Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari Marjukka Pajulo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari 21.10.2014 Marjukka Pajulo"

Transkriptio

1 Miten vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan arvioida? MLL & Folkhälsan seminaari Marjukka Pajulo

2 Kehitetty rinnakkain: Mentalisaatio -teoriaa, käytännön työtä ja arviointimittareita -harvinaista

3 Mihin kaikkeen arviointia tarvitaan Käytännön työ: -vanhemman mentalisaation lähtötaso, riskiryhmät -nosto riittävälle tasolle muutos vanhemman mielikuviin, vuorovaikutukseen Tutkimustyö: -vanhemman mentalisaation taso ja vaihtelu väestössä ja eri ryhmillä -yhteys muihin vanh. tekijöihin ja lapsen kehitykseen -mahdollisuus objektiivisesti arvioida hoitojen ja interventioiden vaikuttavuutta

4 Mihin tarvitaan objektiivista näyttöä: Työskentely vaikuttaa juuri siihen mihin väitämme sen vaikuttavan Palautetietoa tarvitaan kehittämistyössä Mutta: työntekijöiden ja asiakkaiden antama positiivinen tai negatiivinen palaute ei tutkimusten mukaan usein istu yksiin objektiivisen näytön kanssa vaikuttavuudesta

5 Objektiivinen interventioiden vaikuttavuuden tutkimus: Edellyttää: -hyviä mittareita -satunnaistettua ja huolellista tutkimusasetelmaa -ulkopuolisuutta itse intervention tekemiseen tai motiiveihin (ei saa olla oma lehmä ojassa ) Hidasta ja työlästä Täysi avoimuus lopputulokselle: myös alkuperäisten olettamusten vastaiset lopputulokset tärkeitä ja tulisi julkaista

6 RF käsite: mikä tekee arvioinnista haasteellisen? Määritelmä: -kyky ja halu pohtia tunnetta ja kokemusta -niiden keskinäisiä vaikutuksia -niiden yhteyttä käyttäytymiseen -itsessä ja toisessa -ennen, nyt ja tulevaisuudessa Eli: fokus mielen sisäisissä ja mielten välisissä prosesseissa Miten sellaista voi mitata?

7 Mentalisaatioon sukeltaminen: Ulospäin näkyvän kautta tapahtuvaan kokemuksen pohdintaan (hän kääntää päätään poispäin, ei enää hymyile; mitäköhän se merkitsee, mitä hän nyt haluaa sillä sanoa ) Suoraan oman tai toisen sisäiseen kokemukseen, tunnetilaan, ajatuksiin (mitäköhän hänen päässään nyt liikkuu, miltä tämä tilanne mahtaa hänestä tuntua )

8 Mentalisaatiokyvyn ilmenemismuodot Luonnostaan arjessa tapahtuva mentalisaatio, kaikessa kanssakäynnissä toisten kanssa: pääosin tiedostamaton, non-verbaalinen, nopea (automaattinen/implisiittinen) Tietoiseksi nostettu pohdinta ja pysähtyminen: tietoinen, verbaalinen, hidas, (kontrolloitu/eksplisiittinen) Molempia pyritään arvioimaan Molempiin on kehitetty menetelmiä

9 Varhainen vuorovaikutus Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän vanhemman sukellettava mentalisaatioon vauvan non-verbaalisen viestinnän kautta Sitä enemmän tapahtuu ei-tiedostettua, nopeaa, automaattista mentalisaatiota Voidaan nostaa tietoiseksi ja työn alle hoidossa! Kielellisen ilmaisun ja pohdinnan kautta Tiedostamattomaan on vaikea saada muutosta

10 Mitä eri reittejä vanhemman mentalisaatiota voidaan arvioida? Käytännön/kliinisessä työssä On line : vanhemman puheesta, spontaaneista ilmaisuista ja non-verbaalisesta viestinnästä: -arkipäivän satunnaisissa tilanteissa (esim. kotikäynnit, osastohoito, ensikodit) -erityisen vaativaa, erityisen tehokasta Kohdennetusti kysellen ja pohtien: -vastaanotolla/ järjestetyissä tapaamisissa (teema, tapahtuma, valittu videoitu tilanne, 3D UÄ työskentely)

11 Mitä eri reittejä vanhemman mentalisaatiota voidaan arvioida? vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden arvio mikroskooppisen tarkkaan tutkimiseen videolta tutkitaan suoraan non-verbaalista, vähemmän tietoista vanhemman mentalisaatiota mitä tapahtuu liikkeiden, kehon asentojen ja tilan kielellä vanhemman ja vauvan välillä liikesarjoja, mikroskooppisia sekvenssejä, jotka kertovat heikosta tai hyvästä vanhemman mentalisaatiosta, kyvystä korjata vv mismatch = Embodied mentalizing (PEM) (Tronick 2005; Shai & Belsky 2011)

12 Mitä eri reittejä vanhemman mentalisaatiota voidaan arvioida? Embodied mentalization, liike-sekvenssit: Esim. Mitä tapahtuu liikkeiden kielellä kun: - äiti tulee hyvin lähelle vauvaa ja kutittelee häntä -millä kaikella tavalla vauva reagoi tähän kehollaan? (nauraa, kihertää, vetää itseään suppuun, vetäytyy) -miten äiti reagoi vauvan liikekieleen? (vetäytyykö kauemmas vai jatkaako koskettelua hyvin lähellä?) -mitä sen jälkeen tapahtuu (ahdistuuko vauva lisää vai rentoutuuko? Miten äiti vastaa siihen, nostaako syliin?)

13 Mitä eri reittejä vanhemman mentalisaatiota voidaan arvioida? Haastattelujen avulla: kysymyksillä, jotka etsivät jokaisen vanhemman maksimaalista RF kykyä suhteessa tähän lapseen -odotusaikainen haastattelu (PI) -vanhemmuuden haastattelu (PDI) Itsetäytettävin kyselylomakkein -odotusaikana (P-PRFQ) -postnataalisesti (PRFQ) -leikki-ikäisten vanhemmilla (PRFQ)

14 Millainen on hyvä RF mittari: -arvioi kykyä useammassa vuorovaikutussuhteessa (lapsi, puoliso, muut läheiset) -arvioi kykyä myös kuormittavissa tilanteissa -ajassa liikkuva: mennyt, nykyisyys, tulevaisuus -antaa mahdollisuuden ilmaista monipuolisesti mentalisaation erilaisia muotoja -perustuu nykyhetkeen ja tarkkoihin kuvauksiin vuorovaikutuksen episodeista (ns. episodiseen muistiin)

15 Pregnancy Interview (PI) Parent Development Interview (PDI) (Slade ym. 2002/2004/2011) puolistrukturoituja haastatteluja kysymystä + kannustavia kysymyksiä (etsitään maksimaalista RF kykyä) kesto 1-1,5 tuntia Mukana kysymyksiä: -AAI:sta (4) (George et al. 1996) -WMCI:sta (1) (Zeanah et al. 1994) -ORI:sta elementtejä (Object Relations Inventory) (Blatt et al. 1997)

16 PI ja PDI Laadittu arvioimaan nimenomaan vanhemman mentalisaatiota Toimivat pienenä interventiona itsessään Toistaiseksi eniten käytetty ja paras menetelmä

17 PI ja PDI Tutkimuskäytössä: ääni-nauhoitetaan aukikirjoitetaan, siitä arviointi ulkopuolinen, sokea arvioitsija erillinen pienryhmäkoulutus

18 PI ja PDI tarkka vastausten arvioinnin ohjeistus (manuaali) skaala välillä -1-9, kuvaa jatkumoa reflektiivisessä kyvyssä mitä korkeampi score, sen parempi reflektiivinen kyky arvioidaan sekä yksittäisten vastausten että koko haastattelun RF taso

19 Pregnancy Interview, kysymysten aihepiirit: Kokemus ja tunteet raskaaksi tulosta/raskaana ollessa Lapsen isän/puolison reaktiot raskauteen Mielikuvat vauvasta Mielikuvat suhteesta vauvaan Vauvan tarvitsevuus Suhde omaan äitiin odotusaikana Kokemukset omista vanhemmista, vaikutus Ajatukset vauvan tulevaisuudesta

20 Parent Development Interview, kysymysten aihepiirit: Näkemys ja mielikuvat lapsesta, itsestä, ja suhteesta lapseen tällä hetkellä Kokemukset vuorovaikutustilanteista lapsen kanssa Kokemus vanhempana olosta Omien tunteiden vaikutus lapseen ja toisinpäin Kokemus omista vanhemmistaan kun oli pieni Omien varhaisten kokemusten vaikutus omaan vanhemmuuteen Lapsen itsenäistyminen, erotilanteet Tähänastinen aika, lapsen tulevaisuus, isovanhemmuus

21 keskeistä ei ole niinkään kysymysten sisältö ja aihepiiri vaan miten ne on rakennettu, mitä ne etsivät haastattelijalla oltava hyvä tuntuma siihen mitä niillä haetaan

22 osa kysymyksistä on laadittu siten, että ne pakottavat pohtimaan kokemusta ja tunnetilaa, omaa tai toisen ihmisen/lapsen Esim. Mistä huomaat jos vauva pahoittaa mielensä tai on poissa tolaltaan? Miten sen voi aivan ensimmäiseksi nähdä hänestä? osa kysymyksistä antaa siihen mahdollisuuden Esim. Missä asioissa haluaisit olla äitinä samanlainen kuin oma äitisi oli sinulle kun olit pieni? Voitko kertoa esimerkin?

23 Vastauksen tarkkuus ja tuoreus tärkeää Noo äiti oli aina semmonen rakastava, ja niinku hellä, et oli olemassa niinku aina meitä varten, et ei ajatellu koskaan itteään

24 Jaa, toi onki vaikee nyt täytyy vähän miettiä no ehkä esimerkiks semmonen tuntu hyvältä, et ku meitä oli siis kaks siskosta, ja äiti oli siis yksin, yksinhuoltaja, meil ei ollu paljo rahaa, siis me oltiin aika köyhiä, ni äiti ompeli meille melkein kaikki vaatteet ite ja mä muistan kun äiti ompeli meille aina uudet oikean kokoset kylpytakit, sitä mukaa kun me kasvettiin, eri väriset, ja lauantaisin oli meiän saunavuoro, ni saunan jälkeen äiti puki meiät niihin kylpytakkeihin ja otti istumaan syliin, kummalleki polvelle, ja piti meitä siinä et pysyttiin lämpimänä, ja oli ostanu limsaa, siinä sit istuttiin niin se tuntu hyvältä, et tuntu niinku et äiti halus selvästi että meillois hyvä olla, et olis vähä niinku erilaista, lauantaita ni määkin haluaisin tehdä jotain semmosia, pieniä luksushetkiä, et, et lapsella ois hyvä olla, ei siihen niin paljo rahaa tarvi

25 Arvioinnissa: mitä vastauksista haetaan löytyykö merkkejä siitä, että vanhempi pohtii mielen tiloja (omia, lapsen, toisen): ajatuksia, toiveita, tunteita, tarkoituperiä jne. pohtiiko niiden merkitystä ja vaikutusta käyttäytymiseen pohtiiko niiden vaikutusta toisiinsa paljonko merkkejä löytyy minkälaisia ne ovat

26 Mentalisaation merkit vastauksissa: Pohtii lapsen reaktiota/käyttäytymistä ja sen alla olevaa kokemusta, liittäen ne osuvan tuntuisesti (asettuu lapsen perspektiiviin): mä yritin rauhottaa häntä siihen sänkyyn, ilmeisesti eri tavalla ku ennen, jotenki kiireessä kai, ja hän huomas sen, ei hän tykänny, hän itki vaan, hermostu entistä enemmän, koska hän oli niinku ihan ihmeissään et miks äiti onkin nyt tommonen

27 Tuo esiin, miten toisen ihmisen kokemusta ja tunnetta ei voi varmuudella tietää: Vaikea tietää, mitä hän siitä ymmärsi kun hän oli niin pieni, varmaan jotakin kumminkin Saattaa olla, että hän jopa pelkäsi siinä tilanteessa

28 Tuo esiin, että mielen tiloja voi joskus myös kätkeä toiselta: mä en tiennyt mihin mä olisin sen kiukkuni purkanu, ei hänen kuullen voi huutaa, ei se hänen syy ollu, joten mä vaan jotenkin tukahdutin sen, ei hän ehkä edes huomannu mitään

29 Huomioi miten kahden ihmisen kokemukset samasta tilanteesta voivat olla ihan erilaisia: Hän se vaan polski kylvyssä ja hosu ja kilju ja hänellä oli varmaan tosi hauskaa, mut mulla oli kamalaa, tiäkkö, kun mä pelkäsin koko ajan että hän liukastuu ja lyö päänsä tai jotain, mut en mä silti halunnu häntä estää ku hänellä oli niin kivaa

30 Näkee, miten oma tunnetila voi vaikuttaa siihen miten tulkitsee lapsen käyttäytymistä: Sit joskus kun mulla on huono päivä niin mä toivoisin et hän halais mua ni hän työntääki mua pois...kyl mä arvaan et hänellä on sillon joku kiinnostava juttu just meneillään mut silti mul tulee semmonen olo, et apua, hän ei välitä musta enää, se tuntuu pahalta, mut mä tiedän kyllä et se ei ole totta, et se on vaan mun ongelma eikä hänen

31 Näkee, miten lapsen kyky käsittää ja kokea tilanteita muuttuu kehityksen myötä: Musta tuntuu et nykyään hän tietää jo että mä reagoin tietyllä tavalla siihen kun hän heittää sen tutin huitsin kauas ja hän selvästi oikeen odottaakin sitä, mut ennen hän ei sillai osannu...

32 Pohtii, miten kokemukset omista vanhemmista vaikuttavat käyttäytymiseen oman lapsen kanssa: Mä muistan kun mun äiti hermostu tosi paljon aina noissa samoissa tilanteissa kun mä olin ite pieni, ja mä pelkäsin sitä, mä varmaan yritän aina sen takia rauhottua ensin ite ku mä en halua et Sallista tuntuu samalta...

33 Näkee miten oma tunne ja lapsen tunne vaikuttavat toinen toisiinsa: hän oli varmaan joteski onnellinen ku mä leikin sitä hänen kanssaan niin kauan se oli vähän ku että mitä innostuneempi hän oli ni sitä kauemmin mä halusin jatkaa, ja sit hän oli aina vaan enemmän innoissaan me niinku innostettiin toisiamme koko ajan lisää ja se tuntu hienolta...

34 Näkee vanhemman merkityksen lapsen kokemuksen säätelijänä: Mä vein hänet sit tälle uudelle hoitajalle vähän aikasemmin, sillai pari tuntia ennen, kun mä aattelin et ollaan siin ens yhessä et Santeri ehtii vähä tottua ennen ku mä lähden ettei tunnu sitte hänestä niin pahalta mä oon huomannu et hän tarttee multa semmosta apua

35 Ei oleta toisen tietävän asioita, vaan pohjustaa riittävästi. Miettii miltä toisesta mahtaa tuntua se mitä itse kertoo Tää voi nyt kuulostaa susta kummalliselta, mutta ja sit Janne tuli ja otti homman haltuun mut hetkinen, sä et ole tainnu kuullakaan Jannesta, eli siis Janne on mun siskon mies

36 Itsetäytettävät kyselylomakkeet Parental Reflective Functioning Questionnire (PRFQ) (Luyten et al. 2009): leikki-ikäisten lasten vanhempien versio Odotusaikainen ja postnataalivaiheen versio (P-PRFQ) (Pajulo et al. 2010): yhteistyössä Turku Finn Brain, Yale Child Study Center, Anna Freud Center Pitkä versio 39 kysymystä, lyhyt kysymystä Kokeilun, faktoroinnin ja validoinnin alla, testataan osuvuutta haastattelutulokseen

37 Vastausten skaala 1-7 Osassa kysymyksistä paras vastaus skaalan päinvastaisessa päässä tai keskellä jotta optimaalista vastausta ei voisi päätellä

38 Mahdollistaa mentalisaation tutkimisen suurilla aineistoilla: taso, vaihtelu väestöissä Finn Brain: 4000 perhettä, lapsen seuranta raskaudesta aikuisikään Vanhemman varhaisen mentalisaation yhteys muihin vanhemmuuden riski-ja suojaaviin tekijöihin (esim. päihdeongelma, psyykkiset häiriöt, kiintymyssuhde, koettu stressi) Yhteys lapsen kehitykseen (www.finnbrain.fi)

39 Odotusaika: P-PRFQ Minusta ei ole mielekästä yrittää vielä tässä vaiheessa miettiä miltä vauvasta tuntuu tai mitä hän kokee (LH) Pohdin nykyään paljon sitä miltä minusta tuntui kun olin itse pieni (HL) Luulen, että tulen aina tietämään miksi toimin vauvan kanssa niin kuin toimin (M)

40 Toddler PRFQ Lapseni käyttäytyy usein niin hämmentävällä tavalla, että minun on turha edes yrittää ymmärtää sitä (LH) Olen usein utelias ja kiinnostunut saamaan selville, miltä lapsestani tuntuu (HL) Pystyn aina ennustamaan, mitä lapseni tulee seuraavaksi tekemään (M)

41 Parents First / Föräldrarskapet Främst / Vahvuutta Vanhemmuuteen: Kaikki alkoi arvioinnista

42 Kiitos!

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Reflektiosta Reflektio on tärkeää kaikissa aikuisten, lasten, vanhempien ja ammatti-ihmisten

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä.

Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen merkkejä. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2008, 5, 71-98. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Terapiasuhteen ongelmat epävakaan persoonallisuus-häiriön psykoterapiassa - epäonnistumisen vai hyvän hoitotuloksen

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot