Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020"

Transkriptio

1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Mahdollisuuksien maaseutu - Pohjanmaan ELY-keskus / Sirkku Wacklin

2 Maaseutuohjelman rahoitus Keski-Pohjanmaalla Kehittämishankkeet 5,8 milj. 41 kpl Yritystuet 8,9 milj. 278 kpl Yhteensä 14,7 milj. Maatilojen investoinnit: Avustus 27,3 milj, ktl 54,5 milj Aloitustuet 97 kpl Investointituet 652 kpl 2

3 Hanke- ja yritystukien alueellinen rahoituskiintiö Alueellisia varoja maaseudun kehittämiseen (=kehittämishankkeet ja yritystuet) koko maassa 600 milj. euroa, josta EU:n osuus 42% Pohjanmaan ELY-keskuksen alustava kiintiö 46 milj. euroa Lisäys edellisen ohjelmakauden alkuperäiseen kiintiöön 2,5 milj. e Pohjanmaan maakunta n. 70 % ja Keski-Pohjanmaa n. 30 % Rahoituksesta n. 60 % yritystukiin ja 40% kehittämishankkeisiin Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystukiin lisäksi 6,5 milj. rannikkoalueen ELY-keskuksille (hallinnoija Varsinais- Suomen ELY-keskus) 3

4 Maaseudun kehittämistukien haut alkavat vaiheittain keväällä Mavin arvion mukaan tukien haku avautuu seuraavasti: Pienempien tukimuotojen haku (ohjelmaan liittyvä neuvonta ja aktivointi, viljelijöiden lyhyet tiedonvälityshankkeet) helmikuu Nuorten viljelijöiden aloitustukien haku maaliskuu Yritys- ja hanketukien haku huhtikuu Maatilojen investointituet toukokuu Päätöksenteko alkaa syksyllä Aloitustuet ja maatilojen investointituet elokuu Yritys- ja hanketuet myöhemmin syksyllä 4

5 Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Uusi sähköinen asiointipalvelu Hyrrä otetaan käyttöön tukihaussa Hyrrä ohjaa tuen hakijaa ja helpottaa hakemista siirryttäessä uudelle ohjelmakaudelle Hakija voi myös seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä Hanketukiasetus on tullut voimaan vuodenvaihteessa Yritystukiasetus hyväksyttäneen tammikuun lopussa Toimeenpanomateriaali valmistuu kun asetukset valmistuvat 5

6 Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Hakujaksot 2-4 kertaa vuodessa Hankkeen on osallistuttava avoimeen valintamenettelyyn ELY-keskus arvioi ja pisteyttää hankkeet Ohjelmatason valintakriteerit eivät koske Leader-ryhmien hankkeita Hankkeen on täytettävä tukikelpoisuuskriteerit ja saatava vähintään minimipistemäärä ELY-keskus ei voi antaa valintajakson aikana kuin yleistä neuvontaa 6

7 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että käytetään pääsääntöisesti yksinkertaistettuja kustannusmalleja Valittava kustannusmalli on perusteltava 24 % flat rate 15 % flat rate (sopiva malli hankkeille, joissa paljon matkustusta) Kertakorvaus (lump sum) Todellisiin kustannuksiin perustuva 7

8 Yksinkertaistetut kustannusmallit Kertakorvaus (lump sum) Tuen määrä enintään Hankkeen tulokset / tuotokset / toteutettavat toimenpiteet ovat selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä Esim. sovitut koulutuspäivät, investointi, selvitys... Hankkeen toteutuminen arvioidaan kirjallisen selvityksen ja Mavin määräyksen mukaisten muiden selvitysten perusteella Hakijan esitettävä hakemuksessa yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen sekä selvitys ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista Vain toteutusaikaa voidaan muuttaa 8

9 Yksinkertaistetut kustannusmallit Flat rate Tuensaajan on esitettävä ja todennettava vain osa kustannuksista, eli ns. välittömät kustannukset, todellisiin kustannuksiin perustuen Flat ratella katettavia välillisiä kustannuksia (%määräisenä korvattavat kustannukset) ei tarvitse todentaa kirjanpidon ottein tai tosittein eikä tarkastaa 9

10 Flat rate Välittömiä kustannuksia: Palkkakustannukset (muodostavat laskentapohjan) Kaikki muut kustannukset kuten ohjausryhmän kulut ja palkkiot, matkakulut Hankkeen sisällölliset ostopalvelut Välillisiä kustannuksia: Toimistokustannukset Hankehenkilöstön matkakustannukset Osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin Hankehenkilöstön työterveyskustannukset Hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aih. Kustannukset Tarjoilukustannukset 10

11 Tukitasot Tukimuoto Tukitaso (julkinen tuki) Poikkeukset Yleishyödyllinen kehittäminen 90 % AV-, KV-, ja valtakunnallisten hankkeiden julkisen tuen osuus on 100 % hyväksyttävistä kustannuksista. Yleishyödyllinen investointi 75 % Kun tuensaajana on kunta, julkisen rahoituksen osuus on 100 % kunnan oma rahoitus mukaan luettuna. Koulutus ja tiedonvälitys 100 % Kohdennetulle ryhmälle tarjottavat koulutukset valtiontukisääntöjen mukaan (100 %/70 %/60 %). Yhteistyö 90 % EIP-ryhmien toimintaan 100 % 12/2014 Noora Hakola

12 Alueelliset kehittämistoimenpiteet Kehittämishankkeet (kehittämishanke + yleishyödyllinen investointihanke) Koulutus ja tiedonvälitys Kylien ja palveluiden kehittäminen Yhteistyö ja innovaatiot Yritysten rahoitus Investoinnit Aloittaminen Kehittäminen Leader-ryhmien toiminta Teemahankkeet 12

13 Koulutus ja tiedonvälitys Ammatillinen koulutus, maa- ja metsätalousala, elintarvikealalla toimivat henkilöt sekä mikro- ja pk-yrittäjät kohderyhmänä Voi sisältää yrityksille räätälöityjä osia, tila- ja yritysvierailut Tavoitteena lisätä mm. yritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, ympäristöön, vesienhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyvää osaamista ja omaehtoista ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä sekä tietopohjan vahvistamista. Luoda edellytyksiä uusien liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymiselle. Esimerkkejä koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden tavoitteista: Yritystoiminnan kehittäminen: johtaminen, tuottavuus, kilpailukyky, talouden hallinta, liiketoimintamallin ja liiketoiminnan uudistaminen, markkina- ja asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, kansainvälisyys (verkostot ja kauppa), toimialoittaiset erityistarpeet (esim. elintarvikealan yritystoimintaan liittyvä koulutus) Tiedonvälitys maaseutuelinkeinojen merkityksestä ja esim. elintarviketuotannosta, julkisista ja yksityisistä hankinnoista vastaavien tahojen tiedon lisääminen maaseutuelinkeinoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista 13

14 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Selvitykset ja suunnitelmat (tp 7.1) maaseutualueiden kuntien ja kylien kehittämissuunnitelmat turvallisuussuunnitelmat, maisemasuunnitelmat, maankäyttösuunnitelmat Natura2000 alueiden ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden suojeluja hoitosuunnitelmat voi sisältää vain kehittämistä Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen (tp 7.2) uusiutuvia energia vesihuolto lähiruokamarkkinat ja lyhyet jakeluketjut vähähiilistä yhteiskuntaa tukevat toimet voi sisältää vain investointeja 12/2014 Noora Hakola

15 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut (tp 7.3) Tietoliikenneinfrastruktuuri (ns. kyläverkko) Verkossa tarjottavia palveluiden suunnittelu, käyttöönotto ja hyödyntäminen Voi sisältää yleishyödyllistä kehittämistä ja investointeja Maaseudun palvelut (tp 7.4) Palveluiden kehittäminen ja niihin liittyvä infrastruktuuri Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus Liikkuvat palvelut Peruspalveluiden saavutettavuuden parantaminen maaseudun asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja toiminta Asuinympäristön ekologisuus, turvallisuus, Kylien osallisuus, yhteisöllisyys, vaikuttamisen mahdollisuudet Voi sisältää yleishyödyllistä kehittämistä ja investointeja 12/2014 Noora Hakola

16 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit (tp 7.5) Matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvä infrastruktuuri, mm. reitistöt ja kyltit Voi sisältää vain yleishyödyllisiä investointeja Kulttuuri ja luonnonperintö (tp 7.6) kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen ja ennallistaminen Rakennusten ja alueiden uudet käyttötarkoitukset, rakennusperinnön säilyttäminen Voi sisältää kehittämistä ja investointeja 12/2014 Noora Hakola

17 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Toimenpiteessä ei toteuteta: Suuria infrastruktuurihankkeita, kuten maanteitä ja kalaportaita Kuntien ja valtion vastuulla olevia lakisääteisten peruspalvelujen tuottamista Yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-, energia-, jäte-, vesihuoltoon tai tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita Yritysten investointi- ja kehittämishankkeita Luonnon monimuotoisuuden hoitoon liittyviä hankkeita 12/2014 Noora Hakola

18 Yhteistyö ja innovaatiot 1/3 Toimintatapana valmiiksi suunniteltu elinkeinojen kehittämishanke Ei suunnittelun suunnittelua Hanke-esimerkkejä: Pilottihankkeet ja uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa Yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tuottamiseksi kestävällä tavalla Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden perustamiseksi ja kehittämiseksi sekä paikalliset menekinedistämistoimet lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi Uuden tuotteen, toimintamallin tai menetelmän edellyttämät suunnitelmat, selvitykset sekä toimivuutta varmistava pilotointi sekä mahdollinen demonstraatiohanke.

19 Yhteistyö ja innovaatiot 2/3 Hanke-esimerkkejä: Matkailualan yritysten yhteiset kehittämis- ja markkinointihankkeet. Maaseutuyritysten hoiva- ja elämyspalveluiden kehittäminen, tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvä yhteistyö. Uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen maatalouden, elintarvikealan, metsätalouden, matkailun ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistamiseksi. Yhteistyön kautta syntyvät uudet menettelyt ja teknologia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

20 Yhteistyö ja innovaatiot 3/3 20

21 Maaseuturahaston yritystuet Investointituki, perustamistuki Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Tavoitteena kannustaa maatiloja ja elintarvikealan pk-yrityksiä valmistamaan alkutuotteista korkealaatuisia jalosteita käyttämällä nykyaikaista teknologiaa ja uusia tuotantomenetelmiä sekä kehittämään tuotteiden kaupan pitämisen palveluita Toimenpiteellä pyritään vastaamaan erityisesti luomu- ja lähiruoan sekä erikoistuotteiden kasvavaan kysyntään Elintarvikkeiden jalostuksessa tavoitteena resurssitehokkuuden parantaminen ja alkutuotannon parempi integrointi jalostusportaaseen sekä yhteistyö viljelijöiden ja ruokaketjun toimijoiden välillä. Sivu 21

22 Lopuksi Pohjanmaan ELY-keskuksen hankeideapankki: https://www.webropolsurveys.com/s/51c75e5056d4569f.par Kiitos!

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman varat toimenpiteittäin Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Aluekehittämisen ajankohtaiskiertue Huhtikuu 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 13.4.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020 * varojen

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Pohjois-Satakunta Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa

Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa Maaseutuohjelman hankerahoitusmahdollisuudet ympäristöhankkeissa Härmän kuntokeskus 29.1.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 26.1.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Suomen aluetilaisuus helmikuu 2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Valmistelutilanne vuoden 2012 lopussa Vaikuttaminen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista tukien myöntämisestä

Ajankohtaista tukien myöntämisestä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaista tukien myöntämisestä Maksatuskoulutus Joensuu 25.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto/MELO/MaRa Manner-Suomen maaseutuohjelman alueellisen osion

Lisätiedot