4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.Luento: Energiankäyttö Suomessa"

Transkriptio

1 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti

2 Suomen energiantuotannon trendi Mm. sähköntuonti Kotimainen puuym. polttoaine Hiilen tuonti: sähkö ja lämpö (CHP) Maakaasun tuonti: sähkö ja lämpö (CHP), teollisuuskäyttö Öljyn tuonti: Liikenne, lämmitys Huom! Tässä kaikki energia (=sähkön + lämmön hankinta Suomessa)

3 Sähköntuotannon historiaa

4 Energia Suomessa: keskeisiä lukuja 1500 PJ = 10^15 J: vuotuinen kokonaisenergiankäyttö Suomessa TWh: vuotuinen sähkönkulutus Suomessa 400 TWh: Pohjoismaisen sähkömarkkinan vuosikulutus kwh: kerrostaloasukkaan vuotuinen sähkönkulutus (ei sähkölämmitystä, laitteet ja koneet) kwh: sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuinen kokonaissähkönkulutus Sähkön hinta pörssissä /MWh = 4-7 cnt/kwh MtonniaCO2/v: Suomen vuotuiset hiilidioksidipäästöt N. 70 MtonniaCO2-ekv./v: Suomen vuotuiset kasvihuonekaasujen päästöt (CO2, CH4, N2O, F-kaasut)

5 Energiankäytön kehitys Suomen energiaintensiteetti on korkea Vaikeat olosuhteet Energiaintensiivinen teollisuus

6 Sähkön kokonaiskulutus TWh Teollisuus Muu kulutus * Häviöt * Pitää sisällään asumisen, maatalouden, palvelut ja rakentamisen Lähde: Energiateollisuus ry, 2013.

7 Sähkön kokonaiskulutus ,5 TWh Metallinjalostus 9 % Kemianteollisuus 7 % Muu teollisuus 6 % Asuminen ja maatalous 28 % Teollisuus yhteensä 47 % Muu kulutus yhteensä 50 % Metsäteollisuus 25 % Häviöt 3 % Palvelut ja rakentaminen 22 % Lähde: Energiateollisuus ry, 2011.

8 Sähkön hankinta energialähteittäin 2010 (87,5 TWh) Ydinvoima 25,0 % Jäte 0,8 % Turve 6,0 % Kivihiili 16,3 % Öljy 0,6 % Vesivoima 14,6 % Biomassa 11,9 % Nettotuonti 12,0 % Tuuli 0,3 % Maakaasu 12,5 % Lähde: Energiateollisuus ry, 2011.

9 Sähkö: mitä voimalaitoksia ja miksi? Puuta, hiiltä ja vesivoimaa on ollut sähköjärjestelmässämme koko ajan 1970-luvun globaalit öljykriisit (syinä Lähi-Idän levottomuudet): öljyn hinta moninkertaistui ja länsimaat huolestuivat toden teolla energian saatavuudesta. Vaikutuksia: Öljylämmityksen suosio alkoi laskea Öljyn käyttö voimalaitoksissa alkoi vähentyä Rakennusten eristykseen ja energiansäästöön alettiin panostaa Monet maat aloittivat voimakkaan ydinenergian rakentamisen (Ranska, Iso- Britannia, Saksa, USA, Suomi, Neuvostoliitto, Japani,...). Ydinpolttoainetta on helppo varastoida laitoksella usean vuoden tarpeisiin, siksi ydinvoiman katsotaan olevan huoltovarmuuden kannalta varsin hyvä.

10 Sähkö: mitä voimalaitoksia ja miksi? Kaikkia laitoksia ei tarvita koko vuotta! Siksikin järjestelmässä on hyvä olla erilaisia laitoksia. Muita monipuolisen tuotantorakenteen hyviä puolia ovat: Huoltovarmuus Omavaraisuus Monipuolinen tuki oman maan energia-alan teollisuudelle (osaaminen eri teknologioissa) Sähköjärjestelmän on oltava: Luotettava kutakuinkin 8760 tuntia vuodessa Tuotettava sähkö mahdollisimman halvalla kokonaishinnalla Pystyttävä vastaamaan päästöjen vähentämisvaatimuksiin Lisäksi EU:lla on sitovat uusiutuvan energian lisäämisen velvoitteet v mennessä. (tähän lasketaan sekä sähkö että lämpö loppukulutuksena)

11 Sähkö: mitä voimalaitoksia ja miksi? Ydinvoima: kalliit investointikustannukset (=rakentaminen), melko halpaa käyttää => kannattaa rakentaa vain jos tuotannossa lähes koko vuoden Vesivoima: investointi vaihtelee tapauksittain halvasta kalliiseen, käyttö hyvin halpaa. Sen sijaan ympäristösyyt rajoittavat lisärakentamista (Suomessa Natura-alueet : Vuotos, Kollaja) Kivihiili, ruskohiili, maakaasu, turve: Yleensä kotimainen polttoaine on halvempaa kuin tuontitavara (esim. Saksassa kotimainen ruskohiili halvempaa kuin tuontikivihiili, Suomessa turve. Valtiot tukevat kotimaista polttoainetta lainsäädännön rajoissa). Hiilen ja maakaasun hintasuhteet vaihtelevat. Samoin kustannukseen vaikuttava CO2-päästöoikeus EU:n alueella vaihtelee. Tällä hetkellä Suomessa maakaasun käyttö on kalliimpaa kuin hiilen. (HUOM: CO2-päästöt säädellään EU:n päästökaupassa! )

12 Sähkö: mitä voimalaitoksia ja miksi? Tuulivoima: kalliihko rakentamiskustannus, käyttö hyvin edullista, vain huoltokustannukset Aurinkosähkö: kallis rakentamiskustannus (jos vaatimuksena tuotto kaikkina aikoina), käyttö hyvin edullista, vain huoltokustannukset => tuuli, aurinko: muun tuotannon on joustettava, back-up. EU-lainsäädäntö takaa että kaikki tuuli- ja aurinkosähkö on otettava verkkoon (ei markkinaehtoisesti) => hetkittäin negatiivisia sähkön pörssihintoja Eri teknologiat: -lauhde: tuotetaan vain sähköä - CHP (Combined Hear and Power): tuotetaan samassa laitoksessa sähköä ja lämpöä, kalliimpi kuin lauhde, mutta lämpö tulee lähes ilmaiseksi - kaasuturbiinit: halpa rakentaa, kallein tuotantomuoto käyttää: käytetään huippupakkasten tai suurhäiriöiden aikana, esim. Keski- Euroopassa myös päivän kulutushuipun tuottamiseen (<= tähän aurinkosähkö on järkevä!)

13 Sähkön hankinnan aikavaihtelu 2010 (viikkokeskiteho) MW viikko Ydinvoima Yhteistuotanto kaukolämpö Yhteistuotanto, teollisuus Erillistuotanto Vesivoima Nettotuonti Lähde: Energiateollisuus ry, 2011.

14 Sähkön tuonti ja vienti Tuonti Vienti TWh Pohjoismaat Venäjä Viro Tuonnin osuus on suuri. Riittääkö tuontia myös huippupakkasilla? Tuonti Venäjältä on vähentynyt nopeasti. Tänä talvena on tuotu paljon Ruotsista, koska vesivoimaa on tarjolla runsaasti.

15 Lämmityksen markkinaosuudet Asuin- ja palvelurakennukset Lähde: Tilastokeskus Lämmityksen hyötyenergia, 2009 kaukolämpö 49 % maakaasu 1 % raskas polttoöljy 1 % puu 14 % sähkö 18 % Suora sähkölämmitys on halpa investoida, mutta melko kallis käyttää. kevyt polttoöljy 12 % lämpöpumppu 5 % Lähde: Energiateollisuus ry, 2011.

16 Lämmitysmuotojen ominaisuuksia (1/2) Suora sähkölämmitys on halpa investoida, mutta melko kallis käyttää. Rakennusliikkeiden suosima, aina kun kaava ei velvoita kaukolämpöön. Suora sähkölämmitys lisää koko maan järjestelmän huipputehon tarvetta pakkasilla. Öljylämmitys yleistyi Suomessa ja 1970-luvuilla, kun öljy oli halpaa. Tällä hetkellä harvinainen uusien talojen lämmitysvalintana. Fossiilinen tuontipolttoaine. Molempia korvataan tällä hetkellä mm. lämpöpumpuilla. Ilmalämpöpumppu on edullinen, mutta teho heikkenee Suomessa pakkasella. Maalämpöpumppu ottaa lämmön maaperästä, joten toimii mitoitustehollaan myös pakkasilla. Maalämpö on siksi myös kalliimpi asentaa. Maalämpöpumpuissa on yleensä lisänä sähkövastus tai öljylämmitin huipputarpeeseen.

17 Lämmitysmuotojen ominaisuuksia (2/2) CHP ja kaukolämpö on Suomen kaupungeissa erittäin yleinen. CHP-laitokset mitoitetaan yleensä n. -5 C asti. Tätä kylmemmällä tarvitaan lisäksi ns. huippukattiloita, usein öljyllä toimivia lisälämpölaitoksia. CHP sopii sikäli hyvin Suomen energiajärjestelmään, että sähkön ja lämmön tarve lisääntyvät samaan aikaan. Sekä ilmalämpöpumput ja alimitoitetut maalämpöpumput johtavat kokonaisenergiankulutuksen vähenemiseen, mutta eivät vähennä samassa suhteessa huipputehon tarvetta => huippukysyntä talvella edelleen sähköjärjestelmän ongelmana. Samoin sähköverkot on mitoitettava maksimitarpeen mukaan.

18 Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 100 % muu uusiutuvat 80 % turve 60 % maakaasu 40 % 20 % 0 % öljy Nykyään lähinnä tukipolttoaineena (käynnistys, huippukattilat) kivihiili Lähde: Energiateollisuus ry, 2011.

19 Kaukojäähdytysenergian myynti ja sopimusteho Myynti GWh Yleistynyt nopeasti Helsingin ydinalueilla Merivesijäähdytys, lämpöpumput Sopimusteho MW myynti sopimusteho Lähde: Energiateollisuus ry, 2011.

20 Teollisuuden energiankäyttö Suomen teollisuuden tärkeimmät energiankuluttajat ovat olleet jo pitkään metsä-, kemian- ja metalliteollisuus

21 Teollisuuden sähkönkulutus TWh Metsäteollisuus Kemianteollisuus Metallinjalostus Muu teollisuus Lähde: Energiateollisuus ry, 2011.

22 Puumassan ja paperin valmistus ovat suurimmat energiankuluttajat

23 Puumassan tuotanto Kemiallinen massa eli selluloosa (kuvassa) Neljäsosa vientiin Sellua kuljetetaan laivoilla ympäri maailmaa Suomessa mänty ja koivu (muualla esim. Eucalyptus) Vuokeitto 2.sukupolven eräkeitto Merkittävä lämmöntarve Mustalipeä => käytetään laitoksen yhteydessä energiantuotantoon Mekaaninen massa Käyttö Suomessa Tuotanto yleensä paperitehtaan yhteydessä Kuusi Hioke ja hierre Energiantarve riippuu tuotteen laadusta Laadun nosto, tekniikan kehitys Eri paperilajeissa mekaanisen, kemiallisen ja kierrätysjakeen suhteet vaihtelevat

24 Paperin valmistus

25 Paperin valmistus

26 Metsäteollisuus ja energia: CASE UPM Energia on oma liiketoiminta-alueensa Myy ja ostaa sähköä pörssiin/stä, Suomessa sähkön nettomyyjä Myy ja ostaa lämpöä / höyryä Omistaa voimalaitoksia PVO:n ja TVO:n kautta sekä suoraan (mm. 479 MW OL3:ssa) Metsäteollisuus on Suomessa keskeinen bioenergian tuottaja (ja käyttäjä) Lähde: UPM: vuosikertomus 2010.

27 Metsäteollisuus ja energia: CASE UPM Lähde: UPM: vuosikertomus 2010.

28 Kemian teollisuus

29 Kemian teollisuus

30 Öljyjalosteet

31 Metalliteollisuus

32 Teräksen valmistus

33 Muu energiankulutus Rakennusten lämmitys Liikenne Kotitaloudet Palvelut ja julkinen kulutus Maa- ja metsätalous

34 Lämmitys Kaukolämmön käyttö on kasvanut nopeasti 1970-luvulta lähtien, samalla fossiilisten polttoaineiden pienkäyttö on vähentynyt Lämmityksen energiankulutuksen trendi on lievästi vähenevä

35 Liikenne

36 Liikenne Autojen keskikulutus laskee, VTT:n LIISA-malli olettaa: bensiini 1,5 % vähenemä per vuosimalli diesel 1 %.

37 Kotitaloudet Lähde: Adato Energia 2008.

38 Kotitaloudet Lähde: Adato Energia 2008.

39 Palvelut Palvelujen ja julkisen kulutuksen osuus Suomen sähkönkulutuksesta on kasvussa 16% 20% 19% 19% 18% 18% 17% 17% Palvelujen ja julkisen kulutuksen osuus Suomen sähkönkulutuksesta Series1 Lähde: Tilastokeskus, 2008.

40 Maa- ja metsätalous

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia.

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012 Kantti 5 Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Pääkirjoitus Anna Antin ratkaista. Euroopan talous nikottelee

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (6) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2014-2015 oli keskimääräistä leudompi. Talven kylmimmät lämpötilat mitattiin tammikuussa, mutta silloinkin

Lisätiedot

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet

Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat Seuraavassa on koottu tietoa polttoaineiden lämpöarvoista, tyypillisistä hyötysuhteista ja hiilidioksidin

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Jaakko Vihola, Juhani Heljo Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 10 Tampere University of

Lisätiedot

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat?

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? 1 Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? Tekijät: Ari Nissinen, Marja Salo, Maija Mattinen, Kaisa Manninen ja Juha Grönroos Päivitetty versio 20.12.2013 (edellinen versio 23.4.2010)

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU

KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU VOIMA & KÄYTTÖ KRAFT DRIFT 1 / 2013 SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON JULKAISU SISÄLLYS 1 / 13 Pääkirjoitus/chefredaktör 3 Verotuksen on tuettava työn lisäämistä 4 Sähkön käyttö nousi marraskuussa ja kulutus

Lisätiedot

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo?

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry 1 Asiakkaan maksama kaukolämmön verollinen kokonaishinta, Suomen keskiarvo, /MWh 90 85 80 75 70 65 60

Lisätiedot