Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohjeet. Copeland Scroll kompressoreille"

Transkriptio

1 Asennusohjeet Copeland Scroll kompressoreille

2 Turvallisuusohjeet Copeland kompressoreille Lue ohje ennen asennusta.virhe asennettaessa kompressoria,voi aiheuttaa henkilövahingon. Ohje tulisi säilyttää kompressorin yhteydessä. Copeland kompressorit ovat tarkoitettu käytettäviksi laitteissa,jotka täyttävät Euroopan konedirektiivin.kompressorit voidaan ottaa käyttöön vain laitteissa,jotka täyttävät paikalliset ohjeistukset ja lait. Turvallisuusohjeet Kompressoreita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla kylmäaineilla. Asennuksia ja huoltoja voivat tehdä vain ko.laitteiden asennusoikeuden omaavat henkilöt. Sähköasennukset saa tehdä vain asennusoikeuden omaavat henkilöt. Voimassa olevia turvallisuus-ja asennusmääräyksiä on noudatettava, kylmä-ja sähköasennuksia tehtäessä. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Suojalaseja, hanskoja,suojaavaa vaatetusta, turvakenkiä ja kypärää. Yleiset ohjeet Putoamisriski! Henkilövahinko vaara! Siirrä kompressoreita vain tarkoitukseen sopivilla apuvälineillä ja laitteilla. Paletit voidaan varastoida päällekkäin. Maksimissaan kolmeen kerrokseen ja yhteispainon olessa alle 300kg. Kuljetuksessa maksimissaan kaksi palettia päällekkäin. Pidä pakkaukset kuivina. Nopeasti purkautuva paineistettu kaasu voi aiheuttaa loukkaantumisen! Kompressorit on tehtaalla paineistettu kuivalla ilmalla 1,35-1,5 barin paineeseen, estämään ilman ja epäpuhtauksien pääsyn kompressoriin, kuljetuksen aikana. Paine täytyy varovasti laskea pois, avaamalla jokin liitos tai suojatulppa. Laitteiston pysähtyminen! Henkilövahinko vaara! Ilman valvontaa olevan viallisen laitteiston tai laitteiston huoltoventtiilien olessa kiinni, on sähkönsyöttö oltava luotettavasti estetty. Vain hyväksyttyjä kylmä-ja voiteluaineita saadaan käyttää. Korkea paine! Iho-ja silmävamma riski! Noudata varovaisuutta liitoksia avatessa, kun laitteisto on toiminnassa. Korkea paine! Henkilövahinko vaara! Suojana olevien venttiilien täytyy täyttää EN 378 direktiivi. Muista henkilökohtaiset turvamääräykset ja tarkista sallitut testipaineet ennen painetestiä. Syöttökaapelit! Sähköisku vaara! Katkaise virransyöttö ja poista sulakkeet enne töiden aloitusta. Diesel ilmiö! Kompressorin rikkoutuminen! Ilman ja öljyn sekoitus korkeassa lämpötilassa, voi johtaa räjähdykseen. Vältä ilmalla käyttöä. Laitteiston räjähdys! Henkilövahinko vaara! Älä käytä muita teollisia kaasuja. Syttymisvaara! Palovamma riski! Öljyn ja kylmäaineen yhdistelmä on erittäin syttymisherkkä. Poista kaikki kylmäaine ennen systeemin avaamista.vältä avotulen käyttöä. Korkea pintalämpötila! Palovamma vaara! Älä koske kompressoria tai putkistoja, ennen kun ne ovat jäähtyneet. Varmista, että muut materiaalit eivät ole kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Matala pintalämpötila! Ihon tartuntavaara! Älä kosketa putkiston tai kompressorin pintoja, ennen kun ne ovat saavuttaneet huoneenlämpötilan. 2

3 Asennusohjeet Copeland Scroll kompressoreille Nämä asennusohjeet koskevat kaikkia yksivaiheisia Copeland Scroll -kierukkakompressoreita. Näiden ohjeiden avulla käyttäjät voivat turvallisesti asentaa, käynnistää, käyttää ja huoltaa Copeland Scroll -kompressoreita. Näiden ohjeiden tarkoituksena ei ole korvata järjestelmävalmistajien asiantuntemusta. 1 Tuotekuvaus 1.1 Hyväksytyt kylmäaineet ja öljyt Malli Kylmäaine Copeland -vakioöljyt Huoltoöljyt ZP, ZPD ZR, ZH ZRD, ZH...KVE ZB, ZS, ZF ZBD, ZFD R410A R407C, R134a R407C R404A, R507, R407A/C/F, R134a R404A, R407F Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Emkarate RL32 3MAF Mobil Arctic 22CC ZO, ZOD R744 Emkarate RL68 HB Emkarate RL68 HB Taulukko 1: Hyväksytyt kylmäaineet ja öljyt 1.2 Sovellusraja-arvot Katso kompressorin sovellusraja-arvot Copeland -tuotevalintaohjelmistosta osoitteessa 2 Asentaminen 2.1 Kompressorin käsitteleminen Kuljetus ja varastointi Kaatumisvaara! Loukkaantumisriski! Siirrä kompressoreita vain painon mukaan soveltuvalla asianmukaisella mekaanisella laitteella tai käsittelylaitteella. Pidä kompressori pystyasennossa. Pinoa lavat päällekkäin, jos yksi lava painaa enintään 300 kg. Älä pinoa yksittäisiä laatikoita päällekkäin. Pidä pakkaukset kuivina. Storage Transport Single box Kuva Sijoittaminen ja kiinnitys TÄRKEÄÄ Käsittelyvaurioiden riski! Kompressorin virhetoiminnan vaara! Nosta kompressoria vain nostosilmukoista. Poisto- tai imuliitäntöjen käyttäminen nostamiseen saattaa aiheuttaa vaurioita tai vuotoja. Pidä kompressori mahdollisuuksien mukaan pystyasennossa käsittelyn aikana. Ennen imuliitännän tulpan irrottamista on ensin irrotettava poistoliitännän tulppa, jotta kompressorin sisäinen ilmanpaine laskee. Kun tulpat irrotetaan tässä järjestyksessä, estetään juottamista vaikeuttavan öljysumun kertyminen imuputkeen. Puhdista kuparipinnoitettu teräksinen imuputki ennen juottamista. Imuputkeen ei saa työntää 51 mm: ä syvemmälle mitään esinettä, esim. tyssäystyökalua, sillä se saattaa vaurioittaa imusihtiä ja moottoria. 3

4 2.1.3 Asennuspaikka Varmista, että kompressorit asennetaan tukevalle vaakasuoralle alustalle Asennettavat osat Jokaisen kompressorin mukana toimitetaan yleensä neljä tärinää vaimentavaa läpivientisuojusta. Ne vaimentavat kompressorin käynnistyssykäykset ja minimoivat äänen ja värinän välittymisen kompressorin jalustaan käytön aikana. Ohjaimen sisäpuolisen metalliholkin tarkoituksena on pitää läpivientisuojus paikallaan. Sitä ei ole tarkoitettu kestämään kuormitusta, ja pulttien kiristäminen liian suureen kiristysmomenttiin saattaa murskata holkin. Holkin sisähalkaisijaan sopii esim. M8-ruuvi. Asennuksessa käytettävän kiristysmomentin on oltava 13 ± 1 Nm. On erittäin tärkeää, ettei läpivientisuojus puristu kasaan. HUOM.: Lisätietoja asennettavista osista saa teknisestä tiedotteesta C Kierukkakompressorin asennettavat osat, joka on saatavissa osoitteessa 2.2 Juottaminen TÄRKEÄÄ Tukkeutumisvaara! Kompressorin vaurioitumisvaara! Säilytä hapettoman typen virtaus mahdollisimman alhaisessa paineessa, juottamisen aikana. Typpi korvaa ilman ja estää kuparioksidien muodostumisen järjestelmässä. Jos kuparioksidia pääsee muodostumaan, se saattaa huuhtoutua eteenpäin järjestelmässä ja tukkia esimerkiksi kapillaariputkien, paisuntaventtiilien ja varaajan öljyn paluuaukkojen sihdit. Saastumis- tai kastumisvaara! Laakerivaurio! Älä poista tulppia, ennen kuin kompressori on asennettu yksikköön. Näin minimoidaan epäpuhtauksien ja kosteuden pääsy laitteeseen. Copeland Scroll -kierukkakompressoreissa on kuparipinnoitetut teräksiset imuja poistoputket. Tällaiset putket ovat kestävämmät eivätkä vuoda yhtä herkästi kuin kupariputket. Teräksen ja kuparin erilaisten lämpöominaisuuksien vuoksi on ehkä käytettävä normaalista poikkeavaa juottamistapaa. Kuva 2 osoittaa kierukkakompressorin imu- ja poistoputkien oikeat juotostavat. Kuva 2: Imuputken juottaminen Kierukkakompressorin kuparipinnoitetut teräsputket voidaan juottaa suunnilleen samoin kuin kupariputket yleensä. Suositeltavat juotosaineet: Suositeltavia ovat kaikki silfos-materiaalit, erityisesti sellaiset, joissa on vähintään 5 % hopeaa. Myös 0 prosentin hopeapitoisuus on sallittu. Varmista ennen asennusta, että putkiliitoksen sisä- ja ulkohalkaisijat ovat puhtaat. Käytä kaksikärkistä kolvia ja kohdista lämpö alueelle 1. Kun putken lämpötila lähenee juottolämpötilaa, siirrä kolvin liekki alueelle 2. Lämmitä aluetta 2, kunnes juottolämpötila on saavutettu. Liikuta kolvia tarpeen mukaan ylös ja alas ja putken ympäri, jotta putki lämpenee tasaisesti. Lisää juotosainetta liitoskohtaan liikuttamalla kolvia samalla liitoksen ympäri, jotta juotosaine levittyy koko kehän ympäri. Kun juotosaine on levittynyt liitoksen ympärille, siirrä kolvi lämmittämään aluetta 3. Näin juotosaine saadaan vedettyä liitokseen. Aluetta 3 lämmitetään mahdollisimman lyhyesti. Tässä, samoin kuin missä tahansa juotosliitoksessa, liika kuumentaminen saattaa heikentää lopputulosta. Irrottaminen: Kuumenna liitosalueita 2 ja 3 hitaasti ja tasaisesti, kunnes juotosaine pehmenee ja putki voidaan vetää irti liitoksesta. Liittäminen: Suositeltavat juotosaineet: Silfos, jossa on vähintään 5 % hopeaa, tai muissa kompressoreissa käytettävä hopeajuotosaine. Teräksen ja kuparin erilaisten lämpöominaisuuksien vuoksi on ehkä käytettävä normaalista poikkeavaa juottamistapaa. HUOM.: Koska poistoputken tapissa on tarkistusventtiili, on varottava kuumentamasta sitä liikaa, ettei juotosainetta pääse valumaan venttiiliin. 4

5 2.3 Sulkuventtiilit ja sovittimet HUOMAUTUS Järjestelmän vuotoriski! Järjestelmän vaurioitumisvaara! On suositeltavaa kiristää kaikki putki- ja kiinnitysliitokset uudelleen alkuperäiseen momenttiin sen jälkeen, kun järjestelmä on otettu käyttöön. Kuva 3 Copeland Scroll -ruuvikompressorit toimitetaan juotos- tai Rotalock-liitoksin. Juotosliitosten lisäksi voidaan vaihtoehtoisesti käyttää Rotalock-venttiilejä ja Rotalock-sovittimia. Momenti [Nm] Rotalock 3/4-16UNF Rotalock 1-14UNF Rotalock 1 1/4-12UNF Rotalock 1 3/4-12UNF Rotalock 2 1/4-12UNF HUOM.: Katso lisätietoja sovittimista ja sulkuventtiileistä Varaosaluettelosta. Taulukko 2: Kiristysmomentit 3 Sähköliitäntä 3.1 Yleiset suositukset Kompressorin liitäntärasian kannessa on kytkentäkaavio. Varmista ennen kompressorin liittämistä, että syöttöjännite, vaiheet ja taajuus vastaavat nimikyltin tietoja. 3.2 Sähköasennus Suositeltavat kytkentäkaaviot (päävirtapiiri ja ohjausvirtapiiri) on esitetty sivuilla 11 ja 12. HUOM.: Vaihtovirta- ja korkeapainesovelluksissa suosittelemme käyttämään turvaketjussa kontaktoria standardin SFS-EN vaatimusten mukaisesti. Tabel 3 Yksivaiheinen PF* Kolmivaiheinen TF* kun INT69SC2 Kolmivaiheinen TW* kun INT69SCY2 Päävirtapiiri Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 Ohjausvirtapiiri Kuvat 9/10 Kuva 11 Kuva 12 Yksivaihekompressorit liitetään yleis (Common, C)-, käynnistys (Start, S)- ja käyttöliitäntöihin (Run, R). Kolmivaihekompressorit liitetään T1-, T2- ja T3-liitäntöihin (ks. kuva 8). 5

6 3.3 Kampikammion lämmittimet TÄRKEÄÄ Öljyn ohentumisvaara! Laakerin vaurioitumisen vaara! Kytke kampikammion lämmitin päälle 12 tuntia ennen kompressorin käynnistämistä. Kampikammion lämmittimen avulla estetään kylmäaineen kulkeutuminen runkoon seisokkien aikana. Copelandin kierukkakompressori pystyy käsittelemään nestemäistä kylmäainetta ylivuodon sattuessa, joten kampikammion lämmitintä ei tarvita, kun järjestelmän täyttö ei ylitä taulukossa 4 ilmoitettuja täyttörajoja. Kampikammion lämmitin on aina käytössä ZO-kompressoreissa. Malli Keskikorkea lämpötila Alhainen lämpötila Ilmastointi Lämpöpumppu ZR18K* ZB15K* ZB26K* ZS21K* ZS26K* ZB30K* ZB45K* ZS30K* ZS45K* ZB56K* ZB11M* ZB50K* ZB114K* ZS56K* ZS11M* ZF06K* ZF11K* ZF13K* & ZF18K* ZF24K* ZF48K* ZR22K* ZR81K* ZP24K* ZP83K* ZR94K* ZR190K* ZP24K* ZP91K* ZH15K* ZH26K* ZH09KVE ZH30K* ZH45K* ZH13KVE ZH18KVE ZH56K* ZH11M* ZH24KVE ZH48KVE Kylmäaineen täyttörajat ZB220K* ZR250K* & ZP235K* 11,3 kg ZR310K* ZR380K* ZP295K* ZP385K* 13,6 kg ZP485K* 16,0 kg Taulukko 4: Kylmäaineen täyttörajat 2,7 kg 3,6 kg 4,5 kg 7,0 kg 7,5 kg Jos kampikammion lämmitin on asennettuna, se on suositeltavaa kytkeä päälle vähintään 12 tunniksi ennen kompressorin käynnistämistä. Näin estetään öljyn ohentuminen ja laakereiden rasittuminen ensimmäisessä käynnistyksessä. Kampikammion lämmittimeen on oltava kytkettynä virta kompressorin poiskytkentäjaksojen aikana. Kampikammion lämmitin on asennettava alarungon päällä sijaitsevan Schraderöljyventtiilin alle. Kuva 4: Kampikammion lämmittimen sijainti 6

7 3.4 Paineen turvallisuusohjaus Järjestelmän parasta mahdollista suojausta varten suosittelemme korkea- ja matalapaineen katkaisulle käsinpalutusta. Tarvittavat asetusarvot on ilmoitettu taulukossa 5: Korkeapaine bar(g) Matalapaine bar(g) ZB, ZBD 2,6 ZS ZF 28 0,3 (R404A), 0,0 (R22), 1,5 (R134a) ZFD 0,3 (R404A) ZH 0,5 (R407C), 0,0 (R134a) ZR 2-0,5*( R407C), 2,3 (R134a), 28,8 2,8 (R22) ZRD 2-0,5* ZP, ZPD 4,4-2* 43 ZO, ZOD 5,8 * Suositellaan käytettäväksi lämpöpumppujärjestelmissä Taulukko Moottorin suojaus Moottorin suojausjärjestelmä on ilmoitettu moottorin koodin keskimmäisellä kirjaimella: F tarkoittaa perinteistä sisäistä vaiheenkatkaisua moottorin suojatoimena. W tarkoittaa elektronista moottorinsuojaa. 3.6 Poistolämpötilan suojaus Tietyissä äärimmäisissä käyttöolosuhteissa (kuten kylmäaineen ruiskutustäytön hävikki tai erittäin korkea puristussuhde) saavutettavat sisäiset poistolämpötilat saattavat vaurioittaa kompressoria. Taulukko 6 alla on esitetty kierukkakompressoreihin saatavana olevat ylilämpösuojaukset. Lisätietoja lämpötilan suojauksesta saa sovelluksen yleisohjeista. Sisäinen lämpösuojaus Klixon Sisäinen lämpösuojaus ASTP Sisäinen termistori + Elektroniikkamoduul ZR ZP ZB ZF ZS ZH ZO ZR18K* t/m ZR81K* ZR94K* t/m ZR190K* ZP24K* t/m ZP83K* ZP90K* t/m ZP182K* ZB15K* t/m ZB45K* ZB50K* t/m ZB114K* Vain moottoriversio TW,, Ulkoinen termostaatti ZRD / ZRH ZPD ZBD / ZBH Vain TF,, tai PF,, kaikki NTC-anturi ZRD ZPD ZBD ZFD kaikki Taulukko 6: Poistolämpötilan suojauslaitteet 3.7 Suurjännitetestaus Johdinkaapelit! Sähköisku! Kytke virransyöttö pois päältä ennen suurjännitetestausta. HUOMAUTUS Sisäinen valokaari! Moottorin vaurioituminen! Älä tee korkeajännite- tai eristystestejä, jos kompressorin kotelossa on alipaine. 7

8 Emerson Climate Technologies tekee kaikille kierukkakompressoreille korkeajännitetestauksen lopullisen asennuksen jälkeen. Moottorin kaikki vaihekäämit testataan standardin EN 0530 tai VDE 0530 osan 1 mukaisesti käyttäen voltin erojännitettä plus kaksinkertaista nimellisjännitettä. Koska korkeajännitetestit aiheuttavat käämien eristeiden ennenaikaista vanhenemista, muita vastaavia testejä ei suositella tehtäväksi. Jos tällainen testi on jostain syystä tehtävä, on käytettävä alhaisempaa jännitettä. Kytke kaikki elektroniikkalaitteet, esim. moottorin suojausmoduuli, tuulettimen pyörimisnopeuden ohjaus jne., irti ennen testausta. 4 Käynnistäminen ja käyttäminen Diesel-ilmiö! Kompressorin vaurioituminen! Ilman ja öljyn sekoittuminen korkeassa lämpötilassa saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Vältä käyttämästä ilmaa. TÄRKEÄÄ Öljyn ohentumisvaara! Laakerin virhetoiminnan vaara! Kytke kampikammion lämmitin päälle 12 tuntia ennen kompressorin käynnistämistä. 4.1 Kestävyyden painetesti Kompressorin kestävyys on testattu tehtaalla. Asiakkaan ei tarvitse testata kompressoria enää kestävyyden tai vuotojen varalta, vaikka normaalisti kompressori testataan osana järjestelmätestausta. 4.2 Tiiviys-/painetesti Korkea paine! Loukkaantumisriski! Huomioi henkilökohtaiset turvallisuusvaatimukset ja tarkista testauspaineet ennen testiä. Järjestelmän räjähdysvaara! Loukkaantumisriski! ÄLÄ KÄYTÄ muita teollisuuskaasuja. HUOMAUTUS Järjestelmän räjähdysvaara! Laakerin virhetoiminnan vaara! Käytä painetestissä vain kuivaa typpeä tai kuivaa paineilmaa. Jos käytät kuivaa paineilmaa, älä ota kompressoria mukaan painetestiin vaan eristä se ensin. Älä koskaan lisää kylmäainetta testikaasuun (vuodon ilmaisua varten). 4.3 Järjestelmän tyhjentäminen Järjestelmä on tyhjennettävä alipainepumpulla ennen asennuksen aloittamista. Asianmukainen tyhjennys vähentää jäännöskosteuden määrän arvoon 50 ppm. Alustusvaiheen aikana kompressorin imu- ja poistopuolen sulkuventtiilit pysyvät suljettuina. On suositeltavaa asentaa oikeankokoiset syöttöventtiilit imu- ja nesteputkien kauimmaiseen kohtaan kompressorista katsottuna. 8

9 4.4 Täyttäminen HUOMAUTUS Toiminta alhaisella imupaineella! Kompressorin vaurioitumisvaara! Älä käytä kompressoria rajoitetulla imulla. Älä käytä kompressoria matalapaineen katkaisutoiminnon ollessa silloitettuna. Älä käytä kompressoria ilman riittävää järjestelmätäyttöä, jotta imupaine on vähintään 0,5 baaria. Paineen laskeminen alle 0,5 baarin muutamaa sekuntia pidemmäksi ajaksi saattaa ylikuumentaa kierukat ja aiheuttaa käyttölaakerin ennenaikaisen vaurioitumisen. Järjestelmään on täytettävä nestettä nestesäiliön sulkuventtiilistä tai nesteputken venttiilistä. On suositeltavaa käyttää suodattimen kuivainta täyttöputkessa. Koska kierukoissa on poiston suuntaisventtiilit, järjestelmiin voidaan täyttää nestettä sekä korkea- että matalapaineen puolelta samanaikaisesti, jotta varmistetaan kylmäaineen riittävä paine kompressorissa ennen käyttöä. Suurin osa täytöstä on ohjattava järjestelmän korkeapainepuolelle, jotta estetään laakerin huuhtelu ensimmäisessä käynnistyksessä linjalla. 4.5 Alustavat tarkastukset ennen käynnistämistä Keskustele asennuksen yksityiskohdista asentajan kanssa. Hanki mahdollisuuksien mukaan piirustuksia, kytkentäkaavioita jne. On ihanteellisinta käyttää tarkistuslistaa, mutta tarkista aina kuitenkin seuraavat kohdat: Tarkista silmämääräisesti sähköjärjestelmä, johdotukset, sulakkeet jne. Tarkista laitos silmämääräisesti mahdollisten vuotojen ja löystyneiden liitosten (kuten paisuntaventtiilien antureiden jne.) varalta. Tarkista kompressorin öljymäärä. Tee korkea- ja matalapainekytkimien ja muiden painekäyttöisten venttiilien kalibrointi. Tarkista kaikkien turvaominaisuuksien ja suojalaitteiden asetukset ja toiminta. Tarkista, että kaikki venttiilit ovat oikeassa käyttöasennossa. Tarkista, että paine- ja tyhjiömittarit on asennettu. Tarkista, että kompressorissa on oikea määrä kylmäainetta. Tarkista kompressorin sähköeristimen sijainti ja asento. 4.6 Pyörimissuunta Monien muiden kompressorityyppien tavoin myös kierukkakompressorit puristavat vain yhteen pyörimissuuntaan. Pyörimissuunta ei ole merkityksellinen yksivaiheisissa kompressoreissa, koska ne käynnistyvät ja käyvät aina oikeaan suuntaan. Kolmivaiheiset kompressorit pyörivät jompaankumpaan suuntaan virran L1-, L2- ja L3-vaiheistuksen mukaan. Koska on olemassa 50/50-mahdollisuus kytkeä virta siten, että kompressori alkaa pyöriä väärään suuntaan, on tärkeää sijoittaa laitteeseen tarroja ja ohjeita, jotta varmistetaan oikea pyörimissuunta asennuksessa ja käytössä. 4.7 Alhaisen alipaineen käyttö HUOMAUTUS Alipainekäyttö! Kompressorin vaurioitumisvaara! Copeland Scroll kierukkakompressoreita ei saa koskaan käyttää jäähdytys-tai ilmastointijärjestelmän tyhjentämiseen. Kierukkakompressorilla kylmäainetta voidaan pumpata yksikköön, kunhan paineet pysyvät sallituissa rajoissa. Alhaiset imupaineet kuumentavat kierukoita liikaa ja vaurioittavat pysyvästi kompressorin käyttölaakeria. Kierukkakompressoreissa on sisäinen alhaisen alipaineen suojaus: uivan tiivisteen kuormitus poistuu, kun painesuhde ylittää ZS- ja ZF-malleissa noin 20:1 ja ZB-, ZH-, ZO-, SP- ja ZR-malleissa 10:1. 9

10 5 Huolto ja korjaukset 5.1 Rotalock-venttiilit Rotalock-venttiilit on kiristettävä säännöllisesti, jotta voidaan varmistua riittävästä tiukkuudesta vuotojen estämiseksi. 5.2 Kompressorin vaihtaminen HUOMAUTUS Riittämätön voitelu! Laakerin vaurioitumisvaara! Vaihda varaaja, jos vaihdettavassa kompressori on ollut palanut moottori. Varaajan öljynpaluuaukko tai -sihti saattaa olla tukkeutunut tai tukkeutumaisillaan roskista. Tästä seuraa riittämätön öljymäärä uudessa kompressorissa ja toinen vaurioituminen. 5.3 Järjestelmäkomponenttien juottaminen irti Räjähdysherkkä liekki! Tulipalovaara! Öljy-kylmäaineseokset ovat erittäin herkästi syttyviä. Poista kaikki kylmäaine ennen järjestelmän avaamista. Vältä työskentelemästä suojaamattomalla liekillä kylmäaineella täytetyssä järjestelmässä. 6 Purkaminen ja hävittäminen Öljyn ja kylmäaineen poistaminen: Älä levitä aineita ympäristöön. Käytä poistamiseen oikeita laitteita ja menetelmiä. Hävitä öljy ja kylmäaine asianmukaisesti. Hävitä kompressori asianmukaisesti. 10

11 7 Kytkentäkaaviot 7.1 Kytkentäkaavion tekstit B1... Huoneen termostaatti B3... Poistokaasun termostaatti C2... Käyttökondensaattori F1, F6. Sulakkeet F3... Korkeapainekytkin F4... Matalapainekytkin K1... Kontaktori K2... Suositeltava kontaktori, yhteensopiva standardin SFS-EN kanssa, vaihtovirta/korkeapaine K35... Virtarele (jos tarvitaan) Q1... Päävirtakytkin R2... Kampikammion lämmitin S1... Apulaitekytkin Y5... Ruiskutuksen magneettiventtiili (jos käytössä) 7.2 Kytkentäkaaviot Kuva 5 Kuva 6 TW* - INT69SCY2 Kuva 8 Kuva 7 11

12 PF*, TF* ZR, ZP, ZH PF*, TF* ZB, ZF, ZO, ZS Kuva 9 Kuva 10 TW* ZR, ZP, ZH TW* ZB, ZF, ZS Kuva 11 Kuva 12 12

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 JH 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ

Käyttöohje. Alkuperäinen käyttöohje SISÄLTÖ Käyttöohje 612 N/2H 1 TURVAMÄÄRÄYKSET JA HUOMAUTUKSET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Huomioi seuraavat varoitukset välttääksesi toimintahäiriöt ja laitteisto- tai henkilövahingot.

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

HiFEK EC 18-36 huippuimuri. Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18-36 huippuimuri Kuljetus-, varastointi-, nosto-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje HiFEK EC 18 36 huippuimurin ohjeet Säilytä tämä ohje huippuimurin läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje

BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1800350/3 IM-P180-12 ST Issue 3 BT6HC terminen lauhteenpoistin suurikapasiteettisiin ja CIP/SIP-sovelluksiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel)

Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennusohje Auto: Toyota Land Cruiser, 3.0 D-4D (2003-) Automaatti-ilmastoinnilla (alusta no. KDJ120 ) Lämmitin: HYDRONIC D5W S, 12V (diesel) Asennuksessa tarvittavat varusteet: Tilausnumero Hydronic D5W

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot