Liity Kouvolan juoneen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liity Kouvolan juoneen!"

Transkriptio

1 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS

2 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro Kaupallinen toiminnallisuus ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet Ydinkeskustan rooli elinkeinorakenteessa Ydinkeskustan palvelurakenne Rooli asiakkaan arjessa ja asiointireitit Matkailukohde Kaupunkirakenne ja -kuva Kouvolan ydinkeskustan vahvuudet Kouvolan brändityö ja kaupunkisuunnittelu Kaikki tiet vievät keskustaan Keskusta ja ydin Ydinkeskustan muut avainpaikat Ydinkeskustan olohuoneet Liikenne ja saavutettavuus Saapuminen Shared space Pyöräilijän keskusta Autoilijan keskusta...16

3 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 3 1. INTRO "LIITY KOUVOLAN JUONEEN!" Arkkitehtuuri ja julkisten tilojen muotoilu eivät yksin synnytä houkuttelevaa kaupunkielämää. Ihmiset viihtyvät tänä päivänä siellä, missä heillä on oma roolinsa kaupungin tarinassa. Tämä on mahdollista yleensä vain kaupunkien keskustoissa. Tämä tarkoittaa myös paikkoja, joita ei ole viimeistelty ja ennalta ohjattu aivan pilkulleen. Löyhästi määritelty notkea tila antaa kehykset kaupunkikulttuurin moninaisuudelle. Hyvä tarina sisältää eriluonteisia osia: jännitystä, odotuksia ja romantiikkaa. Samaan tapaan ehdotuksemme Kouvolan keskustan kehittämisestä on kokoelma eriluonteisia kehittämiskohteita omine identiteetteineen. Kehitetty Kouvolan keskusta houkuttelee liittymään paikan tarinaan. Osa tarinasta on perinteistä identiteettiä vuosikymmenten tyylipiirteineen ja paikallisine toimijoineen ja osa uutta käyttäjiä osallistavampaa kertomusta. Vaikka kaikki eivät pidäkään olemassaolevaa Kouvolalaista modernistista miljöötä aina viihtyisänä, rosoisemmissakin autenttisiksi mielletyissä paikoissa on houkuttelevuutta verrattuna anonyymeihin kehäväyläympäristöihin. Kaupunkilaisten osallistuminen ja käyttäjälähtöisyys ovat kustannuksista vapaita laatutekijöitä. Asukkaiden ja muiden käyttäjien joukossa on guerilla-puutarhureita, tapahtumajärjestäjiä, tee-se-itse -nikkareita ja -taiteilijoita sekä siisteystalkoolaisia. Yhteistä heille ovat uudet tilan käytön tavat ja paikkojen haltuunotto. Ehdottamamme ympäristö sisältää hauskuutta, mahdollisuuksia seikkailuun, huomioida paikalliset erityispiirteet ja havaita ympäristön yllätyksellisyys. Olemme järjestäneet puitteet esimerkiksi katusoittopäiville, grillipaikoille, lähiliikunnalle, kimpassa vuokrattaville lähimökeille keskustassa ja osallistavalle ympäristötaiteelle.

4 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 4 Olemme suunnitelleet "kulttuurisia hidastetöyssyjä" sekä paikallisille että matkaajille. Vaihtelevat kontaktiympäristöt, joissa oleskelupuutarhat, toimintatorit ja kokemukselliset reitit vaihtelevat. Ympäristöön liittyvät identiteettipiirteet eivät ole merkittyjä paikkoja, vaan ympäristöjä, joihin voidaan liittää jokin tarina. Tämä kannustaa viehtymään paikkojen identiteeteistä. Leppoisasta ilmapiiristä ja Kouvolan rennosta elämäntavasta voi tulla yksi keskustan houkuttimista. Juurevat palvelut lähiluomuineen ja yrityshautomoineen ovat sellaista, mitä satelliittikeskus ei voi tarjota. Työnantajia ei kiinnosta tänä päivänä onko työpaikka avokonttoria vai koppikonttoria. Kumpikaan ei riitä. Samoin kaupoissa asioivaa ei kiinnosta myymälän koko. Tarvitaan uuden Kouvolan keskustan kaltainen monipuolinen inspiroiva julkinen kaupunkilainen kuhiseva miljöö elämys jossa kukin elää osana kaupungin tarinaa. Kouvolan tarinaan tulee olla myös helppo tutustua. Tästä syystä olemme panostaneet selkeiden kevyen liikenteen yhteyksien, elämyksellisten reittien ja keskustan paikoituksen kehittämiseen. Kaupungissa tulee olla helppo liikkua. Kouvolasta tulee Kymenlaakson keskusta - ensimmäinen oikea kaupunki Venäjältä tullessa.

5 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 5 2. Kaupallinen toiminnallisuus ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet 2.1 Ydinkeskustan rooli elinkeinorakenteessa Ydinkeskustalla on monipuolinen rooli Kouvolan elinkeinorakenteessa. Keskusta on kaupan, palveluiden, liike-elämän, kulttuurin ja julkisten palveluiden keskuksena koko Kouvolan kehityksen moottori. Ydinkeskusta on kuitenkin myös perinteinen kauppapaikka, jota uhkaa kilpailun tuoma näivettyminen. Keskustan tulevaisuuteen ja rooliin Kouvolan elinkeinorakenteessa vaikuttavat kolme toimijatahoa: julkinen sektori, yksityinen sektori ja muut käyttäjät, kuten kaupunkilaiset, matkailijat ja järjestöt. Julkisen sektorin rooli keskustan kehittämisessä on keskeinen: julkinen sektori toimii pelinavaajana ja tarjoaa yksityiselle sektorille ja muille käyttäjille mahdollisuuksia toimia keskustassa. Kouvolan elinkeinoelämä on voimakkaassa murrosvaiheessa. Suuryhtiövetoisten metsä- ja paperiteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet merkittävästi ja korvaavia työpaikkoja on löydettävä muilta sektoreilta, kuten kaupan, palveluiden ja matkailun alalta. Uusien työpaikkojen syntyminen edellyttää uuden yritystoiminnan syntymistä ja Kouvolan ydinkeskustan rooli on tässä merkittävä. Suuryritysten varaan ei voida enää laskea vaan uusia työpaikkoja on luotava pienten yritysten kautta, yksi työpaikka kerrallaan. Näille uusille toimijoille Kouvolan keskusta tarjoaa hedelmällisen elinympäristön. Luovuus on yksi kaupunkien taloudellisen menestymisen lähde ja ydinkeskusta toimii luovuuden ja innovaatioiden lähteenä, joka ruokkii uusien yritysten syntymistä. Keskustaan suunniteltavat uudet olohuoneet, erilaiset kohtaamistilat, ja uuden tyyppiset vapaammat työskentelytilat mahdollistavat ihmisten kohtaamisen ja verkostoitumisen ja sitä kautta myös innovaatioiden synnyn. Keskustaan sijoitettava HUB Kouvola, jota alkuvaiheessa voidaan pyörittää julkisen sektorin tuen avulla, mahdollistaa start up yritysten ja muiden pienyrittäjien kohtaamisen tarjoamalla työskentely- ja kokoustiloja sekä muita yrittäjien tarvitsemia palveluita. Kouvola voi verkottua Helsingissä, Tampereella ja Turussa toteutettujen vastaavien HUB:ien kanssa kuin myös globaalisesti Pietarissa, Berliinissä, Ateenassa, Lontoossa, Shanghaissa, Tel Avivissa jne. - sijaitsevien satojen cowork-yhteisöjen kanssa. Ydinkeskustan tarjoamien uuden tyyppisten työtilojen ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi yrittäjyyttä täytyy tukea myös muilla tavoin. Koulujen ja oppilaitosten kanssa on täytyy tehdä yhteistyötä lisäämällä yrittäjyysopintoja ja tukemalla opiskelijoiden omia start up yritysprojekteja. Näin luodaan nuorille aikuisille kuva mahdollisuuksien Kouvolasta, jossa on mahdollista luoda oman näköisensä elämä ja oma työpaikkansa. Keskustaan sijoittuvien start up yritysten aloittamiskynnystä voidaan madaltaa esimerkiksi myöntämällä tukea muutaman ensimmäisen kuukauden vuokraan. Jäljempänä kuvattava keskustan laajan palvelukokonaisuuden toteutuminen edellyttää, että keskustaan syntyy uusia, konsepteiltaan rohkeita paikallisia yrityksiä. Uusien innovaatioiden synnyssä ihmiset ovat keskiössä, erityisesti ns. luova luokka, ja ihmiset eivät enää automaattisesti seuraa työtä vaan työ seuraa ihmistä. Näin Kouvola ei kilpaile muiden kaupunkiseutujen kanssa pelkästään investoinneista vaan ihmisistä: paluumuuttajat, seudulla pysyvät nuoret ja muut uudet asukkaat ovat tärkeitä Kouvolan elinkeinoelämän kannalta. Ydinkeskustassa luovan luokan viihtymistä voidaan edesauttaa kehittämällä keskustasta kiinnostava asuinalue, jossa erilaiset kaupunkikulttuurit kohtaavat ja josta löytyy myös julkista, vapaata tilaa erilaisille kokeiluille ja projekteille. Kouvolan kilpailukykyä asukkaiden

6 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 6 osalta parantaa osaltaan myös alueen suhteellisen edulliset asumiskustannukset esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna. Ydinkeskustan alueelle toimivan aktiivisen keskustayhdistyksen toimintaa täydentämään perustetaan keskustan managerin/tuottajan tehtävä, jonka tarkoituksena on auttaa muita toimijoita luomaan keskustaa sekä luoda sisältöä julkiselle tilalle. Manageri/tuottaja myöntää pieniä avustuksia ja kokoaa resurssit yhteen erilaisten keskustaa kehittävien toimenpiteiden ja tapahtumien organisoimiseksi. Avustuksia myönnetään erilaisiin aloitteisiin julkisivu- ja maisemointihankkeista aina korttelijuhliin, kaupunkiviljelyyn, car sharingiin ja muihin pienimuotoisiin toimintoihin asti. Erityisesti väliaikaiset tapahtumat luovat keskustaan eloa pienemmällä taloudellisella panostuksella kuin suuret rakennushankkeet. Tapahtumat aktivoivat ihmiset liikkeelle tarjoamalla elämyksiä ihmeteltäväksi ja luovat myös yhteisöllisyyttä. Alueen liikeyrityksille tapahtumat luovat mahdollisuuden aktivoida omaa liiketoimintaansa esimerkiksi erilaisilla tapahtumiin liittyvillä kampanjoilla. Managerin/tuottajan tehtävä ja avustukset rahoitetaan pääosin julkisella rahoituksella, mutta osin myös keskustassa toimivien yritysten varoin ja esimerkiksi osin erilaisten pop up tilojen vuokratuotosta. Pop up konseptit ovat viime vuosina yleistynyt elämyshakuisuuden lisääntyessä. Pop up konseptien avulla Kouvolassa tarjotaan mahdollisuus alueen yrityksille luoda lisäliikevaihtoa sekä madalletaan yrittäjyyden aloituskynnystä. Vapaita liiketiloja vuokrataan pop up kaupoille ja showroomeille esimerkiksi uusien tuotteiden ja brändien lanseerausta tai muita kampanjoita varten. Pop up ravintolatila tarjoaa täysin varustetun ravintolatilan astioineen ja mahdollisesti henkilökuntineen. Pop up ravintolassa ravintoloitsijan tai kokin urasta kiinnostuneet halukkaat voivat kokeilla siipiään eräänlaisen pidennetyn Ravintolapäivän tapaan tai paikalliset Martat voivat pitää perinneruokaravintolaa kuukauden ajan, jolla samalla edistetään alueen paikallista ruokakulttuuria ja paikallisten tuottajien tuotteita. Pop up tilojen hallinnointi ja vuokraus ovat osa keskustan manageri/tuottajan tehtäviä. Keskustan kiinteistön omistajien näkökulmasta ydinkeskusta tarjoaa hyvät lähtökohdat kiinteistöinvestoinneille: uudisrakentamiselle tai saneeraamiselle. Keskustassa on kysyntää erityisesti uusille asunnoille ja primeliiketiloille, joista saatava vuokratuotto on riittävä varmistamaan investointien kannattavuuden. Asuntotuotannon lisääminen keskustassa, keskustan uskottava uudistusohjelma ja erilaiset julkisen sektorin kannustimet lisäävät liiketilojen kysyntää ja yksityisen sektorin investointihalukkuutta. Ydinkeskustan rooli hyvänä kauppapaikkana varmistetaan luomalla uusia prime-liiketiloja saneeraamalla kiinteistöjä, luomalla uusia kulku- ja näköyhteyksiä sekä kanavoimalla asiakasvirrat prime-liiketiloille luonnollisilla kulkuyhteyksien verkostolla. Ydinkeskustalla on merkittävä rooli Kouvolan matkailuelinkeinojen kehittymisessä erityisesti keskustaan suunnitteilla olevan matkakeskuksen takia. Matkakeskuksen palvelukonsepti räätälöidään erityisesti venäläisille liikematkailijoille ja matkakeskukseen sijoitetaan kongressi-, hotelli-, ravintola-, hyvinvointi- ja matkailupalveluita. 2.2 Ydinkeskustan palvelurakenne Ydinkeskusta kilpailee asiakkaista Kouvolan mittakaavassa market-alueen ja syksyllä 2012 avattavan kauppakeskus Veturin kanssa. Laajemmin Kouvolan keskusta kilpailee mm. Kotkan, Lahden ja pääkaupunkiseudun kanssa. Ydinkeskustan on löydettävä oma markkinasegmenttinsä, joka poikkeaa asiakkaita kiinnostavalla tavalla muista kaupallisista alueista. Ydinkeskustan palvelurakenteessa on huomioitu kilpailutilanne, keskustan ja Kouvolan seudun vahva asukaspohja, pääkohderyhmät (ks. seuraava luku) ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat keskeiset muutostrendit. Ydinkeskustan kaupalliseen palvelurakenteeseen vaikuttavat osaltaan myös keskustaan sijoittuvat muut toiminnot, kuten julkiset palvelut ja liike-elämän palvelut. Ydinkeskustan palvelurakenteen muodostumiseen vaikuttanut keskeinen trendi on kuluttajien elämyshakuisuuden voimistuminen. Elämyshakuisuus on johtanut mm. kauppakeskusten syntyyn, mutta tulevaisuudessa shoppailu itsessään ei riitä elämykseksi. Kauppakeskusten ja Internet-kaupan ollessa osa kuluttajien normaalia arkipäivää ostokset tehdään paremminkin muiden elämysten lomassa. Ydinkeskustan palvelurakenne muodostuu tulevaisuudessa erikois- ja päivittäistavarakaupan tarjonnan lisäksi monipuolisista ravintola-, viihde-, harrastus-, kulttuuri-, liikunta- ja matkailupalveluista. Tärkeä osa ydinkeskustan tarjoamaa elämystä

7 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 7 ovat myös erilaiset keskustassa järjestettävät tapahtumat, kokeiluille tilaa tarjoava julkinen tila, arkkitehtuuri ja Kouvolan erityispiirteitä korostavat matkailunähtävyydet. Näiden avulla ydinkeskusta voi erottua kauppakeskuksista, joista puuttuvat julkisen tilan tuomat mahdollisuudet. Ydinkeskustan palvelurakenne koostuu viidestä pääelementistä, jotka on tiivistetty seuraavassa kuvassa. Ydinkeskusta on perinteinen kauppapaikka ja kaupan tarjonnan selkäranka muodostuu keskustahakuisen erikoiskaupan tarjonnasta, kuten muodista, asusteista ja designista. Tunnetut paikalliset yrittäjät ovat ydinkeskustan vahvuus, mutta yrittäjävetoisten myymälöiden tarjontaa kehitetään laajentamalla valikoimaa uusiin tuotteisiin ja erilaistamalla valikoimaa erityisesti venäläisten kuluttajien ja nuorten aikuisten tarpeet huomioiden. Ydinkeskustaan tarvitaan lisää paikallisia yrityksiä. Erityisesti nuoria aikuisia houkutellaan ostoksille ns. lifestyle-myymälöillä, jotka yksittäisten tuotteiden sijasta myyvät kokonaista elämäntyyliä. Yrittäjävetoisten myymälöiden rinnalla ydinkeskustan tarjontaa täydentävät kansainväliset premium-brändien myymälät, jotka vetoavat erityisesti venäläisiin kuluttajiin. Ydinkeskusta erilaistuu näin kauppakeskus Veturista, jonka erikoiskaupan tarjonta koostuu pääosin keskihintaisista ja edullisista ketjumyymälöistä. Premium-brändien vuokranmaksukyky on hyvä ja niiden tuleminen ydinkeskustaan edellyttää uuden prime-liiketilan luomista. Uutta prime-liiketilaa syntyy ydinkeskustaan, kun kauppakeskus Hansaa laajennetaan ja se liitetään kiinni kävelykatu Manskiin. Lisäksi kävelykadun osittainen kattaminen ja Manskin pohjoisosan länsipuolen kortteleiden uudistaminen synnyttävät uutta prime-liiketilaa. Päivittäistavarakaupan tarjontaa vahvistetaan keskustassa. Asuntorakentaminen ja asukkaiden lisääntyminen keskustassa luo toimintaedellytyksiä uudelle supermarket-tasoiselle, laadukkaalle päivittäistavaramyymälälle kuten myös muille elintarvike- ja ravintola-alan yrityksille. Keskustan asukkaista suuri osa on ostovoimaisia senioreita tai nuoria aikuisia ja molemmat segmentit arvostavat mm. helpon take away ruuan saatavuutta ja lounasravintoloita. Päivittäistavarakaupan palvelutarjontaa monipuolistetaan tarjoamalla päivittäistavaran erikoismyymälöille, kuten luomu- ja lähiruokamyymälöille, uusia kauppapaikkoja. Kouvolan seudulla on useita paikallisia elintarvikealan yrityksiä, joiden vähittäismyyntipiste sijaitsee keskustan ulkopuolella. Paikalliset tuottajat kootaan yhteen uuteen kauppahalliin ja uusille torialueille kävelykadulla ja uudella keskustorilla. Uusi kauppahalli avataan kauppakeskus Hansan yhteyteen keskustorin laidalle, missä se sijaitsee suurempien asiakasvirtojen äärellä. Ydinkeskustan palvelurakennetta kahvila- ja ravintolatarjonnan osalta vahvistetaan. Kahvilat ja ravintolat toimivat olohuoneena ja tapaamispaikkoina. Keskusta-asukkaiden lisäksi keskustassa sijaitsevat työpaikat luovat potentiaalia ravintoloille erityisesti lounasasiakkaiden muodossa. Matkailijavirtojen kasvattaminen edellyttää kattavampia ravintolapalveluita niin liikematkailijan tarvitsemasta fine dining ravintolasta aina edullisempiin perheravintoloihin asti. Ravintoloille luodaan uusia tiloja erityisesti uuteen käyttöön otettaville

8 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 8 sisäpihoille. Keskustan senioripainotteinen asukaspohja luo edellytyksiä myös muiden ruokapalveluiden kehittämiselle. Keskustan palvelukeskittymään kuuluvat olennaisena osana erilaiset asukkaille ja matkailijoille suunnatut julkiset palvelut, mutta palvelutarjonnan kiinnostavuus ja houkuttelevuus syntyy erilaisten yksityisten palveluiden kautta. Ydinkeskusta ja matkakeskus tarjoavat hyvän toimintaympäristön erityisesti terveys-, kauneus- ja hyvinvointisektorin palveluille. Palvelut sijoitetaan pääosin toisen kerroksen liiketiloihin, mutta niistä luodaan katutason arvoisia elämyksiä. Hammaslääkärin vastaanottotilojen ei tarvitse näyttää hammaslääkärin vastaanotolta. Erityisesti terveyspalveluiden konseptikehityksessä otetaan oppia kauneus- ja hyvinvointipalvelukonsepteista ja tarjotaan ydinpalvelun lisäksi muita asiakkaan käyntikokemusta parantavia lisäpalveluita virvokkeista kanta-asiakasohjelmiin. Mielikuvaa ydinkeskustasta vahvana palvelukeskittymänä ei luoda vain erillisillä palveluita tarjoavilla yrityksillä vaan vahva, asiakaslähtöinen palvelukulttuuri on osa jokaisen myymälän ja ravintolan identiteettiä. Asiakas yllätetään positiivisesti kerta toisensa jälkeen ystävällisellä palvelulla ja tuotteen ostoa helpottavilla yksinkertaisilla lisäpalveluilla, kuten tuotteiden kuljetuksella hotelliin tai kotiin. Erityisesti venäläiset kuluttajat arvostavat henkilökohtaista palvelua, mutta palveluiden kysyntä ja maksuhalukkuus myös suomalaisten kuluttajien keskuudessa kasvaa jatkuvasti. Suurimmaksi esteeksi palveluiden hankinnalle muodostuu usein kuluttajien tietämättömyys palveluista. Kouvolan ydinkeskustaan perustetaan yritys koordinoimaan ja markkinoimaan erilaisten palvelutuottajien verkostoja: asiakas saa varattua kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä pisteestä. Toiminta rahoitetaan palveluntuottajien koordinaattorille maksamana prosenttiperusteisena palkkiona. Elämyksellisyyden lisääminen ydinkeskustassa on monipuolisen palvelurakenteen säilymisen kannalta elinehto. Ydinkeskusta on Kouvolan elämys- ja viihdekeskus, "ihmeen hieno Kouvola". Ydinkeskustaan tulee runsaasti lisää kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Oppilaista tyhjenevä Kankaan koulu muutetaan kulttuurikeskukseksi taide- ja musiikkikouluineen, bänditreenikämppineen, studioineen, työpajoineen jne. Koulun pihapiiriä kehitetään avoimeksi kouvolalaisten leikkikentäksi ulkoilma tapahtumineen. Ydinkeskustaan sijoitetaan lisäksi mm. biitsi ja jää kenttä, joka mahdollistaa rantalentopallon, petankin, luistelun ja muun rennon urheilun, kirjasto avataan keskuspuiston suuntaan, uudelle keskustorille sijoitetaan esiintymislava, rautatieaseman lähelle sijoitetaan fillarikeskus, yksityisille liikunta- ja viihdepalveluille varataan tiloja, eteläisen rautatiemuseon pihapiiriin rakennetaan uusia ateljeeasuntoja käsityöläisille jne. Säännölliset ja pop up tapahtumat elävöittävät ydinkeskustaa elämys- ja viihdekeskuksena, kuten myös erilaiset Kouvolan eri puolia korostavat nähtävyydet rautatiemuseosta Kouvostoliitto-toriin asti. Ydinkeskustan palvelurakenne eroaa muista Kouvolan alueista erityisesti liike-elämän keskuksena. Keskustan palvelurakenteeseen kuuluu erilaiset liike-elämän palvelut, kuten Kouvola HUB ja muut yrityksille ja liikematkailijoille suunnatut palvelut, kuten erilaiset työ- ja kokoustilat. Erityisesti keskustaan sijoittuvan uuden matkakeskuksen palvelutarjonta profiloidaan venäläisille ja kotimaisille liikematkailijoille. 2.3 Rooli asiakkaan arjessa ja asiointireitit Kouvolan keskusta palvelee kaikkia kouvolalaisia ja matkailijoita. Keskustan rooli asiakkaan arjessa vaihtelee mm. asiakkaan elämäntilanteen ja asuin- ja työpaikan sijainnin mukaan. Asiakkaasta riippuen Kouvolan keskusta toimii esimerkiksi työ- ja lounaspaikkana, vuotuisena konferenssipaikkana, päivittäisasioinnin paikkana tai vapaa-ajan viettopaikkana. Asiakkaalla on kuitenkin aina jokin syy tulla keskustaan ja viettää siellä aikaa. Erityisesti asukkaiden ja vapaa-aikaansa viettävien kouvolalaisten täytyy kokea keskusta omakseen, olohuoneeksi. Keskustan palvelurakennekonseptin pääkohderyhmät voidaan jakaa seuraavasti: Keskusta-asujat Seniorit Nuoret aikuiset Keskustassa työskentelevät Työntekijät

9 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 9 Yrittäjät Kouvolalaiset Matkailijat Kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat Liikematkailijat Vapaa-ajan matkailijat Mökkeilijät Keskusta-asuminen on yleistä erityisesti senioreilla ja nuorilla aikuisilla. Keskustan asukkaat käyttävät keskustan kaikkia palveluita ja keskustan palvelutarjonta on niin monipuolinen, että asukkaiden täytyy harvoin lähteä muualle. Keskustan palvelutarjonnassa korostuvat muita kohderyhmiä enemmän päivittäistavarakaupan pääostopaikan ja muiden kaupallisten päivittäispalveluiden merkitys. Seniorit kaipaavat kaupunkeihin myös entistä enemmän luontevia pistäytymis- ja tapaamispaikkoja, ns. vapaan oleskelun tiloja. Lisäksi seniorit ovat entistä aktiivisempia ja heillä on halu tehdä asioita: tapaamispaikkojen lisäksi he arvostavat myös muita keskustan harrastus-, liikunta- ja kulttuuritiloja. Lisäksi esimerkiksi kaupunkiviljelmät tarjoavat mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen. Keskuspuisto ja muut keskustaan avautuvat uudet reitit tarjoavat mahdollisuuden kevyeen liikuntaan miellyttävässä kävely-ympäristössä. Keskustassa asuvat nuoret aikuiset arvostavat keskustan palvelutarjonnassa kollektiiviseen oleiluun tarkoitettuja tiloja, kuten ravintoloita ja kahviloita aamiais- ja brunssitarjoiluineen sekä rentoja harrastus- ja urheilumahdollisuuksia. Kaupunkikulttuurin merkitys korostuu nuorten aikuisten käsityksessä viihtyisästä kaupunkiympäristöstä: erilaiset tapahtumat, vapaassa käytössä olevat tilat, pop up konseptit ja tapahtumat ja life style myymälät ovat tärkeitä. Kollektiivisten työtilojen merkitys korostuu myös nuorten aikuisten keskuudessa. Keskustassa työskentelevät käyttävät keskustassa ennen kaikkea lounasravintoloiden palveluita päivisin ja muita keskustan ravintolapalveluita after work tapaamisiin. Keskustassa työskentelevät hyötyvät erityisesti myös keskustan palvelukoordinaattorista, jonka kautta he voivat tilata joustavasti erilaisia omaa arkea helpottavia palveluita. Keskustassa työskentelevät käyttävät myös keskustan liike-elämälle suunnattuja kokous-, kongressi- ja työtiloja. Keskusta palvelee kaikkia kouvolalaisia ennen kaikkea vapaa-ajan viettopaikkana ja olohuoneena: keskustaan tullaan ostoksille sekä viihtymään erilaisissa tapahtumissa, ravintoloissa ja harrastuspaikoissa. Matkailijat hyödyntävät keskustassa samoja palveluita kuin muutkin, mutta he tarvitsevat myös erityispalveluita, kuten majoituspalveluita. Sekä koti- että ulkomaiset liikematkailijat arvostavat erityisesti matkakeskuksen palveluita ja hyviä ostosmahdollisuuksia. Vapaa-ajan matkailijat arvostavat erilaisia ydinkeskustan tapahtumia, kiinnostavia nähtävyyksiä ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia sekä esimerkiksi mökkeilijöille suunnattua palvelupistettä. Keskustaan saapuminen ja asioiminen keskustassa ovat helppoa. Kouvolassa auto on pääasiallinen kulkumuoto ja ydinkeskustan autosaavutettavuutta parannetaan sijoittamalla pysäköinti pääosin kävelykadun alle palveluiden välittömään läheisyyteen. Samalla jalankulku ja pyöräily keskustassa helpottuvat, kun keskustan katutilat muutetaan kävelypainotteisiksi shared space -alueiksi. Keskustori ja kävelykatu Manski muodostavat keskustan ytimen, johon kauppakeskus Hansa ja muut keskeiset toiminnot liitetään. Keskustan rakenne pidetään tiiviinä, jotta keskeiset palvelut ovat saavutettavissa kävellen niin Manskilta, keskustan asunnoista kuin matkakeskukseltakin käsin. Kävelykatu jaksotetaan erilaisiin teemoihin, jolloin Manskin luonne muuttuu läpikulkusuorasta kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kävelykadun osittainen kattaminen parantaa kävelykadun ympärivuotista käytettävyyttä ja parantaa asiointikokemusta. Keskustaan avataan Manskin rinnalle myös uusia vaihtoehtoisia reittejä. Nämä reitit tarjoavat kiinnostavia elämyksiä kävelijöille ja muodostavat luonnollisia kiertoreittejä yhdessä kävelykatu Manskin ja poikkikatujen kanssa. Matkakeskukselta avataan mm. uusi yhteys kauppakeskus Hansaan asti ja reitin maisema painottuu kulttuurihistoriaan vanhoine koulun pihapiireineen. Keskuspuisto liitetään osaksi keskustaa korostamalla yh-

10 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 10 teyttä rautatieasemalle sekä avaamalla uusi yhteys viereisen korttelin läpi kävelykadulle. Asiointireittejä ja saavutettavuutta käsitellään tarkemmin jäljempänä. 2.4 Matkailukohde Kouvolan kehittäminen matkailukohteena luo Kouvolan seudulle uusia elinkeinomahdollisuuksia ja potentiaalia ydinkeskustan palveluiden kehittämiselle. Erityisesti venäläisten turistien kasvupotentiaali on suuri huomioiden Kouvolan sijainti Helsinki-Pietari raideyhteyden varrella. Matkakeskus-hankkeen avulla pyritään houkuttelemaan entistä suurempi osa raideliikenteen ohikulkevista turisteista myös pysähtymään Kouvolaan. Matkakeskuksen palvelupaketti rakennetaan tätä silmällä pitäen selkeästi erityisesti venäläisten liikematkustajien näkökulmasta sisältäen mm. hotellin, kongressi-, työskentely- ja kokoustiloja, ravintoloita sekä muita matkailu- ja hyvinvointipalveluita. Matkailukohteena Kouvolan ydinkeskusta on liian pieni kokonaisuus markkinoitavaksi yksinään vaan matkailumarkkinoinnissa tulee jatkossakin keskittyä koko Kouvolan alueen markkinointiin. Matkailumarkkinoinnissa esimerkiksi Tervaskankaan market-alue/kauppakeskus ja ydinkeskusta täydentävät toisiaan. Ydinkeskustan ja muiden matkailijaa kiinnostavien kohteiden välillä tulisi sesonkiaikoina liikkua shuttle-bussi, joka kuljettaa turisteja vaivattomasti paikasta toiseen. Ydinkeskustan palvelutarjonnassa on selkeästi lisättävä matkailijoiden tarvitsemia palveluita (majoitus, ravintolat, turisti-info) ja lisättävä keskustan houkuttelevuutta erilaisilla viihde- ja elämyspalveluilla. Esimerkiksi Kouvolan matkailun valtti Tykkimäki tuodaan myös ydinkeskustaan pienimuotoisemmalla konseptilla. Matkailun kasvupotentiaali ei muodostu pelkästään (venäläisistä) liikematkailijoista vaan myös vapaa-ajan matkustajista sekä koti- että ulkomailta. Tykkimäki vetää alueelle erityisesti lapsiperheitä ja Kouvolan lukuisat vesistöt mökkeilijöitä. Kouvolan markkinointiin mökkipaikkakuntana on panostettava: erityisesti pääkaupunkiseudun asukkaille Kouvola on potentiaalinen mökkipaikkakuntana sijaitessaan suhteellisen lähellä ja ollen hintatasoltaan vielä suhteellisen edullinen. Vapaa-ajan asunnoilla vietetään jatkuvasti entistä enemmän aikaa, mikä tuo ostovoimaa myös Kouvolan ydinkeskustaan. Matkailijoita kiinnostavaa vetovoimaa ja nähtävyyksiä luodaan korostamalla Kouvolan autenttisia erikoispiirteitä, kuten rautatien ja teollisuuden historiaa, vesistöjä ja luonnon läheisyyttä sekä jopa Kouvostoliittoimagoa esimerkiksi Kouvostoliitto-torin avulla. Kouvolan identiteetti on moniulotteinen ja matkailun benchmarking-kohteena Kouvolassa voidaan pitää Berliiniä, joka identiteetiltään muistuttaa Kouvolaa. Berliinin, ja Kouvolan, kiinnostavuus matkailukohteena syntyy kaupungin erilaisten alueiden ja tilojen mielenkiintoisesta mosaiikista, historian jäänteistä ja monipuolisista kulttuuripalveluista, uudesta vapaasta kaupunkikulttuurista useine mielenkiintoisine tapahtumineen sekä korkeatasoisista ostosmahdollisuuksista liikeelämän palveluineen. Matkailun edelläkävijät pyrkivät jatkuvasti löytämään uusia, vielä suurelle yleisölle tuntemattomia paikkoja. Kouvolan tunnettavuus näiden edelläkävijöiden parissa kasvaa parhaiten epämuodollisten verkostojen ja luovan kaupunkikulttuurin seurauksena. Nuoret aikuiset verkottuvat globaalisti ja toimivat oman kotiseutunsa puolestapuhujina esimerkiksi oman taiteensa tai oman yrityksensä kautta. Edelläkävijöiden löydettyä Kouvolaan, suuremmat matkailijavirrat löytävät alueen, mikäli Kouvola pystyy vastaamaan matkailijoiden odotuksiin positiivisesti.

11 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Kaupunkirakenne ja -kuva 3.1 Kouvolan ydinkeskustan vahvuudet Kouvolan seudulla on voimakas identiteetti, jonka kulmakiviä ovat rautatie, Kymijoki, puunjalostusteollisuus, varuskunta-alue, pesäpallo ja Sami Hyypiä. Nämä tekijät ovat kuitenkin seudullisen kuuluisuuden osia, joilla ei ole rautatieaseman lisäksi mitään tekemistä Kouvolan ydinkeskustan kanssa. Ydinkeskusta tunnetaan lähinnä 1960-luvun suunnitteluideologian mukaisista lähes megastruktuurien mittakaavaa olevista brutalistisisista kortteleistaan, tornitaloistaan ja aukioistaan. Tästä juontuu osittain Kouvolasta ajoittain käytetty nimitys Kouvostoliitto. Kävelykatu Manski on suosittu jalankulkumiljöö ja yksi Suomen ensimmäisiä kävelykatuja. Monet keskustan merkkirakennukset ovat 1950-luvulta. Ne lisäävät paikan positiivista nostalgisuutta ja korostavat sen sosiaalista luonnetta. Kouvostoliitto -imagossa on omat hyvät puolensa. Betonisten tornirakennusten rajaama ydinkeskusrta muistuttaa mentaalisesti pittoreskeja keskiaikaisia kaupunkeja, joissa massiivisten linnoitusrakennelmien suojaamana lymyilee idyllinen kylämiljöö. Maailma on täynnä anonyymejä modernistisia ympäristöjä, mutta Kouvolan keskustalla on voimakas identiteetti ja 70-luvun kaupunginmuureistaan johtuen. Keskustan reuna-aluetta olisi hyvä tässä mielessä vielä täydentää voimakkaamman reunamielikuvan aikaansaamiseksi. Reunan täydentäminen voisi tapahtua mutkittelevilla kaupunkirivitaloilla ja pienkerrostaloilla pikemminkin kuin lisäämällä brutalismia. Betonitornit siis rinnastetaan mentaalisesti keskiaikaiseen linnoitusarkkitehtuuriin. Niissä on keskenään paljon samaa jylhyyttä ja henkistä latausta. Samalla ne luovat romanttista tunnelmaa: Edellytykselle pienelle ihmiselle kodikkaissa kaupungin ytimen kortteleissa ja kaduilla. 3.2 Kouvolan brändityö ja kaupunkisuunnittelu Nitro ID:n ja Kustaa Saksin kaupungin kanssa yhteistyössä kehittämä Kouvolan uusi imago- ja brändityö antaa hyvät edellytykset myös kaupunkiympäristön kehittämiselle. Brändi on poikkeuksellisen rohkea ja hauska, esittäen Kouvolan värikkäänä ja eloisana runsaudensarvena. On todella positiivista että Kouvola on lähtenyt hakemaan korkeatasoista ja perinteisestä poikkeavaa ilmettä. Kouvola-brändin tavoitteena on tuoda Kouvola esiin uusista ihmetystä aiheuttavista näkökulmista ja muuttaa Kouvola-mielikuvaa kiehtovaksi, kodikkaaksi ja kehittyväksi. Visuaalisesti uusi brändi on raikas ja kerroksellinen. Brändityö ja Kouvolan keskustan kehittämisprojekti ovat korostaneet kaupungin tarvetta luoda Kouvolalle ja sen keskustalle vahvasti uudistunut identiteetti ja imago. Konseptissamme jo tehty imagotyö voidaan yhdistää ydinkeskustan edellä mainittuihin vahvuuksiin. Tavoitteenamme on tämän päivän elämyksellinen kävelymiljöö yhdistettynä uudenlaisiin sosiaalisiin monumentteihin. Keskustan käyttäjän kokemuksen täytyy olla aito. Aitous taas syntyy alkuperästä ja historiasta. Jo kehitetyssä Kouvolan markkinointimateriaalissa keskeistä roolia näyttelee Ihmettelijä-hahmo, joka silmäilee kaupunkia uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Ihmettelijällä on myös kolme persoonallista ystävää: älykäs oivaltaja Toivo eli Topi, vannoutunut eränkävijä Herra Puu ja eloisa Luomu. Näitä hahmoja nähdään erityisesti kaupungin mainonnassa ja markkinoinnissa. Tältä pohjalta mekin olemme kehittää kehittäneet rohkeaa, uutta ja ihmeellistä arkkitehtuuria ja toimintraa, joka tuottaa uudenlaisia elämyksiä: uutta

12 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 12 kaupunkikulttuuria ja hämmästyttäviä uusia ikonisia paikkoja, joissa kaupunkitila yhdistyy kiinteästi rakennuksiin. Vapaan kaupunkikulttuurin mahdollistaminen on keskeinen osa ydinkeskustan uudistumista. Ehdotuksemme on Kouvolan brändityön ja Keskustan kehittämisprojektin kanssa samansuuntaisesti muutosstrategia yhtä paljon kuin se on kehittämissuunnitelma. Korostamme ruohonjuuritasoa ja kasvualustan muodostamista pienille askeleille eteenpäin. Päämääränämme on kuitenkin "Big Picture": keskustan houkuttelevien elementtien keskittäminen ja intensifioiminen sekä uusien kaupunkimagneettien synnyttäminen. 3.3 Kaikki tiet vievät keskustaan Kouvolan keskusta on aina ollut kauppapaikka. Tämän perinteen lisäksi liitämme keskustan laajemmassa kaupunkirakenteen mittakaavassa muihin merkittäviin ympäristön tarinoihin ja juonteisiin: Historian ja kulttuurin juonne lähtee lännestä Kaunisnurmen alueelta sekä Kouvola-talolta ja koukkaa vanhojen veturitallien kautta rautatiemuseon pihapiiriin. Kansalaisyhteiskunnan ja koulutuksen tarinat saapuvat keskustaan luoteesta jatkuen hallintokeskukseen ja kaupungintalolle. Vapaa-ajan ja urheilun juonteella on juuret idässä Tykkimäen huvipuistossa sekä koillisessa urheilupuistossa, josta ne tulevat kirjaston kautta keskustan kupeeseen Keskuspuistoon. Nämä juonteet ovat elävä osa Kouvolan keskustan tarinaa potentiaali joka tuodaan takaisin osaksi keskustan kehitystä. Näihin tarinoihin liittyvien toimintojen sijoittumisessa keskusta on etusijalla. Keskustasta tulee näin kaikkien viehättävien Kouvolan ominaispiirteiden risteysalue: päällekkäiskuva. 3.4 Keskusta ja ydin

13 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 13 Kouvolan urbaani keskusta määritetään ja se tehdään selkeämmin näkyväksi vihervyön avulla. Tätä aluetta tiivistetään ja täydennysrakennetaan kaupunkimaisesti. Samalla määritetään keskustan aktiivinen ydinalue, jonne keskitetään keskustan kaupallinen kehityspanos. Reseptit: keskustan rajaaminen ja saapumisen merkitseminen täydennysrakentaminen kaupallisesti terveiden kiinteistöjen yhdistäminen vanhat talot, kontrastit ja kerrostuminen esiin Ytimen ydin on laajennettu kauppakeskus Hansakeskus ja sen kohdalla oleva kävelykatu Manskin kattaminen, josta käytämme nimitystä Aallokko. Aallokko päättyy pohjoisessa kansalaisten puistomaiseen tapahtuma-aukioon ja etelässä uuteen Keskustoriin, jolle keskitetään kaupungin merkittävimmät vaihtuvat tapahtumat. 3.5 Ydinkeskustan muut avainpaikat 1960-luvun anonyymiin neutraalitilaan verrattuna tänä päivänä kaupunkisuunnittelussa on kyse vaihtelevien paikkojen ja niiden elämyksellisyyden luomisesta. Paikkojen luominen korostaa rakennetun ympäristön sijaan toimintoja ja toimijoita. Keskiaikaisten kaupunkien tapaan Kouvolan ydinkeskustassa on miellyttävän katu- ja korttelikudelman paikkojen lisäksi sosiaalisia monumentteja (tiedämme, että termi on paradoksaalinen!): kaikkein keskeisimpiä julkisia tiloja ja rakennuksia, jotka rinnastuvat keskiajan kirkkoihin, luostareihin ja aukioihin: Uusia toiminnallisia aukioita, kukkaan puhjenneita kauppakortteleita ja yleisölle avattuja korttelipihoja. Käyttäjät tekevät paikan. Kävelykatu jaksotetaan lähiympäristöä kehittämällä lisä- ja täydennysrakentamisella neljään osaan: Näillä on kullakin omalaatuinen ilmeensä ja konseptinsa. Pitkällä tähtäimellä näillä jaksoilla on myös omat toimialarapainotuksensa. Manskille sijoitetaan prime-kauppatilaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan hotspot on Manskin pohjoisessa päässä. Manskin eteläpäässä sijaitsee kansainvälisyyden hotspot: Rautatieaseman kauppakeskus ei jää pelkäksi kauppakeskittymäksi, vaan se on osa aiemmin suunniteltua monipuolisempaa matkakeskusta. Aseman aukio toimii monipuolisten toimintojen ytimenä ja sisääntulona.

14 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Ydinkeskustan olohuoneet Haluamme tehdä Kouvolan ydinkeskustasta niin houkuttelevan paikan, että sinne on pakko tulla ja johon halutaan identifioitua. Suunnitelmastamme voidaan tunnistaa ja luoda kymmeniä pieniä ja isoja paikkoja osa tarkasti määriteltyjä ja osa tuleville määrittelyille avoimia kukin erilaisille käyttäjäryhmille. - Osa uusista kaupunkitilojen paikoista on tarkoitettu väliaikaisille toiminnoille. Väliaikaisuus luo eloa ja rentoutta joka mahdollistaa osallistumista. Tapahtumat aktivoivat ja tarjoavat tarttumapintaa toimijoille sekä ihmeteltävää katsojille. Väliaikaiset tapahtumat myöskin luovat yhteisöllisyyttä pienemmällä taloudellisella panostuksella kuin suuret rakennushankkeet!

15 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Liikenne ja saavutettavuus 4.1 Saapuminen Keskustan katukehällä Salpausselänkadulla ja Hallituskadulla on mahdollisuus kohdata Manskin tunnelmaa ja ilmapiiriä. Molemmille kaduille on Manskin kohdalle tehty hitaasti ajettava lyhyt katujakso, jolla korostetaan ydinkeskustan kohtaamista ja perille saapumista. Lisäksi matkakeskuksen eteen muodostuu Rautatientori, joka on samalla Mansin eteläinen pääte. Junalla saapuja tuntee aseman edustalla olevansa Kouvolan sydämessä. Rautatientori toimii yhtenä tärkeimmistä tervetuloa-paikoista. 4.2 Shared space Keskustan katukehän sisäpuoliset katutilat toteutetaan Shared Space-metodin mukaisesti. Tällöin kävelyn ja pyöräilyn asema on aikaisempaa korostetumpi ja autojen ajonnopeudet alhaiset. Katutilaa voidaan tällöin kehittää monitoimitilaksi, jota on muokattavissa vuoden eri aikoina erilaisiin tapahtumiin ja myyntitoimintaan. Katutila voi elää muutosten ja tarpeiden mukaan korostaen keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa Pyöräilijän keskusta Pyöräilyn pääakselit ovat etelä-pohjoissuunnassa Mansin viereisillä kaduilla Käsityölaiskadulla ja Torikadulla. Itä- länsisuuntaisesti pyöräilyn pääreitit ovat keskustakehällä ja Kouvolankadulla. Lisäksi kävelypainotteiseksi muuttuneet katutilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet pyöräilyyn. Keskitetyt pyöräparkit sijoittuvat pääreittien varrelle lähelle kohteita.

16 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Autoilijan keskusta Autolla keskustassa asioivalle keskustasta on tullut merkittävästi saavutettavampi. Keskustan pysäköintiä kehitetään vähentämällä paikoin kadunvarsipaikkoja ja toteuttamalla korvaavat ja lisäpysäköintipaikat laadukkaina laitospaikkoina. Shared Space tilaksi tehtävillä keskustakaduilla sallitaan edelleen osittain rajoitettu pysäköinti siten, että pysäköintipaikkoja voidaan käyttää osan aikaa myös muun tilaisuuden tarpeisiin. Katutiloista pysäköintipaikkojen vähenemä on noin 90 paikkaa. Pysäköintilaitoksena voidaan kehittää Manskin alle 1- tai 2-kerroksinen p-laitos, jonne ajoyhteydet ovat itäsuunnassa Välikadun suunnasta ja länsisuunnasta Kouvolankadulta. 1- tai 2-kerroksineen laitokseen voidaan tehdä noin 200 / 380 autopaikkaa. Manskin P-laitos voi kytkeytyä Mansin varren kiinteistöjen kellarikerroksessa oleviin liiketiloihin. Laitos voidaan yhdistää Matkakeskuksen tulevaan p-laitokseen. Lisäksi Manskin pohjoispäässä olevan aukion alle on tehtävissä noin 130 auton p-laitos, jonne ajoyhteys on Salpausselänkadulta.

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit 18.3.29 1 RAKENNEMALLIT 1.1 YLEISTÄ Rakennemalleilla tutkitaan aluerakenteen osien keskinäistä vuorovaikutusta, yhdistelmien toimintaa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

RIIHITONTTU Business Campus

RIIHITONTTU Business Campus RIIHITONTTU Business Campus Vehreä Urbaani Työympäristö Niittykummun Tulevaisuuden Keskustan Sykkeessä RIIHITONTTU Business Campus 1) Hyvä sijainti, helposti saavutettavissa 2) Runsaasti autopaikkoja 3)

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO TORIKORTTELIT Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto 10-06-2009 2 PROJEKTISTA.3 NYKYTILANNE..5 LIIKEIDEA JA KONSEPTIKEHITYS...7 INVESTOINNIT...9 VUOKRAUS 9 HELSINGIN LEIJONA OY.9 3 PROJEKTISTA Lähtökohdat

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto M Saari Matinkylän keskuksen kehittäminen keskeisiä asioita Metron tulo vahvistaa Ison Omenan ja Metrokeskuksen muodostamaa kaupallista keskusta Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME 19.03.-15.05.2015 HARAVA Karttapohjainen kyselypalvelu Edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2016 1 (5) 3 Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) Pöydälle 22.11.2016 HEL 2016-011208 T 08 00 04 Ksv 4465_1 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Kouvolan elinvoimakäänne miten se tehdään

Kouvolan elinvoimakäänne miten se tehdään Khej 27.4.2016 liite numero 3 asia 5 Kouvolan elinvoimakäänne miten se tehdään Eero Holstila, janne a 11.4.2016 Khej 27.4.2016 liite numero 3 asia 5 Mitä on elinvoima? Uuden kunnan ydintehtävä Elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Teollisuuskaupungista taide- ja matkailukaupungiksi

Teollisuuskaupungista taide- ja matkailukaupungiksi Teollisuuskaupungista taide- ja matkailukaupungiksi Antti Korkka, ohjelmajohtaja MW-Kehitys Oy Seppälän puistotie 15, PL 69, 35801 Mänttä www.mw-kehitys.com etunimi.sukunimi@mw-kehitys.com Antti Korkka

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY

pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY Euroopan parhaat käytännöt pyöräilyn y ja kävelyn edistämisessä Kalle Vaismaa tutkija, projektipäällikkö TTY 1. Palapeli Khti Kohti kk kokonaiskuvaa ik Paras pyöräilysuunnitelma on autoilusuunnitelma.

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 1 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 8.9.2010 Kaupunkisuunnittelun seminaari Samu Forsblom 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi

Lisätiedot

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen Tavoitteet 25.3.2014 Ohjausryhmän työpaja 25.3.2014 Käsitellyt teemat 1. Asuminen 2. Liikenne 3. Palvelut ja työpaikat Ohjausryhmä = - Kaupunginjohto - Luottamushenkilöiden edustus

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI / KIMITOÖN

KEMIÖNSAARI / KIMITOÖN KEMIÖNSAARI / KIMITOÖN Brandityön kick-off 14.4. Selkeä näkymä tulevaisuudesta ohjaa kaikkea tekemistä Kun unelma on yhteinen, visiosta tulee mahdollinen Matka nykytilasta visioon on brandin strategia

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2010

Kauppakeskusbarometri 2010 Kauppakeskusbarometri 21 Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Barometri 21 Web-kyselyn toteutus: 14.-19. lokakuuta

Lisätiedot

Vuoden Kauppakeskusteko 2016 -Awards. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Vuoden Kauppakeskusteko 2016 -Awards. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Vuoden Kauppakeskusteko 2016 -Awards Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Ohjelma Key note: Food & Beverages -sektori kauppakeskuksissa vertailukohtia ja esimerkkejä maailmalta Mikael Orovaara, CBRE Finland

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot