VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA"

Transkriptio

1 1 (5) INFEKTIOYKSIKKÖ 2015 VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALASSA Lisäohje muihin toimipisteisiin: Verialtistustapaturman hoito-ohje Satakunnan sairaanhoitopiirin sivutoimipisteisiin MIKÄ ON VERIALTISTUSTAPATURMA? verellä tai verisellä eritteellä tahriintuneen neulan tai muun terävän esineen ihon lävistävä pisto/vamma veren tai verisen eritteen roiskuminen haavaiselle iholle veren tai verisen eritteen roiskuminen limakalvoille, useimmiten silmiin tai suuhun MILLAINEN TARTUNTARISKI VERIALTISTUSTAPATURMAAN LIITTYY? Ihon läpäisevässä neulan pistossa ilman profylaksiaa HBV-infektion riski on %, jos lähde on HBsAg + ja HBeAg +, mutta 1-6 %, jos lähde on HBsAg + ja HBeAg -. HCV infektion riski on noin 0,4 % ja HIV:n vain noin 0,2 %.. Altistuksen toistuminen lisää tartuntariskiä Oikein toimien voidaan B-hepatiitin ja HIV-infektion riski käytännössä poistaa kokonaan Terveelle iholle joutunut veri ei aiheuta tartunnan vaaraa. VÄLITÖN TOIMINTA VERIALTISTUSTAPATURMAN TAPAHDUTTUA 1. Huuhtele pistokohta tai haava runsaalla vedellä, älä purista 2. Aseta iholle alkoholihaude (A12T80%), silmät ja suu huuhdellaan vain vedellä. 3. Ilmoita tapaturmasta välittömästi potilasta hoitavaan yksikköön tai huolehdi siitä, että tapaturman lähteestä (= potilas, jonka verelle altistuit) otetaan hänen suostumuksellaan näytteet pyyntöpaketilla VE- RIALTISTUS-LÄHDE Weblabista, joka sisältää tutkimukset HBsAg-O/Lä (20004), HCVAb-O/Lä (20005), HIVAgAb/Lä (20006). HIV-pikatestiä ei enää tarvita, koska HIVAgAb on päivystystutkimus. Jos tilaus tehdään muun järjestelmän kuin Weblabin kautta, pyynnöt tehdään osatutkimuksille erikseen. Jos potilas kieltäytyy näytteenotosta, suhtaudutaan kuin hän olisi hepatiitti-b:n kantaja ja HIV:n suhteen tehdään riskinarvio. Jos potilas on tajuton tai sekava näytteet otetaan. 4. Näytepyynnön lisätietoihin tulee merkitä tapaturman tarkka kellonaika ja tapaturmapaikka (esim. osasto). Ilmoita nämä tiedot tutkimusta tilaavalle ja pidä aika ja paikka mielessä itsestäsi otettavia näytteitä varten. Näiden tietojen perusteella lähde ja kohde pystytään yhdistämään toisiinsa 5. Ota yhteyttä päivystykseen triagehoitajaan p tai (02) , jonka kanssa sovitaan päivystyksellisestä näytteenotosta. Jatkossa hakeudu mahdollisia profylaksioita (KATSO KOHTA 2 EN- NALTAEHKÄISEVÄT TOIMET VERITAPATURMAN JÄLKEEN) varten päivystyspoliklinikalle (näytteet sinusta voidaan ottaa myös omassa toimipisteessäsi, mutta päivystys tilaa ja huolehtii jatkosta) 6. Tee tapaturmasta HaiPro ilmoitus: https://www.awanic.fi/haipro/30/default.asp Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos Sairaalantie 3, PORI puh päivitys:6/2015

2 2 (5) TYÖPERÄISEN VERIALTISTUSTAPATURMAN HOITO PÄIVYSTYKSESSÄ 1. TOIMET PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA NÄYTTEIDEN OTTO JA SAIRAUSKERTOMUSMERKINNÄT Veritapaturman kohteelta (= verelle altistunut työntekijä) otetaan näytteet pyyntöpaketilla VERIALTIS- TUS-KOHDE-SSHP-HK tai jos kyseessä on muu kuin Satakunnan sairaanhoitopiirin työntekijä, pyyntöpaketilla VERIALTISTUS-KOHDE-MUU-HK Weblabista. Paketit sisältävät tutkimukset HBsAg-O/Ko (20001), HCVAb-O/Ko (20002), HIVAgAb/Ko (20003) ja S-HBsAb (1608). Jos tilaus tehdään muun järjestelmän kuin Weblabin kautta, pyynnöt tehdään osatutkimuksille erikseen. Laboratoriopyynnön pakollinen lisätieto on tapaturman tapahtuma-aika ja paikka (esim. osasto), jotka kysytään tapaturman kohteelta. Lähteen ja kohteen tietojen yhdistämiseen käytetään näytteiden oton aika- ja paikkatietoja. Laboratorio ilmoittaa päivystykseen lähteen alustavat positiiviset tulokset. Verialtistustapaturman välittömät hoitopäätökset tekee päivystyksen sisätautilääkäri alustavien vastausten perusteella. Verialtistuksen kohteelta kysytään, onko tämä saanut B hepatiittirokotesarjan (kolme rokotetta) ja onko rokotusvaste tutkittu. Arkisin klo 8-15 kohteen rokotusstatusta voidaan tarvittaessa kysyä työterveyshuollosta. Tieto auttaa päätöksenteossa, jos lähde osoittautuu HBsAg positiiviseksi, eli tartuttavaksi B-hepatiitin suhteen. Satakunnan keskussairaalan triage hoitaja tai päivystävä sisätautilääkäri on velvollinen kirjaamaan altistuneen sairauskertomukseen sisätautilehdelle tiedot tapaturmasta, myös silloin, kun lähteen näytteet osoittautuvat negatiivisiksi:. tapaturman tapahtuma-aika ja paikka (esim osasto) ja lyhyt tapaturmatilanteen kuvaus Onko kohde aiemmin saanut hepatiitti B rokotesarjan (3 rokoteannosta) tai sen osan ja onko rokotevaste tiedossa Tiedot lähteen alustavista laboratoriovastauksista (ilman lähteen henkilötietoja) Onko kohteelle nyt sattuneen tapaturman vuoksi annettu tai tarjottu rokotuksia, hepatiitti B- immunoglobuliinia tai HIV-profylaksiaa Mihin kohde ohjataan päivystystoimien jälkeen jatkohoitoon: työterveys- tai opiskelijaterveydenhuoltoon (hepatiittialtistus tai keskeneräinen rokotussarja) tai infektiopoliklinikalle (HIV-altistuneet, lähteen HIV-AgAb +). Jos työterveyshuoltoa ei ole ohjataan omaan terveyskeskukseen. Sairaskertomustekstit ja laboratoriotulokset lähetetään sekä altistuneelle itselleen että hänen luvallaan siihen yksikköön, joka huolehtii jatkoseurannasta (työterveys- tai opiskelijaterveydenhuoltoon, terveyskeskukseen tai infektiopoliklinikalle). Huom! Tiedot lähteen vastauksista tarvitaan, mutta lähteen henkilötietoja ei saa kirjata altistunneen sairaskertomukseen. Lopulliset vastaukset Ensivaiheen hoidon jälkeen infektioyksikön sihteeri seuraa henkilökunnan verialtistustutkimuspakettien tuloksia. Tämä tapahtuu arkipäivisin. Seuranta on mahdotonta, jos näytteitä ei ole pyydetty oikein! Kun lopulliset tulokset ovat valmistuneet, infektioyksikön sihteeri ottaa kopion kohteen lopullisista tuloksista ja lähettää ne kohteen jatkoseurantapaikkaan, esimerkiksi työterveyshuoltoon. Näin joudutaan menettelemään, sillä työterveyshuolto ei näe sairaalassa otettujen tutkimusten tuloksia. Samalla mukaan liitetään lähteen varmistetut tulokset (ilman lähteen henkilötietoja). Jos lähteeltä todetaan aiemmin diagnosoimaton veriteitse tarttuva tauti, tartuntatautihoitaja soittaa lähdettä (potilasta) hoitavaan / tapaturman aikana hoitaneeseen yksikköön. Hoitava lääkäri tekee tartuntatauti-ilmoituksen ja konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä ja tekee lähetteen infektiopoliklinikalle. Lähteen negatiivisia tuloksia ei erikseen ilmoiteta, sillä ne näkyvät lähteen laboratoriokertymässä tavanomaisesti, kunhan tulokset on varmennettu.

3 3 (5) 2. ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMET VERIALTISTUSTAPATURMAN JÄLKEEN A. TOIMENPITEET HEPATIITTI -B:N SUHTEEN, jos a) Jos altistunut on rokottamaton: Hepatiitti-B-rokote (Engerix-B, HBVAXPRO tai vastaava) olkavarren lihakseen mahdollisimman pian odottamatta tutkimustuloksia jatkossa Lisäksi jos lähde on HBsAg -positiivinen, annetaan altistuneelle hepatiitti-b-immunoglobuliinia (Aunativ 1 amp. tai HepBQuin 5 ml) hitaana injektiona syvälle lihakseen viimeistään 24 tunnin (48 tunnin) kuluessa altistuksesta. Jos samanaikaisesti annetaan hepatiitti B -rokotus, se tulee antaa toiseen raajaan. Kohteesta otetaan verialtistustapaturmaan liittyvät näytteet ennen immunoglobuliinin tai B- hepatiittirokotteen antoa. B-hepatiittirokotussarjan loppuun saattamisesta vastaa työterveyshuolto. Perusrokotukseen kuuluu kolme annosta, joista toinen annetaan kuukausi ja kolmas puoli vuotta ensimmäisen annoksen jälkeen. Edellä mainitut voidaan tehdä myös raskaana oleville. b) Rokotettu henkilö (koko rokotussarja tai osittainen): Jos täydellinen kolmen rokotteen B-hepatiittirokotesarja on annettu, ja rokotuksen jälkeen suojaava vastaainetaso on aiemmin todettu (HBsAb yli 10 IU/l) kehittyneen, toimenpiteitä B-hepatiitin suhteen ei tarvita, vaikka lähde olisi HBsAg positiivinen. Jos rokotesarja on jäänyt kesken, annetaan B-hepatiittirokotteen tehosteannos ja ohjataan potilas työterveyshuoltoon lisärokotuksiin ja vasta-ainetason määritykseen 4-6 viikon kuluttua kolmannesta rokotuksesta Jos lähde on HBsAg positiivinen ja rokotusvastetta ei ole rokottamisen jälkeen tutkittu tai vasta-aineita ei ole muodostunut tai jos rokotussarja on kesken, annetaan hepatiitti-b-immunoglobuliinia, sekä B- hepatiittirokotteen tehosteannos ja ohjataan potilas tarvittaviin lisärokotuksiin ja rokotevasteen tutkimiseen työterveyshuoltoon Työterveyshuolto konsultoi jatkosta tarvittaessa infektiolääkäriä. B. TOIMENPITEET HEPATIITTI-C:N SUHTEEN Rokotusta tai toimivaa ennaltaehkäisyä ei toistaiseksi ole olemassa. Työperäiset tartunnat ovat kuitenkin hyvin harvinaisia. Mikäli tartunnan lähde osoittautuu C-hepatiitin kantajaksi, toteutetaan seurantanäytteet kts. kohta 4. Jos seurannassa todetaan tartunta, harkitaan varhaista C-hepatiitin hoitoa infektiopoliklinikalla. Sen tulokset ovat hyvät ja C-hepatiitti virus pystytään yleensä varhaisella hoidolla hävittämään. C. TOIMENPITEET HIV:N SUHTEEN Jos on etukäteen tiedossa, että lähde on HIV-positiivinen, aloitetaan viipymättä HIV-profylaksi Jos tartunnan lähteestä otetun HIV-AgAb tulos on negatiivinen: ei aloiteta profylaksiaa. Jos tartunnan lähteestä otetun HIV-AgAb tulos on positiivinen: altistuneelle tarjotaan HIV-infektion estohoitoa: kts. 3. HIV-INFEKTION ESTOHOIDON PERIAATTEET IHON LÄVISTÄVÄ TAPATURMA, LÄHDE TUNTEMATON HBC, HCV ja HIV inaktivoituvat nopeasti elimistön ulkopuolella ja lisäksi veri on ehtinyt hyytyä neulaan. Tartuntariski on erittäin pieni ja mahdollinen lähinnä B-hepatiittia ajatellen. Jos tartunnan lähde on tuntematon (esim. neulanpisto roskapussin läpi tai nk. puistoneula ) ja henkilö on B-hepatiittia vastaan rokottamaton, voidaan varmuuden vuoksi antaa B-hepatiittirokotussarja. Jos henkilö on rokotettu, toimenpiteitä ei tarvita. Muita profylakseja tai seurantanäytteitä ei tällaisessa tielanteessa pääsääntöisesti suositella. Jos B-hepatiittirokotesarja aloitetaan, rokotevaste tutkitaan kolmannen rokotuksen jälkeen tavanomaisesti. Epäselvissä tilanteissa voi konsultoida infektiolääkäriä.

4 4 (5) 3. HIV-INFEKTION ESTOHOIDON PERIAATTEET Toteutuksesta vastaa virka-aikana infektiolääkäri, päivystysaikana sisätautien etupäivystäjä. Estohoidolla tartunnan riski voidaan minimoida. Jos estohoitoon päädytään, se on aloitettava mahdollisimman nopeasti, mielellään 2 tunnin sisällä, mutta viimeistään 72 tunnin sisällä altistuksesta. Estohoidossa käytetään Truvadan ja Isentressin yhdistelmää. Truvada 200 mg/245 mg 1 tabl kerran päivässä (24 tunnin välein) ja Isentress 400 mg 1 tabletti kahdesti päivässä (12 tunnin välein) SATKS:n päivystyksen lääkehuoneessa on aina oltava saatavilla näitä HIV-lääkkeitä. Jos lääkitys päätetään aloittaa, potilaalle luovutetaan lääkkeet sekä selkeä annosteluohje ja kopio tämän ohjeen sivusta 5. On varmistuttava, että lääkkeet riittävät kunnes potilas voi saada lisälääkkeitä infektiopoliklinikalta (seuraavaan arkipäivään + 2 päivän annokset mukaan).. Estohoito on vapaaehtoista ja maksutonta. Mikäli epäily lähteen HIV-infektiosta vahvistuu lopullisissa näytteissä, suositeltu estohoidon kesto on 4 viikkoa. Mikäli estohoito on aloitettu, altistuneen paperit toimitetaan infektiopoliklinikalle viipymättä ja pyydetään altistunutta soittamaan seuraavana arkipäivänä aamulla sisätautipoliklinikan infektiohoitajalle (puh: / ) pikaisen vastaanoton järjestämiseksi. Lisäksi henkilön on ilmoitettava tapaturmasta viipymättä työterveyshuoltoonsa. 4. TEHOSTEROKOTUKSET JA SEURANTANÄYTTEET (Työterveyshuollossa) A. Tehosterokotukset: Aiemmin rokottamattomalle B-hepatiitirokotteen tehosterokotukset annetaan 1 ja 6 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta työterveyshuollossa. Rokotevasteen toteamiseksi mitataan S-HBsAb 4-6 viikon kuluttua kolmannesta rokotuksesta. Henkilöt, joilla ei voida osoittaa HBsAb-vastetta perusrokotussarjan jälkeen, annetaan vielä uudet kolme annosta (0-1-6 kk) ja HBsAb taso määritetään 4-6 viikkoa kuudennen annoksen jälkeen. Mikäli suojaavaa vastaainetasoa (10 KY/l) ei vieläkään ole saavutettu veritapaturman sattuessa ja lähteen ollessa HBsAg positiivinen on syytä antaa immunoglobuliinia, eikä uudesta rokotuksesta enää ole hyötyä. B. Seurantanäytteet altistuneesta työterveyshuollossa 1 kk, 3 kk ja 6 kk kuluttua altistuksesta a) Mikäli lähde ei ole B- tai C-hepatiitin tai HIV:n kantaja, ei seurantanäytteitä tarvita. b) Mikäli lähde osoittautuu B-hepatiitin kantajaksi (lähteen HBsAg positiivinen) otetaan altistuneesta S-HBsAg- O(235) ja S-HBcAb (9064). c) Mikäli lähde osoittautuu C-hepatiitin kantajaksi (lähteen S-HCVAbG positiivinen), otetaan altistuneesta S- HCVAb-O (9095). d) Mikäli lähde osoittautuu HIV-positiiviseksi, infektioyksikkö huolehtii potilaan seurannasta e) Jos lähteestä ei ole saatu otetuiksi verinäytteitä, otetaan altistuneesta S-HBsAg-O (235), S-HBcAb (9064) ja S-HCVAb-O (9095) ja S-HIVAgAb (4814) Mikäli 3 kk seurantanäytteissä HIV- ja B-hepatiittia ei todeta, riski tartunnasta on enää häviävän pieni. Nykyisten suositusten mukaan otetaan varmuuden vuoksi vielä 6 kk seurantanäytteet, mutta HIV altistuksen jälkeen infektiopoliklinikalla otetaan HIV-NhO määritys, jolla tartunta voidaan pois sulkea jo 3 kk kohdalla. C-hepatiitissa itämisaika voi joskus olla pitkä, joten 6 kk näyte tarvitaan. 5. TOIMINTAOHJE TAPATURMAN KOHTEELLE - Turvaseksi eli kondomin käyttö sukupuolisuhteissa seurannan ensimmäisen kolmen kuukauden ajan, jos altistuksen lähde on HIV:n tai B-hepatiitin suhteen positiivinen tai lähteestä ei ole saatu näytteitä (Ei koske puistoneuloja, joihin ei katsota liittyvän tartuntariskiä) - Verenluovutuskielto koko seurannan ajan INFEKTIOLÄÄKÄRIN KONSULTAATIO TARVITTAESSA Epäselvissä tapauksissa voi virka-aikana konsultoida SATKS:n infektiolääkäriä puh: tai hänen poissaollessaan TYKS:n infektiolääkäriä puhelimitse. Päivystysaikana voi tarvittaessa konsultoida HUS / Auroran infektiopäivystäjää (lyhytnro 1100 /infektiopäivystäjä). Lue kuitenkin tämä ohje ensin ja pyri menettelemään sen mukaan.

5 5 (5) POTILASOHJE HIV-lääkkeistä (tulostetaan potilaalle lääkeohjeeksi) Truvada-ohje Markkinoija: Oy Swedish Orphan Ab Vaikuttava aine: Emtrisitabiini ja tenofoviiri. Käyttötarkoitus: Lääke on tarkoitettu HIV-infektion hoitoon ja estoon aikuisille. Annostus: Yksi tabletti vuorokaudessa. Lääkkeen ottaminen: Tabletti niellään nesteen kera, mieluimmin aterian yhteydessä. Vaikutustapa: Lääkkeen vaikuttavat aineet estävät viruksen lisääntymistä. Haittavaikutukset: Yleisimpiä ovat päänsärky, huimaus ja erilaiset vatsaoireet. Myös mm. unettomuutta ja epätavallisia unia sekä kipuja on esiintynyt. Lääke voi vaikuttaa monen hivenaineen pitoisuuteen, minkä vuoksi niitä seurataan laboratoriokokeilla. Pitkäaikaisessa käytössä ihonalainen rasvakerros voi oheta kasvoista ja raajoista ja rasvaa keräytyy vartalolle ja niskaan. Lääkäri kertoo harvinaisista haittavaikutuksista. Raskaus ja imetys: Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden aikana. Todellisessa HIV-altistuksessa suositellaan käytettäväksi raskauden aikana Säilytys: Säilytä huolellisesti, herkkä kosteudelle. Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Ulkonäkö: Sininen, kapselinmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan 19mm x 8,5mm, yhdellä puolella merkintä "GILEAD" ja toisella merkintä "701". Isentress-ohje (Duodecim terveyskirjasto) Markkinoija: MSD Finland Oy Vaikuttava aine: Raltegraviiri. Käyttötarkoitus: HI-viruksen (HIV) hoitoon ja tartunnan estoon aikuisille. Annostus: Yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa 12 tunnin välein. Lääkkeen ottaminen: Tabletti niellään nesteen kera aterioinnista riippumatta. Tablettia ei saa puolittaa, murskata eikä pureskella. Vaikutustapa: HI-virus tuottaa entsyymiä, joka auttaa sitä monistumaan elimistön soluissa. Isentress pysäyttää tämän entsyymin toiminnan. Yhdessä muiden lääkkeiden kanssa käytettäessä HI-viruksen määrä veressä voi pienentyä, ja puolustusjärjestelmän toimintaa ylläpitävien valkosolujen määrä voi suurentua. Elimistö voi tällöin paremmin taistella infektiota vastaan. Haittavaikutukset: Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat muun muassa nukkumisvaikeudet, huimauksen tunne, päänsärky, vatsan pingotus, vatsakipu, ummetus, ripuli, mahan tai suoliston runsas kaasunmuodostus, pahoinvointi, oksentelu, voimakas hikoilu, yöhikoilu, kutina, ihottumat, nivelkipu, väsymys, epätavallinen väsymys tai heikkous. Selittämättömästä lihaskivusta tai -särystä tulee ilmoittaa lääkärille. Raskaus ja imetys: Tarvittaessa voidaan antaa myös raskaana olevalle. Lääkityksen aikana ei saa imettää. Säilytys: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten se voidaan säilyttää huoneenlämmössä alle 25 C. Ulkonäkö: Vaaleanpunainen, soikea tabletti, toisella puolella merkintä "227".

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS, puh. työ: (09) 4711, fax:

Lisätiedot

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä

Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä SUOSITUS Toimenpideohje torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä Päivitetty 7.6.2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi PAKKAUSSELOSTE Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac 250 mg kovat kapselit

Lisätiedot

Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista. Matkalle lähtevälle

Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista. Matkalle lähtevälle Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Matkalle lähtevälle Suomalasista yhä useampi suuntaa matkansa nykyisin muualle kuin Eurooppaan. Länsimainen

Lisätiedot

Vinkkejä lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Perusturvapalvelut Tartuntatautihoitaja Tuija Munne

Vinkkejä lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Perusturvapalvelut Tartuntatautihoitaja Tuija Munne Matkalle Lähtevälle Vinkkejä lääkkeistä, terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä rokotuksista Perusturvapalvelut Tartuntatautihoitaja Tuija Munne Vinkkejä matkailijalle lääkkeistä, terveysvaaroista

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta

Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2003 Terveydenhuollon laadunhallinta Hygienia suun terveydenhuollossa Jakelu: Lääkelaitos Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 4733 4242

Lisätiedot

Luku I Mitä antioksidanttihoito on?

Luku I Mitä antioksidanttihoito on? Luku I Mitä antioksidanttihoito on? Ihmeellinen soluvaltio Ihminen on kokonaisuus, soluvaltio, jossa on noin 100 biljoonaa solua ja noin 200 erilaista solutyyppiä. Yhdessä solussa voi toimia jopa 3000

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Imnovid 1 mg kapselit, kovat Imnovid 2 mg kapselit, kovat Imnovid 3 mg kapselit, kovat Imnovid 4 mg kapselit, kovat pomalidomidi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos

HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA. 3. uudistettu painos 1 HIV-HOITOTYÖN KÄSIKIRJA 3. uudistettu painos 2 3. uudistettu painos Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry, Hiv-säätiö/Hiv-tukikeskus ja HUS, HYKS, Infektiosairauksien yksikkö, Auroran Infektiosairauksien

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esmya 5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg ulipristaaliasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Hoitava lääkärisi on määrännyt sinulle Pradaxa -nimistä lääkettä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää 250 mikrog norgestimaattia ja 35 mikrog etinyyliestradiolia

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää 250 mikrog norgestimaattia ja 35 mikrog etinyyliestradiolia VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cilest tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 250 mikrog norgestimaattia ja 35 mikrog etinyyliestradiolia Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Thalidomide Celgene 50 mg kova kapseli talidomidi VAROITUS Talidomidi aiheuttaa synnynnäisiä vaurioita ja sikiökuolemia. Älä ota talidomidia, jos olet raskaana tai voit

Lisätiedot

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 100 mg tolkaponia. Apuaineet: Yksi tabletti sisältää 7,5 mg laktoosiatäydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon.

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 100 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 10 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

Syöpäpotilaalle ohjeita solunsalpaajahoidon aikana (onkologia)

Syöpäpotilaalle ohjeita solunsalpaajahoidon aikana (onkologia) Syöpäpotilaalle ohjeita solunsalpaajahoidon aikana (onkologia) Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Syöpätautien poliklinikka Päivitys 4/2015 Sisällys Solunsalpaajahoito... 3 Solunsalpaajahoidon

Lisätiedot

Rautaisannos tietoa myeloomapotilaille

Rautaisannos tietoa myeloomapotilaille Lukijalle: Multippeli myelooma informaatiopäivä järjestettiin Tampereella 30.10.2010. Informaatiopäivän tarkoituksena oli antaa vertaistukea ja ajankohtaista tietoa myelooma-potilaille, heidän läheisilleen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y]

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y] B. PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y] Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas TERVEEKSI KOTIKONSTEIN -opas Säilytäthän tämän oppaan 3 Tässä oppaassa on esitelty tavallisimpien kotona hoidettavien sairauksien ja niiden oireiden sekä tapaturmien omahoito-ohjeita. Oireiden alkuvaiheessa

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot