TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Lobbaustoimenpiteet... 3 Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2009 (EYOF)... 4 Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti (EIT)... 4 Kansainvälistyminen ja verkostoituminen... 5 European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)... 5 Districts of Creativity verkosto... 6 Open Days Informaation keräys ja tiedonvaihto... 7 Euroopan komission Itämeri strategia... 7 Aluepolitiikan tulevaisuus... 7 Viestintä... 8 Sähköinen viestintä... 8 Face to face viestintä... 8 Vierailuryhmät ja kokoustilojen käyttö... 9 Vierailuryhmät... 9 Kokoustilat Yhteenveto... 11

3 Johdanto Vuosi 2008 oli EU yhteysjohtaja Hannele Räikkösen ensimmäinen kokonainen työvuosi EU toimiston johdossa. EU yhteysjohtaja aloitti Brysselissä virallisesti 17. syyskuuta 2007, EU toimiston oltua ilman vetäjää yli puoli vuotta. Syksy 2007 kului toiminnan uudelleenkäynnistämisessä. EU yhteysjohtaja tutustui asioihin ja toimijoihin Tampereen kaupunkiseudulla sekä kartoitti seudun tarpeita. Samanaikaisesti toiminta Brysselissä keskittyi pääasiallisesti verkostojen ja kontaktien luomiseen ja toiminnan uudelleenkäynnistämisestä tiedottamiseen. Syksyllä 2007 vahvistuivat myös EU yhteysjohtajan toiminnan painopisteet. EU toimiston päätehtävänä on, kuten syksyn 2007 kartoitus seudun toimijoiden tarpeista näytti, Euroopan laajuisten yhteistyöverkostojen luominen, ylläpitäminen ja hyödyntäminen tutkimus ja kehityshankkeiden EUrahoituksen ja parhaiden yhteistyöpartnereiden hankkimiseksi Tampereen kaupunkiseudulle. Perimmäisenä tarkoituksena on siis Tampereen kaupunkiseudun tutkimuksen ja yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen. Vuoden 2008 alusta EU yhteysjohtaja pääsi keskittymään toimiston pääasialliseen tehtävään eli Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittisten toimijoiden kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistämiseen seudun määrittelemillä vahvuusklustereilla. Tässä mielessä Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston toimintavuosi 2008 oli erittäin onnistunut ja sisälsi useita positiivisia tuloksia. Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston toimintakertomus 2008 käy läpi toimiston aktiviteetit ja se on jaettu kuuteen osaan. Ensimmäinen kappale käy läpi vuoden 2008 lobbaustoimenpiteet. Toinen kappale esittelee kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen liittyvät toimeksiannot. Kolmas kappale referoi informaation keräys ja tiedonvaihtotehtävät. Neljäs kappale kuvailee EU toimiston viestintämetodit. Viides kappale käy läpi toimiston vierailuryhmät ja kokoustilojen käyttöasteen. Kuudes ja viimeinen kappale esittelee lyhyen yhteenvedon toimiston toiminnasta ja katsauksen vuoden 2009 toiminnan päälinjoihin. Lobbaustoimenpiteet Termi lobbaus ymmärretään usein väärin ja se saattaa aiheuttaa negatiivisia mielikuvia. Itse asiassa lobbaus on tärkeä ja oikeastaan itsestään selvä osa demokratiaa ja poliittista päätöksentekoa. Lobbaus tarkoittaa yksinkertaisesti pyrkimyksiä vaikuttaa politiikkaan ja päättäjiin ja yritystä ajaa ja edistää tiettyjä asioita yhteiskunnassa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimistolla oli vuonna 2008 kaksi toimeksiantoa, joiden tarkoituksena oli nimenomaisesti lobata tai edistää seudun asiaa Euroopan unionissa.

4 Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2009 (EYOF) Tampere järjestää heinäkuussa 2009 Euroopan nuorten olympiafestivaalit (EYOF) kesälajeissa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto sai tammikuussa 2008 toimeksiannon hankkia Tampereen kisoille osarahoitusta Euroopan unionilta (EU). EU toimisto kartoitti mahdolliset rahoituskanavat ja päätyi EU:n budjettiin, josta myös EYOF maat Puola ja Espanja ovat aikaisempina vuosina saaneet avustusta omiin kisoihinsa. Budjetissa on Euroopan komission budjetin alla erityinen budjettilinja special annual events, josta Euroopan parlamentti (EP) voi rahoittaa haluamiaan tapahtumia. Seuraavaksi EU toimisto laati toimintastrategian, johon kuului asian pikainen esittely kaikille EP:n suomalaisille sekä muille merkittäville jäsenille (mm. budjetti ja koulutus ja kulttuurivaliokuntien jäseniä sekä vuoden 2009 budjettista vastaava MEP) sekä komission urheiluyksiölle. EU toimisto sai tukea myös Suomen pysyvältä edustustolta Euroopan unionissa (Suomen EU edustusto). Huhtikuussa 2008 EU toimisto kutsui pienimuotoisen EYOF delegaation Tampereelta esittelemään kisahanketta Suomen EU edustustoon, Euroopan komissioon ja Euroopan parlamenttiin. Delegaatioon kuuluivat Tampereen kaupungin sivistyspalveluiden palvelutuotantojohtaja Asko Koskinen, Tampereen EYOF kisojen pääsihteeri Pirjo Puskala, Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Ari Koskinen ja Tampereen kaupungin Liikuntapalvelujen projektipäällikkö Mikko Heinonen. Asian valmistelu EP:ssa seurasi EU:n budjettikäsittelyä. Suomalaiset EP:n budjettivaliokunnan jäsenet Ville Itälä, Esko Seppänen ja Kyösti Virrankoski veivät EYOF Tampere 2009 rahoitusanomuksen virallisena muutosehdotuksena budjettikäsittelyyn syyskuun alussa. Budjetista äänestettiin ensin budjettivaliokunnassa lokakuun alussa. Tämän jälkeen budjetista äänestettiin EP:n lokakuun täysistunnossa sekä toisen kerran joulukuun täysistunnossa. Jokaisessa vaiheessa suomalaisjäsenten tuki oli erittäin tärkeää, sillä he onnistuivat saamaan hankkeen taakse enemmistön MEPeistä. EYOF Tampere 2009 rahoitus meni läpi joka äänestyksessä ja parlamentti myönsi EYOF Tampere 2009 hankkeelle 1,5 miljoonan euron avustuksen. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: 1,5 M euron osarahoitus tuo helpotusta 9 M euron kisabudjettiin. Mahdollisuus tuoda seutua ja kaupunkia esille suurtapahtumajärjestäjänä. Mahdollisuus saada Euroopan komissio mukaan kisajärjestelyihin. Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti (EIT) Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti (EIT) on uusi eurooppalainen aloite, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan kilpailukykyä integroimalla korkeatasoista innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja koulutusta aloilla, joilla on suurta taloudellista tai muuta yhteiskunnallista merkitystä. Instituutti aloitti virallisesti toimintansa Budapestissa. ja keväällä 2009 aukeaa ensimmäinen haku EIT:n alaisiin osaamis ja innovaatioyhteisöihin (knowledge and innovation communities, KICs).

5 Tampereen kaupunkiseutu haluaa olla mukana vaikuttamassa EIT:ssa ja KICseissä alusta asti. EU toimisto kartoitti koko kevään 2008 EIT:n toimintaa. Toukokuussa EU toimisto järjesti Toni Sulamerelle ja Juha Miettiselle Teknologiakeskus Hermiasta EIT tutustumiskäynnin Brysseliin. Kaksipäiväisen matkan aikana Sulameri ja Miettinen tapasivat kaikki merkittävät EIT asiantuntijat Euroopan komissiossa ja Euroopan parlamentissa. Tämän lisäksi asiasta keskusteltiin myös Suomen EUedustuston ja TEKESin ja Suomen Akatemian EU edustajien kanssa. EIT hakee mallia ja muotoa tuleville KICseille ja kartoittaa tätä varten tiettyjen jäsenmaiden tutkimus ja innovaatiotoimintaa. EU toimisto kutsui Euroopan komission EIT Task Forcen asiantuntijat tutustumaan Suomen korkeatasoiseen innovaatiotoimintaan. Asiantuntija Jean Marie Castelain komissiosta vietti kaksi päivää syyskuussa perehtyen tutkimus ja innovaatiotoimintaan Helsingissä ja Tampereella. Ohjelmasta vastasi Juha Miettinen. Hakukierros ensimmäisiin KICseihin alkaa keväällä Tampereen kaupunkiseudun innovaatiotoimijat valmistautuvat osallistumaan hakuun. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Ainutkertainen mahdollisuus olla mukana luomassa ja kehittämässä eurooppalaista tutkimus ja innovaatiotoimintaa Euroopan huipputoimijoiden kanssa. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen Yksi Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston päätehtävistä on edesauttaa seudun toimijoiden kansainvälistymistä ja seudun osaamisen markkinointia potentiaalisille yhteistyökumppaneille Euroopassa. Verkostot sekä viralliset että epäviralliset ovat erinomainen kanava verkostoitumisessa ja pitkäkestoisten yhteistyökumppanuuksien luomisessa. European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto liittyi vuoden 2008 alussa ERRIN eli eurooppalaisten alueiden tutkimus ja innovaatio verkostoon. Vuodesta 2007 lähtien itsenäisenä organisaationa toimineessa verkostossa toimii tällä hetkellä 70 Brysselissä sijaitsevaa aluetoimistoista. Verkoston tarkoituksena on informoida jäseniään nopeasti ajankohtaisista ja tulevista EU ohjelmista ja hankkeista sekä järjestää vaivattomasti mahdollisuus verkostoitumiseen ja sopiviin hankepartnereihin tutustumiseen. EU toimisto on toiminut aktiivisesti ERRIN verkoston alaisissa työryhmissä (lähinnä energia, bioteknologia, ICT), osallistunut verkoston järjestämiin informaatiotilaisuuksiin ja hankepäiviin. Verkoston avulla EU toimisto on pystynyt palvelemaan yhteistyökumppaneitaan kotipäässä tehokkaasti ja nopeasti. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Ajankohtaista informaatiota EUohjelmista ja hankkeista nopeasti. Erinomainen areena löytää eurooppalaisia yhteistyökumppaneita seudun hankkeisiin. Mahdollisuus myös markkinoida seudun osaamista Brysselissä.

6 Districts of Creativity verkosto Flanderin alue Belgiasta on vetänyt vuodesta 2004 lähtien kansainvälistä luovien alueiden Districts of Creativity verkostoa, johon kuuluu 12 dynaamista ja luovaa aluetta ympäri maailmaa (mm. Skotlanti, Katalonia, Baden Württenberg, Shanghai, Karnataka ja Quebec). Verkosto järjestää kerran vuodessa näyttävän Creativity World Forum tapahtuman, jossa alueet pääsevät esittelemään osaamistaan, vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja verkostoitumaan. Tämän lisäksi verkosto järjestää kerran vuodessa jäsenilleen reverse mission tutustumiskierroksen yhdelle jäsenalueelle. Verkoston eurooppalaisjäsenet ovat myös valmistelleet yhteisiä EU hankkeita. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto sai vuoden 2007 lopussa tehtäväkseen kartoittaa verkoston toimintaa ja selvittää Tampereen mahdollisuuksia liittyä jäseneksi. EU toimisto järjesti huhtikuussa yhdessä Luova Tampere ohjelman toimijoiden kanssa verkoston vetäjille Flanderin alueelta matkan Tampereelle tutustumaan seudun rakenteeseen ja osaamiseen ja kartoittamaan Tampereen sopivuutta verkoston jäseneksi. Verkoston vetäjät olivat erittäin vaikuttuneita ja ehdottivat Tamperetta viralliseksi jäseneksi. Tämän jälkeen EU yhteysjohtaja tapasi useita verkoston jäseniä Brysselissä keskustellakseen jäsenyydestä. Virallinen hakemus jätettiin sisälle lokakuussa. EU yhteysjohtaja osallistui Creativity World Forumin yhteydessä verkoston jäsenten työkokoukseen esittämään Tampereen virallisen hakemuksen. Päätös oli positiivinen ja Tampere on nyt Districts of Creativity verkoston täysivaltainen jäsen. Seuraavaksi Tampere hakee mahdollisuutta järjestää reverse mission tapahtuma Tampereella syksyllä HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Saada näkyvyyttä kansainvälisesti luovana ja innovatiivisena alueena. Mahdollisuus saada uusia kansainvälisiä kumppanuuksia. Mahdollisuus osallistua EU hankkeisiin. Open Days 2008 Open Days viikko on Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston ja Alueiden komitean yhteisesti lanseeraama alue ja paikallistason esittäytymisviikko, joka vuonna 2008 järjestettiin jo kuudetta kertaa. Viikon aikana alueilla on mahdollisuus esitellä osaamistaan seminaareissa ja konferensseissa sekä verkostoitua. Vuoden 2008 tapahtumaan osallistui yli 7000 toimijaa ympäri Eurooppaa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto oli mukana vuoden 2008 Open Days tapahtumassa konsortiossa, jonka teemana oli luovuus ja innovaatiot. Muut ryhmän jäsenet olivat mm. Flanderin alue, Glasgow, Itä Ruotsi, Eindhoven jne. Luova Tampere ohjelman vetäjä, kehityspäällikkö Lasse Paananen esitteli Luova Tampere ohjelmaa konsortion seminaarissa Esitys sai erittäin paljon positiivista palautetta ja Paananen useita yhteydenottoja. Tällä hetkellä EU toimisto kartoittaa potentiaalisia teemoja ja partnereita vuoden 2009 Open Days tilaisuutta varten. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Tuoda esille vahvaa osaamistamme ja aluettamme. Mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa parhaita käytäntöjä muiden alueiden kanssa. Kartoittaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

7 Informaation keräys ja tiedonvaihto Verkostoitumisen ja hankepartnerihaun lisäksi Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto vastaa myös informaation keräyksestä ja sen työstämisestä yhteistyökumppanien käyttöön. Vuonna 2008 EU agendalla oli kaksi isoa, toisiinsa liittyvää teemaa, jotka saattavat merkitä muutoksia myös Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuteen: yleinen keskustelu Euroopan aluepolitiikan tilasta ja tulevaisuudesta sekä Euroopan komission lanseeraama Itämeristrategia. Euroopan komission Itämeri strategia Itämeri strategia on alun perin Euroopan parlamentin aloitteesta syntynyt hanke. Joulukuun 2007 Eurooppa neuvosto antoi Euroopan komissiolle toimeksiannon laatia EU:lle Itämeri strategia. Kesäkuussa 2009 valmistuvan strategian tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa, tukea tasapainoista aluekehitystä sekä parantaa Itämeren alueen saavutettavuutta ja turvallisuutta ja sen painopisteet ovat ympäristö, talouskehitys, saavutettavuus ja vetovoima sekä turvallisuus. Komission tarkoituksena on laatia lyhyt, poliittinen strategia asiakirja, jonka liitteeksi tulisi konkreettisia hankkeita sisältävä toimenpideohjelma. Strategia on tarkoitus hyväksyä Ruotsin puheenjohtajuuskaudella syksyllä Komissio käynnisti 3. marraskuuta 2008 Itämeri strategian julkisen konsultaation, jossa se toivoo alue ja paikallisviranomaisilta, sidosryhmiltä ja yksityishenkilöiltä kannanottoja strategiaa varten. Brysselissä toimiva aluetoimistojen perustama informal Baltic Sea Group ibsg (jäsenenä yli 50 Itämeren alueen aluetoimistoa) on aktiivisesti mukana Itämeri strategian valmisteluissa ja on tehnyt oman kannanottonsa. Tampereen kaupunkiseudun EU toimisto on ollut mukana ibsg:n toiminnassa ja seurannut aktiivisesti strategian kehitystyötä. EU toimisto on viestittänyt ja keskustellut aiheesta Itämeri instituutin kanssa, joka myös on laatinut oman kannanottonsa, samoin kuin Pirkanmaan liitto. Aihe on erittäin tärkeä ja ajankohtainen, sillä se liittyy läheisesti EU:n aluepolitiikan tulevaisuuskeskusteluun. Tässä mielessä täytyy muistaa, että ajatus Itämeristrategiasta on syntynyt myös tarpeesta parantaa koordinointia Euroopan komission, jäsenvaltioiden, alueiden, paikallisviranomaisten ja muiden toimijoiden välillä ja siten käyttää tehokkaammin politiikkainstrumentteja, ohjelmia (erityisesti rakennerahastoja) ja investointeja Itämeren alueella. Tämän lisäksi yksi Itämeri strategian tavoitteista on kokeilla suuralueyhteistyötä (macro region) EU:ssa. Siitä toivotaan tuloksia, joita voidaan soveltaa muualla EU:n alueella. Komissio ja aluepolitiikasta vastaava komissaari Danuta Hübner ovat useaan otteeseen painottaneet suuralueyhteistyön olevan aluepolitiikan tulevaisuuden työkaluja. Tässä mielessä Itämeri strategian voidaan sanoa toimivan pilottihankkeena. Aluepolitiikan tulevaisuus Euroopan unionin alue ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikalla) lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja.

8 Parhaillaan Euroopan komissiossa valmistellaan aluepolitiikan suuntaviivoja vuoden 2013 jälkeiselle ajalle, ja unionin toiminnan tulevasta rahoituksesta keskustellaan jo vuonna Tätä suunnittelutyötä pohjustaen EU:n aluepolitiikasta vastaava pääosasto avasi syksyllä 2007 laajan julkisen konsultaation, jossa toivottiin valtioiden ja erityisesti alueiden sekä muiden aluepoliittisten toimijoiden kantoja nykyisestä ja tulevasta, vuonna 2014 alkavasta rakennerahastokaudesta. Tämän lisäksi Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2008 vihreän kirjan alueellisesta koheesiosta. Samalla käynnistettiin alue ja paikallisviranomaisten, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja muiden organisaatioiden mittava kuuleminen. Tavoitteena on saada yhdessä parempi käsitys alueellisesta koheesiosta ja sen vaikutuksista EU:n aluepolitiikan tulevaisuuteen. EU toimisto on seurannut erittäin aktiivisesti tätä keskustelua ja osallistunut alueellisen koheesion vihreän kirjan kommentointiin Brysselissä toimivan, aluetoimistoista koostuvan Cities for Cohesion verkoston kautta. Tulevilla aluepolitiikan linjauksilla on merkistystä myös Tampereen kaupunkiseudulle, joka kuten monet muutkin alueet saattaa tulevaisuudessa kohdata yhä voimakkaammin sellaisia haasteita kuten väestön väheneminen ja ikääntyminen. Euroopan unionin yhteinen aluepolitiikka ja erityisesti Euroopan unionin kautta saatava kehittämisrahoitus ovat tulevaisuudessakin tärkeitä alueiden kehittämisen välineitä. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Osallistumalla suoraan sekä Itämeristrategia että aluepolitiikan tulevaisuus keskusteluun mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja tuomaan omat näkemykset EU:n politiikan aloihin, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia alueemme tulevaan kehitykseen. Viestintä EU toimisto hoitaa yhteydenpitoa ja vastaa viestinnästä lähinnä kahdella tavalla: sähköisesti ja kasvotusten eli tapaamalla yhteistyökumppaneita säännöllisesti Tampereen kaupunkiseudulla Sähköinen viestintä EU toimiston ensisijainen viestityskanava vuonna 2008 oli toimiston oma nettisivu (www.tamperecentralregion.eu). Näiden sivujen kautta toimisto viestitti mm. EU yhteysjohtajan tapaamisista ja matka aikatauluista, Brysselin tapahtumista ja EU hankkeista. Tämän lisäksi EU toimisto piti säännöllisesti yhteyttä yhteistyökumppaneihin kohdennetuilla sähköpostiviesteillä. Face to face viestintä EU yhteysjohtajan toimenkuvaan kuuluu säännölliset, lähes kuukausittaiset matkat Tampereen kaupunkiseudulle. Vuonna 2008 EU yhteysjohtaja kävi tapaamassa yhteistyökumppaneita Tampereen kaupunkiseudulla 12 kertaa. Näiden matkojen aikana EU yhteysjohtaja tapasi henkilökohtaisesti seudun toimijoita. Eniten tapaamisia vuonna 2008 oli seuraavien viiden toimijan kanssa: 1 Tampereen kaupungin toimijat

9 2 Teknologiakeskus Hermia 3 Itämeri instituutti 4 EYOF toimijat 5 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tämän lisäksi tapaamisia oli mm seuraavien tahojen kanssa: Finnmedi, Ekokumppanit, TAMK, PIRAMK, TaY, TTY, TAKK, Tampereen kauppakamari, Tamlink, VTT, Eurooppa tiedotus, Ensimetri, Pirkanmaan liitto, TBR. Näiden yksittäisten tapaamisten lisäksi EU yhteysjohtaja tapasi seudun toimijoita neljä kertaa EU toimiston yhteysryhmän kokouksissa. Yhteysryhmässä ovat mukana kaikki seudun kuntien elinkeinojohtajat ja muut seudun elinkeinopoliittiset toimijat ja niissä käsitellään toimiston ajankohtaisia asioita ja toimeksiantoja. Vuoden 2008 kokoukset järjestettiin seuraavasti: Technopolis Ventures Professia Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Itämeri instituutti Ahlman instituutti Sekä yksittäisistä tapaamisista että EU toimiston yhteysryhmän kokouksista on tullut paljon positiivista palautetta. EU yhteysjohtaja katsoo, että henkilökohtaiset tapaamiset ovat osaltaan edistäneet ja vahvistaneet yhteistyötä EU toimiston ja seudun toimijoiden välillä. Näin EU toimisto on päässyt viestittämään helposti ja mutkattomasti omista asioistaan, mutta myös seudun toimijoiden tavoitteet ovat tulleet selkeästi esille. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Luoda suora ja vaivaton yhteys ja yhteistyösuhde EU toimistoon ja tällä tavalla mahdollisuus edistää omien asioiden hoitoa Brysselissä. Vierailuryhmät ja kokoustilojen käyttö EU toimiston tehtäviin kuuluu myös ottaa vastaa vierailuryhmiä ja valmistella heille asiapohjainen ohjelma Brysselissä. Tämän lisäksi EU toimisto tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kokoustiloja sekä hankevalmisteluun että seminaareihin. Vierailuryhmät Sopimuksen mukaan EU toimisto vastaa vain kohdennetuista, asiapohjaisista matkoista Brysseliin. Vuonna 2008 EU toimisto järjesti vierailuohjelman kolmelle ryhmälle:

10 EYOF delegaatio Teknologiakeskus Hermia (EIT) Tampereen pormestarit Tämän lisäksi toimisto järjesti päiväohjelman Euroopan komissioon Petri Niemiselle Teknologiakeskus Hermiasta Nieminen osallistui Brysselissä ERRINin energia työryhmän hankepäivään. Samaan hanketilaisuuteen osallistuivat myös Jaakko Mattila ja Kati Hinkkanen TAMKista Tero Välimaa ja Heli Pehrman Finnmedi Tutkimuksesta osallistuivat ERRINin alaisen bioteknologia työryhmän hankevalmistelutilaisuuteen. HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Mahdollisuus tutustua ajankohtaisiin asioihin suoraan EU asiantuntijoiden kanssa Brysselissä. Mahdollisuus saada kontakteja Euroopan instituutioista ja yhteistyökumppaneita esim. aluetoimistoista ja muilta tahoilta Brysselistä ja koko Euroopasta. Kokoustilat EU toimistossa on mahdollisuus järjestää kokouksia sekä rakennuksen ensimmäisen kerroksen virallisissa, maksullisissa kokoustiloissa että kolmannen kerroksen omissa tiloissa. EU toimisto avusti kolmen seminaarin järjestämisessä virallisissa kokoustiloissa: 13. ja Keskuskauppakamarin EUseminaari Jyväskylä Innovation oy: Biohousing seminaari Itämeri instituutin ECitizen 2.0. hankevalmisteluseminaari Virallisten kokoustilojen käyttö ei kuulu EU toimiston tilavuokraan, vaan niistä maksetaan käyttömaksu Eurocities kaupunkijärjestön sihteeristölle, joka vastaa ko. tiloista. EU toimisto on tehnyt periaatepäätöksen, että seudun ulkopuolisilta käyttäjiltä velotetaan täysi tilamaksu, kun taas seudun yhteistyökumppanien tilaisuuksista ei välttämättä veloiteta ollenkaan tai niitä velotetaan edullisemmalla hinnalla. Päätös veloituksesta on tehty tapaus kerrallaan. EU toimiston tilojen yhteydessä on myös mahdollisuus järjestää epävirallisia ja pienimuotoisia kokouksia. Kolmannessa kerroksessa on iso avoin tila, johon mahtuu kokoustamaan henkeä. Tämän lisäksi tarjolla on kaksi 4 8 hengen kokoushuonetta. Nämä tilat on tarjottu oman alueen toimijoille

11 ilmaiseksi. Vuonna 2008 tiloja käytti hankevalmistelukokouksiin TAMK ja PIRAMK HYÖTY Tampereen kaupunkiseudulle: Mahdollisuus tavata eurooppalaisia yhteistyökumppaneita ja markkinoida seudun osaamista oman toimiston tiloissa. Yhteenveto Tampereen kaupunkiseudun EU toimiston toimintavuosi 2008 oli kaiken kaikkiaan erittäin menestyksekäs. EU toimisto toimi aktiivisesti useassa verkostossa (ERRIN, ibsg, Cities for Cohesion), joiden kautta toimisto on saanut useita merkittäviä yhteistyökumppaneita ja kontakteja sekä ajankohtaista informaatiota seudun tarpeita varten. Tämän lisäksi EU toimisto auttoi seudun luovien alojen toimijoita kansainvälistymään. Tampereen jäsenyys merkittävässä kansainvälisessä luovien alojen Districts of Creativity verkostossa on erinomainen saavutus ja mahdollistaa seudun toimijoita luomaan uusia kansainvälisiä kumppanuuksia. Tässä mielessä myös osallistuminen Open Days tapahtumaan oli erittäin hyödyllistä. Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti on erittäin merkittävä eurooppalainen aloite, joka tulee muotoilemaan ja ohjaamaan koko Euroopan tutkimus ja innovaatiotoimintaa. EU toimisto panosti koko kevään ja syksyn Tampereen kaupunkiseudun innovaatiotoimijoiden informoimiseen EIT:sta ja suhteiden luomiseen mm. Euroopan komission EIT Task Forcen henkilökuntaan. Tämän lisäksi toimisto järjesti Task Forcen tutustumaan Suomen innovaatiotoimintaan syyskuussa. Matka oli tärkeä, sillä Task Forcen tarkoituksena oli hakea mallia tuleviin EIT:n alaisiin osaamiskeskuksiin. Muita ajankohtaisia EU aloitteita ovat Itämeri strategia ja keskustelu aluepolitiikan tulevaisuudesta 2014 jälkeisellä rakennerahastokaudella. EUtoimisto osallistui aktiivisesti molempiin keskusteluihin ja informoi alueen toimijoita, jotta Tampereen kaupunkiseudulla olisi mahdollisuus vaikuttaa molempien poliitikkojen valmisteluun. Vuoden 2008 hauskin toimeksianto oli löytää EYOF Tampere 2009 kisoille osarahoitusta EU:sta. Euroopan parlamentin jäsenten lobbaus ja EUbudjettiin vaikuttaminen olivat erittäin mielenkiintoinen prosessi. EU toimiston pitkäjänteinen työ tuotti tulosta ja kisoille myönnettiin EU budjetista ,5 miljoonaa euroa. Haasteellisinta EU toimistossa on ollut työn ja toimeksiantojen priorisointi. Yhden ihmisen toimistossa on työtehtäviä lobbauksesta postituslistojen laatimisen ja kaikkea siltä väliltä. Keskittyminen oleelliseen tulee olemaan yksi tärkeä harjoitus vuonna Toiminnan päälinjat tulevat olemaan samat kuin vuonna 2008: panostaminen ERRIN verkostoon (ja muihin verkostoihin) ja sitä kautta saatavaan informaatioon ja kontakteihin, tärkeiden EU aloitteiden seuraaminen (EIT, Itämeri strategia, aluepolitiikka jne.) ja niihin vaikuttaminen sekä alueen toimijoiden kansainvälistymisessä ja verkostoitumisessa avustaminen.

12 Toimistoon on tarkoitus ottaa harjoittelija syksyllä Harjoittelijan päätehtävänä tulee olemaan hallinnollisen avun lisäksi avustaminen toimiston 10 vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävän kattavan taidenäyttelyn valmistelussa ja Open Days tilaisuudessa.

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Anna Tompuri KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Huhtikuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.04.2006

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta

Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta Esimerkkejä alueiden komitean poliittisesta vaikutuksesta MAATALOUSPOLITIIKKA Suuntaa-antava lausunto aiheesta "Yhteisen maatalouspolitiikan 'terveystarkastus'" Esittelijä: Seamus Murray (IE, UEN-AE),

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot