Tekesin ohjelma VENE Katsaus esiselvityksen päätuloksiin ja käynnistyneisiin projekteihin Markku Hentinen / VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin ohjelma VENE 2008 2011. Katsaus esiselvityksen päätuloksiin ja käynnistyneisiin projekteihin Markku Hentinen / VTT"

Transkriptio

1 Tekesin ohjelma VENE Katsaus esiselvityksen päätuloksiin ja käynnistyneisiin projekteihin Markku Hentinen / VTT

2 Esiselvitykset ennen ohjelman käynnistymistä Finnboat; VTT ja Strama Finpro Stratox & Ketek Kauppakamari Tekes

3 Aktivointikierros, Stratox & Ketek Seminaarit Turussa, Kuopiossa ja Luodossa Koottu suuri määrä erilaisia kehittämistarpeita Esitetty mm. mind map muodossa

4 Aktivointikierroksella (Stratox & Ketek) esiin tulleita aihealueita Liiketoiminnan kehittäminen Tuotekehitys Ergonomia Materiaalit Tuotanto Konseptit Ympäristö Erikoistuminen Verkottuminen Markkinointi 3D Työvoima Injektiomenetelmä

5 Toimialaohjelman esiselvitys, Finnboat Toteutus: VTT, Strama Oy ja Venealan Keskusliitto Finnboat ry. Suurin rahoittaja Tekes. Muut rahoittajat Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Kokkolanseudun Kehitys Oy ja Concordia Pietarsaaren seudun Elinkeinokeskus Oy Keskeiset johtopäätökset MTH

6 TOIMIALAOHJELMAN PERUSSELVITYS VENETEKNINEN OSIO Venevalmistuksen liiketoimintaympäristön muutosten vaikutus valmistustekniikoiden valintaan Tulevaisuuden trendit rinnakkaisilla toimialoilla Alipaineinjektion käyttö veneenrakennuksessa Muiden valmistusmenetelmien käyttö veneenrakennuksessa Melun ja värähtelyn vaimennus ISO standardien tehokas hyödyntäminen Kansainvälisen tiedon tehokas hyödyntäminen

7 Venevalmistuksen liiketoimintaympäristön muutosten vaikutus valmistustekniikoiden valintaan Ympäristönäkökohtien merkityksen kasvu (liuottimet, styreeni ym., kierrätettävyys, tiukentuvat työsuojelumääräykset, energian hinnan nousu ja ilmastonmuutoskeskustelu) Työntekijöiden saatavuus ja alan houkuttelevuus (avoimen muotin laminointityö, trimmaus ja käsin hionta eivät houkuttele) Työvoiman hinta ja halvemmista tuotantomaista tuleva kilpailu (paineet valmistuksen tehostamiseen)

8 Tulevaisuuden trendit rinnakkaisilla toimialoilla (1) Lentokoneenrakennus ulos autoklaavista, halvemmat valmistustekniikat komponenttivalmistus ja pienten koneiden (erityisesti mikrojetit) valmistajat etunenässä > ei kovin kaukana teknologisesti suurten purjeveneiden valmistuksesta

9 Tulevaisuuden trendit rinnakkaisilla toimialoilla (2) Komponenttivalmistus, autoteollisuus Kestomuovikomposiittien osuus lisääntyy: paremmat rakenteelliset ominaisuudet ja nopeat valmistustekniikat biokomposiittien käyttö vähemmän merkittävissä osissa lisääntyy (vrt.kierrätystavoitteet) kertamuovikomposiitit ja RTM valmistus kilpailukykyisiä erikoismalleissa, joissa sarjakoot pienempiä (lähestyvät massatuotantoveneiden sarjakokoja) VW T5 Transporter korkea katto (www.compositesworld.com)

10 Alipaineinjektion käytön näkymiä veneenrakennuksessa ympäristö ja työhygieniavaatimuksiin tulee vastata RTM prosessien, lähinnä alipaineinjektion laajamittaisella käyttöönotolla. edut: tasainen laatu, pienempi hartsinkulutus, mukavampi työympäristö, luotettavat liitokset haasteet: susikappaleet opetteluvaiheessa Kustannustehokkuus Pinnan laatu integroitujen rakenteiden suunnittelu, jotta samalla kertaa voidaan injektoida paneelit, jäykisteet ja muita mahdollisia tukirakenteita (one shot periaate).

11 Muiden valmistusmenetelmien käytön näkymiä veneenrakennuksessa ruiskulaminointi: pysyy kilpailukykyisenä alhaisen hintansa takia, kunnes ympäristöpaineet ja työvoiman saatavuusvaikeudet pakottavat luopumaan pre pregit: parhaan suorituskyvyn high end tuotteissa (yksittäistuotanto) lähes ainoa vaihtoehto Alumiinirakenteet: kehityspolkuina liimatut rakenteet ja automatisoitu tuotanto lujitemuovirakenteiden yksityiskohtien suunnittelu (esim. palkkien risteyskohdat, sisustusmoduulien kiinnitykset); kuormitukset liimamassoilla liitettyjen jäykiste ja sisustusmoduulien pitkäaikaislujuus ja laadunvalvonta injektoidut liitokset Lujuusteknisiä haasteita veneenrakennuksessa Uuden ISO standardin hyödyntäminen

12 Melun ja värähtelyn vaimennus Paine melutason pienentämiseen tulee mm. henkilöautoista, joiden äänenhallinta on kehittynyt nopeasti. Sen tuloksena kuluttajat ovat tottuneet hiljaisiin autoihin, ja samaa aletaan vaatia moottoriveneiltä. Kerroslevyjen ydinaineen raidoittaminen lupaava tekniikka levyssä etenevän värähtelyn hajottamiseksi Puoliaktiiviset eristimet (esim. konetassut) lupaavia

13 StraMa MARKKINOINNILLISUUS & MUOTOILU VENEALALLA Toimialaohjelman esiselvitys Strama Oy. / Jaakko Aspara, Jouni Silfver 13

14 MARKKINOINNILLISUUS & MUOTOILU VENEALALLA Strama Oy, Jaakko Aspara, Petri Parvinen, Jouni Silfver Muotoilu ja sen osa alueet Elinkeinotoiminta yleensä, erityisesti tulee muistaa kauppiaat huolto satamat veneilijän muut palvelut. Kansainvälistyminen ja sen eri muodot. StraMa

15 Muotoilu ja sen osa alueet Miten eri markkina alueiden muotokielet poikkeavat toisistaan? Miten käyttäjätietoa kerätään ja hyödynnetään eri markkina alueilla? Kehitettävä sekä a) yleisveneitä, jotka voivat palvella monenlaisia käyttäjiä/käyttäjäkuntia monenlaisissa veneilytilanteissa tarve äärimmillään veneily(vuokraus)palveluissa myös edullisuus/massatuotanto myös modulaarisuus, muunneltavuus b) veneitä, jotka räätälöity tietyn veneilyn tai tiettyjen veneilijätyyppien spesifisiin erikoistarpeisiin StraMa

16 Liiketoimintamallien kehittäminen: Ydintuote, käyttö & muotoilu yksittäisiä, potentiaalisia kehitysalueita ohjauspisteen informaatio ja dimensioergonomia veneen modulaarisuus, muunneltavuus bio./luonnonkuitukomposiitti materiaalien hyödyntäminen venemallien variointi samojen runkoplatformien päälle faktinen turvallisuus &/vs. turvallisuusimago parraslinjan alapuolisen, mutta vesilinjan yläpuolisen alueen ulkonäön yksityiskohdat hiilikuituseosten näkyville jättö/ jäljitelmien korvaus ulkönäkö/ilme uusilla pinnoitemateriaaleilla tai tekstiileillä radikaalimmin uudet muodot, mutta jatkumo perinteisiin säilyttäen StraMa

17 Elinkeinotoiminta yleensä, päähavainnot kehityskohteista Liiketoimintaprosessit, mm.: massatuotanto vs. räätälöity piensarjatuotanto tuotekehityksen nopeus ja saattaminen tuotantoon relevantin markkinatiedon hankinta Uudet palvelukeskeiset liiketoimintamallit, mm.: omistajille suunnatut huoltopalvelut vuokraus uusille veneilijöille satama ja mobiilipalvelut Partneroituminen ja integroituminen StraMa

18 Massatuotanto vs. pien(sarja)tuotanto kehitettävä halukkuutta investoida voimakkaasti liiketoiminnan & massatuotannon kasvattamiseen (oma/uusi sijoittajapääoma) halukkuuden puute alalla = kognitiivinen rajoite lakattava aliarvioimasta havaittavaa laatutasoa, joka nykyään mahdollista linjamuotoisella massatuotannolla laajamittaisempi massa(linja)tuotanto tarpeen myös jos suomalaiset veneenvalmistajat haluavat tarttua mahdollisuuteen kasvattaa liiketoimintaansa kasvavan palveluliiketoiminnan kyljessä Massaräätälöinti tuotantoprosessin osana erilaistavia komponentteja lisättävä standardialisysteemeihin ja komponentteihin Huom! asiakkaan tarpeen/halun saada tunne, että vene on itseä varten räätälöity StraMa

19 Partneroituminen ja integroituminen Suositeltavaa monien liiketoimintaprosessien kehittämisen kannalta palvelukeskeisten liiketoimintojen kannalta Käytännössä: täysin uudenlaisten (palvelu)toimijoiden synnyttämiset/perustamiset venealalle nykyisten venealan toimijoiden partneroitumiset keskenään nykyisten venealan toimijoiden partneroitumiset uudenlaisten (palvelu)toimijoiden kanssa nykyisten venealan toimijoiden fuusioitumiset keskenään ja uudenlaisten (palvelu)toimijoiden kanssa StraMa

20 Yhteenveto, haasteita Miten uusia trendejä selvitetään ja omaa tuotevalikoimaa sovitetaan niihin? Miten loppukäyttäjiltä saatu palaute hyödynnetään? Miten veneala voi valmistautua vapaa ajan käytön muutoksiin? Miten tuotekehitystä nopeutetaan ja teollista tuotantoa edistetään? Miten laadunvarmistus hoidetaan alihankintaketjussa? Miten pieniä "customoituja" sarjoja toteutetaan kustannustehokkaasti? Miten lisätään tuotannon ja käytön ympäristömyönteisyyttä ja selvitetään elinkaarikysymykset? Miten voidaan valmistautua uusiin ympäristövaatimuksiin? Miten voidaan hyödyntää uudet teknologiat ja löydökset esimerkiksi materiaalitekniikan ja älykkäiden tuotteiden aloilta, tai miten käyttää uusia tiedonsiirtotekniikoita veneissä? Kuinka kerätään ja hyödynnetään markkinatietoa? Kuinka kehitetään asiakasrekistereihin uusia ominaisuuksia? Miten kehittää venealan vähittäiskaupan, korjaamotoiminnan ja telakoinnin palvelukonsepteja?

21 Käynnistyneet tutkimushankkeet Venealan toimialatutkimus ja modulaarisuuden mahdollisuuksien kartoitus. Åbo akademi, Vaasan yliopisto. Toimialan ja tuotannon järjestelyjen kehittäminen Alumiiniveneen hitsauksen automatisointi. Lappeenrannan tekninen yliopisto. Tuotannon tehostaminen Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla. VTT. Ympäristönäkökohtien korostuminen Lujitemuovisten jäykistepalkkien rakennesuunnittelu sarjatuotannossa. VTT. Lujuusteknisiin haasteisiin vastaaminen Tulevaisuuden konseptit ja materiaalit veneiden valmistusprosesseissa. Centria, Lahden AMK. Muotoilu, materiaalit ja valmistettavuus Tulevaisuuden veneala. Kymenlaakson AMK. Muotoilu ja valmistettavuus

22 Käynnistyneet yrityshankkeet VA venepehmuste, VA Varuste Oy. Tuotekehitysprosessi All Purpose Boat, Marino Oy. Muotoilu ja valmistettavuus Volyymituotannon mahdollistavan tuotantojärjestelmän kehittäminen Alufibre veneille, Silver Veneet Oy. Tuotantoprosessi Field testing of critical laminates for professional boatbuilders. Oy Nautor Ab. Tuotantoprosessi Trooppisten puulajien korvaaminen kotimaisella lämpökäsitellyllä puulla veneiden kansirakenteissa, Scandinavian Teak Deck Ab. Ympäristönäkökohtien korostuminen Arctic airboat, Arctic airboats Ab. Uudet venekonseptit Moottoriveneen konseptiohjaamon suunnittelu ja prototyypin valmistus, Bella veneet Oy. Muotoilu ja ergonomia

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Tekesin ohjelmaraportti 3/2012 Loppuraportti Slutrapport Vene-ohjelma 2007 2011 Båt-programmet 2007 2011 Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Markku Hentinen, Sirpa Posti ja Kari Wilén

Lisätiedot

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008 Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011 Vuosijulkaisu 2008 Årspublikation 2008 Tekes Båt-program 2007 2011 Toimitus ja tekstit: VTT: Markku Hentinen ja Sirpa Posti sekä Soprano Oyj Redaktion: VTT: Markku Hentinen

Lisätiedot

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti

TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen Ari Haapanen TULVA Tulevaisuuden venealahankkeen loppuraportti 2011 1 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET 2 VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET Johtaminen ja organisaatiot Pro gradu -tutkielma VAASA

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2008!

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2008! Finnboat Crew toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2008! P Ä Ä K I R J O I T U S Jouko Huju Pallo on nyt meillä Venealalle on TEKES-rahoitteisen toimialaohjelman myötä annettu poikkeuksellinen

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Tekesin Vene-ohjelma Hankkeiden hyödyntäminen. Yritysesittely Six-Cap Oy

Tekesin Vene-ohjelma Hankkeiden hyödyntäminen. Yritysesittely Six-Cap Oy 22012 Tekesin Vene-ohjelma Hankkeiden hyödyntäminen Yritysesittely Six-Cap Oy P E R Ä A A L L O T Venesähkön kehitys ja haasteet Veneiden sähköistymisen kehitys seuraa selkeästi autojen ja laivojen kehityssuuntia.

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa

Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Yhteenvetoraportti toimialakohtaisista yrityskyselyistä Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen Hanna Tuohimaa Tarja Meristö, Sami Leppimäki,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 2: Metallin liiketoimintakonseptit Suomen teollisuudessa toteutettavat liiketoimintamallit ovat pakottavassa muutoksessa. Yritykset ovat tilanteessa, jossa

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Monipuolista koulutusta

Monipuolista koulutusta 42008 Finnboat-akatemia Monipuolista koulutusta Kuvakavalkadi Syyskokous Turussa P E R Ä A A L L O T Moottoriveneilyn tulevaisuus Viimeinen reilu vuosikymmen on ollut venealalla kasvua vuosi vuoden perään.

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Metallin työstö. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Metallin työstö Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Metallin työstö Toimialaraportti 9/2005 Hannu Vuoste Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne 1 ESIPUHE Suomen, kuten muidenkin läntisten teollisuusmaiden, ns. valmistava teollisuus

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Esittelyssä. Wallas-Marin. Kaj Gustafsson Veneteollisuusyhdistyksen uusi puheenjohtaja

Esittelyssä. Wallas-Marin. Kaj Gustafsson Veneteollisuusyhdistyksen uusi puheenjohtaja Esittelyssä Wallas-Marin Kaj Gustafsson Veneteollisuusyhdistyksen uusi puheenjohtaja A K T E R S V A L L Nya utmaningar inom båtbranschen Efter ett väldigt framgångsrikt år 2007 står vi inför nya eller

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot