ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-k/20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-k/20"

Transkriptio

1 ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-k/20 KÄYTTÖTARKOITUS Ilmanvaihtolaitteisto IVL-K/20 on tarkoitettu käytettäväksi K-luokan väestönsuojissa tilanteissa, joissa edellytetään suojautumista väestönsuojaan. Laitteiston avulla ylläpidetään suojassa tarvittavaa ylipainetta ja suodatetaan tarvittaessa suojaan tulevasta ilmasta myrkylliset kaasut sekä haitalliset tai vaaralliset aineet, mm. radioaktiivisen laskeuman hiukkaset. Ilmanvaihtolaitteisto on mitoitettu varsinaisen suojatilan (20 m² / 26 henkilöä) kokoa ja henkilömäärää varten, ja sen avulla suojaan saadaan raitista ilmaa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti vähintään 2,7 dm³/s ja suodatuskäytössä vastaavasti vähintään 0,9 dm³/s. Ilma jaetaan ilmanvaihtolaitteistoon kuuluvalla tuloilmaelimellä tasaisesti suojatilaan. Laitteiston avulla ylläpidetty ilmanvaihto poistaa myös suojassa olevaa kosteutta ja ylilämpöä. RAKENNE JA TEKNISET OMINAISUUDET Ilmanvaihtolaitteisto käsittää sulkuventtiilin, esisuodattimen, erityissuodattimen, suojapuhaltimen, ilmavirran mittarin, tuloilmaelimen, kannatinjalustan, tarpeelliset kiinnitys- ja liitososat, käsikäytön kammen, suojapuhaltimen moottorin ohjauskeskuksen ja varavalaisinlaitteen sekä työkalut ja tarvikkeet laitteiston huoltoa ja käyttöä varten. Ilmanvaihtolaitteisto IVL-K/20 on valmistettu, tarkastettu ja testattu laatujärjestelmämme menettelyohjeiden mukaisesti. Ilmanvaihtolaitteisto IVL-K/20 täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt ilmanvaihtolaitteistolle IVL-K/20 ja sen pääkomponenteille niiden vaatimustenmukaisuuden osoittavat tuotesertifikaatit seuraavasti: Ilmanvaihtolaitteisto IVL-K/20 Tuotesertifikaatti VTT C 9/05 Erityissuodatin ES-K/20 Tuotesertifikaatti VTT C 40/05 Suojapuhallin SP-K/20 Tuotesertifikaatti VTT C 41/05 Sulkuventtiili PV-K/20 Tuotesertifikaatti VTT C 42/05 Suoja-Expert Oy:n ja VTT:n välillä on tuotesertifiointiin liittyvä laadunvalvontasopimus. Ilmanvaihtolaitteiston LVI-numero on

2 ILMANVAIHTOLAITTEISTON IVL-K/20 TEKNISET TIEDOT Ilmanvaihtolaitteiston IVL-K/20 suojapuhaltimen suoritusarvovaatimukset ja tekniset tiedot: Käsikäyttö: Suodatuskäyttö Ohituskäyttö Ilmavirta (dm /s) 18 (65 m /h) 54 (200 m /h) Paine-ero, vähintään (Pa) Tehontarve, enintään (W) Sähkömoottorikäyttö: Suodatuskäyttö Ohituskäyttö Ilmavirta (dm /s) 18 (65 m /h) 70 (250 m /h) Paine-ero, vähintään (Pa) Sähkömoottori 220 W 80 V 0,65 A /min Ilmanvaihtolaitteisto IVL-K/20 on mitoitettu varsinaisen suojatilan (20,0 m² / 26 henkilöä) kokoa ja henkilömäärää varten SULKUVENTTIILI PV-K/20 Sulkuventtiili on varsinaisen sulkuventtiilin ja esisuodattimen muodostama kokonaisuus. Sulkuventtiili suojaa väestönsuojaa ja ilmanvaihtolaitteistoa raitisilmakanavan kautta vaikuttavalta 0 kpa:n staattiselta ylipaineelta ja paineaaltokuormitukselta, jossa ylipaineimpulssin huippupaine on 100 kpa ja suuruus 700 Pas. Sulkuventtiilin avulla voidaan myös säätää suojaan otettavaa raitisilmavirtaa ja sulkea raitisilmakanava kaasutiiviisti (vuotovirtaus < 1 cm /s 100 Pa:n ulkopuolisella ylipaineella ja < 7 cm /s 1000 Pa:n sisäpuolisella alipaineella). Paineventtiilin virtausvastus on ilmavirralla 18 dm /s,5 Pa, ilmavirralla 54 dm /s 24,5 Pa ja ilmavirralla 70 dm /s 40,8 Pa. Esisuodattimen, jolla esisuodatetaan suojaan otettava raitisilmavirta, suodatinmateriaali on standardin EN 779 mukaan määriteltynä G4-luokkaa. Tarkistustunnus Sulku- ja säätöventtiilin käsipyörä Esisuodatin Kiinnityslaippa ERITYISSUODATIN ES-K/20 Erityissuodatin käsittää hiukkas- ja kaasusuodatinosat, ja sen avulla voidaan suodattaa suojaan otettavasta ilmasta haitalliset ja vaaralliset hiukkaset ja kaasumaiset aineet. Jokaisen erityissuodattimen hiukkastenerotuskyky testataan standardin SFS 52 mukaan (vähimmäisvaatimus 99,99 %). Samaten testataan jokaisen erityissuodattimen valmistuksessa käytettävän aktiivihiilierän kaasunpidätyskyky. Erityissuodattimen virtausvastus on nimellisilmavirralla 18 dm/s pienempi kuin 400 Pa. Erityissuodattimen kuori on tiivis (jokaisen erityissuodattimen tiiviys testataan), ja se kestää 10 kpa ulkopuolista ja 0 kpa sisäpuolista staattista painetta. Menopuolen liitäntäaukko Tulopuolen liitäntäaukko Kiinnitysruuvi Tarkistustunnus

