LAPSIPERHEIDEN TOIMIVA ARKI- KYSELY POHJOIS- POHJANMAAN ALUEEN LAPSIPERHEILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSIPERHEIDEN TOIMIVA ARKI- KYSELY POHJOIS- POHJANMAAN ALUEEN LAPSIPERHEILLE"

Transkriptio

1 LAPSIPERHEIDEN TOIMIVA ARKI- KYSELY POHJOIS- POHJANMAAN ALUEEN LAPSIPERHEILLE POHJOIS-POHJANMAAN LAPE- TOIMIVA ARKI- HANKKEEN TOIMEKSIANNOSTA AUTA LASTA RY, LAPSIRIKAS- HANKE Anne-Maria Takkula ja Saana Savela

2 Sisällysluettelo Kyselyn perustiedot ja vastaajat... 2 Taulukko Konkreettista apua sujuvan arjen tueksi... 2 Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Varhaiskasvatusta sujuvan arjen tueksi... 8 Taulukko Taulukko Taloudellisen tuen ja ruoka-avun tarve... 1 Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Tuen riittävyys Taulukko Palveluiden joustavuus Taulukko Kokemuksia palveluista Taulukko Taulukko Taulukko Toiveena helppo ja joustava konkreettinen apu sujuvan arjen tueksi Johtopäätökset

3 Kyselyn perustiedot ja vastaajat Aineiston analyysissa on tarkasteltu vastauksia koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta ja nostettu esille huomionarvoisia sekä keskiarvosta poikkeavia kuntien tuloksia. Aineistosta on otettu erilaisia ajoja, esimerkiksi kuntakohtaisia raportteja, yhden vanhemman perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vastausten raportteja. Näistä raporteista on nostettu esiin keskiarvosta poikkeavia tuloksia. Analyysissa on myös aineistosta otettuja suoria lainauksia. Kysely toteutettiin Webropol- kyselynä Vastaajia koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta saatiin 2196, vastauksia saatiin kaikista alueen kunnista. 47% vastaajista oli perheistä, joissa on 1 tai 2 alaikäistä lasta. Perheitä joissa 3 alaikäistä lasta, oli 2% vastaajista. 89% oli kahden vanhemman perheitä, yhden vanhemman perheiden vastauksia 11% (211). Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien vastauksia oli 16% (343). Kaikista vastaajista 4% koki, ettei tarvitse sujuvan arjen tueksi mitään apua tai tukea. 54% vastaajista koki, että tarvitsee arkensa tueksi apua satunnaisesti tai säännöllisesti. Analyysissä on nostettu tarkasteluun vastaukset, jotka poikkeavat keskiarvoista Perheiden koko Perheet, joissa 1 alaikäinen lapsi Perheet joissa 2 alaikäistä lasta 436 Perheet, joissa 3 alaikäistä lasta 212 Perheet, joissa 4 alaikäistä lasta Perheet, joissa 5 alaikäistä lasta Perheet, joissa 6 alaikäistä lasta 257 Perheet, joissa 7 alaikäistä lasta tai enemmän Kaikki vastaajat Taulukko 1 Konkreettista apua sujuvan arjen tueksi Perheet, joissa lapsia oli 4 tai enemmän, tarvitsivat selkeästi useammin tukea arkeensa, kuin perheet, joissa oli 3 lasta tai vähemmän (53% / 36%). Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheissä arjen tukea tarvittiin selkeästi useammin kuin muissa perheissä (74% / 54%). Selkeästi eniten tuen tarvetta oli koettu lastenhoitoon liittyen. Kaikista vastaajista 41% koki tarvitsevansa lastenhoitoapua. Lastenhoitoapua toivottiin eniten vanhempien oman ajan mahdollistumiseksi, lisäksi asiointien mahdollistumiseksi sekä vanhemman kaveriksi kuormittavaan arkeen. Suuremmissa perheissä 2

4 lastenhoitoapua toivottiin selkeästi enemmän kuin pienemmissä perheissä (74% / 59% niistä perheistä, jotka kokivat tarvitsevansa jotain apua tai tukea). Vastaajista, jotka kokivat tarvitsevansa jotain apua tai tukea sujuvan arjen tueksi, 75% tarvitsi lastenhoitoapua. Kuitenkin kokemus avun saannista ja sen riittävyydestä oli huono. Esimerkiksi 888 perhettä kertoi tarvitsevansa lastenhoitoapua vanhemman oman ajan mahdollistumiseksi. Näistä 447 perhettä oli saanut tätä apua, 187 oli saanut sitä riittävästi ja 21 riittävän pitkäaikaisesti. Lastenhoitoapu Lastenhoitoapua asiointien mahdollistumiseksi Lastenhoitoapua vanhemmalle kaveriksi kuormittavaan arkeen Lastenhoitoapua vanhemman oman ajan mahdollistamiseksi Tarvitsemme tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävästi Olemme saaneet tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävän pitkäaikaisesti Taulukko 2 3

5 Lastenhoitoapu asiointien mahdollistamiseksi riittävästi riittävän pitkäaikaisesti Kaikki Oulu RAS Kempele Tyrnävä Liminka Taulukko 3 Yli puolet lastenhoitoapua asiointien mahdollistamiseksi tarvitsevista perheistä oli saanut apua. Vertailukunnissa Raahen seutukunta poikkesi muista alueista, siellä avun tarpeeseen oli pystytty vastaamaan perheiden kokemusten mukaan enemmän kuin muualla. Riippumatta paikkakunnasta tai toiminta-alueesta, perheet olivat kokeneet riittävän ja riittävän pitkäaikaisen avun saannin todella huonona. Keskimäärin n. 7% avun tarvitsijoista on kokenut, että apua on saatu liian vähän ja liian lyhytaikaisesti! 4

6 Lastenhoitoapu vanhemmalle kaveriksi kuormittavaan arkeen riittävästi riittävän pitkäaikaisesti Kaikki Oulu RAS Liminka Taulukko 4 Limingan vastaukset poikkesivat selkeästi muiden Pohjois-Pohjanmaan alueen vastauksista lastenhoitoavussa vanhemmalle avuksi kuormittavaan arkeen. Limingassa 73% avun tarpeen ilmaisseista perheistä oli saanut apua, mutta sielläkin ainoastaan puolet olivat saaneet apua riittävästi ja riittävän pitkäaikaisesti. Keskimäärin kyselyalueella riittävän ja riittävän pitkäaikaisen avun oli saanut ainoastaan n.2% avun tarvitsijoista. 5

7 Lastenhoitoapu vanhemman oman ajan mahdollistamiseksi riittävästi riittävän pitkäaikaisesti Kaikki RAS Liminka Taulukko 5 Vanhemman oman ajan mahdollistamiseksi lastenhoitoapua tarvitsi 51% niistä vastaajista, jotka kokivat tarvitsevansa jotain apua tai tukea. Apua oli saatu Limingassa ja Raahen seutukunnassa keskimääräistä paremmin, mutta kokemus riittävästä ja riittävän pitkäaikaisesta avun saannista oli heikko tämänkin palvelun kohdalla. Kodinhoidollista apua kertoi tarvitsevansa 386 vastaajaa. Näistä 35% oli saanut tätä apua, mutta ainoastaan 15% koki saaneensa tätä apua riittävästi. Suuremmat perheet ilmaisivat tarvitsevansa kodinhoidollista apua huomattavasti useammin, kuin pienet perheet (44% / 25%). 6

8 Kodinhoidollinen apu Kodinhoidollista apua 56 6 Tarvitsemme tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävästi Olemme saaneet tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävän pitkäaikaisesti Taulukko 6 Kodinhoidollinen apu riittävästi riittävän pitkäaikaisesti Kaikki Oulu RAS Kempele Tyrnävä Liminka Taulukko 7 7

9 Kempeleen vastaukset poikkesivat selkeästi keskimääräisistä vastauksista, siellä hiukan yli puolet kodinhoidollisen avun tarvitsijoista olivat saaneet apua. Väestömäärältään suurimman kunnan, Oulun tulokset olivat selkeästi keskimääräistä heikommat. Oulussa 12 perhettä vastasi tarvitsevansa kodinhoidollista apua. Näistä n.9% koki, ettei ole saanut apua riittävästi eikä riittävän pitkäaikaisesti! Koko Pohjois-Pohjanmaan alueella kodinhoidollisen avun riittävyys on kyselyn tulosten perusteella todella heikko! Varhaiskasvatusta sujuvan arjen tueksi Varhaiskasvatuksen tarvetta oli enemmän pienemmissä kuin suuremmissa perheissä (53% / 37%). Avointa varhaiskasvatusta oli tarvittu suurissa perheissä enemmän (18% / 32%). Kaikista avun ja tuen muodoista perheet olivat varhaiskasvatuksesta kokeneet saaneensa eniten tarpeisiinsa vastaavaa palvelua riittävästi ja riittävän pitkäaikaisesti Tarvitsemme tätä apua Varhaiskasvatus Olemme saaneet tätä apua riittävästi Osa-aikainen varhaiskasvatus Olemme saaneet tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävän pitkäaikaisesti Taulukko 8 Osa-aikaista varhaiskasvatusta kertoi tarvitsevansa 324 ja näistä selkeästi yli puolet, 62% kertoi saaneensa sitä riittävästi. 8

10 Osa-aikainen varhaiskasvatus Olemme saaneet tätä palvelua Olemme saaneet tätä palvelua riittävästi Kaikki Oulu RAS Olemme saaneet tätä palvelua riittävän pitkäaikaisesti Taulukko 9 Oulussa osa-aikaista varhaiskasvatusta oli saatu keskimääräistä paremmin, Raahen seutukunnassa taas tulokset olivat keskimääräistä heikommat. Vertaistuellisia ryhmiä oli tarvittu 437 vastauksessa, joista 55% oli saanut tätä tukea riittävästi. Kerho- ja viriketoimintaa oli tarvittu 566 vastauksessa, joista 47%:ssa oli saatu riittävästi. Aamu- ja iltapäivätoimintaa oli tarvittu 311 vastauksessa ja näistä 45%:ssa sitä oli saatu riittävästi Osa-aikainen varhaiskasvatus Vertaiselliset ryhmät Kerho- ja viriketoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta Tarvitsemme tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävästi Olemme saaneet tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävän pitkäaikaisesti Taulukko 1 9

11 Taloudellisen tuen ja ruoka-avun tarve Taloudellista tukea tarvitsi 315 perhettä, joista ainoastaan 12% koki saaneensa sitä riittävästi. Suurempien ja pienempien perheiden kesken taloudellisen tuen tarpeissa ei ollut eroja. Kuitenkin taloudellisen tuen saannissa ja riittävyydessä oli huomattavia eroja. Suuremmat perheet olivat saaneet huomattavasti harvemmin taloudellista tukea riittävästi ja riittävän pitkäaikaisesti kuin pienemmät perheet. Taloudellinen tuki Perheet, joissa on 3 lasta tai vähemmän Perheet, joissa on 4 lasta tai enemmän Taulukko 11 Tarvitsemme tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävästi Olemme saaneet tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävän pitkäaikaisesti Taloudellisen avun tarve Kaikki Yhden vanhemman perheet Erityislasten perheet Taulukko 12 1

12 Yhden vanhemman perheiden taloudellisen tuen tarve on vastausten perusteella selkeästi suurempi, kuin muiden perheiden. Samoin erityistä tukea tarvitsevien lasten perheissä taloudellisen tuen tarvetta on koettu useammin, kuin muissa perheissä. Taloudellinen tuki riittävästi riittävän pitkäaikaisesti Kaikki Yhden vanhemman perheet Erityislasten perheet Taulukko 13 Yhden vanhemman perheissä ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheissä taloudellista tukea oli saatu selkeästi useammin, kuin muissa perheissä, jotka olivat kokeneet sitä tarvitsevansa. Kuitenkin taloudellisen tuen riittävyys ja riittävän pitkäaikaisuus ei toteutunut hyvin missään perheissä. Alle 2% taloudellista tukea tarvitsevista perheistä oli saanut apua riittävästi ja riittävän pitkäaikaisesti! Ruoka-apua tarvitsi 163 vastaajaa, joista ainoastaan 17% koki saaneensa sitä riittävästi. Ruoka-apua oli tarvittu paikkakunnilla, joissa on paljon lapsiperheitä. Esimerkiksi oululaisista vastaajista 9% tarvitsi ruokaapua. Vastaava määrä Tyrnävällä oli 12%, joka oli aineistossa suurin prosentuaalinen luku. Tyrnävältä vastauksia saatiin asukaslukuun suhteutettuna eniten koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta. 11

13 Taloudellinen apua ja ruoka-apu Tarvitsemme tätä apua Taloudellista tukea Olemme saaneet tätä apua riittävästi Ruoka-apua Olemme saaneet tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävän pitkäaikaisesti Taulukko 14 Lähiverkoston tuki oli koettu aineistossa erittäin tarpeelliseksi. Oman lähiverkoston apua tarvitsi 984 vastaajaa. Näistä 82% oli saanut tätä tukea, mutta vain 45% oli kokenut saaneensa tätä tukea riittävästi. Lähiverkoston tuki Lähiverkoston tuki Tarvitsemme tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävästi Olemme saaneet tätä apua Olemme saaneet tätä apua riittävän pitkäaikaisesti Taulukko 15 12

14 Tuen riittävyys Lastenhoitoapu asiointeihin Lastenhoitoapu kuormittavaan arkeen Lastenhoitoapu vanhemman omaan aikaan Kodinhoidollinen apu Parisuhdeneuvonta Kasvatuksellinen tuki Keskusteluapu Mielenterveyspalvelut Vertaistuelliset ryhmät Osa-aikainen varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Kuntouttava päivähoito Avoin varhaiskasvatus Kerhotoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminta Esikoulu/koulukyydistys Oppilashuolto Harrastustuki Vammaispalvelu Taloudellinen tuki Ruoka-apu Lähiverkoston tuki riittävästi Tarvitsemme tätä palvelua Taulukko 16 13

15 Palveluiden joustavuus Kysyttäessä vastaajien kokemuksia eri palveluiden joustavuudesta, hajonta kokemuksissa oli suuri. Kotipalvelu ja matalan kynnyksen päihdepalvelut olivat ainoita, joissa negatiivisia kokemuksia oli enemmän kuin positiivisia. Kotipalvelussa 44 palvelukokemuksesta 59% oli kokenut palvelun joustamattomana ja päihdepalveluissa 33 kokemuksesta 58% oli negatiivisia. Muita palveluita, joissa negatiivisia kokemuksia oli paljon suhteessa positiivisiin kokemuksiin, oli perhetyö, jossa 631 kokemuksesta 44% oli koettu joustamattomaksi, vammaispalvelussa 165 kokemuksesta 39%, lastensuojelussa 333 kokemuksesta 39% sekä perheneuvolassa 56 kokemuksesta 32% oli koettu joustamattomaksi. Varhaiskasvatuksesta oli vastaajilla positiivisimmat kokemukset palvelun joustavuudesta. Siellä ainoastaan 14% koki, ettei palvelu ollut ollut joustavaa. Olen saanut joustavaa palvelua Päihdepalvelu Koulu/oppilashuolto Seurakunta Järjestö Lastensuojelu Perheneuvola Vammaispalvelu Varhaiskasvatus Mielenterveyspalvelu Perhetyö Kotipalvelu Neuvola Eri mieltä Samaa mieltä Taulukko 17 14

16 Kokemuksia palveluista Kokemuksia palveluista Kaikki Yhden vanhemman perheet Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet Kotipalvelu Lastensuojelu Seurakuntien toiminta Järjestöjen toiminta Taulukko vastaajasta jopa 1795 (82%) vastasi, ettei perheellä ole kokemusta kotipalvelusta. Yhden vanhemman perheiden vastauksissa ja erityistä tukea tarvitsevien perheiden vastauksissa oli prosentuaalisesti enemmän kokemuksia kotipalvelusta kuin muissa perheissä. Yhden vanhemman perheissä oli selkeästi useammin kokemusta lastensuojelusta, kuin muissa perheissä. Järjestöjen toiminnasta kaikista vastaajista 85% :lla ei ollut kokemusta. 15

17 Palvelu on koettu joustavaksi perheen yksilölliseen tarpeeseen nähden Kaikki Oulu RAS Kempele Tyrnävä Kotipalvelu Lastensuojelu Taulukko 19 Perheiden kokemukset hyvinvointia tukevasta kotipalvelusta on erityispalveluihin kuuluvaan lastensuojeluun nähden huonot. Koko Pohjois-Pohjanmaan alueella lastensuojelusta oli saatu selkeästi useammin joustavaa palvelua, kuin kotipalvelusta. Oulussa kotipalvelusta ja lastensuojelusta oli aineistossa sama määrä kokemuksia (9 kokemusta kotipalvelusta ja 95 kokemusta lastensuojelusta). Kotipalvelu oli nähty etenkin Oulussa perheiden tarpeisiin nähden todella joustamattomana palveluna. Kaikista vastaajista 486 vastaajan palveluntarvetta oli arvioitu. Väitteeseen Olemme osallistuneet palvelutarpeemme arviointiin suurin osa, 72% vastasi osittain tai täysin samaa mieltä. Ainoastaan 4% oli täysin eri mieltä. Kotiavun kohtuullinen tuntihinta perheen taloudellisesta näkökulmasta vaihteli hieman vastaajien kesken siten, että kaikista vastauksista 27% oli tuntihinnan kannalla, 49% 5 :n tuntihinnan ja 2% 1 :n tuntihinnan kannalla. Kotiapua tarvitsevien perheiden vastauksissa luvut ovat 34%, 5% 5 ja 14% 1 tuntihinnaltaan. Kaikkia vastauksia oli 2152 ja kotiapua tarvitsevien vastauksia

18 Kotiavun tuntihinta 5% 45% 49% 5% 4% 35% 3% 27% 34% 25% 2% 15% 2% 14% 1% 5% % /h 5 /h 1 /h yli 1 /h 4% 2% Kaikki vastaukset Kotiapua tarvitsevien vastaukset Taulukko 2 Toiveena helppo ja joustava konkreettinen apu sujuvan arjen tueksi Kyselyn avoimet vastaukset tukivat muiden kysymysten vastauksia ja olivat linjassa niiden kanssa. Lastenhoitoapua ja kodinhollista apua toivottiin saatavan helposti, nopeasti ja joustavasti. Neuvoloiden kautta saatu kotiapu oli useissa vastauksissa koettu toimivana. Useissa vastauksissa oli korostettu perheen tarpeen kuulemisen tärkeyttä ongelmien ja vaikeuksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Vastauksissa korostui myös kokemukset kohtaamisista ammattilaisten kanssa. Osa kokemuksista oli positiivisia ja vastaajilla oli kokemuksia kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisista. Näissä kokemuksissa vastaajilla oli usein käsitys, mistä voivat jatkossa pyytää apua tarpeisiinsa. Osa kohtaamisista oli koettu asenteellisiksi, palvelutarpeen arviot perheen ulkopuolella tehdyiksi ja perheen tarpeita vähätteleviksi. Muutamissa vastauksissa kohtaamisissa oli koettu ammattilaisen taholta mielivaltaista vallankäyttöä. Näiden kokemusten yhteyteen oli usein kirjattu, että avun pyytämisen kynnys on perheellä noussut, eivätkä he helposti ota yhteyttä avun saamiseksi. Harrastustoiminnan tukeen kohdennetussa avoimessa kysymyksessä vastaukset liittyivät paljolti harrastusten taloudellisen tukemisen tarpeiksi. Lasten harrastaminen oli jäänyt usean perheen kohdalla pois, koska siihen ei ollut perheellä varaa. 17

19 Johtopäätökset Vastausten perusteella voimme todeta, että lastenhoitoapu ja kodinhoidollinen apu ovat niitä tukimuotoja, joita perheet eniten arkeensa kaipaavat. Kyselyalueella oli jonkin verran kuntakohtaisia eroja avun saannissa ja avun määrässä. Kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa perheiden kokemukset lastenhoidon ja kodinhoidollisen avun riittävyydestä ja riittävästä pitkäaikaisuudesta olivat todella huonot. Avoimissa vastauksissa perheet toivat esille kokemuksia siitä, kuinka avun jatkuvuus on jäänyt perheen omalle vastuulle. Nämä perheet ovat palveluissa jo tavoitettu ja mielestämme olisi erittäin tärkeä turvata apu riittävän pitkäaikaisesti perheiden sujuvan arjen tueksi. Pohjois-Pohjanmaalla kunnat soveltavat sosiaalihuoltolakia keskenään hyvin eri tavalla ja näin ollen perheet ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Perheet kaipaavat arkeen lastenhoitoapua myös vanhempien oman ajan mahdollistumiseksi. Pohdimmekin, voisiko tähän tarpeeseen kolmas sektori ja seurakunnat vastata luontevimmin. Varhaiskasvatuksesta perheillä oli todella positiivisia kokemuksia, samoin neuvolatyöstä. Nämä ovat palveluina universaaleja eivätkä edellytä tarvearviointeja. Olisiko aika siirtyä lastenhoitoavun tarjoamisessa kohti universaalia, kaikille mahdollistuvaa palvelua? Lapsen koti on aina ensisijainen kasvu- ja kehitysympäristö. Mielestämme tukea viemällä perheiden koteihin, voisimme parhaiten ennaltaehkäistä vahvemman avun myöhempää tarvetta. Kyselyn vastauksissa huomiota herätti lapsiperheiden taloudellisen tuen tarve. Taloudellisen tuen ja ruokaavun tarvetta oli paljon ja siihen oli pystytty huonosti vastaamaan. Yhden vanhemman perheissä taloudellisen tuen tarvetta oli useammin, kuin perheissä, joissa oli kaksi vanhempaa. Elämäntilanteiden muutokset yhden vanhemman perheissä saattavat usein esimerkiksi heikentää tukimuotoja ja vaikuttaa näin perheen arjen sujuvuuteen. Kolmannen sektorin toimijoilla ja seurakunnalla on paljon tietoa, taitoa ja resursseja lapsiperheiden palveluissa. Kyselyn tulosten perusteella perheillä on todella vähän tietoa ja kokemusta näistä palveluista. Näkyvyyttä ja tiedottamista tulisi lisätä perheiden ja lapsiperhetoimijoiden tietoisuuteen. Kevään ja kesän 218 aikana on toteutettu myös lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville ammattilaisille kysely. Tässä kyselyssä tarkasteltiin toimijoiden kokemuksia lapsiperhepalveluista ja niiden riittävyydestä. Toimijoiden ja perheiden kokemukset olivat saman suuntaisia. Myös toimijat kokivat tärkeäksi, että perheiden sujuvan arjen tueksi olisi mahdollista saada matalan kynnyksen apua lastenhoitoon ja kodinhoidollisiin töihin. Myös toimijoiden tietoisuus kolmannen sektorin ja seurakunnan toiminnasta oli vähäistä. 18

Lastenhoitoapu. Lapsirikas -hankkeen kyselyn analyysi

Lastenhoitoapu. Lapsirikas -hankkeen kyselyn analyysi Lapsirikas -hankkeen kyselyn analyysi Vastaajia koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta saatiin 2196, vastauksia saatiin kaikista alueen kunnista. 47% vastaajista oli 1 tai 2 alaikäistä lasta. Perheitä joissa

Lisätiedot

Lapsirikas-hanke: Arjen tukea lapsiperheille ammatillisen työn ja kansalaistoiminnan avulla. Anne-Maria Takkula, Saana Savela Auta Lasta ry

Lapsirikas-hanke: Arjen tukea lapsiperheille ammatillisen työn ja kansalaistoiminnan avulla. Anne-Maria Takkula, Saana Savela Auta Lasta ry Lapsirikas-hanke: Arjen tukea lapsiperheille ammatillisen työn ja kansalaistoiminnan avulla Anne-Maria Takkula, Saana Savela Auta Lasta ry Lapsirikas-hanke 3-vuotinen, vuosina 2016-2018, Stean rahoituksella

Lisätiedot

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki sekä eroauttaminen Etelä- Savossa

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki sekä eroauttaminen Etelä- Savossa Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki sekä eroauttaminen Etelä- Savossa XAMK:n kyselykartoitus perheille LAPE-koordinaattori, Kyselyn taustaa Toteutettu LAPE Etelä-Savon muutosohjelman osatoteutuksena syksyllä

Lisätiedot

ANALYYSI. valtakunnallisesta kyselystä

ANALYYSI. valtakunnallisesta kyselystä ANALYYSI valtakunnallisesta kyselystä Lapsiperheiden arjen tuesta. Sähköisen Webropol- kyselyn tulokset lapsiperheiden vanhemmille toteutetusta kyselystä 2-22.1.217. Toteutettu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina. 1. Perheen taustatiedot. Asuinkunta. Liite 7 perusturvalautakunta ,5 % 29,1 % 31,4 %

Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina. 1. Perheen taustatiedot. Asuinkunta. Liite 7 perusturvalautakunta ,5 % 29,1 % 31,4 % 1 Liite 2: Kyselyn tulokset taulukkoina Liite 7 perusturvalautakunta 19.2.2019 19 1. Perheen taustatiedot Asuinkunta Keuruu 39,5 Petäjävesi 29,1 Multia 31,4 2 4 6 8 10 Kaikki vastaajat ( KA: 1. 92, Hajonta:

Lisätiedot

Ruoka-apukysely Kemi ja Rovaniemi Marianne Hietaranta

Ruoka-apukysely Kemi ja Rovaniemi Marianne Hietaranta Ruoka-apukysely Kemi ja Rovaniemi 2018 Marianne Hietaranta Ruoka-apukyselyn tarkoitus ja vastaajat Mitä haluttiin tutkia? Keitä ruoka-avussa käy? Millaisia ovat näiden ihmisten kokemukset omasta terveydestä

Lisätiedot

Nostoja VAIKUTA lasten ja perheiden palveluihin kyselyn tuloksista LAPE Pirkanmaa

Nostoja VAIKUTA lasten ja perheiden palveluihin kyselyn tuloksista LAPE Pirkanmaa Nostoja VAIKUTA lasten ja perheiden palveluihin kyselyn tuloksista 2017-2018 LAPE Pirkanmaa Kyselyn perustiedot Pirkanmaan Lape-hankkeessa on ollut avoin kysely toimijoiden nettisivuilla koko hankkeen

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. #lastensuojelupäivät2018 #tasavertainenarki

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. #lastensuojelupäivät2018 #tasavertainenarki Valtakunnalliset lastensuojelupäivät #lastensuojelupäivät2018 #tasavertainenarki ErinOmainen-hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuulit sä meitä? - Erityislapsiperheiden moninaiset

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. LAPE Etelä-Savon perhekeskustoimintamalli Saara Hanhela 7.3.2018 2 3 LAPE muutosta ohjaavat periaatteet 1 LAPSEN ETU KESKIÖSSÄ Lapsen

Lisätiedot

Raision varhaiskasvatuksessa keväällä 2018 huoltajille tehdyn laatukyselyn tulokset

Raision varhaiskasvatuksessa keväällä 2018 huoltajille tehdyn laatukyselyn tulokset Raision varhaiskasvatuksessa keväällä 2018 huoltajille tehdyn laatukyselyn tulokset Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä toukokuussa 2018. Vastaajia oli kyselyyn 189. Raision varhaiskasvatuksen asiakkaan

Lisätiedot

LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ VIITEKEHYS POHJOIS-POHJANMAALLA Lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuudistus Varhaiskasvatus ja koulu keskiössä mutta

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Kohtaamispaikkojen kehittäminen Pohjois-Savossa. Henna Julkunen Pohjois-Savon Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma YHDESSÄ!

Kohtaamispaikkojen kehittäminen Pohjois-Savossa. Henna Julkunen Pohjois-Savon Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma YHDESSÄ! Kohtaamispaikkojen kehittäminen Pohjois-Savossa Henna Julkunen Pohjois-Savon Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma YHDESSÄ! Kehittäminen maakunnallisella tasolla Mukana 19 kuntaa Vanhemmuuden ja parisuhteen

Lisätiedot

VASTUUTYÖNTEKIJÄMALLI

VASTUUTYÖNTEKIJÄMALLI VASTUUTYÖNTEKIJÄMALLI 2018 Vastuutyöntekijän kuvaus VASTUUTYÖNTEKIJÄ Kokoaa perheen tueksi monialaisen verkoston Kulkee asiakkaan matkassa koko asiakkuuden ajan Perheen yhteyshenkilö Perheen kokonaiskuvan

Lisätiedot

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa

Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Keväällä 2016 toteutettiin 10-vuotis juhlavuoden kunniaksi Heinolan perhekeskuksen ja ehkäisevän perhetyön toimintaa koskeva kysely. Kysely lapsiperheille tarjolla olevasta tuesta Heinolassa Kyselyn tulokset

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI TOIMINTAMALLI / YHDEN PUHELUN PERIAATE KESKI-POHJANMAALLA

LAPSET PUHEEKSI TOIMINTAMALLI / YHDEN PUHELUN PERIAATE KESKI-POHJANMAALLA LAPSET PUHEEKSI TOIMINTAMALLI / YHDEN PUHELUN PERIAATE KESKI-POHJANMAALLA Lapset puheeksi keskustelusta neuvonpitoon Lapset puheeksi keskustelu tarjotaan koulutuksen käyneen ammattilaisen pitämänä joko

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitus Keski-ja Länsi- Uudenmaan alueella Määrällisen kartoituksen tulokset Keski-Uudeltamaalta monipuolisemmin vastauksia

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

LAPE KYMENLAAKSO Yhdessä kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

LAPE KYMENLAAKSO Yhdessä kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita LAPE KYMENLAAKSO Yhdessä kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Hallituksen kärkihanke, valtakunnallinen toimeenpano-ohjelma Projektihenkilöstö Tarja Tammekas, Projektipäällikkö Hankeaika 2017-2018

Lisätiedot

Pohjois-Suomen lasten KASTE

Pohjois-Suomen lasten KASTE Pohjois-Suomen lasten KASTE Oikea-aikaista apua lapsiperheille osallisuus ennakointi monialaisuus Laadukkaammat ja vaikuttavammat palvelut Lapset, nuoret ja lapsiperheet Sivistys ja kulttuuri Lapset, nuoret

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Lapset puheeksi Strategiset linjaukset, vastuujärjestelmä, työntekijöiden koulutus ja väestön tiedottaminen

Lapset puheeksi Strategiset linjaukset, vastuujärjestelmä, työntekijöiden koulutus ja väestön tiedottaminen Lapset puheeksi Strategiset linjaukset, vastuujärjestelmä, työntekijöiden koulutus ja väestön tiedottaminen Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 4.10.2013 1 Lapsikeskeisen

Lisätiedot

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos 10.10.17 Satakunnan perhekeskus Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Verkostomainen palvelukokonaisuus Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Perhekeskuspilotin toimeenpanosuunnitelma ASIKKALA

Perhekeskuspilotin toimeenpanosuunnitelma ASIKKALA 2018 Perhekeskuspilotin toimeenpanosuunnitelma ASIKKALA 1/3 Perhekeskukseen ja palvelutarpeisiin liittyvä näkemysten selvittäminen kuntalaisilta Saadaan ymmärrystä siitä, millaisia palveluita kuntalaiset

Lisätiedot

Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia

Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia Nelivuotiaiden lasten terveys ja hyvinvointi alustavia tuloksia Neuvolapäivät.11.2017. Tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula, THL Taustaa THL:n Nelivuotiaiden terveys, hyvinvointi ja palvelut kysely

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. PERHEKESKUS METSOLA HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. PERHEKESKUS METSOLA HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi PERHEKESKUS METSOLA HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan on helppo

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Perheiden saaman tuen kartoitus

Perheiden saaman tuen kartoitus Perheiden saaman tuen kartoitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Auta Lasta ry Koonti: Mervi Väisänen ja Tuomo Mulari, Auta Lasta ry 18.6.2015 Sisällysluettelo Yhteenveto: diat 3-4 Perheiden kokemukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4876/2015 05.05.00 105 Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa - toteutus uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti Valmistelijat / lisätiedot: Raija Vanhatalo, puh. 046 877 2774 Elina Palojärvi,

Lisätiedot

Perhe on enemmän kuin yksi

Perhe on enemmän kuin yksi Perhe on enemmän kuin yksi Koko perheen huomioiminen perhekeskuksissa Emilia Säles, hankepäällikkö, Perhehoitoliitto ry Karolina Lamroth, projektityöntekijä, Leijonaemot ry Jaana Ylönen, yksikön vastaava,

Lisätiedot

Perheet Keskiöön! Perheet keskiöön! On STEAn rahoittama järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke

Perheet Keskiöön! Perheet keskiöön! On STEAn rahoittama järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke Perheet keskiöön! Lape-info 28.2.2019 Järjestöagentti Matti Virtasalo Perheet Keskiöön! On STEAn rahoittama järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke 2018 2020. 1 70 järjestön yhteisen

Lisätiedot

Lapsen puheeksi ottaminen

Lapsen puheeksi ottaminen Lapsen puheeksi ottaminen Mika Niemelä Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Oulun Yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen

Lisätiedot

Kohti Lapsiystävällistä Oulua

Kohti Lapsiystävällistä Oulua Kohti Lapsiystävällistä Oulua Toimiva arki Pohjois-Pohjanmaalla Hyvinvointipäällikkö Arto Willman Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaa osallistuu Lapsiperheiden muutosohjelman

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus perhekeskuksen tehtävänä

Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus perhekeskuksen tehtävänä Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus perhekeskuksen tehtävänä Kooste hankkeissa tehdystä työstä. Ehdotus kokonaisuuden jäsentämiseksi Keskeisiä tuloksia kehittämistyöstä 2017-2018 (raportit ja kyselyt) Koonneet:

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lape-hankkeessa

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lape-hankkeessa Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lape-hankkeessa Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, Pirkanmaan Lape-hanke hanna.harju-virtanen@tampere.fi 040 8064730 1 Osallisuus on osallistumisen

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli?

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Maritta Törrönen Sosiaalityön professori Miten kannatella lapset laman yli? 8.3.2016 Pikkupalamentti, auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE lyhyesti

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE lyhyesti LAPSEN HYVINVOINNIN JA OPPIMISEN ASIALLA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE lyhyesti Maria Kaisa Aula Eduskunnan tarkastusvaliokunta Hankejohtaja, (STM), @AulaMK #lapemuutos 1 Miksi LAPE 2015

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöt lapsi- ja perhepalveluita kehittämässä järjestöagentti Matti Virtasalo Kittilä

Perheet keskiöön! Järjestöt lapsi- ja perhepalveluita kehittämässä järjestöagentti Matti Virtasalo Kittilä Perheet keskiöön! Järjestöt lapsi- ja perhepalveluita kehittämässä järjestöagentti Matti Virtasalo Kittilä 4.4.2019 Perheet Keskiöön! On STEAn rahoittama järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla hanke. Esittely

Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla hanke. Esittely Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla hanke Esittely 1 5.6.2017 Suvi Helanen TOIMIVA ARKI -HANKE Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke = Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

KOONTI JÄRJESTETYSTÄ KUMPPANUUSFOORUMISTA

KOONTI JÄRJESTETYSTÄ KUMPPANUUSFOORUMISTA KOONTI 8.11.2018 JÄRJESTETYSTÄ KUMPPANUUSFOORUMISTA NEUVOLA JA PÄIVÄHOITO Keskusteltu neuvoloiden aukioloajoista ja influessarokotteiden loppumisesta Palokassa (myös pitkät jonotusajat puhututtaneet)

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 5.11.2013 1 Lasten tilanteeseen reagoiminen Elämäntilanne muuttuu: Vanhempaa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä UNIVERSAALIT PALVELUT Terve ja hyvinvoiva, normaalisti kasvava ja kehittyvä lapsi/nuori Riittävän hyvät ja turvalliset kasvuolosuhteet ASIAKKUUSPOLKU terveen kehityksen Ammattilaisten tehtävänä on tukea

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

KATO MUA! Lapsi näkyväksi hänen omissa palveluissaan

KATO MUA! Lapsi näkyväksi hänen omissa palveluissaan KATO MUA! Lapsi näkyväksi hänen omissa palveluissaan LAPSI SUBJEKTISTA OBJEKTIKSI MIKÄ ON RIITTÄVÄN VARHAISTA TUKEAMISTA JA ENNALTAEHKÄISYÄ? -> tuki jo ennen lapsen syntymää MIKÄ ON LAPSILÄHTÖINEN PALVELU?

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä

Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä Toimivaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja soten välillä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: Vahvistetaan kunnissa varhaiskasvatusta lasten hyvinvoinnin tukena ja huolehditaan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

1. Lapseni on. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 104, vastausprosentti n. 25 %.

1. Lapseni on. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 104, vastausprosentti n. 25 %. Asiakastyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsiperheille oli avoinna Kankaanpään kaupungin www-sivuilla huhtikuussa 2018. Salasana kyselyyn annettiin perheille lapsen varhaiskasvatuspaikasta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Lapset puheeksi Raahen seudulla - järjestöjen ja seurojen merkittävä rooli lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukena

Lapset puheeksi Raahen seudulla - järjestöjen ja seurojen merkittävä rooli lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukena Lapset puheeksi Raahen seudulla - järjestöjen ja seurojen merkittävä rooli lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukena Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 18.10.2013 1

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Toimiva arki hyvinvointia rakentamassa LAPEn toinen aalto kuinka työ jatkuu?

Toimiva arki hyvinvointia rakentamassa LAPEn toinen aalto kuinka työ jatkuu? Toimiva arki hyvinvointia rakentamassa 13.11.2018 LAPEn toinen aalto kuinka työ jatkuu? Miten Pohjois-Pohjanmaasta varmistetaan lapsiystävällinen maakunta? Miten lapsi ja perhe keskiöön palveluissa maakunnassa

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tutkimus 4-vuotiaiden lasten ja perheiden tiedonkeruun väliaikatuloksia ajalta 1.2. 31.5.2018 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus tuottaa

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA

LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA Teemme lasten, nuorten ja perheiden Hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä. LAPE-MUUTOSTA JOHTAMASSA Johtamisen päivä lapsiperhepalvelujen lähiesimiehille Espoo, 19.1.2018 Mitä me tavoittelemme? Lapsen, nuoren

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 1 2 Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki Ensisijaista uudistuksessa on Ø lapsen etu ja oikeudet Ø vanhemmuuden tuki Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN. - Perhekeskuskortti

MAAKUNNALLINEN PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN. - Perhekeskuskortti MAAKUNNALLINEN PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN - Perhekeskuskortti Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 2017 2018 SISÄLTÖ: ALUEEN TAUSTATIEDOT Perhekeskuksen taustatiedot

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

YHDESSÄ!-ohjelma. Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija

YHDESSÄ!-ohjelma. Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija YHDESSÄ!-ohjelma Yhteiskehittämispäivä Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus 1.3.2018 Laura Nyyssönen lastensuojelun kehittämisasiantuntija MISTÄ ON KYSE? LAPE lasten, nuorten ja perheiden palvelujen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

MONITOIMIJAINEN PERHETYÖ JA PERHEKUNTOUTUS

MONITOIMIJAINEN PERHETYÖ JA PERHEKUNTOUTUS MONITOIMIJAINEN PERHETYÖ JA PERHEKUNTOUTUS 13.12.2017 MISTÄ ON KYSE? LAPE lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutosohjelma, yksi hallituksen kärkihankkeista Pohjois-Savossa muutosta tehdään samaan

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

LAPE -HENGESSÄ VUOTEEN 2025

LAPE -HENGESSÄ VUOTEEN 2025 Lasten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen yhdenvertaisuuden asialla LAPE -HENGESSÄ VUOTEEN 2025 Maria Kaisa Aula 22042018 Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM), @AulaMK #lapemuutos 1 24.4.2018

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot