Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011

2 Sisällysluettelo MISSIO, ARVOT...5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS...6 LUOTTAMUSHENKILÖT ANSIOMITALIT...9 Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunta Syöpäsäätiö ja syöpätautien tutkimussäätiö Yhteiset valiokunnat Syöväntorjunnan ansiomitalit TOIMIKUNNAT Syöpäjärjestöjen pysyvät toimikunnat ja rahastojen hoitokunnat Syöpä-lehden toimitus Apurahalautakunta ja arviointitoimikunnat Syöpäsäätiön juhlatoimikunta VAIKUTTAMINEN YHTEISKUNNASSA TOIMINTA JÄRJESTÖNÄ Jäsenyhdistykset Neuvottelupäivät Kansainvälinen yhteistyö Potilasjärjestöt ja uudet potilasryhmät Terveyden edistäminen JÄRJESTÖ TIEDON TUOTTAJANA JA VÄLITTÄJÄNÄ Suomen Syöpärekisteri Joukkotarkastusrekisteri Syöpäsäätiö ja Syöpätautien tutkimussäätiö Viestintä 75-Vuotisjuhlavuosi SYÖPÄJÄRJESTÖT PALVELUJEN TUOTTAJANA Kuntoutus Neuvonta Kokemuskouluttajat SYÖPÄJÄRJESTÖJEN TALOUS Suomen Syöpäyhdistys Syöpäsäätiö ja Syöpätautien tutkimussäätiö Syöpäsäätiön varainhankinta Lahjoitukset Syöpäsäätiölle TILINPÄÄTÖS HENKILÖKUNTA Työhyvinvointi RAHASTOT APURAHAT Syöpäjärjestöt

3 Syöpä koskettaa jokaista suomalaista, joko suoraan tai välillisesti. Syöpään sairastuneiden omaisina olemme halunneet osaltamme tukea Syöpäjärjestöjen tärkeää ja arvokasta työtä: tämän vuosikertomuksen sisäsivujen suunnittelu ja taitto on Design3-suunnittelutoimistomme pro bono -työ. Kannen kuvitus: Mainostoimisto 358, kuvat Kimmo Torkkeli. Kuva: Juuso Noronkoski Vuosikertomus

4 4 Syöpäjärjestöt

5 Syöpäjärjestöt MISSIO Syöpäjärjestöt vähentävät syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa ja tukevat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana. ARVOT INHIMILLISYYS Syöpäjärjestöt kunnioittavat ihmisarvoa, pitävät tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostavat yhteisöllisyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasa-arvoisuutta toiminnassaan. TOTUUDELLISUUS Toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. RIIPPUMATTOMUUS Järjestö tarvitsee riippumattomuutta voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. YHTEISVASTUULLISUUS Syöpäjärjestöjen yhteisvastuullisuus antaa perustan yhdistyksien tarkoituksen toteuttamiselle sekä sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Vuosikertomus

6 Pääsihteerin katsaus vuoteen 2011 Syöpäjärjestöt julkistivat vuonna 2011 uuden tunnuksensa Enemmän synttäreitä. Tunnus tiivistää järjestön keskeisen tavoitteen syöväntorjunnan ja syövänhoidon tulosten paranemisen niin, että ihmiset elävät laadukkaasti ja pidempään. Enemmän synttäreitä -tunnuksen alla kerätään varoja syöväntutkimukseen ja Syöpäjärjestöjen neuvonta- ja valistustyöhön. Syöpäjärjestöjen juhlavuosi tarjosi erinomaiset puitteet uudelle kampanjalle: Suomen Syöpäpotilaat täytti 40 vuotta, Pirkanmaan Syöpäyhdistys ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täyttivät 60 vuotta sekä Suomen Syöpäyhdistys 75 vuotta. Suomen Syöpäyhdistyksen 75 vuotta sitten hyväksyttyjen sääntöjen mukaan yhdistyksen tehtävänä on ehkäistä syöpätautien kansallemme tuottamaa tuhoa. Yhdistys toimii syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä parhaaksi. Viime vuoden aikana potilaan hyväksi tehtävästä työstä puhuttiin esimerkiksi potilaan polku -käsitteen avulla. Hyvä hoito edellyttää, että hoitoketjua ja sen tapahtumia tarkastellaan nykyistä syvällisemmin potilaan näkökulmasta. Tärkein keino tähän on potilaan kertomuksen kuunteleminen ja siitä oppiminen. Syöpä-lehden kirjoituskilpailun potilaan polusta voitti Jaana Kosonen, jonka kirjoitus Juhlien jälkeen julkaistiin lehden ensimmäisessä numerossa vuonna Vuosipäivistä johtuen vuoden aikana järjestettiin Helsingissä, Tampereella ja Turussa useita juhlia ja seminaareja. Syöpäyhdistyksen valtuuskunta piti juhlaistuntonsa toukokuussa ja kuuli Lauri Aaltosen ja Heli Nevanlinnan esitykset periytyvästä syövästä. Syöpäjärjestöjen tarkoitus ja toiminnan koko kirjo oli monipuolisesti esillä Finlandiatalon tulevaisuusseminaarissa ja pääjuhlassa 8. kesäkuuta. Joulukuussa eläkkeelle siirtyneen pääsihteeri Harri Vertion rakentava ja inhimillinen toimintatapa sävytti keskusteluihin ja haastatteluihin rakentuvaa ohjelmaa. Potilaan hyvä oli kaikessa läsnä. Syöpäjärjestöjen yksi arvo on yhteisvastuullisuus, joka sisältää myös ajatuksen jäsenjärjestöjen yhteistyöstä toiminnan taloudellisen jatkuvuuden varmistamiseksi. Vuonna 2011 aloitettiin Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen varainhankinta: ensimmäiseksi oltiin mukana MTV3:n kumppanina uudelleen käynnistämässä Syksyn Sävel -laulukilpailua. Tulevilla varainhankintaponnisteluilla kerätään varoja syöpätutkimuksen lisäksi myös Syöpäjärjestöjen koko valtakunnan alueella tehtävään potilas- ja neuvontatyöhön. Syöpäjärjestöt teetti vuoden 2011 aikana kyselyn järjestön tunnettuudesta kansalaisten keskuudessa ja asenteista syöpää kohtaan. Kyselyn mukaan 4 prosenttia suomalaisista on tai on ollut Syöpäjärjestöjen jäsen, 6 prosenttia kertoo perheenjäsenen tai tuttavan olevan jäsen ja 18 prosenttia tuntee järjestön sen toiminnan perusteella. Suurin osuus, 43 prosenttia tuntee järjestön vain nimeltä, kun 29 prosenttia ei tunne sitä lainkaan. Syöpäjärjestöt oli yhdeksänneksi tunnetuin hyväntekeväisyysjärjestö. Syöpäjärjestöiltä odotettiin juuri sitä työtä, mitä se tekeekin, eli neuvontaa ja tukea potilaille sekä syöpää koskevaa valistusta. Vuoden alussa pidetyillä neuvottelupäivillä käynnistyi keskustelu Syöpäjärjestöjen strategiasta ja siitä, miten ja minkälaiseksi järjestöä halutaan kehittää. Vuoden alkupuolella jäsenjärjestöt koottiin kahdella alueella kahteen perättäiseen seminaariin. Keskustoimisto piti myös oman työpajansa. Kevään valtuuskunnan kokouksen linjausten perusteella käynnistettiin muutostyöryhmän työ. Keskeisten toimihenkilöiden vaihdosten vuoksi muutostyön pääpaino siirtyi vuoteen Suomen Syöpäyhdistys päätti vuonna 2011 luopua Helsingissä toimineesta poliklinikastaan. Sakari Karjalainen Dosentti, lääketieteen tohtori Pääsihteeri 6 Syöpäjärjestöt

7 Vuosikertomus Kuva: Eeva Anundi

8 Suomen Syöpäyhdistyksen, Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön luottamushenkilöitä sekä pääsihteeri yhteisessä kuvassa, vas. akatemiaprofessori Heikki Joensuu, professori Helena Kääriäinen sekä professori Teuvo Tammela.Ylärivistä vas. pääsihteeri Harri Vertio, professori Harri Vainio, tutkimusprofessori Jarmo Virtamo ja professori Jorma Keski-Oja. Kuva: Eeva Anundi 8 Syöpäjärjestöt

9 Luottamushenkilöt Suomen Syöpäyhdistys VALTUUSKUNTA Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 26 varsinaista ja yhtä monta varajäsentä. Valtuuskunnan varsinaisista jäsenistä yksitoista valitaan maakunnallisten yhdistysten asettamista ehdokkaista ja kolme jäsentä potilasyhdistysten asettamista ehdokkaista. Valtuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi valitaan lisäksi kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Samalla periaatteella valitaan kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunnan kokoonpano oli seuraava: Puheenjohtaja Lauri Nuutinen Varapuheenjohtaja Veikko Hoikkala Jäsen Lääket. ja kir. toht. Eero Akaan-Penttilä Rouva Leena Alahuhta Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta Palvelusuhdepäällikkö, terveystiet. maist. Katriina Halmeaho (Saimaa) Hammaslääkäri Olavi Heikinheimo (Propo) Johtaja Veikko Hoikkala (Suomen Syöpäpotilaat) Dosentti Helena Isoniemi Lääkintöneuvos Matti Juhola (Keski-Suomi) Ekonomi Hannu Jumppanen (Kymenlaakso) Ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä (Satakunta) Kunnanjohtaja Valtter Kivilahti (Lounais-Suomi) Terveystiet. toht. Pirkko Kouri (Pohjois-Savo) Fil. toht. Esko Kuusisto Toimitusjohtaja Marina Laakso Yrittäjä Veikko Lammi (SYLVA) Toiminnanjohtaja Merja Lindqvist (Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys) Redaktör Anders Mattsson Erikoissairaanhoitaja Ester Mella (Pohjois-Suomi) Toimittaja Tiina Merikanto Osastonhoitaja Marjo Niinisalo (Etelä-Suomi) Kaupunkineuvos Håkan Nordman (Pohjanmaa) Toimitusjohtaja Veijo Notkola Sairaanhoitaja Saara Paukku (Pohjois-Karjala) Lääkintöneuvos Taito Pekkarinen Ekonomi Heikki Punkka (Pirkanmaa) Osastonylilääkäri Eero Vuorinen Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Henkilökohtainen varajäsen Varajäsen valitaan 2012 Ylilääkäri, professori Juhani Juntunen Keräysjohtaja Tapio Pajunen Toiminnanjohtaja Leila Märkjärvi Toiminnanjohtaja Hannu Tavio Rouva Terttu Yli-Torppa-Kerrola Professori Inkeri Elomaa Rehtori Seppo Aaltonen Toiminnanjohtaja, terveydenh. maist. Riitta Korhonen Sosiaalityöntekijä (el.) Kristiina Kekki Henkilöstöpäällikkö, varatuomari Anita Jungar Sosiaalineuvos Reino Väisänen Toimitusjohtaja Pekka Mustonen Toimitusjohtaja Marko Parkkinen Toiminnanjohtaja Anne Haartemo Puheenjohtaja Tuomo Mikkonen Ylihoitaja Anne Sköld Varatuomari Meeri Palosaari Toimittaja Maarit Huovinen Ylilääkäri Ilkka Salvén Perushoitaja Aino Pihlajamäki Professori Kalevi Kiviniitty Palvelupäällikkö Katriina Päivinen Johtava ylilääkäri Jorma Lauharanta Sisustusmyyjä Maija Nykänen Ylihoitaja Mirja Sisko Anttonen Vuosikertomus

10 Hallitus Puheenjohtaja Professori Seppo Pyrhönen, Turku Varapuheenjohtaja Pankinjohtaja Riitta Pyhälä, Helsinki Kauppaneuvos Arto Arvonen, Turku Terveystieteiden tohtori Päivi Karttunen, Tampere Professori Vesa Kataja, Kuopio Professori Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Tampere Terveydenh. maist. Alpo Manninen, Mikkeli Pankinjohtaja Kari Markkula, Helsinki Professori Jorma Paavonen, Helsinki Dosentti Ulla Puistola, Oulu Liikuntasihteeri Pirkko Rönkkö, Mikkeli Professori Taina Turpeenniemi-Hujanen, Oulu Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus kokoontui kuusi kertaa. Järjestövaliokunta Puheenjohtaja Terveydenh. maist. Alpo Manninen, Saimaan Syöpäyhdistys Varapuheenjohtaja Valtiopäiväneuvos Matti Väistö, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys Toiminnanjohtaja Anne Haartemo, SYLVA ry Toiminnanjohtaja Immu Isosaari, Keski-Suomen Syöpäyhdistys Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen, Kymenlaakson Syöpäyhdistys Toiminnanjohtaja Pertti Taimisto, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Sosiaalineuvos Reino Väisänen, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys Hallituksen jäsen Teuvo Ylikoski, Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys Toiminnanjohtaja Marjut Öster, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Pääsihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys, sihteeri ( saakka) Pääsihteeri Sakari Karjalainen, Suomen Syöpäyhdistys, sihteeri (1.12. alkaen) Järjestövaliokunta kokoontui kolme kertaa. Syöpäsäätiö ja SyöpäTAutien Tutkimussäätiö Hallitus Puheenjohtaja Professori Seija Grénman, Turku Varapuheenjohtaja Professori Teuvo Tammela, Tampere Professori Jorma Isola, Tampere Akatemiaprofessori Heikki Joensuu, Helsinki Professori Jaakko Kaprio, Helsinki Ylilääkäri Ulla Keränen, Hyvinkää Professori Jorma Keski-Oja, Helsinki Professori Helena Kääriäinen, Helsinki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, Helsinki Professori Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä Professori Harri Vainio, Helsinki Tutkimusprofessori Jarmo Virtamo, Helsinki Säätiöiden hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Yhteiset valiokunnat TYÖVALIOKUNTA Puheenjohtaja Professori Seppo Pyrhönen Varapuheenjohtaja Professori Seija Grénman Professori Jorma Keski-Oja Pankinjohtaja Kari Markkula Pankinjohtaja Riitta Pyhälä Professori Teuvo Tammela Pääsihteeri Harri Vertio ( saakka) Pääsihteeri Sakari Karjalainen (1.12. alkaen) Työvaliokunta kokoontui 11 kertaa. Raha-asiainvaliokunta Puheenjohtaja Pankinjohtaja Kari Markkula Varapuheenjohtaja Pankinjohtaja Riitta Pyhälä Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Professori Seppo Pyrhönen Pääsihteeri Harri Vertio ( saakka) Pääsihteeri Sakari Karjalainen (1.12. alkaen) Talouspäällikkö Eero Keränen, sihteeri Raha-asiainvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Tilintarkastajat Suomen Syöpäyhdistyksen, Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön tilintarkastajina olivat KHT Hannu T. Koskinen ja KHT Mikael Paul, Deloitte & Touche Oy. Heidän henkilökohtaisina varamiehinään olivat KHT Teppo Rantanen ja KHT Tuomo Vesanen. Valvontatilintarkastajina toimivat Ulla- Maija Ahlgrén, Tomas Monte, Anna Mäki ja Terhi Suikki. Syöväntorjuntatyön ansiomitalit Hopeinen ansiomitali: Asessori Raimo Huhtanen Akatemiaprofessori Heikki Joensuu Professori Kalevi Kiviniitty Pankinjohtaja Gösta Rosenlöf Ekonomi Leo Saksala Dosentti Tuomo Timonen Pronssinen ansiomitali: Sairaanhoitaja Esterita Backman Sairaanhoitaja, saattohoitaja Christer Fred Huoltoneuvoja Martti Hakanen Hammaslääkäri Olavi Heikinheimo Rehtori (el.) Antti Lehtonen Laborantti Seija Ratia Kuntoutussihteeri Hannele Salovaara Lääketieteen toimittaja Tuula Vainikainen 10 Syöpäjärjestöt

11 Akatemiaprofessori Lauri Aaltonen kertoo Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan 75-vuotisjuhlakokouksessa työstään, joka liittyy syövän perimään. Suomen Syöpärekisteri on tutkimushankkeessa osa Aaltosen johtamaa Suomen Akatemian syöpätautien huippuyksikköä. Kuva: Eeva Anundi Vuosikertomus

12 Toimikunnat Syöpäjärjestöjen pysyvät TOIMIkunnat ja rahastojen hoitokunnat Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö ovat eri tehtäviä varten asettaneet seuraavat pysyvät toimikunnat: Ansiomitalilautakunta Puheenjohtaja: Professori Pentti Seppälä Jäsenet: Professori Kalevi Kiviniitty Dosentti Matti Mäntylä LKT Matti Salmo Pääsihteeri Harri Vertio Kuntoutustoimikunta Puheenjohtaja: Ylilääkäri Katja Aktan-Collan Jäsenet: Toiminnanjohtaja Helka Andersson Toiminnanjohtaja Tarja Konttinen Toiminnanjohtaja Leila Märkjärvi Toimitusjohtaja Kari Ojala Ylilääkäri Tiina Palva Toiminnanjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen Toiminnanjohtaja Pertti Taimisto Toiminnanjohtaja Immu Isosaari Sihteeri: Kehittämispäällikkö Virve Laivisto Lääketieteellinen NEUVOTTELUKUNTA Puheenjohtaja: Professori Risto Johansson Jäsenet: Professori Esko Alhava Tutkimusjohtaja Ahti Anttila Professori Jussi Huttunen Professori Pirkko Kellokumpu- Lehtinen Professori Jorma Rantanen Professori Tuula Salmi Sihteeri: Ylilääkäri Matti Rautalahti Sosiaalitoimikunta Pääsihteeri Harri Vertio Hallintoassistentti Mirva Hatakka Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi Puheenjohtaja: Kasvatust. maist. Johanna Korte- Heinonen Jäsenet: Johtaja Markku Heinonen Projektijohtaja Henriikka Forstadius varalla opiskelija Matilda Talvio (sisarukset) Erikoislääkäri Mervi Taskinen Pääsihteeri Harri Vertio Professori Sakari Mustakallion RAHASTO Puheenjohtaja: Dosentti Matti Mäntylä Varapuheenjohtaja: Dosentti Mikael Kajanti Jäsenet: Dosentti Ritva Järvenpää Professori Pirkko Kellokumpu- Lehtinen Professori Seppo Pyrhönen Professori Taina Turpeenniemi- Hujanen Helvi Sylvia PAJUMAAN os. Oksala rahasto Jäsenet: Yo.merk. Ulla-Maria Kaukonen Pankkitoimihenkilö Johan Rantala Ekonomi Terttu Rantala ATK-päällikkö Senja Saukkonen Pääsihteeri Harri Vertio Eeva Rastaan rahasto Puheenjohtaja: Sisustusarkkitehti Matti Rastas Varapuheenjohtaja: Professori Heikki Joensuu Jäsenet: Dosentti Päivi Hietanen Pääsihteeri Harri Vertio Tarja Susanna Isolde Salosaaren Muistorahasto Jäsenet: Dosentti Kari Salosaari 12 Syöpäjärjestöt

13 Kuva: Eeva Mehto Syöpä-lehden toimitus Päätoimittaja: Dosentti Päivi Hietanen Jäsenet: Ylilääkäri Katja Aktan-Collan Dosentti Caj Haglund Dosentti Sirkku Jyrkkiö Toimitussihteeri Anu Kytölä Toimituspäällikkö Satu Lipponen Dosentti Päivi Lähteenmäki Erikoislääkäri Päivi Pakarinen Visuaalinen suunnittelija Kirsi-Marja Puuras Tiedottaja Altti Rautalahti Toimitussihteeri (vt) Maarit Rautio Toiminnanjohtaja Leena Rosenberg- Ryhänen Verkkoviestintäpäällikkö Jaana Ruuth Syöpärekisterin ylilääkäri Risto Sankila Apurahalautakunta ja ARVIOIntitoimikunnat Tutkimusprofessori Pekka Jousilahti, Helsinki Professori Juha Jääskeläinen, Kuopio Professori Jorma Keski-Oja, Helsinki Professori Markku Koskenvuo, Helsinki Professori Veli-Matti Kosma, Kuopio Dosentti Outi Kuittinen, Oulu Dosentti Tuula Lehtinen, Tampere Professori Helena Leino-Kilpi, Turku Professori Ilmo Leivo, Turku Dosentti Sirpa Leppä, Helsinki Dosentti Heikki Minn, Turku Dosentti Päivi Ojala, Helsinki Professori Risto Sankila, Helsinki Professori Johanna Schleutker, Tampere/Turku Professori Jussi Taipale, Helsinki Dosentti Kaisa Tasanen-Määttä Professori Jukka Westermarck, Turku Professori Robert Winqvist, Oulu Syöpäsäätiön juhlatoimikunta Puheenjohtaja: Leena Alahuhta Varapuheenjohtaja: Ansa Fagernäs Juhlatoimikunnan kunniapuheenjohtaja: Satu Tiivola Kunniajäsen: Valtioneuvos Riitta Uosukainen Lääkintöneuvos Liisa Elovainio Professori Sirpa Asko-Seljavaara Jäsenet: Rea Ahlström Leena Hienonen Nina Kiviranta Kirsi Komi Marja-Leena Kuusisto Merja Lipsanen Anneli Partanen Mia Saari Leena Sarvi Pirkko Söderman Kerttu Tuomas Vuosikertomus

14 Vaikuttaminen yhteiskunnassa Sosiaali- ja terveysministeriön kansallinen syöpäsuunnitelma oli keskeinen osa Syöpä kiertuetta, joka jatkui vuonna Suunnitelman ensimmäinen osa valmistui maaliskuussa Toinen osa, joka koskee mm. syövän ehkäisyä, seulontoja ja kuntoutusta oli valmisteluissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa vuonna Sosiaali- ja terveysministeriössä pohdittiin edelleen kansallisen syöpäkeskuksen kehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeen valmisteluun on osallistunut myös Suomen Syöpäyhdistyksen asiantuntijoita. Syöpä kutsuseminaarit oli suunnattu syövän hoitoon ja hoidon suunnitteluun osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille. Yksi seminaarin teemoista oli potilaan polku. Vuonna 2011 puolen päivän seminaarit pidettiin helmikuussa Oulussa, maaliskuussa Tampereella, toukokuussa Kuopiossa ja syyskuussa Helsingissä. Kun mukaan luetaan vuoden 2010 puolella pidetty aloitusseminaari Turussa, kutsuseminaareihin osallistui noin 630 ihmistä. Oulun seminaarissa osa yleisöstä oli mukana videoyhteyden kautta mm. Kemistä, Sallasta ja Rovaniemeltä. Kutsuseminaareista saatiin hyvin myönteistä palautetta. Moni halusi uusia vastaavia seminaareja ja toivoi saavansa jatkossa Syöpäjärjestöjen Syöpä 2020-uutiskirjeen. Kutsusemi- naarit toteutettiin Management Events Oy:n avulla. Kiertueen päätösseminaarissa Helsingin Biomedicumissa pidettiin myös lehdistötilaisuus, jossa julkistettiin pohjoismainen tutkimus syövän aiheuttamista kuluista. Yhteiskunnallista keskustelua käytiin vuoden 2011 aikana syöpäpotilaiden hoitoon pääsystä ja hoidon viipeistä, alkoholin mielikuvamainonnasta ja seulonnoista. Ensimmäistä kertaa tehty pohjoismainen raportti syövän hoidon kustannuksista osoitti, että Suomen syöpäseulonnat ovat edullisempia kuin muissa Pohjoismaissa, mutta meillä korvataan syövän aiheuttamia tulonmenetyksiä potilaille muita vähemmän. Suomen syövän hoidon kustannukset olivat muita hieman matalammat ihmistä kohti. Kustannukset kasvavat kaikissa Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä noin 28 prosenttia vuodesta Syöpäjärjestöjen asiantuntijat tekivät tärkeää työtä terveystiedon opetuksen kehittämiseksi ja täydennyskoulutuksessa. Syövän kustannuksia koskevan raportin suunnitteli Pohjoismaiden syöpäunioni (NCU) Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa ja Färsaarilla ja raportin teki norjalainen SINTEF Technology and Society. Syöpäjärjestöjen asiantuntijat tekivät tärkeää työtä terveystiedon opetuksen kehittämiseksi ja täydennyskoulutuksessa. Järjestö tiedotti, järjesti koulutusta ja osallistui keskusteluun tupakoinnin ehkäisystä, auringon ultraviolettisäteilystä sekä alkoholin haitoista yhteistyössä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Vuosi 2011 merkitsi muutoksia järjestökentällä, kun kolme keskeistä sosiaali- ja terveysalan järjestöä yhdistyi Soste ry:ksi. Syöpäjärjestöt ovat kuuluneet Savuton Suomi , Savuton Helsinki- ja Savuton Espoo -ohjausryhmiin. 14 Syöpäjärjestöt

15 Vuosikertomus

16 Toiminta järjestönä Jäsenyhdistykset Suomen Syöpäyhdistykseen kuului 12 maakunnallista yhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasyhdistystä. Yhdistyksillä oli vuoden lopussa yhteensä jäsentä eri puolilla Suomea. Jäsenyhdistykset järjestävät potilastoimintaa, jota varten niillä on potilasosastoja tai kerhoja. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit sekä tukihenkilö- ja virkistystoiminta auttavat potilasta selviytymään syövän toteamisen jälkeen. Yhdistyksillä on poliklinikka, neuvonta-asemia, laboratorioita, hoitokoteja ja potilaskoteja. Yhdistysten laitokset ovat mukana syövän ehkäisyssä ja varhaistoteamisessa. Yhdistykset välittävät omien neuvonta-asemiensa kautta myös rintaproteeseja ja muita apuvälineitä potilaille. Jäsenyhdistykset kouluttavat alueensa terveydenhuoltoalan ja muiden ammattialojen työntekijöitä sekä vierailevat kouluissa ja työpaikoilla. Lisäksi yhdistykset järjestävät erilaisia yleisötilaisuuksia. Lähes vapaaehtoista henkilöä on tukemassa Syöpäjärjestöjen toimintaa muun muassa vertaistukihenkilöinä, varojen kerääjinä, saattohoitotukihenkilöinä ja hallituksien jäseninä. Vuonna 2011 järjestöjen yhtenäisyyden edistämiseksi ja strategian vahvistamiseksi järjestettiin Strategiasta toiminnaksi -koulutus, joka toteutettiin Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Koulutus tehtiin työpajoina. Kouluttajina toimivat Hellevi Lehtimäki ja Päivi K. Mäkelä. Koulutus alkoi tammikuussa neuvottelupäivien yhteydessä ja päättyi kesäkuussa. Koulutukseen osallistui sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä järjestöistä. Keskustoimisto piti myös erillisen työpajan. Neuvottelupäivät Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät järjestettiin Helsingissä tammikuuta. Neuvottelupäivällä keskusteltiin mm. kansallisesta syöpäkeskuksesta, potilasverkostojen toiminnasta, Raha-automaattiyhdistyksen tulevaisuuden näkymistä, varainhankinnasta, yhdistyslain muutoksista sekä järjestön 75-vuotisjuhlasuunnitelmista. Kansainvälinen yhteistyö Suomen Syöpäyhdistys teki kansainvälistä yhteistyötä pohjoismaisella, eurooppalaisella ja koko maailman tasolla (International Union Against Cancer Union, UICC, European Cancer Leagues, ECL, Nordisk Cancer Union, NCU). NCU sai valmiiksi pohjoismaisen terveystaloustieteellisen tutkimuksen syövän kustannuksista. Harri Vertio oli NCU:n yhdyshenkilö tutkimusryhmässä. Euroopan syöpäliitolla ECL:llä on aktiivinen rooli Euroopan unionin kumppanuusohjelmassa, johon myös Suomi osallistuu. Kumppanuusohjelman suunnitteluun on osallistunut Suomesta pääsihteeri ja seulontaohjelman asiantuntijana on Ahti Anttila Joukkotarkastusrekisteristä. ECL järjesti 2011 asiantuntijaseminaarit mm. tupakasta sekä kuntoutuksesta. Pääsihteeri Harri Vertio jatkoi toista kauttaan UICC:n hallituksessa. Syksyllä järjestettiin ei-tarttuvien tautien kaksipäiväinen huippukokous New Yorkissa syyskuuta Terveysjärjestöt muodostivat yhteistyötä varten maailmanlaajuisen allianssin. Myös Suomessa tehtiin yhteistyötä ja muun muassa yhteinen tiedote. Syöpäjärjestöjen edustajana New Yorkin huippukokouksessa oli Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri Matti Rautalahti. UICC:n koordinoimaan Maailman syöpäpäivän 4.2. toteutukseen osallistui myös Suomen Syöpäyhdistys. Maailman syöpäjulistukselle haettiin allekirjoittajia Syöpä 2020-kiertueen yhteydessä. Julistus on käännetty suomen kielelle. Syöpärekisterin ja Joukkotarkastusrekisterin tutkijat osallistuivat laajasti kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön ja kehittämishankkeisiin mm. Euroopassa. 16 Syöpäjärjestöt

17 potilasjärjestöt ja uudet potilasryhmät Suomen Syöpäpotilaat ry:n yhtenä toimintamuotona ovat valtakunnalliset, eri syöpäryhmien syöpäpotilaiden potilasverkostot. Toiminnassa olevia verkostoja ovat Allogeeninen kantasolujensiirto -potilasverkosto, GISTpotilasverkosto, KML-potilasverkosto, Melanooma-potilasverkosto, Munuais- ja virtsarakkosyöpä-potilasverkosto, Myelooma-potilasverkosto ja Waldenström-potilasverkosto. Verkostoon kuuluminen ja sen toimintoihin osallistuminen on maksutonta. Jos verkostoon liittyvä henkilö haluaa kuulua syöpäyhdistykseen, hänen toivotaan liittyvän oman asuinalueensa maakunnalliseen syöpäyhdistykseen. Verkostojen toiminnan tarkoituksena on varmistaa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen omaa syöpäryhmäänsä koskevan tiedon saaminen, henkinen tuki ja mahdollisuus vertaistukeen saman sairausryhmän potilaiden kanssa. Jokaisella potilasverkostolla on omat verkkosivut Suomen Syöpäpotilaat ry:n kotisivuilla. Verkostot järjestävät valtakunnallisia potilastapaamisia ja infopäiviä. Verkostojen syöpäsairausryhmille tuotetaan potilasoppaat sekä kirjallisessa että sähköisessä muodossa. Verkostoilla on oma, potilaista koostuva vetäjäryhmä Syöpäjärjestöillä oli jäsentä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Keski-Suomen Syöpäyhdistys Kymenlaakson Syöpäyhdistys Lounais-Suomen Syöpäyhdistys Pirkanmaan Syöpäyhdistys Pohjanmaan Syöpäyhdistys Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys Pohjois-Savon Syöpäyhdistys Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys Saimaan Syöpäyhdistys Satakunnan Syöpäyhdistys Ålands Cancerförening 716 Suomen Syöpäyhdistys 136 (SSY:llä on henkilöjäseniä yhdistyksen alkuajoilta) VALTAKUNNALLISET potilasjärjestöt Suomen eturauhassyöpäyhdistys Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys SYLVA Suomen Suolistosyöpäyhdistys 330 Suomen Syöpäpotilaat (ei henkilöjäseniä) 174 Vuosikertomus

18 Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen ja erityisesti syövän ehkäisy on pitkäjänteistä, koko elämäkaaren kattavaa työtä. Kohteena ovat toisaalta kansalaiset yleensä ja toisaalta erityiset toiminta- tai kampanjakohtaiset kohderyhmät. Verkostoitumalla muiden järjestöjen ja terveysalan toimijoiden kanssa saavutetaan yhteistoimintaetuja. Terveyden edistämisessä tärkein toiminta-alue viime vuosina on ollut nuorten tupakan ja nuuskan käytön aloittamisen ehkäisy ja lopettamisen tukeminen. Suomen Syöpäyhdistys koordinoi Raha-automaattiyhdistyksen ja omalla rahoituksella toteutettua laaja-alaista nuoriin kohdistuvaa toimintaohjelmaa. Tähän ohjelmaan liittyvät kampanjat on koottu fressis.fi -sivustolle, jossa nuori saa myös tukea tupakoinnin lopettamiseen. Toimintaohjelmaa toteutettiin kouluissa, harrasteympäristöissä, varuskunnissa, lastensuojelulaitoksissa ja sitä kohdistettiin myös koteihin. Toiminnan yhtenä tärkeänä lähtökohtana oli syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten ottaminen huomioon. Jo neljännen kerran tuotettiin Kärylehti, jossa tupakointia käsiteltiin eri näkökulmista. Lehdessä tuotiin esiin tupakointiin liittyviä asioita epämiellyttävinä ilmiöinä. Varusmiehille toimitettuihin Käry-lehtiin lisättiin julistesarja tupakoinnin haitoista erektiokykyyn. Käry-lehden toimittaja haastatteli Idols-finalisteja heidän suhteestaan tupakointiin suorassa Idols-ohjelmassa. MTV3:n sivuilla oli koko ohjelmakauden ajan tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen. Facebookissa toteutettiin Polttajatso-kampanja, joka haastoi nuoria pohtimaan suhdettaan tupakointiin. Nuorilla oli mahdollisuus pelata tupakoinnin vastaista peliä kavereillaan. Samalla he saivat tietoa tupakoinnin vaaroista ja heillä oli mahdollisuus haastaa kaverinsa pelaamaan. Facebookissa toteutettiin myös kampanja Missing AK Palmer, jossa seurattiin nuoren miehen katoamista tupakkateollisuuden syövereihin. Nuuskan käytön ehkäisyyn tehtiin oma nuuskaosio tyokalupakki.net -sivuille ja fressis.fi -sivuille. Kampanjassa pyrittiin visuaalisin mielikuvin vähentämään nuuskan houkuttelevuutta nuorten parissa. Nuuskaspottia näytettiin myös Finnkinon elokuvateattereissa kuukauden ajan. Vanhempien vastuuta heräteltiin kolumnistikampanjan avulla. Kampanjassa nuoret ja kolumnistit kirjoittivat yhteistyössä tupakoinnista. Savuttomuuden edistämisohjelmaa laajennettiin myös varuskuntiin. Vuonna 2011 tehtiin tutkimus tupakoinnista varuskunnissa. Tutkimuksen pohjalta laadittiin toimintamalli savuttomuuden edistämiseksi puolustusvoimissa yhteistyössä pääesikunnan kanssa. Toimintamallin jalkauttaminen jatkuu vuonna Ihosyöpien ehkäisyssä tehtiin yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Ilmatieteen laitoksen kanssa jatkettiin kännykkäpalvelua, jossa tekstiviestillä voi tilata tiedon lomakohteen UV-indeksistä. Syöpäjärjestöjen omalla sivustolla nahkapalaa.fi oli nuorille suunnattu leikkimielinen tietovisa auringonoton vaaroista. Pienille lapsille suunniteltiin aurinkoaiheinen satukirja. Kesä- ja lomakumi -kampanjassa mukana olivat YleX, SPR, Sotilaskotiliitto ja STM. Kondomin käyttöä lisäämällä pyritään vaikuttamaan kohdunkaulan syövän ehkäisyyn. Kondomeja jaettiin erilaisissa nuorten tapahtumissa ja varuskunnissa. Kampanja sisälsi myös eri medioissa tapahtuvia tempauksia. Alkoholin syöpävaarallisuudesta kerrottiin televisiossa tietoiskulla Alkoholi mieti vielä. Syövän ehkäisyyn liittyvä Enemmän synttäreitä -testi tehtiin havainnollistamaan ihmisille heidän terveyskäyttäytymistään ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan sairastumisriskiinsä. Terveyden edistämisessä osallistuttiin erilaisiin yhteistyöhankkeisiin, kuten Lasten terveysfoorumi, Savuton Suomi 2040, Savuton Helsinki -ohjausryhmä, Ravitsemusfoorumi. Lisäksi osallistuttiin erilaisiin STM:n, eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tupakkatyöryhmiin, ja osallistuttiin Lapsi- ja terveysmessuille Helsingissä. 18 Syöpäjärjestöt

19 Muu koulutus Tupakoinnin lopettamisen tukemiseen koulutettiin yli 100 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista kolmella eri paikkakunnalla. Lisäksi terveystiedon opettajille pidettiin koulutuksia, joissa annettiin tietoa siitä, miten tupakointia voi käsitellä terveystiedon opetuksessa. Suomen Syöpäyhdistyksen teettämistä nuorisotutkimuksista järjestettiin seminaareja ja koulutustilaisuuksia ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Vuonna 2011 julkistettiin Hei me päihdytään -tutkimus sekä Varusmiestutkimus LOKAKUU LOKAKUU 2011 Käry-lehti on osa Suomen Syöpäyhdistyksen terveyden edistämistä. Martina HDEN POTTER-TÄ EA KARM! US RIIPPUVU KATSO! KUVAT a MRaÄYrTtEiTn TIIN! KÄ KÄRÄYTETTIIN! : Munamies IN! JÄIN YKS AAMUPOJAT: TULLA MEINASI Munamies:! TURPAAN JJÄIN ÄIN YKSIN! Vuosikertomus AAMUPOJAT: POTTER KA RIIPPU KA KU

20 Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä Suomen syöpärekisteri Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos, jonka yhtenä tehtävänä on ylläpitää virallista syöpärekisteriä ja sen osana syövän joukkotarkastuksiin liittyvää joukkotarkastusrekisteriä. Suomen Syöpäyhdistyksellä on lakiin terveydenhuollon henkilörekistereistä perustuva sopimus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa syöpärekisterin ylläpidosta. Syöpärekisterin johtoryhmään kuuluvat THL:n ja Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat. Johtoryhmän puheenjohtaja on osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:stä. Suomen Syöpärekisterin johtaja on professori Timo Hakulinen ja Joukkotarkastusrekisterin johtaja professori Nea Malila. Syöpärekisterin toiminta edellyttää lainsäädännön suoman pohjan, sillä tilastointi perustuu yksilötasoiseen arkaluontoiseksi luokiteltuun tietoon. Suomen Syöpäyhdistys perusti Suomen Syöpärekisterin vuonna 1952 tarjoamaan valtakunnallisen syöpätilaston ja -tiedoston avulla tiedollisen pohjan syöpää koskevalle kansanterveystyölle. Vuonna 1968 Syöpäyhdistys perusti Suomen Syöpärekisterin yhteyteen Joukkotarkastusrekisterin, jonka tehtävänä on suunnitella ja käynnistää maassamme tehtäviä syövän varhaistoteamiseen tähtääviä joukkotarkastuksia ja arvioida niiden tehoa ja hyödyllisyyttä rekisteriin kerättävien joukkotarkastustietojen avulla. Suuri osa syöpää koskevasta kansanterveystyöstä ja sen tarpeiden ja menestyksen arvioinnista perustuu syöpärekisteriaineiston käyttöön ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tieteellinen lähestymistapa kansanterveystyön perusteisiin ja itse kansanterveystyöhön, jota Syöpäjärjestöt tekee, takaa saatujen tulosten luotettavuuden ja tehty tieteellinen työ samalla rekisterin korkean laadun. Näyttöön perustuva työ on myös kustannustehokasta, mikä näkyy muun muassa seulontojen yhteydessä: hyvin suunnitellut seulonnat ovat samalla kertaa laadukkaita, vaikuttavia ja kustannuksiltaan edullisia. Suomen Syöpäyhdistys on ollut maailman syöpäjärjestöjen joukossa edelläkävijä tieteellisiin tuloksiin perustuvassa kansanterveystyössä. Syöpärekisterillä on kansanterveystyön ohella monia käyttötarkoituksia, jotka näkyvät Suomen Syöpärekisterin toiminnassa: syöpärekisteriä käytetään hyväksi myös syövän biologiaa, ehkäisyä, syitä, varhaistoteamista, hoitoa ja seurauksia koskevassa tieteellisessä tutkimustyössä. Aineiston käyttö tieteelliseen tutkimukseen takaa osaltaan syöpärekisterin korkean laadun. Syöpärekisteriaineisto on välttämätön myös monissa muissa tutkimuslaitoksissa toimiville tutkijoille, suunnittelijoille ja hallinnon eri tasojen viranomaisille. Suomen Syöpärekisterin tieteellisesti koulutettu henkilökunta jakaa tietoa muun muassa mediassa ja tieteellisissä kokouksissa ja kouluttaa eri henkilöryhmiä kansallisesti ja kansainvälisesti yleisötilaisuuksista yliopistoihin. Henkilökunta tuottaa myös alan oppimateriaalia, kirjoja ja artikkeleita. Suomen Syöpärekisterin toiminta perustuu Suomen Syöpäyhdistyksen sääntöihin, joissa todetaan yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja siihen käytettävät keinot. Suomen Syöpärekisterin toiminta sijoittuu keskeisesti Syöpäjärjestöjen strategiaan: Syöpäjärjestöjen yhteiskuntapoliittisessa strategiassa syövän ehkäisy, varhaistoteaminen, hoidon kehittäminen ja syövästä kuntouttaminen ovat keskeisiä alueita. Tietostrategia puolestaan korostaa virheellisen tiedon torjuntaa ja tietoa koskevan epävarmuuden vähentämistä. Lukuisat Suomen Syöpärekisteristä annetut vastaukset syövän yleisyyteen liittyviin ongelmiin ja Joukkotarkastusrekisterin arviot seulontapalvelujen laadusta ovat palvelustrategian mukaisia. Koulutusstrategiassa erilaisten ryhmien koulutus on keskeistä ja kansainvälisen strategian mukaisesti Suomen Syöpärekisteristä on onnistuttu tekemään alan johtava laitos maailmassa mitattiinpa tätä lähes millä tavoin tahansa. Talous Syöpärekisterin rekisteröintitoiminnan 20 Syöpäjärjestöt

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT 2.7.2016

SM-JAKKARANHEITTOKISAT 2.7.2016 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS KILPA Timo Nissinen Jämsänkoski 29,96 30,84 30,30 30,58 30,84 1 SE Jukka Vesterinen 27,20 27,85 27,22 27,68 26,02

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ATH laajeni kansalliseksi vuosina

ATH laajeni kansalliseksi vuosina Helsinki 18.12.2014 Terveyden edistämisen suunnittelun työkaluja ja tietolähteitä johtamisen ja kehittämistyön tukena: Esittelyssä Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) tulospalvelun käyttö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Muistio 1(5) Paikalla mahdollisesti myös median edustajia. Päätös Johtajaylilääkäri Seppo Ranta avasi kokouksen 16.05

Muistio 1(5) Paikalla mahdollisesti myös median edustajia. Päätös Johtajaylilääkäri Seppo Ranta avasi kokouksen 16.05 Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 17.12.2015 kello 16.00 - Paikka Osallistujat Iso kabinetti C-rakennus CP031 (ruokasalin käytävä). Esteetön sisäänkäynti (myös hissi) C-rakennuksen keskivaiheilta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot