Sisällys. 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen Ohjelman yleisrakenne... 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen... 3. 2. Ohjelman yleisrakenne... 4"

Transkriptio

1 Opettajan opas

2 Sisällys 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen Ohjelman yleisrakenne Kemian perusteet Atomit ja molekyylit Molekyylien rakentaminen Kemialliset merkit Alkuaineet Vedyn palaminen Hiilen palaminen Reaktioyhtälöt Hapan ja emäksinen Nesteiden sähkönjohtavuus Ilmakehä Ilmakehän aineet Otsonikato Kasvihuoneilmiö Maaperä Maaperän aineet Maaperän saasteet Vesi Vesi Vesi Happosateet Päihteet ja tupakka Tupakka Alkoholi Huumeet Oppilaan etenemisen seuranta Kysymysten vastauksia... 17

3 Johdanto VirtuaaliAtomi on peruskoulun luokkien 5 ja 6 kemian opetukseen tarkoitettu opetusohjelma, jonka pohjana on käytetty opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Ohjelma ei seuraa erityisesti minkään oppikirjan asiajärjestytystä. Siksi se soveltuu luokkien 5 ja 6 kemian opetukseen tarkoitettujen kaikkien oppikirjojen tueksi. Monissa harjoituksissa ohjelma on oppikirjoja laajempi. Näitä osioita opettaja voi käyttää harkintansa mukaan. Ohjelma sisältää kemian perusteiden lisäksi melko laajat ympäristönsuojelun ja terveyskasvatuksen osuudet, jotka on integroitu kemiaan. Yhdessä VirtuaaliEnergia -ohjelman kanssa VirtuaaliAtomi muodostaa käyttökelpoisen ja motivoivan opetuspaketin, josta löytyy sopiva harjoitus suurimpaan osaan luokkien 5 ja 6 fysiikan ja kemian aihepiireistä. Ohjelma on helppokäyttöinen, joten kirjallisia ohjeita ohjelman varsinaiseen käyttöön ei ole laadittu. Tämä opas on tarkoitettu opettajan tueksi, jotta opettaja voi valita oppituntia varten sopivan harjoituksen ohjelmaa katsomatta. 1. Laitteistovaatimukset ja ohjelman asentaminen Laitteistovaatimukset: - 4 MB kiintolevytilaa (yksittäisille koneille asennus). - 6 MB kiintolevytilaa (verkkoasennus palvelimelle). - Käyttöjärjestelmä Win95 ja kaikki sitä uudemmat Windows-versiot MHz prosessori MB keskusmuistia. Asennus yksittäisille koneille: Asentaminen tapahtuu mukana olevalla Asenna-ohjelmalla. Ohjelma tarvitsee toimiakseen lisäksi Macromedian Flash Playerin 6.0. Myös tämä ohjelma on mukana CD-levyllä. Palvelinohjelmaa, joka on myös mukana CD:llä, ei tarvita tässä asennuksessa.. Verkkoasennus: Asentaminen tapahtuu mukana olevalla Asenna-ohjelmalla. Mikäli ohjelmaa käytetään verkon välityksellä, palvelimena toimivalle koneelle asennetaan sekä VirtuaaliAtomi että palvelinohjelma. Flash Player on asennettava kaikille tietokoneille, joilla ohjelmaa käytetään. Jos palvelinohjelma on kerran asennettu jonkin muun Teho-Opetuksen ohjelman yhteydessä, ei sitä tarvitse enää uudestaan asentaa. Kaikissa tapauksissa on kuitenkin palvelinkone käynnistettävä uudelleen, kun kaikki asennukset on tehty. 3

4 2. Ohjelman yleisrakenne Harjoitukset on luokiteltu kolmeen vaikeusasteeseen. Harjoitukset, joiden vaikeusaste on joko 1 tai 2, on tarkoitettu kaikkien oppilaiden suoritettavaksi. Vaikeusasteen 1 tehtävät ovat kuitenkin helpompia ja useasti lyhyempiä kuin vaikeusasteen 2 tehtävät. Vaikeusasteen 3 tehtävät saattavat olla sellaisia, että esimerkiksi lukihäiriöisillä oppilailla saattaa olla vaikeuksia selviytyä niistä. Joissakin vaikeusasteen 3 harjoituksissa on lisäksi opetussuunnitelman ulkopuolista asiaa. Jokaisen harjoituksen vaikeusaste selviää tästä opettajan oppaasta. Kuva 1. VirtuaaliAtomin päävalikko. Ohjelma koostuu 21:stä eri harjoituksesta. Harjoitukset on jaettu viiteen osa-alueeseen (ks.kuva 1). Kuvan 1 päävalikosta voidaan aina myös tulostaa todistus tehdyistä harjoituksista. Opettaja voi seurata oppilaiden etenemistä myös tietokoneruuduilta, koska suoritetun harjoituksen kohdalle kyseisen osa-alueen valikossa tulee oikein-merkki. Harjoituksissa, joissa annetaan pisteitä, tulee harjoituksen kohdalle myös saavutettu pistemäärä. Harjoituksen käyttöliittymä on kaikissa harjoituksissa lähes samanlainen (ks. kuva 2), mikä tekee ohjelmasta helppokäyttöisen. VirtuaaliEnergia -ohjelmaa jo käyttäneille VirtuaaliAtomi -ohjelman käyttö on jo tavallaan tuttua ohjelmien lähes samanlaisten käyttöliittymien takia. Tehtäväosiossa on tehtäväasettelu. Harjoituksen mittaukset ja mahdolliset animaatiot ovat aina työpajaosiossa. Mittaustulokset merkitään työkirjaosioon, jossa sijaitsevat myös oppimista testaavat kysymykset. Työkirjassa on harjoituksesta riippuen joko yksi sivu tai kaksi sivua. Tehtävän eri osiot on aina suoritettava järjestyksessä: mahdollinen työpajan mittaus, työkirjan sivu 1 ja työkirjan sivu 2. Osioiden suoritus muissa järjestyksissä on estetty. 4

5 Ohjelmassa on runsaasti myös asiaa havainnollistavia ja oppimista edistäviä animaatioita (ks. kuva 3) Kuva 2. Yhden harjoituksen käyttöliittymä. Kaikki ohjelman ikkunat voidaan tulostaa ikkunan vasemmassa alareunassa olevasta TULOSTApainikkeesta. Vasemmassa reunassa olevat painikkeet ja niiden tausta eivät tule mukaan tulosteeseen 3. Kemian perusteet Kuva 3. Animaatiot hiilen palamisesta riittävässä hapessa ja vähässä hapessa. 5

6 9 harjoitusta Kuva 4. Kemian perusteet -alavalikko Atomit ja molekyylit Oppilas oppii atomin ja molekyylin eron sekä aineiden kemiallisia merkintöjä. Teoriaosiossa voi haluttaessa tutustua myös hiilen palamiseen. Työpajassa on jaoteltava yhdeksän atomia tai molekyyliä seuraaviin ryhmiin: C Yhden alkuaineen atomit. C Yhden alkuaineen molekyylit. C Useammasta alkuaineesta koostuvat molekyylit. Vaikeusaste: 2. Työkirjan ensimmäisellä sivulla kysytään, kuinka monesta atomista annetut atomit tai molekyylit koostuvat. Työkirjan toisella sivulla kysytään seuraavien kemiallisten yhdisteiden nimiä.: C, O 2, H 2 O ja CO 2. Teoriassa on lyhyt esitus kemiallisista merkinnöistä. Teoriassa on esitetty hiilen palamisreaktio havainnollisella animaatiolla. Koska palamisesta ei vielä tässä harjoituksessa ole kysymyksiä, voi harjoituksen käydä, vaikka palamiskäsitettä ei ole tarkoitus vielä opiskella. Hiilen palaminen tulee uudelleen harjoituksessa Hiilen palaminen. 6

7 3.2. Molekyylien rakentaminen Oppilas oppii, kuinka molekyylit rakentuvat atomeista. Työpajassa rakennetaan pallomalleilla annetuista atomeista seuraavat molekyylit: H 2, O 2, N 2, H 2 O ja CO 2. Kaikki molekyylit löytyvät tarvittaessa teoriaosiosta sekä painikkeen takana olevasta ratkaisusta. Harjoituksesta annetaan pisteitä siten, että oikeasta vastauksesta saa aina 6 pistettä. Vääristä yrityksistä vähennetään aina 1 piste/yritys ja ratkaisun katsominen ennen omaa ratkaisua vie tehtävän pisteet nollaan. Maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vaikeusaste: 2. Jos harjoitus 3.1. on jo suoritettu, vaikeusaste on Kemialliset merkit Oppilas oppii tärkeimpien aineiden kemiallisia merkintöjä. Oppimispeli, jossa helikopterilla puhkaistaan ilmapalloja, joissa on kulloinkin kysytyn aineen kemiallinen merkintä. Mukana on atomit H, O, C, N ja Fe sekä molekyylit H 2, O 2, N 2, H 2 O ja CO 2. Vaikeusaste: 1, jos edelliset harjoitukset on käyty. Muuten Alkuaineet Oppilas oppii alkuaineiden kemiallisia merkkejä. Oppimispeli, jossa helikopterilla puhkaistaan ilmapalloja, joissa on kulloinkin kysytyn alkuaineen kemiallinen merkki. Mukana on 24:n alkuaineen kemiallinen merkki, joista kerralla arvotaan harjoitukseen 13 alkuaineen kemiallista merkkiä. Apuna on teoriaosiossa oleva taulukko, jossa on 26:n alkuaineen kemiallinen merkki. Vaikeusaste: 1, tosin alkuaineiden kemiallisia merkkejä on enemmänkin kuin luokilla 5 ja 6 olisi tarpeellista opiskella. Kuitenkin tämän pelin avulla ne on helppo opiskella. 7

8 3.5. Vedyn palaminen Oppilas oppii vedyn palamisreaktion sekä palamiskäsitteen. Työpajan koeputkessa on vedyn ja hapen seos, johon tuodaan virtuaalisesti tulitikku. Ääniefektin ja koeputkesta tippuvien vesipisaroiden avulla koe on hyvin havainnollinen. Työkirjassa kysytään reagoivia aineita sekä reaktiossa syntynyttä ainetta. Vaikeusaste: Hiilen palaminen Oppilas oppii hiilen molemmat palamisreaktiot sekä palamiskäsitteen. Työpajassa pitää rakentaa pallomalleilla ensin reaktioyhtälö, kun hiili palaa hiilidioksidiksi. Kun tämä yhtälö on saatu oikein, tehdään vastaavasti reaktioyhtälö, jossa hiili palaa hiilimonoksidiksi. Tehtävän ratkaisuun löytyy apua joko teoriasta tai työpajassa olevista vihjeistä. Vihjeiden katsomisesta on kuitenkin seurauksena se, että oppilas ei saa tehtävästä suoritusmerkintää. Vihjeiden avulla oppilas voi kuitenkin tehdä harjoituksen niin kauan, että hän osaa ratkaista tehtävät ja voi sen jälkeen tehdä harjoituksen ilman vihjeitä. Teoriapuolella on animaatio, joka näyttää hiilen palamisen hiilidioksidiksi ja hiilimonoksidiksi. Vaikeusaste: 2 Työkirjassa kysytään hiilidioksidin ja hiilimonoksidin myrkyllisyydestä. Lisäksi kysytään, mitä tarkoitetaan palamisella Reaktioyhtälöt Vaikeusaste: Oppilas oppii rakentamaan yksinkertaisia kemiallisia yhtälöitä. Työpajassa rakennetaan pallomalleilla reaktioyhtälöitä. Reaktioita on yhteensä neljä, jotka ovat vedyn, hiilen, rikin ja typen palamisreaktiot. Tehtävän ratkaisuun löytyy apua työpajassa olevista vihjeistä. Vihjeiden katsomisesta on kuitenkin seurauksena se, että oppilas ei saa tehtävästä suoritusmerkintää. Vihjeiden avulla oppilas voi kuitenkin tehdä harjoituksen niin kauan, että hän osaa ratkaista tehtävät ja voi sen jälkeen tehdä harjoituksen ilman vihjeitä. 3, koska asia ei suoranaisesti kuulu opetussuunnitelmaan. Suositellaan hyvien oppilaiden eriyttämiseen. 8

9 3.8. Hapan ja emäksinen Oppilas oppii käsitteen ph-luku sekä ympäristössämme olevia happamia ja emäksisiä aineita. Työpajassa mitataan indikaattoripaperilla kolmen aineen ph. Tulokset merkitään työkirjaan ja listoista valitaan kunkin ph:n mukainen aine. Mukana on emäksinen aine (pesuaineliuos), neutraali aine (puhdas vesi) ja hapan aine (musta kahvi tai omenamehu). Aineiden järjestys koeputkissa hieman vaihtelee eri harjoituskerroilla. Apuna tehtävän ratkaisemiseen voi käyttää teoriaosion taulukkoa eri aineiden ph-arvoista. Työkirjan kysymyksissä kysytään ovatko mitatut aineet happamia, neutraaleja vai emäksisiä. Lisäksi on yksi kysymys kolajuomista ja toteamus niiden vaikutuksesta hampaisiin. Vaikeusaste: Nesteiden sähkönjohtavuus Oppilas oppii, millaiset nesteet johtavat hyvin sähköä. Lisäksi oppilas oppii välttämään sähkölaitteiden käyttöä kosteissa tiloissa. Työpajassa tutkitaan, palaako lamppu kuvan 5 mukaisessa koejärjestelyssä, jossa neste on osa virtapiiriä. Tutkittavia nesteitä on 5. Teoriassa on selitetty, millaiset nesteet johtavat hyvin sähköä. Työkirjassa kysytään, mitä tarvitaan, jotta nesteet johtavat hyvin sähköä. Lisäksi on kysymys sähkölaitteiden käytöstä kosteissa tiloissa ja asiaan liittyvä varoitus. Kuva 5. Nesteiden sähkönjohtavuus. Vaikeusaste: 3, koska asia ei sellaisenaan kuulu opetussuunnitelmaan. Suositellaan hyvien oppilaiden eriyttämiseen. 9

10 4. Ilmakehä 3 harjoitusta. Kuva 6. Ilmakehä -alavalikko Ilmakehän aineet Vaikeusaste: Oppilas oppii puhtaassa ulkoilmassa esiintyvät yleisimmät aineet ja niiden kemialliset merkinnät sekä yleisimpiä ilman epäpuhtauksia. Lisäksi hän saa käsityksen ilmakehän eri kerroksista. Vaikka harjoituksessa on esitetty ilmakehän eri kerrokset, ne eivät ole harjoituksen pääasia eikä niiden nimien oppiminen ole vielä tarpeellista. Työpajassa poistetaan puhtaaseen ulkoilmaan kuulumattomia aineita. Työkirjan kysymyksissä kysytään puhtaan ilman aineiden nimiä. Lisäksi on kysymyksiä ilmakehän eri kerroksista, joihin löytyy nopeasti vastaukset teoriaosiosta. 1, mutta ilmakehän kerroksien nimien mukana olo on hieman yli opetussuunnitelman. 10

11 4.2. Otsonikato Oppilas oppii, mitä otsonikato tarkoittaa, mistä se johtuu ja mitä seurauksia siitä on. Työpajan animaatio näyttää havainnollisesti, kuinka otsonikerroksen oheneminen lisää ultraviolettisäteilyä maan pinnalla. Työkirjan kysymykset liittyvät otsonikadon syihin ja seurauksiin. Lisäksi kysytään, kuinka monta happiatomia on otsonimolekyylissä. Vaikeusaste: Kasvihuoneilmiö Vaikeusaste: Oppilas oppii, mitä kasvihuoneilmiö tarkoittaa, mistä se johtuu, mitä seurauksia siitä on ja miten sitä voidaan ehkäistä. Työpajan animaatio selittää, mitä kasvihuoneilmiö on, mistä se johtuu ja mitä seurauksia siitä on. Kysymykset liittyvät kasvihuoneilmiön syntyyn, seurauksiin ja ehkäisemiseen. 2, koska tämä on oppilaalle paljon uutta tietoa sisältävä ja pitkä harjoitus. 5. Maaperä 2 harjoitusta. Kuva 7. Maaperä -alavalikko. 11

12 5.1. Maaperän aineet Vaikeusaste: Oppilas oppii, mitä aineita maaperä sisältää. Työpajassa maaperään on lisättävä annetusta ainelistasta ne maaperästä saatavat aineet, joita ihminen käyttää hyväkseen. Nämä aineet ovat öljy, uraani, rauta, alumiini, kupari ja kulta. Ainelistassa on ylimääräisenä muutamia ilmakehän kaasuja ja fenoli. Kysymyksissä pitää tietää kolme fossiilista polttoainetta, kaksi metallia, joita löytyy luonnosta puhtaina alkuaineina, timantin kaksi esiintymismuotoa, Suomen yleisin kivilaji ja ydinpolttoaineena käytetty alkuaine. 2, koska tämä on oppilaalle paljon uutta tietoa sisältävä ja pitkä harjoitus Maaperän saasteet Vaikeusaste: Oppilas oppii maaperän rakenteen sekä varjelemaan maaperää sinne kuulumattomilta aineilta. Työpajassa maaperä puhdistetaan sinne joutuneista saasteista. Puhdistaminen tapahtuu klikkaamalla hiirellä niitä aineita, jotka ovat saasteita. Työkirjan ensimmäisessä kysymyksessä kysytään maaperässä olevia raskasmetalleja, jotka ovat saasteita. Toisessa kysymyksessä on oikein tai väärin väittämiä maaperän saasteista. 2, koska harjoitus sisältää muutamia kemiallisia aineita, jotka eivät kuulu opetussuunnitelmaan. Tämä ei estä harjoituksen läpikäyntiä kaikille, koska harjoitus ei ole ylipitkä eikä ylivaikea ja harjoituksesta saa paljon hyödyllistä tietoa. 12

13 6. Vesi 3 harjoitusta. Kuva 8. Vesi -alavalikko Vesi 1 Oppilas oppii veden fysikaaliset ja kemialliset perusominaisuudet sekä yleisimpiä vesistöjen rehevöitymisen syitä. Työpajassa järvi puhdistetaan sinne joutuneista saasteista. Puhdistaminen tapahtuu klikkaamalla hiirellä niitä aineita, jotka ovat saasteita. Työkirjan ensimmäisessä kysymyksessä kysytään yhteyttämisessä syntyviä aineita. Tämän kysymyksen oikea vastaus on tietysti happi ja sokeri. Muut kysymykset liittyvät veden ominaisuuksiin ja vesistöjen saastumiseen. Vaikeusaste: Vesi 2 Oppilas oppii, mitä epäpuhtauksia juomavesi voi sisältää ja mistä puhdasta juomavettä saadaan. Työpajassa juomavedestä poistetaan epäpuhtaudet. Poistaminen tapahtuu klikkaamalla hiirellä kyseisiä aineita. Työkirjan kysymyksissä kysytään, mistä 13

14 Vaikeusaste: 2. Suomessa otetaan puhdasta juomavettä sekä likaisen juomaveden käytön seurauksista Happosateet Oppilas oppii, mitä tarkoitetaan happosateilla, niiden aiheuttajia ja toimenpiteitä happosateiden vähentämiseksi. Työpajassa käydään läpi animaatioiden ja tekstin avulla happosateiden synty, seuraukset ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Työkirjan kysymyksissä kysytään happosateita aiheuttavia aineita, happosateiden seurauksia sekä tehtaiden puhdistusmenetelmien ja katalysaattorin vaikutuksesta päästöihin. Harjoitus voisi olla myös osa-alueessa Maaperä. Vaikeusaste: 2, koska tämä on oppilaalle paljon uutta tietoa sisältävä ja pitkä harjoitus. 3 harjoitusta terveyskasvatuksen alueelta. 7. Päihteet ja tupakka Kuva 9. Päihteet ja tupakka -alavalikko. 14

15 7.1. Tupakka Vaikeusaste: Oppilas oppii tupakan terveydellisiä haittoja ja suhtautumaan kriittisesti tupakointiin. Työpajassa esitetään tupakan terveydellisiä ja muita seurauksia. Myös tupakkalain pääkohdat on esitetty. Kysymykset liittyvät suoraan työpajassa esitettyihin tosiasioihin. 2. Laajahko, mutta ilman muuta lapsille ja nuorille tärkeä tietopaketti. Kuva 10. Tupakka-harjoituksen animaatiossa keuhkojen väri tupakoinnin alkaessa ja myöhemmin Alkoholi Oppilas oppii alkoholin vaikutukset, runsaan alkoholin käytön vaarat ja alkoholin vaarallisuuden nuorille. Työpajassa tutkitaan alkoholin vaikutusta aikuisen ihmisen kävelyyn ja näköaistiin. Työkirjan kysymykset liittyvät alkoholin vaikutuksiin. Vaikeusaste: 1 15

16 7.3. Huumeet Vaikeusaste: Oppilas oppii huumausaineiden vaikutukset ja vaarat. Työpajan animaation ja tekstin avulla tutkitaan huumausaineiden vaikutuksia ja vaaroja. Tarkastelussa on seitsemän yleisintä huumausainetta. Eri huumausaineiden vaikutukset näkyvät havainnollisimmin ja nopeimmin animaatiosta. Tämä kannattaa myös huomauttaa oppilaille, jos he eivät heti huomaa käyttää animaatiota hyväkseen kysymyksiin vastatessaan. Kysymykset koskevat huumeiden haittavaikutuksia. 3, koska melkoisen pitkä harjoitus ja perusteellisempi kuin opetussuunnitelma edellyttää. Animaatiossa esiintyy ihmisen biologiaa, joka ei ole vielä opetussuunnitelmassa, mutta se ei estä harjoituksen läpi käyntiä. 8. Oppilaan etenemisen seuranta Opettaja voi seurata jatkuvasti oppilaan suorituksia. Suoritukset näkyvät joko tehtävävalikoista (ks. kuva 11) tai sitten opiskelijan tulostamasta todistuksesta (ks. kuva12 ). Kuva 11. Suoritetut harjoitukset näkyvät valikossa. Kuva 12. Todistus suoritetuista harjoituksista. 16

17 9. Kysymysten vastauksia Kemian perusteet Atomit ja molekyylit 1. kysymys. Aine Atomeja H 2 O 3 CO 2 3 C 1 CO 2 O kysymys. Aine C O 2 H 2 O CO 2 Nimi hiili happi vesi hiilidioksidi Myös muita vastausvaihtoehtoja (esimerkiksi hiiliatomi) hyväksytään. Vedyn palaminen Reagoivat aineet ovat vety ja happi. Lopputuloksena syntyy vettä. Hiilen palaminen 1. kysymys. Hiilidioksidi ei ole myrkyllistä. 2. kysymys. Hiilimonoksidi on myrkyllistä. Hapan ja emäksinen Tutkittavat aineet ovat omenamehu tai kahvi (hapan), puhdas vesi (neutraali) ja pesuaineliuos (emäksinen). Ohjelma arpoo happamaksi aineeksi joko omenamehun tai kahvin. Kolajuomat eivät maistu karvaalta, koska niissä on runsaasti sokeria. 17

18 Nesteiden sähkönjohtavuus 1. kysymys. ioneiksi 2. kysymys.... Tämä johtuu sähköiskun vaarasta. Työpajan oikea ratkaisu: Ilmakehä Ilmakehän aineet 1. kysymys. Puhtaan ilman sisältämiä aineita Aine N 2 O 2 Ar CO 2 Nimi typpi happi argon hiilidioksidi 2. kysymys. Ilmakehän alin kerros on nimeltään troposfääri. 3. kysymys. Ulkoilmassa on eniten seuraavia kaasuja: typpi, happi ja argon. 4. kysymys. Ilmakehän kerroksia eivät ole kaasufääri ja atmosfääri. Otsonikato 1. kysymys. Oikeat väittämät ovat Otsonikadon vaikutuksesta ultraviolettisäteily maanpinnalla lisääntyy. Otsonikadon vaikutuksesta ihosyöpäriski lisääntyy. Otsonikadon vaikutuksesta ilma lämpenee maanpinnan läheisyydessä. 2. kysymys. Otsonimolekyylissä on kolme happiatomia. 3. kysymys. Otsonia tuhoavaa freonia on kylmälaitteissa ja aerosolipulloissa. 4. kysymys. Otsonikato lisää kasvihuoneilmiötä. 18

19 Kasvihuoneilmiö 1. kysymys. Kasvihuoneilmiötä edistävät vesihöyry, freonit, metsien tuhoaminen, fossiilisten polttoaineiden polttaminen, hiilidioksidi, liikennepäästöt sekä puun ja turpeen polttaminen. 2. kysymys. Kasvihuoneilmiötä voidaan vähentää - fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamisella - energian kulutuksen vähentämisellä - metsien suojelemisella, - freonien käytön vähentämisellä 3. kysymys. Kasvihuoneilmiön seurauksia ovat - napajäätiköt sulavat - aavikot leviävät - sääolot muuttuvat - sairaudet lisääntyvät. Maaperä Maaperän aineet Työpajan oikea ratkaisu (maaperässä luonnostaan olevia aineita, joita ihminen käyttää hyödykseen): 1. kysymys. Fossiilisia polttoaineita ovat (kolmea kysytään): kivihiili, öljy, turve ja maakaasu. 2. kysymys. Luonnosta löytyy puhtaana seuraavia metalleja (kahta kysytään): kulta, hopea, kupari ja platina. 3. kysymys. Hiilen fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan erilaiset esiintymismuodot ovat (kahta kysytään) grafiitti, timantti ja fulleriini, joista viimeksi mainittua ei ole teoriassa mainittu. 19

20 4. kysymys. Suomen yleisin kivilaji on graniitti. 5. kysymys. Ydinvoimaloissa käytetään polttoaineena uraania. Maaperän saasteet Työpajan oikea ratkaisu (maaperän saasteita): 1. kysymys. Maaperässä olevia raskasmetallisaasteita ovat elohopea, kadmium ja lyijy. 2. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Monet raskasmetallit ovat luontoon joutuessaan saasteita. Dioksiinit ovat monille eliöille myrkyllisiä. Sahateollisuudesta luontoon päässeet fenolit ovat ympäristöongelma. 20

21 Vesi Vesi 1 Työpajan oikea ratkaisu: 1. kysymys. Kasvien yhteyttämisessä syntyy sokeria ja happea. 2. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Vesimolekyyli koostuu yhdestä happiatomista ja kahdesta vetymolekyylistä. Kasvit tarvitsevat vettä yhteyttämiseen. Vesivoima on uusiutuva energianlähde. Vesi on hyvä lämmön varastoija. 3. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Vesi on hyvä liuotin. Kalat kuolevat, jollei vedessä ole riittävästi happea. Puhdistamattomat kotitalouksien jätevedet saastuttavat vesistöjä. Typpi ja fosfaatti ovat vesistöjen pahimmat rehevöittäjät. Teollisuuden jätevedet saastuttavat merkittävästi vesistöjä. 4. kysymys. Vesistön arvokalat kuolevat, jos veden ph on alle 4. 21

22 Vesi 2 Työpajan oikea ratkaisu: 1. kysymys. Suomessa juomavettä otetaan pintavedestä ja pohjavedestä. 2. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Merivesi ei kelpaa juomavedeksi, koska siinä on suolaa. Bakteereiden saastuttama juomavesi aiheuttaa vatsasairauksia. Likainen juomavesi levittää tauteja kehitysmaissa. Happosateet 1. kysymys. Happosateita aiheuttavat rikkioksidit ja typpioksidit. 2. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Happosateet happamoittavat maaperän. Happosateet vahingoittavat kasvien lehtiä. Happosateet happamoittavat vesistöjä. 3. kysymys. Tehtaan savukaasujen puhdistusjärjestelmä vähentää rikin oksideja. 4. kysymys. typeksi Päihteet ja tupakka Tupakka 1. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Tupakointi aiheuttaa yhdeksän kymmenestä keuhkosyöpätapauksesta. Tupakansavussa on noin 50 syöpää aiheuttavaa kemikaalia. Kolmasosa sydän- ja verisuonitaudeista aiheutuu tupakoinnista. Tupakansavun sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Tupakointi vaurioittaa hampaita ja ikeniä. Tupakointi haurastaa luustoa. 22

23 Tupakansavun sisältämä terva aiheuttaa keuhkosyöpää. 2. kysymys. Tunnetuimmat tupakansavun haitta-aineet ovat terva, kysymys. Tupakoitsijalla keuhkojen pinnan punainen väri muuttuu mustaksi. 4. kysymys. Tupakkatuotteiden myyminen tai luovuttaminen alle 18-vuotiaille on lain mukaan kiellettyä. Alkoholi 1. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Humalatilan aikana reaktiokyky hidastuu. Humalatilan aikana tasapaino heikkenee. Humalatilan aikana arviointi- ja havaintokyky heikkenee. 2. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Pitkäaikainen ja runsas alkoholin käyttö - kohottaa verenpainetta - lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin - aiheuttaa maksasairauksia - heikentää muistia - aiheuttaa aivokudoksen surkastumista - aiheuttaa vieroitusoireita - aiheuttaa vatsasairauksia - aiheuttaa työkyvyttömyyttä 1. kysymys. Huumeet 23

24 24 2. kysymys. Oikeat väittämät ovat: Imppaaminen vaurioittaa aivoja, munuaisia, maksaa ja sydäntä. LSD:n vaikutukset voivat palata jopa vuosien kuluttua. Kokaiini rasittaa sydäntä, verisuonia, keuhkoja, vatsaa ja munuaisia. Amfetamiini aiheuttaa valheellista ylienergisyyttä. LSD aiheuttaa aistiharhoja. Heroiini aiheuttaa voimakkaita vieroitusoireita. Kannabiksen käyttö lisää riskiä sairastua suu- ja keuhkosyöpään.

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Toimittanut Laura Dahlgren Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

4.5.3. Tunnista kuviot... 44 4.5.4. Tunnista muodot (helpompi)... 44 4.5.5. Tunnista muodot (vaikeampi)... 44

4.5.3. Tunnista kuviot... 44 4.5.4. Tunnista muodot (helpompi)... 44 4.5.5. Tunnista muodot (vaikeampi)... 44 1. Johdanto... 12 2. Ohjelman yleisrakenne... 12 2.1. Alkuvalikot... 12 2.2. Päävalikko... 14 2.3. Harjoitusvalikot... 15 2.4. Koevalikot... 16 2.5. Pähkinät... 16 2.6. Harjoitukset... 17 3. Luokka 1 syksy...

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille MAOL ry Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille 1. Esipuhe 2. Välineistöä luokille 1-6 2.1 Opetustila 2.2 Yleistä 2.3 Välineistöä 2.4 Kodin kemikaaleja ja tarvikkeita 2.5 Aihealueittain ryhmiteltyjä tarpeellisia

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet

Sisältö. Esipuhe 4. Lupa kokata Elintarvikehygienian perusteet Oppilasmateriaali 1 Sisältö Esipuhe 4 1 Hygieniaosaaminen 5 1.1 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn 5 1.2 Hygieniapassi 7 1.3 Elintarvike 8 1.4 Elintarvikehygienia 10 2 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Tunnin alussa kannattaa lisäksi tuoda esiin seuraavat seikat:

Tunnin alussa kannattaa lisäksi tuoda esiin seuraavat seikat: 1 TUPAKKATUNTI KOULUILLE (suositus 5-6 luokat) teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja Aloitus Tupakka-aiheen käsittelyssä oppilaita rohkaistaan keskusteluun, ei luennon kuunteluun. Tunti voidaan aloittaa

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1

OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 OPPITUNTEJA ENERGIAN, ÖLJYN JA HIILIDIOKSIDIN TULEVAISUUDESTA I T S AL L AB O U T EN E RG Y! - 1 S I S Ä L T Ö Osa 1 ENERGIAN TULEVAISUUS 1.1 Energiaa on kaikki, kaikki tulee energiasta, johdanto 3 1.2

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen

SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Leena Pekonen ja Riikka Väisänen SYDÄMEN ASIALLA Ohjausmateriaali II Tupakoinnin ja stressin vaikutus sydänterveyteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Marraskuu

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaohjausryhmä 26.4.2006/Kari Fagerholm PERUSKOULULAISTEN VANHEMMILLE KESKEISET TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA, MATEMATIIKASSA, FYSIIKASSA JA KEMIASSA SEKÄ

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Toimintatehtävät Taustatietoa: Kasveilla eli tuottajilla on käytössään auringon energiaa hyvin paljon. Kasvinsyöjät ja pedot ovat kuluttajia.

Lisätiedot