VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS ASIAKASFOORUMITOIMINTA LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA JA PARAS-PUITELAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN / KUNTARAHOITUS OYJ NEO INDUSTRIAL OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTI TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA LAUSUNNON ANTAMINEN PIRKANMAAN ELY-KESKUKSELLE YKSITYISEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESTA ILMOITUSASIAT 78

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Tarvainen Erkki jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, pöytäkirjanpitäjä POISSA Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. MUUT Laakkonen Merja taloussuunnittelija Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 42, 43 Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja Saarela Salla päiväkodin johtaja Anne Mäki ja Salla Saarela antoivat kokouksen alussa katsauksen varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista. ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Puheenjohtaja Erkki Paloniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pertti Uusi-Erkkilä Eija Pennanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Erkki Paloniemi kunnanjohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 40 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 41 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Uusi-Erkkilän ja Eija Pennasen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ASIAKASFOORUMITOIMINTA VESILAHDESSA KHAL 42/ Asiakasfoorumit on yhdysside ja vuorovaikutuskanava lautakunnan, palveluista vastaavien ammattilaisten ja kuntalaisten välillä. Foorumitoiminan avulla lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen. Foorumeissa käydään avointa keskustelua ajankohtaisista asioista, järjestetään kuntalaistapahtumia ja edistetään mm. kuntalaisten omaehtoista toimintaa. Toimintamuotoina ovat perusfoorumeiden kokoukset, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen ja palveluiden kehittämiseen osallistuminen. Pirkkalan yhteistoiminta-alue aloitti , mistä alkaen Pirkkalan kunta on ollut järjestämisvastuussa Vesilahden sosiaali- ja terveyden huollon palveluista lukuun ottamatta päivähoitoa. Pirkkalassa on kolme foorumia; perhefoorumi, työikäisten hyvinvointifoorumi ja seniorifoorumi. Kussakin foorumissa toimii kahdeksan kuntalaisjäsentä, perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan edustaja sekä tehtäväalueen palvelu johtaja. Kuntalaisjäsenet on valittu kolmeksi vuodeksi kerrallaan arpomalla ilmoittautuneiden joukosta. Vuoden 2013 haussa myös vesilahtelaisilla oli mahdollisuus ilmoittautua Pirkkalan foorumeiden kuntalaisjäseniksi. Arvonnassa perhefoorumiin ja työikäisten hyvinvointifoorumiin tuli yksi jäsen Vesilahdesta. Pirkkalan yhteistoiminta-alueen aloitettua on nähty tärkeänä, että myös Vesilahdessa selvitetään asiakasfoorumitoiminnan toteuttamista. Vesilahdessa järjestettiin yleisötilaisuus, jonne kutsuttiin kunta laisia keskustelemaan foorumitoiminnasta ja suunnittelemaan sen toteuttamista Vesilahdessa. Vesilahtelaisten tarpeiden ja toiveiden selvittämiseksi asiakasfoorumitoiminnasta järjestettiin kuntalaisille myös kysely, johon oli mahdollisuus vastata netin kautta tai kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 29 vesilahtelaista, joista 97 % näki tarpeellisena foorumitoiminnan käynnistämisen Vesilahdessa. Foorumitoimintaan myönteisesti suhtautuvista - 63 % kannatti toteuttamistapaa, jonka mukaan Vesilahdessa on oma asiakasfoorumi ja lisäksi Pirkkalan foorumeissa 1-2 jäsenen kiintiön vesilahtelaisille % kannatti toteuttamistapaa, jonka mukaan Vesilahdessa on oma asiakasfoorumi, jonka jäsenet ovat Vesilahden kuntalasia ja - 15 % kannatti toteuttamistapaa, jonka mukaan Vesilahdessa ei ole omaa asiakasfoorumia vaan Pirkkalan foorumeissa on 1-2 jäsenen kiintiö vesilahtelaisille jäsenille. Pirkkalan perusturvalautakunta on kokouksessaan hyväksy nyt perusturvalautakunnan alaisten foorumien toimintasäännön Toimintasääntöön on vahvistettu muutos siten, että vuodesta 2016 alkaen kussakin foorumissa on kaksi vesilahtelaista jäsentä.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Muutoksen hyväksyminen perustuu Vesilahdessa tehtyyn kuntalaiskyselyyn ja Vesilahden kunnan edustajien kanssa käytyyn neuvotteluun. Samoin Pirkkalan perusturvalautakunta päätti kokouksessaan , että seniorifoorumiin tulee nimetä yksi kuntalaisjäsen Vesilahden kunnasta foorumien jäljellä olevaksi toimikaudeksi , jolloin kaikissa foorumeissa on yksi vesilahtelainen jäsen. Pirkkalan perusturvalautakunta pyytää Vesilahden kuntaa nimeämään kuntalaisjäsenen seniorifoorumiin toimikaudeksi Em. siirtymäkauden jälkeen kaikissa foorumeissa olisi kaksi vesilahtelaista jäsentä. Pirkkalan seniorifoorumin kuntalaisjäseneksi Vesilahdesta vuoden 2013 haussa ilmoittautui halukkaaksi mm. Eila Häihälä. Terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä on antanut suostumuksensa toimia Pirkkalan seniorifoorumin kuntalaisjäsenenä toimikautena Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää nimetä Pirkkalan seniorifoorumin kuntalaisjäseneksi Vesilahdesta toimikaudeksi terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälän, joka on antanut tehtävään suostumuksensa. Kunnanhallitus käy periaatteellista keskustelua Vesilahden oman foorumitoiminnan käynnistämisestä. hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän asian käsittelyssä oli mukana sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirkko Partanen. Tiedoksi Pirkkalan perusturvalautakunta Pirkko Partanen Eila Häihäla

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA JA PARAS-PUITELAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA KHAL 43/ Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä antoi loppuraporttinsa Loppuraportti on kirjoitettu hallituksen esityksen muotoon ja se sisältää ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu rakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen vuosien kehyspäätökseen ja pääministerin asettaman koordinaatioryhmän linjauksiin. Valmisteluryhmä on työssään noudattanut sille hallituksen toimesta asetettuja reunaehtoja. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja eräiltä muilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys an netaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut luonnoksen kunta- ja palvelu rakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. Lakiluonnoksen perusteella Paras-puitelain mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteet jatkuvat vielä vuoden 2014 jälkeen siihen saakka kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaiset sosiaali- ja terveysalueet ja perustason alueet aloittavat toimintansa vuonna Lakiehdotus on tarkoitus liittää osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain säätämiseksi annettavaa hallituksen esitystä. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja eräiltä muilta tahoilta lausunnot myös tästä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen liittyvästä lakiesityksestä. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Yhteistoiminta-alueiden kunnat antavat em. esityksistä omat lausuntonsa. Pirkkalan ja Vesilahden kunnat ovat kuitenkin valmistelleet lausuntopyyntöihin vastaamista yhdessä. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kun nat ovat valmistelleet kannanoton sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksestä: Tampereen kaupunkiseudun kunnat eivät näe mahdollisena sote-palveluiden järjestämistä järjestämislakiluonnoksen edellyttämällä tavalla. Esitetty malli ei ole parannus nykyiseen tapaan järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Tampereen kaupunkiseudun kunnat esittävät, että sote- lainsäädännön valmistelua tulee jatkaa ja ottaa huomioon Tampereen kaupunkiseudun valmisteilla oleva seutukaupunkimalli. Tampereen kaupunkiseutu korostaa sote- palveluiden ohjausmallin selkeyttä ja kustannusten hallittavuutta, selkeää hallintomallia, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraation tärkeyttä sekä integraatiota kunnan muihin palveluihin.

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tampereen kaupunkiseudulla on valmisteltu uutta ns. seutukaupunkimallia. Valmisteilla olevan sote-lain tulisi mahdollistaa seutukaupunkityyppinen toimintamalli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on seutukaupungilla ja palveluiden tuotantovastuuta on myös palvelukunnilla sekä muilla palvelun tuottajilla. Lainsäädännössä ei ole tarpeen säätää henkilöstön asemasta, koska tällöin otetaan kantaa palveluiden tuottamiseen. Tuotantotapa tulee jättää seutukaupungin päätettäväksi. Tähän malliin on yhteen sovitettavissa koko maakunnan sote-palveluiden järjestäminen ja palvelutuotanto. Vaativan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi seutukaupungilla yliopistollisen sairaalan toimiessa tuotantoorganisaationa. Seutukaupunkimallissa toteutuu sote-palveluiden osalta demokraattinen ohjaus ja rahoitusvastuun selkeys. Malli mahdollistaa paikalliset innovaatiot ja tuottavuuden parantamisen sekä intergraation vaativaan erikoissairaanhoitoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti on luettavissa sähköisenä Internet-osoitteessa Lakiesitys kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden jatkamisesta on luettavissa Internet-osoitteessa: Lausuntopyynnöt ja luonnokset Vesilahden kunnan vastauksiksi lausuntopyyntöihin ovat tämän pykälän liitteinä. Liitteenä n:o 1/ 43 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta. Liitteenä n:o 2/ 43 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkaminen, lausunto lakiesityksestä Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaiset lausunnot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamista koskevasta lakiesityksestä. hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän asian käsittelyssä oli mukana sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirkko Partanen. Tiedoksi Pirkkalan perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö Pirkko Partanen

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PITKÄAIKAISEN TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN / KUNTARAHOITUS OYJ KHAL 44/ Vesilahden kunta kilpailutti kolmen (3) miljoonan euron talousarviolainan. Vesilahden kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu ottamaan yhteensä 3,0 miljoonaa euroa talousarviolainaa. Nyt nostettava laina käytetään lähinnä vuonna 2013 nostetun lyhytaikaisen lainan poismaksuun ja investointeihin. Liitteenä n:o 1 / 44 tarjouspyyntö Liitteenä n:o 2 / 44 tarjousten avauspöytäkirja Liitteenä n:o 3 / 44 tarjousvertailu Määräaikaan klo mennessä hyväksyttävän tarjouksen jättivät Kuntarahoitus Oyj ja Keva. Danske Bank Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina, niiden ollessa puutteellisia ja/tai sisältäen kuluja sekä tarjouspyynnön vastaisia koronlaskentakaavoja. Tampereen Seudun Osuuspankki, Kantasäästöpankki Oy ja Handelsbanken ilmoittivat, etteivät ne anna tarjousta. Tarjousten ja tämän hetken korkonäkemyksen mukaan Vesilahden kunnan on tarkoituksenmukaisinta ottaa tarjouspyynnön mukainen 15 vuoden vaihtuvakorkoinen laina 12 kk:n korkoindikaatiolla. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 15 vuoden vaihtuvakorkoisesta (12 kk:n korkoindikaatio) lainasta teki Kuntarahoitus 1,597 prosentin kokonaiskorolla p.a. (indikaatiohetki klo 13). Luoton korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että 1. Danske Bank Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina. 2. Vesilahden kunta nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä pitkäaikaista talousarviolainaa euroa 15 vuodeksi, tarjoushetken korko 1,597 % p.a. (12 kk:n korkoindikaatio). Lainan nostamisesta sovitaan rahoituslaitoksen kanssa erikseen. 3. Kunnanjohtaja valtuutetaan sopimaan lainan nostosta Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - taloussuunnittelija - tarjouksen jättäneet

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus NEO INDUSTRIAL OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTI KHAL 45/ Vesilahden kunnalla on 200 kpl Neo Industrial Oyj:n osakkeita arvoosuustilillä. Osakeomistus pohjautuu kunnan aikanaan omistamiin Oy Lännen Metsä Ab:n osakkeisiin. Neo Industrial Oyj:n osakkeiden omistaminen ei ole enää kunnalle järkevää, sillä kyseisen osakkeen arvo pörssissä on alhainen eikä yhtiö ole maksanut viime vuosina osinkoja. Osakkeiden arvo kunnan kirjanpidossa on 1.681,88 euroa ja myynnistä tulee tappiota, mutta myös arvo-osuustilin ylläpidosta aiheutuu kuukausittain kuluja. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan myymään kunnan arvoosuustilillä olevat Neo Industrial Oyj:n osakkeet 200 kpl vähimmäishintaan 0,70 euroa osakkeelta. hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi -taloussuunnittelija

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA KHAL 186 / Teknisen toimen alueella on tapahtunut viime vuosina paljon muutoksia, mm. henkilöstömuutoksia eläkkeelle jäämisten takia. Lisääntyneet ongelmat kiinteistöissä ja tiukentuneet lainsäädännölliset vaatimukset kuormittavat teknisen toimen henkilöstöä entistä enemmän. Näissä haasteissa ja muutospaineissa on tarkoituksenmukaista tarkastella teknisen toimen organisaatiota ja työnkuvia uudestaan. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Harri Tapanainen, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Virpi Alakoski, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvela, kunnanjohtaja Erkki Paloniemi ja hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi ovat kokoontuneet kaksi kertaa liittyen teknisen toimen tilanteeseen. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat keskustelleet teknisen toimiston henkilöstön kanssa niin yhteisissä palavereissa kuin jokaisen kanssa erikseen. Kaikissa keskusteluissa on nähty tarkoituksenmukaiseksi teknisen johtajan viran perustaminen kuntaan. Kunnaninsinööri Tapio Kauppila jää eläkkeelle puolentoista vuoden kuluessa ja on tärkeää myös varmistaa hiljaisen tiedon siirtyminen hänen seuraajalleen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Vesilahden kuntaan perustetaan teknisen johtajan virka alkaen. Palkkaukseen on varauduttu vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa. Tekninen johtaja toimii koko teknisen toimen johtajana, toimistopäällikkönä ja kunnanviraston johtoryhmän jäsenenä. Kunnaninsinööri Tapio Kauppila jatkaa siirtymävaiheessa erityistehtävissä ja hänen jäätyään eläkkeelle, kunnaninsinöörin virka lakkautetaan. Kunnanhallitus valmistelee virkaan liittyvän toimenkuvan ennen viran auki julistamista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KVAL 63 / Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että Vesilahden kuntaan perustetaan teknisen johtajan virka alkaen. Tekninen johtaja toimii koko teknisen toimen johtajana, toimistopäällikkönä ja kunnanviraston johtoryhmän jäsenenä. Kunnaninsinööri Tapio

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kauppila jatkaa siirtymävaiheessa erityistehtävissä ja hänen jäätyään eläkkeelle, kunnaninsinöörin virka lakkautetaan. Kunnanhallitus valmistelee virkaan liittyvän toimenkuvan ennen viran auki julistamista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 199 / Teknisen johtajan tehtävänkuvaksi esitetään seuraavaa: - Tekninen johtaja vastaa kokonaisuudessaan teknisestä toimesta ja on teknisen toimen päällikkö - Tekninen johtaja vastaa teknisen toimen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä - Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä - Tekninen johtaja vastaa teknisen lautakunnan toimialueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta - Tekninen johtaja vastaa kunnallistekniikasta, maa-alueista ja teknisen toimen investoinneista - Tekninen johtaja on kunnaninsinöörin, rakennustarkastajan, kunnanrakennusmestarin ja teknisen toimen palvelusihteerin lähiesimies Tekninen johtaja kuuluu kunnanviraston johtoryhmään. Teknisen johtajan sijaisena toimii kunnaninsinööri Tapio Kauppila. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tehtävänkuvan yllä selostetun mukaisesti. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle valtuudet laittaa virka hakuun, kun kunnanvaltuuston tekemä päätös on lainvoimainen ja nimeää haastattelutyöryhmään seuraavat henkilöt: Ari Arvela, Mervi Lumia, Harri Tapanainen, Virpi Alakoski, Tapio Kauppila, Erkki Paloniemi ja Minna Hutko-Peltoniemi. Kunnanhallitus nimeää haastattelutyöryhmän puheenjohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja kunnanhallitus nimesi haastattelutyöryhmän puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvelan KHAL / 10 Teknisen johtajan virkaan saapui klo mennessä yhteensä 21 hakemusta. Yksi hakemus saapui myöhässä. Viranhakuilmoitus julkaistiin Aamulehdessä, Kuntalehdessä, sen verkkosivuilla ja Kuntatekniikka.fi-sivuilla.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisäksi hakuilmoitus oli työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla (mol.fi) sekä kunnan omilla verkkosivuilla. Teknisen johtajan virkaan hakivat seuraavat henkilöt: Akseli Hakala (Hämeenlinna), Antti Hiekkanen (Tampere), Hannu Hurme (Tampere), Pasi Isotalo (Pirkkala), Johanna Karelahti (Tampere), Martti Kerkelä (Lappeenranta), Karri Koivusilta (Lempäälä), Matti Kuusjärvi (Vesilahti), Jyrki Kärk (Tampere), Mika Kärri (Hämeenlinna), Nina Kivi (Hämeenlinna), Petri Leväsmaa (Tampere), Katriina Maunula (Tampere), Matti Niemi (Espoo), Mika Oinonen (Vesilahti), Mika Paananen (Vesilahti), Raimo Pirhonen (Tampere), Jussi Pöysäri (Vesilahti), Timo Räsänen (Viiala), Arno Saine (Tampere), Harri Sundström (Vesilahti). Koonti hakemuksista on lähetetty kunnanhallitukselle. Hakemukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää laittaa teknisen johtajan viran uudelleen auki ja korostaa talonrakennuksen sekä infra-alan tuntemusta. Ensimmäisellä hakukierroksella saapuneet hakemukset huomioidaan myös uudessa haussa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 46 / Teknisen johtajan viran uusintahaussa saapui klo mennessä yhteensä 14 uutta hakemusta. Yksi hakija kuitenkin peruutti hakemuksensa Ensimmäisellä kierroksella mennessä hakeneet 21 henkilöä ovat edelleen hakemassa teknisen johtajan virkaa. Uudistettu viranhakuilmoitus julkaistiin Aamulehdessä, Kuntalehdessä, sen verkkosivuilla ja kuntatekniikka.fi sivuilla. Lisäksi hakuilmoitus oli työ- elinkeinoministeriön verkkosivuilla (MOL.fi) sekä kunnan omilla verkkosivuilla. Teknisen johtajan virkaan toisella kierroksella hakivat seuraavat henkilöt: Jukka Asikainen (Pälkäne), Toni Haapakoski (Hämeenlinna), Tuula Grönfors (Lempäälä), Janne Jaakkola (Nokia), Ilkka Jokinen (Vesilahti), Reijo Linnanen (Tampere), Tommi Mäki, (Kokkola), Niemelä Hannu (Kangasala) Marita Pussinen (Kangasala), Jarno Roth (Lempäälä), Jan Vettensaari (Lempäälä), Kimmo Virta (Viiala), Pekka Ylä-Mononen (Virrat). Lisäksi yksi hakija peruutti hakemuksensa

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koonti hakemuksista, josta ilmenevät sekä ensimmäisen, että toisen kierroksen hakijat on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille. Hakemukset ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus kutsuu teknisen johtajan viran haastatteluun seuraavat henkilöt: Janne Jaakkola Martti Kerkelä Katriina Maunula Hannu Niemelä Mika Paananen Lisäksi kunnanhallituksessa käytävän keskustelun pohjalta kutsutaan em. viiden henkilön lisäksi max. kolme henkilöä haastatteluun. Kunnanhallitus antaa haastattelutyöryhmälle valtuudet päättää haastatteluajankohdista ja siitä käytetäänkö ulkopuolista soveltuvuusarviointia. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää teknisen johtajan tehtäväkohtaisesta palkasta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja päätti yksimielisesti em. viiden henkilön lisäksi kutsua haastatteluun Toni Haapakosken, Jussi Pöysärin ja Kimmo Virran. Tiedoksi Haastatteluun kutsutut

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN PIRKANMAA ELY-KESKUKSELLE YKSITYISEN LUONNONSUOJE- LUALUEEN PERUSTAMISESTA KHAL 47/ Maanomistajien toimesta on tarjottu suojeltavaksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) puitteissa aluetta Vesilahden Pappilan kylässä Ryyppö -nimisestä ( ) tilasta. Vrt. liitekartta n:o 2 / 47 ja liitekartta n:o 3 / 47. Suojeltavan määräalan pinta-ala on n. 9,6 ha. Määräalasta on tarkoitus perustaa yksityinen luonnonsuojelualue luonnonsuojelulain 24 :n mukaisesti. Liitteenä n:o 1 / 47 lausuntopyyntö kirjelmä, josta ilmenevät aluetta koskevat rauhoitusmääräykset. Suojeltavaksi tarkoitettu tila on pieneltä osin rantaosayleiskavan M- aluetta. Vrt. liitekartta n:o 2 / 47. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus lausuntonaan Pirkanmaan Ely-keskukselle toteaa, että yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen ei ole ristiriidassa rantaosayleiskaavan kanssa eikä se näe estettä suojelualueen perustamiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskus Rakennus- ja ympäristölautakunta Leena Lahtinen

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 48/ Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Siren/ Viljanen Ahola/ Ahola Mantilan kuolinpesä/ Salmela Siljamäki/ Siljamäki Huhtala/ Mantela Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.478 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 1/2014. Vesilahden työttömyysaste tammikuun lopussa 2014 oli 10,2 % (joulukuun 2013 tilanne 10,4 %), Tampereen seutukunnassa 14,8 % (15,2 %), Pirkanmaalla 14,5 % (13,5 %) ja koko maassa 12,5 % (12,6 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin. 3. Poikkeamispäätös/ Lehtinen Petri. 4. Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös: Vesilahden tapahtumat ry:n / ravintola Tikankolon ympäristösuojelulain 60 :n mukainen ilmoitus: Ulkoilmatapahtuma Vesilahden kirkonkylässä Kokouksessa annetaan tarvittaessa katsaus seudullisiin asioihin. 6. Pirtevan ympäristöterveydenhuollon raportit vuodelta Liitteenä n:o 1/ 48 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. hyväksyttiin yksimielisesti.

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot