ANTIMIKROBISET LÄÄKEAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANTIMIKROBISET LÄÄKEAINEET"

Transkriptio

1 ANTIMIKROBISET LÄÄKEAINEET

2 MIKROBILÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT - Bakteerit prokaryoottisia, ihminen eukaryoottinen mikrobeille tuhoisat yhdisteet nisäkkäille suhteellisen / kokonaan vaarattomia - Sienet eukaryootteja sienilääkkeiden kehittäminen huomattavasti vaikeampaa - Viruslääkkeiden kehittäminen kaikkein vaikeinta, sillä virukset elävät parasiitteina isäntäsoluissaan - Bakteerit rakentavat solunsa osia ja materiaaleja biokemiallisilla reaktioilla, joissa 3 vaihetta

3 Kaikki 3 mahdollisia lääkekohteita, mutta - 1.vaiheen energiantuottoreaktiot yhteisiä kaikille eläville soluille ainuttakaan tähän vaiheeseen vaikuttavaa mikrobilääkettä ei ole löydetty. - 2.vaiheen reaktioista estovaikutus bakteerin foolihapposynteesiin käyttökelpoisin - 3.vaiheen reaktioista parhaat lääkesovellukset, sillä syntyvät makromolekyylit ovat usein hyvin erilaisia nisäkkäissä ja mikrobeissa. Bakteerin soluseinämän synteesin esto tärkein.

4 BAKTERISIDINEN = bakteereja tappava. Tuhoaa sekä lepotilaisia että jakautumassa olevia bakteereja. BAKTERIOSTAATTINEN = bakteerien lisääntymistä estävä. Säästää lepotilassa olevat bakteerit, mutta estää niiden jakautumisen. Joissakin tapauksissa bakteriostaattiset LA:t ovat häirinneet myös nisäkkään proteiinisynteesiä (eläinkokeissa; HYVIN harvinaista)

5 Bakteriostaattisia käytettäessä elimistön oma immuunipuolustus eli fagosyytit+valkosolut tappavat lepotilaiset mikrobit. - Mikrobilääkkeen spektrin määrää pääosin se, miten LA diffundoituu mikrobiin (bakteerisolun sisään sen seinämään). RESISTENSSIN KEHITTYMINEN = alkujaan herkkä (S) bakteeri tottuu lääkkeeseen - Esim. bakteeri kehittää kyvyn muodostaa penisilli-naasia penisilliinit tehottomia - Resistenssin kehityttyä tarvitaan yhä suurempia ainemääriä estämään bakteerien kasvua

6 - Resistenssi voi kehittyä 4 tavalla: 1. Spontaani mutaatio synnyttää bakteerikannan, jolla on kyky esim. tuottaa kefalosporinaasia 2. Resistentti bakteeri siirtää ko. kyvyn toiseen bakteeriin bakteriofagin välityksellä (=transduktio) 3. Herkkä bakteeri voi saada saman informaation sieppaamalla ympäristöstään irrallisia geenejä (=transformaatio). Transduktion ja transformaation välityksellä resistenssi leviää nopeasti. 4. Resistentti bakteeri siirtää konjugoimalla toiseen, herkkään bakteeriin ns. R-tekijän (=kromosomeista irrallaan olevaa perintöainesta)

7 Myös normaaliflooran bakteerit voivat levittää R-tekijää!!! Konjugaatioon pystyvät mm. E.coli, Salmonella, Pseudomonas, Shigella, Klebsiella, Proteus R-tekijän avulla syntyy resistenssi esim. sulfona-mideille, tetrasykliineille, penisilliineille, kloram-fenikolille & streptomysiinille Resistenssi pilaa antibioottihoidon ja vaarantaa potilasturvallisuuden pitkäksi aikaa eteenpäin. Uusien antimikrobisten LA:en kehittäminen niin hidasta ja työlästä, että on moninkertaisesti fiksumpaa yrittää estää resistenttien kantojen kehittyminen!!!

8 Vaikka RESISTENSSIÄ ei kehittyisikään, antibioottikuuri voi EPÄONNISTUA, koska: 1. Hoito on aloitettu liian myöhään. 2. Lääkeannos on ollut liian pieni. 3. Lääkettä ei ole otettu ohjeen mukaan (annosvälit). 4. Lääkkeen imeytyminen on ollut puutteellista. 5. Osa bakteereista on lepotilassa. 6. Bakteeri pystyy antibiootin läsnä ollessa tuottamaan kuorettomia L-muotojaan. 7. Märkivissä haavoissa märkäeritteen sisältämä PABA (p-aminobentsoehappo) inhiboi sulfonamideja. 8. Elimistön omat suojamekanismit, esim. BBB, estävät LA:n pääsyn infektoituneeseen kohtaan.

9 MIKROBILÄÄKEKUURI TEHOAA, KUN: - Oikea antibioottivalinta LA-pitoisuus infektoituneessa kudoksessa on tarpeeksi suuri. - Suun kautta annetun LA:n on imeydyttävä GI-kanavasta, ellei nimenomaan haluta hoitaa paikallista suolistoinfektiota (suolistosulfonamidit, neomysiini). - LA ei saa tuhoutua mahassa (erytromysiiniemäs). - LA:n imeytymistä EI SAA estää ruoalla tai muilla samaan aikaan annettavilla LA:lla. Epätäydellinen imeytyminen myös lisää haittavaikutuksia; esim. ripuli, superinfektiot.

10 - Mikrobilääkkeen tulee jakautua tasaisesti elimistön vesifaasiin. Proteiineihin (albumiini) sitoutunut LA ei läpäise solukalvoja tehoton. - Poikkeuksia: LA:n rasvaliukoisuutta edellyttävät meningiitin, osteomyeliitin ja VTI:n hoitoon käytettävät antibiootit LA:n on läpäistävä BBB / luukalvot / virtsa- & munuaistiehyiden solukalvot. - Maksasairaudet! Kloramfenikoli, klindamysiini, makrolidit, tetrasykliinit metaboloituvat lähes kokonaan maksan kautta. - Keskosten & vastasyntyneiden maksan toiminta heikkoa kumuloitumisriski varottava kaikkea ylimääräistä

11 - Valtaosa mikrobilääkkeistä - penisilliinijohdokset, kefalosporiinit ja aminoglykosidit - erittyvät munuaisten kautta uremiassa (=krooninen munuaisten vajaatoiminta) voivat kumuloitua elimistöön. MIKROBILÄÄKKEIDEN ELIMINAATIO 1. ASTEEN KINETIIKALLA = LA:n pitoisuus seerumissa vähenee puoleen alkuperäisestä aina yhden puoliintumisajan kuluttua riippumatta siitä, miten suuri LA:n pitoisuus alkuhetkellä on.

12 ANNOSVÄLI vs. HOITOTULOKSET 1. BAKTERIOSTAATTISET Annosväliä pidennetty reilusti yli T½:n, vaikka LA:n MIC (=minimal inhibitory concentration) veriplasmassa olisi jo alitettu. Kliinisten kokemusten perusteella hoitotulokset eivät ole heikentyneet. Mikrobilääkkeiden pitoisuudet kudoksissa ja mm. valkosoluissa + makrofageissa säilyvät paljon pidempään kuin plasmassa.

13 POSTANTIBIOOTTINEN VAIKUTUS = Bakteerit ovat lisääntymiskyvyttömiä vielä useita tunteja sen jälkeen, kun mikrobilääkkeen plasmapitoisuus on laskenut alle MIC-arvon. Postantibioottisen vaikutuksen kesto riippuu antibiootista ja bakteerikannasta ei pysty määrittämään tarkasti EI SAA LUOTTAA SIIHEN! Eräillä mikrobilääkkeillä on bakteerien kiinnittymistä estävä vaikutus pidentää niiden tehokasta vaikutusaikaa.

14 2. BAKTERISIDISET Annostelu 2(-3)x / vrk (mm. V-penisilliini, erytromysiini), aminoglykosideille riittää yleensä 1x / vrk. Vaikka seerumin LA-pitoisuus pienenee annosten välillä alle MIC-arvon, bakteereilta menee useita tunteja ennen kuin ne ovat jälleen lisääntymiskykyisiä. Penisilliinien annosta voidaan suurentaa huomattavasti vaikutusajan pidentämiseksi ilman merkittäviä haittoja.

15 MIKROBILÄÄKKEIDEN YHTEIS- JA PROFYLAKTINEN KÄYTTÖ - EI antibioottiprofylaksiaa! Sairastumisalttius, komplikaatioiden vaara & riski resistenssin kehittymiselle Poikkeuksena usein toistuvat VTI:t ja/tai munuaistulehdukset sekä endokardiitti (sydämen sisäkalvon tulehdus). Postoperatiivisesti, jos leikkausaluetta ei ole voitu puhdistaa kunnolla. - Eri bakteerilääkkeitä EI SAA käyttää samanaikaisesti! vaikutus heikkenee. Haitallisinta on antaa samanaikaisesti bakterisidista ja bakterio-

16 staattista LA:ta ANTAGONISMI (esim. tetrasykliini + penisilliini) lähes säännönmukaista! - 2 bakterisidista LA:ta voivat potensoida toisiaan (esim. penisilliini + gentamysiini). - 2 bakteriostaattisen LA:n yhdistelmä ei juuri koskaan ole parempi kuin esim. toisen niistä annos kaksinkertaisena; joskus myös antagonismia (esim. erytromysiini + linkomysiini / kloramfenikoli). - Poikkeuksia vain hyvästä syystä: Kombinaation antimikrobisen tehon paraneminen on kiistatta osoitettu: trimetopriimi + sulfonamidi, joskus penisilliini + aminoglykosidi.

17 Antimikrobisen kirjon laajentaminen tapauksissa, joissa infektion aiheuttaja ei ole tiedossa ja infektio on hengenvaarallinen, esim. Gram- - bakteerien aiheuttama sepsis. Kombinaatiossa yleensä jokin beetalaktaami + gentamysiini. Resistenssin kehittymisen estäminen ja hidastaminen tuberkuloosin lääkehoidossa. Tilanteet, joissa on tarpeen yhdistää LA:en erilaiset farmakokineettiset ominaisuudet, vähentää toksisten aineiden annostusta TAI tuhota samanaikaisesti sekä kuorelliset mikrobit että L- muodot. (harvinaista)

18 - Antibioottikombinaatioiden käytön edellytykset: 1. Antagonismia ei kehity. 2. Ristiresistenssiä ei kehity. 3. Sivuvaikutukset eivät potensoidu. 4. Kumpaakin antibioottia käytetään riittävän suurina annoksina. 5. On varmistuttava siitä, että molemmat LA:t todella pääsevät infektoituneeseen kudokseen. - Antibioottikombinaatioiden käytön riskit: 1. Haittavaikutusten määrä ja voimakkuus lisääntyvät: erilaiset allergiset reaktiot, anafylaksia,

19 toksiset reaktiot käytettäessä erittäin voimakkaita yhdistelmiä, mm. vankomysiini + tobramysiini munuaistoksisuus kasvaa. 2. Multiresistenttien bakteerikantojen kehittyminen. 3. Elimistön normaali bakteerifloora lamaantuu voimistaa haittavaikutuksia ja heikentää immuunipuolustusta edelleen. 4. Raskas antibioottihoito on kallista potilaalle yhteiskunnalle. Kiinteitä bakteerilääkekombinaatioita käytetään enää hyvin vähän.

20 MIKROBILÄÄKKEIDEN YLEISIMMÄT HAITTAVAIKUTUKSET 1. Yliherkkyysreaktiot - Mikä tahansa mikrobilääke voi aiheuttaa, yleisimmin penisilliinit (5-10% potilaista). - Valtaosalla lieviä iho-oireita; voivat puhjeta kuurin aikana tai vasta 1-2 viikkoa sen jälkeen. - Noin 5-15% penisilliiniallergisista on allergisia myös kefalosporiineille Jos anafylaktinen reaktio penisilliinistä EI SAA antaa kefalosporiineja.

21 - Anafylaksia yleensä i.v.-annostelusta. - Seerumitautia (=kuume, urtikaria, nivelkivut) kefaklorista, penisilliineistä tai sulfonamideista. - Makulopapulaarinen ihottuma, eksfoliatiivinen dermatiitti, luuydintoksisuus (sulfonamidit). 2. Valoyliherkkyys - Auringon UV-valo provosoi toksisia ihoreaktioita (=fotosensitisaatio): tetrasykliinit, fluorokinolonit - Myös profylaktinen klorokiini. 3. Toksiset haittavaikutukset

22 - Lähinnä maksan / munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla; LA-pitoisuudet voivat nousta 10x normaaliin nähden ANNOS. - Hoidon pitkä kesto lisää toksisuuden riskiä. - Hoito on lopetettava VÄLITTÖMÄSTI, jos oireet viittaavat toksisuuteen (hermo-, luuydin-, munuais-). - Munuaisvauriot yleensä ohimeneviä (aminoglykosidit, vankomysiini). Allerginen nefriitti. - Luuydintoksisuus: verenkuvan tarkkailu!!! - Neurologisia haittoja: metronidatsoli, fluorokinolonit huimaus, päänsärky, unettomuus, levottomuus, painajaisunet. Kouristuksia (metronidatsoli).

23 - GI-kanavahaittoja kaikista mikrobilääkkeistä LA:n ärsyttävä vaikutus & suoliston bakteeriflooran muutokset. Vakavimmat GI-haitat klindamysiinistä ja laajakirjoisista kefalosporiineista. - Avohoidossa eniten mahavaivoja doksisykliinistä ja erytromysiinistä. - Hiivan liikakasvu limakalvoilla. - Kasvuikäisille lapsille luu-/ rustovaurioita tetrasykliineistä ja fluorokinoloneista EI ALLE 12-v. lapsille!!!

24 Toksisuuden kohde Mikrobilääke tai ryhmä Munuaiset: aminoglykosidit, vankomysiini, amfoterisiini B Maksa: INH, rifampisiini, pyratsiiniamidi / amfoterisiini B, griseofulviini, flusytosiini / nitrofurantoiini, tetrasykliinit, erytromysiini, klindamysiini Hermosto / -Sisäkorva: aminoglykosidit, vankomysiini -Silmähermo: etambutoli, INH, kloramfenikoli -Perifeeriset neuropatiat: INH, nitrofurantoiini -Hermo-lihasliitoksen salpaus: aminoglykosidit -Aivot: INH, kaikki kinolonit Keuhkot / alveoliitti: nitrofurantoiini, INH, sulfonamidit Luuydin: kloramfenikoli, sulfonamidit, trimetopriimi Luu + hampaat: tetrasykliinit Rusto: kaikki kinolonit

25 SOLUSEINÄÄ HEIKENTÄVÄT BAKTEERILÄÄKKEET 1. PENISILLIINIT =penaamit 2. KEFALOSPORIINIT =kefeemit 3. GLYKOPEPTIDIANTIBIOOTIT (vankomysiini, teikoplaniini) 4. POLYPEPTIDIANTIBIOOTIT (basitrasiini, polymyksiini) 5. FOSFOMYSIINI Penisilliinit + kefalosporiinit = beetalaktaamit

26 PENISILLIINIT - Kaikkien beetalaktaamien kemiallisessa rakenteessa on 4-rengas, ns. beetalaktaamirengas samoja ominaisuuksia - Estävät bakteerien soluseinää koossapitävän PEPTIDOGLYKAANIN molekyyliketjujen sitoutumisen yhteen bakteeri hajoaa 1. BENTSYYLI- eli G-PENISILLIINI - Jo hyvin pieninä pitoisuuksina bakteriostaattinen, suuremmilla voimakkaasti bakterisidinen - Ei tehoa lepotilassa oleviin bakteereihin

27 - i.m. / i.v. imeytyy nopeasti ja täydellisesti, Cmax 30 minuutissa; T½ min. - EI IMEYDY P.O.!!! Mahan HCl, suoliston bakteerit - Alkaa välittömästi erittyä virtsaan 60-80% - Jos munuaiseritystä ei olisi, aikuiselle riittäisi 2000 KY nyt KY - Prokaiinipenisilliinillä (suola) vaikutus h - MIC-arvon alituttua kestää 3-4 tuntia ennen kuin bakteerit ovat lisääntymiskykyisiä parantaa hoidon onnistumista (=minimal inhibitory concentration)

28 - Ei juuri pääse hermokudokseen, poikkijuovaiseen lihakseen ja eräisiin rauhasiin. - Sikiöön 20-30% äidin veren plasmapitoisuudesta, äidinmaitoon 5-10%. - Vaikutuskirjo: beetahemolyyttiset streptokokit, pneumokokit ja meningokokit & Treponema pallidum (syfilis) monet anaerobit bakteerit herkkiä, esim. Clostridium

29 - Haittavaikutuksia: Lähes myrkytön ihmiselle Hyvin suurilla annoksilla tubulusnefriittiä, hemolyyttistä anemiaa. Jättiannoksilla keskushermostoärsytystä, mm. kouristuksia ja tajunnan häiriöitä. GI-kanavahaittoja vain 1-3%:lla hoidetuista. Kaikentyyppiset ihottumat yleisiä. Suun limakalvovauriot ja kuume tavallisia. ANAFYLAKSIA!!! Penisilliinin hajoamistuotteet!

30 2. KAPEAKIRJOINEN P.O.-PENISILLIINI - Fenoksimetyylipenisilliini eli V-penisilliini - Puolisynteettinen, imeytyy p.o. n.70-80% - Eritys nopeaa ja aktiivista, T½ noin 1 tunti - Streptokokki-, pneumokokki- ja meningokokkiinfektioiden hoitoon - Avohoidon tärkein antibiootti - Vaarallisin anaerobinen bakteeri, Bacteroides fragilis, on resistentti G- ja V-penisilliinille! - Jatkuvasti lisääntyvä resistenssi!

31 3. KAPEAKIRJOINEN VTI-PENISILLIINI - Mesillinaami; ei imeydy p.o., mutta sen johdos pivmesillinaami imeytyy hyvin - Virtsateiden Gram- -sauvabakteerit 4. PENISILLINAASIA ESTÄVÄT eli STAFYLOKOKKI- PENISILLIINIT - Metisilliini vanhin, nyt laboratoriostandardina - Dikloksasilliinilla paras penisillinaasin sieto ja suurin imeytyvä osuus, 50-75% - Kloksasilliini lähes yhtä hyvä

32 käytetään lähes yksinomaan penisillinaasia tuottaviin Staphylococcus aureus kantoihin ortopedisiin infektioihin MRSA superinfektiot!!! 5. LAAJAKIRJOISET eli AMINOPENISILLIINIT - Ampisilliini esterimuotoineen: pivampisilliini ja bakampisilliini. Amoksisilliini. - Haponkestäviä, teho p.o. yhtä hyvä kuin i.m. - T½ kaikilla min, erittyvät nopeasti + aktiivisesti virtsaan

33 - Pääasiassa hengitystieinfektioiden hoitoon; ampisilliini tehokas myös enterokokkiin - Allergiset ihoreaktiot tavallisia; ampisilliini 10%!!! - Suoliston bakteeriflooran muutokset tavallisia - Joitakin superinfektioita todettu 6. PSEUDOMONASPENISILLIINIT - Piperasilliini; laajakirjoinen - E.coli ja muutamat muut enterobakteerit herkkiä

34 - i.v., sillä annokset jopa yli 20g/vrk! ovat lihakseen liian suuria. Lisäksi piperasilliini on i.m.-injektiokohtaa paikallisesti ärsyttävä aine. vain sairaalakäytössä - Sopii yhteiskäyttöön aminoglykosidien kanssa vakavien infektioiden hoidossa. - Penisilliinin tapaan vähäisiä ja melko lieviä haittoja; suoria elintoksisia vaikutuksia ei ole todettu suurillakaan annoksilla.