3 SUOJAPUHALLIN SP-K/20 Suojapuhallin täyttää suoritusarvoiltaan sivulla 2 olevassa taulukossa esitetyt minimivaatimukset: Käsikäytöllä on puhaltimen tehontarve suodatuskäytön nimellistoimintapisteessä 0, W ja ohituskäytön nimellistoimintapisteessä 49, W. Sähkömoottorikäytöllä on puhaltimen kehittämä staattinen paine suodatuskäytön nimellisilmavirralla 18 dm /s 850 Pa ja ohituskäytön nimellisilmavirralla 70 dm /s 410 Pa. Suojapuhaltimen ilmavirranmittarissa on kaksi säätöläpän avulla valittavaa mittausaluetta. Mittarin avulla voidaan mitata ilmanvaihtolaitteiston nimellisilmavirrat 18 dm /s, 54 dm /s ja 70 dm /s ± 10 %:n tarkkuudella. Suojapuhaltimessa on generaattori, jolla käsikäytössä kehitetään sähkötehoa laitteistoon kuuluvalle varavalaisimelle. Suojapuhaltimeen liittyvä tuloilmaelin on itsesäätyvä, ja sen avulla saavutetaan sekä suodatus- että ohituskäytössä tehokkaan ilmanvaihdon mahdollistava heittopituus. ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-K/20 Yleistä Ilmanvaihtolaitteisto kestää kannatinjalustan avulla seinään asennettuna tärähdyksen, jossa maksimiheilahdusnopeus on 0,5 m/s. Ilmanvaihtolaitteiston pääkomponentit, sulkuventtiili, erityissuodatin ja suojapuhallin, kestävät erikseen 2 testattuina täristyskokeen, jossa tärinän taajuus on 25 Hz ja maksimikiihtyvyys 100 m/s. Ilmanvaihtolaitteiston liitososilla eli joustavilla liittimillä ja ohitusilmaputkella liitetään ohituskäytössä paineventtiili suojapuhaltimeen sekä suodatuskäytössä erityissuodatin paineventtiiliin ja suojapuhaltimeen. Liitososat kestävät 10 kpa ulkopuolista ja 0 kpa sisäpuolista staattista painetta. Ilmanvaihtolaitteiston ohjauskeskus käsittää suojapuhaltimen moottorin suojakytkimen ja varavalaisimen kytkimen. Toimitus, asennus, huolto ja käyttö Ilmanvaihtolaitteiston toimituksesta ja toimituspakkauksista on tiedot sivulla 6. Ilmanvaihtolaitteiston asennusohjeet ja niihin liittyvät mittapiirustukset ovat sivuilla 4 ja 5. Yleisohjeet ilmanvaihtolaitteiston huollosta ja käytöstä normaalioloissa, suojautumiseen valmistauduttaessa sekä suojautumisen aikana on esitetty laitteiston työkalulaatikkoon liitetyssä ja myös väestönsuojan seinälle sijoitetussa ohjeessa: Ilmanvaihtolaitteistolla IVL-K/20 varustetun K-luokan väestönsuojan käyttö- ja huolto-ohjeet. Suojapuhaltimen norjistuskäytöistä on ohjeet puhaltimen konekilvessä.

4 (irrotus) 200 ILMANVAIHTOLAITTEISTON MITTAPIIRUSTUKSET JA PÄÄOSAT Kohta Varavalaisin VA-1 Läpivientiputki LP-KP/160 SUOJA-EXPERT Oy (irrotus) Sulkuventtiili Laitteiston jalka Käsipyörä Erityissuodattimen lukitusvipu Tuloilmakanava Kohta 1 Aluslevy Työkalulaatikko Varavalaisin Erityissuodattimen ylempi suojakansi ja letkunkiristin Jousta va liitin ja letkunkiristimet Ohitusilmaputki Teräsholkki Säätövipu Erityissuodatin 150 Ilmavirranmittari Kiinnitysruuvi Erityissuodattimen alempi suojakansi ja letkunkiristin Konekilpi/Puhaltimen pyörityssuunnan kilpi Joustava liitin ja letkunkiristimet Tärähdyskumit Puhaltimenkytkin ja varavalaisimen pistorasia Suojapuhallin Vedenpoistoruuvi 805

5 ASENNUSOHJE (Asennuksessa tarvittavat työkalut: 7,1, 16,17 ja 19 mm:n hylsyt ja räikkä tai vastaava kiintolenkit) 1. Ilmanvaihtolaitteisto IVL-K/20 voidaan asentaa ohjepiirustusten mukaiseen suojan ympärysseinään sijoitettuun läpivientiputkeen LP-KP. Ennen asennusta varmista, että läpivientiputki on sijoitettu sivulla 4 olevien piirustusten mukaisesti. 2. Poista valun aikaiset suojapultit/-tutit läpivientiputkesta. Aseta tiiviste, pultit ja aluslevyt sulkuventtiilin laippaan valmiiksi ennen seinälle nostoa. Nosta tämän jälkeen sulkuventtiili seinälle ja kiristä samalla pultit paikoilleen.. Asenna jalustan tärähdyskumit (pari), teräsholkit ja aluslevyt ohjepiirustuksen kohdan 1 mukaisesti jalustaan ja nosta jalusta seinälle sekä kiristä samalla pultit paikoilleen. 4. Asenna puhallin jalustassa oleviin kiinnitysreikiin. 5. Varaa erityissuodattimen kiinnitysruuvi lähelle laitteistoa ja nosta erityissuodatin paikoilleen. Kiristä kiinnitysruuvilla suodatin paikoilleen samalla ja työnnä sitä kohti jalustaa siten, että ohitusilmaputki mahtuu paikoilleen. 6. Asenna ohitusilmaputki suodattimen kyljessä oleviin korvakkeisiin. 7. Pujota letkunkiristimet valmiiksi puhaltimen ilmanotto- ja poistoaukkojen ja ohitusilmaputken yläpäihin. Pujota joustava liitin puhaltimen ilmanottoaukkoon. Jatka samalla tavalla sulkuventtiilin kanssa. Kuitenkin ennen kuin pujotat joustavan liittimen paikoilleen, aseta letkunkiristin valmiiksi paikoilleen. Näin helpotat kiristysvaihetta. 8. Käännä ohitusilmaputki paikoilleen ja aseta joustavat liittimet tasaisesti sekä kiristä samalla letkunkiristimet. Kiristä myös ohitusilmaputken pultit suodattimen korvakkeisiin. 9. Avaa ohjauskeskuksen kansi ja suorita sähkökytkentä. Sulje kansi kiinnityksen jälkeen, ellei sähköasennusta suoriteta välittömästi. 10. Kiristä ilmavirranmittarin/tuloilmaputken letkunkiristin puhaltimen puhallusaukkoon sekä tuloilmaputken tukiteline sulkuventtiiliin. 11. Varmista, että käsikampi on telineessään puhallinkaavun vieressä. 12. Tarkasta puhaltimen vaihteiston öljymäärä mittatikulla ja kokeile laitteiston toiminta pyörittämällä käsikammesta nuolen osoittamaan suuntaan paineventtiilin ollessa avoimena hitaasti kiihdyttäen, kunnes ilmavirta 54 dm³ / s (200 m³ / h) saavutetaan. 1. Tarkasta, että työkalut sekä asennus-, käyttö- ja hoito-ohje ovat lukitussa työkalukotelossa. VAROITUS! Älä murra erityissuodattimen sinettejä tai poista/löysää virtausaukkojen suojakumeja ja kiristimiä ilman väestönsuojeluviranomaisten lupaa! Sähköasennusohje: 1. Tutustu ohjauskeskuksessa olevaan asennusohjeeseen. 2. Tarkasta puhaltimen pyörimissuunta konekilven mukaisesti. NORMAALIOLOJEN AIKANA ILMANVAIHTOLAITTEISTON TOIMINTA TULEE TARKASTAA JA HUOLTAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN.

6 TOIMITUS JA PAKKAUKSEN TEKNISET TIEDOT Ilmanvaihtolaitteisto IVL-K/20 toimitetaan kolmeen laatikkoon pakattuna. (pakkaus sisältää myös ylipaineventtiilin 1 kpl ja ylipainemittarin 1 kpl) Tuote Pituus leveys Korkeus Paino Varastointi- (cm) (cm) (cm) kg tilantarve(m³) Suojapuhallin SP-K/20 97,0 76,0 59,0 65,2 0,4 Sulkuventtiili PV-K/20 47,0 4,0 67,0 21,0 0,14 Erityssuodatin ES-K/20 62,0 64,0 46,0 0,0 0,18 Yhteensä 116,2 0,75 Ilmanvaihtolaitteiston IVL-K/20 varusteluettelo määrä yks. Sulkuventtiili PV-K/20 - tiiviste 1 kpl - kiinnityspultit M10 x 0 mm 8 kpl - kiinnityspulttien aluslevyt 8 kpl Jalusta (sisältään lukitun työkalukotelon) - tärähdyskumit (pari) 4 kpl - teräsholkit 4 kpl - aluslevyt 8 kpl - kiinnityspultit M12 x 70 mm 4 kpl - kiinnityspulttien aluslevyt 4 kpl Työkalukotelossa - kiintoavain 17/19 mm 1 kpl - kiintoavain 12/1 mm 1 kpl - kuusiokoloavain 6 mm 1 kpl - ruuvitaltta 1 kpl - asennus-, käyttö- ja hoito-ohje 1 kpl - vaihteistoöljypullo 0,02 l 1 kpl - varavalaisin 1 kpl - varapoltin 1 kpl Ohjauskeskus (moottorille ja varavalaisimelle) - kiinni sähkömoottorissa 1 kpl Erityissuodatin ES-K/20 - kiinnitysruuvi 1 kpl - joustavat liittimet 2 kpl - letkunkiristimet mm 4 kpl - ohitusilmaputki 1 kpl - kiinnityspultit M8 x 16 mm 2 kpl - kiinnitysmutterit M8 2 kpl Suojapuhallin SP-K/20 - kiinnityspultit M12 x 40 mm (kiinni jalustassa) 2 kpl - ilmavirranmittari + tuloilmaputki 1 kpl - letkunkiristin mm 2 kpl - tuloilmaputken tukiteline 1 kpl - käsikammen säilytysteline 1 kpl - käsikampi 1 kpl VALMISTUS JA MYYNTI Hannuksenpelto, FI Espoo, Finland puh , fax

Jotta suoja saataisiin määräyksen antamisen jälkeen mahdollisimman nopeasti kuntoon, on tyhjentäminen ja suojan varustaminen suunniteltava etukäteen.

Jotta suoja saataisiin määräyksen antamisen jälkeen mahdollisimman nopeasti kuntoon, on tyhjentäminen ja suojan varustaminen suunniteltava etukäteen. VÄESTÖNSUOJAN KÄYTTÖKUNTOON SAATTAMINEN Väestönsuoja ei normaalisti ole siinä kunnossa, että sinne voitaisiin välittömästi mennä suojautumaan normaaleissa onnettomuuksissa. Kaikissa yllättävissä onnettomuustapauksissa

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 9/03 1/12 02.04.07 HIHNAKÄYTTÖISEN AKSIAALIPUHALTIMEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Asennus 3. Käyttöönotto 4. Käynnistys 5. Valvonta käynnin aikana 6. Huolto 6.1 Siipipyörä 6.2

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BIOMIX 20 monienergiakattila 1 1. YLEISTÄ Biomix edustaa vaihtoehtoisen lämmittämisen uutta aaltoa. Kaksipesäisessä kattilassa voi lämmittää niin öljyllä, puulla, pelletillä kuin

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje Saat veneestäsi irti parhaan suorituskyvyn ja vältät sen vaurioitumisen, kun asennat GHP 10 autopilottijärjestelmän seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lue

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA

ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA XWS034 ENGLANNINPYÖRÄ JALUSTALLA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Alkuperäisten ohjeiden käännös Tämän käyttöohjeet kaaviot eivät ole piirretty suhteellisesti. Jatkuvan kehitystyön johdosta nykyinen tuote voi

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2-

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2- Hakemisto SISÄLTÖ 3 TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖPANEELI 5 PIIRIKORTIN LIITTIMET 5 KYTKENNÄT 8 LAITTEISTON OHJELMOINTI 8 AUKI- JA KIINNI-ASENTOJEN MÄÄRITTÄMINEN 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTATILAT 9 VALOPUOMIT

Lisätiedot