TOIMINTAKERTOMUS 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin Perustamisasiakirjat allekirjoittivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusalajärjestöjen edustajat. Vuoden 2003 painopistealueiksi toimintasuunnitelmassa asetettiin erityisesti onnistua menestyksekkäästi ammattikorkeakoululakiuudistuksen tuomista haasteista. Huomio tuli kohdistaa opiskelijan oikeusturvan toteutumiseen uuden ammattikorkeakoululain myötä. Lisäksi OSAKO:n edunvalvonnan painopistealueita toimintavuoden aikana oli aatteellista edunvalvontatyön tehostaminen erityisesti koulutus- ja sosiaalipolitiikassa sekä näihin liittyvissä kansainvälisissä asioissa. Hyvin tärkeitä kehittämisen kohteita olivat myös OSAKO:n palveluorganisaatiorooliin kuuluva järjestöpolitiikka ja erilaiset jäsenpalvelut. OSAKO toteutti toimintavuoden aikana solmimiaan ostopalvelusopimuksia ammattikorkeakoulun kanssa. Ostopalvelusopimukset solmittiin tuutortoiminnasta, liikuntapalveluista ja kansainvälisten asioiden ulkomaille vaihto-opiskelijoille suunnattuja palveluita. Toimintasuunnitelman mukaan OSAKO:n yhteistyötä koulutusalajärjestöjen kanssa tuli yhä tiivistää ja siinä onnistuttiin. Yhteistyö tiivistyi muun muassa tuutortoiminnassa, kansainvälisissä asioissa ja liikunta- ja kulttuurisektorilla. Erityisiä yhteistyökumppaneita ovat myös ammattikorkeakoulun ylläpitäjä kuntayhtymä OSAKK, keskushallinto sekä yksiköiden hallinto. Yhteistyö tiivistämistä toimintasuunnitelma edellyttää muiden opiskelijakuntien, SAMOK:n ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Syksyllä otettiin askel valmistelevassa virkamiestyössä OAMK:n hallinnossa, sillä pääsihteeri valittiin OSAKO:n edustajaksi yksikönjohtajien kokoukseen. 1.1 Hallinto Toimintavuoden aikana opiskelijakuntia ei tunnustettu laissa. Toimintaa jatkettiin yhdistysmuotoisena entiseen tapaan. OSAKO:n asemaa vahvistettiin edunvalvojana koulutusalajärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä ja verkostoa kehittämällä. Yhtenäisellä verkostolla parannetaan koulutusyksikkökohtaisten ja koko ammattikorkeakoulua koskevien ongelmien esiintuontia sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa opiskeluaikana koulutustaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Edelleenkin koetaan, että OSAKO:n tunnettuutta on syytä lisätä opiskelijoiden, OAMK:n koulutusohjelmien johtajien, yksiköiden opintotoimistojen ja koko henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyötä tehdään ammattikorkeakoulun ylläpitäjien ja keskushallinnon sekä yksiköiden hallinnon kanssa. OSAKO toimii yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa erityisesti valtakunnallisten hankkeiden ja projektien kautta. Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutettiin. OSAKO pitää yhteyttä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:een, sekä muihin valtakunnallisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin. Yhteistyötä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tiivistetään kaikilla toimintasektoreilla. Toimisto OSAKO:n toimisto sijaitsee Oulussa osoitteessa Isokatu 30, 4 kerros. Toimisto on ollut avoinna maanantaista torstaihin 9-16 ja perjantaisin Toimisto oli auki läpi vuoden myös kesän, poikkeuksena työntekijöiden kesälomat. Toimintavuoden aikana toimistolle hankittiin kuusi uutta tietokonetta ja ne verkotettiin ammattikorkeakoulun tietoliikenneyhteyksillä. Uusien työntekijöiden myötä toimitilat kävivät auttamatta liian pieniksi. Lokakuussa opiskelijakunta pääsi neuvottelemaan tulevista tiloista Albertinkujalla syksystä 2004 lähtien. Edustajisto OSAKO:n edustajisto koostuu jäsenjärjestöjen nimeämistä edustajista, kustakin järjestöstä on kaksi edustajaa edustajistossa. Edustajien äänimäärä määräytyy koulutusalajärjestön OSAKO:lle suorittamien jäsenmaksujen

2 suhteessa, kuitenkin niin, että jokaisella koulutusalajärjestöllä on käytössä vähintään kaksi ääntä. Vuonna 2003 koulutusalajärjestöjen äänimäärät edustajistossa laskivat jäsenjärjestöjä erotettaessa tai niiden yhdistyessä. Edustajisto kokoontui vuoden 2003 aikana seitsemän kertaa. Vuoden aikana edustajiston kokoonpano vaihteli jäsenjärjestöjä erotettaessa tai niiden yhdistyessä. Edustajiston puheenjohtajana toimi Kati Perälä Oulun Tekniikan yksiköstä. Edustajiston varapuheenjohtajina toimi Maria Grubet-Kurtti. Vuoden 2003 edustajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Kati Perälä OTE puheenjohtaja Maria Grubet-Kurtti OTE varapuheenjohtaja Henna Hagberg OSOTE Raisa Kautto OSOTE Jouni Pilto Vietti ( asti) Anita Härkönen Vietti Esa Nevalainen Vietti ( alkaen) Henrik Niemelä Ramko Kai Kauppi Ramko Katri Willman Luva Risto Välimaa Luva Camilla Blikst RPKK:n oppilasyhdistys ( asti) Taija Nousiainen RPKK:n oppilasyhdistys ( asti) Useat Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat siirtyneet suoraan henkilöjäsenyyteen ja yleisiin edustajistovaaleihin. OAMK:n opiskelijatoiminnan tulevaisuutta pohti loppuvuodesta hallituksen puheenjohtajan Tanja Huovisen johdolla työryhmä. Työryhmä suunnitteli ja toteutti sääntömuutoksen, jossa OSAKO olisi siirtynyt liitoäänestysmalliseen organisaatiorakenteeseen. Säännöt ja ohjesäännöt hyväksyttiin edustajistossa kaksi kertaa, mutta kiireellisen aikataulun ja huonosti valmistellun työn pohjalta sääntöjä ei hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. OSAKO jatkoi toimintaansa vanhalla organisaatiorakenteella. Osa edustajiston kokouksista pidettiin hallituksen täydentämiseksi. Hallitus OSAKO:n hallitukseen vuonna 2003 kuuluivat seuraavat henkilöt vastuualueittain: Tanja Huovinen puheenjohtaja Mika Mäkelä koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja (27.8. asti) Annu Sipilä koulutuspoliittinen vastaava (27.8. alkaen) Mika Kananen koulutuspoliittinen vastaava Lasse Leppänen tuutorvastaava (27.8. asti) Niko Finnilä tuutor-, ura-, ja rekrytointivastaava (27.8. alkaen) Jouni Ristola ura- ja rekrytointivastaava ( ) Juho Harjula sosiaalipoliittinen vastaava Heikki Kaisto sosiaalipoliittinen vastaava, varapuheenjohtaja Anssi Hanhimäki tiedotusvastaava Juha Jermalainen kansainvälisten asioiden vastaava (29.1. alkaen) Maarit Kalamies kulttuuri- ja liikuntavastaava ( ) Jenni Juntunen liikuntavastaava ( ) Varajäsenet: Juha Jermalainen kansainvälisten asioiden vastaava (29.1 asti) Jouni Ristola ura- ja rekrytointivastaava (31.5. asti) Maarit Kalamies ( )

3 Tero Moilanen kulttuurivastaava (18.5. asti) Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksikymmentäkaksi (22) kertaa. Vuoden 2003 aikana jatkettiin hallituksen kokousta edeltävien iltakoulujen käyttö toiminnan kehittymisen ja päätösten vaativuuden vuoksi. Iltakoulut koettiin varsin tehokkaaksi joskin raskaaksi tavaksi lisätä mielipiteiden vaihtoa sekä käsiteltävien asioiden syvällistä käsittämistä. Toimintavuonna hallituksen jäsenet vaihtuivat useaan otteeseen, tämä osaltansa hidasti joidenkin toimintasektorin täysivaltaisen toimimisen. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kuukausipalkkioiden lisäksi myös varajäsenille maksettiin toiminnasta korvausta kokouspalkkioiden muodossa. Vuoden 2003 ongelmana hallitus työssä koettiin toimijoiden suuri vaihtuvuus. Kaikesta huolimatta toimintaa saatiin kehitettyä ja vietyä eteenpäin. Erityisen tärkeäksi koettiin myös uusien hallituksen jäsenten kouluttaminen ja perinteensiirto. Tulevaisuudessa tuleekin kehittää tätä toimintaa laajemmaksi sekä syvällisemmäksi tapahtumaksi. Tärkeää on kehittää laaja-alaista tiedonsiirtämistä toimijalta toiselle myös tilanteessa, jossa toimijat eivät enää tapaa toisiaan kasvotusten. Tästä toiminnasta esimerkkinä on hallituksen jäsenten ja työntekijöiden koostamat muistiot tapahtumista. Sihteeristö OSAKO:n pääsihteerin vaihtui toimintavuoden aikana edellisen pääsihteeri työsopimuksen päättyessä. Kevään 2003 pääsihteerinä jatkoi Mikko Sormunen ja toukokuussa uudeksi pääsihteeriksi valittiin Marjaana Haapakoski. Liikuntatoiminta jatkui edellisen vuoden tapaan ostopalvelusopimuksen myötä palkattu liikuntasihteeri. Liikuntasihteerinä toimi Aki Hentilä. Tuutortoimintaa palkattiin alkuvuonna koordinoimaan Heli Hämeenniemi. Kvtoimihenkilönä alkuvuoden toimi Aija Mäkinen ja syksyn Maja Fiolek. Läpi vuoden OSAKOLAINEN -lehden palveluksessa oli projektityöntekijöinä kevään päätoimittaja Niina Karling ja syksyn Jouni Pilton, taittajana toimi kevään Tanja Eskola ja Satu Haataja ja syksyn Tommi Mäkilä. Lisäksi ilmoitusmyyjät vaihtuivat useita kertoja vuoden aikana. 1.2 Jäsenet OSAKO:n jäsenistön muodostavat Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden muodostamat koulutusalajärjestöt. OSAKO:n jäseniä olivat vuoden 2003 alussa seuraavat koulutusalajärjestöt: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön osaston opiskelijat ry Oulun diakoniaopiston oppilasyhdistys ry Oulun Konservatorion oppilasyhdistys ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja Terveysalan yksikön opiskelijat OSOTE ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijat ry (Vietti) Oulun Tradenomiopiskelijat - OTRO ry Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry Toimintavuoden aika opiskelijakunnan jäsenyydestä erosi tai erotettiin seuraavat yhdistykset: Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön osaston opiskelijat ry Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry Oulun diakoniaopiston oppilasyhdistys ry OSAKO:n toimiessa yhteisöjäsenyysmallin pohjalta koulutusalajärjestöjen kanssa toteutettiin yhteinen jäsenrekrytointi, pois lukien Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry. Opiskelijalla oli mahdollisuus ostaa lukuvuositarra opiskelijakorttiinsa OSAKO:n toimistolta tai syksyllä yksiköissä olleen luokkakohtaisen esittelyn yhteydessä. Kulttuurialan opiskelijoita musiikin ja tanssi opiskelijoiden osalta

4 lukuvuositarra ja opiskelijakorttiasioissa palveli koordinoitiin suoraan opiskelijakunnan toimistolta. Oulaisissa vastaavaa tehtävää hoiti osaston kirjasto. Yhteinen jäsenrekrytointi nosti jäsenprosenttia erityisesti Oulun tekniikan yksikössä. Syksyn aikana yleisesti jäsenprosentti laski tasaisesti muissa yksiköissä. Koulutusalajärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3323 ja syksyllä Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Jäsenprosentti on yli 60, joka on valtakunnallisesti myös kärkituloksia. Jäsenprosentin vaihtelut eri koulutusaloilla ovat kuitenkin edelleen varsin suuria. 1.3 Talous OSAKO:n tilinpäätöksen tulot toimintavuoden 2003 aikana koostuivat pääasiassa ammattikorkeakoulun avustuksesta ja kolmesta ostopalvelusopimuksesta, jäsenmaksutuloista, matkakorvauksista, tapahtumista ja yhteistyösopimuksista. OSAKO sai toimintavuonna 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoululta toiminta-avustusta yhteensä euroa. Ensimmäistä kertaa yleisavustus laski, liikuntapalveluiden ostopalvelusopimus kokonaismäärä oli euroa, tuutortoiminnan euroa ja kansainvälisen toiminnan euroa. Jäsenmaksutuloja OSAKO sai lähes euroa, joista tilitettiin edelleen SAMOK:lle. Tuloja on saatu myös järjestetyistä tapahtumista ja OSAKOLAINEN lehden ja opiskelijakalenterin ilmoitusmyynnistä. Tehtävää varten palkatun työntekijän työpanos näkyi myös toista kertaa toteutetun jäsenkalenterin myynnissä. OSAKO:n tilinpäätöksen suurimmat menoerät ovat henkilökunnan palkkakustannukset, luottamushenkilöiden korvausten kustannukset ja kiinteistön vuokra. Taloudenseurantajärjestelmiin kiinnitettiin toimintavuoden aikana erityistä huomiota. Kirjanpidosta vastasi kirjanpitäjä Vuokko Pesälä / Oulun Etä-Apu Oy. Edustajiston syyskokous 2002 vaihtoi yhdistyksen tilintarkastajia vuodelle 2003, koska aiempien vuosien tilintarkastuksen kustannukset koettiin kohtuuttomiksi. 1.4 Edustukset OSAKO on ollut toimintavuoden 2003 ajan edustettuina seuraavissa työryhmissä ja toimielimissä: Oulun seudun ammattikorkeakoulun lautakunta (hallitus): Tanja Huovinen, varaedustajana kevätkauden Mika Mäkelä ja loppukauden Heikki Kaisto. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta: kevät: Mika Mäkelä ja Juho Harjula, syksy: Juho Harjula ja Mika Kananen. OSAKK:n luonnonvara-alan koulutuksen kehittämisen työryhmä: Tanja Huovinen Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta: Toimintavuoden aikana opintotukilautakunnan kokoonpano vaihtui kaksi kertaa. Vuoden aikana opintotukilautakunnassa edustajina olivat: Mika Mäkelä, Lasse Leppänen, Mari Wuolio, Annu Sipilä, Niko Finnilä, Tanja Huovinen ja Henna Hagberg. Oulun seudun ammattikorkeakoulun harjoittelu- ja työllistymispalvelu projekti: Heli Hämeenniemi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä: kevät: Juha Jermalainen ja Aija Mäkinen, syksy: Juha Jermalainen ja Maja Fiolek. Ammattikorkean kuulumisia lehden toimituskunta: kevät: Mikko Sormunen, syksy: Marjaana Haapakoski OAMK:n opintojen ohjauksen (OPED) kehittämistyöryhmä: Heli Hämeenniemi OAMK:n alumnineuvottelukunta: kevät: Mikko Sormunen, koko vuosi: Heli Hämeenniemi, syksy: Niko Finnilä. Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi: kevät: Lasse Leppänen, syksy: Mika Kananen Yksikönjohtajien kokoukset: Marjaana Haapakoski Albertinkujan tilojen suunnittelutyöryhmä: Marjaana Haapakoski Lisäksi OSAKO:n edustus oli lukuisissa SAMOKin työryhmissä ja jaostoissa. 2. KOULUTUSPOLITIIKKA 2.1 Yleistä

5 Vuoden eräs huomion kohde oli kopotiimin tehostuneempi käyttöönotto. Kopotiimi kokoontui 7 kertaa toimintavuoden aikana. Kopotiimi koostui pääasiassa koulutusalajärjestöjen koulutuspoliittisista vastaavista. Kevään tiimin puheenjohtajana toimi Mika Mäkelä, syksyn puheenjohtajana toimi Mika Kananen. Tiimeissä käytiin läpi ajankohtaisia paikallisia ja valtakunnallisia koulutuspoliittisia asioita. Koulutuspoliittinen sektori kävi tehostuneesti erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä seminaareissa. Näiden tilaisuuksien järjestäjänä toimi mm. SAMOK, KKA sekä ARENE. SAMOKin koulutusalajaostoissa oli edelleen runsas osanotto OSAKOsta. Jaostoissa toimi 4 OSAKOlaista. Vuosi alkoi mm. yhteishaun muutoksilla, mistä tiedotettiin aktiivisesti ja päättyi mm. uuden AMK-lain voimaantulon mukanaantuomiin muutoksiin. Yleisellä tasolla koulutuspolitiikasta on tiedotettu, kerrottu sekä koulutettu eri tahoille, esimerkiksi koulutusalajärjestöille. 2.2 Ammattikorkeakoululaki Koulutuspoliittisella sektorilla vuosi 2003 oli yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuosi. OSAKO vaikutti osaltaan Ammattikorkeakoululain läpimenemiseksi. Koulutuspoliittisen sektorin tärkeimpiä saavutuksia koko vuodelle olisi ollut AMK-lain läpimeno opiskelijakuntapykälällä lisättynä. Näin ei kuitenkaan käynyt ja osittain suunnitelmia on pitänyt uudistaa. Lakiasiassa vaikutettiin ennen eduskunnan päätöstä muun muassa Oulun seudun kansanedustajia tapaamalla ja keskustelemalla puhelimessa. Lain osalta yhteydenpito SAMOK:iin vaati erittäin aktiivista toimintaa. Ammattikorkeakoululaki hyväksyttiin ilman ammattikorkeakoulujen rahoitusosuutta sekä opiskelijakuntapykälää. Uusi laki tuli voimaan Laissa otettiin huomioon opiskelijoiden osuus ammattikorkeakoulun hallinnossa. Sekä opiskelijoiden että opiskelijakunnan kannalta tämä asia oli opiskelijakuntapykälä-pettymyksestä huolimatta merkittävä uudistus. Opiskelijaedustuksen tärkeys hallinnon jokaisella tasolla on saavutettava. OAMK:n sääntöihin vaadittavia muutoksia ryhdyttiin valmistelemaan. OSAKOLAINEN -lehdessä oli lakiasioista kirjoituksia sekä artikkeleita. AMK-lain tiimoilta OSAKO otti kantaa useasti paikallisella tasolla. OSAKO järjesti myös eduskuntavaalipaneeleita, joissa kysymyksinä eduskuntavaaliehdokkailta oli AMK-laki. Syksyllä ja alkutalvesta opiskelijakuntien aseman vahvistaminen ajankohtaistui uudelleen, mikä näkyi myös koulutuspoliittisen sektorin toiminnassa samalla kun AMK-lain toimeenpanemisen aiheuttamat muutokset OAMK:n hallinnossa työllistivät sektoria muun muassa tutkinto- ja kuulustelusääntöjen tiimoilta. 2.3 OSAKK Useaan otteeseen on annettu lausuntoja ja otettu kantaa OSAKK:n suunnittelemista koulutuksien siirtämisestä tiloista toisiin, mikä koskettaa OAMK:ta luonnonvara-alan ja opettajakorkeakoulun osalta. Tässä työssä saavutettiin tärkeä osavoitto, kun Oulun kaupungin hallitus päätti antaa lisäaikaa selvityksille nykyisten perustelujen ollessa riittämättömät. Asiasta järjestivät luonnonvara-alann opiskelijat myös paneelikeskustelun. OSAKO osallistui luonnonvara-alan loppusyksystä järjestämään mielenosoitukseen, joka ylitti uutiskynnyksen. Myös AMK-lain myötä ajankohtaistunut OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen ja OAMK:n hallituksen muuttuminen näkyi valmistelutoimina. 2.4 Yhteistyö Koulutuspoliittinen sektori teki paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. OAMK-OSAKO -yhteistyökokouksiin osallistuttiin aktiivisesti. Samoin OAMK:n kirjaston kanssa jatkettiin hyväksi havaittuja kirjastotapaamisia. Tapaamisissa oli erittäin kehittävä henki. Vuoden 2003 koulutuspoliittisista asioista keskusteltiin useaan otteeseen.

6 Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä jatkettiin erittäin tiiviisti. Keväällä 2003 selvitettiin OAMK:n tutkimus- ja kehitystoiminnan tila. Samassa yhteydessä kehitysjohtaja Isohanni toivoi enemmän opiskelijaosallistumista myös tutkimus- ja kehitystoimintapuolelle. Aiheeseen liittyy hyvin voimakkaasti myös OAMK:n strategiatyö sekä erilaiset laadunvarmistusjärjestelmät, jotka poikivat myöhemmin lisäarvoa OSAKO:lle. Palautejärjestelmään liittyvä tiedotuskampanjan materiaali saatiin valmiiksi, tarkoituksena järjestää kampanja palautejärjestelmien tärkeydestä OAMK:n opiskelijoille. Vuoden 2003 aikana kehittyi uusi vaikuttamiskanava. OSAKO pääsi mukaan epävirallisiin kieltenopettajien kokouksiin. Ruotsinopettajien järjestämissä tapaamisissa on käyty vuoden aikana useita kertoja. Englanninopettajilla ei ole ollut tapaamisia. Tapaamiset ovat avanneet keskustelua oikein hyvin ja yhteistyökuvioita on helppo lähteä laajentamaan. Opettajat ovat ottaneet opiskelijoiden edustajan erittäin positiivisesti vastaan. OSAKO on SAMOK:n kanssa yhteistyössä järjestänyt valtakunnallisen Get Together koulutuspoliittisen seminaarin syksyllä Seminaari keskittyi tutkintorakenteellisiin seikkoihin sekä Bolognan prosessin vaikutuksiin. Samalla Bolognan prosessin tuomia vaikutuksia ammattikorkeakoulujärjestelmään selvitettiin OAMK:n kanssa. 2.5 Tiedotus ja koulutus Vuonna 2003 koulutuspolitiikan tärkeitä tiedotuskanavia ovat olleet kopo-tiimi, sähköinen tiedottaminen sekä kirjoitukset OSAKOLAINEN -lehdessä. Omaa tiedonhankintaa on toteutettu haastattelemalla kehitysjohtaja Isohannia tutkimus- ja kehitystoiminnan tilasta ja selvittämällä muun muassa rästitenttikäytäntöä. Koulutusta on tehty kopo-tiimin kautta sekä lisäksi Get Together seminaarissa ja alkuvuonna järjestetyssä koulutuksessa OSAKO:n hallitukselle sekä tuutorvastaaville yhteishaun muutoksista. Tiedottamisessa ja kouluttamisessa on tärkeänä työvälineenä olleet mm. SAMOK:in, KKA:n ja ARENE:n koulutustilaisuudet ja seminaarit, missä on saatu tärkeää, ajankohtaista informaatiota etenkin AMK-lain etenemisestä, mitä on pystytty jakamaan eteenpäin mm. koulutusalajärjestöille. 2.6 Kannanotot ja lausunnot OSAKO lausui Oulun seudun ammattikorkeakoulun strategia raporttiin. Muita lausuntoja oli ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kuntayhtymän kehittämisprosessista, ko. lausunto tehtiin yhteistyössä OSAAVA:n kanssa sekä koulutuksen kehittämissuunnitelma vuosille raporttiin tehty lausunto. Kannanottoja OSAKO teki tupakoinnin vähentämisestä AMK-lain edesvaikuttamiseen. 3. SOSIAALIPOLITIIKKA 3.1 Yleistä OSAKOn hallituksessa toimi vuonna 2003 yhtäaikaisesti kaksi sosiaalipoliittista vastaavaa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat koulutusalajärjestöt, ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta, alueen sosiaali- ja terveystoimi sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Mielenterveysasioissa yhteistyössä oltiin Oulun seudun mielenterveysseuran kanssa. 3.2 Sosiaalipoliittinen tiimi Sosiaalipoliittisen tiimin puheenjohtajana toimi OSAKO:n hallituksen jäsen ja sosiaalipoliittinen vastaava Juho Harjula. Osallistujina oli lähinnä koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisia vastaavia. Kokoontuminen oli avoin kaikille kiinnostuneille. Tiimin tapaamisissa keskusteltiin yleisistä paikallisista ja valtakunnallisista asioista, terveydenhuollosta, asumisesta sekä OSAKO:n hyvinvointipäivien järjestämisistä

7 3.3 Paikallistoiminta Ateriatukiselvitys OSAKO toteutti ateriatukiselvityksen ja Oulun seudun ateriatuetut ruokapaikat lisättiin OSAKO:n verkkosivuille. Nuoriso- ja kulttuurikeskuksen tanssinopiskelijoiden ruokailua helpotettiin yhteistyöllä Unirestan yliopiston arkkitehtuurinyksikön ravintolan kanssa. Ateriatuetun ruokailun tasoa vertailtiin sopo-tiimissä sekä testaamalla eri yksiköiden ravintoloita. Myös ylioppilaskunnan kanssa käytiin vertailevaa keskustelua. Yleisesti ottaen hintakehitys on ollut maltillista kattohintojen korotuksesta huolimatta. Ravintoloiden kilpailutus tapahtuu vasta vuoden 2004 keväällä. Bussilippuasia OSAKO otti yhteistyössä kantaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa paikallisliikenteen opiskelija-alennuksen laajentamiseksi koskemaan myös yli 29-vuotiaita opiskelijoita. Ikärajan poistamisesta aiheutuvista kuluista tehtiin kustannusarvio. Kaupunki ei vielä poistanut ikärajaa. Raahen paikallisliikenne Raahessa ei ole opiskelijoita palvelevaa paikallisliikennettä. Opiskelijoilta kysellessä ilmeni pieni tarve paikallisliikenteen kehittämiseen. Kiinnostuneita yrittäjiä ei kuitenkaan ole ja toiminnan käynnistämisen todennäköisyys on pieni. Terveydenhuoltotutkimus OSAKO toteutti terveydenhuoltotutkimuksen opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimus vahvisti käsitystä suun terveydenhuollon puutteellisuudesta ammattikorkeakouluopiskelijoille. Uusien tiedotuskanavien luomisen tarve korostui. Vuokranvälittäjien kartoitus OSAKO kartoitti oululaisia vuokranvälittäjiä ja julkaisi listan verkkosivuillaan sekä uusien opiskelijoiden oppaassa. Hammashuoltoselvitys OSAKO selvitti tarjolla olevat kunnalliset ja sosiaali- ja terveysalan yksikön hammashuollon palvelut sekä Raahen hammashuollon tilanteen. Tiedottaminen hoidettiin koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisten vastaavien välityksellä. Mielenterveyspalvelut OSAKO oli yhteistyössä Oulun seudun mielenterveysseuran kanssa ja tuki tätä mm. ottamalla kantaa uuden kriisikeskuksen rahoituksen puolesta ja tiedottamalla seuran toiminnasta yksiköiden ilmoitustauluilla ja sopo-tiimin kautta. Kaupungin tarjoamista mielenterveyspalveluista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, joille on linkki OSAKO:n sivuilta. 3.4 Tapahtumat OSAKO järjesti Hyvinvointipäivän kaksi kertaa vuoden aikana. Projektia vetivät sosiaalipoliittiset vastaavat Kaisto ja Harjula. Kevään Hyvinvointipäivä OSAKO järjesti Hyvinvointipäivän kaupan ja hallinnon yksikössä. Teemana olivat haitalliset nautintoaineet. Palveluitaan olivat esittelemässä SPR, AIDS-tukikeskus, Oulun mielenterveysseura ja Oulun luterilainen seurakunta. Opiskelijaterveysasema tarjosi paikalla mahdollisuuden maksa- ja häkäarvojen mittaukseen. Huumepoliisi kertoi Oulun huumetilanteesta ja opiskelijoista huumeiden käyttäjinä. Toisen luennon aiheena olivat addiktiot ja riippuvuus, puhujana oli Kitkakoti - Oulun Huumekuntoutus Oy:stä. Syksyn Hyvinvointipäivä Syksyn Hyvinvointipäivä järjestettiin sosiaali- ja terveysalan yksikössä teemalla Tasa-arvo ja vammaisten teemavuosi. Päivän aikana oli tarjolla luentoja ja esittelyständejä.

8 3.5 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Valtakunnallinen hyvinvointikysely OSAKO osallistui valtakunnalliseen hyvinvointikyseen järjestämällä henkilökunnan haastatteluja sekä tiedottamalla etukäteen sähköpostikyselystä opiskelijoille. Tutkimusta koordinoi Opiskelijoiden tutkimussäätiö OTUS rs. Koulutukset ja tapaamiset Yhteistyö SAMOK:n ja muiden opiskelijakuntien kanssa oli vuoden aikana akitivista. Sosiaalipoliittiset vastaavat osallistuivat aktiivisesti liiton sosiaalipoliittisten vastaavien koulutuksiin ja kokouksiin. Liiton sosiaalipoliittiseen toimintasuunnitelmaan vaikutettiin voimakkaasti kesäseminaarissa ja syksyisessä palapelissä. 4. JÄRJESTÖPOLITIIKKA 4.1. Yleistä Vuonna 2003 ammattikorkeakouluopiskelijakuntakenttää leimasi sekaannus. Vuoden ensimmäisten kuukausien voimakkaan lakivaikuttamistyön päättyminen eduskunnan 14.2 ystävänpäivänä tekemään päätökseen, jossa opiskelijakuntien asemaa ei lakiin kirjattu, johti kentän voimakkaaseen kuohuntaan. Sekaannus huipentui ylimääräiseen liittokokoukseen Aihe keskustelutti toimijoita koko vuoden. Opiskelijakuntien ja SAMOK:n yhteistä strategiaa vuosille hiottiin ja valmisteltiin vuoden aikana tarkoitusta varten perustetussa työryhmässä. Työryhmän työskentelyn tuotoksena kehittämisen kohteeksi valittiin oppivan organisaation rakentaminen oman toiminnan arviointia parantamalla. OSAKO teki osansa valmistelutyöstä. Luonnonvara-alan opetuksen kehittämissuunnitelma Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän piirissä herätti voimakasta keskustelua Oulun seudulla. Opiskelijakunta otti aktiivisesti osaa keskusteluun ja toi ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kantoja esiin valmisteleville virkamiehille ja päättäville poliitikoille. Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun Tekniikan Yksikön Opiskelijat ry (OTE) liittyi vuonna 2002 aloitettuun yhteiseen jäsenrekrytointiin ja jäsenmäärä yksikössä nousi. Raahen yksiköiden uudelleen järjestelyn yhteydessä Raahen Porvari- ja kauppakoulun oppilasyhdistys ry yhdistyi osaksi Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry:tä. 4.2 Järjestöpoliittiset tapaamiset OSAKO-KAJ:den yhteinen puheenjohtajatyöryhmä kokoontui vuoden 2003 lukukausien aikana aktiivisesti. Työryhmässä puhuttiin laajasti opiskelijakunnan ja erityisesti koulutusalajärjestöjen toiminnasta ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa. Työryhmä palveli myös tiedottamisen tarpeita koulutusjärjestöihin päin. Ryhmä seurasi aktiivisesti SAMOK:n tilannetta, luonnonvara-alan kehittämissuunnitelman eri vaiheita. Näiden lisäksi keskusteltiin muun muassa syksyn jäsenrekrytoinnista, jäsenkalenterista, Uusien opiskelijoiden oppaasta, OSAKO:n ostopalvelusopimuksista sekä sääntömuutoksista. 4.3 Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelut Toimintavuonna 2003 OSAKO ylläpiti jäsenrekisteriä. OSAKO toimitti jäsenjärjestöilleen opiskelijakortteja. Miotec Oy:n laatuongelmat ja toimitusvaikeudet kasasivat opiskelijakorttien tilaukset Antenna Oy:lle. Keväällä 2003 liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat tekivät tutkimuksen opiskelijakunnan tarjoamien opiskelija-alennusten käytöstä. Lomakekyselynä suoritetun tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erilaisten palvelujen suosiota ja käyttö tiheyttä. Käytetyimmiksi osoittautuivat VR:n ja matkahuollon alennukset ja koulutusalajärjestöjen sekä ravitsemusliikkeiden tarjoamat palvelut. 4.4 Sääntömuutosprosessi Syyskaudella opiskelijakunta valmisteli uusia sääntöjään. Rivakan valmistelun jälkeen edustajisto hyväksyi uudet säännöt. Merkittävimpänä muutoksena vanhaan oli edustajiston avaaminen vaalille. Liittovaalimallin hiominen vaati huomattavaa määrää keskustelua.

9 5. TIEDOTUSTOIMINTA 5.1 Yleistä OSAKO:n tiedotuksesta vastasi toimintavuoden aikana hallituksen tiedotusvastaava yhdessä muun hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa. Vuonna 2003 hallituksen tiedotusvastaavan toiminta keskittyi paljolti OSAKOLAINEN - lehden ympärille. Lisäksi OSAKO:n järjestämiä tapahtumia kampanjoitiin aktiivisesti esimerkiksi julisteiden avulla. 5.2 Osakolainen OSAKO julkaisi vuoden aikana seitsemän OSAKOLAINEN jäsenlehteä. Lehden levikki oli 3000, kaksi lehdistä oli erikoisnumeroita ja niiden painosmäärä oli Osakolaisessa koettiin vuoden aikana lukuisia muutoksia. Jouni Pilto aloitti päätoimittajana maaliskuussa. Aiemmin Osakolaisen päätoimittajana oli Niina Karling. Lehteen kirjoittivat juttuja myös ulkopuoliset toimittajat sekä hallituksen jäsenet. OSAKOLAINEN lehden ulkoasusta tehdyn aloitteen myötä lehti sai vuoden aikana myös uuden ulkoasun, jonka suunnittelivat OSAKO:n tiedotusvastaava ja päätoimittaja. Lehden painotaloksi valittiin kilpailuttamisen jälkeen Kainuun Sanomat ja samalla OSAKOLAINEN -lehti muuttui A4-kokoiseksi. Numerosta 3 lähtien Osakolainen oli täysin nelivärinen. 5.3 Uusien opiskelijoiden opas OSAKO toteutti vuonna 2003 Uusien opiskelijoiden oppaan. Se sisälsi perustietoa opiskelusta, opiskelijatoiminnasta ja Oulusta opiskelukaupunkina. Opas jaettiin hyväksymiskirjeen mukana kaikille opiskelupaikan OAMK:sta saaneelle. Lisäksi Raahessa opiskeleville tuotettiin oma painosmäärä sisältäen tietoa Raahen kaupungista. 5.4 Opiskelijakalenteri OSAKO toteutti jäsenilleen jäsenetuna jaettavan opiskelijakalenterin. Kalenteri tehtiin yhteistyössä SAMOK:n kanssa. Viime vuoden huonoilta kokemuksilta vältyttiin ja opiskelijat saivat kalenterinsa tällä kertaa ajallaan. 5.5 Ammattikorkean Kuulumisia OSAKO tiedotti toiminnastaan myös Ammattikorkean Kuulumisia -lehdessä. Kuulumisissa OSAKO:lle oli varattu palstatilaa joko yhden sivun tai aukeaman verran. OSAKO:n tiedotuksesta Ammattikorkean Kuulumisiin huolehti pääsihteeri. Kuulumiset ilmestyi yhdeksän kertaa printtiversiona ja lehti julkaistiin myös internetissä. 5.6 Sähköposti ja Internet Internet -sivuja ei juurikaan uudistettu. Koulutusalajärjestöjen esittelyjen liittämistä OSAKO:n sivuille kaavailtiin. Koulutusalajärjestöille lähetettiin uudistusta koskien kyselyt, mutta materiaalia esittelyjen luomiseksi ei saatu riittävästi. 6 TUUTOR-, URA- JA REKRYTOINTITOIMINTA 6.1 Yleistä Toimintavuonna 2003 OSAKO:n tuutor-, ura- ja rekrytointitoiminnasta vastasi hallituksen vastaava yhdessä tuutorsihteerin kanssa. Toimintakaudella tuutortoiminnan kehittäminen oli tärkeä osa-alue, ja uusia asioita saatiin ajettua toimintaan. Tavoitteena tuutortoiminnassa oli toiminnan lähtökohtien yhdenmukaistaminen kaikissa eri yksiköissä tuutoreiden tasavertaisuuden ja oikeusturvan parantamiseksi. Tavoitteet saavutettiin opintoviikkosisältöjen yhdenmukaistamisessa, opintoviikkomäärien yhdenmukaistamisessa ja monissa muissa käytännön asioissa. OSAKO:lla ei ole aikaisemmin ollut varsinaista ura- ja rekrytointisektoria, mistä johtuen mennyttä vuotta voidaan pitää ura- ja rekrytointitoiminnan suunnittelun ja kehittämisen jaksona.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011)

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry valtakunnallinen ja sitoutumaton ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvoja perustettu vuonna 1996 perustajaliitot SKOL, STOL ja TERHOL

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ TOIMINTAKRTOMUS 2005 1(11) 1 YLISTÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1

JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintasuunnitelma 20132 YLEISTÄ Jyväskylän tradenomiopiskelijat ry on Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden koulutusalajärjestö.

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15.

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. Paikka: Läsnä: K-rakennus, Visamäki Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 TAMMIKUU Juho Pulkka (hallituksen puheenjohtaja) 5.1. 11.1. 12.1. 15.1. 22.1. 27.1. 30.1. 31.1. kampusvaliokunta, Lukema hallituksen työskentelyä, Lukema hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: Tiistai 14.4.2015 Kello 15:12-18:42 Paikka: Tila D223, Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 (6) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2012 Aika: 14.12.2011 kello 17.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY

TEEKKAREIDEN URHEILU- JA VOIMAILUKERHO RY Sisällys 1. UUSI TOIMINTA VUONNA 2014... 3 1.1. Aiemmin käynnistyneet projektit... 3 1.2. Uudet projektit... 3 2. VAKIINTUNUT TOIMINTA VUONNA 2014... 4 2.1. TUrVoKe ry... 4 2.2. Hallinto... 4 2.3. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Yleistä. Sivu 1 / 10

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Yleistä. Sivu 1 / 10 Sivu 1 / 10 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Johtaminen ja toiminnan ohjaus

TOIMINTASUUNNITELMA. Johtaminen ja toiminnan ohjaus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Johtaminen ja toiminnan ohjaus - Laaditaan yhteistyö- ja rahoitussopimus Oulun ammattikorkeakoulun kanssa vuodelle 2016 - Neuvotellaan liikuntatuutoroinnin,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot