Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atrian yritysvastuuraportti 2010 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI"

Transkriptio

1 n yritysvastuuraportti 21 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

2 Hyvä lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka (1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä. Raportti kuvaa yritysvastuun näkökulmasta n vuoden 21 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaikutuksia. Yritysvastuunsa yleisten periaatteiden soveltamisessa noudattaa hyviä toimintatapoja eri liiketoimintaalueillaan niin, että se kunnioittaa sidosryhmiensä erilaisia käsityksiä vastuullisuudesta ja eettisestä toiminnasta. Käsitykset ja toiminta eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa paikallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, konsernihallinnon periaatteiden tai n arvojen kanssa. n yritysvastuun seurannasta ja kehittämisestä vastaa CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) -työryhmä, jossa on edustus n kaikilta liiketoiminta-alueilta. Työryhmää johtaa konsernin tuoteturvallisuudesta ja laatuasioista vastaava johtaja. Sidosryhmilleen olennaisen ja kattavan informaation takaamiseksi kehittää ja monipuolistaa yritysvastuunsa tavoitteista ja tuloksista raportointia. Raportointityön perustana käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa, jossa yritysvastuuta käsitellään kolmipilarimallin mukaisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. on valinnut GRI-ohjeistosta oman toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. Olennaisuudet on määritelty sidosryhmäkyselyjen ja erilaisten selvitysten avulla. Tätä n yritysvastuuraporttia ei ole varmennettu puolueettomasti. Yritysvastuuraportin teksti ja muu esitys eivät seuraa GRI-ohjeistuksen mukaista tunnuslukujen järjestystä eikä otsikointia. Raportin lopussa olevassa taulukossa on kuitenkin verrattu sen kattavuutta GRI-ohjeistuksiin. Raportissa on mukana case- ja hankeesimerkkejä, jotka kuvaavat yhtiön vastuullisuutta käytännössä. Mukana on myös n toimialaa ja toimintaympäristöä kuvaavia lyhyitä artikkeleita. n ensimmäinen yritysvastuuraportti ilmestyi vuonna 21. Tätä aiemmin yritysvastuuta on esitelty ja raportoitu osana vuosikertomusta. Raportti kattaa yhtiön toiminnan tilikaudelta (2. julkaisee raportin kerran vuodessa ensisijassa sähköisenä versiona. Tämä raportti on julkaistu elokuussa 211 ja siitä on saatavissa myös painettu versio (3. n yritysvastuun raportti kattaa lähtökohtaisesti toiminnan koko konsernin laajuisesti. Pääosin yritysvastuuraportti on itsenäinen, n yritysvastuusta kertova kokonaisuus. Raportoinnin piiriin kuuluvaa hallinnointiosuutta ei kuitenkaan raporttiin sisälly. Se on luettavissa n vuoden 21 vuosikertomuksesta esimerkiksi n verkkopalvelusta osoitteessa Samalta sivustolta löytyy myös n Tapa Toimia -toimintaohjeet, jossa on kuvattu n yleiset eettiset toimintaperiaatteet. Yritysvastuun mittarointi vaihtelee hyvin paljon n eri liiketoiminta-alueilla. Syynä tähän on erot liiketoiminta-alueiden toiminnan luonteessa ja sidosryhmätarpeissa. Raportoinnin kannalta kattavin tunnusluvusto on Suomessa. Esimerkiksi ympäristötunnuslukujen tilastoinnin vakiinnuttaminen koko konsernin tasoisesti vie aikaa. Yritysvastuuraporttiin sisällytettäviä indikaattoreita lisätään suunnitelmien mukaisesti seuraavina raportointivuosina. Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat oleellinen osa n vastuullista toimintaa. Tämän mukaisesti viestii yritysvastuustaan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmilleen avoimesti, kattavasti ja järjestelmällisesti. 1) -ilmaisulla tarkoitetaan tässä yritysvastuuraportissa koko -konsernia. Konsernin emoyhtiö on Oyj. 2) Jotkut, vuodelle 211 sijoittuvat asiat on sisällytetty raporttiin ajankohtaisuutensa vuoksi. 3) Painetun version tilaukset: Hanne Kortesoja, Viestintä- ja IR-päällikkö Puh , sähköposti: JOHDANTO 2 n yritysvastuuraportti 21

3 Sisällysluettelo Lukijalle... 2 Toimitusjohtajalta... 4 Keskeiset saavutukset... 5 Yritysvastuun kehityshankkeet... 6 Organisaation kuvaus... 7 lainen ruokaketju... 7 n strategia... 7 Perustiedot -konsernista... 8 Tuotemerkit... 9 Liiketoiminnot ja asiakasryhmät... 1 Operatiivinen rakenne n sidosryhmät n Kädenjälki ohjelma n Tapa Toimia Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu...22 Henkilöstön hyvinvointi...22 Turvallinen Laatu...28 Yritysvastuuhankkeet...3 GRI-sisältövertailu Kartta ja yhteystiedot...32 Yritysvastuuraportti 21 CRMM (Corporate Responsibility Management Meeting) -työryhmä, pj. johtaja Merja Leino Toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto Selander & Co. Oy Kuvalähteinä (henkilölähteineen) on käytetty seuraavia n julkaisuja: Meidän Atrium, Hyvä Ruoka, Tuottaja-lehden Lenkki-liite, Tehdään yhdessä -henkilöstöopas, n vuosikertomus n yritysvastuuraportti 21

4 Vastuullisuushankkeet hyvässä vauhdissa Vain vastuullisesti toimivalla yrityksellä on tulevaisuus. Voimme pelkästään tiedotusvälineitä seuraamallakin havaita, kuinka yritysten ulkopuoliset tahot, kuten asiakkaat ja kuluttajat, asettavat yhä kasvavia vaatimuksia yritysten vastuullisuudelle. Yrityksen tehtävänä onkin tulkita sidosryhmiensä vaatimukset ja odotukset oikein ja rakentaa oma vastuullisuuden strategiansa näiden mukaiseksi., kuten monet muutkin elintarvikealan toimijat, ovat tuskailleet viime ajat kannattavuutensa kanssa. Toiminnan tuloksellisuus on yksi, jopa tärkein vastuullisuuden ilmentymä, jota sidosryhmät odottavat taloudellisilta toimijoilta. Kannattavan yrityksen on helpompi huolehtia myös toimintansa sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä vastuista. Vuosi 21 oli meille taloudellisesti hankala, enkä voi parhaalla tahdollakaan sanoa, että olisimme tyytyväisiä lopputulokseen. Skandinavian ja Baltian liiketoiminta-alueilla tosin paransimme kannattavuuttamme, mutta Suomessa ja Venäjällä kehitys oli päinvastainen. Konsernimme tulosta söi ennen muuta Venäjän tappiollisuus. n lyhyen aikavälin yksiselitteinen tavoite onkin kannattavuuden merkittävä parantaminen. *** Vaikka vuosi 21 oli lle taloudellisesti tukala, se ei hidastanut vastuullista toimintaa syventävien ja laajentavien hankkeiden eteenpäinmenoa. Voisin sanoa, että etenimme pikemminkin loikkauksin kuin pienin askelin. Konsernitasolla merkittävin saavutuksemme oli se, että kokosimme vastuullisen toimintamme periaatteet ja hankkeet yhteisen, koko atrialaisen ruokaketjun kattavan n Kädenjälki -yritysvastuuohjelman alle. Ohjelman ansiosta pystymme kehittämään vastuullisuushankkeitamme eri maissa entistä koordinoidummin ja myös kertomaan niistä aiempaa järjestelmällisemmin. n Kädenjälki -ohjelma on tietysti sinänsä enemmän tai vähemmän strategisen tason ohjelma. Toimintamme vastuullisuus mitataan ja arvioidaan arkipäivän tekoina ja yksittäisinä hankkeina. Ohjelmaa viedäänkin eteenpäin yksittäisten kehityshankkeiden kautta n kaikilla liiketoiminta-alueilla: Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä. Kukin liiketoiminta-alue on määritellyt yritysvastuuhankkeensa omien sidosryhmiensä kautta. Suomen ja Skandinavian liiketoimintaalueilla n Kädenjälki -ohjelma painottuu ympäristöön, eläinten hyvinvointiin, tuoteturvallisuuteen, ravitsemukseen, henkilöstöön ja viestintään kytkeytyviin kehityshankkeisiin. Baltiassa ja Venäjällä sidosryhmien odotukset poikkeavat muiden liiketoiminta-alueiden odotuksista. Näillä alueilla kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä työolosuhteiden ja -ilmapiirin parantamiseen. Myös viestinnän eri osa-alueiden edistäminen on Venäjällä ja Virossa keskeinen kehittämiskohde. lla on käynnissä kymmeniä yritysvastuuhankkeita, joista osaa on avattu myös tässä raportissa. Yhdeksi esimerkiksi voisin ottaa ravitsemukselliseen vastuuseemme liittyvät hankkeet. Toteutamme näitä Suomen, Skandinavian ja Baltian alueilla. Hankkeilla pyrimme vähentämään lisäaineiden ja rasvan käyttöä. Tuotteidemme suola- ja rasvapitoisuuksia olemme vähentänet johdonmukaisesti jo aiemminkin, ja nyt luuppimme alla ovat ruoan lisäaineet. Alan suurena yrityksenä ymmärrämme vastuumme ruoan ravitsemukseen liittyvissä asioissa erityisen painokkaana, koska ruokailutuotteiden koostumuksella on suora vaikutus niin yksittäisten kansalaisten kuin koko kansakunnan terveyteen. *** Kirjoitukseni alussa sanoin, että vastuullisen toiminnan vaatimukset tulevat yhä painokkaammin yrityksen ulkopuolelta. Tämä on toki totta, mutta vain osittain. Aito vastuullisuus kumpuaa yrityksen arvoista, yksittäisten ihmisten teoista ja yrityksen historiasta. n historia ulottuu 18 vuoden päähän. Näin pitkä historia on mahdollista vain vastuullisesti ja avoimesti toimivalle yritykselle. Tulevan menestyksen rakennamme näille samoille arvoille. Yritysvastuumme kiteytyy myös tulevaisuudessa missiomme lauseeseen: Hyvä ruoka parempi mieli. Meille hyvän ruoan käsite kattaa koko ruokaketjun alkutuotannosta kuluttajien ruokapöytään. n hyvä ruoka on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, laadukasta ja turvallista ruokaa, joka tuottaa parempaa mieltä kaikille sidosryhmillemme. Seinäjoella elokuussa 211 Juha Gröhn Oyj:n toimitusjohtaja TOimiTusJOHTAJAN katsaus 4 n yritysvastuuraportti 21

5 keskeiset tulokset vuonna 21 Taloudellinen vastuu: kannattavaa toimintaa n liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle ja liikevoitto oli tuntuvasti edellisvuotta pienempi. Taloudellista suoriutumista heikensivät erityisesti Venäjän toiminnan tappiollisuus sekä kevään 21 työmarkkinaselkkaus Suomessa. Skandinavian kannattavuus parani merkittävästi, liikevoitto kasvoi lähes 4 prosenttia. Kaikilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin kustannustehokkuutta parantavia tehostamistoimia. Hankinnat ja ostot kuluineen olivat 998 miljoonaa euroa. maksoi palkkoja ja palkkioita 181 miljoonaa euroa ja veroja sosiaalikuluineen 52 miljoonaa euroa. Ympäristövastuu: ekologinen ympäristön hyvinvointi jatkoi kaikille liiketoiminta-alueille yhteisten ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden sekä mittausperiaatteiden kehittämistä. Konsernitasolla energian kokonaiskulutus nousi 4 prosenttia. Tuotettuja kiloja kohti kulutus kasvoi 4,6 prosenttia. Konsernitasolla veden kokonaiskulutus kasvoi 2 prosenttia, joka aiheutui Venäjän Pit-Producttehtaan tuotannon ylösajosta. Muilla liiketoimintaalueilla vedenkulutus laski keskimäärin 2,5 prosenttia. Käyttöenergian tuotannosta syntyneet kasvihuonepäästöt on hiilidioksidiekvivalentteina laskettuna kasvaneet. Suomessa raakaöljyn korvaaminen turpeella on nostanut suorien kasvihuonepäästöjen määrää. sosiaalinen vastuu: henkilöstön hyvinvointi Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi määräaikaisten rekrytointien kautta edellisvuoden tasolla ja oli vajaat 6 2 työntekijää. Liiketoimintojen yhdistymisen ja tehostamisen tuloksena henkilöstöä vähennettiin usean sadan työpaikan verran. Työhyvinvointia kehitettiin liiketoiminta-alueittain: Suomessa työhyvinvointia kehitettiin laaja-alaisesti n Varhaisen välittämisen toimenpiteillä. Henkilöstön osaamista kehitettiin pitkäjänteisesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, josta merkittävin oli Future Leader Program -johtajakoulutus. Konsernissa valmistauduttiin koko organisaation kattavaan henkilöstökyselyyn, joka toteutettiin alkutalvella 211. CASE uusi strategia : Parempi kannattavuus tuotejohtajana uudisti keväällä 21 strategiansa. Sen keskeisin taloudellinen tavoite on n ulkomaisten toimintojen kannattavuuden merkittävä parantaminen. Strategialla pyritään myös turvaamaan ja vahvistamaan Suomen kannattavuutta. Kannattavuutensa parantamiseksi ja kasvunsa turvaamiseksi tavoittelee entistä vahvempaa markkina-asemaa kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Tuoteryhmien ja toiminnan kehittäminen toteutetaan tuotejohtajuuden lähtökohdasta. n tuotejohtajuusmalli on aidosti kuluttajalähtöinen liiketoimintamalli. Kuluttajien tarpeet ja toiveet ohjaavat niin tuoteryhmien hallintaa ja kehittämistä kuin niiden hinnoitteluakin. Kyetäkseen kehittämään toimintaansa ja tarjontaansa kuluttajalähtöiseksi, lisää merkittävästi tutkimustoiminnan avulla saatavaa kuluttajatuntemusta kaikilla liiketoiminta-alueillaan. 5 n yritysvastuuraportti 21

6 Yritysvastuun kehityshankkeet n Kädenjälki -yritysvastuuohjelmassa vastuullisuutta kehitetään ja mitataan ensivaiheessa seitsemällä osa-alueella. Osa-alueiden tasapainoisella kehittämisellä pyrkii tulemaan toimialueillaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritykseksi. Liiketoiminta-alueittain vaihtelevat kehityshankkeet nivovat yhteen jo vakiintuneita käytäntöjä, mutta luovat myös kokonaan uusia toimintatapoja. Kaikki yritysvastuuhankkeet ja niiden päättymisajankohdat on lueteltu sivulla 3. Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Talous Ympäristö Tavoite Taloudellisen toiminnan parantamisessa painottuu n rahoitusaseman ja taserakenteen vahvistaminen sekä omavaraisuusasteen ja oman pääoman tuoton nostaminen. laisessa lihantuotannossa ekologinen ympäristö otetaan huomioon koko ruokaketjussa ja toiminnan kaikilla tasoilla. on sitoutunut seuraamaan toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutuksia sekä tunnistamaan ympäristövaikutusten merkityksen toimintaketjunsa eri vaiheissa. Hankkeita yhteensä 4 Esimerkkihankkeita 6 Elintarvikehävikin vähentäminen elintarvikeketjussa Eläinten hyvinvointi laisessa tuotannossa on tärkeää eettisyys eli että eläimet voivat hyvin. Eläinten terveydenhuolto on koko elintarvikeketjun edun mukaista, koska terve ja hyvin hoidettu eläin varmistaa laadukkaan liharaaka-aineen ja kannattavan tuotannon. 12 Porsaiden kivuttoman kastraation kehittäminen Sosiaalinen vastuu Tuoteturvallisuus n tuotteiden turvallisuus perustuu viranomaishyväksyttyihin omavalvontasuunnitelmiin, jotka kattavat raaka-aineet, tuotantoprosessit ja jakeluketjut. 7 Tuotantolaitosten ISO 22 -sertifiointi Ravitsemus tekee pitkäjänteistä tuotekehitystyötä paremman ruoan puolesta. Tuotekehityksen lähtökohta on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten tasapainottaminen. 8 Keinotekoisten lisäaineiden poisto Henkilöstö Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin varaan rakentuu yrityksen kaikkien toimintojen ja tuotteiden laatu sekä kilpailukyky. 9 Työturvallisuuden parantaminen Viestintä viestii yritysvastuustaan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille avoimesti, kattavasti ja järjestelmällisesti. 8 Kotimainen liha -kampanja 6 n yritysvastuuraportti 21

7 Organisaation kuvaus lainen ruokaketju lla on liiketoimintansa kannalta sidokset useille tahoille, joiden kanssa yhtiö ja sen edustajat ovat vuorovaikutuksessa ja jotka toimillaan ja päätöksillään vaikuttavat välittömästi tai välillisesti yhtiön menestymiseen ja toimintaedellytyksiin. tuottaa ruokaa alkutuotannosta kuluttajien ruokapöytään. lainen ruokaketju on monivaiheinen, ja se vaihtelee hyvinkin paljon tuoteryhmien ja liiketoiminta-alueiden mukaan. laisen ruokaketjun päävaiheet ovat alkutuotanto, teollinen tuotanto, asiakas ja kuluttaja sekä vaiheita läpileikkaava logistinen ketju. Omaa alkutuotantoa lla on Venäjällä ja Virossa. Suomessa liharaaka-aineen tuottamisesta vastaavat sopimustuottajat. Skandinavia hankkii liharaakaaineensa kansallisilta ja kansainvälisiltä liharaaka-ainemarkkinoilta. n strategia n missio on Hyvä ruoka parempi mieli. n visiona on olla kuluttajien ja asiakkaiden ykkösvalinta tuoreruoka-alalla Itämeren alueella ja Venäjän Euroopan puoleisissa osissa. Visiotaan toteuttaa kannattavan kasvun strategialla, johon uusi, vuoteen 213 ulottuva strategia on mukautettu. Strategiansa mukaisesti hakee kasvua perinteisten liha- ja lihanjalostusmarkkinoiden lisäksi laajemmin koko ruoka-alalla, erityisesti tuoreruokien segmenteissä. pyrkii kasvamaan ensisijassa orgaanisesti, mutta myös täydentävät yritysostot ovat mahdollisia. n uusi kilpailustrategia on tuotejohtajuus, jonka avulla se pyrkii saavuttamaan pitkäkestoista kilpailuetua ja erilaistumaan kilpailijoistaan. Onnistuakseen parhaalla mahdollisella tavalla tuotejohtajuus edellyttää kuluttajaohjautuvasti painotettua toimintaa sekä selkeästi segmentoitua tarjontaa. Toinen pitkäkestoisen menestyksen edellytys on kattava ja tasapainoinen tarjooma, johon lla yhtenä alan suurimpana toimijana on hyvät edellytykset. pyrkii myös olemaan paras työpaikka: välineinä ovat hyvä johtaminen ja järjestelmällinen, strategiaan pohjautuva osaamisen kehittäminen. n arvot ovat kuluttajalähtöisyys ja asiakasyhteistyö yksilö- ja yhteisöosaaminen verkostoituminen kustannustehokkuus. OrgANisAATiON kuvaus Hankkeet EETTisYYs JA EliNTArVikkEiDEN TurVAllisuus OHJAAVAT ATriAlAisTA lihantuotantoa laisen tuotantotavan mukaan huolehtii tuottajista ja eläimistä läpi koko ruokaketjun. Hyvinvointia johdetaan määrätietoisesti, ja tuloksia mitataan ja seurataan. Alkutuotannon vastuullisuutta viedään konkreettisesti eteenpäin yksittäisillä hankkeilla, kuvaa lihantuotantoketjun hallintaa johtaja Matti Perälä. laisessa lihantuotannossa tärkeitä tekijöitä ovat tuotannon eettisyys ja elintarvikkeiden turvallisuus. Eettisyys tarkoittaa eläinten hyvinvointia ja tuotannon ympäristövaikutusten hallintaa. Elintarvikkeiden turvallisuus syntyy terveistä eläimistä, jotka eivät levitä ihmiseen sairauksia ja joiden lihassa ei ole haitallisia jäämiä, kertoo Perälä. Eläinten hyvinvointia edistetään Suomessa ja Skandinaviassa yhteensä 12 hankkeen avulla. Esimerkiksi Kivuttoman kastraatiotavan hankkeessa pilotoi kevättalvella 21 immuunikastraation toimivuutta porsas- ja lihasikalassa. Tavoitteena onkin, että vuonna 211 luovutaan nykymuotoisesta kastraatiosta ilman kivunlievitystä tai anestesiaa. Muita eläinten hyvinvointiin liittyviä hankkeita ovat muun muassa Teurashylkäysten vähentäminen, Eläinten hyvinvoinnin tutkimus ja Aktiivinen valtakunnallinen nautakarjan terveydenhuollon edistäminen. Katso muut hankkeet sivulta 3. Lue tarkemmin atrialaisesta lihantuotantoketjun hallinnasta ja avoimuudesta osoitteessa yritysvastuu/sosiaalinenvastuu. 7 n yritysvastuuraportti 21

8 Perustiedot -konsernista Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan pörssiyritys. Liikevaihdoltaan -konserni on suurin lihanjalostaja Suomessa ja yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella. Emoyhtiö Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat kansainvälisen konsernin, jonka kotipaikka on Kuopio. n pääkonttori sijaitsee Seinäjoella. n liikevaihto vuonna 21 oli 1 31 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltia. n asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service (3 -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa. n juuret ulottuvat vuoteen 193, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on osakasta. Oyj:n tuotteita ovat tuore ja kuluttajapakattu liha, lihavalmisteet, valmisruoat ja herkuttelutuotteet. valmistaa lihatuotteita porsaasta, naudasta ja siipikarjasta. Lihavalmisteet ovat leivänpäällisiä ja makkaroita. Valmisruokatuotteita ovat muun muassa kotiruokatuotteet sekä pika- ja kioskiruoat. Raportointikaudella ei saanut palkintoja. Oyj on jäsenenä Suomessa elintarviketeollisuusliitto ETL:ssä, Kansainvälisessä Kauppakamarissa, Pohjoismaisen kansalaistyön keskusliitto Pohjola-Nordenissa sekä osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö Pellervossa Venäjällä Pietarin ja Leningradin oblastin lihayhdistyksessä ja ruokateollisuusyhdistyksessä sekä Venäjän osaamista edistävässä East Officessa Ruotsissa elintarvikeyhdistyksissä Livsmedelsföretag LI:ssä, Kött och Charkföretagen KCF:ssä, Djupfrysningsbyrån Swedish Frozen Food Institutessa, Dagligvaruleverantörers fördund DLF:ssä, Institutet för livsmedel och bioteknik SIK:ssa, Ideon Agrofoodissa sekä innovaatioverkostossa Innovatio Pioneersissä. Virossa henkilöstöyhdistus Eesti Personaalitöö Arendamise Ühingissä, kauppakamari Eesti Kaubandus - Töötuskodassa, GS1 Estonia MTÜ:ssä ja elintarviketeollisuuden liitossa Eesti Toiduainetetööstuse Liit. 3) Sisältää hotelli-, ravintola- ja suurkeittiöasiakkuudet (HoReCa) sekä julkishallinnon asiakkuudet. OrgANisAATiON kuvaus ATriA-kONsErNiN AVAiNluVuT 21 TuOTErYHmiEN VAlmisTus liiketoiminta-alueittain Liikevaihto, milj. euroa 1 3,9 1316, Liikevoitto, milj. euroa 9,8 27,5 Liikevoitto, %,8 2,1 Voitto ennen veroja, milj. euroa,3 16,5 Osakekohtainen tulos, euroa -,18,25 Omavaraisuusaste, % 4,2 39,7 Bruttoinvestionnit, milj. euroa 46,2 33, Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,5 2,5 Henkilöstö keskimäärin Tuore ja kuluttajapakattu liha Lihavalmisteet Valmisruoat Siipikarjatuotteet Herkuttelutuotteet Suomi Skandinavia Venäjä Baltia 8 n yritysvastuuraportti 21

9 Tuotemerkit Vahvat alueelliset ja kansainväliset tuotemerkit ovat olennainen osa n kasvustrategiaa. Investoimalla niihin turvaa nykyisten tuoteryhmiensä ja palveluidensa kilpailukykyä sekä helpottaa uusien tuoteryhmien ja ruoka-alan innovaatioiden markkinoille tuomista. n tavoite on, että sen tuotemerkit ovat kahden tunnetuimman merkin joukossa kehittyneillä tuoreruokamarkkinoilla sekä kehittyvillä lihavalmiste- ja liha-alan markkinoilla. Päätuotemerkeillä voi olla tuoteryhmäkohtaisia alatuotemerkkejä. Esimerkiksi Suomen päätuotemerkki on, jonka alabrändejä ovat Wilhelm ja Fresh. kunkin liiketoiminta-alueen johtavat tuotemerkit Suomi: Skandinavia: OrgANisAATiON kuvaus Venäjä: Baltia: 9 n yritysvastuuraportti 21

10 liiketoiminnot ja asiakasryhmät Oyj:n liiketoiminnot ovat liha-, lihavalmiste- sekä ateria- ja siipikarjaliiketoiminta, joita suunnataan päivittäistavarakaupalle, Food Service -sektorille, konseptiasiakkuuksille, elintarviketeollisuudelle ja vientiin. liiketoiminnoittain asiakkaat jakautuvat seuraavasti Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Liha Lihavalmiste Ateria Siipikarja Herkuttelutuotteet OrgANisAATiON kuvaus Asiakkuuksittain liiketoiminnot jakautuvat seuraavasti Päivittäistavarakauppa Päivittäistavarakauppa Food Service Elintarvikealan teollisuus Konsepti Vientiasiakkuudet Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Skandinavialla on lisäksi omana asiakasryhmänään Deli- ja Denmark-asiakkuudet. Hanke 3-sTJErNET PANOsTAA leivänpäällisten VäHärAsVAisuuTEEN Tammikuun 211 alussa tanskalainen 3-Stjernet toi markkinoille viisi uutuustuotetta, jotka sisältävät vain 9 % rasvaa ja täyttävät kuluttajien nykyvaatimukset. 3-Stjernet-tuotteiden vähärasvainen suuntaus on askel kohti entistä terveellisempien elintarvikkeiden valmistusta. Tuotteet ovat laadukkaita ja perustuvat kuluttajien tarpeita koskeviin tietoihin, joita saadaan tutkimuksista ja asiakaskyselyistä, kertoo 3-Stjernetin myynti- ja markkinointipäällikkö Anders Laursenin. Tanskassa on havaittavissa suuntaus yhä vähärasvaisempaan ruokaan. Tanskalaisista kuluttajista suurin osa valitsee leivänpäällisensä maun ja terveellisyyden/vähärasvaisuuden perusteella. Tanskassa leivänpäälliset ovat tärkeä ruoka, sillä Tanskassa valmistetaan peräti kaksi miljoonaan eväsleipää joka päivä. Puolet tanskalaisista pakkaa päivittäin omat eväät mukaansa töihin tai kouluun, jatkaa Laursenin. Tuotekehityksen myötä koko 3-Stjernet-valikoima on asteittain muuttumassa yhä terveellisempään suuntaan. Uutuustuotteet muuttavat 3-Stjernetin imagoa, koska jatkossa tarjonta ei ole vain salamia ja muita rasvaisia leikkeleitä. panostaa ravitsemukseen yhteensä kahdeksalla eri hankkeella. Muita hankkeita ovat esimerkiksi keinotekoisten lisäaineiden ja natriumglutamaatin poisto. Muut hankkeet on listattu sivulla 3. 1 n yritysvastuuraportti 21

11 Operatiivinen rakenne suomi Suomen keskeisimmät yhtiöt ovat Suomi Oy, A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy. Suomi Oy kehittää, tuottaa ja markkinoi suomalaisia tuoreruoka-alan tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Yhtiö on liikevaihdolla mitaten Suomen suurin lihanjalostusyritys. Suomi Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Forssassa, Kuopiossa, Kauhajoella ja Karkkilassa. A-Tuottajat Oy on lihanhankintaan keskittynyt tytäryhtiö ja A-Rehu Oy rehuliiketoimintaan keskittynyt yhtiö. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Koskenkorvalla ja Varkaudessa. Vuonna 21 Suomen liikevaihto pieneni vajaat kaksi prosenttia ja liikevaihto 28 prosenttia. Suomen kasvua ja tuloksentekoedellytyksiä heikensivät merkittävästi kevään 21 työmarkkinaselkkauksesta johtuneen tuotantokatkoksen välittömät ja välilliset vaikutukset. Lisäksi kannattavuutta heikensivät lihatuotannon kustannuksia nostanut rehujen kallistuminen sekä lisääntyneen tuonnin aiheuttama paine kuluttajahintoihin. OrgANisAATiON kuvaus skandinavia Skandinavian keskeisimmät yhtiöt ovat Retail AB, Foodservice AB, Deli Ridderheims & Falbygdens AB, Consept AB ja Denmark 3-Stjernet A/S. Retail AB toimittaa kuluttajapakatun lihan, lihavalmisteiden ja valmisruoan päivittäistavarakaupalle, Foodservice AB on lihavalmisteiden ja valmisruoan toimittaja suurkeittiöille, Deli Ridderheims & Falbygdens AB toimittaa tuoreet herkuttelutuotteet päivittäistavarakaupalle ja suurkeittiöille, Concept AB on Sibylla-pikaruokakonseptin kehittäjä ja toimittaja sekä Denmark 3-Stjernet A/S toimittaa leivänpäälliset päivittäistavarakaupalle erityisesti Tanskassa. Vuonna 21 n Skandinavian kannattavuus parani merkittävästi. Yhtiön liikevoitto kasvoi lähes 4 prosenttia edellisvuodesta. Myönteinen kannattavuuskehitys perustui ensisijassa mittaviin uudelleenjärjestelyihin, TiESiTkö, ETTä Suomalainen elintarvikeketju voi olla ylpeä tuotantoeläinten terveydenhuollosta Suomalainen elintarvikeketju saa olla syystä ylpeä muun muassa tuotantoeläinten terveydenhuollon ja kuluttajille suunnatun ravitsemusinformaation korkeasta tasosta. MTT:n tutkimuksen mukaan ruokaketjun helmiksi nousivat tuoteturvallisuus, kotieläintuotannon salmonellattomuus, lääkejäämien vähäisyys ja kasvunedistäjähormonien käyttämättömyys sekä kuluttajille tarkoitettu monipuolinen ravitsemusinformaatio. Lähde: MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 11 n yritysvastuuraportti 21

12 TiESiTkö, ETTä Lihan tärkeimmät ostoperusteet ovat hinta ja laatu Valtaosa suomalaisista, 93 prosenttia syö lihaa. Määrä on vähentynyt hieman viimeisen vuoden aikana, mutta suhtautuminen lihaan ja lihan arvostus ovat säilyneet ennallaan. Yleisimmin suomalaiset syövät naudan jauhelihaa, broilerin rintafileetä, leikkelemakkaroita ja broilerisuikaleita. Harvemmin lautasella on kalkkunaa tai lammasta. Tärkein ostoperuste lihaa ostaessa on hinta ja toiseksi tärkein peruste on laatu. Laatu on tärkeää varsinkin päivittäin lihaa syöville kuluttajille, joiden mukaan laadukas liha on hyvänmakuista ja vähärasvaista. Kolmanneksi tärkein valinta lihaostokselle on lihan alkuperä. Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto, Lihan kulutusta ohjaavat tekijät -tutkimus joilla yhtiö kevensi kustannusrakennettaan ja paransi toimintojensa kustannustehokkuutta. Liikevaihto puolestaan supistui hieman yli kolme prosenttia. Tämä johtui ennen muuta lopetetuista liiketoiminnoista. Yhtiön orgaanista kasvua heikensi joidenkin tuoteryhmien vähentynyt myynti odotettua hitaammin toipuneilla Ruotsin tuoreruokamarkkinoilla. Venäjä Venäjä toimii Venäjällä kahdessa paikassa, kahdella päätuotemerkillä. Pietarissa päätuotemerkki on Pit-Product, jonka nimissä tehdään lihavalmisteista erityisesti makkaroita ja leivänpäällisiä. Lihanjalostuslaitokset sijaitsevat Leningradin oblastissa Sinyavinossa ja Gorelovossa. Gorelovon tehtaan yhteydessä on yhtiön logistiikkakeskus. Moskovassa päätuotemerkkinä on CampoMos, jonka nimissä tuotetaan lihavalmisteita, leivänpäällisiä, pitsoja, ruokamakkaroita ja tuorelihaa. Tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat Moskovassa. Yhdistelmäsikala on Moskovan oblastin alueella. Vuonna 21 markkinoinnin ja myynnin lisäpanostukset kasvattivat Venäjän liikevaihtoa ja vahvistivat sen markkina-asemaa sekä Moskovan että Pietarin päivittäistavarakaupassa. Toiminnan kannattavuus sitä vastoin heikkeni tuntuvasti. Laskeneen kokonaiskysynnän, lisääntyneen hintakilpailun ja erityisesti kohonneiden raaka-ainekustannusten takia operatiivisen toiminnan tulos oli tappiollinen. Yhtiön liikearvoon kohdistuvat arvonalennukset lisäsivät kertaluonteisesti yhtiön liiketappiota yli 1 miljoonalla eurolla. Baltia Baltiassa näkyy kolmella tuotemerkillä, jotka ovat Maks & Moorits, Wõro ja VK. Päätuoteryhmiä ovat leivänpäälliset, makkarat ja kuluttajapakattu liha. Baltian tuotantolaitokset sijaitsevat Virossa Valgassa ja Vastse-Kuustessa. liikevaihdon jakautuminen liiketoimintaalueittain Suomi...58 % Skandinavia...42 % Venäjä...1 % Baltia...3 % Vuonna 21 Virossa jatkunut päivittäistavaroiden kysynnän ja hintojen lasku heikensi Baltian kasvuja tuloksentekoedellytyksiä. Liikevaihto ei yltänyt edellisvuoden tasolle, ja tulos oli tappiollinen. Kannattavuus kuitenkin parani voimakkaiden tehostamistoimenpiteiden ansiosta. merkittävät muutokset yhtiörakenteessa Vuonna 21 ei toteuttanut yritysostaja, vaan se keskittyi toimintojen keskittämiseen ja vakauttamiseen. Skandinaviassa päätettiin luopua kuluttajapakatun lihan valmistamisesta, joten Årstan tuotantolaitoksen tuotanto lopetettiin ja tehdas suljettiin. Myös Tukholman alueella sijaitseva Tyresön tehdas suljettiin, ja tuotanto siirrettiin Skenen tehtaalle. Venäjällä päätettiin keskittää lihavalmistetuotantoa Pietarin Sinyavinon ja Moskovan tehtailta Gorelovon keväällä avattuun tuotantolaitokseen. Baltiassa suljettiin alkuvuodesta sulkea Ahjan tehdas ja tuotanto keskitettiin Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille. OrgANisAATiON kuvaus 12 n yritysvastuuraportti 21

13 n sidosryhmät käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Toiminnalleen merkitykselliset sidosryhmät on määritellyt liiketoimintastrategiasta käsin. Strategisesti merkittävät sidosryhmät ovat asiakkaat, kuluttajat, omistajat, viranomaiset, henkilöstö ja tavarantoimittajat. Muita sidosryhmiä ovat alihankkijat, lähiyhteisöt, oppilaitokset ja media. n yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Heidän odotuksiaan kartoittaa laaja-alaisesti erilaisten selvitysten, kyselyjen ja analyysien sekä tapaamisten ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja/tai raakaainetoimittajia valitessaan n yksi valintakriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso. Asiakkaat ovat kuluttajien ohella n liiketoiminnan kannalta tärkein ulkoinen sidosryhmä. n ja asiakkaiden yhteistyö on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa n tuotekehitystä ja markkinointia. Kuluttajan osto- ja ruokailutottumusten tunteminen on elintarviketeollisuuden keskeisimpiä haasteita. panostaa kuluttajatutkimukseen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalla on selkeä ja konkreettinen tavoite: pyrkii aidosti tuotteiden ja konseptien onnistuneeseen, kuluttajalähtöiseen kaupallistamiseen. CASE ruoka-alan sähköinen tulevaisuus n Tulevaisuusseminaarissa tammikuussa 211 tulevaisuuden verhoa raotettiin etenkin sähköisen kaupankäynnin näkökulmasta. Tulevaisuuden innovaatioihin johdattivat futurologi Magnus Lindkvist, mobiiliin markkinointiin erikoistunut Scott Goodstein ja TNS Gallup Oy:n Reijo Mesimäki, joka kuvasi etenkin tulevaisuuden digitaalista ostamista. Talouden näkökulman seminaariin toi Ilmarisen talousjohtaja Jaakko kiander, ja kansainvälisen politiikan muutostrendeistä kertoi ulkoasianministeri Alexander Stubb. Oyj:n toimitusjohtaja korosti puheessaan vastuullisuuden merkitystä ruoan tuotannossa ja kertoi n panostavansa tänä vuonna luomutuotteiden kehitykseen. Yhdeksättä kertaa järjestetty seminaari keräsi runsaat kaksisataa päättäjää ja vaikuttajaa suomalaisesta elinkeinoelämästä ja valtiovallasta. Seminaarisarja aloitettiin n 1-vuotisjuhlavuonna 23, joten ensi vuonna on luvassa 1-vuotisjuhlaseminaari. OrgANisAATiON kuvaus n sidosryhmät on jaettu yhdeksään ryhmään, joista strategisesti merkittäviä ovat asiakkaat, kuluttajat, omistajat, viranomaiset, henkilöstö ja tavarantoimittajat. Vähittäiskauppaketju Minimanin toimitusjohtaja Kalle Lähdesmäki uskoo, että ruokaturvallisuus ja terveellisyys nousevat entistä tärkeämmiksi myyntivalteiksi koko elintarviketjussa. 13 n yritysvastuuraportti 21

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä

Yritysvastuuraportti. Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Yritysvastuuraportti 2014 Ruokaa Ihmisiä Perinteitä Sisällys Yritysvastuun kartta...1 Toimitusjohtajan haastattelu...2 Lukijalle...3 Atrian arvonmuodostus...4 Sidosryhmät...6 Turvallinen ruoka...12 Terveellinen

Lisätiedot

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. VUOSIKERTOMUS 2011 Atria Oyj Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Atriakonserni on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa,

Lisätiedot

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ Atrian vuosikertomus 2014 Ruokaa Perinteitä Ihmisiä Atrian vuosikertomus 2014 AVAINLUVUT 1 ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT 2014 2013 Liikevaihto MEUR 1 426,1 1411,0 Liikevoitto MEUR 40,6 19,7 Liikevoitto %

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Vuosikertomus 2004 2004 Tietoja sijoittajille V-osakkeen perustiedot: Lukumäärä 31.12.2004 130 584 788 Pörssilistaus Helsingin Pörssin päälista Kaupankäyntitunnus RAIVV Pörssierä 500 K-osakkeen perustiedot:

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö 04 06 08 10 16 19 20 22 24 29 30 31 32 33 34 35 40 HKScan Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajalta Markkina-alue, Suomi Yritysvastuu Markkina-alue, Ruotsi

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Yritysesittely 4-6. Vuosi 2003 lyhyesti 7. Kaupallinen toiminta 11. Teollinen toiminta 12. Broilertalo Oy 12. LSO Foods Oy 15. Food Kuljetus Oy 16

Yritysesittely 4-6. Vuosi 2003 lyhyesti 7. Kaupallinen toiminta 11. Teollinen toiminta 12. Broilertalo Oy 12. LSO Foods Oy 15. Food Kuljetus Oy 16 03 H K R u o k a t a l o O y j V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 2 H K R u o k a t a l o O y j V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 Sisältö Yritysesittely 4-6 Vuosi 2003 lyhyesti 7 Johdon arvio vuodesta 2003

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot