NAISTEN VALMIUSLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAISTEN VALMIUSLIITTO RY"

Transkriptio

1 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY TOIMINTAKATSAUS 2007

2

3 YLEISTÄ Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti tammikuussa 1997 Naisten Valmiusliitto ry:n huolehtimaan yhteisestä tärkeästä päämäärästä, että suomalaisella naisella on mahdollisuus osallistua kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin sekä ylläpitää ja kehittää valmiustaitojaan. Liiton toiminta-ajatuksena on edistää suomalaisten perheiden ja yhteiskunnan varautumiskykyä herättämällä naisten tietoisuutta arjen turvallisuustaitojen tarpeellisuudesta, kehittämällä heidän turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksiaan sekä vahvistamalla naisten mahdollisuuksia osallistua normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin. Toimintavuosi oli liiton 10-vuotisjuhlavuosi. Juhla järjestettiin Helsingissä ja sen yhteydessä julkaistiin liiton historiikki Arjesta alkaen Naisten Valmiusliitto ry. Kirjan kirjoitti Marjatta Hinkkala. Juhlaseminaari järjestettiin Helsingissä teemalla Naiset turvallisuuden tekijöinä. Juhlapuheen piti sisäasiainministeri Anne Holmlund ja teemasta alustivat liiton puheenjohtaja, maaherra Anneli Taina sekä aikaisemmat puheenjohtajat, valtioneuvos Riitta Uosukainen, ministeri Elisabeth Rehn ja varatuomari Eva Lindblad. Naisille kohdennettuihin, Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa yhteistyössä toteutettuihin NASTAharjoituksiin Kankaanpäässä ja Kontiolahdessa osallistui yhteensä 332 naista. Syksyn harjoitus oli 20. liiton järjestämä naisten suurharjoitus, joissa on yhteensä valmiuskoulutettu jo yli 4000 naista. JÄSENET Naisten Valmiusliitto ry:n jäseninä olivat vuoden 2007 lopussa seuraavat järjestöt: Finlands svenska Marthaförbund rf Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Maanpuolustusnaisten Liitto ry Marttaliitto ry Päällystön Naisten Liitto ry Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Rintamanaisten Liitto ry Sotilaskotiliitto ry Suomen Lottaperinneliitto ry Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Järjestöjen yhteisjäsenmäärä oli noin naista. Jäsenjärjestöjen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 3 TOIMINTAKATSAUS 2007

4 HALLINTO Naisten Valmiusliiton vuosikokoukset pidettiin Helsingissä. Kevätkokous pidettiin Sotilaskotiliitossa ja syyskokous Biomedicum- Helsingissä. Lisäksi hallitus kokoontui vuoden aikana kuudesti Döbelninkadun kokoustiloissa Helsingissä. Hallituksen jäsenmäärä on ollut yksitoista (11). Puheenjohtajan lisäksi jokaisesta jäsenjärjestöstä on kuulunut yksi edustaja hallitukseen. Varsinaiset jäsenet Taina Anneli Pesola Helena Saarto Pirkko Lukkaroinen Kaarina Ehrnrooth Anna Ahola Katja Dromberg Kaarina Siltanen Merja Niilola Liisa Venesjärvi Anneli Jouko Katriina Uusi-Kauppila Pirkko Järjestö Maanpuolustusnaisten Liitto ry Suomen Lottaperinneliitto ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Rintamanaisten Liitto ry Finlands svenska Marthaförbund rf Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Maanpuolustusnaisten Liitto Marttaliitto ry Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Päällystön Naisten Liitto ry Sotilaskotiliitto ry Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Toimihenkilöt Liiton toimihenkilöitä olivat vuonna 2007 puheenjohtaja Anneli Taina, varapuheenjohtaja Helena Pesola (Suomen Lottaperinneliitto ry) ja pääsihteeri Lotta Mertsalmi. Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja alueneuvottelukuntien edustajana Heljä Järvinen (Sotilaskotiliitto ry). LIPO-koordinaattorit LIPO-koordinaattorit koulutettiin tieliikenteen polttonesteiden säännöstelyyn vuonna Ryhmään kuuluivat Anne Nikkilä-Soidinniemi (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry), Raija-Liisa Flink (Maanpuolustusnaisten Liitto ry), Tuija Saura (Suomen Lottaperinneliitto ry) ja Lotta Mertsalmi. Jäsenyydet Naisten Valmiusliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: Maanpuolustuksen Tuki ry, Maanpuolustuskoulutus ry ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Lisäksi liitolla on edustus Pääesikunnan Reservin neuvottelukunnassa, Maanpuolustusmitalitoimikunnassa, Sotaveteraaniliiton neuvottelukunnassa sekä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n neuvottelukunnassa. ALUENEUVOTTELUKUNNAT JA NIIDEN PUHEENJOHTAJAT Alueellisesta toiminnasta vastaavat liiton jäsenjärjestöjen piiritason edustajista koostuvat alueneuvottelukunnat, joita on kaksitoista. Alueneuvottelukunta Puheenjohtaja Järjestö Helsinki Kristina Slotte Maanpuolustuskiltojen liitto Häme Pirkko Lokinperä Päällystön Naisten Liitto Keski-Suomi Heljä Järvinen Sotilaskotiliitto Kuopio Irma Kärkkäinen Sotilaskotiliitto Lappi Merja Virkkula Marttaliitto Mikkeli Aila Väresmaa Maanpuolustusnaisten Liitto Oulu Maija-Liisa Tausta-Ojala Maa- ja kotitalousnaisten Keskus Pohjois-Karjala Marja Simola Marttaliitto Turku-Pori Marjo Tuomaranta Maanpuolustuskiltojen liitto Uusimaa Elina Tähkiö-Niemimaa Maanpuolustusnaisten Liitto Vaasa Tuula Harjunpää Suomen Lottaperinneliitto NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 4 TOIMINTAKATSAUS 2007

5 TAVOITTEELLINEN TOIMINTA 1. Liiton tavoitteena oli olla selkeä osa kokonaismaanpuolustusta. Tavoitteeseen pyrittiin kuudella eri toimenpidekokonaisuudella. Tavoitteeseen pyrittiin ensinnäkin vaikuttamalla lainsäädäntötoimenpiteisiin sekä päättäjiin naisten asialla. Puheenjohtaja Anneli Taina ja pääsihteeri Lotta Mertsalmi kävivät tapaamassa puolustusministeri Jyri Häkämiestä, jolloin keskusteltiin naisten asemaan kokonaismaanpuolustuksessa liittyvistä asioista. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta hyväksyttiin eduskunnassa ja tasavallan presidentti Tarja Halonen vahvisti sen Laki tulee voimaan Lain voidaan katsoa olevan liiton pitkäjänteisen työn tulos ja se parantaa huomattavasti naisten mahdollisuuksia osallistua kokonaismaanpuolustustyöhön. Pääsihteeri kuului Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Majurin koolle kutsumaan taustatyöryhmään, jonka kautta oli tarkoitus vaikuttaa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lakiin liittyvien asetusten valmisteluun. Kyseisiin asetuksiin vaikutettiin myös lausunnoin ja henkilökohtaisin tapaamisin. Liitto antoi uudelleen lausunnon myös ehdotuksesta asevelvollisuuslaiksi. Toiseksi tavoitteeseen pyrittiin rakentamalla yhteistyötä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa kriisiajan liikenteen polttonesteiden säännöstelyssä. Pääsihteeri kuului ministeriön asettamaan työryhmään, joka uudisti liikenteen polttonesteiden säännöstelykoulutuksen (LIPO). Uudenmuotoinen koulutus testattiin Kuopion Pelastusopistolla Koulutukseen osallistui 15 liiton toimijaa. Liiton henkilörekisteriin on vuoden lopussa kirjattu 21 koulutettua naista. Kolmanneksi tavoitteeseen pyrittiin osallistumalla sosiaalitoimen valmiusoppaan laatimiseen. Pääsihteeri kuului sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan asiantuntijatyöryhmään, jonka tehtävänä oli laatia opas antamaan perusteet kunnan sosiaalitoimen varautumiselle yllättäviin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin, jotka synnyttävät vaaraa, aiheuttavat vahinkoa ja vaikeuttavat sosiaalitoimen normaalia toimintaa. Työryhmän raportti luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle Neljänneksi tavoitteeseen pyrittiin kantamalla vastuu psykologisen puolustuksen vapaaehtoistoimintojen järjestelyjen organisoimisesta. Psykologiseen puolustukseen liittyviä peruskursseja toimintakyky kriisitilanteissa - valmisteltiin. Esimerkkinä liiton tekemästä työstä psykologisen puolustuksen vahvistamiseksi voidaan pitää NASTA-harjoituksia. Viidenneksi tavoitteeseen pyrittiin luomalla yhteyksiä kuntiin ja Suomen Kuntaliittoon. Kuudenneksi tavoitteeseen pyrittiin vahvistamalla henkistä maanpuolustusta kaikessa toiminnassa sekä siirtämällä naisten perinnettä seuraaville sukupolville. 2. Tavoitteena oli tehdä Naisten Valmiusliitto nykyistä tunnetummaksi. Tavoitetteeseen pyrittiin seitsemällä eri toiminta-alueella. Ensimmäiseksi Naisten Valmiusliiton tunnettuutta pyrittiin lisäämään tehokkaammalla ulkoisella tiedottamisella. Tavoitteellinen tiedottaminen haluttiin vakiinnuttaa osaksi rutiineja. Liitolla ei ollut tiedottajaa toimintavuonna ja ulkoinen tiedotus keskittyi NASTA-harjoituksiin. Alueneuvottelukunnat vastasivat alueellisesta tiedottamisesta. Tiedottamisen osalta ei saavutettu tavoitetta. Liitto osallistui Nainen messuille Lahden Messukeskuksessa Liiton osastolla kävi noin 600 messuvierasta testaamassa turvallisuustietojaan. Hämeen alueneuvottelukunnan toimijat antoivat arjen turvallisuusohjeita ja selvittivät liiton toimintaa ja koulutusta. NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 5 TOIMINTAKATSAUS 2007

6 Liitto esittäytyi myös Keski-Suomen alueneuvottelukunnan toimijoiden voimin Hyvän Olon Viikonlopussa Jyväskylän Paviljongissa Osastolla heräteltiin messuvieraita turvallisuustestin avulla. Kysymykset liittyivät arjen turvallisuuteen ja innostivat vastaajia keskusteluun turvallisuusasioista. Toiseksi liiton näkyvyyttä pyrittiin vahvistamaan erityisesti käyttämällä ulkoisia tunnuksia. Liiton lippalakit jaettiin kaikille NASTA-harjoituksiin osallistuneille. Hihamerkkejä ja avainnauhoja myytiin. Kolmanneksi liiton tunnettuutta pyriittiin lisäämään osallistumalla Sotiemme veteraanit 2007 keräykseen. Alueille organisoitu Sotiemme veteraanit 2007 keräys ei onnistunut toivotulla tavalla. Osa alueneuvottelukunnista osallistui keräykseen järjestämällä mm. konsertteja, kirkkotilaisuuksia ja muotinäyöaksiä sekä lipaskeräyksin. Näin Naisten Valmiusliitto tukee osaltaan veteraanien ja sotaleskien kuntoutus- ja huoltotoimintaa. Neljänneksi tunnettuutta pyrittiin lisäämään järjestämällä infotilaisuuksia naisvaltaisille tahoille liittotasolla Sekä puheenjohtaja että pääsihteeri ovat toimintavuoden aikana osallistuneet useisiin tilaisuuksiin, joissa on esitelty liiton toimintaa. Viidenneksi liiton näkyvyyttä pyrittiin vahvistamaan järjestämällä liiton 10-vuotisjuhlan sekä tuottamalla juhlakirja. Liiton 10-vuotisjuhla järjestettiin Helsingissä Ostrobotnialla ja sen yhteydessä julkaistiin liiton juhlakirja, 10-vuotishistoriikki Arjesta alkaen Naisten Valmiusliitto ry. Kirjan kirjoitti Marjatta Hinkkala. Juhlajulkaisullaan liitto halusi osoittaa arvostustaan niin sotiemme veteraaneille naisille ja miehille kuin tämän päivän aktiivisille toimijoille ja yhteistyökumppaneilleen. Kuudenneksi näkyvyyttä pyrittiin lisäämään järjestämällä 10-vuotisjuhlaseminaari. Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestettiin juhlaseminaarina Biomedicum-Helsingissä teemalla Naiset turvallisuuden tekijöinä. Juhlapuheen piti sisäasiainministeri Anne Holmlund ja teemasta alustivat liiton puheenjohtaja, maaherra Anneli Taina sekä aikaisemmat puheenjohtajat, valtioneuvos Riitta Uosukainen, ministeri Elisabeth Rehn ja varatuomari Eva Lindblad. Osallistujia oli noin 350. Seitsemänneksi tunnettuutta pyrittiin lisäämään vielä osallistumalla puolustusvoimien valtakunnallisiin paraateihin. 3. Tavoitteena oli rakentaa uusi koulutusjärjestelmä. Tavoitteeseen pyrittiin kolmella eri toiminta-alueella. Ensinnäkin Arjen turvallisuuden koulutusohjelman suunnittelua jatkettiin. Jatkotason kursseja testattiin Kuninkaanlähde 2007 harjoituksessa. Toiseksi toimintavuonna järjestettiin jälleen kaksi naisille kohdennettua, Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa yhteistyössä toteutettua NASTA-harjoitusta. Pääsihteeri ohjasi kaikkien harjoitusten suunnittelua ja toteutusta. Kuninkaanlähde 2007 pidettiin Kankaanpäässä Tykistöprikaatissa. Sen järjestelyistä vastasi Turun ja Porin alueneuvottelukunta. Harjoituksen johti Taina Mäkitalo. Harjoituksen kurssit olivat etsintäharjoitus, joukkomuonitus, henkinen tuki, katuturvallisuus, maastoharjoitus, viestintätaidot, humanitäärinen oikeus sekä ajotaidot. Harjoitukseen osallistui 167 henkilöä. Karpalo 2007 pidettiin Kontiolahdessa Pohjois-Karjalan Prikaatissa. Sen järjestelyistä vastasi Pohjois-Karjalan alueneuvottelukunta. Harjoituksen johti Tiina Toivola. Harjoituksen kurssit olivat etsintä ja maastoensiapu, henkinen tuki, katuturvallisuus, kuljetus, viestiliikenne, maastotaidot ja vesiturvallisuus sekä joukkomuonitus. Harjoitukseen osallistui 165 henkilöä. NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 6 TOIMINTAKATSAUS 2007

7 Kolmanneksi vuoden 2008 NASTA-harjoitusten valmistelut aloitettiin. Kuopion alueneuvottelukunnassa aloitettiin Kallavesj 08 - ja Uudenmaan alueneuvottelukunnassa Tammi 2008 harjoitusten valmistelut. 4. Tavoitteena oli alueneuvottelukuntien aktiivinen ja liiton tavoitteiden mukainen toiminta. Tavoitteeseen pyrkimiseksi toteutettiin neljä toimenpidekokonaisuutta. Ensimmäiseksi järjestettiin liiton koulutustilaisuudet kaikille alueneuvottelukuntien toimijoille tammi-helmikuussa. Liitto järjesti kolme koulutustilaisuutta, joissa osallistujat perehdytettiin liiton tavoitteisiin, toimintaan ja toimintaympäristöön: Oulussa, Hattulassa ja Jyväskylässä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 129 toimijaa. Toiseksi liiton puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat alueneuvottelukunnissa toimintavuoden aikana. Puheenjohtaja Anneli Taina osallistui Hämeen, Turun ja Porin sekä Pohjois-Karjalan alueneuvottelukuntien järjestämiin tilaisuuksiin. Pääsihteeri vieraili toimintavuoden aikana Hämeen, Oulun, Uudenmaan, Kuopion, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Turun ja Porin, Vaasan ja Lapin alueneuvottelukunnissa. Kolmanneksi alueneuvottelukuntien johdolle järjestettiin koulutusseminaari Lahdessa Seminaariin osallistui 31 toimijaa. Neljänneksi alueneuvottelukunnan toimintaohje 2006 otettiin tehokkaaseen käyttöön. 5. Tavoitteena oli avoin ja kehittävä yhteistyö jäsenjärjestöjen kesken. Tavoitteeseen pyrittiin kahden toimenpidekokonaisuuden keinoin. Ensinnäkin jäsenjärjestöjen johdolle valmisteltiin neuvottelutilaisuus. Sen toteutus siirrettiin tammikuulle Toiseksi kehitettiin yhteistyötä jäsenjärjestöjen kesken. Liiton esite uudistettiin ja siihen sisällytettiin kunkin jäsenjärjestön esittely. Vuosikokouksia päätettiin kierrättää vuorollaan kunkin halukkaan jäsenjärjestön tiloissa. Liiton tiedotteita lähetettiin jäsenjärjestöille pääasiassa hallituksen kokouksen päätöksistä. Edelleen painotettiin hallituksen jäsenen vastuuta tiedottamisessa omalle järjestölleen. Muutamat jäsenjärjestöjen lehdet julkaisivat liittoa koskevia artikkeleja toimintavuonna. 6. Tavoitteena oli liiton panostus kansainäaliseen naisten maanpuolustusosaamiseen. Tavoitteeseen tähdättiin jatkaen yhteydenpitoa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vastaavien järjestöjen kanssa. Epävirallisia yhteyksiä Pohjoismaiden ja Viron naisjärjestöjen kanssa on ollut eri yhteyksissä. Naisten Valmiusliitto kiittää lämpimästi tukijoitaan sekä kiittää yhteistyöstä puolustusministeriötä, puolustusvoimia, sisäasiainministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä sekä muita yhteistyökumppaneitaan. Naisten Valmiusliitto esittää erityisen kiitoksen kaikille niille naisille, jotka ovat osallistuneet, edistäneet ja kehittäneet liiton toimintaa. Toimintavuonna olivat käytössä uudistettu toimintaohje sekä NASTA-harjoitusten toimintamalli ja graafinen ohje. LIITTEET Alueneuvottelukuntien toimintakertomusten tiivistelmät NAISTEN VALMIUSLIITTO RY 7 TOIMINTAKATSAUS 2007

8 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat koulutus, koulutuksiin rekrytointi, tiedotuksen ja tunnettuuden lisääminen, jäsenjärjestöjen aktivointi toimintaan sekä vuoden veteraanikeräykseen osallistuminen. JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 10/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustusnaisten liitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Sotilaskotiliitto ry, Marttaliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry sekä postituslistalla ilman edustajaa Päällystön Naisten Liitto ry, Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry ja Finlands svenska Marthaförbund rf ja kuunteluoppilaana alkuvuodesta Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _9_ alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä _Helsingin maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Arjen hallintaa- häiriötilanteissa Helsingin Pelastusliiton tiloissa, osallistui 30 naista. Yhteistyössä Meripuolustuspiirin ja Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n kanssa toteutui kurssi: Turvallinen liikkuminen saaristossa Isosaaressa ja Kuivasaaressa, osallistui 28 naista. Tuettiin martoille kohdennetun kurssin Kotivara kodissa varautuminen suunnittelua ja toteutusta. Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi: Sotiemme Veteraanit 2007 keräykseen lipaskeräyksenä 10.3 liikekeskus Forumissa ja järjestämällä muotinäytöksen Kampin Palvelukeskuksessa ( n. 100 osallistujaa). Alueneuvottelukunnan 10-vuotisvastaanotto järjestettiin Döbelninkadulla 24.4 Osallistuttiin Naisten Valmiusliiton 10- vuotisjuhlavastaanotolle 26.4 ( 5 naista) sekä 10-vuotisjuhlaseminaariin Biomedicumissa. Kuninkaanlähde 2007 Niinisalossa, 8 naista pääkaupunkiseudulta

9 Karpalo 2007 Rissalassa, 13 naista Puheenjohtaja osallistui alueneuvottelukuntien seminaariin Hennalassa. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Puheenjohtaja on pääkaupunkiseudun vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnassa ja koulutusvastaava MKP:n Helsingin Maanpuolustuspiirin piiripäällikön johtoryhmässä. Koulutustyöryhmän jäsen on lisäksi väestönsuojelu ja varaaminen- toimialavastaava. Puheenjohtaja on mukana MPK:n koulutusjohtajan johtamassa koulutuksen kehittämistyöryhmässä ja Sotiemme Veteraanit keräys-johtoryhmässä. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei ole järjestänyt infotilaisuuksia kertaakaan vuoden aikana. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Helsingin Reservin Sanomissa on ollut kuukausittain tiedotuksia.sekä siinä että Rannikonpuolustajassa kerrottiin Kuivasaaren turvallisuuskurssista.

10 NAISTEN VALMIUSLIITTO HÄMEEN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat koulutuksen koordinointi ja rekrytointi. II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 7/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Hämeen pelastusliitto ry (3 edustajaa), Hämeen sotilaskotialueen aluetoimikunta (3), Lahden Seudun Lottaperinneyhdistys ry (1), Hämeelinna- Parolan päällystön naiset ry (1), Maanpuolustusnaisten liitto (3), Maa- ja kotitalousnaiset (2) ja Lahden Seudun Rintamanaiset (1) Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 4 alueneuvottelukunnan kokousta ja ideariihi. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä maanpuolustuspiirien kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Alueneuvottelukunta ei järjestänyt yhtään koulutusta omana organisaationaan. Meidän kautta jäsenjärjestöt ovat tilanneet kursseja maanpuolustuspiireiltä. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Hämeen sotilasläänin kanssa meillä oli tiivistä yhteistyötä. Jäsenjärjestöjen puheenjohtajille järjestettiin yhteistapaaminen V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 0 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: liiton esittely Nainen 2007 messuilla Lahdessa. Meillä oli marssiosasto valtakunnallisessa paraatissa Hämeenlinnassa.

11 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat yhteistyössä eri yritysten kanssa ja tunnettuuden lisäämisessä sekä koulutuksen tarjonnassa. JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Keski - Suomen Martat ry. K S Marttapiiri ry, Päällystön Naisten Liitto ry Luonetjärven Päällystön Naiset ry. PNL ry, Sotilaskotiliitto ry Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys ry, Keski Suomen Sotilaskotialue, Maanpuolustusnaiset ry Maanpuolustusnaisten Keski-Suomen piiri ry., Maa- ja Kotitalousnaisten Keski-Suomen keskus ry., Rintamanaiset ry Keski-Suomen Rintamanaiset ry (seuraajajäsen), Lottaperinneliitto ry Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys ry (seuraajajäsen), Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Jyväskylän Reservin Upseerien Naiset ry (seuraajajäsen), Äänesalon Martat ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin viisi (5) alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Muun muassa seuraavaa; 17.2, Ateriakuljetusten omavalvonta, Tikkakoski , Informaatiotilaisuus, Jyväskylä, , Sota-ajan lauluja, Kuhmoinen, laulusolisti Heljä Järvinen 8.5, Soroptimistien ilta, Jämsä 12.8, Maanpuolustusjuhla, Kyyjärvi , Hyvän Olon-messut, Jyväskylä, , Hygieniakoulutus, Tikkakoski , Itsenäisyyspäivän paraati, Hämeenlinna, 4 IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Tapiola-yhtiöt, Erillisverkot, IlmavTk, Ääneseudun Energia, Luonetjärven Sotilaskoti, Ilmasotakoulu, Keski-Suomen Maanpuolustaja-lehti, Keski-Suomen Sotilasläänin komentajan alueneuvottelukunta, puheenjohtaja Heljä Järvinen Keski-Suomen Maanpuolustuspiirin piiripäällikön johtoryhmä, koulutusvastaava Pirjo Kunnari V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 10 (kymmenen) kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Lehtiartikkelit; Keski-Suomen Maanpuolustajalehti, Kuhmoisten Sanomat, Reimari, Kurkistus, Keskisuomalainen, Koillis-Häme

12 KUOPION ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat Yhteistyö muiden alueneuvottelukuntien kanssa Koulutuksiin osallistuminen ja rekrytointi Tunnettavuutta lisätäksemme pidimme kokouksia eri paikoissa II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Kuopion Lottaperinneyhdistys ry, Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-Savon piiri ry, Rissalan Sotilaskotiyhdistys ry, Maanpuolustuskiltojen Liitto ry/pohjois-savon Kiltapiiri, Pohjois-Savon Martat ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 9 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Pohjois-Savon maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Itsepuolustuskurssi, kurssilaisia 15 Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi Maija-harjoitus, 1 osallistuja Karpalo-harjoitus, 5 osallistujaa LIPO-koulutus, 2 osallistujaa Liiton järjestämä alueneuvottelukuntien toimijoiden koulutuspäivä, 8 osallistujaa Liiton 10-vuotisjuhla, 5 osallistujaa Liiton järjestämä alueneuvottelukuntien johdon seminaari, 2 osallistujaa Liiton seminaari marraskuussa, 4 osallistujaa Keski-Suomen alueneuvottelukunnan 10-vuotisjuhla, 2 osallistujaa Kuopion Seudun paikallisosasto järjestäytymiskokoukseen, 3 osallistujaa Pohjois-Savon vapaaehtoisen maanpuolustusneuvottelukunnan kokouksiin, pj IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa vuonna 2007: Kallavesj 08 harjoituksen suunnittelu ja organisointi alkuun Pohjois-Savon Maanpuolustuskoulutuspiirin piiripäällikön kanssa Kuopion Sotilasläänin Esikunta antanut auton käyttöömme Osallistuttu komentajan kutsumiin tilaisuuksiin Keski-Suomen ja Mikkelin alueneuvottelukunnan kanssa tapaamiset V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia - kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Toiminnastamme oli juttuja lehdissä (Savon Sanomat, Uutis-Jousi, Soisalon Seutu). Savon Sanomien maanpuolustuspalstalla pyrittiin tiedottamaan toiminnasta, Vihmassa juttuja toiminnastamme.

13 KYMEN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II III YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat eri järjestöjen välisen yhteistyön lisääminen, tunnettavuuden lisääminen, alueneuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen jäsenjärjestöille ja koulutuksiin osallistuminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry läsnä kokous Maanpuolustuskiltojen liitto ry/kiltasisaret läsnä 6 kokousta Maanpuolustusnaisten Liitto ry Etelä-Karjala läsnä 4+ 3 kokousta Kymenlaakso läsnä 2 kokousta Marttaliitto ry Etelä-Karjala läsnä kokousta Kymenlaakso läsnä kokousta Sotilaskotiliitto ry Etelä-Karjala läsnä kokousta Kymenlaakso läsnä 5 kokousta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry/palokuntanaiset läsnä 3 kokousta Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 6 alueneuvottelukunnan kokousta. KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueneuvottelukunnan järjestämä koulutus Laivaseminaari Haminassa Seminaariin osallistui 10 henkilöä. Muu koulutus ja tapahtumet Naistenvalmiusliitto ry:n toimijoiden koulutuspäivään osallistui 7 henkilöä Nasta-harjoitukset Kuninkaanlähde 2007 osallistui 3 henkilöä Karpalo 2007 osallistui 4 henkilöä Etelä-Karjalan piiripäälliköiden vaihtotilaisuus Valmiusliittoa edusti Raakel Kämäräinen MPK ry:n kevätkokous ja Helsingin alueen 10-vuotisjuhla Marja-Sisko Hartikka edusri alueneuvottelukuntaa Alueneuvottelukuntien johdon seminaari Lahdessa Marja-Terttu Nuorivuori edusti alueneuvottelukuntaa Palokuntalaisnaisten opintopäivät ja syyskokous Mervi Kauppila esitteli alueneuvottelukunnan ja Naisten Valmiusliiton toimintaa MPK ry.n Vapaaehtoisen Maapuolustustyön seminaari Lappeenrannassa osallistujaa Polttoainesäännöstelyn koulutus ja harjoittelu Kuopion pelastusopistolla Alueelta osallistui kaksi(2) henkilöä. Impa:n itsenäisyysparaati Lappeenrannassa Naisten Valmiusliiton lippua kantoi Irmeli Rönkkönen IV V YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: - piiripäälliköiden ja johtoryhmien kanssa suunnitteluun ja koulutukseen liittyvää yhteistyötä - Puolustusvoimien kanssa kokousten kuljetusjärjestelyissä TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Raakel Kämäräinen on esitellyt järjestön toimintaa 1/07 sotilaskotisisarille, läsnä 22 sisarta ja Sotilaspokien tilaisuus 3/07, läsnä 46 henkilöä Eeva Kykkänen esitellyt toimintaa Marttojen tilaisuuksissa 2/07, läsnä 21 henkilöä ja 4/07, läsnä 12 henkilöä.

14 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat: Liiton ja alueneuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen Kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen Jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyötä esim. koulutukset JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 9 /11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Ilmavoimien Viestikilta ry, Lapin Lottaperinneyhdistys ry, Lapin läänin pelastusliitto ry / palokuntanaiset, Lapin Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, Lapin Martat ry, Maanpuolustusnaisten Lapin piiri ry, Rajasotilaskotiyhdistys ry Rovaniemen osasto, Rovaniemen sotilaskotiyhdistys ry, Sodankylän sotilaskotiyhdistys ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _5_alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Lapin maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Naisten ammunta mukana 23 henkilöä Joukkomuonitus keväällä mukana 21 henkilöä ja syksyllä 8 henkilöä Alueneuvottelukunta osallistui lisäksi: Lapin läänin alueellinen maanpuolustuskurssi 1 henkilö Lapin alueen vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta 1 henkilö LIPO- koulutus Kuopiossa 1 henkilö Alueneuvottelukuntien toimihenkilöiden koulutuspäivä Oulussa 5 henkilöä Alueneuvottelukuntien johdon seminaari Lahdessa 2 henkilöä Naisten Valmiusliiton 10-vuotisjuhla Helsingissä 2 henkilöä IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Lapin Sotilasläänin esikunta, Lapin Lennosto, Lapin Ilmatorjuntarykmentti, Lapin maanpuolustuskoulutus ry ja SPEK/ Lapin alueyksikkö sekä Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys ry. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei järjestänyt infotilaisuuksia.puheenjohtaja ja sihteeri vierailivat jäsenjärjestöjen kokouksissa (m. rajakotisisaret ja palokuntanaiset) Lehtijuttu Lapin nuijassa jossa kerrottiin alueneuvottelukunnan toiminnasta.

15 VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat 1. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Mikkelin kaupungin poikkeusoloihin varautumisen ja normaaliolojen valmiuden suunnittelusta vastaaville henkilöille sekä kaupungin luottamusjohdolle. 2. Naisten rekrytointi koulutukseen 3. Veteraanikeräys Maanpuolustusjärjestöjen joulutulet- tapahtuma II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 6 /11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maanpuolustusnaisten liiton Etelä-Savon piiri ry, Mikkelin Sotilaskotiyhdistys ry, Etelä-Savon Martat ry, Maa- ja Kotitalousnaisten Etelä-Savon piirikeskus ry, Etelä-Savon Pelastusalan Liitto/VPK-naiset, Mikkelin Seudun Rintamanaiset ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin _5 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry Etelä-Savon maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: - Arjen turvallisuus-kurssi, osallistujia 12 Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: Maanpuolustuskoulutus ry Etelä-Savon piiri, Mikkelin Sotilasläänin Esikunta, Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkelin kaupunki, muut maanpuolustusjärjestöt. V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 1 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: Hyväntekeväisyyskonsertti veteraaneille, Lehdistöinfo, lehtikirjoitukset Koti- ja pelto, Savon Vasama, Mikkelin kaupunkilehti, Länsi-Savo ja Viikoset-lehti, järjestöpalstailmoitukset

16 LOGO tähän VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ, OULU I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat -yhteistyön lisääntyminen jäsenjärjestöjen kesken -verkostoituminen -oman toiminnan kehittäminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Maanpuolustusnaisten Liitto ry, Marttaliitto ry, Rintamanaisten Liitto ry, Sotilaskotiliitto ry, Suomen Lottaperinneliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 4 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Maanpuolustuspiirin kanssa ei toteutettu kursseja vuonna Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi -Kaiken varalta kurssi kehitysvammaisille kurssin kehittely ja toteutus, yhteensä 5 päivää Kuninkaanlähde 2007 harjoitus 2 osallistujaa Karpalo 2007 harjoitus 5 osallistujaa IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: -alueneuvottelukunnassa olevat tahot V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta ei järjestänyt erillisiä infotilaisuuksia. Toimintaa on esitelty alueneuvottelukuntaan kuuluvissa järjestöissä. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: osallistuminen Kainuun soutuun, lehti juttu Viestikapulalehdessä, toiminnasta tiedote Pohjanpoika-lehdessä

17 LOGO tähän VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I YLEISTÄ Toiminnan painopisteenä oli NASTA-harjoitus Karpalon 2008 järjestely II JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 5/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaiset Pohjois-Karjalan Maanpuolustusnaiset Pohjois-Karjalan Martat Sotilaskotiliitto, Pohjois-Karjalan yhdistykset Pohjois-Karjalan Lottaperinneyhdistys SPK:n Pohjois-Karjalan Palokuntanaiset ry Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 5 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Järjestelmän käyttökurssi, 12 henkilöä NASTA-harjoitus Karpalo, IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia 7 kertaa. Muita tunnettuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: NASTA-harjoitukseen liittyen oli mm radiohaastattelu.

18 TURUN JA PORIN ALUENEUVOTTELUKUNTA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat: - Koulutuksen suunnittelu ja toteutus - Tunnettavuuden lisääminen - Yhteistyön käynnistyminen uusien yhteistyökumppaneiden kanssa JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: - Maanpuolustuskiltojen liitto ry - Suomen Lottaperinneliitto ry - Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry - Marttaliitto ry - Maanpuolustusnaisten liitto - Rintamanaisten Liitto ry - Sotilaskotiliitto ry - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Jäsenjärjestöjen yhteisjäsenmäärä alueella n naisjäsentä. Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 9 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Varsinais-Suomen maanpuolustuspiirin, Meripuolustuspiirin sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät. Liite 1. Rekrytoitujen naisten määrä 306 hk. Alueneuvottelukunta rekrytoi 96 alueensa naista NASTA - harjoituksiin Alueneuvottelukunta osallistui lisäksi liiton 10-vuotisjuhlaseminaariin Helsingissä. Alueneuvottelukunta järjesti lisäksi hyväntekeväisyysmuotinäytöksen Sotiemme Veteraanit keräyksen yhteydessä. IV YHTEISTYÖ Alueneuvottelukunnan yhteistyö merkittävimpien tahojen kanssa: - Maanpuolustuskoulutus ry - Saaristomeren Meripuolustusalue - Porin Prikaati - Turun ja Porin Sotilasläänin esikunta - Maanpuolustusnaiset - Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä V TIEDOTUS JA TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN Alueneuvottelukunta järjesti infotilaisuuksia toiminnastaan 4 kertaa. Tunnettavuutta lisänneitä toimenpiteitä olivat: - osallistuminen Turun Messut 2008 messutapahtumaan, infotilaisuuksien pitäminen koulutusten yhteydessä sekä Reservin Upseerin Naiset Turku ry:n Itsenäisyysjuhlassa. - toiminnastamme on julkaistu lehtiartikkeleita

19 Turun ja Porin Alueneuvottelukunta LIITE 1 Toteutuneet kurssit v Maaliskuu Henkinen tuki Salo Ank Marja-Leena 19 hk (+ 3 hk organisaatiossa) Ruostesaari Huhtikuu Pv ajolupakurssi Säkylä Ank Marita Torkkeli 3 hk (+ 1 hk organisaatiossa) Toukokuu Kuninkaanlähde 2007 Niinisalo NASTA / Valtakunnallinen 81 hk (+ 12 hk organisaatiossa) Turun Birgitta 2007 Turku Ank Marjo Tuomaranta / 14 hk (+ 7 hk organisaatiossa) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Elokuu Lasten hätä EA koulutus Turku Ank Marjo Tuomaranta / 20 hk (+ 1 organisaatiossa) V - S Martat Suomu - harjoitus Gyltö Ank Pirjo Rajakangas / SPEK 35 hk (+ 10 hk organisaatiossa) Syyskuu Karpalo 2007 Kontioranta NASTA / Valtakunnallinen 3 hk Naisten turvapäivä Säkylä Ank / Maanpuolustusnaiset 38 hk (+ 2 hk organisaatiossa) Hilkka Tapio Sotilaskotisisaren turvakoulutus Turku Ank Pirjo Heikola 25 hk Saaristotaidot naisille Gyltö Ank Pirjo Rajakangas 11 hk (+ 1 hk organisaatiossa) Marraskuu Vesiltä pelastautuminen Pansio Ank Pirjo Rajakangas talviolosuhteissa 18 hk (+ 2 hk organisaatio)

20 Uudenmaan alueneuvottelukunta VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄ I II YLEISTÄ Toiminnan painopistealueet olivat - Uusien naisten rekrytointi Naisten Valmiusliittoon ja ohjaaminen MPK:n kursseille ja tapahtumiin. - Info- ja koulutustapahtumien toteuttaminen - Jäsenjärjestöjen piiritason yhteistyön tiivistäminen ja laajentaminen - Tiedotuksen ja yhteistyön lisääminen JÄSENJÄRJESTÖT JA KOKOUKSET Alueneuvottelukuntaan kuului 8/11 Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestön alueellisia/paikallisia yhdistyksiä. Edustettuina olleet jäsenjärjestöt olivat: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry/uudenmaan Maaseutukeskus Pro Agria, Maanpuolustuskiltojen liitto ry/uudenmaan Kiltapiiri, Maanpuolustusnaisten liitto ry/uudenmaan maanpuolustusnaiset, Marttaliitto ry/uudenmaan Martat, Rintamanaisten Liitto ry, Sotilaskotiliitto ry/uudenmaan Sotilaskotialue, Suomen Lottaperinneliitto ry/uudenmaan Lottaperinneyhdistys ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK/Uudenmaan Pelastusliitto Kevät- ja syyskokousten lisäksi pidettiin 8 alueneuvottelukunnan kokousta. III KOULUTUS JA MUUT TAPAHTUMAT Alueella yhteistyössä Uudenmaan maanpuolustuspiirin kanssa toteutuneet kurssit ja osallistujamäärät: Neuvottelu- ja koulutuspäivä Tuusulan TKKK. Aiheena mm. vuoden 2007 koulutus ja ajankohtaiset asiat MPK ry:n uudenmaan maanpuolustuspiirin toimijoille ja yhteistyökumppaneille, osallistui Merja Kukkonen, Heli Pallaskari katuturvallisuuskurssi Syndalenissa, osallistujia 7, joista 3 miehiä Alueneuvottelukunta järjesti ja osallistui lisäksi Itse järjestetyt tapahtumat: 7.3. Hätävara koulutus Marttojen tiloissa Helsingissä, osallistujia Piirien keskustelukokous: Naisten koulutustarpeet Uudellamaalla, osallistujia Naisvoimat kohtaavat Uudellamaalla Länsi-Uudenmaan Koulutuskeskus, Nummela, osallistujia 80 Osallistumiset: Naisten Valmiusliiton toimijoiden koulutuspäivä Panssariprikaatissa Parolannummella. Osallistujat: Liv Wikström, Säde Sormunen, Elina Tähkiö-Niemimaa, Tuula Hannuksela, Helka-Liisa Hintsa, Helka Kesälä, Sirkka Harjula ja Heli Pallaskari.

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY. Naisten Valmiusliiton visio:

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY. Naisten Valmiusliiton visio: NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Naisten Valmiusliiton visio: Toimintakatsaus 2008 YLEISTÄ Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti tammikuussa 1997 Naisten Valmiusliitto

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS. Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2010

TOIMINTAKATSAUS. Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2010 TOIMINTAKATSAUS 2010 Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! näillä turvaamme huomisen! SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS YLEISTÄ JÄSENJÄRJESTÖT

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

Nasta-harjoitus Karjalan Lennosto, Rissala 25. - 27.4.2008 HARJOITUSKIRJE

Nasta-harjoitus Karjalan Lennosto, Rissala 25. - 27.4.2008 HARJOITUSKIRJE Nasta-harjoitus Karjalan Lennosto, Rissala 25. - 27.4.2008 HARJOITUSKIRJE Hyvä Kallavesj 08 harjoitukseen osallistuva! Kallavesj 08 harjoitus on ensimmäinen Pohjois-Savossa järjestettävä naisten valtakunnallinen

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta!

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2009 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Naisten Valmiusliitto ry 2 Toimintakatsaus 2009 näillä turvaamme huomisen! Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN VALTAKUNNALLINEN RAUHANKÄVELY KUOPIOSSA 18.9.2011 Kävelytapahtuma 18.9. klo 12 15 Valkeisenlammella Kuopiossa 1 Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org

Lisätiedot

Dragsvik 16. 18.5.2014

Dragsvik 16. 18.5.2014 Dragsvik 16. 18.5.2014 Lehti 3 / Lauantai 17.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Kyselytutkimus 3 Pääsihteeri Lotta Mertsalmen tervehdys 4 Myyntituotteet 5 Ajankohtaista Naisten Valmiusliitosta 6 Tunnelmia avajaisista

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ

MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ MAAKUNTAJOUKOT KÄSITTEESTÄ MAAKUNTAJOUKKO on puolustusvoimien sodan ajan vahvuuteen kuuluva joukko. ESIMERKIKSI vartiokomppania sissikomppania sotilaspoliisikomppania Ilmavalvontakomppania Ilma-/merivoimien

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

NASTA-harjoituksen tiedotuslehti 4 Syyskuu 2011. Sunnuntain lehti

NASTA-harjoituksen tiedotuslehti 4 Syyskuu 2011. Sunnuntain lehti NASTA-harjoituksen tiedotuslehti 4 Syyskuu 2011 Sunnuntain lehti Viimeisenä aamuna yhdessä Upinniemen luonnonkaunis varuskunta-alue on antanut harjoituksellemme upeat puitteet. Syksyistä auringonnousua

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

1 TAMMIKUU 2 HELMIKUU. Keski-Suomen aluetoimisto 1 (10) Keski-Suomen maanpuolustuskalenteri 2015

1 TAMMIKUU 2 HELMIKUU. Keski-Suomen aluetoimisto 1 (10) Keski-Suomen maanpuolustuskalenteri 2015 KESKI-SUOMEN MAANPUOLUSTUSKALENTERI 2015 Keski-Suomen aluetoimisto 1 (10) 1 TAMMIKUU 5.1. Palvelukseen aloittamispäivä 1/15 Ilmasotakoulu 9.1. 3LOGR avajaiset Tikkakoski 3LOGR Maj Kari Kurhinen, 0299

Lisätiedot

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011

MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Turvalliseen huomiseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry MITEN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTATOIMINTA EDISTÄÄ TURVALLISUUTTA HARVAAN ASUTUILLA ALUEILLA 16.2.2011 Kimmo Kohvakka TURVALLISUUS? Palokuolemat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Rovajärvi 19.-21.3.2010

Rovajärvi 19.-21.3.2010 Rovajärvi 19.-21.3.2010 HARJOITUKSEN LEHTI NRO 3 Sunnuntai Erämaan opetus Laavulle saapuu kulkija. Toinen on jo tulistellut jonkin aikaa, ryypännyt kahvit ja haukannut evästä. Istuskelija katsahtaa tulijaan:

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Everstiluutnantti Mikko Viitala Pääesikunnasta, mihin psykologisen sodankäynnin vaikutus perustuu?

Everstiluutnantti Mikko Viitala Pääesikunnasta, mihin psykologisen sodankäynnin vaikutus perustuu? 1 26.2.2008 SISÄLLYS Turvaverkko auttaa psykologisessa sodankäynnissä 1 Millainen olet Maija Maanpuolustaja? 2 Liitolla vahva rooli vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 3 Koulutusta, tiedotusta ja valistusta

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 19.11.2015 Ikääntyminen Urbanisoituminen Myrskyt,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008

VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VALTAKUNNALLISEN PALOKUNTANAISTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Hyväksytty valtakunnallisen naistyötoimikunnan kokouksessa 2/2008 (28. 29.3.2008). Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 1 liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

KURSSIKIRJE KARPALO 2007 7.-9.9.2007 KONTIORANTA

KURSSIKIRJE KARPALO 2007 7.-9.9.2007 KONTIORANTA KURSSIKIRJE KARPALO 2007 7.-9.9.2007 KONTIORANTA Hyvä Karpalo 2007 -harjoitukseen osallistuva! Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen järjestöjen järjestö, joka vahvistaa naisten osaamista ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2013. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on yhdistyksemme 76. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

SISÄLLYS Naisten Valmiusliiton jäsenistä vapaaehtoisia viranomaistehtäviin

SISÄLLYS Naisten Valmiusliiton jäsenistä vapaaehtoisia viranomaistehtäviin 1 16.4.2007 SISÄLLYS Naisten Valmiusliiton jäsenistä vapaaehtoisia viranomaistehtäviin Naistenmallinen maastopuku Uusi laki selkeyttää toimintaa Mikä ihmeen ICE? Kuninkaanlähde 2007 kutsuu Birgitta-kurssilaiset

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

27.1. Kadettikunnan vuosipäivän seppeleenlasku ja juhla Jyväskylä Keski-Suomen kadettipiiri Evl Markku Jämsä, 0299 410 321

27.1. Kadettikunnan vuosipäivän seppeleenlasku ja juhla Jyväskylä Keski-Suomen kadettipiiri Evl Markku Jämsä, 0299 410 321 Keski-Suomen aluetoimisto 1 (10) 1 TAMMIKUU 6.1. Palvelukseen aloittamispäivä 1/14 Pioneerirykmentti, Ilmasotakoulu 25.1. Tammisunnuntain Killan iltajuhla Jyväskylä Tammisunnuntain Kilta Juha Vanhanen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SISÄLLYS Tavoitteena kuntakontaktien tiivistäminen 1

SISÄLLYS Tavoitteena kuntakontaktien tiivistäminen 1 1 SISÄLLYS Tavoitteena kuntakontaktien tiivistäminen 1 Kenttä on pitkä ja leveä 2 Naisille kutsu turvallisuuskoulutukseen 3 Mikä ihmeen Vapaaehtoinen pelastuspalvelu? 4 Hyvää oloa Keski-Suomessa 5 Birgitta:

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Nro 2 Lauantai. NASTA -suurharjoitus Karpalo 2007 7.-9.9. Kontioranta

Nro 2 Lauantai. NASTA -suurharjoitus Karpalo 2007 7.-9.9. Kontioranta Nro 2 Lauantai NASTA -suurharjoitus Karpalo 2007 7.-9.9. Kontioranta Karpalo 2007 harjoituksen toimisto ja Karpalosato lehden toimitus sijaitsevat kasarmi 5:ssä. Toimisto on avoinna la klo 08.00-19.30

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

TIKKA tuo kuulumiset perjantai 25. syyskuuta 2009

TIKKA tuo kuulumiset perjantai 25. syyskuuta 2009 TIKKA tuo kuulumiset perjantai 25. syyskuuta 2009 2 3 Tämän päivän lehdessä Tämän päivän lehdessä 3 Yhteystietoja 3 Puheenjohtajan tervehdys: On tullut tunne, että... 4 Ilmasotakoulun tervehdys: Hyvät

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KUNNIAMERKKIEN KANTOJÄRJESTYS

SUOMALAISTEN KUNNIAMERKKIEN KANTOJÄRJESTYS SUOMALAISTEN KUNNIAMERKKIEN KANTOJÄRJESTYS 1. VIRALLISET KUNNIAMERKIT Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen Vapaudenristin suurristi Suomen Valkoisen Ruusun suurristi Suomen Leijonan suurristi Vapaudenristin

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Vuosikokous 2013 päätöksellä palveluaktiviteetti sotiemme veteraanien hyväksi. Kokouksen päätös perustui

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) 1 21.04.2015 14 AIKA 21.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Hyks Psykiatriakeskus, Punatiili talo Ahlfors-sali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Lions-liiton vuosikokous 2013 Heinolassa teki päätöksen palveluaktiviteetista sotiemme veteraanien hyväksi

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot