Ikääntyminen ja asuminen 2012: vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyminen ja asuminen 2012: 55 74-vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä"

Transkriptio

1 Ikääntyminen ja asuminen 2012: vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä Tuloksia voi vapaasti lainata, kun mainitsee lähteen

2 Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää ikääntymisen kannalta hankalia asioita nykyisessä asunnossa ja asumiseen liittyviä huolia ikääntymistä ajatellen mieluisimpia asumismuotoja ikäännyttäessä todennäköisiä asumisen valintoja, kun ikää tulee lisää ja toimintakyky alkaa heiketä asunnon tai sen lähiympäristön tärkeitä ominaisuuksia, kun ikää tulee enemmän valmiutta maksaa kotiin saatavista arkea helpottavista sähköisistä palveluista asunnon tai kotitalon remonttihuolia ikäännyttäessä näkemyksiä remontoinnin tukimuodoista ja vanhuusiän varojen käytöstä asumiseen luottamusta eri tahojen apuun, kun ikää tulee enemmän. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen teettäjinä ovat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA sekä KÄKÄTEprojekti (Käyttäjälle Kätevä teknologia). Tutkimus on toteutettu TNS Gallup Oy Forum internet-paneelissa elokuussa Vastaajakunta edustaa Suomen vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksessa on haastateltu 562 henkilöä. Tutkimustulosten virhemarginaali on neljä prosenttiyksikköä suuntaansa. TNS Gallup toteutti myös vuotiaille puhelimitse suppeamman kyselyn, johon vastasi 401 satunnaisesti väestörekisteristä poimittua suomalaista.

3 Mitkä kaikki nykyisessä asunnossa ikääntymisen kannalta todella hankalia asioita (55-74-vuotiaat)? (%) Vastaaja voi valita monta vaihtoehtoa Palveluiden sijainti kaukana asunnosta 27 Huolto- ja pihatyöt Puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) Asunnon liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.) Asunnon liika lämpeneminen kesäaikaan Liian korkeat asumiskustannukset Talon tai taloyhtiön suuret korjaustarpeet Oman asunnon suuret korjaus- tai muutostarpeet 11 Hissin puute taloyhtiössä Asunnon vetoisuus tai kylmyys talviaikaan 9 9 Vanhentuneet tai puutteelliset sähkölaitteet 6 Vaikeakulkuinen lähiympäristö Välittömän asuinympäristön rauhattomuus ja meluisuus 5 5 Joku muu asia 3 Ei mikään 25 En osaa sanoa 4

4 Ikääntymisen kannalta hankalimmat asiat nykyisessä asunnossa ( vuotiaat naiset ja miehet). (%) Nainen Mies Palveluiden sijainti kaukana asunnosta Huolto- ja pihatyöt Asunnon liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.) Puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) Asunnon liika lämpeneminen kesäaikaan Liian korkeat asumiskustannukset Talon tai taloyhtiön suuret korjaustarpeet 10 15

5 Havaintoja Nykyisessä asunnossa hankalimmat asiat ikääntymisen kannalta ovat palveluiden sijainti kaukana asunnosta sekä huolto- ja pihatyöt. Tarkoittaa käytännössä tarvetta muuttaa keskustaajamiin palveluiden äärelle ja/tai omakotitalosta kerrostaloon. Seuraavaksi hankalimpia tekijöitä ovat itse asuntoon liittyen puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) sekä liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.).. Ratkaisuna nykyisen asunnon korjaaminen/varustelu tarpeen mukaan tai muutto paremmin varusteltuun/esteettömämpään asuntoon. Asumismuoto on yhteydessä näkemyksiin. Omakotitaloasukkaiden listan kolme kärjessä ovat huolto- ja pihatyöt, palveluiden kaukainen sijainti ja asunnon liikkumisesteet. Rivitaloasujat kokevat ikääntymisen kannalta ongelmallisiksi asioiksi palveluiden kaukaisen sijainnin, piha- ja huoltotyöt sekä liikkumisesteet. Kerrostaloasunnoissa on moninaisia haasteita: Noin neljännes kerrostaloissa asuvista koki hissittömyyden, puutteet asunnon varusteissa, asunnon liian lämpenemisen kesällä ja taloyhtiön suuret korjaustarpeet ongelmiksi ikääntyessä. Naiset kokevat enemmän puutteita nykyisessä asunnossa kuin miehet: miehistä yli neljännes (29 %) arvioi, että mikään asia nykyasunnossa ei ole hankala ikääntymisen kannalta. Liian korkeat asumiskustannukset korostuvat heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla: Heistä kolmannes piti nykyisen asunnon korkeita asumiskustannuksia todella hankalana asiana. He näkevät myös eniten puutteita nykyisessä asunnossaan. Vastaavasti vuokralla asuvat löytävät nykyisestä asunnostaan selvästi enemmän puutteita kuin omistusasunnossa asuvat.

6 Kuinka huolissaan on asumiseen liittyvistä asioista ikääntymistä ajatellen (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin huolissaan Melko huolissaan En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Joutuminen terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät puolestani Etten saa tarvitsemaani apua tai palveluita kotiini Etten saa tarvitsemaani paikkaa esimerkiksi palvelutalosta Tarve muuttaa pois nykyisestä asunnosta, jos en pysty enää itsenäisesti asumaan siinä Asumisen kustannukset ja taloudellinen selviäminen Turvattomuus Yksinäisyys

7 Havaintoja Enemmistö ikääntyvistä (55-74-vuotiaat) on erittäin tai melko huolissaan ikääntymistä ajatellen siitä, että joutuvat terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät heidän puolestaan. Kaikki muut asiat pelottavat selvästi vähemmän. Sosiaalinen huono-osaisuus on yhteydessä huoleen, että joutuu terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät asioista. Pienituloiset, vähän koulutetut ja heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat ovat selvästi keskimäärää enemmän huolestuneita asiasta. Peräti 70 % heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevista on erittäin tai melko huolissaan asumisen kustannuksista ja taloudellisesta selviämisestä. Tämä nousi heillä toiseksi suurimmaksi huoleksi kaikista esitetyistä vaihtoehdoista. Lisäksi he olivat merkittävästi enemmän huolissaan kaikista kysytyistä asioista kuin taloudellisesti paremmin toimeen tulevat. Vuokra-asukkaat ovat omistusasujia enemmän huolissaan asumisen kustannuksista ja siitä, etteivät ikääntyessään pystyisi enää asumaan nykyisessä asunnossaan. Noin puolet vuokralla asuvista on erittäin tai melko huolissaan asumisen kustannuksista (54 %) ja siitä, että joutuisi muuttamaan pois nykyisestä asunnosta (47 %). Naiset ovat miehiä enemmän huolissaan kaikista kysytyistä asioista..

8 Mikä olisi ikääntyessä mieluisin asumismuoto, jos asunto tarpeisiin sopiva ja voi valita vapaasti (55-74-vuotiaat)? (%) Rivi- tai kerrostalossa tavallinen omistusasunto 32 Tavallinen omakotitalo (omistusasunto) 22 Omistusasunto senioritalossa, jossa kaikki asunnot yli 55-vuotiaille 15 Asunto palvelutalossa, jossa tarjolla esim. ateriapalveluita 12 Asunto yhteisöllisessä talossa, jossa on yhteisiä tiloja esim. ruokailuun 8 Rivi- tai kerrostalossa tavallinen vuokra-asunto 5 Vapaa-ajan asunto pääasiallisena asuntona 3 Jokin muu 1 En osaa sanoa 2

9 Mikä olisi ikääntyessä mieluisin asumismuoto, jos asunto tarpeisiin sopiva ja voi valita vapaasti ( vuotiaat asumismuodon mukaan)? (%) Asuu nyt kerrostalossa Asuu nyt rivi-/pari-/erillistalossa Asuu nyt omakotitalossa Rivi- tai kerrostalossa Palvelutalossa Omistusasunnossa senioritalossa Yhteisöllisessä talossa Muualla Tavallisessa omakotitalossa

10 Havaintoja Mieluisin asumismuoto ikääntyessä olisi omistusasunto tavallisessa rivi- tai kerrostalossa. Tämän jälkeen suosituimmat ovat tavallinen omakotitalo (omistusasunto) ja omistusasunto senioritalossa. Iäkkäimmät vastaajat (70 74-vuotiaat) pitivät palvelutaloa toiseksi mieluisimpana asumismuotona. Nykyinen asumismuoto vaikuttaa selvästi mieltymyksiin. Esimerkiksi omakotitalossa asuvista valtaosa (46 %) haluaisi ikääntyneinäkin asua omakotitalossa. Vain 5 % vastaajista pitää tavallista vuokra-asuntoa mieluisimpana asumismuotona. Tosin nykyisin vuokralla asuville tavallinen vuokra-asunto on mieluisin vaihtoehto (28 % vuokra-asukkaista valitsisi näin). Omistusasujille muutto vuokra-asuntoon näyttää olevan hyvin vieras ajatus.

11 Mitkä seuraavista ovat todennäköisiä valintoja, kun ikää tulee lisää ja jos toimintakyky alkaa heiketä ( vuotiaat)? (%) Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokraasunto) 65 Muutan pienempään asuntoon 25 Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä 25 Teetän tarpeisiini sopivan remontin nykyiseen asuntooni ja asun siinä 20 Asun palvelutalossa 18 Asun senioritalossa 17 Muutan esteettömään asuntoon, jossa on helppoa ja turvallista liikkua Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni 3 Ei mikään näistä KIRA-foorumin ja KÄKÄTE-projektin En osaa sanoa Ikääntyminen 2 ja asuminen tutkimus

12 Miesten ja naisten arvioita todennäköisistä valinnoista ikääntyessä jos toimintakyky heikkenee (55-74-vuotiaat). (%) Naiset Miehet Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokra-asunto) Muutan pienempään asuntoon Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä Asun senioritalossa Asun palvelutalossa Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni

13 Pitää todennäköisenä, että muuttaa seniori- tai palvelutaloon, kun ikää tulee lisää ja toimintakyky alkaa heiketä (55-74-vuotiaat asumismuodon mukaan). (%) Asuu nyt kerrostalossa Asuu nyt rivi-/pari-/erillistalossa Asuu nyt omakotitalossa Muutan senioritaloon Muutan palvelutaloon 18 10

14 Mitkä seuraavista ovat todennäköisiä valintoja, kun ikää tulee lisää ja jos toimintakyky alkaa heiketä? (%) vuotiaat vuotiaat Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokra-asunto) Teetän tarpeisiini sopivan remontin nykyiseen asuntooni ja asun siinä Muutan senioritaloon Muutan palvelutaloon Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Muutan pienempään asuntoon Muutan esteettömään asuntoon, jossa on helppoa ja turvallista liikkua Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi 9 32 Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni 7 9 Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla

15 Havaintoja Kaksi kolmesta ikääntyvästä pitää todennäköisenä sitä, että asuu ikääntyneenä nykyisessä asunnossaan myös toimintakyvyn alkaessa heiketä (omistus- tai vuokra-asunto). Monet arvioivat tilanteesta riippuen todennäköiseksi myös muuton asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä sekä pienempään asuntoon vaihtamisen. Seniori- tai palvelutalossa asumista pitää (molempia) todennäköisenä noin kuudesosa ikääntyvistä suomalaisista. Ikääntyneemmistä (70 74-vuotiaat) yli neljännes arvioi, että muutto senioritaloon on todennäköinen vaihtoehto. Nuoremmista (55-59-vuotiaista) vajaa kolmannes arvelee vaihtavansa pienempään asuntoon. Omistusasunnossa asuvat suunnittelevat vuokra-asukkaita useammin nykyisen kodin remontoimista tulevia tarpeita vastaavaksi sekä asunnon vaihtamista nykyistä pienempään.. Naisilla ja miehillä on erilaisia painotuksia. Miehet ovat taipuvaisempia pitämään kiinni nykyisestä asunnosta. Miehistä tuntuvasti naisia useampi pitää todennäköisenä asuvansa osan vuotta ulkomailla ikäännyttyään. Naisista selvästi miehiä suurempi osa pitää todennäköisenä muuttoa pienempään asuntoon, senioritaloon, palveluiden lähelle tai muuttoa toiselle paikkakunnalle lähemmäksi sukulaisia tai ystäviä. Ikääntyneimmät (75 80-vuotiaat) pitävät nuorempiaan huomattavasti todennäköisempänä muuttoa palvelutaloon tai esteettömämpään asuntoon. Toisaalta jopa 84 % pitää todennäköisenä myös asumista nykyisessä asunnossa.

16 Asunnon tai lähiympäristön erittäin tärkeät ominaisuudet ikääntymisen kannalta (55-74-vuotiaat). (%) Mahdollisuus oleskella parvekkeella, terassilla tai pihalla 61 Oma rauha ja yksityisyys 56 Lähellä sijaitsevat palvelut (kauppa, apteekki jne.) 55 Asunto/talo on esteetön (helppo ja turvallinen liikkua) 49 Toimivat julkiset liikenneyhteydet 42 Talo/asunto on energiatehokas, ja sen lämmitys- ja sähkökustannukset ovat pienet 36 Sisäänkäynnin yhteydessä on säilytystilaa liikkumisen apuvälineille (esim. rollaattori tai sähkömopo) 30 Asunnossa/talossa on asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä ja laitteita (esim. kaatumishälytin ja liesivahti) Asuntoa voi viilentää kesällä koneellisella jäähdytyksellä Talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eriikäisille yhteisiä tiloja 8

17 Asunnon tai lähiympäristön erittäin tärkeät ominaisuudet ikääntymisen kannalta. (%) vuotiaat vuotiaat Asunto/talo on esteetön (helppo ja turvallinen liikkua) Mahdollisuus oleskella parvekkeella, terassilla tai pihalla Oma rauha ja yksityisyys Lähellä sijaitsevat palvelut (kauppa, apteekki jne.) Talo/asunto on energiatehokas, ja sen lämmitys- ja sähkökustannukset ovat pienet Toimivat julkiset liikenneyhteydet Sisäänkäynnin yhteydessä on säilytystilaa liikkumisen apuvälineille (esim. rollaattori tai sähkömopo) Asunnossa/talossa on asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä ja laitteita (esim. kaatumishälytin ja liesivahti) Asuntoa voi viilentää kesällä koneellisella jäähdytyksellä Talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eriikäisille yhteisiä tiloja 8 19

18 Havaintoja Tärkeistä tärkeimmät asunnon tai lähiympäristön ominaisuudet ikäännyttäessä ovat mahdollisuus oleilla parvekkeella, terassilla tai pihalla, oma rauha ja yksityisyys, lähellä sijaitsevat palvelut sekä asunnon esteettömyys. 90 % vastaajista pitää mahdollisuutta ulkona oleskeluun esim. parvekkeella erittäin tai melko tärkeänä, ainoastaan 1 % vastasi ettei se ole lainkaan tärkeää. Vähiten merkityksellisiksi (joskaan ei merkityksettömiksi) koetaan se, että talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eri-ikäisille. Naiset kokevat kaikki kysytyt asiat tärkeämmiksi kuin miehet lukuun ottamatta yhtä asiaa. Miesten mielestä talon/asunnon energiatehokkuus ja alhaiset lämmitys- ja sähkökustannukset ovat tärkeämpiä asioita kuin naiset näyttäisivät ajattelevan. Talon/asunnon energiatehokkuus sekä pienet lämmitys- ja sähkökustannukset ovat peräti 79 prosentille vastaajista erittäin tai melko tärkeitä. Energiatehokkuuden myötä tulevat pienemmät asumiskustannukset vetoavat etenkin heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleviin, sillä heistä peräti 91 % pitää asiaa erittäin tai melko tärkeänä. Haasteena on energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät investoinnit ja niiden rahoittaminen. Iäkkäimmille (75 80-vuotiaat) asunnon tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousee esteettömyys. He arvostavat myös selvästi nuorempiaan enemmän asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä.

19 Mielipiteitä vanhuusiän varojen käytöstä (55-74-vuotiaat). (%) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Talon kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava Yhteiskunnan tulisi tukea enemmän asuntojen uudistamista ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi Olen valmis käyttämään rahojani asumismukavuuteni parantamiseen ja omaan hyvinvointiini Jokaisen tulee ottaa vastuu omasta asumisestaan ja varautua ajoissa toimintakykynsä heikkenemiseen Saan rahat tuskin riittämään edes pakollisiin menoihin Laitan liikenevät varat mieluiten säästöön pahan päivän varalle tai perinnöksi jälkipolville

20 Havaintoja Ikääntyvistä lähes kaikki (92 %) ovat sitä mieltä, että talon kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava. Yhdeksän kymmenestä on valmis käyttämään rahoja asumismukavuuden parantamiseen ja omaan hyvinvointiin. Kysymys: Näkyykö asennoituminen talojen/asuntojen remontointia koskevissa päätöksissä? Selvä enemmistö ikääntyvistä ei pidä tärkeimpänä rahojen säästämistä pahan päivä varalle tai jättämistä perinnöksi jälkipolville. Ikääntyvät jakaantuvat kahtia kysyttäessä vastuunkannosta omasta asumisestaan ja varautumisesta toimintakyvyn heikkenemiseen: Niukka enemmistö hyväksyy sen, että jokaisen tulee ottaa vastuu omasta asumisestaan ja varautua ajoissa toimintakykynsä heikkenemiseen. Ajatuksen torjuu kuitenkin yli kolmannes. Peräti 83 % vastaajista haluaa yhteiskunnan tukevan enemmän asuntojen uudistamista ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi. Suhtautuminen yksilön omaan vastuunkantoon asumisesta on yhteydessä sosiaaliseen asemaan. Toimeentulovaikeudet ja alhainen koulutustaso johtavat siihen, että torjutaan ajatus siitä, että jokaisen tulisi ottaa vastuu omasta asumisestaan. Noin kolmannes vastaajista elää enemmän tai vähemmän säästöliekillä, koska rahat tuskin riittävät edes pakollisiin menoihin.

21 Omistusasujien mielipiteitä vanhuusiän varojen käytöstä asumiseen (55-74-vuotiaat). (%) Täysin samaa mieltä En osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pidän mieluiten varani sijoitettuna omistusasuntoon, jonka voin jättää perinnöksi läheisilleni Jos tarjolla olisi muita sopivia asumisvaihtoehtoja, voisin luopua omistusasunnosta ja käyttää vapautuvia varoja oman elämänlaatuni parantamiseksi Haluaisin niin sanotun käänteisen asuntokaupan tai -lainan avulla vapauttaa asuntooni sitoutunutta varallisuutta muuhun käyttöön ja samalla säilyttää asumisoikeuden nykyisessä kodissani

22 Havaintoja Enemmistö omistusasujista sanoo pitävänsä mieluiten varansa sijoitettuna omistusasuntoon, jonka voi jättää perinnöksi läheisilleen. Kolmannes ikääntyvistä ei yhdy tähän näkemykseen. Puolison ja lasten kanssa yhdessä asuvat mieltävät asunnon keskimäärää useammin perinnöksi läheisille. Puolet omistusasujista voisi kuitenkin luopua omistusasunnosta ja käyttää vapautuvia varoja oman elämänlaadun parantamiseksi, jos tarjolla on muita sopivia asumisvaihtoehtoja. Omistusasunnosta mahdollisesti luopujia ovat keskimäärää useammin nuorimmat ikääntyvät ( vuotiaat), yksinasujat ja ne, jotka joutuvat jatkuvasti tinkimään kulutuksestaan. Kolmannes haluaisi käänteisen asuntokaupan tai -lainan avulla vapauttaa asuntoon sitoutunutta varallisuutta muuhun käyttöön ja samalla säilyttää asumisoikeuden nykyisessä kodissa. Kiinnostus käänteiseen asuntokauppaan on suurempaa ikääntyneempien vastaajien (65 74-vuotiaat) keskuudessa. Käänteinen asuntokauppa tai -laina lienee vastaajille suhteellisen tuntematon, sillä viidennes vastaajista ei osannut sanoa sen suhteen kantaansa.

23 Omistusasujien näkemykset, miten todennäköisesti rahoittaa asuintalon tai asunnon suuremmat korjaukset (55-74-vuotiaat)? Kaksi todennäköisintä tapaa. (%) Omilla säästöilläni 58 Ottamalla henkilökohtaisen lainan pankista 37 Taloyhtiön ottamalla pankkilainalla, josta maksan rahoitusvastiketta 29 Taloyhtiön tekemällä ennakkosäästämisellä (asuintalovarauksen kerääminen osana yhtiövastikkeita) Käänteisellä asuntolainalla eli käyttämällä asuntoni panttina lainaa vastaan ja maksamalla lainasta vain korot siihen saakka, kun asunto Lähisukulaisilta saadulla tuella (esimerkiksi lapseni maksavat korjaukset) Muulla tavoin 8 En osaa sanoa 5

24 Havaintoja Valtaosa omistusasujista (58 %) rahoittaisi korjaukset omilla säästöillään. Tämä korostuu luonnollisesti hyvin toimeentulevilla, kun taas heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevista vain 15 % arvelee voivansa turvautua omiin säästöihin. Seuraavaksi suosituimpia rahoitusmuotoja ovat henkilökohtainen pankkilaina ja taloyhtiön pankkilainan maksaminen rahoitusvastikkeena. Käänteinen asuntokauppa tai -laina kiinnostaa keskimäärää enemmän toimeentulosta tinkimään joutuvia.

25 Kuinka huolissaan on asunnon remontointiin liittyvistä asioista ikääntymistä ajatellen (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Remontista aiheutuvat kulut Remontteja suunnittelevien ja toteuttavien ammattilaisten palveluiden laatu Pakko muuttaa muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin Tarve muuttaa väliaikaisesti muualle korjaustöiden ajaksi Tiedon puute sopivista korjaus- ja rahoitusvaihtoehdoista Oma osaamattomuus remontin suunnittelussa ja päätöksenteossa Korjaustöistä aiheutuva vaiva ja häiriöt

26 Havaintoja Remontista aiheutuvat kulut nousivat kaikkien vastaajien keskuudessa keskimäärin suurimmaksi huolenaiheeksi. Huoli korostuu etenkin heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla: heistä 78 % on erittäin tai melko huolissaan remontista aiheutuvista kuluista ja 66 % pelkää pakkoa muuttaa muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin. Vuokralla asuvat ovat omistusasunnossa asuvia enemmän huolissaan siitä, että asunnosta tarvitsisi muuttaa väliaikaisesti muualle korjaustöiden ajaksi. Vastaavasti vuokra-asukkailla on suurempi huoli siitä että olisi muutettava muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin: 55 % heistä on erittäin tai melko huolissaan asiasta. Kiinnitettävä huomiota vuokralla asuvien asemaan, esim. väistöasuntojen tarpeeseen ja korjauskustannusten jyvittymiseen vuokriin. Lähes puolet vastaajista (48 %) on erittäin tai melko huolissaan remontteja suunnittelevien ja toteuttavien ammattilaisten palveluiden laadusta. Viesti kiinteistö- ja rakentamisalalle: Asukkaat tarvitsevat tietoa luotettavista palveluntarjoajista ja yritysten on kehitettävä palvelutarjontaansa. Korjausrakentamisessa toimii runsaasti pieniä järjestäytymättömiä yrityksiä ja kokemukset palveluiden laadusta voivat olla hyvin kirjavia. Naiset ovat miehiä enemmän huolissaan osaamisensa riittävyydestä remontin suunnittelussa ja päätöksenteossa ja kokevat myös tiedonpuutetta sopivista korjaus- ja rahoitusvaihtoehdoista. Myös heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat kaipaavat muita enemmän tietoa sopivista korjausja rahoitusvaihtoehdoista. Viesti kiinteistö- ja rakentamisalalle: Asukkaille pitää välittää käytännönläheistä tietoa erilaisista tavoista toteuttaa ja rahoittaa remontit.

27 Kuinka paljon erilaiset tukimuodot vaikuttaisivat halukkuuteen toteuttaa tarvittavia remontteja ikääntyessä (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kotitalousvähennys oman asunnon remontointiin Mahdollisuus kotitalousvähennykseen myös taloyhtiön toteuttamiin korjauksiin, joiden rahoitusvastuu on osakkailla (esim. rahoitusvastikkeena) Korjausavustus (pienituloisille) yli 65-vuotiaille asuntojen korjaustoimintaan Avustus liikkumisesteiden poistamiseen ja hissin asentamiseen hissittömään kerrostaloon Korkotukilaina

28 Havaintoja Halukkuuteen toteuttaa tarvittavia remontteja ikääntyessä vaikuttaisi eniten kotitalousvähennys oman asunnon remontointiin. Joka toinen arvioi, että mahdollisuus kotitalousvähennykseen myös taloyhtiön toteuttamiin korjauksiin, joiden rahoitusvastuu on osakkailla (esim. rahoitusvastikkeena), lisäisi halua tehdä tarpeellisia remontteja. Ajatus viehättää etenkin kerros- ja rivitaloasujia. Viesti poliittisille päättäjille: kotitalousvähennyksen säilyttäminen on tärkeää ja olisi harkittava myös sen laajentamismahdollisuutta. Kaikilla tukimuodoilla on sitä suurempi merkitys, mitä heikommassa taloudellisessa asemassa vastaaja on. Osa tukimuodoista on vastaajille ilmeisesti melko tuntemattomia, sillä yli viidennes vastaajista ei osannut sanoa kantaansa esim. korkotukilainaan.

29 Kuinka paljon arvioi ikääntyessään käyttävänsä asumiskuluihin ja palveluiden ostoon esim. terveyspalvelut, kodinhoitopalvelut yms. Kuukaudessa (55-74-vuotiaat)? (%) Arvio asumiskuluista Arvio palveluiden ostosta Korkeintaan Yli En osaa sanoa 17 22

30 Havaintoja Valtaosa eli 59 % vastaajista taloudellisesta tilanteestaan riippumatta arvioi asumiskulujensa olevan euroa kuukaudessa sitten kun ovat ikääntyneintä. Yli puolet vastaajista arvioi käyttävänsä palveluiden ostoon korkeintaan 300 euroa kuukaudessa. Palveluiden ostossa näkyy selvästi erot vastaajien taloudellisen tilanteen mukaan siten, että paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevat arvioivat käyttävänsä selvästi enemmän rahaa palveluihin. Palveluihin käytettävän summan arviointi oli vastaajille melko hankalaa ja reilu neljännes ei osannut sanoa arviotaan. Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton PTT:ltä tilaaman Asumismenot selvityksen mukaan kerrostalossa 90 neliön velattomassa asunnossa asuvan eläkeläispariskunnan asumismenot ovat vuonna 2012 suurimpien kaupunkien keskiarvona 659 EUR kuukaudessa (vaihteluväli: Oulu 525 Helsinki 786 EUR). Tämä on eläkeläisten nettotuloista keskimäärin 28 %. Peruskorjausremontti nostaa eläkeläisten asumismenoja PTT:n selvityksen perusteella keskimäärin 372 EUR ja peräti 56 prosentilla suhteessa nettotuloihin. Tilastojen mukaiset keskimääräiset bruttokuukausieläkkeet ovat miehillä 1531 ja naisilla 1196 EUR/kk. Kaikkien eläkkeensaajien keskimääräinen eläke on EUR/kk.

31 Olisiko ikääntyessä valmis maksamaan arkea helpottavista sähköisistä palveluista (55-74-vuotiaat)? (%) Kyllä Ehkä En osaa sanoa En ole 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tietokonevälitteiset yhteydenpitopalvelut (Skype, kuvapuhelin jne.) Kodin turvatekniikka (ovipuhelin, automaattihana, liesipalon automaattinen sammutin jne.) Automaattiset hälytykset (erilaiset tunnistimet, turvapuhelin, lääkekello jne.) Sähköiset terveyspalvelut ja terveydentilan seuranta (esim. verenpaineen mittaus kotoa käsin) Kotiautomaatio (lukituksen, valaistuksen, lämmityksen jne. ohjaus esim. kaukosäätimellä) Ateriapalvelu/ruoka-automaatti Virikepalvelut (liikunta, ajanviete, mielenvirkistys jne.)

32 Havaintoja Ikääntyvistä prosenttia olisi halukas maksamaan erilaisista kotiin saatavista arkea helpottavista sähköisistä palveluista. Tyypillinen vastaus on ehkä maksaisin eli on kiinnostunut palvelusta ja harkitsisi sen ostamista. Vähintään kolmannes maksaisi tietokonevälitteisistä yhteydenpitopalveluista, kodin turvatekniikasta ja automaattisista hälytyksistä. Vähiten kiinnostusta kohdentuu erilaisiin virikepalveluihin (liikunta, ajanviete, mielenvirkistys). Naiset maksaisivat miehiä useammin kodin turvatekniikasta, hälytyksistä ja ateriapalveluista. Miehet maksaisivat naisia useammin kotiautomaatiosta (kodin laitteiden kauko-ohjaus). Hyvin toimeentulevat ovat valmiita maksamaan sähköisistä palveluista keskimäärää useammin.

33 Haluaisiko ikääntyessä asua talossa, jossa mahdollisuus viettää aikaa yhdessä muiden asukkaiden kanssa tai hoitaa arkiaskareita yhdessä? (%) Kyllä Ehkä Ei osaa sanoa Ei 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki Oma asunto Vuokra-asunto Muu Kerrostalo Rivi-/Pari/Erillistalo Omakotitalo

34 Havaintoja Kaksi kolmasosaa vastaajista olisi halukas tai mahdollisesti kiinnostunut asumaan talossa, jossa on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä muiden asukkaiden kanssa.

35 Luottaako ikääntyessään saavansa tarvittaessa apua eri tahoilta? (%) Kyllä En osaa sanoa En 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lapsilta tai muilta lähiomaisilta Yhteiskunnan taholta yleensä Kunnalta Ystäviltä Naapureilta Järjestöiltä tai yhteisöiltä

36 Naisten ja miesten luottamus siihen, että saa ikääntyessä tarvittaessa apua eräiltä tahoilta (55-74-vuotiaat). (%) Nainen Mies Yhteiskunnan taholta Kunnalta Ystäviltä Naapureilta 18 31

37 Havaintoja Kaksi kolmesta luottaa siihen, että saa ikääntyessään tarvittaessa apua lapsilta ja lähiomaisilta. Keskimäärää useammin vakuuttuneita asiasta ovat yhdessä puolison ja lasten kanssa asuvat. Yksin elävistä vain joka toinen luottaa avun saamiseen lapsilta tai lähiomaisilta. Luottamus kaikkien muiden tahojen apuun on selvästi alemmalla tasolla. Kaksi viidestä uskoo tarvittaessa saavansa apuja yhteiskunnalta ja ystäviltä. Luottamus naapureihin ja järjestöihin on aika vähäistä. Miehet ovat luottavaisempia kuin naiset. Ero on suuri etenkin luottamuksessa naapuriapuun. Naisista alle viidennes luottaa saavansa naapuriapua ja miehistä noin kolmannes. Rivi- ja paritalossa asuvat uskovat naapuriapuun useammin kuin omakoti- ja kerrostalossa asuvat. Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset uskovat muita useammin saavansa tarvittaessa apua yhteiskunnalta.

38 KIITOS

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

Mielenterveysbarometri 2015

Mielenterveysbarometri 2015 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Tutkimuksen tavoitteena: selvittää mielenterveyskuntoutujien arkipäivään liittyviä asioita ja ongelmia, tutkia käsityksiä mielenterveyskuntoutujista ja mielenterveysongelmista,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE Rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö UZ-seminaari 13.6.2014 Asumispreferenssit & kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta.

Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta. Selvitys 2016: kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergian käytöstä ja hankinnasta www.retuhanke.fi Taustat Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty Tilaajana Ekokumppanit Oy, toteuttajana TAMK / Proakatemia Tietoa

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Taloyhtiön toimintastrategia Oulu 27.helmikuuta 2017

Taloyhtiön toimintastrategia Oulu 27.helmikuuta 2017 Taloyhtiön toimintastrategia Oulu 27.helmikuuta 217 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Mitä on strategia? Mistä strategiassa on kysymys? Alun perin sotilastermi Miten armeijaa johdetaan, jotta sota voitetaan?

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 29.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso Yleishyödyllinen, rekisteröity 4/2012 Jaso haluaa tehdä ennakoivaa työtä, jossa varttuneita ihmisiä aktivoidaan ottamaan vastuuta omasta ikääntymisestään ja samalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot