KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA"

Transkriptio

1 KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Farmari 2006 esittelykohde nro 11 Kuortaneen energiaosuuskunta on perustettu Osuuskunnan toimialana on erilaisten energiaraaka-aineiden hankinta, harvennuspuun ja hakkuujätteen korjuu sekä nuorien metsien kunnostaminen. Osuuskunnan tarkoituksena on hankkia energiaraaka-aineita ja tuottaa niistä energiaa. Osuuskunta voi harjoittaa myös energiaraaka-aineiden jalostamista, tuotteiden markkinointia, välitystä, ostoa ja myyntiä sekä tutkia ja edistää energiaraaka-aineiden muita hyödyntämismahdollisuuksia sekä järjestää koulutusta. Osuuskunnassa on tällä hetkellä kymmenen jäsentä. Liikevaihto oli vuonna 2005, , ennuste vuodelle 2006, , tase on n. 1,0 M

2 TOIMINNAN ESITTELY VANHAINKODIN LÄMPÖLAITOS Vanhainkodin pihapiiri asetti laitoksen ulkonäölle tiukkoja vaatimuksia. Lämpökeskus kuvassa oikealla. Valmistumisajankohta Kokoluokka 0,7 MW Toimittaja Tulostekniikka Oy Lämmitystarve m 3 Energiankulutus MWh/vuosi Käytetty raaka-aine Hake irto m 3, briketti 270 m 3 Kpa kattila Arimax 700 kw Varalämpö Vanha lämmitysjärjestelmä, 3 kattilaa, 900 kw Hakevarasto 2 kpl 25 m 3 noutokontti, ruuvipurkain Kuva kattilahuoneesta Hakevarasto on noutokontteina, piha pysyy siistinä. Ylhäällä kuva kärryn ruuvipurkaimista..

3 HAAPANIEMI Kulttuuriympäristö asetti tässäkin kohteessa vaatimuksia laitoksen sijoittamiseen ja materiaaleihin Lämpölaitos kuvassa vasemmalla Valmistumisajankohta Kokoluokka 0,3 MW Toimittaja Tulostekniikka Oy Lämmitystarve m 3 Energiankulutus 350 MWh/vuosi Käytetty raaka-aine Hake 450 irto m 3, briketti 35 m 3 Kpa kattila Arimax 200 kw Varalämpö Polttoöljykattila 200 kw Hakevarasto 1 kpl 25 m 3 noutokontti, ruuvipurkain Lämpölaitosinvestointiin sisältyi myös lämmönsiirtolinjan rakentamista 0,5 km. Lähikuvassa noutokonttivarasto ja kattilahuone

4 KORTESMÄKI Valmistumisajankohta Kokoluokka 1,0 MW Toimittaja Sykäke Oy Lämmitystarve m 3 Energiankulutus MWh/vuosi Käytetty raaka-aine Hake irto m 3, lisäksi briketti ä ja turvetta Kpa kattila Laka 1000 kw Varalämpö Polttoöljykattila 1000 kw Hakevarasto 300 m 3, tankopurkain Lämpölaitosinvestointiin sisältyi myös lämmönsiirtolinjan rakentamista 2,0 km. Kortesmäen varasto on perinteinen tankopurkainvarasto. Kattilan erikoisuutena on neljä palopäätä.

5 BRIKETÖINTILAITOS Valmistumisajankohta Toimittaja XO Group Tuotantomäärä tn Käytetty raaka-aine puru, kutteri Syksyllä 2004 Kuortaneen energiaosuuskunta kävi neuvotteluja Vest-Wood Suomi Oy:n kanssa briketöintilaitoksen rakentamisesta Leppälän ovitehtaan läheisyyteen. Asiat etenivät ripeästi ja jo briketöintilaitos otettiin käyttöön. Brikettien tuotanto oli n. 700 tonnia vuonna 2005, josta energiaosuuskunnan omissa laitoksissa käytettiin n. 170 tonnia. Tuotantoon jäi vielä parantamisen varaa, laskennassa käytetty tuotanto oli 1000 tonnia vuodessa. Tuotantomäärät ovat riippuvaisia ovitehtaan tuotannosta. Laitos mahdollistaa myös eri raaka-aineiden mm. ruokohelven briketöinnin Kuvat brikettipuristimesta ja varastosta

6 VARASTOHALLI Hankittu Tilat pikkuhalli 200 m 2, isohalli 600 m 2, toimisto 50 m 2 Energiaosuuskunnan hankkima varastotila on osoittautunut toimivaksi. Varaston avulla pystytään tasaamaan briketöintilaitoksen tuotantoa ja keräämään raaka-ainevarastoa talven kylmimmille kuukausille. Varastotilan myötä energiaosuuskunta on myös aloittanut pienimuotoisesti energiaraaka-aineen myynnin, lähinnä brikettinä. Myyntitoiminta laajenee tulevaisuudessa, mikäli puuraaka-aineen hankinta onnistuu. Silloin voidaan myydä myös haketta. Kysyntää on myös myös muista lämmitykseen käytettävistä raaka-aineista mm. klapeista. Pienillä muutostöillä entinen metallialan yrityksen halli saatiin toimiviksi varastotiloiksi.

7 KOKONAISUUTTA TUKEVA TOIMINTA Energiaosuuskunta on tehnyt energiakasvisopimuksia 37,0 hehtaaria. Vuonna 2006 korjattiin jalostettavaksi ensimmäiset 7 hehtaaria. Korjuumenetelmänä käytettiin niittomurskainta ja pyöröpaalausta. Ensi kevään korjuussa testataan myös muita korjuuketjuja. Ruokohelvellä on tehty briketöintikokeita, jotka ovat onnistuneet jopa yli odotusten. Paalit murskattiin ja tuotiin kuljettimella puristimelle. Puristettaessa ei tarvittu mitään sidosaineita. Ruokohelpibrikettejä testattiin SeVo:lla ja lämpöarvo oli lähes puupelletin tasoa. Vasemmalla kuva ruokohelpipellosta ja oikeilla kasvuston pituusvertailua. Hakeraaka-ainetta on päätetty ostaa myös pystykauppoina kaikilta metsänomistajilta. Aikaisemmin osuuskunta on ostanut raaka-ainetta tienvarteen toimitettuna. Kuvassa hakeraaka-ainetta, jossa myös kuitupuu ja latvat tulvat lämpöenergian raaka-aineeksi.

8 KEHITTÄMISTOIMINTA Kuortaneen energiaosuuskunta toteutti vuoden 2004 aikana esiselvityshankkeen Missä palaa?. Hankkeen sisältönä oli 1. Kotimaisten polttoaineiden käyttömahdollisuuksien selvitys Kuortaneella 2. Kotimaisen energian yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen seutukuntatasolla Esiselvityshankkeella saavutetut tulokset olivat erittäin merkittäviä suunniteltaessa tulevaa toimintaa. Osa hankkeen aikana esiintulleista keittämisajatuksista on jo toteutettu. Tulokset on julkaistu loppuraportissa, jota saa Kuortaneen energiaosuuskunnalta tai Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksesta. Vuoden 2005 aikana selvitettiin opinnäytetyönä keskustan alueen kiinteistöjen kiinnostusta siirtymisestä kotimaiseen polttoaineeseen. Kiinnostusta oli runsaasti, joten selvittelyä jatketaan. Energiaosuuskunta osallistui Kotimainen energia 2006 kehittämishankkeen järjestämään kattilalaitosten toiminta-arvomittaus tutkimukseen. Osuuskunnan laitoksista tutkimuksessa oli mukana Vanhainkodin ja Kortesmäen lämpölaitos. Tulosten mukaan molemmat laitokset toimivat erinomaisesti. Mitattuja arvoja kosteus% nimellisteho käyntiteho hyötysuhde savukaasut happi hiilimon. hiukkaset 40,0 % 700 kw 388,9 kw 85,0% 213,9 C 8,3% 489,7ppm mg/mj/min max 43,2 % 1200 kw 705,6 kw 90,0% 152,5 C 7,3% 541,0ppm 40,1 63,7 Tällä hetkellä osuuskunta on mukana Bioenergian tuotannon ja käytön kehittäminen kehittämishankkeessa, jota hallinnoi SeAMKin maa- ja metsätalouden yksikkö. Tähän mennessä on tutkittu ruokohelven kannattavuutta. Tulokset ovat raportissa Ruokohelven korjuun kustannukset ja energiakäytön kannattavuus briketöitynä Kuortaneella. Alla kuvia kosteusmittauksesta, punnituksesta ja murskauksesta.

9 TULEVAISUUS Lämpöverkoston laajentaminen edelleen Kuortaneen kokoisessa kunnassa lämpöverkoston laajentamisessa on vielä mahdollisuuksia. Keskustaajaman liikekiinteistöjen ja omakotitalojen liittäminen lämpöverkostoon suunnitellaan seuraavaksi. Mahdollisuuksia ovat myös seurakunnan kiinteistöt ja teollisuusalue, joskus tulevaisuudessa myös urheiluopiston alue. Jalostustoiminnan kehittäminen Osuuskunta on tähän mennessä toiminut perinteisellä tavalla, eli lämmöntuottajana ja -myyjänä. Biopolttoaineiden kysyntä kasvaa kuitenkin koko ajan. Tämä luo mahdollisuuksia tuottaa uusia palveluja ja tuotteita jo tunnetuista raaka-aineista, eli klapeista, hakkeesta ja turpeesta. Biokaasutuksen ja biopolttonesteiden mahdollisuuksien tutkiminen Mikäli sähkön ja öljyn hintakehitys jatkuu luo se entistä enemmän paineita vaihtoehtoisiin ja uusiin energiaratkaisuihin. Osuuskunta tulee tutkimaan mitä nämä uudet ratkaisut voisivat olla paikallisesti toteutettuna. Bioenergiapuiston toteuttamisen selvittäminen esittely ja tutkimuskäyttöön Visiona omalle toiminnallemme on bioenergiapuiston toteuttaminen. Kohteessa demonstroitaisiin esim. aurinko-, tuuli- ja bioenergiaa. Bioenergiasta esittelyssä voisi olla metsästä, pellolta, kaasutuksesta ja nesteytyksestä saatua energiaa. TOIMINNAN KEHITTYMISEDELLYTYKSIÄ Toimintamme auttaa maatalouden rakennemuutoksen aiheuttamaa sopeuttamistarvetta ja luo edellytyksiä maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Lisäarvona saavutetaan ympäristöhyötyjä ja jopa maisemanhoitoa. Mikäli vastaavantyypistä kehitystä halutaan jatkaa ja laajentaa, se edellyttää muutoksia myös valtiovallan suhtautumisessa paikalliseen energiantuotantoon. Meidän ja muiden vastaavan kokoluokan yrityksien toiminnan kehittäminen nykyisillä edellytyksillä ei ole mahdollista. Kehittämisedellytyksiä ovat: 1. Kemeratukien jatkuminen vähintään nykyisellä tasolla, kustannusten nousulla korjattuna 2. Bioenergialaitosten investointitukien saaminen tekniikasta riippumatta 3. Biopolttoaineiden ja biosähkön tuotannon verotuskohtelu kannustavammaksi valtion taholta MIKSI BIOENERGIAA? Paikalliset hyödyt Parantaa työllisyyttä Luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle Edistää metsien hoitoa ja turvaa myös teollisuuspuun tulevan laadun Hyödyntää ja vahvistaa korkealaatuista suomalaista ammattiosaamista ja teknologiaa Kansalliset ja kansainväliset hyödyt Lisää energiantuotannon kotimaisuutta Hyödyntää kotimaisia alueellisia energiaraaka-aineita ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä Uusiutuvien biopolttoaineiden käyttö on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista Vähentää energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä ja estää haitallisia ilmastomuutoksia

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri.

Yritys- ARI ONKALO. Rakennusliike Remonttimies. Saneerausta ja uudisrakentamista vuodesta 1997. Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri. Pohjois-Suomen Yritys- maailma Tammikuu 1/2014 TRAKTORI- JA KIINTEISTÖTYÖT ARI ONKALO Traktori ja kiinteistötyöt Ari Onkalo hoitaa kiinteistöt kuntoon kerta heitolla. Tarvitsetko apua raskaan lumen poistamisessa?

Lisätiedot

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY EURAN ENERGIAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinot Mustiala 18.5.2009 Juho Ylijoki OPINNÄYTETYÖ Maaseutelinkeinojen koulutusohjelma Mustialantie 105 31310

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE. Hankesuunnitelma. Sisältö Sivu. 1. Tausta 2

ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE. Hankesuunnitelma. Sisältö Sivu. 1. Tausta 2 1 ENERGIAOMAVARAISET KYLÄT HANKE Hankesuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tausta 2 2. Pilottikylien lyhyt esittely 3 Hailuoto 3 Piipsjärvi 4 Alpua 5 Eskola 6 3. Tavoitteet 7 1. Yleistavoitteet 7 2. Kyläkohtaiset

Lisätiedot

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010

Alk. m 2. juva.fi. menestyksen paikka. Ota osasi 6 miljoonan kävijän asiakasvirrasta! Liiketontit. Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 www.mustekolmio.fi YRITYSMAAILMA 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Lokakuu 3/2010 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 1 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Keski-Suomi Kauppakatu 19 B 40100 Jyväskylä Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 Käsitelty ohjausryhmän

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

ENON, KIIHTELYSVAARAN, KONTIOLAHDEN SEKÄ TUUPOVAARAN ENERGIAOSUUSKUNTIEN VERKOSTOITUMISEN MAHDOLLISUUDET

ENON, KIIHTELYSVAARAN, KONTIOLAHDEN SEKÄ TUUPOVAARAN ENERGIAOSUUSKUNTIEN VERKOSTOITUMISEN MAHDOLLISUUDET ENON, KIIHTELYSVAARAN, KONTIOLAHDEN SEKÄ TUUPOVAARAN ENERGIAOSUUSKUNTIEN VERKOSTOITUMISEN MAHDOLLISUUDET Selvitys hankkeeseen Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Mia Pasanen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot