Ikääntyminen ja asuminen 2012: vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyminen ja asuminen 2012: 55 74-vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä"

Transkriptio

1 Ikääntyminen ja asuminen 2012: vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä Tuloksia voi vapaasti lainata, kun mainitsee lähteen

2 Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää ikääntymisen kannalta hankalia asioita nykyisessä asunnossa ja asumiseen liittyviä huolia ikääntymistä ajatellen mieluisimpia asumismuotoja ikäännyttäessä todennäköisiä asumisen valintoja, kun ikää tulee lisää ja toimintakyky alkaa heiketä asunnon tai sen lähiympäristön tärkeitä ominaisuuksia, kun ikää tulee enemmän valmiutta maksaa kotiin saatavista arkea helpottavista sähköisistä palveluista asunnon tai kotitalon remonttihuolia ikäännyttäessä näkemyksiä remontoinnin tukimuodoista ja vanhuusiän varojen käytöstä asumiseen luottamusta eri tahojen apuun, kun ikää tulee enemmän. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen teettäjinä ovat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA sekä KÄKÄTEprojekti (Käyttäjälle Kätevä teknologia). Tutkimus on toteutettu TNS Gallup Oy Forum internet-paneelissa elokuussa Vastaajakunta edustaa Suomen vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksessa on haastateltu 562 henkilöä. Tutkimustulosten virhemarginaali on neljä prosenttiyksikköä suuntaansa. TNS Gallup toteutti myös vuotiaille puhelimitse suppeamman kyselyn, johon vastasi 401 satunnaisesti väestörekisteristä poimittua suomalaista.

3 Mitkä kaikki nykyisessä asunnossa ikääntymisen kannalta todella hankalia asioita (55-74-vuotiaat)? (%) Vastaaja voi valita monta vaihtoehtoa Palveluiden sijainti kaukana asunnosta 27 Huolto- ja pihatyöt Puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) Asunnon liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.) Asunnon liika lämpeneminen kesäaikaan Liian korkeat asumiskustannukset Talon tai taloyhtiön suuret korjaustarpeet Oman asunnon suuret korjaus- tai muutostarpeet 11 Hissin puute taloyhtiössä Asunnon vetoisuus tai kylmyys talviaikaan 9 9 Vanhentuneet tai puutteelliset sähkölaitteet 6 Vaikeakulkuinen lähiympäristö Välittömän asuinympäristön rauhattomuus ja meluisuus 5 5 Joku muu asia 3 Ei mikään 25 En osaa sanoa 4

4 Ikääntymisen kannalta hankalimmat asiat nykyisessä asunnossa ( vuotiaat naiset ja miehet). (%) Nainen Mies Palveluiden sijainti kaukana asunnosta Huolto- ja pihatyöt Asunnon liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.) Puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) Asunnon liika lämpeneminen kesäaikaan Liian korkeat asumiskustannukset Talon tai taloyhtiön suuret korjaustarpeet 10 15

5 Havaintoja Nykyisessä asunnossa hankalimmat asiat ikääntymisen kannalta ovat palveluiden sijainti kaukana asunnosta sekä huolto- ja pihatyöt. Tarkoittaa käytännössä tarvetta muuttaa keskustaajamiin palveluiden äärelle ja/tai omakotitalosta kerrostaloon. Seuraavaksi hankalimpia tekijöitä ovat itse asuntoon liittyen puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) sekä liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.).. Ratkaisuna nykyisen asunnon korjaaminen/varustelu tarpeen mukaan tai muutto paremmin varusteltuun/esteettömämpään asuntoon. Asumismuoto on yhteydessä näkemyksiin. Omakotitaloasukkaiden listan kolme kärjessä ovat huolto- ja pihatyöt, palveluiden kaukainen sijainti ja asunnon liikkumisesteet. Rivitaloasujat kokevat ikääntymisen kannalta ongelmallisiksi asioiksi palveluiden kaukaisen sijainnin, piha- ja huoltotyöt sekä liikkumisesteet. Kerrostaloasunnoissa on moninaisia haasteita: Noin neljännes kerrostaloissa asuvista koki hissittömyyden, puutteet asunnon varusteissa, asunnon liian lämpenemisen kesällä ja taloyhtiön suuret korjaustarpeet ongelmiksi ikääntyessä. Naiset kokevat enemmän puutteita nykyisessä asunnossa kuin miehet: miehistä yli neljännes (29 %) arvioi, että mikään asia nykyasunnossa ei ole hankala ikääntymisen kannalta. Liian korkeat asumiskustannukset korostuvat heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla: Heistä kolmannes piti nykyisen asunnon korkeita asumiskustannuksia todella hankalana asiana. He näkevät myös eniten puutteita nykyisessä asunnossaan. Vastaavasti vuokralla asuvat löytävät nykyisestä asunnostaan selvästi enemmän puutteita kuin omistusasunnossa asuvat.

6 Kuinka huolissaan on asumiseen liittyvistä asioista ikääntymistä ajatellen (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin huolissaan Melko huolissaan En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Joutuminen terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät puolestani Etten saa tarvitsemaani apua tai palveluita kotiini Etten saa tarvitsemaani paikkaa esimerkiksi palvelutalosta Tarve muuttaa pois nykyisestä asunnosta, jos en pysty enää itsenäisesti asumaan siinä Asumisen kustannukset ja taloudellinen selviäminen Turvattomuus Yksinäisyys

7 Havaintoja Enemmistö ikääntyvistä (55-74-vuotiaat) on erittäin tai melko huolissaan ikääntymistä ajatellen siitä, että joutuvat terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät heidän puolestaan. Kaikki muut asiat pelottavat selvästi vähemmän. Sosiaalinen huono-osaisuus on yhteydessä huoleen, että joutuu terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät asioista. Pienituloiset, vähän koulutetut ja heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat ovat selvästi keskimäärää enemmän huolestuneita asiasta. Peräti 70 % heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevista on erittäin tai melko huolissaan asumisen kustannuksista ja taloudellisesta selviämisestä. Tämä nousi heillä toiseksi suurimmaksi huoleksi kaikista esitetyistä vaihtoehdoista. Lisäksi he olivat merkittävästi enemmän huolissaan kaikista kysytyistä asioista kuin taloudellisesti paremmin toimeen tulevat. Vuokra-asukkaat ovat omistusasujia enemmän huolissaan asumisen kustannuksista ja siitä, etteivät ikääntyessään pystyisi enää asumaan nykyisessä asunnossaan. Noin puolet vuokralla asuvista on erittäin tai melko huolissaan asumisen kustannuksista (54 %) ja siitä, että joutuisi muuttamaan pois nykyisestä asunnosta (47 %). Naiset ovat miehiä enemmän huolissaan kaikista kysytyistä asioista..

8 Mikä olisi ikääntyessä mieluisin asumismuoto, jos asunto tarpeisiin sopiva ja voi valita vapaasti (55-74-vuotiaat)? (%) Rivi- tai kerrostalossa tavallinen omistusasunto 32 Tavallinen omakotitalo (omistusasunto) 22 Omistusasunto senioritalossa, jossa kaikki asunnot yli 55-vuotiaille 15 Asunto palvelutalossa, jossa tarjolla esim. ateriapalveluita 12 Asunto yhteisöllisessä talossa, jossa on yhteisiä tiloja esim. ruokailuun 8 Rivi- tai kerrostalossa tavallinen vuokra-asunto 5 Vapaa-ajan asunto pääasiallisena asuntona 3 Jokin muu 1 En osaa sanoa 2

9 Mikä olisi ikääntyessä mieluisin asumismuoto, jos asunto tarpeisiin sopiva ja voi valita vapaasti ( vuotiaat asumismuodon mukaan)? (%) Asuu nyt kerrostalossa Asuu nyt rivi-/pari-/erillistalossa Asuu nyt omakotitalossa Rivi- tai kerrostalossa Palvelutalossa Omistusasunnossa senioritalossa Yhteisöllisessä talossa Muualla Tavallisessa omakotitalossa

10 Havaintoja Mieluisin asumismuoto ikääntyessä olisi omistusasunto tavallisessa rivi- tai kerrostalossa. Tämän jälkeen suosituimmat ovat tavallinen omakotitalo (omistusasunto) ja omistusasunto senioritalossa. Iäkkäimmät vastaajat (70 74-vuotiaat) pitivät palvelutaloa toiseksi mieluisimpana asumismuotona. Nykyinen asumismuoto vaikuttaa selvästi mieltymyksiin. Esimerkiksi omakotitalossa asuvista valtaosa (46 %) haluaisi ikääntyneinäkin asua omakotitalossa. Vain 5 % vastaajista pitää tavallista vuokra-asuntoa mieluisimpana asumismuotona. Tosin nykyisin vuokralla asuville tavallinen vuokra-asunto on mieluisin vaihtoehto (28 % vuokra-asukkaista valitsisi näin). Omistusasujille muutto vuokra-asuntoon näyttää olevan hyvin vieras ajatus.

11 Mitkä seuraavista ovat todennäköisiä valintoja, kun ikää tulee lisää ja jos toimintakyky alkaa heiketä ( vuotiaat)? (%) Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokraasunto) 65 Muutan pienempään asuntoon 25 Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä 25 Teetän tarpeisiini sopivan remontin nykyiseen asuntooni ja asun siinä 20 Asun palvelutalossa 18 Asun senioritalossa 17 Muutan esteettömään asuntoon, jossa on helppoa ja turvallista liikkua Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni 3 Ei mikään näistä KIRA-foorumin ja KÄKÄTE-projektin En osaa sanoa Ikääntyminen 2 ja asuminen tutkimus

12 Miesten ja naisten arvioita todennäköisistä valinnoista ikääntyessä jos toimintakyky heikkenee (55-74-vuotiaat). (%) Naiset Miehet Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokra-asunto) Muutan pienempään asuntoon Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä Asun senioritalossa Asun palvelutalossa Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni

13 Pitää todennäköisenä, että muuttaa seniori- tai palvelutaloon, kun ikää tulee lisää ja toimintakyky alkaa heiketä (55-74-vuotiaat asumismuodon mukaan). (%) Asuu nyt kerrostalossa Asuu nyt rivi-/pari-/erillistalossa Asuu nyt omakotitalossa Muutan senioritaloon Muutan palvelutaloon 18 10

14 Mitkä seuraavista ovat todennäköisiä valintoja, kun ikää tulee lisää ja jos toimintakyky alkaa heiketä? (%) vuotiaat vuotiaat Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokra-asunto) Teetän tarpeisiini sopivan remontin nykyiseen asuntooni ja asun siinä Muutan senioritaloon Muutan palvelutaloon Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Muutan pienempään asuntoon Muutan esteettömään asuntoon, jossa on helppoa ja turvallista liikkua Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi 9 32 Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni 7 9 Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla

15 Havaintoja Kaksi kolmesta ikääntyvästä pitää todennäköisenä sitä, että asuu ikääntyneenä nykyisessä asunnossaan myös toimintakyvyn alkaessa heiketä (omistus- tai vuokra-asunto). Monet arvioivat tilanteesta riippuen todennäköiseksi myös muuton asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä sekä pienempään asuntoon vaihtamisen. Seniori- tai palvelutalossa asumista pitää (molempia) todennäköisenä noin kuudesosa ikääntyvistä suomalaisista. Ikääntyneemmistä (70 74-vuotiaat) yli neljännes arvioi, että muutto senioritaloon on todennäköinen vaihtoehto. Nuoremmista (55-59-vuotiaista) vajaa kolmannes arvelee vaihtavansa pienempään asuntoon. Omistusasunnossa asuvat suunnittelevat vuokra-asukkaita useammin nykyisen kodin remontoimista tulevia tarpeita vastaavaksi sekä asunnon vaihtamista nykyistä pienempään.. Naisilla ja miehillä on erilaisia painotuksia. Miehet ovat taipuvaisempia pitämään kiinni nykyisestä asunnosta. Miehistä tuntuvasti naisia useampi pitää todennäköisenä asuvansa osan vuotta ulkomailla ikäännyttyään. Naisista selvästi miehiä suurempi osa pitää todennäköisenä muuttoa pienempään asuntoon, senioritaloon, palveluiden lähelle tai muuttoa toiselle paikkakunnalle lähemmäksi sukulaisia tai ystäviä. Ikääntyneimmät (75 80-vuotiaat) pitävät nuorempiaan huomattavasti todennäköisempänä muuttoa palvelutaloon tai esteettömämpään asuntoon. Toisaalta jopa 84 % pitää todennäköisenä myös asumista nykyisessä asunnossa.

16 Asunnon tai lähiympäristön erittäin tärkeät ominaisuudet ikääntymisen kannalta (55-74-vuotiaat). (%) Mahdollisuus oleskella parvekkeella, terassilla tai pihalla 61 Oma rauha ja yksityisyys 56 Lähellä sijaitsevat palvelut (kauppa, apteekki jne.) 55 Asunto/talo on esteetön (helppo ja turvallinen liikkua) 49 Toimivat julkiset liikenneyhteydet 42 Talo/asunto on energiatehokas, ja sen lämmitys- ja sähkökustannukset ovat pienet 36 Sisäänkäynnin yhteydessä on säilytystilaa liikkumisen apuvälineille (esim. rollaattori tai sähkömopo) 30 Asunnossa/talossa on asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä ja laitteita (esim. kaatumishälytin ja liesivahti) Asuntoa voi viilentää kesällä koneellisella jäähdytyksellä Talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eriikäisille yhteisiä tiloja 8

17 Asunnon tai lähiympäristön erittäin tärkeät ominaisuudet ikääntymisen kannalta. (%) vuotiaat vuotiaat Asunto/talo on esteetön (helppo ja turvallinen liikkua) Mahdollisuus oleskella parvekkeella, terassilla tai pihalla Oma rauha ja yksityisyys Lähellä sijaitsevat palvelut (kauppa, apteekki jne.) Talo/asunto on energiatehokas, ja sen lämmitys- ja sähkökustannukset ovat pienet Toimivat julkiset liikenneyhteydet Sisäänkäynnin yhteydessä on säilytystilaa liikkumisen apuvälineille (esim. rollaattori tai sähkömopo) Asunnossa/talossa on asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä ja laitteita (esim. kaatumishälytin ja liesivahti) Asuntoa voi viilentää kesällä koneellisella jäähdytyksellä Talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eriikäisille yhteisiä tiloja 8 19

18 Havaintoja Tärkeistä tärkeimmät asunnon tai lähiympäristön ominaisuudet ikäännyttäessä ovat mahdollisuus oleilla parvekkeella, terassilla tai pihalla, oma rauha ja yksityisyys, lähellä sijaitsevat palvelut sekä asunnon esteettömyys. 90 % vastaajista pitää mahdollisuutta ulkona oleskeluun esim. parvekkeella erittäin tai melko tärkeänä, ainoastaan 1 % vastasi ettei se ole lainkaan tärkeää. Vähiten merkityksellisiksi (joskaan ei merkityksettömiksi) koetaan se, että talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eri-ikäisille. Naiset kokevat kaikki kysytyt asiat tärkeämmiksi kuin miehet lukuun ottamatta yhtä asiaa. Miesten mielestä talon/asunnon energiatehokkuus ja alhaiset lämmitys- ja sähkökustannukset ovat tärkeämpiä asioita kuin naiset näyttäisivät ajattelevan. Talon/asunnon energiatehokkuus sekä pienet lämmitys- ja sähkökustannukset ovat peräti 79 prosentille vastaajista erittäin tai melko tärkeitä. Energiatehokkuuden myötä tulevat pienemmät asumiskustannukset vetoavat etenkin heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleviin, sillä heistä peräti 91 % pitää asiaa erittäin tai melko tärkeänä. Haasteena on energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät investoinnit ja niiden rahoittaminen. Iäkkäimmille (75 80-vuotiaat) asunnon tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousee esteettömyys. He arvostavat myös selvästi nuorempiaan enemmän asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä.

19 Mielipiteitä vanhuusiän varojen käytöstä (55-74-vuotiaat). (%) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Talon kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava Yhteiskunnan tulisi tukea enemmän asuntojen uudistamista ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi Olen valmis käyttämään rahojani asumismukavuuteni parantamiseen ja omaan hyvinvointiini Jokaisen tulee ottaa vastuu omasta asumisestaan ja varautua ajoissa toimintakykynsä heikkenemiseen Saan rahat tuskin riittämään edes pakollisiin menoihin Laitan liikenevät varat mieluiten säästöön pahan päivän varalle tai perinnöksi jälkipolville

20 Havaintoja Ikääntyvistä lähes kaikki (92 %) ovat sitä mieltä, että talon kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava. Yhdeksän kymmenestä on valmis käyttämään rahoja asumismukavuuden parantamiseen ja omaan hyvinvointiin. Kysymys: Näkyykö asennoituminen talojen/asuntojen remontointia koskevissa päätöksissä? Selvä enemmistö ikääntyvistä ei pidä tärkeimpänä rahojen säästämistä pahan päivä varalle tai jättämistä perinnöksi jälkipolville. Ikääntyvät jakaantuvat kahtia kysyttäessä vastuunkannosta omasta asumisestaan ja varautumisesta toimintakyvyn heikkenemiseen: Niukka enemmistö hyväksyy sen, että jokaisen tulee ottaa vastuu omasta asumisestaan ja varautua ajoissa toimintakykynsä heikkenemiseen. Ajatuksen torjuu kuitenkin yli kolmannes. Peräti 83 % vastaajista haluaa yhteiskunnan tukevan enemmän asuntojen uudistamista ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi. Suhtautuminen yksilön omaan vastuunkantoon asumisesta on yhteydessä sosiaaliseen asemaan. Toimeentulovaikeudet ja alhainen koulutustaso johtavat siihen, että torjutaan ajatus siitä, että jokaisen tulisi ottaa vastuu omasta asumisestaan. Noin kolmannes vastaajista elää enemmän tai vähemmän säästöliekillä, koska rahat tuskin riittävät edes pakollisiin menoihin.

21 Omistusasujien mielipiteitä vanhuusiän varojen käytöstä asumiseen (55-74-vuotiaat). (%) Täysin samaa mieltä En osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pidän mieluiten varani sijoitettuna omistusasuntoon, jonka voin jättää perinnöksi läheisilleni Jos tarjolla olisi muita sopivia asumisvaihtoehtoja, voisin luopua omistusasunnosta ja käyttää vapautuvia varoja oman elämänlaatuni parantamiseksi Haluaisin niin sanotun käänteisen asuntokaupan tai -lainan avulla vapauttaa asuntooni sitoutunutta varallisuutta muuhun käyttöön ja samalla säilyttää asumisoikeuden nykyisessä kodissani

22 Havaintoja Enemmistö omistusasujista sanoo pitävänsä mieluiten varansa sijoitettuna omistusasuntoon, jonka voi jättää perinnöksi läheisilleen. Kolmannes ikääntyvistä ei yhdy tähän näkemykseen. Puolison ja lasten kanssa yhdessä asuvat mieltävät asunnon keskimäärää useammin perinnöksi läheisille. Puolet omistusasujista voisi kuitenkin luopua omistusasunnosta ja käyttää vapautuvia varoja oman elämänlaadun parantamiseksi, jos tarjolla on muita sopivia asumisvaihtoehtoja. Omistusasunnosta mahdollisesti luopujia ovat keskimäärää useammin nuorimmat ikääntyvät ( vuotiaat), yksinasujat ja ne, jotka joutuvat jatkuvasti tinkimään kulutuksestaan. Kolmannes haluaisi käänteisen asuntokaupan tai -lainan avulla vapauttaa asuntoon sitoutunutta varallisuutta muuhun käyttöön ja samalla säilyttää asumisoikeuden nykyisessä kodissa. Kiinnostus käänteiseen asuntokauppaan on suurempaa ikääntyneempien vastaajien (65 74-vuotiaat) keskuudessa. Käänteinen asuntokauppa tai -laina lienee vastaajille suhteellisen tuntematon, sillä viidennes vastaajista ei osannut sanoa sen suhteen kantaansa.

23 Omistusasujien näkemykset, miten todennäköisesti rahoittaa asuintalon tai asunnon suuremmat korjaukset (55-74-vuotiaat)? Kaksi todennäköisintä tapaa. (%) Omilla säästöilläni 58 Ottamalla henkilökohtaisen lainan pankista 37 Taloyhtiön ottamalla pankkilainalla, josta maksan rahoitusvastiketta 29 Taloyhtiön tekemällä ennakkosäästämisellä (asuintalovarauksen kerääminen osana yhtiövastikkeita) Käänteisellä asuntolainalla eli käyttämällä asuntoni panttina lainaa vastaan ja maksamalla lainasta vain korot siihen saakka, kun asunto Lähisukulaisilta saadulla tuella (esimerkiksi lapseni maksavat korjaukset) Muulla tavoin 8 En osaa sanoa 5

24 Havaintoja Valtaosa omistusasujista (58 %) rahoittaisi korjaukset omilla säästöillään. Tämä korostuu luonnollisesti hyvin toimeentulevilla, kun taas heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevista vain 15 % arvelee voivansa turvautua omiin säästöihin. Seuraavaksi suosituimpia rahoitusmuotoja ovat henkilökohtainen pankkilaina ja taloyhtiön pankkilainan maksaminen rahoitusvastikkeena. Käänteinen asuntokauppa tai -laina kiinnostaa keskimäärää enemmän toimeentulosta tinkimään joutuvia.

25 Kuinka huolissaan on asunnon remontointiin liittyvistä asioista ikääntymistä ajatellen (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Remontista aiheutuvat kulut Remontteja suunnittelevien ja toteuttavien ammattilaisten palveluiden laatu Pakko muuttaa muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin Tarve muuttaa väliaikaisesti muualle korjaustöiden ajaksi Tiedon puute sopivista korjaus- ja rahoitusvaihtoehdoista Oma osaamattomuus remontin suunnittelussa ja päätöksenteossa Korjaustöistä aiheutuva vaiva ja häiriöt

26 Havaintoja Remontista aiheutuvat kulut nousivat kaikkien vastaajien keskuudessa keskimäärin suurimmaksi huolenaiheeksi. Huoli korostuu etenkin heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla: heistä 78 % on erittäin tai melko huolissaan remontista aiheutuvista kuluista ja 66 % pelkää pakkoa muuttaa muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin. Vuokralla asuvat ovat omistusasunnossa asuvia enemmän huolissaan siitä, että asunnosta tarvitsisi muuttaa väliaikaisesti muualle korjaustöiden ajaksi. Vastaavasti vuokra-asukkailla on suurempi huoli siitä että olisi muutettava muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin: 55 % heistä on erittäin tai melko huolissaan asiasta. Kiinnitettävä huomiota vuokralla asuvien asemaan, esim. väistöasuntojen tarpeeseen ja korjauskustannusten jyvittymiseen vuokriin. Lähes puolet vastaajista (48 %) on erittäin tai melko huolissaan remontteja suunnittelevien ja toteuttavien ammattilaisten palveluiden laadusta. Viesti kiinteistö- ja rakentamisalalle: Asukkaat tarvitsevat tietoa luotettavista palveluntarjoajista ja yritysten on kehitettävä palvelutarjontaansa. Korjausrakentamisessa toimii runsaasti pieniä järjestäytymättömiä yrityksiä ja kokemukset palveluiden laadusta voivat olla hyvin kirjavia. Naiset ovat miehiä enemmän huolissaan osaamisensa riittävyydestä remontin suunnittelussa ja päätöksenteossa ja kokevat myös tiedonpuutetta sopivista korjaus- ja rahoitusvaihtoehdoista. Myös heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat kaipaavat muita enemmän tietoa sopivista korjausja rahoitusvaihtoehdoista. Viesti kiinteistö- ja rakentamisalalle: Asukkaille pitää välittää käytännönläheistä tietoa erilaisista tavoista toteuttaa ja rahoittaa remontit.

27 Kuinka paljon erilaiset tukimuodot vaikuttaisivat halukkuuteen toteuttaa tarvittavia remontteja ikääntyessä (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kotitalousvähennys oman asunnon remontointiin Mahdollisuus kotitalousvähennykseen myös taloyhtiön toteuttamiin korjauksiin, joiden rahoitusvastuu on osakkailla (esim. rahoitusvastikkeena) Korjausavustus (pienituloisille) yli 65-vuotiaille asuntojen korjaustoimintaan Avustus liikkumisesteiden poistamiseen ja hissin asentamiseen hissittömään kerrostaloon Korkotukilaina

28 Havaintoja Halukkuuteen toteuttaa tarvittavia remontteja ikääntyessä vaikuttaisi eniten kotitalousvähennys oman asunnon remontointiin. Joka toinen arvioi, että mahdollisuus kotitalousvähennykseen myös taloyhtiön toteuttamiin korjauksiin, joiden rahoitusvastuu on osakkailla (esim. rahoitusvastikkeena), lisäisi halua tehdä tarpeellisia remontteja. Ajatus viehättää etenkin kerros- ja rivitaloasujia. Viesti poliittisille päättäjille: kotitalousvähennyksen säilyttäminen on tärkeää ja olisi harkittava myös sen laajentamismahdollisuutta. Kaikilla tukimuodoilla on sitä suurempi merkitys, mitä heikommassa taloudellisessa asemassa vastaaja on. Osa tukimuodoista on vastaajille ilmeisesti melko tuntemattomia, sillä yli viidennes vastaajista ei osannut sanoa kantaansa esim. korkotukilainaan.

29 Kuinka paljon arvioi ikääntyessään käyttävänsä asumiskuluihin ja palveluiden ostoon esim. terveyspalvelut, kodinhoitopalvelut yms. Kuukaudessa (55-74-vuotiaat)? (%) Arvio asumiskuluista Arvio palveluiden ostosta Korkeintaan Yli En osaa sanoa 17 22

30 Havaintoja Valtaosa eli 59 % vastaajista taloudellisesta tilanteestaan riippumatta arvioi asumiskulujensa olevan euroa kuukaudessa sitten kun ovat ikääntyneintä. Yli puolet vastaajista arvioi käyttävänsä palveluiden ostoon korkeintaan 300 euroa kuukaudessa. Palveluiden ostossa näkyy selvästi erot vastaajien taloudellisen tilanteen mukaan siten, että paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevat arvioivat käyttävänsä selvästi enemmän rahaa palveluihin. Palveluihin käytettävän summan arviointi oli vastaajille melko hankalaa ja reilu neljännes ei osannut sanoa arviotaan. Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton PTT:ltä tilaaman Asumismenot selvityksen mukaan kerrostalossa 90 neliön velattomassa asunnossa asuvan eläkeläispariskunnan asumismenot ovat vuonna 2012 suurimpien kaupunkien keskiarvona 659 EUR kuukaudessa (vaihteluväli: Oulu 525 Helsinki 786 EUR). Tämä on eläkeläisten nettotuloista keskimäärin 28 %. Peruskorjausremontti nostaa eläkeläisten asumismenoja PTT:n selvityksen perusteella keskimäärin 372 EUR ja peräti 56 prosentilla suhteessa nettotuloihin. Tilastojen mukaiset keskimääräiset bruttokuukausieläkkeet ovat miehillä 1531 ja naisilla 1196 EUR/kk. Kaikkien eläkkeensaajien keskimääräinen eläke on EUR/kk.

31 Olisiko ikääntyessä valmis maksamaan arkea helpottavista sähköisistä palveluista (55-74-vuotiaat)? (%) Kyllä Ehkä En osaa sanoa En ole 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tietokonevälitteiset yhteydenpitopalvelut (Skype, kuvapuhelin jne.) Kodin turvatekniikka (ovipuhelin, automaattihana, liesipalon automaattinen sammutin jne.) Automaattiset hälytykset (erilaiset tunnistimet, turvapuhelin, lääkekello jne.) Sähköiset terveyspalvelut ja terveydentilan seuranta (esim. verenpaineen mittaus kotoa käsin) Kotiautomaatio (lukituksen, valaistuksen, lämmityksen jne. ohjaus esim. kaukosäätimellä) Ateriapalvelu/ruoka-automaatti Virikepalvelut (liikunta, ajanviete, mielenvirkistys jne.)

32 Havaintoja Ikääntyvistä prosenttia olisi halukas maksamaan erilaisista kotiin saatavista arkea helpottavista sähköisistä palveluista. Tyypillinen vastaus on ehkä maksaisin eli on kiinnostunut palvelusta ja harkitsisi sen ostamista. Vähintään kolmannes maksaisi tietokonevälitteisistä yhteydenpitopalveluista, kodin turvatekniikasta ja automaattisista hälytyksistä. Vähiten kiinnostusta kohdentuu erilaisiin virikepalveluihin (liikunta, ajanviete, mielenvirkistys). Naiset maksaisivat miehiä useammin kodin turvatekniikasta, hälytyksistä ja ateriapalveluista. Miehet maksaisivat naisia useammin kotiautomaatiosta (kodin laitteiden kauko-ohjaus). Hyvin toimeentulevat ovat valmiita maksamaan sähköisistä palveluista keskimäärää useammin.

33 Haluaisiko ikääntyessä asua talossa, jossa mahdollisuus viettää aikaa yhdessä muiden asukkaiden kanssa tai hoitaa arkiaskareita yhdessä? (%) Kyllä Ehkä Ei osaa sanoa Ei 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki Oma asunto Vuokra-asunto Muu Kerrostalo Rivi-/Pari/Erillistalo Omakotitalo

34 Havaintoja Kaksi kolmasosaa vastaajista olisi halukas tai mahdollisesti kiinnostunut asumaan talossa, jossa on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä muiden asukkaiden kanssa.

35 Luottaako ikääntyessään saavansa tarvittaessa apua eri tahoilta? (%) Kyllä En osaa sanoa En 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lapsilta tai muilta lähiomaisilta Yhteiskunnan taholta yleensä Kunnalta Ystäviltä Naapureilta Järjestöiltä tai yhteisöiltä

36 Naisten ja miesten luottamus siihen, että saa ikääntyessä tarvittaessa apua eräiltä tahoilta (55-74-vuotiaat). (%) Nainen Mies Yhteiskunnan taholta Kunnalta Ystäviltä Naapureilta 18 31

37 Havaintoja Kaksi kolmesta luottaa siihen, että saa ikääntyessään tarvittaessa apua lapsilta ja lähiomaisilta. Keskimäärää useammin vakuuttuneita asiasta ovat yhdessä puolison ja lasten kanssa asuvat. Yksin elävistä vain joka toinen luottaa avun saamiseen lapsilta tai lähiomaisilta. Luottamus kaikkien muiden tahojen apuun on selvästi alemmalla tasolla. Kaksi viidestä uskoo tarvittaessa saavansa apuja yhteiskunnalta ja ystäviltä. Luottamus naapureihin ja järjestöihin on aika vähäistä. Miehet ovat luottavaisempia kuin naiset. Ero on suuri etenkin luottamuksessa naapuriapuun. Naisista alle viidennes luottaa saavansa naapuriapua ja miehistä noin kolmannes. Rivi- ja paritalossa asuvat uskovat naapuriapuun useammin kuin omakoti- ja kerrostalossa asuvat. Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset uskovat muita useammin saavansa tarvittaessa apua yhteiskunnalta.

38 KIITOS

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

5.3 Ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveet

5.3 Ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveet 5.3 Ikääntyvien vuokra-asukkaiden asumistoiveet Kati Mikkola 5.3.1 Yleistä Tärkeätä tulevaisuuden senioriasumisen suunnittelussa on ottaa huomioon ikääntyvien itsensä toiveet, sillä vain asukkaiden tarpeiden

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin

4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin 4.4 1940 70-lukujen pientalojen soveltuvuus senioriväestön tarpeisiin Tuula Jeker 4.4.1 Tavoitteet Ikääntyvän väestön osuuden kasvaminen luo paineita tuottaa senioreille soveltuvaa asuinympäristöä. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina 5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina Paula Ala-Kotila ja Markku Riihimäki 5.4.1 Johdanto Seniori-ikäisten määrän huomattava kasvu on yksi suurimmista

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen

Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen Arki eläkkeellä Oppaan kirjoittaja, Jorma Pesonen kertoo omista kokemuksistaan: Eläkkeellä olemisen arkea eli kolmatta ikää on vietetty jo puolitoista vuotta.

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot