 30.6 Hentilä tapasi Oulun kaupungin liikuntasihteerin Karppisen Sormunen tapasi SAMOK hj Anu Simulan Haapakoski ja Sormunen tapasivat KAMO ry:n pääsihteeri Pasi Ahoniemen Heinäkuu Hentilä ja Haapakoski tapasivat OSAKK:n kiinteistöpäällikkö Mauri Rasinkankaan 1.7. Haapakoski ja Sormunen tapasivat opintosihteeri Riikka-Maria Yli-Suomun 3.7. Haapakoski ja Sormunen tapasivat viestintäpäällikkö Anne-Maria Haapalan 4.7. Elokuu Huovinen, Kaisto ja Kananen osallistuivat SAMOKin Kesäseminaariin Lepaalla Kuullaan seminaariin osallistuneita ja hyväksytään liitteenä oleva matkaraportti. Haapakoski tapasi OYY:n pääsihteeri Liimataisen 5.8 OAMK:n Opiskelijatoiminnan kehittämistyöryhmä kokoontui pohtimaan OSAKO:n sääntöjä, toimistolla 6.8. Haapakoski tapasi A.Valppu Oy:n Kimmo Valpun 7.8. Valpun kanssa tehtiin sopimus OSAKO:n liikennöinnin keskittämisestä A.Valppu Oy:lle. Haapakoski tapasi Opintoasianpäällikkö Anttisen 7.8. Uuden opiskelijan opas on ilmestynyt ja se on lähetetty OAMK:n hyväksymiskirjeiden mukana uusille opiskelijoille. Opiskelijakalenteri on aikataulussa ja se toimitetaan OSAKOn toimistolle elokuun loppuun mennessä. Huovinen tapasi Lanton Hentilä oli armeijan kertausharjoituksissa viikon 35. Haapakoski tapasi Iinatin Toimistopalaveri oli Paikalla olivat Haapakoski, Hentilä, Hämeenniemi, Huovinen, Kaisto, Pilto. Muistio liitteenä. Haapakoski oli koulutusohjelmajohtajien kokouksessa Haapakoski tapasi Yli-Suomun Huovinen oli OAMK:n hallituksen kokouksessa Haapakoski tapasi Kuusisaaren Aholan. OAMK:n opiskelijatoiminnan kehittämistyöryhmän kokous Paikalla olivat Huovinen, Haapakoski, Parhi, Perälä, Gustafsson, Henrik Niemelä.

17 OSAKK:n yhtymäkokous Paikalla Kaisto ja Haapakoski Haapakoski tapasi Oulun kaupungin kulttuurilautakunnan jäsen Kurttilan Edustajiston kokous SAMOKin edustajat Ikonen ja Laiho vierailivat OSAKO:ssa Paikalla olivat Haapakoski, Kaisto ja Kananen. Hallituksen evakko oli Raahessa, OAMK:n Tekniikan ja Liiketalouden tiloissa. Hämeenniemi Koulutusohjelmajohtajien kokouksessa. Hämeenniemi Download-palaveri.. Hämeenniemi HTP-työryhmän palaveri. Hämeenniemi Ura- ja rekrytointiseminaari Rovaniemi. Huovinen oli OSAKK:n luonnonvara-alan kehittämisen työryhmän kokouksessa ja 1.9. Kaisto tapasi SAMOKin sosiaalipoliittisen sihteerin. Kaisto SAMOKin järjestötyöryhmän kokouksessa Kananen SAMOKin projektien ohjausryhmän kokouksessa Jermalainen SAMOKin kv-tapaamisessa Syyskuu Haapakoski yksikönjohtajien kokouksessa 1.9. Hämeenniemi OPED-projektiryhmän palaverissa. Huovinen tapasi OYY:n pj Haapalan 2.9. Haapakoski ja Huovinen tapasivat Juha Bundan 4.9. Haapakoski OAMK:n kuulumiset toimikunnan kokouksessa 8.9. Edustajiston kokous Huovinen ja Haapakoski Oulaisissa 9.9. Huovinen, Sipilä ja Haapakoski Raahessa Avajaisbileet Kuusisaaressa OAMK-OSAKO yhteistyökokous Paikalla Kaisto, Kananen, Haapakoski, Sipilä, Finnilä, Hämeenniemi ja Hentilä. SAMOKin kulttuurialan jaoston kokous Oulussa Haapakoski yksikönjohtajien kokouksessa 15.9 OAMK:n avajaiset Paikalla Kaisto ja Sipilä. Akavan tilaisuus Paikalla Haapakoski, Kananen, Jermalainen, Finnilä Alueellinen AMK-laki seminaari OAMK:ssa Paikalla Haapakoski, Sipilä ja Kananen. Haapakoski tapasi talouspäällikkö Iinatin Haapakoski ja Hentilä tapasivat 22.9 opintoasiainpäällikkö Anttisen. Get Together -seminaari Oulussa Paikalla OSAKO:n ja koulutusalajärjestöjen pj -tapaaminen Jermalainen tapasi William Brooken Finnilä puhui Oulun Yrittäjien hallituksen kokouksessa Sipilä tapasi Päivi Vesalan Kaisto AMK:n hallituksen kokouksessa 17.9 Huovinen SAMOKin taloustoimikunnan kokouksessa 17.9 Huovinen SAMOKin strategiatyöryhmän kokouksessa 18.9 Huovinen SAMOKin pj-ps -tapaamisessa 19.9 Kaj:n pj -tapaaminen 23.9.

18 Haapakoski ja Hentilä tapasivat 22.9 opintoasiainpäällikkö Anttisen. Get Together -seminaari Oulussa Paikalla Huovinen, Haapakoski, Kalamies, Sipilä ja Kananen. OSAKO:n ja koulutusalajärjestöjen pj -tapaaminen Lokakuu Finnilä ja Kananen "Amkkilainen Ammattilaisena" -seminaari Helsingissä. OSAKO-OTRO -AY-liikkeet -saunailta Paikalla TROL/Rantamaula, OU/Saloranta, STTK/Laitinen STTK/Pitkänen ja Huovinen, Haapakoski, Finnilä, Jermalainen sekä OTRO:n hallitus. OSAKO:n järjestökoulutus 6.10 OAMK-OSAKO yhteistyökokous Paikalla Haapakoski, Huovinen, Sipilä, Hämeenniemi, Hentilä. SAMOKin palapeli -seminaari Vaasassa Paikalla Haapakoski, Kananen, Kaisto, Sipilä ja Finnilä. Sipilä SAMOKin kopo-tapaaminen Vaasassa Haapakoski Kirjastohenkilöstön kanssa Raahessa 7.10 Haapakoski Albertti -työryhmän kokouksessa 8.10 Kirjastopalaveri Pietiläisen kanssa Paikalla Sipilä, Kananen ja Haapakoski OPED -työryhmän kokous Kaupan ja Hallinnon yksikössä, paikalla Finnilä, Hämeenniemi ja Sipilä. Tuutorvastaavien tapaaminen Paikalla Finnilä, Hämeenniemi ja Sipilä. Kopotiimin tapaaminen Harjula SAMOKin sopo-tapaaminen Helsingissä Sipilä OSOTE:n hallituksen kokouksessa Sopotiimin kokous 9.10 Kulttuuritiimin kokous 9.10 Haapakoski toimitilatyöryhmän kokouksessa Finnilä ja Haapakoski tapasivat Trapesti oy:n toimitusjohtaja Jouni Pitkäsen Haapakoski tapasi Anttisen Haapakoski yksikönjohtajien kokouksessa Haapakoski tapasi OYY:n pääsihteeri Liimataisen Turre-tapaaminen Tampereella Paikalla Finnilä. Kananen SAMOKin ohjausryhmän kokouksessa Kopo-tiimin kokous Sipilä tapasi OYY:n pääsihteeri Liimataisen Sipilä KELA:n koulutuksessa Helsingissä Sipilä ASKen rf:n vuosijuhlissa Helsingissä Kananen SAMOKin kopo-koktailissa Study Abroad Marraskuu Haapakoski toimitilatyöryhmän ja yksikönjohtajien kokouksessa 3.11 EU-asiantuntija Alexander Stubb vieraili Oulussa Paikalla Sipilä, Kananen, Haapakoski, Finnilä. OYY-OSAKO saunailta Paikalla Kaisto, Haapakoski, Sipilä, Kananen, Hanhimäki, Harjula, Jermalainen, Pilto, Fiolek, Kananen Pohjois-Pohjanmaan liiton nuorisofoorumin kokouksessa OU:n Oktoberfest Paikalla Huovinen, Haapakoski, Kananen, Sipilä, Hanhimäki, Pilto, Harjula. Kaj-koulutus 4.11.

19 Download palaveri Paikalla Hämeenniemi, Haapakoski, Finnilä, Sipilä, Fiolek, Kananen. Haapakoski toimitilatyöryhmän kokouksessa 6.11 Hallitus evakossa Virpiniemessä. Haapakoski Kuulumisten toimitusneuvoston kokouksessa Huovinen ja Kaisto OYY:n bussilippualennus lobbaustilaisuudessa Download Paikalla Haapakoski, Hämeenniemi, Huovinen, Jermalainen, Hanhimäki, Finnilä, Sipilä. SAMOK:n liittokokous Paikalla Huovinen, Haapakoski, Sipilä, Finnilä, Kaisto, Harjula, Kananen sekä Peltokangas ja Rajaniemi (Otro). Haapakoski yksikönjohtajien kokouksessa Hyvinvointipäivä SoTella Kirjastopalaveri Pietiläisen kanssa Paikalla Haapakoski ja Sipilä. HTPA- projektin palaveri Anttisen ja Yli-Suomun kanssa Paikalla Haapakoski, Huovinen, Hämeenniemi. Hanhimäki Vietti ry:n syyskokouksessa Luonnonvara-alan opiskelijoiden mielenosoitus Paikalla Sipilä, Kananen, Kaisto ja Jermalainen. Haapakoski OTRO ry:n syyskokouksessa Joulukuu OAMK-OSAKO yhteistyöpalaveri Paikalla Huovinen, Kaisto, Sipilä, Finnilä, Fiolek, Hentilä SAMOKin glögit Paikalla Kananen ja Haapakoski. HAMOKin glögit Paikalla Kananen, Kaisto ja Haapakoski. Hallituksen GLK Tuutor-pikkujoulut 9.12 Johteenhovissa. Paikalla: Kananen, Huovinen, Finnilä, Sipilä, Jermalainen, Haapakoski. Haapakoski ja Kaisto tapasivat rehtori Lanton Haapakoski yj-kokouksessa Henkilökunnan pikkujoulut Amarillossa Kv-tuutorkoulutus Paikalla Hämeenniemi, Fiolek, Sipilä. SAMOKin Pj-Expj -tapaaminen Paikalla Kaisto ja Huovinen.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011)

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry valtakunnallinen ja sitoutumaton ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvoja perustettu vuonna 1996 perustajaliitot SKOL, STOL ja TERHOL

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ TOIMINTAKRTOMUS 2005 1(11) 1 YLISTÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15.

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. Paikka: Läsnä: K-rakennus, Visamäki Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1

JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintasuunnitelma 20132 YLEISTÄ Jyväskylän tradenomiopiskelijat ry on Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden koulutusalajärjestö.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 TAMMIKUU Juho Pulkka (hallituksen puheenjohtaja) 5.1. 11.1. 12.1. 15.1. 22.1. 27.1. 30.1. 31.1. kampusvaliokunta, Lukema hallituksen työskentelyä, Lukema hallituksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat:

2 Hallinto KAMOn hallitukseen kuuluivat toimikaudella 2006 seuraavat opiskelijat: TOIMINTAKEROMUS 1.6. 31.12.2006 1 (5) 1 Yleistä (KAMO) on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta perustuu Ammattikorkeakoululakiin (351/2003). Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: Tiistai 14.4.2015 Kello 15:12-18:42 Paikka: Tila D223, Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen

Noora Nousiainen Heikki Leppänen Toni Lyytikäinen Pinja Laukkanen Kiril Kotikangas Juho Koskelainen OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SYYSKOKOUS Aika 27.11.2013 kello 16.15 Paikka Oamk, Liiketalouden yksikkö, auditorio B353 Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 OULU Paikalla Matti Haarala Vesa-Ville

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot