ULKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS"

Transkriptio

1

2

3 ULKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS

4 2 S I S Ä L T Ö I Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen II Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin suunnittelu Kansainvälisen myyntitoiminnan seuranta ja kehittäminen Kansainvälisen hankinnan suunnittelu Hankintatoiminnan seuranta ja kehittäminen Myynti ulkomaisen edustajan kautta Projektivienti Palvelujen vienti Kansainvälinen lisensiointi Franchisevienti Kansainvälisen sopimusvalmistuksen myynti Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat Kansainväliset projektihankinnat Kansainväliset palveluhankinnat Kansainvälisen sopimusvalmistuksen hankinta Liite. Tutkinnon kuvaus

5 3 I Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ULKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin osaamisala Pakolliset tutkinnon osat 1. Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin suunnittelu 2. Kansainvälisen myyntitoiminnan seuranta ja kehittäminen Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden 5. Myynti ulkomaisen edustajan kautta 6. Projektivienti 7. Palvelujen vienti 8. Kansainvälinen lisensiointi 9. Franchisevienti 10. Kansainvälisen sopimusvalmistuksen myynti Kansainvälisten hankintojen osaamisala Pakolliset tutkinnon osat 3. Kansainvälisen hankinnan suunnittelu 4. Hankintatoiminnan seuranta ja kehittäminen Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden 11. Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat 12. Kansainväliset projektihankinnat 13. Kansainväliset palveluhankinnat 14. Kansainvälisen sopimusvalmistuksen hankinta Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Tutkinto muodostuu valitun osaamisalan kahdesta pakollisista tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. II Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa. -kohdassa määritellään, mitä tutkinnon suorittaja tekee osoittaakseen ammattitaitonsa. Tutkintotilaisuudessa osoitettava ammattitaito arvioidaan hyväksytyn suorituksen kriteerien mukaisesti. n ammattitaitoa arvioivat työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajat, joilla on hyvä ammattitaito kyseisen näyttötutkinnon alalta.

6 4 1 Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin suunnittelu osaa suunnittella yrityksen kansainvälistä markkinointia ja vientitoimintaa rakentaa kansainvälisiä verkostoja. osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla organisaationsa kansainvälistä markkinointia ja vientitoimintaa omalla vastuualueella. Hän laatii vastuualueelleen kansainvälisen markkinointi- ja myyntisuunnitelman. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää yhteistyötä kaupan eri osapuolten kanssa sekä yhteyden pitämistä sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin sekä sidosryhmiin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua. suunnittelee vastuualueensa kansainvälistä markkinointia ja vientitoimintaa. noudattaa organisaationsa kansainvälistymisstrategiaa suunnitellessaan vastuualueensa toimintaa arvioi yrityksensä liiketoiminnan kannalta keskeisiä kansainvälistymisen toimintavaihtoehtoja hankkii päätösten tueksi tietoa monipuolisesti eri tietolähteistä ja hyödyntää erilaisten asiantuntijoiden apua rajaa kohteen ja markkina-alueen laatii kansainvälisen markkinointi- ja myyntisuunnitelman sekä budjetin laatii kilpailija- ja asiakasanalyysin vastuualueellaan asettaa suunnitelman mukaisia, markkinakohtaisia tavoitteita kohderyhmittäin valitsee kohteet ja mittarit, jotka tuottavat toiminnan seurannan kannalta oleellista tietoa selvittää markkinahinnan määräytymisen selvittää yritykselle erilaisia kaupan rahoitusratkaisuja huomioi suunnittelussa kansainvälisen sopimusoikeuden, kilpailuoikeuden, tuotevastuun ja ympäristövastuun vaatimukset. rakentaa kansainvälisiä verkostoja. kartoittaa toiminnan kannalta sopivimmat ulkomaankaupan yhteistyökumppanit vertailee potentiaalisten toimituskanavien hyötyjä ja haittoja sekä

7 5 hinta-laatusuhdetta sekä perustelee tarkoituksenmukaiset toimituskanavat määrittelee valitun kanavan pohjalta kriteerit kumppaneille neuvottelee yhteistyömahdollisuuksista potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa selvittää hinnoitteluun vaikuttavat tekijät huomioi päätöksissä määrämaan säädökset valitsee tarkoitukseen sopivat kumppanit. 2 Kansainvälisen myyntitoiminnan seuranta ja kehittäminen osaa seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista kehittää kansainvälistä myyntiä kehittää omaa toimintaansa. osoittaa ammattitaitonsa seuraamalla ja kehittämällä kansainvälistä myyntitoimintaa omalla vastuualueella. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää monipuolista tiedonkeruuta toiminnan tuloksellisuudesta ja asiakaspalautteesta. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua. valvoo sopimuksen toteutumista. analysoi vastuualueensa toimintaa koskevat raportit ja tulostiedot valvoo sovittujen tavoitteiden toteutumista asetettujen mittareiden avulla valvoo sopimusehtojen toimivuutta ja tekee tarvittaessa muutosehdotuksia arvioi ja optimoi kauppaan liittyviä riskejä reagoi valuuttakurssien vaihteluihin valvoo asiakaspalautteiden käsittelyä yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti toimii kansainvälisissä perintä- ja riita-asioissa yrityksen menettelytapojen mukaisesti. valvoo toimitusketjun toimivuutta ja reagoi poikkeamiin.

8 6 kehittää kansainvälistä myyntiä. kerää toiminnasta monipuolisesti asiakaspalautetta ja markkinatutkimustietoa määrittelee taloustietojen ja muun kerätyn tiedon pohjalta toiminnan kehittämiselle kohteet ja tavoitteet viestii selkeästi ja perustellen kehittämistarpeet organisaation päätöksiä tekeville tahoille edistää toiminnan sujuvuutta ja tietojen vaihtoa organisaation sisällä edistää toiminnan sujuvuutta ja tietojen vaihtoa ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. kehittää omaa toimintaansa. ottaa vastaan palautetta ja suhtautuu siihen rakentavasti arvioi omaa osaamista ja ammattitaitoa saamansa palautteen perusteella määrittelee kohteet ja keinot kehittää omaa osaamista ja työssä jaksamista. 3 Kansainvälisen hankinnan suunnittelu osaa suunnitella yrityksen kansainvälistä hankintatoimintaa kartoittaa kansainvälisiä hankintavaihtoehtoja. osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla oman vastuualueensa kansainvälistä hankintatoimintaa. Hän laatii kansainvälisen hankintasuunnitelman. Hän pitää yhteyttä toimittajiin, viranomaistahoihin ja muihin sidosryhmiin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

9 7 suunnittelee yrityksen kansainvälistä hankintatoimintaa. noudattaa organisaationsa kansainvälistymisstrategiaa suunnitellessaan vastuualueensa toimintaa perustelee kansainvälisten hankintojen merkityksen organisaationsa toiminnalle ja kannattavuudelle arvioi hankintatarpeet hankkii tarvitsemaansa tietoa monipuolisesti eri tietolähteistä ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita laatii ja perustelee kansainvälisen hankintasuunnitelman. kartoittaa kansainvälisiä hankintavaihtoehtoja. määrittelee kansainvälisen hankinnan laatukriteerit hankinnan kohteille ja niiden toimittajille selvittää eri hankintatapoja kartoittaa ja selvittää kansainvälisiä toimittajamarkkinoita arvioi riskit ja huomioi kansalliset ja kansainväliset lait ja säännökset sekä käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita vertailee eri hankintavaihtoehtojen soveltuvuutta, kustannuksia sekä hintalaatusuhdetta laatii ja perustelee hankintabudjetin tekee ja perustelee hankintaehdotuksen. 4 Hankintatoiminnan seuranta ja kehittäminen osaa valvoa hankintasopimuksen toteutumista kehittää kansainvälistä hankintatoimintaa kehittää oma toimintaansa. osoittaa ammattitaitonsa seuraamalla hankintasopimusten toteutumista sekä mittaamalla ja kehittämällä kansainvälisen hankintatoimen onnistumista omalla vastuualueella. Hän pitää yhteyttä sisäisiin asiakkaisiin ja toimittajiin, sidosryhmiin ja viranomaistahoihin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

10 8 valvoo hankintasopimuksen toteutumista. valvoo hankintaketjun toimivuutta ja reagoi poikkeamiin valvoo sovittujen tavoitteiden toteutumista ja sopimusehtojen toimivuutta analysoi vastuualueensa toimintaa koskevat raportit ja tulostiedot arvioi toiminnan tuloksellisuutta asetettujen mittareiden avulla arvioi ja optimoi kauppaan liittyviä riskejä reagoi valuuttakurssien vaihteluihin. kehittää kansainvälistä hankintatoimintaa. kerätyn tiedon pohjalta kehittää laatukriteerejä hankinnan kohteille ja toimittajille tekee organisaation päätöksiä tekeville tahoille perusteltuja kehittämisehdotuksia hankinnan toimintamalleihin, kumppaneihin, tuotteisiin, palveluihin tai raaka-aineisiin edistää toiminnan sujuvuutta ja tietojen vaihtoa organisaation sisällä edistää toiminnan sujuvuutta ja tietojen vaihtoa ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. kehittää omaa toimintaansa. ottaa vastaan palautetta ja suhtautuu siihen rakentavasti arvioi omaa osaamista ja ammattitaitoa saamansa palautteen perusteella määrittelee kohteet ja keinot kehittää omaa osaamista ja työssä jaksamista. 5 Myynti ulkomaisen edustajan kautta osaa neuvotella sopimuksen ulkomaisen edustajan kanssa toteuttaa myyntiä ulkomaisen edustajan kautta. osoittaa osaamisensa solmimalla edustussopimuksia sekä toteuttamalla myyntiä ulkomaisen edustajan kautta. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön

11 9 työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua. neuvottelee sopimuksen ulkomaisen edustajan kanssa. sopii edustajaehdokkaan kanssa sopimusehdot sekä tavoitteet ja toimintatavat yhteistyölle käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita oikeudellisten kysymysten ratkaisuun määrittää edustajaehdokkaan kanssa markkina-alueella myytävät tuotteet ja tuotteille kannattavan markkinahinnan valitsee liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimman logistisen vaihtoehdon käyttää yritykselle sopivimmat rahoitus, - valuutta- ja maksuliikenneratkaisut solmii sopimuksen noudattaen yrityksen kansainvälistä strategiaa kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä. toteuttaa myyntiä ulkomaisen edustajan kautta. pitää säännöllisesti yhteyttä edustajaan huomioi kommunikoinnissa markkina-alueen kulttuurin tukee edustajaa myyntityön toteuttamisessa huolehtii sovitusti tuotekoulutuksesta ja infomateriaalista toimittaa edustajille tuotteita koskevat viranomaisten edellyttämät ja muut tarvittavat dokumentit. 6 Projektivienti osaa tehdä projektitarjouksen ja neuvotella sopimuksen osallistua rahoitusjärjestelyihin. osoittaa ammattitaitonsa omalla vastuualueellaan osallistumalla yrityksen projektiviennin tarjouksentekoon ja resurssien järjestämiseen. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arviitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

12 10 tekee projektitarjouksen ja neuvottelee sopimuksen. osallistuu projektitarjouksen laatimiseen määrittelee tarjousehdot ja hinnat vastuualueellaan laatii projektiaikataulun ja määrittelee toimitusaikataulut vastuualueellaan varmistaa projektissa tarvittavien resurssien saatavuuden organisoi tarjousseurannan osallistuu aiesopimuksen laatimiseen osallistuu projektivientisopimusneuvotteluihin kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita oikeudellisten kysymysten ratkaisuun. osallistuu rahoitusjärjestelyihin. arvioi projektin riskit käyttää apuna rahoituksen eritysasiantuntijoita arvioi rahoitusjärjestelyn mahdollisena kilpailukeinona tekee projektin rahoitustarvelaskelmat varmistaa toimituksen aikaisen rahoituksen ja maksuliikenteen. 7 Palvelujen vienti osaa neuvotella palvelujen vientisopimuksen tukee palvelujen myyntiä. osoittaa ammattitaitonsa omalla vastuualueellaan neuvottelemalla ja solmimalla sopimukset kumppaneiden kanssa sekä toimimalla yhteistyössä kumppaneiden kanssa palvelukaupan toteuttamisessa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

13 11 neuvottelee palvelujen vientisopimuksen. valmistelee neuvottelut ja määrittelee tavoitteet neuvottelee ja solmii sopimuksen huomioi neuvottelussa palvelukaupan sujuvan maksuliikenteen, toimituksen, IPR-kysymykset ja veroasiat kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä. käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita oikeudellisten kysymysten ratkaisuun. tukee palvelujen myyntiä pitää säännöllisesti yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin huomioi myyntityössä markkina-alueen kulttuurin antaa yhteistyökumppaneille ja asiakkaille sopimuksen mukaisen tuen huolehtii sovitusti infomateriaalista ja koulutuksesta. 8 Kansainvälinen lisensiointi osaa neuvotella lisenssisopimuksen tukea lisenssisopimuksen toteuttamista. osoittaa ammattitaitonsa neuvottelemalla ja solmimalla lisenssisopimuksen sekä valvomalla lisenssisopimuksen toteutumista vastuualueellaan. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

14 12 neuvottelee lisenssisopimuksen. huomioi yrityksen lisenssi- ja patenttipolitiikan neuvotellessaan lisenssisopimuksia sopii lisenssin käyttökohteet ja ehdot lisenssinostajan kanssa sopii oikeudet lisenssin käyttöön sopii koulutuksen ja asiantuntija-avun saatavuuden toimittaa dokumentaation lisenssinostajalle neuvottelee ja solmii lisenssisopimuksen kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita oikeudellisten kysymysten ratkaisuun. tukee lisenssisopimuksen toteuttamista. koordinoi aluekohtaisesti lisenssin toteutumista pitää säännöllisesti yhteyttä sopimuskumppaniin huomioi viestinnässään markkina-alueen kulttuurin antaa sopimuskumppanille sopimuksen mukaisen palvelun ja tuen huolehtii sovitusti infomateriaalista ja sopimuskumppanin koulutuksesta ratkaisee erimielisyydet nopeasti ja joustavasti yrityksen menettelytapojen mukaisesti. 9 Franchisevienti osaa neuvotella franchisingsopimuksen tukee franchisingsopimuksen toteuttamista. osoittaa ammattitaitonsa neuvottelemalla ja solmimalla franchisisingsopimuksen omalla vastuualueellaan sekä valvomalla sopimuksen toteutumista. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

15 13 neuvottelee franchisingsopimuksen. neuvottelee ja solmii franchisingsopimuksen määrittelee franchisingsopimuksen sopimuskohdat riittävän yksiselitteisesti sopii tuesta, perehdytyksestä ja koulutuksesta franchise-ottajille määrittelee franchise-ottajan liittymis- ja palvelumaksut ohjeistaa franchise-ottajaa yrityksen franchisingkäsikirjan avulla huomioi viestinnässään markkina-alueen kulttuurin kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita oikeudellisten kysymysten ratkaisuun. tukee franchisingsopimuksen toteutumista. tukee franchisingtoiminnan käynnistymistä sekä auttaa konseptin käytännön toteuttamisessa sopimuksen mukaisesti auttaa budjetoinnissa, rahoituksessa ja laadunvarmistuksessa rakentaa markkinointiyhteistyötä franchise-ottajan kanssa hoitaa koulutuksen, käsikirjat ja toimintaohjeet sopimuksen mukaisesti ratkaisee esiin tulevat erimielisyydet nopeasti ja joustavasti yrityksen menettelytapojen mukaisesti. 10 Kansainvälisen sopimusvalmistuksen myynti osaa neuvottelee kansainvälisen sopimusvalmistussopimuksen tukee sopimusvalmistustoiminnan toteutumista. osoittaa ammattitaitonsa neuvottelemalla ja solmimalla kansainvälisen sopimusvalmistussopimuksen. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

16 14 neuvottelee kansainvälisen sopimusvalmistussopimuksen. neuvottelee sopimusvalmistajaehdokkaiden kanssa sopimusehdot sekä tavoitteet ja toimintatavat yhteistyölle käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita oikeudellisten kysymysten ratkaisuun toteuttaa koetoimituksen sopimuksen mukaisesti solmii lopullisen sopimuksen huomioi viestinnässään markkina-alueen kulttuurin kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä. tukee sopimusvalmistustoiminnan toteutumista. varmistaa toimitusten sujuvuuden varmistaa asiakkaan tyytyväisyyden ja reagoi asiakaspalautteeseen varmistaa yhteistyön jatkuvuutta toimimalla asiakastarpeiden mukaisesti ratkaisee esiin tulevat erimielisyydet nopeasti ja joustavasti yrityksen menettelytapojen mukaisesti. 11 Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat osaa valita toimittajat neuvotella sopimuksen. osoittaa ammattitaitonsa valitsemalla toimittajat, valmistelemalla sopimusneuvottelut, solmimalla hankintasopimukset sekä huomioimalla maahantuonnin, verotuksen ja logistiikan toimenpiteet. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

17 15 valitsee toimittajat. varmistaa, että toimittajaehdokkaat ja hankinnan kohde täyttävät asetetut vaatimukset laatii selkeät tarjouspyynnöt laatii tarvittaessa salassapitosopimuksen vertailee saatuja tarjouksia ja tekee analyysejä asetettujen tavoitteiden mukaisesti valitsee toimittajat tai yhteistyökumppanit jatkoneuvotteluihin. neuvottelee sopimuksen. huomioi sopimusneuvotteluissa hankintojen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät huomioi sopimusneuvotteluissa hankinnan kohteen takuu-, varaosa- ja ylläpitotarpeet varmistaa sopimusneuvottelussa toimitusten ja toiminnan jatkuvuuden ja varautuu keskeytysriskeihin käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita sopimuksen laatimisessa ja maahantuonnin kysymysten ratkaisussa valitsee toimittajan ja tekee kauppasopimuksen huomioi viestinnässään toimittajan kulttuurin kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä. 12 Kansainväliset projektihankinnat osaa valita toimittajat neuvotella hankintasopimuksen. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä tarjouspyyntöjä, käsittelemällä tarjouksia, valitsemalla toimittajat ja neuvottelemalla hankintasopimuksen. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

18 16 valitsee toimittajat. varmistaa, että toimittajaehdokkaat ja hankinnan kohde täyttävät asetetut vaatimukset laatii tavoiteaikataulun ja määrittelee toimitusaikataulut laatii selkeät tarjouspyynnöt huomioi liikesalaisuuksiin liittyvät riskit ja laatii tarvittaessa salassapitosopimuksen vertailee saatuja tarjouksia ja tekee analyysejä asetettujen tavoitteiden mukaisesti valitsee toimittajat ja yhteistyökumppanit neuvotteluihin. neuvottelee hankintasopimuksen. valmistelee hankintaneuvottelut projektin tavoitteiden mukaisesti huomioi sopimusneuvotteluissa hankintojen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät huomioi sopimusneuvotteluissa hankinnan kohteen takuu-, varaosa- ja ylläpitotarpeet varmistaa sopimusneuvottelussa toimitusten ja toiminnan jatkuvuuden ja varautuu keskeytysriskeihin käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita sopimuksen laatimisessa ja oikeudellisten kysymysten ratkaisussa valitsee toimittajan ja tekee projektisopimuksen organisoi projektihankintojen aikataulut ja oikea-aikaiset toimitukset kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä. 13 Kansainväliset palveluhankinnat osaa valita toimittajan neuvotella palveluhankintasopimuksen. osoittaa ammattitaitonsa tekemällä tarjouspyyntöjä, käsittelemällä tarjouksia, valitsemalla toimittajat ja neuvottelemalla palveluhankintasopimuksen. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua.

19 17 valitsee toimittajat. määrittelee hankintavan palvelun tai aineettoman hyödykkeen tarpeet, laatukriteerit ja palvelutason varmistaa, että toimittajaehdokkaat ja hankittava palvelu täyttävät asetetut vaatimukset laatii tavoiteaikataulun ja määrittelee toimitusaikataulut laatii selkeät tarjouspyynnöt huomioi liikesalaisuuksiin liittyvät riskit ja laatii tarvittaessa salassapitosopimuksen vertailee saatuja tarjouksia ja tekee analyysejä asetettujen tavoitteiden mukaisesti valitsee potentiaaliset palvelutoimittajat ja yhteistyökumppanit neuvotteluihin. neuvottelee palveluhankintahankintasopimuksen. valmistelee hankintaneuvottelut tavoitteiden mukaisesti huomioi liikesalaisuuksiin liittyvät riskit ennen neuvotteluiden aloittamista määrittelee mahdollisesti immateriaalioikeuksiin liittyvät vastuut ja oikeudet eri osapuolten välillä määrittelee sopimuksessa palveluun liittyvät laatuvaatimukset huomioi sopimusneuvotteluissa hankintojen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät varmistaa sopimusneuvottelussa toiminnan jatkuvuuden ja varautuu keskeytysriskeihin käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita sopimuksen laatimisessa tai tulkitsemisessa sekä oikeudellisten kysymysten ratkaisussa valitsee palvelutoimittajan ja laatii hankintasopimuksen kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä.

20 18 14 Kansainvälisen sopimusvalmistuksen hankinta osaa valita sopimusvalmistajan neuvotella kansainvälisen sopimusvalmistushankintasopimuksen. osoittaa ammattitaitonsa selvittämällä potentiaaliset sopimusvalmistuskumppanit, neuvottelemalla ja solmimalla sopimusvalmistussopimuksen. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei ole arvioitavissa käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito tulee luotettavasti arvioitua. valitsee sopimusvalmistajan. varmistaa, että toimittaja, tuote, käytetty teknologia ja kapasiteetti soveltuvat yrityksen tarpeisiin selvittää mahdolliset investointitarpeet tekee kannattavuuslaskelmat suunnittelee käytettävien raaka-aine- tai materiaalivirtojen ohjauksen ja hallinnoinnin määrittelee tulo- ja lähtölogistiikan kustannukset laatii selkeät tarjouspyynnöt ja määrittelee valintakriteerit huomioi liikesalaisuuksiin liittyvät riskit ja tarvittaessa laatii salassapitosopimuksen vertailee saatuja tarjouksia ja tekee analyysejä asetettujen tavoitteiden mukaisesti valitsee toimittajat tai yhteistyökumppanit neuvotteluihin. neuvottelee kansainvälisen sopimushankintasopimuksen. valmistelee hankintaneuvottelut tavoitteiden mukaisesti huomioi sopimusneuvotteluissa hankinnan kannattavuuteen vaikuttavat kustannustekijät huomioi sopimusneuvotteluissa hankinnan kohteen laatuvaatimukset sekä takuu-, varaosa- ja ylläpitotarpeet määrittelee mahdollisesti immateriaalioikeuksiin liittyvät vastuut ja oikeudet eri osapuolten välillä varmistaa sopimusneuvottelussa toimitusten ja toiminnan jatkuvuuden ja varautuu keskeytysriskeihin käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita sopimuksen laatimisessa tai tulkitsemisessa ja oikeudellisten kysymysten ratkaisussa

21 19 valitsee sopimusvalmistajan ja neuvottelee tarvittaessa aiesopimuksen varmistaa, että koetoimitus on sopimusten mukainen tekee lopullisen sopimuksen kommunikoi suullisesti ja kirjallisesti suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä yrityksen toiminnan kannalta olennaisella vieraalla kielellä.

22 20 Liite. Tutkinnon kuvaus Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Tutkinnon perusteiden voimaantulopäivä x.xx.2016 Tutkinnon muodostuminen Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin osaamisala sekä Kansainvälisten hankintojen osaamisala. Tutkinto muodostuu valitun osaamisalan kahdesta pakollisesta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat - Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin suunnittelu - Kansainvälisen myyntitoiminnan seuranta ja kehittäminen. Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat ovat - Myynti ulkomaisen edustajan kautta - Projektivienti - Palvelujen vienti - Kansainvälinen lisensiointi - Franchisevienti - Kansainvälisen sopimusvalmistuksen myynti. Kansainvälisten hankintojen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat - Kansainvälisen hankinnan suunnittelu - Hankintatoiminnan seuranta ja kehittäminen. Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat ovat - Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat - Kansainväliset projektihankinnat - Kansainväliset palveluhankinnat - Kansainvälisen sopimusvalmistuksen hankinta. Tutkinnon suorittaneen osaaminen Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella vaihtoehtoisesti organisaation kansainvälistä markkinointia ja vientitoimintaa tai hankintatoimintaa. Tutkinnon suorittanut osaa rakentaa kansainvälisiä verkostoja, seurata vastuualueellaan olevan ulkomaankaupan toteutumista sekä kehittää sitä. Tutkinnon suorittanut hallitsee menettelytavat yhdessä kansainvälisen kaupan muodossa. Hän osaa neuvotella kauppamuodon mukaiset sopimukset ja valvoa niiden toteutumista. Tutkinnon suorittanut kommunikoi suomen tai ruotsin kielen lisäksi yhdellä vieraalla kielellä. Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia kansainvälisen myynnin tai hankintatoimen vastuullisissa tehtävissä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa.

23 21 Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema Tutkintotodistuksen antaa Opetushallituksen asettama tutkintotoimikunta. Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen viranomaisen nimi ja asema Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön alainen keskusvirasto Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen) ISCED 4 Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset Hyväksytty/hylätty Jatko-opintokelpoisuus Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Säädösperusta Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998 Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkintotilaisuuksissa Opetushallituksen päättämissä tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito. Tarvittaessa järjestetään tutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Pohjakoulutusvaatimukset Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittanut

Lisätiedot

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella vaihtoehtoisesti organisaation kansainvälistä markkinointia

Lisätiedot

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella vaihtoehtoisesti organisaation kansainvälistä markkinointia

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto Isännöinnin erikoisammattitutkinto Isännöinnin erikoisammattitutkinto Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito.tutkinnon suorittanut

Lisätiedot

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto Isännöinnin erikoisammattitutkinto Isännöinnin erikoisammattitutkinto Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos S I S Ä L T Ö I Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------- 3 II Tieto-

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS 2 S I S Ä L T Ö I Lähiesimiestyön ammattitutkinnon osat ja muodostuminen ------------------------------------------- 3 II Lähiesimiestyön ammattitutkinnon

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa vastata palveluprosesseista,

Lisätiedot

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Perusteen nimi Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto SISÄLTÖ 1. Tutkinnon muodostuminen................................ 1 2.........................................

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 45/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:39 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:39 ISBN 978-952-13-6138-8 (pdf)

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Asiakirjahallinnon ja

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 2016 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia monipuolisesti

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaneen osaaminen Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia monipuolisesti asiakirja-

Lisätiedot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaneen osaaminen Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste suorittaneen osaaminen Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja

Lisätiedot

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Lähiesimiestyön ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste suorittaneen osaaminen Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai

Lisätiedot

KULTAAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

KULTAAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet KULTAAJAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 36/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:32 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:32 ISBN 978-952-13-6120-3 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS

RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS 2 SISÄLTÖ I Ruokamestarin erikoisammattitutkinnon muodostuminen --------------------------------------------- 3 II Ruokamestarin erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

TALOUSHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) TALOUSHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) 2 S I S Ä L T Ö I Taloushallinnon erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ----------------------------------- 3 II Taloushallinnon

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan käynnistäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNJOHDON AMMATTITUTKINTO 2015

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNJOHDON AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNJOHDON AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 30/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:36 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:36 ISBN 978-952-13-6124-1 (pdf)

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on alan ammattihenkilöltä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa hallita alansa laaja-alaisesti yhteistyöhön tulkita

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa hallita alansa laaja-alaisesti yhteistyöhön tulkita

Lisätiedot

RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014

RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 24/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:24 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2014:24 ISBN 978-952-13-5856-2 (nid.)

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta Yrittäjän ammattitutkinto 3.10 Tuotannon hallinta Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotannon hallinta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto Franchisingyrittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto Franchisingyrittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.11 Franchisingyrittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Franchisingyrittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnossa osoitetaan laaja-alaisia taitoja työskennellä kaupan esimiestehtävissä sekä ylläpitää

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Kultaajakisällin ammattitutkinto

Kultaajakisällin ammattitutkinto Kultaajakisällin ammattitutkinto Kultaajakisällin ammattitutkinto Kultaajakisällin ammattitutkinnon suorittaneella on alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittaneella on vahva

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

KULTAAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2015

KULTAAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet KULTAAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 35/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:31 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:31 ISBN 978-952-13-6119-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Ruokamestarin erikoisammattitutkinto Ruokamestarin erikoisammattitutkinto Ruokamestarin erikoisammattitutkinto Ruokamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut vaikuttaa tuoteryhmien profilointiin asiakkaiden toiveiden ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINNÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

MARKKINOINTIVIESTINNÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 1 Näyttötutkinnon perusteet MARKKINOINTIVIESTINNÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

UUDISTETUT AMMATILLISTEN

UUDISTETUT AMMATILLISTEN UUDISTETUT AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET PAASITORNI 19.11.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla LAKI AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 46/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

LASINPUHALTAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2014

LASINPUHALTAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet LASINPUHALTAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 31/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:26 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2014:26 ISBN 978-952-13-5872-2 (nid.)

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot