Vuosikertomus Yli Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. Yli 900 000 Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 Yli Uniikkiasiakasta Reseptit sähköistyivät Erityistehtävänä lääkevalmistus

2 sisällys YLIOPISTON APTEEKKI LYHYESTI Strategia, erityistehtävät ja avainluvut TOIMITUS- JOHTAJAN KATSAUS HENKILÖASIAKKAAT Huolehdimme hyvin asiakkaista TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAT Lääkehoidon tukea terveydenhuollon asiakkaille HENKILÖSTÖ Jokainen toteuttaa strategiaa TULOUTUS Opetuksen ja tutkimuksen hyväksi Edistämme asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia. Yliopiston Apteekki lyhyesti Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama apteekki, jonka palveluksessa on noin 1200 henkilöä Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Ydintehtävämme on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Yliopiston Apteekki tukee tutkimus- ja opetustoimintaa muun muassa tulouttamalla voittonsa omistajalleen Helsingin yliopistolle. Asiakaslupaus Huolehdimme sinusta huomennakin. 2 VUOSIKERTOMUS 2013

3 Vastuulliset erityistehtävämme Yliopiston Apteekilla on lakisääteisiä erityistehtäviä, jotka hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa muun muassa parantamalla lääkkeiden saatavuutta sekä kehittämällä farmaseuttista asiantuntemusta. Harvinaisten lääkkeiden valmistus Helsingin Pitäjänmäessä toimiva Yliopiston Apteekin valmistusosasto valmistaa lääkärin määräyksestä lääkevalmisteita, mikäli sopivaa lääkettä ei ole saatavilla. Lääkevalmistuksessa toimii noin 50 henkilöä. Lääkkeitä toimitetaan asiakkaille valtakunnallisesti. Farmasian opiskelijoiden harjoittelut Farmasian opintoihin kuuluu kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa, joista toinen on suoritettava avoapteekissa. Yliopiston Apteekissa suorittaa harjoittelunsa vuosittain lähes sata farmasian opiskelijaa eli noin neljännes farmasian oppilaista. Lääkehuoltoon liittyvä tutkimus Yliopiston Apteekki tekee lääkehuoltoon liittyvää tutkimusyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi Yliopiston Apteekki myöntää vuosittain noin euron apurahan yhdelle tutkijalle. AVAINLUVUT , MILJ. EUROA Yliopiston Apteekki Liikevaihto 268,4 263,0 263,5 270,2 274,0 Apteekkimaksu 24,9 24,0 23,8 24,2 25,3 Liikevoitto 22,4 17,4 22,2 18,1 16,8* Välittömät verot 6,3 5,6 5,8 4,5 4,1 Tilikauden voitto 17,5 15,8 16,7 15,8 13,6 % liikevaihdosta 6,5 6,0 6,3 5,8 5,0 Henkilöstökulut 31,1 32,8 33,5 34,1 35,6 Henkilöstö Oman pääoman tuotto 49,4 46,5 50,0 46,5 41,8 Taseen loppusumma 78,5 78,4 83,3 74,9 74,5 *Apteekkimaksulain muutoksilla oikaisematon liikevoitto 18,0. COLOURBOX VUOSIKERTOMUS

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimialalla tapahtui isoja muutoksia vuoden aikana. Helmikuun alussa viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien reseptilääkkeiden tukkuhintoja alennettiin viisi prosenttia. Samanaikaisesti lääkekorvausjärjestelmää muutettiin niin, että lääkekatto eli asiakkaan vuotuinen omavastuuosuus laski ja lääkkeiden peruskorvaus sekä alempi erityiskorvaus pienenivät. Hallitusohjelman mukaisesti muutoksilla tähdättiin yhteiskunnallisiin lääkekorvausmenojen säästöihin ja haluttiin turvata paljon lääkkeitä käyttävien rationaalinen lääkehoito. Apteekkien talouteen toimintaympäristön muutoksilla oli vuonna 2013 merkittävä vaikutus. LÄÄKETAKSA JA APTEEKKIMAKSU Toimialaa koskevat haasteet jatkui vat loppuvuonna, kun apteekkimaksulakia ja lääketaksaa muutettiin. Pienten apteekkien osalta sivuapteekkien apteekkimaksuvelvoite pieneni ja suurten apteekkien osalta apteekkimaksu kasvoi. Toimenpiteellä haluttiin turvata apteekkipalveluiden jatkuvuus harvaan asutuilla seuduilla myös tulevaisuudessa. Lääketaksaa, jolla säädellään apteekkien myyntikatteen muodostusta, muutettiin siten, että lääkkeiden kiinteää toimitusmaksua korotettiin ja vastaavasti myyntikatteen prosenttiperusteista osaa pienennettiin. Muutos astui voimaan vuoden 2014 alusta. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että kalliit reseptilääkkeet halpenivat ja halvat hieman kallistuivat. Valtiontaloudelle lääketaksan ja apteekkimaksun muutokset ovat kustannusneutraaleja. Muutokset eivät lisää apteekkien tuloja, vaan jakavat niitä uudelleen apteekkien kesken. Uudistuksesta hyötyvät pienet, yleisimpiä lääkkeitä toimittavat apteekit. Yliopiston Apteekin toimipisteet ovat keskimääräistä suurempia ja toimittavat paljon lääkkeitä myös harvinaisia sairauksia sairastaville asiakkaille. Muutokset merkitsevät Yliopiston Apteekille merkittävää myyntikatteen menetystä. Lääkemarkkinoiden 1,8 prosentin kasvu vuonna 2013 kompensoi kuitenkin jonkin verran myyntikatteen menetystä. LIIKEVAIHTO JA TULOS Yliopiston Apteekki onnistui ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja ottamaan ne huomioon strategisissa valinnoissaan, joten haasteista huolimatta vuosi 2013 oli kohtuullisen hyvä. Emoyhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,4 prosenttia ja oli 274 miljoonaa euroa. Kotimaan apteekkitoiminnan oikaisematon liikevoitto oli 17,9 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 voimaan tulleen apteekkimaksun vaikutukset ulottuivat myös vuoteen Apteekkimaksulla oikaistu liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihto oli 309,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia vuodesta Konsernin liikevaihdosta kotimaan apteekkitoiminnan osuus oli 89 prosenttia. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa, mikä oli 7,9 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Yliopiston Apteekki -konserni tuloutti verojen jälkeen Helsingin yliopistolle yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA Yliopiston Apteekin tytäryhtiöt Venäjällä ja Virossa kasvattivat liikevaihtoaan ja tekivät positiivisen tuloksen. Universitetskaja Apteka perusti vuoden aikana Pietariin seitsemän uutta toimipistettä, joita oli vuoden lopussa 25. Venäjän lääkemarkkinat kasvoivat vuonna 2013 noin 12 prosenttia. Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä apteekkitoimintaan vaikuttavia muutoksia. Virossa Ülikooli Apteekin toimipisteiden määrä säilyi ennallaan. Virossa apteekkeja koske- 4 VUOSIKERTOMUS 2013

5 SUSA JUNNOLA vaan lainsäädäntöön valmistellaan kuitenkin muutoksia Viron oikeuskanslerin puututtua siihen, että nykylainsäädäntö on perustuslain vastainen. Uudistukset merkinnevät muutoksia lainsäädäntöön apteekkien perustamisen ja sijainnin osalta. Laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden maahantuontiin erikoistuneella Ordiorilla vuosi oli haasteellinen yritysasiakkaiden viivästyneiden laiteinvestointien vuoksi. Vuonna 2014 markkinoiden odotetaan vilkastuvan ja laiteinvestointien kasvavan. Eläinlääkkeitä ja eläintenhoitotarvikkeita tarjoavan YA-Prevettin liikevaihto kasvoi ja tulos heikkeni hieman. Markkinoilla on käynnissä eläinlääkäriasiakkaiden vahva konsolidoituminen yhä suuremmiksi eläinlääkäriketjuiksi. AKTIIVISTA KEHITTÄMISTYÖTÄ Vuosi 2013 oli Yliopiston Apteekille aktiivisen kehittämistyön aikaa. Vuoden kuluessa toimintaprosesseja hiottiin ja ketjun toimintaohjeet päivitettiin. Yliopiston Apteekin yksilöllistä annosjakelupalvelua alettiin tarjota sekä julkiselle että yksityiselle sektorille vuoden 2013 aikana. Uudenlainen dosettimuotoinen palvelu yhdessä lääkehoidon arvioinnin kanssa sai erittäin hyvän vastaanoton. Henkilöstön koulutusta jatkettiin erilaisten Yliopiston Apteekille räätälöityjen koulutusohjelmien, esimieskoulutuksen ja moderneja etäoppimisvälineitä hyödyntävän etäkoulutuksen muodossa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi strategisista tavoitteistamme, joka luo valmiudet tulevaisuuden haasteisiin apteekkitoimialalla. Great Place to Work tutkimuksessa Yliopiston Apteekki palkittiin helmikuussa 2014 Suomen toiseksi parhaana yrityksenä suuryritysten sarjassa. Viime vuonna sijoitus oli kolmas ja sitä edellisenä vuonna viides. Yliopiston Apteekin vuosi 2013 painottui toiminnan aktiiviseen kehittämiseen samalla, kun toimintaympäristön muutokset asettivat liiketoiminnalle uusia haasteita. ALAN TOIMIJAT YHTEISTYÖSSÄ Apteekkialan eri toimijat osallistuvat yhdessä alan kehitystyöhön. Vuoden 2013 lopussa sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tavoitteena on pohtia lääkehuollon palvelujen kehittämistä niin, että ne vastaavat väestön tarpeisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden muuttuessa. Ryhmä tekee vuoden 2014 loppuun mennessä ehdotukset lääkehuoltoon liittyvistä säädösmuutoksista. Yliopiston Apteekki on mukana työryhmässä. Yliopiston Apteekki osallistuu myös Fimean koordinoiman lääkeinformaatioverkoston toimintaan. Kyseessä on toimintansa syksyllä 2012 aloittanut lääkealan toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Yliopiston Apteekki on mukana verkoston kaikissa alatyöryhmissä. ASIAKASPALVELUA ERI KANAVISSA Yliopiston Apteekin palvelua arvostettiin, sillä apteekki sijoittui viidenneksi Taloustutkimuksen toteuttamassa Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa Myös EPSI Ratingin tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa Yliopiston Apteekki paransi tuloksiaan. Palvelemme asiakkaita jatkuvasti yhä monikanavaisemmin. Tämän vuoksi olemme apteekkimyymälöidemme lisäksi kehittäneet verkkoapteekkimme toimintoja ja uudistaneet puhelinjärjestelmämme paremman asiakaspalvelun mahdollistamiseksi. Loppuvuonna valmistelimme myös Uniikki-kanta-asiakasjärjestelmän uudistusta, joka toteutettiin maaliskuussa Tavoitteemme on uudistuneen keskittämisalennusjärjestelmän avulla sitouttaa kantaasiakkaitamme asioimaan Yliopiston Apteekissa. JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ Vuonna 2014 kehitämme edelleen muun muassa asiakaspalvelun johtamista, prosesseja ja asiakaskohtaamisia, mikä vaikuttaa myönteisesti kaikkiin tavoitteisiimme. Tähtäämme niin onnistuneeseen palvelukokemukseen, että asiakkaamme haluavat asioida Yliopiston Apteekissa yhä uudelleen. Tyytyväiset asiakkaamme, hyvät yhteistyökumppanimme ja sitoutunut omistaja ovat vahvuutemme matkallamme kohti tulevaisuutta. Olen iloinen voidessani kiittää kaikkia edellä mainittuja rakentavasta yhteistyöstä. Erityiskiitokset haluan antaa henkilöstöllemme, joka huolehtii asiakkaistaan ammattitaitoisesti ja suurella sydämellä. JUKKA NIEMI toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS

6 Asiakaspalveluun panostetaan Vuonna 2013 päivitettiin kaikki Yliopiston Apteekin ketjuohjeet, jotka edistävät yhtenäistä asiakaspalvelua. Yliopiston Apteekin tavoitteena on huolehtia jokaisesta asiakkaastaan mahdollisimman hyvin edistäen asiakkaiden lääkehoidon onnistumista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja monikanavaisesti koottua palautetta käytetään toiminnan kehittämisessä. Vuoden 2013 aikana kehitettiin Yliopiston Apteekin sisäisiä ohjeistuksia ja prosesseja, jotka liittyvät muun muassa reseptien toimitukseen, varastonhallintaan ja kassapalveluun. Tavoitteena oli yhtenäistää palvelun laatua siten, että asiointikokemus olisi yhtenäinen kaikissa toimipisteissä ja palvelutilanteissa. Myös työvuorosuunnittelua uudistettiin siten, että henkilöstömäärä vastaa entistä paremmin asiakasmääriä eri päivinä ja kellonaikoina. Sujuvan asiakaspalvelun tueksi uusittiin toimipisteiden vuoronumerolaitteet. NEUVOJA JA OPASTUSTA Lääkkeitä ja muita apteekkituotteita toimitettaessa Yliopiston Apteekissa pyritään varmistamaan, että asiakas osaa käyttää valmistetta oikein. Asiakkaalle annetaan neuvoja valmisteen oikeaan käyttöön, annosteluun, säilytykseen, vaikutustapaan ja siihen, miten hoidon tuloksia voi seurata. Yliopiston Apteekin puhelinpalvelusta voi saada ympäri vuorokauden lisätietoja lääkkeistä ja muista apteekkituotteista sekä niiden käytöstä. Vuonna 2013 Yliopiston Apteekin puhelinpalveluun tuli noin puhelua. Yliopiston Apteekin asiakaspalvelu on pitkään koettu erittäin korkeatasoiseksi. Yliopiston Apteekki sijoittui vuonna 2013 viidenneksi Taloustutkimuksen julkistamalla Suomen parhaat asiakaspalveluyritykset -listalla. Sujuvan asiakas palvelun tueksi uusittiin toimipisteiden vuoronumerolaitteet. HANNE NYKÄNEN 6 VUOSIKERTOMUS 2013

7 Proviisori Paula Kokko on yksi 40 asiantuntijasta, jotka palvelevat asiakkaita puhelimitse vuorokauden ympäri. HANNES VICTORZON Yliopiston Apteekkiin tuli vuoden aikana keskimäärin noin 740 puhelua päivässä. PUHELINPALVELUSSA VASTATUT PUHELUT Yliopiston Apteekin lääkejäteastioihin voi palauttaa maksutta kaikki vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet. Huolehtiminen kuuluu puhelimessa Palvelemme asiakkaita puhelimitse vuorokauden ympäri. Asiakaspalvelu puhelimessa on yllätyksellistä, koska asiakas saattaa kysyä mitä vain lääkkeistä, apteekin tuotteista tai niiden käytöstä. Toivomme huolehtimisen ja empatian kuuluvan äänestämme ja välittyvän sanavalintojemme kautta. Vuoden 2013 alussa asiakkailta tuli meille paljon kysymyksiä kela-korvausten muutoksista ja loppuvuodesta kysyttiin erityisesti influenssarokotteiden saatavuudesta. Koko vuoden ajan kysyttiin runsaasti melatoniinivalmisteista ja niiden käytöstä sekä särkylääkkeiden turvallisuudesta, sivuvaikutuksista ja yhteensopivuudesta muun lääkityksen kanssa. Lääkärit kysyivät vuoden aikana paljon neuvoja Yliopiston Apteekin valmistamien lääkkeiden koostumuksesta ja määräämisestä sähköisellä reseptillä. Lisäksi heitä kiinnosti lääkkeiden saatavuus erityisesti kalliimpien tai harvinaisempien lääkkeiden osalta sekä lääkkeiden säilyvyys poikkeustilanteissa. Puhelinpalvelussa on etua siitä, että on kokemusta asiakaspalvelutyöstä apteekissa ja hyvä tuotetuntemus. Käytössämme on monipuolisesti erilaisia ohjelmia ja tietokantoja, joista voimme tarkistaa esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Osastollamme työskentelee noin 40 henkilöä, jotka pitävät jatkuvasti yllä tietotaitoaan. Asiakaspalvelussa tärkeintä on aina asiakkaasta huolehtiminen ja välittäminen kuuntelemalla asiakasta, kartoittamalla hänen tarpeensa tarkentavilla kysymyksillä sekä tarjoamalla asiakkaalle ratkaisua hänen pulmaansa. PAULA KOKKO Asiantuntijaproviisori Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu VUOSIKERTOMUS

8 HANNE NYKÄNEN TOIMITETTUJEN RESEPTIEN MÄÄRÄ MILJ. KPL ,6 4,6 4,5 4,5 4,5 Reseptit sähköistyivät Vuonna 2013 Yliopiston Apteekissa toimitettiin 4,5 miljoonaa reseptiä eli sama määrä kuin edellisvuonna. Määrä vastaa lähes kymmenesosaa kaikista Suomessa vuoden aikana toimitetuista resepteistä. Sähköinen lääkemääräys yleistyi nopeasti vuoden 2013 aikana. Yliopiston Apteekissa sähköisten reseptien määrä ylitti ensi kertaa paperisten reseptien määrän marraskuussa, ja joulukuussa niiden osuus oli jo 56 % toimitetuista resepteistä. Yliopiston Apteekin kaikilla toimipisteillä on ollut valmius toimittaa ereseptejä vuoden 2011 lopusta asti. Julkinen terveydenhuolto otti sähköiset reseptit käyttöön huhtikuuhun 2013 mennessä ja yksityiset lääkäriasemat tulevat mukaan viimeistään keväällä Korvaustiedot Kelasta sähköisesti Suomen apteekeissa siirryttiin keväällä 2013 tarkistamaan asiakkaan oikeudet sähköisesti suoraan Kelasta. Uusi käytäntö on hyödyllinen, koska tiedot korvausoikeuksista ovat jatkuvasti ajan tasalla. Lääkkeen hinnasta voidaan vähentää asiakkaan Kela-korvaus suoraan apteekissa. Sähköinen Kela-kysely on tarpeellinen myös tilattaessa reseptilääkkeitä verkkoapteekista. 8 VUOSIKERTOMUS 2013

9 Uniikki-asiakasta vuoden lopussa Uniikki-asiakkaiden määrä kasvoi Yliopiston Apteekilla oli vuoden lopussa aktiivista kanta-asiakasta. Uniikki-edut pysyivät ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Uniikki-asiakkaiden lääkeneuvonnassa käytetään hyväksi Yliopiston Apteekin kantaasiakkaan lääkitystietokantaa, jonka avulla yhteisvaikutukset voidaan tarkistaa kattavasti samoin kuin mahdolliset asiakkaan ilmoittamat allergiat. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin uutta keskittämisalennusjärjestelmää, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Kertaostoon perustuvan alennuksen sijaan uusi keskittämisalennus perustuu edeltävien 12 kuukauden aikana tehtyihin ostoihin. Verkkoapteekin käyttö yleistyi Verkkoapteekin asiakasmäärä kasvoi tasaisesti vuoden 2013 aikana. Verkkoapteekista hankittiin eniten itsehoitolääkkeitä ja -tuotteita, kuten vitamiineja, silmätippoja, nikotiinikorvaustuotteita ja kosmetiikkaa. Reseptilääkkeet ovat olleet verkkoapteekin valikoimassa lokakuusta 2012 alkaen. Toistaiseksi niiden ostaminen verkkoapteekista on vielä melko pientä, mutta yleistyy todennäköisesti lähivuosien aikana kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuessa ja sähköisten reseptien osuuden kasvaessa. Professorin tuotesarja laajeni Professorin tuotteet ovat Yliopiston Apteekin private labeltuotesarja, johon kuului vuoden 2013 lopussa noin 60 itsehoitotuotetta. Sarja kasvoi vuoden aikana noin 15 tuotteella. Suurin osa Professorin tuotteista valmistetaan Suomessa joko Yliopiston Apteekin omalla valmistusosastolla tai kotimaisten alihankkijoiden tuotannossa. Joulukuussa 2013 Yliopiston Apteekki osallistui talkoisiin ja lahjoitti 10 senttiä jokaisesta kuukauden aikana myydystä Professorin tuotteesta Uusi lastensairaala hankkeelle. Lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkistamisessa hyödynnetään kanta-asiakkaan lääkitystietokantaa. Palvelua vieroitushoitoasiakkaille Yliopiston Apteekki liittyi syksyllä 2013 valtakunnalliseen apteekkisopimustietojen välitysjärjestelmään, jonka tavoitteena on auttaa päihde- tai lääkeriippuvuudesta kärsiviä potilaita vieroittumaan suunnitelmallisen lääkehoidon avulla. Toimittaessaan keskushermostoon vaikuttavia tai huumausaineita sisältäviä lääkkeitä järjestelmään liittyvät apteekit tarkistavat automaattisesti, mistä apteekista asiakas on sitoutunut hankkimaan vieroitushoitoon tarkoitetut lääkkeensä ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa kyseiseen apteekkiin. VUOSIKERTOMUS

10 Luotettavaa lääkevalmistusta Yliopiston Apteekin lääkevalmistusosastolla Helsingin Pitäjänmäessä työskentelee noin 50 henkilöä. He valmistivat vuonna 2013 yli lääkevalmistetta, joita kutsutaan ex tempore -valmisteiksi. Suomessa toimii yhteensä yli 800 apteekkitoimipistettä, joista valtaosa tilaa asiakkailleen Yliopiston Apteekin tuottamia lääkevalmisteita. Keskitetty valmistus tukee merkittävästi koko maan lääkehuoltoa. Yleisimpiä Yliopiston Apteekin valmistamia lääkemuotoja ovat voiteet, liuokset ja tabletit. Lisäksi erillisissä steriilitiloissa valmistetaan muun muassa injektionesteitä ja silmätippoja sekä täytetään insuliiniampulleja ja kipukasetteja. Yleisimmät ex tempore -lääkkeet Syksyllä 2013 yleisimpien Yli opiston Apteekin lääkärin määräyksestä valmistamien ex tempore -lääkkeiden tiedot koostumuksineen julkaistiin ensimmäistä kertaa tervey denhuollon ammattilaisten käyttämässä Terveysportissa, mikä helpottaa muun muassa lääkärien työtä. Vuonna 2013 kaikki annosjauhemuotoiset lääkkeet, jotka aiemmin pakattiin annosjauhepusseihin, muutettiin annosjauhekapseleiksi. Asiakas saa nyt nopeammin valmisteet, joiden hyötysuhde ja kesto ovat parempia kapseli kuorien takia. MAIJA ASTIKAINEN Harvinaisten lääkkeiden valmistus on yksi Yliopiston Apteekin erityistehtävistä. Yliopiston Apteekki valmisti yli lääkevalmistetta vuonna 2013 Yleisimpiä Yliopiston Apteekin valmistamia lääkemuotoja vuonna 2013 olivat voiteet, liuokset ja tabletit. 10 VUOSIKERTOMUS 2013

11 Farmaseutti Karoliina Heinonen nauttii lääkevalmistuksesta, jossa tarvitaan tarkkuutta ja käsityötaitoa. Yksilöllistä annosjakelua Yliopiston Apteekki aloitti keväällä 2013 lääkkeiden yksilöllisen annosjakelun omissa tuotantotiloissaan. Palvelu toimi sujuvasti ja asiakasmäärät kasvoivat tasaisesti vuoden loppua kohden. Asiakaskunta koostuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi hoivakodeista ja kotisairaanhoidon yksiköistä. Vuonna 2013 panostettiin uudenlaisen annosjakelupalvelun tekemiseen tutuksi sekä yksityisen että julkisen sektorin hoivakodeissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä. Suomen ainoa dosettimuotoinen annosjakelupalvelu otettiin hyvin vastaan. Annosjakelupalvelun tavoitteena parantaa lääkitysturvallisuutta ja edistää lääkehoidon onnistumista. Palveluun kuuluu myös kokonaislääkityksen arviointi, jossa käydään läpi lääkityksen mahdolliset päällekkäisyydet ja haittavaikutukset. Uniikki-dosetissa on mukana lääkelista, josta hoitohenkilökunnan on helppo tarkistaa potilaan lääkitys. HANNES VICTORZON Lääkevalmistus vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta Pääsin opiskelujen aikana apteek kiharjoitteluissa tutustumaan Yliopiston Apteekin lääkevalmistusosastoon, ja tykästyin ex tempore -valmistukseen jo tuolloin. Olen toiminut farmaseuttina osastolla vuodesta 2011 alkaen. Valmistamme käsityönä erilaisia lääkärin määräämiä harvinaisia lääkevalmisteita, muun muassa erilaisia voiteita, liuoksia, kapseleita, jauheita ja peräpuikkoja. Lisäksi erillisissä steriilitiloissa tehdään muun muassa injektionesteitä ja silmätippoja. Vaikka farmaseutin koulutus antaa hyvän pohjan lääkevalmistukseen, suurin osa työssä tarvittavasta tietotaidosta tulee työssä oppimisen ja kokeneempien kollegoiden antaman systemaattisen perehdytyksen kautta. Pidämme jatkuvasti yllä lääkevalmistukseen liittyvää GMP-osaamista sekä perehdymme uusiin toimintaohjeisiin ja vanhojen ohjeiden muutoksiin. Tarkkuus ja huolellisuus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia tässä työssä. Niitä tarvitaan sekä valmistuksessa että erilaisten ohjeiden noudattamisessa. Työ on itsenäistä käsityötä, joten siihen pitää olla intoa ja halua. Eduksi ovat myös joustavuus ja uuden omaksumiskyky. Myös laskupäätä tarvitaan, koska erilaisia lääkelaskuja tulee koko ajan vastaan. Haluan tehdä tätä työtä, koska pidän konkreettisesta käsillä tekemisestä. Työn vaihtelevuus ja monipuolisuus pitävät työn mielekkäänä, ja joka päivä oppii jotain uutta. KAROLIINA HEINONEN Farmaseutti, ensihoitaja Lääkevalmistusosasto VUOSIKERTOMUS

12 Influenssarokotteita tilattiin runsaasti ennakkoon yksityisten lääkäriasemien tarpeisiin. Lääkehoidon tukea terveydenhuollon asiakkaille Yliopiston Apteekki palvelee valtakunnallisesti terveydenhuollon asiakkaita kuten lääkäri- ja hammaslääkäriasemia, palvelutaloja, kotisairaanhoidon yksiköitä, sairaaloita, terveyskeskuksia ja sopimusvalmistusapteekkejaan. Tavoitteena on edistää lääkehuollon turvallisuutta ja toimivuutta koko maassa. Terveydenhuollon asiakkaille on tarjolla lääkkeitä, Yliopiston Apteekin valmistamia lääkevalmisteita, lääke raaka-aineita ja hoitotuotteita. Vuonna 2013 logistiikka toimintoja kehitettiin sujuvammiksi. Lisäksi parannettiin raportointia, jonka avulla terveydenhuollon asiakkaat voivat tehostaa omia toimintaprosessejaan. Tuotteiden toimitusvarmuus oli erittäin hyvä. Esimerkiksi influenssarokotteita oli runsaasti varastossa siten, että niitä riitti yksityisten lääkäriasemien tarpeisiin kevääseen 2014 saakka. 5,4 % terveydenhuollon asiakkaiden osuus Yliopiston Apteekin liikevaihdosta Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat ammattikortin sähköisiä reseptejä kirjoittaessaan ja käsitellessään. Varmennekortteja lääkäreille Vuoden 2013 aikana yksityiset lääkäriasemat valmistautuivat sähköisen reseptin käyttöönottoon. Yliopiston Apteekki tuki käyttöönottoa siten, että se rekisteröi tarvittaessa varmennekortteja lääkäriasema ketjujen lääkäreille. Väestörekisterikeskus myöntää varmennekortit terveydenhuollon ammattilaisille. Niitä tarvitaan muun muassa luotettavaan tunnistautumiseen ja sähköisten reseptien käsittelyyn. Yliopiston Apteekki on yksi Suomessa toimivista varmennekorttien rekisteröijistä. THINKSTOCK MAIJA ASTIKAINEN 12 VUOSIKERTOMUS 2013

13 Yliopiston Apteekissa otettiin vuonna 2013 käyttöön uusi olosuhdevalvontajärjestelmä, jolla valvotaan, että lääkkeitä säilytetään juuri oikeassa lämpötilassa. Yliopiston Apteekki toimittaa tilaukset valtakunnallisesti, mistä on etua muun muassa lääkäriasemaketjuille. Palvelut terveydenhuollon asiakkaille Yliopiston Apteekki tarjoaa julkisella ja yksityisellä sektorilla toimiville terveyden huollon asiakkaille useita palveluita: LÄÄKKEET, LÄÄKERAAKA-AINEET JA HOITOTUOTTEET Myös Yliopiston Apteekin valmistamat lääkkeet. Valtakunnallinen jakeluverkosto. Lyhyet toimitusajat ja hyvä saatavuus. ANNOSJAKELUPALVELU Uniikki-annosjakeludosetti edistää turvallista ja tehokasta lääkejakelua. Palvelu aloitetaan aina potilaan kokonaislääkityksen läpikäynnillä. LÄÄKEHOIDON ARVIOINTIPALVELU Yhteistyössä lääkärin kanssa käydään läpi potilaan kokonaislääkitys. Palvelu edistää lääkehoidon onnistumista ja ehkäisee mahdollisia haittavaikutuksia. LABORATORIO- JA ANALYTIIKKAPALVELUT Asiantuntija- ja analytiikkapalveluita apteekeille ja lääkealan yrityksille. Yliopiston Apteekin lääkevalmisteiden laatu tarkastetaan omassa laboratoriossa. VUOSIKERTOMUS

14 Jokainen toteuttaa strategiaa Yliopiston Apteekki jatkoi vuonna 2013 edellisvuonna uudistetun strategiansa toteuttamista. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Yliopiston Apteekilta muun muassa erinomaista asiakaspalvelua ja prosessien hallintaa kuten myös osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Yliopiston Apteekissa panostettiin vuoden aikana siihen, että jokainen työntekijä sisäistää oman roolinsa strategian toteuttamisessa. Ryhmätöissä ja työpajoissa määriteltiin, miten jokainen omassa työssään vaikuttaa strategian toteuttamiseen. Syksyllä 2013 käynnistettiin myös Yliopiston Apteekin arvojen päivittäminen. Tavoitteena on, että päivitetyt arvot ohjaavat päivittäistä työtä ja edistävät strategisten tavoitteiden toteutumista. Esimiestyö avainasemassa Henkilöstöjohtamisen kulmakiviä Yliopiston Apteekissa ovat henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja esimiestyö. Uudet esimiehet kouluttautuvat rooliinsa esimiesvalmennuksessa ja johtamistaidot vahvistuvat entisestään EAT-valmennuksessa. Esimiestaitoja kehitetään myös säännöllisten palautekyselyiden ja kehityssuunnitelmien kautta. Vahva yhteishenki Great Place to Work -henkilöstökyselyssä yksi Yliopiston Apteekin erityispiirteistä vuonna 2013 oli jälleen vahva yhteishenki. Se näkyy työyhteisössä toisista ihmisistä välittämisenä ja toisten arvostamisena. Työyhteisön hyvä ilmapiiri välittyy myös asiakkaille ja vaikuttaa heidän asiakaspalvelukokemukseensa. YKSI SUOMEN PARHAISTA TYÖPAIKOISTA Yliopiston Apteekin sijoitus, Great Place to Work, suurten yritysten sarja (yli 500 työntekijää) 14 VUOSIKERTOMUS 2013

15 Farmaseutti Abel Orre käyttää työssään useita eri lääkitystietokantoja. HANNE NYKÄNEN HANNES VICTORZON Henkilöstön kommentteja henkilöstökyselyssä, lokakuu 2013 HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA alle yli Yhteensä 978 henkilöä ( ) Monikulttuurinen työyhteisö Yhdenvertaisuuden periaatteet on linjattu Yliopiston Apteekin tasa-arvosuunnitelmassa. Tasa-arvon merkityksestä ja kulttuurisesta erilaisuudesta kertoo, että Yliopiston Apteekin henkilöstössä on yli 20 eri kansallisuuden edustajia. Kansainvälisen asiakaskunnan kannalta on etu, että he voivat saada usein palvelua omalla äidinkielellään. Työhyvinvointiin panostetaan Työntekijöiden työkyvystä huolehdittiin vuonna 2013 muun muassa työterveyshuollon määräaikaistarkistuksin ja niistä johdettujen henkilökohtaisten työkykysuunnitelmien avulla. Työterveyspalveluiden taso oli lakisääteistä minimiä parempi. Henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin vaikutti myönteisesti myös sairaanhoitovakuutus. Sairauspoissaolojen määrää onnistuttiin vähentämään alle neljään prosenttiin. HENKILÖSTÖN JAKAUMA 2013 VAKITUISET JA MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖSUHTEET 2013 KOKO- JA OSA-AIKAISET TYÖSUHTEET 2013 proviisorit 8% määräaikaisia 196 (20 %) muu henkilökunta 42 % farmaseutit 50 % Vakituisia työsuhteita 782 (80 %) kokoaikaisia 486 (50 %) osa-aikaisia 492 (50 %) VUOSIKERTOMUS

16 Farmasian tohtori Inka Puumalainen vastaa Yliopiston Apteekin tutkimus- ja koulutustoiminnasta. Uusi koulutus palvelujen tuottamiseen Yliopiston Apteekissa aloitettiin syksyllä 2013 uusi Inno-koulutusohjelma, jonka tavoitteena on ideoida ja innovoida uudenlaisia palveluita ja toimintamalleja sekä edistää niiden käyttöönottoa. Terveydenhuollon rakenteet muuttuvat jatkuvasti ja apteekkien rooli terveydenhuollon ensipisteenä korostuu tulevaisuudessa. Apteekkien on kehitettävä innovatiivisia palvelumalleja asiakkaiden tarpeisiin. Yliopiston Apteekki haluaa olla edelläkävijä palvelujen tuottamisessa. Vuoden pituisen Inno-koulutuksen aloitti lokakuussa 15 henkilöä. Opiskeluihin kuuluu muun muassa palvelumuotoilua, siihen liittyvää taloudellista ja juridista koulutusta sekä verkostomaisen toiminnan kehittämistä. Kaiken kaikkiaan koulutus on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle. Jokainen osallistuja tekee kehittämishankkeen osana koulutusta. Hanke on jokin idea palvelusta tai sisäisen toiminnan kehittämisestä, jota viedään koulutuksen aikana eteenpäin. On ollut hienoa huomata, kuinka innokkaasti ja avoimesti osallistujat ovat lähteneet edistämään omia hankkeitaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman monta terveyttä ja hyvinvointia sekä lääkehoidon onnistumista edistävää uutta palvelua saadaan pilottivaiheen jälkeen laajamittaisesti asiakkaiden käyttöön. INKA PUUMALAINEN Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Yliopiston Apteekki Koulutuksessa perehdytään kuukausittain muun muassa uutuustuotteisiin asiantuntevan asiakaspalvelun takaamiseksi. HANNES VICTORZON 16 VUOSIKERTOMUS 2013

17 Apteekissa tarvitaan farmaseuttista osaamista ja asiakaspalveluosaamista. HANNE NYKÄNEN Jatkuvaa oppimista Ammattitaidon ja asiakaspalveluosaamisen kehittäminen on jatkuvaa työtä Yliopiston Apteekissa. Jokaisella työntekijällä on oma kehittymispolkunsa. Farmaseuttinen henkilöstö voi esimerkiksi erikoistua eri terapiaalueisiin ja tekninen henkilöstö voi kehittää kaupan alan liiketalousosaamistaan. Vuosittaisten koulutuspäivien lisäksi Yliopiston Apteekissa hyö - dynnetään moderneja etäoppi misvälineitä. Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön uusi etäkoulutukset mahdollistava etäneuvottelujärjestelmä sekä muun muassa kuukausittaiset opiskelumateriaalit sisältävä ja ketjun eri yksiköiden välistä vuorovaikutusta tehostava intranet. Strategiamme linjaukset ja yksilölliset kehittymistarpeet heijastuvat vuosittaisiin kehityskeskusteluihin, joissa osaamissuunnitelmia tarkennetaan. Vuonna 2013 laadittiin kehi tyskeskusteluille uusi rakenne ja koulutettiin esimiehet ottamaan se käyttöön vuoden 2014 alusta alkaen. Vuosittaisten koulutuspäivien lisäksi Yliopiston Apteekissa hyödynnetään moderneja etäoppimisvälineitä. Koneen äärellä asiakaspalvelupäällikkö Klaus Lantela ja päätilaaja Eija Tervo-Viitanen. VUOSIKERTOMUS

18 Tutkimuksen ja opetuksen rahoitusta Yliopiston Apteekin omistaa Helsingin yliopisto, joka on yli opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö. Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla Suomessa. Yliopiston Apteekin voitto tuloutetaan kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston hyväksi. Korkeatasoinen tutkimus luo uutta tietoa, jolla koulutetaan eri aloille monipuolisia asiantuntijoita ja jota hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä. Vuonna 2013 Yliopiston Apteekin liike vaihto kasvoi 1,4 prosenttia ja oli 274,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 6,9 prosenttia ja oli 16,8 miljoonaa euroa (ilman apteekimaksun muutoksia liikevoitto olisi ollut 18,0 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna). Tilikauden voitto oli 13,6 miljoonaa euroa. LIIKEVOITTO MILJ. EUROA 22,4 17,4 22,2 18,1 16,8* Vuosittainen apuraha Yliopiston Apteekki tukee lääkehuoltoon liittyvää tutkimusta myöntämällä vuosittain noin euron apurahan yhdelle tohtorikoulutettavalle. Vuonna 2013 apurahan sai proviisori Meri Kekäle, joka tutkii syöpäpotilaiden sitoutumista lääkehoitoonsa * Apteekkimaksulain muutoksilla oikaisematon liikevoitto 18,0. APTEEKKIMAKSU MILJ. EUROA 24,9 24,0 23,8 24,2 25, TULOVERO MILJ. EUROA 6, ,6 5,8 4,5 4, Yliopiston Apteekki tulouttaa osan voitostaan yliopistoille ja korkeakouluille toimipaikkakunnillaan, kuten Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Apteekkimaksu ja tulovero Suomessa toimivat apteekit maksavat valtiolle apteekkimaksua, joka on progressiivinen veroluonteinen maksu. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uudistuksen myötä Yliopiston Apteekin apteekkimaksu nousi 11,2 prosenttiin lääkkeiden vähittäismyynnistä. Vuoden 2013 osalta Yliopiston Apteekin apteekkimaksu oli 25,3 miljoonaa euroa eli lähes miljoona euroa suurempi kuin edellisvuonna. Valtiolle maksettiin myös tulovero, joka oli 4,2 miljoonaa euroa vuonna HANNES VICTORZON 18 VUOSIKERTOMUS 2013

19 Farmasian opiskelija Laura Aksela pääsi harjoittelijaksi Yliopiston Apteekkiin ja yllättyi positiivisesti työn monipuolisuudesta. Noin 25 % farmasian opiskelijoista Suomessa suorittaa apteekkiharjoittelunsa Yliopiston Apteekissa. Harjoittelu motivoi oppimaan Opiskelen kolmatta vuotta farmasiaa Helsingin yliopistossa. Aiemmin opiskelin muutaman vuoden elintarvikekemiaa ja mikrobiologiaa. Suoritin ensimmäisen apteekkiharjoitteluni keväällä 2013 Yliopiston Apteekissa Helsingin keskustassa. Tykkäsin niin kovasti, että haluan tehdä myös toisen harjoittelujaksoni samassa paikassa. Hain harjoitteluun nimenomaan Yliopiston Apteekkiin, koska täällä saa monipuolisen kuvan apteekkimaailmasta. Myös yrityksen eettisyys ja asiakaspalveluosaaminen houkuttelivat. Olin myös kuullut opiskelukavereilta, että täällä harjoittelijoihin todella panostetaan: työssä oppimisen lisäksi tarjolla on tutorointia ja koulutuspäiviä. Harjoittelu Yliopiston Apteekissa oli erinomainen kokemus. Ensimmäistä kertaa pääsin hyödyntämään yliopistolla opittuja tietoja ja taitoja. Työn monipuolisuus on ollut yksi suurimmista yllätyksistä - päivän aikana tulee vastaan hyvin erilaisia tilanteita ja asiakkaiden kysymyksiä, joihin jokaiseen yritetään löytää vastaus. Mahtavinta on ollut huomata, että voin todella edistää asiakkaiden terveyttä. Tämä todella motivoi opiskelemaan lisää. Odotan mielenkiinnolla, miten apteekkien rooli muuttuu ja millaisia palveluita apteekit tarjoavat tulevaisuudessa. Farmasian osaajilta varmasti vaaditaan entistäkin laajempaa tietämystä ja taitoja. Muuttuva ympäristö tarjoaa haasteita, joita odotan innolla. LAURA AKSELA Farmasian opiskelija Harjoittelijana Yliopiston Apteekissa 2013 VUOSIKERTOMUS

20 Huolehdimme sinusta huomennakin YLIOPISTON APTEEKKI YA-talo (hallinto) PL 17 (Valimotie 7) Helsinki Vaihde (09) Faksi (09) HENKILÖASIAKKAAT Puhelin (0,49 e/min + pvm/mpm) TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAT YA-talo Tilauspalvelut Puhelin (0,2 e/min + pvm/mpm) Faksi (09) LAYOUT ALMA 360 KIRJAPAINO SP-PAINO OY, 2014

vuosi Apteekkariliiton

vuosi Apteekkariliiton vuosi Apteekkariliiton 2011 Sisältö: Uudistusten valmistelua...3 Uusia avauksia...4 Ammattiapteekkistrategia...6 eresepti eteni rivakasti...8 Vuoden varrelta...10 Apteekkijärjestelmä...14 Apteekkariliiton

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa teoin

Hyvinvointia rakentamassa teoin Hyvinvointia rakentamassa teoin vuosikertomus 2009 Hyvinvointia rakentamassa vastuu tulevasta Mikä viime vuodessa säväytti? Meillä Orionissa oli vuoden 2009 aikana niin monta jännittävää asiaa, onnistumisen

Lisätiedot

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös Vuosikertomus 2008 Sisältö 2 6 8 10 12 14 Yhtiö ja vuosi 2008 lyhyesti Vuosi 2008 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Strategia Strategian toteutuminen 24 26 Vastuullisuus ja vastuullisuus Osaavat

Lisätiedot

Puh. 010 429 3504/Minna Lyhykäinen Fax 010 429 4435 E-mail corpcom@orion.fi

Puh. 010 429 3504/Minna Lyhykäinen Fax 010 429 4435 E-mail corpcom@orion.fi LÄHELLÄ SINUA Orion-konsernin osavuosikatsausten julkaisuaikataulu vuonna 2005 Osavuosikatsaus 1 3/2005 keskiviikkona 11.5.2005 klo 8.30 Osavuosikatsaus 1 6/2005 tiistaina 9.8.2005 klo 8.30 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

Proviisoreista on enempään

Proviisoreista on enempään 6 Apteekki- Työryhmä 7 Nettikauppasäännöt 19 Proviisoripäivä 28 Tilaajavastuulaki 29 Viherpeukaloksi? 31 Apteekin dilemma DEKAANIT JUKKA MÖNKKÖNEN JA JOUNI HIRVONEN SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 2

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 2 LOGON VÄRI: 186 PMS Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, joka edistää ihmisten

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI LÄÄKEVÄÄRENNÖKSET SIVU 12 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 19 ITSELÄÄKINTÄ YLEISTYY SIVU 20 MYYNTI PALVELUNA SIVU 22 LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI SIVU 24 VÄITÖKSET SIVU 32 SYYSKOKOUS SIVU 34 PROVIISORIPÄIVÄN OHJELMA

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Sisältö Elisa lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Henkilöasiakkaat...4 Yritysasiakkaat...6 Henkilöstö...8 Yritysvastuu... 11 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös...15 Selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä

38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä Itellan vuosi 2013 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Keskeiset tapahtumat 6 Strategia 24 Vastuullisuus 34 Hallinnointi 38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä 50 Sijoittajatietoa 01 Itella lyhyesti 02 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

2002 2003 2004 2005 2006 Liikevaihto, milj.

2002 2003 2004 2005 2006 Liikevaihto, milj. Vuosikertomus 2006 John Nurminen lyhyesti John Nurminen tuottaa korkealaatuisia asiakaslähtöisiä logistiikkapalveluja Itämeren alueella. Yhtiön toiminta perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot