TOIMINTAKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin Perustamisasiakirjat allekirjoittivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusalajärjestöjen edustajat. Vuoden 2004 painopistealueiksi toimintasuunnitelmassa asetettiin erityisesti onnistua menestyksekkäästi ammattikorkeakoululakiuudistuksen tuomista haasteista. Huomio tuli kohdistaa opiskelijan oikeusturvan toteutumiseen uuden ammattikorkeakoululain myötä. Lisäksi OSAKO:n edunvalvonnan painopistealueita toimintavuoden aikana olivat koulutuspolitiikka opiskelijan oikeusturvan ja opintojen ohjauksen suunnittelun kannalta. Lisäksi julkaistiin poikkisektoriaalinen kunnallispoliittinen ohjelma yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Hyvin tärkeitä kehittämisen kohteita olivat myös OSAKO:n organisaatiomallin kehittäminen ja sen kautta jäsenpalvelujen uudelleen järjesteleminen. OSAKO toteutti toimintavuoden aikana solmimiaan ostopalvelusopimuksia ammattikorkeakoulun kanssa. Ostopalvelusopimukset solmittiin tuutortoiminnasta, kansainvälisistä asioista ja alumnitoiminnan perustamisesta. Toimintasuunnitelman mukaan OSAKO:n yhteistyötä koulutusalajärjestöjen kanssa tuli yhä tiivistää ja siinä onnistuttiin. Yhteistyö tiivistyi muun muassa tuutortoiminnassa, kansainvälisissä asioissa ja alumnitoiminnassa. Erityisiä yhteistyökumppaneita ovat myös ammattikorkeakoulun ylläpitäjä kuntayhtymä OSAKK, rehtorin toimisto sekä opetusyksiköt. Yhteistyön tiivistämistä toimintasuunnitelma edellytti muiden opiskelijakuntien, SAMOKin ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. 1.1 Hallinto Yleistä OSAKO:n asemaa edunvalvojana vahvistettiin koulutusalajärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä ja verkostoa kehittämällä, tässä hyvänä työkaluna toimi järjestö ja taloustiimi. Yhtenäisellä verkostolla parannetaan opetusyksikkökohtaisten ja koko ammattikorkeakoulua koskevien ongelmien esiintuontia sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa opiskeluaikana koulutustaan ja hyvinvointiaan koskeviin kysymyksiin. Edelleenkin koetaan, että OSAKO:n tunnettuutta on syytä lisätä opiskelijoiden, OAMK:n koulutusohjelmien johtajien, yksiköiden opintotoimistojen ja koko henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyötä tehtiin ammattikorkeakoulun ylläpitäjän ja rehtorin toimiston sekä yksiköiden hallinnon kanssa. OSAKO toimi yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa erityisesti valtakunnallisten hankkeiden ja projektien kautta. Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutettiin. OSAKO pitää yhteyttä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:een, sekä muihin valtakunnallisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin. Yhteistyötä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa jatkettiin kaikilla toimintasektoreilla. Toimisto OSAKO:n toimisto sijaitsee Oulussa osoitteessa Isokatu 30, 4 kerros. Toimisto on ollut avoinna maanantaista torstaihin 9-16 ja perjantaisin Lokakuussa 2003 opiskelijakunta pääsi neuvottelemaan tulevista tiloista Albertinkujalle syksystä 2004 lähtien, mutta muutto ei toteutunut. Kuntayhtymän tekemien mittausten mukaan kellaritilat ovat kärsineet kosteusvaurion ja näin ollen tiloihin ei voida perustaa toimistoa. Edustajisto OSAKO:n kevään 2004 edustajisto koostui jäsenjärjestöjen nimeämistä edustajista, kustakin järjestöstä on kaksi edustajaa edustajistossa. Edustajien äänimäärä määräytyi koulutusalajärjestön OSAKO:lle suorittamien jäsenmaksujen suhteessa, kuitenkin niin, että jokaisella koulutusalajärjestöllä oli käytössään vähintään kaksi ääntä.

2 Edustajisto kokoontui vuoden 2004 aikana kahdeksan kertaa. Edustajiston puheenjohtajisto vaihtui kaksi kertaa vuoden aikana. Vuoden 2004 edustajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Anu Simula OTRO puheenjohtaja ( ) Niko Peltokangas OTRO puheenjohtaja ( ) Janne Kalinainen OTE puheenjohtaja ( ) Niko Peltokangas OTRO varapuheenjohtaja ( ) Janne Kalinainen OTE varapuheenjohtaja ( ) Matias Rasi OSOTE varapuheenjohtaja ( ) Terhi Ylönen OTRO (1.4. lähtien) Raisa Kautto OSOTE Matias Rasi OSOTE Matti Salakka OTE Janne Kalinainen OTE Julia Heikkinen VIETTI Juho Harjula VIETTI Jyrki Mäkitalo RAMKO (1.4. lähtien) Kai Kauppi RAMKO (1.4. lähtien) Reetta Takala LUVA Pauliina Kukkola LUVA (2.9. saakka) Mari Kumpulainen LUVA (2.9. lähtien) Edustajisto tulkitsi uusia sääntöjä kokouksessaan 2.9. ja järjestäytyi siten, että jokaiselle edustajiston jäsenelle merkittiin henkilökohtainen äänimäärä. Lisäksi koulutusalajärjestöjen nimeämät henkilöt nimettiin edustajistoryhmien varajäseniksi. Useat Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat siirtyneet suoraan henkilöjäsenyyteen ja yleisiin edustajistovaaleihin. Kevään aikana valmisteltiin Järjestö- ja taloustiimissä uudet säännöt ja ohjesäännöt henkilöjäsenyyteen siirtymiseksi. Ulkopuolisena asiantuntijana sääntömuutosprosessissa toimi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan pitkäaikaisia toimijoita. Osa edustajiston kokouksista pidettiin hallituksen täydentämiseksi. Edustajiston vaalit järjestettiin Ennakkoäänestys pidettiin Vaalilautakunnan jäseninä toimivat: varsinainen Niko Peltokangas Maria Hietanen Reetta Takala Janne Kalinainen pj. Tero Ojala Juho Harjula Annu Sipilä vpj. varajäsen Helena Laak Katja Anisimaa Erikka Mannila Matti Salakka Julia Heikkinen Matti Ahola 7.12 lähtien vuoden 2005 uusi vaaleilla valittu edustajisto aloitti työskentelynsä. Hallitus OSAKO:n hallitukseen vuonna 2004 kuuluivat seuraavat henkilöt vastuualueittain: Heikki Kaisto Niko Finnilä Antti Pyykkö Annu Sipilä Milla Rauma puheenjohtaja tuutor-, ura ja rekrytointi ja varapuheenjohtaja (2.9. saakka) tuutor-, ura ja rekrytointi ja varapuheenjohtaja (2.9. lähtien) koulutuspoliittinen vastaava koulutuspoliittinen vastaava

3 Hanna Kähkönen Niko Peltokangas Hanna Kananen Erikka Mannila Juha Jermalainen Toni Hautamäki Tero Moilanen Suvi Kykyri sosiaalipoliittinen vastaava (28.9. saakka) sosiaalipoliittinen vastaava (28.9. lähtien) sosiaalipoliittinen vastaava (24.5 lähtien) tiedotusvastaava (21.1. lähtien) kansainvälisten asioiden vastaava (2.9. saakka) kansainvälisten asioiden vastaava (2.9. lähtien) kulttuurivastaava liikuntavastaava (21.1. lähtien) Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksikymmentäkaksi (22) kertaa. Vuoden 2004 aikana jatkettiin edelleen hallituksen kokousta edeltävien iltakoulujen käyttöä toiminnan kehittymisen ja päätösten vaativuuden vuoksi. Iltakoulut koettiin varsin tehokkaaksi ja hyväksi tavaksi lisätä mielipiteiden vaihtoa sekä käsiteltävien asioiden syvällistä käsittelemistä. Toimintavuonna hallituksen jäsenet vaihtuivat sosiaalipoliittisella ja kv-sektorilla, tämä osaltaan vaikeutti näiden toimintasektorien täysivaltaista toimimista. Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin toiminnastaan kuukausipalkkiota. Vuoden aikana toimintaa kehitettiin määrätietoisesti. Erityisen tärkeäksi koettiin myös uusien hallituksen jäsenten kouluttaminen ja perinteensiirto. Tulevaisuudessa tuleekin kehittää tätä toimintaa laajemmaksi sekä syvällisemmäksi tapahtumaksi. Tärkeää on kehittää laaja-alaista tiedonsiirtämistä toimijalta toiselle myös tilanteessa, jossa toimijat eivät enää tapaa toisiaan kasvotusten. Perinteensiirtoa ja tiedonsiirtoa varten toimintavuoden aikana otettiin hallituksen ja työntekijöiden sisäiseen käyttöön toimistolla yhteinen levytila, josta löytyy kaikkien sektorien tietoa sekä yleiseen hallintoon liittyvää materiaalia. Työntekijät Toimintavuoden aikana OSAKO:ssa työskenteli pääsihteeri Marjaana Haapakoski. Tuutortoiminta jatkui ostopalvelusopimuksena ja kevään tehtävää hoiti Heli Hämeenniemi, tuutorsihteeri oli osan vuoden puolipäiväinen ja osan kokoaikainen. Kesällä tehtävään valittiin Lotta Männikkö, mutta hänen otettuaan viran vastaan muualta valittiin toimeen Sanna Lappalainen. Alumnitoimintaa käynnistämään palkattiin helmikuun alusta lähtien Anu Simula. Kv-toimihenkilönä alkuvuoden toimi Maja Fiolek ja syksyn Reetta Rajaniemi. Läpi vuoden Osakolainen-lehden palveluksessa oli projektityöntekijöinä kevään päätoimittaja Jouni Pilto ja syksyn Saija Pääkkö, taittajana toimi koko vuoden Tommi Mäkilä. Lisäksi ilmoitusmyyjänä toimi Maarit Kalamies. 1.2 Jäsenet OSAKO:n jäsenistön muodostivat kevään 2004 ajan Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden muodostamat koulutusalajärjestöt. OSAKO:n jäseniä olivat keväällä 2004 alussa seuraavat koulutusalajärjestöt: Oulun Konservatorion oppilasyhdistys ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja Terveysalan yksikön opiskelijat OSOTE ry Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijat ry (Vietti) Oulun Tradenomiopiskelijat - OTRO ry Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry Edustajiston ylimääräisessä kokouksessaan vahvisti OSAKO:lle henkilöjäsenyyteen edellyttävät säännöt. Syksystä 2004 jäsenet olivat suoria henkilöjäseniä OSAKO:on. Lisäksi uusien sääntöjen puitteissa vanhoille yhdistysjäsenille annettiin mahdollisuus liittyä jäsenmaksua maksamattomaksi kannatusjäseniksi. Koulutusalajärjestöille luotiin koulutusalajärjestöohjesääntö, joka antaa mahdollisuuden hakea toimintamaksua opiskelijakunnalta toimintaansa perusteina jäsenmäärä per koulutusyksikkö. Opiskelijalla oli mahdollisuus ostaa jäsenyys/lukuvuositarra opiskelijakorttiinsa OSAKO:n toimistolta tai yksiköiden toimistosta tai myymälästä. Oulaisissa vastaavaa tehtävää hoiti osaston kirjasto. Syksyn aikana yleisesti jäsenprosentti laski hieman uuden jäsenjärjestelyn vuoksi ja siksi, että käteisellä jäsenmaksun

4 maksaminen lopetettiin. Kaikki jäsenmaksut ohjattiin maksettavaksi suoraan OSAKO:n jäsenmaksutilille. Koulutusalajärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä ja SAMOKille tilitetty jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3519 ja syksyllä henkilöjäsenmäärä oli Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Jäsenprosentti keväällä oli 58,4%, ja syksyllä oli 48,4%. Jäsenprosentti on laskettu läsnäolevien opiskelijoiden, nuorten ja aikuisten, laskentapäivien (20.1 ja 20.9) mukaan. Toimintavuoden alussa opiskelijakunta totesi sääntöjensä olen epäsuhdassa toiminnan lainmukaisuuden kanssa, siksi edustajisto kokouksessaan nimesi kunniajäsenikseen seuraavat henkilöt: Heikki Kaisto, Niko Finnilä, Annu Sipilä, Milla Rauma, Janne Kalinainen, Hanna Kähkönen, Juha Jermalainen, Tero Moilanen, Suvi Kykyri ja Erikka Mannila. 1.3 Talous OSAKO:n tilinpäätöksen tulot toimintavuoden 2004 aikana koostuivat pääasiassa ammattikorkeakoulun yleisavustuksesta ja kolmesta ostopalvelusopimuksesta, jäsenmaksutuloista, tapahtumista ja yhteistyösopimuksista. OSAKO sai toimintavuonna 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoululta toiminta-avustusta yhteensä euroa. Tuutortoiminnan ostopalvelusopimus oli euroa, kansainvälisen toiminnan euroa ja alumnitoiminnan käynnistämisen ostopalvelusopimus euroa. Jäsenmaksutuloja OSAKO sai lähes ,22 euroa, joista ,80 euroa tilitettiin edelleen SAMOK:lle ja ,70 euroa koulutusalajärjestöille toimintamaksuina. Tuloja on saatu myös järjestetyistä tapahtumista ja Osakolainen-lehden ja opiskelijakalenterin ilmoitusmyynnistä. OSAKO:n tilinpäätöksen suurimmat menoerät ovat henkilökunnan palkkakustannukset, luottamushenkilöiden korvausten kustannukset ja hallinnon yleiskustannukset. Kirjanpidosta vastasi kirjanpitäjä Vuokko Pesälä / Oulun Etä-Apu Tmi. Kuva: Diagrammi opiskelijakunnan tulokehitys vuosilta Ostopalvelusopimukset Ilmoitustuotot OAMK:n yleisavustus Jäsenmaksu tuotot (netto) ta Edustukset OSAKO on ollut toimintavuoden 2004 ajan edustettuina seuraavissa työryhmissä ja toimielimissä: Oulun seudun ammattikorkeakoulun lautakunta (hallitus): Heikki Kaisto, varaedustajana Niko Finnilä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta: Juho Harjula ja varaedustajana Mika Kananen. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta: Niko Finnilä, Annu Sipilä ja Mari Wuolio ja heidän varajäseninään Hanna Kähkönen (kevät), Hanna Kananen (syksy), Jarno Moisala ja Henri Vuorinen.

5 Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä: kevät: Juha Jermalainen ja Maja Fiolek, syksy: Toni Hautamäki ja Reetta Rajaniemi. Ammattikorkean kuulumisia lehden toimituskunta: Marjaana Haapakoski OAMK:n opintojen edistymisen (OPED-Exo) kehittämistyöryhmä: Heli Hämeenniemi ja syksy Sanna Lappalainen Vertaistuutoroinnin työrengas (Oped-exon projektissa), syksy: Sanna Lappalainen OAMK:n alumnien neuvottelukunta, kevät: Marjaana Haapakoski OAMK:n Alumnit ry:n hallitus: Antti Pyykkö Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi: Mika Kananen Yksikönjohtajien kokoukset: Marjaana Haapakoski Albertinkujan tilojen suunnittelutyöryhmä, kevät: Marjaana Haapakoski Koulutusohjelmajohtajien kokoukset: kutsuttuna tuutorsihteeri, hallituksen puheenjohtaja ja/tai pääsihteeri Opintojenohjauksen prosessityöryhmä: Annu Sipilä Opinnäytetyön kehittäminen projektiryhmä: Tero Moilanen OSAKK:n päihdetyön strategiatyöryhmä: Hanna Kähkönen 29 koulutusohjelman tiimien opiskelijaedustajat Lisäksi OSAKO:n edustus oli lukuisissa SAMOKin työryhmissä ja jaostoissa. Taloustoimikunta: Heikki Kaisto Järjestötyöryhmä: Heikki Kaisto Yhteiskuntatieteiden, hallinnon ja liiketalouden alan jaosto: Niko Peltokangas Luonnonvara- ja ympäristöalan jaosto, kevät: Pauliina Kukkola Tekniikan ja liikenteen alan jaosto: Tanja Huovinen Projektien ohjausryhmä: Annu Sipilä Strategian seurantatyöryhmä: Niko Finnilä Svenska Utskottet: Annu Sipilä 2. KOULUTUSPOLITIIKKA 2.1 Yleistä Kopotiimi kokoontui 8 kertaa toimintavuoden aikana. Tiimiin osanotto oli vaihtelevaa. Tiimeissä käytiin läpi ajankohtaisia paikallisia ja valtakunnallisia koulutuspoliittisia asioita. Koulutuspoliittinen sektori kävi erilaisissa muun muassa SAMOK:in järjestämissä koulutustilaisuuksissa sekä seminaareissa. SAMOKin koulutusalajaostoissa oli edelleen runsas osanotto OSAKOsta. Jaostoissa toimi kolme opiskelijakunnan esittämää edustajaa. Vuosi alkoi tutkintosäännön ja arviointisäännön uudistuksella. Myös OSAKK:in luonnonvara-alan koulutuksen keskittämissuunnitelmat ja niiden tiimoilta yhteyden pitäminen Oulun kaupungin päättäjiin työllisti sektoria alkuvuodesta. Suunnitelmat LUVA yksikön siirtämisestä pantiin jäihin Oulun kaupunginhallituksen toimesta. Syksyllä toteutettiin yhteistyössä OYY:n kanssa kunnallispoliittinen ohjelma, joka oli OSAKO:n historian ensimmäinen. Kunnallisvaaleihin liittyen koulutuspoliittinen sektori oli yhteydessä ehdokkaisiin ja pyrki saamaan mielipiteensä esiin. Yleisesti koulutuspolitiikasta on tiedotettu ja koulutettu eri tahoja, kuten koulutusalajärjestöille. Maaliskuussa järjestettiin myös erillinen koulutuspoliittinen seminaari, jossa tiedotettiin ECTS-pisteytyksestä. 2.2 Ammattikorkeakoululaki ja asetus Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan elokuussa Laissa otettiin huomioon opiskelijoiden osuus ammattikorkeakoulun hallinnossa. Sekä opiskelijoiden että opiskelijakunnan kannalta tämä asia oli opiskelijakuntapykälä-pettymyksestä huolimatta merkittävä uudistus. Keväällä lain uudistus näkyi

6 koulutuspoliittisen sektorin toiminnassa, päättäviin tahoihin, kuten kuntayhtymään ja rehtoriin oltiin tiiviisti yhteydessä esimerkiksi johtosäännön uudistamisen johdosta. 2.3 Koulutuksen laatu ja sen kehittäminen OAMK on hankkinut käyttöönsä sähköisessä muodossa käytettävän ZEF-palautejärjestelmän. Palautejärjestelmät ovat erinomainen keino kehittää ja ajanmukaistaa opintojen sisältöä ja opetusta. Sen vuoksi on tärkeää pyrkiä laajempaan opiskelijatietoisuuteen palautejärjestelmistä. ZEF-palautejärjestelmästä on puhuttu OAMK-OSAKO -kokouksissa, mutta palautejärjestelmä on lisenssien vuoksi vasta muutamalla opetusyksiköllä käytössä. Koulutuspoliittinen sektori on ollut aktiivisesti mukana OAMK:n laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä. Laadunvarmistukseen liittyvien prosessitiimien kokouksissa on samalla käsitelty ECTS-työhön liittyviä asiakokonaisuuksia. Myös SAMOK:in paketti Bolognese tietopakettia jaettiin koulutusalajärjestöille. Koulutuspoliittinen sektori hoiti koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustuksen organisoinnin. Menestys oli vaihtelevaa, esimerkiksi Kaupan ja hallinnon yksikön opiskelijat olivat aktiivisesti kiinnostuneita. Vuoden aikana työskenneltiin myös opinnäytetöiden kehittämisen projektityöryhmässä, jonka tehtävänä oli opinnäytetöiden laadullinen kehittäminen. Työ opinnäytetöiden kehittämisessä jatkuu myös vuonna Tiedotus, koulutus ja yhteistyö Vuonna 2004 koulutuspolitiikan tärkeitä tiedotuskanavia ovat olleet kopo-tiimi, sähköinen tiedottaminen sekä kirjoitukset Osakolainen-lehdessä. Tiedottamisessa ja kouluttamisessa on tärkeänä työvälineenä olleet SAMOK:in ja ARENE:n koulutustilaisuudet, seminaarit ja materiaali, missä on saatu tärkeää ja ajankohtaista informaatiota, jota on välitetty eteenpäin koulutusalajärjestöille. Koulutuspoliittinen sektori teki paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. OAMK-OSAKO - yhteistyökokouksiin osallistuttiin aktiivisesti. Samoin OAMK:n kirjaston kanssa jatkettiin hyväksi havaittuja kirjastotapaamisia. Koposektori teki yhteistyötä myös OYY:n kanssa osallistumalla ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksiin. 2.5 Koulutusalakohtainen toiminta Koulutusohjelma-toimintamahdollisuuksia ryhdyttiin selvittämään aloittaen muitten opiskelijakuntien käytäntöjen tutkimisella ja mahdollisuuksilla benchmarkkaukseen. Käytännössä on todettu, että koalatoiminta tulee olla ennen kaikkea yhteistyötä opiskelijakunnan koulutuspoliittisen vastaavan ja koulutusalajärjestön koulutuspoliittisen vastaavan välillä. 3. SOSIAALIPOLITIIKKA 3.1 Yleistä Sosiaalipoliittisen toiminnan painopisteenä oli tiedottaminen ja yhdessä liikuntasektorin kanssa toteutettu 365 Hyvinvointipäivää -hanke. Lisäksi huomiota kiinnitettiin esimerkiksi tasa-arvoon, mielenterveyspalveluihin sekä opiskelijaravintoloihin. 3.2 Hyvinvointihanke 365 Hyvinvointipäivää -hankkeeseen liittyen Osakolainen 6/2004 julkaistiin hyvinvointi-teemalla. Kaupan ja hallinnon yksikössä sekä Raahen tekniikan ja talouden yksikössä järjestettiin marraskuussa Hyvinvointipäivät, joiden teemana oli liikunta ja hyvinvointi. Liikuntasektori aloitti myös opiskelijoille avoimet maraton-harjoitukset. 3.3 Tiedotus

7 Tiedottamiseen käytettiin Osakolaisen lisäksi sähköpostitiedotteita, joita välitettiin koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisille vastaaville. Heille laadittiin marraskuussa myös muistio koulutusalajärjestön sosiaalipoliittisen toiminnan keinoista ja tarkoituksesta. Internet-sivujen sosiaalipolitiikka-osio uudistettiin joulukuussa. OSAKO:lla oli edustaja OAMK:n Hyvinvointipalvelut -sivuston kokoamista suunnittelevassa työryhmässä. Sivusto kattaa hyvin terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. 3.4 Vaikuttamistyö Ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelman tilaa selvitettiin kevään aikana. OAMK:ssa käytetään kuntayhtymän tasa-arvosuunnitelmaa, joka ei sisällä opiskelijoiden tasa-arvoasioita. Keväällä selvitettiin myös niin sanottujen erityisopiskelijoiden tilannetta yksiköissä eikä suuria epäkohtia havaittu. Oulun seudun Mielenterveysseuran Kriisikeskus-projektin kehittymistä tarkkailtiin. Projekti käynnistyi toukokuussa, mutta syksyn aikana ei muodostunut suunniteltua yhteistyötä OSAKO:n ja Kriisikeskuksen välille. Kuntayhtymän ja Amica-ravintoloiden välisestä sopimuksesta oltiin yhteydessä kumpaankin osapuoleen. Sopimus sisältää Oulussa sijaitsevien ravintoloiden osalta jälkiruokakahvin, joka tarjoillaan opiskelijoille lounaan yhteydessä ja vaikuttaa näin ollen ainakin Kaupan ja hallinnon yksikön koulutusalajärjestön kahvilatoimintaan. Asiasta ollaan yhteydessä kumpaankin osapuoleen vielä vuoden 2005 aikana. 3.5 Sopo-tiimi Sopo-tiimi kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Edustusta oli suurimmasta osasta koulutusalajärjestöjä ja kokouskutsut ja -muistiot toimitettiin koulutusalajärjestöjen lisäksi O Diakon Oulun paikallisyhdistyksen sopovastaavalle. Tiimissä keskusteltiin paljon edellä mainituista sosiaalipoliittisen sektorin aiheista ja ideoita kerättiin esimerkiksi Hyvinvointipäivien järjestämiseen. 4. JÄRJESTÖPOLITIIKKA 4.1 Yleistä Järjestöpolitiikan kentällä oli toimintavuoden aikana useita merkittäviä teemoja. Opiskelijakuntakenttä on käynyt ilmeisen eheytymiskauden aikaisemman vuoden epäselvyyksien jälkeen. Ammattikorkeakoululain opiskelijakuntapykälä on työllistänyt toimijoita valtakunnallisesti myös tänä vuonna, mutta aiheeseen ei olla saatu lopputulosta. Automaatiojäsenyys ei kuitenkaan tule toteutumaan. OSAKO:n sisäisesti ehdottomasti merkittävimpiä olivat omien hallinnollisten rakenteiden osalta tehdyt kehitysaskeleet. Paikalliselle työskentelylle omat haasteensa loi myös kunnallisvaalien sijoittuminen kuluneen vuoden marraskuulle. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ja pohjoisten opiskelijakuntien kesken. OSAKO:n ja koulutusalajärjestöjen välillä on vallinnut hyvä keskustelu toiminnan perusarvoista ja toimintatavoista. OSAKO on säilyttänyt roolinsa SAMOKin aktiivisena jäsenenä ja toimijamme ovat toimineet laajasti SAMOKin työryhmissä. 4.2 Henkilöjäsenyys Vuoden 2002 kiivaiden keskustelujen jälkeen ei aiheen piirissä oltu otettu merkittäviä askelia. Varovaiset tunnustelut organisaatiorakenteen kehittämiseksi aloitettiin heti kevään ensimmäisissä Järjestö ja taloustiimin tapaamisissa. Tiimin aloitteesta aloitettiin laaja selvitystyö henkilöjäsenyyden vaikutuksista toimintaan. Aiheesta pyrittiin tiedottamaan myös jäsenyhdistyksien hallituksia ja useita koulutusalajärjestöjä tavattiin myös aiheen tiimoilta. Ennakkoselvitysten pohjalta avattiin keskustelu ja valmistelutyö toiminnan uudelleen organisoinnista. Jäsenrakenteen osalta päädyttiin niin sanottuun kaksoisjäsenyysmalliin, jossa opiskelija pyritään rekrytoimaan jäseneksi sekä opiskelijakuntaan että yksikkönsä koulutusalajärjestöön. Aikaisemmasta eroten on opiskelija myös opiskelijakunnan henkilöjäsen. Koulutusalajärjestöt eivät enää ole opiskelijakunnan äänivaltaisia jäseniä.

8 Jäsenmaksujen taloudenhoidon osalta pyrittiin vähentämään edestakaista tililiikennettä ja käteiskassoja. Jäsentilitysten osalta luotiin järjestelmä, jossa opiskelijakunta palauttaa toimintamaksuna koulutusalajärjestölle osuuden opiskelijan suorittamasta jäsenmaksusta. Edustajiston roolia opiskelijakunnan ylimpänä päättävänä elimenä vahvistettiin merkittävästi. Samalla luotiin vaalikäytäntö, jolla opiskelijakunnan äänioikeutetut henkilöjäsenet valitsevat edustajiston keskuudestaan. Koulutusalajärjestöjen asema keskustelutti laajasti valmistelujen kaikissa vaiheissa. Yleisenä käsityksenä oli kuitenkin, että koulutusalajärjestöjen roolin muuttuminen opiskelijakunnassa ei vaaranna niiden toiminnan tulevaisuutta. Koulutusalajärjestöjen asema opiskelijakunnan merkittävinä yhteistyötahoina on laajasti tunnustettu myös uudessa organisaatiorakenteessa. Päätökset sääntömuutoksista tehtiin edustajistossa ilman suuria muutoksia valmisteltuun pohjaan. Säännöt astuivat voimaan ja loppuvuosi toimittiin niitä soveltaen. 4.3 Edustajistovaalit Ensimmäiset edustajistovaalit vaativat paljon työtä. Itse sääntöjen ja vaalijärjestyksen valmistelu oli järjestöja taloustiimin vastuulla. Suurin työnsarka vaalilautakunnalla oli sääntöjen ja vaalijärjestyksen konkretisoiminen reaaliaikatauluksi ja ohjeiksi, joiden mukaan toimia. Edustajistovaalien tarvikkeet piti hankkia, päättää menettelytavoista ja kouluttaa vaaleihin osallistuvat henkilöt. Vaalit onnistuivat verrattain hyvin, äänestysprosentti ylitti 25 ja ehdokkaita oli reilusti yli kaksi kertaa paikkamäärän. Oli selvästi havaittavissa vaalimenestyksen ja vaalien jälkeisen aktiivisuuden korrelointi vaaleja edeltävän toiminnan eli vaaleista tiedottamisen ja ehdokkaiden värväämisen kanssa. Tulosta olisi parantanut kaikkien koulutusalajärjestöjen aktiivisempi toiminta vaalien suhteen ja kaikkien vaalilautakuntaan ja vaalitoimitsijoihin nimettyjen henkilöiden osallistuminen toimintaan asiaankuuluvalla vakavuudella. Nyt ohjauksen lisäksi myös perustyö jäi pääosin puheenjohtajiston ja muutaman muun aktiivisen henkilön vastuulle. Tulevaisuuden kehityskohteiksi jäivät nyt vaalijärjestyksen päivittäminen, sekä tiedotustoiminnan parantaminen. Perustyö, hankinnat, suunnitelmat ja ohjeistus on hyvin toteutettu. OSAKO:n tulevaisuus demokraattisena opiskelijaa edustavana elimenä näyttää hyvältä. 4.4 Opiskelijaedustajat OAMK:n hallinnossa Oulun seudun ammattikorkeakoulun hallitus muodostettiin viimeinkin ammattikorkeakoululain mukaiseksi. Opiskelijakunnan johdolla koulutusalajärjestöt neuvottelivat kaikki alat mahdollisuuksien mukaan huomioon ottavan kokonaisesityksen opiskelijaedustajista. Kaikille opiskelijoille avoimessa valintakokouksessa neuvotellun kokonaisesityksen mukaiset edustajat valittiin yksimielisesti. 4.5 Kunnallispoliittinen ohjelma Kunnallisvaalit ovat ammattikorkeakouluopiskelijoille merkittävät vaalit. Useat meille tärkeät teemat ovat kunnallisten päätöksentekijöiden käsissä. Terveydenhuolto ei ole näistä kaikkein merkityksettömin. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä valmisteltiin ja toteutettiin Oulun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittinen ohjelma, johon kerättiin laajasti opiskelijoita koskevia kunnallispoliittisia teemoja. Sosiaalipoliittisina teemoina ammattikorkeakouluopiskelijoille poikkeuksellisen merkityksellisinä nostettakoon esille asuminen, julkinen liikenne ja terveydenhuolto. Kunnallispoliittinen ohjelma sai kiitettävästi huomiota tiedotusvälineistä ja poiki useita yhteydenottoja kunnallisvaaliehdokkailta. Ohjelma luo hyvän pohjan opiskelijakunnan kunnallisen vaikuttamistyön kehittämiselle tällä vaalikaudella.

9 5. TIEDOTUSTOIMINTA 5.1 Yleistä Vuoden pääpaino oli sisäisen tiedotuksen kehittämisessä. OSAKO lisäsi tiedotusta ammattikorkeakoulun hallinnolle ja ylläpitäjälle sekä yksiköille ja koulutusalajärjestöille sekä Oululaisille tiedotusvälineille. Opiskelijakunnan tunnettuutta lisätään näkymällä tiedotusvälineissä sekä suuntaamalla tiedotusta muille sidosryhmille. 5.2 Osakolainen-lehti Toimintavuoden aikana julkaistiin Osakolainen-lehteä kuusi kertaa, kolme keväällä ja kolme syksyllä. Vuoden toinen numero oli niin sanottu abipainos eli 5000 kpl, ja sitä jaettiin Oulun alueella toisen asteen oppilaitoksiin. Vastuu lehden sisällöstä oli palkatulla päätoimittajalla. Hänellä on annetun talousarvion puitteissa mahdollisuus maksaa myös lehden taittajalle, valokuvaajalle ja avustajille palkkioita. Jokaiselle lehden numerolle valitaan erillinen teema, jonka puitteessa lehteä toimitetaan. Valitut teemat helpottavat lehden toimittamista sekä ilmoitusmyyntiä. Lehden kiinnostavan kohderyhmän ja tasokkaan sisällön uskotaan houkuttelevan lehden mainostajiksi useita yhteistyökumppaneita. Ilmoitusmyyntiä teki palkkiollinen ilmoitusmyyjä. Ilmoitusmyynnillä katettiin vuoden aikana lehden, uuden opiskelijan oppaan ja kalenterin painoskustannukset. Vuoden lopulla ilmoitusmyynti ulkoistettiin RC Kustannus Oy:lle. 5.3 Julkaisut OSAKO tiedottaa toiminnastaan OAMK:n julkaisemassa Ammattikorkean kuulumisia lehdessä omalla opiskelijakunta tiedottaa -palstalla. Lehdessä kerrotaan OSAKO:n järjestöpoliittisista sekä edunvalvonnallisista asioista. Pääsihteeri edusti opiskelijakuntaa lehden toimituksessa. Uusien opiskelijoiden opas toteutettiin ja opasta tullaan kehittämään edelleen vuoden 2004 palautteen pohjalta. Kalenteri toteutetaan yhteistyössä SAMOK ry:n kanssa. 5.4 Sähköposti ja WWW-sivut Tiedotussektori pyrki tarjoamaan muille toimintasektoreille tarvittavia tiedotuskanavia erityisesti verkkotoimintojen osalta. Sivujen avulla pyrittiin edelleen mahdollisimman avoimeen tiedottamiseen ulkopuolisille. Vuoden aikana luotiin pohjat www-sivujen päivittämiseen toimihenkilöiden omin käsin ilman erillisen webmasterin palkkaamista seuraavana vuonna. 5.5 Yhteistyö tietohallinnon kanssa Yhteistyötä tietohallinnon kanssa tehtiin toimintavuoden aikana. Siitä esimerkkejä muun muassa jäsenrekisterin kehitystyö. OSAKO pyrkii omalta osaltaan kehittämään tietohallinnon alaisia projekteja opiskelijoiden tarpeiden suuntaan. 5.6 Sisäinen tiedotus Koulutusalajärjestöille tiedotettiin ajankohtaisista asioista joka toinen viikko ilmestyvällä Puolikuu-tiedotteella. Muuten sisäinen tiedotus keskitetään OSAKO:n www-sivujen intraan ja sähköpostitiedottamiseen. 6 TUUTOR-, URA- JA REKRYTOINTITOIMINTA 6.1 Yleistä Toimintavuonna hallituksessa toimi tuutor-, ura- ja rekrytointivastaava ja tuutorsihteeri. Toimintakaudella tuutortoiminnan kehittäminen oli jälleen tärkeä osa-alue ja uusia asioita saatiinkin sisällytettyä toimintaan. Tavoitteena tuutortoiminnassa oli toiminnan yhdenmukaistaminen kaikissa eri yksiköissä tuutoreiden tasavertaisuuden parantamiseksi, tuutortoiminnan käyntiin saaminen kaikissa yksiköissä, tuutortoiminnan vetovoimaisuuden parantaminen ja tuutoreiden palkitsemisen kehittäminen sekä aikuisopiskelijoiden ja siirtoopiskelijoiden tuutoroinnin kehittäminen.

10 6.2 Tuutortoiminta Tuutortoimintaa tehtiin aktiivisesti yhteistyössä koulutusalajärjestöjen tuutorvastaavien kanssa. Tuutortiimi kokoontui säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Tuutorsihteeri osallistui OAMK:n OPED -työryhmän kokouksiin osallistuen näin opintojen ohjauksen kehittämistyöhön. Lisäksi tuutorsihteeri osallistui Oped-Exo projektin vertaistuutorointityörenkaaseen. Työrengas tapasi kuusi kertaa vuoden aikana. Aiheina olivat laadukas vertaisohjaus, vertaisohjauksen monet muodot, kokemustuutorointi sekä vertaisohjauksen minimikriteeristö. Tämän lisäksi syksyllä 2003 aloitettu opinto-ohjaajien ja tuutortiimin yhteispalaveri otettiin vuonna 2004 jatkuvaksi käytännöksi. Yhteispalaveri on sovittu pidettäväksi kerran lukukaudessa. Vuoden päätapahtumia tuutorsektorilla olivat tuutorkoulutukset. Tuutoreiden peruskoulutus järjestettiin viikonloppukoulutuksena Haukiputaalla Virpiniemessä ja kaksiosaisena iltakoulutuksena ja Uusia tuutoreita koulutettiin lähes sata. Tuutoreiden määrä oli siis syksyllä 2004 suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Viikonloppukoulutus koostui luennoista sekä käytännön tilanteiden harjoittelusta. Tulevat tuutorit saivat myös esiintymiskoulutusta. Iltakoulutukset olivat tiivistetty paketti viikonloppukoulutuksen ohjelmasta. Molemmat koulutuksen olivat hyvin pidettyjä. Kouluttajina koulutuksissa oli niin OAMK:n opiskelijoita kuin henkilökuntaakin sekä ulkopuolisia kouluttajia. Kv-tuutorkoulutus järjestettiin puolestaan osallistujia oli hiukan yli kymmenen. Kv-tuutorkoulutuksen ajankohta nähtiin huonona ja ensi vuodelle koulutus onkin siirretty pidettäväksi keväällä. Markkinointituutorkoulutus järjestettiin Osallistujamäärä oli hyvin vähäinen. Markkinointituutorin työkuvan selkiinnyttämistä ja työskentelytapojen kehittämistä kaivattiin kovasti ja tätä lähdetään toteuttamaan ensi vuoden koulutusta ajatellen. Näissä koulutuksissa käytettiin OSAKO:n ja OAMK:n omia resursseja ja kouluttajia. Vuoden aikana pyrittiin myös nostamaan tuutortoiminnan profiilia ja tekemään tuutortoimintaa tunnetuksi. Tuutortoimintaa ja -koulutuksia on tuotu esiin Osakolainen ja Ammattikorkeakoulun Kuulumisia -lehdissä. Tuutortoiminnan omaa logoa käytetään tuutortoimintaan liittyvässä materiaalissa. Lisäksi käytössä yhä edelleen on yhtenäiset tuutor t-paidat, joissa on edessä tuutorlogo. Tuutoreiden rekrytointiin painatettiin erityisiä tuutortoiminnan julisteita. Lisäksi pyrittiin toiminnan yhtenäistämiseen eri yksiköissä. Tavoite saavutettiinkin, sillä ensimmäistä kertaa kaikkiin yksiköihin päästiin tekemään tuutortoiminnan toimintasuunnitelmat sekä tuutortoiminnan tapahtumakalenterit, osaan toimintavuoden lopussa ja osaan ne tehdään vuoden 2005 alussa. Näin kaikissa yksiköissä päästiin tekemään yhteisiä linjauksia ja yhteisten tapaamisten aikataulutusta, mutta myös yksikkökohtaisia erityispiirteitä päästiin suunnittelemaan ja huomioimaan. Toimintasuunnitelman kautta päästiin suunnittelemaan tuutortoimintaa myös yksiköissä, joissa toiminta on ollut vähäistä. Suunnitelmaan kirjattiin esimerkiksi suunnitelmat tuutoreiden rekrytointia ja palkitsemista varten. Toimintasuunnitelmissa pohdittiin myös aikuisopiskelijoiden ja siirto-opiskelijoiden tuutorointia ja sovittiin, miten jatkoselvitykset näiden ryhmien osalta jatkuvat vuonna Tuutoreiden palkitseminen on ollut vuonna 2004 edelleen ajankohtainen asia. Opintopistekorvauksen lisäksi on kaivattu myös muunlaisia palkitsemiskeinoja. Hyväksi keinoksi niin tuutoreiden palkitsemiseen kuin myös sitouttamiseen on nähty tuutoreiden kesken järjestettävät yhteiset tapahtumat, joita yksiköt voisivat tukea. Myös tuutoreiden yhteiset pikkujoulut on otettu käytännöksi tuutoreiden palkitsemisessa. 6.3 Ura- ja rekrytointitoiminta Ura- ja rekrytointivastaava nimettiin keväällä SAMOK:in edustajaksi opintojen edistämisen Oped-Exoprojektin työelämäläheisyyden vahvistamisen työrenkaaseen. Rengas kokoontui kevään aikana kaksi kertaa. Ura- ja rekrytointivastaava keskittyi kevään aikana työelämäyhteistyön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja erityisesti yrittäjyyskoulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin koulutuksen kehittämisessä. Urre-vastaava toimii opiskelijakunnan edustajana alumniyhdistyksen hallituksessa. 6.4 Alumnitoiminta ja ostopalvelusopimus Alumnitoimintaa toteuttamaan palkattiin alumnitoimihenkilö helmikuun alussa osa-aikaiseen työsuhteeseen. Alumnitoiminnalle perustettiin itsenäinen yhdistys Hallitus on nimennyt työryhmiä tarvittaessa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Niitä on ollut tänä vuonna alumni-illan suunnittelutyöryhmä, strategia- ja tiedotustyöryhmä ja yrittäjyystyöryhmä.

11 Alumnitoiminnalla on alakohtaiset alumnityöryhmät sosiaali- ja terveysalalla, kaupan ja hallinnon alalla, tekniikan alalla ja luonnonvara-alalla. Alumnitoimihenkilö on osallistunut alakohtaisten alumnityöryhmien palavereihin, joissa yhdessä yksikön ja alan alumnien kanssa on suunniteltu ja toteutettu mm. työelämäpäiviä ja suunniteltu toimintamalleja alumnien osallistumisesta opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseen. Alumni-iltoja järjestettiin vuoden aikana kaksi. Lisäksi alumnit järjestivät yhteistyössä Oulun Yrittäjien, Oulun Nuorkauppakamarin, Oulun Insinöörien, OAMK:n ja OSAKO:n kanssa Ideasta yritykseksi tunnista liiketoimintamahdollisuus seminaarin Alumneja oli kertomassa oman työllistymistarinansa Kuntatyö hyvä työ tapahtumassa, joita järjestettiin vuoden aikana kolme. Alakohtaisia tapahtumia on ollut; sosiaali- ja terveysalalla ja luonnonvara-alalla työelämäpäivä, tekniikan alumnien vierailu tekniikan yksikköön Lisäksi Alumnit ovat käyneet puhumassa kaupan ja hallinnon työharjoitteluinfossa ja valintamessuilla. Alumnitoiminnan internet-sivuja ja alumnirekisteriä on päivitetty koko ajan. Jäsentiedote alumneille on lähetetty kerran kuukaudessa. Alumneille on lähetetty Ammattikorkean kuulumiset lehti kotiin. Alumniesite on lähetetty niille valmistuneille, jotka ovat tutkintotodistuksessaan ilmaisseet kiinnostuksensa alumnitoimintaa kohtaan. Alumneille lähetettiin alakohtaisesti markkinointikirje yhdistykseen liittymistä varten. Alumnitoiminnasta on kirjoitettu Ammattikorkean kuulumiset lehteen, Osakolainen-lehteen, Tradenomi news lehteen, OSAKO:n kalenteriin, Uuden opiskelija oppaaseen ja tuutorin työkalupakkiin. Alumniyhdistyksen perustamisesta oli kirjoitettu myös Kalevassa ja Forum 24 lehdessä. Ammattikorkeakoulun henkilöstöä on tiedotettu ammattikorkeakoulun eri työryhmien kokouksissa muun muassa OPED-työryhmässä, koulutusohjelmajohtajien kokouksessa, kulttuurialan henkilöstöpalaverissa, kaupan ja hallinnon henkilöstöpäivillä ja sosiaali- ja terveysalan työnantajapäivillä. Alumniyhdistys teki vuoden aikana esityksen, jossa esitettiin että yksiköiden ohjausryhmiin varataan yksi paikka samalta alalta valmistuneelle työelämän edustajalle. Alumnitarinoita on tullut lisää 10 kappaletta. Alakohtaista alumnitoimintaa on mallinnettu toiminnan kehittämiseksi ja levittämiseksi kaikkiin yksiköihin sekä alumnitoiminnalle on tehty strategia vuodelle 2006 asti. Yhteistyötä on aloitettu eri yhteisöjen, yritysten ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7.1 Yleistä Vuonna hallituksessa toimi kv-vastaava ja lisäksi opiskelijakunnassa toimi palkattu kv-toimihenkilö. Toimijat vaihtuivat lukuvuoden aikana aiheuttaen pienen katkoksen toiminnassa. OSAKO:n kansainvälistä toimintaa tehtiin yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun, opetusyksiköiden, koulutusalajärjestöjen, kvkoordinaattoreiden, SAMOKin sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Vuoden aikana kv-vastaava osallistui aktiivisesti OAMK:n kv-koordinaatiotyöryhmän kokouksiin, joita järjestettiin kerran kuussa. Vuoden aikana osallistuttiin SAMOKin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Vuoden aikana seurattiin ja tiedotettiin eurooppalaisen tutkintorakenteen muutoksista. Kv-toimihenkilö toimi OAMK:n kv-klubin puheenjohtajana ja vastasi sen toiminnasta. Kv-toimihenkilö ja kvvastaava toimivat tiiviissä yhteistyössä asian tiimoilta. Vuoden aikana järjestettiin neljä ulkomaanvaihtojaksoista tiedottavia Study Abroad tapahtumia. Keväällä Oulussa ja syksyllä Oulussa, Raahessa sekä Oulaisissa. Tapahtumat ajoitettiin siten, että haku vaihtopaikkoihin oli käynnissä. Tapahtumista saadun hyvän palautteen perusteella niiden katsottiin onnistuneen hyvin. 7.2 Projektit

12 Varsinaisia projekteja ei vuoden aikana toteutettu. Keväällä aloitettu Project Friend päätettiin syksyllä lopettaa hyödyllisempien ja toteuttamismahdollisuuksiltaan parempien ideoiden toivossa. 7.3 Kv-klubi Vuoden aikana kv-klubin toimintaa ja tapahtumista tiedottamista tehostettiin panostamalla eri tiedotuskanavien aktiivisella käytöllä. Kv-klubin perinteitä jatkettiin järjestämällä lähes kuukausittain saunailtoja. Syksyllä saunailtojen paikkaa vaihdettiin pysyvästi uuden ja paremman tilan löydyttyä. Saunailloista kaksi järjestettiin Raahessa. Kaikissa saunailloissa kävijämäärä oli hyvä, joulua kohden kävijämäärä jopa kasvoi. Syksyllä kv-toiminnan ja kv-klubin tavoitteiksi otettiin kotikansainvälistymisen tehostaminen. Siinä onnistuttiin, sillä syksystä lähtien suomalaisten opiskelijoiden osallistuminen klubin tapahtumiin on ollut nousujohteista. Suomalaisia opiskelijoita on tavoitettu lähettämällä sähköpostia myös ryhmien sähköpostiosoitteisiin perinteisen kv-klubin postituslistan lisäksi. Kv-toimintaa ja klubin näkyvyyttä Raahessa tehostettiin muun muassa saunailtojen kautta. Kv-klubi teki vuoden aikana kaksi matkaa Rovaniemelle, yhden Kemiiin, yhden Puolangalle. Tapahtumien osallistujamäärä on ollut hyvä kuten niistä saatu palautekin. Mielekkäimpinä on koettu juuri Rovaniemen matkat. Kv-klubin sunnuntaisilla salivuoroilla osallistujamäärät ovat olleet hyviä ensimmäiset pari kertaa lukukaudesta, mutta laskeneet aina loppua kohti. Niiden tarve on syytä selvittää. Ainoastaan syksyllä järjestetyt vierailut Tietomaahan ja Taidemuseoon Oulussa eivät houkuttaneet osallistujia. Päätettiin, ettei näiden järjestämiseen ole tulevaisuudessa tarvetta. 7.4 Kv-tuutorointi Kv-toimihenkilö sekä kv-vastaava ovat osallistuneet OSAKO:n järjestämiin kv-tuutorkoulutuksiin. Kvtoimihenkilö on myös ollut paikalla syksyn koulunalkupäivien infoissa sekä Raahessa että Oulussa. 7.5 Kv-tiimi Tiimi kokoontui kuukausittain. Syksyllä kv-tiimiin kutsuttiin aktiivisti muitakin osallistujia kuin koulutusalajärjestöjen kv-vastaavia. Tämä oli hyvä tapa, sillä tiimien osallistujamäärä saatiin täten pidettyä hyvänä satunnaisista kv-vastaavien poissaoloista huolimatta. Tiimit toimivat hyvin koko syksyn ajan ja joulua kohden keskustelut olivat ajoittain todella hyviä. Kv-tiimin puheenjohtajana toimi kv-vastaava ja sihteerinä kvtoimihenkilö. 7.6 Tiedotus OSAKO:n kv-toiminnasta tiedottamiseen käytettiin perinteisiä tiedotuskanavia kuten kv-klubin postituslista ja yksiköissä olevia ilmoitustauluja. Tiedotusta parannettiin säännöllisellä näkymisellä OSAKO:n puolikuutiedotteissa, Osakolainen- sekä Kuulumisia -lehdissä. Kv-toiminnasta tiedotettiin myös suoraan koulutusalajärjestöille kv-tiimin kautta. 8. LIIKUNTATOIMINTA 8.1 Yleistä Toimintavuosi oli liikuntasektorille uuden toiminnan vuosi johtuen liikuntasihteerin ja liikunnan ostopalvelusopimuksen siirtymisestä Oulun seudun ammattikorkeakouluun. Liikuntasektorin tehtäväksi määritettiin kilpailu- ja tapahtumatoiminnan järjestäminen sekä tapahtumista ja kursseista tiedottaminen. Lisäksi yhteistyötä sosiaalipoliittisen sektorin kanssa tehtiin enenevissä määrin. 8.2 Seminaarit, koulutukset ja palaverit Toimintavuonna osallistuttiin SAMOKin ja Opiskelijoiden liikuntaliiton järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin. Opiskelijoiden liikuntaliitto vieraili OSAKO:lla 25.2., jolloin keskusteltiin mahdollisesta liittymisestä OLL:n jäseneksi. Keväällä liikuntasektori osallistui yhdessä sopo-sektorin kanssa liikuntasuunnittelijan järjestämään Hyvinvointihanke palaveriin, jossa keskusteltiin tulevasta Hyvinvointisivustosta OAMK:n internet-sivujen yhteyteen; sen sisällöstä ja toteutuksesta.

13 8.3 Tapahtumat Liikuntasektori järjesti yhdessä kulttuurisektorin kanssa Lumiriehan 10.3., jossa oli ohjelmassa mäenlaskua ja hauskanpitoa Raksilan laskettelumäessä. Ennen vappua liikuntasektori järjesti salibandy-turnauksen, johon osallistui yhteensä seitsemän joukkuetta. Syksyllä liikuntasektori keskittyi 365 Hyvinvointipäivää hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä sosiaalipoliittisen sektorin kanssa. Puolimaraton-haaste lähetettiin syksyllä Oulun Yliopiston ylioppilaskunnalle. Osakolainen-lehdestä ilmestyi hyvinvointinumero, johon sekä liikunta- että sopo-sektori kirjoittivat aiheeseen liittyviä juttuja. Lisäksi lehdessä oli hyvinvointikuponkeja, joita sekä Oulun että Raahen yrittäjät tarjosivat opiskelijoille. Hyvinvointipäivät järjestettiin Oulussa ja Raahessa. Ensimmäiset kimppatreenit maratonille alkoivat ja jatkuvat aina keväälle 2005 asti. 8.4 Tiimi Liikuntatiimiin kuului liikuntavastaavan lisäksi OAMK:n liikuntasuunnittelija sekä jokaisen koulutusalajärjestön liikuntavastaava. Liikuntatiimi kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa keskustelemaan vuoden tapahtumista ja liikuntaa koskevista asioista. Kevään viimeinen tiimi järjestettiin keilauksen ja ruokailun merkeissä. 9 KULTTUURITOIMINTA 9.1 Yleistä Maaliskuussa järjestettiin yhdessä liikuntasektorin kanssa lumirieha Raksilanmäellä. Ilta oli onnistunut, paikalle saapui odotetusti väkeä ja joukkueita oli kilpailussa mukana kiitettävästi. Illalla jatkettiin ravintola Kaarlenholvissa kaikille opiskelijoille suunnatuilla jatkoilla. Kevään aikana pidettiin neljä kulttuuritiimin kokousta ja yhteistyötä koulutusalajärjestöjen kanssa pyrittiin tiivistämään. 9.2 Tapahtumat Vuoden 2004 vappurieha keskittyi perinteiseen tapaan Hupisaarten kesäteatterille. Tapahtuma alkoi rastisuunnistuksella torinrannasta ja ilta huipentui kesäteatterille, jossa oli paikalla disc jockey soittamassa musiikkia. Illan aikana tarjottiin Tikkupala-piknik nälkäisille juhlijoille, julistettiin kapakkarallin voittajat ja jaettiin diplomeja eri yksiköiden opiskelijoille. Muutamaa päivää aikaisemmin järjestetyt valevappu-bileet ravintola BuenoZissa olivat valitettavasti pettymys vähäisen osanottajamäärän takia. Unicefin janonpäiväkeräys jäi tänäkin vuonna vähäiseksi OSAKO:n osalta. Tapahtumasta tiedotettiin yksiköitä ja vapaaehtoisia pyrittiin lisäämään viime vuoden määrästä mutta valitettavasti siinä ei onnistuttu. Mahdollisesti ajankohta ( ) oli monelle opiskelijalle mahdoton tai sitten tiedotus takkusi. Loppukeväästä kulttuurivastaava otti sektorinsa hellään huomaan ympäristöasiat. Asiaan paneuduttiin kirjoittamalla OSAKO:n tervehdys syksyllä ilmestyneeseen ympäristöoppaaseen, joka jaettiin uusille opiskelijoille. Syksyn puolella järjestettiin avajaistapahtuma Kuusisaaressa. Ilta oli onnistunut huonohkosta säästä huolimatta. Suunnitteilla olivat myös Halloween-rieha ja pikkujoulut, jotka kuitenkin valitettavasti jäivät toteuttamatta. Kulttuurisektori oli Hyvinvointipäivän järjestelyissä mukana. 9.3 Kulttuuripassi Kulttuuripassin suunnittelua jatkettiin yhteistyössä OYY:n kulttuurivastaavan kanssa. Passin mahdollinen käyttöönotto tulee ajoittumaan vuodelle Kulttuuripassin piiriin aiotaan liittää Oulun taidemuseon, Pohjois-Pohjanmaan museon, Kaupunginteatterin, uimahallin ja kaupunginorkesterin ilmaiset käyntikerrat. Vuoden kannanotot ja lausunnot: 11.2 Kannanotto: Korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelmasta 14.2 Kannanotto: Opintotukea ja opiskelijoiden opintososiaalista asemaa koskevasta toimenpideohjelmasta

14 26.2 Kannanotto: Resursseja opettajatuutorointiin ja harjoittelun kehittämiseen 26.2 Kannanotto: Ammattikorkeakoululle oma kuntayhtymä 26.2 Kannanotto: Opiskelijakunnan toimitilat yhdenmukaiset muiden kanssa 4.3 Lausunto: Luonnoksesta OAMK:n johtosäännöksi 17.3 Lausunto: Opintojen ohjauksen toimintasuunnitelmasta Lausunto: OAMK:n johtosäännön muuttamisesta TAPAHTUMAKALENTERI 2004 Tammikuu Haapakoski tapasi Iinatin 8.1. Vaihto-opiskelijoiden orientaatio 8.1. Paikalla Jermalainen ja Fiolek. Kaisto ja Haapakoski Alumnineuvottelukunnan kokouksessa Uusien opiskelijoiden infot: Kaha 7.1, Oulainen 13.1, SoTe Kaisto ja Haapakoski tapasivat OYY:n Eklundin ja Nissisen 22.1 Haapakoski Albertinkujan tilatyöryhmän kokouksessa ja Kaisto SAMOKin järjestötyöryhmän kokouksessa Edustajiston kokous SAMOKin lähtölaukaus Paikalla Kaisto, Sipilä, Jermalainen, Moilanen, Kähkönen ja Rauma. Haapakoski harjoitusyritysseminaarissa Sipilä OYY:n kopovaliokunnan kokouksessa Kirjastopalaveri Pietiläisen kanssa Paikalla Kaisto, Sipilä ja Haapakoski Haapakoski ja Simula palaverissa tietohallintopäällikkö Koivukosken ja Malisen kanssa Hallituksen evakko Virpiniemessä Helmikuu Kv-klubin matka Jokkmokkiin 6.2. Paikalla Sipilä ja Fiolek. Moilanen tapasi OYY:n Kalevan 6.2. Kaisto järjestötyöryhmän kokouksessa Helsingissä Kaisto ja Finnilä pj-ps tapaamisessa Helsingissä. OAMK-OSAKO klo Paikalla koko hallitus ja Haapakoski, Hämeenniemi, Fiolek. Opku-miitti Oulussa. Paikalla koko hallitus ja Haapakoski. OLL vieraili OSAKO:ssa Haapakoski hanketyöryhmän kokouksessa Finnilä tapasi SAMOKin urre-vastaavan Töytäriin Alumnien neuvottelukunnan kokous Paikalla Haapakoski ja Finnilä. Kaisto ja Moilanen tapasivat OYY:n Eklundin ja Kalevan Kaisto ja Haapakoski tapasivat Lanton Haapakoski ja Sipilä tapasivat Isohannin Kaisto ja Haapakoski OYY:n vuosijuhlassa Järjestö ja taloustiimin kokous 4.2 Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta koulutus 5.2. Paikalla Kaisto, Sipilä, Kykyri, Rauma, Finnilä, Haapakoski ja Simula. Terveys ja turvallisuus ammattikorkeakoulussa hyvinvointiseminaari 3.2., Helsinki. Paikalla Kykyri ja Kähkönen.

15 Maaliskuu Kaisto ja Haapakoski tapasivat apulaiskaupunginjohtaja Hiironniemen 5.3. Hallituksen iltakoulu sääntömuutosprosessista 7.3. Paikalla Kaisto, Haapakoski, Sipilä, Mannila, Kykyri, Moilanen. Kaisto ja Haapakoski OTRO ry:n iltakoulussa 8.3. Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta -koulutus 9.3. Järjestö ja taloustiimin kokous Haapakoski ja Moilanen tapasivat Rehtori Lanton Kaisto ja Haapakoski Luva ry:n iltakoulussa Kaisto OAMK:n hallituksen kokouksessa Haapakoski ja Simula tapasivat Viestintäpäällikkö Haapalan Akavan aluetoimijoiden tapaaminen klo 18:00. Paikalla Sipilä ja Moilanen. Tiedotustiimin kokous 22.3 OSAKO:n koposeminaari OAMK-OSAKO palaveri Paikalla Haapakoski, Kaisto, Jermalainen, Finnilä ja Rauma. Edustajiston kevätkokous Haapakoski tilatyöryhmän kokouksessa Haapakoski lounaalla kollega Nissisen kanssa Järjestö ja taloustiimi Haapakoski ja Hämeenniemi ko.johtajien kokouksessa Edustajiston iltakoulu Kaisto ja Sipilä tapasivat kansanedustaja Lindénin Liikuntatiimin kokous Sipilä OYY:n kopovaliokunnan kokouksessa 31.3 Lumirieha Kaisto ja Sipilä tapasivat ko.johtaja Raija Rajalan ja ensihoidon ko.:n opiskelijoita 4.3. Kirjastopalaveri Pietiläisen kanssa 8.3. Paikalla Kaisto, Moilanen ja Sipilä. Sipilä tapasi OYY:n koposihteeri Mikkolan 10.3 SAMOKin arvioinnin aakkoset seminaari Vantaalla Paikalla Kaisto, Finnilä, Sipilä ja Peltokangas Kaisto ja Sipilä tapasivat OTE:n vpj Kalinaisen Haapakoski hankesuunnittelu työryhmän kokouksessa ja 11.3 Huhtikuu Kähkönen Päihdetyöryhmän kokouksessa OSAKO:n salibändyturnaus SAMOKin ISO III koulutus Helsingissä. Paikalla Mannila, Kaisto, Jermalainen ja Sipilä. Tuutorkoulutus Virpiniemessä. Paikalla Hämeenniemi, Finnilä, Kaisto, Kykyri ja Sipilä. Kykyri ja Kähkönen Hyvinvointihanke-kokouksessa 27.4 Sopotiimi Tiedotustiimi Edustajiston kokous Kaisto ja Haapakoski SOTE:n ko.johtajien kokouksessa 22.4 OSAKO:n valevappu 28.4 Buenoz:ssa. Kopotiimin kokous Kähkönen tapasi 29.4 OSMS:n kriisikeskuksen johtajan Sirkka Viitalan.

16 Kaisto ja Haapakoski tapasivat OSAKK:n Määtän OSAKO:n Vappubileet Kesäteatterilla Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta -koulutus 8.4. Haapakoski Kuulumisten toimitusneuvoston kokouksessa Haapakoski ja Simula tapasivat ex-ps Sormusen Kaisto ja Haapakoski tapasivat OYY:n pj:n ja ps:n Kaisto SAMOKin taloustoimikunnassa Helsingissä Haapakoski lounaalla OYY:n järjestösihteerin ja epj:n 1.4. Kaisto ja Haapakoski tapasivat Yj-Hirvosen 2.4. Kv-tiimin kokous 6.4. Kaisto SAMOKin järjestötyöryhmän kokouksessa 6.4. Helsingissä. Toukokuu Kaisto SAMOKin Pj-evakkossa OAMK:n vakuutuskoulutus opiskelijoiden vakuutuksista 6.5. AMK-päivät Espoossa Paikalla Kaisto, Kähkönen, Finnilä ja Haapakoski. Kaisto ja Haapakoski tapasivat opetusministeri Haataisen Oulussa 1.5. Moilanen Opinnäytetyön kehittäminen työryhmän kokouksessa OAMK-OSAKO palaveri Paikalla Haapakoski, Hämeenniemi, Kaisto, Sipilä ja Moilanen. OSAKO:n ja OYY:n yhteinen KuPo-tapaaminen Paikalla Kaisto, Haapakoski, Finnilä ja Moilanen. Kv-saunailta Finnilä OPED-Exo työryhmän kokouksessa Helsingissä. Kaisto ja Haapakoski tapasivat Rehtori Lanton Sipilä OYY:n kopovaliokunnassa 11.5 Kaisto ja Haapakoski SoTe:n Lämsän läksiäisissä Haapakoski pääsihteeriristeilyllä Pietarissa Edustajiston kokous Kesäkuu OU:n Peltoniemi vieraili toimistolla 4.6. Paikalla Haapakoski ja Kaisto. Haapakoski yksikönjohtajien laatu- ja t&k-päivillä Heinäkuu - Elokuu Haapakoski ja Rajaniemi Kv-koordinaattorien kokouksessa JärTa tiimi Haapakoski YJ-kokouksessa Haapakoski tapasi kirjastopäällikön sijaisen Kuisma-Kursulan Syyskuu Svenska Uttskottet Vaasassa OAMK-OSAKO yhteistyöpalaveri Paikalla Sipilä, Haapakoski, Männikkö. Haapakoski Moilasen puolesta Opinnäytetöiden kehittämistyöryhmän kokouksessa Lukuvuoden avajaisbileet Kuusisaaressa 15.9.

17 OAMK:n avajaisgaala Lukuvuoden avajaisbileet Kuusisaaressa Paikalla kutsuvieraina: Lantto, Karttunen, Anttinen, Perttunen, Koivukoski, Isohanni, Hirvonen, Saarinen ja Pikkarainen. OAMK:n avajaisgaala Akavan Oulun korkeakoulukierros Paikalla Kaisto ja Kananen. STTK:n elokuvailta Paikalla ei ollut ketään edustajiston kokouksen vuoksi. OAMK-OSAKO yhteistyöpalaveri Paikalla Kaisto, Haapakoski, Peltokangas, Sipilä, Lappalainen, Hautamäki, Mannila, Kananen ja Moilanen. Palaveri Kirjastonjohtajan Kuisma-Kursulan kanssa Paikalla Moilanen. Edustajiston kokous Study Abroad OTEK:n auditorio2, klo 17:00. Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta koulutus klo 18:00. OAMKH:n opiskelijavalintakokous Kunnallispoliittisen ohjelman lehdistöjulkaisu Kaisto, Mannila Amk-opiskelijoiden hyvinvoititutkimus 2004 julkaisutilaisuus Paikalla Kaisto, Kananen, Sipilä. SAMOK "Hyvinvointia, mutta miten?"-koulutus Kaisto, Kananen SAMOKin projektien ohjausryhmä Lokakuu SAMOKin pj-ps, Helsingissä Paikalla Kaisto ja Kananen. Kananen, Peltokangas ja Sipilä tapasivat KE:t Korhonen, Pulliainen ja Rajala Tiedotustiimi tiistaina klo 18 Kaisto SAMOKin taloustyöryhmässä 1.10 Liikuntatiimi 5.10 Kykyri tapasi kansanedustajat Töllin ja Lämsän Rajaniemi ja Hautamäki kv-koordinaatiotyöryhmän kokouksessa sopo-tiimi SAMOK V-koulutustapahtuma Porissa. Paikalla Kaisto, Haapakoski, Kananen, Sipilä ja Hautamäki. PALAPELI Porissa Porissa. Paikalla Kaisto, Haapakoski, Kananen, Sipilä ja Hautamäki. Kykyri ja Haapakoski Raahessa Markkinointituutorkoulutus Kaisto SAMOKin järjestötyöryhmässä Seinäjoella Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta klo alkaen Haapakoski ja Lappalainen tapasivat Anttisen Koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajien koulutus Haapakoski, Hautamäki ja Rajaniemi tapasivat Perttusen OPH:n diploma supplement ja uudistuva Europassi -seminaari Helsingissä Marraskuu Edustajiston ennakkovaalit Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa. Edustajistovaalipäivä Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa. KV-tiimi OAMK-OSAKO Paikalla Kaisto, Kykyri, Hautamäki, Moilanen, Pyykkö, Rauma ja Peltokangas. Tuutorpikkujoulut Kaisto ja Haapakoski Alumnien vuosikokouksessa Kaisto ja Haapakoski tapasivat Rehtori Lanton

18 Joulukuu Kaisto ja Peltokangas SAMOKin pj-expj seminaarissa Vallanvaihtokaronkka Ravintola Rossossa. Paikalla 51 aktiivia. Haapakoski OAMK:n sidosryhmäseminaarissa esittelemässä OSAKO:n toimintaa Kaisto ja Haapakoski tapasivat Anttisen 3.12 Kaisto, Peltokangas ja Haapakoski OYY:n glögeillä 14.12

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot