Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupunki Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely

2 Sisältö 1. Johdanto Internet-palvelujen versiopäivityksen tavoitteet Internetpalvelun sisältö Uuden palvelun käyttöliittymäelementit Sisällönhallintajärjestelmän toiminnallisuudet Erillissivustot Sisältösivujen metatiedot Asiasanasto Sisältösivujen elementit Sisältöeditori Tiedostolistauksen sisältävä sivupohja OPTIO: Materiaalipankki Tiedotteet RSS-palvelu Etusivut Erillissivuston etusivu Lomakkeet ja palautteen käsittely Palveluhakemisto Sivukartta Yhteystiedot Tulostusversio Hakutoiminnot Kriisisivusto

3 5.19. Kieliversiot Linkkien tarkistus Verkkopalvelun käytön seuranta Web-kamerasivu Mobiilisivut Tekniset ratkaisut Käyttäjähallinta Tietoliikenneyhteydet Järjestelmän toteutustapa Saavutettavuusvaatimukset Vasteajat ja kävijämäärät Selaimet Tietoturva Yhteydet muihin järjestelmiin

4 1. Johdanto Tämä vaatimusmäärittelydokumentti kuvaa Hämeenlinnan kaupungin internetpalvelun (www.hämeenlinna.fi) versiopäivityksen tavoitteet, sisällön ja ylläpidon. Vaatimusmäärittely on tarkoitettu dokumentaatioksi, jonka avulla voidaan päivittää verkkosivujen nykyiset sisällöt ja muuttuvat osiot uudelleen EpiServer CMS7-versioon Toteutusprojektiin tarvittava tarkempi vaatimus- ja suunnitteludokumentaatio tuotetaan versiopäivitysprojektin toteuttajaksi valitun toimittajan kanssa. Uuden järjestelmäalustan versiopäivitys käynnistyy alkuvuodesta 2012 ja uudelle alustalle siirretyt sivut on tarkoitus julkaista syksyllä Vaatimusmäärittelydokumentti on luotu Hämeenlinnan kaupungin kehittämispalveluissa. Määrittelydokumentin aineisto on tuotettu soveltaen vuoden 2007 määrittelydokumentin pohjalta. Määrittelydokumenttia säilyttää ja ylläpitää kaupungin viestintäyksikkö 2. Internet-palvelujen versiopäivityksen tavoitteet Hämeenlinnan kaupungin internetsivut on tuotettu Episerver CMS 4 - sisällönhallintajärjestelmällä. Versiopäivityksessä nykyiset sisällöt siirretään uudelle järjestelmäalustalle EpiServer CMS7-versioon ja nykyiset sivupohjat tehdään tarvittavin osin uusiksi. Uudessa palvelussa tulee olla vähintään samat toiminnallisuudet kuin nykyisessä palvelussa. Uudistuksen yhteydessä muokataan nykyisten sivujen sisältöjä, rakennetta ja esittämistapoja nykyisin tiedossa olevien ongelmakohtien perusteella. Sivujen visuaalinen ilme muuttuu siltä osin kuinka kaupungin visuaalinen ilme uudistuu vuoden 2012 aikana ja uusi visuaalinen ilme tuotetaan yhdessä valitun toimittajan kanssa. Versiopäivityksen myötä pyritään ratkaisemaan nykyisestä verkkopalvelusta tiedossa olevia sisällöllisiä, rakenteellisia, käyttöliittymällisiä, ylläpidollisia ja teknisiä ongelmia. Hajautettu ylläpito-organisaatio jatkaa toimintaansa entisellä tavalla. Käyttäjätunnukset siirretään uuteen ympäristöön. Internetsivujen päivittäjiä on kaupungin hallinnossa 200. Palvelu-uudistuksessa keskeisimmät tavoitteet ovat: 4

5 Käyttäjälähtöisyys Verkkopalvelun navigaatio suunnitellaan todellisia kohderyhmiä ajatellen, näiden mieltämien asiakokonaisuuksien mukaisin jäsennyksin. Verkkosivujen rakenne ei nojaa toimialoihin tai organisatorisiin yksiköihin, vaan sisällöistä tunnistetaan todelliset palvelut, joita kaupunki tarjoaa. Etusivun päänavigaatio mietitään tarvittavin osin uudestaan esim. apunavigaation käyttö. Osioiden ja sivujen nimeämisessä, tekstien käsikirjoittamisessa, esitettävien tietojen valinnassa ja toimintalogiikassa päätökset perustuvat johdonmukaisesti siihen, mitä todelliset loppukäyttäjät tarvitsevat. Sisältöjen tiivistäminen Parin vuoden aikana muotoutuneet nykyiset verkkosivut kertovat hyvin laajasti aiheista ja osa tiedoista on vanhentunutta. Uudistuksen yhteydessä siirretään sivuille vain ajan tasalla olevat tiedot ja niitäkin tiivistetään nykyisestä. Epäloogisuudet karsitaan. Yhtenäisen käyttäjäkokemuksen säilyttäminen Ylläpitojärjestelmän ominaisuuksia hyödynnetään siihen, että verkkopalvelun eri osiot ja erillissivustotkin tarjoavat edelleen yhdenmukaisen, hallitun visuaalisen ulkoasun, käyttöliittymätoiminnot ja sisältöjen esitystavan. Tämä tukee myös palvelun käytettävyyttä ja opittavuutta. Saavutettavuuden parantaminen Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota julkishallinnon palveluilta edellytetyllä tavalla, ja palvelun soveltuvuus erilaisiin päätelaitteisiin tarkistetaan. Ylläpidon helpottaminen Ylläpitojärjestelmän teknisiä mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisimman kattavasti, jotta päivittäjien tarvitsee syöttää tieto vain yhteen paikkaan, ja jotta verkkosivut syntyvät mahdollisimman automaattisesti esim. meta-tietojen avulla. Teknisen kokonaisratkaisun synergiaedut Toiminnallisista ratkaisuista ja sovelluksista pyritään muodostamaan järkevä kokonaisuus, jossa ominaisuuksia voidaan hyödyntää skaalautuvasti ja modulaarisesti esimerkiksi intranetiä varten luotuja ratkaisuja olisi edullista hyödyntää myös internetpalvelun toteutuksessa. 3. Internetpalvelun sisältö Hämeenlinnan kaupungin tämänhetkisessä internetpalvelussa on sivuja noin 3800, joista suurin osa siirretään sisältöineen uuteen versioon. Kaikilla julkisen verkkopalvelun sisältösivuilla toistuvat samat vakioelementit, ja käyttöliittymälogiikka näyttää johdonmukaisesti käyttäjän sijainnin sivustolla. Vakiovalikot poistuvat ainoastaan erillissivustoilla, joilla käyttöliittymä muodostuu sivuston itsenäisistä sisällöistä, ja visuaalisessa ulkoasussa voidaan käyttää erottuvaa ilmettä. Käyttöliittymäelementit ovat näissä kuitenkin samoja, ja toimintalogiikka säilyy yhtäläisenä. 5

6 Kaikilla erillissivustoilla on identtinen paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. Sivujen rakenne ja pääsisällöt voidaan jäsentää seuraavasti: Sivutyyppi Teemalliset sisältösivut (eli perussivut) Esittämistapa Kieliversiot Yhteystiedot Esittämistapa Kieliversiot Tiedotteet Esittämistapa Kieliversiot Esityslistat ja pöytäkirjat Esittämistapa Kaupungin organisaatioon ja toimintaan sekä kaupungin tarjoamiin palveluihin liittyvät esittelysivut (taskutieto, historia, liikuntapalvelut, koulutus, mielenterveyspalvelut, museot, virastot, kaupunginosat jne.). Sivut voivat sisältää editoitavan tekstin lisäksi kuvia, linkkejä ja liitetiedostoja. Hierarkkisen puurakenteen muodostavat sivut avautuvat selailtaviksi päänavigaation 6 8 pääkohdasta ja siitä edelleen teemallisiksi alavalikoiksi ainakin 4:nteen syvyystasoon. Englanti, ruotsi: tuotetaan keskeisimmistä sivuista, rakenne ei kuitenkaan ole sama kuin suomenkielisessä palvelussa. Vakiomuotoinen yhteystietokortti kaikista Hämeenlinnan kaupungin työntekijöistä ja osastoista, yksiköistä, virastoista ja vastaavista (nimi, titteli, toimipaikka, vastuualue, yhteystiedot). Tietoja ylläpidetään keskitetysti kaupungin puhelinvaihteen tietojärjestelmästä. Toteutustapa myös jatkossa CSV-tiedoston nouto FTP-palvelimelta. Listataan hakutuloksina käyttäjän tekemän haun mukaan. Toteutustapa samankaltainen kuin nykyversiossa. ei kieliversioita Erityinen dokumenttityyppi, joissa kerrotaan kaupungin palveluihin, hankkeisiin, tapahtumiin, julkaisuihin, päätöksiin jne. liittyvistä ajankohtaisasioista. Tiedotteita kertyy eri toimialoilta kausiluonteisesti, kuukausittain noin kappaletta. Etusivulla listataan 3-10 tiedoteotsikkoa. Tiedotteet - hakemistosta löytyvät arkistona kaikki tiedotteet vuosittain ryhmiteltyinä. Listauksia voidaan tehdä myös eri osioiden etusivuille ja erillispalvelujen etusivuille. ei kieliversioita Verkkopalvelussa esitetään Hämeenlinnan kaupungin virallisen päätöksentekoon liittyviä dokumentteja ja näkymiä dokumentteihin Triplanin KuntaToimisto-tuotteella toteutetussa järjestelmässä olevalla verkkojulkaisutoiminnallisuudella. Työ tilataan edelleen KuntaToimisto-järjestelmän toimittajalta Linkit Kuntatoimiston näkymiin esitetään 6

7 Kieliversiot Etusivun uutisnostot Esittämistapa Kieliversiot Etusivun oikopolut Kieliversiot Erillissivustot Esittämistapa Kieliversiot Kartat Esittämistapa Kieliversiot HAKU-työkalut Esittämistapa Web-kamera sivupohja Tapahtumakalenteri verkkopalvelun etusivulla tai osiossa Päätöksenteko. ei kieliversioita Etusivulle nostetaan vaihtuvasti uutisaiheita verkkopalvelun sisältöhierarkiasta. Kuvallisessa nostopaikassa esitellään jokin ajankohtainen aihe tai teema, ja otsikkolinkistä käyttäjä ohjataan lukemaan aiheesta lisää palvelun sisältösivuilta (tai jostain muusta verkkopalvelusta). Etusivulla näytetään 0 8 uutisaihetta: kuva, otsikkolinkki ja ingressiteksti. Uutisnostot kertyvät vuoden ajalta arkistoon eli listaussivulle, josta löytyvät aiemmin etusivulla julkaistut nostot Ruotsi, englanti: tuotetaan soveltuvin osin Etusivun oikeassa reunassa kuvapainikkeina toteutetut linkit erillisiin asioihin, joita kaupungin sivuilta etsitään (rekrytointi, säätila, sähköinen ilmoitustaulu jne.). ei kieliversioita Laajempia kokonaisuuksia käsittelevät sisältösivut (terveyspalvelut, historiallinen museo, moottoritien kattaminen tms.) muodostavat itsenäisiä kokonaisuuksia, joilla käyttöliittymän muodostaa yksinomaan tämän teeman rakennehierarkia. Eheä, itsenäinen käyttöliittymäympäristö (omalla visuaalisella ilmeellään), josta löytyy paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. (Logo) Englanti, ruotsi,: erillissivustojen ylläpitoresurssien mukaan Erillissovelluksen (jo käytössä oleva Tekla Xcity) avulla voidaan etsiä karttakäyttöliittymässä Hämeenlinnan seudun osoitteita, asuinalueita tai käyntikohteita. Ei ylläpitoa sisällönhallintajärjestelmässä. Eheä, itsenäinen käyttöliittymäympäristö (omalla visuaalisella ilmeellään), josta löytyy paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. Kaupungin verkkopalvelussa voidaan näyttää linkkejä, jotka johtavat tietyn paikan osoittavaan karttanäkymään. Ruotsi, englanti: Linkki karttapalveluun näytetään, mutta käyttöliittymä on suomeksi Perushakuna toimii Google Site Search, Yhteystietohaku tapahtuu ladattavasta CSVtiedostosta, Päätöksenteon haku Kuntatoimistosta, Asiasanoista oma haku yhdistettynä perushakuun. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä webkameroita, joita halutaan streamata web-sivuille tietoturvallisesti. 7

8 OPTIO: Materiaalipankki Esittämistapa Asiasanasto asiasanatietokanta Blogi-sivupohja Tapahtumakalenteri toteutetaan samalla tavalla kuin nykyratkaisussa, jossa tapahtumat voidaan määrittää palvelupisteittäin. Kalenterilistaus etusivulle pitää muodostua siten, että aina lähimpänä nykyhetkeä oleva tapahtuma näkyy ensimmäisenä, toiseksi lähimpänä oleva tapahtuma toisena jne Aputoiminnallisuus, joka helpottaa liitetiedostojen ja kuvatiedostojen jäsentämistä, järjestelyä ja päivitystä. Materiaalipankissa säilytettäviä kuvia ja liitetiedostoja näytetään tavallisilla sisältösivuilla. Osa materiaalipankin kuvista muodostaa julkisen kuvapankin, josta kuvia saa tilata käyttöönsä. Palvelun sivuilla on räätälöitynä asiasanasto, josta voi poimia asiasanoja sivuille. Sanastoa ylläpitää pääkäyttäjä. Palvelussa ylläpidettävä asiasanojen lista näkyy yhdenmukaisena hierarkkisena valintalistana kaikkien sisältödokumenttien ylläpitonäkymässä. Asiasanojen ylläpitotyökalussa on näkyvissä se, onko kyseistä asiasanaa yhdistetty sisältödokumentteihin vai ei. Blogi-sivupohja kommentointimahdollisuuksineen. 4. Uuden palvelun käyttöliittymäelementit Uuteen palveluun suunnitellut sisällöt toteutetaan käyttöliittymäelementein, joita on tässä dokumentissa havainnollistettu alustavilla mallinnuksilla. 8

9 KUVA 1: Etusivun mallinnus Mallikuvassa on esitetty palvelun navigointielementit (ylätunniste, kielivalikko, tukivalikko, toimintovalikko päänavigaatiovalikko, palveluvalikko ja alatunniste) sekä etusivun nostopalstat (uutisnostot, tiedotelistaukset, oikopolut ja kampanjapaikat). 9

10 KUVA 2: Perussisältösivun mallinnus Palvelun perussivulla rakennehierarkia esitetään kerrytettävänä sivuvalikkona, jossa kyseisen sivun paikka on selkeästi korostettu. Itse sisältöosio koostuu pääotsikosta ja muotoillusta tekstistä, jossa voi olla kuvia, linkkejä ja liitetiedostoja. Kaikilla julkisen verkkopalvelun sisältösivuilla toistuvat samat vakioelementit, ja käyttöliittymälogiikka näyttää johdonmukaisesti käyttäjän sijainnin sivustolla. Mallinnuksessa on havainnollistettu käyttöliittymäntoiminnallisuuksia: sivuvalikon ja murupolun kertymistä ja sivun sisältöosion muokkausta kuvan, tekstin ja väliotsikoiden avulla. 10

11 KUVA 3: Erillissivun mallinnus Vakiovalikot poistuvat ainoastaan erillissivustoilla, joilla käyttöliittymä muodostuu sivuston itsenäisistä sisällöistä, ja visuaalisessa ulkoasussa voidaan käyttää erottuvaa ilmettä. Käyttöliittymäelementit ovat näissä kuitenkin samoja, ja toimintalogiikka säilyy yhtäläisenä. Kaikilla erillissivustoilla on identtinen paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. 5. Sisällönhallintajärjestelmän toiminnallisuudet Hämeenlinnan kaupungin internetpalvelun sisältösivuja tuotetaan ja ylläpidetään wwwselainkäyttöisellä, suomenkielisellä sisällönhallintajärjestelmällä. Sisällönhallintatyökalulla hallinnoidaan kaikkia sivuja, jotka näytetään verkkopalvelun käyttöliittymän navigointivalikoissa, sekä niitä hierarkiarakenteita, joiden mukaan sivut näytetään valikoissa. Palvelun sisältöhierarkian ensimmäisellä tasolla ovat päähakemistot, joista tietyt 20 11

12 hakemistoa muodostavat julkisen verkkopalvelun päänavigoinnin. Lisäksi navigoinnin päätasoja voi julkisessa palvelussa olla erillisissä apuvalikoissa, työkaluvalikoissa tai tukivalikoissa. Valikkojen lopullinen sijainti ja valitun kohdan näyttötapa suunnitellaan käyttöliittymäsuunnittelun yhteydessä. Kustakin valikon kohdasta avautuu näkyviin tämän osion pääsivu sekä sivuvalikkona toisen tason navigointivalikko, jossa näkyvät automaattisesti valitun päähakemiston alakohdat. Vastaavasti avattaessa jokin kakkostason kohdista käyttäjälle ilmestyvät sivuvalikossa näkyviin tämän kohdan alakohdat kolmannen tason navigointivalikossa. Samalla tavoin käyttäjä voi selailla eri tasojen eri kohtia ainakin viidennelle tasolle asti yhtenäisessä sivuvalikossa. Verkkopalvelun ylläpidossa voidaan luoda, muokata ja poistaa kaikkia sisältönavigoinnin valikoita. Valikoiden ylläpito ei kuitenkaan tapahdu erillisellä rakenteen hallintatyökalulla, vaan rakenne muodostuu dynaamisesti sivustolle luotujen sisältösivujen ja niiden hierarkian perusteella. Valikossa näytetään kyseisen sivun otsikko. Käyttäjähallinnassa voidaan rajoittaa ylläpitäjien oikeuksia valikoiden luontiin ja poistoon. Mikäli sivu on luonnostilassa tai arkistoituna, sitä ei myöskään näytetä valikossa. Luotujen sivujen siirtämisen sisältörakenteen toiseen kohtaan tulee sujua jatkossakin helposti. Sisältösivujen ylläpidossa voidaan myös määritellä sivu navigaatioissa näkymättömäksi, jolloin siihen voidaan tehdä linkkejä muilta verkkopalvelun sivuilta, mutta tämä sivu näytetään käyttöliittymältään neutraalina eli ei minkään tietyn valikon alaosiona Erillissivustot Erillissivustot ovat erillisiä kokonaisuuksia, joita voidaan perustaa esimerkiksi tietyn toiminnon, projektin, yksikön tai palvelumuodon ympärille. Tällä hetkellä mm. terveyspalvelujen sivut on tehty erillissivuna tai moottoritien kattamishankkeen sivut Erillissivujen käyttöliittymä toimii muilta osin hämeenlinna.fi-palvelukonseptin mukaisesti, mutta visuaalisen ulkoasun elementit (esim. suuri tunnistekuva ja väripaletti) ovat tyylitiedoston tai muiden määrittelyjen avulla räätälöitävissä. Erillissivustoja ylläpidetään samanlaisin työkaluin ja toiminnallisuuksin kuin muitakin verkkopalvelun sisältösivuja, mutta ne muodostavat itsenäisiä sivustokokonaisuuksia. Navigointi on siis jokaisella erillissivustolla itsenäinen, vain sen oman hakemistorakenteen mukaan muodostuva. Erillissivustoille voidaan myös määritellä oma, ymmärrettävä wwwosoite ja oma verkkotunnus (domain). Oman navigaationsa sisältävä sivusto voi olla myös ulkoasultaan täysin yhtenevä muun hameenlinna.fi:n kanssa esim. 12

13 Uuden versiopäivityksen yhteydessä kaupungin erillissivustot käydään läpi ja selvitetään mitkä niistä siirretään uuteen versioon. Samalla selvitetään onko tulossa uusia erillissivukokonaisuuksia kuten esim. Kanta-Hämeen pelastuslaitos Käytössä on kolme erillistä erillissivupohjaa, joissa voidaan muotoilla tyylitiedoston avulla tietyissä rajoissa esimerkiksi värejä ja bannerikuvia Sisältösivujen metatiedot Palvelussa käytetään sivujen metatietoja niiden näyttämiseen sekä sivujen ajastettuun julkaisuun ja poistoon. Sivu voidaan myös kuvata sen sisällön mukaan. Kaikille sisältösivuille voidaan syöttää seuraavat metatiedot: Sivun otsikko Sivun valikkoteksti (oletuksena sama kuin sivun otsikko) Sivun lyhyt kuvaus (teksti) Selväkielinen www-osoite (suora aliosoite) Julkaisuajankohta (voidaan määritellä tulevaisuuteen automaattista julkaisua varten) Vanhentumisajankohta (siirretään ei-julkiseksi/arkistoidaan) Julkaisustatus (luonnos, julkinen, ei-julkinen, poistettava) Avainsanat (valittavissa kaupungin sanastosta) Lisäksi sivulle luodaan tallennuksen yhteydessä automaattisesti seuraavat metatiedot: Sijainti sivurakenteessa (muodostuu automaattisesti tallennuspaikan mukaan) Kieli (kieliversion mukaan) Viimeisin päivitysaika ja päiväys Viimeisimmän päivityksen tehnyt käyttäjä Julkisella puolella esitetään sivun päivityspäivämäärä automaattisesti viime tallennusajankohdan mukaan. Sivuille voidaan tarvittaessa myös määritellä ajankohta(päivämäärä ja kellonaika), jolloin ne siirtyvät julkisiksi. Samoin sivuille voidaan määritellä vanhentumisajankohta, jolloin ne siirtyvät ajastetusti ei-julkisiksi. Oletusarvoisesti sivuilla ei kuitenkaan ole vanhentumisaikaa. 13

14 Sivut voidaan merkata poistetuiksi, jolloin ne siirtyvät roskakoriin. Ne voidaan palauttaa roskakorista takaisin entiselle paikalleen. Kuukauden roskakorissa olleet sivut poistuvat automaattisesti, tai pääkäyttäjä voi tuhota ne roskakorista lopullisesti jo sitä ennen Asiasanasto Palvelun sivuille voidaan poimia asiasanoja kaupungin asiasanastosta, mitä varten palvelussa on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Sivuilla olemassa olevat asiasanat siirretään uuteen versioon sekä asiasanatietokanta sellaisenaan erillisenä toimintona. Verkkopalvelun asiasanastoa varten palvelussa on sanaston ylläpitomahdollisuus (www.hämeenlinna.fi/asiasanatietokanta), jossa asiasanoja voi lisätä, muokata ja poistaa. Palvelussa ylläpidettävä asiasanojen lista näkyy yhdenmukaisena hierarkkisena valintalistana kaikkien sisältödokumenttien ylläpitonäkymässä. Asiasanat lisätään automaattisesti myös sivun metatietoihin, jolloin hakukoneet toimivat paremmin Sisältösivujen elementit Sisältöosuus koostuu muotoillusta tekstistä, joka voi sisältää väliotsikoita, listoja, taulukoita, kuvia, liitetiedostoja ja linkkejä. Jokaisella sisältösivulla näytetään automaattisesti päivämäärä, jolloin sivuun on viimeksi tehty muutoksia, asiasanat, tulosta-nappi, Google+1- ja Facebook -napit ja add this nappi Sisältöeditori Sivun sisältöosuus tuotetaan EpiServerin oletussisällönhallintatyökalulla sellaiseen muotoon, jossa tekstin ulkoasu, taulukoinnit ja muut muotoilut ovat mahdollisimman lähellä lopullista ulkoasua (ns. wysiwyg-muokkaus). Ylläpitäjältä ei vaadita teknistä tai HTML-osaamista, vaan sisältöeditori on yksinkertainen työkalu, joka sisältää helposti ymmärrettäviä muokkaustyökaluja. Editorilta vaadittavat ominaisuudet ovat seuraavat: HTML- muokkaus Tekstin muotoilu Linkit Halutessaan ylläpitäjä voi myös muokata sisältöosuutta suoraan HTML-lähdekoodiin, vaihtoehtona wysiwyg-editoinnille. Ylläpitäjällä on oltava sisältöeditorissa valittavissa vain rajattu valikoima tekstin muokkaustyylejä (esim. leipäteksti, väliotsikko, lihavointi, kursivointi), jotta sisällön ulkoasu pysyy yhtenäisenä. Editorilla tulee pystyä myös luomaan kohtalaisen yksinkertaisesti listauksia ja taulukoita. Mikäli ylläpitäjä luo sisälinkin, hän voi valita linkin kohteeksi haluamansa sivun poimimalla sen havainnollisesta hakemistopuusta sivustohierarkian 14

15 Kuvat Liitetiedostot Esikatselu näyttävällä työkalulla. Ulkoisia linkkejä tehdessään ylläpitäjä syöttää linkille WWW-osoitteen (esim. kopioiden sen omalta selaimeltaan) ja valitsee, avautuuko linkki uuteen vai samaan selainikkunaan (oletusarvoisena valintana on uusi selainikkuna). Julkisella puolella ulkolinkit näytetään automaattisesti eri tyylillä kuin sisälinkit Sivuille on voitava liittää suhteellisen yksinkertaisella tavalla kuvituskuvia (PNG-, GIF- ja JPEG-muodoissa). Kuvatiedostot poimitaan etupäässä ylläpidon materiaalipankista. Editorilla on voitava muokata kuvien sijoittelua sivulla, ja niille on voitava syöttää myös tekstivastine. Sisältösivuille voidaan liittää myös liitetiedostoja. Liitetiedostoja ylläpidetään materiaalipankissa ja niitä voidaan poimia sieltä sisältösivuilla näytettäväksi tai ne voidaan ladata järjestelmään ja materiaalipankkiin omalta työasemalta suoraan sisältösivun syöttönäkymässä. Luonnosteltuja sivuja on voitava katsella esikatselutilassa, joka näyttää mahdollisimman tarkasti sen, miltä sivu julkaistuna näyttäisi, navigointivalikot mukaan lukien. Mikäli muokkauksessa on parhaillaan julkaistuna oleva sivu, on esikatselussa pystyttävä tarkastelemaan muutoksia ilman niiden julkistumista Tiedostolistauksen sisältävä sivupohja Liitetiedostot listaava sivupohja on muuten samanlainen kuin perussivupohja, mutta siihen on mahdollista listata halutun liitetiedostokansion liitetiedon perusteella. Liitetiedostot esitetään visuaalisesti erottuvalla tavalla ja liitetiedostolinkkien perään tulostuu liitteen tarkennus, esimerkiksi tiedostomuoto, tiedostokoko, muokkauspäivämäärä ja yleisimpien tiedostotyyppien ikonityypit (pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx) OPTIO: Materiaalipankki Materiaalipankki on aputoiminnallisuus, joka helpottaa liitetiedostojen ja kuvatiedostojen jäsentämistä, järjestelyä ja päivitystä. Materiaalipankki on liitteille ja kuville tarkoitettu hierarkkinen hakemisto, jonka nimeämislogiikan ansiosta on helppoa löytää kuvia tietystä aiheesta tai liitedokumenttien oikeat versiot. Materiaalipankkia käytetään siis sekä kuvien ja liitteiden varastointihakemistona että selailtavana kuvapankkihakemistona verkkopalvelussa. Julkisessa palvelussa esitettävästä kuvapankista voi tilata itselleen käyttöön kuvia Hämeenlinnan kaupungista. Materiaalipankin ominaisuudet ovat seuraavat: Hierarkinen hakemistorakenne Aineistot Materiaalipankki muodostuu hierarkkisesti sille määriteltyjen päähakemistojen alle, ja nämä voivat saada alihakemistoja, jotka jälleen voivat saada alihakemistoja. Hakemistoja voidaan luoda, nimetä uudelleen ja poistaa. Hakemistot sisältävät kuvituskuvina käytettäviä 15

16 Kuvien selaus ja käyttö Kuvien ja liitteiden sijainti Kuvien lisääminen Metatiedot Julkiset näkymät kuvatiedostoihin (kuvapankki) kuvatiedostoja (PNG-, GIF-, TIFF- ja JPEG-muodoissa) sekä sisältösivuille linkitettyjä liitetiedostoja (tyypillisesti toimistoohjelmistoilla tuotettuja tiedostoja, kuvatiedostoja ja PDFliitteitä, mahdollisesti ääni- ja animaatiotiedostoja). Materiaalipankissa sijaitsevia kuvia ja liitetiedostoja voidaan ylläpidossa liittää sisältösivuille. Tiedosto on kopioitu fyysisenä tiedostona järjestelmään vain kertaalleen, vaikka se olisi esitetty liitteenä lukuisilla sisältösivuilla. Sisältösivuja päivitettäessä sisältöosuuden tekstin sekaan voidaan hakea kuvituskuva materiaalipankista selailemalla sen hakemistoja ja hakemistoissa olevien kuvien esikatselukuvia (ns. thumbnail-kuva). Kuva tai liitetiedosto saa linkityskelpoisen, ehjänä pysyvän WWW-osoitteen materiaalipankin hakemistorakenteesta (esim. Ylläpitäjät voivat viedä ( upload ) materiaalipankin hakemistoihin dokumentteja omalta työasemaltaan. Hakemistoihin sisältyviä dokumentteja voi poistaa, niitä voi muokata tallentamalla muokatut dokumentit samannimisinä tai niitä voi siirtää toisiin hakemistoihin. Metatiedoilla valitaan, mitkä kuvista näytetään kuvapankin julkisissa näkymissä. Lisäksi metatiedoilla asiasanoitetaan ja kuvataan kuvapankissa näytettävien kuvien sisältöjä hakuja varten. Muita metatietoja: kuvaaja, käyttöoikeuksien rajaukset. Julkisella sivustolla näytetään kuvapankkinäkymänä kuvapankkiin kuuluvaksi merkityt kuvat. Kuvia voi selailla kategorioittain. Kuvia voidaan hakea hakusanahaulla. Kuvista (hakutuloksista) näytetään esikatselukuva (thumbnail), jota klikkaamalla nähdään täysikokoinen kuva. Kuvan yhteydessä esitetään lomake, jonka avulla kuvan käyttöoikeutta voi hakea Tiedotteet Tiedotteilla esitetään kaupungin päätöksiä, tietoja päätöksenteon etenemisestä, ajankohtaisasioita ja markkinoitavia tapahtumia. Muista sisältösivuista poiketen tiedotteille ei määritellä paikkaa hakemistorakenteessa, vaan ne kertyvät automaattisesti tiedotehakemistoon. Tiedotetta julkaistessa voi valita kyseisen julkaisulistan lisäksi myös muita listoja, jossa haluaa tiedotteen julkaista. Lisäksi tiedotetta julkistaessa voi määrittää haluamansa sähköpostiryhmän tiedotteen vastaanottajaksi. Sähköpostiryhmä saa tallennettua julkaisujärjestelmään. Verkkopalvelun etusivulla listataan automaattisesti viisi uusinta tiedoteotsikkoa (julkaisupäivämäärä ja tiedotteen otsikko linkkinä itse tiedotedokumenttiin). Samanlaista listausta voidaan käyttää esimerkiksi tietyn osion tai erillissivuston pääsivulla: opetuspalveluiden etusivulla voidaan vaikkapa näyttää viisi uusinta opetus-aiheista tiedotetta. 16

17 Tiedotteet kertyvät automaattisesti hakemistoon Tiedotteet, jossa niille muodostuu julkaisuvuosien mukaan kertyvä arkisto. Tiedotteesta pääsee aina tiedotelistaus-sivulle. Lisäksi järjestelmä lähettää uuden tiedotteen automaattisesti RSS-palveluun 5.9. RSS-palvelu Verkkopalvelussa tarjotaan käyttäjille RSS-syötteitä, joilla nämä saavat tuoreimmat tiedotteet haluamansa aihepiirin uutislistauksesta (kulttuuritapahtumat, liikunta, hallinto tms.) työpöydälleen omalla asiakasohjelmistollaan. Julkisen palvelun käyttöliittymässä näytetään etusivulla sekä muulla tiedotelistauksen sisältävällä sivulla RSS-painike, josta saa auki aina kyseisen RSS-syötteen. Jokainen RSS-listaus lisää myös kyseisen tiedotelistauksen metatietoihin toiminteen RSSsyötteen avaamista varten esim. suoraan selaimen RSS-painikkeesta Etusivut Verkkopalvelun etusivu on erityinen sivu, jonka ylläpitoon ja elementtien hallintaan päivittäjillä on enemmän mahdollisuuksia. Etusivulla voidaan ylläpitää ainakin tällaisia elementtejä: Kuvituskuva(t) nykyisenkaltaisena diakuvasarjana (toteutustapa JavaScript) Tiedotteet Kuvalliset uutisnostot Oikopolut (oikeassa reunassa olevat käsivalintaiset linkit) Palvelun asiasanoitus ja lyhyt kuvaus metatietoihin hakukoneita varten Tapahtumakalenteri Tiedotelistaukseen tulevat automaattisesti tiedot uusimmista tiedotteista, mutta ylläpitäjä pystyy myös määrittelemään tietyn tiedotteen etusivulta pois tai tietyn näkymään etusivulla huolimatta siitä, mikä näiden julkaisuajankohta on. Etusivun kuvalliset uutisnostot Etusivulla kuvalliset uutisnostot ovat esittelypaikkoja, joihin voidaan nostaa vaihtelevasti uutisaiheita verkkopalvelun sisältöhierarkiasta tai ulkoisista verkkopalveluista. Nostoja on kaksi, ja niissä esitellään kuvituskuva, seliteteksti sekä otsikko, joka toimii jatkolinkkinä asiasta syventävämpään tietoon Nostojen alapuolella esitetään myös linkki Lisää uutisia, joka johtaa listaussivulle, jossa näkyvät aiemmat kuvalliset uutisnostot. 17

18 5.11. Erillissivuston etusivu kts. kohta Erillissivustot Lomakkeet ja palautteen käsittely Käytetään EpiServerin vakiomuotoista lomakejärjestelmää, joka on muokattu toimimaan sivuston sivupohjassa. Lomakkeiden sisältöjä ei siirretä uuteen järjestelmään pienen määrän takia. Vanhat lomakesisällöt otetaan talteen ja niiden perusteella luodaan uudet lomakkeet uuteen järjestelmään Palveluhakemisto Palveluhakemisto toteutetaan samalla tavalla kuin nykyversiossa. Käyttäjille on tarjottu verkkopalvelussa helppo tapa selailla ja löytää tietoja tietystä aihepiiristä tai asiasanasta. Palvelussa on aakkosellinen palveluhakemisto, jonka päivitys on hoidettu ilman ylläpitotyötä. Verkkosivuilla käytössä olevista asiasanoista on muodostunut automaattinen, aakkosellinen listaus, jossa asiasanojen perään on tulostunut myös niitä vastaavien dokumenttien lukumäärä palvelussa. Kukin asiasana toimii linkkinä, jota klikattaessa käyttäjä saa näkyviin kaikki ne palvelun sivut, joille tämä asiasana on merkattu. Dokumentin otsikko toimii linkkinä kyseiselle sivulle Sivukartta Sivukartta toteutetaan EpiServerin oletussivupohjana Yhteystiedot Toteutetaan samalla tavalla kuin nykyisessä versiossa. Verkkopalvelussa esitellään kaikkien kaupungin työntekijöiden yhteystiedot selailtavina ja haettavina. Yhteystiedoista löytyvät myös osastot, toimipaikat ja vastaavat tahot, joille halutaan ohjata käyttäjien yhteydenottoja. Henkilöhakemiston yhteystiedot siirretään järjestelmään Elisa Oyj:n Hämeenlinnan kaupungin vaihteeseen toimittamasta tietokannasta. Henkilöhakemistoon siirretään seuraavat tiedot: Nimi, Virkanimike, Toimipaikka, Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite) ja Vastuualue Henkilöiden yhteystietojen julkisessa näyttämisessä on sähköpostiosoite muodostettu siten, etteivät hakumoottorit pysty tunnistamaan osoitteita roskapostin lähettämistä varten Tulostusversio Kaikilla sisältösivuilla näytetään automaattisesti linkki kyseisen sivun tulostusversioon. Tulostusversiossa esitetään sivu ilman käyttöliittymän navigointielementtejä ja linkkiblokkeja. Tulostusversiota ei ylläpidetä erikseen, vaan järjestelmä tuottaa sen automaattisesti. 18

19 5.17. Hakutoiminnot Sivuston perushaku toteutetaan lähtökohtaisesti Google Site Searchillä. Pääpiirteissään toteutus on sama kuin nykyversiossa. Verkkopalvelun tietojen löydettävyyden parantamiseksi järjestelmän täytyy sisältää hyvät hakutoiminnot. Vaadittavat hakuominaisuudet ovat seuraavat: Pikahaku Haun kohdistus Haku kuvapankista (OPTIO) Haku ylläpitopuolella Hakutulokset Kaikilla sivuilla on esillä pikahaku, joka sisältyy hakukenttänä käyttöliittymässä kaikkiin sivuihin. Haulla on voitava etsiä yksittäistä sanaa, hakulausetta tai hakusanan osaa (ns. pattern matching). Pikahaku kohdistuu julkisina oleviin sisältöihin, ja se etsii hakua vastaavia tekstejä sisältösivuilta, metatiedoista, liitetiedostoista, yhteystiedoista, materiaalipankista, asiasanoista ja tiedotteista. Kuvapankin kuvia voidaan hakea erillisellä hakuliittymällä, joka kohdistuu materiaalipankin julkisiksi merkittyihin kuviin, niiden otsikoihin, metatietoihin ja kuvaajatietoihin. Ylläpitojärjestelmässä käytetään EpiServerin omia toiminnallisuuksia. Erona on se, että haut kohdistuvat myös luonnostilassa oleviin ja arkistoituihin dokumentteihin. Hakutuloksissa esitetään listaus Googlen ja EpiServerin oletushakutuloksista Kriisisivusto Järjestelmässä on tarvittaessa voitava julkaista normaalin verkkopalvelun sijasta staattisista HTML-sivuista koostuva, kevyt kriisisivusto. Tämän tarkoituksena on varmistaa palvelun toimivuus tilanteissa, joissa käytön määrä jostakin syystä kasvaa poikkeuksellisen suureksi Kieliversiot Palvelusta on tuotettu kevyet ruotsin-, ja englanninkieliset versiot, jotka ovat toisistaan riippumattomia erillisiä kokonaisuuksia. Kunkin kieliversion rakennetta ja dokumentteja voidaan siis ylläpitää erikseen, ja käyttöliittymän kielivalikossa olevat linkit johtavat aina kieliversion etusivulle Linkkien tarkistus Käytetään EpiServerin oletustoimintoja, jossa järjestelmä varoittaa, jos on katkaisemassa sisäistä linkkiä Verkkopalvelun käytön seuranta Käytetään Google Analyticsiä. Jokaiseen sivupohjaan laitetaan tarvittava koodielementti Web-kamerasivu Tehdään web-kamerasivupohja, jolle pystytään Hämeenlinnan kaupungin sisäverkon kautta hakemaan web-kamerapalvelimilta http-liikenteellä haluttuja kuvia, jotka julkaistaan tietyllä frekvenssillä EpiServer-palvelimen kautta. Tällöin vältytään siltä, että asiakkaat pääsisivät suoraan kameran palvelimeen. 19

20 5.23. Mobiilisivut Sivuista tehdään mobiilisti selattava versio. Sivuina ovat vähintään etusivu ja etusivun tiedotteet. 6. Tekniset ratkaisut Käyttöpalvelut ovat osa versiopäivityksen kilpailutusta Käyttäjähallinta Käyttäjätunnistus toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin Active Directorya vasten. Käyttäjien hallinta tapahtuu Hämeenlinnan kaupungin Active Directoryssa. Päivitysympäristöön pääsy tapahtuu vain hallintoverkosta. AD-tunnistautuminen tulee tapahtua tietoturvallisesti Tietoliikenneyhteydet Käyttäjät käyttävät verkkopalveluita salaamattomilla HTTP-yhteyksillä. Ylläpitoyhteydet on kuvattu tarkemmin dokumentissa Intranetin, ekstranetin ja internetsivujen tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely Järjestelmän toteutustapa Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on edelleen toteuttaa Internet-palvelut tuotepohjaisesti, mahdollisimman vähällä räätälöintityöllä. Tuotepohjaista toteutusta pyritään hyödyntämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vaatimusmäärittely tarkennetaan valitun toimittajan kanssa EpiServerin ominaisuudet mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäviksi. Sovelluskehityksessä ja rajapinnoissa on käytettävä yleisesti käytössä olevia ja avoimia standardeja teknologioita ja ratkaisuja (esim. W3C:n ja IEEE:n standardit ja suositukset) Saavutettavuusvaatimukset Palvelu-uudistuksessa tavoitellaan nopeasti latautuvaa, saavutettavaa (eli suhteellisen esteetöntä) ja mahdollisimman päätelaiteriippumatonta käyttöliittymäratkaisua. Saavutettavuuden takaamiseksi käyttöliittymän lähdekoodia luotaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Tyylimäärittelyt Ei tekstejä kuvina Visuaalista ulkoasua (palstoitusta ja graafisia elementtejä) ei taiteta HTML-taulukoin, vaan ulkoasu muodostetaan tyylitiedostojen avulla. Käyttöliittymän tekstejä ei toteuteta kuvina, vaan ratkaisut ovat mahdollisimman pitkälle tekstipohjaisia. Mahdollisesti yhteystiedoissa sähköpostiosoite voidaan laittaa kuvana, tai ainakin osa siitä 20

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki intranet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely 21.12.2011 1 Sisältö: 1. Johdanto...3 2. Intranet-palvelun tavoitteet...3 2.1. Viestinnälliset tavoitteet...3 2.2. Käytettävyystavoitteet...4

Lisätiedot

NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun

NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun OpenSpace NetEazer julkaisujärjestelmä on täydellinen informaatiojärjestelmä nykyaikaisten wwwpalvelujen sisällöntuotantoon.

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Intranetin, ekstranetin ja internet-sivujen tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely

Hämeenlinnan kaupunki. Intranetin, ekstranetin ja internet-sivujen tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely Hämeenlinnan kaupunki Intranetin, ekstranetin ja internet-sivujen tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely 21.12.2011 Sisällysluettelo 1. Intranet-järjestelmän tekniset ja toiminnalliset vaatimukset...

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Liite 3. Tekninen vaatimusmäärittely

Liite 3. Tekninen vaatimusmäärittely 1 Liite 3. Tekninen vaatimusmäärittely 2 1. Yleiset vaatimukset Nämä vaatimukset koskevat www-sivustoa ja automaattinen ohjaus em. sivustolle myös kohteesta. 1.1 Yleiset tekniset vaatimukset 1.1.1 Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

SAKU-materiaalit

SAKU-materiaalit SAKU-materiaalit www.sakumateriaalit.net Käyttäjän opas 1 Yleistä SAKU-materiaalit on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n hallinnoima materiaalipankki. Materiaalipankista

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM Bulletin Manager 2.0 KÄYTTÖOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (17) KÄYTTÖOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kameraseura CMS -julkaisujärjestelmän käyttöohje kerhosivujen päivitykseen

Kameraseura CMS -julkaisujärjestelmän käyttöohje kerhosivujen päivitykseen Kameraseura CMS -julkaisujärjestelmän käyttöohje kerhosivujen päivitykseen effective content management made simple. Kameraseura ry 1 Terminologia Tässä ohjeistuksessa käytetyt termit julkaisujärjestelmä,

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon

Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon Aloitusopas verkkosivuston ylläpitoon JPP-Soft Oy 2(13) Sisällys Tervetuloa emedia CMS verkkopalveluiden käyttäjäksi... 3 Sivuston graafinen ilme ja rakenne... 4 Sivuston ilme ja tyyli... 5 Sivupohjat...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014

Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014 Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Lokakuu 2014 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. KIRJAUDU SISÄÄN... 3 2. ASETUKSET... 3 3. ALOITUS... 4 4. HAKU... 5 5. LATAA TIEDOSTOJA... 5 5.1. Käsittele dokumentteja...

Lisätiedot

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTIN KUVAUS INTRAN LOPPUKÄYTTÄJILLE ABAKO MEDIA OY 8.12.2009 Dokumentin tiedot Tekijä: Minna Laine Päiväys: 8.12.2009 Jakelu: Kouvolan kaupunki Abako projektityöryhmä

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

Kuvapankki ohjeet työryhmäläisille

Kuvapankki ohjeet työryhmäläisille PIKI verkkokirjasto 1 Kuvapankki ohjeet työryhmäläisille Arenan kuvapankin suora osoite on https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/images. Jos et ole kirjoittamassa artikkelia tai joku artikkelin kirjoittaja

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Forte-kotisivujen päivitysohje 2 Sisällysluettelo: Kirjautuminen 2 Ohjausnäkymä 3 Sivun lisääminen ja yleisnäkymä 4 Sivun muokkaus 5 Sivun hakusanaoptimointi

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito Kanakoirakerho - websivujen ylläpito 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kirjautuminen... 1 2.1 Ylläpitovalikko... 2 3 Käyttäjien hallinta... 3 4 Sisällön muokkaaminen... 4 4.1 Editorin käyttäminen...

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM ESIMERKKIOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (16) ESIMERKKIOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 1.1 SIVUN MUOKKAUS...3

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Processwire-ohjeistus

Processwire-ohjeistus Processwire-ohjeistus Sisällys Yleistä tietoa järjestelmästä... 2 Sivutyypit ja kentät... 2 Sivurakenne... 3 Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 3 Uuden sivun luominen... 3 Sivun piilottaminen ja julkaiseminen...

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Drupal-sivuston hallintaopas

Drupal-sivuston hallintaopas Drupal-sivuston hallintaopas 11.12.2011 1. Sisäänkirjautuminen... 2 2. Sivun luonti... 2 1 1. Sisäänkirjautuminen Kirjautumissivulle pääset osoitteesta http://www.venajaseura.com/user Käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Pyydämme suunnitelijaa ottamaan huomioon seuraavat ohjeet verkkokaupan ulkoasun suunnittelua koskien. Näin vältämme lisäkustannukset

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja:

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: KÄYTTÖOHJE Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: Askinet, Asunto-osakeyhtiölaki Kommentaari, Isännöitsijän käsikirja 2015, Kiinteistöalan lakikirja, Kiinteistönhoidon

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Bioenergia.fi VERKKOPALVELUKOHTAINEN OHJE 03.09.2009

Bioenergia.fi VERKKOPALVELUKOHTAINEN OHJE 03.09.2009 Bioenergia.fi VERKKOPALVELUKOHTAINEN OHJE 03.09.2009 Osoite Puhelin Fax Pankkiyhteys 1/19 Sisällysluettelo Yleistä...3 Ilmoitetut tapahtumat ja uutiset...3 Ilmoita tapahtuma ja Ilmoita uutinen sivujen

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa Toiminnallinen vaatimuusmäärittely Innokylä 2.1 1. Yleistä Tämä dokumentti määrittelee, millaisia toiminnallisuuksia Innokylään tulee lisää innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisen yhteydessä

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot