Ikääntyminen ja asuminen 2012: vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyminen ja asuminen 2012: 55 74-vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä"

Transkriptio

1 Ikääntyminen ja asuminen 2012: vuotiaiden näkemyksiä asumisesta ikäännyttäessä Tuloksia voi vapaasti lainata, kun mainitsee lähteen

2 Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää ikääntymisen kannalta hankalia asioita nykyisessä asunnossa ja asumiseen liittyviä huolia ikääntymistä ajatellen mieluisimpia asumismuotoja ikäännyttäessä todennäköisiä asumisen valintoja, kun ikää tulee lisää ja toimintakyky alkaa heiketä asunnon tai sen lähiympäristön tärkeitä ominaisuuksia, kun ikää tulee enemmän valmiutta maksaa kotiin saatavista arkea helpottavista sähköisistä palveluista asunnon tai kotitalon remonttihuolia ikäännyttäessä näkemyksiä remontoinnin tukimuodoista ja vanhuusiän varojen käytöstä asumiseen luottamusta eri tahojen apuun, kun ikää tulee enemmän. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen teettäjinä ovat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA sekä KÄKÄTEprojekti (Käyttäjälle Kätevä teknologia). Tutkimus on toteutettu TNS Gallup Oy Forum internet-paneelissa elokuussa Vastaajakunta edustaa Suomen vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksessa on haastateltu 562 henkilöä. Tutkimustulosten virhemarginaali on neljä prosenttiyksikköä suuntaansa. TNS Gallup toteutti myös vuotiaille puhelimitse suppeamman kyselyn, johon vastasi 401 satunnaisesti väestörekisteristä poimittua suomalaista.

3 Mitkä kaikki nykyisessä asunnossa ikääntymisen kannalta todella hankalia asioita (55-74-vuotiaat)? (%) Vastaaja voi valita monta vaihtoehtoa Palveluiden sijainti kaukana asunnosta 27 Huolto- ja pihatyöt Puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) Asunnon liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.) Asunnon liika lämpeneminen kesäaikaan Liian korkeat asumiskustannukset Talon tai taloyhtiön suuret korjaustarpeet Oman asunnon suuret korjaus- tai muutostarpeet 11 Hissin puute taloyhtiössä Asunnon vetoisuus tai kylmyys talviaikaan 9 9 Vanhentuneet tai puutteelliset sähkölaitteet 6 Vaikeakulkuinen lähiympäristö Välittömän asuinympäristön rauhattomuus ja meluisuus 5 5 Joku muu asia 3 Ei mikään 25 En osaa sanoa 4

4 Ikääntymisen kannalta hankalimmat asiat nykyisessä asunnossa ( vuotiaat naiset ja miehet). (%) Nainen Mies Palveluiden sijainti kaukana asunnosta Huolto- ja pihatyöt Asunnon liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.) Puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) Asunnon liika lämpeneminen kesäaikaan Liian korkeat asumiskustannukset Talon tai taloyhtiön suuret korjaustarpeet 10 15

5 Havaintoja Nykyisessä asunnossa hankalimmat asiat ikääntymisen kannalta ovat palveluiden sijainti kaukana asunnosta sekä huolto- ja pihatyöt. Tarkoittaa käytännössä tarvetta muuttaa keskustaajamiin palveluiden äärelle ja/tai omakotitalosta kerrostaloon. Seuraavaksi hankalimpia tekijöitä ovat itse asuntoon liittyen puutteet asunnon varusteissa (tukikaiteet, säilytyskalusteiden sijoittelu jne.) sekä liikkumisesteet (kynnykset, ahtaat oviaukot jne.).. Ratkaisuna nykyisen asunnon korjaaminen/varustelu tarpeen mukaan tai muutto paremmin varusteltuun/esteettömämpään asuntoon. Asumismuoto on yhteydessä näkemyksiin. Omakotitaloasukkaiden listan kolme kärjessä ovat huolto- ja pihatyöt, palveluiden kaukainen sijainti ja asunnon liikkumisesteet. Rivitaloasujat kokevat ikääntymisen kannalta ongelmallisiksi asioiksi palveluiden kaukaisen sijainnin, piha- ja huoltotyöt sekä liikkumisesteet. Kerrostaloasunnoissa on moninaisia haasteita: Noin neljännes kerrostaloissa asuvista koki hissittömyyden, puutteet asunnon varusteissa, asunnon liian lämpenemisen kesällä ja taloyhtiön suuret korjaustarpeet ongelmiksi ikääntyessä. Naiset kokevat enemmän puutteita nykyisessä asunnossa kuin miehet: miehistä yli neljännes (29 %) arvioi, että mikään asia nykyasunnossa ei ole hankala ikääntymisen kannalta. Liian korkeat asumiskustannukset korostuvat heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla: Heistä kolmannes piti nykyisen asunnon korkeita asumiskustannuksia todella hankalana asiana. He näkevät myös eniten puutteita nykyisessä asunnossaan. Vastaavasti vuokralla asuvat löytävät nykyisestä asunnostaan selvästi enemmän puutteita kuin omistusasunnossa asuvat.

6 Kuinka huolissaan on asumiseen liittyvistä asioista ikääntymistä ajatellen (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin huolissaan Melko huolissaan En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Joutuminen terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät puolestani Etten saa tarvitsemaani apua tai palveluita kotiini Etten saa tarvitsemaani paikkaa esimerkiksi palvelutalosta Tarve muuttaa pois nykyisestä asunnosta, jos en pysty enää itsenäisesti asumaan siinä Asumisen kustannukset ja taloudellinen selviäminen Turvattomuus Yksinäisyys

7 Havaintoja Enemmistö ikääntyvistä (55-74-vuotiaat) on erittäin tai melko huolissaan ikääntymistä ajatellen siitä, että joutuvat terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät heidän puolestaan. Kaikki muut asiat pelottavat selvästi vähemmän. Sosiaalinen huono-osaisuus on yhteydessä huoleen, että joutuu terveydentilan heikkenemisen vuoksi tilanteeseen, jossa muut päättävät asioista. Pienituloiset, vähän koulutetut ja heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat ovat selvästi keskimäärää enemmän huolestuneita asiasta. Peräti 70 % heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevista on erittäin tai melko huolissaan asumisen kustannuksista ja taloudellisesta selviämisestä. Tämä nousi heillä toiseksi suurimmaksi huoleksi kaikista esitetyistä vaihtoehdoista. Lisäksi he olivat merkittävästi enemmän huolissaan kaikista kysytyistä asioista kuin taloudellisesti paremmin toimeen tulevat. Vuokra-asukkaat ovat omistusasujia enemmän huolissaan asumisen kustannuksista ja siitä, etteivät ikääntyessään pystyisi enää asumaan nykyisessä asunnossaan. Noin puolet vuokralla asuvista on erittäin tai melko huolissaan asumisen kustannuksista (54 %) ja siitä, että joutuisi muuttamaan pois nykyisestä asunnosta (47 %). Naiset ovat miehiä enemmän huolissaan kaikista kysytyistä asioista..

8 Mikä olisi ikääntyessä mieluisin asumismuoto, jos asunto tarpeisiin sopiva ja voi valita vapaasti (55-74-vuotiaat)? (%) Rivi- tai kerrostalossa tavallinen omistusasunto 32 Tavallinen omakotitalo (omistusasunto) 22 Omistusasunto senioritalossa, jossa kaikki asunnot yli 55-vuotiaille 15 Asunto palvelutalossa, jossa tarjolla esim. ateriapalveluita 12 Asunto yhteisöllisessä talossa, jossa on yhteisiä tiloja esim. ruokailuun 8 Rivi- tai kerrostalossa tavallinen vuokra-asunto 5 Vapaa-ajan asunto pääasiallisena asuntona 3 Jokin muu 1 En osaa sanoa 2

9 Mikä olisi ikääntyessä mieluisin asumismuoto, jos asunto tarpeisiin sopiva ja voi valita vapaasti ( vuotiaat asumismuodon mukaan)? (%) Asuu nyt kerrostalossa Asuu nyt rivi-/pari-/erillistalossa Asuu nyt omakotitalossa Rivi- tai kerrostalossa Palvelutalossa Omistusasunnossa senioritalossa Yhteisöllisessä talossa Muualla Tavallisessa omakotitalossa

10 Havaintoja Mieluisin asumismuoto ikääntyessä olisi omistusasunto tavallisessa rivi- tai kerrostalossa. Tämän jälkeen suosituimmat ovat tavallinen omakotitalo (omistusasunto) ja omistusasunto senioritalossa. Iäkkäimmät vastaajat (70 74-vuotiaat) pitivät palvelutaloa toiseksi mieluisimpana asumismuotona. Nykyinen asumismuoto vaikuttaa selvästi mieltymyksiin. Esimerkiksi omakotitalossa asuvista valtaosa (46 %) haluaisi ikääntyneinäkin asua omakotitalossa. Vain 5 % vastaajista pitää tavallista vuokra-asuntoa mieluisimpana asumismuotona. Tosin nykyisin vuokralla asuville tavallinen vuokra-asunto on mieluisin vaihtoehto (28 % vuokra-asukkaista valitsisi näin). Omistusasujille muutto vuokra-asuntoon näyttää olevan hyvin vieras ajatus.

11 Mitkä seuraavista ovat todennäköisiä valintoja, kun ikää tulee lisää ja jos toimintakyky alkaa heiketä ( vuotiaat)? (%) Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokraasunto) 65 Muutan pienempään asuntoon 25 Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä 25 Teetän tarpeisiini sopivan remontin nykyiseen asuntooni ja asun siinä 20 Asun palvelutalossa 18 Asun senioritalossa 17 Muutan esteettömään asuntoon, jossa on helppoa ja turvallista liikkua Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni 3 Ei mikään näistä KIRA-foorumin ja KÄKÄTE-projektin En osaa sanoa Ikääntyminen 2 ja asuminen tutkimus

12 Miesten ja naisten arvioita todennäköisistä valinnoista ikääntyessä jos toimintakyky heikkenee (55-74-vuotiaat). (%) Naiset Miehet Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokra-asunto) Muutan pienempään asuntoon Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä Asun senioritalossa Asun palvelutalossa Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni

13 Pitää todennäköisenä, että muuttaa seniori- tai palvelutaloon, kun ikää tulee lisää ja toimintakyky alkaa heiketä (55-74-vuotiaat asumismuodon mukaan). (%) Asuu nyt kerrostalossa Asuu nyt rivi-/pari-/erillistalossa Asuu nyt omakotitalossa Muutan senioritaloon Muutan palvelutaloon 18 10

14 Mitkä seuraavista ovat todennäköisiä valintoja, kun ikää tulee lisää ja jos toimintakyky alkaa heiketä? (%) vuotiaat vuotiaat Asun omassa asunnossani kuten nykyisinkin (omistus- tai vuokra-asunto) Teetän tarpeisiini sopivan remontin nykyiseen asuntooni ja asun siinä Muutan senioritaloon Muutan palvelutaloon Muutan asuntoon tai taloon, jossa on yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa Muutan pienempään asuntoon Muutan esteettömään asuntoon, jossa on helppoa ja turvallista liikkua Muutan asuntoon, joka on uusi tai peruskorjattu tarpeitani vastaavaksi 9 32 Muutan asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä Muutan toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi lähemmäs läheisiäni 7 9 Muutan kokonaan nykyiselle vapaa-ajan asunnolleni Asun osan vuotta Suomessa, osan ulkomailla

15 Havaintoja Kaksi kolmesta ikääntyvästä pitää todennäköisenä sitä, että asuu ikääntyneenä nykyisessä asunnossaan myös toimintakyvyn alkaessa heiketä (omistus- tai vuokra-asunto). Monet arvioivat tilanteesta riippuen todennäköiseksi myös muuton asuntoon, joka sijaitsee palveluiden lähellä sekä pienempään asuntoon vaihtamisen. Seniori- tai palvelutalossa asumista pitää (molempia) todennäköisenä noin kuudesosa ikääntyvistä suomalaisista. Ikääntyneemmistä (70 74-vuotiaat) yli neljännes arvioi, että muutto senioritaloon on todennäköinen vaihtoehto. Nuoremmista (55-59-vuotiaista) vajaa kolmannes arvelee vaihtavansa pienempään asuntoon. Omistusasunnossa asuvat suunnittelevat vuokra-asukkaita useammin nykyisen kodin remontoimista tulevia tarpeita vastaavaksi sekä asunnon vaihtamista nykyistä pienempään.. Naisilla ja miehillä on erilaisia painotuksia. Miehet ovat taipuvaisempia pitämään kiinni nykyisestä asunnosta. Miehistä tuntuvasti naisia useampi pitää todennäköisenä asuvansa osan vuotta ulkomailla ikäännyttyään. Naisista selvästi miehiä suurempi osa pitää todennäköisenä muuttoa pienempään asuntoon, senioritaloon, palveluiden lähelle tai muuttoa toiselle paikkakunnalle lähemmäksi sukulaisia tai ystäviä. Ikääntyneimmät (75 80-vuotiaat) pitävät nuorempiaan huomattavasti todennäköisempänä muuttoa palvelutaloon tai esteettömämpään asuntoon. Toisaalta jopa 84 % pitää todennäköisenä myös asumista nykyisessä asunnossa.

16 Asunnon tai lähiympäristön erittäin tärkeät ominaisuudet ikääntymisen kannalta (55-74-vuotiaat). (%) Mahdollisuus oleskella parvekkeella, terassilla tai pihalla 61 Oma rauha ja yksityisyys 56 Lähellä sijaitsevat palvelut (kauppa, apteekki jne.) 55 Asunto/talo on esteetön (helppo ja turvallinen liikkua) 49 Toimivat julkiset liikenneyhteydet 42 Talo/asunto on energiatehokas, ja sen lämmitys- ja sähkökustannukset ovat pienet 36 Sisäänkäynnin yhteydessä on säilytystilaa liikkumisen apuvälineille (esim. rollaattori tai sähkömopo) 30 Asunnossa/talossa on asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä ja laitteita (esim. kaatumishälytin ja liesivahti) Asuntoa voi viilentää kesällä koneellisella jäähdytyksellä Talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eriikäisille yhteisiä tiloja 8

17 Asunnon tai lähiympäristön erittäin tärkeät ominaisuudet ikääntymisen kannalta. (%) vuotiaat vuotiaat Asunto/talo on esteetön (helppo ja turvallinen liikkua) Mahdollisuus oleskella parvekkeella, terassilla tai pihalla Oma rauha ja yksityisyys Lähellä sijaitsevat palvelut (kauppa, apteekki jne.) Talo/asunto on energiatehokas, ja sen lämmitys- ja sähkökustannukset ovat pienet Toimivat julkiset liikenneyhteydet Sisäänkäynnin yhteydessä on säilytystilaa liikkumisen apuvälineille (esim. rollaattori tai sähkömopo) Asunnossa/talossa on asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä ja laitteita (esim. kaatumishälytin ja liesivahti) Asuntoa voi viilentää kesällä koneellisella jäähdytyksellä Talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eriikäisille yhteisiä tiloja 8 19

18 Havaintoja Tärkeistä tärkeimmät asunnon tai lähiympäristön ominaisuudet ikäännyttäessä ovat mahdollisuus oleilla parvekkeella, terassilla tai pihalla, oma rauha ja yksityisyys, lähellä sijaitsevat palvelut sekä asunnon esteettömyys. 90 % vastaajista pitää mahdollisuutta ulkona oleskeluun esim. parvekkeella erittäin tai melko tärkeänä, ainoastaan 1 % vastasi ettei se ole lainkaan tärkeää. Vähiten merkityksellisiksi (joskaan ei merkityksettömiksi) koetaan se, että talossa tai alueella on eri sukupolvia yhdistävää toimintaa tai eri-ikäisille. Naiset kokevat kaikki kysytyt asiat tärkeämmiksi kuin miehet lukuun ottamatta yhtä asiaa. Miesten mielestä talon/asunnon energiatehokkuus ja alhaiset lämmitys- ja sähkökustannukset ovat tärkeämpiä asioita kuin naiset näyttäisivät ajattelevan. Talon/asunnon energiatehokkuus sekä pienet lämmitys- ja sähkökustannukset ovat peräti 79 prosentille vastaajista erittäin tai melko tärkeitä. Energiatehokkuuden myötä tulevat pienemmät asumiskustannukset vetoavat etenkin heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleviin, sillä heistä peräti 91 % pitää asiaa erittäin tai melko tärkeänä. Haasteena on energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät investoinnit ja niiden rahoittaminen. Iäkkäimmille (75 80-vuotiaat) asunnon tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousee esteettömyys. He arvostavat myös selvästi nuorempiaan enemmän asumisen turvallisuutta lisääviä apuvälineitä.

19 Mielipiteitä vanhuusiän varojen käytöstä (55-74-vuotiaat). (%) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Talon kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava Yhteiskunnan tulisi tukea enemmän asuntojen uudistamista ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi Olen valmis käyttämään rahojani asumismukavuuteni parantamiseen ja omaan hyvinvointiini Jokaisen tulee ottaa vastuu omasta asumisestaan ja varautua ajoissa toimintakykynsä heikkenemiseen Saan rahat tuskin riittämään edes pakollisiin menoihin Laitan liikenevät varat mieluiten säästöön pahan päivän varalle tai perinnöksi jälkipolville

20 Havaintoja Ikääntyvistä lähes kaikki (92 %) ovat sitä mieltä, että talon kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava. Yhdeksän kymmenestä on valmis käyttämään rahoja asumismukavuuden parantamiseen ja omaan hyvinvointiin. Kysymys: Näkyykö asennoituminen talojen/asuntojen remontointia koskevissa päätöksissä? Selvä enemmistö ikääntyvistä ei pidä tärkeimpänä rahojen säästämistä pahan päivä varalle tai jättämistä perinnöksi jälkipolville. Ikääntyvät jakaantuvat kahtia kysyttäessä vastuunkannosta omasta asumisestaan ja varautumisesta toimintakyvyn heikkenemiseen: Niukka enemmistö hyväksyy sen, että jokaisen tulee ottaa vastuu omasta asumisestaan ja varautua ajoissa toimintakykynsä heikkenemiseen. Ajatuksen torjuu kuitenkin yli kolmannes. Peräti 83 % vastaajista haluaa yhteiskunnan tukevan enemmän asuntojen uudistamista ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi. Suhtautuminen yksilön omaan vastuunkantoon asumisesta on yhteydessä sosiaaliseen asemaan. Toimeentulovaikeudet ja alhainen koulutustaso johtavat siihen, että torjutaan ajatus siitä, että jokaisen tulisi ottaa vastuu omasta asumisestaan. Noin kolmannes vastaajista elää enemmän tai vähemmän säästöliekillä, koska rahat tuskin riittävät edes pakollisiin menoihin.

21 Omistusasujien mielipiteitä vanhuusiän varojen käytöstä asumiseen (55-74-vuotiaat). (%) Täysin samaa mieltä En osaa sanoa Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pidän mieluiten varani sijoitettuna omistusasuntoon, jonka voin jättää perinnöksi läheisilleni Jos tarjolla olisi muita sopivia asumisvaihtoehtoja, voisin luopua omistusasunnosta ja käyttää vapautuvia varoja oman elämänlaatuni parantamiseksi Haluaisin niin sanotun käänteisen asuntokaupan tai -lainan avulla vapauttaa asuntooni sitoutunutta varallisuutta muuhun käyttöön ja samalla säilyttää asumisoikeuden nykyisessä kodissani

22 Havaintoja Enemmistö omistusasujista sanoo pitävänsä mieluiten varansa sijoitettuna omistusasuntoon, jonka voi jättää perinnöksi läheisilleen. Kolmannes ikääntyvistä ei yhdy tähän näkemykseen. Puolison ja lasten kanssa yhdessä asuvat mieltävät asunnon keskimäärää useammin perinnöksi läheisille. Puolet omistusasujista voisi kuitenkin luopua omistusasunnosta ja käyttää vapautuvia varoja oman elämänlaadun parantamiseksi, jos tarjolla on muita sopivia asumisvaihtoehtoja. Omistusasunnosta mahdollisesti luopujia ovat keskimäärää useammin nuorimmat ikääntyvät ( vuotiaat), yksinasujat ja ne, jotka joutuvat jatkuvasti tinkimään kulutuksestaan. Kolmannes haluaisi käänteisen asuntokaupan tai -lainan avulla vapauttaa asuntoon sitoutunutta varallisuutta muuhun käyttöön ja samalla säilyttää asumisoikeuden nykyisessä kodissa. Kiinnostus käänteiseen asuntokauppaan on suurempaa ikääntyneempien vastaajien (65 74-vuotiaat) keskuudessa. Käänteinen asuntokauppa tai -laina lienee vastaajille suhteellisen tuntematon, sillä viidennes vastaajista ei osannut sanoa sen suhteen kantaansa.

23 Omistusasujien näkemykset, miten todennäköisesti rahoittaa asuintalon tai asunnon suuremmat korjaukset (55-74-vuotiaat)? Kaksi todennäköisintä tapaa. (%) Omilla säästöilläni 58 Ottamalla henkilökohtaisen lainan pankista 37 Taloyhtiön ottamalla pankkilainalla, josta maksan rahoitusvastiketta 29 Taloyhtiön tekemällä ennakkosäästämisellä (asuintalovarauksen kerääminen osana yhtiövastikkeita) Käänteisellä asuntolainalla eli käyttämällä asuntoni panttina lainaa vastaan ja maksamalla lainasta vain korot siihen saakka, kun asunto Lähisukulaisilta saadulla tuella (esimerkiksi lapseni maksavat korjaukset) Muulla tavoin 8 En osaa sanoa 5

24 Havaintoja Valtaosa omistusasujista (58 %) rahoittaisi korjaukset omilla säästöillään. Tämä korostuu luonnollisesti hyvin toimeentulevilla, kun taas heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevista vain 15 % arvelee voivansa turvautua omiin säästöihin. Seuraavaksi suosituimpia rahoitusmuotoja ovat henkilökohtainen pankkilaina ja taloyhtiön pankkilainan maksaminen rahoitusvastikkeena. Käänteinen asuntokauppa tai -laina kiinnostaa keskimäärää enemmän toimeentulosta tinkimään joutuvia.

25 Kuinka huolissaan on asunnon remontointiin liittyvistä asioista ikääntymistä ajatellen (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Remontista aiheutuvat kulut Remontteja suunnittelevien ja toteuttavien ammattilaisten palveluiden laatu Pakko muuttaa muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin Tarve muuttaa väliaikaisesti muualle korjaustöiden ajaksi Tiedon puute sopivista korjaus- ja rahoitusvaihtoehdoista Oma osaamattomuus remontin suunnittelussa ja päätöksenteossa Korjaustöistä aiheutuva vaiva ja häiriöt

26 Havaintoja Remontista aiheutuvat kulut nousivat kaikkien vastaajien keskuudessa keskimäärin suurimmaksi huolenaiheeksi. Huoli korostuu etenkin heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevilla: heistä 78 % on erittäin tai melko huolissaan remontista aiheutuvista kuluista ja 66 % pelkää pakkoa muuttaa muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin. Vuokralla asuvat ovat omistusasunnossa asuvia enemmän huolissaan siitä, että asunnosta tarvitsisi muuttaa väliaikaisesti muualle korjaustöiden ajaksi. Vastaavasti vuokra-asukkailla on suurempi huoli siitä että olisi muutettava muualle, jos rahat eivät riitä kohonneisiin asumiskustannuksiin: 55 % heistä on erittäin tai melko huolissaan asiasta. Kiinnitettävä huomiota vuokralla asuvien asemaan, esim. väistöasuntojen tarpeeseen ja korjauskustannusten jyvittymiseen vuokriin. Lähes puolet vastaajista (48 %) on erittäin tai melko huolissaan remontteja suunnittelevien ja toteuttavien ammattilaisten palveluiden laadusta. Viesti kiinteistö- ja rakentamisalalle: Asukkaat tarvitsevat tietoa luotettavista palveluntarjoajista ja yritysten on kehitettävä palvelutarjontaansa. Korjausrakentamisessa toimii runsaasti pieniä järjestäytymättömiä yrityksiä ja kokemukset palveluiden laadusta voivat olla hyvin kirjavia. Naiset ovat miehiä enemmän huolissaan osaamisensa riittävyydestä remontin suunnittelussa ja päätöksenteossa ja kokevat myös tiedonpuutetta sopivista korjaus- ja rahoitusvaihtoehdoista. Myös heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat kaipaavat muita enemmän tietoa sopivista korjausja rahoitusvaihtoehdoista. Viesti kiinteistö- ja rakentamisalalle: Asukkaille pitää välittää käytännönläheistä tietoa erilaisista tavoista toteuttaa ja rahoittaa remontit.

27 Kuinka paljon erilaiset tukimuodot vaikuttaisivat halukkuuteen toteuttaa tarvittavia remontteja ikääntyessä (55-74-vuotiaat)? (%) Erittäin paljon Melko paljon En osaa sanoa Hieman Ei lainkaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kotitalousvähennys oman asunnon remontointiin Mahdollisuus kotitalousvähennykseen myös taloyhtiön toteuttamiin korjauksiin, joiden rahoitusvastuu on osakkailla (esim. rahoitusvastikkeena) Korjausavustus (pienituloisille) yli 65-vuotiaille asuntojen korjaustoimintaan Avustus liikkumisesteiden poistamiseen ja hissin asentamiseen hissittömään kerrostaloon Korkotukilaina

28 Havaintoja Halukkuuteen toteuttaa tarvittavia remontteja ikääntyessä vaikuttaisi eniten kotitalousvähennys oman asunnon remontointiin. Joka toinen arvioi, että mahdollisuus kotitalousvähennykseen myös taloyhtiön toteuttamiin korjauksiin, joiden rahoitusvastuu on osakkailla (esim. rahoitusvastikkeena), lisäisi halua tehdä tarpeellisia remontteja. Ajatus viehättää etenkin kerros- ja rivitaloasujia. Viesti poliittisille päättäjille: kotitalousvähennyksen säilyttäminen on tärkeää ja olisi harkittava myös sen laajentamismahdollisuutta. Kaikilla tukimuodoilla on sitä suurempi merkitys, mitä heikommassa taloudellisessa asemassa vastaaja on. Osa tukimuodoista on vastaajille ilmeisesti melko tuntemattomia, sillä yli viidennes vastaajista ei osannut sanoa kantaansa esim. korkotukilainaan.

29 Kuinka paljon arvioi ikääntyessään käyttävänsä asumiskuluihin ja palveluiden ostoon esim. terveyspalvelut, kodinhoitopalvelut yms. Kuukaudessa (55-74-vuotiaat)? (%) Arvio asumiskuluista Arvio palveluiden ostosta Korkeintaan Yli En osaa sanoa 17 22

30 Havaintoja Valtaosa eli 59 % vastaajista taloudellisesta tilanteestaan riippumatta arvioi asumiskulujensa olevan euroa kuukaudessa sitten kun ovat ikääntyneintä. Yli puolet vastaajista arvioi käyttävänsä palveluiden ostoon korkeintaan 300 euroa kuukaudessa. Palveluiden ostossa näkyy selvästi erot vastaajien taloudellisen tilanteen mukaan siten, että paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevat arvioivat käyttävänsä selvästi enemmän rahaa palveluihin. Palveluihin käytettävän summan arviointi oli vastaajille melko hankalaa ja reilu neljännes ei osannut sanoa arviotaan. Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton PTT:ltä tilaaman Asumismenot selvityksen mukaan kerrostalossa 90 neliön velattomassa asunnossa asuvan eläkeläispariskunnan asumismenot ovat vuonna 2012 suurimpien kaupunkien keskiarvona 659 EUR kuukaudessa (vaihteluväli: Oulu 525 Helsinki 786 EUR). Tämä on eläkeläisten nettotuloista keskimäärin 28 %. Peruskorjausremontti nostaa eläkeläisten asumismenoja PTT:n selvityksen perusteella keskimäärin 372 EUR ja peräti 56 prosentilla suhteessa nettotuloihin. Tilastojen mukaiset keskimääräiset bruttokuukausieläkkeet ovat miehillä 1531 ja naisilla 1196 EUR/kk. Kaikkien eläkkeensaajien keskimääräinen eläke on EUR/kk.

31 Olisiko ikääntyessä valmis maksamaan arkea helpottavista sähköisistä palveluista (55-74-vuotiaat)? (%) Kyllä Ehkä En osaa sanoa En ole 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tietokonevälitteiset yhteydenpitopalvelut (Skype, kuvapuhelin jne.) Kodin turvatekniikka (ovipuhelin, automaattihana, liesipalon automaattinen sammutin jne.) Automaattiset hälytykset (erilaiset tunnistimet, turvapuhelin, lääkekello jne.) Sähköiset terveyspalvelut ja terveydentilan seuranta (esim. verenpaineen mittaus kotoa käsin) Kotiautomaatio (lukituksen, valaistuksen, lämmityksen jne. ohjaus esim. kaukosäätimellä) Ateriapalvelu/ruoka-automaatti Virikepalvelut (liikunta, ajanviete, mielenvirkistys jne.)

32 Havaintoja Ikääntyvistä prosenttia olisi halukas maksamaan erilaisista kotiin saatavista arkea helpottavista sähköisistä palveluista. Tyypillinen vastaus on ehkä maksaisin eli on kiinnostunut palvelusta ja harkitsisi sen ostamista. Vähintään kolmannes maksaisi tietokonevälitteisistä yhteydenpitopalveluista, kodin turvatekniikasta ja automaattisista hälytyksistä. Vähiten kiinnostusta kohdentuu erilaisiin virikepalveluihin (liikunta, ajanviete, mielenvirkistys). Naiset maksaisivat miehiä useammin kodin turvatekniikasta, hälytyksistä ja ateriapalveluista. Miehet maksaisivat naisia useammin kotiautomaatiosta (kodin laitteiden kauko-ohjaus). Hyvin toimeentulevat ovat valmiita maksamaan sähköisistä palveluista keskimäärää useammin.

33 Haluaisiko ikääntyessä asua talossa, jossa mahdollisuus viettää aikaa yhdessä muiden asukkaiden kanssa tai hoitaa arkiaskareita yhdessä? (%) Kyllä Ehkä Ei osaa sanoa Ei 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki Oma asunto Vuokra-asunto Muu Kerrostalo Rivi-/Pari/Erillistalo Omakotitalo

34 Havaintoja Kaksi kolmasosaa vastaajista olisi halukas tai mahdollisesti kiinnostunut asumaan talossa, jossa on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä muiden asukkaiden kanssa.

35 Luottaako ikääntyessään saavansa tarvittaessa apua eri tahoilta? (%) Kyllä En osaa sanoa En 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lapsilta tai muilta lähiomaisilta Yhteiskunnan taholta yleensä Kunnalta Ystäviltä Naapureilta Järjestöiltä tai yhteisöiltä

36 Naisten ja miesten luottamus siihen, että saa ikääntyessä tarvittaessa apua eräiltä tahoilta (55-74-vuotiaat). (%) Nainen Mies Yhteiskunnan taholta Kunnalta Ystäviltä Naapureilta 18 31

37 Havaintoja Kaksi kolmesta luottaa siihen, että saa ikääntyessään tarvittaessa apua lapsilta ja lähiomaisilta. Keskimäärää useammin vakuuttuneita asiasta ovat yhdessä puolison ja lasten kanssa asuvat. Yksin elävistä vain joka toinen luottaa avun saamiseen lapsilta tai lähiomaisilta. Luottamus kaikkien muiden tahojen apuun on selvästi alemmalla tasolla. Kaksi viidestä uskoo tarvittaessa saavansa apuja yhteiskunnalta ja ystäviltä. Luottamus naapureihin ja järjestöihin on aika vähäistä. Miehet ovat luottavaisempia kuin naiset. Ero on suuri etenkin luottamuksessa naapuriapuun. Naisista alle viidennes luottaa saavansa naapuriapua ja miehistä noin kolmannes. Rivi- ja paritalossa asuvat uskovat naapuriapuun useammin kuin omakoti- ja kerrostalossa asuvat. Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset uskovat muita useammin saavansa tarvittaessa apua yhteiskunnalta.

38 KIITOS

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006 Kati Mikkola TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteena selvittää ikääntyvien asukkaiden asuntojen korjaustarpeita sekä kiinnostusta asumisen

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti 30.5.2017 Asumisen unelmia Yli puolet vastaajista asuu omistusasunnossa Mikä näistä asumismuodoista

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen Seniorin koti kansan osakkeessa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 päätösjuhla 24.11.2017 Harri Hiltunen Asuntokanta ja henkilöt rakennustyypeittäin (31.12.2016) Asuntokanta rakennustyypeittäin

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Asumismenot 2012 Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Tutkimuskysymys Mitä asuminen maksaa eri kotitalouksille, eri asumismuodoissa ja eri kaupungeissa nyt ja viiden vuoden päästä? Yhteenveto Keskimääräinen asumismenojen

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6 Uusi, helpompi koti? Vuokrakoti 55 + Herttoniemi Abraham Wetterin tie 6 Kodista on tullut entistä tärkeämpi paikka, jossa voi levätä ja ladata akkuja ilman taakkaa tekemättömistä remonteista ja pihatöistä.

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle

Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Julkaistavissa,.. klo. Kansalaismielipide: Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle Kuntien keskeisin tehtävä on väestön selvän enemmistön mielestä huolehtia

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu TNS Gallup Oy:n internetpaneelissa 0..-.. päivien

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS 2012 Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla, internetpaneelissa, 8.-14.6.2012

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Asuminen & Onnellisuus:

Asuminen & Onnellisuus: 4.8.2011 Asuminen & Onnellisuus: Oman pihan rauhaa vai koko kaupunki takapihalla? Suomalainen asuja on tyytyväinen oma koti oma piha oma rauha Vastaajia pyydettiin vastaamaan yhdellä lauseella kysymykseen:

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2016: VUOTIAIDEN NÄKEMYKSET TULEVAISUUDESTA

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2016: VUOTIAIDEN NÄKEMYKSET TULEVAISUUDESTA www.eetury.fi HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2016: 55-84-VUOTIAIDEN NÄKEMYKSET TULEVAISUUDESTA Eläkeläiset ry:n hallinnon seminaari 27.4.2017 Hannu Partanen, toiminnanjohtaja Sisältö ja toteutus EETU ry:n tee+ämän

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN

KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYKOKEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN TIEDOTE KANSAN ENEMMISTÖ: PÄÄSYEET SÄILYTETTÄVÄ JA OPINTOTUET KYTKETTÄVÄ OPISKELUSSA ETENEMISEEN Kansalaisten selvän enemmistön ( %) mielestä opiskelijoiden opintotuki on sidottava nykyistä tiukemmin opinnoissa

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat.

Ammattiyhdistysliikkeeseen luottaa (41 %) vastanneista; vahvimmin Sdp:n (76%) ja vasemmistoliiton (67%) ja heikoimmin kokoomuksen (27%) kannattajat. KANSALAISTEN LUOTTAMUS: TASAVALLAN PRESIDENTTI YKKÖNEN, MEDIA KAKKONEN Suomalaisten luottamuslistan kärjessä on tasavallan presidentti ( % luottaa erittäin tai melko paljon). Kokoomuksen kannattajista

Lisätiedot

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ

PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ TIEDOTE PUOLET SUOMALAISISTA KANNATTAA PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIMEN PERUSTAMISTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTAANKIN OLLAAN TYYTYVÄISIÄ Enemmistö ( %) kansalaisista pitää nykyistä järjestelmää, jossa kansanedustajista

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Hoivakodissa / kotihoivassa?

Hoivakodissa / kotihoivassa? Johdanto Hoivakodissa / kotihoivassa? Diskreetin valinnan koe Heikki Pursiainen 1 Timo Seppälä 2 1 VATT 2 THL 21. elokuuta 2013 Taustaa Väestö ikääntyy nopeasti, kuten kaikki toistavat ad nauseam. Vanhuspalveluiden

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

Huomisen kynnyksellä. Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen

Huomisen kynnyksellä. Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen Huomisen kynnyksellä Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen Kyselyssä selvite+in 55 79- vuo4aiden käsitykset ikäihmisten ongelmista ja suhtautumisesta eläkeläisjärjestöihin sekä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä

Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Kansalaiset: Suomessa on liikaa sääntelyä ja määräyksiä Valtaosa ( %) suomalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan Suomessa aivan liian monia asioita säädellään liian pikkutarkasti. Vain vajaa kuudesosa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt

Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Tiedote Joka toinen kannattaa kaksoiskuntalaisuutta - kannatus on lisääntynyt Sivu 1 Puolet suomalaisista ( %) kannattaa kaksoiskuntalaisuutta, eli oikeutta olla kirjoilla kahdessa kunnassa ja käyttää

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16.2.2012

Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16.2.2012 Isännöintitoimialan mielikuvatutkimus 16..01 Juha Lemmetyinen Leena Euranto Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa mielipiteitä isännöintitoimialasta sekä isännöinnistä

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot