Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille"

Transkriptio

1 Asennusohjeet Copeland Scroll kompressoreille

2 Turvallisuusohjeet Copeland kompressoreille Lue ohje ennen asennusta.virhe asennettaessa kompressoria,voi aiheuttaa henkilövahingon. Ohje tulisi säilyttää kompressorin yhteydessä. Copeland kompressorit ovat tarkoitettu käytettäviksi laitteissa,jotka täyttävät Euroopan konedirektiivin.kompressorit voidaan ottaa käyttöön vain laitteissa,jotka täyttävät paikalliset ohjeistukset ja lait. Turvallisuusohjeet Kompressoreita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla kylmäaineilla. Asennuksia ja huoltoja voivat tehdä vain ko.laitteiden asennusoikeuden omaavat henkilöt. Sähköasennukset saa tehdä vain asennusoikeuden omaavat henkilöt. Voimassa olevia turvallisuus-ja asennusmääräyksiä on noudatettava, kylmä-ja sähköasennuksia tehtäessä. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Suojalaseja, hanskoja,suojaavaa vaatetusta, turvakenkiä ja kypärää. Yleiset ohjeet Putoamisriski! Henkilövahinko vaara! Siirrä kompressoreita vain tarkoitukseen sopivilla apuvälineillä ja laitteilla. Paletit voidaan varastoida päällekkäin. Maksimissaan kolmeen kerrokseen ja yhteispainon olessa alle 300kg. Kuljetuksessa maksimissaan kaksi palettia päällekkäin. Pidä pakkaukset kuivina. Nopeasti purkautuva paineistettu kaasu voi aiheuttaa loukkaantumisen! Kompressorit on tehtaalla paineistettu kuivalla ilmalla 1,35-1,5 barin paineeseen, estämään ilman ja epäpuhtauksien pääsyn kompressoriin, kuljetuksen aikana. Paine täytyy varovasti laskea pois, avaamalla jokin liitos tai suojatulppa. Laitteiston pysähtyminen! Henkilövahinko vaara! Ilman valvontaa olevan viallisen laitteiston tai laitteiston huoltoventtiilien olessa kiinni, on sähkönsyöttö oltava luotettavasti estetty. Vain hyväksyttyjä kylmä-ja voiteluaineita saadaan käyttää. Korkea paine! Iho-ja silmävamma riski! Noudata varovaisuutta liitoksia avatessa, kun laitteisto on toiminnassa. Korkea paine! Henkilövahinko vaara! Suojana olevien venttiilien täytyy täyttää EN 378 direktiivi. Muista henkilökohtaiset turvamääräykset ja tarkista sallitut testipaineet ennen painetestiä. Syöttökaapelit! Sähköisku vaara! Katkaise virransyöttö ja poista sulakkeet enne töiden aloitusta. Diesel ilmiö! Kompressorin rikkoutuminen! Ilman ja öljyn sekoitus korkeassa lämpötilassa, voi johtaa räjähdykseen. Vältä ilmalla käyttöä. Laitteiston räjähdys! Henkilövahinko vaara! Älä käytä muita teollisia kaasuja. Syttymisvaara! Palovamma riski! Öljyn ja kylmäaineen yhdistelmä on erittäin syttymisherkkä. Poista kaikki kylmäaine ennen systeemin avaamista.vältä avotulen käyttöä. Korkea pintalämpötila! Palovamma vaara! Älä koske kompressoria tai putkistoja, ennen kun ne ovat jäähtyneet. Varmista, että muut materiaalit eivät ole kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Matala pintalämpötila! Ihon tartuntavaara! Älä kosketa putkiston tai kompressorin pintoja, ennen kun ne ovat saavuttaneet huoneenlämpötilan. 2

3 Asennusohjeet Copeland Scroll kompressoreille Nämä asennusohjeet koskevat kaikkia yksivaiheisia Copeland Scroll -kierukkakompressoreita. Näiden ohjeiden avulla käyttäjät voivat turvallisesti asentaa, käynnistää, käyttää ja huoltaa Copeland Scroll -kompressoreita. Näiden ohjeiden tarkoituksena ei ole korvata järjestelmävalmistajien asiantuntemusta. 1 Tuotekuvaus 1.1 Hyväksytyt kylmäaineet ja öljyt Malli Kylmäaine Copeland -vakioöljyt Huoltoöljyt ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Taulukko 1: Hyväksytyt kylmäaineet ja öljyt 1.2 Sovellusraja-arvot Katso kompressorin sovellusraja-arvot Copeland -tuotevalintaohjelmistosta osoitteessa 2 Asentaminen 2.1 Kompressorin käsitteleminen Kuljetus ja varastointi Kaatumisvaara! Loukkaantumisriski! Siirrä kompressoreita vain painon mukaan soveltuvalla asianmukaisella mekaanisella laitteella tai käsittelylaitteella. Pidä kompressori pystyasennossa. Pinoa lavat päällekkäin, jos yksi lava painaa enintään 300 kg. Älä pinoa yksittäisiä laatikoita päällekkäin. Pidä pakkaukset kuivina. Storage Transport Single box Kuva Sijoittaminen ja kiinnitys TÄRKEÄÄ Käsittelyvaurioiden riski! Kompressorin virhetoiminnan vaara! Nosta kompressoria vain nostosilmukoista. Poisto- tai imuliitäntöjen käyttäminen nostamiseen saattaa aiheuttaa vaurioita tai vuotoja. Pidä kompressori mahdollisuuksien mukaan pystyasennossa käsittelyn aikana. Ennen imuliitännän tulpan irrottamista on ensin irrotettava poistoliitännän tulppa, jotta kompressorin sisäinen ilmanpaine laskee. Kun tulpat irrotetaan tässä järjestyksessä, estetään juottamista vaikeuttavan öljysumun kertyminen imuputkeen. Puhdista kuparipinnoitettu teräksinen imuputki ennen juottamista. Imuputkeen ei saa työntää 51 mm: ä syvemmälle mitään esinettä, esim. tyssäystyökalua, sillä se saattaa vaurioittaa imusihtiä ja moottoria. 3

4 2.1.3 Asennuspaikka Varmista, että kompressorit asennetaan tukevalle vaakasuoralle alustalle Asennettavat osat Jokaisen kompressorin mukana toimitetaan yleensä neljä tärinää vaimentavaa läpivientisuojusta. Ne vaimentavat kompressorin käynnistyssykäykset ja minimoivat äänen ja värinän välittymisen kompressorin jalustaan käytön aikana. Ohjaimen sisäpuolisen metalliholkin tarkoituksena on pitää läpivientisuojus paikallaan. Sitä ei ole tarkoitettu kestämään kuormitusta, ja pulttien kiristäminen liian suureen kiristysmomenttiin saattaa murskata holkin. Holkin sisähalkaisijaan sopii esim. M8-ruuvi. Asennuksessa käytettävän kiristysmomentin on oltava 13 ± 1 Nm. On erittäin tärkeää, ettei läpivientisuojus puristu kasaan. HUOM.: Lisätietoja asennettavista osista saa teknisestä tiedotteesta C Kierukkakompressorin asennettavat osat, joka on saatavissa osoitteessa 2.2 Juottaminen TÄRKEÄÄ Tukkeutumisvaara! Kompressorin vaurioitumisvaara! Säilytä hapettoman typen virtaus mahdollisimman alhaisessa paineessa, juottamisen aikana. Typpi korvaa ilman ja estää kuparioksidien muodostumisen järjestelmässä. Jos kuparioksidia pääsee muodostumaan, se saattaa huuhtoutua eteenpäin järjestelmässä ja tukkia esimerkiksi kapillaariputkien, paisuntaventtiilien ja varaajan öljyn paluuaukkojen sihdit. Saastumis- tai kastumisvaara! Laakerivaurio! Älä poista tulppia, ennen kuin kompressori on asennettu yksikköön. Näin minimoidaan epäpuhtauksien ja kosteuden pääsy laitteeseen. Copeland Scroll -kierukkakompressoreissa on kuparipinnoitetut teräksiset imuja poistoputket. Tällaiset putket ovat kestävämmät eivätkä vuoda yhtä herkästi kuin kupariputket. Teräksen ja kuparin erilaisten lämpöominaisuuksien vuoksi on ehkä käytettävä normaalista poikkeavaa juottamistapaa. Kuva 2 osoittaa kierukkakompressorin imu- ja poistoputkien oikeat juotostavat. Kuva 2: Imuputken juottaminen Kierukkakompressorin kuparipinnoitetut teräsputket voidaan juottaa suunnilleen samoin kuin kupariputket yleensä. Suositeltavat juotosaineet: Suositeltavia ovat kaikki silfos-materiaalit, erityisesti sellaiset, joissa on vähintään 5 % hopeaa. Myös 0 prosentin hopeapitoisuus on sallittu. Varmista ennen asennusta, että putkiliitoksen sisä- ja ulkohalkaisijat ovat puhtaat. Käytä kaksikärkistä kolvia ja kohdista lämpö alueelle 1. Kun putken lämpötila lähenee juottolämpötilaa, siirrä kolvin liekki alueelle 2. Lämmitä aluetta 2, kunnes juottolämpötila on saavutettu. Liikuta kolvia tarpeen mukaan ylös ja alas ja putken ympäri, jotta putki lämpenee tasaisesti. Lisää juotosainetta liitoskohtaan liikuttamalla kolvia samalla liitoksen ympäri, jotta juotosaine levittyy koko kehän ympäri. Kun juotosaine on levittynyt liitoksen ympärille, siirrä kolvi lämmittämään aluetta 3. Näin juotosaine saadaan vedettyä liitokseen. Aluetta 3 lämmitetään mahdollisimman lyhyesti. Tässä, samoin kuin missä tahansa juotosliitoksessa, liika kuumentaminen saattaa heikentää lopputulosta. Irrottaminen: Kuumenna liitosalueita 2 ja 3 hitaasti ja tasaisesti, kunnes juotosaine pehmenee ja putki voidaan vetää irti liitoksesta. Liittäminen: Suositeltavat juotosaineet: Silfos, jossa on vähintään 5 % hopeaa, tai muissa kompressoreissa käytettävä hopeajuotosaine. Teräksen ja kuparin erilaisten lämpöominaisuuksien vuoksi on ehkä käytettävä normaalista poikkeavaa juottamistapaa. HUOM.: Koska poistoputken tapissa on tarkistusventtiili, on varottava kuumentamasta sitä liikaa, ettei juotosainetta pääse valumaan venttiiliin. 4

5 2.3 Sulkuventtiilit ja sovittimet HUOMAUTUS Järjestelmän vuotoriski! Järjestelmän vaurioitumisvaara! On suositeltavaa kiristää kaikki putki- ja kiinnitysliitokset uudelleen alkuperäiseen momenttiin sen jälkeen, kun järjestelmä on otettu käyttöön. Kuva 3 Copeland Scroll -ruuvikompressorit toimitetaan juotos- tai Rotalock-liitoksin. Juotosliitosten lisäksi voidaan vaihtoehtoisesti käyttää Rotalock-venttiilejä ja Rotalock-sovittimia. Momenti [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF HUOM.: Katso lisätietoja sovittimista ja sulkuventtiileistä Varaosaluettelosta. Taulukko 2: Kiristysmomentit 3 Sähköliitäntä 3.1 Yleiset suositukset Kompressorin liitäntärasian kannessa on kytkentäkaavio. Varmista ennen kompressorin liittämistä, että syöttöjännite, vaiheet ja taajuus vastaavat nimikyltin tietoja. 3.2 Sähköasennus Suositeltavat kytkentäkaaviot (päävirtapiiri ja ohjausvirtapiiri) on esitetty sivuilla 11 ja 12. HUOM.: Vaihtovirta- ja korkeapainesovelluksissa suosittelemme käyttämään turvaketjussa kontaktoria standardin SFS-EN vaatimusten mukaisesti. Tabel 3 Yksivaiheinen PF* Kolmivaiheinen TF* kun INT69SC2 Kolmivaiheinen TW* kun INT69SCY2 Päävirtapiiri Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 Ohjausvirtapiiri Kuvat 9/10 Kuva 11 Kuva 12 Yksivaihekompressorit liitetään yleis (Common, C)-, käynnistys (Start, S)- ja käyttöliitäntöihin (Run, R). Kolmivaihekompressorit liitetään T1-, T2- ja T3-liitäntöihin (ks. kuva 8). 5

6 3.3 Kampikammion lämmittimet TÄRKEÄÄ Öljyn ohentumisvaara! Laakerin vaurioitumisen vaara! Kytke kampikammion lämmitin päälle 12 tuntia ennen kompressorin käynnistämistä. Kampikammion lämmittimen avulla estetään kylmäaineen kulkeutuminen runkoon seisokkien aikana. Copelandin kierukkakompressori pystyy käsittelemään nestemäistä kylmäainetta ylivuodon sattuessa, joten kampikammion lämmitintä ei tarvita, kun järjestelmän täyttö ei ylitä taulukossa 4 ilmoitettuja täyttörajoja. Kampikammion lämmitin on aina käytössä ZO-kompressoreissa. Malli Keskikorkea lämpötila Alhainen lämpötila Ilmastointi Lämpöpumppu ZR18K* ZB15K* ZB26K* ZS21K* ZS26K* ZB30K* ZB45K* ZS30K* ZS45K* ZB56K* ZB11M* ZB50K* ZB114K* ZS56K* ZS11M* ZF06K* ZF11K* ZF13K* & ZF18K* ZF24K* ZF48K* ZR22K* ZR81K* ZP24K* ZP83K* ZR94K* ZR190K* ZP24K* ZP91K* ZH15K* ZH26K* ZH09KVE ZH30K* ZH45K* ZH13KVE ZH18KVE ZH56K* ZH11M* ZH24KVE ZH48KVE Kylmäaineen täyttörajat ZB220K* ZR250K* & ZP235K* 11,3 kg ZR310K* ZR380K* ZP295K* ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Taulukko 4: Kylmäaineen täyttörajat 2,7 kg 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg Jos kampikammion lämmitin on asennettuna, se on suositeltavaa kytkeä päälle vähintään 12 tunniksi ennen kompressorin käynnistämistä. Näin estetään öljyn ohentuminen ja laakereiden rasittuminen ensimmäisessä käynnistyksessä. Kampikammion lämmittimeen on oltava kytkettynä virta kompressorin poiskytkentäjaksojen aikana. Kampikammion lämmitin on asennettava alarungon päällä sijaitsevan Schraderöljyventtiilin alle. Kuva 4: Kampikammion lämmittimen sijainti 6

7 3.4 Paineen turvallisuusohjaus Järjestelmän parasta mahdollista suojausta varten suosittelemme korkea- ja matalapaineen katkaisulle käsinpalutusta. Tarvittavat asetusarvot on ilmoitettu taulukossa 5: Korkeapaine bar(g) Matalapaine bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), 28,8 2,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Suositellaan käytettäväksi lämpöpumppujärjestelmissä Taulukko Moottorin suojaus Moottorin suojausjärjestelmä on ilmoitettu moottorin koodin keskimmäisellä kirjaimella: F tarkoittaa perinteistä sisäistä vaiheenkatkaisua moottorin suojatoimena. W tarkoittaa elektronista moottorinsuojaa. 3.6 Poistolämpötilan suojaus Tietyissä äärimmäisissä käyttöolosuhteissa (kuten kylmäaineen ruiskutustäytön hävikki tai erittäin korkea puristussuhde) saavutettavat sisäiset poistolämpötilat saattavat vaurioittaa kompressoria. Taulukko 6 alla on esitetty kierukkakompressoreihin saatavana olevat ylilämpösuojaukset. Lisätietoja lämpötilan suojauksesta saa sovelluksen yleisohjeista. Sisäinen lämpösuojaus Klixon Sisäinen lämpösuojaus ASTP Sisäinen termistori + Elektroniikkamoduul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* t/m ZR81K* ZR94K* t/m ZR190K* ZP24K* t/m ZP83K* ZP90K* t/m ZP182K* ZB15K* t/m ZB45K* ZB50K* t/m ZB114K* Vain moottoriversio TW,, Ulkoinen termostaatti ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Vain TF,, tai PF,, kaikki NTC-anturi ZRD ZPD ZBD ZFD kaikki Taulukko 6: Poistolämpötilan suojauslaitteet 3.7 Suurjännitetestaus Johdinkaapelit! Sähköisku! Kytke virransyöttö pois päältä ennen suurjännitetestausta. HUOMAUTUS Sisäinen valokaari! Moottorin vaurioituminen! Älä tee korkeajännite- tai eristystestejä, jos kompressorin kotelossa on alipaine. 7

8 Emerson Climate Technologies tekee kaikille kierukkakompressoreille korkeajännitetestauksen lopullisen asennuksen jälkeen. Moottorin kaikki vaihekäämit testataan standardin EN 0530 tai VDE 0530 osan 1 mukaisesti käyttäen voltin erojännitettä plus kaksinkertaista nimellisjännitettä. Koska korkeajännitetestit aiheuttavat käämien eristeiden ennenaikaista vanhenemista, muita vastaavia testejä ei suositella tehtäväksi. Jos tällainen testi on jostain syystä tehtävä, on käytettävä alhaisempaa jännitettä. Kytke kaikki elektroniikkalaitteet, esim. moottorin suojausmoduuli, tuulettimen pyörimisnopeuden ohjaus jne., irti ennen testausta. 4 Käynnistäminen ja käyttäminen Diesel-ilmiö! Kompressorin vaurioituminen! Ilman ja öljyn sekoittuminen korkeassa lämpötilassa saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Vältä käyttämästä ilmaa. TÄRKEÄÄ Öljyn ohentumisvaara! Laakerin virhetoiminnan vaara! Kytke kampikammion lämmitin päälle 12 tuntia ennen kompressorin käynnistämistä. 4.1 Kestävyyden painetesti Kompressorin kestävyys on testattu tehtaalla. Asiakkaan ei tarvitse testata kompressoria enää kestävyyden tai vuotojen varalta, vaikka normaalisti kompressori testataan osana järjestelmätestausta. 4.2 Tiiviys-/painetesti Korkea paine! Loukkaantumisriski! Huomioi henkilökohtaiset turvallisuusvaatimukset ja tarkista testauspaineet ennen testiä. Järjestelmän räjähdysvaara! Loukkaantumisriski! ÄLÄ KÄYTÄ muita teollisuuskaasuja. HUOMAUTUS Järjestelmän räjähdysvaara! Laakerin virhetoiminnan vaara! Käytä painetestissä vain kuivaa typpeä tai kuivaa paineilmaa. Jos käytät kuivaa paineilmaa, älä ota kompressoria mukaan painetestiin vaan eristä se ensin. Älä koskaan lisää kylmäainetta testikaasuun (vuodon ilmaisua varten). 4.3 Järjestelmän tyhjentäminen Järjestelmä on tyhjennettävä alipainepumpulla ennen asennuksen aloittamista. Asianmukainen tyhjennys vähentää jäännöskosteuden määrän arvoon 50 ppm. Alustusvaiheen aikana kompressorin imu- ja poistopuolen sulkuventtiilit pysyvät suljettuina. On suositeltavaa asentaa oikeankokoiset syöttöventtiilit imu- ja nesteputkien kauimmaiseen kohtaan kompressorista katsottuna. 8

9 4.4 Täyttäminen HUOMAUTUS Toiminta alhaisella imupaineella! Kompressorin vaurioitumisvaara! Älä käytä kompressoria rajoitetulla imulla. Älä käytä kompressoria matalapaineen katkaisutoiminnon ollessa silloitettuna. Älä käytä kompressoria ilman riittävää järjestelmätäyttöä, jotta imupaine on vähintään 0,5 baaria. Paineen laskeminen alle 0,5 baarin muutamaa sekuntia pidemmäksi ajaksi saattaa ylikuumentaa kierukat ja aiheuttaa käyttölaakerin ennenaikaisen vaurioitumisen. Järjestelmään on täytettävä nestettä nestesäiliön sulkuventtiilistä tai nesteputken venttiilistä. On suositeltavaa käyttää suodattimen kuivainta täyttöputkessa. Koska kierukoissa on poiston suuntaisventtiilit, järjestelmiin voidaan täyttää nestettä sekä korkea- että matalapaineen puolelta samanaikaisesti, jotta varmistetaan kylmäaineen riittävä paine kompressorissa ennen käyttöä. Suurin osa täytöstä on ohjattava järjestelmän korkeapainepuolelle, jotta estetään laakerin huuhtelu ensimmäisessä käynnistyksessä linjalla. 4.5 Alustavat tarkastukset ennen käynnistämistä Keskustele asennuksen yksityiskohdista asentajan kanssa. Hanki mahdollisuuksien mukaan piirustuksia, kytkentäkaavioita jne. On ihanteellisinta käyttää tarkistuslistaa, mutta tarkista aina kuitenkin seuraavat kohdat: Tarkista silmämääräisesti sähköjärjestelmä, johdotukset, sulakkeet jne. Tarkista laitos silmämääräisesti mahdollisten vuotojen ja löystyneiden liitosten (kuten paisuntaventtiilien antureiden jne.) varalta. Tarkista kompressorin öljymäärä. Tee korkea- ja matalapainekytkimien ja muiden painekäyttöisten venttiilien kalibrointi. Tarkista kaikkien turvaominaisuuksien ja suojalaitteiden asetukset ja toiminta. Tarkista, että kaikki venttiilit ovat oikeassa käyttöasennossa. Tarkista, että paine- ja tyhjiömittarit on asennettu. Tarkista, että kompressorissa on oikea määrä kylmäainetta. Tarkista kompressorin sähköeristimen sijainti ja asento. 4.6 Pyörimissuunta Monien muiden kompressorityyppien tavoin myös kierukkakompressorit puristavat vain yhteen pyörimissuuntaan. Pyörimissuunta ei ole merkityksellinen yksivaiheisissa kompressoreissa, koska ne käynnistyvät ja käyvät aina oikeaan suuntaan. Kolmivaiheiset kompressorit pyörivät jompaankumpaan suuntaan virran L1-, L2- ja L3-vaiheistuksen mukaan. Koska on olemassa 50/50-mahdollisuus kytkeä virta siten, että kompressori alkaa pyöriä väärään suuntaan, on tärkeää sijoittaa laitteeseen tarroja ja ohjeita, jotta varmistetaan oikea pyörimissuunta asennuksessa ja käytössä. 4.7 Alhaisen alipaineen käyttö HUOMAUTUS Alipainekäyttö! Kompressorin vaurioitumisvaara! Copeland Scroll kierukkakompressoreita ei saa koskaan käyttää jäähdytys-tai ilmastointijärjestelmän tyhjentämiseen. Kierukkakompressorilla kylmäainetta voidaan pumpata yksikköön, kunhan paineet pysyvät sallituissa rajoissa. Alhaiset imupaineet kuumentavat kierukoita liikaa ja vaurioittavat pysyvästi kompressorin käyttölaakeria. Kierukkakompressoreissa on sisäinen alhaisen alipaineen suojaus: uivan tiivisteen kuormitus poistuu, kun painesuhde ylittää ZS- ja ZF-malleissa noin 20:1 ja ZB-, ZH-, ZO-, SP- ja ZR-malleissa 10:1. 9

10 5 Huolto ja korjaukset 5.1 Rotalock-venttiilit Rotalock-venttiilit on kiristettävä säännöllisesti, jotta voidaan varmistua riittävästä tiukkuudesta vuotojen estämiseksi. 5.2 Kompressorin vaihtaminen HUOMAUTUS Riittämätön voitelu! Laakerin vaurioitumisvaara! Vaihda varaaja, jos vaihdettavassa kompressori on ollut palanut moottori. Varaajan öljynpaluuaukko tai -sihti saattaa olla tukkeutunut tai tukkeutumaisillaan roskista. Tästä seuraa riittämätön öljymäärä uudessa kompressorissa ja toinen vaurioituminen. 5.3 Järjestelmäkomponenttien juottaminen irti Räjähdysherkkä liekki! Tulipalovaara! Öljy-kylmäaineseokset ovat erittäin herkästi syttyviä. Poista kaikki kylmäaine ennen järjestelmän avaamista. Vältä työskentelemästä suojaamattomalla liekillä kylmäaineella täytetyssä järjestelmässä. 6 Purkaminen ja hävittäminen Öljyn ja kylmäaineen poistaminen: Älä levitä aineita ympäristöön. Käytä poistamiseen oikeita laitteita ja menetelmiä. Hävitä öljy ja kylmäaine asianmukaisesti. Hävitä kompressori asianmukaisesti. 10

11 7 Kytkentäkaaviot 7.1 Kytkentäkaavion tekstit B1... Huoneen termostaatti B3... Poistokaasun termostaatti C2... Käyttökondensaattori F1, F6. Sulakkeet F3... Korkeapainekytkin F4... Matalapainekytkin K1... Kontaktori K2... Suositeltava kontaktori, yhteensopiva standardin SFS-EN kanssa, vaihtovirta/korkeapaine K35... Virtarele (jos tarvitaan) Q1... Päävirtakytkin R2... Kampikammion lämmitin S1... Apulaitekytkin Y5... Ruiskutuksen magneettiventtiili (jos käytössä) 7.2 Kytkentäkaaviot Kuva 5 Kuva 6 TW* - INT69SCY2 Kuva 8 Kuva 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Kuva 9 Kuva 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Kuva 11 Kuva 12 12

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Blue Series pneumaattiset pistoolit

Blue Series pneumaattiset pistoolit Blue Series pneumaattiset pistoolit Käsikirja -- Finnish -- Painos 12/04 NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy sulattajan käsikirjasta. Nordson

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot