Liity Kouvolan juoneen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liity Kouvolan juoneen!"

Transkriptio

1 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS

2 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro Kaupallinen toiminnallisuus ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet Ydinkeskustan rooli elinkeinorakenteessa Ydinkeskustan palvelurakenne Rooli asiakkaan arjessa ja asiointireitit Matkailukohde Kaupunkirakenne ja -kuva Kouvolan ydinkeskustan vahvuudet Kouvolan brändityö ja kaupunkisuunnittelu Kaikki tiet vievät keskustaan Keskusta ja ydin Ydinkeskustan muut avainpaikat Ydinkeskustan olohuoneet Liikenne ja saavutettavuus Saapuminen Shared space Pyöräilijän keskusta Autoilijan keskusta...16

3 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 3 1. INTRO "LIITY KOUVOLAN JUONEEN!" Arkkitehtuuri ja julkisten tilojen muotoilu eivät yksin synnytä houkuttelevaa kaupunkielämää. Ihmiset viihtyvät tänä päivänä siellä, missä heillä on oma roolinsa kaupungin tarinassa. Tämä on mahdollista yleensä vain kaupunkien keskustoissa. Tämä tarkoittaa myös paikkoja, joita ei ole viimeistelty ja ennalta ohjattu aivan pilkulleen. Löyhästi määritelty notkea tila antaa kehykset kaupunkikulttuurin moninaisuudelle. Hyvä tarina sisältää eriluonteisia osia: jännitystä, odotuksia ja romantiikkaa. Samaan tapaan ehdotuksemme Kouvolan keskustan kehittämisestä on kokoelma eriluonteisia kehittämiskohteita omine identiteetteineen. Kehitetty Kouvolan keskusta houkuttelee liittymään paikan tarinaan. Osa tarinasta on perinteistä identiteettiä vuosikymmenten tyylipiirteineen ja paikallisine toimijoineen ja osa uutta käyttäjiä osallistavampaa kertomusta. Vaikka kaikki eivät pidäkään olemassaolevaa Kouvolalaista modernistista miljöötä aina viihtyisänä, rosoisemmissakin autenttisiksi mielletyissä paikoissa on houkuttelevuutta verrattuna anonyymeihin kehäväyläympäristöihin. Kaupunkilaisten osallistuminen ja käyttäjälähtöisyys ovat kustannuksista vapaita laatutekijöitä. Asukkaiden ja muiden käyttäjien joukossa on guerilla-puutarhureita, tapahtumajärjestäjiä, tee-se-itse -nikkareita ja -taiteilijoita sekä siisteystalkoolaisia. Yhteistä heille ovat uudet tilan käytön tavat ja paikkojen haltuunotto. Ehdottamamme ympäristö sisältää hauskuutta, mahdollisuuksia seikkailuun, huomioida paikalliset erityispiirteet ja havaita ympäristön yllätyksellisyys. Olemme järjestäneet puitteet esimerkiksi katusoittopäiville, grillipaikoille, lähiliikunnalle, kimpassa vuokrattaville lähimökeille keskustassa ja osallistavalle ympäristötaiteelle.

4 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 4 Olemme suunnitelleet "kulttuurisia hidastetöyssyjä" sekä paikallisille että matkaajille. Vaihtelevat kontaktiympäristöt, joissa oleskelupuutarhat, toimintatorit ja kokemukselliset reitit vaihtelevat. Ympäristöön liittyvät identiteettipiirteet eivät ole merkittyjä paikkoja, vaan ympäristöjä, joihin voidaan liittää jokin tarina. Tämä kannustaa viehtymään paikkojen identiteeteistä. Leppoisasta ilmapiiristä ja Kouvolan rennosta elämäntavasta voi tulla yksi keskustan houkuttimista. Juurevat palvelut lähiluomuineen ja yrityshautomoineen ovat sellaista, mitä satelliittikeskus ei voi tarjota. Työnantajia ei kiinnosta tänä päivänä onko työpaikka avokonttoria vai koppikonttoria. Kumpikaan ei riitä. Samoin kaupoissa asioivaa ei kiinnosta myymälän koko. Tarvitaan uuden Kouvolan keskustan kaltainen monipuolinen inspiroiva julkinen kaupunkilainen kuhiseva miljöö elämys jossa kukin elää osana kaupungin tarinaa. Kouvolan tarinaan tulee olla myös helppo tutustua. Tästä syystä olemme panostaneet selkeiden kevyen liikenteen yhteyksien, elämyksellisten reittien ja keskustan paikoituksen kehittämiseen. Kaupungissa tulee olla helppo liikkua. Kouvolasta tulee Kymenlaakson keskusta - ensimmäinen oikea kaupunki Venäjältä tullessa.

5 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 5 2. Kaupallinen toiminnallisuus ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet 2.1 Ydinkeskustan rooli elinkeinorakenteessa Ydinkeskustalla on monipuolinen rooli Kouvolan elinkeinorakenteessa. Keskusta on kaupan, palveluiden, liike-elämän, kulttuurin ja julkisten palveluiden keskuksena koko Kouvolan kehityksen moottori. Ydinkeskusta on kuitenkin myös perinteinen kauppapaikka, jota uhkaa kilpailun tuoma näivettyminen. Keskustan tulevaisuuteen ja rooliin Kouvolan elinkeinorakenteessa vaikuttavat kolme toimijatahoa: julkinen sektori, yksityinen sektori ja muut käyttäjät, kuten kaupunkilaiset, matkailijat ja järjestöt. Julkisen sektorin rooli keskustan kehittämisessä on keskeinen: julkinen sektori toimii pelinavaajana ja tarjoaa yksityiselle sektorille ja muille käyttäjille mahdollisuuksia toimia keskustassa. Kouvolan elinkeinoelämä on voimakkaassa murrosvaiheessa. Suuryhtiövetoisten metsä- ja paperiteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet merkittävästi ja korvaavia työpaikkoja on löydettävä muilta sektoreilta, kuten kaupan, palveluiden ja matkailun alalta. Uusien työpaikkojen syntyminen edellyttää uuden yritystoiminnan syntymistä ja Kouvolan ydinkeskustan rooli on tässä merkittävä. Suuryritysten varaan ei voida enää laskea vaan uusia työpaikkoja on luotava pienten yritysten kautta, yksi työpaikka kerrallaan. Näille uusille toimijoille Kouvolan keskusta tarjoaa hedelmällisen elinympäristön. Luovuus on yksi kaupunkien taloudellisen menestymisen lähde ja ydinkeskusta toimii luovuuden ja innovaatioiden lähteenä, joka ruokkii uusien yritysten syntymistä. Keskustaan suunniteltavat uudet olohuoneet, erilaiset kohtaamistilat, ja uuden tyyppiset vapaammat työskentelytilat mahdollistavat ihmisten kohtaamisen ja verkostoitumisen ja sitä kautta myös innovaatioiden synnyn. Keskustaan sijoitettava HUB Kouvola, jota alkuvaiheessa voidaan pyörittää julkisen sektorin tuen avulla, mahdollistaa start up yritysten ja muiden pienyrittäjien kohtaamisen tarjoamalla työskentely- ja kokoustiloja sekä muita yrittäjien tarvitsemia palveluita. Kouvola voi verkottua Helsingissä, Tampereella ja Turussa toteutettujen vastaavien HUB:ien kanssa kuin myös globaalisesti Pietarissa, Berliinissä, Ateenassa, Lontoossa, Shanghaissa, Tel Avivissa jne. - sijaitsevien satojen cowork-yhteisöjen kanssa. Ydinkeskustan tarjoamien uuden tyyppisten työtilojen ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi yrittäjyyttä täytyy tukea myös muilla tavoin. Koulujen ja oppilaitosten kanssa on täytyy tehdä yhteistyötä lisäämällä yrittäjyysopintoja ja tukemalla opiskelijoiden omia start up yritysprojekteja. Näin luodaan nuorille aikuisille kuva mahdollisuuksien Kouvolasta, jossa on mahdollista luoda oman näköisensä elämä ja oma työpaikkansa. Keskustaan sijoittuvien start up yritysten aloittamiskynnystä voidaan madaltaa esimerkiksi myöntämällä tukea muutaman ensimmäisen kuukauden vuokraan. Jäljempänä kuvattava keskustan laajan palvelukokonaisuuden toteutuminen edellyttää, että keskustaan syntyy uusia, konsepteiltaan rohkeita paikallisia yrityksiä. Uusien innovaatioiden synnyssä ihmiset ovat keskiössä, erityisesti ns. luova luokka, ja ihmiset eivät enää automaattisesti seuraa työtä vaan työ seuraa ihmistä. Näin Kouvola ei kilpaile muiden kaupunkiseutujen kanssa pelkästään investoinneista vaan ihmisistä: paluumuuttajat, seudulla pysyvät nuoret ja muut uudet asukkaat ovat tärkeitä Kouvolan elinkeinoelämän kannalta. Ydinkeskustassa luovan luokan viihtymistä voidaan edesauttaa kehittämällä keskustasta kiinnostava asuinalue, jossa erilaiset kaupunkikulttuurit kohtaavat ja josta löytyy myös julkista, vapaata tilaa erilaisille kokeiluille ja projekteille. Kouvolan kilpailukykyä asukkaiden

6 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 6 osalta parantaa osaltaan myös alueen suhteellisen edulliset asumiskustannukset esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna. Ydinkeskustan alueelle toimivan aktiivisen keskustayhdistyksen toimintaa täydentämään perustetaan keskustan managerin/tuottajan tehtävä, jonka tarkoituksena on auttaa muita toimijoita luomaan keskustaa sekä luoda sisältöä julkiselle tilalle. Manageri/tuottaja myöntää pieniä avustuksia ja kokoaa resurssit yhteen erilaisten keskustaa kehittävien toimenpiteiden ja tapahtumien organisoimiseksi. Avustuksia myönnetään erilaisiin aloitteisiin julkisivu- ja maisemointihankkeista aina korttelijuhliin, kaupunkiviljelyyn, car sharingiin ja muihin pienimuotoisiin toimintoihin asti. Erityisesti väliaikaiset tapahtumat luovat keskustaan eloa pienemmällä taloudellisella panostuksella kuin suuret rakennushankkeet. Tapahtumat aktivoivat ihmiset liikkeelle tarjoamalla elämyksiä ihmeteltäväksi ja luovat myös yhteisöllisyyttä. Alueen liikeyrityksille tapahtumat luovat mahdollisuuden aktivoida omaa liiketoimintaansa esimerkiksi erilaisilla tapahtumiin liittyvillä kampanjoilla. Managerin/tuottajan tehtävä ja avustukset rahoitetaan pääosin julkisella rahoituksella, mutta osin myös keskustassa toimivien yritysten varoin ja esimerkiksi osin erilaisten pop up tilojen vuokratuotosta. Pop up konseptit ovat viime vuosina yleistynyt elämyshakuisuuden lisääntyessä. Pop up konseptien avulla Kouvolassa tarjotaan mahdollisuus alueen yrityksille luoda lisäliikevaihtoa sekä madalletaan yrittäjyyden aloituskynnystä. Vapaita liiketiloja vuokrataan pop up kaupoille ja showroomeille esimerkiksi uusien tuotteiden ja brändien lanseerausta tai muita kampanjoita varten. Pop up ravintolatila tarjoaa täysin varustetun ravintolatilan astioineen ja mahdollisesti henkilökuntineen. Pop up ravintolassa ravintoloitsijan tai kokin urasta kiinnostuneet halukkaat voivat kokeilla siipiään eräänlaisen pidennetyn Ravintolapäivän tapaan tai paikalliset Martat voivat pitää perinneruokaravintolaa kuukauden ajan, jolla samalla edistetään alueen paikallista ruokakulttuuria ja paikallisten tuottajien tuotteita. Pop up tilojen hallinnointi ja vuokraus ovat osa keskustan manageri/tuottajan tehtäviä. Keskustan kiinteistön omistajien näkökulmasta ydinkeskusta tarjoaa hyvät lähtökohdat kiinteistöinvestoinneille: uudisrakentamiselle tai saneeraamiselle. Keskustassa on kysyntää erityisesti uusille asunnoille ja primeliiketiloille, joista saatava vuokratuotto on riittävä varmistamaan investointien kannattavuuden. Asuntotuotannon lisääminen keskustassa, keskustan uskottava uudistusohjelma ja erilaiset julkisen sektorin kannustimet lisäävät liiketilojen kysyntää ja yksityisen sektorin investointihalukkuutta. Ydinkeskustan rooli hyvänä kauppapaikkana varmistetaan luomalla uusia prime-liiketiloja saneeraamalla kiinteistöjä, luomalla uusia kulku- ja näköyhteyksiä sekä kanavoimalla asiakasvirrat prime-liiketiloille luonnollisilla kulkuyhteyksien verkostolla. Ydinkeskustalla on merkittävä rooli Kouvolan matkailuelinkeinojen kehittymisessä erityisesti keskustaan suunnitteilla olevan matkakeskuksen takia. Matkakeskuksen palvelukonsepti räätälöidään erityisesti venäläisille liikematkailijoille ja matkakeskukseen sijoitetaan kongressi-, hotelli-, ravintola-, hyvinvointi- ja matkailupalveluita. 2.2 Ydinkeskustan palvelurakenne Ydinkeskusta kilpailee asiakkaista Kouvolan mittakaavassa market-alueen ja syksyllä 2012 avattavan kauppakeskus Veturin kanssa. Laajemmin Kouvolan keskusta kilpailee mm. Kotkan, Lahden ja pääkaupunkiseudun kanssa. Ydinkeskustan on löydettävä oma markkinasegmenttinsä, joka poikkeaa asiakkaita kiinnostavalla tavalla muista kaupallisista alueista. Ydinkeskustan palvelurakenteessa on huomioitu kilpailutilanne, keskustan ja Kouvolan seudun vahva asukaspohja, pääkohderyhmät (ks. seuraava luku) ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat keskeiset muutostrendit. Ydinkeskustan kaupalliseen palvelurakenteeseen vaikuttavat osaltaan myös keskustaan sijoittuvat muut toiminnot, kuten julkiset palvelut ja liike-elämän palvelut. Ydinkeskustan palvelurakenteen muodostumiseen vaikuttanut keskeinen trendi on kuluttajien elämyshakuisuuden voimistuminen. Elämyshakuisuus on johtanut mm. kauppakeskusten syntyyn, mutta tulevaisuudessa shoppailu itsessään ei riitä elämykseksi. Kauppakeskusten ja Internet-kaupan ollessa osa kuluttajien normaalia arkipäivää ostokset tehdään paremminkin muiden elämysten lomassa. Ydinkeskustan palvelurakenne muodostuu tulevaisuudessa erikois- ja päivittäistavarakaupan tarjonnan lisäksi monipuolisista ravintola-, viihde-, harrastus-, kulttuuri-, liikunta- ja matkailupalveluista. Tärkeä osa ydinkeskustan tarjoamaa elämystä

7 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 7 ovat myös erilaiset keskustassa järjestettävät tapahtumat, kokeiluille tilaa tarjoava julkinen tila, arkkitehtuuri ja Kouvolan erityispiirteitä korostavat matkailunähtävyydet. Näiden avulla ydinkeskusta voi erottua kauppakeskuksista, joista puuttuvat julkisen tilan tuomat mahdollisuudet. Ydinkeskustan palvelurakenne koostuu viidestä pääelementistä, jotka on tiivistetty seuraavassa kuvassa. Ydinkeskusta on perinteinen kauppapaikka ja kaupan tarjonnan selkäranka muodostuu keskustahakuisen erikoiskaupan tarjonnasta, kuten muodista, asusteista ja designista. Tunnetut paikalliset yrittäjät ovat ydinkeskustan vahvuus, mutta yrittäjävetoisten myymälöiden tarjontaa kehitetään laajentamalla valikoimaa uusiin tuotteisiin ja erilaistamalla valikoimaa erityisesti venäläisten kuluttajien ja nuorten aikuisten tarpeet huomioiden. Ydinkeskustaan tarvitaan lisää paikallisia yrityksiä. Erityisesti nuoria aikuisia houkutellaan ostoksille ns. lifestyle-myymälöillä, jotka yksittäisten tuotteiden sijasta myyvät kokonaista elämäntyyliä. Yrittäjävetoisten myymälöiden rinnalla ydinkeskustan tarjontaa täydentävät kansainväliset premium-brändien myymälät, jotka vetoavat erityisesti venäläisiin kuluttajiin. Ydinkeskusta erilaistuu näin kauppakeskus Veturista, jonka erikoiskaupan tarjonta koostuu pääosin keskihintaisista ja edullisista ketjumyymälöistä. Premium-brändien vuokranmaksukyky on hyvä ja niiden tuleminen ydinkeskustaan edellyttää uuden prime-liiketilan luomista. Uutta prime-liiketilaa syntyy ydinkeskustaan, kun kauppakeskus Hansaa laajennetaan ja se liitetään kiinni kävelykatu Manskiin. Lisäksi kävelykadun osittainen kattaminen ja Manskin pohjoisosan länsipuolen kortteleiden uudistaminen synnyttävät uutta prime-liiketilaa. Päivittäistavarakaupan tarjontaa vahvistetaan keskustassa. Asuntorakentaminen ja asukkaiden lisääntyminen keskustassa luo toimintaedellytyksiä uudelle supermarket-tasoiselle, laadukkaalle päivittäistavaramyymälälle kuten myös muille elintarvike- ja ravintola-alan yrityksille. Keskustan asukkaista suuri osa on ostovoimaisia senioreita tai nuoria aikuisia ja molemmat segmentit arvostavat mm. helpon take away ruuan saatavuutta ja lounasravintoloita. Päivittäistavarakaupan palvelutarjontaa monipuolistetaan tarjoamalla päivittäistavaran erikoismyymälöille, kuten luomu- ja lähiruokamyymälöille, uusia kauppapaikkoja. Kouvolan seudulla on useita paikallisia elintarvikealan yrityksiä, joiden vähittäismyyntipiste sijaitsee keskustan ulkopuolella. Paikalliset tuottajat kootaan yhteen uuteen kauppahalliin ja uusille torialueille kävelykadulla ja uudella keskustorilla. Uusi kauppahalli avataan kauppakeskus Hansan yhteyteen keskustorin laidalle, missä se sijaitsee suurempien asiakasvirtojen äärellä. Ydinkeskustan palvelurakennetta kahvila- ja ravintolatarjonnan osalta vahvistetaan. Kahvilat ja ravintolat toimivat olohuoneena ja tapaamispaikkoina. Keskusta-asukkaiden lisäksi keskustassa sijaitsevat työpaikat luovat potentiaalia ravintoloille erityisesti lounasasiakkaiden muodossa. Matkailijavirtojen kasvattaminen edellyttää kattavampia ravintolapalveluita niin liikematkailijan tarvitsemasta fine dining ravintolasta aina edullisempiin perheravintoloihin asti. Ravintoloille luodaan uusia tiloja erityisesti uuteen käyttöön otettaville

8 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 8 sisäpihoille. Keskustan senioripainotteinen asukaspohja luo edellytyksiä myös muiden ruokapalveluiden kehittämiselle. Keskustan palvelukeskittymään kuuluvat olennaisena osana erilaiset asukkaille ja matkailijoille suunnatut julkiset palvelut, mutta palvelutarjonnan kiinnostavuus ja houkuttelevuus syntyy erilaisten yksityisten palveluiden kautta. Ydinkeskusta ja matkakeskus tarjoavat hyvän toimintaympäristön erityisesti terveys-, kauneus- ja hyvinvointisektorin palveluille. Palvelut sijoitetaan pääosin toisen kerroksen liiketiloihin, mutta niistä luodaan katutason arvoisia elämyksiä. Hammaslääkärin vastaanottotilojen ei tarvitse näyttää hammaslääkärin vastaanotolta. Erityisesti terveyspalveluiden konseptikehityksessä otetaan oppia kauneus- ja hyvinvointipalvelukonsepteista ja tarjotaan ydinpalvelun lisäksi muita asiakkaan käyntikokemusta parantavia lisäpalveluita virvokkeista kanta-asiakasohjelmiin. Mielikuvaa ydinkeskustasta vahvana palvelukeskittymänä ei luoda vain erillisillä palveluita tarjoavilla yrityksillä vaan vahva, asiakaslähtöinen palvelukulttuuri on osa jokaisen myymälän ja ravintolan identiteettiä. Asiakas yllätetään positiivisesti kerta toisensa jälkeen ystävällisellä palvelulla ja tuotteen ostoa helpottavilla yksinkertaisilla lisäpalveluilla, kuten tuotteiden kuljetuksella hotelliin tai kotiin. Erityisesti venäläiset kuluttajat arvostavat henkilökohtaista palvelua, mutta palveluiden kysyntä ja maksuhalukkuus myös suomalaisten kuluttajien keskuudessa kasvaa jatkuvasti. Suurimmaksi esteeksi palveluiden hankinnalle muodostuu usein kuluttajien tietämättömyys palveluista. Kouvolan ydinkeskustaan perustetaan yritys koordinoimaan ja markkinoimaan erilaisten palvelutuottajien verkostoja: asiakas saa varattua kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä pisteestä. Toiminta rahoitetaan palveluntuottajien koordinaattorille maksamana prosenttiperusteisena palkkiona. Elämyksellisyyden lisääminen ydinkeskustassa on monipuolisen palvelurakenteen säilymisen kannalta elinehto. Ydinkeskusta on Kouvolan elämys- ja viihdekeskus, "ihmeen hieno Kouvola". Ydinkeskustaan tulee runsaasti lisää kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Oppilaista tyhjenevä Kankaan koulu muutetaan kulttuurikeskukseksi taide- ja musiikkikouluineen, bänditreenikämppineen, studioineen, työpajoineen jne. Koulun pihapiiriä kehitetään avoimeksi kouvolalaisten leikkikentäksi ulkoilma tapahtumineen. Ydinkeskustaan sijoitetaan lisäksi mm. biitsi ja jää kenttä, joka mahdollistaa rantalentopallon, petankin, luistelun ja muun rennon urheilun, kirjasto avataan keskuspuiston suuntaan, uudelle keskustorille sijoitetaan esiintymislava, rautatieaseman lähelle sijoitetaan fillarikeskus, yksityisille liikunta- ja viihdepalveluille varataan tiloja, eteläisen rautatiemuseon pihapiiriin rakennetaan uusia ateljeeasuntoja käsityöläisille jne. Säännölliset ja pop up tapahtumat elävöittävät ydinkeskustaa elämys- ja viihdekeskuksena, kuten myös erilaiset Kouvolan eri puolia korostavat nähtävyydet rautatiemuseosta Kouvostoliitto-toriin asti. Ydinkeskustan palvelurakenne eroaa muista Kouvolan alueista erityisesti liike-elämän keskuksena. Keskustan palvelurakenteeseen kuuluu erilaiset liike-elämän palvelut, kuten Kouvola HUB ja muut yrityksille ja liikematkailijoille suunnatut palvelut, kuten erilaiset työ- ja kokoustilat. Erityisesti keskustaan sijoittuvan uuden matkakeskuksen palvelutarjonta profiloidaan venäläisille ja kotimaisille liikematkailijoille. 2.3 Rooli asiakkaan arjessa ja asiointireitit Kouvolan keskusta palvelee kaikkia kouvolalaisia ja matkailijoita. Keskustan rooli asiakkaan arjessa vaihtelee mm. asiakkaan elämäntilanteen ja asuin- ja työpaikan sijainnin mukaan. Asiakkaasta riippuen Kouvolan keskusta toimii esimerkiksi työ- ja lounaspaikkana, vuotuisena konferenssipaikkana, päivittäisasioinnin paikkana tai vapaa-ajan viettopaikkana. Asiakkaalla on kuitenkin aina jokin syy tulla keskustaan ja viettää siellä aikaa. Erityisesti asukkaiden ja vapaa-aikaansa viettävien kouvolalaisten täytyy kokea keskusta omakseen, olohuoneeksi. Keskustan palvelurakennekonseptin pääkohderyhmät voidaan jakaa seuraavasti: Keskusta-asujat Seniorit Nuoret aikuiset Keskustassa työskentelevät Työntekijät

9 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 9 Yrittäjät Kouvolalaiset Matkailijat Kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat Liikematkailijat Vapaa-ajan matkailijat Mökkeilijät Keskusta-asuminen on yleistä erityisesti senioreilla ja nuorilla aikuisilla. Keskustan asukkaat käyttävät keskustan kaikkia palveluita ja keskustan palvelutarjonta on niin monipuolinen, että asukkaiden täytyy harvoin lähteä muualle. Keskustan palvelutarjonnassa korostuvat muita kohderyhmiä enemmän päivittäistavarakaupan pääostopaikan ja muiden kaupallisten päivittäispalveluiden merkitys. Seniorit kaipaavat kaupunkeihin myös entistä enemmän luontevia pistäytymis- ja tapaamispaikkoja, ns. vapaan oleskelun tiloja. Lisäksi seniorit ovat entistä aktiivisempia ja heillä on halu tehdä asioita: tapaamispaikkojen lisäksi he arvostavat myös muita keskustan harrastus-, liikunta- ja kulttuuritiloja. Lisäksi esimerkiksi kaupunkiviljelmät tarjoavat mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen. Keskuspuisto ja muut keskustaan avautuvat uudet reitit tarjoavat mahdollisuuden kevyeen liikuntaan miellyttävässä kävely-ympäristössä. Keskustassa asuvat nuoret aikuiset arvostavat keskustan palvelutarjonnassa kollektiiviseen oleiluun tarkoitettuja tiloja, kuten ravintoloita ja kahviloita aamiais- ja brunssitarjoiluineen sekä rentoja harrastus- ja urheilumahdollisuuksia. Kaupunkikulttuurin merkitys korostuu nuorten aikuisten käsityksessä viihtyisästä kaupunkiympäristöstä: erilaiset tapahtumat, vapaassa käytössä olevat tilat, pop up konseptit ja tapahtumat ja life style myymälät ovat tärkeitä. Kollektiivisten työtilojen merkitys korostuu myös nuorten aikuisten keskuudessa. Keskustassa työskentelevät käyttävät keskustassa ennen kaikkea lounasravintoloiden palveluita päivisin ja muita keskustan ravintolapalveluita after work tapaamisiin. Keskustassa työskentelevät hyötyvät erityisesti myös keskustan palvelukoordinaattorista, jonka kautta he voivat tilata joustavasti erilaisia omaa arkea helpottavia palveluita. Keskustassa työskentelevät käyttävät myös keskustan liike-elämälle suunnattuja kokous-, kongressi- ja työtiloja. Keskusta palvelee kaikkia kouvolalaisia ennen kaikkea vapaa-ajan viettopaikkana ja olohuoneena: keskustaan tullaan ostoksille sekä viihtymään erilaisissa tapahtumissa, ravintoloissa ja harrastuspaikoissa. Matkailijat hyödyntävät keskustassa samoja palveluita kuin muutkin, mutta he tarvitsevat myös erityispalveluita, kuten majoituspalveluita. Sekä koti- että ulkomaiset liikematkailijat arvostavat erityisesti matkakeskuksen palveluita ja hyviä ostosmahdollisuuksia. Vapaa-ajan matkailijat arvostavat erilaisia ydinkeskustan tapahtumia, kiinnostavia nähtävyyksiä ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia sekä esimerkiksi mökkeilijöille suunnattua palvelupistettä. Keskustaan saapuminen ja asioiminen keskustassa ovat helppoa. Kouvolassa auto on pääasiallinen kulkumuoto ja ydinkeskustan autosaavutettavuutta parannetaan sijoittamalla pysäköinti pääosin kävelykadun alle palveluiden välittömään läheisyyteen. Samalla jalankulku ja pyöräily keskustassa helpottuvat, kun keskustan katutilat muutetaan kävelypainotteisiksi shared space -alueiksi. Keskustori ja kävelykatu Manski muodostavat keskustan ytimen, johon kauppakeskus Hansa ja muut keskeiset toiminnot liitetään. Keskustan rakenne pidetään tiiviinä, jotta keskeiset palvelut ovat saavutettavissa kävellen niin Manskilta, keskustan asunnoista kuin matkakeskukseltakin käsin. Kävelykatu jaksotetaan erilaisiin teemoihin, jolloin Manskin luonne muuttuu läpikulkusuorasta kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kävelykadun osittainen kattaminen parantaa kävelykadun ympärivuotista käytettävyyttä ja parantaa asiointikokemusta. Keskustaan avataan Manskin rinnalle myös uusia vaihtoehtoisia reittejä. Nämä reitit tarjoavat kiinnostavia elämyksiä kävelijöille ja muodostavat luonnollisia kiertoreittejä yhdessä kävelykatu Manskin ja poikkikatujen kanssa. Matkakeskukselta avataan mm. uusi yhteys kauppakeskus Hansaan asti ja reitin maisema painottuu kulttuurihistoriaan vanhoine koulun pihapiireineen. Keskuspuisto liitetään osaksi keskustaa korostamalla yh-

10 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 10 teyttä rautatieasemalle sekä avaamalla uusi yhteys viereisen korttelin läpi kävelykadulle. Asiointireittejä ja saavutettavuutta käsitellään tarkemmin jäljempänä. 2.4 Matkailukohde Kouvolan kehittäminen matkailukohteena luo Kouvolan seudulle uusia elinkeinomahdollisuuksia ja potentiaalia ydinkeskustan palveluiden kehittämiselle. Erityisesti venäläisten turistien kasvupotentiaali on suuri huomioiden Kouvolan sijainti Helsinki-Pietari raideyhteyden varrella. Matkakeskus-hankkeen avulla pyritään houkuttelemaan entistä suurempi osa raideliikenteen ohikulkevista turisteista myös pysähtymään Kouvolaan. Matkakeskuksen palvelupaketti rakennetaan tätä silmällä pitäen selkeästi erityisesti venäläisten liikematkustajien näkökulmasta sisältäen mm. hotellin, kongressi-, työskentely- ja kokoustiloja, ravintoloita sekä muita matkailu- ja hyvinvointipalveluita. Matkailukohteena Kouvolan ydinkeskusta on liian pieni kokonaisuus markkinoitavaksi yksinään vaan matkailumarkkinoinnissa tulee jatkossakin keskittyä koko Kouvolan alueen markkinointiin. Matkailumarkkinoinnissa esimerkiksi Tervaskankaan market-alue/kauppakeskus ja ydinkeskusta täydentävät toisiaan. Ydinkeskustan ja muiden matkailijaa kiinnostavien kohteiden välillä tulisi sesonkiaikoina liikkua shuttle-bussi, joka kuljettaa turisteja vaivattomasti paikasta toiseen. Ydinkeskustan palvelutarjonnassa on selkeästi lisättävä matkailijoiden tarvitsemia palveluita (majoitus, ravintolat, turisti-info) ja lisättävä keskustan houkuttelevuutta erilaisilla viihde- ja elämyspalveluilla. Esimerkiksi Kouvolan matkailun valtti Tykkimäki tuodaan myös ydinkeskustaan pienimuotoisemmalla konseptilla. Matkailun kasvupotentiaali ei muodostu pelkästään (venäläisistä) liikematkailijoista vaan myös vapaa-ajan matkustajista sekä koti- että ulkomailta. Tykkimäki vetää alueelle erityisesti lapsiperheitä ja Kouvolan lukuisat vesistöt mökkeilijöitä. Kouvolan markkinointiin mökkipaikkakuntana on panostettava: erityisesti pääkaupunkiseudun asukkaille Kouvola on potentiaalinen mökkipaikkakuntana sijaitessaan suhteellisen lähellä ja ollen hintatasoltaan vielä suhteellisen edullinen. Vapaa-ajan asunnoilla vietetään jatkuvasti entistä enemmän aikaa, mikä tuo ostovoimaa myös Kouvolan ydinkeskustaan. Matkailijoita kiinnostavaa vetovoimaa ja nähtävyyksiä luodaan korostamalla Kouvolan autenttisia erikoispiirteitä, kuten rautatien ja teollisuuden historiaa, vesistöjä ja luonnon läheisyyttä sekä jopa Kouvostoliittoimagoa esimerkiksi Kouvostoliitto-torin avulla. Kouvolan identiteetti on moniulotteinen ja matkailun benchmarking-kohteena Kouvolassa voidaan pitää Berliiniä, joka identiteetiltään muistuttaa Kouvolaa. Berliinin, ja Kouvolan, kiinnostavuus matkailukohteena syntyy kaupungin erilaisten alueiden ja tilojen mielenkiintoisesta mosaiikista, historian jäänteistä ja monipuolisista kulttuuripalveluista, uudesta vapaasta kaupunkikulttuurista useine mielenkiintoisine tapahtumineen sekä korkeatasoisista ostosmahdollisuuksista liikeelämän palveluineen. Matkailun edelläkävijät pyrkivät jatkuvasti löytämään uusia, vielä suurelle yleisölle tuntemattomia paikkoja. Kouvolan tunnettavuus näiden edelläkävijöiden parissa kasvaa parhaiten epämuodollisten verkostojen ja luovan kaupunkikulttuurin seurauksena. Nuoret aikuiset verkottuvat globaalisti ja toimivat oman kotiseutunsa puolestapuhujina esimerkiksi oman taiteensa tai oman yrityksensä kautta. Edelläkävijöiden löydettyä Kouvolaan, suuremmat matkailijavirrat löytävät alueen, mikäli Kouvola pystyy vastaamaan matkailijoiden odotuksiin positiivisesti.

11 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Kaupunkirakenne ja -kuva 3.1 Kouvolan ydinkeskustan vahvuudet Kouvolan seudulla on voimakas identiteetti, jonka kulmakiviä ovat rautatie, Kymijoki, puunjalostusteollisuus, varuskunta-alue, pesäpallo ja Sami Hyypiä. Nämä tekijät ovat kuitenkin seudullisen kuuluisuuden osia, joilla ei ole rautatieaseman lisäksi mitään tekemistä Kouvolan ydinkeskustan kanssa. Ydinkeskusta tunnetaan lähinnä 1960-luvun suunnitteluideologian mukaisista lähes megastruktuurien mittakaavaa olevista brutalistisisista kortteleistaan, tornitaloistaan ja aukioistaan. Tästä juontuu osittain Kouvolasta ajoittain käytetty nimitys Kouvostoliitto. Kävelykatu Manski on suosittu jalankulkumiljöö ja yksi Suomen ensimmäisiä kävelykatuja. Monet keskustan merkkirakennukset ovat 1950-luvulta. Ne lisäävät paikan positiivista nostalgisuutta ja korostavat sen sosiaalista luonnetta. Kouvostoliitto -imagossa on omat hyvät puolensa. Betonisten tornirakennusten rajaama ydinkeskusrta muistuttaa mentaalisesti pittoreskeja keskiaikaisia kaupunkeja, joissa massiivisten linnoitusrakennelmien suojaamana lymyilee idyllinen kylämiljöö. Maailma on täynnä anonyymejä modernistisia ympäristöjä, mutta Kouvolan keskustalla on voimakas identiteetti ja 70-luvun kaupunginmuureistaan johtuen. Keskustan reuna-aluetta olisi hyvä tässä mielessä vielä täydentää voimakkaamman reunamielikuvan aikaansaamiseksi. Reunan täydentäminen voisi tapahtua mutkittelevilla kaupunkirivitaloilla ja pienkerrostaloilla pikemminkin kuin lisäämällä brutalismia. Betonitornit siis rinnastetaan mentaalisesti keskiaikaiseen linnoitusarkkitehtuuriin. Niissä on keskenään paljon samaa jylhyyttä ja henkistä latausta. Samalla ne luovat romanttista tunnelmaa: Edellytykselle pienelle ihmiselle kodikkaissa kaupungin ytimen kortteleissa ja kaduilla. 3.2 Kouvolan brändityö ja kaupunkisuunnittelu Nitro ID:n ja Kustaa Saksin kaupungin kanssa yhteistyössä kehittämä Kouvolan uusi imago- ja brändityö antaa hyvät edellytykset myös kaupunkiympäristön kehittämiselle. Brändi on poikkeuksellisen rohkea ja hauska, esittäen Kouvolan värikkäänä ja eloisana runsaudensarvena. On todella positiivista että Kouvola on lähtenyt hakemaan korkeatasoista ja perinteisestä poikkeavaa ilmettä. Kouvola-brändin tavoitteena on tuoda Kouvola esiin uusista ihmetystä aiheuttavista näkökulmista ja muuttaa Kouvola-mielikuvaa kiehtovaksi, kodikkaaksi ja kehittyväksi. Visuaalisesti uusi brändi on raikas ja kerroksellinen. Brändityö ja Kouvolan keskustan kehittämisprojekti ovat korostaneet kaupungin tarvetta luoda Kouvolalle ja sen keskustalle vahvasti uudistunut identiteetti ja imago. Konseptissamme jo tehty imagotyö voidaan yhdistää ydinkeskustan edellä mainittuihin vahvuuksiin. Tavoitteenamme on tämän päivän elämyksellinen kävelymiljöö yhdistettynä uudenlaisiin sosiaalisiin monumentteihin. Keskustan käyttäjän kokemuksen täytyy olla aito. Aitous taas syntyy alkuperästä ja historiasta. Jo kehitetyssä Kouvolan markkinointimateriaalissa keskeistä roolia näyttelee Ihmettelijä-hahmo, joka silmäilee kaupunkia uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Ihmettelijällä on myös kolme persoonallista ystävää: älykäs oivaltaja Toivo eli Topi, vannoutunut eränkävijä Herra Puu ja eloisa Luomu. Näitä hahmoja nähdään erityisesti kaupungin mainonnassa ja markkinoinnissa. Tältä pohjalta mekin olemme kehittää kehittäneet rohkeaa, uutta ja ihmeellistä arkkitehtuuria ja toimintraa, joka tuottaa uudenlaisia elämyksiä: uutta

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN ÄÄNEKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Äänekosken kaupallisen kehittämisen lähtökohtana on tarjota kunnan omille asukkaille monipuoliset ja vireät kaupalliset palvelut. Tavoitteena on, että Äänekoskella pystyy

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI 2 SUUNNITTELUHAASTEENA TAMPEREEN KESKUSTA Tampereen kaupungilla on kunnianhimoisia suunnitelmia, joiden

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Osasto Arkkitehtuurin osasto Laboratorio Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio Tekijä Mirja Merikari Työn valvoja Helka-Liisa Hentilä, professori Työn nimi

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa kauppa ja kansainväliset investoinnit kotkan haminan seutu arkkitehtitoimisto livady mal-verkosto cursor oy kotkan kaupunki haminan kaupunki Tekijät:

Lisätiedot

Maiseman tarina OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN. toim. Minna Komulainen MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS

Maiseman tarina OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN. toim. Minna Komulainen MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS Maiseman tarina toim. Minna Komulainen OPA S MAISEMA- PALVELUIDEN LUOMISEEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS 2 3 Maiseman tarina OPAS MAISEMAPALVELUIDEN LUOMISEEN Sisältö Teksti Minna Komulainen, ellei

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Kauppi, K, Rydenfelt, S, Sarkkinen, A, Suni, J & Tahvanainen, J 2014 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 5 2.1 Espoon

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi

CITY BOOK 14 RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI. www.kaupunkikeskustat.fi www.kaupunkikeskustat.fi RAUMA KOTKA KOKKOLA MIKKELI KEMI CITY BOOK 14 K E S K U S T A N K E H I T T Ä M I S E N K Ä S I K I R J A Kaupunki on kuin possumunkki, keskusta sen hilloa. P. L. www.kaupunkikeskustat.fi

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Harry Edelman Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5. maaliskuuta

Lisätiedot