Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille"

Transkriptio

1 Asennusohjeet Copeland Scroll kompressoreille

2 Turvallisuusohjeet Copeland kompressoreille Lue ohje ennen asennusta.virhe asennettaessa kompressoria,voi aiheuttaa henkilövahingon. Ohje tulisi säilyttää kompressorin yhteydessä. Copeland kompressorit ovat tarkoitettu käytettäviksi laitteissa,jotka täyttävät Euroopan konedirektiivin.kompressorit voidaan ottaa käyttöön vain laitteissa,jotka täyttävät paikalliset ohjeistukset ja lait. Turvallisuusohjeet Kompressoreita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla kylmäaineilla. Asennuksia ja huoltoja voivat tehdä vain ko.laitteiden asennusoikeuden omaavat henkilöt. Sähköasennukset saa tehdä vain asennusoikeuden omaavat henkilöt. Voimassa olevia turvallisuus-ja asennusmääräyksiä on noudatettava, kylmä-ja sähköasennuksia tehtäessä. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Suojalaseja, hanskoja,suojaavaa vaatetusta, turvakenkiä ja kypärää. Yleiset ohjeet Putoamisriski! Henkilövahinko vaara! Siirrä kompressoreita vain tarkoitukseen sopivilla apuvälineillä ja laitteilla. Paletit voidaan varastoida päällekkäin. Maksimissaan kolmeen kerrokseen ja yhteispainon olessa alle 300kg. Kuljetuksessa maksimissaan kaksi palettia päällekkäin. Pidä pakkaukset kuivina. Nopeasti purkautuva paineistettu kaasu voi aiheuttaa loukkaantumisen! Kompressorit on tehtaalla paineistettu kuivalla ilmalla 1,35-1,5 barin paineeseen, estämään ilman ja epäpuhtauksien pääsyn kompressoriin, kuljetuksen aikana. Paine täytyy varovasti laskea pois, avaamalla jokin liitos tai suojatulppa. Laitteiston pysähtyminen! Henkilövahinko vaara! Ilman valvontaa olevan viallisen laitteiston tai laitteiston huoltoventtiilien olessa kiinni, on sähkönsyöttö oltava luotettavasti estetty. Vain hyväksyttyjä kylmä-ja voiteluaineita saadaan käyttää. Korkea paine! Iho-ja silmävamma riski! Noudata varovaisuutta liitoksia avatessa, kun laitteisto on toiminnassa. Korkea paine! Henkilövahinko vaara! Suojana olevien venttiilien täytyy täyttää EN 378 direktiivi. Muista henkilökohtaiset turvamääräykset ja tarkista sallitut testipaineet ennen painetestiä. Syöttökaapelit! Sähköisku vaara! Katkaise virransyöttö ja poista sulakkeet enne töiden aloitusta. Diesel ilmiö! Kompressorin rikkoutuminen! Ilman ja öljyn sekoitus korkeassa lämpötilassa, voi johtaa räjähdykseen. Vältä ilmalla käyttöä. Laitteiston räjähdys! Henkilövahinko vaara! Älä käytä muita teollisia kaasuja. Syttymisvaara! Palovamma riski! Öljyn ja kylmäaineen yhdistelmä on erittäin syttymisherkkä. Poista kaikki kylmäaine ennen systeemin avaamista.vältä avotulen käyttöä. Korkea pintalämpötila! Palovamma vaara! Älä koske kompressoria tai putkistoja, ennen kun ne ovat jäähtyneet. Varmista, että muut materiaalit eivät ole kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Matala pintalämpötila! Ihon tartuntavaara! Älä kosketa putkiston tai kompressorin pintoja, ennen kun ne ovat saavuttaneet huoneenlämpötilan. 2

3 Asennusohjeet Copeland Scroll kompressoreille Nämä asennusohjeet koskevat kaikkia yksivaiheisia Copeland Scroll -kierukkakompressoreita. Näiden ohjeiden avulla käyttäjät voivat turvallisesti asentaa, käynnistää, käyttää ja huoltaa Copeland Scroll -kompressoreita. Näiden ohjeiden tarkoituksena ei ole korvata järjestelmävalmistajien asiantuntemusta. 1 Tuotekuvaus 1.1 Hyväksytyt kylmäaineet ja öljyt Malli Kylmäaine Copeland -vakioöljyt Huoltoöljyt ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Taulukko 1: Hyväksytyt kylmäaineet ja öljyt 1.2 Sovellusraja-arvot Katso kompressorin sovellusraja-arvot Copeland -tuotevalintaohjelmistosta osoitteessa 2 Asentaminen 2.1 Kompressorin käsitteleminen Kuljetus ja varastointi Kaatumisvaara! Loukkaantumisriski! Siirrä kompressoreita vain painon mukaan soveltuvalla asianmukaisella mekaanisella laitteella tai käsittelylaitteella. Pidä kompressori pystyasennossa. Pinoa lavat päällekkäin, jos yksi lava painaa enintään 300 kg. Älä pinoa yksittäisiä laatikoita päällekkäin. Pidä pakkaukset kuivina. Storage Transport Single box Kuva Sijoittaminen ja kiinnitys TÄRKEÄÄ Käsittelyvaurioiden riski! Kompressorin virhetoiminnan vaara! Nosta kompressoria vain nostosilmukoista. Poisto- tai imuliitäntöjen käyttäminen nostamiseen saattaa aiheuttaa vaurioita tai vuotoja. Pidä kompressori mahdollisuuksien mukaan pystyasennossa käsittelyn aikana. Ennen imuliitännän tulpan irrottamista on ensin irrotettava poistoliitännän tulppa, jotta kompressorin sisäinen ilmanpaine laskee. Kun tulpat irrotetaan tässä järjestyksessä, estetään juottamista vaikeuttavan öljysumun kertyminen imuputkeen. Puhdista kuparipinnoitettu teräksinen imuputki ennen juottamista. Imuputkeen ei saa työntää 51 mm: ä syvemmälle mitään esinettä, esim. tyssäystyökalua, sillä se saattaa vaurioittaa imusihtiä ja moottoria. 3

4 2.1.3 Asennuspaikka Varmista, että kompressorit asennetaan tukevalle vaakasuoralle alustalle Asennettavat osat Jokaisen kompressorin mukana toimitetaan yleensä neljä tärinää vaimentavaa läpivientisuojusta. Ne vaimentavat kompressorin käynnistyssykäykset ja minimoivat äänen ja värinän välittymisen kompressorin jalustaan käytön aikana. Ohjaimen sisäpuolisen metalliholkin tarkoituksena on pitää läpivientisuojus paikallaan. Sitä ei ole tarkoitettu kestämään kuormitusta, ja pulttien kiristäminen liian suureen kiristysmomenttiin saattaa murskata holkin. Holkin sisähalkaisijaan sopii esim. M8-ruuvi. Asennuksessa käytettävän kiristysmomentin on oltava 13 ± 1 Nm. On erittäin tärkeää, ettei läpivientisuojus puristu kasaan. HUOM.: Lisätietoja asennettavista osista saa teknisestä tiedotteesta C Kierukkakompressorin asennettavat osat, joka on saatavissa osoitteessa 2.2 Juottaminen TÄRKEÄÄ Tukkeutumisvaara! Kompressorin vaurioitumisvaara! Säilytä hapettoman typen virtaus mahdollisimman alhaisessa paineessa, juottamisen aikana. Typpi korvaa ilman ja estää kuparioksidien muodostumisen järjestelmässä. Jos kuparioksidia pääsee muodostumaan, se saattaa huuhtoutua eteenpäin järjestelmässä ja tukkia esimerkiksi kapillaariputkien, paisuntaventtiilien ja varaajan öljyn paluuaukkojen sihdit. Saastumis- tai kastumisvaara! Laakerivaurio! Älä poista tulppia, ennen kuin kompressori on asennettu yksikköön. Näin minimoidaan epäpuhtauksien ja kosteuden pääsy laitteeseen. Copeland Scroll -kierukkakompressoreissa on kuparipinnoitetut teräksiset imuja poistoputket. Tällaiset putket ovat kestävämmät eivätkä vuoda yhtä herkästi kuin kupariputket. Teräksen ja kuparin erilaisten lämpöominaisuuksien vuoksi on ehkä käytettävä normaalista poikkeavaa juottamistapaa. Kuva 2 osoittaa kierukkakompressorin imu- ja poistoputkien oikeat juotostavat. Kuva 2: Imuputken juottaminen Kierukkakompressorin kuparipinnoitetut teräsputket voidaan juottaa suunnilleen samoin kuin kupariputket yleensä. Suositeltavat juotosaineet: Suositeltavia ovat kaikki silfos-materiaalit, erityisesti sellaiset, joissa on vähintään 5 % hopeaa. Myös 0 prosentin hopeapitoisuus on sallittu. Varmista ennen asennusta, että putkiliitoksen sisä- ja ulkohalkaisijat ovat puhtaat. Käytä kaksikärkistä kolvia ja kohdista lämpö alueelle 1. Kun putken lämpötila lähenee juottolämpötilaa, siirrä kolvin liekki alueelle 2. Lämmitä aluetta 2, kunnes juottolämpötila on saavutettu. Liikuta kolvia tarpeen mukaan ylös ja alas ja putken ympäri, jotta putki lämpenee tasaisesti. Lisää juotosainetta liitoskohtaan liikuttamalla kolvia samalla liitoksen ympäri, jotta juotosaine levittyy koko kehän ympäri. Kun juotosaine on levittynyt liitoksen ympärille, siirrä kolvi lämmittämään aluetta 3. Näin juotosaine saadaan vedettyä liitokseen. Aluetta 3 lämmitetään mahdollisimman lyhyesti. Tässä, samoin kuin missä tahansa juotosliitoksessa, liika kuumentaminen saattaa heikentää lopputulosta. Irrottaminen: Kuumenna liitosalueita 2 ja 3 hitaasti ja tasaisesti, kunnes juotosaine pehmenee ja putki voidaan vetää irti liitoksesta. Liittäminen: Suositeltavat juotosaineet: Silfos, jossa on vähintään 5 % hopeaa, tai muissa kompressoreissa käytettävä hopeajuotosaine. Teräksen ja kuparin erilaisten lämpöominaisuuksien vuoksi on ehkä käytettävä normaalista poikkeavaa juottamistapaa. HUOM.: Koska poistoputken tapissa on tarkistusventtiili, on varottava kuumentamasta sitä liikaa, ettei juotosainetta pääse valumaan venttiiliin. 4

5 2.3 Sulkuventtiilit ja sovittimet HUOMAUTUS Järjestelmän vuotoriski! Järjestelmän vaurioitumisvaara! On suositeltavaa kiristää kaikki putki- ja kiinnitysliitokset uudelleen alkuperäiseen momenttiin sen jälkeen, kun järjestelmä on otettu käyttöön. Kuva 3 Copeland Scroll -ruuvikompressorit toimitetaan juotos- tai Rotalock-liitoksin. Juotosliitosten lisäksi voidaan vaihtoehtoisesti käyttää Rotalock-venttiilejä ja Rotalock-sovittimia. Momenti [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF HUOM.: Katso lisätietoja sovittimista ja sulkuventtiileistä Varaosaluettelosta. Taulukko 2: Kiristysmomentit 3 Sähköliitäntä 3.1 Yleiset suositukset Kompressorin liitäntärasian kannessa on kytkentäkaavio. Varmista ennen kompressorin liittämistä, että syöttöjännite, vaiheet ja taajuus vastaavat nimikyltin tietoja. 3.2 Sähköasennus Suositeltavat kytkentäkaaviot (päävirtapiiri ja ohjausvirtapiiri) on esitetty sivuilla 11 ja 12. HUOM.: Vaihtovirta- ja korkeapainesovelluksissa suosittelemme käyttämään turvaketjussa kontaktoria standardin SFS-EN vaatimusten mukaisesti. Tabel 3 Yksivaiheinen PF* Kolmivaiheinen TF* kun INT69SC2 Kolmivaiheinen TW* kun INT69SCY2 Päävirtapiiri Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 Ohjausvirtapiiri Kuvat 9/10 Kuva 11 Kuva 12 Yksivaihekompressorit liitetään yleis (Common, C)-, käynnistys (Start, S)- ja käyttöliitäntöihin (Run, R). Kolmivaihekompressorit liitetään T1-, T2- ja T3-liitäntöihin (ks. kuva 8). 5

6 3.3 Kampikammion lämmittimet TÄRKEÄÄ Öljyn ohentumisvaara! Laakerin vaurioitumisen vaara! Kytke kampikammion lämmitin päälle 12 tuntia ennen kompressorin käynnistämistä. Kampikammion lämmittimen avulla estetään kylmäaineen kulkeutuminen runkoon seisokkien aikana. Copelandin kierukkakompressori pystyy käsittelemään nestemäistä kylmäainetta ylivuodon sattuessa, joten kampikammion lämmitintä ei tarvita, kun järjestelmän täyttö ei ylitä taulukossa 4 ilmoitettuja täyttörajoja. Kampikammion lämmitin on aina käytössä ZO-kompressoreissa. Malli Keskikorkea lämpötila Alhainen lämpötila Ilmastointi Lämpöpumppu ZR18K* ZB15K* ZB26K* ZS21K* ZS26K* ZB30K* ZB45K* ZS30K* ZS45K* ZB56K* ZB11M* ZB50K* ZB114K* ZS56K* ZS11M* ZF06K* ZF11K* ZF13K* & ZF18K* ZF24K* ZF48K* ZR22K* ZR81K* ZP24K* ZP83K* ZR94K* ZR190K* ZP24K* ZP91K* ZH15K* ZH26K* ZH09KVE ZH30K* ZH45K* ZH13KVE ZH18KVE ZH56K* ZH11M* ZH24KVE ZH48KVE Kylmäaineen täyttörajat ZB220K* ZR250K* & ZP235K* 11,3 kg ZR310K* ZR380K* ZP295K* ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Taulukko 4: Kylmäaineen täyttörajat 2,7 kg 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg Jos kampikammion lämmitin on asennettuna, se on suositeltavaa kytkeä päälle vähintään 12 tunniksi ennen kompressorin käynnistämistä. Näin estetään öljyn ohentuminen ja laakereiden rasittuminen ensimmäisessä käynnistyksessä. Kampikammion lämmittimeen on oltava kytkettynä virta kompressorin poiskytkentäjaksojen aikana. Kampikammion lämmitin on asennettava alarungon päällä sijaitsevan Schraderöljyventtiilin alle. Kuva 4: Kampikammion lämmittimen sijainti 6

7 3.4 Paineen turvallisuusohjaus Järjestelmän parasta mahdollista suojausta varten suosittelemme korkea- ja matalapaineen katkaisulle käsinpalutusta. Tarvittavat asetusarvot on ilmoitettu taulukossa 5: Korkeapaine bar(g) Matalapaine bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), 28,8 2,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Suositellaan käytettäväksi lämpöpumppujärjestelmissä Taulukko Moottorin suojaus Moottorin suojausjärjestelmä on ilmoitettu moottorin koodin keskimmäisellä kirjaimella: F tarkoittaa perinteistä sisäistä vaiheenkatkaisua moottorin suojatoimena. W tarkoittaa elektronista moottorinsuojaa. 3.6 Poistolämpötilan suojaus Tietyissä äärimmäisissä käyttöolosuhteissa (kuten kylmäaineen ruiskutustäytön hävikki tai erittäin korkea puristussuhde) saavutettavat sisäiset poistolämpötilat saattavat vaurioittaa kompressoria. Taulukko 6 alla on esitetty kierukkakompressoreihin saatavana olevat ylilämpösuojaukset. Lisätietoja lämpötilan suojauksesta saa sovelluksen yleisohjeista. Sisäinen lämpösuojaus Klixon Sisäinen lämpösuojaus ASTP Sisäinen termistori + Elektroniikkamoduul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* t/m ZR81K* ZR94K* t/m ZR190K* ZP24K* t/m ZP83K* ZP90K* t/m ZP182K* ZB15K* t/m ZB45K* ZB50K* t/m ZB114K* Vain moottoriversio TW,, Ulkoinen termostaatti ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Vain TF,, tai PF,, kaikki NTC-anturi ZRD ZPD ZBD ZFD kaikki Taulukko 6: Poistolämpötilan suojauslaitteet 3.7 Suurjännitetestaus Johdinkaapelit! Sähköisku! Kytke virransyöttö pois päältä ennen suurjännitetestausta. HUOMAUTUS Sisäinen valokaari! Moottorin vaurioituminen! Älä tee korkeajännite- tai eristystestejä, jos kompressorin kotelossa on alipaine. 7

8 Emerson Climate Technologies tekee kaikille kierukkakompressoreille korkeajännitetestauksen lopullisen asennuksen jälkeen. Moottorin kaikki vaihekäämit testataan standardin EN 0530 tai VDE 0530 osan 1 mukaisesti käyttäen voltin erojännitettä plus kaksinkertaista nimellisjännitettä. Koska korkeajännitetestit aiheuttavat käämien eristeiden ennenaikaista vanhenemista, muita vastaavia testejä ei suositella tehtäväksi. Jos tällainen testi on jostain syystä tehtävä, on käytettävä alhaisempaa jännitettä. Kytke kaikki elektroniikkalaitteet, esim. moottorin suojausmoduuli, tuulettimen pyörimisnopeuden ohjaus jne., irti ennen testausta. 4 Käynnistäminen ja käyttäminen Diesel-ilmiö! Kompressorin vaurioituminen! Ilman ja öljyn sekoittuminen korkeassa lämpötilassa saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Vältä käyttämästä ilmaa. TÄRKEÄÄ Öljyn ohentumisvaara! Laakerin virhetoiminnan vaara! Kytke kampikammion lämmitin päälle 12 tuntia ennen kompressorin käynnistämistä. 4.1 Kestävyyden painetesti Kompressorin kestävyys on testattu tehtaalla. Asiakkaan ei tarvitse testata kompressoria enää kestävyyden tai vuotojen varalta, vaikka normaalisti kompressori testataan osana järjestelmätestausta. 4.2 Tiiviys-/painetesti Korkea paine! Loukkaantumisriski! Huomioi henkilökohtaiset turvallisuusvaatimukset ja tarkista testauspaineet ennen testiä. Järjestelmän räjähdysvaara! Loukkaantumisriski! ÄLÄ KÄYTÄ muita teollisuuskaasuja. HUOMAUTUS Järjestelmän räjähdysvaara! Laakerin virhetoiminnan vaara! Käytä painetestissä vain kuivaa typpeä tai kuivaa paineilmaa. Jos käytät kuivaa paineilmaa, älä ota kompressoria mukaan painetestiin vaan eristä se ensin. Älä koskaan lisää kylmäainetta testikaasuun (vuodon ilmaisua varten). 4.3 Järjestelmän tyhjentäminen Järjestelmä on tyhjennettävä alipainepumpulla ennen asennuksen aloittamista. Asianmukainen tyhjennys vähentää jäännöskosteuden määrän arvoon 50 ppm. Alustusvaiheen aikana kompressorin imu- ja poistopuolen sulkuventtiilit pysyvät suljettuina. On suositeltavaa asentaa oikeankokoiset syöttöventtiilit imu- ja nesteputkien kauimmaiseen kohtaan kompressorista katsottuna. 8

9 4.4 Täyttäminen HUOMAUTUS Toiminta alhaisella imupaineella! Kompressorin vaurioitumisvaara! Älä käytä kompressoria rajoitetulla imulla. Älä käytä kompressoria matalapaineen katkaisutoiminnon ollessa silloitettuna. Älä käytä kompressoria ilman riittävää järjestelmätäyttöä, jotta imupaine on vähintään 0,5 baaria. Paineen laskeminen alle 0,5 baarin muutamaa sekuntia pidemmäksi ajaksi saattaa ylikuumentaa kierukat ja aiheuttaa käyttölaakerin ennenaikaisen vaurioitumisen. Järjestelmään on täytettävä nestettä nestesäiliön sulkuventtiilistä tai nesteputken venttiilistä. On suositeltavaa käyttää suodattimen kuivainta täyttöputkessa. Koska kierukoissa on poiston suuntaisventtiilit, järjestelmiin voidaan täyttää nestettä sekä korkea- että matalapaineen puolelta samanaikaisesti, jotta varmistetaan kylmäaineen riittävä paine kompressorissa ennen käyttöä. Suurin osa täytöstä on ohjattava järjestelmän korkeapainepuolelle, jotta estetään laakerin huuhtelu ensimmäisessä käynnistyksessä linjalla. 4.5 Alustavat tarkastukset ennen käynnistämistä Keskustele asennuksen yksityiskohdista asentajan kanssa. Hanki mahdollisuuksien mukaan piirustuksia, kytkentäkaavioita jne. On ihanteellisinta käyttää tarkistuslistaa, mutta tarkista aina kuitenkin seuraavat kohdat: Tarkista silmämääräisesti sähköjärjestelmä, johdotukset, sulakkeet jne. Tarkista laitos silmämääräisesti mahdollisten vuotojen ja löystyneiden liitosten (kuten paisuntaventtiilien antureiden jne.) varalta. Tarkista kompressorin öljymäärä. Tee korkea- ja matalapainekytkimien ja muiden painekäyttöisten venttiilien kalibrointi. Tarkista kaikkien turvaominaisuuksien ja suojalaitteiden asetukset ja toiminta. Tarkista, että kaikki venttiilit ovat oikeassa käyttöasennossa. Tarkista, että paine- ja tyhjiömittarit on asennettu. Tarkista, että kompressorissa on oikea määrä kylmäainetta. Tarkista kompressorin sähköeristimen sijainti ja asento. 4.6 Pyörimissuunta Monien muiden kompressorityyppien tavoin myös kierukkakompressorit puristavat vain yhteen pyörimissuuntaan. Pyörimissuunta ei ole merkityksellinen yksivaiheisissa kompressoreissa, koska ne käynnistyvät ja käyvät aina oikeaan suuntaan. Kolmivaiheiset kompressorit pyörivät jompaankumpaan suuntaan virran L1-, L2- ja L3-vaiheistuksen mukaan. Koska on olemassa 50/50-mahdollisuus kytkeä virta siten, että kompressori alkaa pyöriä väärään suuntaan, on tärkeää sijoittaa laitteeseen tarroja ja ohjeita, jotta varmistetaan oikea pyörimissuunta asennuksessa ja käytössä. 4.7 Alhaisen alipaineen käyttö HUOMAUTUS Alipainekäyttö! Kompressorin vaurioitumisvaara! Copeland Scroll kierukkakompressoreita ei saa koskaan käyttää jäähdytys-tai ilmastointijärjestelmän tyhjentämiseen. Kierukkakompressorilla kylmäainetta voidaan pumpata yksikköön, kunhan paineet pysyvät sallituissa rajoissa. Alhaiset imupaineet kuumentavat kierukoita liikaa ja vaurioittavat pysyvästi kompressorin käyttölaakeria. Kierukkakompressoreissa on sisäinen alhaisen alipaineen suojaus: uivan tiivisteen kuormitus poistuu, kun painesuhde ylittää ZS- ja ZF-malleissa noin 20:1 ja ZB-, ZH-, ZO-, SP- ja ZR-malleissa 10:1. 9

10 5 Huolto ja korjaukset 5.1 Rotalock-venttiilit Rotalock-venttiilit on kiristettävä säännöllisesti, jotta voidaan varmistua riittävästä tiukkuudesta vuotojen estämiseksi. 5.2 Kompressorin vaihtaminen HUOMAUTUS Riittämätön voitelu! Laakerin vaurioitumisvaara! Vaihda varaaja, jos vaihdettavassa kompressori on ollut palanut moottori. Varaajan öljynpaluuaukko tai -sihti saattaa olla tukkeutunut tai tukkeutumaisillaan roskista. Tästä seuraa riittämätön öljymäärä uudessa kompressorissa ja toinen vaurioituminen. 5.3 Järjestelmäkomponenttien juottaminen irti Räjähdysherkkä liekki! Tulipalovaara! Öljy-kylmäaineseokset ovat erittäin herkästi syttyviä. Poista kaikki kylmäaine ennen järjestelmän avaamista. Vältä työskentelemästä suojaamattomalla liekillä kylmäaineella täytetyssä järjestelmässä. 6 Purkaminen ja hävittäminen Öljyn ja kylmäaineen poistaminen: Älä levitä aineita ympäristöön. Käytä poistamiseen oikeita laitteita ja menetelmiä. Hävitä öljy ja kylmäaine asianmukaisesti. Hävitä kompressori asianmukaisesti. 10

11 7 Kytkentäkaaviot 7.1 Kytkentäkaavion tekstit B1... Huoneen termostaatti B3... Poistokaasun termostaatti C2... Käyttökondensaattori F1, F6. Sulakkeet F3... Korkeapainekytkin F4... Matalapainekytkin K1... Kontaktori K2... Suositeltava kontaktori, yhteensopiva standardin SFS-EN kanssa, vaihtovirta/korkeapaine K35... Virtarele (jos tarvitaan) Q1... Päävirtakytkin R2... Kampikammion lämmitin S1... Apulaitekytkin Y5... Ruiskutuksen magneettiventtiili (jos käytössä) 7.2 Kytkentäkaaviot Kuva 5 Kuva 6 TW* - INT69SCY2 Kuva 8 Kuva 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Kuva 9 Kuva 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Kuva 11 Kuva 12 12

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES Kiitos valinnastasi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Niissä opastetaan laitteen oikea asennus, käyttö ja huolto. Ohjeita noudattaen maksimoit laitteen luotettavuuden,

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 16352/3 IM-S6-18 ST Issue 3 Fig 3, 7, 33, 34, 36, 3616, 37, 3716 ja Fig 1738 roskasihdit laippaliitännöin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Optyma Plus New Generation Ver

Optyma Plus New Generation Ver Optyma Plus New Generation Ver. 5.6.2015 Kompressorikoneikot kylmässä ympäristössä 1 Optyma Plus New Generation Ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot 2 Optyma Plus New Generation Kompressorikoneikot (yleensä)

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen

TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen SISÄLTÖ 1. VARASTOINTI 2. ASENTAMINEN - DN 300 - DN > 300 3. KATKAISU 4. KAIVANTO Saint-Gobain Pipe Systems Oy Nuijamiestentie 3A, 00400 HELSINKI

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 0231150/2 IM-P023-55 ST Issue 2 S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6.

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1430050/1 IM-P143-04 ST Issue 1 FT16 uimurilauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus ½" ja ¾" kuvassa 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Päiväys Myyjän allekirjoitus, leima ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Yleisesittely...2 2. Tekniset tiedot...2 3. Asentaminen...3 4. Käyttö...7

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1217150/3 IM-P121-03 ST Issue 3 BPT21 SY&Y termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

TD45 termodynaaminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

TD45 termodynaaminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0685255/1 IM-P068-47 ST Issue 1 TD45 termodynaaminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 5.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 511

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 4.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 411

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1550650/3 IM-P155-07 ST Issue 3 ja äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P155-07 ST

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo

TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo TT-THERMO moottorilämmitin 1 Asennus- ja käyttöohje v 2,0 Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo s.1 2. Toimitus sisältää s.1 3. Toimintaperiaate s.2 4. Lämmittimien tekniset tiedot s.3 5. Lämmittimien rakenne

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

VARAOSAT mallisto SMART

VARAOSAT mallisto SMART VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT VARAOSAT mallisto SMART FI Varaosaluettelo Ohjekirjan koodi: I_SMTRIC_1108_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 KOTELON VARAOSAT... 3 1.1 SMART-MALLISTO -

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot