Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupunki Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely

2 Sisältö 1. Johdanto Internet-palvelujen versiopäivityksen tavoitteet Internetpalvelun sisältö Uuden palvelun käyttöliittymäelementit Sisällönhallintajärjestelmän toiminnallisuudet Erillissivustot Sisältösivujen metatiedot Asiasanasto Sisältösivujen elementit Sisältöeditori Tiedostolistauksen sisältävä sivupohja OPTIO: Materiaalipankki Tiedotteet RSS-palvelu Etusivut Erillissivuston etusivu Lomakkeet ja palautteen käsittely Palveluhakemisto Sivukartta Yhteystiedot Tulostusversio Hakutoiminnot Kriisisivusto

3 5.19. Kieliversiot Linkkien tarkistus Verkkopalvelun käytön seuranta Web-kamerasivu Mobiilisivut Tekniset ratkaisut Käyttäjähallinta Tietoliikenneyhteydet Järjestelmän toteutustapa Saavutettavuusvaatimukset Vasteajat ja kävijämäärät Selaimet Tietoturva Yhteydet muihin järjestelmiin

4 1. Johdanto Tämä vaatimusmäärittelydokumentti kuvaa Hämeenlinnan kaupungin internetpalvelun (www.hämeenlinna.fi) versiopäivityksen tavoitteet, sisällön ja ylläpidon. Vaatimusmäärittely on tarkoitettu dokumentaatioksi, jonka avulla voidaan päivittää verkkosivujen nykyiset sisällöt ja muuttuvat osiot uudelleen EpiServer CMS7-versioon Toteutusprojektiin tarvittava tarkempi vaatimus- ja suunnitteludokumentaatio tuotetaan versiopäivitysprojektin toteuttajaksi valitun toimittajan kanssa. Uuden järjestelmäalustan versiopäivitys käynnistyy alkuvuodesta 2012 ja uudelle alustalle siirretyt sivut on tarkoitus julkaista syksyllä Vaatimusmäärittelydokumentti on luotu Hämeenlinnan kaupungin kehittämispalveluissa. Määrittelydokumentin aineisto on tuotettu soveltaen vuoden 2007 määrittelydokumentin pohjalta. Määrittelydokumenttia säilyttää ja ylläpitää kaupungin viestintäyksikkö 2. Internet-palvelujen versiopäivityksen tavoitteet Hämeenlinnan kaupungin internetsivut on tuotettu Episerver CMS 4 - sisällönhallintajärjestelmällä. Versiopäivityksessä nykyiset sisällöt siirretään uudelle järjestelmäalustalle EpiServer CMS7-versioon ja nykyiset sivupohjat tehdään tarvittavin osin uusiksi. Uudessa palvelussa tulee olla vähintään samat toiminnallisuudet kuin nykyisessä palvelussa. Uudistuksen yhteydessä muokataan nykyisten sivujen sisältöjä, rakennetta ja esittämistapoja nykyisin tiedossa olevien ongelmakohtien perusteella. Sivujen visuaalinen ilme muuttuu siltä osin kuinka kaupungin visuaalinen ilme uudistuu vuoden 2012 aikana ja uusi visuaalinen ilme tuotetaan yhdessä valitun toimittajan kanssa. Versiopäivityksen myötä pyritään ratkaisemaan nykyisestä verkkopalvelusta tiedossa olevia sisällöllisiä, rakenteellisia, käyttöliittymällisiä, ylläpidollisia ja teknisiä ongelmia. Hajautettu ylläpito-organisaatio jatkaa toimintaansa entisellä tavalla. Käyttäjätunnukset siirretään uuteen ympäristöön. Internetsivujen päivittäjiä on kaupungin hallinnossa 200. Palvelu-uudistuksessa keskeisimmät tavoitteet ovat: 4

5 Käyttäjälähtöisyys Verkkopalvelun navigaatio suunnitellaan todellisia kohderyhmiä ajatellen, näiden mieltämien asiakokonaisuuksien mukaisin jäsennyksin. Verkkosivujen rakenne ei nojaa toimialoihin tai organisatorisiin yksiköihin, vaan sisällöistä tunnistetaan todelliset palvelut, joita kaupunki tarjoaa. Etusivun päänavigaatio mietitään tarvittavin osin uudestaan esim. apunavigaation käyttö. Osioiden ja sivujen nimeämisessä, tekstien käsikirjoittamisessa, esitettävien tietojen valinnassa ja toimintalogiikassa päätökset perustuvat johdonmukaisesti siihen, mitä todelliset loppukäyttäjät tarvitsevat. Sisältöjen tiivistäminen Parin vuoden aikana muotoutuneet nykyiset verkkosivut kertovat hyvin laajasti aiheista ja osa tiedoista on vanhentunutta. Uudistuksen yhteydessä siirretään sivuille vain ajan tasalla olevat tiedot ja niitäkin tiivistetään nykyisestä. Epäloogisuudet karsitaan. Yhtenäisen käyttäjäkokemuksen säilyttäminen Ylläpitojärjestelmän ominaisuuksia hyödynnetään siihen, että verkkopalvelun eri osiot ja erillissivustotkin tarjoavat edelleen yhdenmukaisen, hallitun visuaalisen ulkoasun, käyttöliittymätoiminnot ja sisältöjen esitystavan. Tämä tukee myös palvelun käytettävyyttä ja opittavuutta. Saavutettavuuden parantaminen Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota julkishallinnon palveluilta edellytetyllä tavalla, ja palvelun soveltuvuus erilaisiin päätelaitteisiin tarkistetaan. Ylläpidon helpottaminen Ylläpitojärjestelmän teknisiä mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisimman kattavasti, jotta päivittäjien tarvitsee syöttää tieto vain yhteen paikkaan, ja jotta verkkosivut syntyvät mahdollisimman automaattisesti esim. meta-tietojen avulla. Teknisen kokonaisratkaisun synergiaedut Toiminnallisista ratkaisuista ja sovelluksista pyritään muodostamaan järkevä kokonaisuus, jossa ominaisuuksia voidaan hyödyntää skaalautuvasti ja modulaarisesti esimerkiksi intranetiä varten luotuja ratkaisuja olisi edullista hyödyntää myös internetpalvelun toteutuksessa. 3. Internetpalvelun sisältö Hämeenlinnan kaupungin tämänhetkisessä internetpalvelussa on sivuja noin 3800, joista suurin osa siirretään sisältöineen uuteen versioon. Kaikilla julkisen verkkopalvelun sisältösivuilla toistuvat samat vakioelementit, ja käyttöliittymälogiikka näyttää johdonmukaisesti käyttäjän sijainnin sivustolla. Vakiovalikot poistuvat ainoastaan erillissivustoilla, joilla käyttöliittymä muodostuu sivuston itsenäisistä sisällöistä, ja visuaalisessa ulkoasussa voidaan käyttää erottuvaa ilmettä. Käyttöliittymäelementit ovat näissä kuitenkin samoja, ja toimintalogiikka säilyy yhtäläisenä. 5

6 Kaikilla erillissivustoilla on identtinen paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. Sivujen rakenne ja pääsisällöt voidaan jäsentää seuraavasti: Sivutyyppi Teemalliset sisältösivut (eli perussivut) Esittämistapa Kieliversiot Yhteystiedot Esittämistapa Kieliversiot Tiedotteet Esittämistapa Kieliversiot Esityslistat ja pöytäkirjat Esittämistapa Kaupungin organisaatioon ja toimintaan sekä kaupungin tarjoamiin palveluihin liittyvät esittelysivut (taskutieto, historia, liikuntapalvelut, koulutus, mielenterveyspalvelut, museot, virastot, kaupunginosat jne.). Sivut voivat sisältää editoitavan tekstin lisäksi kuvia, linkkejä ja liitetiedostoja. Hierarkkisen puurakenteen muodostavat sivut avautuvat selailtaviksi päänavigaation 6 8 pääkohdasta ja siitä edelleen teemallisiksi alavalikoiksi ainakin 4:nteen syvyystasoon. Englanti, ruotsi: tuotetaan keskeisimmistä sivuista, rakenne ei kuitenkaan ole sama kuin suomenkielisessä palvelussa. Vakiomuotoinen yhteystietokortti kaikista Hämeenlinnan kaupungin työntekijöistä ja osastoista, yksiköistä, virastoista ja vastaavista (nimi, titteli, toimipaikka, vastuualue, yhteystiedot). Tietoja ylläpidetään keskitetysti kaupungin puhelinvaihteen tietojärjestelmästä. Toteutustapa myös jatkossa CSV-tiedoston nouto FTP-palvelimelta. Listataan hakutuloksina käyttäjän tekemän haun mukaan. Toteutustapa samankaltainen kuin nykyversiossa. ei kieliversioita Erityinen dokumenttityyppi, joissa kerrotaan kaupungin palveluihin, hankkeisiin, tapahtumiin, julkaisuihin, päätöksiin jne. liittyvistä ajankohtaisasioista. Tiedotteita kertyy eri toimialoilta kausiluonteisesti, kuukausittain noin kappaletta. Etusivulla listataan 3-10 tiedoteotsikkoa. Tiedotteet - hakemistosta löytyvät arkistona kaikki tiedotteet vuosittain ryhmiteltyinä. Listauksia voidaan tehdä myös eri osioiden etusivuille ja erillispalvelujen etusivuille. ei kieliversioita Verkkopalvelussa esitetään Hämeenlinnan kaupungin virallisen päätöksentekoon liittyviä dokumentteja ja näkymiä dokumentteihin Triplanin KuntaToimisto-tuotteella toteutetussa järjestelmässä olevalla verkkojulkaisutoiminnallisuudella. Työ tilataan edelleen KuntaToimisto-järjestelmän toimittajalta Linkit Kuntatoimiston näkymiin esitetään 6

7 Kieliversiot Etusivun uutisnostot Esittämistapa Kieliversiot Etusivun oikopolut Kieliversiot Erillissivustot Esittämistapa Kieliversiot Kartat Esittämistapa Kieliversiot HAKU-työkalut Esittämistapa Web-kamera sivupohja Tapahtumakalenteri verkkopalvelun etusivulla tai osiossa Päätöksenteko. ei kieliversioita Etusivulle nostetaan vaihtuvasti uutisaiheita verkkopalvelun sisältöhierarkiasta. Kuvallisessa nostopaikassa esitellään jokin ajankohtainen aihe tai teema, ja otsikkolinkistä käyttäjä ohjataan lukemaan aiheesta lisää palvelun sisältösivuilta (tai jostain muusta verkkopalvelusta). Etusivulla näytetään 0 8 uutisaihetta: kuva, otsikkolinkki ja ingressiteksti. Uutisnostot kertyvät vuoden ajalta arkistoon eli listaussivulle, josta löytyvät aiemmin etusivulla julkaistut nostot Ruotsi, englanti: tuotetaan soveltuvin osin Etusivun oikeassa reunassa kuvapainikkeina toteutetut linkit erillisiin asioihin, joita kaupungin sivuilta etsitään (rekrytointi, säätila, sähköinen ilmoitustaulu jne.). ei kieliversioita Laajempia kokonaisuuksia käsittelevät sisältösivut (terveyspalvelut, historiallinen museo, moottoritien kattaminen tms.) muodostavat itsenäisiä kokonaisuuksia, joilla käyttöliittymän muodostaa yksinomaan tämän teeman rakennehierarkia. Eheä, itsenäinen käyttöliittymäympäristö (omalla visuaalisella ilmeellään), josta löytyy paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. (Logo) Englanti, ruotsi,: erillissivustojen ylläpitoresurssien mukaan Erillissovelluksen (jo käytössä oleva Tekla Xcity) avulla voidaan etsiä karttakäyttöliittymässä Hämeenlinnan seudun osoitteita, asuinalueita tai käyntikohteita. Ei ylläpitoa sisällönhallintajärjestelmässä. Eheä, itsenäinen käyttöliittymäympäristö (omalla visuaalisella ilmeellään), josta löytyy paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. Kaupungin verkkopalvelussa voidaan näyttää linkkejä, jotka johtavat tietyn paikan osoittavaan karttanäkymään. Ruotsi, englanti: Linkki karttapalveluun näytetään, mutta käyttöliittymä on suomeksi Perushakuna toimii Google Site Search, Yhteystietohaku tapahtuu ladattavasta CSVtiedostosta, Päätöksenteon haku Kuntatoimistosta, Asiasanoista oma haku yhdistettynä perushakuun. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä webkameroita, joita halutaan streamata web-sivuille tietoturvallisesti. 7

8 OPTIO: Materiaalipankki Esittämistapa Asiasanasto asiasanatietokanta Blogi-sivupohja Tapahtumakalenteri toteutetaan samalla tavalla kuin nykyratkaisussa, jossa tapahtumat voidaan määrittää palvelupisteittäin. Kalenterilistaus etusivulle pitää muodostua siten, että aina lähimpänä nykyhetkeä oleva tapahtuma näkyy ensimmäisenä, toiseksi lähimpänä oleva tapahtuma toisena jne Aputoiminnallisuus, joka helpottaa liitetiedostojen ja kuvatiedostojen jäsentämistä, järjestelyä ja päivitystä. Materiaalipankissa säilytettäviä kuvia ja liitetiedostoja näytetään tavallisilla sisältösivuilla. Osa materiaalipankin kuvista muodostaa julkisen kuvapankin, josta kuvia saa tilata käyttöönsä. Palvelun sivuilla on räätälöitynä asiasanasto, josta voi poimia asiasanoja sivuille. Sanastoa ylläpitää pääkäyttäjä. Palvelussa ylläpidettävä asiasanojen lista näkyy yhdenmukaisena hierarkkisena valintalistana kaikkien sisältödokumenttien ylläpitonäkymässä. Asiasanojen ylläpitotyökalussa on näkyvissä se, onko kyseistä asiasanaa yhdistetty sisältödokumentteihin vai ei. Blogi-sivupohja kommentointimahdollisuuksineen. 4. Uuden palvelun käyttöliittymäelementit Uuteen palveluun suunnitellut sisällöt toteutetaan käyttöliittymäelementein, joita on tässä dokumentissa havainnollistettu alustavilla mallinnuksilla. 8

9 KUVA 1: Etusivun mallinnus Mallikuvassa on esitetty palvelun navigointielementit (ylätunniste, kielivalikko, tukivalikko, toimintovalikko päänavigaatiovalikko, palveluvalikko ja alatunniste) sekä etusivun nostopalstat (uutisnostot, tiedotelistaukset, oikopolut ja kampanjapaikat). 9

10 KUVA 2: Perussisältösivun mallinnus Palvelun perussivulla rakennehierarkia esitetään kerrytettävänä sivuvalikkona, jossa kyseisen sivun paikka on selkeästi korostettu. Itse sisältöosio koostuu pääotsikosta ja muotoillusta tekstistä, jossa voi olla kuvia, linkkejä ja liitetiedostoja. Kaikilla julkisen verkkopalvelun sisältösivuilla toistuvat samat vakioelementit, ja käyttöliittymälogiikka näyttää johdonmukaisesti käyttäjän sijainnin sivustolla. Mallinnuksessa on havainnollistettu käyttöliittymäntoiminnallisuuksia: sivuvalikon ja murupolun kertymistä ja sivun sisältöosion muokkausta kuvan, tekstin ja väliotsikoiden avulla. 10

11 KUVA 3: Erillissivun mallinnus Vakiovalikot poistuvat ainoastaan erillissivustoilla, joilla käyttöliittymä muodostuu sivuston itsenäisistä sisällöistä, ja visuaalisessa ulkoasussa voidaan käyttää erottuvaa ilmettä. Käyttöliittymäelementit ovat näissä kuitenkin samoja, ja toimintalogiikka säilyy yhtäläisenä. Kaikilla erillissivustoilla on identtinen paluulinkki Hämeenlinnan kaupungin etusivulle. 5. Sisällönhallintajärjestelmän toiminnallisuudet Hämeenlinnan kaupungin internetpalvelun sisältösivuja tuotetaan ja ylläpidetään wwwselainkäyttöisellä, suomenkielisellä sisällönhallintajärjestelmällä. Sisällönhallintatyökalulla hallinnoidaan kaikkia sivuja, jotka näytetään verkkopalvelun käyttöliittymän navigointivalikoissa, sekä niitä hierarkiarakenteita, joiden mukaan sivut näytetään valikoissa. Palvelun sisältöhierarkian ensimmäisellä tasolla ovat päähakemistot, joista tietyt 20 11

12 hakemistoa muodostavat julkisen verkkopalvelun päänavigoinnin. Lisäksi navigoinnin päätasoja voi julkisessa palvelussa olla erillisissä apuvalikoissa, työkaluvalikoissa tai tukivalikoissa. Valikkojen lopullinen sijainti ja valitun kohdan näyttötapa suunnitellaan käyttöliittymäsuunnittelun yhteydessä. Kustakin valikon kohdasta avautuu näkyviin tämän osion pääsivu sekä sivuvalikkona toisen tason navigointivalikko, jossa näkyvät automaattisesti valitun päähakemiston alakohdat. Vastaavasti avattaessa jokin kakkostason kohdista käyttäjälle ilmestyvät sivuvalikossa näkyviin tämän kohdan alakohdat kolmannen tason navigointivalikossa. Samalla tavoin käyttäjä voi selailla eri tasojen eri kohtia ainakin viidennelle tasolle asti yhtenäisessä sivuvalikossa. Verkkopalvelun ylläpidossa voidaan luoda, muokata ja poistaa kaikkia sisältönavigoinnin valikoita. Valikoiden ylläpito ei kuitenkaan tapahdu erillisellä rakenteen hallintatyökalulla, vaan rakenne muodostuu dynaamisesti sivustolle luotujen sisältösivujen ja niiden hierarkian perusteella. Valikossa näytetään kyseisen sivun otsikko. Käyttäjähallinnassa voidaan rajoittaa ylläpitäjien oikeuksia valikoiden luontiin ja poistoon. Mikäli sivu on luonnostilassa tai arkistoituna, sitä ei myöskään näytetä valikossa. Luotujen sivujen siirtämisen sisältörakenteen toiseen kohtaan tulee sujua jatkossakin helposti. Sisältösivujen ylläpidossa voidaan myös määritellä sivu navigaatioissa näkymättömäksi, jolloin siihen voidaan tehdä linkkejä muilta verkkopalvelun sivuilta, mutta tämä sivu näytetään käyttöliittymältään neutraalina eli ei minkään tietyn valikon alaosiona Erillissivustot Erillissivustot ovat erillisiä kokonaisuuksia, joita voidaan perustaa esimerkiksi tietyn toiminnon, projektin, yksikön tai palvelumuodon ympärille. Tällä hetkellä mm. terveyspalvelujen sivut on tehty erillissivuna tai moottoritien kattamishankkeen sivut Erillissivujen käyttöliittymä toimii muilta osin hämeenlinna.fi-palvelukonseptin mukaisesti, mutta visuaalisen ulkoasun elementit (esim. suuri tunnistekuva ja väripaletti) ovat tyylitiedoston tai muiden määrittelyjen avulla räätälöitävissä. Erillissivustoja ylläpidetään samanlaisin työkaluin ja toiminnallisuuksin kuin muitakin verkkopalvelun sisältösivuja, mutta ne muodostavat itsenäisiä sivustokokonaisuuksia. Navigointi on siis jokaisella erillissivustolla itsenäinen, vain sen oman hakemistorakenteen mukaan muodostuva. Erillissivustoille voidaan myös määritellä oma, ymmärrettävä wwwosoite ja oma verkkotunnus (domain). Oman navigaationsa sisältävä sivusto voi olla myös ulkoasultaan täysin yhtenevä muun hameenlinna.fi:n kanssa esim. 12

13 Uuden versiopäivityksen yhteydessä kaupungin erillissivustot käydään läpi ja selvitetään mitkä niistä siirretään uuteen versioon. Samalla selvitetään onko tulossa uusia erillissivukokonaisuuksia kuten esim. Kanta-Hämeen pelastuslaitos Käytössä on kolme erillistä erillissivupohjaa, joissa voidaan muotoilla tyylitiedoston avulla tietyissä rajoissa esimerkiksi värejä ja bannerikuvia Sisältösivujen metatiedot Palvelussa käytetään sivujen metatietoja niiden näyttämiseen sekä sivujen ajastettuun julkaisuun ja poistoon. Sivu voidaan myös kuvata sen sisällön mukaan. Kaikille sisältösivuille voidaan syöttää seuraavat metatiedot: Sivun otsikko Sivun valikkoteksti (oletuksena sama kuin sivun otsikko) Sivun lyhyt kuvaus (teksti) Selväkielinen www-osoite (suora aliosoite) Julkaisuajankohta (voidaan määritellä tulevaisuuteen automaattista julkaisua varten) Vanhentumisajankohta (siirretään ei-julkiseksi/arkistoidaan) Julkaisustatus (luonnos, julkinen, ei-julkinen, poistettava) Avainsanat (valittavissa kaupungin sanastosta) Lisäksi sivulle luodaan tallennuksen yhteydessä automaattisesti seuraavat metatiedot: Sijainti sivurakenteessa (muodostuu automaattisesti tallennuspaikan mukaan) Kieli (kieliversion mukaan) Viimeisin päivitysaika ja päiväys Viimeisimmän päivityksen tehnyt käyttäjä Julkisella puolella esitetään sivun päivityspäivämäärä automaattisesti viime tallennusajankohdan mukaan. Sivuille voidaan tarvittaessa myös määritellä ajankohta(päivämäärä ja kellonaika), jolloin ne siirtyvät julkisiksi. Samoin sivuille voidaan määritellä vanhentumisajankohta, jolloin ne siirtyvät ajastetusti ei-julkisiksi. Oletusarvoisesti sivuilla ei kuitenkaan ole vanhentumisaikaa. 13

14 Sivut voidaan merkata poistetuiksi, jolloin ne siirtyvät roskakoriin. Ne voidaan palauttaa roskakorista takaisin entiselle paikalleen. Kuukauden roskakorissa olleet sivut poistuvat automaattisesti, tai pääkäyttäjä voi tuhota ne roskakorista lopullisesti jo sitä ennen Asiasanasto Palvelun sivuille voidaan poimia asiasanoja kaupungin asiasanastosta, mitä varten palvelussa on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Sivuilla olemassa olevat asiasanat siirretään uuteen versioon sekä asiasanatietokanta sellaisenaan erillisenä toimintona. Verkkopalvelun asiasanastoa varten palvelussa on sanaston ylläpitomahdollisuus (www.hämeenlinna.fi/asiasanatietokanta), jossa asiasanoja voi lisätä, muokata ja poistaa. Palvelussa ylläpidettävä asiasanojen lista näkyy yhdenmukaisena hierarkkisena valintalistana kaikkien sisältödokumenttien ylläpitonäkymässä. Asiasanat lisätään automaattisesti myös sivun metatietoihin, jolloin hakukoneet toimivat paremmin Sisältösivujen elementit Sisältöosuus koostuu muotoillusta tekstistä, joka voi sisältää väliotsikoita, listoja, taulukoita, kuvia, liitetiedostoja ja linkkejä. Jokaisella sisältösivulla näytetään automaattisesti päivämäärä, jolloin sivuun on viimeksi tehty muutoksia, asiasanat, tulosta-nappi, Google+1- ja Facebook -napit ja add this nappi Sisältöeditori Sivun sisältöosuus tuotetaan EpiServerin oletussisällönhallintatyökalulla sellaiseen muotoon, jossa tekstin ulkoasu, taulukoinnit ja muut muotoilut ovat mahdollisimman lähellä lopullista ulkoasua (ns. wysiwyg-muokkaus). Ylläpitäjältä ei vaadita teknistä tai HTML-osaamista, vaan sisältöeditori on yksinkertainen työkalu, joka sisältää helposti ymmärrettäviä muokkaustyökaluja. Editorilta vaadittavat ominaisuudet ovat seuraavat: HTML- muokkaus Tekstin muotoilu Linkit Halutessaan ylläpitäjä voi myös muokata sisältöosuutta suoraan HTML-lähdekoodiin, vaihtoehtona wysiwyg-editoinnille. Ylläpitäjällä on oltava sisältöeditorissa valittavissa vain rajattu valikoima tekstin muokkaustyylejä (esim. leipäteksti, väliotsikko, lihavointi, kursivointi), jotta sisällön ulkoasu pysyy yhtenäisenä. Editorilla tulee pystyä myös luomaan kohtalaisen yksinkertaisesti listauksia ja taulukoita. Mikäli ylläpitäjä luo sisälinkin, hän voi valita linkin kohteeksi haluamansa sivun poimimalla sen havainnollisesta hakemistopuusta sivustohierarkian 14

15 Kuvat Liitetiedostot Esikatselu näyttävällä työkalulla. Ulkoisia linkkejä tehdessään ylläpitäjä syöttää linkille WWW-osoitteen (esim. kopioiden sen omalta selaimeltaan) ja valitsee, avautuuko linkki uuteen vai samaan selainikkunaan (oletusarvoisena valintana on uusi selainikkuna). Julkisella puolella ulkolinkit näytetään automaattisesti eri tyylillä kuin sisälinkit Sivuille on voitava liittää suhteellisen yksinkertaisella tavalla kuvituskuvia (PNG-, GIF- ja JPEG-muodoissa). Kuvatiedostot poimitaan etupäässä ylläpidon materiaalipankista. Editorilla on voitava muokata kuvien sijoittelua sivulla, ja niille on voitava syöttää myös tekstivastine. Sisältösivuille voidaan liittää myös liitetiedostoja. Liitetiedostoja ylläpidetään materiaalipankissa ja niitä voidaan poimia sieltä sisältösivuilla näytettäväksi tai ne voidaan ladata järjestelmään ja materiaalipankkiin omalta työasemalta suoraan sisältösivun syöttönäkymässä. Luonnosteltuja sivuja on voitava katsella esikatselutilassa, joka näyttää mahdollisimman tarkasti sen, miltä sivu julkaistuna näyttäisi, navigointivalikot mukaan lukien. Mikäli muokkauksessa on parhaillaan julkaistuna oleva sivu, on esikatselussa pystyttävä tarkastelemaan muutoksia ilman niiden julkistumista Tiedostolistauksen sisältävä sivupohja Liitetiedostot listaava sivupohja on muuten samanlainen kuin perussivupohja, mutta siihen on mahdollista listata halutun liitetiedostokansion liitetiedon perusteella. Liitetiedostot esitetään visuaalisesti erottuvalla tavalla ja liitetiedostolinkkien perään tulostuu liitteen tarkennus, esimerkiksi tiedostomuoto, tiedostokoko, muokkauspäivämäärä ja yleisimpien tiedostotyyppien ikonityypit (pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx) OPTIO: Materiaalipankki Materiaalipankki on aputoiminnallisuus, joka helpottaa liitetiedostojen ja kuvatiedostojen jäsentämistä, järjestelyä ja päivitystä. Materiaalipankki on liitteille ja kuville tarkoitettu hierarkkinen hakemisto, jonka nimeämislogiikan ansiosta on helppoa löytää kuvia tietystä aiheesta tai liitedokumenttien oikeat versiot. Materiaalipankkia käytetään siis sekä kuvien ja liitteiden varastointihakemistona että selailtavana kuvapankkihakemistona verkkopalvelussa. Julkisessa palvelussa esitettävästä kuvapankista voi tilata itselleen käyttöön kuvia Hämeenlinnan kaupungista. Materiaalipankin ominaisuudet ovat seuraavat: Hierarkinen hakemistorakenne Aineistot Materiaalipankki muodostuu hierarkkisesti sille määriteltyjen päähakemistojen alle, ja nämä voivat saada alihakemistoja, jotka jälleen voivat saada alihakemistoja. Hakemistoja voidaan luoda, nimetä uudelleen ja poistaa. Hakemistot sisältävät kuvituskuvina käytettäviä 15

16 Kuvien selaus ja käyttö Kuvien ja liitteiden sijainti Kuvien lisääminen Metatiedot Julkiset näkymät kuvatiedostoihin (kuvapankki) kuvatiedostoja (PNG-, GIF-, TIFF- ja JPEG-muodoissa) sekä sisältösivuille linkitettyjä liitetiedostoja (tyypillisesti toimistoohjelmistoilla tuotettuja tiedostoja, kuvatiedostoja ja PDFliitteitä, mahdollisesti ääni- ja animaatiotiedostoja). Materiaalipankissa sijaitsevia kuvia ja liitetiedostoja voidaan ylläpidossa liittää sisältösivuille. Tiedosto on kopioitu fyysisenä tiedostona järjestelmään vain kertaalleen, vaikka se olisi esitetty liitteenä lukuisilla sisältösivuilla. Sisältösivuja päivitettäessä sisältöosuuden tekstin sekaan voidaan hakea kuvituskuva materiaalipankista selailemalla sen hakemistoja ja hakemistoissa olevien kuvien esikatselukuvia (ns. thumbnail-kuva). Kuva tai liitetiedosto saa linkityskelpoisen, ehjänä pysyvän WWW-osoitteen materiaalipankin hakemistorakenteesta (esim. Ylläpitäjät voivat viedä ( upload ) materiaalipankin hakemistoihin dokumentteja omalta työasemaltaan. Hakemistoihin sisältyviä dokumentteja voi poistaa, niitä voi muokata tallentamalla muokatut dokumentit samannimisinä tai niitä voi siirtää toisiin hakemistoihin. Metatiedoilla valitaan, mitkä kuvista näytetään kuvapankin julkisissa näkymissä. Lisäksi metatiedoilla asiasanoitetaan ja kuvataan kuvapankissa näytettävien kuvien sisältöjä hakuja varten. Muita metatietoja: kuvaaja, käyttöoikeuksien rajaukset. Julkisella sivustolla näytetään kuvapankkinäkymänä kuvapankkiin kuuluvaksi merkityt kuvat. Kuvia voi selailla kategorioittain. Kuvia voidaan hakea hakusanahaulla. Kuvista (hakutuloksista) näytetään esikatselukuva (thumbnail), jota klikkaamalla nähdään täysikokoinen kuva. Kuvan yhteydessä esitetään lomake, jonka avulla kuvan käyttöoikeutta voi hakea Tiedotteet Tiedotteilla esitetään kaupungin päätöksiä, tietoja päätöksenteon etenemisestä, ajankohtaisasioita ja markkinoitavia tapahtumia. Muista sisältösivuista poiketen tiedotteille ei määritellä paikkaa hakemistorakenteessa, vaan ne kertyvät automaattisesti tiedotehakemistoon. Tiedotetta julkaistessa voi valita kyseisen julkaisulistan lisäksi myös muita listoja, jossa haluaa tiedotteen julkaista. Lisäksi tiedotetta julkistaessa voi määrittää haluamansa sähköpostiryhmän tiedotteen vastaanottajaksi. Sähköpostiryhmä saa tallennettua julkaisujärjestelmään. Verkkopalvelun etusivulla listataan automaattisesti viisi uusinta tiedoteotsikkoa (julkaisupäivämäärä ja tiedotteen otsikko linkkinä itse tiedotedokumenttiin). Samanlaista listausta voidaan käyttää esimerkiksi tietyn osion tai erillissivuston pääsivulla: opetuspalveluiden etusivulla voidaan vaikkapa näyttää viisi uusinta opetus-aiheista tiedotetta. 16

17 Tiedotteet kertyvät automaattisesti hakemistoon Tiedotteet, jossa niille muodostuu julkaisuvuosien mukaan kertyvä arkisto. Tiedotteesta pääsee aina tiedotelistaus-sivulle. Lisäksi järjestelmä lähettää uuden tiedotteen automaattisesti RSS-palveluun 5.9. RSS-palvelu Verkkopalvelussa tarjotaan käyttäjille RSS-syötteitä, joilla nämä saavat tuoreimmat tiedotteet haluamansa aihepiirin uutislistauksesta (kulttuuritapahtumat, liikunta, hallinto tms.) työpöydälleen omalla asiakasohjelmistollaan. Julkisen palvelun käyttöliittymässä näytetään etusivulla sekä muulla tiedotelistauksen sisältävällä sivulla RSS-painike, josta saa auki aina kyseisen RSS-syötteen. Jokainen RSS-listaus lisää myös kyseisen tiedotelistauksen metatietoihin toiminteen RSSsyötteen avaamista varten esim. suoraan selaimen RSS-painikkeesta Etusivut Verkkopalvelun etusivu on erityinen sivu, jonka ylläpitoon ja elementtien hallintaan päivittäjillä on enemmän mahdollisuuksia. Etusivulla voidaan ylläpitää ainakin tällaisia elementtejä: Kuvituskuva(t) nykyisenkaltaisena diakuvasarjana (toteutustapa JavaScript) Tiedotteet Kuvalliset uutisnostot Oikopolut (oikeassa reunassa olevat käsivalintaiset linkit) Palvelun asiasanoitus ja lyhyt kuvaus metatietoihin hakukoneita varten Tapahtumakalenteri Tiedotelistaukseen tulevat automaattisesti tiedot uusimmista tiedotteista, mutta ylläpitäjä pystyy myös määrittelemään tietyn tiedotteen etusivulta pois tai tietyn näkymään etusivulla huolimatta siitä, mikä näiden julkaisuajankohta on. Etusivun kuvalliset uutisnostot Etusivulla kuvalliset uutisnostot ovat esittelypaikkoja, joihin voidaan nostaa vaihtelevasti uutisaiheita verkkopalvelun sisältöhierarkiasta tai ulkoisista verkkopalveluista. Nostoja on kaksi, ja niissä esitellään kuvituskuva, seliteteksti sekä otsikko, joka toimii jatkolinkkinä asiasta syventävämpään tietoon Nostojen alapuolella esitetään myös linkki Lisää uutisia, joka johtaa listaussivulle, jossa näkyvät aiemmat kuvalliset uutisnostot. 17

18 5.11. Erillissivuston etusivu kts. kohta Erillissivustot Lomakkeet ja palautteen käsittely Käytetään EpiServerin vakiomuotoista lomakejärjestelmää, joka on muokattu toimimaan sivuston sivupohjassa. Lomakkeiden sisältöjä ei siirretä uuteen järjestelmään pienen määrän takia. Vanhat lomakesisällöt otetaan talteen ja niiden perusteella luodaan uudet lomakkeet uuteen järjestelmään Palveluhakemisto Palveluhakemisto toteutetaan samalla tavalla kuin nykyversiossa. Käyttäjille on tarjottu verkkopalvelussa helppo tapa selailla ja löytää tietoja tietystä aihepiiristä tai asiasanasta. Palvelussa on aakkosellinen palveluhakemisto, jonka päivitys on hoidettu ilman ylläpitotyötä. Verkkosivuilla käytössä olevista asiasanoista on muodostunut automaattinen, aakkosellinen listaus, jossa asiasanojen perään on tulostunut myös niitä vastaavien dokumenttien lukumäärä palvelussa. Kukin asiasana toimii linkkinä, jota klikattaessa käyttäjä saa näkyviin kaikki ne palvelun sivut, joille tämä asiasana on merkattu. Dokumentin otsikko toimii linkkinä kyseiselle sivulle Sivukartta Sivukartta toteutetaan EpiServerin oletussivupohjana Yhteystiedot Toteutetaan samalla tavalla kuin nykyisessä versiossa. Verkkopalvelussa esitellään kaikkien kaupungin työntekijöiden yhteystiedot selailtavina ja haettavina. Yhteystiedoista löytyvät myös osastot, toimipaikat ja vastaavat tahot, joille halutaan ohjata käyttäjien yhteydenottoja. Henkilöhakemiston yhteystiedot siirretään järjestelmään Elisa Oyj:n Hämeenlinnan kaupungin vaihteeseen toimittamasta tietokannasta. Henkilöhakemistoon siirretään seuraavat tiedot: Nimi, Virkanimike, Toimipaikka, Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite) ja Vastuualue Henkilöiden yhteystietojen julkisessa näyttämisessä on sähköpostiosoite muodostettu siten, etteivät hakumoottorit pysty tunnistamaan osoitteita roskapostin lähettämistä varten Tulostusversio Kaikilla sisältösivuilla näytetään automaattisesti linkki kyseisen sivun tulostusversioon. Tulostusversiossa esitetään sivu ilman käyttöliittymän navigointielementtejä ja linkkiblokkeja. Tulostusversiota ei ylläpidetä erikseen, vaan järjestelmä tuottaa sen automaattisesti. 18

19 5.17. Hakutoiminnot Sivuston perushaku toteutetaan lähtökohtaisesti Google Site Searchillä. Pääpiirteissään toteutus on sama kuin nykyversiossa. Verkkopalvelun tietojen löydettävyyden parantamiseksi järjestelmän täytyy sisältää hyvät hakutoiminnot. Vaadittavat hakuominaisuudet ovat seuraavat: Pikahaku Haun kohdistus Haku kuvapankista (OPTIO) Haku ylläpitopuolella Hakutulokset Kaikilla sivuilla on esillä pikahaku, joka sisältyy hakukenttänä käyttöliittymässä kaikkiin sivuihin. Haulla on voitava etsiä yksittäistä sanaa, hakulausetta tai hakusanan osaa (ns. pattern matching). Pikahaku kohdistuu julkisina oleviin sisältöihin, ja se etsii hakua vastaavia tekstejä sisältösivuilta, metatiedoista, liitetiedostoista, yhteystiedoista, materiaalipankista, asiasanoista ja tiedotteista. Kuvapankin kuvia voidaan hakea erillisellä hakuliittymällä, joka kohdistuu materiaalipankin julkisiksi merkittyihin kuviin, niiden otsikoihin, metatietoihin ja kuvaajatietoihin. Ylläpitojärjestelmässä käytetään EpiServerin omia toiminnallisuuksia. Erona on se, että haut kohdistuvat myös luonnostilassa oleviin ja arkistoituihin dokumentteihin. Hakutuloksissa esitetään listaus Googlen ja EpiServerin oletushakutuloksista Kriisisivusto Järjestelmässä on tarvittaessa voitava julkaista normaalin verkkopalvelun sijasta staattisista HTML-sivuista koostuva, kevyt kriisisivusto. Tämän tarkoituksena on varmistaa palvelun toimivuus tilanteissa, joissa käytön määrä jostakin syystä kasvaa poikkeuksellisen suureksi Kieliversiot Palvelusta on tuotettu kevyet ruotsin-, ja englanninkieliset versiot, jotka ovat toisistaan riippumattomia erillisiä kokonaisuuksia. Kunkin kieliversion rakennetta ja dokumentteja voidaan siis ylläpitää erikseen, ja käyttöliittymän kielivalikossa olevat linkit johtavat aina kieliversion etusivulle Linkkien tarkistus Käytetään EpiServerin oletustoimintoja, jossa järjestelmä varoittaa, jos on katkaisemassa sisäistä linkkiä Verkkopalvelun käytön seuranta Käytetään Google Analyticsiä. Jokaiseen sivupohjaan laitetaan tarvittava koodielementti Web-kamerasivu Tehdään web-kamerasivupohja, jolle pystytään Hämeenlinnan kaupungin sisäverkon kautta hakemaan web-kamerapalvelimilta http-liikenteellä haluttuja kuvia, jotka julkaistaan tietyllä frekvenssillä EpiServer-palvelimen kautta. Tällöin vältytään siltä, että asiakkaat pääsisivät suoraan kameran palvelimeen. 19

20 5.23. Mobiilisivut Sivuista tehdään mobiilisti selattava versio. Sivuina ovat vähintään etusivu ja etusivun tiedotteet. 6. Tekniset ratkaisut Käyttöpalvelut ovat osa versiopäivityksen kilpailutusta Käyttäjähallinta Käyttäjätunnistus toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin Active Directorya vasten. Käyttäjien hallinta tapahtuu Hämeenlinnan kaupungin Active Directoryssa. Päivitysympäristöön pääsy tapahtuu vain hallintoverkosta. AD-tunnistautuminen tulee tapahtua tietoturvallisesti Tietoliikenneyhteydet Käyttäjät käyttävät verkkopalveluita salaamattomilla HTTP-yhteyksillä. Ylläpitoyhteydet on kuvattu tarkemmin dokumentissa Intranetin, ekstranetin ja internetsivujen tekninen ja toiminnallinen vaatimusmäärittely Järjestelmän toteutustapa Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on edelleen toteuttaa Internet-palvelut tuotepohjaisesti, mahdollisimman vähällä räätälöintityöllä. Tuotepohjaista toteutusta pyritään hyödyntämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vaatimusmäärittely tarkennetaan valitun toimittajan kanssa EpiServerin ominaisuudet mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäviksi. Sovelluskehityksessä ja rajapinnoissa on käytettävä yleisesti käytössä olevia ja avoimia standardeja teknologioita ja ratkaisuja (esim. W3C:n ja IEEE:n standardit ja suositukset) Saavutettavuusvaatimukset Palvelu-uudistuksessa tavoitellaan nopeasti latautuvaa, saavutettavaa (eli suhteellisen esteetöntä) ja mahdollisimman päätelaiteriippumatonta käyttöliittymäratkaisua. Saavutettavuuden takaamiseksi käyttöliittymän lähdekoodia luotaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Tyylimäärittelyt Ei tekstejä kuvina Visuaalista ulkoasua (palstoitusta ja graafisia elementtejä) ei taiteta HTML-taulukoin, vaan ulkoasu muodostetaan tyylitiedostojen avulla. Käyttöliittymän tekstejä ei toteuteta kuvina, vaan ratkaisut ovat mahdollisimman pitkälle tekstipohjaisia. Mahdollisesti yhteystiedoissa sähköpostiosoite voidaan laittaa kuvana, tai ainakin osa siitä 20

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTIN KUVAUS INTRAN LOPPUKÄYTTÄJILLE ABAKO MEDIA OY 8.12.2009 Dokumentin tiedot Tekijä: Minna Laine Päiväys: 8.12.2009 Jakelu: Kouvolan kaupunki Abako projektityöryhmä

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Processwire-ohjeistus

Processwire-ohjeistus Processwire-ohjeistus Sisällys Yleistä tietoa järjestelmästä... 2 Sivutyypit ja kentät... 2 Sivurakenne... 3 Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 3 Uuden sivun luominen... 3 Sivun piilottaminen ja julkaiseminen...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohjan rakenne ja ulkoasu sellainen,

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Vineyard Koulutus. Verkkopalvelut

Vineyard Koulutus. Verkkopalvelut Vineyard International Oy versio 2014/09 1(8) Vineyard Koulutus Verkkopalvelut Vineyard International Oy versio 2014/09 2(8) 1. Koulutusten julkaisu 1.1. Koulutuslistan valinta Koulutuksia voi palvelussa

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

SoleCRIS käyttöohje. SoleCRIS

SoleCRIS käyttöohje. SoleCRIS SoleCRIS käyttöohje SoleCRIS SoleCRIS käyttöohje Luonnos SISÄLTÖ Sisältö 1 Sanasto 1 2 Yleistä sovelluksesta 3 2.1 Sovellusympäristö............................................... 3 2.2 Järjestelmän ominaisuudet..........................................

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

YLLÄPITO-OHJE. Drupal 8.

YLLÄPITO-OHJE. Drupal 8. YLLÄPITO-OHJE Sivu 1/10 YLLÄPITO-OHJE Drupal 8 www.nihak.fi Sisällys Kirjautuminen ylläpitoon... 1 Sisällön muokkaus ja lisäys sivulta... 2 Sisältönäkymä sivuston sisältöön, toinen tapa sisällön muokkaukseen

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

Digiarkistosta palveluja kuluttajille Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy

Digiarkistosta palveluja kuluttajille Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy Digiarkistosta palveluja kuluttajille 29.9.2016 Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy Etelä-Suomen Sanomat digitaalisena Kansalliskirjastossa Kansalliskirjasto on digitoinut Etelä-Suomen Sanomat ja sitä edeltäneet

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa OneDriven kautta voit jakaa tiedostoja ja kansioita helposti. Tiedostoja ja kansioita voi jakaa kaikille organisaation jäsenille ja ryhmille joko tarkastelu-

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot