TOIMINTAKATSAUS. Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKATSAUS. Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKATSAUS 2010 Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2010

2 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! näillä turvaamme huomisen! SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS YLEISTÄ JÄSENJÄRJESTÖT HALLINTO pitkäaikainen yhteistoiminta ja edustajat 7 Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti tammikuussa 1997 Naisten ALUENEUVOTTELUKUNNAT TAVOITTEELLINEN TOIMINTA 8 9 Valmiusliitto ry:n huolehtimaan yhteisestä tärkeästä päämäärästä, että suomalaisella naisella on mahdollisuus osallistua kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin sekä ylläpitää ja kehittää valmiustaitojaan. LIITTEET Alueneuvottelukuntien toimintakertomusten tiivistelmät 13 Liiton toiminta-ajatuksena on edistää suomalaisten perheiden ja yhteiskunnan varautumiskykyä herättämällä naisten tietoisuutta arjen turvallisuustaitojen tarpeellisuudesta, kehittämällä heidän turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksiaan sekä vahvistamalla naisten mahdollisuuksia osallistua normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kokonaismaanpuolustuksen tehtäviin. Kansikuvat: Sanna Mertsalmi, Katja Sirviö, Marjatta Hinkkala Ulkoasu: Pirjo Uusitalo-Aura Paino: Padasjoen Kirjapaino Naisten Valmiusliitto ry 2 Toimintakatsaus 2010

3 YHTEISTYÖN RIKKAUS Naisten Valmiusliitto ry:n ja erityisesti sitä edeltäneen, valtakunnallisen maanpuolustustyötä tekevien naisjärjestöjen neuvottelukunnan perustaminen oli nopea vastaus muuttuneeseen tilanteeseen lähes 20 vuotta sitten. Samaa reagointia ja herkkyyttä tarvitaan tänäkin päivänä, kun pyritään vahvistamaan ei-asevelvollisten valmiuksia ja mahdollisuuksia osallistua kokonaisturvallisuustyöhön. Turvallisuus syntyy monen tekijän vaikutuksesta ja se on koko yhteiskunnan yhteinen asia. Uusien uhkien muokatessa maailmaa varautuminen edellyttää jatkuvasti enemmän yhteistoimintaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken. Naisten Valmiusliiton rooli asepalvelusta suorittamattomien naisten edunvalvojana on vahvistunut. Liiton mielipidettä kysytään ja asiantuntijuutta arvostetaan etenkin niissä asioissa, jotka koskettavat vapaaehtoisten kouluttautumis- ja sitoutumismahdollisuuksia. Yhteistyöjärjestön ja verkostoitumisen tarpeellisuudesta saadaan todisteita jatkuvasti. Jokainen jäsenjärjestö on rikkaus liiton toiminnalle ja yhteisille pyrkimyksille. Jäsenjärjestöjen johdolle suunnatun kyselyn perusteella voitiin liiton toimintojen todeta vastaavan hyvin odotuksia. Myös liiton kehityssuuntien suhteen vallitsee yksituumaisuus. Yhteistyö on entisestään vahvistunut viimeisten vuosien aikana. Tulevaisuuden haasteena ovat jäsenjärjestöjen laskusuuntaan mahdollisesti kääntyvät jäsenmäärät. Liitto toivookin osaltaan voivansa vahvistaa jäsenjärjestöjensä elinvoimaisuutta. Liiton painopistealueena on noin kymmenen vuoden ajan ollut arjen turvallisuuden edistäminen naisten henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen kautta. Tavoitteena on saada naiset oivaltamaan turvallisuushakuisen ajattelun ja varautumistaitojen tarpeellisuus. Tämän päivän häiriötilanteille, kuten suuronnettomuuksille, luonnonmullistuksille ja teknisille häiriöille, on tyypillistä, että ne tulevat yllättäen keskelle ihmisten arkea. Yksilön arjen turvallisuusvalmiudet eivät siis ole yhdentekeviä. Liiton päätapahtumat, vuosittain kahdesti järjestettävät NASTA-valmiusharjoitukset, keräävät yhä uudelleen pari sataa naista turvallisuuden tietotaidon lähteille ja niiden järjestämistä jatketaan. Naisten Valmiusliiton käytännön toiminnan kannalta liiton alueneuvottelukunnilla on harjoitusten ja koulutuksen käytännön järjestämisessä keskeinen rooli. Samalla yhteiset tapahtumat virkistävät ja edistävät aluetasolla liiton jäsenjärjestöjen yhteistoimintaa. Liiton hallituksen tuki alueneuvottelukuntien työlle on vankkumaton. Toivotan turvallista vuotta liiton toimintakatsuksen lukijoille! Ylijohtaja Anneli Taina, Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Naisten Valmiusliitto ry 3 Toimintakatsaus 2010

4 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! YLEISTÄ Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna Liitto yhdistää 11 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä. Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Vuosi 2010 oli liiton 14. toimintavuosi. Liiton puheenjohtajana toimi ylijohtaja Anneli Taina (Maanpuolustusnaisten Liitto ry), varapuheenjohtajana kehittämispäällikkö Merja Siltanen (Marttaliitto ry) ja pääsihteerinä Lotta Mertsalmi. Toimintavuonna liiton kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin ministeri Elisabeth Rehn. Liiton alueellisesta toiminnasta vastasi 12 alueneuvottelukuntaa. Naisten Valmiusliitto on saavuttanut uskottavan asiantuntija-aseman naisten vapaaehtoista maanpuolustusta koskevissa asioissa. Tämä näkyy erityisesti erilaisten työryhmäjäsenyyksien ja lausuntopyyntöjen määrän kasvuna. Liitto on toimintavuonna ollut edustettuna useissa yhteiskunnan varautumista ja turvallisuutta edistävissä työryhmissä ja toimielimissä sekä antanut useita lausuntoja. Liitto kannattaa naisten vapaaehtoista asepalvelusta ja on esittänyt kutsuntaikäisille naisille järjestettävää tiedostustilaisuutta ja sitä seuraavaa 2 3 viikon mittaista turvallisuuskoulutusjaksoa. Liitto toivoo valtakunnallisen varaamisrekisterin luomista ja työnantajien myönteisen suhtautumisen edistämistä vapaaehtoisten naisten valmiuskouluttautumiseen kohtuullisessa määrin. Liitto on kiinnittänyt huomiota naisille soveltuvan varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen tarjontaan ja peräänkuuluttaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lakisääteisen tehtävän, naisten osallistumismahdollisuuksien kehittämisen toimenpiteitä. Liiton jäsenjärjestöt yhdistivät toimintavuonna voimansa alueilla esimerkiksi varautumis- ja turvallisuuskoulutusten järjestämisessä. Vuoden päätapahtumat olivat naisille kohdennetut, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa yhteistyössä toteutetut NASTA-harjoitukset Rovaniemellä (Hanki 2010) ja Mikkelissä (Himottu 10), joihin osallistui yhteensä 356 naista. Liitto järjesti kaksi Rintamanaisten Kesäpäivätapahtumaa, Lahdessa ja Turussa, joissa oli yhteensä 450 osallistujaa. Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestettiin Helsingissä Valmiutta varautua -teemalla 110 kuulijalle. Naisten Valmiusliiton tunnettuuden saamiseksi aiempaa paremmalle tasolle toteutettiin syksyn aikana Lisää arjen turvallisuutta kaiken varalta viestintähanke. Sen tarkoituksena oli vahvistaa liiton toimintaedellytyksiä ja parantaa yhteiskunnan arjen turvallisuutta naisten toiminnan ja valmiustaitojen vahvistamisen kautta. Hanke jatkuu vuoden 2011 ajan. Toimintavuonna liitto alkoi hyödyntää sosiaalista mediaa perustamalla huhtikuussa Facebook-ryhmän ja luomalla marraskuussa sisäisen vuorovaikutuksen tehostamisen välineeksi verkoston Ning-pienyhteisöpalveluun. Liitto otti käyttöön myös webropol-palvelun, jota on käytetty alustana useissa kyselyissä ja ilmoittautumisissa. Liiton internetsivujen käyntimäärä kasvoi toimintavuoden aikana 30% ja kävijämäärä 15%. Naisten Valmiusliitto kiittää lämpimästi toimintansa tukijoita sekä yhteistyökumppaneitaan. Liitto esittää erityisen kiitoksen kaikille niille naisille, jotka ovat osallistuneet, edistäneet ja kehittäneet liiton toimintaa. Hanki harjoitus oli ensimmäinen koskaan järjestetty talviharjoitus. Liitto järjesti junakuljetuksen etelästä Lappiin saapuville kurssilaisille. Kuva: Katja Sirviö Naisten Valmiusliitto ry 4 Toimintakatsaus 2010

5 JÄSENJÄRJESTÖT JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA 1. Jäsenjärjestöt Naisten Valmiusliitto ry:n jäseninä olivat vuoden 2010 lopussa seuraavat järjestöt: Finlands svenska Marthaförbund rf Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Maanpuolustusnaisten Liitto ry Marttaliitto ry Päällystön Naisten Liitto ry Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry Rintamanaisten Liitto ry Sotilaskotiliitto ry Suomen Lottaperinneliitto ry Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Järjestöjen yhteisjäsenmäärä oli vuoden lopussa noin naista. 2. Kunniapuheenjohtaja Kevätkokous kutsui liiton kunniapuheenjohtajaksi ministeri Elisabeth Rehnin (Suomen Lottaperinneliitto ry), joka toimi liiton puheenjohtajana vuosina Valinta julkistettiin syyskokouksen yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa. Vuosina liittoa luotsannut ministeri Elisabeth Rehn kutsuttiin toimintavuonna liiton kunniapuheenjohtajaksi. Valinnan julkisti puheenjohtaja Anneli Taina. Kuva: Sanna Mertsalmi. Jäsenjärjestöjen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: HALLINTO 1 Vuosikokoukset Kevätkokous pidettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n vieraana. Syyskokous pidettiin Suomen Lottaperinneliitto ry:n vieraana. Molemmat kokoukset pidettiin Helsingissä. 2 Hallitus Hallituksen puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja Anneli Taina (Maanpuolustusnaisten Liitto ry) ja varapuheenjohtajana kehittämispäällikkö Merja Siltanen (Marttaliitto ry). Hallituksen kokouksia pidettiin kuusi: 23.2., 14.4., 27.5., 8.9., ja Kokoukset pidettiin pääasiassa Helsingissä Döbelninkadun kokoustiloissa. Hallituksen jäsenmäärä on ollut puheenjohtaja + yksitoista (11). Käytännössä jokaisesta jäsenjärjestöstä on kuulunut edustaja liiton hallitukseen. 3 Toimisto Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä, Döbelninkatu 2, 5. kerros. Toimistohuone kalustettiin uudelleen toimintavuoden aikana. 4 Toimihenkilöt ja työvaliokunta Liiton kokoaikaisesti palkattuna pääsihteerinä toimi Lotta Mertsalmi. Luottamustoimisena tiedotusvastaavana ajalla toimi Katja Sirviö. Merkonomiopiskelija Sanna Parikka suoritti työharjoittelun liitossa toteutettu Lisää arjen turvallisuutta kaiken varalta viestintähanke työllisti osa-aikaisesti kaksi henkilöä, viestintäpäällikkönä Sanna Mertsalmen ja viestintäassistenttina Katja Sirviön. Hankkeen jatkohanke valmisteltiin vuodelle Liiton työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Anneli Taina, varapuheenjohtaja Merja Siltanen, hallituksen jäsen Kaarina Dromberg (Maanpuolustusnaisten Liitto Naisten Valmiusliitto ry 5 Toimintakatsaus 2010

6 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! ry), hallituksen jäsen Satu Mustalahti (Sotilaskotiliitto ry) sekä alueneuvottelukuntien edustajana Heli Eräkorpi (Suomen Lottaperinneliitto ry). Työvaliokunta kokoontui kuusi kertaa valmistelemaan päätösasioita hallitukselle. 5 Hallintopalvelut, kirjanpito ja tilintarkastajat Hallintopalvelut on ostettu Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:ltä. Kirjanpidon on hoitanut Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:ssä kirjanpitäjä Tellervo Lehto ajalla kirjanpidosta huolehti Sari Munna Töölön Kirjanpito Oy:stä alkaen kirjanpidosta on vastannut Mervi Matero Tilitoimisto Ariluoma Oy:stä. Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Markku Alho ja HMT Jyri Favorin. 6 Sääntömuutos Toimintavuonna tehtiin liiton sääntömuutos. Keskeisin muutos oli hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausien maksimimäärän muuttaminen kolmesta neljään. Myös toiminnan tarkoitusta ja muutamia muita käytännön säädöksiä päivitettiin vastaamaan nykytilannetta. Sääntömuutos tuli voimaan Myös alueneuvotteluntien säännöt ja toimintaohje päivitettiin. Keskeisimmät muutokset olivat toimijoiden toimikausien maksimimäärän nostaminen kolmesta neljään ja johtokunta -termin käyttöönotto. Naisten Valmiusliitto ry 6 Toimintakatsaus 2010

7 PITKÄAIKAINEN YHTEIS- TOIMINTA JA EDUSTAJAT Naisten Valmiusliitto on jäsenenä Maanpuolustuksen Tuki ry:ssä ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä. Lisäksi liitolla on pysyvä edustus Pääesikunnan Reservin neuvottelukunnassa, Maanpuolustusmitalitoimikunnassa sekä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n neuvottelukunnassa. Liitto on myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa tukeva jäsenjärjestö. Maanpuolustuksen Tuki ry:n hallitukseen on kuulunut liiton edustajana Anneli Taina. Liiton entinen puheenjohtaja Riitta Uosukainen on toi - minut Maanpuolustuksen Tuki ry:n hallituksen varapuheenjohtajana. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallitukseen on varajäsenenä kuulunut Anneli Taina. Kevät- ja syyskokousedustajana toimi Merja Siltanen ja varalla Lotta Mertsalmi. Lotta Mertsalmi on kuulunut MPK:n koulutusvaliokuntaan ja Paula Kemppainen talousvaliokuntaan liiton nimeäminä jäseninä. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen valtakunnallisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimi Anneli Taina ja Naisten Valmiusliiton asiantuntijajäsenenä neuvottelukuntaan kuului Satu Mustalahti (Sotilaskotiliitto ry). Alueellisissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnissa oli Naisten Valmiusliiton edustus seuraavasti: Etelä-Suomi: Heli Eräkorpi (Suomen Lottaperinneliitto ry), varalla Kristiina Slotte (Maanpuolustuskiltojen liitto ry) Länsi-Suomi: Marjo Tuomaranta (Maanpuolustuskiltojen liitto ry, varalla Pirkko Lokinperä (Päällystön Naisten Liitto ry) Itä-Suomi: Irma Kärkkäinen (Sotilaskotiliitto ry), varalla Aila Väresmaa (Maanpuolustusnaisten Liitto ry) Pohjois-Suomi: Merja Virkkula (Marttaliitto ry), varalla Maija-Liisa Tausta-Ojala (Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry). Vapaaehtoisen pelastuspalvelun työvaliokuntaan ja keskustoimikuntaan on kuulunut Leena Kaarni (Marttaliitto ry). Maanpuolustusmitalitoimikuntaan on kuulunut Anneli Taina, varajäsenenä Lotta Mertsalmi. Reservin neuvottelukuntaan on kuulunut Anneli Taina, varajäsenenä Lotta Mertsalmi. Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry:n neuvottelukuntaan on liiton edustajana kuulunut Lotta Mertsalmi. Aluehallintovirastot vastaavat varautumisesta ja ovat tärkeä yhteistyötaho liiton alueneuvottelukunnille. Hanki harjoitukseen oli tutustumassa kollegansa Anneli Tainan kutsusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Timo E. Korva. Kuva: Katja Sirviö Liiton toimintaan tutustuivat Himottu 10 -harjoituksessa kansanedustajat Lenita Toivakka ja Olli Nepponen. Kuva: Sanna Mertsalmi. Naisten Valmiusliitto ry 7 Toimintakatsaus 2010

8 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Puheenjohtaja JÄRJESTÖ ALUENEUVOTTELUKUNNAT JA NIIDEN PUHEENJOHTAJAT Alueellisesta toiminnasta vastaavat liiton jäsenjärjestöjen piiritason edustajista koostuvat alueneuvottelukunnat, aluetason yhteistyöelimet, joita on kaksitoista. Alueneuvottelukunnat eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Alueneuvottelukuntien tehtävät liittyvät pääasiassa naisten valmiuskoulutukseen, toiminnasta tiedottamiseen ja yhteistyöhön jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa tukien liiton toiminta-ajatuksen toteutumista. Alueneuvottelukunnat tekivät järjestötyötä toimintavuoden aikana yhteensä 7300 tuntia. Alueneuvottelukuntien kokouksia pidettiin 96. Alueneuvottelukuntien toiminta selviää yksityiskohtaisesti liitteenä olevista alueneuvottelukuntien toimintakertomusten tiivistelmistä. Etelä-Savo Aila Väresmaa Maanpuolustusnaisten Liitto ry Helsingin seutu Kristina Slotte Maanpuolustuskiltojen liitto ry Häme Pirkko Lokinperä Päällystön Naisten Liitto ry Keski-Suomi Kaija Koponen Maanpuolustusnaisten Liitto ry Kymi Marja-Terttu Nuorivuori Maanpuolustusnaisten Liitto ry Lappi Merja Virkkula Marttaliitto ry Oulu Maija-Liisa Tausta-Ojala Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Pohjois-Karjala Päivi Koponen Marttaliitto ry Pohjois-Savo Irma Kärkkäinen Sotilaskotiliitto ry Turku ja Pori Marjo Tuomaranta Maanpuolustuskiltojen liitto ry Uusimaa Heli Eräkorpi Suomen Lottaperinneliitto ry Vaasa Tuula Harjunpää Suomen Lottaperinneliitto ry Naisten Valmiusliitto ry 8 Toimintakatsaus 2010

9 TAVOITTEELLINEN TOIMINTA Rintamanaisten Kesäpäiviä järjestettiin kaksi, Lahdessa ja Turussa. Tilaisuuksiin osallistui 450 henkilöä. Kuva: Marjatta Hinkkala. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 1. Vapaaehtoisten naisten rooli osana kokonaismaanpuolustusta on selkiytynyt STRATEGINEN TAVOITE 1.1 Onnistuttu kehitystyössä ja vaikuttamisessa TOIMENPITEET VUONNA Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain toteutumiseen vaikuttaminen ja seuranta Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astui voimaan Sen toimivuutta ja täytäntöönpanoa seurattiin alueellisesti ja valtakunnallisesti mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukuntien kautta. Tarvetta sen tarkistamiseen ei ilmennyt. Liitto toivoi lain tarjoamien ei-asevelvollisiin kohdistuvien mahdollisuuksien käyttämistä laajemmin Liikenteen polttonesteiden säännöstelykoulutuksen jatkaminen yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön ja Pelastusopiston kanssa. Rekisterin pitäminen koulutetuista. Liikenneministeri Anu Vehviläisen asettamaan, liikennepolttonesteen säännöstelyjärjestelmän tarvetta, tavoitteita, teknisiä mahdollisuuksia ja toimintamuotoja 2010-luvulla pohtivaan työryhmään kuului Lotta Mertsalmi. Työryhmän työskentely päättyy helmikuussa Liikenteen polttonesteiden säännöstelykoulutusta (LIPO) ei järjestetty toimintavuoden aikana työryhmän työskentelyn vuoksi. Liiton LIPO-henkilörekisteriin on vuoden lopussa kirjattu 70 koulutettua naista Ei-asevelvollisten henkisen kriisinkestävyyden vahvistaminen Psykologiseen puolustukseen liittyviä peruskursseja toimintakyky kriisitilanteissa järjestettiin edelleen ja niiden suosio jatkui. NASTA-harjoituksiin liitettiin orientoiva yleisluento psykologisesta puolustuksesta. NASTA-harjoituksia voidaan pitää esimerkkinä liiton tekemästä työstä siviilien psykologisen puolustuksen vahvistamiseksi. Henkisen maanpuolustuksen ja erityisesti ei-asevelvollisten kriisinkestävyyden vahvistaminen on ollut tavoitteena kaikissa liiton toiminnoissa. Naisten Valmiusliitto ry 9 Toimintakatsaus 2010

10 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon ja työryhmiin sisäasiainministeriön ohjauksella Hallitus hyväksyi sisäisen turvallisuuden ohjelman ; tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna Lotta Mertsalmi on kuulunut ohjelman järjestöyhteistyön seurantaryhmään sekä sen alatyöryhmään, joka valmisteli oppaan järjestöjen osallistumisesta paikalliseen turvallisuussuunnitteluun (Sisäasiainministeriön julkaisu 4/2010: Järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun) Yhteistyön tiivistäminen Suomen Kuntaliiton ja kuntien kanssa Tavoitteena on, että vapaaehtoisesti kouluttautuneita naisia voitaisiin sijoittaa kotikunnissaan valmiusorganisaatioihin osaamisensa perusteella. Toimintavuonna jatkettiin epävirallisia keskusteluja Suomen Kuntaliiton kanssa liiton pyrkimysten edistämiseksi. Kuntiin oltiin yhteydessä niillä alueilla, joilla järjestettiin NASTA- harjoitus. Asiaa sivuttiin myös valtakunnallisessa seminaarissa asiantuntija-aiheissa sekä keskustelussa Vaikuttaminen ei-asevelvollisten osallistumismahdollisuuksiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen valtakunnallisen ja alueellisten neuvottelukuntien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja muiden yhteistyötahojen kautta Edustajiensa kautta liitto piti tavoitteitaan esillä eri tahoilla. Reservin neuvottelukunnan vuoden 2011 teeman sloganissa toivottiin huomioitavan koko kansa. MPK:n tavoitteena on, että koulutustarjonnasta 2/3 on sotilaallista koulutusta ja 1/3 naisille soveltuvaa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU). Koulutustarjonnan jakauman toteutumiseen alueellisesti sekä naisten osallistumismahdollisuuksien kehittämistehtävän toteutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota Muu edunvalvontatyö Valtioneuvosto asetti komitean tekemään kokonaisvaltaisen selvityksen yhteiskunnan varautumisesta. Tarve selvitykselle oli noussut esiin hallituksen valmistellessa vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa. Komitean puheenjohtajana toimi korkeimman oikeuden presidentti Pekka Hallberg. Liittoa komiteassa edusti Anneli Taina korostaen kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen merkitystä kokonaisturvallisuudessa. Komitea kuuli laajasti varautumisen asiantuntijoita ja piti lukuisia kokouksia. Selvitystyön tuloksena komitea totesi Suomen varautumisjärjestelyjen olevan pääosin kunnossa. Joidenkin toimintojen päällekkäisyyttä voitaisiin kuitenkin karsia ja yhteistyötä parantaa. Näiden toteutumiseksi komitean mietintöön sisältyi ehdotuksia, joilla pyritään edistämään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Komitea luovutti mietintönsä pääministeri Kiviniemelle ja sen työskentely on päättynyt. Puolustusministeri asetti selvitysryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sen puheenjohtajaksi nimettiin F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Asevelvollisuustyöryhmä on perehtynyt asevelvollisuuteen muun muassa tapaamalla poliittisia päättäjiä ja asiantuntijoita sekä teettänyt työnsä tueksi tutkimuksia. Asevelvollisuustyöryhmää tuki laajapohjainen neuvottelukunta, johon kuului liiton edustajana Lotta Mertsalmi. Asevelvollisuustyöryhmä luovutti raporttinsa puolustusministeri Häkämiehelle. Työryhmä totesi mm., että asevelvollisuus on säilytettävä ja kaikilla palveluskelpoisilla miehillä ja vapaaehtoisilla naisilla tulee olla oikeus suorittaa varusmiespalvelus ja että kustannussyistä poikkeusoloihin tarkoitettujen suorituskykyisten joukkojen määrän on vähennyttävä merkittävästi. Asevelvollisuustyöryhmä kuuli Naisten Valmiusliittoa työnsä aikana ja huomioi liiton tekemät esitykset raportissaan: Naisille ei tule säätää pakollista asevelvollisuutta. Naisille jaettavaa informaatiota on lisättävä ja naisten vapaaehtoista osallistumista asepalvelukseen on tuettava. Naisten tulee saada internet-pohjaisen tietojärjestelmän kautta samat tiedot asepalveluksesta kuin miesten. Vapaaehtoisten naisten tulisi voida osallistua samaan kutsuntatilaisuuteen miesten kanssa ja ennakkoterveystarkastuksen tulee olla naisillekin maksuton. Työryhmä esitti raportissaan yhteensä 77 toimenpidesuositusta asevelvollisuuden kehittämiseksi puolustusvoimien tehtäviä tukevaan, yksilöä motivoivaan sekä asevelvollisuuden myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia vahvistavaan suuntaan. Neuvottelukunnan työskentely on päättynyt. Pääsihteeri osallistui puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemiseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon liittyen. Pääsihteeri osallistui valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston asiantuntijakuulemiseen vuoden 2011 talousarvioon liittyen. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 2. Naisten Valmiusliitto on nykyistä tunnetumpi STRATEGINEN TAVOITE 2.1 Onnistuttu toiminnassa ja viestinnässä TOIMENPITEET VUONNA Tiedottamisen ja toimistotyöskentelyn tehostaminen osa-aikaisen tiedottajan/ assistentin avulla Naisten Valmiusliiton tunnettuuden saamiseksi aiempaa paremmalle tasolle toteutettiin Lisää arjen turvallisuutta kaiken varalta hanke. Sen päätarkoituksena oli vahvistaa liiton toimintaedellytyk- Naisten Valmiusliitto ry 10 Toimintakatsaus 2010

11 siä ja parantaa yhteiskunnan arjen turvallisuutta naisten toiminnan ja valmiustaitojen vahvistamisen kautta. Hanke jatkuu vuoden 2011 ajan. Liitolla oli kaksi osa-aikaista työntekijää elokuusta joulukuun loppuun viestintähankkeen myötä. Internet-sivujen ajankohtaistiedotteiden postituslistakäytäntöä jatkettiin. Sille ilmoittautui toimintavuoden aikana 88 uutta toimijaa kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa 520. Postituslistalaisille lähetettiin viestejä ajankohtaisista asioista 8 kertaa. Viestintähankkeen aikana ajankohtaistiedotteita lähetettiin 1 2 kertaa/kk, yhteensä 7 kpl. Ulkoinen tiedotus keskittyi valtakunnallisiin tapahtumiin: NASTA-harjoituksiin, kesäpäiviin ja turvallisuusseminaariin. Tiedotteita lähetettiin myös puheenjohtaja- ja kunniapuheenjohtajavalinnoista. Yhteensä tiedotteita toimitettiin medialle 18 kpl. Näiden lisäksi valmiiksi toimitettuja juttuja/kannanottoja tehtiin 5 kpl, jotka kaikki julkaistiin. Tiedossa olevia mediaosumia vuoden 2010 aikana on 46 kpl. Edellisten lisäksi uutena toimintana viestintähankkeen myötä otettiin käyttöön uutispalsta www-sivuilla. Uutisia siihen kirjoitettiin 12 kpl. Sisäinen tiedotus tehtiin pääosin sähköpostin välityksellä. Alueneuvottelukuntien kuukausittaisiin kirjeisiin (10 kpl) koottiin ajankohtaiset asiat. Lisäksi alueneuvottelukuntien tietoon ja eteenpäin välitettäväksi lähetettiin liiton mediatiedotteet. Sisäistä tiedotusta kehittämään otettiin marraskuun puolivälissä käyttöön ning-pienyhteisöpalvelu liiton työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi ningiin kutsuttiin pilotointimielessä mm. Wilma harjoituksen johto ja Uudenmaan alueneuvottelukunta Alueneuvottelukuntien tiedottamisen tukeminen Alueneuvottelukunnat vastasivat alueellisesta tiedottamisesta saaden tukea viestintähenkilöstöltä. Alueneuvottelukuntien tiedotusvastaaville tehtiin loppuvuodesta kysely toiminnan kehittämiseksi. Alueneuvottelukunnat tuottivat itse www-sivuille aluettaan koskevan sisällön. Www-päivitysten aktivoitumisen myötä myös alueneuvottelukuntien suojatuille sivuille lisättiin materiaalia tukemaan alueneuvottelukuntien tiedotustyötä. Alueneuvottelukunnat lähettivät yhteensä 36 mediatiedotetta, joista julkaistiin 58 juttua tai uutista Infotilaisuudet naisvaltaisille tahoille ja osallistuminen liittotasolla Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri ovat toimintavuoden aikana osallistuneet useisiin tilaisuuksiin, joissa on esitelty liiton toimintaa. Osallistujia on ollut n Esimerkkinä voidaan käyttää Elonmerkki-tapahtumaa , johon liittyi onnistunut paneelikeskustelu turvallisuudesta ja erinomainen NASTA-harjoitusten käytännön mainos 400 viestinnän ammattilaiselle Alueneuvottelukunnat pitivät 31 infotilaisuutta liiton toiminnasta alueilla Internetsivujen kehittäminen edelleen aktiivisemmiksi Www-sivuilla tehtiin uudistuksia, joista näkyvin on ajankohtaisista asioista informoivan uutis-palstan käyttöönotto loppuvuodesta. Sivuja päivitettiin useamman kerran viikossa. Sivujen tietosisältöä, toiminnallisuutta ja helppokäyttöisyyttä kehitettiin. Liiton internetsivujen käyntimäärä kasvoi toimintavuoden aikana 30% ja kävijämäärä 15%, tuhannella henkilöllä. Liiton käytössä olevan -domainin käyttösopimusta jatkettiin viidellä vuodella Naisten sitoutumismahdollisuuksista tiedottaminen Liiton tuottamaa mahdollisuuksien esitettä jaettiin tapahtumissa ja alueneuvottelukuntien kautta. Naisten osallistumis- ja sitoutumismahdollisuuksista on kerrottu laajasti eri tapahtumien yhteydessä sekä toiminnan esittelyissä Www-sivuilla sitoutumismahdollisuuksia on myös tuotu kattavasti esille Osallistuminen puolustusvoimien paraatiin Itsenäisyyspäivän paraatissa Kuopiossa liiton lippu esiintyi maanpuolustusjärjestöjen lippulinnassa. Liitolla ei ollut omaa osastoa. Alueneuvottelukuntien liput osallistuivat maanpuolustustilaisuuksiin ympäri vuoden Muu tunnettuutta lisäävä toiminta Valtakunnallisesti liitto keskittyi veteraanityössä Rintamanaisten Kesäpäivien järjestämiseen. Alueneuvottelukunnat osallistuivat resurssiensa mukaan Sotiemme veteraanit -keräykseen myymällä hopeisia kokardi-riipuksia joululahjakampanjan aikana Viestintämateriaalia tuotettiin tarpeen mukaan, lähinnä lisäpainoksia esitteistä. Kesäpäivistä ja NAS- TA-harjoituksista tehtiin lehtimainokset. Alueneuvottelukuntien puheenjohtajien käytössä oli edelleen käyntikortit. Toimintavuoden aikana valmisteltiin valmiuskoulutusta esittelevän dvd:n tekeminen sekä NASTA-harjoituksista kertovan, kirjastoissa vuoden 2011 kiertävän valokuvanäyttelyn toteuttaminen vuoden 2011 aikana. Alueneuvottelukuntien käyttöön otettiin alkuvuonna sähköpostiosoitteet, jotka olivat muotoa naistenvalmiusliitto.fi. Osoitteet eivät olleet minkään alueen puheenjohtajan ensisijaisena sähköpostiosoitteena. Niiden käyttö lopetettiin loppuvuonna liiton wwwsivujen jouduttua kahdesti tietomurron kohteeksi. Toimistotyöskentelyn ja tiedottamisen kehittämiseksi ja tehostamiseksi otettiin syksyllä käyttöön Naisten Valmiusliitto ry 11 Toimintakatsaus 2010

12 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Webropol-palvelu. Sitä on käytetty useisiin kyselyihin ja ilmoittautumisiin hankkeen aikana. Himottu 10 harjoituksen palaute kerättiin webropol-kyselynä. Webropolia käytettiin loppuvuodesta myös ilmoittautumiskanavana liiton tilaisuuksiin. Toimintavuonna liitto alkoi hyödyntää sosiaalista mediaa perustamalla huhtikuussa Facebookiin suljetun ryhmän. Toimijoille tarkoitetun ryhmän jäsenmäärä vuoden lopussa oli 276. Ryhmän tietosisältönä käytettiin NASTA-harjoituksia ja sen kautta mm. soviteltiin yhteiskyytejä syksyn harjoitukseen. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 3. Valmiuskoulutettujen naisten määrä kasvaa STRATEGINEN TAVOITE 3.1 Siviilikoulutusta on tarjolla ja rekrytoinnissa on onnistuttu TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallisen turvallisuusseminaarin järjestäminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestettiin Biomedicum-Helsingissä teemalla Valmiutta varautua. Seminaari oli onnistunut ja korkeatasoinen ja kuulijoita oli noin 110. Seminaarin puheenjohtajana toimi Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Anneli Taina. Seminaarissa luennoivat pääsihteeri, eversti Aapo Cederberg Turvallisuus- ja puolustusasiainkomiten sihteeristöstä, johtaja Markku Haranne Pelastustoimen ja varautumisen vastuualueelta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, päällikkö Tarja Mankkinen sisäisen turvallisuuden sihteeristöstä sisäasiainministeriöstä sekä Harjavallan kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa. Seminaarissa Naisten Valmiusliitto haastoi Suomen naiset turvallisuustyöhön ehkäisemään kotitapaturmia. Siinä kehotetaan tarkistamaan oman keittiön turvallisuus annettuja tarkistuskohteita käyttäen. Haasteeseen vastataan liiton internetsivujen kautta ja sen voi lähettää myös eteenpäin. Kahdessa kuukaudessa haasteen otti vastaan 200 naista. Haaste jatkuu vuonna NASTA-harjoitusten toteuttaminen yhteistyössä MPK:n kanssa ja vuoden 2011 NASTA-harjoitusten valmistelujen aloittaminen Toimintavuonna järjestettiin jälleen kaksi suurta, naisille kohdennettua, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa yhteistyössä toteutettua NASTA-harjoitusta. Harjoitusten tavoitteena on lisätä osallistujien turvallisuus- ja varautumistaitoja sekä tarjota naisille mahdollisuuksia harjoitella johtaja- ja kouluttajatehtävissä toimimista. Harjoituksissa on valmiuskoulutettu reilun kymmenen vuoden aikana jo naista. Hanki 2010 toteutettiin ensimmäistä kertaa talviharjoituksena Lapissa Rovaniemellä, Heinuvaaran leirialueella Harjoituksen toteutti Lapin alueneuvottelukunta johtajanaan Hannele Simonen (Maanpuolustusnaisten Liitto ry). Harjoituksen kurssit olivat Lapin lumo (Lapin luonto- ja maastotaidot) ja Kota (Kodin turvallisuustaidot). Harjoitukseen osallistui 140 henkilöä. Liitto järjesti harjoitukseen junakuljetuksen etelästä. Harjoitusta tukivat Lapin Ilmatorjuntarykementti ja Jääkäriprikaati. Harjoitukseen tutustui mm. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Timo E. Korva sekä ryhmä entisiä lottia Pohjois-Suomen alueelta. Harjoitus sai myös medianäkyvyyttä. Himottu 10 -harjoitus toteutettiin Mikkelissä Karkialammen vanhalla kasarmialueella Etelä-Savon alueneuvottelukunnan toimesta, johtajana Merja Ikonen (Marttaliitto ry). Osallistujia oli 216 yhteensä yhdeksällä kurssilla. Harjoituksen suojelijana toimi Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen. Harjoitus onnistui hyvin ja kutsuvierastilaisuus oli antoisa. Medianäkyvyyttä toi erityisesti YLEn osallistuminen radion ja TV:n voimin. Harjoitusta tuki Maavoimien Esikunta ja Itä-Suomen Huoltorykmentti. Vuoden 2010 Nasta-harjoituksiin osallistuneista 46% oli ensikertalaisia ja 39% ei kuulunut mihinkään liiton jäsenjärjestöön. Vuoden 2011 NASTA-harjoitusten järjestelyt aloitettiin Etelä-Karjalassa ja Helsingin seudulla, johtajille järjestettiin uusi NASTA-johtajien koulutuspäivä Lahdessa. Erityisesti NASTA-harjoituksen toimijoille tarkoitettu uusi JohdaNainen -johtamiskoulutus valmisteltiin pidettäväksi vuonna 2011 kahden viikonlopun mittaisena Rintamanaisten Kesäpäivien järjestäminen Rintamanaisten Kesäpäiviä toteutettiin kaksi, Lahdessa Joutjärven kirkossa ja Turussa Henrikinkirkossa. Osallistujia oli yht Järjestelyistä ja huollosta vastasivat Hämeen ja Turun ja Porin alueneuvottelukuntien naiset. Tapahtumat ovat arvostuksen osoitus sotiemme veteraaninaisille ja samalla johtamis-, organisointi- ja huollon harjoitus naisille Koulutettujen naisten määrän kasvattaminen alueneuvottelukuntien aktiivisen koulutustoiminnan kautta Alueneuvottelukuntien tilaamille kursseille osallistui 1209 henkilöä, joista ensikertaa koulutuksessa oli arviolta 465 henkilöä Edistetään siviilikoulutuksen tarjontaa MPK:ssa Alueneuvottelukunnat ovat tilanneet ei-asevelvollisille soveltuvaa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta alueiden tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, yhteensä 39 kurssia. Liiton alueneuvottelukuntien MPK:lta tilaamien tai Naisten Valmiusliitto ry 12 Toimintakatsaus 2010

Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry Naisten Valmiusliitto ry Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö perustettu vuonna 1997 yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt 11 jäsenjärjestöä, joissa 200 000 naisjäsentä kehittää

Lisätiedot

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY. Naisten Valmiusliiton visio:

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY. Naisten Valmiusliiton visio: NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Naisten Valmiusliiton visio: Toimintakatsaus 2008 YLEISTÄ Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti tammikuussa 1997 Naisten Valmiusliitto

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY NAISTEN VALMIUSLIITTO RY TOIMINTAKATSAUS 2007 YLEISTÄ Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekeviä järjestöjä perusti tammikuussa 1997 Naisten Valmiusliitto ry:n huolehtimaan yhteisestä

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta!

NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Naisten Valmiusliitto ry 1 Toimintakatsaus 2009 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY kaiken varalta! Naisten Valmiusliitto ry 2 Toimintakatsaus 2009 näillä turvaamme huomisen! Joukko suomalaisia maanpuolustus- ja

Lisätiedot

Nasta-harjoitus Karjalan Lennosto, Rissala 25. - 27.4.2008 HARJOITUSKIRJE

Nasta-harjoitus Karjalan Lennosto, Rissala 25. - 27.4.2008 HARJOITUSKIRJE Nasta-harjoitus Karjalan Lennosto, Rissala 25. - 27.4.2008 HARJOITUSKIRJE Hyvä Kallavesj 08 harjoitukseen osallistuva! Kallavesj 08 harjoitus on ensimmäinen Pohjois-Savossa järjestettävä naisten valtakunnallinen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Dragsvik 16. 18.5.2014

Dragsvik 16. 18.5.2014 Dragsvik 16. 18.5.2014 Lehti 3 / Lauantai 17.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Kyselytutkimus 3 Pääsihteeri Lotta Mertsalmen tervehdys 4 Myyntituotteet 5 Ajankohtaista Naisten Valmiusliitosta 6 Tunnelmia avajaisista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T

KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T KOUVOLAN-UTIN SOTILASKOTIYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 2 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki kunta. Yhdistys kuuluu Sotilaskotiliitto

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN VALTAKUNNALLINEN RAUHANKÄVELY KUOPIOSSA 18.9.2011 Kävelytapahtuma 18.9. klo 12 15 Valkeisenlammella Kuopiossa 1 Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

NASTA-harjoituksen tiedotuslehti 4 Syyskuu 2011. Sunnuntain lehti

NASTA-harjoituksen tiedotuslehti 4 Syyskuu 2011. Sunnuntain lehti NASTA-harjoituksen tiedotuslehti 4 Syyskuu 2011 Sunnuntain lehti Viimeisenä aamuna yhdessä Upinniemen luonnonkaunis varuskunta-alue on antanut harjoituksellemme upeat puitteet. Syksyistä auringonnousua

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Lions-liiton vuosikokous 2013 Heinolassa teki päätöksen palveluaktiviteetista sotiemme veteraanien hyväksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Everstiluutnantti Mikko Viitala Pääesikunnasta, mihin psykologisen sodankäynnin vaikutus perustuu?

Everstiluutnantti Mikko Viitala Pääesikunnasta, mihin psykologisen sodankäynnin vaikutus perustuu? 1 26.2.2008 SISÄLLYS Turvaverkko auttaa psykologisessa sodankäynnissä 1 Millainen olet Maija Maanpuolustaja? 2 Liitolla vahva rooli vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 3 Koulutusta, tiedotusta ja valistusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

ILIMATAR. Hyvää huomenta ILIMATAR -kurssilainen! 3/2012. Lauantai 4.8.2012

ILIMATAR. Hyvää huomenta ILIMATAR -kurssilainen! 3/2012. Lauantai 4.8.2012 ILIMATAR Lauantai 4.8.2012 3/2012 Hyvää huomenta ILIMATAR -kurssilainen! SISÄLTÖ: 2 Terveiset Ajankohtaista ja uutiset 3 Valmiusliiton Lotalta 4 Tunnelmia avajaisista Maastossa majoitutaan mukavasti 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot