KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-1"

Transkriptio

1 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-1

2 ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-1 KÄYTTÖTARKOITUS Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1 on tarkoitettu käytettäväksi K- ja S1-luokan väestönsuojissa. Ilmanvaihtolaitteiston avulla ylläpidetään kriisiaikana suojassa tarvittavaa ylipainetta ja suodatetaan tarvittaessa suojaan tulevasta ilmasta myrkylliset kaasut sekä haitalliset tai vaaralliset, mm. radioaktiivisen laskeuman hiukkaset. Ilmanvaihtolaitteisto on mitoitettu varsinaisen suojatilan 45 m /60 henkilöä varten. Sen avulla suojaan saadaan raitista ilmaa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti vähintään 2,7 dm³/s ja suodatuskäytössä vastaavasti vähintään 0,9 dm³/s. Ilma jaetaan jakokanaviston tuloilmaelimillä tasaisesti suojatilaan. Laitteiston avulla ylläpidetty ilmanvaihto poistaa myös suojassa olevaa kosteutta ja ylilämpöä. RAKENNE JA TEKNISET OMINAISUUDET Ilmanvaihtolaitteisto käsittää paineventtiilin, esisuodattimen, erityissuodattimen, suojapuhaltimen, ilmavirran mittarin, kannatinjalustan, tarpeelliset kiinnitys- ja liitososat, käsikäytön kammen, suojapuhaltimen moottorin ohjauskeskuksen ja varavalaisinlaitteen sekä työkalut ja tarvikkeet laitteiston huoltoa ja käyttöä varten. Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1 on valmistettu, tarkastettu ja testattu laatujärjestelmämme menettelyohjeiden mukaisesti. Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1 täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt ilmanvaihtolaitteistolle IVL- 1 ja sen pääkomponenteille niiden vaatimusten mukaisuuden osoittavat tuotesertifikaatit seuraavasti: Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1 Paineventtiili PV-1 Erityissuodatin ES-1 Suojapuhallin SP-1 Tuotesertifikaatti VTT C 134/01 Tuotesertifikaatti VTT C 131/01 Tuotesertifikaatti VTT C 132/01 Tuotesertifikaatti VTT C 133/01 Suoja-Expert Oy:n ja VTT:n välillä on tuotesertifiointiin liittyvä laadunvalvontasopimus. Ilmanvaihtolaitteiston LVI-numero on

3 ILMANVAIHTOLAITTEISTON IVL-1 TEKNISET TIEDOT Ilmanvaihtolaitteiston IVL-1 suojapuhaltimen suoritusarvovaatimukset ja tekniset tiedot. Sähkönkäyttö Sähköarvot Suodatusilmavirta 40 dm³/s Jännite 3~400V/50 Hz Ohitusilmavirta 170 dm³/s Nimellisvirta 1 A Nimellisteho 380W Äänitaso 73 db(a) Käsikäyttö Suodatusilmavirta 40 dm³/s Ohitusilmavirta 135 dm³/s Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1 on mitoitettu varsinaisen suojatilan 45,0 m² / 60 henkilöä varten. PAINEVENTTIILI PV-1 Paineventtiili on varsinaisen paine- ja sulkuventtiilin sekä esisuodattimen muodostama kokonaisuus. Paineventtiili suojaa väestönsuojaa ja ilmanvaihtolaitteistoa raitisilmakanavan kautta vaikuttavilta 300 kpa:n paine- ja paineaaltokuormituksilta. Sen avulla voidaan myös säätää suojaan otettavaa raitisilmavirtaa ja sulkea raitisilmakanava kaasutiiviisti (vuotovirtaus < 1 cm /s 150 Pa:n ulkopuolisella ylipaineella ja 1500 Pa:n sisäpuolisella alipaineella). Paineventtiilin virtausvastus on ilmavirralla 40 dm /s 12 Pa, ilmavirralla 135 dm /s 105 Pa ja ilmavirralla 170 dm /s 160 Pa. Esisuodattimella esisuodatetaan suojaan otettava raitisilmavirta. Esisuodattimen suodatinmateriaali on standardin EN 779 mukaan määriteltynä G4-luokkaa. ERITYISSUODATIN ES-1 Erityissuodatin käsittää hiukkas- ja kaasusuodatinosat. Erityissuodattimen avulla voidaan suodattaa suojaan otettavasta ilmasta haitalliset ja vaaralliset hiukkaset sekä kaasumaiset aineet. Jokaisen erityissuodattimen hiukkastenerotuskyky testataan standardin SFS 5332 mukaan, jonka minimivaatimus on 99,99 %. Myös jokaisen erityissuodattimen valmistuksessa käytettävän aktiivihiilierän kaasunpidätyskyky testataan. Erityissuodattimen virtausvastus on nimellisilmavirralla 40 dm /s pienempi kuin 800 Pa. Erityissuodattimen kuori on tiivis (jokaisen erityissuodattimen tiiviys testataan), ja se kestää 10 kpa ulkopuolista ja 30 kpa sisäpuolista staattista painetta. Erityissuodatin kestää imuaukon kautta tulevan paineimpulssin, missä heijastuspaineen huippuarvo on 150 kpa ja impulssin suuruus 15 Ns.

4 SUOJAPUHALLIN SP-1 Suojapuhallin täyttää suoritusarvoiltaan sivulla 2 olevassa taulukossa esitetyt minimivaatimukset. Käsikäytöllä on puhaltimen tehontarve suodatuskäytön nimellistoimintapisteessä 116 W ja ohituskäytön nimellistoimintapisteessä 135 W. Sähkömoottorikäytöllä on puhaltimen kehittämä staattinen paine suodatuskäytön nimellisilmavirralla 40 dm /s 1460 Pa ja ohituskäytön nimellisilmavirralla 170 dm /s 1140 Pa. Suojapuhaltimen ilmavirranmittarissa on kaksi säätöläpän avulla valittavaa mittausaluetta. Mittarin avulla voidaan mitata ilmanvaihtolaitteiston nimellisilmavirrat 40 dm /s, 135 dm /s ja 170 dm /s ±10 %:n tarkkuudella. Suojapuhallin kestää imuaukon kautta tulevan paine-impulssin, jossa heijastuspaineen huippuarvo on 150 kpa ja impulssin suuruus 15 Ns. Suojapuhaltimessa on generaattori, jolla käsikäytössä kehitetään sähkötehoa laitteistoon kuuluvalle varavalaisimelle. ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-1 YLEISTÄ Ilmanvaihtolaitteisto kestää kannatinjalustan avulla seinään asennettuna tärähdyksen, jossa maksimiheilahdusnopeus on 1,5 m/s. Ilmanvaihtolaitteiston pääkomponentit ovat paineventtiili, erityissuodatin ja suojapuhallin. Pääkomponentit kestävät erikseen testattuina täristyskokeen, jossa tärinän taajuus on 25 Hz ja maksimikiihtyvyys 100 m/s. Ilmanvaihtolaitteiston liitososilla (joustavilla liittimillä ja ohitusilmaputkella) liitetään ohituskäytössä paineventtiili suojapuhaltimeen sekä suodatuskäytössä erityissuodatin paineventtiiliin ja suojapuhaltimeen. Liitososat kestävät 10 kpa ulkopuolista ja 30 kpa sisäpuolista staattista painetta. Ne kestävät myös paineimpulssin, jossa heijastuspaineen huippuarvo on 150 kpa ja impulssin suuruus 15 Ns. Ilmanvaihtolaitteiston ohjauskeskus käsittää suojapuhaltimen moottorin suojakytkimen. TOIMITUS, ASENNUS, HUOLTO JA KÄYTTÖ Ilmanvaihtolaitteiston toimituksesta ja toimituspakkauksista on tiedot sivulla 6. Ilmanvaihtolaitteiston asennusohjeet ja niihin liittyvät mittapiirustukset ovat sivuilla 4 ja 5. Yleisohjeet ilmanvaihtolaitteiston huollosta ja käytöstä normaalioloissa, suojautumiseen valmistauduttaessa sekä suojautumisen aikana on esitetty laitteiston työkalulaatikkoon ja myös väestönsuojan seinälle sijoitetussa ohjeessa: Ilmanvaihtolaitteistolla IVL- 1/45 varustetun K/S1-luokan väestönsuojan käyttö- ja huolto-ohjeet. Suojapuhaltimen norjistuskäytöistä on ohjeet puhaltimen konekilvessä.

5 ILMANVAIHTOLAITTEISTON MITTAPIIRUSTUKSET JA PÄÄOSAT

6 ASENNUSOHJE (ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYÖKALUT: 7,13,17 JA 19 MM HYLSYT JA RÄIKKÄ TAI VASTAAVAT KIINTOLENKIT) 1. Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1voidaan asentaa ohjepiirustusten mukaiseen suojan ympärysseinään sijoitettuun läpivientiputkeen LP-1P. Ennen asennusta varmista, että läpivientiputki on sijoitettu sivulla 4 olevien piirustusten mukaisesti. 2. Poista valun aikaiset metalliset suojapultit tai muoviset suojatulpat läpivientiputken laipasta. Aseta tiiviste, pultit ja aluslevyt paineventtiilin laippaan valmiiksi ennen seinälle nostoa. Tämän jälkeen nosta paineventtiili seinälle kiristä samalla pultit paikoilleen. 3. Asenna jalustan tärähdyskumit (pari), teräsholkit ja aluslevyt ohjepiirustuksen kohdan 1 mukaisesti jalustaan ja nosta jalusta seinälle kiristä samalla pultit paikoilleen. 4. Asenna puhallin jalustassa oleviin kiinnitysreikiin. 5. Asenna jalustan korvakkeiden väliin erityissuodattimen väliputki. Varaa erityissuodattimen kiinnitysruuvi lähelle laitteistoa ja nosta erityissuodatin paikoilleen. Kiristä kiinnitysruuvilla suodatin paikoilleen ja samalla työnnä sitä kohti jalustaa siten, että ohitusilmaputki mahtuu paikoilleen. 6. Asenna ohitusilmaputki suodattimen kyljessä oleviin korvakkeisiin. 7. Pujota letkunkiristimet valmiiksi puhaltimen ilmanotto- ja poistoaukkojen ja ohitusilmaputken yläpäihin. Pujota joustava liitin puhaltimen ilmanottoaukkoon. Jatka samalla tavalla paineventtiilin kanssa. Kuitenkin ennen kuin pujotat joustavan liittimen paikoilleen, aseta letkunkiristin valmiiksi paikoilleen. Näin helpotat kiristysvaihetta. 8. Käännä ohitusilmaputki paikoilleen ja aseta joustavat liittimet tasaisesti ja kiristä samalla letkunkiristimet. Kiristä myös ohitusilmaputken pultit suodattimen korvakkeisiin. 9. Avaa ohjauskeskuksen kansi ja suorita sähkökytkentä. Sulje kansi kiinnityksen jälkeen, ellei sähköasennusta suoriteta välittömästi. 10. Kiristä ilmavirranmittarin letkunkiristin ja asenna kangasliitin kanavaan ja kiristä samalla myös sen letkunkiristimet. 11. Asenna käsikampi telineeseen kuvan mukaisesti. 12. Kokeile laitteiston toiminta pyörittämällä käsikammesta nuolen osoittamaan suuntaan paineventtiilin ollessa avoimena hitaasti kiihdyttäen, kunnes ilmavirta 135 dm³/s (500 m³/h) saavutetaan. 13. Tarkasta, että työkalut sekä asennus-, käyttö- ja hoito-ohje ovat lukitussa työkalukotelossa. VAROITUS!!! ÄLÄ MURRA ERITYISSUODATTIMEN SINETTEJÄ TAI POISTA / LÖYSÄÄ VIRTAUSAUKKOJEN SUOJAKUMEJA JA KIRISTIMIÄ ILMAN VÄESTÖNSUOJELUVIRANOMAISTEN LUPAA! Sähköasennusohje: 1. Tutustu ohjauskeskuksessa olevaan asennusohjeeseen. 2. Tarkasta puhaltimen pyörimissuunta konekilven mukaisesti. NORMAALIOLOJEN AIKANA ILMANVAIHTOLAITTEISTON TOIMINTA TULEE TARKASTAA JA HUOLTAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN.

7 TOIMITUS JA PAKKAUKSEN TEKNISET TIEDOT Ilmanvaihtolaitteisto IVL-1 toimitetaan neljään laatikkoon pakattuna. (pakkaus sisältää myös ylipaineventtiilit 2 kpl, ylipainemittarin 1 kpl sekä kanavakannakkeet 12 kpl) Tuote Pituus leveys Korkeus Paino Varastointi- (cm) (cm) (cm) (kg) tilantarve (m 3 ) Suojapuhallin SP-1 97,0 76,0 59,0 80,0 0,43 Paineventtiili PV-1 47,0 43,0 67,0 27,6 0,14 Erityssuodatin ES-1 62,0 64,0 46,0 50,0 0,18 Tuloilmaventtiili TV-1 84,0 23,0 34,0 6,8 0,07 Yhteensä 164,0 0,80 ILMANVAIHTOLAITTEISTON IVL-1 VARUSTELUETTELO PAINEVENTTIILI PV-1 MÄÄRÄ YKS. - tiiviste 1 kpl - kiinnityspultit M10 x 30 mm 8 kpl - kiinnityspulttien aluslevyt 8 kpl JALUSTA - tärähdyskumit (pari) 4 kpl - teräsholkit 4 kpl - aluslevyt 8 kpl - kiinnityspultit M12 x 70 mm 4 kpl - kiinnityspulttien aluslevyt 4 kpl TYÖKALUKOTELOSSA - kiintoavain 17/19 mm 1 kpl - kiintoavain 12/13 mm 1 kpl - kuusiokoloavain 6 mm 1 kpl - ruuvitaltta 1 kpl - asennus-, käyttö- ja hoito-ohje 1 kpl - vaihteistoöljypullo 0,02 litraa 1 kpl - varavalaisin + jatkojohto 1 kpl - varapoltin 1 kpl ERITYISSUODATIN ES-1 - kiinnitysruuvi 1 kpl - väliputki 1 kpl - joustavat liittimet 2 kpl - letkunkiristimet mm 4 kpl - ohitusilmaputki 1 kpl - kiinnityspultit M8 x16 mm 2 kpl - kiinnitysmutterit M8 2 kpl SUOJAPUHALLIN SP-1 - kiinnitysmutterit M12 2 kpl - aluslevyt 2 kpl - ilmavirranmittari 1 kpl - letkunkiristin mm 1 kpl - kangasliitin 1 kpl - letkunkiristimet mm 2 kpl - käsikammen säilytysteline 1 kpl - käsikampi 1 kpl KAIKKI VÄESTÖNSUOJELUSTA ASIANTUNTIJALTA