35 BEETALAKTAMAASIEN ESTÄJÄT - Beetalaktamaasit = bakteerien tuottamia entsyymejä, jotka hydrolysoivat / inaktivoivat beetalaktaamien beetalaktonirenkaan antimikrobinen teho katoaa mikrobin resistenssi - Noin 150 erilaisia, jako 4 ryhmään - Suuri osa beetalaktamaaseista indusoituvia, eli mitä enemmän antibioottia on, sitä enemmän bakteerit erittävät beetalaktamaasia Annoksen nostamisesta ei ole mitään hyötyä.

36 - Eräät penisilliinirungosta kehitetyt aineet sitoutuvat beetalaktamaaseihin ja inaktivoivat ne. 1. KLAVULAANIHAPPO ensimmäinen beetalaktamaasien estäjä yksinään heikko antibakteerinen teho, mutta esim. amoksisilliiniin kombinoituna vaikutuskirjo laajenee merkittävästi imeytyy kohtuullisesti p.o., T½ on n. 1 tunti runsaasti haittavaikutuksia GI-kanavaan (amoksisilliini + klavulaanihappo)

37 2. TATSOBAKTAAMI klavulaanihappoa heikompi, mutta paljon laajempi antibakteerinen vaikutus yhdistäminen piperasilliiniin tuplaa tatsobaktaamin plasmapitoisuudet, T½ ei muutu kombinaation haittavaikutukset pääosin piperasilliinista johtuvia: ripulia, allergisia ihoreaktioita, maksan toimintahäiriöitä

38 UUDENTYYPPISET ANTIBIOOTIT 1. IMIPENEEMI - Kehitettiin β-laktamaasin estäjäksi, osoittautuikin tehokkaaksi antibiootiksi. - Vaikutuskirjo tiettävästi laajin kaikista tunnetuista bakteerilääkkeistä. - Nopea metabolia + munuaistoksisuus annetaan silastatiiniin (suoja-aine) yhdistettynä. 2. MEROPENEEMI - Imipeneemin sukulainen, yhtä laajakirjoinen - Annetaan ilman suoja-aineita käyttö imipeneemiä laajempaa.

39 - VAIN infektiolääkärin valvonnassa tai määräyksestä tilanteissa, joissa potilaan henki on vaarassa; esim. sepsis, vatsansisäiset bakteeritulehdukset - VAIN sairaalakäytössä (i.v.) 3. ATSTREONAAMI - synteettinen - Gram- -sauvoihin (mm. E.coli) - ei ristiallergiaa muiden β-laktaamien kanssa

40 = KEFEEMIT KEFALOSPORIINIT - β-laktaamirengas, ristiallergiat! - Cephalosporium acremonium homeesta eristetty 7-aminokefalosporaanihappo, johon kemiallisesti lisätään halutut radikaalit LA:n penetraatio-ominaisuuksien, beetalaktamaasien estovaikutuksen, LA:n affiniteetin (bakteerien proteiineihin) lisäämiseksi - 1., 2. ja 3. sukupolven kefalosporiinit

41 1. POLVEN KEFALOSPORIINIT 1. KEFALEKSIINI, KEFADROKSIILI - imeytyvät hyvin p.o., T½ n. 1 tunti - erittyvät aktiivisesti munuaistiehyissä - iho- ja VTI-infektioissa, ortopediassa 2. KEFALOTIINI - ainoa Suomessa käytössä oleva 1.polven i.v. annosteltava; penisilliinin sijasta mm. endokardiittiin

42 - 1.polven kefalosporiinit varsin laajakirjoisia - Erityisen tehokkaita Gram+ -bakteereihin - Eivät kestä Gram- -bakteerien tuottamia beetalaktamaaseja

43 2. POLVEN KEFALOSPORIINIT 1. KEFAKLORI, KEFUROKSIIMIASETIILI, KEFPROTSIILI - p.o. - kefaklori tehokas Hemophilus influenzae bakteeriin; myös sen β-laktamaasia tuottaviin kantoihin 2. KEFUROKSIIMI, KEFAMANDOLI, KEFOKSITIINI - i.v. - kestävät β-laktamaaseja huomattavan hyvin

44 laajempikirjoisia kuin 1.polven kefalosporiinit - herkkiä: enterobakteerit, Bacterioides fragilis, Neisseria gonorrhae, Hemophilus influenzae penetraatio kudoksiin ja aivoihin hiukan parempi kuin 1. polven aineilla T½ plasmassa ½ - 1½ tuntia erittyvät pääosin munuaisten kautta muuttumattomina

45 3. POLVEN KEFALOSPORIINIT 1. KEFIKSIIMI, KEFTIBUTEENI, KEFPODOKSIIMI- PROKSETIILI - p.o.; kefiksiimi 1x/vrk, muut 2x/vrk - VTI-bakteerien häätö hankalissa tapauksissa - i.v. aloitetun hoidon jatkaminen avohoidossa 2. KEFOTAKSIIMI, KEFTATSIDIIMI, KEFTRIAKSONI - i.v. - keftriaksonin T½ 8-9 tuntia selvästi pidempi kuin muilla kefalosporineilla

46 - Kaikki 3.polven kefalosporiinit rasvaliukoisia penetroituvat hyvin sekä bakteereihin että kudoksiin myös BBB:n läpi aivokalvoihin - Teho Gram- -bakteereihin aminoglykosidien luokkaa - Teho Gram+ -bakteereihin heikompi kuin 1. ja 2. polven kefalosporiineilla - Bakteerikantoja selektoivien ominaisuuksiensa takia käytettävä harkiten ja valvotusti

47 KÄYTTÖPERIAATTEET - 1. ja 2. polven LA:t yleisessä käytössä, silti harvoin ensisijaisantibiootteina - Tärkein käyttö penisilliiniallergisten hoidossa - Herkkyysmääritykset (bakteeriviljelyt) hengitystie-, virtsatie- ja yleisinfektioiden hoitoon - Vakavissa infektioissa ensihoitona ennen herkkyysmääritystulosten saamista - Kefoksitiini (2.polvi, i.v.) anaerobisten bakteerien aiheuttamien infektioiden hoidossa - 3. polven kefalosporiinit VAIN infektioklinikoiden käytössä

48 - Hyvin vähän HAITTAVAIKUTUKSIA - Lieviä GI-kanavaoireita, ohimenevää maksaarvojen kohoamista ja hematologisia muutoksia, antabusreaktio (jotkut 3.polven LA:t) - Teoriassa riski munuaisvaurioihin, neurotoksisuuteen, veren hyytymishäiriöihin ja luuydinvaurioihin; i.v. myös tromboflebiittiin (laskimotulehdus / laskimotukkotulehdus) - Penisilliiniallergisista 5-15% on allergisia myös kefalosporiineille; muista potilaista n.3%

49 MUUT SOLUSEINÄMÄÄ HEIKENTÄVÄT BAKTEERILÄÄKKEET 1. GLYKOPEPTIDIANTIBIOOTIT a) VANKOMYSIINI - Estää bakteerin soluseinämän muodostumista - Imeytyy suolistosta heikosti ja ärsyttää injektiokohtaa lihaksessa annostelu p.o./i.m. vaikeaa systeemivaikutus i.v. annolla - T½ 2-4 tuntia, erittyy pääosin muuttumattomana virtsaan - Käyttö: muille antibiooteille resistentit stafylokokit, Clostridium difficile superinfektio (p.o.)

50 - haittavaikutuksia: kuurous, allergia (kuumereaktiot), tromboflebiitit, histamiinin vapautuminen (IgE) - Resistenssin kehittyminen ei vielä ole ollut ongelma mm. sairaalabakteeri-infektioiden hoitoon b) TEIKOPLANIINI - Vankomysiinin sukulaisaine, samanlainen käyttö - Pidempivaikutteinen 2. FOSFOMYSIINI - Ruoka, glukoosi, NaCl, emäksinen ph ja fosfaatit heikentävät imeytymistä p.o. - Käyttö vähäistä; lievä VTI ja sen estohoito

51 3. POLYPEPTIDIANTIBIOOTIT a) BASITRASIINI - Estää bakteeriseinämän synteesiä varhaisvaiheessa (vrt. fosfomysiini) - Ei imeydy GI-kanavasta - Huomattavan myrkyllinen aine VAIN paikallisantibioottina - Allergia ainoana haittavaikutuksena paikallisessa käytössä b) POLYMYKSIINI - Heikentää bakteerin solukalvoa tunkeutumalla osittain solukalvon lipidikerrosten sisään

52 - Ei imeydy GI-kanavasta - Huomattavan myrkyllinen aine vain paikallis-hoitoon, esim. silmä-/ korvatipat - Tehoaa vain Gram- -sauvabakteereihin - Haittavaikutuksena allergiaa - Systeemikäytössä maksan toimintahäiriöt, neuriitit ja hermolihasliitoksen salpaus (vrt. curare) todennäköisiä, munuaisvauriot 100% varmoja

53 TETRASYKLIINIT - Estävät bakteerien proteiinisynteesiä kiinnittymällä bakteerien ribosomiin trna:n ja sen kuljettaman aminohapon kiinnittyminen ribosomiin estyy synteesi katkeaa - Bakteriostaattisia - Resistenssin syynä: bakteerin seinämän läpäisevyyden heikkeneminen tai ribosomin muuttunut rakenne

54 KINETIIKKA - Imeytyvät p.o. nopeasti & epätäydellisesti; doksisykliini ±täydellisesti - Vesiliukoisia, saostuvat herkästi suolen ph:ssa, muodostavat helposti kelaatteja 2- ja 3-arvoisten metalli-ionien kanssa Vähintään 2 tunnin väli maitotuotteiden (Ca 2+ ), rautavalmisteiden (Fe 2+, Fe 3+ ), antasidien (Al 3+, Mg 2+ ) ja magnesiumtablettien (Mg 2+ ) kanssa - Hyvä kudospenetraatio erityisen paljon kasvavaan luuhun ja hammasaiheisiin EI alle vuotiaille!!!

55 - Terapeuttisia pitoisuuksia keuhkokudoksessa sekä poskionteloiden limassa - Erittyvät pääosin muuttumattomina virtsaan + sappeen - T½ 8-10 tuntia yleensä annostelu 1x/vrk riittää - Enterohepaattinen kierto pidentää vaikutusaikaa - Istukka läpäisee tetrasykliinejä lähes täydellisesti - Pitoisuus äidinmaidossa pitoisuus äidin veressä - TETRASYKLIINI, OKSI-, KLOORI-, DOKSISYKLIINI, LYMESYKLIINI

56 DOKSISYKLIINI - Erittäin lipidiliukoinen kulkeutuu kudoksiin muita tetrasykliinejä paremmin - Sitoutuu plasman proteiineihin; vain 20% LA:sta vapaana terapeuttinen teho varsin pienilläkin pitoisuuksilla - Selvästi pidempivaikutteinen kuin muut tetrasykliinit, T½ tuntia 1x/vrk - Monet LA:t indusoivat doksisykliinin metaboliaa ko. tapauksissa annos 12 tunnin välein

57 TETRASYKLIINIEN VAIKUTUSKIRJO - Gram+ ja Gram- -bakteerit, spirokeetat - mykoplasmat, riketsiat, klamydiat - Candida albicans yleensä resistentti superinfektioiden riski!!! - Harvoin ensisijaisia LA:ta; poikkeuksina mm. Vibrio cholerae, borreliat, klamydiat ja mykoplasmakeuhkokuume - Suomessa resistenssitilanne vielä hallinnassa; esim. Staphylococcus aureus kannoista 70-80% tetrasykliineille herkkiä, hemofiluksista jopa 90%

58 - MITÄÄN tetrasykliiniä EI SAA antaa yhtä aikaa toisen mikrobilääkkeen kanssa ANTAGONISMI on lähes säännönmukaista HAITTAVAIKUTUKSIA - Allergia harvinaisia (1%), anafylaksia vielä harvinaisempaa - Täydellinen ristiallergia ryhmän LA:n kesken - p.o.-annostelussa riski ruokatorven syöpymille, ellei tabletteja oteta runsaan nestemäärän (vesi, mehu) kanssa - GI-kanavan ärsytystä 20%:lla, myös i.v.:nä!

59 - Fototoksisia reaktioita runsaassa auringonpaisteessa jopa 90%:lle käyttäjistä; Suomessa 2-15% - Tyhjään mahaan otettuna pahoinvointia, oksentelua ja ripulia kevyen aterian kanssa ILMAN maitotuotteita (min. 2 tuntia!) - Kaikkein yleisimpiä superinfektioiden aiheuttajia - Suoliston normaalin bakteeriflooran tuhouduttua vitamiinien imeytyminen voi häiriytyä B- ja K- vitamiinilisät pitkäaikaisen tetrasykliinihoidon aikana!

60 MAKROLIDIT - Kiinnittyvät herkkien bakteerien ribosomeihin estävät proteiinisynteesiä - Bakteerien ribosomien rakenteen muutokset Makrolidiresistenssi (A-ryhmän streptokokit % 24%) - Ristiresistenssi kaikkien makrolidien kesken - Lähinnä bakteriostaattisia - Erytromysiini 1.makrolidi; uudempia klaritro-, atsitro-, roksitro- ja telitromysiini

61 ERYTROMYSIINI - emäs, tuhoutuu mahan HCl:n vaikutuksesta enterotabletit; liukenevat vasta ohutsuolessa - p.o. hyötyosuus alle 50%, Cmax 2-4 tunnissa - Ruoka hidastaa imeytymistä selvästi, mutta: - LA:n imeytymistä lasten mikstuuroista ruoka kuitenkin parantaa huomattavasti! - Antasidit ja mahan hapottomuus voivat parantaa imeytymistä

62 - Sikiössä vain 5-25% äidin plasmapitoisuudesta turvallinen raskauden aikana käytettäväksi - Äidinmaidossa 50% äidin plasmapitoisuudesta - T½ vain 1½-2 tuntia; metaboloituu pääasiassa maksan kautta (demetylaatio, CYP 3A4) - Voimakas CYP 3A4 inhibiittori mm. teofylliinin, terfenadiinin ja bentsodiatsepiinien pitoisuudet nousevat vaarallisen korkeiksi - Harvoin muita kuin normaaleja GI-kanavaoireita tai lieviä allergisia oireita, pääasiassa ihottumaa

63 - Herkimmille saattaa aiheuttaa ohimenevää maksa-entsyymien nousua VAIKUTUSKIRJO & TERAPEUTTINEN KÄYTTÖ - herkkiä: osa streptokokeista, pneumokokit ja enterokokit. Toistaiseksi S.aureus-kannoista yli 90% on herkkiä - Tehokas mykoplasmoihin, riketsioihin ja klamydioihin - Resistenssin syynä bakteerien ribosomin rakenteen muutokset

64 - 1.sijaisantibiootti avohoidossa keuhkokuumeeseen & raskaudenaikaisten infektioiden hoitoon - Penisilliinin korvikkeena penisilliiniallergisille - Turvallinen lapsille 1.antibiootti erityisesti mykoplasmainfektioissa ATSITRO-, KLARITRO-, ROKSITRO-, TELITROMYSIINI = Erytromysiinin puolisynteettisiä johdoksia - Imeytyvät hyvin p.o., mutta plasmapitoisuudet jäävät varsinkin atsitromysiinillä pieniksi syynä voimakas kudoshakuisuus, kudoksissa jopa 100x enemmän LA:ta kuin veressä

65 - Roksitromysiinin T½ 12 tuntia, atsitromysiinin T½ 2 vuorokautta! (vrt. erytro- ja klaritromysiinin 2-4h) - Ei kokemuksia raskaudenaikaisesta käytöstä VAIKUTUSKIRJO & HAITTAVAIKUTUKSIA - Lähes sama kirjo kuin erytromysiinillä - Klaritromysiini myös Helicobacter pylorin häätöön, klamydiaan ja legionelloosiin - Ylähengitystieinfektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille otiitti, pneumonia, bronkiitti

66 - Penisilliiniallergisille kokki-infektioihin - Vähemmän haittoja kuin erytromysiinillä; oireisto kuitenkin sama - Vähemmän interaktioita kuin erytromysiinillä; CYP 3A4 inhibitio heikompaa silti varovaisuutta: bentsodiatsepiinit (erit. midatsolaami + triatsolaami), teofylliini, karbamatsepiini, terfenadiini

67 KLINDAMYSIINI - Streptomyces lincolnensis sädesienestä eristetyn linkomysiinin puolisynteettinen johdos - Bakteriostaattinen, estää bakteerien proteiinisynteesiä lähellä erytromysiinin vaikutusmekanismia ristiresistenssiä!!! - Imeytyy p.o. lähes täysin, läpäisee istukan - Likvorissa 1-18% plasmapitoisuudesta, meningiitissä jopa 35%

68 % metaboloituu elimistössä - T½ veressä 2-3 tuntia; maksasairauksissa T½ vähintään 2x - Laajat anaerobisten bakteerien aiheuttamat infektiot sekä stafylokokkiperäiset luuinfektiot HAITTAVAIKUTUKSIA - Ripulia n. 10%:lla, ihottumaa 5-10%:lla hoidetuista - Satunnaisia luuydinvaurioita - Clostridium difficile superinfektio ( metronidatsoli)

69 KLORAMFENIKOLI - Bakteriostaattinen estää proteiinisynteesiä - Imeytyy nopeasti ja täydellisesti GI-kanavasta - Likvoriin, äidinmaitoon ja sikiöön (30-50% plasmapitoisuudesta) - T½ 2-4 tuntia; vastasyntyneillä ja maksasairailla liki 1½ vuorokautta - Suurin osa erittyy inaktiivisina metaboliitteina - Laajakirjoinen paras teho anaerobeihin bakteereihin, klamydioihin ja mykoplasmoihin

70 - Suomessa vain paikallishoitoon esim. silmätipat - Haitat: ripuli, pahoinvointi, superinfektio - LUUYDINMYRKKY!!! Hengenvaarallinen reaktio n. 20%:lle hoidetuista joko välittömänä toksisuutena tai allergisena reaktiona, joka saattaa tulla jopa kuukausien viiveellä. - VAROVAISUUTTA turistireissuilla!

71 AMINOGLYKOSIDIT - Polaarisia, vesiliukoisia kationeja läpäisevät huonosti elimistön lipidikalvoja (BBB!) - Sitoutuvat pysyvästi bakteerien ribosomeihin proteiinisynteesi harhautuu muodostuu ns. nonsense-proteiineja bakteerille hyödyttömiä - Häiritsevät myös proteiinisynteesin aloitusta - BAKTERISIDINEN vaikutus - Solun seinämää heikentävät antibiootit, mm. penisilliinit, voivat helpottaa aminoglykosidien pääsyä bakteerisoluun SYNERGISTINEN VAIKUTUS

72 KINETIIKKA - p.o. imeytyy alle 1% annosteltava i.m./i.v. i.m. Cmax jo ½ -1½ tunnin kuluessa, imeytyy hyvin - Terapeuttinen pitoisuus pysyy plasmassa n. 8 tuntia annostelu 1x/vrk riittää - Metaboloituvat tuskin ollenkaan valtaosa suodattuu aktiivisessa muodossaan; munuaisten vajaatoiminnassa T½ pitenee tuntiin

73 VAIKUTUSKIRJO - herkkiä: aerobiset Gram- -bakteerit, mm. enterobakteerit (E.coli, klebsiella), Pseudomonas, neisseriat, stafylokokit, Mycobacterium tuberculosis - Aminoglykosidien välillä eroja vaikutuksissa / tehossa eri bakteereihin

74 1. STREPTOMYSIINI - pääasiassa tuberkuloosin hoitoon 2. AMIKASIINI - järein aminoglykosideista; tehoaa moniin muille aminoglykosideille resistentteihin bakteereihin - pystyy suojautumaan bakteerien hajottavilta entsyymeiltä; tällä hetkellä tunnetaan vain 2 bakteeriperäistä entsyymiä, jotka pystyvät hajottamaan amikasiinia 3. GENTAMYSIINI - kombinaationa muiden antibioottien kanssa

75 4. TOBRAMYSIINI - tehokkain aminoglykosidi pseudomonaksiin 5. NETILMYSIINI 6. NEOMYSIINI - vain paikalliskäyttöön esim. ihon pintainfektioiden hoitoon (+basitrasiini) - suoliston bakteeritulehduksiin; ei juuri hajoa suolistossa & estää suoliston bakteereja pilkkomasta proteiineja - suolen steriloimiseen ennen operaatiota - maksakooman hoitoon p.o. + lähisukulaisia framysetiini / soframysiini

76 HAITTAVAIKUTUKSIA - Yliherkkyys potilailla & hoitohenkilökunnalla (ihottumat) - Anafylaksiaa äärimmäisen harvoin - Superinfektion vaara tehon ja laajakirjoisuuden kääntöpuoli - TOKSISUUS!!! munuais- ja sisäkorvatoksisuus erityisesti munuaisten vajaatoimintapotilailla suora elintoksisuus yhteydessä liika-antoon; kapea terapeuttinen leveys!

77 annoksen pienentäminen ja/tai annosvälin harventaminen estetään kumuloituminen toksiselle tasolle vakavia, varmuudella aminoglykosidien aiheuttamiksi todettuja munuaisvaurioita alle 5%:lla hoidetuista ototoksisuus munuaistoksisuutta harvinaisempaa: kuulon heikentyminen, huimaus tai molemmat; ei eroja eri aminoglykosidien välillä aminoglykosidien pitoisuuksia seerumissa tulisi seurata koko ajan vain sairaalaolosuhteisiin

Mikrobilääkkeet. Salla Kalsi Proviisori

Mikrobilääkkeet. Salla Kalsi Proviisori Mikrobilääkkeet Salla Kalsi Proviisori Mikrobilääkkeet Bakteerilääkkeet Viruslääkkeet Sieni-infektioiden lääkkeet Alkueläimiin vaikuttavat lääkkeet Loisten häätöön tarkoitetut lääkkeet Desinfioivat aineet

Lisätiedot

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit.

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit. Mikrobilääkkeiden jaottelu Proteiinisynteesiä estävät mikrobilääkkeet Pekka Rauhala Biolääketieteen laitos, HY 2012 Soluseinään vaikuttavat lääkkeet Proteiinisynteesin estäjät VTI -lääkkeet (nukleinihappohin

Lisätiedot

Yleistä mikrobilääkkeistä*

Yleistä mikrobilääkkeistä* 50. Yleistä mikrobilääkkeistä Yleistä mikrobilääkkeistä* Historiaa ja johdanto Mikrobilääkkeiden tarpeettomalla jaolla kemoterapia-aineisiin ja antibiootteihin on varsin vanhat juuret. Kemoterapia-käsitteen

Lisätiedot

Mikrobilääkkeet. Soluseinämään vaikuttavat bakteerilääkkeet. Suu- ja hammassairauksien hoidossa käytettävät mikrobilääkkeet

Mikrobilääkkeet. Soluseinämään vaikuttavat bakteerilääkkeet. Suu- ja hammassairauksien hoidossa käytettävät mikrobilääkkeet Mikrobilääkkeet Suu- ja hammassairauksien hoidossa käytettävät mikrobilääkkeet Bakteerilääkkeet Sienilääkkeet Viruslääkkeet Parasiittilääkkeet Pekka Rauhala 2013 Biolääketieteen laitos, HY Bakteerilääkkeiden

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Vuodesta 2011 alkaen tulkinta EUCAST-standardin mukaan, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille CLAVUBACTIN 250/62,5 mg tabletti koirille CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Amoksisilliini 250 mg (vastaa 287,50 mg:aa amoksisilliinitrihydraattia)

Lisätiedot

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit Tarkoitus olla valikoivasti toksinen Vain pro- mutta ei eukaryooteille Peptidoglykaanisynteesin esto Betalaktaamit, kuten penisilliini Proteiinisynteesin esto Tetrasykliinit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 50 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 50,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doxitin 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää doksisykliiniä 100 mg. Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkeaineet

Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkeaineet 56. Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkeaineet Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkeaineet Sienet ovat oma eliöryhmänsä, jossa on sekä eläin- että kasvikunnan piirteitä. Ne eivät sisällä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doximed 100 mg tabletti Doximed 150 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 mg: Yksi tabletti sisältää 104 mg doksisykliinimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dikloksasilliininatriummonohydraatti vastaten dikloksasilliiniä 1 g ja 2 g.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dikloksasilliininatriummonohydraatti vastaten dikloksasilliiniä 1 g ja 2 g. Diclocil 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diclocil injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dikloksasilliininatriummonohydraatti vastaten dikloksasilliiniä 1 g ja 2 g.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina)

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttava aine: Kefaleksiini (kefaleksiinimonohydraattina) VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Tsefalen 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiini

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Posatex korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Posatex korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Posatex korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Orbifloksasiini Mometasonifuroaatti (monohydraattina) Posakonatsoli 8,5 mg/ml 0,9

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI V-penisilliini ratiopharm 1000 1 milj. IU tabletti, kalvopäällysteinen V-penisilliini ratiopharm 1500 1,5 milj. IU tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää: Vaikuttavat aineet: Marbofloksasiini... 3,0 mg Klotrimatsoli...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canizol vet 400 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: ketokonatsoli 400 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

Bakteerilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskevat viranomaisohjeet tulee ottaa huomioon.

Bakteerilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskevat viranomaisohjeet tulee ottaa huomioon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cetraxal 2 mg/ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkauksessa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml liuosta sisältää 2 mg siprofloksasiinia hydrokloridina. Yhdestä kerta-annospipetistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikallishoitona ihon pieniin naarmuihin ja haavoihin sekä märkiviin ihotulehduksiin, esim. märkäruven hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikallishoitona ihon pieniin naarmuihin ja haavoihin sekä märkiviin ihotulehduksiin, esim. märkäruven hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bacibact voide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma voidetta sisältää basitrasiinia 500 IU ja neomysiinisulfaattia 5 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terra-cortril-P-silmä-/korvavoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Terra-cortril-P-silmä-/korvavoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Terra-cortril-P-silmä-/korvavoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma sisältää 5 mg oksitetrasykliiniä (oksitetrasykliinihydrokloridina), 10 mg

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Marbofloksasiini.80 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Korvakäytävä on puhdistettava ja kuivattava huolellisesti ennen hoitoa.

Korvakäytävä on puhdistettava ja kuivattava huolellisesti ennen hoitoa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norotic vet korvatipat, suspensio koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Marbofloksasiini 3,0 mg Klotrimatsoli 10,0 mg Deksametasoni 0,9 mg (vastaten

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 215 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle.

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ruiskullinen (= 10 g) valmistetta sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina)

Lisätiedot

VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹

VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹ Henkilökunta ohje/ Taulukko Varotoimi ja eristyssuositukset infektiosairauksissa ¹ VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹ Absessi: - runsaasti erittävä http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/6303/10027/

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille

PAKKAUSSELOSTE. Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille PAKKAUSSELOSTE Kesium vet 400 mg / 100 mg purutabletti koirille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Päivystäjän antibiootit

Päivystäjän antibiootit Päivystäjän antibiootit Päivystys 2016 Jyväskylän Paviljonki Infektiolääkäri Jaana Leppäaho-Lakka AMINOGLYKOSIDI T -tobra/gentamysiini β-laktaamit GLYKOPEPTIDIT -vankomysiini PENISILLIINIT -kapea/laajakirjoiset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500.

VALMISTEYHTEENVETO. Vaaleanpunainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella merkintä 500. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAMOVET 400 mg/100 mg tabletti koiralle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: 1 tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia 459 mg, joka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot.

VALMISTEYHTEENVETO. Mesillinaamille herkkien gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat virtsatieinfektiot. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Selexid 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Selexid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Jari Jalava TYÖPAPERI Suomessa Finres 2012 1 2014 TYÖPAPERI 1/2014 Marianne Gunell ja Jari Jalava Suomessa Finres 2012 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 -työpaperin toimittamisesta

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2009-2010

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2009-2010 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA... 4 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO AIKUISILLA...

Lisätiedot

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab.

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä muuttuu? Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. vuoden 2011 alussa siirrytään uuteen EUCAST-herkkyysmääritysstandardiin Esityksen pohjana vuoden 2009

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää nitrofurantoiinia 75 mg ja askorbiinihappoa 750 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 tabletti sisältää nitrofurantoiinia 75 mg ja askorbiinihappoa 750 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NITROFUR-C 75 mg -tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää nitrofurantoiinia 75 mg ja askorbiinihappoa 750 mg.

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS

ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla. Niina Kerttula infektiolääkäri OYS ESBL-E.coli, linjaus OYS ERVA:lla Niina Kerttula infektiolääkäri OYS 30.9.2016 1 Muutos ESBL-E.coli linjauksissa OYS sairaanhoitopiirin alueella 14.9.2015 alkaen potilaita, joilla todettu ESBL- E.coli,

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Floxabactin vet 150 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini 150,0 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi Metronidazol Actavis 500 mg tabletti sisältää 50 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet: Yksi Metronidazol Actavis 500 mg tabletti sisältää 50 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metronidazol Actavis 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 500 mg Apuaineet: Yksi Metronidazol Actavis 500 mg tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm, koodi ORN 276.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm, koodi ORN 276. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tyrazol 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg karbimatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112 mg feksofenadiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nefoxef 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 120 mg feksofenadiinihydrokloridia, mikä vastaa 112

Lisätiedot

Deksametasoni 1 mg/ml (deksametasoninatriumfosfaatti 1,32 mg/ml). Kloramfenikoli 2 mg/ml.

Deksametasoni 1 mg/ml (deksametasoninatriumfosfaatti 1,32 mg/ml). Kloramfenikoli 2 mg/ml. VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OFTAN DEXA-CHLORA -silmätipat 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Deksametasoni 1 mg/ml (deksametasoninatriumfosfaatti 1,32 mg/ml). Kloramfenikoli 2 mg/ml. Apuaineet,

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, läpikuultamaton emulsiovoide ja vaalean kellertävä peräpuikko. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Neoproct yhdistelmäpakkaus Rektaalivoide, creme ja peräpuikko 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g rektaalivoidetta sisältää 1 mg fluokortoloni-21-pivalaattia

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Annostele silmän sidekalvopussiin 1 cm voidetta useita kertoja päivässä; aluksi esim. 3 tunnin välein.

Annostele silmän sidekalvopussiin 1 cm voidetta useita kertoja päivässä; aluksi esim. 3 tunnin välein. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oftan Chlora 10 mg/g silmävoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma silmävoidetta sisältää 10 mg kloramfenikolia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 15 mg tabletti kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. XEDEN vet 15 mg tabletti kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI XEDEN vet 15 mg tabletti kissalle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Enrofloksasiini... 15,0 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi)

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) EMA/169447/2015 Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) Tämä on Sivextro-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015 Sidonnaisuudet Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito Tuula Vasankari Dos., el Pääsihteeri Filha ry Valtakunnallinen TB hoidon asiantuntijaryhmä, pj 8.10.2015 Filha WHO IUATLD TB-Net STM THL Ei lääketeollisuussidonnaisuuksia

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: Pyöreä, päällystämätön, valkoinen tabletti, jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: Pyöreä, päällystämätön, valkoinen tabletti, jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Oriprim forte vet tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Trimetopriimi Sulfadiatsiini 80,0 mg 400,0 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 375 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin 750 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Bentsyylialkoholi 9,45 mg/ml (säilytysaine).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Bentsyylialkoholi 9,45 mg/ml (säilytysaine). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DALACIN 150 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 150 mg klindamysiiniä (klindamysiinifosfaattina). Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hoidettava viiden päivän ajan. Jos rakkuloita on vielä jäljellä 10 päivän hoidon jälkeen, potilaan on kysyttävä neuvoa lääkäriltä.

VALMISTEYHTEENVETO. Hoidettava viiden päivän ajan. Jos rakkuloita on vielä jäljellä 10 päivän hoidon jälkeen, potilaan on kysyttävä neuvoa lääkäriltä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ZOVIDUO 50 mg/g ja 10 mg/g emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mg asikloviiria ja 10 mg hydrokortisonia.

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 25.5.2016 SATAKUNNANSAIRAANHOITOPIIRI MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 Sisällys I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II NEUTROPEENISEN POTILAAN SEPSIS, EMPIIRINEN HOITO III. SEPSIKSEN

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 30.4.2014 MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA... 3 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 15.3.2016 MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 SISÄLLYSLUETTELO I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA... 3 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Trimopan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Trimopan 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen Trimopan 300 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm)

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm) Sivu 1 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 AMINOGLYKOSIDIT Gentamysiini Koira Enterobacteriacae 10 g 16 13-15 12 Pseudomonas aeruginosa 10 g 16 13-15 12 Hevonen Enterobacteriacae

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Kesium vet 500 mg / 125 mg purutabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina)

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos oireet eivät häviä 7 päivän kuluessa, taustalla saattaa olla sairaus, joka vaatii lääkärin hoitoa.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos oireet eivät häviä 7 päivän kuluessa, taustalla saattaa olla sairaus, joka vaatii lääkärin hoitoa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Canesten Soft 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää 500 mg klotrimatsolia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Yleisinfektioiden hoito Hyvä varhainen diagnostiikka: kliiniset löydökset,

Lisätiedot