Laadukasta. vesihuoltopalvelua. Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukasta. vesihuoltopalvelua. Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja"

Transkriptio

1

2 Laadukasta vesihuoltopalvelua Tampereen Vesi tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: -Vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja vesistöjen suojelemiseksi. Käytetyn veden viemäröinti ja käsittely varmistavat mahdollisimman vähäiset asumisen ja yhdyskunnan haitat vesistöille. Vettä käytettäessä se ei kulu, toisin kuin useimmat muut käyttämämme hyödykkeet. Vesi palaa aina luonnon kiertokulkuun. Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan kaupunkilaisille ja ympäristökunnille vettä päivittäiseen tarpeeseen niin koteihin kuin teollisuuteenkin sekä huolehtii jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta. Tampereen Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminta luo ja ylläpitää edellytyksiä nykyaikaiselle kaupunkiasumiselle ja elinkeinoelämälle. Tampereen Veden ympäristötoimintaa ohjaavat ulkopuolelta viranomaisten myöntämät luvat raakavedenoton ja jätevedenpuhdistuksen osalta sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamat talousveden laatuvaatimukset. Toimintaa ohjaavat myös kaupunginvaltuuston asettamat ja ympäristöjärjestelmässä esitetyt tavoitteet. Tampereen Veden ISO standardin mukaiselle ympäristöjärjestelmälle myönnettiin sertifi kaatti vuonna Ympäristöjärjestelmän rinnalle on vuonna 2009 alettu rakentaa ISO standardin mukaista laatujärjestelmää.

3 Vesilaitos tuottaa hyvinvoinnin peruspalveluja: vettä, jota on turvallista nauttia ja jätevesipalveluja vesistöjen suojelemiseksi. Käytetyn veden viemäröinti ja käsittely varmistavat mahdollisimman vähäiset asumisen ja yhdyskunnan haitat vesistölle. Vettä käytettäessä se ei kulu, toisin kuin useimmat muut käyttämämme hyödykkeet. Vesi palaa aina takaisin luonnon kiertokulkuun. Pähkinänkuoressa Toiminta alkanut vuonna 1898 Noin 150 työntekijää Liikevaihto 38,0 milj. euroa Veden myynti n. 16 milj. m 3 vuodessa Vesijohtoverkoston pituus 718 km Laskutettu jätevesimäärä 21 milj. m 3 vuodessa Biokaasun hyötykäyttöaste 70 % Viemäriverkoston pituus 1179 km Jätevedenpumppaamoja 74 Yhteistyötä yli rajojen Tampere toimittaa vettä Pirkkalaan sekä tarpeen mukaan Nokialle, Lempäälään ja Kangasalle. Lisäksi Tampere ostaa vettä Ylöjärveltä. Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan jätevedet käsitellään Tampereen Veden puhdistamoilla. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä on kehitetty jo luvulta lähtien. Pirkanmaan kuntien yhteinen keskusjätevedenpuhdistamohanke tähtää keskitettyyn pitkän aikavälin ratkaisuun jätevesien puhdistamiseksi. Talousveden tuotannon seudullista tekopohjavesihanketta toteuttaa Tavase Oy, joka on seitsemän Tampereen ja Valkeakosken seudun kunnan omistama yhtiö. Palveleva vesihuoltolaitos Tampereen Veden asiakaspalvelu hoitaa vesipalveluiden liittymis- ja käyttösopimukset, antaa kiinteistölle liitoslausunnon, organisoi veden mittauksen, hoitaa vedenkäyttöarvioiden määrittämisen ja laskutuksen. Asiakaspalvelu antaa myös neuvontaa palveluiden käytöstä. Asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tapahtuvalle vuorovaikutukselle on tarjolla useita kanavia. Asiakaspalveluun tulee päivittäin runsaasti yhteydenottoja henkilökohtaisen asioinnin lisäksi puhelimitse, sähköpostilla ja internetin kotisivujen kautta. Sähköisiä, internetin kautta tarjottavia palveluja kehitetään palvelemaan mm. niitä asiakkaita, jotka haluavat hoitaa vesipalveluihinsa liittyviä asioita toimiston aukioloajan ulkopuolella. Tampereen Veden tavoitteena on asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Yhteistyön perusta on aktiivisen, oikean ja reaaliaikaisen tiedon antaminen toiminnasta. Tampereen Vesi pyrkii vedenkäyttäjille suunnatulla tiedottamisella korostamaan vesihuollon merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Tärkeä osa sidosryhmätyötä on vierailijaryhmien tutustumiskäynnit vedenpuhdistuslaitoksella ja jätevedenpuhdistamolla. Tavoitteena on, että Tampereen ja lähikuntien asukkaat tiedostavat raakavesilähteiden ja pohjavesien puhtaana säilyttämisen tärkeyden.

4 Puhtaat vedenottovesistöt Kaksi kolmannesta Tampereella käytettävästä talousvedestä on valmistettu pintavedestä ja loppu kolmannes on pohjavettä. Pintavesi otetaan hyvälaatuisesta Roineesta. Vettä otetaan 4-5 metrin syvyydestä noin 200 metrin etäisyydellä rannasta, jolloin sen laatu on tasainen. Roineen vettä tutkitaan päivittäisin raakavesianalyysein Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen laboratoriossa. Lisäksi järven kolmesta havainnointipisteestä otetaan näytteitä eri vuodenaikoina. Tampereen Veden pohjavedenottamot sijaitsevat Messukylässä, Hyhkyssä, Messukylässä, Julkujärvellä ja Pinsiössä. Näsijärveä on käytetty jo 1800-luvulta lähtien raakavesilähteenä. Siitä ottavat nykyisin vetensä Kämmenniemen ja Polson vedenpuhdistuslaitokset sekä Kaupin vedenpuhdistuslaitos, joka toimii varalaitoksena. Tulevaisuudessa pohja- ja tekoveden osuutta vedenhankinnassa pyritään lisäämään. Pohjavesien määrää voidaan lisätä keinotekoisesti imeyttämällä järvivettä harjuihin. Tämä tekopohjavesi vastaa laadultaan luonnollista pohjavettä ja sen käyttö vähentää myös kemikaalien määrää vedenpuhdistuksessa. Talousveden puhdistustulokset ja laatuvaatimukset Vedenkäsittelyllä vesi saadaan käyttäjille turvalliseksi sekä hajultaan ja maultaan miellyttäväksi. Yksi litra puhdasta vettä maksaa alle sentin. Hintaan sisältyy koko vesihuoltopalvelu ja se kattaa myös viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen. Rusko**) Pinsiö ***) Sallittu enimm.pit*) Yksikkö Fluoridi F 0,11 0,07 1,5 mg/l Arseeni As <0,005 <0,005 0,01 mg/l Nitriittityppi NO 2-N <0,001 <0,001 0,15 mg/l Escherichia coli 0,0 0,0 0 pmy/100 ml Enterokokit 0,0 0,0 0 pmy/100 ml Kloridi Cl 4,7 9,5 250 mg/l Mangaani Mn <10 <10 50 ug/l Rauta Fe <20 < ug/l Sulfaatti SO mg/l Natrium Na 3, mg/l ph 8,4 8 6,5-9,5 Orgaaninen kokonaishiili 2 0,72 ei epätavallisia muutoksia mg/l Kokonaiskovuus 3,6 2,2 dh *) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaan, **) Rusko on pintavesilaitos ***) Pinsiö on pohjavesilaitos, pmy=pesäkkeitä muodostavaa yksikköä

5 Vedenkäsittely Vedenkäsittelyllä varmistetaan veden jakelun hygieenisyys ja veden laadun muuttumattomuus jakelujärjestelmän putkissa aina kaukaisimmalle vedenkäyttäjälle saakka. Käytettävät pohjavedet ovat jo sellaisenaan hyvää juomavettä, mutta veden ja verkostojen säilyminen varmistetaan säätämällä happamuutta ja lievällä desinfioinnilla. Lisäksi Messukylän pohjavesilaitoksella poistetaan rautaa ja mangaania suodatuksen avulla. Messukylän ja Hyhkyn pohjavedenottamoilla on käytössä myös aktiivihiilisuodatus sekä desinfiointi ultraviolettivalolla. Kaikilla pohjavedenottamoilla alkalointiin käytetään natriumhydroksidia ja desinfiointiin natriumhypokloriittia. Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella puhdistetaan 70 % kaikesta johtoverkkooon pumpatusta vedestä. Ruskossa vedestä poistetaan humus rautasaostuksen, flotaation ja hiekkasuodatuksen avulla. Veden ja verkostojen säilyminen varmistetaan kloori- ja kalkkiannostuksilla. Veden maku viimeistellään aktiivihiilikäsittelyllä. Vedenkäsittelyllä vesi saadaan käyttäjille turvalliseksi, hajultaan ja maultaan miellyttäväksi. Yksi litra puhdasta vettä maksaa alle sentin. Hintaan sisältyy koko vesihuoltopalvelu ja se kattaa myös viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen. Talousveden laatu Tampereella Veden laadun varmistamiseksi Ruskon vesilaitoksen laboratoriossa tehdään vuosittain yli määritystä näytteistä, jotka on otettu raakavesilähteistä, puhdistusprosessin eri vaiheista sekä verkostosta. Veden laatua valvova viranomainen on kaupungin ympäristöterveys. Valvontatutkimusohjelman mukaiset käyttö- ja tarkkailunäytteet verkostosta ottaa ja tutkii ulkopuolinen, hyväksytty laboratorio. Veden laatu täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Pohjavesi on ympäri vuoden kylmää, 5-7 C. Sen sijaan esimerkiksi Roineen veden lämpötila voi vaihdella vuoden eri aikoina välillä 1-22 C. Raikasta vettä kotiin saakka Laitoksilta vesi johdetaan vedenkäyttäjille vesijohtoverkostoja pitkin. Tampereella on suuria korkeuseroja, joten verkostossa on useita painepiirejä ja paineenkorotuspumppaamoja. Tampereella yli kiinteistöä on liittynyt jakelujohtoihin vesimittariin päättyvällä tonttijohdolla. Tampereella on kuusi vesitornia, joiden yhteistilavuus on m 3. Ylävesisäiliöiden eli vesitornien avulla pidetään yllä tasaisia painetasoja. Niihin on varastoitu vettä myös mahdollisia käyttöhäiriöitä varten. Ruskon vedenpuhdistuslaitokselta valvotaan puhdistuslaitoksen lisäksi vedenhankintaa, pohjavedenottamoita, paineenkorotuspumppaamoita, ylävesisäiliöitä sekä veden jakelua eli koko jakelujärjestelmää. Valvomossa on ympärivuorokautinen päivystys. Polson ja Kämmenniemen alueilla on erilliset vedenjakelujärjestelmät. Vesijohtoverkoston toimintaa valvotaan jatkuvasti ja vuotoja pyritään vähentämään saneerauksin. Talousveden valmistus Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella

6 Viemärit johtavat jätevedet puhdistamoille Kantakaupungin alueella on kaksi jätevedenpuhdistamoa, Viinikanlahdessa (kuva) ja Raholassa. Lisäksi Polson ja Kämmenniemen taajamissa on omat pienpuhdistamot. Tampereella on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää: Vanhimmalla keskusta-alueella sekaviemäröinti ja muualla erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä jäte-, sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille kun taas sade- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön. Viemärit pyritään suunnittelemaan maaston mukaan niin, että jätevesi virtaisi kohti puhdistamoa painovoimaisena. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevesi pumpataan eteenpäin paineviemärissä. Jätevedenpuhdistusprosessia sekä jätevedenpumppaamoja valvotaan keskusvalvomosta. Tampereen Vesi tarkastaa viemäriverkoston toimintaa tv-kuvauksilla, kuntoselvityksillä ja vuotovesitutkimuksilla. Vuotovesien poistamisella ja saneeraustyöllä on saavutettu hyviä tuloksia viemäriverkoston toimivuuden parantamisessa. Jätevedenpuhdistuksella suojellaan vesistöjä Tampereen Vedellä on neljä jätevedenpuhdistamoa. Pispalanharjun itäpuolella syntyvät kantakaupungin jätevedet käsitellään Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla, joka on laitoksista suurin. Jäteveden viipymä puhdistamolla on noin vuorokausi. Jätevedet käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti poistaen orgaanista ainetta, joka kuluttaisi vesistöihin joutuessaan vedestä happea ja haittaisi vesieliöiden elinolosuhteita. Harjun länsipuolen jätevedet käsitellään Raholan jätevedenpuhdistamolla. Kantakaupungista etäällä sijaitsevien Kämmenniemen ja Polson taajamien jätevedet käsitellään omilla paikallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Viemärilaitoksen laboratorio tekee puhdistamoiden käytönohjauksen ja ympäristölupien edellyttämät analyysit sekä järvien, ojien, hulevesien ja teollisuuden jätevesien tarkkailuun liittyviä analyysejä. Laboratorion tehtäviin kuuluu myös tarkastus- ja neuvontatoimintaa puhdistamoiden toiminnan ja lietteen laadun tarkistamiseksi. Viemärilaitoksen laboratorio tekee puhdistamoiden käytönohjauksen ja ympäristölupien edellyttämät analyysit sekä järvien, ojien, hulevesien ja teollisuuden jätevesien tarkkailuun liittyviä analyysejä. Laboratorion tehtäviin kuuluu myös tarkastus- ja neuvontatoimintaa puhdistamoiden toiminnan ja lietteen laadun turvaamiseksi.

7 Jätevedenpuhdistus kerää ravinteet hyötykäyttöön Jätevedenkäsittelyssä syntyvä liete tiivistetään, mädätetään ja kuivataan lingoilla. Mädätyksessä syntyvä biokaasu hyödynnetään tuottamalla energiaa laitoksen käyttöön. Saatavalla sähköenergialla tuotetaan mm. paineilmaa prosessin biologiseen vaiheeseen, joten prosessi on osittain omavarainen. Lietteen loppusijoituksessa tavoitteena on ympäristöystävällisyys ja kaatopaikkasijoituksen välttäminen. Nykyisin kaikki liete käytetään viherrakentamiseen ja maanparannusaineeksi. Tampereen Veden puhdistamoilla muodostuva jätevesiliete täyttää maanparannusaineeksi käytettävälle lietteelle asetetut tiukat laatuvaatimukset. Viemäri ei ole kaatopaikka Viemäri ei ole kaatopaikka, jonka kautta jätteet hävitetään. Viemäriin joutuvat vieraat aineet ja esineet voivat aiheuttaa tukkeutumia tai jopa viemäritulvia kiinteistön omissa putkistoissa tai yleisessä viemäriverkostossa. Viemäreihin ei saa heittää kotitalousjätteitä kuten perunoiden tai hedelmien kuoria, ruuantähteitä ja kahvinporoja, eikä rakennusjätteitä, rasvoja, öljyjä tai muita kemikaaleja. Jäteveden puhdistustulokset ja-vaatimukset Viinikanlahti Puhdistustulokset Puhdistusvaatimukset mg/l Reduktio % mg/l Reduktio % BOD 7 7,4 98 <15,0 >92 kok. P 0,22 97,1 <0,6 >92 NH 4 -N 1,3 96,9 <4 >90 Ympäristönsuojelu tärkeä osa toimintaa Tampereen Vesi on ollut pitkään kaupungin suurin ympäristöinvestoija. Ulottuuhan toimintamme terveellisen juomaveden hankinnasta aina jätevesien puhdistamiseen saakka. Tuhansien järvien Suomessa vesiensuojelun kulmakivi on jätevesien puhdistus. Ilman jätevesien keräilyä ja käsittelyä vesistömme pilaantuisivat nopeasti. Suurin yksittäinen hanke ympäristötietoisuuden lisäämiseksi on Tampereen Veden yhdessä kaupungin liikelaitosten ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa perustama Ympäristötietokeskus Moreenia. Keskuksen tehtävänä on tuottaa ympäristöhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Tampereen Vesi noudattaa toiminnassaan sertifioitua ISO standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tampereen Veden ympäristöryhmä, jossa ovat mukana kaikkien keskeisten toimintojen edustajat. Tampereen Vesi on asettanut toimintansa kaikille osa-alueille ympäristötavoitteita. Ne on johdettu ympäristöpolitiikasta ja liittyvät seuraaviin, laajempiin päämääriin: 1. Jätevesien viemäröinnistä ja käsittelystä aiheutuvien positiivisten ympäristövaikutusten vahvistaminen ja negatiivisten vähentäminen 2. Vedentuotannon ja vedenjakelun toiminnan varmistaminen 3. Viestinnän ja tiedottamisen hallinta 4. Taloudellinen ja ympäristömyötäinen toiminta Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi

8 Yhteystiedot Vesitalo Käyntiosoite: Viinikankatu 42 Postiosoite: PL 487, Tampere Puhelin: (03) Faksi: (03) Sähköposti: Kotisivut: Asiakaspalvelu Puhelin: (03) Laitokset Ruskon vedenpuhdistuslaitos Käyntiosoite: Ruskontie 40 Puhelin/valvomo: (03) Vesilaitoksen laboratorio, Rusko Käyntiosoite: Ruskontie 40 Puhelin: (03) Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 2 Puhelin/valvomo: (03) Raholan jätevedenpuhdistamo Käyntiosoite: Simolankatu 77 Puhelin: (03) Viemärilaitoksen laboratorio Käyntiosoite: Ruskontie 40 Puhelin: Vikailmoitukset Maksuton puhelin (24 h) Veden jakelu, putkirikot ja viemäritukokset

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen!

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! H OuluO 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! Oulun Veden asiakastiedote 2013 H Oulu O 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Jaetaan joka talouteen Oulun

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s.

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s. JÄRVENPÄÄN VESI 1 2011 Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10 Anna palautetta ja voita digikamera s. 11 Järvenpään Veden saneerausten yhteydessä kiinteistöillä

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot