YMMÄRRÄ - VÄLITÄ - TULE VASTAAN - PYSY LÄHELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMMÄRRÄ - VÄLITÄ - TULE VASTAAN - PYSY LÄHELLÄ"

Transkriptio

1 Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori YMMÄRRÄ - VÄLITÄ - TULE VASTAAN - PYSY LÄHELLÄ

2 Nykypäivän ilmiöitä: Ikäihmiset haluavat olla aktiivisia ja autonomisia toimijoita Voimavara- ja tavoitesuuntautuneisuus Kolmas ikä: stressittömyys, oma aika, omien tavoitteiden toteuttaminen, itsensä kehittäminen. Eläkeläisten positiivinen kiire Moninaiset mahdollisuudet harrastaa ja osallistua Toimijuus, osallisuus Saarenheimo 2004

3 Elämisen rytmi hektinen ja kiireinen (2): Yksinäisyys, masennus, sosiaalinen eristäytyminen Turvattomuus, avuttomuus Epäluottamus Puuttumattomuus jokainen pitää huolen vain omista asioistaan Ohi kulkeminen - ohittaminen Ei kuulu minulle Poissa silmistä poissa mielestä

4 Tarvitaan: välittämistä ja puuttumista huolenpitoa rinnalla kulkemista

5 Muistisairauden vaikutuksia: Neurokemialliset ja patologiset muutokset Kognitiiviset oireet Henkilökohtaiset tekijät ja vaikutus minäkuvaan Fyysinen toimintakyky, päivittäistoiminnoista selviytyminen ja elämänhallinta Mieliala Motivaatio Vuorovaikutustilanteet ja sosiaaliset suhteet Psykososiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyvät tekijät Tilannehallinnan menetys ja käytösoireet

6 (2): Fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen murentaa vähitellen selviytymistä omassa elinympäristössä jokapäiväisistä arjen toiminnoista, haasteista ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Hankaluuksia ymmärtää ja selviytyä arjessa, kodin arki ei suju, avun tarve lisääntyy, eksyminen jne Pelko, turvattomuus, epäluottamuksen kokemukset Itsetunnon mureneminen Ei kykene tunnistamaan ja ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan selkeästi

7 Muistisairaan ihmisen kohtaaminen:

8 Muistisairaan ihmisen keskeisiä perustarpeita: Turvallisuuden tarve Identiteetin säilymisen tarve Itsemääräämisen tarve Omanarvontunteen tarve Mielekkäiden roolien tarve Toiminnan ja osallisuuden tarve Läheisyyden ja arvostavien ihmissuhteiden tarve Luottamuksen tarve Fyysisen koskemattomuuden tarve Eloniemi-Sulkava & Savikko 2011, Mäkisalo-Ropponen 2007

9 Kohtaamisen elementtejä: Hienotunteisuus Tasavertaisuus Luontevuus Kunnioitus, myötätunto Aito kiinnostus ja kuunteleminen kuuleminen Vakavasti ottaminen Kiireettömyys Kannustaminen Tartu hetkeen!

10 Vaikea seurata keskustelua Kuulon ja näön ongelmat? Vaikea nähdä kanssaihmisten ilmeitä ja eleitä Jatkuva sanotun toistamisen pyytäminen Vaikea saada samalta kuulostavista sanoista selvää (Sari, Jari, Kari, Mari ) Keskustelun seuraaminen väsyttää Apuvälineet: silmälasit, kuulolaite Taustahälyn minimointi Hyvä valaistus Kohdista huomiosi kuulijaan, asetu lähietäisyydelle Puhu selkeästi, yksi asia kerrallaan

11 Ikääntynyt muistioireista kärsivä ihminen tarvitsee enemmän aikaa uuden asian omaksumiseen, pohtimiseen ja vastaamiseen. Liian nopeasti etenevä keskustelu, tai jos uutta asiaa tulee liian runsaasti yhdellä kertaa, vaikeuttaa keskittymistä ja uusien asioiden mieleen painamista.

12 (2): Mukauta oma rytmisi kuulijan rytmiin. Anna aikaa pohtia kuulemansa merkitystä. Anna aikaa miettiä ja vastata omaan tahtiin. Tarkista ymmärsittekö toisianne. Tarvittaessa puhu yhdestä asiasta kerrallaan. Vältä moniosaisia kysymyksiä.

13 Kohtaaminen muistisairaan ihmisen näkökulmasta: Sairaus muistuttaa olemassaolostaan aina kun joku esittää kysymyksen, johon en osaa vastata, tai kun joku korjaa tekemisiäni tai sanomisiani. (Taylor 2008) sairauden alkuvaiheessa muistisairas ihminen voi tarkkailla itseään on tietoinen tulevasta Omatoimisuuden ja itsenäisyyden mureneminen; riippuvuus toisista ihmisistä lisääntyy sairauden edetessä Miten voi uskaltaa luottaa kanssaihmisiin?

14 (2): Paljon kysymyksiä - vähän vastauksia Joinakin päivinä minun kanssani ei ole helppo puhua ja useimpina päivinä minua ei ole helppo kuunnella. (Taylor 2008) - esim. muistisairas ihminen puhuu asiaa, joka ei kuulu ko. asiayhteyteen, aikaan, paikkaan, jne. - puhuu sanoja, jotka yksittäin sanottuna ovat ymmärrettäviä, mutta lauseeksi puettuna kuulijan on vaikea ymmärtää, mistä viestissä on kysymys - muistisairauden edetessä puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus kasvaa

15 Minua on alkanut pelottaa jos saan itseni kiinni sellaisesta puheesta, joka ei ole ihan oikea tilanteeseen, tulen hiljaiseksi, enkä halua sanoa mitään harmittaa - Alzheimerin tautia sairastava yksin asuva henkilö-

16 (3): On tarpeeksi surkeaa joutua elämään unohtamisen kanssa. Vielä surkeampaa siitä tulee, kun se, minkä muistaa, aiheuttaa lisästressiä! Mitä enemmän teen virheitä, sitä pelokkaampi olen Pelkään olla yksin oudon ihmisen kanssa Miten voit tukea jotakuta, joka kokee joskus olevansa SE?... (Taylor 2008)

17 Muistisairaan ihmisen toimijuuden ylläpito vaatii muiden ihmisten tukea ja itseilmaisua mahdollistavaa ympäristöä. Saarenheimo 2008

18 Aito kohtaaminen = vakavasti ottaminen, läsnäolo ja jakaminen toisen ihmisen kokemuksen huomioon ottaminen hänen viestinsä KUULEMINEN toisen persoonallisuuden arvostaminen tilan antaminen Aito läsnäolo synnyttää luottamuksellisen ja välittämisen ilmapiirin! Mattila 2007

19 Aidossa kohtaamisessa säilyy elintila Elintilan menetys seuraa kaikenlaisesta mestaroinnista, monenlaisesta neuvomisesta ja myös hyvää tarkoittavasta holhoamisesta. = toista ihmistä ei oteta vakavasti Aito kohtaaminen sisältää sallivuuden näkökulman! tilaa persoonalliselle erilaisuudelle. Mattila 2007

20 Yksilöllinen, aito kohtaaminen turvallinen olo minusta välitetään -kokemus

21 Haluanko olla muistisairaan ihmisen kanssa tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa, vai haluanko ainoastaan yksipuolisesti vaikuttaa (=käyttää valtaa)? Jos kohtelet kahta ihmistä samalla tavalla, kohtelet toista väärin. (Frankl)

22 Kaikkein tärkeintä on saada kokemus anteeksisaamisesta. Tarvitaan armahtavaa katsetta, kosketusta ja kaikesta huolimatta saat olla sellainen kuin olet viestiä. (yksin asuva Alzheimer-potilas)

23 Vuorovaikutuksessa ja kohtaamisessa tärkeää: Tuntosarvet Näkevät silmät Kuulevat korvat Pieni suu Lämpimät kädet Myötäelävä mieli Salonen 2010

24 Muistisairas ihminen ei välttämättä tunnista itse muisti- ja muita arjessa selviytymisen ongelmiaan. Joskus voi esiintyä käytösoireita mm. vahvaa kieltämistä ja aggressiivisuutta päivittäisen toimintakyvyn heikentymisen lisäksi. Yksin asuvat muistisairaat ihmiset erityisryhmä, jonka arjesta selviytymiseen ja syrjäytymiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

25 Muistisairas ihminen haluaa olla aktiivinen toimija ja yrittää etsiä erilaisia selviytymiskeinoja arjen toiminnoissa. Tutussa toimintaympäristössä muistisairas ihminen voi selviytyä arjen toiminnoista kohtalaisen hyvin. Olennaista on, että kanssaihmiset eivät kohtaa muistipotilasta kyvyttömänä, vaan pyrkivät tunnistamaan hänellä olevia voimavaroja ja taitoja.

26 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon ja elämänlaadun perusta on toimintakyvyn tukeminen ja mahdollisuudet käyttää toimintakykyään ja voimavarojaan optimaalisesti!

27 Miltä itsestä tuntuisi, jos: - en ymmärrä Pohdittavaa: - teen keskustelussa virheitä, joita en ole ennen tehnyt - unohdan asioita, jotka olen ennen tiennyt ja osannut - en pysy mukana keskustelussa ja koen itseni ulkopuoliseksi

28 - Taylor Vihjeitä viestintään Alzheimer-potilaan kanssa: Mitä voit tehdä auttaaksesi?

29 Ota tauti huomioon. Yritä muistaa, ettei muistisairas ihminen käyttäydy tahallaan niin kuin käyttäytyy. Yritä olla loukkaantumatta. Äänessä on sairaus. Osoita mielenkiintoa. Säilytä katsekontakti ja pysy hänen lähellään, jotta hän tietää, että kuuntelet ja yrität ymmärtää. Vältä häiriötekijöitä ja melua. Viestintä on vaikeaa, ellei mahdotonta, jos taustalla on kilpailevaa katsottavaa ja kuunneltavaa.

30 Muista yksinkertaisuus. (2): Käytä lyhyitä lauseita ja yksinkertaisia sanoja. Vältä mutkikkaita kysymyksiä tai ohjeita. Älä keskeytä. Muistisairaalta ihmiseltä voi mennä useita minuutteja, ennen kuin hän vastaa. Vältä arvostelua, hoputtamista, korjailemista ja riitelyä. Älä korota ääntäsi. Tauti vaikuttaa keskittymiskykyyn, ei kuuloon. /AZ00004

31 Voin unohtaa kukan nimen, en sen kauneutta. Voin unohtaa nimesi, en rakkauttasi. Jos en muista, en tunne, aistin lämmön, koen ilon, erotan hyvän ja pahan. Älkää sulkeko minua pois maailmasta, jossa vielä pysyttelen. Eksyneenä entisestä haparoin tapaamaan itseäni. - Aino Räty-Hämäläinen -

32 Lähteet: Eloniemi-Sulkava U, Sulkava R. Muistisairaiden ihmisten käytösoireet: hoidon haaste. Teoksessa Geriatria arvioinnista kuntoutukseen. (Toim.) Hartikainen S, Lönnroos E. Edita Prima, Laaksonen R, Rantala L, Eloniemi-Sulkava U. Ymmärrä tule ymmärretyksi. Vuorovaikutus dementoituneen kanssa, Suomen dementiahoitoyhdistys, Laine M, Heimonen S. Mahdollisuuksien matka. Logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan ihmisen hoidossa. Jyväskylän yliopistopaino, 2010

33 Mattila K-P. Arvostava kohtaaminen arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä, Saarenheimo M. Positiivinen mielenterveys ja elämänhallinta. Teoksessa Geropsykologia. (Toim.) Raitanen T, Hänninen T, Pajunen H, Suutama T. WSOY, Taylor R. Alzheimerin kanssa. Minun tarinani. Edita Prima Oy, Helsinki 2008.

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi

Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi Sitten, kun en enää muista nimeäni. Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle

Joka sadas meistä on autismin kirjolla. tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla sosiaali- ja terveysalalle Joka sadas meistä on autismin kirjolla Miksi puhutaan autismin kirjosta? Autismin kirjon diagnoosit

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Suunnista voimavarojesi lähteille

Suunnista voimavarojesi lähteille Suunnista voimavarojesi lähteille Tervetuloa suunnistamaan sinuun Ihmisen elämä on kokonaisvaltaista. Monet arkeen kuuluvat elementit joko vahvistavat tai heikentävät ihmisen selviytymistä ja jaksamista.

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto 2 2012 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Graafinen ohjeisto Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittajat/Editors Akatemiatutkija, TT, dosentti Anne Birgitta Pessi anne.b.pessi@helsinki.fi,

Lisätiedot

Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä

Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä Virpi-Liisa Kykyri Johtava psykologi, PsT SUHOn talvipäivät, Kokkola 6-7.2.2009 Positiivinen psykologia Vastaliike ongelmien ja häiriöiden valtavirralle

Lisätiedot

Parempi, paras riittävän hyvä omaishoitaja Lähellä ja tukena seminaari Härmä 15.5.2015

Parempi, paras riittävän hyvä omaishoitaja Lähellä ja tukena seminaari Härmä 15.5.2015 Parempi, paras riittävän hyvä omaishoitaja Lähellä ja tukena seminaari Härmä 15.5.2015 Olen saanut elämääni väriläiskän. Ihmisen, joka hymyilee silloin kun hymyilyttää, usein. Se olen minä Elämän päiväkirjaan

Lisätiedot