Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/ Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä

2 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Sisällysluettelo 1 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tavoitteet Opetussuunnitelma Opiskelijan erilaiset opintopolut Tutkinnon toteuttaminen Esimerkkejä opintopoluista Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Opetusjärjestelyt Opiskelijan arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Opintojen mukauttaminen Opetussuunnitelman kehittäminen Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja arviointi Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov koodi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Kaupan palvelu ja myynti 20 ov koodi Visuaalinen myyntityö 20 ov koodi Myynnin tukipalvelut 20 ov koodi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Talouspalvelut 20 ov koodi Kirjanpito 20 ov koodi Toimistopalvelut 20 ov koodi Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov koodi Tuoteneuvonta 10 ov koodi Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov koodi Organisaation asiakirjojen hoitaminen 10 ov koodi Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 10 ov koodi Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 5 10 ov Kaupan ja toimiston työtehtävät 10 ov koodi Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 5-10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 10 ov

3 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Opinnäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteet ja arviointi Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Äidinkieli, suomi 4 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Äidinkieli 0-4 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 0-4 ov Liikunta 0-4 ov Ympäristötieto 0-4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 ov Etiikka 0-4 ov Kulttuurien tuntemus 0-4 ov Psykologia 0-4 ov Yritystoiminta 0-4 ov Vapaasti valittavat opinnot Ammattitaitoa, työ- ja toimintakykyä tukevat opinnot 10 ov Liitteet

4 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) 1 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1.1 Tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon suorittanut merkonomi osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito. Tutkinto valmistaa useisiin eri ammatteihin ja eri aloille. Hänellä on myös perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä. Liiketalouden perustutkinnossa on valittavana kaksi koulutusohjelmaa asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma tai talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelma. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin työtehtäviin: myyjä, myyntineuvottelija, tuote-edustaja, myyntisihteeri, markkinointiassistentti, somistaja, tuoteryhmä- tai osastovastaava. Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman suorittanut osaa palvella toimiston sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita erilaisissa toimistotehtävissä. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin työtehtäviin: kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, palkka-assistentti, toimistosihteeri, toimistoassistentti ja käyttäjätukihenkilö. Kaupassa ja toimistossa on monenlaisia työtehtäviä. Opiskelija arvioi, mihin kaupan ja toimiston työtehtäviin hän parhaiten sopii ottaen huomioon oman terveydentilansa. Opinnot voi suorittaa joko päätoimisena opiskelijana tai työn ohessa opiskellen oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelija tarvitsee alan työpaikan opiskeluajalleen, jolloin työpaikalla opitaan mahdollisimman paljon ammattitaidosta ja oppilaitoksessa järjestettävä opetus on täydentävää, tietopuolista opetusta. Oppisopimusjärjestelyistä vastaa Ammattiopisto Luovin aikuiskoulutus. 1.2 Opetussuunnitelma Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma muodostuu opetussuunnitelman yhteisestä osasta ja sitä täydentävistä liitteistä sekä koulutus- tai tutkintokohtaisesta opetus- ja toteuttamissuunnitelmasta (kuva 1). Liiketalouden perustutkinnon opetus- ja toteuttamissuunnitelma ja sen tavoitteet ja sisältö perustuvat annettuihin valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Liiketalouden perustutkinnon opiskelijat saavat oppilaitoksen tarjoamia ohjaus- ja opiskelijapalveluja. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu Luovin koko henkilöstö. Ohjauksen keskeisin toimija on opiskelija itse. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty omat opetuksen, ohjauksen sekä opiskelijapalvelujen vastuuhenkilöt, kuten sosiaalityöntekijä / opintoneuvoja, puheterapeutti tai psykologi. Opiskelijapalvelujen toimintaa ohjaa Luovin ohjaussuunnitelma. Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma ohjaavat ja kuvaavat Ammattiopisto Luovin käytänteitä Opetushallituksen määräysten.

5 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohjaussuunnitelma Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Henkilöstön kehittämissuunnitelma Opetussuunnitelman yhteinen osa sekä yhteinen osa opiskelijalle Kestävän kehityksen suunnitelma Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma - Koulutus- / tutkintokohtainen opetussuunnitelma sekä opetussuunnitelma opiskelijalle - toteuttamissuunnitelma Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen toteuttaminen Kuva 1. Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma. 1.3 Opiskelijan erilaiset opintopolut Ammattiopisto Luovissa tärkeitä asioita eli arvoja ovat luovuus, uudistajuus, osaaminen, välittäminen ja ilo. Näitä arvoja noudattamalla luomme tasavertaiset oppimismahdollisuudet, myönteisen ja turvallisen ilmapiirin sekä yksilölliset reitit työelämään. Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa (HOPS). Omareitti Opiskelija kouluttautuu edellytystensä mukaisiin työtehtäviin. Hän voi rakentaa opiskelunsa tutkinnon osista, jotka vahvistavat ja lisäävät osaamista. Tällöin opiskelija saa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista ja näytöistä tai todistuksen suoritetuista opinnoista. Mahdollisuus suorittaa tutkinto myöhemmin säilyy (kuva 2.) Tutkintoreitti Tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on saavuttaa sekä ammattitaito että yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelija voi vahvistaa sekä ammatillisia että jatko-opintovalmiuksia valinnaisilla opinnoilla

6 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Opiskelija voi suorittaa tutkintoon sisältyviä opintoja mukautetuin tavoittein. Tällöin opiskelija saavuttaa mahdollisimman suuressa määrin saman ammattitaidon kuin opetussuunnitelmassa on määrätty (kuva 2). Opintopolun suunnittelu Opintopolut Tavoite Alkutilanteen kartoittaminen: opiskeluvalmiuksien, opiskelijan vahvuuksien ja osaamisen kartoitus yhteistyössä opiskelijan kanssa HOJKS:n ja HOPS:n laatiminen (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ja siihen kuuluva henkilökohtainen opetussuunnitelma) OMAREITTI TUTKINTOREITTI Opiskelija saavuttaa edellytystensä mukaiset työelämävalmiudet ja opinnot. Opiskelija suorittaa joitakin tutkintoon kuuluvia tutkinnon osia a) mukautetuin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein b) opetussuunnitelman mukaisin ammattitaitovaatimuksin tai tavoittein. Opiskelija saa todistuksen suoritetuista tutkinnon osista - näytöistä tai - opinnoista. a) Opiskelija saavuttaa tutkinnon ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelija saa tutkintotodistuksen. b) Opetussuunnitelman mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita on opiskelijakohtaisesti mukautettu. Opiskelija saavuttaa mahdollisimman suuressa määrin opetussuunnitelman mukaisen ammattitaidon. Opiskelija saa tutkintotodistuksen osittain tai kokonaan mukautetuin arvioinnein. Kuva 2. Opiskelijan opintopolut

7 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) 2 Tutkinnon toteuttaminen Opiskelija rakentaa opintonsa erilaisista tutkinnon osista. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS:aan kirjataan opiskelijan opintojen onnistumiseksi tarvittavat järjestelyt ja palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset apuvälineet ja oppimisympäristöön liittyvät tilajärjestelyt. Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) sisältyy HOJKS:aan. HOPS:aan merkitään opiskelijan oppimisen tavoitteet ja opintojen suorittamiseksi sovitus opetusjärjestelyt ja oppimisympäristöt. Opiskeluaika tutkintoon on pääsääntöisesti 3 vuotta ja tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Opintoviikon lyhenne on ov. Tutkinto sisältää ammatillisia opintoja 90 ov ammattitaitoa täydentäviä opintoja 20 ov vapaasti valittavia opintoja 10 ov. Omareitin mukaan opiskeltaessa määritetään tutkinnon osat ja aikataulu opiskelijan tavoitteiden. Tutkinto muodostuu seuraavan kuvan (kuva 3). 120 ov Tutkinnon muodostuminen 1. vuosi 2. vuosi 3.vuosi 90 ov Asiakaspalvelu 20 ov kaikille pakollinen tutkinnon osa Koulutusohjelman opinnot 40 ov asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Valinnaiset opinnot 30 ov 20 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov äidinkieli, matematiikka, englanti, ruotsi, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri, yhteiskunta-, yritys-, ja työelämätieto 10 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Kuva 3. Tutkinnon muodostuminen. Tutkinnon osien toteuttamistavat ja oppimisen ja osaamisen arviointi ovat tarkemmin liitteenä olevassa tutkinnon toteutussuunnitelmassa (liite 1). Kuvassa 4 (seur. sivulla) on esimerkkejä opintopoluista asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen työtehtäviin. Kuvassa on esitelty ammatillisia tutkinnon osia. Kaikkiin opintopolkuihin kuuluvat lisäksi ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov ja vapaasti valittavat opinnot 10 ov.

8 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) 2.1 Esimerkkejä opintopoluista Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Asiakaspalvelu 20 ov Kaupan ja toimiston työtehtävät 10 ov Kaupan palvelu ja myynti 20 ov Visuaalinen myyntityö 20 ov Tuoteneuvonta 10 ov Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Opintopolku myynnin tukipalvelujen työtehtäviin talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Asiakaspalvelu 20 ov Kaupan ja toimiston työ-tehtävät 10 ov Talouspalvelut 20 ov Toimistopalvelut 20 ov Myynnin tukipalvelut 20 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov

9 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Opintopolku talouspalvelujen työtehtäviin talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Asiakaspalvelu 20 ov Kaupan ja toimiston työ-tehtävät 10 ov Talouspalvelut 20 ov Toimistopalvelut 20 ov Kirjanpito 20 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov Opintopolku toimistopalvelujen työtehtäviin 1. vuosi Asiakaspalvelu 20 ov talous- ja toimistopalvelun koulutusohjelma 2. vuosi 3. vuosi Talouspalvelut 20 ov Organisaation asiakirjojen hoitaminen 10 ov Kaupan ja toimiston työ-tehtävät 10 ov Toimistopalvelut 20 ov Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 10 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov ja vapaasti valittavat opinnot 10 ov Ammattitaitoa täydentävät opinnot 20 ov ja vapaasti valittavat opinnot 10 ov

10 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) 2.2 Oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät Turvallinen, kannustava ja innostava oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan elämäntaitoja ja kehittymistä vastuuntuntoiseksi ja velvollisuuksistaan huolehtivaksi kansalaiseksi ja työyhteisön jäseneksi. Opiskelijoiden oppimisen tukena toimivat opettajat, ohjaajat sekä opiskelijapalveluiden ja opiskelijan tukiverkostojen henkilöt. Oppimisen lähtökohtana on, että opiskelija löytää omat vahvuutensa ja omat tavoitteensa. Tekemällä oppiminen, yksiselitteiset ja toistuvat ohjeet ja erilaiset työtavat sekä opiskelijan jatkuva ohjaaminen ja suoritusten seuranta ovat opetuksessa oleellista. Opiskelijan ohjaus toteutetaan Ammattiopisto Luovin ohjaussuunnitelman. Oppimisympäristöt, oppimismenetelmät ja opetusjärjestelyt vaihtelevat opintojen eri vaiheiden ja opiskelijoiden tarpeiden. Oppimisympäristöt vaihtelevat yksiköittäin ja toimipisteittäin. Opiskeluryhmän koko vaihtelee 8-12 opiskelijan välillä. Pienryhmä on joustava, suunnitelmia voi muuttaa nopeasti ja käyttää erilaisia opetusjärjestelyjä. Pienryhmässä on hyvä vuorovaikutus. Opiskelijan tarpeiden tunnistaminen ja tuen antaminen onnistuvat. Pieni ryhmä ja opiskelun toiminnallisuus ja kokemuksellisuus lisäävät ryhmään kuulumisen tunnetta. Oppimisympäristöinä ovat luokkatilat, atk-luokat, kirjasto ja lehtilukusali, somistustilat, liikuntasalit, kuntosali todelliset yritykset esim. kaupat, kahvilat harjoitusyritykset palvelut oppilaitoksessa esim. kopiointipalvelu, kierrätyspalvelu verkkoympäristö yksilölliset työskentelytilat työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla vierailukohteet lukupajat koti internetin kautta Oppimismenetelminä käytetään tekemällä oppimista - toiminnallisuus - työpaikalla tapahtuva oppiminen yhdessä oppimista - pari- ja ryhmätyöskentely - keskusteluryhmät - projektit - pelit opiskelijan oppimisprosessin tukemista - pienin askelin eteneminen - toistot ja kertaukset - opetuksen ja tehtävien rytmitys ja vaiheistaminen - kokemuksellisuus - osaamisen näyttäminen eri tavoin - puhe- ja lukiopetus - kirjoittamisen apuvälineet opetuksen eriyttämistä - tehtävien määrän ja vaikeustason vaihteleminen - tilaratkaisujen ja pienryhmien muodostaminen

11 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) - ohjaajan kanssa opiskeleminen havainnollistamista - isojen kirjasinkokojen käyttäminen - värien, kuvien, kuvioiden, kertomusten käyttäminen - selkeän yleiskielen käyttäminen tietotekniikan käyttämistä oppimisessa - verkkoympäristöt - ohjelmat - pelit Kahvilat Opiskelijat perehtyvät kahvilatoimintaan ja työskentelevät yksi kerrallaan ohjaajan kanssa kahvilassa. Työtehtäviä opitaan esim. osaamispassin avulla. Siihen on merkitty kahvilassa opittavia asioita (asiakaspalvelu, kassatyöskentely, tavaralajitelman ja valikoiman muodostuminen, ostotoiminta, tavaroiden vastaanotto, työelämän mukainen käyttäytyminen jne.). Kaupat Kaupoissa myydään Ammattiopisto Luovin eri alojen opiskelijoiden valmistamia tuotteita, kuten puuja metalliesineitä, puutarhatuotteita ja myös ulkopuolisten toimijoiden tavaroita. Kaupassa ja kaupan toimistossa harjoitellaan 1. vuonna myynti- ja kassatyötä, tavaroiden esillelaittoa, esitteiden ja asiakirjojen tekemistä, kirjanpitoa ja asiakirjojen säilyttämistä. Toisen ja kolmannen opiskeluvuotensa aikana opiskelijat harjoittelevat muitakin kaupan työtehtäviä esimerkiksi somistusta ja kampanjan toteuttamista. Kahvilassa ja kaupassa tehtävät voi aloittaa pienistä ja selkeistä tehtävistä, tehtäviä voi rytmittää ja toistoja ja kertauksia järjestää. Osaamista voidaan arvioida eri tavoilla käyttämällä esim. kuvia, kirjallisia töitä, esityksiä. Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja voi harjoitella useissa eri tilanteissa. Koulutusohjelman mukaiset harjoitusyritykset Harjoitusyritys toimii kuten oikea yritys, mutta myytävät tuotteet ja rahaliikenne eivät ole todellisia. Harjoitusyritykset käyvät kauppaa toisten harjoitusyritysten kanssa. Opiskelijat harjoittelevat oppimisverkon avulla, johon kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työelämän asiantuntijat. Jokaisella opiskelijalla on oma tehtävänsä harjoitusyrityksessä. Erilaisia tehtäviä voi harjoitella tutussa ympäristössä. Ongelmanratkaisutaitojen, yhteistyö- ja viestintätaitojen, eettisten ja esteettisten taitojen oppiminen on keskeistä. Opiskelijan itsearviointi ja opiskelijatovereiden antama palaute työskentelystä ovat tärkeitä ammatillisten ja sosiaalisiin taitojen harjoittelussa. Työssäoppiminen Työssäoppimista sisältyy opintoihin vähintään 20 ov. Opiskelija hakeutuu työssäoppimaan pääasiassa oppilaitoksen ulkopuoliseen työpaikkaan. Työssäoppiminen voi olla myös oppilaitoksen omissa palvelu - ja työpisteissä. Opiskelijan oppimisen tukena toimivat työpaikkaohjaaja, opettaja, ohjaaja ja tarvittaessa muu opiskelijapalveluiden henkilö. Verkko-opiskelu Verkko-opiskelu on hyvä tapa suorittaa joitakin opintoja kuten vieraiden kielten opiskelu ja tiedonhakua vaativat oppimistehtävät. Opintoja voidaan toteuttaa verkossa oppilaitoksessa tai kotona internetin kautta. Opintojakson alussa opiskelija ja opettaja sopivat opiskelijakohtaisesta toteutustavasta. Opettaja antaa palautetta oppimisesta verkossa tai palautekeskusteluissa.

12 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Projektit ja hankkeet Projektit ja hankkeet voivat olla erilaisten tilaisuuksien järjestämistä, teemapäiviä, kilpailuja, tutkimuksia ja yritysten tilaustöitä. Opiskelu on tekemällä oppimista ongelmakeskeistä, yhdessä tekemistä. 2.3 Opetusjärjestelyt Opintojen aloitus Opiskelijoilla on syksyllä koulun alkaessa noin viikon mittainen aloitusjakso. Opiskelunsa aloittavat opiskelijat tutustuvat opiskelijatovereihin, opettajiin, ohjaajiin ja oppilaitokseen. Aluksi opiskelija ja opettaja kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta, opintojen tavoitteita ja tukitarpeita. Opintojen suunnittelu- ja arviointikeskustelut jatkuvat opiskelujen ajan. Aloitusviikon tavoitteena on ryhmäytyminen, yhteishengen luominen ja oman paikan löytäminen sekä turvallinen olo ryhmässä ja oppilaitoksessa. Ryhmäytymismenetelminä käytetään pelejä, elämysretkiä, kaupunki- ja oppilaitossuunnistuksia. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat suunnittelevat aloitusviikon aikana opettajiensa ja tarvittaessa muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa tulevan lukuvuoden työskentelyään. esim. työssäoppimistaan, opinnäytteitään ja tutustuvat alansa työtehtäviin haastatteluin ja verkossa. He voivat työskennellä myös harjoitusyrityksessään. Lisäopetus Opiskelija saa tarvitsemaansa yksilöllistä lisäopetusta niin ammattiin oppimiseen kuin elämän tilanteensa hallitsemiseen. Pääsääntöisesti opiskelija opiskelee oman ryhmänsä mukana. Lisäopetus voi olla samanaikaisopetusta, jolloin esim. ohjaaja työskentelee niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on vaikeuksia pysyä muun ryhmän mukana. Lisäopetus voi olla myös samanaikaisesti erillään muusta ryhmästä tai silloin kun opiskelijalla ei ole lukujärjestyksen mukaan muuta opetusta. Tukiopetus Tukiopetukseen voivat hakeutua ne opiskelijat, joilla on tilapäisiä ongelmia opiskelussa esim. poissaolojen johdosta. Tukiopetus pyritään järjestämään silloin kun opiskelijalla ei ole muuta opetusta. Lukiopetus Mikäli opiskelijan lukemis- ja kirjoittamistaidoista ei ole saatavilla riittävää tietoa ennen opintojen aloitusta, lukitaidot kartoitetaan. Kartoituksen tai aiempien tutkimustietojen perustella mietitään tarvittavia tukitoimia opetukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset apuvälineet, selkokieli tai kuvallisten materiaalien käyttäminen. Lukiopetus voi olla yksilö- tai pienryhmäopetusta. Ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa oppijana sekä ohjata häntä omien vahvuuksiensa hyödyntämisessä. Usein lukivaikeudet ovat osa laajempaa oppimisen ongelmaa, mikä huomioidaan kokonaisvaltaisesti opetusjärjestelyissä. Pidennetty opiskeluaika Mikäli opiskelija ei suoriudu opinnoista määritettynä aikana, voidaan hänen opiskeluaikaansa pidentää enintään vuoden. Esityksen opiskeluajan pidentämisestä voi tehdä opiskelija, opinto-ohjaaja, opiskelijapalvelujen henkilöt tai luokanvalvoja. Mukauttaminen Oppimiselle ja osaamiselle asetettavia tavoitteita ammatillisissa tutkinnon osissa ammattitaitovaatimuksia - voidaan mukauttaa. Mukauttamisessa huomioidaan opiskelijan oppimisedellytykset ja jatkosuunnitelmat.

13 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Eriyttäminen Eriyttäminen mahdollistaa yksilöllisen oppimisen. Omien töiden tekeminen tuo vastuullisuutta ja tehtävän valmistuminen näkyy selkeänä tavoitteena. Työn jaksottaminen on olennainen keino oppimistilanteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetuksessa pyritään henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjaaja Opiskelijan tukena voi olla ryhmäkohtainen ja/tai henkilökohtainen ohjaaja. Opintojen valinnaisuus Opiskelija valitsee valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot pääsääntöisesti Luovin opetustarjonnasta. Opiskelijan kanssa voidaan sopia myös muista valinnaisopinnoista. Asuminen, vapaa-aika ja harrastukset Opiskelijaa tukevat asumiseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät järjestelyt esimerkiksi asumisvalmennus, erilaiset iltakerhot ja vapaa-ajan ohjelmat.

14 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) 3 Opiskelijan arviointi 3.1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla voi olla aiemmin hankittua osaamista ja ammattitaitoa, joka on hankittu toimimalla työelämässä, järjestötoiminnassa, harrastuksissa ja vapaa-aikana. Ammattitaitovaatimuksiltaan tai tavoitteiltaan tutkinnon perusteiden mukaiset opinnot ja/tai muutoin hankittu osaaminen/ammattitaito tunnistetaan, arvioidaan ja hyväksytään perustutkintoon sisältyviin ammatillisiin, ammattitaitoa täydentäviin tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin opiskelijan anomuksesta. Tätä kutsutaan osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä, lyhennetään opiskeluaikaa, lisätään opiskelumotivaatiota sekä tuetaan opinnoissa jaksamista. Osaamisen tunnustamisella korvattavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa eikä yleistä aikarajaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Tarvittaessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Aiemmin tai opintojen aikana hankittu osaaminen tunnustetaan viimeistään ennen kyseisten opintojen alkamista. Opetus toteutetaan niin, että opiskelija voi edetä yksilöllistä oppimispolkuaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan opiskelijan HOJKS:aan sisältyvään henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS), mahdollisuuksien mukaan huomioiden osaamisen tunnustamisen vaikutukset opetuksen järjestelyissä. 3.2 Oppimisen ja osaamisen arviointi Opiskelijan arviointi ohjaa, kannustaa ja motivoi opiskelijaa omien oppimistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen. Opiskelijan arviointi jakaantuu oppimisen ja osaamisen arviointiin. Oppimisen arviointi Opiskelija saa palautetta opettajiltaan, ohjaajiltaan sekä opiskelijatovereiltaan: mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava saavuttaakseen tavoitteensa. Oppimisen arvioinnin avulla opiskelijalla on mahdollisuus muuttaa toimintaansa ja suunnata opiskeluaan kohti tavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arviointia ovat esimerkiksi arviointi- ja palautekeskustelut, itse- ja vertaisarvioinnit, suulliset ja kirjalliset tehtävät, työnäytteet, oppimispäiväkirjat. Opiskelijan kanssa käydään ohjaus- ja arviointikeskusteluja opintopolun kaikissa vaiheissa. Osaamisen arviointi Osaamisen eli oppimisen tuloksen arvioinnilla tarkoitetaan arvosanojen antamista. Osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muulla osaamisen arvioinnilla esim. työtehtävillä, työkansioilla, havainnoimalla. Ammattiosaaminen osoitetaan ensisijaisesti työssäoppimisen yhteydessä aidossa työpaikassa. Ammattiosaamisen voi osoittaa myös työpaikan oloja mahdollisimman aidosti vastaavassa oppimisympäristössä kuten oppilaitoksen oppimisympäristössä tai ammattitaitokilpailuissa. Opiskelijan arvioinnissa noudatetaan Ammattiopisto Luovin opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa ja toimintaohjeita.

15 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) 4 Opintojen mukauttaminen Mukauttaminen tarkoittaa oppimistavoitteiden tai ammattitaitovaatimusten suhteuttamista opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. Opiskelijan arviointi muutetaan opiskelijan tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisiksi. Kun tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita on mukautettu, tehdään merkintä tutkintotodistukseen ja laaditaan todistuksen liitteeksi selvitys siitä, mitä opiskelija parhaiten osaa. Esityksen opiskelun tavoitteiden muuttamiseksi voi tehdä opiskelija tai hänen huoltajansa, opettaja, luokanvalvoja tai muu taho. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman muutokset kirjataan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan. Liiketalouden perustutkinnon opinnoista voidaan mukauttaa kaikkien tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita. Mukauttamisessa noudatetaan Ammattiopisto Luovin toimintaohjeita. 5 Opetussuunnitelman kehittäminen Liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelmaa ja opetuksen toteuttamista kehitetään Ammattiopisto Luovin asettamien tavoitteiden sekä saadun kokemuksen ja palautteiden kautta. Palautetta antavat opiskelijat, henkilöstö ja eri sidosryhmät, kuten työssäoppimispaikat, työnantajat ja yhteistyöviranomaiset ja järjestöt. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla itsearvioinnilla kyselyillä arviointikeskusteluilla. Syksyisin laaditaan opetussuunnitelman ja opetuksen lukuvuosittaiset kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmassa määritetään kehittämiskohteet, tavoitteet, toteuttamistavat sekä niiden seuranta ja arviointi. Opetussuunnitelman ja opetuksen arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa ja siinä noudatetaan Ammattiopisto Luovin suunnitelmia ja työohjeita.

16 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) 6 Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja arviointi 6.1 Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu 20 ov koodi 111 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - huolehtii työympäristöstä - valmistautuu palvelutilanteisiin - palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta - hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa - hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet - tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä - selvittää toiminnan kannattavuutta. Sisältö Opiskelija Asiakaspalvelu työskentelee yrityksen arvojen ja toimintatapojen, tietää, ketkä ovat asiakkaita ja millaisia he ovat ja miten heille myydään, tietää alan kilpailijat, heidän tuotteensa jne., tuntee oman yrityksen tuotteet, hinnat jne. huolehtii, että työympäristö on siisti ja tuotteet, hinnat ja mainosmateriaali on laitettu esille ohjeiden palvelee asiakkaita palvelukonseptin noudattaa kuluttajansuojalakia työssään käyttää kassakonetta, neuvoo sirukorttipäätteen käytössä ja rahastaa palvelee asiakkaita ruotsin ja englannin kielellä toimii laadukkaasti ja kestävän kehityksen toimii sisäisen yrittäjyyden - toimii työntekijänä asiakaslähtöisesti aloitteellisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti Toimistopalvelut käyttää toimiston työ- ja viestintävälineitä - esim. nitoja, reijitin, kopiokone, tietokone, sähköposti, Internet Miten opetusta voi toteuttaa? Mitä työtehtäviä voi tehdä harjoitusyrityksessä tai muussa vastaavassa ympäristössä? Tutkinnon perusteiden mukaiset sisällöt opitaan työtehtäviä tekemällä. Opiskelija on työssä oppilaitoksen oppimisympäristössä kaupassa, kahvilassa esim. päivän viikossa ja luokassa toimistossa toisen päivän viikossa perehtyy oppimisympäristöön ylempien vuosikurssien opiskelijoiden opastamana laittaa tuotteita, niiden hintoja ja mainosmateriaalia esille, myy ja palvelee asiakkaita, hoitaa kassaa, pakkaa tuotteet laatii ryhmän kanssa yhdessä palvelukonseptikäsikirjaa, jossa osa on valmiina annettuina ohjeina ja sääntöinä esim. tavaran vastaanottamisen ohjeet, palvelun käsikirja, kassan käyttöohje, puhelinetiketti laatii kilpailijaselvityksen yksilö/pari/ryhmätyönä tekee asiakirjoja, esitteitä, ohjeita, dia-esityksiä, tuoteluetteloita, raportteja ja tilastoja office-ohjelmilla arkistoi paperit ja tiedostot ohjeiden huolehtii apuvälineistä, ergonomiasta ja hyvästä työasennosta työtä tehdessään selvittää, mitä ammatti vaatii kunnolta noudattaa laatimaansa liikunta- ja taukoliikuntasuunnitelmaa

17 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) käyttää office-työvälineohjelmia (Word, Excel, PowerPoint, Access, tiedonhallinta A- korttitasoisesti) noudattaa asiakirjojen laatimisessa, käsittelyssä ja arkistoinnissa tietoturvaan liittyviä ohjeita - tietojen tallennus, varmuuskopiointi, ITkäyttäjäsopimus, oman koneen tietoturva, Internetin tietoturva toimii työ- ja toimintakykyä edistävästi - harjoittelee työpäivinä ajankäyttöä - osallistuu taukoliikuntaan huolehtii työympäristöstä ja ergonomiasta - siistii työpöydän ja työtilan, istuu hyvässä työasennossa, tuoli ja näppäimistö ovat sopivat, tarvittavat apuvälineet käytössä toimii sisäinen yrittäjyyden mukaan - toimii työntekijänä asiakaslähtöisesti aloitteellisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti Kannattava yritys tuntee kaupan, kahvilan tai muun oppimisympäristön toimintaperiaatteet, työskentelee tiimissä ohjeiden (toimivallan ja valtuuksien) kuvaa yrityksen toiminnan ja nimeää yhteistyökumppanit tekee työpaikkahakemuksen, osallistuu työhaastatteluun, tekee työsopimuksen työsopimuslain ja työehtosopimuksen toimii työntekijän ja työnantajan velvollisuuksien ja oikeuksien laskee tuotteelle myyntihinnan hinnoittelukertoimen / annetun kateprosentin perusteella laskee alennusvarauksen myyjän valtuuden rajoissa laskee varaston arvon täyttää kassatilityslomakkeen kassaraportin perusteella ja laskee kassan seuraa myyntituloja kassaraporttien perusteella, arvioi kaupan tms. menoja, laskee katteita esim. myyntikatteen sekä arvioi kaupan tms. kannattavuutta toimii sisäisen yrittäjyyden - toimii työntekijänä asiakaslähtöisesti aloitteellisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti tekee tilityksiä, esim. kassatilityksiä seuraa myyntiä, ostoja, varastoa, rahantarvetta laskee kannattavuutta tekee ohjeen, miten kassan laskeminen toteutetaan pitää päiväkirjaa omasta työskentelystään Miten toteutetaan? tutkinnon perusteiden mukaiset sisällöt opitaan työtehtäviä tekemällä lukuvuoden ajalle jaksoittain määritetään - opiskelun suunnitelma, teemat, opittavat työtehtävät, - oppimis- ja osaamistavoitteet - opettajien ja ohjaajien työnjako tiiminä kaupan ja toimiston toiminta kuvataan viikoittain Excel-pohjaan kaikki opetus liitetään kaupan ja toimiston toimintaan siten, että viikoittain Excel-pohjasta seurataan oppimisen ja teemojen etenemistä kaupan ja toimiston päävastuulliset opettajat koordinoivat opettaja- ja ohjaajatiimejä

18 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Arviointimenetelmät Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Näyttö: Asiakaspalvelu Muu osaamisen arviointi jokainen opettaja käy palaute- ja kannustuskeskusteluita opiskelijoiden kanssa jatkuvasti (mitä opiskelija on oppinut ja mitä hänen on vielä opittava) oppimista voi arvioida myös antamalla palautetta tehtävistä ja töistä opiskelija tekee itsearviointia arviointikeskusteluja pidetään lukuvuoden aikana oppiminen kirjataan Primukseen syys- ja kevätlukukauden lopussa opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa palvelutilanteessa näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste tai varasto. työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: - asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen - työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen - palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen - palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Oppilaitoksessa arvioidaan (mikäli ei tule näytettyä näytöissä) työmenetelmien, välineiden ja materiaalin käyttöä (työvälineohjelmat A-ajokorttitaso) esim. - tehtäviä verkkoympäristössä ja tunneilla - kansioihin koottuja erilaisia työtehtäviä - havainnoimalla tunneilla töiden tekemistä - tekemällä kokoava tehtävä viimeisessä jaksossa palvelutilanteiden ruotsi ja englanti - havainnoimalla suullista parityöskentelyä luokassa - havainnoimalla palvelutilanteita kaupassa, kahvilassa työyhteisön kannattavuuden selvittäminen

19 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Opintojen tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja arviointi Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen - tehtäviä tunneilla ja havainnoimalla - tekemällä kokoava tehtävä viimeisessä jaksossa em. työtehtävien yhteydessä arvioidaan - työprosessia eli tehtävien vastaanottaminen ja valmistelu, ohjeiden noudattaminen, työn tekeminen, tehtävien palautus - elinikäisen oppimisen avaintaitoja eli oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja työkyky Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukauttaminen tehdään yksilöllisesti mukauttaminen kirjataan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan. opiskelijan arviointi muutetaan opiskelijan tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisiksi Ammattiopisto Luovin opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa noudattaen Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja tarvittaessa muun näytön perusteella arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja opettajat Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessien hallinta NÄYTTÖ Oman työn suunnittelu suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti organisaation ohjeiden työskentelee laaditun suunnitelman asiakaspalvelun eri vaiheissa joustaen tilanteiden vaatimusten toimii valtuuksiensa toimii vastuullisesti ja ottaa työssään huomioon seuraavat työvaiheet ja toiset työntekijät toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden Laatutavoitteiden mukainen toiminta ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valmistelee työtehtäviä ohjatusti organisaation ohjeiden työskentelee ohjatusti asiakaspalvelun eri vaiheissa organisaation ohjeiden ja tavoitteiden kysyy neuvoa ollessaan epävarma tekee vastuullaan olevat työt, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii ohjattuna organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden suunnittelee ja valmistelee työtehtäviä organisaation ohjeiden työskentelee pääosin itsenäisesti asiakaspalvelun eri vaiheissa laaditun suunnitelman kysyy neuvoa uusissa tilanteissa tekee vastuullaan olevat työt toimii organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden

20 Opetussuunnitelma 5.0/ (169) Tehokas ja tuloksellinen toiminta Oman työn arviointi ja kehittäminen arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä muuttaa työskentelytapojaan saamansa palautteen toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Työhyvinvoinnista huolehtiminen toimii ohjattuna tehokkaasti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää ohjattuna työssään asiakassuhteita arvioi ohjattuna työskentelyään ja työnsä tuloksia ja toimii saamansa palautteen toimii työssään toiminta- ja työkykyään edistävästi. toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään pysyviä asiakassuhteita toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ottaen huomioon käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit edistää työssään toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita arvioi työskentelyään ja työnsä tuloksia sekä kehittää työskentelytapojaan toimii itsenäisesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta NÄYTTÖ Työmenetelmien ja välineiden käyttö ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää tutuissa tilanteissa keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä ja materiaaleja turvallisesti organisaation ohjeiden käyttää ohjattuna työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A-ajokorttitasoisesti. käyttää keskeisimpiä työ- ja viestintävälineitä sekä materiaaleja turvallisesti organisaation ohjeiden käyttää työnsä kannalta keskeisiä työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti. valitsee sopivat työ- ja viestintävälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä turvallisesti vaihtelevissa työtilanteissa organisaation ja valmistajan ohjeiden käyttää työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti.

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot