TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Lobbaustoimenpiteet... 3 Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2009 (EYOF)... 4 Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti (EIT)... 4 Kansainvälistyminen ja verkostoituminen... 5 European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)... 5 Districts of Creativity verkosto... 6 Open Days Informaation keräys ja tiedonvaihto... 7 Euroopan komission Itämeri strategia... 7 Aluepolitiikan tulevaisuus... 7 Viestintä... 8 Sähköinen viestintä... 8 Face to face viestintä... 8 Vierailuryhmät ja kokoustilojen käyttö... 9 Vierailuryhmät... 9 Kokoustilat Yhteenveto... 11

3 Johdanto Vuosi 2008 oli EU yhteysjohtaja Hannele Räikkösen ensimmäinen kokonainen työvuosi EU toimiston johdossa. EU yhteysjohtaja aloitti Brysselissä virallisesti 17. syyskuuta 2007, EU toimiston oltua ilman vetäjää yli puoli vuotta. Syksy 2007 kului toiminnan uudelleenkäynnistämisessä. EU yhteysjohtaja tutustui asioihin ja toimijoihin Tampereen kaupunkiseudulla sekä kartoitti seudun tarpeita. Samanaikaisesti toiminta Brysselissä keskittyi pääasiallisesti verkostojen ja kontaktien luomiseen ja toiminnan uudelleenkäynnistämisestä tiedottamiseen. Syksyllä 2007 vahvistuivat myös EU yhteysjohtajan toiminnan painopisteet. EU toimiston päätehtävänä on, kuten syksyn 2007 kartoitus seudun toimijoiden tarpeista näytti, Euroopan laajuisten yhteistyöverkostojen luominen, ylläpitäminen ja hyödyntäminen tutkimus ja kehityshankkeiden EUrahoituksen ja parhaiden yhteistyöpartnereiden hankkimiseksi Tampereen kaupunkiseudulle. Perimmäisenä tarkoituksena on siis Tampereen kaupunkiseudun tutkimuksen ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen. Vuoden 2008 alusta EU yhteysjohtaja pääsi keskittymään toimiston pääasialliseen tehtävään eli Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittisten toimijoiden kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistämiseen seudun määrittelemillä vahvuusklustereilla. Tässä mielessä Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston toimintavuosi 2008 oli erittäin onnistunut ja sisälsi useita positiivisia tuloksia. Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston toimintakertomus 2008 käy läpi toimiston aktiviteetit ja se on jaettu kuuteen osaan. Ensimmäinen kappale käy läpi vuoden 2008 lobbaustoimenpiteet. Toinen kappale esittelee kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen liittyvät toimeksiannot. Kolmas kappale referoi informaation keräys ja tiedonvaihtotehtävät. Neljäs kappale kuvailee EU toimiston viestintämetodit. Viides kappale käy läpi toimiston vierailuryhmät ja kokoustilojen käyttöasteen. Kuudes ja viimeinen kappale esittelee lyhyen yhteenvedon toimiston toiminnasta ja katsauksen vuoden 2009 toiminnan päälinjoihin. Lobbaustoimenpiteet Termi lobbaus ymmärretään usein väärin ja se saattaa aiheuttaa negatiivisia mielikuvia. Itse asiassa lobbaus on tärkeä ja oikeastaan itsestään selvä osa demokratiaa ja poliittista päätöksentekoa. Lobbaus tarkoittaa yksinkertaisesti pyrkimyksiä vaikuttaa politiikkaan ja päättäjiin ja yritystä ajaa ja edistää tiettyjä asioita yhteiskunnassa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimistolla oli vuonna 2008 kaksi toimeksiantoa, joiden tarkoituksena oli nimenomaisesti lobata tai edistää seudun asiaa Euroopan unionissa.

4 Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2009 (EYOF) Tampere järjestää heinäkuussa 2009 Euroopan nuorten olympiafestivaalit (EYOF) kesälajeissa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto sai tammikuussa 2008 toimeksiannon hankkia Tampereen kisoille osarahoitusta Euroopan unionilta (EU). EU toimisto kartoitti mahdolliset rahoituskanavat ja päätyi EU:n budjettiin, josta myös EYOF maat Puola ja Espanja ovat aikaisempina vuosina saaneet avustusta omiin kisoihinsa. Budjetissa on Euroopan komission budjetin alla erityinen budjettilinja special annual events, josta Euroopan parlamentti (EP) voi rahoittaa haluamiaan tapahtumia. Seuraavaksi EU toimisto laati toimintastrategian, johon kuului asian pikainen esittely kaikille EP:n suomalaisille sekä muille merkittäville jäsenille (mm. budjetti ja koulutus ja kulttuurivaliokuntien jäseniä sekä vuoden 2009 budjettista vastaava MEP) sekä komission urheiluyksiölle. EU toimisto sai tukea myös Suomen pysyvältä edustustolta Euroopan unionissa (Suomen EU edustusto). Huhtikuussa 2008 EU toimisto kutsui pienimuotoisen EYOF delegaation Tampereelta esittelemään kisahanketta Suomen EU edustustoon, Euroopan komissioon ja Euroopan parlamenttiin. Delegaatioon kuuluivat Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden palvelutuotantojohtaja Asko Koskinen, Tampereen EYOF kisojen pääsihteeri Pirjo Puskala, Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Ari Koskinen ja Tampereen kaupungin Liikuntapalvelujen projektipäällikkö Mikko Heinonen. Asian valmistelu EP:ssa seurasi EU:n budjettikäsittelyä. Suomalaiset EP:n budjettivaliokunnan jäsenet Ville Itälä, Esko Seppänen ja Kyösti Virrankoski veivät EYOF Tampere 2009 rahoitusanomuksen virallisena muutosehdotuksena budjettikäsittelyyn syyskuun alussa. Budjetista äänestettiin ensin budjettivaliokunnassa lokakuun alussa. Tämän jälkeen budjetista äänestettiin EP:n lokakuun täysistunnossa sekä toisen kerran joulukuun täysistunnossa. Jokaisessa vaiheessa suomalaisjäsenten tuki oli erittäin tärkeää, sillä he onnistuivat saamaan hankkeen taakse enemmistön MEPeistä. EYOF Tampere 2009 rahoitus meni läpi joka äänestyksessä ja parlamentti myönsi EYOF Tampere 2009 hankkeelle 1,5 miljoonan euron avustuksen. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: 1,5 M euron osarahoitus tuo helpotusta 9 M euron kisabudjettiin. Mahdollisuus tuoda seutua ja kaupunkia esille suurtapahtumajärjestäjänä. Mahdollisuus saada Euroopan komissio mukaan kisajärjestelyihin. Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti (EIT) Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti (EIT) on uusi eurooppalainen aloite, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan kilpailukykyä integroimalla korkeatasoista innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja koulutusta aloilla, joilla on suurta taloudellista tai muuta yhteiskunnallista merkitystä. Instituutti aloitti virallisesti toimintansa Budapestissa. ja keväällä 2009 aukeaa ensimmäinen haku EIT:n alaisiin osaamis ja innovaatioyhteisöihin (knowledge and innovation communities, KICs).

5 Tampereen kaupunkiseutu haluaa olla mukana vaikuttamassa EIT:ssa ja KICseissä alusta asti. EU toimisto kartoitti koko kevään 2008 EIT:n toimintaa. Toukokuussa EU toimisto järjesti Toni Sulamerelle ja Juha Miettiselle Teknologiakeskus Hermiasta EIT tutustumiskäynnin Brysseliin. Kaksipäiväisen matkan aikana Sulameri ja Miettinen tapasivat kaikki merkittävät EIT asiantuntijat Euroopan komissiossa ja Euroopan parlamentissa. Tämän lisäksi asiasta keskusteltiin myös Suomen EUedustuston ja TEKESin ja Suomen Akatemian EU edustajien kanssa. EIT hakee mallia ja muotoa tuleville KICseille ja kartoittaa tätä varten tiettyjen jäsenmaiden tutkimus ja innovaatiotoimintaa. EU toimisto kutsui Euroopan komission EIT Task Forcen asiantuntijat tutustumaan Suomen korkeatasoiseen innovaatiotoimintaan. Asiantuntija Jean Marie Castelain komissiosta vietti kaksi päivää syyskuussa perehtyen tutkimus ja innovaatiotoimintaan Helsingissä ja Tampereella. Ohjelmasta vastasi Juha Miettinen. Hakukierros ensimmäisiin KICseihin alkaa keväällä Tampereen kaupunkiseudun innovaatiotoimijat valmistautuvat osallistumaan hakuun. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Ainutkertainen mahdollisuus olla mukana luomassa ja kehittämässä eurooppalaista tutkimus ja innovaatiotoimintaa Euroopan huipputoimijoiden kanssa. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen Yksi Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston päätehtävistä on edesauttaa seudun toimijoiden kansainvälistymistä ja seudun osaamisen markkinointia potentiaalisille yhteistyökumppaneille Euroopassa. Verkostot sekä viralliset että epäviralliset ovat erinomainen kanava verkostoitumisessa ja pitkäkestoisten yhteistyökumppanuuksien luomisessa. European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto liittyi vuoden 2008 alussa ERRIN eli eurooppalaisten alueiden tutkimus ja innovaatio verkostoon. Vuodesta 2007 lähtien itsenäisenä organisaationa toimineessa verkostossa toimii tällä hetkellä 70 Brysselissä sijaitsevaa aluetoimistoista. Verkoston tarkoituksena on informoida jäseniään nopeasti ajankohtaisista ja tulevista EU ohjelmista ja hankkeista sekä järjestää vaivattomasti mahdollisuus verkostoitumiseen ja sopiviin hankepartnereihin tutustumiseen. EU toimisto on toiminut aktiivisesti ERRIN verkoston alaisissa työryhmissä (lähinnä energia, bioteknologia, ICT), osallistunut verkoston järjestämiin informaatiotilaisuuksiin ja hankepäiviin. Verkoston avulla EU toimisto on pystynyt palvelemaan yhteistyökumppaneitaan kotipäässä tehokkaasti ja nopeasti. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Ajankohtaista informaatiota EUohjelmista ja hankkeista nopeasti. Erinomainen areena löytää eurooppalaisia yhteistyökumppaneita seudun hankkeisiin. Mahdollisuus myös markkinoida seudun osaamista Brysselissä.

6 Districts of Creativity verkosto Flanderin alue Belgiasta on vetänyt vuodesta 2004 lähtien kansainvälistä luovien alueiden Districts of Creativity verkostoa, johon kuuluu 12 dynaamista ja luovaa aluetta ympäri maailmaa (mm. Skotlanti, Katalonia, Baden Württenberg, Shanghai, Karnataka ja Quebec). Verkosto järjestää kerran vuodessa näyttävän Creativity World Forum tapahtuman, jossa alueet pääsevät esittelemään osaamistaan, vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja verkostoitumaan. Tämän lisäksi verkosto järjestää kerran vuodessa jäsenilleen reverse mission tutustumiskierroksen yhdelle jäsenalueelle. Verkoston eurooppalaisjäsenet ovat myös valmistelleet yhteisiä EU hankkeita. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto sai vuoden 2007 lopussa tehtäväkseen kartoittaa verkoston toimintaa ja selvittää Tampereen mahdollisuuksia liittyä jäseneksi. EU toimisto järjesti huhtikuussa yhdessä Luova Tampere ohjelman toimijoiden kanssa verkoston vetäjille Flanderin alueelta matkan Tampereelle tutustumaan seudun rakenteeseen ja osaamiseen ja kartoittamaan Tampereen sopivuutta verkoston jäseneksi. Verkoston vetäjät olivat erittäin vaikuttuneita ja ehdottivat Tamperetta viralliseksi jäseneksi. Tämän jälkeen EU yhteysjohtaja tapasi useita verkoston jäseniä Brysselissä keskustellakseen jäsenyydestä. Virallinen hakemus jätettiin sisälle lokakuussa. EU yhteysjohtaja osallistui Creativity World Forumin yhteydessä verkoston jäsenten työkokoukseen esittämään Tampereen virallisen hakemuksen. Päätös oli positiivinen ja Tampere on nyt Districts of Creativity verkoston täysivaltainen jäsen. Seuraavaksi Tampere hakee mahdollisuutta järjestää reverse mission tapahtuma Tampereella syksyllä HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Saada näkyvyyttä kansainvälisesti luovana ja innovatiivisena alueena. Mahdollisuus saada uusia kansainvälisiä kumppanuuksia. Mahdollisuus osallistua EU hankkeisiin. Open Days 2008 Open Days viikko on Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston ja Alueiden komitean yhteisesti lanseeraama alue ja paikallistason esittäytymisviikko, joka vuonna 2008 järjestettiin jo kuudetta kertaa. Viikon aikana alueilla on mahdollisuus esitellä osaamistaan seminaareissa ja konferensseissa sekä verkostoitua. Vuoden 2008 tapahtumaan osallistui yli 7000 toimijaa ympäri Eurooppaa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto oli mukana vuoden 2008 Open Days tapahtumassa konsortiossa, jonka teemana oli luovuus ja innovaatiot. Muut ryhmän jäsenet olivat mm. Flanderin alue, Glasgow, Itä Ruotsi, Eindhoven jne. Luova Tampere ohjelman vetäjä, kehityspäällikkö Lasse Paananen esitteli Luova Tampere ohjelmaa konsortion seminaarissa Esitys sai erittäin paljon positiivista palautetta ja Paananen useita yhteydenottoja. Tällä hetkellä EU toimisto kartoittaa potentiaalisia teemoja ja partnereita vuoden 2009 Open Days tilaisuutta varten. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Tuoda esille vahvaa osaamistamme ja aluettamme. Mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa parhaita käytäntöjä muiden alueiden kanssa. Kartoittaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

7 Informaation keräys ja tiedonvaihto Verkostoitumisen ja hankepartnerihaun lisäksi Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto vastaa myös informaation keräyksestä ja sen työstämisestä yhteistyökumppanien käyttöön. Vuonna 2008 EU agendalla oli kaksi isoa, toisiinsa liittyvää teemaa, jotka saattavat merkitä muutoksia myös Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuteen: yleinen keskustelu Euroopan aluepolitiikan tilasta ja tulevaisuudesta sekä Euroopan komission lanseeraama Itämeristrategia. Euroopan komission Itämeri strategia Itämeri strategia on alun perin Euroopan parlamentin aloitteesta syntynyt hanke. Joulukuun 2007 Eurooppa neuvosto antoi Euroopan komissiolle toimeksiannon laatia EU:lle Itämeri strategia. Kesäkuussa 2009 valmistuvan strategian tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa, tukea tasapainoista aluekehitystä sekä parantaa Itämeren alueen saavutettavuutta ja turvallisuutta ja sen painopisteet ovat ympäristö, talouskehitys, saavutettavuus ja vetovoima sekä turvallisuus. Komission tarkoituksena on laatia lyhyt, poliittinen strategia asiakirja, jonka liitteeksi tulisi konkreettisia hankkeita sisältävä toimenpideohjelma. Strategia on tarkoitus hyväksyä Ruotsin puheenjohtajuuskaudella syksyllä Komissio käynnisti 3. marraskuuta 2008 Itämeri strategian julkisen konsultaation, jossa se toivoo alue ja paikallisviranomaisilta, sidosryhmiltä ja yksityishenkilöiltä kannanottoja strategiaa varten. Brysselissä toimiva aluetoimistojen perustama informal Baltic Sea Group ibsg (jäsenenä yli 50 Itämeren alueen aluetoimistoa) on aktiivisesti mukana Itämeri strategian valmisteluissa ja on tehnyt oman kannanottonsa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto on ollut mukana ibsg:n toiminnassa ja seurannut aktiivisesti strategian kehitystyötä. EU toimisto on viestittänyt ja keskustellut aiheesta Itämeri instituutin kanssa, joka myös on laatinut oman kannanottonsa, samoin kuin Pirkanmaan liitto. Aihe on erittäin tärkeä ja ajankohtainen, sillä se liittyy läheisesti EU:n aluepolitiikan tulevaisuuskeskusteluun. Tässä mielessä täytyy muistaa, että ajatus Itämeristrategiasta on syntynyt myös tarpeesta parantaa koordinointia Euroopan komission, jäsenvaltioiden, alueiden, paikallisviranomaisten ja muiden toimijoiden välillä ja siten käyttää tehokkaammin politiikkainstrumentteja, ohjelmia (erityisesti rakennerahastoja) ja investointeja Itämeren alueella. Tämän lisäksi yksi Itämeri strategian tavoitteista on kokeilla suuralueyhteistyötä (macro region) EU:ssa. Siitä toivotaan tuloksia, joita voidaan soveltaa muualla EU:n alueella. Komissio ja aluepolitiikasta vastaava komissaari Danuta Hübner ovat useaan otteeseen painottaneet suuralueyhteistyön olevan aluepolitiikan tulevaisuuden työkaluja. Tässä mielessä Itämeri strategian voidaan sanoa toimivan pilottihankkeena. Aluepolitiikan tulevaisuus Euroopan unionin alue ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikalla) lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja.

8 Parhaillaan Euroopan komissiossa valmistellaan aluepolitiikan suuntaviivoja vuoden 2013 jälkeiselle ajalle, ja unionin toiminnan tulevasta rahoituksesta keskustellaan jo vuonna Tätä suunnittelutyötä pohjustaen EU:n aluepolitiikasta vastaava pääosasto avasi syksyllä 2007 laajan julkisen konsultaation, jossa toivottiin valtioiden ja erityisesti alueiden sekä muiden aluepoliittisten toimijoiden kantoja nykyisestä ja tulevasta, vuonna 2014 alkavasta rakennerahastokaudesta. Tämän lisäksi Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2008 vihreän kirjan alueellisesta koheesiosta. Samalla käynnistettiin alue ja paikallisviranomaisten, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja muiden organisaatioiden mittava kuuleminen. Tavoitteena on saada yhdessä parempi käsitys alueellisesta koheesiosta ja sen vaikutuksista EU:n aluepolitiikan tulevaisuuteen. EU toimisto on seurannut erittäin aktiivisesti tätä keskustelua ja osallistunut alueellisen koheesion vihreän kirjan kommentointiin Brysselissä toimivan, aluetoimistoista koostuvan Cities for Cohesion verkoston kautta. Tulevilla aluepolitiikan linjauksilla on merkistystä myös Tampereen kaupunkiseudulle, joka kuten monet muutkin alueet saattaa tulevaisuudessa kohdata yhä voimakkaammin sellaisia haasteita kuten väestön väheneminen ja ikääntyminen. Euroopan unionin yhteinen aluepolitiikka ja erityisesti Euroopan unionin kautta saatava kehittämisrahoitus ovat tulevaisuudessakin tärkeitä alueiden kehittämisen välineitä. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Osallistumalla suoraan sekä Itämeristrategia että aluepolitiikan tulevaisuus keskusteluun mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja tuomaan omat näkemykset EU:n politiikan aloihin, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia alueemme tulevaan kehitykseen. Viestintä EU toimisto hoitaa yhteydenpitoa ja vastaa viestinnästä lähinnä kahdella tavalla: sähköisesti ja kasvotusten eli tapaamalla yhteistyökumppaneita säännöllisesti Tampereen kaupunkiseudulla Sähköinen viestintä EU toimiston ensisijainen viestityskanava vuonna 2008 oli toimiston oma nettisivu (www.tamperecentralregion.eu). Näiden sivujen kautta toimisto viestitti mm. EU yhteysjohtajan tapaamisista ja matka aikatauluista, Brysselin tapahtumista ja EU hankkeista. Tämän lisäksi EU toimisto piti säännöllisesti yhteyttä yhteistyökumppaneihin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Face to face viestintä EU yhteysjohtajan toimenkuvaan kuuluu säännölliset, lähes kuukausittaiset matkat Tampereen kaupunkiseudulle. Vuonna 2008 EU yhteysjohtaja kävi tapaamassa yhteistyökumppaneita Tampereen kaupunkiseudulla 12 kertaa. Näiden matkojen aikana EU yhteysjohtaja tapasi henkilökohtaisesti seudun toimijoita. Eniten tapaamisia vuonna 2008 oli seuraavien viiden toimijan kanssa: 1 Tampereen kaupungin toimijat

9 2 Teknologiakeskus Hermia 3 Itämeri instituutti 4 EYOF toimijat 5 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tämän lisäksi tapaamisia oli mm seuraavien tahojen kanssa: Finnmedi, Ekokumppanit, TAMK, PIRAMK, TaY, TTY, TAKK, Tampereen kauppakamari, Tamlink, VTT, Eurooppa tiedotus, Ensimetri, Pirkanmaan liitto, TBR. Näiden yksittäisten tapaamisten lisäksi EU yhteysjohtaja tapasi seudun toimijoita neljä kertaa EU toimiston yhteysryhmän kokouksissa. Yhteysryhmässä ovat mukana kaikki seudun kuntien elinkeinojohtajat ja muut seudun elinkeinopoliittiset toimijat ja niissä käsitellään toimiston ajankohtaisia asioita ja toimeksiantoja. Vuoden 2008 kokoukset järjestettiin seuraavasti: Technopolis Ventures Professia Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Itämeri instituutti Ahlman instituutti Sekä yksittäisistä tapaamisista että EU toimiston yhteysryhmän kokouksista on tullut paljon positiivista palautetta. EU yhteysjohtaja katsoo, että henkilökohtaiset tapaamiset ovat osaltaan edistäneet ja vahvistaneet yhteistyötä EU toimiston ja seudun toimijoiden välillä. Näin EU toimisto on päässyt viestittämään helposti ja mutkattomasti omista asioistaan, mutta myös seudun toimijoiden tavoitteet ovat tulleet selkeästi esille. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Luoda suora ja vaivaton yhteys ja yhteistyösuhde EU toimistoon ja tällä tavalla mahdollisuus edistää omien asioiden hoitoa Brysselissä. Vierailuryhmät ja kokoustilojen käyttö EU toimiston tehtäviin kuuluu myös ottaa vastaa vierailuryhmiä ja valmistella heille asiapohjainen ohjelma Brysselissä. Tämän lisäksi EU toimisto tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kokoustiloja sekä hankevalmisteluun että seminaareihin. Vierailuryhmät Sopimuksen mukaan EU toimisto vastaa vain kohdennetuista, asiapohjaisista matkoista Brysseliin. Vuonna 2008 EU toimisto järjesti vierailuohjelman kolmelle ryhmälle:

10 EYOF delegaatio Teknologiakeskus Hermia (EIT) Tampereen pormestarit Tämän lisäksi toimisto järjesti päiväohjelman Euroopan komissioon Petri Niemiselle Teknologiakeskus Hermiasta Nieminen osallistui Brysselissä ERRINin energia työryhmän hankepäivään. Samaan hanketilaisuuteen osallistuivat myös Jaakko Mattila ja Kati Hinkkanen TAMKista Tero Välimaa ja Heli Pehrman Finnmedi Tutkimuksesta osallistuivat ERRINin alaisen bioteknologia työryhmän hankevalmistelutilaisuuteen. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Mahdollisuus tutustua ajankohtaisiin asioihin suoraan EU asiantuntijoiden kanssa Brysselissä. Mahdollisuus saada kontakteja Euroopan instituutioista ja yhteistyökumppaneita esim. aluetoimistoista ja muilta tahoilta Brysselistä ja koko Euroopasta. Kokoustilat EU toimistossa on mahdollisuus järjestää kokouksia sekä rakennuksen ensimmäisen kerroksen virallisissa, maksullisissa kokoustiloissa että kolmannen kerroksen omissa tiloissa. EU toimisto avusti kolmen seminaarin järjestämisessä virallisissa kokoustiloissa: 13. ja Keskuskauppakamarin EUseminaari Jyväskylä Innovation oy: Biohousing seminaari Itämeri instituutin ECitizen 2.0. hankevalmisteluseminaari Virallisten kokoustilojen käyttö ei kuulu EU toimiston tilavuokraan, vaan niistä maksetaan käyttömaksu Eurocities kaupunkijärjestön sihteeristölle, joka vastaa ko. tiloista. EU toimisto on tehnyt periaatepäätöksen, että seudun ulkopuolisilta käyttäjiltä velotetaan täysi tilamaksu, kun taas seudun yhteistyökumppanien tilaisuuksista ei välttämättä veloiteta ollenkaan tai niitä velotetaan edullisemmalla hinnalla. Päätös veloituksesta on tehty tapaus kerrallaan. EU toimiston tilojen yhteydessä on myös mahdollisuus järjestää epävirallisia ja pienimuotoisia kokouksia. Kolmannessa kerroksessa on iso avoin tila, johon mahtuu kokoustamaan henkeä. Tämän lisäksi tarjolla on kaksi 4 8 hengen kokoushuonetta. Nämä tilat on tarjottu oman alueen toimijoille

11 ilmaiseksi. Vuonna 2008 tiloja käytti hankevalmistelukokouksiin TAMK ja PIRAMK HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Mahdollisuus tavata eurooppalaisia yhteistyökumppaneita ja markkinoida seudun osaamista oman toimiston tiloissa. Yhteenveto Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston toimintavuosi 2008 oli kaiken kaikkiaan erittäin menestyksekäs. EU toimisto toimi aktiivisesti useassa verkostossa (ERRIN, ibsg, Cities for Cohesion), joiden kautta toimisto on saanut useita merkittäviä yhteistyökumppaneita ja kontakteja sekä ajankohtaista informaatiota seudun tarpeita varten. Tämän lisäksi EU toimisto auttoi seudun luovien alojen toimijoita kansainvälistymään. Tampereen jäsenyys merkittävässä kansainvälisessä luovien alojen Districts of Creativity verkostossa on erinomainen saavutus ja mahdollistaa seudun toimijoita luomaan uusia kansainvälisiä kumppanuuksia. Tässä mielessä myös osallistuminen Open Days tapahtumaan oli erittäin hyödyllistä. Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti on erittäin merkittävä eurooppalainen aloite, joka tulee muotoilemaan ja ohjaamaan koko Euroopan tutkimus ja innovaatiotoimintaa. EU toimisto panosti koko kevään ja syksyn Tampereen kaupunkiseudun innovaatiotoimijoiden informoimiseen EIT:sta ja suhteiden luomiseen mm. Euroopan komission EIT Task Forcen henkilökuntaan. Tämän lisäksi toimisto järjesti Task Forcen tutustumaan Suomen innovaatiotoimintaan syyskuussa. Matka oli tärkeä, sillä Task Forcen tarkoituksena oli hakea mallia tuleviin EIT:n alaisiin osaamiskeskuksiin. Muita ajankohtaisia EU aloitteita ovat Itämeri strategia ja keskustelu aluepolitiikan tulevaisuudesta 2014 jälkeisellä rakennerahastokaudella. EUtoimisto osallistui aktiivisesti molempiin keskusteluihin ja informoi alueen toimijoita, jotta Tampereen kaupunkiseudulla olisi mahdollisuus vaikuttaa molempien poliitikkojen valmisteluun. Vuoden 2008 hauskin toimeksianto oli löytää EYOF Tampere 2009 kisoille osarahoitusta EU:sta. Euroopan parlamentin jäsenten lobbaus ja EUbudjettiin vaikuttaminen olivat erittäin mielenkiintoinen prosessi. EU toimiston pitkäjänteinen työ tuotti tulosta ja kisoille myönnettiin EU budjetista ,5 miljoonaa euroa. Haasteellisinta EU toimistossa on ollut työn ja toimeksiantojen priorisointi. Yhden ihmisen toimistossa on työtehtäviä lobbauksesta postituslistojen laatimisen ja kaikkea siltä väliltä. Keskittyminen oleelliseen tulee olemaan yksi tärkeä harjoitus vuonna Toiminnan päälinjat tulevat olemaan samat kuin vuonna 2008: panostaminen ERRIN verkostoon (ja muihin verkostoihin) ja sitä kautta saatavaan informaatioon ja kontakteihin, tärkeiden EU aloitteiden seuraaminen (EIT, Itämeri strategia, aluepolitiikka jne.) ja niihin vaikuttaminen sekä alueen toimijoiden kansainvälistymisessä ja verkostoitumisessa avustaminen.

12 Toimistoon on tarkoitus ottaa harjoittelija syksyllä Harjoittelijan päätehtävänä tulee olemaan hallinnollisen avun lisäksi avustaminen toimiston 10 vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävän kattavan taidenäyttelyn valmistelussa ja Open Days tilaisuudessa.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Helsinki EU Office Brysselissä

Helsinki EU Office Brysselissä Brysselissä Toimiston päällikkö Janne Tamminen Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 / Päijät-Häme Helsingin kaupunki Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto,

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä haasteita Ohjelmien käynnistäminen kaikilta osiltaan Valitun

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

EU-toiminnan tuoma lisäarvo kunnille ja maakunnan liitoille. Krista Taipale Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto, Bryssel 29.10.

EU-toiminnan tuoma lisäarvo kunnille ja maakunnan liitoille. Krista Taipale Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto, Bryssel 29.10. EU-toiminnan tuoma lisäarvo kunnille ja maakunnan liitoille Krista Taipale Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto, Bryssel 29.10.2014 Aluetoimistot Brysselissä Yhteensä noin 300 aluetoimistoa Brysselissä

Lisätiedot

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum

Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum Itämerihaasteessa tapahtuu! Salla-Maria Alanen Itämerihaasteen koordinaattori, Turku Projektipäällikkö, Centrum Balticum 1 Kuva: Turun Sanomat Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2013-2014 Sovitut tehtävät MITÄ SOVIMME VAASASSA 2013? Ammatillinen koulutus Strategia Tehty! Ei sovittu mutta tehty Ei tehty Viestintä 2013-2014 Tehdyt toimet

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Luonnos kysymyksiksi mielipidetiedusteluun kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Versio valmistui 20.1.2015. AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja

Lisätiedot

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 EU:n metsästrategia; missä mennään Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 Esityksen sisältö tilanne EU:ssa metsäasioiden käsittelyn osalta nykyinen EU:n metsästrategia EU:n metsästrategian

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat ja EU:n erillisohjelmat Hankkeiden toteuttaminen

Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat ja EU:n erillisohjelmat Hankkeiden toteuttaminen Kansainvälisen yhteistyön ohjelmat ja EU:n erillisohjelmat Hankkeiden toteuttaminen Tapio Salo 4.4.2014 1 Hankkeita EU rahoituksella: Valorisation of food waste to biogas, FP7 NP-balances EU, Eurostat

Lisätiedot

Alueiden komitea - mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa alueille?"

Alueiden komitea - mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa alueille? Etelä-Suomen maakuntahallitusten seminaari 8.10.2015: Alueiden komitea - mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa alueille?" Markku Markkula Euroopan unionin Alueiden komitean puheenjohtaja President, EU

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi

Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi RATKAISUJA lähellä, yhdessä LÖSNINGAR nära, tillsammans SOLUTIONS local, together Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi Stella

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi 15.11.2012 Mikko Nupponen CIMO 2/2009 EU-ohjelmat ja Suomi 3/2010 Tilastoja 2011 Elinikäisen oppimisen ohjelma: 14 000 liikkuvuusjaksoa rahoitettiin Nuorisotoimintaohjelma

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä

ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä ROBINWOOD PLUS hanke: esittely Seija Kemppainen, projektipäällikkö, Kainuun maakunta- kuntayhtymä www.robinwoodplus.eu Robinwood Plus projektikumppanit Johtava kumppani: Liguria Italia Muut kumppanit:

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO Rahoitusmenot 2007 Opiskelijoita 2008 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO perustettu 1955, ylläpitäjinä alueen yliopistot / korkeakoulut, Pirkanmaan 21 kuntaa, Aamulehti, 7 henkilöjäsentä Tampereen yliopisto Tavoite:

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA JA SUOMEN CBSS-PUHEENJOHTAJUUSKAUSI

EU:N ITÄMERI-STRATEGIA JA SUOMEN CBSS-PUHEENJOHTAJUUSKAUSI EU:N ITÄMERI-STRATEGIA JA SUOMEN CBSS-PUHEENJOHTAJUUSKAUSI Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö EU:n Itämeri-strategia EU:n uudistetun Itämeri-strategian päämäärät 1) Meren pelastaminen

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

Interreg Itämeren alue 2014-2020

Interreg Itämeren alue 2014-2020 Interreg Itämeren alue 2014-2020 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 Lahti Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö Interreg Baltic Sea Region (IBSR) 2014-2020 8 jäsenmaata

Lisätiedot

Avoimet innovaatioalustat

Avoimet innovaatioalustat Turku Smart city seminaari 18.9.2015 Avoimet innovaatioalustat Kaupunki on alusta innovaatioiden syntymiselle, niiden kehittämiselle ja testaamiselle, innovatiivisille hankinnoille ja hyvistä ratkaisuista

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Suomi-talon keskeisiä toimijoita viennin ja tunnettuuden edistämiseksi ovat Finnpro, Tekes sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Suomi-talon keskeisiä toimijoita viennin ja tunnettuuden edistämiseksi ovat Finnpro, Tekes sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari. HYVINVOINTIMATKAILUVERKOSTOISTA KANSAINVÄLISTYMISTÄ HANKE MATKARAPORTTI VERKOSTOYHTEISTYÖ PIETARI 9. 10.10.2013 Hanke järjesti verkostoyhteistyömatkan Pietariin, yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

Rahoituslähteet, EU. Ajankohtaiset asiat Kuopio 27.9.2013

Rahoituslähteet, EU. Ajankohtaiset asiat Kuopio 27.9.2013 Rahoituslähteet, EU Ajankohtaiset asiat Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Ulkopuolisen rahoituksen koordinointi Ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämistä lisättävä Hankkeita ei pääsääntöisesti toteuteta ministeriöstä,

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 EURA 2014 rakennerahastojen tietopalvelu hakutoimintojen parantaminen: teemahaut, alueelliset haut, alasvetovalikot kartta(haku) englanninkielinen

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Tekes Groove Cleantech Roadshow. Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 22.-25. lokakuuta 2013

Tekes Groove Cleantech Roadshow. Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 22.-25. lokakuuta 2013 Tekes Groove Cleantech Roadshow Jiangsu, Kiina Delegaatiomatka 22.-25. lokakuuta 2013 Kasvua ja kumppanuuksia Kiinasta Hyödynnä ainutlaatuinen ja tehokas mahdollisuus tarttua Kiinan markkinoihin! Kiinalaiset

Lisätiedot

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi

HYVÄ HANKE koulutus. Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014. Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi HYVÄ HANKE koulutus Horisontti 2020 ja pk-yritykset 10.09.2014 Jukka Kohonen, H2020 SME NCP www.tekes.eu Horisontti2020@tekes.fi Mitä aiheita rahoitetaan? 7 suurta teemaa: 1. Terveys, väestönmuutos, hyvinvointi

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi RAKENNERAHASTO-OHJELMAT 2007-2013 Total financing* in regions (NUTS II) 5 186 M South 19,3% (1 003 M ) West

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Fintrip esittely. Fintrip-seminaari liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, Suomen ja Venäjän välinen liikenne, 20.5.

Fintrip esittely. Fintrip-seminaari liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, Suomen ja Venäjän välinen liikenne, 20.5. Finnish Transport Research and Innovation Partnership Fintrip esittely Fintrip-seminaari liikenteen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, Suomen ja Venäjän välinen liikenne, 20.5.2013, Helsinki Johanna Särkijärvi,

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot