NAISTEN VALMIUSLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAISTEN VALMIUSLIITTO RY"

Transkriptio

1 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY TOIMINTAKATSAUS 2007

2

3 YLEISTÄ Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti tammikuussa 1997 Naisten Valmiusliitto ry:n huolehtimaan yhteisestä tärkeästä päämäärästä, että suomalaisella naisella on mahdollisuus osallistua kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin sekä ylläpitää ja kehittää valmiustaitojaan. Liiton toiminta-ajatuksena on edistää suomalaisten perheiden ja yhteiskunnan varautumiskykyä herättämällä naisten tietoisuutta arjen turvallisuustaitojen tarpeellisuudesta, kehittämällä heidän turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksiaan sekä vahvistamalla naisten mahdollisuuksia osallistua normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin. Toimintavuosi oli liiton 10-vuotisjuhlavuosi. Juhla järjestettiin Helsingissä ja sen yhteydessä julkaistiin liiton historiikki Arjesta alkaen Naisten Valmiusliitto ry. Kirjan kirjoitti Marjatta Hinkkala. Juhlaseminaari järjestettiin Helsingissä teemalla Naiset turvallisuuden tekijöinä. Juhlapuheen piti sisäasiainministeri Anne Holmlund ja teemasta alustivat liiton puheenjohtaja, maaherra Anneli Taina sekä aikaisemmat puheenjohtajat, valtioneuvos Riitta Uosukainen, ministeri Elisabeth Rehn ja varatuomari Eva Lindblad. Naisille kohdennettuihin, Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa yhteistyössä toteutettuihin NASTAharjoituksiin Kankaanpäässä ja Kontiolahdessa osallistui yhteensä 332 naista. Syksyn harjoitus oli 20. liiton järjestämä naisten suurharjoitus, joissa on yhteensä valmiuskoulutettu jo yli 4000 naista. JÄSENET Naisten Valmiusliitto ry:n jäseninä olivat vuoden 2007 lopussa seuraavat järjestöt: Finlands svenska Marthaförbund rf Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Maanpuolustusnaisten Liitto ry Marttaliitto ry Päällystön Naisten Liitto ry Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Rintamanaisten Liitto ry Sotilaskotiliitto ry Suomen Lottaperinneliitto ry Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Järjestöjen yhteisjäsenmäärä oli noin naista. Jäsenjärjestöjen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 3 TOIMINTAKATSAUS 2007

4 HALLINTO Naisten Valmiusliiton vuosikokoukset pidettiin Helsingissä. Kevätkokous pidettiin Sotilaskotiliitossa ja syyskokous Biomedicum- Helsingissä. Lisäksi hallitus kokoontui vuoden aikana kuudesti Döbelninkadun kokoustiloissa Helsingissä. Hallituksen jäsenmäärä on ollut yksitoista (11). Puheenjohtajan lisäksi jokaisesta jäsenjärjestöstä on kuulunut yksi edustaja hallitukseen. Varsinaiset jäsenet Taina Anneli Pesola Helena Saarto Pirkko Lukkaroinen Kaarina Ehrnrooth Anna Ahola Katja Dromberg Kaarina Siltanen Merja Niilola Liisa Venesjärvi Anneli Jouko Katriina Uusi-Kauppila Pirkko Järjestö Maanpuolustusnaisten Liitto ry Suomen Lottaperinneliitto ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Rintamanaisten Liitto ry Finlands svenska Marthaförbund rf Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Maanpuolustusnaisten Liitto Marttaliitto ry Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Päällystön Naisten Liitto ry Sotilaskotiliitto ry Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Toimihenkilöt Liiton toimihenkilöitä olivat vuonna 2007 puheenjohtaja Anneli Taina, varapuheenjohtaja Helena Pesola (Suomen Lottaperinneliitto ry) ja pääsihteeri Lotta Mertsalmi. Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja alueneuvottelukuntien edustajana Heljä Järvinen (Sotilaskotiliitto ry). LIPO-koordinaattorit LIPO-koordinaattorit koulutettiin tieliikenteen polttonesteiden säännöstelyyn vuonna Ryhmään kuuluivat Anne Nikkilä-Soidinniemi (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry), Raija-Liisa Flink (Maanpuolustusnaisten Liitto ry), Tuija Saura (Suomen Lottaperinneliitto ry) ja Lotta Mertsalmi. Jäsenyydet Naisten Valmiusliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Maanpuolustuksen Tuki ry, Maanpuolustuskoulutus ry ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Lisäksi liitolla on edustus Pääesikunnan Reservin neuvottelukunnassa, Maanpuolustusmitalitoimikunnassa, Sotaveteraaniliiton neuvottelukunnassa sekä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n neuvottelukunnassa. ALUENEUVOTTELUKUNNAT JA NIIDEN PUHEENJOHTAJAT Alueellisesta toiminnasta vastaavat liiton jäsenjärjestöjen piiritason edustajista koostuvat alueneuvottelukunnat, joita on kaksitoista. Alueneuvottelukunta Puheenjohtaja Järjestö Helsinki Kristina Slotte Maanpuolustuskiltojen liitto Häme Pirkko Lokinperä Päällystön Naisten Liitto Keski-Suomi Heljä Järvinen Sotilaskotiliitto Kuopio Irma Kärkkäinen Sotilaskotiliitto Lappi Merja Virkkula Marttaliitto Mikkeli Aila Väresmaa Maanpuolustusnaisten Liitto Oulu Maija-Liisa Tausta-Ojala Maa- ja kotitalousnaisten Keskus Pohjois-Karjala Marja Simola Marttaliitto Turku-Pori Marjo Tuomaranta Maanpuolustuskiltojen liitto Uusimaa Elina Tähkiö-Niemimaa Maanpuolustusnaisten Liitto Vaasa Tuula Harjunpää Suomen Lottaperinneliitto NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 4 TOIMINTAKATSAUS 2007

5 TAVOITTEELLINEN TOIMINTA 1. Liiton tavoitteena oli olla selkeä osa kokonaismaanpuolustusta. Tavoitteeseen pyrittiin kuudella eri toimenpidekokonaisuudella. Tavoitteeseen pyrittiin ensinnäkin vaikuttamalla lainsäädäntötoimenpiteisiin sekä päättäjiin naisten asialla. Puheenjohtaja Anneli Taina ja pääsihteeri Lotta Mertsalmi kävivät tapaamassa puolustusministeri Jyri Häkämiestä, jolloin keskusteltiin naisten asemaan kokonaismaanpuolustuksessa liittyvistä asioista. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta hyväksyttiin eduskunnassa ja tasavallan presidentti Tarja Halonen vahvisti sen Laki tulee voimaan Lain voidaan katsoa olevan liiton pitkäjänteisen työn tulos ja se parantaa huomattavasti naisten mahdollisuuksia osallistua kokonaismaanpuolustustyöhön. Pääsihteeri kuului Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Majurin koolle kutsumaan taustatyöryhmään, jonka kautta oli tarkoitus vaikuttaa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lakiin liittyvien asetusten valmisteluun. Kyseisiin asetuksiin vaikutettiin myös lausunnoin ja henkilökohtaisin tapaamisin. Liitto antoi uudelleen lausunnon myös ehdotuksesta asevelvollisuuslaiksi. Toiseksi tavoitteeseen pyrittiin rakentamalla yhteistyötä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa kriisiajan liikenteen polttonesteiden säännöstelyssä. Pääsihteeri kuului ministeriön asettamaan työryhmään, joka uudisti liikenteen polttonesteiden säännöstelykoulutuksen (LIPO). Uudenmuotoinen koulutus testattiin Kuopion Pelastusopistolla Koulutukseen osallistui 15 liiton toimijaa. Liiton henkilörekisteriin on vuoden lopussa kirjattu 21 koulutettua naista. Kolmanneksi tavoitteeseen pyrittiin osallistumalla sosiaalitoimen valmiusoppaan laatimiseen. Pääsihteeri kuului sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan asiantuntijatyöryhmään, jonka tehtävänä oli laatia opas antamaan perusteet kunnan sosiaalitoimen varautumiselle yllättäviin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin, jotka synnyttävät vaaraa, aiheuttavat vahinkoa ja vaikeuttavat sosiaalitoimen normaalia toimintaa. Työryhmän raportti luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle Neljänneksi tavoitteeseen pyrittiin kantamalla vastuu psykologisen puolustuksen vapaaehtoistoimintojen järjestelyjen organisoimisesta. Psykologiseen puolustukseen liittyviä peruskursseja toimintakyky kriisitilanteissa - valmisteltiin. Esimerkkinä liiton tekemästä työstä psykologisen puolustuksen vahvistamiseksi voidaan pitää NASTA-harjoituksia. Viidenneksi tavoitteeseen pyrittiin luomalla yhteyksiä kuntiin ja Suomen Kuntaliittoon. Kuudenneksi tavoitteeseen pyrittiin vahvistamalla henkistä maanpuolustusta kaikessa toiminnassa sekä siirtämällä naisten perinnettä seuraaville sukupolville. 2. Tavoitteena oli tehdä Naisten Valmiusliitto nykyistä tunnetummaksi. Tavoitetteeseen pyrittiin seitsemällä eri toiminta-alueella. Ensimmäiseksi Naisten Valmiusliiton tunnettuutta pyrittiin lisäämään tehokkaammalla ulkoisella tiedottamisella. Tavoitteellinen tiedottaminen haluttiin vakiinnuttaa osaksi rutiineja. Liitolla ei ollut tiedottajaa toimintavuonna ja ulkoinen tiedotus keskittyi NASTA-harjoituksiin. Alueneuvottelukunnat vastasivat alueellisesta tiedottamisesta. Tiedottamisen osalta ei saavutettu tavoitetta. Liitto osallistui Nainen messuille Lahden Messukeskuksessa Liiton osastolla kävi noin 600 messuvierasta testaamassa turvallisuustietojaan. Hämeen alueneuvottelukunnan toimijat antoivat arjen turvallisuusohjeita ja selvittivät liiton toimintaa ja koulutusta. NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 5 TOIMINTAKATSAUS 2007

6 Liitto esittäytyi myös Keski-Suomen alueneuvottelukunnan toimijoiden voimin Hyvän Olon Viikonlopussa Jyväskylän Paviljongissa Osastolla heräteltiin messuvieraita turvallisuustestin avulla. Kysymykset liittyivät arjen turvallisuuteen ja innostivat vastaajia keskusteluun turvallisuusasioista. Toiseksi liiton näkyvyyttä pyrittiin vahvistamaan erityisesti käyttämällä ulkoisia tunnuksia. Liiton lippalakit jaettiin kaikille NASTA-harjoituksiin osallistuneille. Hihamerkkejä ja avainnauhoja myytiin. Kolmanneksi liiton tunnettuutta pyriittiin lisäämään osallistumalla Sotiemme veteraanit 2007 keräykseen. Alueille organisoitu Sotiemme veteraanit 2007 keräys ei onnistunut toivotulla tavalla. Osa alueneuvottelukunnista osallistui keräykseen järjestämällä mm. konsertteja, kirkkotilaisuuksia ja muotinäyöaksiä sekä lipaskeräyksin. Näin Naisten Valmiusliitto tukee osaltaan veteraanien ja sotaleskien kuntoutus- ja huoltotoimintaa. Neljänneksi tunnettuutta pyrittiin lisäämään järjestämällä infotilaisuuksia naisvaltaisille tahoille liittotasolla Sekä puheenjohtaja että pääsihteeri ovat toimintavuoden aikana osallistuneet useisiin tilaisuuksiin, joissa on esitelty liiton toimintaa. Viidenneksi liiton näkyvyyttä pyrittiin vahvistamaan järjestämällä liiton 10-vuotisjuhlan sekä tuottamalla juhlakirja. Liiton 10-vuotisjuhla järjestettiin Helsingissä Ostrobotnialla ja sen yhteydessä julkaistiin liiton juhlakirja, 10-vuotishistoriikki Arjesta alkaen Naisten Valmiusliitto ry. Kirjan kirjoitti Marjatta Hinkkala. Juhlajulkaisullaan liitto halusi osoittaa arvostustaan niin sotiemme veteraaneille naisille ja miehille kuin tämän päivän aktiivisille toimijoille ja yhteistyökumppaneilleen. Kuudenneksi näkyvyyttä pyrittiin lisäämään järjestämällä 10-vuotisjuhlaseminaari. Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestettiin juhlaseminaarina Biomedicum-Helsingissä teemalla Naiset turvallisuuden tekijöinä. Juhlapuheen piti sisäasiainministeri Anne Holmlund ja teemasta alustivat liiton puheenjohtaja, maaherra Anneli Taina sekä aikaisemmat puheenjohtajat, valtioneuvos Riitta Uosukainen, ministeri Elisabeth Rehn ja varatuomari Eva Lindblad. Osallistujia oli noin 350. Seitsemänneksi tunnettuutta pyrittiin lisäämään vielä osallistumalla puolustusvoimien valtakunnallisiin paraateihin. 3. Tavoitteena oli rakentaa uusi koulutusjärjestelmä. Tavoitteeseen pyrittiin kolmella eri toiminta-alueella. Ensinnäkin Arjen turvallisuuden koulutusohjelman suunnittelua jatkettiin. Jatkotason kursseja testattiin Kuninkaanlähde 2007 harjoituksessa. Toiseksi toimintavuonna järjestettiin jälleen kaksi naisille kohdennettua, Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa yhteistyössä toteutettua NASTA-harjoitusta. Pääsihteeri ohjasi kaikkien harjoitusten suunnittelua ja toteutusta. Kuninkaanlähde 2007 pidettiin Kankaanpäässä Tykistöprikaatissa. Sen järjestelyistä vastasi Turun ja Porin alueneuvottelukunta. Harjoituksen johti Taina Mäkitalo. Harjoituksen kurssit olivat etsintäharjoitus, joukkomuonitus, henkinen tuki, katuturvallisuus, maastoharjoitus, viestintätaidot, humanitäärinen oikeus sekä ajotaidot. Harjoitukseen osallistui 167 henkilöä. Karpalo 2007 pidettiin Kontiolahdessa Pohjois-Karjalan Prikaatissa. Sen järjestelyistä vastasi Pohjois-Karjalan alueneuvottelukunta. Harjoituksen johti Tiina Toivola. Harjoituksen kurssit olivat etsintä ja maastoensiapu, henkinen tuki, katuturvallisuus, kuljetus, viestiliikenne, maastotaidot ja vesiturvallisuus sekä joukkomuonitus. Harjoitukseen osallistui 165 henkilöä. NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 6 TOIMINTAKATSAUS 2007

7 Kolmanneksi vuoden 2008 NASTA-harjoitusten valmistelut aloitettiin. Kuopion alueneuvottelukunnassa aloitettiin Kallavesj 08 - ja Uudenmaan alueneuvottelukunnassa Tammi 2008 harjoitusten valmistelut. 4. Tavoitteena oli alueneuvottelukuntien aktiivinen ja liiton tavoitteiden mukainen toiminta. Tavoitteeseen pyrkimiseksi toteutettiin neljä toimenpidekokonaisuutta. Ensimmäiseksi järjestettiin liiton koulutustilaisuudet kaikille alueneuvottelukuntien toimijoille tammi-helmikuussa. Liitto järjesti kolme koulutustilaisuutta, joissa osallistujat perehdytettiin liiton tavoitteisiin, toimintaan ja toimintaympäristöön: Oulussa, Hattulassa ja Jyväskylässä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 129 toimijaa. Toiseksi liiton puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat alueneuvottelukunnissa toimintavuoden aikana. Puheenjohtaja Anneli Taina osallistui Hämeen, Turun ja Porin sekä Pohjois-Karjalan alueneuvottelukuntien järjestämiin tilaisuuksiin. Pääsihteeri vieraili toimintavuoden aikana Hämeen, Oulun, Uudenmaan, Kuopion, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Turun ja Porin, Vaasan ja Lapin alueneuvottelukunnissa. Kolmanneksi alueneuvottelukuntien johdolle järjestettiin koulutusseminaari Lahdessa Seminaariin osallistui 31 toimijaa. Neljänneksi alueneuvottelukunnan toimintaohje 2006 otettiin tehokkaaseen käyttöön. 5. Tavoitteena oli avoin ja kehittävä yhteistyö jäsenjärjestöjen kesken. Tavoitteeseen pyrittiin kahden toimenpidekokonaisuuden keinoin. Ensinnäkin jäsenjärjestöjen johdolle valmisteltiin neuvottelutilaisuus. Sen toteutus siirrettiin tammikuulle Toiseksi kehitettiin yhteistyötä jäsenjärjestöjen kesken. Liiton esite uudistettiin ja siihen sisällytettiin kunkin jäsenjärjestön esittely. Vuosikokouksia päätettiin kierrättää vuorollaan kunkin halukkaan jäsenjärjestön tiloissa. Liiton tiedotteita lähetettiin jäsenjärjestöille pääasiassa hallituksen kokouksen päätöksistä. Edelleen painotettiin hallituksen jäsenen vastuuta tiedottamisessa omalle järjestölleen. Muutamat jäsenjärjestöjen lehdet julkaisivat liittoa koskevia artikkeleja toimintavuonna. 6. Tavoitteena oli liiton panostus kansainäaliseen naisten maanpuolustusosaamiseen. Tavoitteeseen tähdättiin jatkaen yhteydenpitoa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vastaavien järjestöjen kanssa. Epävirallisia yhteyksiä Pohjoismaiden ja Viron naisjärjestöjen kanssa on ollut eri yhteyksissä. Naisten Valmiusliitto kiittää lämpimästi tukijoitaan sekä kiittää yhteistyöstä puolustusministeriötä, puolustusvoimia, sisäasiainministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä sekä muita yhteistyökumppaneitaan. Naisten Valmiusliitto esittää erityisen kiitoksen kaikille niille naisille, jotka ovat osallistuneet, edistäneet ja kehittäneet liiton toimintaa. Toimintavuonna olivat käytössä uudistettu toimintaohje sekä NASTA-harjoitusten toimintamalli ja graafinen ohje. LIITTEET Alueneuvottelukuntien toimintakertomusten tiivistelmät NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 7 TOIMINTAKATSAUS 2007

8 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat koulutus, koulutuksiin rekrytointi, tiedotuksen ja tunnettuuden lisääminen, jäsenjärjestöjen aktivointi toimintaan sekä vuoden veteraanikeräykseen osallistuminen. JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 10/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustusnaisten liitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Sotilaskotiliitto ry, Marttaliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry sekä postituslistalla ilman edustajaa Päällystön Naisten Liitto ry, Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry ja Finlands svenska Marthaförbund rf ja kuunteluoppilaana alkuvuodesta Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _9_ alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä _Helsingin maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Arjen hallintaa- häiriötilanteissa Helsingin Pelastusliiton tiloissa, osallistui 30 naista. Yhteistyössä Meripuolustuspiirin ja Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n kanssa toteutui kurssi: Turvallinen liikkuminen saaristossa Isosaaressa ja Kuivasaaressa, osallistui 28 naista. Tuettiin martoille kohdennetun kurssin Kotivara kodissa varautuminen suunnittelua ja toteutusta. Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi: Sotiemme Veteraanit 2007 keräykseen lipaskeräyksenä 10.3 liikekeskus Forumissa ja järjestämällä muotinäytöksen Kampin Palvelukeskuksessa ( n. 100 osallistujaa). Alueneuvottelukunnan 10-vuotisvastaanotto järjestettiin Döbelninkadulla 24.4 Osallistuttiin Naisten Valmiusliiton 10- vuotisjuhlavastaanotolle 26.4 ( 5 naista) sekä 10-vuotisjuhlaseminaariin Biomedicumissa. Kuninkaanlähde 2007 Niinisalossa, 8 naista pääkaupunkiseudulta

9 Karpalo 2007 Rissalassa, 13 naista Puheenjohtaja osallistui alueneuvottelukuntien seminaariin Hennalassa. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Puheenjohtaja on pääkaupunkiseudun vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnassa ja koulutusvastaava MKP:n Helsingin Maanpuolustuspiirin piiripäällikön johtoryhmässä. Koulutustyöryhmän jäsen on lisäksi väestönsuojelu ja varaaminen- toimialavastaava. Puheenjohtaja on mukana MPK:n koulutusjohtajan johtamassa koulutuksen kehittämistyöryhmässä ja Sotiemme Veteraanit keräys-johtoryhmässä. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei ole järjestänyt infotilaisuuksia kertaakaan vuoden aikana. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Helsingin Reservin Sanomissa on ollut kuukausittain tiedotuksia.sekä siinä että Rannikonpuolustajassa kerrottiin Kuivasaaren turvallisuuskurssista.

10 NAISTEN VALMIUSLIITTO HÄMEEN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat koulutuksen koordinointi ja rekrytointi. II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 7/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Hämeen pelastusliitto ry (3 edustajaa), Hämeen sotilaskotialueen aluetoimikunta (3), Lahden Seudun Lottaperinneyhdistys ry (1), Hämeelinna- Parolan päällystön naiset ry (1), Maanpuolustusnaisten liitto (3), Maa- ja kotitalousnaiset (2) ja Lahden Seudun Rintamanaiset (1) Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 4 alueneuvottelukunnan kokousta ja ideariihi. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä maanpuolustuspiirien kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Alueneuvottelukunta ei järjestänyt yhtään koulutusta omana organisaationaan. Meidän kautta jäsenjärjestöt ovat tilanneet kursseja maanpuolustuspiireiltä. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Hämeen sotilasläänin kanssa meillä oli tiivistä yhteistyötä. Jäsenjärjestöjen puheenjohtajille järjestettiin yhteistapaaminen V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 0 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: liiton esittely Nainen 2007 messuilla Lahdessa. Meillä oli marssiosasto valtakunnallisessa paraatissa Hämeenlinnassa.

11 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat yhteistyössä eri yritysten kanssa ja tunnettuuden lisäämisessä sekä koulutuksen tarjonnassa. JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Keski - Suomen Martat ry. K S Marttapiiri ry, Päällystön Naisten Liitto ry Luonetjärven Päällystön Naiset ry. PNL ry, Sotilaskotiliitto ry Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys ry, Keski Suomen Sotilaskotialue, Maanpuolustusnaiset ry Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri ry., Maa- ja Kotitalousnaisten Keski-Suomen keskus ry., Rintamanaiset ry Keski-Suomen Rintamanaiset ry (seuraajajäsen), Lottaperinneliitto ry Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys ry (seuraajajäsen), Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Jyväskylän Reservin Upseerien Naiset ry (seuraajajäsen), Äänesalon Martat ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin viisi (5) alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Muun muassa seuraavaa; 17.2, Ateriakuljetusten omavalvonta, Tikkakoski , Informaatiotilaisuus, Jyväskylä, , Sota-ajan lauluja, Kuhmoinen, laulusolisti Heljä Järvinen 8.5, Soroptimistien ilta, Jämsä 12.8, Maanpuolustusjuhla, Kyyjärvi , Hyvän Olon-messut, Jyväskylä, , Hygieniakoulutus, Tikkakoski , Itsenäisyyspäivän paraati, Hämeenlinna, 4 IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Tapiola-yhtiöt, Erillisverkot, IlmavTk, Ääneseudun Energia, Luonetjärven Sotilaskoti, Ilmasotakoulu, Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti, Keski-Suomen Sotilasläänin komentajan alueneuvottelukunta, puheenjohtaja Heljä Järvinen Keski-Suomen Maanpuolustuspiirin piiripäällikön johtoryhmä, koulutusvastaava Pirjo Kunnari V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 10 (kymmenen) kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Lehtiartikkelit; Keski-Suomen Maanpuolustajalehti, Kuhmoisten Sanomat, Reimari, Kurkistus, Keskisuomalainen, Koillis-Häme

12 KUOPION ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat Yhteistyö muiden alueneuvottelukuntien kanssa Koulutuksiin osallistuminen ja rekrytointi Tunnettavuutta lisätäksemme pidimme kokouksia eri paikoissa II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Kuopion Lottaperinneyhdistys ry, Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-Savon piiri ry, Rissalan Sotilaskotiyhdistys ry, Maanpuolustuskiltojen Liitto ry/pohjois-savon Kiltapiiri, Pohjois-Savon Martat ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 9 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Pohjois-Savon maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Itsepuolustuskurssi, kurssilaisia 15 Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi Maija-harjoitus, 1 osallistuja Karpalo-harjoitus, 5 osallistujaa LIPO-koulutus, 2 osallistujaa Liiton järjestämä alueneuvottelukuntien toimijoiden koulutuspäivä, 8 osallistujaa Liiton 10-vuotisjuhla, 5 osallistujaa Liiton järjestämä alueneuvottelukuntien johdon seminaari, 2 osallistujaa Liiton seminaari marraskuussa, 4 osallistujaa Keski-Suomen alueneuvottelukunnan 10-vuotisjuhla, 2 osallistujaa Kuopion Seudun paikallisosasto järjestäytymiskokoukseen, 3 osallistujaa Pohjois-Savon vapaaehtoisen maanpuolustusneuvottelukunnan kokouksiin, pj IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa vuonna 2007: Kallavesj 08 harjoituksen suunnittelu ja organisointi alkuun Pohjois-Savon Maanpuolustuskoulutuspiirin piiripäällikön kanssa Kuopion Sotilasläänin Esikunta antanut auton käyttöömme Osallistuttu komentajan kutsumiin tilaisuuksiin Keski-Suomen ja Mikkelin alueneuvottelukunnan kanssa tapaamiset V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia - kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Toiminnastamme oli juttuja lehdissä (Savon Sanomat, Uutis-Jousi, Soisalon Seutu). Savon Sanomien maanpuolustuspalstalla pyrittiin tiedottamaan toiminnasta, Vihmassa juttuja toiminnastamme.

13 KYMEN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II III YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat eri järjestöjen välisen yhteistyön lisääminen, tunnettavuuden lisääminen, alueneuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen jäsenjärjestöille ja koulutuksiin osallistuminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry läsnä kokous Maanpuolustuskiltojen liitto ry/kiltasisaret läsnä 6 kokousta Maanpuolustusnaisten Liitto ry Etelä-Karjala läsnä 4+ 3 kokousta Kymenlaakso läsnä 2 kokousta Marttaliitto ry Etelä-Karjala läsnä kokousta Kymenlaakso läsnä kokousta Sotilaskotiliitto ry Etelä-Karjala läsnä kokousta Kymenlaakso läsnä 5 kokousta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry/palokuntanaiset läsnä 3 kokousta Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 6 alueneuvottelukunnan kokousta. KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueneuvottelukunnan järjestämä koulutus Laivaseminaari Haminassa Seminaariin osallistui 10 henkilöä. Muu koulutus ja tapahtumet Naistenvalmiusliitto ry:n toimijoiden koulutuspäivään osallistui 7 henkilöä Nasta-harjoitukset Kuninkaanlähde 2007 osallistui 3 henkilöä Karpalo 2007 osallistui 4 henkilöä Etelä-Karjalan piiripäälliköiden vaihtotilaisuus Valmiusliittoa edusti Raakel Kämäräinen MPK ry:n kevätkokous ja Helsingin alueen 10-vuotisjuhla Marja-Sisko Hartikka edusri alueneuvottelukuntaa Alueneuvottelukuntien johdon seminaari Lahdessa Marja-Terttu Nuorivuori edusti alueneuvottelukuntaa Palokuntalaisnaisten opintopäivät ja syyskokous Mervi Kauppila esitteli alueneuvottelukunnan ja Naisten Valmiusliiton toimintaa MPK ry.n Vapaaehtoisen Maapuolustustyön seminaari Lappeenrannassa osallistujaa Polttoainesäännöstelyn koulutus ja harjoittelu Kuopion pelastusopistolla Alueelta osallistui kaksi(2) henkilöä. Impa:n itsenäisyysparaati Lappeenrannassa Naisten Valmiusliiton lippua kantoi Irmeli Rönkkönen IV V YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: - piiripäälliköiden ja johtoryhmien kanssa suunnitteluun ja koulutukseen liittyvää yhteistyötä - Puolustusvoimien kanssa kokousten kuljetusjärjestelyissä TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Raakel Kämäräinen on esitellyt järjestön toimintaa 1/07 sotilaskotisisarille, läsnä 22 sisarta ja Sotilaspokien tilaisuus 3/07, läsnä 46 henkilöä Eeva Kykkänen esitellyt toimintaa Marttojen tilaisuuksissa 2/07, läsnä 21 henkilöä ja 4/07, läsnä 12 henkilöä.

14 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat: Liiton ja alueneuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen Kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyötä esim. koulutukset JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 9 /11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Ilmavoimien Viestikilta ry, Lapin Lottaperinneyhdistys ry, Lapin läänin pelastusliitto ry / palokuntanaiset, Lapin Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, Lapin Martat ry, Maanpuolustusnaisten Lapin piiri ry, Rajasotilaskotiyhdistys ry Rovaniemen osasto, Rovaniemen sotilaskotiyhdistys ry, Sodankylän sotilaskotiyhdistys ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _5_alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Lapin maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Naisten ammunta mukana 23 henkilöä Joukkomuonitus keväällä mukana 21 henkilöä ja syksyllä 8 henkilöä Alueneuvottelukunta osallistui lisäksi: Lapin läänin alueellinen maanpuolustuskurssi 1 henkilö Lapin alueen vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta 1 henkilö LIPO- koulutus Kuopiossa 1 henkilö Alueneuvottelukuntien toimihenkilöiden koulutuspäivä Oulussa 5 henkilöä Alueneuvottelukuntien johdon seminaari Lahdessa 2 henkilöä Naisten Valmiusliiton 10-vuotisjuhla Helsingissä 2 henkilöä IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Lapin Sotilasläänin esikunta, Lapin Lennosto, Lapin Ilmatorjuntarykmentti, Lapin maanpuolustuskoulutus ry ja SPEK/ Lapin alueyksikkö sekä Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys ry. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei järjestänyt infotilaisuuksia.puheenjohtaja ja sihteeri vierailivat jäsenjärjestöjen kokouksissa (m. rajakotisisaret ja palokuntanaiset) Lehtijuttu Lapin nuijassa jossa kerrottiin alueneuvottelukunnan toiminnasta.

15 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat 1. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Mikkelin kaupungin poikkeusoloihin varautumisen ja normaaliolojen valmiuden suunnittelusta vastaaville henkilöille sekä kaupungin luottamusjohdolle. 2. Naisten rekrytointi koulutukseen 3. Veteraanikeräys Maanpuolustusjärjestöjen joulutulet- tapahtuma II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 6 /11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maanpuolustusnaisten liiton Etelä-Savon piiri ry, Mikkelin Sotilaskotiyhdistys ry, Etelä-Savon Martat ry, Maa- ja Kotitalousnaisten Etelä-Savon piirikeskus ry, Etelä-Savon Pelastusalan Liitto/VPK-naiset, Mikkelin Seudun Rintamanaiset ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _5 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry Etelä-Savon maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: - Arjen turvallisuus-kurssi, osallistujia 12 Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Maanpuolustuskoulutus ry Etelä-Savon piiri, Mikkelin Sotilasläänin Esikunta, Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkelin kaupunki, muut maanpuolustusjärjestöt. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 1 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Hyväntekeväisyyskonsertti veteraaneille, Lehdistöinfo, lehtikirjoitukset Koti- ja pelto, Savon Vasama, Mikkelin kaupunkilehti, Länsi-Savo ja Viikoset-lehti, järjestöpalstailmoitukset

16 LOGO tähän VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ, OULU I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat -yhteistyön lisääntyminen jäsenjärjestöjen kesken -verkostoituminen -oman toiminnan kehittäminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Marttaliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Sotilaskotiliitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 4 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Maanpuolustuspiirin kanssa ei toteutettu kursseja vuonna Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi -Kaiken varalta kurssi kehitysvammaisille kurssin kehittely ja toteutus, yhteensä 5 päivää Kuninkaanlähde 2007 harjoitus 2 osallistujaa Karpalo 2007 harjoitus 5 osallistujaa IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: -alueneuvottelukunnassa olevat tahot V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei järjestänyt erillisiä infotilaisuuksia. Toimintaa on esitelty alueneuvottelukuntaan kuuluvissa järjestöissä. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: osallistuminen Kainuun soutuun, lehti juttu Viestikapulalehdessä, toiminnasta tiedote Pohjanpoika-lehdessä

17 LOGO tähän VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopisteenä oli NASTA-harjoitus Karpalon 2008 järjestely II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 5/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset Pohjois-Karjalan Maanpuolustusnaiset Pohjois-Karjalan Martat Sotilaskotiliitto, Pohjois-Karjalan yhdistykset Pohjois-Karjalan Lottaperinneyhdistys SPK:n Pohjois-Karjalan Palokuntanaiset ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 5 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Järjestelmän käyttökurssi, 12 henkilöä NASTA-harjoitus Karpalo, IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 7 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: NASTA-harjoitukseen liittyen oli mm radiohaastattelu.

18 TURUN JA PORIN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat: - Koulutuksen suunnittelu ja toteutus - Tunnettavuuden lisääminen - Yhteistyön käynnistyminen uusien yhteistyökumppaneiden kanssa JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: - Maanpuolustuskiltojen liitto ry - Suomen Lottaperinneliitto ry - Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry - Marttaliitto ry - Maanpuolustusnaisten liitto - Rintamanaisten Liitto ry - Sotilaskotiliitto ry - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Jäsenjärjestöjen yhteisjäsenmäärä alueella n naisjäsentä. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 9 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Varsinais-Suomen maanpuolustuspiirin, Meripuolustuspiirin sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät. Liite 1. Rekrytoitujen naisten määrä 306 hk. Alueneuvottelukunta rekrytoi 96 alueensa naista NASTA - harjoituksiin Alueneuvottelukunta osallistui lisäksi liiton 10-vuotisjuhlaseminaariin Helsingissä. Alueneuvottelukunta järjesti lisäksi hyväntekeväisyysmuotinäytöksen Sotiemme Veteraanit keräyksen yhteydessä. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: - Maanpuolustuskoulutus ry - Saaristomeren Meripuolustusalue - Porin Prikaati - Turun ja Porin Sotilasläänin esikunta - Maanpuolustusnaiset - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia toiminnastaan 4 kertaa. Tunnettavuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: - osallistuminen Turun Messut 2008 messutapahtumaan, infotilaisuuksien pitäminen koulutusten yhteydessä sekä Reservin Upseerin Naiset Turku ry:n Itsenäisyysjuhlassa. - toiminnastamme on julkaistu lehtiartikkeleita

19 Turun ja Porin Alueneuvottelukunta LIITE 1 Toteutuneet kurssit v Maaliskuu Henkinen tuki Salo Ank Marja-Leena 19 hk (+ 3 hk organisaatiossa) Ruostesaari Huhtikuu Pv ajolupakurssi Säkylä Ank Marita Torkkeli 3 hk (+ 1 hk organisaatiossa) Toukokuu Kuninkaanlähde 2007 Niinisalo NASTA / Valtakunnallinen 81 hk (+ 12 hk organisaatiossa) Turun Birgitta 2007 Turku Ank Marjo Tuomaranta / 14 hk (+ 7 hk organisaatiossa) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Elokuu Lasten hätä EA koulutus Turku Ank Marjo Tuomaranta / 20 hk (+ 1 organisaatiossa) V - S Martat Suomu - harjoitus Gyltö Ank Pirjo Rajakangas / SPEK 35 hk (+ 10 hk organisaatiossa) Syyskuu Karpalo 2007 Kontioranta NASTA / Valtakunnallinen 3 hk Naisten turvapäivä Säkylä Ank / Maanpuolustusnaiset 38 hk (+ 2 hk organisaatiossa) Hilkka Tapio Sotilaskotisisaren turvakoulutus Turku Ank Pirjo Heikola 25 hk Saaristotaidot naisille Gyltö Ank Pirjo Rajakangas 11 hk (+ 1 hk organisaatiossa) Marraskuu Vesiltä pelastautuminen Pansio Ank Pirjo Rajakangas talviolosuhteissa 18 hk (+ 2 hk organisaatio)

20 Uudenmaan alueneuvottelukunta VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat - Uusien naisten rekrytointi Naisten Valmiusliittoon ja ohjaaminen MPK:n kursseille ja tapahtumiin. - Info- ja koulutustapahtumien toteuttaminen - Jäsenjärjestöjen piiritason yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen - Tiedotuksen ja yhteistyön lisääminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry/uudenmaan Maaseutukeskus Pro Agria, Maanpuolustuskiltojen liitto ry/uudenmaan Kiltapiiri, Maanpuolustusnaisten liitto ry/uudenmaan maanpuolustusnaiset, Marttaliitto ry/uudenmaan Martat, Rintamanaisten Liitto ry, Sotilaskotiliitto ry/uudenmaan Sotilaskotialue, Suomen Lottaperinneliitto ry/uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK/Uudenmaan Pelastusliitto Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 8 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Uudenmaan maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Neuvottelu- ja koulutuspäivä Tuusulan TKKK. Aiheena mm. vuoden 2007 koulutus ja ajankohtaiset asiat MPK ry:n uudenmaan maanpuolustuspiirin toimijoille ja yhteistyökumppaneille, osallistui Merja Kukkonen, Heli Pallaskari katuturvallisuuskurssi Syndalenissa, osallistujia 7, joista 3 miehiä Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi Itse järjestetyt tapahtumat: 7.3. Hätävara koulutus Marttojen tiloissa Helsingissä, osallistujia Piirien keskustelukokous: Naisten koulutustarpeet Uudellamaalla, osallistujia Naisvoimat kohtaavat Uudellamaalla Länsi-Uudenmaan Koulutuskeskus, Nummela, osallistujia 80 Osallistumiset: Naisten Valmiusliiton toimijoiden koulutuspäivä Panssariprikaatissa Parolannummella. Osallistujat: Liv Wikström, Säde Sormunen, Elina Tähkiö-Niemimaa, Tuula Hannuksela, Helka-Liisa Hintsa, Helka Kesälä, Sirkka Harjula ja Heli Pallaskari.

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012 PÄÄTOIMITTAJA: Inga-Katriina Heinonen JAKELU: Kiltojen ja kiltapiirien toimihenkilöt, MPKL:n jäsenrekisterissä olevat sähköpostilliset kiltajäsenet, kiltalehtien toimitukset ja veljesjärjestöjen toiminnanjohtajat

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti

Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Maanpuolustaja 1/2013 Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti Kiltatyötä 50 vuotta Liiton juhlavuosi alkoi Eino Järvinen on vuoden kiltalainen Ansiokas kiltatyö palkittiin Hannu Hillo suunnitteli liiton vaakunan

Lisätiedot

Dragsvik 16. - 18.5.2014

Dragsvik 16. - 18.5.2014 Tiedotelehti 1 / Huhtikuu Dragsvik 16. - 18.5.2014 Helene on 33. Nasta-harjoitus! Tässä tiedotelehdessä kerromme Helene 2014 -harjoitukseen liittyviä ohjeita. Lue se tarkoin, näin varmistat harjoituksellesi

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajien vaihtoparaati pidettiin Oulun Hiukkavaarassa 29.8.2008 2 Yhteisöllisyys ja yhteiset arvot Pohjanpoika Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. PRESIDENTINVAALIT 4. KUNTAVAALIT 5. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTA 6. HALLITUSTYÖ JA SISÄASIANMINISTERIÖ 7. EUROPARLAMENTAARIKON

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA Sisältö MPKL * Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963. * Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rakennamme perinteille Elämme

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 12-2011

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 12-2011 PÄÄTOIMITTAJA: Inga-Katriina Heinonen JAKELU: Kiltojen ja kiltapiirien avainhenkilöt, MPKL:n liittohallitus ja liittovaltuusto, kiltalehtien toimitukset ja veljesjärjestöjen toiminnanjohtajat NETISSÄ:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot