TOIMINTAKERTOMUS 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin Perustamisasiakirjat allekirjoittivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusalajärjestöjen edustajat. Vuoden 2003 painopistealueiksi toimintasuunnitelmassa asetettiin erityisesti onnistua menestyksekkäästi ammattikorkeakoululakiuudistuksen tuomista haasteista. Huomio tuli kohdistaa opiskelijan oikeusturvan toteutumiseen uuden ammattikorkeakoululain myötä. Lisäksi OSAKO:n edunvalvonnan painopistealueita toimintavuoden aikana oli aatteellista edunvalvontatyön tehostaminen erityisesti koulutus- ja sosiaalipolitiikassa sekä näihin liittyvissä kansainvälisissä asioissa. Hyvin tärkeitä kehittämisen kohteita olivat myös OSAKO:n palveluorganisaatiorooliin kuuluva järjestöpolitiikka ja erilaiset jäsenpalvelut. OSAKO toteutti toimintavuoden aikana solmimiaan ostopalvelusopimuksia ammattikorkeakoulun kanssa. Ostopalvelusopimukset solmittiin tuutortoiminnasta, liikuntapalveluista ja kansainvälisten asioiden ulkomaille vaihto-opiskelijoille suunnattuja palveluita. Toimintasuunnitelman mukaan OSAKO:n yhteistyötä koulutusalajärjestöjen kanssa tuli yhä tiivistää ja siinä onnistuttiin. Yhteistyö tiivistyi muun muassa tuutortoiminnassa, kansainvälisissä asioissa ja liikunta- ja kulttuurisektorilla. Erityisiä yhteistyökumppaneita ovat myös ammattikorkeakoulun ylläpitäjä kuntayhtymä OSAKK, keskushallinto sekä yksiköiden hallinto. Yhteistyö tiivistämistä toimintasuunnitelma edellyttää muiden opiskelijakuntien, SAMOK:n ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Syksyllä otettiin askel valmistelevassa virkamiestyössä OAMK:n hallinnossa, sillä pääsihteeri valittiin OSAKO:n edustajaksi yksikönjohtajien kokoukseen. 1.1 Hallinto Toimintavuoden aikana opiskelijakuntia ei tunnustettu laissa. Toimintaa jatkettiin yhdistysmuotoisena entiseen tapaan. OSAKO:n asemaa vahvistettiin edunvalvojana koulutusalajärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä ja verkostoa kehittämällä. Yhtenäisellä verkostolla parannetaan koulutusyksikkökohtaisten ja koko ammattikorkeakoulua koskevien ongelmien esiintuontia sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa opiskeluaikana koulutustaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Edelleenkin koetaan, että OSAKO:n tunnettuutta on syytä lisätä opiskelijoiden, OAMK:n koulutusohjelmien johtajien, yksiköiden opintotoimistojen ja koko henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyötä tehdään ammattikorkeakoulun ylläpitäjien ja keskushallinnon sekä yksiköiden hallinnon kanssa. OSAKO toimii yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa erityisesti valtakunnallisten hankkeiden ja projektien kautta. Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutettiin. OSAKO pitää yhteyttä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:een, sekä muihin valtakunnallisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin. Yhteistyötä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tiivistetään kaikilla toimintasektoreilla. Toimisto OSAKO:n toimisto sijaitsee Oulussa osoitteessa Isokatu 30, 4 kerros. Toimisto on ollut avoinna maanantaista torstaihin 9-16 ja perjantaisin Toimisto oli auki läpi vuoden myös kesän, poikkeuksena työntekijöiden kesälomat. Toimintavuoden aikana toimistolle hankittiin kuusi uutta tietokonetta ja ne verkotettiin ammattikorkeakoulun tietoliikenneyhteyksillä. Uusien työntekijöiden myötä toimitilat kävivät auttamatta liian pieniksi. Lokakuussa opiskelijakunta pääsi neuvottelemaan tulevista tiloista Albertinkujalla syksystä 2004 lähtien. Edustajisto OSAKO:n edustajisto koostuu jäsenjärjestöjen nimeämistä edustajista, kustakin järjestöstä on kaksi edustajaa edustajistossa. Edustajien äänimäärä määräytyy koulutusalajärjestön OSAKO:lle suorittamien jäsenmaksujen

2 suhteessa, kuitenkin niin, että jokaisella koulutusalajärjestöllä on käytössä vähintään kaksi ääntä. Vuonna 2003 koulutusalajärjestöjen äänimäärät edustajistossa laskivat jäsenjärjestöjä erotettaessa tai niiden yhdistyessä. Edustajisto kokoontui vuoden 2003 aikana seitsemän kertaa. Vuoden aikana edustajiston kokoonpano vaihteli jäsenjärjestöjä erotettaessa tai niiden yhdistyessä. Edustajiston puheenjohtajana toimi Kati Perälä Oulun Tekniikan yksiköstä. Edustajiston varapuheenjohtajina toimi Maria Grubet-Kurtti. Vuoden 2003 edustajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Kati Perälä OTE puheenjohtaja Maria Grubet-Kurtti OTE varapuheenjohtaja Henna Hagberg OSOTE Raisa Kautto OSOTE Jouni Pilto Vietti ( asti) Anita Härkönen Vietti Esa Nevalainen Vietti ( alkaen) Henrik Niemelä Ramko Kai Kauppi Ramko Katri Willman Luva Risto Välimaa Luva Camilla Blikst RPKK:n oppilasyhdistys ( asti) Taija Nousiainen RPKK:n oppilasyhdistys ( asti) Useat Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat siirtyneet suoraan henkilöjäsenyyteen ja yleisiin edustajistovaaleihin. OAMK:n opiskelijatoiminnan tulevaisuutta pohti loppuvuodesta hallituksen puheenjohtajan Tanja Huovisen johdolla työryhmä. Työryhmä suunnitteli ja toteutti sääntömuutoksen, jossa OSAKO olisi siirtynyt liitoäänestysmalliseen organisaatiorakenteeseen. Säännöt ja ohjesäännöt hyväksyttiin edustajistossa kaksi kertaa, mutta kiireellisen aikataulun ja huonosti valmistellun työn pohjalta sääntöjä ei hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. OSAKO jatkoi toimintaansa vanhalla organisaatiorakenteella. Osa edustajiston kokouksista pidettiin hallituksen täydentämiseksi. Hallitus OSAKO:n hallitukseen vuonna 2003 kuuluivat seuraavat henkilöt vastuualueittain: Tanja Huovinen puheenjohtaja Mika Mäkelä koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja (27.8. asti) Annu Sipilä koulutuspoliittinen vastaava (27.8. alkaen) Mika Kananen koulutuspoliittinen vastaava Lasse Leppänen tuutorvastaava (27.8. asti) Niko Finnilä tuutor-, ura-, ja rekrytointivastaava (27.8. alkaen) Jouni Ristola ura- ja rekrytointivastaava ( ) Juho Harjula sosiaalipoliittinen vastaava Heikki Kaisto sosiaalipoliittinen vastaava, varapuheenjohtaja Anssi Hanhimäki tiedotusvastaava Juha Jermalainen kansainvälisten asioiden vastaava (29.1. alkaen) Maarit Kalamies kulttuuri- ja liikuntavastaava ( ) Jenni Juntunen liikuntavastaava ( ) Varajäsenet: Juha Jermalainen kansainvälisten asioiden vastaava (29.1 asti) Jouni Ristola ura- ja rekrytointivastaava (31.5. asti) Maarit Kalamies ( )

3 Tero Moilanen kulttuurivastaava (18.5. asti) Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksikymmentäkaksi (22) kertaa. Vuoden 2003 aikana jatkettiin hallituksen kokousta edeltävien iltakoulujen käyttö toiminnan kehittymisen ja päätösten vaativuuden vuoksi. Iltakoulut koettiin varsin tehokkaaksi joskin raskaaksi tavaksi lisätä mielipiteiden vaihtoa sekä käsiteltävien asioiden syvällistä käsittämistä. Toimintavuonna hallituksen jäsenet vaihtuivat useaan otteeseen, tämä osaltansa hidasti joidenkin toimintasektorin täysivaltaisen toimimisen. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kuukausipalkkioiden lisäksi myös varajäsenille maksettiin toiminnasta korvausta kokouspalkkioiden muodossa. Vuoden 2003 ongelmana hallitus työssä koettiin toimijoiden suuri vaihtuvuus. Kaikesta huolimatta toimintaa saatiin kehitettyä ja vietyä eteenpäin. Erityisen tärkeäksi koettiin myös uusien hallituksen jäsenten kouluttaminen ja perinteensiirto. Tulevaisuudessa tuleekin kehittää tätä toimintaa laajemmaksi sekä syvällisemmäksi tapahtumaksi. Tärkeää on kehittää laaja-alaista tiedonsiirtämistä toimijalta toiselle myös tilanteessa, jossa toimijat eivät enää tapaa toisiaan kasvotusten. Tästä toiminnasta esimerkkinä on hallituksen jäsenten ja työntekijöiden koostamat muistiot tapahtumista. Sihteeristö OSAKO:n pääsihteerin vaihtui toimintavuoden aikana edellisen pääsihteeri työsopimuksen päättyessä. Kevään 2003 pääsihteerinä jatkoi Mikko Sormunen ja toukokuussa uudeksi pääsihteeriksi valittiin Marjaana Haapakoski. Liikuntatoiminta jatkui edellisen vuoden tapaan ostopalvelusopimuksen myötä palkattu liikuntasihteeri. Liikuntasihteerinä toimi Aki Hentilä. Tuutortoimintaa palkattiin alkuvuonna koordinoimaan Heli Hämeenniemi. Kvtoimihenkilönä alkuvuoden toimi Aija Mäkinen ja syksyn Maja Fiolek. Läpi vuoden OSAKOLAINEN -lehden palveluksessa oli projektityöntekijöinä kevään päätoimittaja Niina Karling ja syksyn Jouni Pilton, taittajana toimi kevään Tanja Eskola ja Satu Haataja ja syksyn Tommi Mäkilä. Lisäksi ilmoitusmyyjät vaihtuivat useita kertoja vuoden aikana. 1.2 Jäsenet OSAKO:n jäsenistön muodostavat Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden muodostamat koulutusalajärjestöt. OSAKO:n jäseniä olivat vuoden 2003 alussa seuraavat koulutusalajärjestöt: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön osaston opiskelijat ry Oulun diakoniaopiston oppilasyhdistys ry Oulun Konservatorion oppilasyhdistys ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja Terveysalan yksikön opiskelijat OSOTE ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijat ry (Vietti) Oulun Tradenomiopiskelijat - OTRO ry Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry Toimintavuoden aika opiskelijakunnan jäsenyydestä erosi tai erotettiin seuraavat yhdistykset: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön osaston opiskelijat ry Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry Oulun diakoniaopiston oppilasyhdistys ry OSAKO:n toimiessa yhteisöjäsenyysmallin pohjalta koulutusalajärjestöjen kanssa toteutettiin yhteinen jäsenrekrytointi, pois lukien Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry. Opiskelijalla oli mahdollisuus ostaa lukuvuositarra opiskelijakorttiinsa OSAKO:n toimistolta tai syksyllä yksiköissä olleen luokkakohtaisen esittelyn yhteydessä. Kulttuurialan opiskelijoita musiikin ja tanssi opiskelijoiden osalta

4 lukuvuositarra ja opiskelijakorttiasioissa palveli koordinoitiin suoraan opiskelijakunnan toimistolta. Oulaisissa vastaavaa tehtävää hoiti osaston kirjasto. Yhteinen jäsenrekrytointi nosti jäsenprosenttia erityisesti Oulun tekniikan yksikössä. Syksyn aikana yleisesti jäsenprosentti laski tasaisesti muissa yksiköissä. Koulutusalajärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3323 ja syksyllä Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Jäsenprosentti on yli 60, joka on valtakunnallisesti myös kärkituloksia. Jäsenprosentin vaihtelut eri koulutusaloilla ovat kuitenkin edelleen varsin suuria. 1.3 Talous OSAKO:n tilinpäätöksen tulot toimintavuoden 2003 aikana koostuivat pääasiassa ammattikorkeakoulun avustuksesta ja kolmesta ostopalvelusopimuksesta, jäsenmaksutuloista, matkakorvauksista, tapahtumista ja yhteistyösopimuksista. OSAKO sai toimintavuonna 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoululta toiminta-avustusta yhteensä euroa. Ensimmäistä kertaa yleisavustus laski, liikuntapalveluiden ostopalvelusopimus kokonaismäärä oli euroa, tuutortoiminnan euroa ja kansainvälisen toiminnan euroa. Jäsenmaksutuloja OSAKO sai lähes euroa, joista tilitettiin edelleen SAMOK:lle. Tuloja on saatu myös järjestetyistä tapahtumista ja OSAKOLAINEN lehden ja opiskelijakalenterin ilmoitusmyynnistä. Tehtävää varten palkatun työntekijän työpanos näkyi myös toista kertaa toteutetun jäsenkalenterin myynnissä. OSAKO:n tilinpäätöksen suurimmat menoerät ovat henkilökunnan palkkakustannukset, luottamushenkilöiden korvausten kustannukset ja kiinteistön vuokra. Taloudenseurantajärjestelmiin kiinnitettiin toimintavuoden aikana erityistä huomiota. Kirjanpidosta vastasi kirjanpitäjä Vuokko Pesälä / Oulun Etä-Apu Oy. Edustajiston syyskokous 2002 vaihtoi yhdistyksen tilintarkastajia vuodelle 2003, koska aiempien vuosien tilintarkastuksen kustannukset koettiin kohtuuttomiksi. 1.4 Edustukset OSAKO on ollut toimintavuoden 2003 ajan edustettuina seuraavissa työryhmissä ja toimielimissä: Oulun seudun ammattikorkeakoulun lautakunta (hallitus): Tanja Huovinen, varaedustajana kevätkauden Mika Mäkelä ja loppukauden Heikki Kaisto. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta: kevät: Mika Mäkelä ja Juho Harjula, syksy: Juho Harjula ja Mika Kananen. OSAKK:n luonnonvara-alan koulutuksen kehittämisen työryhmä: Tanja Huovinen Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta: Toimintavuoden aikana opintotukilautakunnan kokoonpano vaihtui kaksi kertaa. Vuoden aikana opintotukilautakunnassa edustajina olivat: Mika Mäkelä, Lasse Leppänen, Mari Wuolio, Annu Sipilä, Niko Finnilä, Tanja Huovinen ja Henna Hagberg. Oulun seudun ammattikorkeakoulun harjoittelu- ja työllistymispalvelu projekti: Heli Hämeenniemi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä: kevät: Juha Jermalainen ja Aija Mäkinen, syksy: Juha Jermalainen ja Maja Fiolek. Ammattikorkean kuulumisia lehden toimituskunta: kevät: Mikko Sormunen, syksy: Marjaana Haapakoski OAMK:n opintojen ohjauksen (OPED) kehittämistyöryhmä: Heli Hämeenniemi OAMK:n alumnineuvottelukunta: kevät: Mikko Sormunen, koko vuosi: Heli Hämeenniemi, syksy: Niko Finnilä. Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi: kevät: Lasse Leppänen, syksy: Mika Kananen Yksikönjohtajien kokoukset: Marjaana Haapakoski Albertinkujan tilojen suunnittelutyöryhmä: Marjaana Haapakoski Lisäksi OSAKO:n edustus oli lukuisissa SAMOKin työryhmissä ja jaostoissa. 2. KOULUTUSPOLITIIKKA 2.1 Yleistä

5 Vuoden eräs huomion kohde oli kopotiimin tehostuneempi käyttöönotto. Kopotiimi kokoontui 7 kertaa toimintavuoden aikana. Kopotiimi koostui pääasiassa koulutusalajärjestöjen koulutuspoliittisista vastaavista. Kevään tiimin puheenjohtajana toimi Mika Mäkelä, syksyn puheenjohtajana toimi Mika Kananen. Tiimeissä käytiin läpi ajankohtaisia paikallisia ja valtakunnallisia koulutuspoliittisia asioita. Koulutuspoliittinen sektori kävi tehostuneesti erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä seminaareissa. Näiden tilaisuuksien järjestäjänä toimi mm. SAMOK, KKA sekä ARENE. SAMOKin koulutusalajaostoissa oli edelleen runsas osanotto OSAKOsta. Jaostoissa toimi 4 OSAKOlaista. Vuosi alkoi mm. yhteishaun muutoksilla, mistä tiedotettiin aktiivisesti ja päättyi mm. uuden AMK-lain voimaantulon mukanaantuomiin muutoksiin. Yleisellä tasolla koulutuspolitiikasta on tiedotettu, kerrottu sekä koulutettu eri tahoille, esimerkiksi koulutusalajärjestöille. 2.2 Ammattikorkeakoululaki Koulutuspoliittisella sektorilla vuosi 2003 oli yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuosi. OSAKO vaikutti osaltaan Ammattikorkeakoululain läpimenemiseksi. Koulutuspoliittisen sektorin tärkeimpiä saavutuksia koko vuodelle olisi ollut AMK-lain läpimeno opiskelijakuntapykälällä lisättynä. Näin ei kuitenkaan käynyt ja osittain suunnitelmia on pitänyt uudistaa. Lakiasiassa vaikutettiin ennen eduskunnan päätöstä muun muassa Oulun seudun kansanedustajia tapaamalla ja keskustelemalla puhelimessa. Lain osalta yhteydenpito SAMOK:iin vaati erittäin aktiivista toimintaa. Ammattikorkeakoululaki hyväksyttiin ilman ammattikorkeakoulujen rahoitusosuutta sekä opiskelijakuntapykälää. Uusi laki tuli voimaan Laissa otettiin huomioon opiskelijoiden osuus ammattikorkeakoulun hallinnossa. Sekä opiskelijoiden että opiskelijakunnan kannalta tämä asia oli opiskelijakuntapykälä-pettymyksestä huolimatta merkittävä uudistus. Opiskelijaedustuksen tärkeys hallinnon jokaisella tasolla on saavutettava. OAMK:n sääntöihin vaadittavia muutoksia ryhdyttiin valmistelemaan. OSAKOLAINEN -lehdessä oli lakiasioista kirjoituksia sekä artikkeleita. AMK-lain tiimoilta OSAKO otti kantaa useasti paikallisella tasolla. OSAKO järjesti myös eduskuntavaalipaneeleita, joissa kysymyksinä eduskuntavaaliehdokkailta oli AMK-laki. Syksyllä ja alkutalvesta opiskelijakuntien aseman vahvistaminen ajankohtaistui uudelleen, mikä näkyi myös koulutuspoliittisen sektorin toiminnassa samalla kun AMK-lain toimeenpanemisen aiheuttamat muutokset OAMK:n hallinnossa työllistivät sektoria muun muassa tutkinto- ja kuulustelusääntöjen tiimoilta. 2.3 OSAKK Useaan otteeseen on annettu lausuntoja ja otettu kantaa OSAKK:n suunnittelemista koulutuksien siirtämisestä tiloista toisiin, mikä koskettaa OAMK:ta luonnonvara-alan ja opettajakorkeakoulun osalta. Tässä työssä saavutettiin tärkeä osavoitto, kun Oulun kaupungin hallitus päätti antaa lisäaikaa selvityksille nykyisten perustelujen ollessa riittämättömät. Asiasta järjestivät luonnonvara-alann opiskelijat myös paneelikeskustelun. OSAKO osallistui luonnonvara-alan loppusyksystä järjestämään mielenosoitukseen, joka ylitti uutiskynnyksen. Myös AMK-lain myötä ajankohtaistunut OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen ja OAMK:n hallituksen muuttuminen näkyi valmistelutoimina. 2.4 Yhteistyö Koulutuspoliittinen sektori teki paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. OAMK-OSAKO -yhteistyökokouksiin osallistuttiin aktiivisesti. Samoin OAMK:n kirjaston kanssa jatkettiin hyväksi havaittuja kirjastotapaamisia. Tapaamisissa oli erittäin kehittävä henki. Vuoden 2003 koulutuspoliittisista asioista keskusteltiin useaan otteeseen.

6 Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä jatkettiin erittäin tiiviisti. Keväällä 2003 selvitettiin OAMK:n tutkimus- ja kehitystoiminnan tila. Samassa yhteydessä kehitysjohtaja Isohanni toivoi enemmän opiskelijaosallistumista myös tutkimus- ja kehitystoimintapuolelle. Aiheeseen liittyy hyvin voimakkaasti myös OAMK:n strategiatyö sekä erilaiset laadunvarmistusjärjestelmät, jotka poikivat myöhemmin lisäarvoa OSAKO:lle. Palautejärjestelmään liittyvä tiedotuskampanjan materiaali saatiin valmiiksi, tarkoituksena järjestää kampanja palautejärjestelmien tärkeydestä OAMK:n opiskelijoille. Vuoden 2003 aikana kehittyi uusi vaikuttamiskanava. OSAKO pääsi mukaan epävirallisiin kieltenopettajien kokouksiin. Ruotsinopettajien järjestämissä tapaamisissa on käyty vuoden aikana useita kertoja. Englanninopettajilla ei ole ollut tapaamisia. Tapaamiset ovat avanneet keskustelua oikein hyvin ja yhteistyökuvioita on helppo lähteä laajentamaan. Opettajat ovat ottaneet opiskelijoiden edustajan erittäin positiivisesti vastaan. OSAKO on SAMOK:n kanssa yhteistyössä järjestänyt valtakunnallisen Get Together koulutuspoliittisen seminaarin syksyllä Seminaari keskittyi tutkintorakenteellisiin seikkoihin sekä Bolognan prosessin vaikutuksiin. Samalla Bolognan prosessin tuomia vaikutuksia ammattikorkeakoulujärjestelmään selvitettiin OAMK:n kanssa. 2.5 Tiedotus ja koulutus Vuonna 2003 koulutuspolitiikan tärkeitä tiedotuskanavia ovat olleet kopo-tiimi, sähköinen tiedottaminen sekä kirjoitukset OSAKOLAINEN -lehdessä. Omaa tiedonhankintaa on toteutettu haastattelemalla kehitysjohtaja Isohannia tutkimus- ja kehitystoiminnan tilasta ja selvittämällä muun muassa rästitenttikäytäntöä. Koulutusta on tehty kopo-tiimin kautta sekä lisäksi Get Together seminaarissa ja alkuvuonna järjestetyssä koulutuksessa OSAKO:n hallitukselle sekä tuutorvastaaville yhteishaun muutoksista. Tiedottamisessa ja kouluttamisessa on tärkeänä työvälineenä olleet mm. SAMOK:in, KKA:n ja ARENE:n koulutustilaisuudet ja seminaarit, missä on saatu tärkeää, ajankohtaista informaatiota etenkin AMK-lain etenemisestä, mitä on pystytty jakamaan eteenpäin mm. koulutusalajärjestöille. 2.6 Kannanotot ja lausunnot OSAKO lausui Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategia raporttiin. Muita lausuntoja oli ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kuntayhtymän kehittämisprosessista, ko. lausunto tehtiin yhteistyössä OSAAVA:n kanssa sekä koulutuksen kehittämissuunnitelma vuosille raporttiin tehty lausunto. Kannanottoja OSAKO teki tupakoinnin vähentämisestä AMK-lain edesvaikuttamiseen. 3. SOSIAALIPOLITIIKKA 3.1 Yleistä OSAKOn hallituksessa toimi vuonna 2003 yhtäaikaisesti kaksi sosiaalipoliittista vastaavaa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat koulutusalajärjestöt, ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta, alueen sosiaali- ja terveystoimi sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Mielenterveysasioissa yhteistyössä oltiin Oulun seudun mielenterveysseuran kanssa. 3.2 Sosiaalipoliittinen tiimi Sosiaalipoliittisen tiimin puheenjohtajana toimi OSAKO:n hallituksen jäsen ja sosiaalipoliittinen vastaava Juho Harjula. Osallistujina oli lähinnä koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisia vastaavia. Kokoontuminen oli avoin kaikille kiinnostuneille. Tiimin tapaamisissa keskusteltiin yleisistä paikallisista ja valtakunnallisista asioista, terveydenhuollosta, asumisesta sekä OSAKO:n hyvinvointipäivien järjestämisistä

7 3.3 Paikallistoiminta Ateriatukiselvitys OSAKO toteutti ateriatukiselvityksen ja Oulun seudun ateriatuetut ruokapaikat lisättiin OSAKO:n verkkosivuille. Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen tanssinopiskelijoiden ruokailua helpotettiin yhteistyöllä Unirestan yliopiston arkkitehtuurinyksikön ravintolan kanssa. Ateriatuetun ruokailun tasoa vertailtiin sopo-tiimissä sekä testaamalla eri yksiköiden ravintoloita. Myös ylioppilaskunnan kanssa käytiin vertailevaa keskustelua. Yleisesti ottaen hintakehitys on ollut maltillista kattohintojen korotuksesta huolimatta. Ravintoloiden kilpailutus tapahtuu vasta vuoden 2004 keväällä. Bussilippuasia OSAKO otti yhteistyössä kantaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa paikallisliikenteen opiskelija-alennuksen laajentamiseksi koskemaan myös yli 29-vuotiaita opiskelijoita. Ikärajan poistamisesta aiheutuvista kuluista tehtiin kustannusarvio. Kaupunki ei vielä poistanut ikärajaa. Raahen paikallisliikenne Raahessa ei ole opiskelijoita palvelevaa paikallisliikennettä. Opiskelijoilta kysellessä ilmeni pieni tarve paikallisliikenteen kehittämiseen. Kiinnostuneita yrittäjiä ei kuitenkaan ole ja toiminnan käynnistämisen todennäköisyys on pieni. Terveydenhuoltotutkimus OSAKO toteutti terveydenhuoltotutkimuksen opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimus vahvisti käsitystä suun terveydenhuollon puutteellisuudesta ammattikorkeakouluopiskelijoille. Uusien tiedotuskanavien luomisen tarve korostui. Vuokranvälittäjien kartoitus OSAKO kartoitti oululaisia vuokranvälittäjiä ja julkaisi listan verkkosivuillaan sekä uusien opiskelijoiden oppaassa. Hammashuoltoselvitys OSAKO selvitti tarjolla olevat kunnalliset ja sosiaali- ja terveysalan yksikön hammashuollon palvelut sekä Raahen hammashuollon tilanteen. Tiedottaminen hoidettiin koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisten vastaavien välityksellä. Mielenterveyspalvelut OSAKO oli yhteistyössä Oulun seudun mielenterveysseuran kanssa ja tuki tätä mm. ottamalla kantaa uuden kriisikeskuksen rahoituksen puolesta ja tiedottamalla seuran toiminnasta yksiköiden ilmoitustauluilla ja sopo-tiimin kautta. Kaupungin tarjoamista mielenterveyspalveluista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, joille on linkki OSAKO:n sivuilta. 3.4 Tapahtumat OSAKO järjesti Hyvinvointipäivän kaksi kertaa vuoden aikana. Projektia vetivät sosiaalipoliittiset vastaavat Kaisto ja Harjula. Kevään Hyvinvointipäivä OSAKO järjesti Hyvinvointipäivän kaupan ja hallinnon yksikössä. Teemana olivat haitalliset nautintoaineet. Palveluitaan olivat esittelemässä SPR, AIDS-tukikeskus, Oulun mielenterveysseura ja Oulun luterilainen seurakunta. Opiskelijaterveysasema tarjosi paikalla mahdollisuuden maksa- ja häkäarvojen mittaukseen. Huumepoliisi kertoi Oulun huumetilanteesta ja opiskelijoista huumeiden käyttäjinä. Toisen luennon aiheena olivat addiktiot ja riippuvuus, puhujana oli Kitkakoti - Oulun Huumekuntoutus Oy:stä. Syksyn Hyvinvointipäivä Syksyn Hyvinvointipäivä järjestettiin sosiaali- ja terveysalan yksikössä teemalla Tasa-arvo ja vammaisten teemavuosi. Päivän aikana oli tarjolla luentoja ja esittelyständejä.

8 3.5 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Valtakunnallinen hyvinvointikysely OSAKO osallistui valtakunnalliseen hyvinvointikyseen järjestämällä henkilökunnan haastatteluja sekä tiedottamalla etukäteen sähköpostikyselystä opiskelijoille. Tutkimusta koordinoi Opiskelijoiden tutkimussäätiö OTUS rs. Koulutukset ja tapaamiset Yhteistyö SAMOK:n ja muiden opiskelijakuntien kanssa oli vuoden aikana akitivista. Sosiaalipoliittiset vastaavat osallistuivat aktiivisesti liiton sosiaalipoliittisten vastaavien koulutuksiin ja kokouksiin. Liiton sosiaalipoliittiseen toimintasuunnitelmaan vaikutettiin voimakkaasti kesäseminaarissa ja syksyisessä palapelissä. 4. JÄRJESTÖPOLITIIKKA 4.1. Yleistä Vuonna 2003 ammattikorkeakouluopiskelijakuntakenttää leimasi sekaannus. Vuoden ensimmäisten kuukausien voimakkaan lakivaikuttamistyön päättyminen eduskunnan 14.2 ystävänpäivänä tekemään päätökseen, jossa opiskelijakuntien asemaa ei lakiin kirjattu, johti kentän voimakkaaseen kuohuntaan. Sekaannus huipentui ylimääräiseen liittokokoukseen Aihe keskustelutti toimijoita koko vuoden. Opiskelijakuntien ja SAMOK:n yhteistä strategiaa vuosille hiottiin ja valmisteltiin vuoden aikana tarkoitusta varten perustetussa työryhmässä. Työryhmän työskentelyn tuotoksena kehittämisen kohteeksi valittiin oppivan organisaation rakentaminen oman toiminnan arviointia parantamalla. OSAKO teki osansa valmistelutyöstä. Luonnonvara-alan opetuksen kehittämissuunnitelma Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän piirissä herätti voimakasta keskustelua Oulun seudulla. Opiskelijakunta otti aktiivisesti osaa keskusteluun ja toi ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kantoja esiin valmisteleville virkamiehille ja päättäville poliitikoille. Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun Tekniikan Yksikön Opiskelijat ry (OTE) liittyi vuonna 2002 aloitettuun yhteiseen jäsenrekrytointiin ja jäsenmäärä yksikössä nousi. Raahen yksiköiden uudelleen järjestelyn yhteydessä Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry yhdistyi osaksi Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry:tä. 4.2 Järjestöpoliittiset tapaamiset OSAKO-KAJ:den yhteinen puheenjohtajatyöryhmä kokoontui vuoden 2003 lukukausien aikana aktiivisesti. Työryhmässä puhuttiin laajasti opiskelijakunnan ja erityisesti koulutusalajärjestöjen toiminnasta ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa. Työryhmä palveli myös tiedottamisen tarpeita koulutusjärjestöihin päin. Ryhmä seurasi aktiivisesti SAMOK:n tilannetta, luonnonvara-alan kehittämissuunnitelman eri vaiheita. Näiden lisäksi keskusteltiin muun muassa syksyn jäsenrekrytoinnista, jäsenkalenterista, Uusien opiskelijoiden oppaasta, OSAKO:n ostopalvelusopimuksista sekä sääntömuutoksista. 4.3 Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut Toimintavuonna 2003 OSAKO ylläpiti jäsenrekisteriä. OSAKO toimitti jäsenjärjestöilleen opiskelijakortteja. Miotec Oy:n laatuongelmat ja toimitusvaikeudet kasasivat opiskelijakorttien tilaukset Antenna Oy:lle. Keväällä 2003 liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat tekivät tutkimuksen opiskelijakunnan tarjoamien opiskelija-alennusten käytöstä. Lomakekyselynä suoritetun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erilaisten palvelujen suosiota ja käyttö tiheyttä. Käytetyimmiksi osoittautuivat VR:n ja matkahuollon alennukset ja koulutusalajärjestöjen sekä ravitsemusliikkeiden tarjoamat palvelut. 4.4 Sääntömuutosprosessi Syyskaudella opiskelijakunta valmisteli uusia sääntöjään. Rivakan valmistelun jälkeen edustajisto hyväksyi uudet säännöt. Merkittävimpänä muutoksena vanhaan oli edustajiston avaaminen vaalille. Liittovaalimallin hiominen vaati huomattavaa määrää keskustelua.

9 5. TIEDOTUSTOIMINTA 5.1 Yleistä OSAKO:n tiedotuksesta vastasi toimintavuoden aikana hallituksen tiedotusvastaava yhdessä muun hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa. Vuonna 2003 hallituksen tiedotusvastaavan toiminta keskittyi paljolti OSAKOLAINEN - lehden ympärille. Lisäksi OSAKO:n järjestämiä tapahtumia kampanjoitiin aktiivisesti esimerkiksi julisteiden avulla. 5.2 Osakolainen OSAKO julkaisi vuoden aikana seitsemän OSAKOLAINEN jäsenlehteä. Lehden levikki oli 3000, kaksi lehdistä oli erikoisnumeroita ja niiden painosmäärä oli Osakolaisessa koettiin vuoden aikana lukuisia muutoksia. Jouni Pilto aloitti päätoimittajana maaliskuussa. Aiemmin Osakolaisen päätoimittajana oli Niina Karling. Lehteen kirjoittivat juttuja myös ulkopuoliset toimittajat sekä hallituksen jäsenet. OSAKOLAINEN lehden ulkoasusta tehdyn aloitteen myötä lehti sai vuoden aikana myös uuden ulkoasun, jonka suunnittelivat OSAKO:n tiedotusvastaava ja päätoimittaja. Lehden painotaloksi valittiin kilpailuttamisen jälkeen Kainuun Sanomat ja samalla OSAKOLAINEN -lehti muuttui A4-kokoiseksi. Numerosta 3 lähtien Osakolainen oli täysin nelivärinen. 5.3 Uusien opiskelijoiden opas OSAKO toteutti vuonna 2003 Uusien opiskelijoiden oppaan. Se sisälsi perustietoa opiskelusta, opiskelijatoiminnasta ja Oulusta opiskelukaupunkina. Opas jaettiin hyväksymiskirjeen mukana kaikille opiskelupaikan OAMK:sta saaneelle. Lisäksi Raahessa opiskeleville tuotettiin oma painosmäärä sisältäen tietoa Raahen kaupungista. 5.4 Opiskelijakalenteri OSAKO toteutti jäsenilleen jäsenetuna jaettavan opiskelijakalenterin. Kalenteri tehtiin yhteistyössä SAMOK:n kanssa. Viime vuoden huonoilta kokemuksilta vältyttiin ja opiskelijat saivat kalenterinsa tällä kertaa ajallaan. 5.5 Ammattikorkean Kuulumisia OSAKO tiedotti toiminnastaan myös Ammattikorkean Kuulumisia -lehdessä. Kuulumisissa OSAKO:lle oli varattu palstatilaa joko yhden sivun tai aukeaman verran. OSAKO:n tiedotuksesta Ammattikorkean Kuulumisiin huolehti pääsihteeri. Kuulumiset ilmestyi yhdeksän kertaa printtiversiona ja lehti julkaistiin myös internetissä. 5.6 Sähköposti ja Internet Internet -sivuja ei juurikaan uudistettu. Koulutusalajärjestöjen esittelyjen liittämistä OSAKO:n sivuille kaavailtiin. Koulutusalajärjestöille lähetettiin uudistusta koskien kyselyt, mutta materiaalia esittelyjen luomiseksi ei saatu riittävästi. 6 TUUTOR-, URA- JA REKRYTOINTITOIMINTA 6.1 Yleistä Toimintavuonna 2003 OSAKO:n tuutor-, ura- ja rekrytointitoiminnasta vastasi hallituksen vastaava yhdessä tuutorsihteerin kanssa. Toimintakaudella tuutortoiminnan kehittäminen oli tärkeä osa-alue, ja uusia asioita saatiin ajettua toimintaan. Tavoitteena tuutortoiminnassa oli toiminnan lähtökohtien yhdenmukaistaminen kaikissa eri yksiköissä tuutoreiden tasavertaisuuden ja oikeusturvan parantamiseksi. Tavoitteet saavutettiin opintoviikkosisältöjen yhdenmukaistamisessa, opintoviikkomäärien yhdenmukaistamisessa ja monissa muissa käytännön asioissa. OSAKO:lla ei ole aikaisemmin ollut varsinaista ura- ja rekrytointisektoria, mistä johtuen mennyttä vuotta voidaan pitää ura- ja rekrytointitoiminnan suunnittelun ja kehittämisen jaksona.

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1. JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003).

Lisätiedot

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2013 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Elokuussa opiskelijakunnassa aloitti työnsä uusi kulttuurisihteeri Tanja Vallo. Tanja on syksyn aikana perehtynyt ja perehdytetty työtehtäviinsä.

Elokuussa opiskelijakunnassa aloitti työnsä uusi kulttuurisihteeri Tanja Vallo. Tanja on syksyn aikana perehtynyt ja perehdytetty työtehtäviinsä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 TOIMINNAN OHJAUS 1.1 Päätöksenteko Edustajisto kokoontui yhdeksän kertaa vuoden aikana, neljästi keväällä ja viidesti syksyllä.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot