NAISTEN VALMIUSLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAISTEN VALMIUSLIITTO RY"

Transkriptio

1 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY TOIMINTAKATSAUS 2007

2

3 YLEISTÄ Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti tammikuussa 1997 Naisten Valmiusliitto ry:n huolehtimaan yhteisestä tärkeästä päämäärästä, että suomalaisella naisella on mahdollisuus osallistua kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin sekä ylläpitää ja kehittää valmiustaitojaan. Liiton toiminta-ajatuksena on edistää suomalaisten perheiden ja yhteiskunnan varautumiskykyä herättämällä naisten tietoisuutta arjen turvallisuustaitojen tarpeellisuudesta, kehittämällä heidän turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksiaan sekä vahvistamalla naisten mahdollisuuksia osallistua normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin. Toimintavuosi oli liiton 10-vuotisjuhlavuosi. Juhla järjestettiin Helsingissä ja sen yhteydessä julkaistiin liiton historiikki Arjesta alkaen Naisten Valmiusliitto ry. Kirjan kirjoitti Marjatta Hinkkala. Juhlaseminaari järjestettiin Helsingissä teemalla Naiset turvallisuuden tekijöinä. Juhlapuheen piti sisäasiainministeri Anne Holmlund ja teemasta alustivat liiton puheenjohtaja, maaherra Anneli Taina sekä aikaisemmat puheenjohtajat, valtioneuvos Riitta Uosukainen, ministeri Elisabeth Rehn ja varatuomari Eva Lindblad. Naisille kohdennettuihin, Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa yhteistyössä toteutettuihin NASTAharjoituksiin Kankaanpäässä ja Kontiolahdessa osallistui yhteensä 332 naista. Syksyn harjoitus oli 20. liiton järjestämä naisten suurharjoitus, joissa on yhteensä valmiuskoulutettu jo yli 4000 naista. JÄSENET Naisten Valmiusliitto ry:n jäseninä olivat vuoden 2007 lopussa seuraavat järjestöt: Finlands svenska Marthaförbund rf Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Maanpuolustusnaisten Liitto ry Marttaliitto ry Päällystön Naisten Liitto ry Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Rintamanaisten Liitto ry Sotilaskotiliitto ry Suomen Lottaperinneliitto ry Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Järjestöjen yhteisjäsenmäärä oli noin naista. Jäsenjärjestöjen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 3 TOIMINTAKATSAUS 2007

4 HALLINTO Naisten Valmiusliiton vuosikokoukset pidettiin Helsingissä. Kevätkokous pidettiin Sotilaskotiliitossa ja syyskokous Biomedicum- Helsingissä. Lisäksi hallitus kokoontui vuoden aikana kuudesti Döbelninkadun kokoustiloissa Helsingissä. Hallituksen jäsenmäärä on ollut yksitoista (11). Puheenjohtajan lisäksi jokaisesta jäsenjärjestöstä on kuulunut yksi edustaja hallitukseen. Varsinaiset jäsenet Taina Anneli Pesola Helena Saarto Pirkko Lukkaroinen Kaarina Ehrnrooth Anna Ahola Katja Dromberg Kaarina Siltanen Merja Niilola Liisa Venesjärvi Anneli Jouko Katriina Uusi-Kauppila Pirkko Järjestö Maanpuolustusnaisten Liitto ry Suomen Lottaperinneliitto ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Rintamanaisten Liitto ry Finlands svenska Marthaförbund rf Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Maanpuolustusnaisten Liitto Marttaliitto ry Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Päällystön Naisten Liitto ry Sotilaskotiliitto ry Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Toimihenkilöt Liiton toimihenkilöitä olivat vuonna 2007 puheenjohtaja Anneli Taina, varapuheenjohtaja Helena Pesola (Suomen Lottaperinneliitto ry) ja pääsihteeri Lotta Mertsalmi. Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja alueneuvottelukuntien edustajana Heljä Järvinen (Sotilaskotiliitto ry). LIPO-koordinaattorit LIPO-koordinaattorit koulutettiin tieliikenteen polttonesteiden säännöstelyyn vuonna Ryhmään kuuluivat Anne Nikkilä-Soidinniemi (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry), Raija-Liisa Flink (Maanpuolustusnaisten Liitto ry), Tuija Saura (Suomen Lottaperinneliitto ry) ja Lotta Mertsalmi. Jäsenyydet Naisten Valmiusliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Maanpuolustuksen Tuki ry, Maanpuolustuskoulutus ry ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Lisäksi liitolla on edustus Pääesikunnan Reservin neuvottelukunnassa, Maanpuolustusmitalitoimikunnassa, Sotaveteraaniliiton neuvottelukunnassa sekä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n neuvottelukunnassa. ALUENEUVOTTELUKUNNAT JA NIIDEN PUHEENJOHTAJAT Alueellisesta toiminnasta vastaavat liiton jäsenjärjestöjen piiritason edustajista koostuvat alueneuvottelukunnat, joita on kaksitoista. Alueneuvottelukunta Puheenjohtaja Järjestö Helsinki Kristina Slotte Maanpuolustuskiltojen liitto Häme Pirkko Lokinperä Päällystön Naisten Liitto Keski-Suomi Heljä Järvinen Sotilaskotiliitto Kuopio Irma Kärkkäinen Sotilaskotiliitto Lappi Merja Virkkula Marttaliitto Mikkeli Aila Väresmaa Maanpuolustusnaisten Liitto Oulu Maija-Liisa Tausta-Ojala Maa- ja kotitalousnaisten Keskus Pohjois-Karjala Marja Simola Marttaliitto Turku-Pori Marjo Tuomaranta Maanpuolustuskiltojen liitto Uusimaa Elina Tähkiö-Niemimaa Maanpuolustusnaisten Liitto Vaasa Tuula Harjunpää Suomen Lottaperinneliitto NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 4 TOIMINTAKATSAUS 2007

5 TAVOITTEELLINEN TOIMINTA 1. Liiton tavoitteena oli olla selkeä osa kokonaismaanpuolustusta. Tavoitteeseen pyrittiin kuudella eri toimenpidekokonaisuudella. Tavoitteeseen pyrittiin ensinnäkin vaikuttamalla lainsäädäntötoimenpiteisiin sekä päättäjiin naisten asialla. Puheenjohtaja Anneli Taina ja pääsihteeri Lotta Mertsalmi kävivät tapaamassa puolustusministeri Jyri Häkämiestä, jolloin keskusteltiin naisten asemaan kokonaismaanpuolustuksessa liittyvistä asioista. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta hyväksyttiin eduskunnassa ja tasavallan presidentti Tarja Halonen vahvisti sen Laki tulee voimaan Lain voidaan katsoa olevan liiton pitkäjänteisen työn tulos ja se parantaa huomattavasti naisten mahdollisuuksia osallistua kokonaismaanpuolustustyöhön. Pääsihteeri kuului Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Majurin koolle kutsumaan taustatyöryhmään, jonka kautta oli tarkoitus vaikuttaa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lakiin liittyvien asetusten valmisteluun. Kyseisiin asetuksiin vaikutettiin myös lausunnoin ja henkilökohtaisin tapaamisin. Liitto antoi uudelleen lausunnon myös ehdotuksesta asevelvollisuuslaiksi. Toiseksi tavoitteeseen pyrittiin rakentamalla yhteistyötä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa kriisiajan liikenteen polttonesteiden säännöstelyssä. Pääsihteeri kuului ministeriön asettamaan työryhmään, joka uudisti liikenteen polttonesteiden säännöstelykoulutuksen (LIPO). Uudenmuotoinen koulutus testattiin Kuopion Pelastusopistolla Koulutukseen osallistui 15 liiton toimijaa. Liiton henkilörekisteriin on vuoden lopussa kirjattu 21 koulutettua naista. Kolmanneksi tavoitteeseen pyrittiin osallistumalla sosiaalitoimen valmiusoppaan laatimiseen. Pääsihteeri kuului sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan asiantuntijatyöryhmään, jonka tehtävänä oli laatia opas antamaan perusteet kunnan sosiaalitoimen varautumiselle yllättäviin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin, jotka synnyttävät vaaraa, aiheuttavat vahinkoa ja vaikeuttavat sosiaalitoimen normaalia toimintaa. Työryhmän raportti luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle Neljänneksi tavoitteeseen pyrittiin kantamalla vastuu psykologisen puolustuksen vapaaehtoistoimintojen järjestelyjen organisoimisesta. Psykologiseen puolustukseen liittyviä peruskursseja toimintakyky kriisitilanteissa - valmisteltiin. Esimerkkinä liiton tekemästä työstä psykologisen puolustuksen vahvistamiseksi voidaan pitää NASTA-harjoituksia. Viidenneksi tavoitteeseen pyrittiin luomalla yhteyksiä kuntiin ja Suomen Kuntaliittoon. Kuudenneksi tavoitteeseen pyrittiin vahvistamalla henkistä maanpuolustusta kaikessa toiminnassa sekä siirtämällä naisten perinnettä seuraaville sukupolville. 2. Tavoitteena oli tehdä Naisten Valmiusliitto nykyistä tunnetummaksi. Tavoitetteeseen pyrittiin seitsemällä eri toiminta-alueella. Ensimmäiseksi Naisten Valmiusliiton tunnettuutta pyrittiin lisäämään tehokkaammalla ulkoisella tiedottamisella. Tavoitteellinen tiedottaminen haluttiin vakiinnuttaa osaksi rutiineja. Liitolla ei ollut tiedottajaa toimintavuonna ja ulkoinen tiedotus keskittyi NASTA-harjoituksiin. Alueneuvottelukunnat vastasivat alueellisesta tiedottamisesta. Tiedottamisen osalta ei saavutettu tavoitetta. Liitto osallistui Nainen messuille Lahden Messukeskuksessa Liiton osastolla kävi noin 600 messuvierasta testaamassa turvallisuustietojaan. Hämeen alueneuvottelukunnan toimijat antoivat arjen turvallisuusohjeita ja selvittivät liiton toimintaa ja koulutusta. NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 5 TOIMINTAKATSAUS 2007

6 Liitto esittäytyi myös Keski-Suomen alueneuvottelukunnan toimijoiden voimin Hyvän Olon Viikonlopussa Jyväskylän Paviljongissa Osastolla heräteltiin messuvieraita turvallisuustestin avulla. Kysymykset liittyivät arjen turvallisuuteen ja innostivat vastaajia keskusteluun turvallisuusasioista. Toiseksi liiton näkyvyyttä pyrittiin vahvistamaan erityisesti käyttämällä ulkoisia tunnuksia. Liiton lippalakit jaettiin kaikille NASTA-harjoituksiin osallistuneille. Hihamerkkejä ja avainnauhoja myytiin. Kolmanneksi liiton tunnettuutta pyriittiin lisäämään osallistumalla Sotiemme veteraanit 2007 keräykseen. Alueille organisoitu Sotiemme veteraanit 2007 keräys ei onnistunut toivotulla tavalla. Osa alueneuvottelukunnista osallistui keräykseen järjestämällä mm. konsertteja, kirkkotilaisuuksia ja muotinäyöaksiä sekä lipaskeräyksin. Näin Naisten Valmiusliitto tukee osaltaan veteraanien ja sotaleskien kuntoutus- ja huoltotoimintaa. Neljänneksi tunnettuutta pyrittiin lisäämään järjestämällä infotilaisuuksia naisvaltaisille tahoille liittotasolla Sekä puheenjohtaja että pääsihteeri ovat toimintavuoden aikana osallistuneet useisiin tilaisuuksiin, joissa on esitelty liiton toimintaa. Viidenneksi liiton näkyvyyttä pyrittiin vahvistamaan järjestämällä liiton 10-vuotisjuhlan sekä tuottamalla juhlakirja. Liiton 10-vuotisjuhla järjestettiin Helsingissä Ostrobotnialla ja sen yhteydessä julkaistiin liiton juhlakirja, 10-vuotishistoriikki Arjesta alkaen Naisten Valmiusliitto ry. Kirjan kirjoitti Marjatta Hinkkala. Juhlajulkaisullaan liitto halusi osoittaa arvostustaan niin sotiemme veteraaneille naisille ja miehille kuin tämän päivän aktiivisille toimijoille ja yhteistyökumppaneilleen. Kuudenneksi näkyvyyttä pyrittiin lisäämään järjestämällä 10-vuotisjuhlaseminaari. Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestettiin juhlaseminaarina Biomedicum-Helsingissä teemalla Naiset turvallisuuden tekijöinä. Juhlapuheen piti sisäasiainministeri Anne Holmlund ja teemasta alustivat liiton puheenjohtaja, maaherra Anneli Taina sekä aikaisemmat puheenjohtajat, valtioneuvos Riitta Uosukainen, ministeri Elisabeth Rehn ja varatuomari Eva Lindblad. Osallistujia oli noin 350. Seitsemänneksi tunnettuutta pyrittiin lisäämään vielä osallistumalla puolustusvoimien valtakunnallisiin paraateihin. 3. Tavoitteena oli rakentaa uusi koulutusjärjestelmä. Tavoitteeseen pyrittiin kolmella eri toiminta-alueella. Ensinnäkin Arjen turvallisuuden koulutusohjelman suunnittelua jatkettiin. Jatkotason kursseja testattiin Kuninkaanlähde 2007 harjoituksessa. Toiseksi toimintavuonna järjestettiin jälleen kaksi naisille kohdennettua, Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa yhteistyössä toteutettua NASTA-harjoitusta. Pääsihteeri ohjasi kaikkien harjoitusten suunnittelua ja toteutusta. Kuninkaanlähde 2007 pidettiin Kankaanpäässä Tykistöprikaatissa. Sen järjestelyistä vastasi Turun ja Porin alueneuvottelukunta. Harjoituksen johti Taina Mäkitalo. Harjoituksen kurssit olivat etsintäharjoitus, joukkomuonitus, henkinen tuki, katuturvallisuus, maastoharjoitus, viestintätaidot, humanitäärinen oikeus sekä ajotaidot. Harjoitukseen osallistui 167 henkilöä. Karpalo 2007 pidettiin Kontiolahdessa Pohjois-Karjalan Prikaatissa. Sen järjestelyistä vastasi Pohjois-Karjalan alueneuvottelukunta. Harjoituksen johti Tiina Toivola. Harjoituksen kurssit olivat etsintä ja maastoensiapu, henkinen tuki, katuturvallisuus, kuljetus, viestiliikenne, maastotaidot ja vesiturvallisuus sekä joukkomuonitus. Harjoitukseen osallistui 165 henkilöä. NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 6 TOIMINTAKATSAUS 2007

7 Kolmanneksi vuoden 2008 NASTA-harjoitusten valmistelut aloitettiin. Kuopion alueneuvottelukunnassa aloitettiin Kallavesj 08 - ja Uudenmaan alueneuvottelukunnassa Tammi 2008 harjoitusten valmistelut. 4. Tavoitteena oli alueneuvottelukuntien aktiivinen ja liiton tavoitteiden mukainen toiminta. Tavoitteeseen pyrkimiseksi toteutettiin neljä toimenpidekokonaisuutta. Ensimmäiseksi järjestettiin liiton koulutustilaisuudet kaikille alueneuvottelukuntien toimijoille tammi-helmikuussa. Liitto järjesti kolme koulutustilaisuutta, joissa osallistujat perehdytettiin liiton tavoitteisiin, toimintaan ja toimintaympäristöön: Oulussa, Hattulassa ja Jyväskylässä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 129 toimijaa. Toiseksi liiton puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat alueneuvottelukunnissa toimintavuoden aikana. Puheenjohtaja Anneli Taina osallistui Hämeen, Turun ja Porin sekä Pohjois-Karjalan alueneuvottelukuntien järjestämiin tilaisuuksiin. Pääsihteeri vieraili toimintavuoden aikana Hämeen, Oulun, Uudenmaan, Kuopion, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Turun ja Porin, Vaasan ja Lapin alueneuvottelukunnissa. Kolmanneksi alueneuvottelukuntien johdolle järjestettiin koulutusseminaari Lahdessa Seminaariin osallistui 31 toimijaa. Neljänneksi alueneuvottelukunnan toimintaohje 2006 otettiin tehokkaaseen käyttöön. 5. Tavoitteena oli avoin ja kehittävä yhteistyö jäsenjärjestöjen kesken. Tavoitteeseen pyrittiin kahden toimenpidekokonaisuuden keinoin. Ensinnäkin jäsenjärjestöjen johdolle valmisteltiin neuvottelutilaisuus. Sen toteutus siirrettiin tammikuulle Toiseksi kehitettiin yhteistyötä jäsenjärjestöjen kesken. Liiton esite uudistettiin ja siihen sisällytettiin kunkin jäsenjärjestön esittely. Vuosikokouksia päätettiin kierrättää vuorollaan kunkin halukkaan jäsenjärjestön tiloissa. Liiton tiedotteita lähetettiin jäsenjärjestöille pääasiassa hallituksen kokouksen päätöksistä. Edelleen painotettiin hallituksen jäsenen vastuuta tiedottamisessa omalle järjestölleen. Muutamat jäsenjärjestöjen lehdet julkaisivat liittoa koskevia artikkeleja toimintavuonna. 6. Tavoitteena oli liiton panostus kansainäaliseen naisten maanpuolustusosaamiseen. Tavoitteeseen tähdättiin jatkaen yhteydenpitoa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vastaavien järjestöjen kanssa. Epävirallisia yhteyksiä Pohjoismaiden ja Viron naisjärjestöjen kanssa on ollut eri yhteyksissä. Naisten Valmiusliitto kiittää lämpimästi tukijoitaan sekä kiittää yhteistyöstä puolustusministeriötä, puolustusvoimia, sisäasiainministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä sekä muita yhteistyökumppaneitaan. Naisten Valmiusliitto esittää erityisen kiitoksen kaikille niille naisille, jotka ovat osallistuneet, edistäneet ja kehittäneet liiton toimintaa. Toimintavuonna olivat käytössä uudistettu toimintaohje sekä NASTA-harjoitusten toimintamalli ja graafinen ohje. LIITTEET Alueneuvottelukuntien toimintakertomusten tiivistelmät NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 7 TOIMINTAKATSAUS 2007

8 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat koulutus, koulutuksiin rekrytointi, tiedotuksen ja tunnettuuden lisääminen, jäsenjärjestöjen aktivointi toimintaan sekä vuoden veteraanikeräykseen osallistuminen. JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 10/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustusnaisten liitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Sotilaskotiliitto ry, Marttaliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry sekä postituslistalla ilman edustajaa Päällystön Naisten Liitto ry, Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry ja Finlands svenska Marthaförbund rf ja kuunteluoppilaana alkuvuodesta Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _9_ alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä _Helsingin maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Arjen hallintaa- häiriötilanteissa Helsingin Pelastusliiton tiloissa, osallistui 30 naista. Yhteistyössä Meripuolustuspiirin ja Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n kanssa toteutui kurssi: Turvallinen liikkuminen saaristossa Isosaaressa ja Kuivasaaressa, osallistui 28 naista. Tuettiin martoille kohdennetun kurssin Kotivara kodissa varautuminen suunnittelua ja toteutusta. Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi: Sotiemme Veteraanit 2007 keräykseen lipaskeräyksenä 10.3 liikekeskus Forumissa ja järjestämällä muotinäytöksen Kampin Palvelukeskuksessa ( n. 100 osallistujaa). Alueneuvottelukunnan 10-vuotisvastaanotto järjestettiin Döbelninkadulla 24.4 Osallistuttiin Naisten Valmiusliiton 10- vuotisjuhlavastaanotolle 26.4 ( 5 naista) sekä 10-vuotisjuhlaseminaariin Biomedicumissa. Kuninkaanlähde 2007 Niinisalossa, 8 naista pääkaupunkiseudulta

9 Karpalo 2007 Rissalassa, 13 naista Puheenjohtaja osallistui alueneuvottelukuntien seminaariin Hennalassa. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Puheenjohtaja on pääkaupunkiseudun vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnassa ja koulutusvastaava MKP:n Helsingin Maanpuolustuspiirin piiripäällikön johtoryhmässä. Koulutustyöryhmän jäsen on lisäksi väestönsuojelu ja varaaminen- toimialavastaava. Puheenjohtaja on mukana MPK:n koulutusjohtajan johtamassa koulutuksen kehittämistyöryhmässä ja Sotiemme Veteraanit keräys-johtoryhmässä. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei ole järjestänyt infotilaisuuksia kertaakaan vuoden aikana. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Helsingin Reservin Sanomissa on ollut kuukausittain tiedotuksia.sekä siinä että Rannikonpuolustajassa kerrottiin Kuivasaaren turvallisuuskurssista.

10 NAISTEN VALMIUSLIITTO HÄMEEN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat koulutuksen koordinointi ja rekrytointi. II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 7/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Hämeen pelastusliitto ry (3 edustajaa), Hämeen sotilaskotialueen aluetoimikunta (3), Lahden Seudun Lottaperinneyhdistys ry (1), Hämeelinna- Parolan päällystön naiset ry (1), Maanpuolustusnaisten liitto (3), Maa- ja kotitalousnaiset (2) ja Lahden Seudun Rintamanaiset (1) Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 4 alueneuvottelukunnan kokousta ja ideariihi. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä maanpuolustuspiirien kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Alueneuvottelukunta ei järjestänyt yhtään koulutusta omana organisaationaan. Meidän kautta jäsenjärjestöt ovat tilanneet kursseja maanpuolustuspiireiltä. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Hämeen sotilasläänin kanssa meillä oli tiivistä yhteistyötä. Jäsenjärjestöjen puheenjohtajille järjestettiin yhteistapaaminen V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 0 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: liiton esittely Nainen 2007 messuilla Lahdessa. Meillä oli marssiosasto valtakunnallisessa paraatissa Hämeenlinnassa.

11 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat yhteistyössä eri yritysten kanssa ja tunnettuuden lisäämisessä sekä koulutuksen tarjonnassa. JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Keski - Suomen Martat ry. K S Marttapiiri ry, Päällystön Naisten Liitto ry Luonetjärven Päällystön Naiset ry. PNL ry, Sotilaskotiliitto ry Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys ry, Keski Suomen Sotilaskotialue, Maanpuolustusnaiset ry Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri ry., Maa- ja Kotitalousnaisten Keski-Suomen keskus ry., Rintamanaiset ry Keski-Suomen Rintamanaiset ry (seuraajajäsen), Lottaperinneliitto ry Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys ry (seuraajajäsen), Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Jyväskylän Reservin Upseerien Naiset ry (seuraajajäsen), Äänesalon Martat ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin viisi (5) alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Muun muassa seuraavaa; 17.2, Ateriakuljetusten omavalvonta, Tikkakoski , Informaatiotilaisuus, Jyväskylä, , Sota-ajan lauluja, Kuhmoinen, laulusolisti Heljä Järvinen 8.5, Soroptimistien ilta, Jämsä 12.8, Maanpuolustusjuhla, Kyyjärvi , Hyvän Olon-messut, Jyväskylä, , Hygieniakoulutus, Tikkakoski , Itsenäisyyspäivän paraati, Hämeenlinna, 4 IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Tapiola-yhtiöt, Erillisverkot, IlmavTk, Ääneseudun Energia, Luonetjärven Sotilaskoti, Ilmasotakoulu, Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti, Keski-Suomen Sotilasläänin komentajan alueneuvottelukunta, puheenjohtaja Heljä Järvinen Keski-Suomen Maanpuolustuspiirin piiripäällikön johtoryhmä, koulutusvastaava Pirjo Kunnari V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 10 (kymmenen) kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Lehtiartikkelit; Keski-Suomen Maanpuolustajalehti, Kuhmoisten Sanomat, Reimari, Kurkistus, Keskisuomalainen, Koillis-Häme

12 KUOPION ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat Yhteistyö muiden alueneuvottelukuntien kanssa Koulutuksiin osallistuminen ja rekrytointi Tunnettavuutta lisätäksemme pidimme kokouksia eri paikoissa II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Kuopion Lottaperinneyhdistys ry, Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-Savon piiri ry, Rissalan Sotilaskotiyhdistys ry, Maanpuolustuskiltojen Liitto ry/pohjois-savon Kiltapiiri, Pohjois-Savon Martat ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 9 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Pohjois-Savon maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Itsepuolustuskurssi, kurssilaisia 15 Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi Maija-harjoitus, 1 osallistuja Karpalo-harjoitus, 5 osallistujaa LIPO-koulutus, 2 osallistujaa Liiton järjestämä alueneuvottelukuntien toimijoiden koulutuspäivä, 8 osallistujaa Liiton 10-vuotisjuhla, 5 osallistujaa Liiton järjestämä alueneuvottelukuntien johdon seminaari, 2 osallistujaa Liiton seminaari marraskuussa, 4 osallistujaa Keski-Suomen alueneuvottelukunnan 10-vuotisjuhla, 2 osallistujaa Kuopion Seudun paikallisosasto järjestäytymiskokoukseen, 3 osallistujaa Pohjois-Savon vapaaehtoisen maanpuolustusneuvottelukunnan kokouksiin, pj IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa vuonna 2007: Kallavesj 08 harjoituksen suunnittelu ja organisointi alkuun Pohjois-Savon Maanpuolustuskoulutuspiirin piiripäällikön kanssa Kuopion Sotilasläänin Esikunta antanut auton käyttöömme Osallistuttu komentajan kutsumiin tilaisuuksiin Keski-Suomen ja Mikkelin alueneuvottelukunnan kanssa tapaamiset V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia - kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Toiminnastamme oli juttuja lehdissä (Savon Sanomat, Uutis-Jousi, Soisalon Seutu). Savon Sanomien maanpuolustuspalstalla pyrittiin tiedottamaan toiminnasta, Vihmassa juttuja toiminnastamme.

13 KYMEN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II III YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat eri järjestöjen välisen yhteistyön lisääminen, tunnettavuuden lisääminen, alueneuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen jäsenjärjestöille ja koulutuksiin osallistuminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry läsnä kokous Maanpuolustuskiltojen liitto ry/kiltasisaret läsnä 6 kokousta Maanpuolustusnaisten Liitto ry Etelä-Karjala läsnä 4+ 3 kokousta Kymenlaakso läsnä 2 kokousta Marttaliitto ry Etelä-Karjala läsnä kokousta Kymenlaakso läsnä kokousta Sotilaskotiliitto ry Etelä-Karjala läsnä kokousta Kymenlaakso läsnä 5 kokousta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry/palokuntanaiset läsnä 3 kokousta Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 6 alueneuvottelukunnan kokousta. KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueneuvottelukunnan järjestämä koulutus Laivaseminaari Haminassa Seminaariin osallistui 10 henkilöä. Muu koulutus ja tapahtumet Naistenvalmiusliitto ry:n toimijoiden koulutuspäivään osallistui 7 henkilöä Nasta-harjoitukset Kuninkaanlähde 2007 osallistui 3 henkilöä Karpalo 2007 osallistui 4 henkilöä Etelä-Karjalan piiripäälliköiden vaihtotilaisuus Valmiusliittoa edusti Raakel Kämäräinen MPK ry:n kevätkokous ja Helsingin alueen 10-vuotisjuhla Marja-Sisko Hartikka edusri alueneuvottelukuntaa Alueneuvottelukuntien johdon seminaari Lahdessa Marja-Terttu Nuorivuori edusti alueneuvottelukuntaa Palokuntalaisnaisten opintopäivät ja syyskokous Mervi Kauppila esitteli alueneuvottelukunnan ja Naisten Valmiusliiton toimintaa MPK ry.n Vapaaehtoisen Maapuolustustyön seminaari Lappeenrannassa osallistujaa Polttoainesäännöstelyn koulutus ja harjoittelu Kuopion pelastusopistolla Alueelta osallistui kaksi(2) henkilöä. Impa:n itsenäisyysparaati Lappeenrannassa Naisten Valmiusliiton lippua kantoi Irmeli Rönkkönen IV V YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: - piiripäälliköiden ja johtoryhmien kanssa suunnitteluun ja koulutukseen liittyvää yhteistyötä - Puolustusvoimien kanssa kokousten kuljetusjärjestelyissä TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Raakel Kämäräinen on esitellyt järjestön toimintaa 1/07 sotilaskotisisarille, läsnä 22 sisarta ja Sotilaspokien tilaisuus 3/07, läsnä 46 henkilöä Eeva Kykkänen esitellyt toimintaa Marttojen tilaisuuksissa 2/07, läsnä 21 henkilöä ja 4/07, läsnä 12 henkilöä.

14 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat: Liiton ja alueneuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen Kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyötä esim. koulutukset JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 9 /11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Ilmavoimien Viestikilta ry, Lapin Lottaperinneyhdistys ry, Lapin läänin pelastusliitto ry / palokuntanaiset, Lapin Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, Lapin Martat ry, Maanpuolustusnaisten Lapin piiri ry, Rajasotilaskotiyhdistys ry Rovaniemen osasto, Rovaniemen sotilaskotiyhdistys ry, Sodankylän sotilaskotiyhdistys ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _5_alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Lapin maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Naisten ammunta mukana 23 henkilöä Joukkomuonitus keväällä mukana 21 henkilöä ja syksyllä 8 henkilöä Alueneuvottelukunta osallistui lisäksi: Lapin läänin alueellinen maanpuolustuskurssi 1 henkilö Lapin alueen vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta 1 henkilö LIPO- koulutus Kuopiossa 1 henkilö Alueneuvottelukuntien toimihenkilöiden koulutuspäivä Oulussa 5 henkilöä Alueneuvottelukuntien johdon seminaari Lahdessa 2 henkilöä Naisten Valmiusliiton 10-vuotisjuhla Helsingissä 2 henkilöä IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Lapin Sotilasläänin esikunta, Lapin Lennosto, Lapin Ilmatorjuntarykmentti, Lapin maanpuolustuskoulutus ry ja SPEK/ Lapin alueyksikkö sekä Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys ry. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei järjestänyt infotilaisuuksia.puheenjohtaja ja sihteeri vierailivat jäsenjärjestöjen kokouksissa (m. rajakotisisaret ja palokuntanaiset) Lehtijuttu Lapin nuijassa jossa kerrottiin alueneuvottelukunnan toiminnasta.

15 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat 1. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Mikkelin kaupungin poikkeusoloihin varautumisen ja normaaliolojen valmiuden suunnittelusta vastaaville henkilöille sekä kaupungin luottamusjohdolle. 2. Naisten rekrytointi koulutukseen 3. Veteraanikeräys Maanpuolustusjärjestöjen joulutulet- tapahtuma II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 6 /11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maanpuolustusnaisten liiton Etelä-Savon piiri ry, Mikkelin Sotilaskotiyhdistys ry, Etelä-Savon Martat ry, Maa- ja Kotitalousnaisten Etelä-Savon piirikeskus ry, Etelä-Savon Pelastusalan Liitto/VPK-naiset, Mikkelin Seudun Rintamanaiset ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _5 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry Etelä-Savon maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: - Arjen turvallisuus-kurssi, osallistujia 12 Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Maanpuolustuskoulutus ry Etelä-Savon piiri, Mikkelin Sotilasläänin Esikunta, Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkelin kaupunki, muut maanpuolustusjärjestöt. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 1 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Hyväntekeväisyyskonsertti veteraaneille, Lehdistöinfo, lehtikirjoitukset Koti- ja pelto, Savon Vasama, Mikkelin kaupunkilehti, Länsi-Savo ja Viikoset-lehti, järjestöpalstailmoitukset

16 LOGO tähän VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ, OULU I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat -yhteistyön lisääntyminen jäsenjärjestöjen kesken -verkostoituminen -oman toiminnan kehittäminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Marttaliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Sotilaskotiliitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 4 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Maanpuolustuspiirin kanssa ei toteutettu kursseja vuonna Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi -Kaiken varalta kurssi kehitysvammaisille kurssin kehittely ja toteutus, yhteensä 5 päivää Kuninkaanlähde 2007 harjoitus 2 osallistujaa Karpalo 2007 harjoitus 5 osallistujaa IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: -alueneuvottelukunnassa olevat tahot V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei järjestänyt erillisiä infotilaisuuksia. Toimintaa on esitelty alueneuvottelukuntaan kuuluvissa järjestöissä. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: osallistuminen Kainuun soutuun, lehti juttu Viestikapulalehdessä, toiminnasta tiedote Pohjanpoika-lehdessä

17 LOGO tähän VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopisteenä oli NASTA-harjoitus Karpalon 2008 järjestely II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 5/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset Pohjois-Karjalan Maanpuolustusnaiset Pohjois-Karjalan Martat Sotilaskotiliitto, Pohjois-Karjalan yhdistykset Pohjois-Karjalan Lottaperinneyhdistys SPK:n Pohjois-Karjalan Palokuntanaiset ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 5 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Järjestelmän käyttökurssi, 12 henkilöä NASTA-harjoitus Karpalo, IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 7 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: NASTA-harjoitukseen liittyen oli mm radiohaastattelu.

18 TURUN JA PORIN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat: - Koulutuksen suunnittelu ja toteutus - Tunnettavuuden lisääminen - Yhteistyön käynnistyminen uusien yhteistyökumppaneiden kanssa JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: - Maanpuolustuskiltojen liitto ry - Suomen Lottaperinneliitto ry - Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry - Marttaliitto ry - Maanpuolustusnaisten liitto - Rintamanaisten Liitto ry - Sotilaskotiliitto ry - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Jäsenjärjestöjen yhteisjäsenmäärä alueella n naisjäsentä. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 9 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Varsinais-Suomen maanpuolustuspiirin, Meripuolustuspiirin sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät. Liite 1. Rekrytoitujen naisten määrä 306 hk. Alueneuvottelukunta rekrytoi 96 alueensa naista NASTA - harjoituksiin Alueneuvottelukunta osallistui lisäksi liiton 10-vuotisjuhlaseminaariin Helsingissä. Alueneuvottelukunta järjesti lisäksi hyväntekeväisyysmuotinäytöksen Sotiemme Veteraanit keräyksen yhteydessä. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: - Maanpuolustuskoulutus ry - Saaristomeren Meripuolustusalue - Porin Prikaati - Turun ja Porin Sotilasläänin esikunta - Maanpuolustusnaiset - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia toiminnastaan 4 kertaa. Tunnettavuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: - osallistuminen Turun Messut 2008 messutapahtumaan, infotilaisuuksien pitäminen koulutusten yhteydessä sekä Reservin Upseerin Naiset Turku ry:n Itsenäisyysjuhlassa. - toiminnastamme on julkaistu lehtiartikkeleita

19 Turun ja Porin Alueneuvottelukunta LIITE 1 Toteutuneet kurssit v Maaliskuu Henkinen tuki Salo Ank Marja-Leena 19 hk (+ 3 hk organisaatiossa) Ruostesaari Huhtikuu Pv ajolupakurssi Säkylä Ank Marita Torkkeli 3 hk (+ 1 hk organisaatiossa) Toukokuu Kuninkaanlähde 2007 Niinisalo NASTA / Valtakunnallinen 81 hk (+ 12 hk organisaatiossa) Turun Birgitta 2007 Turku Ank Marjo Tuomaranta / 14 hk (+ 7 hk organisaatiossa) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Elokuu Lasten hätä EA koulutus Turku Ank Marjo Tuomaranta / 20 hk (+ 1 organisaatiossa) V - S Martat Suomu - harjoitus Gyltö Ank Pirjo Rajakangas / SPEK 35 hk (+ 10 hk organisaatiossa) Syyskuu Karpalo 2007 Kontioranta NASTA / Valtakunnallinen 3 hk Naisten turvapäivä Säkylä Ank / Maanpuolustusnaiset 38 hk (+ 2 hk organisaatiossa) Hilkka Tapio Sotilaskotisisaren turvakoulutus Turku Ank Pirjo Heikola 25 hk Saaristotaidot naisille Gyltö Ank Pirjo Rajakangas 11 hk (+ 1 hk organisaatiossa) Marraskuu Vesiltä pelastautuminen Pansio Ank Pirjo Rajakangas talviolosuhteissa 18 hk (+ 2 hk organisaatio)

20 Uudenmaan alueneuvottelukunta VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat - Uusien naisten rekrytointi Naisten Valmiusliittoon ja ohjaaminen MPK:n kursseille ja tapahtumiin. - Info- ja koulutustapahtumien toteuttaminen - Jäsenjärjestöjen piiritason yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen - Tiedotuksen ja yhteistyön lisääminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry/uudenmaan Maaseutukeskus Pro Agria, Maanpuolustuskiltojen liitto ry/uudenmaan Kiltapiiri, Maanpuolustusnaisten liitto ry/uudenmaan maanpuolustusnaiset, Marttaliitto ry/uudenmaan Martat, Rintamanaisten Liitto ry, Sotilaskotiliitto ry/uudenmaan Sotilaskotialue, Suomen Lottaperinneliitto ry/uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK/Uudenmaan Pelastusliitto Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 8 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Uudenmaan maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Neuvottelu- ja koulutuspäivä Tuusulan TKKK. Aiheena mm. vuoden 2007 koulutus ja ajankohtaiset asiat MPK ry:n uudenmaan maanpuolustuspiirin toimijoille ja yhteistyökumppaneille, osallistui Merja Kukkonen, Heli Pallaskari katuturvallisuuskurssi Syndalenissa, osallistujia 7, joista 3 miehiä Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi Itse järjestetyt tapahtumat: 7.3. Hätävara koulutus Marttojen tiloissa Helsingissä, osallistujia Piirien keskustelukokous: Naisten koulutustarpeet Uudellamaalla, osallistujia Naisvoimat kohtaavat Uudellamaalla Länsi-Uudenmaan Koulutuskeskus, Nummela, osallistujia 80 Osallistumiset: Naisten Valmiusliiton toimijoiden koulutuspäivä Panssariprikaatissa Parolannummella. Osallistujat: Liv Wikström, Säde Sormunen, Elina Tähkiö-Niemimaa, Tuula Hannuksela, Helka-Liisa Hintsa, Helka Kesälä, Sirkka Harjula ja Heli Pallaskari.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta!

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2009 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Naisten Valmiusliitto ry 2 Toimintakatsaus 2009 näillä turvaamme huomisen! Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Turvalliseen huomiseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Kimmo Kohvakka TURVALLISUUS? Palokuolemat

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Hyväksytty valtakunnallisen naistyötoimikunnan kokouksessa 2/2008 (28. 29.3.2008). Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Vuosikokous 2013 päätöksellä palveluaktiviteetti sotiemme veteraanien hyväksi. Kokouksen päätös perustui

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 20.4.2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 1.4.2015 31.7.2016 Omatoiminen varautuminen nouseva

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta Majuri Jyri Hollmén Henkilöstö osasto Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus Kuva 1 Henkilöstöosasto AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI: MAAVOIMIEN KOULUAMPUMARADAT Kuva 2 Esityksen sisältö 1. Maavoimien

Lisätiedot

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta

Majuri Jyri Hollmén. Maavoimien Esikunta. Henkilöstö osasto. Koulutussektori. Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus. Kuva 1. Maavoimien Esikunta Majuri Jyri Hollmén Henkilöstö osasto Oppimisympäristöt ja Simulaattorikoulutus Kuva 1 Henkilöstöosasto AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS SEMINAARI: MAAVOIMIEN KOULUAMPUMARADAT Kuva 2 Esityksen sisältö 1. Maavoimien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet. Tervehdyssanat lipun naulaustilaisuudessa Askaisten kirkossa 28.5.2016 1 Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja veteraanisukupolven edustajat. Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa nuoriso, hyvät naiset ja miehet.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry toiminta vuonna 2010

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry toiminta vuonna 2010 Suomen Lentopelastusseura SLPS ry toiminta vuonna 2010 Toiminta yleisesti Tehtävä Budjetti Organisaatio Toiminnansuunnittelu Tulostavoitteet Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on 2006 perustettu valtakunnallinen,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010

Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010 Kuinka suomenkielen opetus vapaaehtoistyönä maahanmuuttajille toimii? Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010 Raija Kalimo Maahanmuuttajuus Espoossa kiinni kielen koukeroihin seminaari 9.10.2010 Tavoite Edistää

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille

2. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille 26.11.2002 OM 15/51/2002 Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa) EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaaliohjeet, koulutus ym. 1. Vaaliohjeet Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15

Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15 Reserviläisliitto Reserviläisliiton jäsenkysely 2015 13.11.15 Suomen suurin maanpuolustusjärjestö - 36.500 henkilöjäsentä - 18 reserviläispiiriä - 344 paikallista yhdistystä 178 avointa reserviläisyhdistystä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot