TOIMINTAKERTOMUS 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2004"

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin Perustamisasiakirjat allekirjoittivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun koulutusalajärjestöjen edustajat. Vuoden 2004 painopistealueiksi toimintasuunnitelmassa asetettiin erityisesti onnistua menestyksekkäästi ammattikorkeakoululakiuudistuksen tuomista haasteista. Huomio tuli kohdistaa opiskelijan oikeusturvan toteutumiseen uuden ammattikorkeakoululain myötä. Lisäksi OSAKO:n edunvalvonnan painopistealueita toimintavuoden aikana olivat koulutuspolitiikka opiskelijan oikeusturvan ja opintojen ohjauksen suunnittelun kannalta. Lisäksi julkaistiin poikkisektoriaalinen kunnallispoliittinen ohjelma yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Hyvin tärkeitä kehittämisen kohteita olivat myös OSAKO:n organisaatiomallin kehittäminen ja sen kautta jäsenpalvelujen uudelleen järjesteleminen. OSAKO toteutti toimintavuoden aikana solmimiaan ostopalvelusopimuksia ammattikorkeakoulun kanssa. Ostopalvelusopimukset solmittiin tuutortoiminnasta, kansainvälisistä asioista ja alumnitoiminnan perustamisesta. Toimintasuunnitelman mukaan OSAKO:n yhteistyötä koulutusalajärjestöjen kanssa tuli yhä tiivistää ja siinä onnistuttiin. Yhteistyö tiivistyi muun muassa tuutortoiminnassa, kansainvälisissä asioissa ja alumnitoiminnassa. Erityisiä yhteistyökumppaneita ovat myös ammattikorkeakoulun ylläpitäjä kuntayhtymä OSAKK, rehtorin toimisto sekä opetusyksiköt. Yhteistyön tiivistämistä toimintasuunnitelma edellytti muiden opiskelijakuntien, SAMOKin ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. 1.1 Hallinto Yleistä OSAKO:n asemaa edunvalvojana vahvistettiin koulutusalajärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä ja verkostoa kehittämällä, tässä hyvänä työkaluna toimi järjestö ja taloustiimi. Yhtenäisellä verkostolla parannetaan opetusyksikkökohtaisten ja koko ammattikorkeakoulua koskevien ongelmien esiintuontia sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa opiskeluaikana koulutustaan ja hyvinvointiaan koskeviin kysymyksiin. Edelleenkin koetaan, että OSAKO:n tunnettuutta on syytä lisätä opiskelijoiden, OAMK:n koulutusohjelmien johtajien, yksiköiden opintotoimistojen ja koko henkilökunnan keskuudessa. Yhteistyötä tehtiin ammattikorkeakoulun ylläpitäjän ja rehtorin toimiston sekä yksiköiden hallinnon kanssa. OSAKO toimi yhteistyössä myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa erityisesti valtakunnallisten hankkeiden ja projektien kautta. Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä toteutettiin. OSAKO pitää yhteyttä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:een, sekä muihin valtakunnallisiin opiskelija- ja nuorisojärjestöihin. Yhteistyötä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa jatkettiin kaikilla toimintasektoreilla. Toimisto OSAKO:n toimisto sijaitsee Oulussa osoitteessa Isokatu 30, 4 kerros. Toimisto on ollut avoinna maanantaista torstaihin 9-16 ja perjantaisin Lokakuussa 2003 opiskelijakunta pääsi neuvottelemaan tulevista tiloista Albertinkujalle syksystä 2004 lähtien, mutta muutto ei toteutunut. Kuntayhtymän tekemien mittausten mukaan kellaritilat ovat kärsineet kosteusvaurion ja näin ollen tiloihin ei voida perustaa toimistoa. Edustajisto OSAKO:n kevään 2004 edustajisto koostui jäsenjärjestöjen nimeämistä edustajista, kustakin järjestöstä on kaksi edustajaa edustajistossa. Edustajien äänimäärä määräytyi koulutusalajärjestön OSAKO:lle suorittamien jäsenmaksujen suhteessa, kuitenkin niin, että jokaisella koulutusalajärjestöllä oli käytössään vähintään kaksi ääntä.

2 Edustajisto kokoontui vuoden 2004 aikana kahdeksan kertaa. Edustajiston puheenjohtajisto vaihtui kaksi kertaa vuoden aikana. Vuoden 2004 edustajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Anu Simula OTRO puheenjohtaja ( ) Niko Peltokangas OTRO puheenjohtaja ( ) Janne Kalinainen OTE puheenjohtaja ( ) Niko Peltokangas OTRO varapuheenjohtaja ( ) Janne Kalinainen OTE varapuheenjohtaja ( ) Matias Rasi OSOTE varapuheenjohtaja ( ) Terhi Ylönen OTRO (1.4. lähtien) Raisa Kautto OSOTE Matias Rasi OSOTE Matti Salakka OTE Janne Kalinainen OTE Julia Heikkinen VIETTI Juho Harjula VIETTI Jyrki Mäkitalo RAMKO (1.4. lähtien) Kai Kauppi RAMKO (1.4. lähtien) Reetta Takala LUVA Pauliina Kukkola LUVA (2.9. saakka) Mari Kumpulainen LUVA (2.9. lähtien) Edustajisto tulkitsi uusia sääntöjä kokouksessaan 2.9. ja järjestäytyi siten, että jokaiselle edustajiston jäsenelle merkittiin henkilökohtainen äänimäärä. Lisäksi koulutusalajärjestöjen nimeämät henkilöt nimettiin edustajistoryhmien varajäseniksi. Useat Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat siirtyneet suoraan henkilöjäsenyyteen ja yleisiin edustajistovaaleihin. Kevään aikana valmisteltiin Järjestö- ja taloustiimissä uudet säännöt ja ohjesäännöt henkilöjäsenyyteen siirtymiseksi. Ulkopuolisena asiantuntijana sääntömuutosprosessissa toimi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan pitkäaikaisia toimijoita. Osa edustajiston kokouksista pidettiin hallituksen täydentämiseksi. Edustajiston vaalit järjestettiin Ennakkoäänestys pidettiin Vaalilautakunnan jäseninä toimivat: varsinainen Niko Peltokangas Maria Hietanen Reetta Takala Janne Kalinainen pj. Tero Ojala Juho Harjula Annu Sipilä vpj. varajäsen Helena Laak Katja Anisimaa Erikka Mannila Matti Salakka Julia Heikkinen Matti Ahola 7.12 lähtien vuoden 2005 uusi vaaleilla valittu edustajisto aloitti työskentelynsä. Hallitus OSAKO:n hallitukseen vuonna 2004 kuuluivat seuraavat henkilöt vastuualueittain: Heikki Kaisto Niko Finnilä Antti Pyykkö Annu Sipilä Milla Rauma puheenjohtaja tuutor-, ura ja rekrytointi ja varapuheenjohtaja (2.9. saakka) tuutor-, ura ja rekrytointi ja varapuheenjohtaja (2.9. lähtien) koulutuspoliittinen vastaava koulutuspoliittinen vastaava

3 Hanna Kähkönen Niko Peltokangas Hanna Kananen Erikka Mannila Juha Jermalainen Toni Hautamäki Tero Moilanen Suvi Kykyri sosiaalipoliittinen vastaava (28.9. saakka) sosiaalipoliittinen vastaava (28.9. lähtien) sosiaalipoliittinen vastaava (24.5 lähtien) tiedotusvastaava (21.1. lähtien) kansainvälisten asioiden vastaava (2.9. saakka) kansainvälisten asioiden vastaava (2.9. lähtien) kulttuurivastaava liikuntavastaava (21.1. lähtien) Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksikymmentäkaksi (22) kertaa. Vuoden 2004 aikana jatkettiin edelleen hallituksen kokousta edeltävien iltakoulujen käyttöä toiminnan kehittymisen ja päätösten vaativuuden vuoksi. Iltakoulut koettiin varsin tehokkaaksi ja hyväksi tavaksi lisätä mielipiteiden vaihtoa sekä käsiteltävien asioiden syvällistä käsittelemistä. Toimintavuonna hallituksen jäsenet vaihtuivat sosiaalipoliittisella ja kv-sektorilla, tämä osaltaan vaikeutti näiden toimintasektorien täysivaltaista toimimista. Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettiin toiminnastaan kuukausipalkkiota. Vuoden aikana toimintaa kehitettiin määrätietoisesti. Erityisen tärkeäksi koettiin myös uusien hallituksen jäsenten kouluttaminen ja perinteensiirto. Tulevaisuudessa tuleekin kehittää tätä toimintaa laajemmaksi sekä syvällisemmäksi tapahtumaksi. Tärkeää on kehittää laaja-alaista tiedonsiirtämistä toimijalta toiselle myös tilanteessa, jossa toimijat eivät enää tapaa toisiaan kasvotusten. Perinteensiirtoa ja tiedonsiirtoa varten toimintavuoden aikana otettiin hallituksen ja työntekijöiden sisäiseen käyttöön toimistolla yhteinen levytila, josta löytyy kaikkien sektorien tietoa sekä yleiseen hallintoon liittyvää materiaalia. Työntekijät Toimintavuoden aikana OSAKO:ssa työskenteli pääsihteeri Marjaana Haapakoski. Tuutortoiminta jatkui ostopalvelusopimuksena ja kevään tehtävää hoiti Heli Hämeenniemi, tuutorsihteeri oli osan vuoden puolipäiväinen ja osan kokoaikainen. Kesällä tehtävään valittiin Lotta Männikkö, mutta hänen otettuaan viran vastaan muualta valittiin toimeen Sanna Lappalainen. Alumnitoimintaa käynnistämään palkattiin helmikuun alusta lähtien Anu Simula. Kv-toimihenkilönä alkuvuoden toimi Maja Fiolek ja syksyn Reetta Rajaniemi. Läpi vuoden Osakolainen-lehden palveluksessa oli projektityöntekijöinä kevään päätoimittaja Jouni Pilto ja syksyn Saija Pääkkö, taittajana toimi koko vuoden Tommi Mäkilä. Lisäksi ilmoitusmyyjänä toimi Maarit Kalamies. 1.2 Jäsenet OSAKO:n jäsenistön muodostivat kevään 2004 ajan Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden muodostamat koulutusalajärjestöt. OSAKO:n jäseniä olivat keväällä 2004 alussa seuraavat koulutusalajärjestöt: Oulun Konservatorion oppilasyhdistys ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja Terveysalan yksikön opiskelijat OSOTE ry Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön opiskelijat ry Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijat ry (Vietti) Oulun Tradenomiopiskelijat - OTRO ry Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry Edustajiston ylimääräisessä kokouksessaan vahvisti OSAKO:lle henkilöjäsenyyteen edellyttävät säännöt. Syksystä 2004 jäsenet olivat suoria henkilöjäseniä OSAKO:on. Lisäksi uusien sääntöjen puitteissa vanhoille yhdistysjäsenille annettiin mahdollisuus liittyä jäsenmaksua maksamattomaksi kannatusjäseniksi. Koulutusalajärjestöille luotiin koulutusalajärjestöohjesääntö, joka antaa mahdollisuuden hakea toimintamaksua opiskelijakunnalta toimintaansa perusteina jäsenmäärä per koulutusyksikkö. Opiskelijalla oli mahdollisuus ostaa jäsenyys/lukuvuositarra opiskelijakorttiinsa OSAKO:n toimistolta tai yksiköiden toimistosta tai myymälästä. Oulaisissa vastaavaa tehtävää hoiti osaston kirjasto. Syksyn aikana yleisesti jäsenprosentti laski hieman uuden jäsenjärjestelyn vuoksi ja siksi, että käteisellä jäsenmaksun

4 maksaminen lopetettiin. Kaikki jäsenmaksut ohjattiin maksettavaksi suoraan OSAKO:n jäsenmaksutilille. Koulutusalajärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä ja SAMOKille tilitetty jäsenmäärä oli kevään laskentapäivänä 3519 ja syksyllä henkilöjäsenmäärä oli Jäsenmäärällä mitattuna OSAKO on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Jäsenprosentti keväällä oli 58,4%, ja syksyllä oli 48,4%. Jäsenprosentti on laskettu läsnäolevien opiskelijoiden, nuorten ja aikuisten, laskentapäivien (20.1 ja 20.9) mukaan. Toimintavuoden alussa opiskelijakunta totesi sääntöjensä olen epäsuhdassa toiminnan lainmukaisuuden kanssa, siksi edustajisto kokouksessaan nimesi kunniajäsenikseen seuraavat henkilöt: Heikki Kaisto, Niko Finnilä, Annu Sipilä, Milla Rauma, Janne Kalinainen, Hanna Kähkönen, Juha Jermalainen, Tero Moilanen, Suvi Kykyri ja Erikka Mannila. 1.3 Talous OSAKO:n tilinpäätöksen tulot toimintavuoden 2004 aikana koostuivat pääasiassa ammattikorkeakoulun yleisavustuksesta ja kolmesta ostopalvelusopimuksesta, jäsenmaksutuloista, tapahtumista ja yhteistyösopimuksista. OSAKO sai toimintavuonna 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoululta toiminta-avustusta yhteensä euroa. Tuutortoiminnan ostopalvelusopimus oli euroa, kansainvälisen toiminnan euroa ja alumnitoiminnan käynnistämisen ostopalvelusopimus euroa. Jäsenmaksutuloja OSAKO sai lähes ,22 euroa, joista ,80 euroa tilitettiin edelleen SAMOK:lle ja ,70 euroa koulutusalajärjestöille toimintamaksuina. Tuloja on saatu myös järjestetyistä tapahtumista ja Osakolainen-lehden ja opiskelijakalenterin ilmoitusmyynnistä. OSAKO:n tilinpäätöksen suurimmat menoerät ovat henkilökunnan palkkakustannukset, luottamushenkilöiden korvausten kustannukset ja hallinnon yleiskustannukset. Kirjanpidosta vastasi kirjanpitäjä Vuokko Pesälä / Oulun Etä-Apu Tmi. Kuva: Diagrammi opiskelijakunnan tulokehitys vuosilta Ostopalvelusopimukset Ilmoitustuotot OAMK:n yleisavustus Jäsenmaksu tuotot (netto) ta Edustukset OSAKO on ollut toimintavuoden 2004 ajan edustettuina seuraavissa työryhmissä ja toimielimissä: Oulun seudun ammattikorkeakoulun lautakunta (hallitus): Heikki Kaisto, varaedustajana Niko Finnilä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta: Juho Harjula ja varaedustajana Mika Kananen. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta: Niko Finnilä, Annu Sipilä ja Mari Wuolio ja heidän varajäseninään Hanna Kähkönen (kevät), Hanna Kananen (syksy), Jarno Moisala ja Henri Vuorinen.

5 Oulun seudun ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen koordinaatiotyöryhmä: kevät: Juha Jermalainen ja Maja Fiolek, syksy: Toni Hautamäki ja Reetta Rajaniemi. Ammattikorkean kuulumisia lehden toimituskunta: Marjaana Haapakoski OAMK:n opintojen edistymisen (OPED-Exo) kehittämistyöryhmä: Heli Hämeenniemi ja syksy Sanna Lappalainen Vertaistuutoroinnin työrengas (Oped-exon projektissa), syksy: Sanna Lappalainen OAMK:n alumnien neuvottelukunta, kevät: Marjaana Haapakoski OAMK:n Alumnit ry:n hallitus: Antti Pyykkö Pohjois-Pohjanmaan Liiton nuorisofoorumi: Mika Kananen Yksikönjohtajien kokoukset: Marjaana Haapakoski Albertinkujan tilojen suunnittelutyöryhmä, kevät: Marjaana Haapakoski Koulutusohjelmajohtajien kokoukset: kutsuttuna tuutorsihteeri, hallituksen puheenjohtaja ja/tai pääsihteeri Opintojenohjauksen prosessityöryhmä: Annu Sipilä Opinnäytetyön kehittäminen projektiryhmä: Tero Moilanen OSAKK:n päihdetyön strategiatyöryhmä: Hanna Kähkönen 29 koulutusohjelman tiimien opiskelijaedustajat Lisäksi OSAKO:n edustus oli lukuisissa SAMOKin työryhmissä ja jaostoissa. Taloustoimikunta: Heikki Kaisto Järjestötyöryhmä: Heikki Kaisto Yhteiskuntatieteiden, hallinnon ja liiketalouden alan jaosto: Niko Peltokangas Luonnonvara- ja ympäristöalan jaosto, kevät: Pauliina Kukkola Tekniikan ja liikenteen alan jaosto: Tanja Huovinen Projektien ohjausryhmä: Annu Sipilä Strategian seurantatyöryhmä: Niko Finnilä Svenska Utskottet: Annu Sipilä 2. KOULUTUSPOLITIIKKA 2.1 Yleistä Kopotiimi kokoontui 8 kertaa toimintavuoden aikana. Tiimiin osanotto oli vaihtelevaa. Tiimeissä käytiin läpi ajankohtaisia paikallisia ja valtakunnallisia koulutuspoliittisia asioita. Koulutuspoliittinen sektori kävi erilaisissa muun muassa SAMOK:in järjestämissä koulutustilaisuuksissa sekä seminaareissa. SAMOKin koulutusalajaostoissa oli edelleen runsas osanotto OSAKOsta. Jaostoissa toimi kolme opiskelijakunnan esittämää edustajaa. Vuosi alkoi tutkintosäännön ja arviointisäännön uudistuksella. Myös OSAKK:in luonnonvara-alan koulutuksen keskittämissuunnitelmat ja niiden tiimoilta yhteyden pitäminen Oulun kaupungin päättäjiin työllisti sektoria alkuvuodesta. Suunnitelmat LUVA yksikön siirtämisestä pantiin jäihin Oulun kaupunginhallituksen toimesta. Syksyllä toteutettiin yhteistyössä OYY:n kanssa kunnallispoliittinen ohjelma, joka oli OSAKO:n historian ensimmäinen. Kunnallisvaaleihin liittyen koulutuspoliittinen sektori oli yhteydessä ehdokkaisiin ja pyrki saamaan mielipiteensä esiin. Yleisesti koulutuspolitiikasta on tiedotettu ja koulutettu eri tahoja, kuten koulutusalajärjestöille. Maaliskuussa järjestettiin myös erillinen koulutuspoliittinen seminaari, jossa tiedotettiin ECTS-pisteytyksestä. 2.2 Ammattikorkeakoululaki ja asetus Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan elokuussa Laissa otettiin huomioon opiskelijoiden osuus ammattikorkeakoulun hallinnossa. Sekä opiskelijoiden että opiskelijakunnan kannalta tämä asia oli opiskelijakuntapykälä-pettymyksestä huolimatta merkittävä uudistus. Keväällä lain uudistus näkyi

6 koulutuspoliittisen sektorin toiminnassa, päättäviin tahoihin, kuten kuntayhtymään ja rehtoriin oltiin tiiviisti yhteydessä esimerkiksi johtosäännön uudistamisen johdosta. 2.3 Koulutuksen laatu ja sen kehittäminen OAMK on hankkinut käyttöönsä sähköisessä muodossa käytettävän ZEF-palautejärjestelmän. Palautejärjestelmät ovat erinomainen keino kehittää ja ajanmukaistaa opintojen sisältöä ja opetusta. Sen vuoksi on tärkeää pyrkiä laajempaan opiskelijatietoisuuteen palautejärjestelmistä. ZEF-palautejärjestelmästä on puhuttu OAMK-OSAKO -kokouksissa, mutta palautejärjestelmä on lisenssien vuoksi vasta muutamalla opetusyksiköllä käytössä. Koulutuspoliittinen sektori on ollut aktiivisesti mukana OAMK:n laadunvarmistusjärjestelmien kehittämisessä. Laadunvarmistukseen liittyvien prosessitiimien kokouksissa on samalla käsitelty ECTS-työhön liittyviä asiakokonaisuuksia. Myös SAMOK:in paketti Bolognese tietopakettia jaettiin koulutusalajärjestöille. Koulutuspoliittinen sektori hoiti koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustuksen organisoinnin. Menestys oli vaihtelevaa, esimerkiksi Kaupan ja hallinnon yksikön opiskelijat olivat aktiivisesti kiinnostuneita. Vuoden aikana työskenneltiin myös opinnäytetöiden kehittämisen projektityöryhmässä, jonka tehtävänä oli opinnäytetöiden laadullinen kehittäminen. Työ opinnäytetöiden kehittämisessä jatkuu myös vuonna Tiedotus, koulutus ja yhteistyö Vuonna 2004 koulutuspolitiikan tärkeitä tiedotuskanavia ovat olleet kopo-tiimi, sähköinen tiedottaminen sekä kirjoitukset Osakolainen-lehdessä. Tiedottamisessa ja kouluttamisessa on tärkeänä työvälineenä olleet SAMOK:in ja ARENE:n koulutustilaisuudet, seminaarit ja materiaali, missä on saatu tärkeää ja ajankohtaista informaatiota, jota on välitetty eteenpäin koulutusalajärjestöille. Koulutuspoliittinen sektori teki paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. OAMK-OSAKO - yhteistyökokouksiin osallistuttiin aktiivisesti. Samoin OAMK:n kirjaston kanssa jatkettiin hyväksi havaittuja kirjastotapaamisia. Koposektori teki yhteistyötä myös OYY:n kanssa osallistumalla ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksiin. 2.5 Koulutusalakohtainen toiminta Koulutusohjelma-toimintamahdollisuuksia ryhdyttiin selvittämään aloittaen muitten opiskelijakuntien käytäntöjen tutkimisella ja mahdollisuuksilla benchmarkkaukseen. Käytännössä on todettu, että koalatoiminta tulee olla ennen kaikkea yhteistyötä opiskelijakunnan koulutuspoliittisen vastaavan ja koulutusalajärjestön koulutuspoliittisen vastaavan välillä. 3. SOSIAALIPOLITIIKKA 3.1 Yleistä Sosiaalipoliittisen toiminnan painopisteenä oli tiedottaminen ja yhdessä liikuntasektorin kanssa toteutettu 365 Hyvinvointipäivää -hanke. Lisäksi huomiota kiinnitettiin esimerkiksi tasa-arvoon, mielenterveyspalveluihin sekä opiskelijaravintoloihin. 3.2 Hyvinvointihanke 365 Hyvinvointipäivää -hankkeeseen liittyen Osakolainen 6/2004 julkaistiin hyvinvointi-teemalla. Kaupan ja hallinnon yksikössä sekä Raahen tekniikan ja talouden yksikössä järjestettiin marraskuussa Hyvinvointipäivät, joiden teemana oli liikunta ja hyvinvointi. Liikuntasektori aloitti myös opiskelijoille avoimet maraton-harjoitukset. 3.3 Tiedotus

7 Tiedottamiseen käytettiin Osakolaisen lisäksi sähköpostitiedotteita, joita välitettiin koulutusalajärjestöjen sosiaalipoliittisille vastaaville. Heille laadittiin marraskuussa myös muistio koulutusalajärjestön sosiaalipoliittisen toiminnan keinoista ja tarkoituksesta. Internet-sivujen sosiaalipolitiikka-osio uudistettiin joulukuussa. OSAKO:lla oli edustaja OAMK:n Hyvinvointipalvelut -sivuston kokoamista suunnittelevassa työryhmässä. Sivusto kattaa hyvin terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. 3.4 Vaikuttamistyö Ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelman tilaa selvitettiin kevään aikana. OAMK:ssa käytetään kuntayhtymän tasa-arvosuunnitelmaa, joka ei sisällä opiskelijoiden tasa-arvoasioita. Keväällä selvitettiin myös niin sanottujen erityisopiskelijoiden tilannetta yksiköissä eikä suuria epäkohtia havaittu. Oulun seudun Mielenterveysseuran Kriisikeskus-projektin kehittymistä tarkkailtiin. Projekti käynnistyi toukokuussa, mutta syksyn aikana ei muodostunut suunniteltua yhteistyötä OSAKO:n ja Kriisikeskuksen välille. Kuntayhtymän ja Amica-ravintoloiden välisestä sopimuksesta oltiin yhteydessä kumpaankin osapuoleen. Sopimus sisältää Oulussa sijaitsevien ravintoloiden osalta jälkiruokakahvin, joka tarjoillaan opiskelijoille lounaan yhteydessä ja vaikuttaa näin ollen ainakin Kaupan ja hallinnon yksikön koulutusalajärjestön kahvilatoimintaan. Asiasta ollaan yhteydessä kumpaankin osapuoleen vielä vuoden 2005 aikana. 3.5 Sopo-tiimi Sopo-tiimi kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Edustusta oli suurimmasta osasta koulutusalajärjestöjä ja kokouskutsut ja -muistiot toimitettiin koulutusalajärjestöjen lisäksi O Diakon Oulun paikallisyhdistyksen sopovastaavalle. Tiimissä keskusteltiin paljon edellä mainituista sosiaalipoliittisen sektorin aiheista ja ideoita kerättiin esimerkiksi Hyvinvointipäivien järjestämiseen. 4. JÄRJESTÖPOLITIIKKA 4.1 Yleistä Järjestöpolitiikan kentällä oli toimintavuoden aikana useita merkittäviä teemoja. Opiskelijakuntakenttä on käynyt ilmeisen eheytymiskauden aikaisemman vuoden epäselvyyksien jälkeen. Ammattikorkeakoululain opiskelijakuntapykälä on työllistänyt toimijoita valtakunnallisesti myös tänä vuonna, mutta aiheeseen ei olla saatu lopputulosta. Automaatiojäsenyys ei kuitenkaan tule toteutumaan. OSAKO:n sisäisesti ehdottomasti merkittävimpiä olivat omien hallinnollisten rakenteiden osalta tehdyt kehitysaskeleet. Paikalliselle työskentelylle omat haasteensa loi myös kunnallisvaalien sijoittuminen kuluneen vuoden marraskuulle. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ja pohjoisten opiskelijakuntien kesken. OSAKO:n ja koulutusalajärjestöjen välillä on vallinnut hyvä keskustelu toiminnan perusarvoista ja toimintatavoista. OSAKO on säilyttänyt roolinsa SAMOKin aktiivisena jäsenenä ja toimijamme ovat toimineet laajasti SAMOKin työryhmissä. 4.2 Henkilöjäsenyys Vuoden 2002 kiivaiden keskustelujen jälkeen ei aiheen piirissä oltu otettu merkittäviä askelia. Varovaiset tunnustelut organisaatiorakenteen kehittämiseksi aloitettiin heti kevään ensimmäisissä Järjestö ja taloustiimin tapaamisissa. Tiimin aloitteesta aloitettiin laaja selvitystyö henkilöjäsenyyden vaikutuksista toimintaan. Aiheesta pyrittiin tiedottamaan myös jäsenyhdistyksien hallituksia ja useita koulutusalajärjestöjä tavattiin myös aiheen tiimoilta. Ennakkoselvitysten pohjalta avattiin keskustelu ja valmistelutyö toiminnan uudelleen organisoinnista. Jäsenrakenteen osalta päädyttiin niin sanottuun kaksoisjäsenyysmalliin, jossa opiskelija pyritään rekrytoimaan jäseneksi sekä opiskelijakuntaan että yksikkönsä koulutusalajärjestöön. Aikaisemmasta eroten on opiskelija myös opiskelijakunnan henkilöjäsen. Koulutusalajärjestöt eivät enää ole opiskelijakunnan äänivaltaisia jäseniä.

8 Jäsenmaksujen taloudenhoidon osalta pyrittiin vähentämään edestakaista tililiikennettä ja käteiskassoja. Jäsentilitysten osalta luotiin järjestelmä, jossa opiskelijakunta palauttaa toimintamaksuna koulutusalajärjestölle osuuden opiskelijan suorittamasta jäsenmaksusta. Edustajiston roolia opiskelijakunnan ylimpänä päättävänä elimenä vahvistettiin merkittävästi. Samalla luotiin vaalikäytäntö, jolla opiskelijakunnan äänioikeutetut henkilöjäsenet valitsevat edustajiston keskuudestaan. Koulutusalajärjestöjen asema keskustelutti laajasti valmistelujen kaikissa vaiheissa. Yleisenä käsityksenä oli kuitenkin, että koulutusalajärjestöjen roolin muuttuminen opiskelijakunnassa ei vaaranna niiden toiminnan tulevaisuutta. Koulutusalajärjestöjen asema opiskelijakunnan merkittävinä yhteistyötahoina on laajasti tunnustettu myös uudessa organisaatiorakenteessa. Päätökset sääntömuutoksista tehtiin edustajistossa ilman suuria muutoksia valmisteltuun pohjaan. Säännöt astuivat voimaan ja loppuvuosi toimittiin niitä soveltaen. 4.3 Edustajistovaalit Ensimmäiset edustajistovaalit vaativat paljon työtä. Itse sääntöjen ja vaalijärjestyksen valmistelu oli järjestöja taloustiimin vastuulla. Suurin työnsarka vaalilautakunnalla oli sääntöjen ja vaalijärjestyksen konkretisoiminen reaaliaikatauluksi ja ohjeiksi, joiden mukaan toimia. Edustajistovaalien tarvikkeet piti hankkia, päättää menettelytavoista ja kouluttaa vaaleihin osallistuvat henkilöt. Vaalit onnistuivat verrattain hyvin, äänestysprosentti ylitti 25 ja ehdokkaita oli reilusti yli kaksi kertaa paikkamäärän. Oli selvästi havaittavissa vaalimenestyksen ja vaalien jälkeisen aktiivisuuden korrelointi vaaleja edeltävän toiminnan eli vaaleista tiedottamisen ja ehdokkaiden värväämisen kanssa. Tulosta olisi parantanut kaikkien koulutusalajärjestöjen aktiivisempi toiminta vaalien suhteen ja kaikkien vaalilautakuntaan ja vaalitoimitsijoihin nimettyjen henkilöiden osallistuminen toimintaan asiaankuuluvalla vakavuudella. Nyt ohjauksen lisäksi myös perustyö jäi pääosin puheenjohtajiston ja muutaman muun aktiivisen henkilön vastuulle. Tulevaisuuden kehityskohteiksi jäivät nyt vaalijärjestyksen päivittäminen, sekä tiedotustoiminnan parantaminen. Perustyö, hankinnat, suunnitelmat ja ohjeistus on hyvin toteutettu. OSAKO:n tulevaisuus demokraattisena opiskelijaa edustavana elimenä näyttää hyvältä. 4.4 Opiskelijaedustajat OAMK:n hallinnossa Oulun seudun ammattikorkeakoulun hallitus muodostettiin viimeinkin ammattikorkeakoululain mukaiseksi. Opiskelijakunnan johdolla koulutusalajärjestöt neuvottelivat kaikki alat mahdollisuuksien mukaan huomioon ottavan kokonaisesityksen opiskelijaedustajista. Kaikille opiskelijoille avoimessa valintakokouksessa neuvotellun kokonaisesityksen mukaiset edustajat valittiin yksimielisesti. 4.5 Kunnallispoliittinen ohjelma Kunnallisvaalit ovat ammattikorkeakouluopiskelijoille merkittävät vaalit. Useat meille tärkeät teemat ovat kunnallisten päätöksentekijöiden käsissä. Terveydenhuolto ei ole näistä kaikkein merkityksettömin. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä valmisteltiin ja toteutettiin Oulun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittinen ohjelma, johon kerättiin laajasti opiskelijoita koskevia kunnallispoliittisia teemoja. Sosiaalipoliittisina teemoina ammattikorkeakouluopiskelijoille poikkeuksellisen merkityksellisinä nostettakoon esille asuminen, julkinen liikenne ja terveydenhuolto. Kunnallispoliittinen ohjelma sai kiitettävästi huomiota tiedotusvälineistä ja poiki useita yhteydenottoja kunnallisvaaliehdokkailta. Ohjelma luo hyvän pohjan opiskelijakunnan kunnallisen vaikuttamistyön kehittämiselle tällä vaalikaudella.

9 5. TIEDOTUSTOIMINTA 5.1 Yleistä Vuoden pääpaino oli sisäisen tiedotuksen kehittämisessä. OSAKO lisäsi tiedotusta ammattikorkeakoulun hallinnolle ja ylläpitäjälle sekä yksiköille ja koulutusalajärjestöille sekä Oululaisille tiedotusvälineille. Opiskelijakunnan tunnettuutta lisätään näkymällä tiedotusvälineissä sekä suuntaamalla tiedotusta muille sidosryhmille. 5.2 Osakolainen-lehti Toimintavuoden aikana julkaistiin Osakolainen-lehteä kuusi kertaa, kolme keväällä ja kolme syksyllä. Vuoden toinen numero oli niin sanottu abipainos eli 5000 kpl, ja sitä jaettiin Oulun alueella toisen asteen oppilaitoksiin. Vastuu lehden sisällöstä oli palkatulla päätoimittajalla. Hänellä on annetun talousarvion puitteissa mahdollisuus maksaa myös lehden taittajalle, valokuvaajalle ja avustajille palkkioita. Jokaiselle lehden numerolle valitaan erillinen teema, jonka puitteessa lehteä toimitetaan. Valitut teemat helpottavat lehden toimittamista sekä ilmoitusmyyntiä. Lehden kiinnostavan kohderyhmän ja tasokkaan sisällön uskotaan houkuttelevan lehden mainostajiksi useita yhteistyökumppaneita. Ilmoitusmyyntiä teki palkkiollinen ilmoitusmyyjä. Ilmoitusmyynnillä katettiin vuoden aikana lehden, uuden opiskelijan oppaan ja kalenterin painoskustannukset. Vuoden lopulla ilmoitusmyynti ulkoistettiin RC Kustannus Oy:lle. 5.3 Julkaisut OSAKO tiedottaa toiminnastaan OAMK:n julkaisemassa Ammattikorkean kuulumisia lehdessä omalla opiskelijakunta tiedottaa -palstalla. Lehdessä kerrotaan OSAKO:n järjestöpoliittisista sekä edunvalvonnallisista asioista. Pääsihteeri edusti opiskelijakuntaa lehden toimituksessa. Uusien opiskelijoiden opas toteutettiin ja opasta tullaan kehittämään edelleen vuoden 2004 palautteen pohjalta. Kalenteri toteutetaan yhteistyössä SAMOK ry:n kanssa. 5.4 Sähköposti ja WWW-sivut Tiedotussektori pyrki tarjoamaan muille toimintasektoreille tarvittavia tiedotuskanavia erityisesti verkkotoimintojen osalta. Sivujen avulla pyrittiin edelleen mahdollisimman avoimeen tiedottamiseen ulkopuolisille. Vuoden aikana luotiin pohjat www-sivujen päivittämiseen toimihenkilöiden omin käsin ilman erillisen webmasterin palkkaamista seuraavana vuonna. 5.5 Yhteistyö tietohallinnon kanssa Yhteistyötä tietohallinnon kanssa tehtiin toimintavuoden aikana. Siitä esimerkkejä muun muassa jäsenrekisterin kehitystyö. OSAKO pyrkii omalta osaltaan kehittämään tietohallinnon alaisia projekteja opiskelijoiden tarpeiden suuntaan. 5.6 Sisäinen tiedotus Koulutusalajärjestöille tiedotettiin ajankohtaisista asioista joka toinen viikko ilmestyvällä Puolikuu-tiedotteella. Muuten sisäinen tiedotus keskitetään OSAKO:n www-sivujen intraan ja sähköpostitiedottamiseen. 6 TUUTOR-, URA- JA REKRYTOINTITOIMINTA 6.1 Yleistä Toimintavuonna hallituksessa toimi tuutor-, ura- ja rekrytointivastaava ja tuutorsihteeri. Toimintakaudella tuutortoiminnan kehittäminen oli jälleen tärkeä osa-alue ja uusia asioita saatiinkin sisällytettyä toimintaan. Tavoitteena tuutortoiminnassa oli toiminnan yhdenmukaistaminen kaikissa eri yksiköissä tuutoreiden tasavertaisuuden parantamiseksi, tuutortoiminnan käyntiin saaminen kaikissa yksiköissä, tuutortoiminnan vetovoimaisuuden parantaminen ja tuutoreiden palkitsemisen kehittäminen sekä aikuisopiskelijoiden ja siirtoopiskelijoiden tuutoroinnin kehittäminen.

10 6.2 Tuutortoiminta Tuutortoimintaa tehtiin aktiivisesti yhteistyössä koulutusalajärjestöjen tuutorvastaavien kanssa. Tuutortiimi kokoontui säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Tuutorsihteeri osallistui OAMK:n OPED -työryhmän kokouksiin osallistuen näin opintojen ohjauksen kehittämistyöhön. Lisäksi tuutorsihteeri osallistui Oped-Exo projektin vertaistuutorointityörenkaaseen. Työrengas tapasi kuusi kertaa vuoden aikana. Aiheina olivat laadukas vertaisohjaus, vertaisohjauksen monet muodot, kokemustuutorointi sekä vertaisohjauksen minimikriteeristö. Tämän lisäksi syksyllä 2003 aloitettu opinto-ohjaajien ja tuutortiimin yhteispalaveri otettiin vuonna 2004 jatkuvaksi käytännöksi. Yhteispalaveri on sovittu pidettäväksi kerran lukukaudessa. Vuoden päätapahtumia tuutorsektorilla olivat tuutorkoulutukset. Tuutoreiden peruskoulutus järjestettiin viikonloppukoulutuksena Haukiputaalla Virpiniemessä ja kaksiosaisena iltakoulutuksena ja Uusia tuutoreita koulutettiin lähes sata. Tuutoreiden määrä oli siis syksyllä 2004 suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Viikonloppukoulutus koostui luennoista sekä käytännön tilanteiden harjoittelusta. Tulevat tuutorit saivat myös esiintymiskoulutusta. Iltakoulutukset olivat tiivistetty paketti viikonloppukoulutuksen ohjelmasta. Molemmat koulutuksen olivat hyvin pidettyjä. Kouluttajina koulutuksissa oli niin OAMK:n opiskelijoita kuin henkilökuntaakin sekä ulkopuolisia kouluttajia. Kv-tuutorkoulutus järjestettiin puolestaan osallistujia oli hiukan yli kymmenen. Kv-tuutorkoulutuksen ajankohta nähtiin huonona ja ensi vuodelle koulutus onkin siirretty pidettäväksi keväällä. Markkinointituutorkoulutus järjestettiin Osallistujamäärä oli hyvin vähäinen. Markkinointituutorin työkuvan selkiinnyttämistä ja työskentelytapojen kehittämistä kaivattiin kovasti ja tätä lähdetään toteuttamaan ensi vuoden koulutusta ajatellen. Näissä koulutuksissa käytettiin OSAKO:n ja OAMK:n omia resursseja ja kouluttajia. Vuoden aikana pyrittiin myös nostamaan tuutortoiminnan profiilia ja tekemään tuutortoimintaa tunnetuksi. Tuutortoimintaa ja -koulutuksia on tuotu esiin Osakolainen ja Ammattikorkeakoulun Kuulumisia -lehdissä. Tuutortoiminnan omaa logoa käytetään tuutortoimintaan liittyvässä materiaalissa. Lisäksi käytössä yhä edelleen on yhtenäiset tuutor t-paidat, joissa on edessä tuutorlogo. Tuutoreiden rekrytointiin painatettiin erityisiä tuutortoiminnan julisteita. Lisäksi pyrittiin toiminnan yhtenäistämiseen eri yksiköissä. Tavoite saavutettiinkin, sillä ensimmäistä kertaa kaikkiin yksiköihin päästiin tekemään tuutortoiminnan toimintasuunnitelmat sekä tuutortoiminnan tapahtumakalenterit, osaan toimintavuoden lopussa ja osaan ne tehdään vuoden 2005 alussa. Näin kaikissa yksiköissä päästiin tekemään yhteisiä linjauksia ja yhteisten tapaamisten aikataulutusta, mutta myös yksikkökohtaisia erityispiirteitä päästiin suunnittelemaan ja huomioimaan. Toimintasuunnitelman kautta päästiin suunnittelemaan tuutortoimintaa myös yksiköissä, joissa toiminta on ollut vähäistä. Suunnitelmaan kirjattiin esimerkiksi suunnitelmat tuutoreiden rekrytointia ja palkitsemista varten. Toimintasuunnitelmissa pohdittiin myös aikuisopiskelijoiden ja siirto-opiskelijoiden tuutorointia ja sovittiin, miten jatkoselvitykset näiden ryhmien osalta jatkuvat vuonna Tuutoreiden palkitseminen on ollut vuonna 2004 edelleen ajankohtainen asia. Opintopistekorvauksen lisäksi on kaivattu myös muunlaisia palkitsemiskeinoja. Hyväksi keinoksi niin tuutoreiden palkitsemiseen kuin myös sitouttamiseen on nähty tuutoreiden kesken järjestettävät yhteiset tapahtumat, joita yksiköt voisivat tukea. Myös tuutoreiden yhteiset pikkujoulut on otettu käytännöksi tuutoreiden palkitsemisessa. 6.3 Ura- ja rekrytointitoiminta Ura- ja rekrytointivastaava nimettiin keväällä SAMOK:in edustajaksi opintojen edistämisen Oped-Exoprojektin työelämäläheisyyden vahvistamisen työrenkaaseen. Rengas kokoontui kevään aikana kaksi kertaa. Ura- ja rekrytointivastaava keskittyi kevään aikana työelämäyhteistyön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja erityisesti yrittäjyyskoulutuksen tuomiin mahdollisuuksiin koulutuksen kehittämisessä. Urre-vastaava toimii opiskelijakunnan edustajana alumniyhdistyksen hallituksessa. 6.4 Alumnitoiminta ja ostopalvelusopimus Alumnitoimintaa toteuttamaan palkattiin alumnitoimihenkilö helmikuun alussa osa-aikaiseen työsuhteeseen. Alumnitoiminnalle perustettiin itsenäinen yhdistys Hallitus on nimennyt työryhmiä tarvittaessa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Niitä on ollut tänä vuonna alumni-illan suunnittelutyöryhmä, strategia- ja tiedotustyöryhmä ja yrittäjyystyöryhmä.

11 Alumnitoiminnalla on alakohtaiset alumnityöryhmät sosiaali- ja terveysalalla, kaupan ja hallinnon alalla, tekniikan alalla ja luonnonvara-alalla. Alumnitoimihenkilö on osallistunut alakohtaisten alumnityöryhmien palavereihin, joissa yhdessä yksikön ja alan alumnien kanssa on suunniteltu ja toteutettu mm. työelämäpäiviä ja suunniteltu toimintamalleja alumnien osallistumisesta opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseen. Alumni-iltoja järjestettiin vuoden aikana kaksi. Lisäksi alumnit järjestivät yhteistyössä Oulun Yrittäjien, Oulun Nuorkauppakamarin, Oulun Insinöörien, OAMK:n ja OSAKO:n kanssa Ideasta yritykseksi tunnista liiketoimintamahdollisuus seminaarin Alumneja oli kertomassa oman työllistymistarinansa Kuntatyö hyvä työ tapahtumassa, joita järjestettiin vuoden aikana kolme. Alakohtaisia tapahtumia on ollut; sosiaali- ja terveysalalla ja luonnonvara-alalla työelämäpäivä, tekniikan alumnien vierailu tekniikan yksikköön Lisäksi Alumnit ovat käyneet puhumassa kaupan ja hallinnon työharjoitteluinfossa ja valintamessuilla. Alumnitoiminnan internet-sivuja ja alumnirekisteriä on päivitetty koko ajan. Jäsentiedote alumneille on lähetetty kerran kuukaudessa. Alumneille on lähetetty Ammattikorkean kuulumiset lehti kotiin. Alumniesite on lähetetty niille valmistuneille, jotka ovat tutkintotodistuksessaan ilmaisseet kiinnostuksensa alumnitoimintaa kohtaan. Alumneille lähetettiin alakohtaisesti markkinointikirje yhdistykseen liittymistä varten. Alumnitoiminnasta on kirjoitettu Ammattikorkean kuulumiset lehteen, Osakolainen-lehteen, Tradenomi news lehteen, OSAKO:n kalenteriin, Uuden opiskelija oppaaseen ja tuutorin työkalupakkiin. Alumniyhdistyksen perustamisesta oli kirjoitettu myös Kalevassa ja Forum 24 lehdessä. Ammattikorkeakoulun henkilöstöä on tiedotettu ammattikorkeakoulun eri työryhmien kokouksissa muun muassa OPED-työryhmässä, koulutusohjelmajohtajien kokouksessa, kulttuurialan henkilöstöpalaverissa, kaupan ja hallinnon henkilöstöpäivillä ja sosiaali- ja terveysalan työnantajapäivillä. Alumniyhdistys teki vuoden aikana esityksen, jossa esitettiin että yksiköiden ohjausryhmiin varataan yksi paikka samalta alalta valmistuneelle työelämän edustajalle. Alumnitarinoita on tullut lisää 10 kappaletta. Alakohtaista alumnitoimintaa on mallinnettu toiminnan kehittämiseksi ja levittämiseksi kaikkiin yksiköihin sekä alumnitoiminnalle on tehty strategia vuodelle 2006 asti. Yhteistyötä on aloitettu eri yhteisöjen, yritysten ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 7.1 Yleistä Vuonna hallituksessa toimi kv-vastaava ja lisäksi opiskelijakunnassa toimi palkattu kv-toimihenkilö. Toimijat vaihtuivat lukuvuoden aikana aiheuttaen pienen katkoksen toiminnassa. OSAKO:n kansainvälistä toimintaa tehtiin yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun, opetusyksiköiden, koulutusalajärjestöjen, kvkoordinaattoreiden, SAMOKin sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Vuoden aikana kv-vastaava osallistui aktiivisesti OAMK:n kv-koordinaatiotyöryhmän kokouksiin, joita järjestettiin kerran kuussa. Vuoden aikana osallistuttiin SAMOKin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Vuoden aikana seurattiin ja tiedotettiin eurooppalaisen tutkintorakenteen muutoksista. Kv-toimihenkilö toimi OAMK:n kv-klubin puheenjohtajana ja vastasi sen toiminnasta. Kv-toimihenkilö ja kvvastaava toimivat tiiviissä yhteistyössä asian tiimoilta. Vuoden aikana järjestettiin neljä ulkomaanvaihtojaksoista tiedottavia Study Abroad tapahtumia. Keväällä Oulussa ja syksyllä Oulussa, Raahessa sekä Oulaisissa. Tapahtumat ajoitettiin siten, että haku vaihtopaikkoihin oli käynnissä. Tapahtumista saadun hyvän palautteen perusteella niiden katsottiin onnistuneen hyvin. 7.2 Projektit

12 Varsinaisia projekteja ei vuoden aikana toteutettu. Keväällä aloitettu Project Friend päätettiin syksyllä lopettaa hyödyllisempien ja toteuttamismahdollisuuksiltaan parempien ideoiden toivossa. 7.3 Kv-klubi Vuoden aikana kv-klubin toimintaa ja tapahtumista tiedottamista tehostettiin panostamalla eri tiedotuskanavien aktiivisella käytöllä. Kv-klubin perinteitä jatkettiin järjestämällä lähes kuukausittain saunailtoja. Syksyllä saunailtojen paikkaa vaihdettiin pysyvästi uuden ja paremman tilan löydyttyä. Saunailloista kaksi järjestettiin Raahessa. Kaikissa saunailloissa kävijämäärä oli hyvä, joulua kohden kävijämäärä jopa kasvoi. Syksyllä kv-toiminnan ja kv-klubin tavoitteiksi otettiin kotikansainvälistymisen tehostaminen. Siinä onnistuttiin, sillä syksystä lähtien suomalaisten opiskelijoiden osallistuminen klubin tapahtumiin on ollut nousujohteista. Suomalaisia opiskelijoita on tavoitettu lähettämällä sähköpostia myös ryhmien sähköpostiosoitteisiin perinteisen kv-klubin postituslistan lisäksi. Kv-toimintaa ja klubin näkyvyyttä Raahessa tehostettiin muun muassa saunailtojen kautta. Kv-klubi teki vuoden aikana kaksi matkaa Rovaniemelle, yhden Kemiiin, yhden Puolangalle. Tapahtumien osallistujamäärä on ollut hyvä kuten niistä saatu palautekin. Mielekkäimpinä on koettu juuri Rovaniemen matkat. Kv-klubin sunnuntaisilla salivuoroilla osallistujamäärät ovat olleet hyviä ensimmäiset pari kertaa lukukaudesta, mutta laskeneet aina loppua kohti. Niiden tarve on syytä selvittää. Ainoastaan syksyllä järjestetyt vierailut Tietomaahan ja Taidemuseoon Oulussa eivät houkuttaneet osallistujia. Päätettiin, ettei näiden järjestämiseen ole tulevaisuudessa tarvetta. 7.4 Kv-tuutorointi Kv-toimihenkilö sekä kv-vastaava ovat osallistuneet OSAKO:n järjestämiin kv-tuutorkoulutuksiin. Kvtoimihenkilö on myös ollut paikalla syksyn koulunalkupäivien infoissa sekä Raahessa että Oulussa. 7.5 Kv-tiimi Tiimi kokoontui kuukausittain. Syksyllä kv-tiimiin kutsuttiin aktiivisti muitakin osallistujia kuin koulutusalajärjestöjen kv-vastaavia. Tämä oli hyvä tapa, sillä tiimien osallistujamäärä saatiin täten pidettyä hyvänä satunnaisista kv-vastaavien poissaoloista huolimatta. Tiimit toimivat hyvin koko syksyn ajan ja joulua kohden keskustelut olivat ajoittain todella hyviä. Kv-tiimin puheenjohtajana toimi kv-vastaava ja sihteerinä kvtoimihenkilö. 7.6 Tiedotus OSAKO:n kv-toiminnasta tiedottamiseen käytettiin perinteisiä tiedotuskanavia kuten kv-klubin postituslista ja yksiköissä olevia ilmoitustauluja. Tiedotusta parannettiin säännöllisellä näkymisellä OSAKO:n puolikuutiedotteissa, Osakolainen- sekä Kuulumisia -lehdissä. Kv-toiminnasta tiedotettiin myös suoraan koulutusalajärjestöille kv-tiimin kautta. 8. LIIKUNTATOIMINTA 8.1 Yleistä Toimintavuosi oli liikuntasektorille uuden toiminnan vuosi johtuen liikuntasihteerin ja liikunnan ostopalvelusopimuksen siirtymisestä Oulun seudun ammattikorkeakouluun. Liikuntasektorin tehtäväksi määritettiin kilpailu- ja tapahtumatoiminnan järjestäminen sekä tapahtumista ja kursseista tiedottaminen. Lisäksi yhteistyötä sosiaalipoliittisen sektorin kanssa tehtiin enenevissä määrin. 8.2 Seminaarit, koulutukset ja palaverit Toimintavuonna osallistuttiin SAMOKin ja Opiskelijoiden liikuntaliiton järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin. Opiskelijoiden liikuntaliitto vieraili OSAKO:lla 25.2., jolloin keskusteltiin mahdollisesta liittymisestä OLL:n jäseneksi. Keväällä liikuntasektori osallistui yhdessä sopo-sektorin kanssa liikuntasuunnittelijan järjestämään Hyvinvointihanke palaveriin, jossa keskusteltiin tulevasta Hyvinvointisivustosta OAMK:n internet-sivujen yhteyteen; sen sisällöstä ja toteutuksesta.

13 8.3 Tapahtumat Liikuntasektori järjesti yhdessä kulttuurisektorin kanssa Lumiriehan 10.3., jossa oli ohjelmassa mäenlaskua ja hauskanpitoa Raksilan laskettelumäessä. Ennen vappua liikuntasektori järjesti salibandy-turnauksen, johon osallistui yhteensä seitsemän joukkuetta. Syksyllä liikuntasektori keskittyi 365 Hyvinvointipäivää hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä sosiaalipoliittisen sektorin kanssa. Puolimaraton-haaste lähetettiin syksyllä Oulun Yliopiston ylioppilaskunnalle. Osakolainen-lehdestä ilmestyi hyvinvointinumero, johon sekä liikunta- että sopo-sektori kirjoittivat aiheeseen liittyviä juttuja. Lisäksi lehdessä oli hyvinvointikuponkeja, joita sekä Oulun että Raahen yrittäjät tarjosivat opiskelijoille. Hyvinvointipäivät järjestettiin Oulussa ja Raahessa. Ensimmäiset kimppatreenit maratonille alkoivat ja jatkuvat aina keväälle 2005 asti. 8.4 Tiimi Liikuntatiimiin kuului liikuntavastaavan lisäksi OAMK:n liikuntasuunnittelija sekä jokaisen koulutusalajärjestön liikuntavastaava. Liikuntatiimi kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa keskustelemaan vuoden tapahtumista ja liikuntaa koskevista asioista. Kevään viimeinen tiimi järjestettiin keilauksen ja ruokailun merkeissä. 9 KULTTUURITOIMINTA 9.1 Yleistä Maaliskuussa järjestettiin yhdessä liikuntasektorin kanssa lumirieha Raksilanmäellä. Ilta oli onnistunut, paikalle saapui odotetusti väkeä ja joukkueita oli kilpailussa mukana kiitettävästi. Illalla jatkettiin ravintola Kaarlenholvissa kaikille opiskelijoille suunnatuilla jatkoilla. Kevään aikana pidettiin neljä kulttuuritiimin kokousta ja yhteistyötä koulutusalajärjestöjen kanssa pyrittiin tiivistämään. 9.2 Tapahtumat Vuoden 2004 vappurieha keskittyi perinteiseen tapaan Hupisaarten kesäteatterille. Tapahtuma alkoi rastisuunnistuksella torinrannasta ja ilta huipentui kesäteatterille, jossa oli paikalla disc jockey soittamassa musiikkia. Illan aikana tarjottiin Tikkupala-piknik nälkäisille juhlijoille, julistettiin kapakkarallin voittajat ja jaettiin diplomeja eri yksiköiden opiskelijoille. Muutamaa päivää aikaisemmin järjestetyt valevappu-bileet ravintola BuenoZissa olivat valitettavasti pettymys vähäisen osanottajamäärän takia. Unicefin janonpäiväkeräys jäi tänäkin vuonna vähäiseksi OSAKO:n osalta. Tapahtumasta tiedotettiin yksiköitä ja vapaaehtoisia pyrittiin lisäämään viime vuoden määrästä mutta valitettavasti siinä ei onnistuttu. Mahdollisesti ajankohta ( ) oli monelle opiskelijalle mahdoton tai sitten tiedotus takkusi. Loppukeväästä kulttuurivastaava otti sektorinsa hellään huomaan ympäristöasiat. Asiaan paneuduttiin kirjoittamalla OSAKO:n tervehdys syksyllä ilmestyneeseen ympäristöoppaaseen, joka jaettiin uusille opiskelijoille. Syksyn puolella järjestettiin avajaistapahtuma Kuusisaaressa. Ilta oli onnistunut huonohkosta säästä huolimatta. Suunnitteilla olivat myös Halloween-rieha ja pikkujoulut, jotka kuitenkin valitettavasti jäivät toteuttamatta. Kulttuurisektori oli Hyvinvointipäivän järjestelyissä mukana. 9.3 Kulttuuripassi Kulttuuripassin suunnittelua jatkettiin yhteistyössä OYY:n kulttuurivastaavan kanssa. Passin mahdollinen käyttöönotto tulee ajoittumaan vuodelle Kulttuuripassin piiriin aiotaan liittää Oulun taidemuseon, Pohjois-Pohjanmaan museon, Kaupunginteatterin, uimahallin ja kaupunginorkesterin ilmaiset käyntikerrat. Vuoden kannanotot ja lausunnot: 11.2 Kannanotto: Korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelmasta 14.2 Kannanotto: Opintotukea ja opiskelijoiden opintososiaalista asemaa koskevasta toimenpideohjelmasta

14 26.2 Kannanotto: Resursseja opettajatuutorointiin ja harjoittelun kehittämiseen 26.2 Kannanotto: Ammattikorkeakoululle oma kuntayhtymä 26.2 Kannanotto: Opiskelijakunnan toimitilat yhdenmukaiset muiden kanssa 4.3 Lausunto: Luonnoksesta OAMK:n johtosäännöksi 17.3 Lausunto: Opintojen ohjauksen toimintasuunnitelmasta Lausunto: OAMK:n johtosäännön muuttamisesta TAPAHTUMAKALENTERI 2004 Tammikuu Haapakoski tapasi Iinatin 8.1. Vaihto-opiskelijoiden orientaatio 8.1. Paikalla Jermalainen ja Fiolek. Kaisto ja Haapakoski Alumnineuvottelukunnan kokouksessa Uusien opiskelijoiden infot: Kaha 7.1, Oulainen 13.1, SoTe Kaisto ja Haapakoski tapasivat OYY:n Eklundin ja Nissisen 22.1 Haapakoski Albertinkujan tilatyöryhmän kokouksessa ja Kaisto SAMOKin järjestötyöryhmän kokouksessa Edustajiston kokous SAMOKin lähtölaukaus Paikalla Kaisto, Sipilä, Jermalainen, Moilanen, Kähkönen ja Rauma. Haapakoski harjoitusyritysseminaarissa Sipilä OYY:n kopovaliokunnan kokouksessa Kirjastopalaveri Pietiläisen kanssa Paikalla Kaisto, Sipilä ja Haapakoski Haapakoski ja Simula palaverissa tietohallintopäällikkö Koivukosken ja Malisen kanssa Hallituksen evakko Virpiniemessä Helmikuu Kv-klubin matka Jokkmokkiin 6.2. Paikalla Sipilä ja Fiolek. Moilanen tapasi OYY:n Kalevan 6.2. Kaisto järjestötyöryhmän kokouksessa Helsingissä Kaisto ja Finnilä pj-ps tapaamisessa Helsingissä. OAMK-OSAKO klo Paikalla koko hallitus ja Haapakoski, Hämeenniemi, Fiolek. Opku-miitti Oulussa. Paikalla koko hallitus ja Haapakoski. OLL vieraili OSAKO:ssa Haapakoski hanketyöryhmän kokouksessa Finnilä tapasi SAMOKin urre-vastaavan Töytäriin Alumnien neuvottelukunnan kokous Paikalla Haapakoski ja Finnilä. Kaisto ja Moilanen tapasivat OYY:n Eklundin ja Kalevan Kaisto ja Haapakoski tapasivat Lanton Haapakoski ja Sipilä tapasivat Isohannin Kaisto ja Haapakoski OYY:n vuosijuhlassa Järjestö ja taloustiimin kokous 4.2 Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta koulutus 5.2. Paikalla Kaisto, Sipilä, Kykyri, Rauma, Finnilä, Haapakoski ja Simula. Terveys ja turvallisuus ammattikorkeakoulussa hyvinvointiseminaari 3.2., Helsinki. Paikalla Kykyri ja Kähkönen.

15 Maaliskuu Kaisto ja Haapakoski tapasivat apulaiskaupunginjohtaja Hiironniemen 5.3. Hallituksen iltakoulu sääntömuutosprosessista 7.3. Paikalla Kaisto, Haapakoski, Sipilä, Mannila, Kykyri, Moilanen. Kaisto ja Haapakoski OTRO ry:n iltakoulussa 8.3. Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta -koulutus 9.3. Järjestö ja taloustiimin kokous Haapakoski ja Moilanen tapasivat Rehtori Lanton Kaisto ja Haapakoski Luva ry:n iltakoulussa Kaisto OAMK:n hallituksen kokouksessa Haapakoski ja Simula tapasivat Viestintäpäällikkö Haapalan Akavan aluetoimijoiden tapaaminen klo 18:00. Paikalla Sipilä ja Moilanen. Tiedotustiimin kokous 22.3 OSAKO:n koposeminaari OAMK-OSAKO palaveri Paikalla Haapakoski, Kaisto, Jermalainen, Finnilä ja Rauma. Edustajiston kevätkokous Haapakoski tilatyöryhmän kokouksessa Haapakoski lounaalla kollega Nissisen kanssa Järjestö ja taloustiimi Haapakoski ja Hämeenniemi ko.johtajien kokouksessa Edustajiston iltakoulu Kaisto ja Sipilä tapasivat kansanedustaja Lindénin Liikuntatiimin kokous Sipilä OYY:n kopovaliokunnan kokouksessa 31.3 Lumirieha Kaisto ja Sipilä tapasivat ko.johtaja Raija Rajalan ja ensihoidon ko.:n opiskelijoita 4.3. Kirjastopalaveri Pietiläisen kanssa 8.3. Paikalla Kaisto, Moilanen ja Sipilä. Sipilä tapasi OYY:n koposihteeri Mikkolan 10.3 SAMOKin arvioinnin aakkoset seminaari Vantaalla Paikalla Kaisto, Finnilä, Sipilä ja Peltokangas Kaisto ja Sipilä tapasivat OTE:n vpj Kalinaisen Haapakoski hankesuunnittelu työryhmän kokouksessa ja 11.3 Huhtikuu Kähkönen Päihdetyöryhmän kokouksessa OSAKO:n salibändyturnaus SAMOKin ISO III koulutus Helsingissä. Paikalla Mannila, Kaisto, Jermalainen ja Sipilä. Tuutorkoulutus Virpiniemessä. Paikalla Hämeenniemi, Finnilä, Kaisto, Kykyri ja Sipilä. Kykyri ja Kähkönen Hyvinvointihanke-kokouksessa 27.4 Sopotiimi Tiedotustiimi Edustajiston kokous Kaisto ja Haapakoski SOTE:n ko.johtajien kokouksessa 22.4 OSAKO:n valevappu 28.4 Buenoz:ssa. Kopotiimin kokous Kähkönen tapasi 29.4 OSMS:n kriisikeskuksen johtajan Sirkka Viitalan.

16 Kaisto ja Haapakoski tapasivat OSAKK:n Määtän OSAKO:n Vappubileet Kesäteatterilla Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta -koulutus 8.4. Haapakoski Kuulumisten toimitusneuvoston kokouksessa Haapakoski ja Simula tapasivat ex-ps Sormusen Kaisto ja Haapakoski tapasivat OYY:n pj:n ja ps:n Kaisto SAMOKin taloustoimikunnassa Helsingissä Haapakoski lounaalla OYY:n järjestösihteerin ja epj:n 1.4. Kaisto ja Haapakoski tapasivat Yj-Hirvosen 2.4. Kv-tiimin kokous 6.4. Kaisto SAMOKin järjestötyöryhmän kokouksessa 6.4. Helsingissä. Toukokuu Kaisto SAMOKin Pj-evakkossa OAMK:n vakuutuskoulutus opiskelijoiden vakuutuksista 6.5. AMK-päivät Espoossa Paikalla Kaisto, Kähkönen, Finnilä ja Haapakoski. Kaisto ja Haapakoski tapasivat opetusministeri Haataisen Oulussa 1.5. Moilanen Opinnäytetyön kehittäminen työryhmän kokouksessa OAMK-OSAKO palaveri Paikalla Haapakoski, Hämeenniemi, Kaisto, Sipilä ja Moilanen. OSAKO:n ja OYY:n yhteinen KuPo-tapaaminen Paikalla Kaisto, Haapakoski, Finnilä ja Moilanen. Kv-saunailta Finnilä OPED-Exo työryhmän kokouksessa Helsingissä. Kaisto ja Haapakoski tapasivat Rehtori Lanton Sipilä OYY:n kopovaliokunnassa 11.5 Kaisto ja Haapakoski SoTe:n Lämsän läksiäisissä Haapakoski pääsihteeriristeilyllä Pietarissa Edustajiston kokous Kesäkuu OU:n Peltoniemi vieraili toimistolla 4.6. Paikalla Haapakoski ja Kaisto. Haapakoski yksikönjohtajien laatu- ja t&k-päivillä Heinäkuu - Elokuu Haapakoski ja Rajaniemi Kv-koordinaattorien kokouksessa JärTa tiimi Haapakoski YJ-kokouksessa Haapakoski tapasi kirjastopäällikön sijaisen Kuisma-Kursulan Syyskuu Svenska Uttskottet Vaasassa OAMK-OSAKO yhteistyöpalaveri Paikalla Sipilä, Haapakoski, Männikkö. Haapakoski Moilasen puolesta Opinnäytetöiden kehittämistyöryhmän kokouksessa Lukuvuoden avajaisbileet Kuusisaaressa 15.9.

17 OAMK:n avajaisgaala Lukuvuoden avajaisbileet Kuusisaaressa Paikalla kutsuvieraina: Lantto, Karttunen, Anttinen, Perttunen, Koivukoski, Isohanni, Hirvonen, Saarinen ja Pikkarainen. OAMK:n avajaisgaala Akavan Oulun korkeakoulukierros Paikalla Kaisto ja Kananen. STTK:n elokuvailta Paikalla ei ollut ketään edustajiston kokouksen vuoksi. OAMK-OSAKO yhteistyöpalaveri Paikalla Kaisto, Haapakoski, Peltokangas, Sipilä, Lappalainen, Hautamäki, Mannila, Kananen ja Moilanen. Palaveri Kirjastonjohtajan Kuisma-Kursulan kanssa Paikalla Moilanen. Edustajiston kokous Study Abroad OTEK:n auditorio2, klo 17:00. Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta koulutus klo 18:00. OAMKH:n opiskelijavalintakokous Kunnallispoliittisen ohjelman lehdistöjulkaisu Kaisto, Mannila Amk-opiskelijoiden hyvinvoititutkimus 2004 julkaisutilaisuus Paikalla Kaisto, Kananen, Sipilä. SAMOK "Hyvinvointia, mutta miten?"-koulutus Kaisto, Kananen SAMOKin projektien ohjausryhmä Lokakuu SAMOKin pj-ps, Helsingissä Paikalla Kaisto ja Kananen. Kananen, Peltokangas ja Sipilä tapasivat KE:t Korhonen, Pulliainen ja Rajala Tiedotustiimi tiistaina klo 18 Kaisto SAMOKin taloustyöryhmässä 1.10 Liikuntatiimi 5.10 Kykyri tapasi kansanedustajat Töllin ja Lämsän Rajaniemi ja Hautamäki kv-koordinaatiotyöryhmän kokouksessa sopo-tiimi SAMOK V-koulutustapahtuma Porissa. Paikalla Kaisto, Haapakoski, Kananen, Sipilä ja Hautamäki. PALAPELI Porissa Porissa. Paikalla Kaisto, Haapakoski, Kananen, Sipilä ja Hautamäki. Kykyri ja Haapakoski Raahessa Markkinointituutorkoulutus Kaisto SAMOKin järjestötyöryhmässä Seinäjoella Opintoviikkoja opiskelijatoiminnasta klo alkaen Haapakoski ja Lappalainen tapasivat Anttisen Koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajien koulutus Haapakoski, Hautamäki ja Rajaniemi tapasivat Perttusen OPH:n diploma supplement ja uudistuva Europassi -seminaari Helsingissä Marraskuu Edustajiston ennakkovaalit Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa. Edustajistovaalipäivä Oulussa, Raahessa ja Oulaisissa. KV-tiimi OAMK-OSAKO Paikalla Kaisto, Kykyri, Hautamäki, Moilanen, Pyykkö, Rauma ja Peltokangas. Tuutorpikkujoulut Kaisto ja Haapakoski Alumnien vuosikokouksessa Kaisto ja Haapakoski tapasivat Rehtori Lanton

18 Joulukuu Kaisto ja Peltokangas SAMOKin pj-expj seminaarissa Vallanvaihtokaronkka Ravintola Rossossa. Paikalla 51 aktiivia. Haapakoski OAMK:n sidosryhmäseminaarissa esittelemässä OSAKO:n toimintaa Kaisto ja Haapakoski tapasivat Anttisen 3.12 Kaisto, Peltokangas ja Haapakoski OYY:n glögeillä 14.12

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTAKERTOMUS 2008 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoiden etu-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1(11) 1 YLEISTÄ TOIMINTAKRTOMUS 2005 1(11) 1 YLISTÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan toiminta

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Johtaminen ja toiminnan ohjaus

TOIMINTASUUNNITELMA. Johtaminen ja toiminnan ohjaus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Johtaminen ja toiminnan ohjaus - Laaditaan yhteistyö- ja rahoitussopimus Oulun ammattikorkeakoulun kanssa vuodelle 2016 - Neuvotellaan liikuntatuutoroinnin,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011)

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (Hyväksytty valtuustossa 28.11.2011) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012)

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (Hyväksytty valtuustossa 10.12.2012) 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2007

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2007 1 JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) lakisääteinen opiskelijakunta,

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 20. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 TAMMIKUU Juho Pulkka (hallituksen puheenjohtaja) 5.1. 11.1. 12.1. 15.1. 22.1. 27.1. 30.1. 31.1. kampusvaliokunta, Lukema hallituksen työskentelyä, Lukema hallituksen

Lisätiedot

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1.

Opiskelijakunnan toimielinten kokoonpanot on kuvattu taulukossa 1. JOHDANTO Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO) on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003).

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry valtakunnallinen ja sitoutumaton ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvoja perustettu vuonna 1996 perustajaliitot SKOL, STOL ja TERHOL

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Vertaisohjaus ammattikorkeakoulujen. Opiskelija Riikka Töytäri ja projektiassistenti Reima Kallinen

Vertaisohjaus ammattikorkeakoulujen. Opiskelija Riikka Töytäri ja projektiassistenti Reima Kallinen Vertaisohjaus ammattikorkeakoulujen kentässä Opiskelija Riikka Töytäri ja projektiassistenti Reima Kallinen VTR vuonna 2004 Työrengaskokoukset 4.4.2004 Lahti (LAMKO ry) 10.5.2004 Seinäjoki (SAMO ry) 5.10.2004

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1

JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintasuunnitelma 20132 YLEISTÄ Jyväskylän tradenomiopiskelijat ry on Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden koulutusalajärjestö.

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15.

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. Paikka: Läsnä: K-rakennus, Visamäki Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry Vanhustyö osaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 Vanhustyön osaajat ry on 9.11.2006 perustettu moniammatillinen yhdistys, jonka toimintaa ohjaa yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot