Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä"

Transkriptio

1 Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

2 SATAKIELI - TIETOA TULKIN KÄYTTÄMISESTÄ Toimittanut Saija Huttunen KOODI - Maahanmuuttajatyön koordinointiprojekti Julkaisija Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Paino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2007 ISBN

3 Tämä esite on laadittu vuonna 2007, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa KOODI maahanmuuttajatyön koordinointihankkeessa. Esitteen tavoitteena on rohkaista Joensuun seudulla asuvia ja tänne muuttavia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä viranomaisia käyttämään yhteisen asioinnin helpottamiseksi tulkkeja ja kääntäjiä. Esite pyrkii ohjeistamaan eettisesti ja teknisesti oikeaan työskentelyyn tulkkia käytettäessä. Esitteeseen on koottu keskeisimmät tulkkausta ja tulkin käytön korvauksia säätelevistä lainkohdista.

4 SISÄLTÖ Miksi tulkkausta käytetään? 5 Kuka maksaa tulkin käytön? 5 Mitä pitää huomioida tulkkipalveluita tilatessa ja mistä niitä voi tilata? 6 Paljonko tulkille maksetaan? 7 Minkälainen on hyvä tulkkaustilanne? 7 Virallinen käännös 8 Yhteystietoja Joensuun seudulla 9 Tulkkikeskukset 10 Keskeisimmät tulkkausta säätelevät lait 11

5 Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä Miksi tulkkausta käytetään? Tulkkauksen avulla voit keskittyä työssäsi pääasiaan. Asiakkaan oikeuksia hoitaa omia asioitaan kunnioitetaan. Tulkin käyttäminen on hyvää viranomaistyötä. Kuka maksaa tulkin käytön? Viranomainen tai muu taho, joka tarvitsee tulkkia, maksaa ensisijaisesti itse tulkin käyttöön liittyvät kustannukset. Kustannukset maksetaan esimerkiksi organisaation omista asiantuntijapalkkioista tai erikseen tulkkausta ja käännöstyötä varten perustetulta momentilta. Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) korvaa kunnille tietyt tulkin käytöstä aiheutuvat kulut. 1. Pakolaisstatuksella kuntaan muuttaneista henkilöistä aiheutuvat tulkki- ja käännöspalvelut, kun ne liittyvät: a) kotoutumissuunnitelman laatimiseen tai b) alkuvaiheen kotouttamiseen; esim. kotoutumista edistävien lähiympäristön ja yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käyttöön ohjaamiseen tai c) pakolaiselle annettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kustannukset korvataan pakolaisten vastaanottosopimuksentehneille kunnille. 2. Ulkomaalaislain 48 :ssä tarkoitettujen entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden paluumuuttajien tulkki- ja käännöspalveluista kunta voi saada korvausta toimeentulotuen korvauksena 6 kk:n ajan henkilön maahanmuutosta, silloin kun: paluumuuttaja on kunnan toimeentulotukiasiakas, kunta on myöntänyt henkilölle tulkkauskustannukset toimeentulotukena ja lisäksi kielipalvelut ovat paluumuuttajan kotoutumisen kannalta välttämättömiä. Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

6 Ohjeita kielipalvelujen järjestämisvelvoitteesta ja korvattavuusasioista löytyy mm. Työministeriön ohjeesta joka on annettu Nro 0/3/2005 TM / Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielipalvelujen järjestäminen ja kustannusten korvaaminen. Ohje on tulostettavissa osoitteesta: Koska korvauksia saa kunta, ei esimerkiksi kuntayhtymä, on suositeltavaa, että nämä kaksi tahoa sopivat laskutus- ja korvauskäytännöistä kahdenkeskisesti. Mitä pitää huomioida tulkkipalveluita tilatessa ja mistä niitä voi tilata? Tulkkia tilatessa on tiedettävä asiakkaasta henkilötietojen lisäksi äidinkieli oleskelulupastatus ensimmäiseen kotikuntaan rekisteröitymispäivä tarvitaanko tulkiksi nainen/mies tulkkauspäivä ja ajankohta tulkkauksen aihe tilaajan nimi ja puhelinnumero laskutusosoite Status ja maahantulopäivä ovat keskeisiä, jotta tulkkauksen kulut menevät oikeasta menokohdasta. Yleensä tulkki tulee paikalle, mutta joissakin tapauksissa kannattaa harkita myös puhelintulkkausta kaiutinpuhelimen avulla. Puhelintulkkaus on sopiva, jos asia on hyvin kiireellinen tai tulkattava asia on pieni. Jo ennen tulkkausta kannattaa erityisesti selvittää asiakkaan oleskelulupastatus asiakkaalta itseltään, esim. hänen passistaan. Viranomainen voi tiedustella statusta myös poliisin lupapalveluista. A B P jatkuva oleskelulupa tilapäinen oleskelulupa pysyvä oleskelulupa Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

7 Turvapaikanhakijan asiain hoitamiseen liittyvissä, tulkin käyttöä vaativissa asioissa, viranomainen voi mahdollisesti laskuttaa asiakkaana olevan henkilön omaa vastaanottokeskusta. Mahdollisesti syntymässä olevista tulkkikuluista on hyvä sopia etukäteen kyseisen vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän kanssa. Paljonko tulkille maksetaan? Asioimistulkki on suorittanut aikuisten ammatillisen näyttötutkinnon. Koulutus kestää noin vuoden. Koulutettu asioimistulkki hoitaa luotettavasti ja hienotunteisesti asiakkaan ja viranomaisten välistä tulkkausta. Lisätietoa tutkinnosta Tulkkien palkat vaihtelevat kunnittain ja henkilöittäin. Tulkki työskentelee joko itsenäisenä, freelancerina tai on työsuhteessa johonkin tulkkikeskukseen. Asioimistulkille maksetaan Joensuun seudulla noin e/ tunti + matkakulut. Tulkille, jolla on tulkkauskielestä korkeakoulututkinto tai jonka työnä on sisällöltään erityisen vaativa tehtävä, esimerkiksi kriisi-, oikeudenkäynti, turvapaikkapuhuttelu tms., maksetaan yleensä korkeampaa korvausta. Tulkki ja tilaaja sopivat korvauksista keskenään. Minkälainen on hyvä tulkkaustilanne? Ennen asioimistilannetta sinun on hyvä varmistaa, että työolosuhteet ovat tulkkaukseen soveltuvat. Käänny keskustelukumppanisi puoleen puhuessasi, aivan kuten tekisit ilman tulkkia. Pidä puheessa taukoa, jotta tulkki ehtii tulkata sanomasi. Vältä mahdollisuuksien mukaan ammattislangia ja murteita. Tulkki tulkkaa viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun jättämättä mitään pois tai lisäämättä mitään asiaankuulumatonta. Hän ei itse osallistu keskusteluun. Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

8 Tulkki ei esiinny puolestapuhujana eikä ylimääräisenä virkamiehenä. Hän on täysin puolueeton ja ehdottomasti vaitiolovelvollinen. Tulkki ei toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan mitään muuta kuin tulkkaustehtäviä. Esim. kirjalliset käännökset kannattaa käännättää etukäteen. Tulkki voi tehdä tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hän hävittää tulkkauksen jälkeen. Hän saattaa niin ikään pyytää puhujaa selvittämään sanomaansa. Jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidä kerran tunnissa minuutin tauko. Tauoista kannattaa sopia tulkin kanssa ennen asioimistilannetta. Pidä kiinni sovitusta aikataulusta. Tulkki ei voi myöhästyä seuraavasta tulkkauksesta siksi, että edellinen tulkkaus venyy. Käytä tulkkina ammattitulkkia, ei asiakkaan sukulaista, ystävää tai lasta. Läheisen ihmisen käyttäminen tulkkina ei ole suotavaa, koska asiat saattavat värittyä ja muuttua epäpätevän tulkin mielipiteiden mukaisiksi. Erityisesti lapsen rooli perheessä vääristyy jos hän toimii vanhempien tulkkina. Aikuiset päättävät aikuisten asioista ja lapsi saa olla lapsi. Anna tulkille etukäteen selvät ohjeet tulkkauspaikasta, käytettävästä ajasta ja tulkattavasta asiasta, jotta hän voi valmistautua tilanteeseen asianmukaisesti. Virallinen käännös Kääntämisen taksa riippuu niinikään kääntäjästä, joten kannattaa kysellä vaihtoehtoja. Yhden täyden tekstisivun lähtöhinta on noin euroa. On hyvä tutkia, tarvitaanko asian hoidossa välttämättä virallinen käännös. Usein riittää, että käännös on tarkka, kieliopillisesti hyvin tehty ja koneella kirjoitettu. Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

9 Suomessa hyväksytään viralliseksi käännökseksi vain Suomessa virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaneen kääntäjän tekemä työ. Huom. Virallisen kääntäjän leima ei automaattisesti tarkoita että kääntäjä esimerkiksi suomesta venäjän kieleen olisi pätevä myös venäjästä suomen kielelle. Tutkinto suoritetaan aina suuntaansa. Yhteistä työtä helpottaa jos käsittelyn kohteena olevasta asiasta voidaan antaa asiakkaalle ja hänen perheelleen omankielinen esite. Monikielisten esitteiden teetättämisellä vältetään väärinymmärryksiä. Suomessa työskentelevät viralliset kääntäjät löydät osoitteesta Myös tulkkikeskukset hoitavat käännösasioita. Yhteystietoja Joensuun seudulla Joensuun seudulla asuu useita tulkkeja, asioimistulkkeja ja virallisia kääntäjiä. Tulkkia tarvitsevat tahot voivat ottaa yhteyttä seuraaviin paikallisiin tahoihin: Joensuun seudun työvoimatoimisto 1. Työnantajapalvelut, Työnantaja voi etsiä tulkkia ja kääntäjää myös työvoimatoimistojen CV-netistä osoitteesta ja siellä kohdasta CV-netti. Jos sinä tai ystäväsi haluatte työskennellä tulkkina tai kääntäjänä muistakaa ilmoittaa työvoimatoimistoonne, että työnhakutietoihinna lisätään kohtaan hakuammatti: tulkki. Lisäksi ilmoita kielet, joilla tulkkaat tai käännät virallisesti tai epävirallisesti. Epävirallisia käännöksiä tarvitaan myös paljon. On hyvä, jos olet esillä myös työvoimatoimistojen CV-netissä. Rekisteröidy ilmaiseksi ja siellä kohdassa CV-netti. Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

10 Vaikka et olisikaan rekisteröityneenä työvoimatoimistossa työttömäksi, on mahdollista olla työvoimatoimiston kautta sinua kiinnostavan työn hakijana. Joensuun kihlakunnan poliisilaitos/ulkomaalaislupapalvelut Susanna Karvinen, Kontiolahden Vastaanottokeskus Oy/turvapaikanhakijat Sosiaalityöntekijä Mikko Tanskanen, Toimisto/pakolaisohjaajat, Pohjois-Karjalan TE-keskus, työvoimaosasto Eija Ratinen, Kielipalveluja järjestävien tahojen yhteystietoja: Tulkkikeskukset (myös käännöstyöt) Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Lahden seudun tulkkikeskus, Semantix Lingua Nordica Oy, Pirkanmaan tulkkikeskus, Pohjanmaan tulkkikeskus, Pohjois-Suomen tulkkipalvelu, Turun seudun tulkkikeskus, Suomen tulkkien ja kääntäjien liitto, , Monikielistä lisätietoa löydät osoitteista: * lisätty maahanmuuttajaosio 10 Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

11 Keskeisimmät tulkkausta säätelevät lait Ulkomaalaislaki 301/2004 / 203 Viranomaisen on huolehdittava tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos ulkomaalainen ei osaa kielilain (423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi: 1) turvapaikkamenettelyssä käsiteltävässä asiassa; 2) käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa asiassa; taikka 3) asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen voi asian selvittämiseksi tai asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi huolehtia tulkitsemisesta tai kääntämisestä muussakin kuin 1 momentissa tarkoitetussa asiassa. Hallintotuomioistuimen velvollisuudesta huolehtia tulkitsemisesta tai kääntämisestä säädetään hallintolainkäyttölaissa. Viranomaisen tai tuomioistuimen velvollisuus huolehtia kääntämisestä tai tulkitsemisesta ei koske aineistoa, joka ei vaikuta asian käsittelyyn. Asianosaisella on oikeus saada häntä koskevasta päätöksestä tieto äidinkielellään tai kielellä, jota hänen perustellusti voidaan olettaa ymmärtävän. Tieto päätöksestä annetaan tulkitsemalla tai kääntämällä. Hallintolaki 434/2003/ 26 Viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos: 1) romani- tai viittomakieltä taikka muuta kieltä käyttävä asianosainen ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä; tai 2) asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi tulla ymmärretyksi. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä 11

12 Asian selvittämiseksi tai asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi viranomainen voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä muussakin kuin 1 momentissa tarkoitetussa asiassa. Suomen ja ruotsin kieltä käyttävän oikeudesta viranomaisen järjestämään tulkkaukseen sekä käännökseen säädetään kielilaissa (423/2003). Tulkitsemisesta ja kääntämisestä saamen kielelle on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Viranomaisen on myös huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset saavat sen käsiteltävissä asioissa tarvittavan tulkitsemis- ja käännösavun. Kielilaki 423/ Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa Valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Yksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa käytetään kunnan kieltä, jollei viranomainen pyynnöstä toisin päätä tai jollei muualla laissa toisin säädetä. Jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa asiassa, joka välittömästi kohdistuu hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa velvoitetta. 1 8 Oikeus tulkkaukseen Jos jollakulla on lain mukaan oikeus käyttää omaa kieltään, mutta viranomaisen kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta tai jollei 2 momentista muuta johdu. Asianosaisen, joka 15 ja 16 :ssä tarkoitetussa asiassa haluaa tulkkausta, on huolehdittava tulkkauksesta itse ja omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian laadun huomioon ottaen päätä toisin. 12 Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä

13 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista / mom Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. 5 Potilaan tiedoksisaantioikeus Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta. Potilaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat potilasasiakirjoissa olevat tiedot on voimassa, mitä henkilötietolain (523/1999) :ssä säädetään. Potilaan oikeudesta tietojen saantiin on lisäksi voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 ja 12 :ssä. Satakieli tietoa tulkin käyttämisestä 13

14

15

16

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille Tervetuloa kuntaan! 1 Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille 2 Ok, katsotaanpa Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Tulkin kanssa työskentely

Tulkin kanssa työskentely Tulkin kanssa työskentely Sisällysluettelo Johdanto 3 Miksi ja milloin minun tulisi käyttää tulkkausta? 4 Tulkkaustyypit 6 Tulkkausmenetelmät 9 Tulkin tehtävä mitä voin odottaa tulkilta? 11 Miten varmistat

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 Eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi varhaiskasvatuksessa 4 Päivähoidon aloitus 5 S2-ohjaaja 6 Arjen

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Sosiaali- ja terveyslautakunnalle RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10. 2. 2009 SISÄLLYS Lyhenteet...

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: Poliisihallitus Liite 1 1 (7) 2014 2020/2013/5490 1 VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti 2008 OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti opetusministeriölle ESIPUHE Selvityshankkeen asiantuntijaryhmän tehtävä Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot