PERUSTUVAT KONSEPTIT SÄHKÖKAUPAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTUVAT KONSEPTIT SÄHKÖKAUPAN"

Transkriptio

1 UUDET PUUN KAASUTUKSEEN PERUSTUVAT KONSEPTIT JA SÄHKÖKAUPAN TOTEUTTAMISMALLIT UUDET PUUNKAASUTUSKONSEPTIT ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOINA ERITYISPIIRTEET Suomessa kehitetyt uudet puun kaasutus- konseptit mahdollistavat sähkön, lämmön, höyryn, CO2:n ja puutuotekaasun yhteistuotannon kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti aiempaa huomattavasti pie- nemmässä kokoluokassa (20 kw e - 5 MW e ) puun kaasutuskonseptit perustuvat myötä- virtakaasutukseen ja poikkeavat toisistaan lähinnä kaasugeneraattorin koon ja sen myötä laitoskokoluokan, biopolttoaineen max. kosteuden (kuivaustarpeen), kaasu- tuslämpötilan, tuotekaasun koostumuksen ja lämpösisällön sekä puhdistusjärjestelmän, tuhkan poiston ja jäännöshiilen mää- rän, kaasumoottorin tyypin sekä hyöty- ja rakennussuhteen osalta

2 kaasutuskonseptien käytön ja huollon vaivattomuus: korkea automaatiotaso, liikkuvien osien vähäisyys, huolto- ja operointisopimukset, web-kameravalvonta ja keskitetty kaukokäyttö kaasutuspoltto on ympäristöystävällinen energiantuotantotapa; puun kaasutuspoltto mahdollistaa CO2:n tuottamisen lannoitteeksi kasvihuoneviljelyssä korvaamaan propaanilla p tuotettua CO2:a tai puhdasta CO2:a puun kaasutuskonseptit mahdollistavat energiantuotantoyksiköiden vaiheittaisen rakentamisen eli lisäyksiköiden hankinnan sitä mukaa kuin kuorma kasvaa, jolloin tuotantokapasiteetin suhde kuormaan näh- den pysyy koko ajan optimaalisena toisin kuin muissa biokonsepteissa puun kaasutuskonseptit sept t ovat edenneet eet kaupallistamisvaiheeseen VAIKUTUKSET vauhdittavat biovoimalaitoshankkeita sekä mahdollistavat niiden laajamittaisen yleis- tymisen ja hajautetun biopolttainepohjaisen energiahuoltomallin toteuttamisen lisäävät ät biopolttoaineiden i id käyttöä sekä parantavat kustannustehokkuutta ja tuottavuutta energiantuotannossa luovat uusia työpaikkoja voimalaitosten ja biopolttoaineiden hankintaan sekä voima- laitosten käyttöön ja kunnossapitoon pienentävät ympäristö- ja kasvihuonepäästöjä tuovat uusia toimijoita energiasektorille lisäävät kilpailua sähkömarkkinoilla

3 BIOSÄHKÖKAUPAN TOTEUTTAMIS- MALLIEN KUVAUS JA ERITYISPIIRTEET PERINTEINEN MALLI biovoimalaitoksen sähköntuotannon myynti paikallisen / alueellisen verkon kautta paikalliselle/alueelliselle sähkönmyyntiyhtiölle biosähkön epäoikeudenmukainen hinnoittelu ja aliarvostus biovoimalahankkeiden toteutuminen hidastunut ja estynyt ERILLISVERKKOMALLI biovoimalaitoksen sähköntuotannon käyttö kokonaan omassa erillisverkossa,,jota ei ole kytketty valtakunnan verkkoon huippu- ja varasähkön investointikustan- nukset korkeatk sähkön siirtokustannushyöty koko säh- köntuotannolle biosähkön oikeudenmukainen hinnoittelu ja arvostus

4 SÄHKÖPARTNERMALLI biovoimalaitoksella tuotetun sähkön käyttö ensisijaisesti paikan päällä kiinteistön si- säisessä ä verkossa, ja mahdollisen ylijäämäsähkön myynti paikallisen / alueellisen verkon kautta sähköpartnerille. Myös muun sähkön tilapäiskaupan toteuttaminen sähköpartnerin kanssa useat biovoimalaitoskohteet mahdollistavat huoltosähkön hankinnan edullisemmin ja pienentävät hallinnollista työmäärää sekä kohtuullistavat taseenhoidon kustannuksia sähkön siirtokustannushyöty biovoimalai- toksen paikan päällä hyödynnettävälle säh- köntuotannolle biosähkön oikeudenmukainen hinnoittelu ja arvostus Valtakunnan verkko CHP-laitos Sähköpartneri Kauko olämö

5 Laitoslayout ENERGIAYHTEISTYÖ SÄHKÖ- PARTNERIN NÄKÖKULMASTA MITÄ ISOMMASTA SÄHKÖN TILAPÄISKAUP- PAVOLYYMISTÄ ON KYSE, SITÄ ENEMMÄN SE KIINNOSTAA SÄHKÖPARTNERIA tilapäissähkökauppavolyymi vs. sähköpartnerin kokonaissähkönhankinta taseenhoito hallinnollinen työmäärä PIENETKIN VOLYYMIT OVAT MERKITYKSELLI- SIÄ, MIKÄLI tällaisia kohteita on useita ko. kohteiden ajalliset tilapäissähkötehojakaumat ovat toisistaan poikkeavia

6 USEAT BIOVOIMALAITOSKOHTEET MAHDOL- LISTAVAT HUOLTOSÄHKÖN HANKINNAN OP- TIMOINNIN OTTAMALLA HUOMIOON VOIMA- LAITOSTEN SUUNNITELLUT lyhytaikaiset huollot vuosihuolto- ja -korjausseisokit TILAPÄISSÄHKÖN HYVÄ SIJOITTUVUUS PARTNERIN SÄHKÖTEHON PYSYVYYSKÄY- RÄLLE SÄHKÖPARTNERIN KANNALTA ON MERKI- TYKSELLISTÄ, ETTÄ YHTEISTYÖKUMPPANIN TUOTTAMA SÄHKÖ ON UUSIUTUVILLA ENER- GIALÄHTEILLÄ TUOTETTUA ilmastomyönteisyys ja ympäristövastuul- lisuus imagollinen merkitys SÄHKÖKAUPAN TOTEUTTAMINEN SÄHKÖPARTNERMALLILLA biovoimalaitoksella tuotettava sähkö hyödynnetään ensisijaisesti paikan päällä kiinteistön sisäisessä verkossa kyseessä ei-luvanvarainen jakeluverkko- ja sähkömarkkinatoiminta mikäli biovoimalaitoksen sähköntuotanto on suurempi kuin sähkön käyttö kiinteistön sisäisessä verkossa, syntyvä ylijää- mäsähkö myydään paikallisen / alueellisen verkon kautta sähköpartnerille mikäli biovoimalaitoksen sähköntuotanto on pienempi p kuin sähkön käyttö kiinteis- tön sisäisessä verkossa, tarvittava alijäämäsähkö hankitaan sähköpartnerilta

7 biovoimalaitoksen suunniteltujen lyhytaikaisten (esim. puukaasumoottorin öljyn- vaihdot) ja pitempikestoisten (esim. vuosihuollot, täysrevisiot) huoltojen sekä bio- sähkön tuotantorajoitusten ja -keskeytysten yhteydessä hankitaan huolto- ja varasähkö sähköpartnerilta osa biovoimalaitoksella tuotettavasta sähköstä käytetään koko energiantuotantolai- toksen omakäyttösähkönä sähkön siirtokustannushyöty saadaan sille osalle biovoimalaitoksen i it sähköntuotantoa, t t joka käytetään paikan päällä (primääribiosähköntuotanto) sähkön siirtokorvaus joudutaan maksamaan sekä biovoimalaitoksen ylijäämäsähkön (sekundääribiosähköntuotanto) että muun tilapäissähkön osalta

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Timo Saarelainen Toimitusjohtaja Green Fuel Nordic Kestävästi hoidettujen metsien uusiutuva puu on raaka-aine, jolle riittää käyttöä ja käyttäjiä,

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ

BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ 1 BIOPOLTTOAINEET JA MUUT VAIHTOEHTOISET POLTTOAINEET TIE- LIIKENTEESSÄ Tiivistelmän on koonnut professori Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskuksesta Miksi tieliikenteeseen halutaan biopolttoaineita,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot