Tule merkitsemään osakkeita Savo-Solarin listautumisannissa Nasdaq First North Swedeniin. 24. helmikuuta 11. maaliskuuta 2015 LISTAUSANTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tule merkitsemään osakkeita Savo-Solarin listautumisannissa Nasdaq First North Swedeniin. 24. helmikuuta 11. maaliskuuta 2015 LISTAUSANTI"

Transkriptio

1 LISTAUSANTI Tule merkitsemään osakkeita Savo-Solarin listautumisannissa Nasdaq First North Swedeniin 24. helmikuuta 11. maaliskuuta 2015 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite ( Esite ). Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaisuudessaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Pyydämme teitä tutustumaan Esitteeseen ennen sijoituspäätöksien tekemistä. Esite on saatavilla merkintäpaikoista, Savo-Solarin verkkosivustolta (www.savosolar.fi/ipo), Mangold Fondkommission AB:n verkkosivustolta (www.mangold.se/savos) ja FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolta (www.fim.com).

2 LISTAUSANTI Sijoita puhtaaseen tulevaisuuteen Savo-Solarin ainutlaatuisen teknologian kautta Mitä teemme Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä, joilla lämmitetään rakennuksia, teollisia prosesseja ja lämmintä käyttövettä. Savo-Solarin keräimet ovat kooltaan jopa 15 m 2 ja niissä on ainutlaatuiset suoravirtausabsorberit, joille on tyhjöpinnoituskoneella tehty selektiivinen nanopinnoite, jolla on erinomaiset optiset ominaisuudet. Saatavilla olevien tietojen mukaan valmistamamme keräimet, jossa on 2 m²:n MPE-absorberit, ovat maailman tehokkaimpia. Lisäksi käytettävissämme olevien tietojen perusteella Savo- Solar on ainoa yritys maailmassa, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. 1 Suoravirtausabsorberi ja sen valmistus- ja pinnoitusmenetelmät on suojattu patenttihakemuksilla. Suoravirtauskeräimemme voivat hyödyntää jopa 90 % auringon säteilyenergiasta. Suurkeräimissämme on uusia ratkaisuja, joiden ansiosta ne voidaan asentaa hyvin lähekkäin, jolloin saadaan suhteessa käytettävään maapinta-alaan korkea energiatiheys. Tämä on tärkeää ja hyödyllistä käyttäjälle silloin, kun maa- tai kattopinta-alaa käytettävissä rajallisesti tai käytettävä pinta-ala on kallista. Missiomme eli perustehtävämme on nopeuttaa maailman siirtymistä aurinkotalouteen kilpailukykyistä energiaa tuottavan ja johtavan teknologian avulla. Tiimiimme kuuluu kansainvälisiä asiantuntijoita aurinkolämmön, optisen nanopinnoituksen ja kansainvälisen liiketoiminnan alueilta. Mitä tarjoamme Pyrimme tuotetarjontamme avulla tuomaan uusia ratkaisuja haasteisiin, jotka liittyvät jatkuvasti nouseviin ja ennakoimattomiin energiakustannuksiin sekä fossiilisten polttoaineiden poliittiseen riippuvuuteen ja CO 2 - päästöihin. Savo-Solarin aurinkolämpöjärjestelmillä voi tuottaa päästötöntä energiaa 25 vuoden ajan käytännössä ilman lisäkustannuksia alkuinvestoinnin jälkeen. Tarjoamme asiakkaillemme puhdasta ja polttoaineetonta energiaa yhdistettynä vakaisiin, ennustettavissa oleviin ja alhaisiin energiakustannuksiin. Ratkaisujemme ansiosta asiakkaamme voivat saavuttaa enemmän vähemmillä resursseilla. Fokusalueemme Yhtiömme keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin, joissa energian kustannus jokainen eurosentti/kwh - on merkityksellinen. Tällaisia sovelluksia ovat kaukolämpö, teollisten prosessien tarvitsema lämpöenergia ja isojen rakennusten energiasaneeraukset. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan tähän mennessä 17 maahan neljällä mantereella. 1 Lisätietoa Savo-Solarin keräinten tehokkuudesta esitteestä.

3 Visiomme on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöasennusten toimittajaksi maailmanlaajuisesti, tarjota innovatiivisia ratkaisuja ja toimittaa maailman tehokkaimpia aurinkolämpöjärjestelmiä. Markkina Aurinkolämpöratkaisut ovat asennetun kapasiteetin, 330 GW th2, suhteen maailman johtava ei-perinteinen uusiutuvan energian lähde. Tämä on yli kaksi kertaa enemmän kuin koko asennettu sähkötuotantokapasiteetti aurinkopaneeleista (aurinkosähkö). Jos katsotaan tuotettua energiaa aurinkolämpö on toinen tuulivoiman jälkeen, ja sillä ennustetaan olevan suurin potentiaali uusiutuvista energialähteistä tulevaisuudessa. Aurinkolämpö on monilla alueilla jo kilpailukykyinen verrattuna perinteiseen lämmön tuotantoon. Yritys keskittyy erityisesti segmentteihin joissa käytetään suuria keräinkenttiä. Näitä segmenttejä ovat 1) kaukolämpömarkkinat, erityisesti Tanskassa ja Saksassa, mutta myös Ranskassa, Italiassa, Itävallassa ja Suomessa, 2) teollisten järjestelmien prosessilämmitys (esimerkiksi kaivos- ja juomateollisuus) ja 3) suurten kerrostalojen energiaremontit. Näillä segmenteillä on nopein kasvu, vähemmän kilpailua, ja niiden asiakkaat ovat vahvasti keskittyneet järjestelmien tehokkuuteen. Savo-Solar toimittaa sekä keräimiä, että asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, kokonaisia järjestelmiä, jotka sisältävät suunnittelun ja asentamisen. Kokonaisten järjestelmien toimittaminen kasvattaa Savo-Solarin tuottamaa lisäarvoa sekä Savo-Solarille projekteista syntyvää liikevaihtoa. Savo-Solarin pääasialliset kilpailijat ovat ne, jotka toimittavat suuria järjestelmiä ja joilla on omien suurkeräimien tuotanto. Globaalisesti tällaisia kilpailijoita on alle viisi. Toinen kasvava segmentti on integroidut ratkaisut, ja osana tätä PVT-järjestelmät (photo voltaic thermal - tuottaa sekä sähköä että lämpöenergiaa). Koska Savo-Solar käyttää MPE-absorbereita, Savo-Solarin tuotteilla on korkea lämmönsiirtotehokkuus myös PVT-segmentissä, mikä tarkoittaa että tuotteet pitävät aurinkosähkökennojen sähköntuottokyvyn korkeana samalla kun ne antavat lämpöenergiaa. 2 Solar Thermal Markets in Europe Trends and Merts Statistics ESTIF, kesäkuu Maailma siirtyy kohti aurinkoenergiataloutta, kuten saamme lukea ja nähdä mediasta lähes päivittäin. Mitä nopeammin tämä muutos tapahtuu, sitä nopeammin voimme vähentää päästöjä ja säästää ympäristöä hyödyntämällä tätä rajatonta energialähdettä. Tätä muutosta voidaan nopeuttaa entisestään käyttämällä parhaita aurinkoenergiaan liittyviä innovaatioita ja tehokkaimpia tuotteita, jolloin myös energiakustannuksia voidaan pienentää. - Jari Varjotie, Toimitusjohtaja

4 Viesti toimitusjohtajalta Hyvät osakkeenomistajat ja uudet sijoittajat Useat asiakkaat ja tutkimuslaitokset ovat testanneet Savo- Solarin 2 m 2 MPE-keräimiä, ja ne on näissä testeissä todettu markkinoiden tehokkaimmiksi. 3 Investoimalla Savo-Solarin tuotteisiin asiakkaat varmistavat ennustettavat ja pienet energiakustannukset keräinten koko käyttöajaksi, joka on keskimäärin vuotta. Absorberipatenttihakemusten lisäksi meillä on ratkaisuja, joihin on haettu patentteja ja jotka parantavat aurinkolämpöjärjestelmien hyötysuhdetta entisestään. Tämä puolestaan vähentää entisestään energiantuotantoon tarvittavan pinta-alan tarvetta. Ihmiset Savo-Solarin takana Savo-Solarilla on poikkeuksellisen osaava henkilöstö nuoreksi yhtiöksi, ja sillä on laaja-alainen kansainvälinen kokemus useilta eri alueilta. Yhtiön perustajat ovat kansainvälisesti arvostettuja tyhjiönanopinnoitteiden asiantuntijoita sekä tunnettuja tutkimus- ja kehitysosaamisestaan. Tuotekehitystyön jälkeen yhtiö on vähitellen rakentanut osaamista myös muilla toiminnan osa-alueilla. Yhtiössä on nyt mukana ihmisiä, jotka ovat toimineet johtotehtävissä globaaleissa teollisuusyrityksissä, projektimyynnin ja aurinkolämpöjärjestelmien asiantuntijoita. Lisäksi henkilöstöllä on vankkaa tietämystä Tanskan kaukolämpöjärjestelmistä ja -markkinoista sekä teollisuusprosessien aurinkolämmitysratkaisuista ja niiden kansainvälisistä markkinoista. Työntekijät edustavat kahdeksaa eri kansallisuutta, ja organisaatiossa puhutaan sujuvasti viittätoista kieltä. Tämän tiimin tukemana yhtiö on valmis nopeaan kasvuun ja muuttamaan teknologisen kilpailuedun kannattavaksi globaaliksi liiketoiminnaksi. Teknologia Perustuen tehokkaisiin MPE-absorbereihimme olemme kehittäneet esimerkiksi markkinoiden suurimman, pintaalaltaan 15 m 2 :n aurinkokeräimen, joka on optimoitu kaukolämpöjärjestelmiin. Savo-Solar toimittaa keräimiä, mutta sillä on myös jo taitoa, osaamista ja kokemusta kokonaisten aurinkolämpöjärjestelmien suunnittelusta, toimittamisesta ja asentamisesta suuren mittakaavan projekteihin. Toimitamme kansainvälisten jakeluverkostomme ja yhteyksiem me kautta keräimiä ja järjestelmiä niin omakotitaloihin kuin suuriin teollisen mittakaavan lämpölaitoksiin. Yhtiö on valmis nopeaan kasvuun ja muuttamaan teknologisen kilpailuedun kannattavaksi globaaliksi liiketoiminnaksi. Savo-Solar on alallaan erittäin hyvin tunnettu ja arvostettu ja useat lehdet ja alan asiantuntijat ovat nimenneet sen alan innovatiivisimmaksi yritykseksi. Vaikka painopisteemme onkin tällä hetkellä myynnissä ja asiakastoiminnoissa, aiomme pitää kiinni tuosta nimityksestä ja asemasta jatkossakin. Investoimme jatkuvasti tuotekehitykseen pystyäksemme tarjoamaan parhaat ratkaisut kasvaville uusiutuvan energian markkinoille. Sen lisäksi, että jatkamme suurkeräinten ja niistä tehtyjen järjestelmien kehittämistä, me tutkimme myös aurinkolämpöjäähdytystä Aurinkolämpöjäähdytyksellä on potentiaalia kasvaa aurinkolämmitysmarkkinoita suuremmaksi aurinkoisten maiden jäähdytystarpeen vuoksi. Uskomme, että tuotteidemme ansiosta aurinkolämpöenergia on kehittynyt huomattavasti kohti puhdasta ja uusiutuvaa energialähdettä, joka ei tarvitse tukia ollakseen kannattava. Olemme onnistuneesti päässeet joillekin kilpailluimmista markkinoista, ja meillä on suuri potentiaali kasvaa nopeasti näillä markkinoilla. Keskeistä menestyksessämme on vahvasti kansanvälinen ja maailmanvalloitukseen erittäin motivoitunut henkilöstö. Tarjoamme nyt sinulle mahdollisuuden liittyä mukaan matkalle menestykseen ja päästä nauttimaan sekä matkasta että sen tuloksista. Tervetuloa merkitsemään Savo-Solarin osakkeita. Jari Varjotie, toimitusjohtaja 3 Lisätietoa Savo-Solarin keräinten tehokkuudesta esitteestä.

5 LISTAUSANTI Merkintäehdot ja informaatio Tiivistelmä ehdoista 4 Merkintähinta 2,00 EUR Merkintäaika Osakeannin koko Takaus Lisäosake-erä Uusien osakkeiden enimmäismäärä EUR ( EUR osakeannista maksetaan kuittaamalla nykyisten osakkeenomistajien lainoja Savo-Solarille) Osakeanti 100 % taattu merkintäsitoumuksilla ja takauksilla EUR (jos lisäosakeerä käytetään kokonaan, ) Merkitse osakeannissa: Osakeannin syyt ja varojen käyttö Elokuussa ja lokakuussa 2014 Savo-Solar voitti kaksi suurta toimitussopimusta, arvoltaan yhteensä 1,6 MEUR, Tanskasta ja avasi samalla tärkeimmän kohdemarkkinansa. Tällä tilauskannalla ja markkinoiden tehokkaimilla keräimillä 5 Savo-Solar on saanut useita tarjouskyselyitä muista suurista projekteista. Tämän takia Savo-Solar tarvitsee lisää pääomaa tuotannon kapasiteetin ja tehokkuuden kasvattamiseen niin että pystyy vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Savo-Solarissa on tällä hetkellä meneillä saneerausohjelma joka kestää vuoden 2018 loppuun, ja jossa suuri osa veloista on kirjattu alas niin että yhtiö voi valmistautua tulevaan kehitykseen. 6 Edellä mainituista syistä Savo-Solar on päättänyt järjestää 4,1 miljoonan euron osakeannin sekä hakea yhtiön osakkeiden listaamista Nasdaq First North Swedeniin. Jos osakeanti ylimerkitään, antiosakkeet allokoidaan ensisijaisesti Savo-Solarin nykyisille osakkeenomistajille (ja Cleantech Invest Oyj:n ja Clean Future Fund Ky:n osakeomistuksen kannalta, myös heidän osakkeenomistajille ja partnereille) suhteessa heidän omistusosuuteensa. Osakeannin tuotot käytetään: Kapasiteettia kasvattaviin ensisijaisiin investointeihin, jolla tehostetaan tuotantoa ja tuotteiden jatkokehitystä. Tulevaa kasvua tukevaan käyttöpääomaan ja varastoihin. 4 Osakeannin kokonaiset ehdot löytyvät esitteestä. 5 2 m 2 MPE-keräimet. 6 Lisätietoa saneerausohjelmasta esitteestä. Aikataulu 19. helmikuuta Esitteen julkistaminen 24. helmikuuta Merkintäaika alkaa 2. h u hti ku u ta Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä Nadsaq First North Swedenissä HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU 13. maaliskuuta Osakeannin alustavan tuloksen julkistaminen 11. maaliskuuta Merkintäaika loppuu

6 Tiedot keskeisistä riskeistä yhtiöön ja tämän alaan liittyen Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa seuraavat: Yhtiö on aiemmin toiminut tappiollisesti, ja toiminta voi pysyä tappiollisena ennalta määräämättömän ajan; Yhtiössä on meneillään Yrityssaneerauslain mukainen saneerausohjelma Yhtiön käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tarpeisiin ilman lisärahoitusta Mikäli Yhtiö ei kykene suorittamaan saneerausvelkojaan saneerausohjelman mukaisesti, saneerausohjelman mukaiset velkajärjestelyt saattavat raueta Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan riittävästi Yhtiö voi rikkoa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai Yhtiötä vastaan voidaan nostaa kanne immateriaalioikeuksien loukkauksista Mahdollisilla luottotappioilla saattaa olla olennaisen negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan Aktivoitujen kehittämismenojen ja aineettomien oikeuksien tuotot saattavat osoittautua odotettua pienemmiksi Yhtiö ei välttämättä pysty hyödyntämään kaikkia tappioitaan verotuksessa Tekes-rahoitusta ei ole välttämättä tulevaisuudessa saatavilla, ja jo saatua rahoitusta voidaan joutua maksamaan takaisin ennenaikaisesti Valuuttakurssivaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön Yhtiö on riippuvainen avaintoimittajiensa ja alihankkijoidensa käytettävyydestä ja toimitusaikataulusta Yhtiöön voi kohdistua tuotevastuukanteita tai muita kanteita Yhtiölle voi aiheutua korvausvastuita annettujen hyötysuhdetakuiden johdosta Tekniset ongelmat voivat aiheuttaa keskeytyksiä Yhtiön valmistusprosessissa Yhtiö on toistaiseksi solminut vain kaksi suurimittaista toimitussopimusta eikä ole varmuutta, että Yhtiö onnistuu solmimaan uusia vastaavan kokoluokan sopimuksia Yhtiö ei välttämättä pysty saavuttamaan taloudellisia tavoitteitaan ja tarvitsee tulevaisuudessa lisärahoitusta Yhtiö ei välttämättä pysty jälleenrahoittamaan velkojaan Yhtiö on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä Yhtiö on riippuvainen kyvystään löytää ja sitouttaa tutkimuskumppaneita Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole kattava eikä Yhtiö välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta Yhtiön valmistusprosessissa käytetään vaarallisiksi luokiteltuja aineita, ja Yhtiö voi tulevaisuudessa tarvita ympäristöluvan Yhtiö saattaa tulevaisuudessa olla osapuolena oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä Kilpailuympäristössä saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat haitallisesti Yhtiöön Rahoitusmarkkinoiden ja taloustilanteen yleisillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön Korkotason muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Arvopereihin liittyvät riskit Osakkeisiin ja Osakeantiin liittyviä riskejä ovat muun muassa: FN-listautuminen ei välttämättä toteudu aiotussa aikataulussa tai ollenkaan Mikäli FN-listautuminen ei toteudu, Yhtiön B-sarjan osakkeita ei välttämättä muunneta A-sarjan osakkeiksi eikä Yhtiön osakassopimuksen voimassaolo välttämättä pääty Yhtiön Osakkeille ei välttämättä kehity aktiivista julkista markkinaa, mikä voi johtaa osakekurssin vaihteluun ja likviditeetin puuttumiseen Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi ja niiden hinta voi laskea merkintähintaa alemmaksi Osakkeenomistajille mahdollisesti jaettavien osinkojen määrästä ei ole varmuutta eikä Yhtiö voi jakaa varoja osakkeenomistajilleen saneerausohjelman voimassaoloaikana Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat poiketa Yhtiön vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Osakeomistuksen laimeneminen Merkintää ei voi peruuttaa kuin tietyissä rajoitetuissa tilanteissa Hallintarekisteröityjen Yhtiön Osakkeiden haltijat eivät voi välttämättä käyttää äänioikeuttaan Tulevat Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annit tai myynnit voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa omistusta Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Osakeantiin Ruotsissa osallistuneisiin sijoittajiin Ei ole varmuutta siitä, että kaikki merkintätakajaat täyttävät velvoitteensa Yhtiötä kohtaan

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot