Vuosikertomus Yli Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Yli 900 000 Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Yli Uniikkiasiakasta Reseptit sähköistyivät Erityistehtävänä lääkevalmistus

2 sisällys YLIOPISTON APTEEKKI LYHYESTI Strategia, erityistehtävät ja avainluvut TOIMITUS- JOHTAJAN KATSAUS HENKILÖASIAKKAAT Huolehdimme hyvin asiakkaista TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAT Lääkehoidon tukea terveydenhuollon asiakkaille HENKILÖSTÖ Jokainen toteuttaa strategiaa TULOUTUS Opetuksen ja tutkimuksen hyväksi Edistämme asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia. Yliopiston Apteekki lyhyesti Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama apteekki, jonka palveluksessa on noin 1200 henkilöä Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Ydintehtävämme on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Yliopiston Apteekki tukee tutkimus- ja opetustoimintaa muun muassa tulouttamalla voittonsa omistajalleen Helsingin yliopistolle. Asiakaslupaus Huolehdimme sinusta huomennakin. 2 VUOSIKERTOMUS 2013

3 Vastuulliset erityistehtävämme Yliopiston Apteekilla on lakisääteisiä erityistehtäviä, jotka hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa muun muassa parantamalla lääkkeiden saatavuutta sekä kehittämällä farmaseuttista asiantuntemusta. Harvinaisten lääkkeiden valmistus Helsingin Pitäjänmäessä toimiva Yliopiston Apteekin valmistusosasto valmistaa lääkärin määräyksestä lääkevalmisteita, mikäli sopivaa lääkettä ei ole saatavilla. Lääkevalmistuksessa toimii noin 50 henkilöä. Lääkkeitä toimitetaan asiakkaille valtakunnallisesti. Farmasian opiskelijoiden harjoittelut Farmasian opintoihin kuuluu kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa, joista toinen on suoritettava avoapteekissa. Yliopiston Apteekissa suorittaa harjoittelunsa vuosittain lähes sata farmasian opiskelijaa eli noin neljännes farmasian oppilaista. Lääkehuoltoon liittyvä tutkimus Yliopiston Apteekki tekee lääkehuoltoon liittyvää tutkimusyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi Yliopiston Apteekki myöntää vuosittain noin euron apurahan yhdelle tutkijalle. AVAINLUVUT , MILJ. EUROA Yliopiston Apteekki Liikevaihto 268,4 263,0 263,5 270,2 274,0 Apteekkimaksu 24,9 24,0 23,8 24,2 25,3 Liikevoitto 22,4 17,4 22,2 18,1 16,8* Välittömät verot 6,3 5,6 5,8 4,5 4,1 Tilikauden voitto 17,5 15,8 16,7 15,8 13,6 % liikevaihdosta 6,5 6,0 6,3 5,8 5,0 Henkilöstökulut 31,1 32,8 33,5 34,1 35,6 Henkilöstö Oman pääoman tuotto 49,4 46,5 50,0 46,5 41,8 Taseen loppusumma 78,5 78,4 83,3 74,9 74,5 *Apteekkimaksulain muutoksilla oikaisematon liikevoitto 18,0. COLOURBOX VUOSIKERTOMUS

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimialalla tapahtui isoja muutoksia vuoden aikana. Helmikuun alussa viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien reseptilääkkeiden tukkuhintoja alennettiin viisi prosenttia. Samanaikaisesti lääkekorvausjärjestelmää muutettiin niin, että lääkekatto eli asiakkaan vuotuinen omavastuuosuus laski ja lääkkeiden peruskorvaus sekä alempi erityiskorvaus pienenivät. Hallitusohjelman mukaisesti muutoksilla tähdättiin yhteiskunnallisiin lääkekorvausmenojen säästöihin ja haluttiin turvata paljon lääkkeitä käyttävien rationaalinen lääkehoito. Apteekkien talouteen toimintaympäristön muutoksilla oli vuonna 2013 merkittävä vaikutus. LÄÄKETAKSA JA APTEEKKIMAKSU Toimialaa koskevat haasteet jatkui vat loppuvuonna, kun apteekkimaksulakia ja lääketaksaa muutettiin. Pienten apteekkien osalta sivuapteekkien apteekkimaksuvelvoite pieneni ja suurten apteekkien osalta apteekkimaksu kasvoi. Toimenpiteellä haluttiin turvata apteekkipalveluiden jatkuvuus harvaan asutuilla seuduilla myös tulevaisuudessa. Lääketaksaa, jolla säädellään apteekkien myyntikatteen muodostusta, muutettiin siten, että lääkkeiden kiinteää toimitusmaksua korotettiin ja vastaavasti myyntikatteen prosenttiperusteista osaa pienennettiin. Muutos astui voimaan vuoden 2014 alusta. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että kalliit reseptilääkkeet halpenivat ja halvat hieman kallistuivat. Valtiontaloudelle lääketaksan ja apteekkimaksun muutokset ovat kustannusneutraaleja. Muutokset eivät lisää apteekkien tuloja, vaan jakavat niitä uudelleen apteekkien kesken. Uudistuksesta hyötyvät pienet, yleisimpiä lääkkeitä toimittavat apteekit. Yliopiston Apteekin toimipisteet ovat keskimääräistä suurempia ja toimittavat paljon lääkkeitä myös harvinaisia sairauksia sairastaville asiakkaille. Muutokset merkitsevät Yliopiston Apteekille merkittävää myyntikatteen menetystä. Lääkemarkkinoiden 1,8 prosentin kasvu vuonna 2013 kompensoi kuitenkin jonkin verran myyntikatteen menetystä. LIIKEVAIHTO JA TULOS Yliopiston Apteekki onnistui ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja ottamaan ne huomioon strategisissa valinnoissaan, joten haasteista huolimatta vuosi 2013 oli kohtuullisen hyvä. Emoyhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,4 prosenttia ja oli 274 miljoonaa euroa. Kotimaan apteekkitoiminnan oikaisematon liikevoitto oli 17,9 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 voimaan tulleen apteekkimaksun vaikutukset ulottuivat myös vuoteen Apteekkimaksulla oikaistu liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihto oli 309,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia vuodesta Konsernin liikevaihdosta kotimaan apteekkitoiminnan osuus oli 89 prosenttia. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa, mikä oli 7,9 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Yliopiston Apteekki -konserni tuloutti verojen jälkeen Helsingin yliopistolle yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA Yliopiston Apteekin tytäryhtiöt Venäjällä ja Virossa kasvattivat liikevaihtoaan ja tekivät positiivisen tuloksen. Universitetskaja Apteka perusti vuoden aikana Pietariin seitsemän uutta toimipistettä, joita oli vuoden lopussa 25. Venäjän lääkemarkkinat kasvoivat vuonna 2013 noin 12 prosenttia. Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä apteekkitoimintaan vaikuttavia muutoksia. Virossa Ülikooli Apteekin toimipisteiden määrä säilyi ennallaan. Virossa apteekkeja koske- 4 VUOSIKERTOMUS 2013

5 SUSA JUNNOLA vaan lainsäädäntöön valmistellaan kuitenkin muutoksia Viron oikeuskanslerin puututtua siihen, että nykylainsäädäntö on perustuslain vastainen. Uudistukset merkinnevät muutoksia lainsäädäntöön apteekkien perustamisen ja sijainnin osalta. Laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden maahantuontiin erikoistuneella Ordiorilla vuosi oli haasteellinen yritysasiakkaiden viivästyneiden laiteinvestointien vuoksi. Vuonna 2014 markkinoiden odotetaan vilkastuvan ja laiteinvestointien kasvavan. Eläinlääkkeitä ja eläintenhoitotarvikkeita tarjoavan YA-Prevettin liikevaihto kasvoi ja tulos heikkeni hieman. Markkinoilla on käynnissä eläinlääkäriasiakkaiden vahva konsolidoituminen yhä suuremmiksi eläinlääkäriketjuiksi. AKTIIVISTA KEHITTÄMISTYÖTÄ Vuosi 2013 oli Yliopiston Apteekille aktiivisen kehittämistyön aikaa. Vuoden kuluessa toimintaprosesseja hiottiin ja ketjun toimintaohjeet päivitettiin. Yliopiston Apteekin yksilöllistä annosjakelupalvelua alettiin tarjota sekä julkiselle että yksityiselle sektorille vuoden 2013 aikana. Uudenlainen dosettimuotoinen palvelu yhdessä lääkehoidon arvioinnin kanssa sai erittäin hyvän vastaanoton. Henkilöstön koulutusta jatkettiin erilaisten Yliopiston Apteekille räätälöityjen koulutusohjelmien, esimieskoulutuksen ja moderneja etäoppimisvälineitä hyödyntävän etäkoulutuksen muodossa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi strategisista tavoitteistamme, joka luo valmiudet tulevaisuuden haasteisiin apteekkitoimialalla. Great Place to Work tutkimuksessa Yliopiston Apteekki palkittiin helmikuussa 2014 Suomen toiseksi parhaana yrityksenä suuryritysten sarjassa. Viime vuonna sijoitus oli kolmas ja sitä edellisenä vuonna viides. Yliopiston Apteekin vuosi 2013 painottui toiminnan aktiiviseen kehittämiseen samalla, kun toimintaympäristön muutokset asettivat liiketoiminnalle uusia haasteita. ALAN TOIMIJAT YHTEISTYÖSSÄ Apteekkialan eri toimijat osallistuvat yhdessä alan kehitystyöhön. Vuoden 2013 lopussa sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tavoitteena on pohtia lääkehuollon palvelujen kehittämistä niin, että ne vastaavat väestön tarpeisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden muuttuessa. Ryhmä tekee vuoden 2014 loppuun mennessä ehdotukset lääkehuoltoon liittyvistä säädösmuutoksista. Yliopiston Apteekki on mukana työryhmässä. Yliopiston Apteekki osallistuu myös Fimean koordinoiman lääkeinformaatioverkoston toimintaan. Kyseessä on toimintansa syksyllä 2012 aloittanut lääkealan toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Yliopiston Apteekki on mukana verkoston kaikissa alatyöryhmissä. ASIAKASPALVELUA ERI KANAVISSA Yliopiston Apteekin palvelua arvostettiin, sillä apteekki sijoittui viidenneksi Taloustutkimuksen toteuttamassa Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa Myös EPSI Ratingin tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa Yliopiston Apteekki paransi tuloksiaan. Palvelemme asiakkaita jatkuvasti yhä monikanavaisemmin. Tämän vuoksi olemme apteekkimyymälöidemme lisäksi kehittäneet verkkoapteekkimme toimintoja ja uudistaneet puhelinjärjestelmämme paremman asiakaspalvelun mahdollistamiseksi. Loppuvuonna valmistelimme myös Uniikki-kanta-asiakasjärjestelmän uudistusta, joka toteutettiin maaliskuussa Tavoitteemme on uudistuneen keskittämisalennusjärjestelmän avulla sitouttaa kantaasiakkaitamme asioimaan Yliopiston Apteekissa. JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ Vuonna 2014 kehitämme edelleen muun muassa asiakaspalvelun johtamista, prosesseja ja asiakaskohtaamisia, mikä vaikuttaa myönteisesti kaikkiin tavoitteisiimme. Tähtäämme niin onnistuneeseen palvelukokemukseen, että asiakkaamme haluavat asioida Yliopiston Apteekissa yhä uudelleen. Tyytyväiset asiakkaamme, hyvät yhteistyökumppanimme ja sitoutunut omistaja ovat vahvuutemme matkallamme kohti tulevaisuutta. Olen iloinen voidessani kiittää kaikkia edellä mainittuja rakentavasta yhteistyöstä. Erityiskiitokset haluan antaa henkilöstöllemme, joka huolehtii asiakkaistaan ammattitaitoisesti ja suurella sydämellä. JUKKA NIEMI toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

6 Asiakaspalveluun panostetaan Vuonna 2013 päivitettiin kaikki Yliopiston Apteekin ketjuohjeet, jotka edistävät yhtenäistä asiakaspalvelua. Yliopiston Apteekin tavoitteena on huolehtia jokaisesta asiakkaastaan mahdollisimman hyvin edistäen asiakkaiden lääkehoidon onnistumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja monikanavaisesti koottua palautetta käytetään toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2013 aikana kehitettiin Yliopiston Apteekin sisäisiä ohjeistuksia ja prosesseja, jotka liittyvät muun muassa reseptien toimitukseen, varastonhallintaan ja kassapalveluun. Tavoitteena oli yhtenäistää palvelun laatua siten, että asiointikokemus olisi yhtenäinen kaikissa toimipisteissä ja palvelutilanteissa. Myös työvuorosuunnittelua uudistettiin siten, että henkilöstömäärä vastaa entistä paremmin asiakasmääriä eri päivinä ja kellonaikoina. Sujuvan asiakaspalvelun tueksi uusittiin toimipisteiden vuoronumerolaitteet. NEUVOJA JA OPASTUSTA Lääkkeitä ja muita apteekkituotteita toimitettaessa Yliopiston Apteekissa pyritään varmistamaan, että asiakas osaa käyttää valmistetta oikein. Asiakkaalle annetaan neuvoja valmisteen oikeaan käyttöön, annosteluun, säilytykseen, vaikutustapaan ja siihen, miten hoidon tuloksia voi seurata. Yliopiston Apteekin puhelinpalvelusta voi saada ympäri vuorokauden lisätietoja lääkkeistä ja muista apteekkituotteista sekä niiden käytöstä. Vuonna 2013 Yliopiston Apteekin puhelinpalveluun tuli noin puhelua. Yliopiston Apteekin asiakaspalvelu on pitkään koettu erittäin korkeatasoiseksi. Yliopiston Apteekki sijoittui vuonna 2013 viidenneksi Taloustutkimuksen julkistamalla Suomen parhaat asiakaspalveluyritykset -listalla. Sujuvan asiakas palvelun tueksi uusittiin toimipisteiden vuoronumerolaitteet. HANNE NYKÄNEN 6 VUOSIKERTOMUS 2013

7 Proviisori Paula Kokko on yksi 40 asiantuntijasta, jotka palvelevat asiakkaita puhelimitse vuorokauden ympäri. HANNES VICTORZON Yliopiston Apteekkiin tuli vuoden aikana keskimäärin noin 740 puhelua päivässä. PUHELINPALVELUSSA VASTATUT PUHELUT Yliopiston Apteekin lääkejäteastioihin voi palauttaa maksutta kaikki vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet. Huolehtiminen kuuluu puhelimessa Palvelemme asiakkaita puhelimitse vuorokauden ympäri. Asiakaspalvelu puhelimessa on yllätyksellistä, koska asiakas saattaa kysyä mitä vain lääkkeistä, apteekin tuotteista tai niiden käytöstä. Toivomme huolehtimisen ja empatian kuuluvan äänestämme ja välittyvän sanavalintojemme kautta. Vuoden 2013 alussa asiakkailta tuli meille paljon kysymyksiä kela-korvausten muutoksista ja loppuvuodesta kysyttiin erityisesti influenssarokotteiden saatavuudesta. Koko vuoden ajan kysyttiin runsaasti melatoniinivalmisteista ja niiden käytöstä sekä särkylääkkeiden turvallisuudesta, sivuvaikutuksista ja yhteensopivuudesta muun lääkityksen kanssa. Lääkärit kysyivät vuoden aikana paljon neuvoja Yliopiston Apteekin valmistamien lääkkeiden koostumuksesta ja määräämisestä sähköisellä reseptillä. Lisäksi heitä kiinnosti lääkkeiden saatavuus erityisesti kalliimpien tai harvinaisempien lääkkeiden osalta sekä lääkkeiden säilyvyys poikkeustilanteissa. Puhelinpalvelussa on etua siitä, että on kokemusta asiakaspalvelutyöstä apteekissa ja hyvä tuotetuntemus. Käytössämme on monipuolisesti erilaisia ohjelmia ja tietokantoja, joista voimme tarkistaa esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Osastollamme työskentelee noin 40 henkilöä, jotka pitävät jatkuvasti yllä tietotaitoaan. Asiakaspalvelussa tärkeintä on aina asiakkaasta huolehtiminen ja välittäminen kuuntelemalla asiakasta, kartoittamalla hänen tarpeensa tarkentavilla kysymyksillä sekä tarjoamalla asiakkaalle ratkaisua hänen pulmaansa. PAULA KOKKO Asiantuntijaproviisori Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu VUOSIKERTOMUS

8 HANNE NYKÄNEN TOIMITETTUJEN RESEPTIEN MÄÄRÄ MILJ. KPL ,6 4,6 4,5 4,5 4,5 Reseptit sähköistyivät Vuonna 2013 Yliopiston Apteekissa toimitettiin 4,5 miljoonaa reseptiä eli sama määrä kuin edellisvuonna. Määrä vastaa lähes kymmenesosaa kaikista Suomessa vuoden aikana toimitetuista resepteistä. Sähköinen lääkemääräys yleistyi nopeasti vuoden 2013 aikana. Yliopiston Apteekissa sähköisten reseptien määrä ylitti ensi kertaa paperisten reseptien määrän marraskuussa, ja joulukuussa niiden osuus oli jo 56 % toimitetuista resepteistä. Yliopiston Apteekin kaikilla toimipisteillä on ollut valmius toimittaa ereseptejä vuoden 2011 lopusta asti. Julkinen terveydenhuolto otti sähköiset reseptit käyttöön huhtikuuhun 2013 mennessä ja yksityiset lääkäriasemat tulevat mukaan viimeistään keväällä Korvaustiedot Kelasta sähköisesti Suomen apteekeissa siirryttiin keväällä 2013 tarkistamaan asiakkaan oikeudet sähköisesti suoraan Kelasta. Uusi käytäntö on hyödyllinen, koska tiedot korvausoikeuksista ovat jatkuvasti ajan tasalla. Lääkkeen hinnasta voidaan vähentää asiakkaan Kela-korvaus suoraan apteekissa. Sähköinen Kela-kysely on tarpeellinen myös tilattaessa reseptilääkkeitä verkkoapteekista. 8 VUOSIKERTOMUS 2013

9 Uniikki-asiakasta vuoden lopussa Uniikki-asiakkaiden määrä kasvoi Yliopiston Apteekilla oli vuoden lopussa aktiivista kanta-asiakasta. Uniikki-edut pysyivät ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Uniikki-asiakkaiden lääkeneuvonnassa käytetään hyväksi Yliopiston Apteekin kantaasiakkaan lääkitystietokantaa, jonka avulla yhteisvaikutukset voidaan tarkistaa kattavasti samoin kuin mahdolliset asiakkaan ilmoittamat allergiat. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin uutta keskittämisalennusjärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Kertaostoon perustuvan alennuksen sijaan uusi keskittämisalennus perustuu edeltävien 12 kuukauden aikana tehtyihin ostoihin. Verkkoapteekin käyttö yleistyi Verkkoapteekin asiakasmäärä kasvoi tasaisesti vuoden 2013 aikana. Verkkoapteekista hankittiin eniten itsehoitolääkkeitä ja -tuotteita, kuten vitamiineja, silmätippoja, nikotiinikorvaustuotteita ja kosmetiikkaa. Reseptilääkkeet ovat olleet verkkoapteekin valikoimassa lokakuusta 2012 alkaen. Toistaiseksi niiden ostaminen verkkoapteekista on vielä melko pientä, mutta yleistyy todennäköisesti lähivuosien aikana kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuessa ja sähköisten reseptien osuuden kasvaessa. Professorin tuotesarja laajeni Professorin tuotteet ovat Yliopiston Apteekin private labeltuotesarja, johon kuului vuoden 2013 lopussa noin 60 itsehoitotuotetta. Sarja kasvoi vuoden aikana noin 15 tuotteella. Suurin osa Professorin tuotteista valmistetaan Suomessa joko Yliopiston Apteekin omalla valmistusosastolla tai kotimaisten alihankkijoiden tuotannossa. Joulukuussa 2013 Yliopiston Apteekki osallistui talkoisiin ja lahjoitti 10 senttiä jokaisesta kuukauden aikana myydystä Professorin tuotteesta Uusi lastensairaala hankkeelle. Lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistamisessa hyödynnetään kanta-asiakkaan lääkitystietokantaa. Palvelua vieroitushoitoasiakkaille Yliopiston Apteekki liittyi syksyllä 2013 valtakunnalliseen apteekkisopimustietojen välitysjärjestelmään, jonka tavoitteena on auttaa päihde- tai lääkeriippuvuudesta kärsiviä potilaita vieroittumaan suunnitelmallisen lääkehoidon avulla. Toimittaessaan keskushermostoon vaikuttavia tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä järjestelmään liittyvät apteekit tarkistavat automaattisesti, mistä apteekista asiakas on sitoutunut hankkimaan vieroitushoitoon tarkoitetut lääkkeensä ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa kyseiseen apteekkiin. VUOSIKERTOMUS

10 Luotettavaa lääkevalmistusta Yliopiston Apteekin lääkevalmistusosastolla Helsingin Pitäjänmäessä työskentelee noin 50 henkilöä. He valmistivat vuonna 2013 yli lääkevalmistetta, joita kutsutaan ex tempore -valmisteiksi. Suomessa toimii yhteensä yli 800 apteekkitoimipistettä, joista valtaosa tilaa asiakkailleen Yliopiston Apteekin tuottamia lääkevalmisteita. Keskitetty valmistus tukee merkittävästi koko maan lääkehuoltoa. Yleisimpiä Yliopiston Apteekin valmistamia lääkemuotoja ovat voiteet, liuokset ja tabletit. Lisäksi erillisissä steriilitiloissa valmistetaan muun muassa injektionesteitä ja silmätippoja sekä täytetään insuliiniampulleja ja kipukasetteja. Yleisimmät ex tempore -lääkkeet Syksyllä 2013 yleisimpien Yli opiston Apteekin lääkärin määräyksestä valmistamien ex tempore -lääkkeiden tiedot koostumuksineen julkaistiin ensimmäistä kertaa tervey denhuollon ammattilaisten käyttämässä Terveysportissa, mikä helpottaa muun muassa lääkärien työtä. Vuonna 2013 kaikki annosjauhemuotoiset lääkkeet, jotka aiemmin pakattiin annosjauhepusseihin, muutettiin annosjauhekapseleiksi. Asiakas saa nyt nopeammin valmisteet, joiden hyötysuhde ja kesto ovat parempia kapseli kuorien takia. MAIJA ASTIKAINEN Harvinaisten lääkkeiden valmistus on yksi Yliopiston Apteekin erityistehtävistä. Yliopiston Apteekki valmisti yli lääkevalmistetta vuonna 2013 Yleisimpiä Yliopiston Apteekin valmistamia lääkemuotoja vuonna 2013 olivat voiteet, liuokset ja tabletit. 10 VUOSIKERTOMUS 2013

11 Farmaseutti Karoliina Heinonen nauttii lääkevalmistuksesta, jossa tarvitaan tarkkuutta ja käsityötaitoa. Yksilöllistä annosjakelua Yliopiston Apteekki aloitti keväällä 2013 lääkkeiden yksilöllisen annosjakelun omissa tuotantotiloissaan. Palvelu toimi sujuvasti ja asiakasmäärät kasvoivat tasaisesti vuoden loppua kohden. Asiakaskunta koostuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi hoivakodeista ja kotisairaanhoidon yksiköistä. Vuonna 2013 panostettiin uudenlaisen annosjakelupalvelun tekemiseen tutuksi sekä yksityisen että julkisen sektorin hoivakodeissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä. Suomen ainoa dosettimuotoinen annosjakelupalvelu otettiin hyvin vastaan. Annosjakelupalvelun tavoitteena parantaa lääkitysturvallisuutta ja edistää lääkehoidon onnistumista. Palveluun kuuluu myös kokonaislääkityksen arviointi, jossa käydään läpi lääkityksen mahdolliset päällekkäisyydet ja haittavaikutukset. Uniikki-dosetissa on mukana lääkelista, josta hoitohenkilökunnan on helppo tarkistaa potilaan lääkitys. HANNES VICTORZON Lääkevalmistus vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta Pääsin opiskelujen aikana apteek kiharjoitteluissa tutustumaan Yliopiston Apteekin lääkevalmistusosastoon, ja tykästyin ex tempore -valmistukseen jo tuolloin. Olen toiminut farmaseuttina osastolla vuodesta 2011 alkaen. Valmistamme käsityönä erilaisia lääkärin määräämiä harvinaisia lääkevalmisteita, muun muassa erilaisia voiteita, liuoksia, kapseleita, jauheita ja peräpuikkoja. Lisäksi erillisissä steriilitiloissa tehdään muun muassa injektionesteitä ja silmätippoja. Vaikka farmaseutin koulutus antaa hyvän pohjan lääkevalmistukseen, suurin osa työssä tarvittavasta tietotaidosta tulee työssä oppimisen ja kokeneempien kollegoiden antaman systemaattisen perehdytyksen kautta. Pidämme jatkuvasti yllä lääkevalmistukseen liittyvää GMP-osaamista sekä perehdymme uusiin toimintaohjeisiin ja vanhojen ohjeiden muutoksiin. Tarkkuus ja huolellisuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia tässä työssä. Niitä tarvitaan sekä valmistuksessa että erilaisten ohjeiden noudattamisessa. Työ on itsenäistä käsityötä, joten siihen pitää olla intoa ja halua. Eduksi ovat myös joustavuus ja uuden omaksumiskyky. Myös laskupäätä tarvitaan, koska erilaisia lääkelaskuja tulee koko ajan vastaan. Haluan tehdä tätä työtä, koska pidän konkreettisesta käsillä tekemisestä. Työn vaihtelevuus ja monipuolisuus pitävät työn mielekkäänä, ja joka päivä oppii jotain uutta. KAROLIINA HEINONEN Farmaseutti, ensihoitaja Lääkevalmistusosasto VUOSIKERTOMUS

12 Influenssarokotteita tilattiin runsaasti ennakkoon yksityisten lääkäriasemien tarpeisiin. Lääkehoidon tukea terveydenhuollon asiakkaille Yliopiston Apteekki palvelee valtakunnallisesti terveydenhuollon asiakkaita kuten lääkäri- ja hammaslääkäriasemia, palvelutaloja, kotisairaanhoidon yksiköitä, sairaaloita, terveyskeskuksia ja sopimusvalmistusapteekkejaan. Tavoitteena on edistää lääkehuollon turvallisuutta ja toimivuutta koko maassa. Terveydenhuollon asiakkaille on tarjolla lääkkeitä, Yliopiston Apteekin valmistamia lääkevalmisteita, lääke raaka-aineita ja hoitotuotteita. Vuonna 2013 logistiikka toimintoja kehitettiin sujuvammiksi. Lisäksi parannettiin raportointia, jonka avulla terveydenhuollon asiakkaat voivat tehostaa omia toimintaprosessejaan. Tuotteiden toimitusvarmuus oli erittäin hyvä. Esimerkiksi influenssarokotteita oli runsaasti varastossa siten, että niitä riitti yksityisten lääkäriasemien tarpeisiin kevääseen 2014 saakka. 5,4 % terveydenhuollon asiakkaiden osuus Yliopiston Apteekin liikevaihdosta Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat ammattikortin sähköisiä reseptejä kirjoittaessaan ja käsitellessään. Varmennekortteja lääkäreille Vuoden 2013 aikana yksityiset lääkäriasemat valmistautuivat sähköisen reseptin käyttöönottoon. Yliopiston Apteekki tuki käyttöönottoa siten, että se rekisteröi tarvittaessa varmennekortteja lääkäriasema ketjujen lääkäreille. Väestörekisterikeskus myöntää varmennekortit terveydenhuollon ammattilaisille. Niitä tarvitaan muun muassa luotettavaan tunnistautumiseen ja sähköisten reseptien käsittelyyn. Yliopiston Apteekki on yksi Suomessa toimivista varmennekorttien rekisteröijistä. THINKSTOCK MAIJA ASTIKAINEN 12 VUOSIKERTOMUS 2013

13 Yliopiston Apteekissa otettiin vuonna 2013 käyttöön uusi olosuhdevalvontajärjestelmä, jolla valvotaan, että lääkkeitä säilytetään juuri oikeassa lämpötilassa. Yliopiston Apteekki toimittaa tilaukset valtakunnallisesti, mistä on etua muun muassa lääkäriasemaketjuille. Palvelut terveydenhuollon asiakkaille Yliopiston Apteekki tarjoaa julkisella ja yksityisellä sektorilla toimiville terveyden huollon asiakkaille useita palveluita: LÄÄKKEET, LÄÄKERAAKA-AINEET JA HOITOTUOTTEET Myös Yliopiston Apteekin valmistamat lääkkeet. Valtakunnallinen jakeluverkosto. Lyhyet toimitusajat ja hyvä saatavuus. ANNOSJAKELUPALVELU Uniikki-annosjakeludosetti edistää turvallista ja tehokasta lääkejakelua. Palvelu aloitetaan aina potilaan kokonaislääkityksen läpikäynnillä. LÄÄKEHOIDON ARVIOINTIPALVELU Yhteistyössä lääkärin kanssa käydään läpi potilaan kokonaislääkitys. Palvelu edistää lääkehoidon onnistumista ja ehkäisee mahdollisia haittavaikutuksia. LABORATORIO- JA ANALYTIIKKAPALVELUT Asiantuntija- ja analytiikkapalveluita apteekeille ja lääkealan yrityksille. Yliopiston Apteekin lääkevalmisteiden laatu tarkastetaan omassa laboratoriossa. VUOSIKERTOMUS

14 Jokainen toteuttaa strategiaa Yliopiston Apteekki jatkoi vuonna 2013 edellisvuonna uudistetun strategiansa toteuttamista. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Yliopiston Apteekilta muun muassa erinomaista asiakaspalvelua ja prosessien hallintaa kuten myös osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Yliopiston Apteekissa panostettiin vuoden aikana siihen, että jokainen työntekijä sisäistää oman roolinsa strategian toteuttamisessa. Ryhmätöissä ja työpajoissa määriteltiin, miten jokainen omassa työssään vaikuttaa strategian toteuttamiseen. Syksyllä 2013 käynnistettiin myös Yliopiston Apteekin arvojen päivittäminen. Tavoitteena on, että päivitetyt arvot ohjaavat päivittäistä työtä ja edistävät strategisten tavoitteiden toteutumista. Esimiestyö avainasemassa Henkilöstöjohtamisen kulmakiviä Yliopiston Apteekissa ovat henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja esimiestyö. Uudet esimiehet kouluttautuvat rooliinsa esimiesvalmennuksessa ja johtamistaidot vahvistuvat entisestään EAT-valmennuksessa. Esimiestaitoja kehitetään myös säännöllisten palautekyselyiden ja kehityssuunnitelmien kautta. Vahva yhteishenki Great Place to Work -henkilöstökyselyssä yksi Yliopiston Apteekin erityispiirteistä vuonna 2013 oli jälleen vahva yhteishenki. Se näkyy työyhteisössä toisista ihmisistä välittämisenä ja toisten arvostamisena. Työyhteisön hyvä ilmapiiri välittyy myös asiakkaille ja vaikuttaa heidän asiakaspalvelukokemukseensa. YKSI SUOMEN PARHAISTA TYÖPAIKOISTA Yliopiston Apteekin sijoitus, Great Place to Work, suurten yritysten sarja (yli 500 työntekijää) 14 VUOSIKERTOMUS 2013

15 Farmaseutti Abel Orre käyttää työssään useita eri lääkitystietokantoja. HANNE NYKÄNEN HANNES VICTORZON Henkilöstön kommentteja henkilöstökyselyssä, lokakuu 2013 HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA alle yli Yhteensä 978 henkilöä ( ) Monikulttuurinen työyhteisö Yhdenvertaisuuden periaatteet on linjattu Yliopiston Apteekin tasa-arvosuunnitelmassa. Tasa-arvon merkityksestä ja kulttuurisesta erilaisuudesta kertoo, että Yliopiston Apteekin henkilöstössä on yli 20 eri kansallisuuden edustajia. Kansainvälisen asiakaskunnan kannalta on etu, että he voivat saada usein palvelua omalla äidinkielellään. Työhyvinvointiin panostetaan Työntekijöiden työkyvystä huolehdittiin vuonna 2013 muun muassa työterveyshuollon määräaikaistarkistuksin ja niistä johdettujen henkilökohtaisten työkykysuunnitelmien avulla. Työterveyspalveluiden taso oli lakisääteistä minimiä parempi. Henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin vaikutti myönteisesti myös sairaanhoitovakuutus. Sairauspoissaolojen määrää onnistuttiin vähentämään alle neljään prosenttiin. HENKILÖSTÖN JAKAUMA 2013 VAKITUISET JA MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖSUHTEET 2013 KOKO- JA OSA-AIKAISET TYÖSUHTEET 2013 proviisorit 8% määräaikaisia 196 (20 %) muu henkilökunta 42 % farmaseutit 50 % Vakituisia työsuhteita 782 (80 %) kokoaikaisia 486 (50 %) osa-aikaisia 492 (50 %) VUOSIKERTOMUS

16 Farmasian tohtori Inka Puumalainen vastaa Yliopiston Apteekin tutkimus- ja koulutustoiminnasta. Uusi koulutus palvelujen tuottamiseen Yliopiston Apteekissa aloitettiin syksyllä 2013 uusi Inno-koulutusohjelma, jonka tavoitteena on ideoida ja innovoida uudenlaisia palveluita ja toimintamalleja sekä edistää niiden käyttöönottoa. Terveydenhuollon rakenteet muuttuvat jatkuvasti ja apteekkien rooli terveydenhuollon ensipisteenä korostuu tulevaisuudessa. Apteekkien on kehitettävä innovatiivisia palvelumalleja asiakkaiden tarpeisiin. Yliopiston Apteekki haluaa olla edelläkävijä palvelujen tuottamisessa. Vuoden pituisen Inno-koulutuksen aloitti lokakuussa 15 henkilöä. Opiskeluihin kuuluu muun muassa palvelumuotoilua, siihen liittyvää taloudellista ja juridista koulutusta sekä verkostomaisen toiminnan kehittämistä. Kaiken kaikkiaan koulutus on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle. Jokainen osallistuja tekee kehittämishankkeen osana koulutusta. Hanke on jokin idea palvelusta tai sisäisen toiminnan kehittämisestä, jota viedään koulutuksen aikana eteenpäin. On ollut hienoa huomata, kuinka innokkaasti ja avoimesti osallistujat ovat lähteneet edistämään omia hankkeitaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman monta terveyttä ja hyvinvointia sekä lääkehoidon onnistumista edistävää uutta palvelua saadaan pilottivaiheen jälkeen laajamittaisesti asiakkaiden käyttöön. INKA PUUMALAINEN Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Yliopiston Apteekki Koulutuksessa perehdytään kuukausittain muun muassa uutuustuotteisiin asiantuntevan asiakaspalvelun takaamiseksi. HANNES VICTORZON 16 VUOSIKERTOMUS 2013

17 Apteekissa tarvitaan farmaseuttista osaamista ja asiakaspalveluosaamista. HANNE NYKÄNEN Jatkuvaa oppimista Ammattitaidon ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen on jatkuvaa työtä Yliopiston Apteekissa. Jokaisella työntekijällä on oma kehittymispolkunsa. Farmaseuttinen henkilöstö voi esimerkiksi erikoistua eri terapiaalueisiin ja tekninen henkilöstö voi kehittää kaupan alan liiketalousosaamistaan. Vuosittaisten koulutuspäivien lisäksi Yliopiston Apteekissa hyö - dynnetään moderneja etäoppi misvälineitä. Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön uusi etäkoulutukset mahdollistava etäneuvottelujärjestelmä sekä muun muassa kuukausittaiset opiskelumateriaalit sisältävä ja ketjun eri yksiköiden välistä vuorovaikutusta tehostava intranet. Strategiamme linjaukset ja yksilölliset kehittymistarpeet heijastuvat vuosittaisiin kehityskeskusteluihin, joissa osaamissuunnitelmia tarkennetaan. Vuonna 2013 laadittiin kehi tyskeskusteluille uusi rakenne ja koulutettiin esimiehet ottamaan se käyttöön vuoden 2014 alusta alkaen. Vuosittaisten koulutuspäivien lisäksi Yliopiston Apteekissa hyödynnetään moderneja etäoppimisvälineitä. Koneen äärellä asiakaspalvelupäällikkö Klaus Lantela ja päätilaaja Eija Tervo-Viitanen. VUOSIKERTOMUS

18 Tutkimuksen ja opetuksen rahoitusta Yliopiston Apteekin omistaa Helsingin yliopisto, joka on yli opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö. Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla Suomessa. Yliopiston Apteekin voitto tuloutetaan kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston hyväksi. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä. Vuonna 2013 Yliopiston Apteekin liike vaihto kasvoi 1,4 prosenttia ja oli 274,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 6,9 prosenttia ja oli 16,8 miljoonaa euroa (ilman apteekimaksun muutoksia liikevoitto olisi ollut 18,0 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna). Tilikauden voitto oli 13,6 miljoonaa euroa. LIIKEVOITTO MILJ. EUROA 22,4 17,4 22,2 18,1 16,8* Vuosittainen apuraha Yliopiston Apteekki tukee lääkehuoltoon liittyvää tutkimusta myöntämällä vuosittain noin euron apurahan yhdelle tohtorikoulutettavalle. Vuonna 2013 apurahan sai proviisori Meri Kekäle, joka tutkii syöpäpotilaiden sitoutumista lääkehoitoonsa * Apteekkimaksulain muutoksilla oikaisematon liikevoitto 18,0. APTEEKKIMAKSU MILJ. EUROA 24,9 24,0 23,8 24,2 25, TULOVERO MILJ. EUROA 6, ,6 5,8 4,5 4, Yliopiston Apteekki tulouttaa osan voitostaan yliopistoille ja korkeakouluille toimipaikkakunnillaan, kuten Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Apteekkimaksu ja tulovero Suomessa toimivat apteekit maksavat valtiolle apteekkimaksua, joka on progressiivinen veroluonteinen maksu. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uudistuksen myötä Yliopiston Apteekin apteekkimaksu nousi 11,2 prosenttiin lääkkeiden vähittäismyynnistä. Vuoden 2013 osalta Yliopiston Apteekin apteekkimaksu oli 25,3 miljoonaa euroa eli lähes miljoona euroa suurempi kuin edellisvuonna. Valtiolle maksettiin myös tulovero, joka oli 4,2 miljoonaa euroa vuonna HANNES VICTORZON 18 VUOSIKERTOMUS 2013

19 Farmasian opiskelija Laura Aksela pääsi harjoittelijaksi Yliopiston Apteekkiin ja yllättyi positiivisesti työn monipuolisuudesta. Noin 25 % farmasian opiskelijoista Suomessa suorittaa apteekkiharjoittelunsa Yliopiston Apteekissa. Harjoittelu motivoi oppimaan Opiskelen kolmatta vuotta farmasiaa Helsingin yliopistossa. Aiemmin opiskelin muutaman vuoden elintarvikekemiaa ja mikrobiologiaa. Suoritin ensimmäisen apteekkiharjoitteluni keväällä 2013 Yliopiston Apteekissa Helsingin keskustassa. Tykkäsin niin kovasti, että haluan tehdä myös toisen harjoittelujaksoni samassa paikassa. Hain harjoitteluun nimenomaan Yliopiston Apteekkiin, koska täällä saa monipuolisen kuvan apteekkimaailmasta. Myös yrityksen eettisyys ja asiakaspalveluosaaminen houkuttelivat. Olin myös kuullut opiskelukavereilta, että täällä harjoittelijoihin todella panostetaan: työssä oppimisen lisäksi tarjolla on tutorointia ja koulutuspäiviä. Harjoittelu Yliopiston Apteekissa oli erinomainen kokemus. Ensimmäistä kertaa pääsin hyödyntämään yliopistolla opittuja tietoja ja taitoja. Työn monipuolisuus on ollut yksi suurimmista yllätyksistä - päivän aikana tulee vastaan hyvin erilaisia tilanteita ja asiakkaiden kysymyksiä, joihin jokaiseen yritetään löytää vastaus. Mahtavinta on ollut huomata, että voin todella edistää asiakkaiden terveyttä. Tämä todella motivoi opiskelemaan lisää. Odotan mielenkiinnolla, miten apteekkien rooli muuttuu ja millaisia palveluita apteekit tarjoavat tulevaisuudessa. Farmasian osaajilta varmasti vaaditaan entistäkin laajempaa tietämystä ja taitoja. Muuttuva ympäristö tarjoaa haasteita, joita odotan innolla. LAURA AKSELA Farmasian opiskelija Harjoittelijana Yliopiston Apteekissa 2013 VUOSIKERTOMUS

20 Huolehdimme sinusta huomennakin YLIOPISTON APTEEKKI YA-talo (hallinto) PL 17 (Valimotie 7) Helsinki Vaihde (09) Faksi (09) HENKILÖASIAKKAAT Puhelin (0,49 e/min + pvm/mpm) TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAT YA-talo Tilauspalvelut Puhelin (0,2 e/min + pvm/mpm) Faksi (09) LAYOUT ALMA 360 KIRJAPAINO SP-PAINO OY, 2014

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija

LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET. Elina Ottela Asiantuntija LÄÄKEHOIDON EPÄTYYPILLISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN LÄÄKEINFORMAATIOTARPEET JA -LÄHTEET Elina Ottela Asiantuntija Tutkimuksen taustaa Gradun tekijä Leena Pakarainen Helsingin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT 5.4.2016 HUS-APTEEKKI SARI ISOKIRMO HUS- APTEEKIN TOIMINTAA Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Avoapteekki Lääkevalikoiman kilpailutus Oma maahantuonti ja

Lisätiedot

Lääkehuollon kehittämisen näköalat

Lääkehuollon kehittämisen näköalat Lääkehuollon kehittämisen näköalat Eeva Leinonen, yksikön päällikkö (Fimea) Tulevaisuuden lääkehuolto työseminaari 4.10.2016, Rovaniemi Fimean valvonta ja lääkealan kehittämiseen liittyvät tehtävät perustuvat

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 134/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Lakiin lisättäisiin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI

TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI TULEVAISUUDEN LÄÄKEHUOLTO -TYÖSEMINAARI AVOAPTEEKKIEN NÄKÖKULMA 4.10.2016 Apteekkari Marjo Rajamäki Sodankylän apteekki 10.10.2016 Marjo Rajamäki SUOMEN APTEEKIT 2016 Apteekkitoimipisteet Yksityiset apteekit

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ

MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ Professori Marja Airaksinen Kliinisen farmasian ryhmä Helsingin yliopisto Opetusapteekkien neuvottelupäivä 23.4.2014 24.4.2014 1 HY: HARJOITTELUJAKSOJEN UUDET

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA

SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA SAIRAALAFARMASIAN TARPEET PERUSOPETUKSESSA Lotta Tyynismaa asiantuntijaproviisori Opetusapteekkien neuvottelupäivä 23.4.2014 lotta.tyynismaa@hus.fi SISÄLTÖ Yleistä Lääkehuollon rooli terveydenhuollossa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot