Vuosikertomus Yli Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Yli 900 000 Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Yli Uniikkiasiakasta Reseptit sähköistyivät Erityistehtävänä lääkevalmistus

2 sisällys YLIOPISTON APTEEKKI LYHYESTI Strategia, erityistehtävät ja avainluvut TOIMITUS- JOHTAJAN KATSAUS HENKILÖASIAKKAAT Huolehdimme hyvin asiakkaista TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAT Lääkehoidon tukea terveydenhuollon asiakkaille HENKILÖSTÖ Jokainen toteuttaa strategiaa TULOUTUS Opetuksen ja tutkimuksen hyväksi Edistämme asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia. Yliopiston Apteekki lyhyesti Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama apteekki, jonka palveluksessa on noin 1200 henkilöä Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Ydintehtävämme on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Yliopiston Apteekki tukee tutkimus- ja opetustoimintaa muun muassa tulouttamalla voittonsa omistajalleen Helsingin yliopistolle. Asiakaslupaus Huolehdimme sinusta huomennakin. 2 VUOSIKERTOMUS 2013

3 Vastuulliset erityistehtävämme Yliopiston Apteekilla on lakisääteisiä erityistehtäviä, jotka hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa muun muassa parantamalla lääkkeiden saatavuutta sekä kehittämällä farmaseuttista asiantuntemusta. Harvinaisten lääkkeiden valmistus Helsingin Pitäjänmäessä toimiva Yliopiston Apteekin valmistusosasto valmistaa lääkärin määräyksestä lääkevalmisteita, mikäli sopivaa lääkettä ei ole saatavilla. Lääkevalmistuksessa toimii noin 50 henkilöä. Lääkkeitä toimitetaan asiakkaille valtakunnallisesti. Farmasian opiskelijoiden harjoittelut Farmasian opintoihin kuuluu kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa, joista toinen on suoritettava avoapteekissa. Yliopiston Apteekissa suorittaa harjoittelunsa vuosittain lähes sata farmasian opiskelijaa eli noin neljännes farmasian oppilaista. Lääkehuoltoon liittyvä tutkimus Yliopiston Apteekki tekee lääkehuoltoon liittyvää tutkimusyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi Yliopiston Apteekki myöntää vuosittain noin euron apurahan yhdelle tutkijalle. AVAINLUVUT , MILJ. EUROA Yliopiston Apteekki Liikevaihto 268,4 263,0 263,5 270,2 274,0 Apteekkimaksu 24,9 24,0 23,8 24,2 25,3 Liikevoitto 22,4 17,4 22,2 18,1 16,8* Välittömät verot 6,3 5,6 5,8 4,5 4,1 Tilikauden voitto 17,5 15,8 16,7 15,8 13,6 % liikevaihdosta 6,5 6,0 6,3 5,8 5,0 Henkilöstökulut 31,1 32,8 33,5 34,1 35,6 Henkilöstö Oman pääoman tuotto 49,4 46,5 50,0 46,5 41,8 Taseen loppusumma 78,5 78,4 83,3 74,9 74,5 *Apteekkimaksulain muutoksilla oikaisematon liikevoitto 18,0. COLOURBOX VUOSIKERTOMUS

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimialalla tapahtui isoja muutoksia vuoden aikana. Helmikuun alussa viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien reseptilääkkeiden tukkuhintoja alennettiin viisi prosenttia. Samanaikaisesti lääkekorvausjärjestelmää muutettiin niin, että lääkekatto eli asiakkaan vuotuinen omavastuuosuus laski ja lääkkeiden peruskorvaus sekä alempi erityiskorvaus pienenivät. Hallitusohjelman mukaisesti muutoksilla tähdättiin yhteiskunnallisiin lääkekorvausmenojen säästöihin ja haluttiin turvata paljon lääkkeitä käyttävien rationaalinen lääkehoito. Apteekkien talouteen toimintaympäristön muutoksilla oli vuonna 2013 merkittävä vaikutus. LÄÄKETAKSA JA APTEEKKIMAKSU Toimialaa koskevat haasteet jatkui vat loppuvuonna, kun apteekkimaksulakia ja lääketaksaa muutettiin. Pienten apteekkien osalta sivuapteekkien apteekkimaksuvelvoite pieneni ja suurten apteekkien osalta apteekkimaksu kasvoi. Toimenpiteellä haluttiin turvata apteekkipalveluiden jatkuvuus harvaan asutuilla seuduilla myös tulevaisuudessa. Lääketaksaa, jolla säädellään apteekkien myyntikatteen muodostusta, muutettiin siten, että lääkkeiden kiinteää toimitusmaksua korotettiin ja vastaavasti myyntikatteen prosenttiperusteista osaa pienennettiin. Muutos astui voimaan vuoden 2014 alusta. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että kalliit reseptilääkkeet halpenivat ja halvat hieman kallistuivat. Valtiontaloudelle lääketaksan ja apteekkimaksun muutokset ovat kustannusneutraaleja. Muutokset eivät lisää apteekkien tuloja, vaan jakavat niitä uudelleen apteekkien kesken. Uudistuksesta hyötyvät pienet, yleisimpiä lääkkeitä toimittavat apteekit. Yliopiston Apteekin toimipisteet ovat keskimääräistä suurempia ja toimittavat paljon lääkkeitä myös harvinaisia sairauksia sairastaville asiakkaille. Muutokset merkitsevät Yliopiston Apteekille merkittävää myyntikatteen menetystä. Lääkemarkkinoiden 1,8 prosentin kasvu vuonna 2013 kompensoi kuitenkin jonkin verran myyntikatteen menetystä. LIIKEVAIHTO JA TULOS Yliopiston Apteekki onnistui ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja ottamaan ne huomioon strategisissa valinnoissaan, joten haasteista huolimatta vuosi 2013 oli kohtuullisen hyvä. Emoyhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,4 prosenttia ja oli 274 miljoonaa euroa. Kotimaan apteekkitoiminnan oikaisematon liikevoitto oli 17,9 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 voimaan tulleen apteekkimaksun vaikutukset ulottuivat myös vuoteen Apteekkimaksulla oikaistu liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihto oli 309,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia vuodesta Konsernin liikevaihdosta kotimaan apteekkitoiminnan osuus oli 89 prosenttia. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa, mikä oli 7,9 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Yliopiston Apteekki -konserni tuloutti verojen jälkeen Helsingin yliopistolle yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA Yliopiston Apteekin tytäryhtiöt Venäjällä ja Virossa kasvattivat liikevaihtoaan ja tekivät positiivisen tuloksen. Universitetskaja Apteka perusti vuoden aikana Pietariin seitsemän uutta toimipistettä, joita oli vuoden lopussa 25. Venäjän lääkemarkkinat kasvoivat vuonna 2013 noin 12 prosenttia. Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä apteekkitoimintaan vaikuttavia muutoksia. Virossa Ülikooli Apteekin toimipisteiden määrä säilyi ennallaan. Virossa apteekkeja koske- 4 VUOSIKERTOMUS 2013

5 SUSA JUNNOLA vaan lainsäädäntöön valmistellaan kuitenkin muutoksia Viron oikeuskanslerin puututtua siihen, että nykylainsäädäntö on perustuslain vastainen. Uudistukset merkinnevät muutoksia lainsäädäntöön apteekkien perustamisen ja sijainnin osalta. Laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden maahantuontiin erikoistuneella Ordiorilla vuosi oli haasteellinen yritysasiakkaiden viivästyneiden laiteinvestointien vuoksi. Vuonna 2014 markkinoiden odotetaan vilkastuvan ja laiteinvestointien kasvavan. Eläinlääkkeitä ja eläintenhoitotarvikkeita tarjoavan YA-Prevettin liikevaihto kasvoi ja tulos heikkeni hieman. Markkinoilla on käynnissä eläinlääkäriasiakkaiden vahva konsolidoituminen yhä suuremmiksi eläinlääkäriketjuiksi. AKTIIVISTA KEHITTÄMISTYÖTÄ Vuosi 2013 oli Yliopiston Apteekille aktiivisen kehittämistyön aikaa. Vuoden kuluessa toimintaprosesseja hiottiin ja ketjun toimintaohjeet päivitettiin. Yliopiston Apteekin yksilöllistä annosjakelupalvelua alettiin tarjota sekä julkiselle että yksityiselle sektorille vuoden 2013 aikana. Uudenlainen dosettimuotoinen palvelu yhdessä lääkehoidon arvioinnin kanssa sai erittäin hyvän vastaanoton. Henkilöstön koulutusta jatkettiin erilaisten Yliopiston Apteekille räätälöityjen koulutusohjelmien, esimieskoulutuksen ja moderneja etäoppimisvälineitä hyödyntävän etäkoulutuksen muodossa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi strategisista tavoitteistamme, joka luo valmiudet tulevaisuuden haasteisiin apteekkitoimialalla. Great Place to Work tutkimuksessa Yliopiston Apteekki palkittiin helmikuussa 2014 Suomen toiseksi parhaana yrityksenä suuryritysten sarjassa. Viime vuonna sijoitus oli kolmas ja sitä edellisenä vuonna viides. Yliopiston Apteekin vuosi 2013 painottui toiminnan aktiiviseen kehittämiseen samalla, kun toimintaympäristön muutokset asettivat liiketoiminnalle uusia haasteita. ALAN TOIMIJAT YHTEISTYÖSSÄ Apteekkialan eri toimijat osallistuvat yhdessä alan kehitystyöhön. Vuoden 2013 lopussa sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tavoitteena on pohtia lääkehuollon palvelujen kehittämistä niin, että ne vastaavat väestön tarpeisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden muuttuessa. Ryhmä tekee vuoden 2014 loppuun mennessä ehdotukset lääkehuoltoon liittyvistä säädösmuutoksista. Yliopiston Apteekki on mukana työryhmässä. Yliopiston Apteekki osallistuu myös Fimean koordinoiman lääkeinformaatioverkoston toimintaan. Kyseessä on toimintansa syksyllä 2012 aloittanut lääkealan toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Yliopiston Apteekki on mukana verkoston kaikissa alatyöryhmissä. ASIAKASPALVELUA ERI KANAVISSA Yliopiston Apteekin palvelua arvostettiin, sillä apteekki sijoittui viidenneksi Taloustutkimuksen toteuttamassa Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa Myös EPSI Ratingin tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa Yliopiston Apteekki paransi tuloksiaan. Palvelemme asiakkaita jatkuvasti yhä monikanavaisemmin. Tämän vuoksi olemme apteekkimyymälöidemme lisäksi kehittäneet verkkoapteekkimme toimintoja ja uudistaneet puhelinjärjestelmämme paremman asiakaspalvelun mahdollistamiseksi. Loppuvuonna valmistelimme myös Uniikki-kanta-asiakasjärjestelmän uudistusta, joka toteutettiin maaliskuussa Tavoitteemme on uudistuneen keskittämisalennusjärjestelmän avulla sitouttaa kantaasiakkaitamme asioimaan Yliopiston Apteekissa. JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ Vuonna 2014 kehitämme edelleen muun muassa asiakaspalvelun johtamista, prosesseja ja asiakaskohtaamisia, mikä vaikuttaa myönteisesti kaikkiin tavoitteisiimme. Tähtäämme niin onnistuneeseen palvelukokemukseen, että asiakkaamme haluavat asioida Yliopiston Apteekissa yhä uudelleen. Tyytyväiset asiakkaamme, hyvät yhteistyökumppanimme ja sitoutunut omistaja ovat vahvuutemme matkallamme kohti tulevaisuutta. Olen iloinen voidessani kiittää kaikkia edellä mainittuja rakentavasta yhteistyöstä. Erityiskiitokset haluan antaa henkilöstöllemme, joka huolehtii asiakkaistaan ammattitaitoisesti ja suurella sydämellä. JUKKA NIEMI toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

6 Asiakaspalveluun panostetaan Vuonna 2013 päivitettiin kaikki Yliopiston Apteekin ketjuohjeet, jotka edistävät yhtenäistä asiakaspalvelua. Yliopiston Apteekin tavoitteena on huolehtia jokaisesta asiakkaastaan mahdollisimman hyvin edistäen asiakkaiden lääkehoidon onnistumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja monikanavaisesti koottua palautetta käytetään toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2013 aikana kehitettiin Yliopiston Apteekin sisäisiä ohjeistuksia ja prosesseja, jotka liittyvät muun muassa reseptien toimitukseen, varastonhallintaan ja kassapalveluun. Tavoitteena oli yhtenäistää palvelun laatua siten, että asiointikokemus olisi yhtenäinen kaikissa toimipisteissä ja palvelutilanteissa. Myös työvuorosuunnittelua uudistettiin siten, että henkilöstömäärä vastaa entistä paremmin asiakasmääriä eri päivinä ja kellonaikoina. Sujuvan asiakaspalvelun tueksi uusittiin toimipisteiden vuoronumerolaitteet. NEUVOJA JA OPASTUSTA Lääkkeitä ja muita apteekkituotteita toimitettaessa Yliopiston Apteekissa pyritään varmistamaan, että asiakas osaa käyttää valmistetta oikein. Asiakkaalle annetaan neuvoja valmisteen oikeaan käyttöön, annosteluun, säilytykseen, vaikutustapaan ja siihen, miten hoidon tuloksia voi seurata. Yliopiston Apteekin puhelinpalvelusta voi saada ympäri vuorokauden lisätietoja lääkkeistä ja muista apteekkituotteista sekä niiden käytöstä. Vuonna 2013 Yliopiston Apteekin puhelinpalveluun tuli noin puhelua. Yliopiston Apteekin asiakaspalvelu on pitkään koettu erittäin korkeatasoiseksi. Yliopiston Apteekki sijoittui vuonna 2013 viidenneksi Taloustutkimuksen julkistamalla Suomen parhaat asiakaspalveluyritykset -listalla. Sujuvan asiakas palvelun tueksi uusittiin toimipisteiden vuoronumerolaitteet. HANNE NYKÄNEN 6 VUOSIKERTOMUS 2013

7 Proviisori Paula Kokko on yksi 40 asiantuntijasta, jotka palvelevat asiakkaita puhelimitse vuorokauden ympäri. HANNES VICTORZON Yliopiston Apteekkiin tuli vuoden aikana keskimäärin noin 740 puhelua päivässä. PUHELINPALVELUSSA VASTATUT PUHELUT Yliopiston Apteekin lääkejäteastioihin voi palauttaa maksutta kaikki vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet. Huolehtiminen kuuluu puhelimessa Palvelemme asiakkaita puhelimitse vuorokauden ympäri. Asiakaspalvelu puhelimessa on yllätyksellistä, koska asiakas saattaa kysyä mitä vain lääkkeistä, apteekin tuotteista tai niiden käytöstä. Toivomme huolehtimisen ja empatian kuuluvan äänestämme ja välittyvän sanavalintojemme kautta. Vuoden 2013 alussa asiakkailta tuli meille paljon kysymyksiä kela-korvausten muutoksista ja loppuvuodesta kysyttiin erityisesti influenssarokotteiden saatavuudesta. Koko vuoden ajan kysyttiin runsaasti melatoniinivalmisteista ja niiden käytöstä sekä särkylääkkeiden turvallisuudesta, sivuvaikutuksista ja yhteensopivuudesta muun lääkityksen kanssa. Lääkärit kysyivät vuoden aikana paljon neuvoja Yliopiston Apteekin valmistamien lääkkeiden koostumuksesta ja määräämisestä sähköisellä reseptillä. Lisäksi heitä kiinnosti lääkkeiden saatavuus erityisesti kalliimpien tai harvinaisempien lääkkeiden osalta sekä lääkkeiden säilyvyys poikkeustilanteissa. Puhelinpalvelussa on etua siitä, että on kokemusta asiakaspalvelutyöstä apteekissa ja hyvä tuotetuntemus. Käytössämme on monipuolisesti erilaisia ohjelmia ja tietokantoja, joista voimme tarkistaa esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Osastollamme työskentelee noin 40 henkilöä, jotka pitävät jatkuvasti yllä tietotaitoaan. Asiakaspalvelussa tärkeintä on aina asiakkaasta huolehtiminen ja välittäminen kuuntelemalla asiakasta, kartoittamalla hänen tarpeensa tarkentavilla kysymyksillä sekä tarjoamalla asiakkaalle ratkaisua hänen pulmaansa. PAULA KOKKO Asiantuntijaproviisori Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu VUOSIKERTOMUS

8 HANNE NYKÄNEN TOIMITETTUJEN RESEPTIEN MÄÄRÄ MILJ. KPL ,6 4,6 4,5 4,5 4,5 Reseptit sähköistyivät Vuonna 2013 Yliopiston Apteekissa toimitettiin 4,5 miljoonaa reseptiä eli sama määrä kuin edellisvuonna. Määrä vastaa lähes kymmenesosaa kaikista Suomessa vuoden aikana toimitetuista resepteistä. Sähköinen lääkemääräys yleistyi nopeasti vuoden 2013 aikana. Yliopiston Apteekissa sähköisten reseptien määrä ylitti ensi kertaa paperisten reseptien määrän marraskuussa, ja joulukuussa niiden osuus oli jo 56 % toimitetuista resepteistä. Yliopiston Apteekin kaikilla toimipisteillä on ollut valmius toimittaa ereseptejä vuoden 2011 lopusta asti. Julkinen terveydenhuolto otti sähköiset reseptit käyttöön huhtikuuhun 2013 mennessä ja yksityiset lääkäriasemat tulevat mukaan viimeistään keväällä Korvaustiedot Kelasta sähköisesti Suomen apteekeissa siirryttiin keväällä 2013 tarkistamaan asiakkaan oikeudet sähköisesti suoraan Kelasta. Uusi käytäntö on hyödyllinen, koska tiedot korvausoikeuksista ovat jatkuvasti ajan tasalla. Lääkkeen hinnasta voidaan vähentää asiakkaan Kela-korvaus suoraan apteekissa. Sähköinen Kela-kysely on tarpeellinen myös tilattaessa reseptilääkkeitä verkkoapteekista. 8 VUOSIKERTOMUS 2013

9 Uniikki-asiakasta vuoden lopussa Uniikki-asiakkaiden määrä kasvoi Yliopiston Apteekilla oli vuoden lopussa aktiivista kanta-asiakasta. Uniikki-edut pysyivät ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Uniikki-asiakkaiden lääkeneuvonnassa käytetään hyväksi Yliopiston Apteekin kantaasiakkaan lääkitystietokantaa, jonka avulla yhteisvaikutukset voidaan tarkistaa kattavasti samoin kuin mahdolliset asiakkaan ilmoittamat allergiat. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin uutta keskittämisalennusjärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Kertaostoon perustuvan alennuksen sijaan uusi keskittämisalennus perustuu edeltävien 12 kuukauden aikana tehtyihin ostoihin. Verkkoapteekin käyttö yleistyi Verkkoapteekin asiakasmäärä kasvoi tasaisesti vuoden 2013 aikana. Verkkoapteekista hankittiin eniten itsehoitolääkkeitä ja -tuotteita, kuten vitamiineja, silmätippoja, nikotiinikorvaustuotteita ja kosmetiikkaa. Reseptilääkkeet ovat olleet verkkoapteekin valikoimassa lokakuusta 2012 alkaen. Toistaiseksi niiden ostaminen verkkoapteekista on vielä melko pientä, mutta yleistyy todennäköisesti lähivuosien aikana kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuessa ja sähköisten reseptien osuuden kasvaessa. Professorin tuotesarja laajeni Professorin tuotteet ovat Yliopiston Apteekin private labeltuotesarja, johon kuului vuoden 2013 lopussa noin 60 itsehoitotuotetta. Sarja kasvoi vuoden aikana noin 15 tuotteella. Suurin osa Professorin tuotteista valmistetaan Suomessa joko Yliopiston Apteekin omalla valmistusosastolla tai kotimaisten alihankkijoiden tuotannossa. Joulukuussa 2013 Yliopiston Apteekki osallistui talkoisiin ja lahjoitti 10 senttiä jokaisesta kuukauden aikana myydystä Professorin tuotteesta Uusi lastensairaala hankkeelle. Lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistamisessa hyödynnetään kanta-asiakkaan lääkitystietokantaa. Palvelua vieroitushoitoasiakkaille Yliopiston Apteekki liittyi syksyllä 2013 valtakunnalliseen apteekkisopimustietojen välitysjärjestelmään, jonka tavoitteena on auttaa päihde- tai lääkeriippuvuudesta kärsiviä potilaita vieroittumaan suunnitelmallisen lääkehoidon avulla. Toimittaessaan keskushermostoon vaikuttavia tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä järjestelmään liittyvät apteekit tarkistavat automaattisesti, mistä apteekista asiakas on sitoutunut hankkimaan vieroitushoitoon tarkoitetut lääkkeensä ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa kyseiseen apteekkiin. VUOSIKERTOMUS

10 Luotettavaa lääkevalmistusta Yliopiston Apteekin lääkevalmistusosastolla Helsingin Pitäjänmäessä työskentelee noin 50 henkilöä. He valmistivat vuonna 2013 yli lääkevalmistetta, joita kutsutaan ex tempore -valmisteiksi. Suomessa toimii yhteensä yli 800 apteekkitoimipistettä, joista valtaosa tilaa asiakkailleen Yliopiston Apteekin tuottamia lääkevalmisteita. Keskitetty valmistus tukee merkittävästi koko maan lääkehuoltoa. Yleisimpiä Yliopiston Apteekin valmistamia lääkemuotoja ovat voiteet, liuokset ja tabletit. Lisäksi erillisissä steriilitiloissa valmistetaan muun muassa injektionesteitä ja silmätippoja sekä täytetään insuliiniampulleja ja kipukasetteja. Yleisimmät ex tempore -lääkkeet Syksyllä 2013 yleisimpien Yli opiston Apteekin lääkärin määräyksestä valmistamien ex tempore -lääkkeiden tiedot koostumuksineen julkaistiin ensimmäistä kertaa tervey denhuollon ammattilaisten käyttämässä Terveysportissa, mikä helpottaa muun muassa lääkärien työtä. Vuonna 2013 kaikki annosjauhemuotoiset lääkkeet, jotka aiemmin pakattiin annosjauhepusseihin, muutettiin annosjauhekapseleiksi. Asiakas saa nyt nopeammin valmisteet, joiden hyötysuhde ja kesto ovat parempia kapseli kuorien takia. MAIJA ASTIKAINEN Harvinaisten lääkkeiden valmistus on yksi Yliopiston Apteekin erityistehtävistä. Yliopiston Apteekki valmisti yli lääkevalmistetta vuonna 2013 Yleisimpiä Yliopiston Apteekin valmistamia lääkemuotoja vuonna 2013 olivat voiteet, liuokset ja tabletit. 10 VUOSIKERTOMUS 2013

11 Farmaseutti Karoliina Heinonen nauttii lääkevalmistuksesta, jossa tarvitaan tarkkuutta ja käsityötaitoa. Yksilöllistä annosjakelua Yliopiston Apteekki aloitti keväällä 2013 lääkkeiden yksilöllisen annosjakelun omissa tuotantotiloissaan. Palvelu toimi sujuvasti ja asiakasmäärät kasvoivat tasaisesti vuoden loppua kohden. Asiakaskunta koostuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi hoivakodeista ja kotisairaanhoidon yksiköistä. Vuonna 2013 panostettiin uudenlaisen annosjakelupalvelun tekemiseen tutuksi sekä yksityisen että julkisen sektorin hoivakodeissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä. Suomen ainoa dosettimuotoinen annosjakelupalvelu otettiin hyvin vastaan. Annosjakelupalvelun tavoitteena parantaa lääkitysturvallisuutta ja edistää lääkehoidon onnistumista. Palveluun kuuluu myös kokonaislääkityksen arviointi, jossa käydään läpi lääkityksen mahdolliset päällekkäisyydet ja haittavaikutukset. Uniikki-dosetissa on mukana lääkelista, josta hoitohenkilökunnan on helppo tarkistaa potilaan lääkitys. HANNES VICTORZON Lääkevalmistus vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta Pääsin opiskelujen aikana apteek kiharjoitteluissa tutustumaan Yliopiston Apteekin lääkevalmistusosastoon, ja tykästyin ex tempore -valmistukseen jo tuolloin. Olen toiminut farmaseuttina osastolla vuodesta 2011 alkaen. Valmistamme käsityönä erilaisia lääkärin määräämiä harvinaisia lääkevalmisteita, muun muassa erilaisia voiteita, liuoksia, kapseleita, jauheita ja peräpuikkoja. Lisäksi erillisissä steriilitiloissa tehdään muun muassa injektionesteitä ja silmätippoja. Vaikka farmaseutin koulutus antaa hyvän pohjan lääkevalmistukseen, suurin osa työssä tarvittavasta tietotaidosta tulee työssä oppimisen ja kokeneempien kollegoiden antaman systemaattisen perehdytyksen kautta. Pidämme jatkuvasti yllä lääkevalmistukseen liittyvää GMP-osaamista sekä perehdymme uusiin toimintaohjeisiin ja vanhojen ohjeiden muutoksiin. Tarkkuus ja huolellisuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia tässä työssä. Niitä tarvitaan sekä valmistuksessa että erilaisten ohjeiden noudattamisessa. Työ on itsenäistä käsityötä, joten siihen pitää olla intoa ja halua. Eduksi ovat myös joustavuus ja uuden omaksumiskyky. Myös laskupäätä tarvitaan, koska erilaisia lääkelaskuja tulee koko ajan vastaan. Haluan tehdä tätä työtä, koska pidän konkreettisesta käsillä tekemisestä. Työn vaihtelevuus ja monipuolisuus pitävät työn mielekkäänä, ja joka päivä oppii jotain uutta. KAROLIINA HEINONEN Farmaseutti, ensihoitaja Lääkevalmistusosasto VUOSIKERTOMUS

12 Influenssarokotteita tilattiin runsaasti ennakkoon yksityisten lääkäriasemien tarpeisiin. Lääkehoidon tukea terveydenhuollon asiakkaille Yliopiston Apteekki palvelee valtakunnallisesti terveydenhuollon asiakkaita kuten lääkäri- ja hammaslääkäriasemia, palvelutaloja, kotisairaanhoidon yksiköitä, sairaaloita, terveyskeskuksia ja sopimusvalmistusapteekkejaan. Tavoitteena on edistää lääkehuollon turvallisuutta ja toimivuutta koko maassa. Terveydenhuollon asiakkaille on tarjolla lääkkeitä, Yliopiston Apteekin valmistamia lääkevalmisteita, lääke raaka-aineita ja hoitotuotteita. Vuonna 2013 logistiikka toimintoja kehitettiin sujuvammiksi. Lisäksi parannettiin raportointia, jonka avulla terveydenhuollon asiakkaat voivat tehostaa omia toimintaprosessejaan. Tuotteiden toimitusvarmuus oli erittäin hyvä. Esimerkiksi influenssarokotteita oli runsaasti varastossa siten, että niitä riitti yksityisten lääkäriasemien tarpeisiin kevääseen 2014 saakka. 5,4 % terveydenhuollon asiakkaiden osuus Yliopiston Apteekin liikevaihdosta Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat ammattikortin sähköisiä reseptejä kirjoittaessaan ja käsitellessään. Varmennekortteja lääkäreille Vuoden 2013 aikana yksityiset lääkäriasemat valmistautuivat sähköisen reseptin käyttöönottoon. Yliopiston Apteekki tuki käyttöönottoa siten, että se rekisteröi tarvittaessa varmennekortteja lääkäriasema ketjujen lääkäreille. Väestörekisterikeskus myöntää varmennekortit terveydenhuollon ammattilaisille. Niitä tarvitaan muun muassa luotettavaan tunnistautumiseen ja sähköisten reseptien käsittelyyn. Yliopiston Apteekki on yksi Suomessa toimivista varmennekorttien rekisteröijistä. THINKSTOCK MAIJA ASTIKAINEN 12 VUOSIKERTOMUS 2013

13 Yliopiston Apteekissa otettiin vuonna 2013 käyttöön uusi olosuhdevalvontajärjestelmä, jolla valvotaan, että lääkkeitä säilytetään juuri oikeassa lämpötilassa. Yliopiston Apteekki toimittaa tilaukset valtakunnallisesti, mistä on etua muun muassa lääkäriasemaketjuille. Palvelut terveydenhuollon asiakkaille Yliopiston Apteekki tarjoaa julkisella ja yksityisellä sektorilla toimiville terveyden huollon asiakkaille useita palveluita: LÄÄKKEET, LÄÄKERAAKA-AINEET JA HOITOTUOTTEET Myös Yliopiston Apteekin valmistamat lääkkeet. Valtakunnallinen jakeluverkosto. Lyhyet toimitusajat ja hyvä saatavuus. ANNOSJAKELUPALVELU Uniikki-annosjakeludosetti edistää turvallista ja tehokasta lääkejakelua. Palvelu aloitetaan aina potilaan kokonaislääkityksen läpikäynnillä. LÄÄKEHOIDON ARVIOINTIPALVELU Yhteistyössä lääkärin kanssa käydään läpi potilaan kokonaislääkitys. Palvelu edistää lääkehoidon onnistumista ja ehkäisee mahdollisia haittavaikutuksia. LABORATORIO- JA ANALYTIIKKAPALVELUT Asiantuntija- ja analytiikkapalveluita apteekeille ja lääkealan yrityksille. Yliopiston Apteekin lääkevalmisteiden laatu tarkastetaan omassa laboratoriossa. VUOSIKERTOMUS

14 Jokainen toteuttaa strategiaa Yliopiston Apteekki jatkoi vuonna 2013 edellisvuonna uudistetun strategiansa toteuttamista. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Yliopiston Apteekilta muun muassa erinomaista asiakaspalvelua ja prosessien hallintaa kuten myös osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Yliopiston Apteekissa panostettiin vuoden aikana siihen, että jokainen työntekijä sisäistää oman roolinsa strategian toteuttamisessa. Ryhmätöissä ja työpajoissa määriteltiin, miten jokainen omassa työssään vaikuttaa strategian toteuttamiseen. Syksyllä 2013 käynnistettiin myös Yliopiston Apteekin arvojen päivittäminen. Tavoitteena on, että päivitetyt arvot ohjaavat päivittäistä työtä ja edistävät strategisten tavoitteiden toteutumista. Esimiestyö avainasemassa Henkilöstöjohtamisen kulmakiviä Yliopiston Apteekissa ovat henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja esimiestyö. Uudet esimiehet kouluttautuvat rooliinsa esimiesvalmennuksessa ja johtamistaidot vahvistuvat entisestään EAT-valmennuksessa. Esimiestaitoja kehitetään myös säännöllisten palautekyselyiden ja kehityssuunnitelmien kautta. Vahva yhteishenki Great Place to Work -henkilöstökyselyssä yksi Yliopiston Apteekin erityispiirteistä vuonna 2013 oli jälleen vahva yhteishenki. Se näkyy työyhteisössä toisista ihmisistä välittämisenä ja toisten arvostamisena. Työyhteisön hyvä ilmapiiri välittyy myös asiakkaille ja vaikuttaa heidän asiakaspalvelukokemukseensa. YKSI SUOMEN PARHAISTA TYÖPAIKOISTA Yliopiston Apteekin sijoitus, Great Place to Work, suurten yritysten sarja (yli 500 työntekijää) 14 VUOSIKERTOMUS 2013

15 Farmaseutti Abel Orre käyttää työssään useita eri lääkitystietokantoja. HANNE NYKÄNEN HANNES VICTORZON Henkilöstön kommentteja henkilöstökyselyssä, lokakuu 2013 HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA alle yli Yhteensä 978 henkilöä ( ) Monikulttuurinen työyhteisö Yhdenvertaisuuden periaatteet on linjattu Yliopiston Apteekin tasa-arvosuunnitelmassa. Tasa-arvon merkityksestä ja kulttuurisesta erilaisuudesta kertoo, että Yliopiston Apteekin henkilöstössä on yli 20 eri kansallisuuden edustajia. Kansainvälisen asiakaskunnan kannalta on etu, että he voivat saada usein palvelua omalla äidinkielellään. Työhyvinvointiin panostetaan Työntekijöiden työkyvystä huolehdittiin vuonna 2013 muun muassa työterveyshuollon määräaikaistarkistuksin ja niistä johdettujen henkilökohtaisten työkykysuunnitelmien avulla. Työterveyspalveluiden taso oli lakisääteistä minimiä parempi. Henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin vaikutti myönteisesti myös sairaanhoitovakuutus. Sairauspoissaolojen määrää onnistuttiin vähentämään alle neljään prosenttiin. HENKILÖSTÖN JAKAUMA 2013 VAKITUISET JA MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖSUHTEET 2013 KOKO- JA OSA-AIKAISET TYÖSUHTEET 2013 proviisorit 8% määräaikaisia 196 (20 %) muu henkilökunta 42 % farmaseutit 50 % Vakituisia työsuhteita 782 (80 %) kokoaikaisia 486 (50 %) osa-aikaisia 492 (50 %) VUOSIKERTOMUS

16 Farmasian tohtori Inka Puumalainen vastaa Yliopiston Apteekin tutkimus- ja koulutustoiminnasta. Uusi koulutus palvelujen tuottamiseen Yliopiston Apteekissa aloitettiin syksyllä 2013 uusi Inno-koulutusohjelma, jonka tavoitteena on ideoida ja innovoida uudenlaisia palveluita ja toimintamalleja sekä edistää niiden käyttöönottoa. Terveydenhuollon rakenteet muuttuvat jatkuvasti ja apteekkien rooli terveydenhuollon ensipisteenä korostuu tulevaisuudessa. Apteekkien on kehitettävä innovatiivisia palvelumalleja asiakkaiden tarpeisiin. Yliopiston Apteekki haluaa olla edelläkävijä palvelujen tuottamisessa. Vuoden pituisen Inno-koulutuksen aloitti lokakuussa 15 henkilöä. Opiskeluihin kuuluu muun muassa palvelumuotoilua, siihen liittyvää taloudellista ja juridista koulutusta sekä verkostomaisen toiminnan kehittämistä. Kaiken kaikkiaan koulutus on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle. Jokainen osallistuja tekee kehittämishankkeen osana koulutusta. Hanke on jokin idea palvelusta tai sisäisen toiminnan kehittämisestä, jota viedään koulutuksen aikana eteenpäin. On ollut hienoa huomata, kuinka innokkaasti ja avoimesti osallistujat ovat lähteneet edistämään omia hankkeitaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman monta terveyttä ja hyvinvointia sekä lääkehoidon onnistumista edistävää uutta palvelua saadaan pilottivaiheen jälkeen laajamittaisesti asiakkaiden käyttöön. INKA PUUMALAINEN Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Yliopiston Apteekki Koulutuksessa perehdytään kuukausittain muun muassa uutuustuotteisiin asiantuntevan asiakaspalvelun takaamiseksi. HANNES VICTORZON 16 VUOSIKERTOMUS 2013

17 Apteekissa tarvitaan farmaseuttista osaamista ja asiakaspalveluosaamista. HANNE NYKÄNEN Jatkuvaa oppimista Ammattitaidon ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen on jatkuvaa työtä Yliopiston Apteekissa. Jokaisella työntekijällä on oma kehittymispolkunsa. Farmaseuttinen henkilöstö voi esimerkiksi erikoistua eri terapiaalueisiin ja tekninen henkilöstö voi kehittää kaupan alan liiketalousosaamistaan. Vuosittaisten koulutuspäivien lisäksi Yliopiston Apteekissa hyö - dynnetään moderneja etäoppi misvälineitä. Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön uusi etäkoulutukset mahdollistava etäneuvottelujärjestelmä sekä muun muassa kuukausittaiset opiskelumateriaalit sisältävä ja ketjun eri yksiköiden välistä vuorovaikutusta tehostava intranet. Strategiamme linjaukset ja yksilölliset kehittymistarpeet heijastuvat vuosittaisiin kehityskeskusteluihin, joissa osaamissuunnitelmia tarkennetaan. Vuonna 2013 laadittiin kehi tyskeskusteluille uusi rakenne ja koulutettiin esimiehet ottamaan se käyttöön vuoden 2014 alusta alkaen. Vuosittaisten koulutuspäivien lisäksi Yliopiston Apteekissa hyödynnetään moderneja etäoppimisvälineitä. Koneen äärellä asiakaspalvelupäällikkö Klaus Lantela ja päätilaaja Eija Tervo-Viitanen. VUOSIKERTOMUS

18 Tutkimuksen ja opetuksen rahoitusta Yliopiston Apteekin omistaa Helsingin yliopisto, joka on yli opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö. Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla Suomessa. Yliopiston Apteekin voitto tuloutetaan kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston hyväksi. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä. Vuonna 2013 Yliopiston Apteekin liike vaihto kasvoi 1,4 prosenttia ja oli 274,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 6,9 prosenttia ja oli 16,8 miljoonaa euroa (ilman apteekimaksun muutoksia liikevoitto olisi ollut 18,0 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna). Tilikauden voitto oli 13,6 miljoonaa euroa. LIIKEVOITTO MILJ. EUROA 22,4 17,4 22,2 18,1 16,8* Vuosittainen apuraha Yliopiston Apteekki tukee lääkehuoltoon liittyvää tutkimusta myöntämällä vuosittain noin euron apurahan yhdelle tohtorikoulutettavalle. Vuonna 2013 apurahan sai proviisori Meri Kekäle, joka tutkii syöpäpotilaiden sitoutumista lääkehoitoonsa * Apteekkimaksulain muutoksilla oikaisematon liikevoitto 18,0. APTEEKKIMAKSU MILJ. EUROA 24,9 24,0 23,8 24,2 25, TULOVERO MILJ. EUROA 6, ,6 5,8 4,5 4, Yliopiston Apteekki tulouttaa osan voitostaan yliopistoille ja korkeakouluille toimipaikkakunnillaan, kuten Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Apteekkimaksu ja tulovero Suomessa toimivat apteekit maksavat valtiolle apteekkimaksua, joka on progressiivinen veroluonteinen maksu. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uudistuksen myötä Yliopiston Apteekin apteekkimaksu nousi 11,2 prosenttiin lääkkeiden vähittäismyynnistä. Vuoden 2013 osalta Yliopiston Apteekin apteekkimaksu oli 25,3 miljoonaa euroa eli lähes miljoona euroa suurempi kuin edellisvuonna. Valtiolle maksettiin myös tulovero, joka oli 4,2 miljoonaa euroa vuonna HANNES VICTORZON 18 VUOSIKERTOMUS 2013

19 Farmasian opiskelija Laura Aksela pääsi harjoittelijaksi Yliopiston Apteekkiin ja yllättyi positiivisesti työn monipuolisuudesta. Noin 25 % farmasian opiskelijoista Suomessa suorittaa apteekkiharjoittelunsa Yliopiston Apteekissa. Harjoittelu motivoi oppimaan Opiskelen kolmatta vuotta farmasiaa Helsingin yliopistossa. Aiemmin opiskelin muutaman vuoden elintarvikekemiaa ja mikrobiologiaa. Suoritin ensimmäisen apteekkiharjoitteluni keväällä 2013 Yliopiston Apteekissa Helsingin keskustassa. Tykkäsin niin kovasti, että haluan tehdä myös toisen harjoittelujaksoni samassa paikassa. Hain harjoitteluun nimenomaan Yliopiston Apteekkiin, koska täällä saa monipuolisen kuvan apteekkimaailmasta. Myös yrityksen eettisyys ja asiakaspalveluosaaminen houkuttelivat. Olin myös kuullut opiskelukavereilta, että täällä harjoittelijoihin todella panostetaan: työssä oppimisen lisäksi tarjolla on tutorointia ja koulutuspäiviä. Harjoittelu Yliopiston Apteekissa oli erinomainen kokemus. Ensimmäistä kertaa pääsin hyödyntämään yliopistolla opittuja tietoja ja taitoja. Työn monipuolisuus on ollut yksi suurimmista yllätyksistä - päivän aikana tulee vastaan hyvin erilaisia tilanteita ja asiakkaiden kysymyksiä, joihin jokaiseen yritetään löytää vastaus. Mahtavinta on ollut huomata, että voin todella edistää asiakkaiden terveyttä. Tämä todella motivoi opiskelemaan lisää. Odotan mielenkiinnolla, miten apteekkien rooli muuttuu ja millaisia palveluita apteekit tarjoavat tulevaisuudessa. Farmasian osaajilta varmasti vaaditaan entistäkin laajempaa tietämystä ja taitoja. Muuttuva ympäristö tarjoaa haasteita, joita odotan innolla. LAURA AKSELA Farmasian opiskelija Harjoittelijana Yliopiston Apteekissa 2013 VUOSIKERTOMUS

20 Huolehdimme sinusta huomennakin YLIOPISTON APTEEKKI YA-talo (hallinto) PL 17 (Valimotie 7) Helsinki Vaihde (09) Faksi (09) HENKILÖASIAKKAAT Puhelin (0,49 e/min + pvm/mpm) TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAT YA-talo Tilauspalvelut Puhelin (0,2 e/min + pvm/mpm) Faksi (09) LAYOUT ALMA 360 KIRJAPAINO SP-PAINO OY, 2014

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

DIGITAALINEN APTEEKKI

DIGITAALINEN APTEEKKI DIGITAALINEN APTEEKKI NYT JA TULEVAISUUDESSA Iiro Salonen Asiantuntijaproviisori Suomen Apteekkariliitto iiro.salonen@apteekkariliitto.fi 4.10.2017 Iiro Salonen / Suomen Apteekkariliitto 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori

Henrietta Linde 5.2.2013. Proviisori Henrietta Linde 5.2.2013 Proviisori Sähköinen lääkemääräys (eresepti) Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmä-palveluille, joita ovat

Lisätiedot

ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet. Oriola-KD Corporation

ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet. Oriola-KD Corporation ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet 1 Sisältö Oriola-KD lyhyesti Oriola-KD:n päivitettyä strategiaa tukeva uusi toimintamalli Kuluttaja-liiketoiminta Palvelut-liiketoiminta Terveydenhuolto-liiketoiminta

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppa kaikille suomalaisille

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppa kaikille suomalaisille Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppa kaikille suomalaisille Mikko Helander Pääjohtaja, Kesko Oyj Eero Hautaniemi Toimitusjohtaja, Oriola-KD Oyj Tiedotustilaisuus 13.3.2017 Mitä olemme tekemässä? Rakennamme

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppa kaikille suomalaisille

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppa kaikille suomalaisille Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppa kaikille suomalaisille Mikko Helander Pääjohtaja, Kesko Oyj Eero Hautaniemi Toimitusjohtaja, Oriola-KD Oyj Tiedotustilaisuus 13.3.2017 Mitä olemme tekemässä? Rakennamme

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN. Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT. Apteekkaripäivät LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUSTA APUA LÄÄKITYSHUOLIIN Charlotta Sandler Farmaseuttinen johtaja, FaT Apteekkaripäivät 20.4.2017 19.4.2017 Esittäjän nimi 1 MONI IKÄÄNTYNYT TARVITSEE TUKEA LÄÄKEHOIDON HALLINTAAN

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT. Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto KEHITTYVÄT APTEEKKIPALVELUT Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Perinteiset apteekkipalvelut Reseptin toimitus & uusiminen Lääkevalmistus Itsehoidon opastus Suorakorvausmenettely

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

Lääkkeiden jakamisesta ja Ex-tempore valmisteista. Tarkastaja Johannes Pietiläinen, Proviisori, LuK (kemia)

Lääkkeiden jakamisesta ja Ex-tempore valmisteista. Tarkastaja Johannes Pietiläinen, Proviisori, LuK (kemia) Lääkkeiden jakamisesta ja Ex-tempore valmisteista Tarkastaja Johannes Pietiläinen, Proviisori, LuK (kemia) Ex-tempore- valmiste, osa 1 Muu kuin teollinen lääkkeiden valmistus, Lääkelain (395/1987) 12 mukaan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT 5.4.2016 HUS-APTEEKKI SARI ISOKIRMO HUS- APTEEKIN TOIMINTAA Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Avoapteekki Lääkevalikoiman kilpailutus Oma maahantuonti ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008

Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Oriola KD Venäjän kasvaville lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppamarkkinoille Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 17.3.2008 Merkittävä strateginen hanke Oriola KD:lle Oriola KD Oyj on allekirjoittanut sopimuksen,

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon

apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon apteekin annosjakelupalvelu Askel turvallisempaan lääkehoitoon Tervetuloa apteekin annosjakeluasiakkaaksi! Annosjakelu on osa turvallista lääkehoitoa. Annosjakelusta hyötyvät etenkin sellaiset apteekin

Lisätiedot

Turvallisen lääkehoidon työkalupakki

Turvallisen lääkehoidon työkalupakki Page 1 of 7 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Turvallisen lääkehoidon työkalupakki Anna-Riia Holmström / Kirjoitettu 20.6.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Suomessa on jo vuosia tehty aktiivista tutkimusta ja

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Lääkehuollon kehittämisen näköalat

Lääkehuollon kehittämisen näköalat Lääkehuollon kehittämisen näköalat Eeva Leinonen, yksikön päällikkö (Fimea) Tulevaisuuden lääkehuolto työseminaari 4.10.2016, Rovaniemi Fimean valvonta ja lääkealan kehittämiseen liittyvät tehtävät perustuvat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen Lyhyt historia 10.9.2008 Projektin asettaminen (STM105:00/2008) 19.1.2009 Perustamispäätös: Kuopio (STM/298/2009) 24.7.2009 Laki (593/2009) vahvistettiin (VN+TP) 13.8.2009 Asetus hyväksyttiin valtioneuvostossa

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA

HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon ja lääkealan toimijoita tukevan Farentaverkon yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lisätiedot

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE

FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE FARENTA - KATTAVIMMAT PALVELUT LÄÄKETEOLLISUUDELLE Ainutlaatuista synergiaa asiakkaillemme Farenta tarjoaa laajimman palveluvalikoiman ja jo yli 100 työntekijän asiantuntijuuden lääketeollisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA

APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA APTEEKIN KUMPPANI HENKILÖSTÖ- HALLINNASSA www.farentaverkko.fi www.farenta.fi FARENTA - LÄÄKEALAN JÄRKEISTÄJÄ Farenta yhdistää lääketeollisuuden asiantuntijoiden osaamisen, apteekkien farmasistien ammattitaidon

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2013. Helsinki, Messukeskus 20.3.2013

Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2013. Helsinki, Messukeskus 20.3.2013 Oriola KD Oyj varsinainen yhtiökokous 2013 Helsinki, Messukeskus 20.3.2013 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi toimitusjohtaja, Oriola KD Oyj Sisältö 1 Oriola KD:n kehitys vuosina 2008 2012 2 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015

Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015 Oriola-KD Oyj Tammi syyskuu 2015 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 22.10.2015 Oriola-KD tammi-syyskuu 2015 Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi vertailukaudesta.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä Riitta Helenius, farmaseutti PSHP sairaala-apteekki riitta.helenius@pshp.fi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki Apteekin henkilökunta yhteensä n. 60 Apteekki

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ

MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ Professori Marja Airaksinen Kliinisen farmasian ryhmä Helsingin yliopisto Opetusapteekkien neuvottelupäivä 23.4.2014 24.4.2014 1 HY: HARJOITTELUJAKSOJEN UUDET

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2008

Itella Oyj Tulos 2008 Itella Oyj Tulos 2008 13.2.2009 1 13.2.2009 Itella Oyj Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan Päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa Itella Viestinvälitys kirje, lehti ja

Lisätiedot

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma

Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Lääkehuolto ja lääkepolitiikka apteekkinäkökulma Eeva Teräsalmi Seitsemän veljeksen apteekki Lääkepolitiikan tavoitteet Tuettava terveyspolitiikan tavoitteita Ohjattava toteuttavia järjestelmiä siten,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI AVOAPTEEKKIEN NÄKÖKULMA 4.10.2016 Apteekkari Marjo Rajamäki Sodankylän apteekki 10.10.2016 Marjo Rajamäki SUOMEN APTEEKIT 2016 Apteekkitoimipisteet Yksityiset apteekit

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Text Kuvamestari Kalefoto Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Jukka Liukas - valokuvaaja PK-yrittäjä Syntynyt 1948 1970 Jukka aloitti valokuvausalan yrittäjänä 1970 Foto Mäenpää 1981 FotoForum 1991

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee 3. Rohkeammin digiaikaan 4. Hyva n hoidon ketju 5. Tekijaẗ ja asiakkaat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet

APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.1.2011. Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta. Apteekissa valmistetut lääkkeet Ohjeeseen muutettu: Kelan toimistosta > Kelasta Apteekissa valmistetut lääkkeet Apteekissa valmistettujen lääkkeiden korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaamisesta säädetään (SVL

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Mainelistan kirijä Orion missiona Hyvinvointia rakentamassa

Mainelistan kirijä Orion missiona Hyvinvointia rakentamassa Mainelistan kirijä Orion missiona Hyvinvointia rakentamassa Reputation Institute -tilaisuus Terhi Ormio 27.4.2012 Keskusteltavaksi tänään Orion lyhyesti Mitä nousun taustalla muutama selitys: Näytöt tuloksenteossa

Lisätiedot