Liity Kouvolan juoneen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liity Kouvolan juoneen!"

Transkriptio

1 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS

2 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro Kaupallinen toiminnallisuus ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet Ydinkeskustan rooli elinkeinorakenteessa Ydinkeskustan palvelurakenne Rooli asiakkaan arjessa ja asiointireitit Matkailukohde Kaupunkirakenne ja -kuva Kouvolan ydinkeskustan vahvuudet Kouvolan brändityö ja kaupunkisuunnittelu Kaikki tiet vievät keskustaan Keskusta ja ydin Ydinkeskustan muut avainpaikat Ydinkeskustan olohuoneet Liikenne ja saavutettavuus Saapuminen Shared space Pyöräilijän keskusta Autoilijan keskusta...16

3 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 3 1. INTRO "LIITY KOUVOLAN JUONEEN!" Arkkitehtuuri ja julkisten tilojen muotoilu eivät yksin synnytä houkuttelevaa kaupunkielämää. Ihmiset viihtyvät tänä päivänä siellä, missä heillä on oma roolinsa kaupungin tarinassa. Tämä on mahdollista yleensä vain kaupunkien keskustoissa. Tämä tarkoittaa myös paikkoja, joita ei ole viimeistelty ja ennalta ohjattu aivan pilkulleen. Löyhästi määritelty notkea tila antaa kehykset kaupunkikulttuurin moninaisuudelle. Hyvä tarina sisältää eriluonteisia osia: jännitystä, odotuksia ja romantiikkaa. Samaan tapaan ehdotuksemme Kouvolan keskustan kehittämisestä on kokoelma eriluonteisia kehittämiskohteita omine identiteetteineen. Kehitetty Kouvolan keskusta houkuttelee liittymään paikan tarinaan. Osa tarinasta on perinteistä identiteettiä vuosikymmenten tyylipiirteineen ja paikallisine toimijoineen ja osa uutta käyttäjiä osallistavampaa kertomusta. Vaikka kaikki eivät pidäkään olemassaolevaa Kouvolalaista modernistista miljöötä aina viihtyisänä, rosoisemmissakin autenttisiksi mielletyissä paikoissa on houkuttelevuutta verrattuna anonyymeihin kehäväyläympäristöihin. Kaupunkilaisten osallistuminen ja käyttäjälähtöisyys ovat kustannuksista vapaita laatutekijöitä. Asukkaiden ja muiden käyttäjien joukossa on guerilla-puutarhureita, tapahtumajärjestäjiä, tee-se-itse -nikkareita ja -taiteilijoita sekä siisteystalkoolaisia. Yhteistä heille ovat uudet tilan käytön tavat ja paikkojen haltuunotto. Ehdottamamme ympäristö sisältää hauskuutta, mahdollisuuksia seikkailuun, huomioida paikalliset erityispiirteet ja havaita ympäristön yllätyksellisyys. Olemme järjestäneet puitteet esimerkiksi katusoittopäiville, grillipaikoille, lähiliikunnalle, kimpassa vuokrattaville lähimökeille keskustassa ja osallistavalle ympäristötaiteelle.

4 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 4 Olemme suunnitelleet "kulttuurisia hidastetöyssyjä" sekä paikallisille että matkaajille. Vaihtelevat kontaktiympäristöt, joissa oleskelupuutarhat, toimintatorit ja kokemukselliset reitit vaihtelevat. Ympäristöön liittyvät identiteettipiirteet eivät ole merkittyjä paikkoja, vaan ympäristöjä, joihin voidaan liittää jokin tarina. Tämä kannustaa viehtymään paikkojen identiteeteistä. Leppoisasta ilmapiiristä ja Kouvolan rennosta elämäntavasta voi tulla yksi keskustan houkuttimista. Juurevat palvelut lähiluomuineen ja yrityshautomoineen ovat sellaista, mitä satelliittikeskus ei voi tarjota. Työnantajia ei kiinnosta tänä päivänä onko työpaikka avokonttoria vai koppikonttoria. Kumpikaan ei riitä. Samoin kaupoissa asioivaa ei kiinnosta myymälän koko. Tarvitaan uuden Kouvolan keskustan kaltainen monipuolinen inspiroiva julkinen kaupunkilainen kuhiseva miljöö elämys jossa kukin elää osana kaupungin tarinaa. Kouvolan tarinaan tulee olla myös helppo tutustua. Tästä syystä olemme panostaneet selkeiden kevyen liikenteen yhteyksien, elämyksellisten reittien ja keskustan paikoituksen kehittämiseen. Kaupungissa tulee olla helppo liikkua. Kouvolasta tulee Kymenlaakson keskusta - ensimmäinen oikea kaupunki Venäjältä tullessa.

5 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 5 2. Kaupallinen toiminnallisuus ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet 2.1 Ydinkeskustan rooli elinkeinorakenteessa Ydinkeskustalla on monipuolinen rooli Kouvolan elinkeinorakenteessa. Keskusta on kaupan, palveluiden, liike-elämän, kulttuurin ja julkisten palveluiden keskuksena koko Kouvolan kehityksen moottori. Ydinkeskusta on kuitenkin myös perinteinen kauppapaikka, jota uhkaa kilpailun tuoma näivettyminen. Keskustan tulevaisuuteen ja rooliin Kouvolan elinkeinorakenteessa vaikuttavat kolme toimijatahoa: julkinen sektori, yksityinen sektori ja muut käyttäjät, kuten kaupunkilaiset, matkailijat ja järjestöt. Julkisen sektorin rooli keskustan kehittämisessä on keskeinen: julkinen sektori toimii pelinavaajana ja tarjoaa yksityiselle sektorille ja muille käyttäjille mahdollisuuksia toimia keskustassa. Kouvolan elinkeinoelämä on voimakkaassa murrosvaiheessa. Suuryhtiövetoisten metsä- ja paperiteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet merkittävästi ja korvaavia työpaikkoja on löydettävä muilta sektoreilta, kuten kaupan, palveluiden ja matkailun alalta. Uusien työpaikkojen syntyminen edellyttää uuden yritystoiminnan syntymistä ja Kouvolan ydinkeskustan rooli on tässä merkittävä. Suuryritysten varaan ei voida enää laskea vaan uusia työpaikkoja on luotava pienten yritysten kautta, yksi työpaikka kerrallaan. Näille uusille toimijoille Kouvolan keskusta tarjoaa hedelmällisen elinympäristön. Luovuus on yksi kaupunkien taloudellisen menestymisen lähde ja ydinkeskusta toimii luovuuden ja innovaatioiden lähteenä, joka ruokkii uusien yritysten syntymistä. Keskustaan suunniteltavat uudet olohuoneet, erilaiset kohtaamistilat, ja uuden tyyppiset vapaammat työskentelytilat mahdollistavat ihmisten kohtaamisen ja verkostoitumisen ja sitä kautta myös innovaatioiden synnyn. Keskustaan sijoitettava HUB Kouvola, jota alkuvaiheessa voidaan pyörittää julkisen sektorin tuen avulla, mahdollistaa start up yritysten ja muiden pienyrittäjien kohtaamisen tarjoamalla työskentely- ja kokoustiloja sekä muita yrittäjien tarvitsemia palveluita. Kouvola voi verkottua Helsingissä, Tampereella ja Turussa toteutettujen vastaavien HUB:ien kanssa kuin myös globaalisesti Pietarissa, Berliinissä, Ateenassa, Lontoossa, Shanghaissa, Tel Avivissa jne. - sijaitsevien satojen cowork-yhteisöjen kanssa. Ydinkeskustan tarjoamien uuden tyyppisten työtilojen ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi yrittäjyyttä täytyy tukea myös muilla tavoin. Koulujen ja oppilaitosten kanssa on täytyy tehdä yhteistyötä lisäämällä yrittäjyysopintoja ja tukemalla opiskelijoiden omia start up yritysprojekteja. Näin luodaan nuorille aikuisille kuva mahdollisuuksien Kouvolasta, jossa on mahdollista luoda oman näköisensä elämä ja oma työpaikkansa. Keskustaan sijoittuvien start up yritysten aloittamiskynnystä voidaan madaltaa esimerkiksi myöntämällä tukea muutaman ensimmäisen kuukauden vuokraan. Jäljempänä kuvattava keskustan laajan palvelukokonaisuuden toteutuminen edellyttää, että keskustaan syntyy uusia, konsepteiltaan rohkeita paikallisia yrityksiä. Uusien innovaatioiden synnyssä ihmiset ovat keskiössä, erityisesti ns. luova luokka, ja ihmiset eivät enää automaattisesti seuraa työtä vaan työ seuraa ihmistä. Näin Kouvola ei kilpaile muiden kaupunkiseutujen kanssa pelkästään investoinneista vaan ihmisistä: paluumuuttajat, seudulla pysyvät nuoret ja muut uudet asukkaat ovat tärkeitä Kouvolan elinkeinoelämän kannalta. Ydinkeskustassa luovan luokan viihtymistä voidaan edesauttaa kehittämällä keskustasta kiinnostava asuinalue, jossa erilaiset kaupunkikulttuurit kohtaavat ja josta löytyy myös julkista, vapaata tilaa erilaisille kokeiluille ja projekteille. Kouvolan kilpailukykyä asukkaiden

6 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 6 osalta parantaa osaltaan myös alueen suhteellisen edulliset asumiskustannukset esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna. Ydinkeskustan alueelle toimivan aktiivisen keskustayhdistyksen toimintaa täydentämään perustetaan keskustan managerin/tuottajan tehtävä, jonka tarkoituksena on auttaa muita toimijoita luomaan keskustaa sekä luoda sisältöä julkiselle tilalle. Manageri/tuottaja myöntää pieniä avustuksia ja kokoaa resurssit yhteen erilaisten keskustaa kehittävien toimenpiteiden ja tapahtumien organisoimiseksi. Avustuksia myönnetään erilaisiin aloitteisiin julkisivu- ja maisemointihankkeista aina korttelijuhliin, kaupunkiviljelyyn, car sharingiin ja muihin pienimuotoisiin toimintoihin asti. Erityisesti väliaikaiset tapahtumat luovat keskustaan eloa pienemmällä taloudellisella panostuksella kuin suuret rakennushankkeet. Tapahtumat aktivoivat ihmiset liikkeelle tarjoamalla elämyksiä ihmeteltäväksi ja luovat myös yhteisöllisyyttä. Alueen liikeyrityksille tapahtumat luovat mahdollisuuden aktivoida omaa liiketoimintaansa esimerkiksi erilaisilla tapahtumiin liittyvillä kampanjoilla. Managerin/tuottajan tehtävä ja avustukset rahoitetaan pääosin julkisella rahoituksella, mutta osin myös keskustassa toimivien yritysten varoin ja esimerkiksi osin erilaisten pop up tilojen vuokratuotosta. Pop up konseptit ovat viime vuosina yleistynyt elämyshakuisuuden lisääntyessä. Pop up konseptien avulla Kouvolassa tarjotaan mahdollisuus alueen yrityksille luoda lisäliikevaihtoa sekä madalletaan yrittäjyyden aloituskynnystä. Vapaita liiketiloja vuokrataan pop up kaupoille ja showroomeille esimerkiksi uusien tuotteiden ja brändien lanseerausta tai muita kampanjoita varten. Pop up ravintolatila tarjoaa täysin varustetun ravintolatilan astioineen ja mahdollisesti henkilökuntineen. Pop up ravintolassa ravintoloitsijan tai kokin urasta kiinnostuneet halukkaat voivat kokeilla siipiään eräänlaisen pidennetyn Ravintolapäivän tapaan tai paikalliset Martat voivat pitää perinneruokaravintolaa kuukauden ajan, jolla samalla edistetään alueen paikallista ruokakulttuuria ja paikallisten tuottajien tuotteita. Pop up tilojen hallinnointi ja vuokraus ovat osa keskustan manageri/tuottajan tehtäviä. Keskustan kiinteistön omistajien näkökulmasta ydinkeskusta tarjoaa hyvät lähtökohdat kiinteistöinvestoinneille: uudisrakentamiselle tai saneeraamiselle. Keskustassa on kysyntää erityisesti uusille asunnoille ja primeliiketiloille, joista saatava vuokratuotto on riittävä varmistamaan investointien kannattavuuden. Asuntotuotannon lisääminen keskustassa, keskustan uskottava uudistusohjelma ja erilaiset julkisen sektorin kannustimet lisäävät liiketilojen kysyntää ja yksityisen sektorin investointihalukkuutta. Ydinkeskustan rooli hyvänä kauppapaikkana varmistetaan luomalla uusia prime-liiketiloja saneeraamalla kiinteistöjä, luomalla uusia kulku- ja näköyhteyksiä sekä kanavoimalla asiakasvirrat prime-liiketiloille luonnollisilla kulkuyhteyksien verkostolla. Ydinkeskustalla on merkittävä rooli Kouvolan matkailuelinkeinojen kehittymisessä erityisesti keskustaan suunnitteilla olevan matkakeskuksen takia. Matkakeskuksen palvelukonsepti räätälöidään erityisesti venäläisille liikematkailijoille ja matkakeskukseen sijoitetaan kongressi-, hotelli-, ravintola-, hyvinvointi- ja matkailupalveluita. 2.2 Ydinkeskustan palvelurakenne Ydinkeskusta kilpailee asiakkaista Kouvolan mittakaavassa market-alueen ja syksyllä 2012 avattavan kauppakeskus Veturin kanssa. Laajemmin Kouvolan keskusta kilpailee mm. Kotkan, Lahden ja pääkaupunkiseudun kanssa. Ydinkeskustan on löydettävä oma markkinasegmenttinsä, joka poikkeaa asiakkaita kiinnostavalla tavalla muista kaupallisista alueista. Ydinkeskustan palvelurakenteessa on huomioitu kilpailutilanne, keskustan ja Kouvolan seudun vahva asukaspohja, pääkohderyhmät (ks. seuraava luku) ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat keskeiset muutostrendit. Ydinkeskustan kaupalliseen palvelurakenteeseen vaikuttavat osaltaan myös keskustaan sijoittuvat muut toiminnot, kuten julkiset palvelut ja liike-elämän palvelut. Ydinkeskustan palvelurakenteen muodostumiseen vaikuttanut keskeinen trendi on kuluttajien elämyshakuisuuden voimistuminen. Elämyshakuisuus on johtanut mm. kauppakeskusten syntyyn, mutta tulevaisuudessa shoppailu itsessään ei riitä elämykseksi. Kauppakeskusten ja Internet-kaupan ollessa osa kuluttajien normaalia arkipäivää ostokset tehdään paremminkin muiden elämysten lomassa. Ydinkeskustan palvelurakenne muodostuu tulevaisuudessa erikois- ja päivittäistavarakaupan tarjonnan lisäksi monipuolisista ravintola-, viihde-, harrastus-, kulttuuri-, liikunta- ja matkailupalveluista. Tärkeä osa ydinkeskustan tarjoamaa elämystä

7 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 7 ovat myös erilaiset keskustassa järjestettävät tapahtumat, kokeiluille tilaa tarjoava julkinen tila, arkkitehtuuri ja Kouvolan erityispiirteitä korostavat matkailunähtävyydet. Näiden avulla ydinkeskusta voi erottua kauppakeskuksista, joista puuttuvat julkisen tilan tuomat mahdollisuudet. Ydinkeskustan palvelurakenne koostuu viidestä pääelementistä, jotka on tiivistetty seuraavassa kuvassa. Ydinkeskusta on perinteinen kauppapaikka ja kaupan tarjonnan selkäranka muodostuu keskustahakuisen erikoiskaupan tarjonnasta, kuten muodista, asusteista ja designista. Tunnetut paikalliset yrittäjät ovat ydinkeskustan vahvuus, mutta yrittäjävetoisten myymälöiden tarjontaa kehitetään laajentamalla valikoimaa uusiin tuotteisiin ja erilaistamalla valikoimaa erityisesti venäläisten kuluttajien ja nuorten aikuisten tarpeet huomioiden. Ydinkeskustaan tarvitaan lisää paikallisia yrityksiä. Erityisesti nuoria aikuisia houkutellaan ostoksille ns. lifestyle-myymälöillä, jotka yksittäisten tuotteiden sijasta myyvät kokonaista elämäntyyliä. Yrittäjävetoisten myymälöiden rinnalla ydinkeskustan tarjontaa täydentävät kansainväliset premium-brändien myymälät, jotka vetoavat erityisesti venäläisiin kuluttajiin. Ydinkeskusta erilaistuu näin kauppakeskus Veturista, jonka erikoiskaupan tarjonta koostuu pääosin keskihintaisista ja edullisista ketjumyymälöistä. Premium-brändien vuokranmaksukyky on hyvä ja niiden tuleminen ydinkeskustaan edellyttää uuden prime-liiketilan luomista. Uutta prime-liiketilaa syntyy ydinkeskustaan, kun kauppakeskus Hansaa laajennetaan ja se liitetään kiinni kävelykatu Manskiin. Lisäksi kävelykadun osittainen kattaminen ja Manskin pohjoisosan länsipuolen kortteleiden uudistaminen synnyttävät uutta prime-liiketilaa. Päivittäistavarakaupan tarjontaa vahvistetaan keskustassa. Asuntorakentaminen ja asukkaiden lisääntyminen keskustassa luo toimintaedellytyksiä uudelle supermarket-tasoiselle, laadukkaalle päivittäistavaramyymälälle kuten myös muille elintarvike- ja ravintola-alan yrityksille. Keskustan asukkaista suuri osa on ostovoimaisia senioreita tai nuoria aikuisia ja molemmat segmentit arvostavat mm. helpon take away ruuan saatavuutta ja lounasravintoloita. Päivittäistavarakaupan palvelutarjontaa monipuolistetaan tarjoamalla päivittäistavaran erikoismyymälöille, kuten luomu- ja lähiruokamyymälöille, uusia kauppapaikkoja. Kouvolan seudulla on useita paikallisia elintarvikealan yrityksiä, joiden vähittäismyyntipiste sijaitsee keskustan ulkopuolella. Paikalliset tuottajat kootaan yhteen uuteen kauppahalliin ja uusille torialueille kävelykadulla ja uudella keskustorilla. Uusi kauppahalli avataan kauppakeskus Hansan yhteyteen keskustorin laidalle, missä se sijaitsee suurempien asiakasvirtojen äärellä. Ydinkeskustan palvelurakennetta kahvila- ja ravintolatarjonnan osalta vahvistetaan. Kahvilat ja ravintolat toimivat olohuoneena ja tapaamispaikkoina. Keskusta-asukkaiden lisäksi keskustassa sijaitsevat työpaikat luovat potentiaalia ravintoloille erityisesti lounasasiakkaiden muodossa. Matkailijavirtojen kasvattaminen edellyttää kattavampia ravintolapalveluita niin liikematkailijan tarvitsemasta fine dining ravintolasta aina edullisempiin perheravintoloihin asti. Ravintoloille luodaan uusia tiloja erityisesti uuteen käyttöön otettaville

8 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 8 sisäpihoille. Keskustan senioripainotteinen asukaspohja luo edellytyksiä myös muiden ruokapalveluiden kehittämiselle. Keskustan palvelukeskittymään kuuluvat olennaisena osana erilaiset asukkaille ja matkailijoille suunnatut julkiset palvelut, mutta palvelutarjonnan kiinnostavuus ja houkuttelevuus syntyy erilaisten yksityisten palveluiden kautta. Ydinkeskusta ja matkakeskus tarjoavat hyvän toimintaympäristön erityisesti terveys-, kauneus- ja hyvinvointisektorin palveluille. Palvelut sijoitetaan pääosin toisen kerroksen liiketiloihin, mutta niistä luodaan katutason arvoisia elämyksiä. Hammaslääkärin vastaanottotilojen ei tarvitse näyttää hammaslääkärin vastaanotolta. Erityisesti terveyspalveluiden konseptikehityksessä otetaan oppia kauneus- ja hyvinvointipalvelukonsepteista ja tarjotaan ydinpalvelun lisäksi muita asiakkaan käyntikokemusta parantavia lisäpalveluita virvokkeista kanta-asiakasohjelmiin. Mielikuvaa ydinkeskustasta vahvana palvelukeskittymänä ei luoda vain erillisillä palveluita tarjoavilla yrityksillä vaan vahva, asiakaslähtöinen palvelukulttuuri on osa jokaisen myymälän ja ravintolan identiteettiä. Asiakas yllätetään positiivisesti kerta toisensa jälkeen ystävällisellä palvelulla ja tuotteen ostoa helpottavilla yksinkertaisilla lisäpalveluilla, kuten tuotteiden kuljetuksella hotelliin tai kotiin. Erityisesti venäläiset kuluttajat arvostavat henkilökohtaista palvelua, mutta palveluiden kysyntä ja maksuhalukkuus myös suomalaisten kuluttajien keskuudessa kasvaa jatkuvasti. Suurimmaksi esteeksi palveluiden hankinnalle muodostuu usein kuluttajien tietämättömyys palveluista. Kouvolan ydinkeskustaan perustetaan yritys koordinoimaan ja markkinoimaan erilaisten palvelutuottajien verkostoja: asiakas saa varattua kaikki tarvitsemansa palvelut yhdestä pisteestä. Toiminta rahoitetaan palveluntuottajien koordinaattorille maksamana prosenttiperusteisena palkkiona. Elämyksellisyyden lisääminen ydinkeskustassa on monipuolisen palvelurakenteen säilymisen kannalta elinehto. Ydinkeskusta on Kouvolan elämys- ja viihdekeskus, "ihmeen hieno Kouvola". Ydinkeskustaan tulee runsaasti lisää kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Oppilaista tyhjenevä Kankaan koulu muutetaan kulttuurikeskukseksi taide- ja musiikkikouluineen, bänditreenikämppineen, studioineen, työpajoineen jne. Koulun pihapiiriä kehitetään avoimeksi kouvolalaisten leikkikentäksi ulkoilma tapahtumineen. Ydinkeskustaan sijoitetaan lisäksi mm. biitsi ja jää kenttä, joka mahdollistaa rantalentopallon, petankin, luistelun ja muun rennon urheilun, kirjasto avataan keskuspuiston suuntaan, uudelle keskustorille sijoitetaan esiintymislava, rautatieaseman lähelle sijoitetaan fillarikeskus, yksityisille liikunta- ja viihdepalveluille varataan tiloja, eteläisen rautatiemuseon pihapiiriin rakennetaan uusia ateljeeasuntoja käsityöläisille jne. Säännölliset ja pop up tapahtumat elävöittävät ydinkeskustaa elämys- ja viihdekeskuksena, kuten myös erilaiset Kouvolan eri puolia korostavat nähtävyydet rautatiemuseosta Kouvostoliitto-toriin asti. Ydinkeskustan palvelurakenne eroaa muista Kouvolan alueista erityisesti liike-elämän keskuksena. Keskustan palvelurakenteeseen kuuluu erilaiset liike-elämän palvelut, kuten Kouvola HUB ja muut yrityksille ja liikematkailijoille suunnatut palvelut, kuten erilaiset työ- ja kokoustilat. Erityisesti keskustaan sijoittuvan uuden matkakeskuksen palvelutarjonta profiloidaan venäläisille ja kotimaisille liikematkailijoille. 2.3 Rooli asiakkaan arjessa ja asiointireitit Kouvolan keskusta palvelee kaikkia kouvolalaisia ja matkailijoita. Keskustan rooli asiakkaan arjessa vaihtelee mm. asiakkaan elämäntilanteen ja asuin- ja työpaikan sijainnin mukaan. Asiakkaasta riippuen Kouvolan keskusta toimii esimerkiksi työ- ja lounaspaikkana, vuotuisena konferenssipaikkana, päivittäisasioinnin paikkana tai vapaa-ajan viettopaikkana. Asiakkaalla on kuitenkin aina jokin syy tulla keskustaan ja viettää siellä aikaa. Erityisesti asukkaiden ja vapaa-aikaansa viettävien kouvolalaisten täytyy kokea keskusta omakseen, olohuoneeksi. Keskustan palvelurakennekonseptin pääkohderyhmät voidaan jakaa seuraavasti: Keskusta-asujat Seniorit Nuoret aikuiset Keskustassa työskentelevät Työntekijät

9 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 9 Yrittäjät Kouvolalaiset Matkailijat Kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat Liikematkailijat Vapaa-ajan matkailijat Mökkeilijät Keskusta-asuminen on yleistä erityisesti senioreilla ja nuorilla aikuisilla. Keskustan asukkaat käyttävät keskustan kaikkia palveluita ja keskustan palvelutarjonta on niin monipuolinen, että asukkaiden täytyy harvoin lähteä muualle. Keskustan palvelutarjonnassa korostuvat muita kohderyhmiä enemmän päivittäistavarakaupan pääostopaikan ja muiden kaupallisten päivittäispalveluiden merkitys. Seniorit kaipaavat kaupunkeihin myös entistä enemmän luontevia pistäytymis- ja tapaamispaikkoja, ns. vapaan oleskelun tiloja. Lisäksi seniorit ovat entistä aktiivisempia ja heillä on halu tehdä asioita: tapaamispaikkojen lisäksi he arvostavat myös muita keskustan harrastus-, liikunta- ja kulttuuritiloja. Lisäksi esimerkiksi kaupunkiviljelmät tarjoavat mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen. Keskuspuisto ja muut keskustaan avautuvat uudet reitit tarjoavat mahdollisuuden kevyeen liikuntaan miellyttävässä kävely-ympäristössä. Keskustassa asuvat nuoret aikuiset arvostavat keskustan palvelutarjonnassa kollektiiviseen oleiluun tarkoitettuja tiloja, kuten ravintoloita ja kahviloita aamiais- ja brunssitarjoiluineen sekä rentoja harrastus- ja urheilumahdollisuuksia. Kaupunkikulttuurin merkitys korostuu nuorten aikuisten käsityksessä viihtyisästä kaupunkiympäristöstä: erilaiset tapahtumat, vapaassa käytössä olevat tilat, pop up konseptit ja tapahtumat ja life style myymälät ovat tärkeitä. Kollektiivisten työtilojen merkitys korostuu myös nuorten aikuisten keskuudessa. Keskustassa työskentelevät käyttävät keskustassa ennen kaikkea lounasravintoloiden palveluita päivisin ja muita keskustan ravintolapalveluita after work tapaamisiin. Keskustassa työskentelevät hyötyvät erityisesti myös keskustan palvelukoordinaattorista, jonka kautta he voivat tilata joustavasti erilaisia omaa arkea helpottavia palveluita. Keskustassa työskentelevät käyttävät myös keskustan liike-elämälle suunnattuja kokous-, kongressi- ja työtiloja. Keskusta palvelee kaikkia kouvolalaisia ennen kaikkea vapaa-ajan viettopaikkana ja olohuoneena: keskustaan tullaan ostoksille sekä viihtymään erilaisissa tapahtumissa, ravintoloissa ja harrastuspaikoissa. Matkailijat hyödyntävät keskustassa samoja palveluita kuin muutkin, mutta he tarvitsevat myös erityispalveluita, kuten majoituspalveluita. Sekä koti- että ulkomaiset liikematkailijat arvostavat erityisesti matkakeskuksen palveluita ja hyviä ostosmahdollisuuksia. Vapaa-ajan matkailijat arvostavat erilaisia ydinkeskustan tapahtumia, kiinnostavia nähtävyyksiä ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia sekä esimerkiksi mökkeilijöille suunnattua palvelupistettä. Keskustaan saapuminen ja asioiminen keskustassa ovat helppoa. Kouvolassa auto on pääasiallinen kulkumuoto ja ydinkeskustan autosaavutettavuutta parannetaan sijoittamalla pysäköinti pääosin kävelykadun alle palveluiden välittömään läheisyyteen. Samalla jalankulku ja pyöräily keskustassa helpottuvat, kun keskustan katutilat muutetaan kävelypainotteisiksi shared space -alueiksi. Keskustori ja kävelykatu Manski muodostavat keskustan ytimen, johon kauppakeskus Hansa ja muut keskeiset toiminnot liitetään. Keskustan rakenne pidetään tiiviinä, jotta keskeiset palvelut ovat saavutettavissa kävellen niin Manskilta, keskustan asunnoista kuin matkakeskukseltakin käsin. Kävelykatu jaksotetaan erilaisiin teemoihin, jolloin Manskin luonne muuttuu läpikulkusuorasta kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kävelykadun osittainen kattaminen parantaa kävelykadun ympärivuotista käytettävyyttä ja parantaa asiointikokemusta. Keskustaan avataan Manskin rinnalle myös uusia vaihtoehtoisia reittejä. Nämä reitit tarjoavat kiinnostavia elämyksiä kävelijöille ja muodostavat luonnollisia kiertoreittejä yhdessä kävelykatu Manskin ja poikkikatujen kanssa. Matkakeskukselta avataan mm. uusi yhteys kauppakeskus Hansaan asti ja reitin maisema painottuu kulttuurihistoriaan vanhoine koulun pihapiireineen. Keskuspuisto liitetään osaksi keskustaa korostamalla yh-

10 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 10 teyttä rautatieasemalle sekä avaamalla uusi yhteys viereisen korttelin läpi kävelykadulle. Asiointireittejä ja saavutettavuutta käsitellään tarkemmin jäljempänä. 2.4 Matkailukohde Kouvolan kehittäminen matkailukohteena luo Kouvolan seudulle uusia elinkeinomahdollisuuksia ja potentiaalia ydinkeskustan palveluiden kehittämiselle. Erityisesti venäläisten turistien kasvupotentiaali on suuri huomioiden Kouvolan sijainti Helsinki-Pietari raideyhteyden varrella. Matkakeskus-hankkeen avulla pyritään houkuttelemaan entistä suurempi osa raideliikenteen ohikulkevista turisteista myös pysähtymään Kouvolaan. Matkakeskuksen palvelupaketti rakennetaan tätä silmällä pitäen selkeästi erityisesti venäläisten liikematkustajien näkökulmasta sisältäen mm. hotellin, kongressi-, työskentely- ja kokoustiloja, ravintoloita sekä muita matkailu- ja hyvinvointipalveluita. Matkailukohteena Kouvolan ydinkeskusta on liian pieni kokonaisuus markkinoitavaksi yksinään vaan matkailumarkkinoinnissa tulee jatkossakin keskittyä koko Kouvolan alueen markkinointiin. Matkailumarkkinoinnissa esimerkiksi Tervaskankaan market-alue/kauppakeskus ja ydinkeskusta täydentävät toisiaan. Ydinkeskustan ja muiden matkailijaa kiinnostavien kohteiden välillä tulisi sesonkiaikoina liikkua shuttle-bussi, joka kuljettaa turisteja vaivattomasti paikasta toiseen. Ydinkeskustan palvelutarjonnassa on selkeästi lisättävä matkailijoiden tarvitsemia palveluita (majoitus, ravintolat, turisti-info) ja lisättävä keskustan houkuttelevuutta erilaisilla viihde- ja elämyspalveluilla. Esimerkiksi Kouvolan matkailun valtti Tykkimäki tuodaan myös ydinkeskustaan pienimuotoisemmalla konseptilla. Matkailun kasvupotentiaali ei muodostu pelkästään (venäläisistä) liikematkailijoista vaan myös vapaa-ajan matkustajista sekä koti- että ulkomailta. Tykkimäki vetää alueelle erityisesti lapsiperheitä ja Kouvolan lukuisat vesistöt mökkeilijöitä. Kouvolan markkinointiin mökkipaikkakuntana on panostettava: erityisesti pääkaupunkiseudun asukkaille Kouvola on potentiaalinen mökkipaikkakuntana sijaitessaan suhteellisen lähellä ja ollen hintatasoltaan vielä suhteellisen edullinen. Vapaa-ajan asunnoilla vietetään jatkuvasti entistä enemmän aikaa, mikä tuo ostovoimaa myös Kouvolan ydinkeskustaan. Matkailijoita kiinnostavaa vetovoimaa ja nähtävyyksiä luodaan korostamalla Kouvolan autenttisia erikoispiirteitä, kuten rautatien ja teollisuuden historiaa, vesistöjä ja luonnon läheisyyttä sekä jopa Kouvostoliittoimagoa esimerkiksi Kouvostoliitto-torin avulla. Kouvolan identiteetti on moniulotteinen ja matkailun benchmarking-kohteena Kouvolassa voidaan pitää Berliiniä, joka identiteetiltään muistuttaa Kouvolaa. Berliinin, ja Kouvolan, kiinnostavuus matkailukohteena syntyy kaupungin erilaisten alueiden ja tilojen mielenkiintoisesta mosaiikista, historian jäänteistä ja monipuolisista kulttuuripalveluista, uudesta vapaasta kaupunkikulttuurista useine mielenkiintoisine tapahtumineen sekä korkeatasoisista ostosmahdollisuuksista liikeelämän palveluineen. Matkailun edelläkävijät pyrkivät jatkuvasti löytämään uusia, vielä suurelle yleisölle tuntemattomia paikkoja. Kouvolan tunnettavuus näiden edelläkävijöiden parissa kasvaa parhaiten epämuodollisten verkostojen ja luovan kaupunkikulttuurin seurauksena. Nuoret aikuiset verkottuvat globaalisti ja toimivat oman kotiseutunsa puolestapuhujina esimerkiksi oman taiteensa tai oman yrityksensä kautta. Edelläkävijöiden löydettyä Kouvolaan, suuremmat matkailijavirrat löytävät alueen, mikäli Kouvola pystyy vastaamaan matkailijoiden odotuksiin positiivisesti.

11 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Kaupunkirakenne ja -kuva 3.1 Kouvolan ydinkeskustan vahvuudet Kouvolan seudulla on voimakas identiteetti, jonka kulmakiviä ovat rautatie, Kymijoki, puunjalostusteollisuus, varuskunta-alue, pesäpallo ja Sami Hyypiä. Nämä tekijät ovat kuitenkin seudullisen kuuluisuuden osia, joilla ei ole rautatieaseman lisäksi mitään tekemistä Kouvolan ydinkeskustan kanssa. Ydinkeskusta tunnetaan lähinnä 1960-luvun suunnitteluideologian mukaisista lähes megastruktuurien mittakaavaa olevista brutalistisisista kortteleistaan, tornitaloistaan ja aukioistaan. Tästä juontuu osittain Kouvolasta ajoittain käytetty nimitys Kouvostoliitto. Kävelykatu Manski on suosittu jalankulkumiljöö ja yksi Suomen ensimmäisiä kävelykatuja. Monet keskustan merkkirakennukset ovat 1950-luvulta. Ne lisäävät paikan positiivista nostalgisuutta ja korostavat sen sosiaalista luonnetta. Kouvostoliitto -imagossa on omat hyvät puolensa. Betonisten tornirakennusten rajaama ydinkeskusrta muistuttaa mentaalisesti pittoreskeja keskiaikaisia kaupunkeja, joissa massiivisten linnoitusrakennelmien suojaamana lymyilee idyllinen kylämiljöö. Maailma on täynnä anonyymejä modernistisia ympäristöjä, mutta Kouvolan keskustalla on voimakas identiteetti ja 70-luvun kaupunginmuureistaan johtuen. Keskustan reuna-aluetta olisi hyvä tässä mielessä vielä täydentää voimakkaamman reunamielikuvan aikaansaamiseksi. Reunan täydentäminen voisi tapahtua mutkittelevilla kaupunkirivitaloilla ja pienkerrostaloilla pikemminkin kuin lisäämällä brutalismia. Betonitornit siis rinnastetaan mentaalisesti keskiaikaiseen linnoitusarkkitehtuuriin. Niissä on keskenään paljon samaa jylhyyttä ja henkistä latausta. Samalla ne luovat romanttista tunnelmaa: Edellytykselle pienelle ihmiselle kodikkaissa kaupungin ytimen kortteleissa ja kaduilla. 3.2 Kouvolan brändityö ja kaupunkisuunnittelu Nitro ID:n ja Kustaa Saksin kaupungin kanssa yhteistyössä kehittämä Kouvolan uusi imago- ja brändityö antaa hyvät edellytykset myös kaupunkiympäristön kehittämiselle. Brändi on poikkeuksellisen rohkea ja hauska, esittäen Kouvolan värikkäänä ja eloisana runsaudensarvena. On todella positiivista että Kouvola on lähtenyt hakemaan korkeatasoista ja perinteisestä poikkeavaa ilmettä. Kouvola-brändin tavoitteena on tuoda Kouvola esiin uusista ihmetystä aiheuttavista näkökulmista ja muuttaa Kouvola-mielikuvaa kiehtovaksi, kodikkaaksi ja kehittyväksi. Visuaalisesti uusi brändi on raikas ja kerroksellinen. Brändityö ja Kouvolan keskustan kehittämisprojekti ovat korostaneet kaupungin tarvetta luoda Kouvolalle ja sen keskustalle vahvasti uudistunut identiteetti ja imago. Konseptissamme jo tehty imagotyö voidaan yhdistää ydinkeskustan edellä mainittuihin vahvuuksiin. Tavoitteenamme on tämän päivän elämyksellinen kävelymiljöö yhdistettynä uudenlaisiin sosiaalisiin monumentteihin. Keskustan käyttäjän kokemuksen täytyy olla aito. Aitous taas syntyy alkuperästä ja historiasta. Jo kehitetyssä Kouvolan markkinointimateriaalissa keskeistä roolia näyttelee Ihmettelijä-hahmo, joka silmäilee kaupunkia uusista, ihmetystä aiheuttavista näkökulmista. Ihmettelijällä on myös kolme persoonallista ystävää: älykäs oivaltaja Toivo eli Topi, vannoutunut eränkävijä Herra Puu ja eloisa Luomu. Näitä hahmoja nähdään erityisesti kaupungin mainonnassa ja markkinoinnissa. Tältä pohjalta mekin olemme kehittää kehittäneet rohkeaa, uutta ja ihmeellistä arkkitehtuuria ja toimintraa, joka tuottaa uudenlaisia elämyksiä: uutta

12 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 12 kaupunkikulttuuria ja hämmästyttäviä uusia ikonisia paikkoja, joissa kaupunkitila yhdistyy kiinteästi rakennuksiin. Vapaan kaupunkikulttuurin mahdollistaminen on keskeinen osa ydinkeskustan uudistumista. Ehdotuksemme on Kouvolan brändityön ja Keskustan kehittämisprojektin kanssa samansuuntaisesti muutosstrategia yhtä paljon kuin se on kehittämissuunnitelma. Korostamme ruohonjuuritasoa ja kasvualustan muodostamista pienille askeleille eteenpäin. Päämääränämme on kuitenkin "Big Picture": keskustan houkuttelevien elementtien keskittäminen ja intensifioiminen sekä uusien kaupunkimagneettien synnyttäminen. 3.3 Kaikki tiet vievät keskustaan Kouvolan keskusta on aina ollut kauppapaikka. Tämän perinteen lisäksi liitämme keskustan laajemmassa kaupunkirakenteen mittakaavassa muihin merkittäviin ympäristön tarinoihin ja juonteisiin: Historian ja kulttuurin juonne lähtee lännestä Kaunisnurmen alueelta sekä Kouvola-talolta ja koukkaa vanhojen veturitallien kautta rautatiemuseon pihapiiriin. Kansalaisyhteiskunnan ja koulutuksen tarinat saapuvat keskustaan luoteesta jatkuen hallintokeskukseen ja kaupungintalolle. Vapaa-ajan ja urheilun juonteella on juuret idässä Tykkimäen huvipuistossa sekä koillisessa urheilupuistossa, josta ne tulevat kirjaston kautta keskustan kupeeseen Keskuspuistoon. Nämä juonteet ovat elävä osa Kouvolan keskustan tarinaa potentiaali joka tuodaan takaisin osaksi keskustan kehitystä. Näihin tarinoihin liittyvien toimintojen sijoittumisessa keskusta on etusijalla. Keskustasta tulee näin kaikkien viehättävien Kouvolan ominaispiirteiden risteysalue: päällekkäiskuva. 3.4 Keskusta ja ydin

13 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 13 Kouvolan urbaani keskusta määritetään ja se tehdään selkeämmin näkyväksi vihervyön avulla. Tätä aluetta tiivistetään ja täydennysrakennetaan kaupunkimaisesti. Samalla määritetään keskustan aktiivinen ydinalue, jonne keskitetään keskustan kaupallinen kehityspanos. Reseptit: keskustan rajaaminen ja saapumisen merkitseminen täydennysrakentaminen kaupallisesti terveiden kiinteistöjen yhdistäminen vanhat talot, kontrastit ja kerrostuminen esiin Ytimen ydin on laajennettu kauppakeskus Hansakeskus ja sen kohdalla oleva kävelykatu Manskin kattaminen, josta käytämme nimitystä Aallokko. Aallokko päättyy pohjoisessa kansalaisten puistomaiseen tapahtuma-aukioon ja etelässä uuteen Keskustoriin, jolle keskitetään kaupungin merkittävimmät vaihtuvat tapahtumat. 3.5 Ydinkeskustan muut avainpaikat 1960-luvun anonyymiin neutraalitilaan verrattuna tänä päivänä kaupunkisuunnittelussa on kyse vaihtelevien paikkojen ja niiden elämyksellisyyden luomisesta. Paikkojen luominen korostaa rakennetun ympäristön sijaan toimintoja ja toimijoita. Keskiaikaisten kaupunkien tapaan Kouvolan ydinkeskustassa on miellyttävän katu- ja korttelikudelman paikkojen lisäksi sosiaalisia monumentteja (tiedämme, että termi on paradoksaalinen!): kaikkein keskeisimpiä julkisia tiloja ja rakennuksia, jotka rinnastuvat keskiajan kirkkoihin, luostareihin ja aukioihin: Uusia toiminnallisia aukioita, kukkaan puhjenneita kauppakortteleita ja yleisölle avattuja korttelipihoja. Käyttäjät tekevät paikan. Kävelykatu jaksotetaan lähiympäristöä kehittämällä lisä- ja täydennysrakentamisella neljään osaan: Näillä on kullakin omalaatuinen ilmeensä ja konseptinsa. Pitkällä tähtäimellä näillä jaksoilla on myös omat toimialarapainotuksensa. Manskille sijoitetaan prime-kauppatilaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan hotspot on Manskin pohjoisessa päässä. Manskin eteläpäässä sijaitsee kansainvälisyyden hotspot: Rautatieaseman kauppakeskus ei jää pelkäksi kauppakeskittymäksi, vaan se on osa aiemmin suunniteltua monipuolisempaa matkakeskusta. Aseman aukio toimii monipuolisten toimintojen ytimenä ja sisääntulona.

14 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Ydinkeskustan olohuoneet Haluamme tehdä Kouvolan ydinkeskustasta niin houkuttelevan paikan, että sinne on pakko tulla ja johon halutaan identifioitua. Suunnitelmastamme voidaan tunnistaa ja luoda kymmeniä pieniä ja isoja paikkoja osa tarkasti määriteltyjä ja osa tuleville määrittelyille avoimia kukin erilaisille käyttäjäryhmille. - Osa uusista kaupunkitilojen paikoista on tarkoitettu väliaikaisille toiminnoille. Väliaikaisuus luo eloa ja rentoutta joka mahdollistaa osallistumista. Tapahtumat aktivoivat ja tarjoavat tarttumapintaa toimijoille sekä ihmeteltävää katsojille. Väliaikaiset tapahtumat myöskin luovat yhteisöllisyyttä pienemmällä taloudellisella panostuksella kuin suuret rakennushankkeet!

15 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Liikenne ja saavutettavuus 4.1 Saapuminen Keskustan katukehällä Salpausselänkadulla ja Hallituskadulla on mahdollisuus kohdata Manskin tunnelmaa ja ilmapiiriä. Molemmille kaduille on Manskin kohdalle tehty hitaasti ajettava lyhyt katujakso, jolla korostetaan ydinkeskustan kohtaamista ja perille saapumista. Lisäksi matkakeskuksen eteen muodostuu Rautatientori, joka on samalla Mansin eteläinen pääte. Junalla saapuja tuntee aseman edustalla olevansa Kouvolan sydämessä. Rautatientori toimii yhtenä tärkeimmistä tervetuloa-paikoista. 4.2 Shared space Keskustan katukehän sisäpuoliset katutilat toteutetaan Shared Space-metodin mukaisesti. Tällöin kävelyn ja pyöräilyn asema on aikaisempaa korostetumpi ja autojen ajonnopeudet alhaiset. Katutilaa voidaan tällöin kehittää monitoimitilaksi, jota on muokattavissa vuoden eri aikoina erilaisiin tapahtumiin ja myyntitoimintaan. Katutila voi elää muutosten ja tarpeiden mukaan korostaen keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa Pyöräilijän keskusta Pyöräilyn pääakselit ovat etelä-pohjoissuunnassa Mansin viereisillä kaduilla Käsityölaiskadulla ja Torikadulla. Itä- länsisuuntaisesti pyöräilyn pääreitit ovat keskustakehällä ja Kouvolankadulla. Lisäksi kävelypainotteiseksi muuttuneet katutilat tarjoavat hyvät mahdollisuudet pyöräilyyn. Keskitetyt pyöräparkit sijoittuvat pääreittien varrelle lähelle kohteita.

16 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! Autoilijan keskusta Autolla keskustassa asioivalle keskustasta on tullut merkittävästi saavutettavampi. Keskustan pysäköintiä kehitetään vähentämällä paikoin kadunvarsipaikkoja ja toteuttamalla korvaavat ja lisäpysäköintipaikat laadukkaina laitospaikkoina. Shared Space tilaksi tehtävillä keskustakaduilla sallitaan edelleen osittain rajoitettu pysäköinti siten, että pysäköintipaikkoja voidaan käyttää osan aikaa myös muun tilaisuuden tarpeisiin. Katutiloista pysäköintipaikkojen vähenemä on noin 90 paikkaa. Pysäköintilaitoksena voidaan kehittää Manskin alle 1- tai 2-kerroksinen p-laitos, jonne ajoyhteydet ovat itäsuunnassa Välikadun suunnasta ja länsisuunnasta Kouvolankadulta. 1- tai 2-kerroksineen laitokseen voidaan tehdä noin 200 / 380 autopaikkaa. Manskin P-laitos voi kytkeytyä Mansin varren kiinteistöjen kellarikerroksessa oleviin liiketiloihin. Laitos voidaan yhdistää Matkakeskuksen tulevaan p-laitokseen. Lisäksi Manskin pohjoispäässä olevan aukion alle on tehtävissä noin 130 auton p-laitos, jonne ajoyhteys on Salpausselänkadulta.

Vision mukaan vuonna 2030 Kouvolan keskusta on elävä ja vetovoimainen paikka, johon halutaan tulla läheltä ja kaukaa!

Vision mukaan vuonna 2030 Kouvolan keskusta on elävä ja vetovoimainen paikka, johon halutaan tulla läheltä ja kaukaa! LIITY KOUVOLAN JUONEEN! KONSEPTIT Elinkeino Liity Kouvolan juoneen Hyvä tarina sisältää eriluonteisia osia: jännitystä, odotuksia ja romantiikkaa. Samaan tapaan ehdotuksemme Kouvolan keskustan kehittämisestä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus

PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI 8.12.2010 Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus Explore Experiencing local food resources in the Nordic Countries http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?id=1-4415-269

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Oulu kyselyn tulokset

Oulu kyselyn tulokset Oulu 2026 -kyselyn tulokset Oulu 2026 -kysely 18.9. 1.10.2017 Kyselyyn vastasi hiukan yli 2000 oululaista. Kyselyyn vastattiin kampanjasivulla osoitteessa oujees.oulu.com. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä.

Wood City. Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Wood City Kokonainen kortteli täynnä uniikkia designia ja urbaania yhteisöllisyyttä Jätkäsaaressa, keskellä Helsinkiä. Puun moderni paluu Wood City on näyttävä nyky- ja puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä

Vanha Suurtori. Vapaan tilan sydän 2015. Vallaton visio Benito Casagranden hengessä Vanha Suurtori Vapaan tilan sydän 2015 Vallaton visio Benito Casagranden hengessä 1 Katseet tulevaisuuteen Kaupunki laajenee ja kehittyy. Tätä kehitystä täytyy ohjata dynaaminen ympäristökäsitys. Asioita

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä Toimistotalo Ylitse muiden 26 kerrosta Noin 3000 työpistettä metro 2015 Kaukokatsei sen valinta Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee olemaan

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Sauna from Finland -konsepti 9/2009

Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Monta ulottuvuutta Saunominen tutussa ympäristössä arkinen, toistuva, puhdistauminen Suvi-illan saunominen järven rannassa ihanne, luksusta, rentoutuminen Saunominen

Lisätiedot

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä To i m i s t o ta l o Ylits e muiden Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 Kau ko kat s e i Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee

Lisätiedot

SÄHKÖTIE 8. K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a. Parviainen Arkkitehdit Oy

SÄHKÖTIE 8. K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a. Parviainen Arkkitehdit Oy SÄHKÖTIE 8 K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a Parviainen Arkkitehdit Oy SÄHKÖTIE 8 Yleistä hankkeesta SÄHKÖTIE 8 Syy tulla kauempaakin Keskellä Tammistoa sijaitseva kiinteistökehityskohde;

Lisätiedot

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset NYKYINEN SUUNTA Joukkoliikenteen uudet mobiilipalvelut helpottavat matkustamista Luonto ja virkistysreitit ovat suosittuja liikkumispaikkoja Auto on kätevin tapa liikkua. Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteelläkin

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Opiskelijafoorumi 24.3.2015 Jyväskylän keskustan kehittämishanke Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Keskustan kehittämisen vaiheet 1. Vaihe Ohikulkutie,

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 Suunnitteluvarauksen perusteet Kuopion vanhan raviradan alueelle on rakennettavissa kiinteistöyhtiön hallitsema kiinteistökonsepti, jolla aikaansaadaan

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Kouvolan kaupunki, Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö, 8.6.2015

KOUVOLAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN. Kouvolan kaupunki, Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö, 8.6.2015 KOUVOLAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Kouvolan kaupunki, Hannu Tylli, kaavoituspäällikkö, 8.6.2015 KOUVOLAN KAUPUNKI n. 86 500 as pinta-ala: 2 871 km 2 (maata: 2 543 km², vesistöä: 328 km 2 ) KESKEINEN KAUPUNKIALUE

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Läsnäoleva yleiskaava strategisen suunnittelun välineenä

Läsnäoleva yleiskaava strategisen suunnittelun välineenä Maankäytön strateginen ohjaaminen: Oikean välineen valinta MAL-verkoston seminaari 24.10.2012 Miten toimii jatkuvasti päivitettävä yleiskaava Läsnäoleva yleiskaava strategisen suunnittelun välineenä Oikeusvaikutteinen,

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn mennessä

Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn mennessä Tampereen tulevaisuutta tehdään nyt - tule mukaan ja vastaa kyselyyn 18.6.2017 mennessä Kerro näkemyksesi Tampereen nykytilasta ja siitä millaisen haluaisit Tampereen olevan tulevaisuudessa! Kyselyssä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ±± ± ±± ±± ) ± 6± ± ± ; ; ± ± ± ± ±± ) ± ± ± ± ± ;; ± ± ± ± ; ; ; ± ± ± ; ) ; ± ± ƒ ; 6± ± ± ± ± Ι ± ; ) ± ± ± ƒ ; ± ±± ; ƒ ƒ) ± ± ± ƒ ; ƒ ± ; ± ; ) ± ± ± ƒ ± ± ± ; ± ± ;±

Lisätiedot

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015 TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 KAU KO KAT S E I S E N VAL I N TA Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle p aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN

www.gigahertsi.fi UUSI Avataan KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN www.gigahertsi.fi Avataan UUSI 2015 KAUPPA- KESKUS HELSINKIIN Avataan 2015 GIGAHERTSI TUO KAUPPAA HERTTONIEMEEN 20 000 m² uutta liiketilaa sinne, missä pääkaupunki kasvaa. Helsinki kasvaa, ja Herttoniemi

Lisätiedot

STRATEGINEN KESKUSTAHANKE

STRATEGINEN KESKUSTAHANKE STRATEGINEN KESKUSTAHANKE KESKUSTAN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA YLEISÖTILAISUUS 6.2.2013 6.2.2013 Tero Tenhunen STRATEGINEN KESKUSTA HANKE Strateginen Keskustahanke käynnistyi vuoden 2011 alusta. Hanke toteuttaa

Lisätiedot

Kauppakeskus keskustana Keskusta kauppakeskuksena

Kauppakeskus keskustana Keskusta kauppakeskuksena Kaupunki joka syntyy väleissä, väleistä ja välityksistä Kauppakeskus keskustana Keskusta kauppakeskuksena monster polycentris monster monocentris Kouvolan keskustavisio 11-01-2012 Annuska Rantanen, tutkija

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Lohjan Järvikeskus liiketaloudellinen tarkastelu 21.1.2010 www.kaukoviisas.fi Jukka Kauko Tehtävän tarkoitus Selvitystyö keskittyy alueen liiketoiminta- mahdollisuuksien selvittämiseen ja alueen toimintojen

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT

KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT KAUPALLISESSA KESKIÖSS SSÄ KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT YTÄVÄ 1 KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT YTÄVÄ 2 KUOPION ALATORI Kauppapaikka Tapaamispaikka Yhteyksien tekijä - TAVATAAN ALATORILLA! 3 KUOPION ALATORI

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi Kaupan tutkimuspäivä Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen Realprojekti Oy lyhyesti Määritelmä Kauppakeskuskonsepti Yritysvalinnat Case kauppakeskus Skanssi Yhteenveto Realprojektin liikeidea on tuottaa

Lisätiedot

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo

tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo KAUPUNKISUUNNITTELUN SEMINAARI VI 2012 - UUDEN OULUN TULEVAISUUDET? tavoitteet Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo PÄÄTAVOITTEET Hyvinvoivat ihmiset Elinvoimainen kaupunki Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa.

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustassa

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto M Saari Matinkylän keskuksen kehittäminen keskeisiä asioita Metron tulo vahvistaa Ison Omenan ja Metrokeskuksen muodostamaa kaupallista keskusta Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

Liiketilat Kivistössä. Kivijalalla koreasti keskustelutilaisuus Projektijohtaja Gilbert Koskela 7.4.2015

Liiketilat Kivistössä. Kivijalalla koreasti keskustelutilaisuus Projektijohtaja Gilbert Koskela 7.4.2015 Liiketilat Kivistössä Kivijalalla koreasti keskustelutilaisuus Projektijohtaja Gilbert Koskela 7.4.2015 Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaavatyö 230 600 Vantaan kaupunki, Gilbert Koskela 2 Marja-Vantaan

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kilpailuohjelman tiivistelmä 29.3.2012 Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille.

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO TORIKORTTELIT Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto 10-06-2009 2 PROJEKTISTA.3 NYKYTILANNE..5 LIIKEIDEA JA KONSEPTIKEHITYS...7 INVESTOINNIT...9 VUOKRAUS 9 HELSINGIN LEIJONA OY.9 3 PROJEKTISTA Lähtökohdat

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot